założenie działalności gospodarczej dokumenty

PAP

Rząd przyjął założenia "konstytucji dla przedsiębiorców"

Rząd przyjął założenia "konstytucji dla przedsiębiorców"

Założenia nowej "konstytucji dla firm", która będzie zbiorem podstawowych norm regulujących działalność gospodarczą wykonywaną w Polsce, przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Prawo działalności gospodarczej ma zwiększyć prawa przedsiębiorców w relacjach z administracją.

Rząd przyjął założenia "konstytucji dla przedsiębiorców"

# dochodzi informacja o decyzji rządu dot. rozbieżności między MG a MF #

Prawo działalności gospodarczej w listopadzie do konsultacji

Założenia nowego Prawa działalności gospodarczej mogą w drugiej połowie listopada trafić do konsultacji publicznych, zapowiada resort gospodarki. Ustawa ma wprowadzić m.in. zasadę domniemania uczciwości w relacjach administracja-przedsiębiorcy.

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

;. Oprócz Prawa działalności gospodarczej MG pracuje też nad innymi zmianami w prawie, które mają odciążyć przedsiębiorców. Jedną z tych inicjatyw jest projekt założeń do ustawy o uproszczeniu procedur administracyjnych, który przewiduje opracowanie wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Wzory te

Projekt "konstytucji dla przedsiębiorców" trafił do konsultacji

gospodarczą wykonuje ją rzetelnie i uczciwie. Nowe przepisy mają zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. 12 maja rząd przyjął założenia do tego projektu. "Zwiększenie przejrzystości prawa gospodarczego wymaga przyjęcia ustawy zupełnej i zajmującej

Szczurek: we wrześniu rząd przyjmie założenia nowej Ordynacji podatkowej

działalności gospodarczej i 5 lat do rozliczeń przedsiębiorców. W przypadku, gdy wysokość podatku jest znana (wynika z deklaracji, decyzji) organ podatkowy mógłby egzekwować należności przez 5 lat. W założeniach znalazła się propozycja wprowadzenia postępowania uproszczonego. Przewiduje się też wprowadzenie

Rząd przyjął projekt "konstytucji dla przedsiębiorców"

i premier Ewa Kopacz są zdeterminowani, by przyjąć ustawę do końca kadencji. Jak podkreśla CIR, w projekcie ustawy przyjęto dwa fundamentalne założenia: pierwsze - przedsiębiorca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej może podejmować wszelkie działania, o ile nie są sprzeczne z prawem i

Rośnie aktywność "białych kołnierzyków"; MSW opracowuje specjalny program

przeciwdziałania i zwalczania tej formy przestępczości - poinformowała PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Szczegóły dokumentu na razie nie są znane. "Założeniem Programu jest nie tylko zwiększenie zdolności właściwych służb, organów i instytucji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

obrotu gospodarczego. Nie wpłyną one jednak na wzrost zainteresowania przedsiębiorców korzystaniem z informatycznych funkcji rejestru. "Barierą w korzystaniu przez przedsiębiorców z CEIDG zgodnie z jego założeniami, czyli tylko online, bez papierów, jest kwestia uwiarygodnienia poprzez bezpieczny

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

od wagi cygar, a nie od sztuki. "Ograniczenie obciążeń zmniejszy koszty dopełniania procedur administracyjnych, a tym samym koszty wykonywanej działalności" - napisano w założeniach. Autorzy dokumentu wskazali, że nowe regulacje mają uprościć procedury, doprecyzują przepisy oraz dostosują

Pierwsze Centrum Aktywności Cyfrowej otwarto w Sosnowcu

), założenie firmy poprzez CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) i przeglądanie rejestru, a także weryfikację dowodu rejestracyjnego czy prawa jazdy. W każdym z CAC ma też znajdować się strefa gier interaktywnych - dla dzieci. W odnowionej placówce Poczty Polskiej nr 1 w

Rząd za zmianą przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przedłożone przez ministra gospodarki. Dokument określa m.in. przesłanki wnioskowania o wygaszenie zezwolenia na prowadzenie

