zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych

PAP

GPW: 30 mln zysku w trzecim kwartale 2014 r., wzrost o 15,5 proc. rdr

GPW: 30 mln zysku w trzecim kwartale 2014 r., wzrost o 15,5 proc. rdr

# W pierwszym akapicie zamiast "30 proc". powinno być "30 mln zł" #

Akademia Liderów Fundacji im. L. Pagi chce kształtować mądrych menedżerów

Fundacja im. Lesława Pagi zainaugurowała IX edycję Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (ALRK). Projekt obejmuje 2-tygodniowe zajęcia, a następnie staże w firmach działających na rynku kapitałowym.

Bank Anglii wszczął konsultacje ws. praktyk City

W W. Brytanii zainaugurowano konsultacje ws. praktyk londyńskiego City na rynku instrumentów stałego oprocentowania, walutowym i towarowym mające na celu ukrócenie manipulacji - ogłosiła zastępczyni prezesa Banku Anglii (BoE) Minouche Shafik.

Wrocław. Syndyk Ganta złożył zawiadomienie do prokuratury

lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Od 1998 roku Gant notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.(PAP)

Prezes GPW zawieszony. Trzęsienie ziemi? "Absolutnie nie. Spokojnie, giełda działa i jest w dobrych rękach"

Prezes GPW zawieszony. Trzęsienie ziemi? "Absolutnie nie. Spokojnie, giełda działa i jest w dobrych rękach"

Rada Giełdy Papierów Wartościowych na piątkowym posiedzeniu zawiesiła Sobolewskiego i powierzyła Adamowi Maciejewskiemu, członkowi zarządu spółki, stanowisko wiceprezesa i przekazała mu pełnienie obowiązków prezesa. Resort skarbu wystąpił też z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego

KNF bada Ganta; wierzyciele będą dochodzić swoich praw indywidualnie

zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Od 1998 roku Gant notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.(PAP)

KDPW wydziela ze swoich struktur izbę rozliczeniową

Warszawa, 27.06.2011 (ISB) – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), z grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), wydziela ze swoich struktur izbę rozliczeniową KDPW_CCP, która rozpocznie działalność od 1 lipca. Jej zadaniem będzie rozliczanie transakcji na rynku

Rząd będzie się kłócił z NBP o depozyt

zainteresowane zarówno domy maklerskie, które na podobnej zasadzie stały się już akcjonariuszami Giełdy Papierów Wartościowych, jak i niektóre banki. Zwłaszcza te, które oprócz gromadzenia depozytów i udzielania kredytów prowadzą tzw. działalność powierniczą (banki-depozytariusze). Bank-depozytariusz to

RPO rusza na ratunek pracownikom Handlowego

zapisy w prospekcie emisyjnym oraz na stanowisko Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, które zgodnie stwierdzają, że pracownicy Banku Handlowego nabywali akcje w ofercie publicznej. Innego zdania jest fiskus. Twierdzi, że nie była to oferta publiczna i należy się podatek. W tej chwili urzędy skarbowe

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

na spadek przychodów z ogłoszeń internetowych miała zmiana zasad rozliczania wpływów ze sprzedaży łączonej oferty ogłoszeń rekrutacyjnych w prasie i internecie" - dodano. W segmencie reklama zewnętrzna Agora w pierwszym kwartale 2014 roku miała 31,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 3,5 mln zł

PiS krytykuje rządowy program prywatyzacji

PiS krytykuje rządowy program prywatyzacji

emerytów Według Natalii-Świat Prywatyzacja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oznacza, że podmiot ten nie będzie mógł wywiązywać się z zadań, które wyznaczył mu polski ustawodawca. "Dziś udziałowcami tej firmy jest NBP, Skarb Państwa i giełda. Instytucja nie jest nastawiona na zysk, więc

Fiskus kontra pracownicy Banku Handlowego cd.

emisyjnym oraz na stanowisko Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG), które zgodnie stwierdzają, że pracownicy Handlowego nabywali akcje w ofercie publicznej. Innego zdania jest jednak fiskus. Twierdzi, że nie była to oferta publiczna i należy się podatek. W tej chwili urzędy skarbowe sprawdzają

GPW: 30 mln zysku w trzecim kwartale 2014 r., wzrost o 15,5 proc. rdr

1,20 zł na akcję, co oznacza wskaźnik wypłaty na poziomie 44 proc. Co do zasady, chcemy się dzielić a akcjonariuszami dywidendą i będziemy się dzielić, jeśli potencjalnie akurat nie będzie innych potrzeb - skomentował Tamborski. Podkreślał też, że w nowej strategii GPW nie chce funkcjonować jako

Cięcie OFE dzieli polityków i ekonomistów

Cięcie OFE dzieli polityków i ekonomistów

podstawową przyczynę swego całkowitego poparcia dla zmniejszenia roli OFE uznał fakt, że w rezultacie wprowadzenia w życie projektu rządowego potrzeby pożyczkowe Polski do roku 2020 zmniejszą się o 190 mld zł. Istotnie o tyle zmaleją zobowiązania w postaci skarbowych papierów wartościowych nabywanych przez

Akcje PKO BP: czy rząd da więcej?

