zawieszenie spłaty

Dt, PAP

PiS chce zawieszenia spłaty kredytów przez rolników dotkniętych rosyjskim embargiem

PiS chce zawieszenia spłaty kredytów przez rolników dotkniętych rosyjskim embargiem

PiS przygotowało projekt ustawy zakładający zawieszenie spłaty rat kredytów zaciągniętych przez rolników, którzy zostali dotknięci skutkami rosyjskiego embarga. W myśl tych przepisów rolnicy mogliby przez rok nie spłacać należnych bankom rat.

Wakacje kredytowe. Zawiesisz spłatę, ale potem raty wzrosną

Coraz więcej banków pozwala klientom korzystać z wakacji kredytowych. Na miesiąc, a czasami nawet na dłużej, mogą oni zawiesić spłacanie kredytu hipotecznego.

Piechociński o spłacie kredytu hipotecznego

W przypadku gdyby klient banku stracił zdolność do obsługi zaciągniętego kredytu, mógłby zawiesić swoją spłatę np. o rok, a w tym czasie odsetki spłacałby Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM) - zaproponował w środę Janusz Piechociński (PSL).

PiS chce zawieszenia spłaty kredytów przez rolników dotkniętych rosyjskim embargiem

PiS chce zawieszenia spłaty kredytów przez rolników dotkniętych rosyjskim embargiem

Becikowe to nie dochód

Przepisy weszły w życie 1 kwietnia. Chodzi tu o system pomocy państwa w spłacie tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z ustawą, najbiedniejsze osoby mają prawo na maksymalnie 15 kwartałów zawiesić spłatę kredytu mieszkaniowego, jeśli dochód w rodzinie jest niższy niż

Becikowe nie uniemożliwia już zawieszania spłat kredytu mieszkaniowego

zapomogi oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka, a także pomocy w zakresie dożywiania oraz pomoc materialną udzielaną uczniom. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, najbiedniejsze osoby mają prawo na maksymalnie 15 kwartałów zawiesić spłatę kredytu mieszkaniowego

Finanse międzynarodowe: 5 mld dol. pomocy dla ofiar tsunami, długi zawieszone

Wszystkie kraje Klubu Paryskiego, zrzeszającego państwa-wierzycieli, bardzo szybko zgodziły się udzielić pomocy dotkniętym katastrofą. - Jesteśmy gotowi zawiesić obowiązek spłaty długów przez te kraje - powiedział w środę agencji AP Herve Gaymard, francuski minister finansów, gospodarz spotkania

Amerykański profesor prawa radzi, żeby nie spłacać kredytów

Jego zdaniem, powinniśmy rezygnować ze spłaty długu jeśli przekracza on wartość domu lub mieszkania i nie mieć w związku z tym żadnego poczucia winy. W Stanach Zjednoczonych jest około 15 milionów właścicieli nieruchomości, którzy znaleźli się "pod wodą", czyli spłacają 

Rządowy fundusz inwestycyjny Dubaju bankrutuje?

Rządowy fundusz inwestycyjny Dubaju bankrutuje?

Rząd stara się ochronić najbardziej zyskowną spółkę w funduszu - DP World, który zarządza portami (m.in. Jebel Ali port, największym portem kontenerowym na Bliskim Wschodzie). Zwrócił się już o wsparcie do banku centralnego sąsiednich Emiratów Arabskich, które już raz na początku roku pożyczyły mu 1

Długi zawiesimy

- Kraje zrzeszone w Klubie Paryskim zgodzą się na moratorium w sprawie zadłużenia dla gospodarek dotkniętych tsunami. Francja wysunie taką propozycję, a Klub Paryski się na nią zgodzi - powiedział minister finansów Francji, Herve Gaymard. W sumie kraje dotknięte katastrofą mają 272 mld dol.. długów.

Marszałek pożyczył szpitalowi

300 mlz zł lecznicy przez najbliższy miesiąc. Pieniądze pożyczone od samorządu województwa szpital wyda na spłatę długów u dostawców mediów - gazu i energii elektrycznej oraz na zapłacenie wywozu śmieci z terenu lecznicy. Możliwe będzie także wypłacenie z pieniędzy NFZ majowych pensji 2 tys

ZBP przedstawił bankom pakiet działań w związku z drogim frankiem

ZBP zaproponował m.in. uwzględnianie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczania oprocentowania rat kredytów i istotne zmniejszenie na 6 miesięcy spreadu walutowego. Propozycje mówią też wydłużeniu - na wniosek kredytobiorcy - okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłat raty kapitałowej, tak by jej

Rząd udzieli pomocy finansowej producentom porzeczek i wiśni

uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. W komunikacie Rady Ministrów dodano także, że producenci rolni mogą liczyć na pomoc w spłacie kredytów w związku z wprowadzeniem przez Rosję embarga na polskie produkty. Chodzi o zawieszenie spłaty kredytów przez 2 lata - przez ten okres ARiMR będzie płaciła za rolnika

ARiMR pomoże producentom porzeczek i wiśni

zaciągniętych preferencyjnych kredytów inwestycyjnych bądź klęskowych. Chodzi o kredyty, do oprocentowania których dopłaca ARiMR. Rolnik będzie mógł wystąpić do banku, w którym wziął kredyt z wnioskiem o zawieszenie jego spłaty nawet na dwa lata. W tym czasie ARiMR będzie regulowała za rolnika należne bankowi