W tym tygodniu Sejm wysłucha informacji o działalności NBP w 2013 r.

zastrzeżeń do ubiegłorocznej działalności banku centralnego. "Założenia polityki pieniężnej NBP zostały wykonane; cel został zrealizowany, w efekcie, jeśli chodzi o rok 2013, uwag nie mamy" - powiedziała Krystyna Skowrońska z PO. Podobną opinię na temat sprawozdania wyraził Jan Łopata z PSL

Będzie projekt ustawy dot. ochrony klientów firm pożyczkowych

, nieobjętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Nowelizacja przepisów miałaby ponadto umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego firm wykonujących bez wymaganego zezwolenia, czyli nielegalnie działalność reglamentowaną na rynku finansowym. Chodzi zwłaszcza o firmy

Blisko milion użytkowników serwisu szukajwarchiwach.pl

Dzikowskie rodu Tarnowskich, zawierające dokumenty z lat 1310-1951 przechowywane w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie, projekty łódzkich kamienic z przełomu XIX i XX w. oraz poradnik obsługi czołgu z zasobu archiwum w Lublinie. Warszawiacy mogą zaś zobaczyć dokumenty związane z działalnością Biura

Lewandowski o kierowaniu Radą Gospodarczą w 2015 r.

ordynacji podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego ma zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości; na początku 2015 r. do parlamentu ma trafić kodeks budowlany. W przyszłym roku wprowadzone mają też

MF chce rozszerzyć obowiązek stosowania kas fiskalnych

"Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze +detalicznym+ oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących"

MAC: w 2014 r. ponad 1,5 mln dokumentów wysłano za pośrednictwem ePUAP

uwierzytelnienie użytkownika systemu. Po założeniu konta online na ePUAP, należy taki profil potwierdzić, aby móc załatwiać sprawy urzędowe przez internet. Nowelizacja ustawy o informatyzacji umożliwiła poszerzenie katalogu instytucji gdzie takiego potwierdzenia można dokonać o banki oraz Pocztę Polską, gdzie od

Sejm.posłowie o nowelizacji ustawy o sporcie

W środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. Jego główne założenia przedstawił podsekretarz stanu Bogusław Ulijasz. Jak podkreślił, ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 roku, po pięciu latach jej obowiązywania, wymaga już

Lewandowski o kierowaniu Radą Gospodarczą w 2015 r.

podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego ma zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości; na początku 2015 r. do parlamentu ma trafić kodeks budowlany. W przyszłym roku wprowadzone mają też zostać

Lewandowski o kierowaniu Radą Gospodarczą w 2015 r.

. przedstawi założenia nowej ordynacji podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego ma zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości; na początku 2015 r. do parlamentu ma trafić kodeks budowlany. W przyszłym

Rząd m.in. o projektach dotyczących zapasów ropy

regulacja nałoży m.in. na właściwe organy obowiązek określenia wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Kolejny punkt posiedzenia rządu, to założenia do projektu nowelizacji ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym. Jednym z głównych założeń projektu jest likwidacja barier w procesie

Rząd m.in. o przepisach dot. walki z dopalaczami

do automatycznego nabijania gilz papierosowych i opodatkowanie cygar w zależności od wagi, a nie od sztuki. Liczący prawie siedemdziesiąt stron dokument przewiduje też ograniczenie biurokracji związanej z poborem akcyzy. Jak bowiem wskazano w założeniach, celem zmian jest "uproszczenie

W planie działań MSZ na 2015 r. m.in. wzmacnianie współpracy z największymi krajami UE

; obowiązek stworzenia planu wynika z ustawy o finansach publicznych. Dokumenty polityczne - podkreśla biuro prasowe MSZ - zawierające strategiczne cele polskiej polityki zagranicznej to: Założenia polskiej polityki zagranicznej na 2015 rok, Priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016 czy

Rząd m.in. o założeniach polskiej polityki zagranicznej na 2015 r.