Jacek Żakowski: Panie ministrze kupuje pan akcje PKO BP? Jacek Socha: Ja nie. Jacek Żakowski: Dlaczego? Jacek Socha: Po pierwsze nie kupuje papierów wartościowych z przyzwyczajenia, jako szef Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ograniczyłem się, aby nie było żadnych podejrzeń i tak to już

Mistrzowie Inwestowania z Poznania

Mistrzowie Inwestowania z Poznania

część warsztatową wprowadzanego w 2005 r. do szkół programu edukacyjnego "Moje finanse", podczas której uczniowie mogą pogłębić wiedzę na temat instrumentów rynku kapitałowego i mechanizmu funkcjonowania giełdy papierów wartościowych oraz sprawdzić w praktyce posiadane umiejętności. Gra

Supernadzór: poprawili, a zostało po staremu

rządu komisje (Nadzoru Bankowego, Papierów Wartościowych i Giełd oraz Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych). Powołanie supernadzoru finansowego stało się dla rządu Kazimierza Marcinkiewicza absolutnym priorytetem po niedawnej awanturze o bankową fuzję Pekao - BPH. Kierowana przez Leszka

Nie wierzę w widzialną rękę polityków

tak zwana krótka sprzedaż akcji spółek bankowych, to znaczy sprzedaż z odroczonym terminem. Instrument ten jest używany do gry na zniżkę akcji. Amerykańska Komisja Nadzoru Papierów Wartościowych (Securities and Exchange Commission, czyli SEC) ma nadzieję, że powstrzyma to spadki akcji. Profesor Becker

Egipski rynek finansowy wychodzi z zapaści

wybuchu niepokojów aukcja krótkoterminowych papierów dłużnych o równowartości 2,6 mld dol. Analitycy przewidują, że obligacje wykupią egipskie banki komercyjne, aby pomóc władzom ustabilizować cały rynek finansowy. Ostatnim sygnałem normalizacji rynku ma być zapowiedziane na niedzielę otwarcie giełdy w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Giełda

zbierania informacji z najświeższych notowań.

Giełda pomoże nam dostosować naszą strategię do tego, co aktualnie dzieje się na rynku.

Giełda analizuje wynki finansowe naszej formy i pozwala lepiej nią zarządzać na rynku walut i papierów wartościowych.

Wirtualny Inwestor

Wirtualny Inwestor to bardzo przydatna aplikacja, w której można wirtualnie grać na giełdzie, ale z prawdziwymi notowaniami.

Wirtualny Inwestor pobiera z Internetu aktualne dane giełdowe, na których podstawie użytkownik kupuje i sprzedaje akcje na Giełdzie Papierów

StockAssistant

StockAssistant to darmowa aplikacja, której celem jest wspieranie decyzji inwestycyjnych związanych z rynkiem akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz NewConnect.

StockAssistant umożliwia tworzenie własnych strategii

Tropico 4 spolszczenie

dyspozycji również dwadzieścia budynków, które może wybudować takie jak: giełda papierów wartościowych, czy też Aquapark. W grze mogą również wystąpić losowe katastrofy naturalne, które mogą całkowicie zniszczyć państwo.

Tropico 4 to gra, która nawiązuje do takich znanych tytułów jak: Anno

Tropico 4 Demo

wybudować takie jak: giełda papierów wartościowych, czy też Aquapark. W grze mogą również wystąpić losowe katastrofy naturalne, które mogą całkowicie zniszczyć państwo.

Tropico 4 to gra, która nawiązuje do takich znanych tytułów jak: Anno 1404: Wenecja, czy też The Settlers 7: Droga do

Giełdy papierów wartościowych na świecie

Giełdy papierów wartościowych na świecie (według krajów): Afryka Afryka Zachodnia Regionalna Giełda Papierów Wartościowych w Abidżanie – Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres Botswana Botswańska Giełda Papierów Wartościowych Egipt Giełda Papierów Wartościowych w Kairze i Aleksandrii

Giełda Papierów Wartościowych w Tel Awiwie

giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu. Rynek akcjiTASE oferuje przedsiębiorstwom cztery

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

i obowiązkami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd giełdy składa się z czterech osób. Pracami

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych – rynek regulowany, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu; przede wszystkim zbywalnych papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) oraz instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych i opcji

Giełda Papierów Wartościowych w Baku

Giełda Papierów Wartościowych w Baku (azer.: Bak? Fond Birjas? - BFB, ang.: Baku Stock Exchange - BSE) – giełda papierów wartościowych w Azerbejdżanie; zlokalizowana w stolicy kraju - Baku.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.