Bankierzy otwierają parasol ochronny nad zadłużonymi we franku

istotnemu zmniejszeniu miałby ulec spread walutowy, czyli różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kupna franków na spłatę rat. Ponadto kredytobiorca, o ile mieszka w kredytowanej nieruchomości, mógłby wnioskować o wydłużenie okresu spłaty lub też czasowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej. ZBP zaproponował też

Piechociński: w środę propozycje dla zadłużonych we frankach

, mógłby wnioskować o wydłużenie okresu spłaty lub też czasowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej. ZBP zaproponował też, by banki zrezygnowały z żądania nowego zabezpieczenia i ubezpieczenia kredytów od kredytobiorców, którzy dotychczas terminowo spłacali raty. Ponadto bankowcy mieliby nie pobierać

ZBP przedstawił bankom pakiet działań w związku z drogim frankiem

kredytów we franku. "Nie jest możliwe, aby kredyt był nieodpłatny" - podkreślił Bańka. Inna propozycja mówi natomiast o wydłużeniu - na wniosek kredytobiorcy - okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłat raty kapitałowej, tak by jej poziom nie był wyższy - lub był niewiele wyższy - niż przed

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

przy ogłaszaniu upadłości jest sporządzenie wniosku do sądu, który trzeba dokładnie uzasadnić, wskazując, w jakiej sytuacji był dłużnik, zaciągając zobowiązania, czyli jak wyglądały widoki na spłatę" - powiedział PAP Michał Hajduk, adwokat specjalizujący się w postępowaniach upadłościowych i autor

Sfinks ma ostateczne umowy z bankami regulujące spłatę zadłużenia

Raiffeisena, który umorzy pozostałe 35% kwoty. Natomiast ING oraz PKO BP zawieszą na 36 miesięcy termin spłaty należności głównych, pobierając jedynie odsetki. "Strony zawarły porozumienie ostateczne w wykonaniu postanowień porozumienia wstępnego z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz w związku z

Nalewajk: rolnicy dotknięci skutkami embarga otrzymali pomoc

zwrócić się do banku o zawieszenie spłat rat kapitału, natomiast Agencja przez dwa lata będzie spłacać odsetki" - powiedział. Poinformował, że w przyszłym tygodniu RM wyda rozporządzenie w sprawie dopłat do kredytów preferencyjnych. Oprocentowania kredytów preferencyjnych będzie obliczana na

Nalewajk: rolnicy dotknięci skutkami embarga otrzymali pomoc

Rolnictwa. "Wnioskodawca może zwrócić się do banku o zawieszenie spłat rat kapitału, natomiast Agencja przez dwa lata będzie spłacać odsetki" - powiedział. Poinformował, że w przyszłym tygodniu RM wyda rozporządzenie w sprawie dopłat do kredytów preferencyjnych. Oprocentowania kredytów

Francja: sąd skazał właściciela winnicy za nielegalne zatrudnianie Polaków

Francja: sąd skazał właściciela winnicy za nielegalne zatrudnianie Polaków

zbiory u wspomnianego właściciela winnicy, sąd ukarał grzywnami w wysokości 12 tys. euro. Spłatę połowy grzywien zawieszono. Dochodzenie prowadzone przez francuskie organy śledcze wykazało, że polska firma pełniła rolę "skrzynki pocztowej", nie mając na swoim koncie żadnej realnej działalności

KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin

11.12. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o zawieszeniu od czwartku działalności SKOK w Wołominie. KNF podała, że decyzja spowodowana jest utratą możliwości regulowania przez tę Kasę zobowiązań w zakresie wypłaty środków deponentom oraz członkom kasy. "Decyzję KNF

KE krytycznie o planach Węgier ws. spłaty kredytów walutowych

poniedziałek jego notowania były zawieszone. Na giełdzie wiedeńskiej notowania Erste Bank i Raiffeisen Bank, które przyznały na Węgrzech wiele dewizowych kredytów, spadły o 3,5 proc. O zbadanie węgierskich pomysłów na spłatę kredytów walutowych wnioskowała do KE Austria, stając w obronie interesów austriackich

Pawlak: To istotna ulga w sytuacji drogiego franka

z bankiem także czasowe zawieszenie spłaty rat. - Niektóre banki oferują możliwość zamrożenia spłaty kapitału kredytu. W praktyce oznacza to, że oddajemy bankowi tylko odsetki od aktualnego zadłużenia - powiedział. - Można skorzystać również z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenie spłaty rat na

Masz problem ze spłatą kredytu? KNF radzi, jak go rozwiązać

kłopotach, zanim instytucja finansowa podejmie działania windykacyjne. Warto na tym etapie zapytać pożyczkodawcę o to, w jaki sposób można zmienić warunki umowy kredytowej. Bank może zaproponować kilka rozwiązań, np. wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty rat na kilka miesięcy (naliczanie odsetek nie

Ekspert: lepsza upadłość konsumencka niż branie kolejnych pożyczek

plus, a z nową wierzytelnością będzie miał te same problemy, co z poprzednimi. "Przesłanki rażącego niedbalstwa albo zawinionego działania dotyczą nie tylko samego wzięcia kredytu, ale także pogłębiania zadłużenia. Sąd będzie dokonywał oceny, czy biorąc jeden kredyt na spłatę kolejnego dana osoba

Uważaj! Manipulowanie przy kredycie bije po kieszeni

możliwości zawieszenia spłaty kredytu korzysta w czasie wakacji trzykrotnie więcej kredytobiorców niż w innych okresach. "WSJP" zauważa, że banki proponują coraz dłuższe, nawet kilkuletnie, karencje w spłacie czy możliwość robienia co jakiś czas przerwy w regulowaniu jednej lub kilku rat. W

MIR: kryzys firm transportowych trwa od 2008 r.