polityki zagranicznej na 2015 r. Rzecznik MSZ Marcin Wojciechowski w rozmowie z PAP zaznaczył, że dokument o założeniach polskiej polityki zagranicznej jest zastrzeżony i nie jest podawany do wiadomości publicznej. Inny, otwarty charakter ma coroczna informacja ministra nt. kierunków polityki zagranicznej

Rada Ministrów przyjęła założenia dotyczące zmian w ustawie o PAP

działalności misyjnej PAP, na podstawie których ustalana i rozliczana jest dotacja dla Agencji. "Nowe przepisy wyeliminują wątpliwości dotyczące ustalania i rozliczania dotacji budżetowej. W projekcie nowelizacji ustawy - jak przewidują założenia - zostanie zawarty szczegółowy katalog zadań wykonywanych

W Sejmie rozpoczęła się debata dot. wykonania budżetu za 2013 r.

we wrześniowej (w 2013 r.) nowelizacji ustawy budżetowej. Nowela była konieczna ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, który był skutkiem stagnacji wzrostu PKB w krajach Unii Europejskiej. Z dokumentu wynika, iż w minionym roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 1,6 proc. wobec

Tauron podpisał z SRK list intencyjny ws. kopalni Brzeszcze

efektywnej działalności gospodarczej" - zaznaczył prezes spółki Tauron Polska Energia Dariusz Lubera. Ostateczna decyzja w sprawie transakcji Tauron podejmie po szczegółowym badaniu aktywów pod kątem prawnym, finansowym, podatkowym, księgowym, technicznym, środowiskowym oraz geologicznym. 16 stycznia

Zdziebło: ok. 20 mld zł na działania związane z rewitalizacją

potrwać do końca br.). "Pracujemy także nad dokumentem, który przekazały nam m.in. Związek Metropolii Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów, czyli nad założeniami ustawy rewitalizacyjnej" - zaznaczył Zdziebło. Wiceminister podkreślił też, że nowe działania rewitalizacyjne, prócz pieniędzy

Opolskie. Ponad 200 lokali dla firm rozpoczynających działalność

pierwsze kroki w biznesie i dawać im możliwość obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Dodała, że instytucje otoczenia biznesu wśród swoich zadań mają też np. wspieranie nawiązywania kontaktów gospodarczych, oferowanie szkoleń czy ułatwianie firmom dostępu do usług okołobiznesowych (doradczych

W Senacie ustawa ułatwiająca przedsiębiorcom składanie wniosków online

przewiduje wiceminister skrócenie procedury rozpatrywania wniosków przedsiębiorców przyspieszy rozpoczęcie działalności gospodarczej, co może im przynieść wzrost przychodów w wysokości nawet 232 mln zł rocznie. Jednocześnie jak wyliczył resort gospodarki ujednolicenie i elektroniczna forma dokumentów może

Rząd przyjął projekt ustawy o rewitalizacji obszarów zdegradowanych

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie gminnego programu rewitalizacji". Efektem tych działań ma być "znacząca poprawa jakości życia" osób zamieszkujących te tereny. Ważnym elementem rewitalizacji będzie - według założeń rządu - włączenie społeczności lokalnej w procesy

Kielce. Wojewoda wystąpił o wygaszenie mandatu miejskiemu radnemu

przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi o artykuł, który zakazuje łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystującej majątek gminy oraz zarządzaniem taką działalnością. W myśl przepisów radny ma obowiązek zrezygnować z prowadzenia działalności w ciągu trzech miesięcy

Rząd chce uprościć wzory wniosków w formie elektronicznej

jakość korzystania przedsiębiorców z e-administracji. Jest to pierwszy etap porządkowania procedur administracyjnych związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w Polsce" - czytamy w komunikacie przesłanym przez Centrum Informacyjne Rządu. Wzory wniosków będą precyzyjnie

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje gruntowne zmiany w KRS

Sprawiedliwości. Projekt założeń do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych, a jego treść nie została jeszcze upubliczniona. Został on już jednak wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jednym z głównych problemów, jakie ma rozwiązać projekt

MZ chce zbadać działalność liderów PZ; ci uważają, że resort ich dyskredytuje

o swoich pacjentach" - powiedział. Zaznaczył, że choć działalność placówek oparta na kontraktach z NFZ jest dla firm zrzeszonych w PZ najważniejsza, to jednak nie jest jedyną. "Jesteśmy prywatnymi firmami, prowadzimy działalność gospodarczą i od takich firm NFZ wykupuje świadczenia w

List do resortu zdrowia: zakaz reklamy nie służy ani aptekom, ani pacjentom

. Sygnatariusze listu zaapelowali do ministra zdrowia o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia w projekcie założeń zapisu o doprecyzowaniu przepisu zakazującego reklamowania aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Resort listu nie skomentował. Koniec z reklamami Ustawa refundacyjna weszła w

Małopolskie. Projekt MRPO przekazany do zaopiniowania stronie rządowej

stanowiska pracy, wolontariat, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. Opracowana będzie także oferta wsparcia dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Przewidziano inwestycje na zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych w takich dziedzinach, jak

ISP: efektywność VAT i akcyzy spada, rosną zaległości i wyłudzenia

ISP w specjalnym raporcie przypomina, że w związku z wejściem do UE w Polsce wprowadzono nowe ustawy regulujące VAT i akcyzę, w założeniu zgodnie z ich wspólnotową koncepcją. Do 2008 r. udział dochodów z ich tytułu w budżecie państwa rósł, jednak w latach 2009-2014 przekształcił się w postępujące

Zakładanie firmy przez internet? W Warszawie już można

Oprócz umożliwienia założenia firmy na swoich stronach, urząd przesyła za nas też odpowiednie dokumenty do ZUS, urzędu skarbowego i statystycznego. Pomimo tych ułatwień, trudno jednak przekonać chętnych do tej właśnie formy. W pierwszym miesiącu internet wybrało 36 proc. ogólnej liczby

Kidawa: 2015 r. - czas na porządkowanie i zamykanie spraw, a nie otwieranie nowych

prowadzenie działalności. Te prace są już bardzo zaawansowane, wkrótce przedstawimy ich efekty. PAP: A co ze zmianami w prawie budowlanym, premier zapowiadała przyspieszenie prac nad Kodeksem? Prawo budowlane to dokument, na który będziemy musieli jeszcze poczekać. Pani premier chce, żeby założenia do tego

Miller: koncepcja unii energetycznej - pusta w środku

nie osiągnie swego zamiaru. Powodem - zdaniem Millera - jest błędne założenie premiera, że "w Unii może być prymat polityki nad gospodarką". "A jest prymat gospodarki nad polityką; jest i będzie" - dodał. B. premier mówił też na Śląsku, że w kontekście problemów polskiego

Zielona Góra. Uniwersytet zaprasza na XII Targi Pracy Etat 2014

lat ubiegłych na targach pojawi się "Loża Ekspertów", gdzie studenci i absolwenci w rozmowie ze specjalistą (ekspertem w danej dziedzinie) będą mogli dowiedzieć się: jak założyć działalność gospodarczą i na co zwrócić uwagę zakładając firmę, jakie korzyści można odnieść ze współpracy z

Piechociński: w tym roku PKB wzrośnie do ponad 3 proc.

Ukrainę i do Rosji trafiało do Iranu, Azerbejdżanu, krajów Afryki czy Ameryki Południowej. Piechociński przyjechał do Łodzi, aby m.in. spotkać się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, które funkcjonują w naszym kraju. Przypomniał, że rząd przyjął ostatnio projekt założeń o zmianie ustawy

Neumann: prace nad ustawą o zawodzie fizjoterapeuty trwają

; - zastrzegł. Środowisko fizjoterapeutów od lat przekonuje, że zawód ten nie jest w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie

Sejm zajmie się zmianami dotyczącymi odliczeń VAT od samochodów

masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Wyjątek dotyczy odliczenia VAT od paliwa. Założono, że pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w przypadku wydatków związanych z pojazdami