Europie, a ok. 5 tys. polskich firm przewozi towary na wschód, wykorzystując ok. 50 tys. ciężarowych pojazdów. Oceniła, że większość przewoźników ma problemy ze spłatą rat kredytów i leasingowych. "To prosta droga do upadłości bardzo dużej grupy firm" - zaznaczyła. Wskazała, że przewoźnicy

Strzelanina w Kramatorsku, doniesienia o zajmowaniu komisariatów na wschodzie Ukrainy, szef milicji w Doniecku ustępuje ze stanowiska [PODSUMOWANIE]

zawiesiła opłaty dla Rosji za dostarczany gaz do czasu zakończenia rozmów na temat cen tego surowca - powiedział jej szef Andrij Kobolew. - Kwestia spłaty zadłużenia jest bezpośrednio związana z utrzymaniem cen gazu na poziomie pierwszego kwartału - oznajmił w wywiadzie dla tygodnika "Dzerkało Tyżnia

Barbórka 2014 r. w głębokim kryzysie górnictwa

; premier powołał też Międzyresortowy Zespół ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. Jednym z efektów prac rządu i zespołu była dotąd podpisana już przez prezydenta nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015, która odroczyła spłatę zaległych składek

KNF zawiesiła działalność SKOK Wołomin

11.12. Warszawa (PAP) - Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła od czwartku działalność SKOK w Wołominie. Jeżeli Kasa Krajowa nie udzieli jej wsparcia płynnościowego, KNF wystąpi o ogłoszenie upadłości tej kasy. Rzecznik Kasy Krajowej tłumaczy, że udzielenie wsparcia jest niemożliwe. KNF jest innego

MIR: kryzys firm transportowych trwa od 2008 r.

najnowocześniejszą flotę transportową w Europie, a ok. 5 tys. polskich firm przewozi towary na wschód, wykorzystując ok. 50 tys. ciężarowych pojazdów. Oceniła, że większość przewoźników ma problemy ze spłatą rat kredytów i leasingowych. "To prosta droga do upadłości bardzo dużej grupy firm" - zaznaczyła

NIK: kwota nieściągniętych składek ZUS przekroczyła w 2013 r. 55 mld zł

stanowi 39 proc. prezentowanego zadłużenia". "Należy podkreślić, że egzekucja nie jest jedyną formą dochodzenia należności przez ZUS. Zakład może stosować i stosuje łagodniejsze formy spłaty należności, np. w ramach dobrowolnych wpłat, w tym w formie układów ratalnych" - podkreślił. "

Ford spłaca długi i ogłasza poprawę stanu finansów

W środę kurs akcji Forda wzrósł o 5 proc. na wieść, że koncern spłaca 3,8 mld dol. długu wobec specjalnego fundusz ubezpieczeń zdrowotnych dla swoich pracowników. Koncern ogłosił też, że wypłaci zawieszoną dotąd spłatę 255 mln dol. dywidendy dla posiadaczy swoich uprzywilejowanych akcji.W kwietniu

Ludowcy muszą oddać 18 mln. "Scenariusze zależą od..."

Prasy i Informacji TK.Na czas rozpoznania sprawy przez Trybunał, konieczność uregulowania długu została zawieszona. Teraz czas zawieszenia się jednak skończył. Jak informuje Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie, procedury dotyczące egzekucji długu PSL ruszyły z miejsca, ale na pewno nie

"Rzeczpospolita": Ludowcy muszą oddać 18 mln

-Wolin z Zespołu Prasy i Informacji TK. Na czas rozpoznania sprawy przez Trybunał, konieczność uregulowania długu została zawieszona. Teraz czas zawieszenia się jednak skończył. Jak informuje Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie, procedury dotyczące egzekucji długu PSL ruszyły z miejsca, ale

Przegląd informacji ze spółek

porozumienie z bankami Raiffeisen, ING Bank Śląski oraz PKO BP, regulujące spłatę zadłużenia spółki, podała spółka w komunikacie. Na mocy porozumienia Sfinks spłaci do końca września br. 65% zadłużenia wobec Raiffeisena, który umorzy pozostałe 35% kwoty. Natomiast ING oraz PKO BP zawieszą na 36 miesięcy termin

Rating Islandii "śmieciowy". Wlk. Brytania ostrzega przed finansową izolacją

W poniedziałek islandzki prezydent Olafur Grimsson odmówił podpisania ustawy regulującej spłatę ponad 5 mld dol., które po upadku islandzkiego banku Landsbanki stracili jego klienci w Wielkiej Brytanii i Holandii.To rozwścieczyło europejskich przywódców, którzy już wczoraj nie kryli zdumienia takim

Węgry za spłatą dewizowych kredytów hipotecznych po stałym kursie

., a w poniedziałek jego notowania były zawieszone. Na giełdzie wiedeńskiej notowania Erste Bank i Raiffeisen Bank, które przyznały na Węgrzech wiele dewizowych kredytów, spadły o 3,5 proc. Orban twierdzi jednak, że "odpowiedzialność (za sytuację zadłużonych osób) jest podzielona"

Dostanie "rachunek" z wodociągów na 165 tys. zł

Oprócz zwrotu przywłaszczonej sumy, czyli tzw. naprawienia szkody, 55-letnia torunianka przystała na zapłacenie dodatkowo 200 zł grzywny. Dzięki temu nie pójdzie do więzienia, bo prokuratura godzi się, aby zawiesić jej karę 1,5 roku odsiadki na 5 lat, tj. aż do czasu całkowitej spłaty TW należnych