Poznań. Instytut Zachodni świętuje 70. rocznicę powstania

młodych pracowników. "Perspektywy finansowe są złe. Mimo że Instytut prowadzi działalność gospodarczą oraz realizuje dużą liczbę projektów, to dochody, jakie w ten sposób uzyskuje jedynie w niewielkim stopniu mogą pokryć niedobory. Szczególnie kosztowne jest podtrzymanie potencjału naukowego IZ

MF: termin 1 marca na wejście w życie zmian dot. VAT od aut - realny

najszybciej (w ocenie skutków regulacji założono, że wejdą one w życie 1 marca 2014 r.). MF chce, by - ze względu na niekorzystne skutki dla budżetu planowanych zmian - możliwość odliczania 50-proc. kwoty VAT od paliw kupowanych do napędu pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i do celów

Syndyk Amber Gold chce od Marcina i Katarzyny P. zapłaty 14 mln zł

kapitał Amber Gold to niejedyne tego typu działanie Marcina i Katarzyny P. W sierpniu 2012 r. ujawniliśmy, że szefowie spółki posłużyli się sfałszowanymi potwierdzeniami przelewów, aby udowodnić, że w marcu 2012 przelali 50 mln zł na założenie nowego interesu - Amber Gold SA (miała kontynuować działalność

TK wróci do sprawy spółdzielni mieszkaniowych 5 lutego

lokatorzy tacy mają natomiast szereg obowiązków, takich jak wnoszenie opłat, w tym także opłat na działalność gospodarczą spółdzielni, chociaż nie otrzymują z tego tytułu żadnych pożytków. Nie będąc jej członkami muszą przestrzegać aktów prawnych dotyczących działalności spółdzielni. Stwarza to problem

"PB": Resort gospodarki chce założyć kaganiec urzędnikom

Najważniejsze zmiany dotyczą ograniczenia liczby i czasu trwania kontroli w przedsiębiorstwach oraz umożliwienia założenia działalności gospodarczej w jednym okienku. Resort chce wprowadzić zmiany w 60 ustawach, na podstawie których działają instytucje kontrolne. Po nowelizacji wszystkie instytucje

Posłowie zajmą się przepisami, które mają usprawnić działanie urzędów pracy

Posłowie rozpatrzą sprawozdanie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny na temat projektu nowelizacji ustawy o propozycji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednym z założeń projektu jest podzielenie bezrobotnych, którzy szukają zatrudnienia w urzędach pracy na trzy grupy, co według

PSL składa projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

osób wykonujących ten zawód. Obecnie zawód fizjoterapeuty nie jest w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług fizjoterapeutycznych może założyć każdy. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje w zakresie fizjoterapii są wymagane jedynie przy

Prokuratura: akt oskarżenia ws. rejestru informacji o przedsiębiorcach

działa legalnie. "Miał opinie prawne, z których wynikało, że jego działalność jest zgodna z prawem" - powiedziała prok. Wichary. W Polsce Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi Ministerstwo Gospodarki. Resort gospodarki podkreśla, że wszelkie czynności związane z

Wpłacił deweloperowi 235 tys. zł za mieszkanie, ten zmienił plany i postawił hotel

widziałem powodu, dlaczego miałbym finansować działalność gospodarczą dewelopera, z której ten będzie wyciągał profity. Odmówiłem więc, dlatego firma wypowiedziała mi umowę sprzedaży mieszkania. Zostałem z niczym - tłumaczy poszkodowany. W czerwcu ubiegłego roku pan Stemplewski zgłosił sprawę do prokuratury

Rząd przedstawił zadania na I połowę 2008 roku

obecnego rządu. Najważniejsze założenia to podjęcie jeszcze w I połowie 2008 roku prac nad uproszczeniem prawa gospodarczego, w ramach tzw. pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Dotychczas rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowelizację Kodeksu cywilnego. Dalsze

Kraków. Posiedzenie aresztowe ws. b. senatora Aleksandra G.

interesowania się przez niego różnego rodzaju działalnością gospodarczą, możemy to nazwać również tzw. szarą strefą". "Oczywiście była to, i jest nadal, jedna z wiodących hipotez tego śledztwa" - podkreślił. "Potwierdzam, że z tej strony mogło przyjść zagrożenie - to znaczy z

Masz marzenia - bądź przedsiębiorcą

założenia działalności gospodarczej, prowadzenia rachunkowości, zapoznają się też z regułami marketingu, prawa pracy, spraw kadrowych. Będą też mogły skorzystać z pomocy indywidualnego doradcy. - Dla minimum 70 osób, wybranych spośród uczestników szkoleń, planujemy przekazać po 40 tys. zł w formie dotacji

Szejnfeld: w 2011 roku firmę będzie można założyć przez internet

. Rozwiązanie to ma ułatwić i przyspieszyć rejestrację firm, ponieważ do założenia własnej działalności gospodarczej wystarczy tylko jeden wniosek, zamiast czterech, jak to jest obecnie. "Pozwoli to na złożenie dokumentów w jednym miejscu. Tym miejscem nadal ma być urząd gminy" - wyjaśnił podczas

Świętokrzyskie. 1,5 mld zł wsparcia dla biznesu ze środków UE

osób, zamierzających założyć działalność gospodarczą. Drugim istotnym obszarem jest sektor transportu, na który w projekcie przewidziano 720 mln zł. Większość z tych środków ma trafić na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich, które uzupełniają sieć dróg krajowych i autostrad

Świętokrzyskie. 1,5 mld zł wsparcia dla biznesu ze środkó UE

inwestycyjnych oraz wsparcie dla osób, zamierzających założyć działalność gospodarczą. Drugim istotnym obszarem jest sektor transportu, na który w projekcie przewidziano 720 mln zł. Większość z tych środków ma trafić na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji dróg wojewódzkich, które uzupełniają sieć dróg

Firmę założymy w jednym okienku

podpis prezydenta. Nowela zakłada między innymi ułatwienia w zawieszaniu działalności gospodarczej, rozszerza możliwości wydawania wiążących interpretacji prawa i wprowadza obowiązek przyjęcia przez urząd nawet niekompletnych dokumentów od przedsiębiorcy. Zakazuje też żądania przez urząd dokumentów nie

Jak założyć własną firmę w jednym okienku

Myślisz o założeniu własnej firmy, ale gubisz się w przepisach i wymaganych do wypełnienia formularzach? Przyjdź w czwartek do naszych oddziałów i skorzystaj ze szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu rejestracji działalności gospodarczej w tzw. "jednym okienku" - zachęcają

Pedofil już w rękach policji. Pracował z dziećmi pomimo wyroku za molestowanie

poniżej lat 18. Sąd zobowiązał również Marcina W. do uczestnictwa w terapii psychologicznej i seksuologicznej. Superwychowawca Jednak W. znalazł sposób na to, by wciąż móc przebywać w towarzystwie dzieci. Trzy miesiące po tym, gdy został skazany, mężczyzna założył w Brzegu działalność gospodarczą

Posiedzi za fikcyjne dostawy stali z Łotwy do Torunia

głównego policji insp. Mariusz Sokołowski. Wśród sprawdzanych firm była m.in. założona w grudniu 2012 r. spółka z Torunia. - Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych miała ona zajmować się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. (...) Przeprowadzone działania CBŚ

Po wakacjach decyzje ws. projektowanej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Projekt ustawy, przygotowany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Stowarzyszenie Fizjoterapii Polskiej, trafił do MZ w marcu 2013 r. Środowisko fizjoterapeutów od wielu lat przekonuje, że zawód ten nie jest w Polsce zawodem regulowanym. Działalność gospodarczą polegającą na

Chcesz założyć firmę? To sobie poczekasz

przeżyć, pożyczam od znajomych, z banków, kogo tylko się da - opowiada. Dotacja na założenie działalności gospodarczej to jedna z form walki z bezrobociem. Jednorazowa pożyczkę od państwa przysługuje osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy, i maksymalnie może wynieść 18 tys. 488 zł (sześciokrotna średnia