Kolejne cięcia pociągów w czerwcu? Tym razem InterCity

Od wtorku nie jeździ blisko połowa dalekobieżnych pociągów InterRegio uruchamianych przez spółkę Przewozy Regionalne. Na początku było to 48 połączeń. Wczoraj te liczbę zmniejszono do 46.Pociągi zatrzymała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, bo przewoźnik zalega jej ze spłatą blisko 240 mln zł opłat

Podlaskie. Lepsza sytuacja z ASF u dzików, ale rolnicy apelują o pomoc

rekompensaty "adekwatne do strat" poniesionych wskutek embarga rosyjskiego i ograniczeń związanych z ASF, uruchomienie skupu na potrzeby tzw. rezerw materiałowych czy pomocy (zawieszenie lub prolongowanie) w spłacie kredytów zaciągniętych przez producentów. Podlaski Urząd Wojewódzki poinformował PAP

Prezydent podpisał nowelę ws. kredytów dla szpitali

Kwota ta może być przeznaczona m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203 i spłatę kredytu obrotowego. Zgodnie z wolą Sejmu, kredyt będzie też można przeznaczyć na spłatę należności głównych i odsetek na ubezpieczenie społeczne

Ukraina: Powstaje strefa zdemilitaryzowana na wschodzie kraju. "Sektory bezpieczeństwa" zagwarantują wstrzymania ognia?

zawieszeniem broni są omawiane wyłącznie między przedstawicielami strony rosyjskiej a przedstawicielami obwodów donieckiego i ługańskiego. - Rola strony rosyjskiej jako członka grupy kontaktowej Ukraina-Rosja-OBWE polega na tym, by współdziałając z OBWE, wspierać dany proces - oświadczyło rosyjskie MSZ

Jak oddłużyć mieszkanie obciążone kredytem

, które wykupił budżet.Uwaga! Jeśli po 20 latach do spłaty pozostanie kapitał, to będzie go można dalej spłacać według normatywu.Systematyczność spłaty nie oznacza, że nie można mieć żadnych przerw. Ustawa umożliwia zawieszenie spłaty w razie kłopotów finansowych.Niewykluczone, że niektórzy posłowie PiS

"Rz": Banki pozwolą czasowo obniżać raty

hipoteczny, może wnioskować w uzasadnionych przypadkach, takich jak utrata pracy, zmiana poziomu dochodów czy problemy zdrowotne, o zawieszenie spłaty rat kapitałowych kredytu na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy - tłumaczy Małgorzata Dłubak z Banku BPH. W tym okresie klient spłaca jedynie bieżące

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą kredytów dla szpitali

. Kwota ta może być przeznaczona m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203 i spłatę kredytu obrotowego. Zgodnie z wolą Sejmu, kredyt będzie też można przeznaczyć na spłatę należności głównych i odsetek na ubezpieczenie społeczne, powstałe po

Piechociński: Grupę najbogatszych oddziela przepaść od biednych. Za szybko osiągnęliśmy ten stan

spotkam się z szefami banków, wypracujemy propozycje rozwiązań z ZBP. Chcemy zebrać wszystkie dobre praktyki stosowane przez banki. Dotyczące np.: monitorowania sytuacji kredytobiorców. Umożliwienia zawieszenia spłaty, powoływania instytucji tzw. anioła stróża trudniejszych przypadków. Ważne jest również

Piechociński: PSL to chrześcijańsko-ludowe wrażliwe centrum

Polskich. Chcemy zebrać wszystkie dobre praktyki stosowane przez banki. Dotyczące np.: monitorowania sytuacji kredytobiorców; umożliwienia zawieszenia spłaty; powoływania instytucji tzw. anioła stróża trudniejszych przypadków. Ważne jest również wprowadzenie ułatwień w zamianie mieszkania na mniejsze

Telewizja Polska bez kredytu obrotowego

nie wynikało jednoznacznie, jakie działania TVP już podjęła, a jakie są planowane. Brakowało także informacji, jakie koszty poniesie spółka w wyniku redukcji zatrudnienia. Nie zostały również wskazane źródła spłaty kredytu oraz alternatywne rozwiązania w przypadku trudności z jego spłatą. Wątpliwości

Przegląd wiadomości z sektora bankowego: Trendy, produkty i usługi

liczyć na wiele promocji i marże nawet poniżej 1%, ocenia Expander. Wiele wskazuje na to, że banki zakończyły wakacyjny okres zawieszenia broni i ponownie zaczynają rywalizować na polu kredytów hipotecznych. Każda taka zmiana oferty to bardzo dobra informacja dla osób, które planują w najbliższym czasie

Burmistrz brał "haracze". Norwegia: oddajcie pieniądze

. Samorządowiec nie przyznał się do niczego. Mimo to złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze - trzech lat więzienia w zawieszeniu na sześć lat i 25 tys. grzywny. Zaproponował dla siebie zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w samorządzie przez trzy lata i zobowiązał się do oddania przyjętych łapówek. W

Sejm: jest 600 mln zł na restrukturyzację szpitali

Sejm przyjął w czwartek ustawę, przewidującą przekazanie 600 mln zł na restrukturyzację szpitali. Kwota ta może być przeznaczona m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203 i spłatę kredytu obrotowego. Za przyjęciem nowelizacji

Vistula walczy o kredyt "być albo nie być"