Projekt. Zamiast upadać, firmy w kłopotach mają się restrukturyzować

zostanie utrzymane (projekt ustawy został przesłany do konsultacji po trzech miesiącach od przyjęcia projektu założeń przez RM), a dobra współpraca z partnerami społecznymi i innymi resortami pozwoli na przyjęcie projektu przez Radę Ministrów jeszcze przed końcem wakacji" - podkreślił minister

Księgowy parabanków z Krzyżem Odrodzenia Polski. "Świadczę usługi różnym klientom"

Money? To Dariusz Tarnowski, właściciel dyskoteki Blue Orange w kaszubskiej Łubianie, Marzena Franiek, prowadząca drobną działalność gospodarczą w branży usług finansowych, oraz Arkadiusz Barbarowicz, który jako 24-latek założył podobną działalność. Czy naprawdę oni sami stworzyli parabank? - Nie będę o

Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie

Co nowego? Założeniem nowego systemu dopłat jest promocja rolników, którzy prowadzą swoją działalność proekologicznie oraz pomoc w rozwoju małych i średnich gospodarstw tak, by stały się przedsiębiorstwami produkującymi żywność do handlu, zamiast jedynie na własne potrzeby. Płatności będą

Program "Partnerstwo dla pracy"? Trzy minuty rozmowy i praca przy rozdawaniu ulotek [LIST OD CZYTELNIKA]

ograniczyła swoją opinię do zganienia mnie za brak pomysłu na założenie działalności gospodarczej. Niestety, dostawca usług wynagradzany jest w każdym przypadku podjęcia pracy zarobkowej przez klienta, niezależnie od tego, jaki będzie w tym udział agencji. Stąd najprostszym sposobem na otrzymanie prowizji

Kraków. Trzymiesięczny areszt dla b. senatora Aleksandra G.

porwania oraz zabójstwa Jarosława Ziętary" - mówił w środę prok. Kosmaty. Jak wyjaśnił, "mogło to mieć związek z zainteresowaniami w ramach tzw. dziennikarstwa śledczego Jarosława Ziętary różnego rodzaju działalnością gospodarczą, możemy to nazwać również tzw. szarą strefą". Dodał, że

"S": bojkotujcie Lidla - zwolnili związkowców; Lidl: zwolnienie słuszne

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - poinformował. Pracownicy sieci przed rokiem założyli związek, a zarząd spółki niemal od początku rozpoczął działania noszące znamiona szykanowania działalności związkowej - wyjaśnił rzecznik Solidarności. Ich zwieńczeniem były grudniowe dyscyplinarne zwolnienia przewodniczącej

Raport Tor: fatalna sytuacja finansowa spółki Inteko

firmy, z faktu, że wiele umów zawierano wyłącznie ustnie, a także z prawdopodobnego zniszczenia części dokumentacji. Współautor audytu Sławomir Czura przypomniał, że założeniem działalności Inteko - w kontekście Kolei Śląskich - miała być budowa części systemu sprzedaży biletów dla tego przewoźnika i

Krupiński, Kluska, Szejnfeld o ułatwieniach dla firm

Pakiet zakłada m.in.: możliwość rejestracji firmy w jednym okienku w ciągu trzech dni, ograniczenie liczby dokumentów potrzebnych do założenia firmy, prawo do przesyłania dokumentów rejestrowych drogą elektroniczną, ograniczenie koncesji i zezwoleń. Problem w tym, że większość z tych propozycji

Marokańscy kupcy z Jarmarku Dominikańskiego muszą opuścić Polskę. "Poczuliśmy się, jakbyśmy byli terrorystami"

zgadzają się z decyzją Straży Granicznej. - Jesteśmy w Polsce legalnie, na podstawie wizy biznesowej - mówi Nour-edine El Ghaba. - Żeby założyć w Polsce działalność gospodarczą, musielibyśmy mieć kartę stałego pobytu. Sprzedajemy na jarmarku, opłacając organizatorowi dzienną taksę. Na takich samych

Lubuskie nie stawia na turystykę, bo...