Spłata przez Vistulę kredytu, który na koniec marca urósł do 287 mln zł, była przekładana już kilkakrotnie. Ostatni raz pod koniec marca br. Wówczas znana z garniturów i koszul krakowska spółka dostała od Fortis Banku dodatkowe dwa miesiące na dokończenie negocjacji. Do końca maja zawieszona

Przewozy Regionalne: Tracimy ok. 20 tys. pasażerów na dobę

PKP Polskie Linie Kolejowe nie zezwalają od wtorku na wyjazd części pociągów samorządowego przewoźnika, ponieważ spółki nie porozumiały się co do spłaty zadłużenia Przewozów Regionalnych wobec PKP PLK. Tylko za ten rok dług wynosi ok. 106 mln zł, a w sumie urósł do ok. 240 mln zł. We wtorek nie

Grecy nie chcą, ale muszą

, że rząd nie potrafi opanować kryzysu, zażądają jeszcze wyższych odsetek i Grecja zawiesi spłatę długu. Czy kraj może zbankrutować? I tak, i nie. Nie zniknie, jak upadły bank Lehman Brothers, lecz zostanie zmuszony przez wierzycieli do przyjęcia twardego programu naprawczego, który w przyszłości

Spekulacje gazet: 50-proc. cięcie wartości greckich obligacji

. Reichenbach zauważył, że 70 proc. z 20 mld euro funduszy przeznaczonych dla Grecji wciąż nie zostało wykorzystane i może też posłużyć do wsparcia greckiego przemysłu i infrastruktury, w miejsce prywatnych inwestorów, którzy zawiesili swoje projekty. Słońce pomoże Grecji wyjść z kryzysu? Reichenbach zauważył

Gazprom negocjował z polskim rządem

celu przyjęcia pakietu rozwiązań regulujących otwarte kwestie polsko-rosyjskiej współpracy w branży gazowej".W środę rada nadzorcza EuRoPol Gazu nieoczekiwanie zawiesiła na trzy miesiące obu polskich członków zarządu spółki, w tym prezesa Michała Kwiatkowskiego, oraz jednego z dwóch rosyjskich

PGNiG i Gazprom przejmują władzę - przewrót w zarządzie jamalskiej rury

skończyło.Rada dokonała zmian w zarządzie EuRoPol Gazu, do którego PGNiG i Gazprom desygnują po dwie osoby. Na trzy miesiące zawieszono obu przedstawicieli polskiej strony: prezesa EuRoPol Gazu Michała Kwiatkowskiego i Jerzego Tabakę. Zawieszony został także rosyjski wiceprezes Jurij Kałużski. Stanowisko

Łatwiej o kredyt, studencie

dobrą wolę banku i prosić o przesunięcie początku spłaty. W ministerialnym rozporządzeniu znalazł się zapis, że banki będą zobowiązane do dawania takiej szansy absolwentowi. Ale długość zawieszenia kredytu będzie podlegała negocjacjom.W rozporządzeniu jest też drobne ograniczenie kredytowej biurokracji

PSL nie zamierza spłacać długu. "Odwołamy się do SN. I do TK. I do Brukseli"

połowa to odsetki. Resort finansów podał we wtorek, że minister odmówił umorzenia odsetek żądając spłaty całej należności w ciągu pięciu lat.PSL zbierało pieniądze na złym koncieW 2001 r. komitet wyborczy PSL zebrał na potrzeby kampanii 9,4 mln zł; jednak środki były gromadzone nie na specjalnym koncie

Od jutra pociągi InterREGIO wracają na trasy. Ale tylko w weekendy

zezwalały na ich wyjazd, ponieważ spółki nie porozumiały się co do spłaty zadłużenia Przewozów Regionalnych wobec PKP PLK. Tylko za ten rok dług wynosi ok. 100 mln zł, łącznie z zobowiązaniami za zeszły rok wynosi ok. 240 mln zł.Przewozy Regionalne wpłaciły 7 maja na konto zarządcy infrastruktury 10 mln zł

Kredyty mieszkaniowe, które są w zaniku

20 lat, licząc od stycznia 1998 r., regularnie spłacają kredyt. Rząd chce też pójść na rękę tym, którzy wpadli w tarapaty finansowe i mają problemy ze spłatą kredytu. Bank będzie mógł o rok przedłużyć im zawieszenie spłaty (z dwóch do trzech lat). Wicedyrektor departamentu mieszkalnictwa w

Zwolnienia grupowe w Optimusie

Spółka Optimus podjęła decyzję o przeprowadzeniu zwolnień grupowych i planuje zmniejszyć zatrudnienie o 50 osób, poinformowała firma w komunikacie bieżących przedstawionym w trakcie sesji w środę. Giełda zawiesiła obrót akcjami spółki. "Spółka podjęła decyzję o przeprowadzeniu zwolnień

Szalikowcy muszą zapłacić za zniszczone radiowozy

zbiegowisku i zniszczenie policyjnego sprzętu. Kilkanaście dni temu sąd skazał ich na dwa lata więzienia w zawieszeniu, pięcioletni zakaz stadionowy oraz obowiązek pokrycia kosztów naprawy radiowozów. - Na spłatę tych zobowiązań mają rok. Jeżeli tego nie zrobią, czeka ich egzekucja komornicza - zapowiada

Węgry gonią Białoruś

do nienawiści. Pojęcia te są na tyle szerokie, że pozostawiają wielki margines interpretacyjny; ukarane media mogą odwołać się do sądu i prosić o zawieszenie spłaty do zakończenia postępowania, ale sąd może co najwyżej orzec, że kara jest zbyt wysoka. Taką poprawkę zgłosiło w ostatniej chwili dwóch

Widmo plajty nad ukraińskimi gazociągami

ratingowa Fitch uznała w czwartek, że Naftohaz może mieć problemy z terminową spłatą tego długu, i obniżyła rating - czyli ocenę wiarygodności - euroobligacji koncernu z CC do C. Dodatkowo nerwy inwestorów nadszarpnęła decyzja giełdy w Luksemburgu, która zawiesiła w czwartek notowania euroobligacji

Martinsa-Fadesa widzi światełko w tunelu

Royal Bank of Scotland. Uzgodniony plan przewiduje, że do maja 2010 r. hiszpański deweloper spłaci 2 proc. długów, w roku 2011- 3 proc., a w latach 2015-16 poziom spłaty osiągnie 25 proc. Długi firmy matki nie miały bezpośredniego przełożenia na kondycję polskiej spółki-córki Fadesy. - Nasza spółka jest

Łagodny wyrok za napad z plastikowym karabinem

Sąd skazał w czwartek Bożenę Z. na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Prokurator po ogłoszeniu wyroku oświadczył, że nie będzie się od niego odwoływał W sierpniu 39-letnia Bożena Z. ubrana w kurtkę moro, czapkę bejsbolówkę z kupionym na odpuście plastikowym karabinem napadła na bank spółdzielczy

Mocny frank zmartwieniem Szwajcarii. Psuje jej gospodarkę

. Efekt osiągnął, ale krótkotrwały. Gdy strefa euro wpadła w tarapaty, popyt na franka tak wzrósł, że ostatnio bank zawiesił interwencje, co tym bardziej umocniło tę walutę. U nas podskoczył do blisko 3,15 zł i do rekordu z początku 2009 r. brakowało ledwie kilka groszy. Za kieszenie znowu złapali się

RPO prosi KNF o wyjaśnienia w sprawie działań banków

: dodatkowe zabezpieczenie, częściową spłatę kredytu lub czasowe podwyższenie marży kredytu.W poniedziałek Polbank EFG poinformował w komunikacie, że zawiesił rozmowy z klientami na temat zmian warunków umów kredytów hipotecznych. Zaznaczył, że czeka na oficjalną interpretację Komisji Nadzoru Finansowego

RPO prosi KNF o wyjaśnienia w sprawie działań banków

: dodatkowe zabezpieczenie, częściową spłatę kredytu lub czasowe podwyższenie marży kredytu.W poniedziałek Polbank EFG poinformował w komunikacie, że zawiesił rozmowy z klientami na temat zmian warunków umów kredytów hipotecznych. Zaznaczył, że czeka na oficjalną interpretację Komisji Nadzoru Finansowego

Miasto o krok od przejęcia aquaparku

prezydenta Wrocławia: - To procedura wymagana przez kredytujący aquapark bank. W styczniu WPW musi zacząć spłacać kredyt, a nie generuje zysków. W takim wypadku - zgodnie z umową kredytową - miasto zapewnia środki na spłatę rat. A w zamian obejmuje dodatkowe akcje spółki.We wtorek kapitału WPW jednak nie

Postawiłeś dom, zbudowali ulicę? Będziesz musiał dopłacić. Miasto wystawi rachunek

odzyskać pozostałą kwotę, a nawet na tym zarobić. Nie dość, że jeździmy po dziurawej miejskiej drodze i zostawiamy na niej zawieszenia swoich samochodów, to teraz naraża się nas na kolejne koszty. A poza tym, dlaczego Zielona Góra niesprawiedliwie traktuje swoich mieszkańców? Wyraźnie są równi i równiejsi

24-latek zabił ojca, by dostać ubezpieczenie

karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na cztery lata.Policjanci i prokuratorzy od tego czasu zebrali jednak dowody wskazujące, że mężczyzna celowo doprowadził do śmierci ojca, by zainkasować odszkodowanie. Pieniądze były mu potrzebne na spłatę długów u wierzycieli.Jak ustalili śledczy, 24-latek celowo

"Polska": BRE Bank nie ustępuje klientom

obniżką stóp procentowych w Szwajcarii. Bank zaproponował kilka rozwiązań: zawieszenie spłaty, przechodzenie z rat malejących na równe bądź odwrotnie, albo rabat, np. w postaci ubezpieczenia mieszkania.Klienci nie są tym usatysfakcjonowani. Jeden z nich, z którym rozmawiała "Polska" powiedział

Niejasna przyszłość MGM. Prace nad najnowszym ''Bondem'' wstrzymane

"Z uwagi na przedłużającą się niepewność co do przyszłości MGM oraz niepowodzenie w sprzedaży wytwórni bezterminowo zawiesiliśmy prace nad 23. odcinkiem Bonda. Nie wiemy, kiedy powrócimy do nich, i nie znamy daty premiery" - napisali w lakonicznym wspólnym oświadczeniu Michael Wilson i

UE oskarża Białoruś o gazowy atak

Coraz bardziej rozpala się spór Rosji z Białorusią o rozliczenia za gaz. Od trzech dni Gazprom coraz bardziej przykręca kurek Białorusi, aby zmusić Mińsk do spłaty długów za gaz. Na polecenie prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa w poniedziałek Gazprom zmniejszył dostawy Białorusi o 15 proc., od

"Dostali premię za to, że robotę spierniczyli?" - bankrutujący podwykonawca A2 komentuje

? - Bardzo mocno złapałbym oddech, jeżeli urząd skarbowy zawiesiłby mi spłatę tych podatków i gdyby zdjął ze mnie kary, bo muszę płacić kary i karne odsetki za ten podatek. Dałbym radę utrzymać siebie i resztkę tej firmy z tego, co teraz robię - mówi. Szymczak wyjaśniał już tę sprawę w urzędzie skarbowym, w

Pawlak: rząd powinien pomagać klientom w zdobyciu wkładu własnego

klienci indywidualni mają coraz więcej kłopotów. Banki praktycznie zawiesiły udzielanie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, a od chętnych na kredyty w złotych coraz częściej żądają wkładu własnego. Według prezesa Banku Pekao Jana Krzysztofa Bieleckiego i szefa PKO BP Jerzego Pruskiego może

Andrzej K. oskarżony w aferze gruntowej przyznaje się do winy

K. wnosił o dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę 72 tys. zł. Prokurator sprzeciwiał się wnioskowi i zażądał trzech lat więzienia w zawieszeniu na cztery lata. Z kolei Piotr Ryba nie przyznał się przed sądem do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na sali odczytano jego zeznania

Dorn: Kaczyński stworzył własną doktrynę, Polacy mogą się bać

, a żona zawiesiła w związku z tym działalność gospodarczą. Suma zobowiązań (alimenty i spłata kredytu hipotecznego) zrównała się niemal z moimi dochodami" - pisze poseł.Ludwik Dorn wspomina też, że inni politycy PiS, w tym najbliżsi współpracownicy Kaczyńskiego, również płacą alimenty, a ich

Rolnikowi grozi kryminał za zniesławienie

Stanisław Szamborowski, rolnik spod Mrągowa, w latach 90. zainwestował w hodowlę trzody. Potrzebne do tego były kredyty. Kłopoty zaczęły się pod koniec lat 90., gdy upadły banki, które udzieliły mu pożyczek. Syndyk, który przejął wierzytelności, nakazał natychmiastową spłatę 600 tys. zł, które

Orco planuje wznowienie prac na Złotej 44, akcje mocno w górę

"Prace nad projektem Złota 44 zostały zawieszone latem 2009 r. ze względu na unieważnienie przez sąd pozwolenia na budowę. Orco odwołało się od tej decyzji i jest przekonane o pozytywnym rozstrzygnięciu. Orco negocjuje warunki refinansowanie z obecnym bankiem, aby móc powtórnie rozpocząć prace

T-Mobile Ekstraklasa. Piłkarze znów Widzewa bez pieniędzy. Mimo obietnic...

termin spłat długów. - Prezes Mateusz Cacek obiecał, że wszystkie zaległości wynikające z premii i tzw. wejściówek za poprzedni sezon zostaną spłacone do 15 września - mówi jeden z widzewiaków. - Ale już usłyszeliśmy, że tak się nie stanie. Do tego dochodzą niewypłacone pensje za lipiec, sierpień i

Argentyński rząd walczy o władzę nad bankiem centralnym

, chyba że parlament zadecyduje inaczej - powiedział Redrado dziennikowi "La Nación". Awantura między szefem banku i panią prezydent trwa, od kiedy kilka tygodni temu Cristina Kirchner usiłowała wymóc na nim wyłożenie prawie 7 mld dol. z rezerw na spłatę części długu wewnętrznego. Redrado się

W Polsce sprzedaż aut popularnych spada, luksusowych - rośnie

Wojciech Drzewiecki. Jego zdaniem w gospodarstwach domowych zaczęto zaciskać pasa, bo rosną koszty utrzymania, w tym ceny paliw, utrzymuje się ryzyko utraty pracy, część ludzi ma problemy ze spłatą kredytów (np. we frankach), a obawy o przyszłość są podsycane przez sygnały o ryzyku bankructwa kilku państw

InterCity tnie pociągi, InterRegio wraca na tory

maleje. W sumie znikną cztery połączenia Express InterCity oraz 10 pociągów Tanich Linii Kolejowych. Kolejne będą jeździły na skróconych odcinkach, a niektóre kursy będą zawieszone na wakacje. Tymczasem po miesiącu przerwy na tory wracają międzywojewódzkie pociągi Przewozów Regionalnych. Ok. 50 składów

Pociągi InterRegio wracają w piątek na tory

Powrót pociągów InterRegio niemal po dwóch tygodniach to efekt spłaty części długów Przewozów wobec zarządcy infrastruktury - zależnej od PKP spółki Polskie Linie Kolejowe. 4 maja PLK nie pozwoliły, aby na tory wyjechało prawie 50 cieszących się dużą popularnością pociągów należących do

Gorzów Wlkp.: strajk głodowy w szpitalu zawieszony

Po 11 dniach pracownicy szpitala w Gorzowie Wlkp. (Lubuskie) zawiesili strajk głodowy. Zapowiadają rozpoczęcie strajku okupacyjnego, jeżeli zarząd województwa nie podejmie uchwały w sprawie przekazania lecznicy 2,5 mln zł pożyczki, na którą zgodzili się przed ponad tygodniem radni wojewódzcy

Serwis Monetto.pl zniknie z sieci. Co dalej z e-pożyczkami?

28 lutego 2010 roku. W celu sprawnej realizacji spłaty rat pożyczek po tym terminie, sugerujemy podpisanie aneksu do obowiązujących umów pożyczkowych". To oznacza, że Monetto.pl ostatecznie kończy żywot, a jego użytkownicy zostają na lodzie.Serwis Monetto.pl był jednym z czterech działających w

Sprawa Żabki trafi do Ziobry

Śledztwo w sprawie oszustw na szkodę ajentów sieci Żabka wznowiła Poznańska prokuratura. Sprawę ma zbadać też minister Zbigniew Ziobro Prokuratura podjęła zawieszone kilka miesięcy temu postępowanie prowadzone na wniosek blisko 30 byłych ajentów sieci. W 2000 r. złożyli oni zawiadomienie, że

Spółka Gazpromu może dostać wielki pakiet koncesji na polskie złoża gaz z łupków

węgierskiej spółki Emfesz - ogłosił holding Firtasza. Wyrok czeka jeszcze na nakaz egzekucji na Węgrzech, ale niewykluczone, że Emfesz będzie musiał uznać porażkę, bo Węgry respektują orzeczenia międzynarodowych arbitraży. Szkopuł w tym, ze Emfesz od kilku miesięcy zawiesił handel gazem i nie wiadomo, czy ma

Grecja. Strajk transportu sparaliżował Ateny

22.09. Ateny (PAP/AFP, AP, Reuters, Media) - Stolicę Grecji sparaliżował w czwartek generalny strajk transportu miejskiego, ogłoszony w reakcji na kolejne środki oszczędnościowe podjęte przez grecki rząd w celu spłat zadlużenia i utrzymania kraju w strefie euro. Pod parlament ruszyły marsze

Komorowski: Długi Czumy to tylko parę amerykańskich pensji

złożyła Colonial Credit Corporation. Korporacja oskarżyła Czumę, że naraził ją na straty w wysokości 7107 dol.; robił zakupy, korzystając z karty kredytowej, ale jednocześnie zawiesił spłatę należności, a wezwania do zapłaty pozostały bez odpowiedzi.Zdaniem tygodnika, poszkodowani informują również sąd

48 pociągów InterRegio odwołanych. Chaos na dworcach, pasażerowie zdezorientowani

rozmowie z krakowską "Gazetą".Połączenia zawieszone na dwa tygodnie- Przynajmniej do 15 maja będzie jeździć mniej pociągów Przewozów Regionalnych - powiedziała dyrektor finansowy spółki Małgorzata Kuczewska Łaska. Jak powiedziała dziennikarzom dyrektor, zadłużenie spółki wobec PKP PLK wynosi

Żużlowiec Tomasz B. na wirażu. Z toru do więzienia

Wychowanek toruńskiego Apatora (obecny Unibax ) pójdzie za kraty na równe 2 lata. Ma to jednak na własne życzenie, bo sąd, skazując go w maju ub.r. za wyłudzenie ponad 450 tys. zł i kilka kolejnych prób oszukania banków - łącznie na grubo ponad pół miliona zł, zawiesił mu wykonanie kary więzienia

Proces Czuma - "Polityka". Paradowska podtrzymuje słowa o nepotyzmie

Credit Corporation. Korporacja zarzuciła mu, że naraził ją na stratę 7107 dolarów, bo robił zakupy, korzystając z karty kredytowej, ale jednocześnie zawiesił spłatę należności, a wezwania do zapłaty pozostały bez odpowiedzi. Ponadto według tygodnika także amerykański szpital "oskarżył" Czumę i

Rosyjscy oligarchowie drżą o swoją przyszłośc

syberyjskich baronów metalowych, choć ich aktywa należą wciąż do najlepszych na świecie. Największy producent aluminium na świecie Rusal poinformował w ubiegłym tygodniu, że osiągnął porozumienie z większością swoich zachodnich wierzycieli w sprawie dwumiesięcznego zawieszenia spłaty odsetek od długu

Związkowcy SSN do piątku chcą poznać plany ratowania zakładu

stoczniowej. Zdaniem Fidury, czas, który KE dała stronie polskiej na realizację planów naprawczych stoczni, nie powinien być wykorzystany do końca. Trzeba to zrobić szybko, tak by zakład nie pozostawał w stanie zawieszenia, co negatywnie odbije się na jego działalności - powiedział. Komisja Europejska

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Prolongata (kredyty bankowe)

Terminem „prolongata” określa się wydłużenie okresu spłaty zobowiązania, oraz czasowe zawieszenie płatności całej raty lub jedynie jej części. Prolongata wiąże się nie tylko z obniżeniem wielkości pojedynczej raty zobowiązania, lecz również zwiększeniem całkowitej kwoty, którą

Pokój frankfurcki

Pokój frankfurcki – traktat pokojowy zawarty 10 maja 1871 we Frankfurcie nad Menem, kończący wojnę francusko-pruską.Po klęsce pod Sedanem i proklamowaniu III Republiki przegrana Francji była przesądzona. 28 stycznia 1871 zawarte zostało zawieszenie broni, a 26 lutego w Wersalu podpisano

Credit default swap

się ze spłaty zadłużeniaOpinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. ().CDS jest umową, w ramach której jedna ze stron transakcji

Plan Sachsa-Liptona

banków komercyjnych o konieczności wynegocjowania redukcji zadłużenia zgodnego z planem Brady'ego i prośba o udzielenie kredytów pomostowych umożliwiających spłaty zobowiązań przypadające w następnych 12 miesiącach. Zawieszenie wszelkich płatności bankom komercyjnym do czasu udzielenia kredytów

Puta III z Czastolowic

załogę Kłodzka i łupili okoliczne miejscowości. Stacjonarny charakter wyprawy postanowił wykorzystać książę Jan ziębicki, głównodowodzący armią antyhusyckiego sojuszu. Wkraczając na ziemię kłodzką na czele wojsk śląskich zerwał wymuszone przez husytów krótkotrwałe zawieszenie broni i 27 grudnia 1428

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.