zrealizowane w ciągu kolejnych lat. Wskazuje ponadto najważniejsze problemy, np. bezrobocie, wykluczenie społeczne, biedę, brak dróg, upadek kolei. Określa potencjał województwa i jest przydatny przy wyborze projektów unijnych do dofinansowania. Wedle założeń strategii, inwestycje wspomagane z Brukseli powinny

Siemoniak: obecnie Polska nie planuje sprzedaży broni Ukrainie

;. "Mamy art. 5, który mówi o tym, że w razie napaści na jedno z państw członkowskich, wszystkie pozostałe powinny ruszyć do działania" - zaznaczył. Na pytanie, czy jest spokojny o to, że wszystko zadziałałoby tak, jak jest w założeniu, odparł: "Pracujemy nad tym i jesteśmy za to

Prokuratura: akt oskarżenia ws. rejestru informacji o przedsiębiorcach

działa legalnie. "Miał opinie prawne, z których wynikało, że jego działalność jest zgodna z prawem" - powiedziała prok. Wichary. W Polsce Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi Ministerstwo Gospodarki. Resort gospodarki podkreśla, że wszelkie czynności związane z

"S": Bojkotujcie Lidla, bo zwolnili związkowców. Lidl: Zwolnienie było słuszne

zwolnienia" władz związku w Lidlu trafi do sądu. "Działania pracodawcy zmierzają do likwidacji organizacji związkowej" - Pracownicy sieci przed rokiem założyli związek, a zarząd spółki niemal od początku rozpoczął działania noszące znamiona szykanowania działalności związkowej - oświadczył

Uwaga! Założenie firmy będzie trudniejsze

gospodarczą, wystarczy jeden dzień na założenie firmy. W jednym budynku Urzędu Miasta mieści się referat ewidencji działalności gospodarczej, a także punkty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego. Przyszły właściciel firmy odwiedzi kilka pokoi i wychodzi z budynku już jako

Marcin Stefański to Marcin P. Sąd nie skojarzył tego przez wiele lat

. (jeszcze jako Stefański) zakładał w styczniu 2004. Włożył do spółki 15 tys. zł i został prezesem oraz jednym z czterech wspólników. W marcu, a więc wkrótce po złożeniu dokumentów rejestrowych, dwoje udziałowców Iwona i Bogumił Preuhs, wystąpili do sądu, aby zablokował działalność Stefańskiego "z uwagi

Jedno okienko, ale w każdym urzędzie

Tomasz Chuluk chce dla działających już firm wykonywać drobne naprawy konserwatorskie. Celowo zwlekał z założeniem działalności gospodarczej, bo słyszał, że od 31 marca wszystkie formalności załatwi w jednym okienku. - W urzędzie miejskim otrzymałem plik druków do wypełnienia. Nie wszystkie dane

Rutkowski skazany na 2,5 roku więzienia. Wyrok w sprawie mafii paliwowej

, wyłudzania podatków, poświadczania nieprawdy, fałszowania dokumentów i prania brudnych pieniędzy. Musialskiemu zarzucono 28 przestępstw - m.in. założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzania VAT i akcyzy, uchylania się od ujawniania podstaw opodatkowania czy prania brudnych pieniędzy

Nieźle pożyli. Wyłudzili prawie osiem milionów

jej skład wchodziło jeszcze 10 osób. Sprawcy, wykorzystując rachunki założone na osoby fizyczne, oraz liczne firmy założone, lub zakupione na potrzeby tej działalności, zajmowali się wystawianiem fikcyjnych faktur. Za wystawienie faktury pobierano część z kwoty na jaką opiewała. Dokonywano przy tym

Gang wyłudził 7,7 mln złotych. Wpadło sześć osób

wchodziło jeszcze 10 osób. Sprawcy, wykorzystując rachunki założone na osoby fizyczne oraz liczne firmy założone lub zakupione na potrzeby tej działalności, zajmowali się wystawianiem fikcyjnych faktur. Za wystawienie faktury pobierano część z kwoty na jaką opiewała. Dokonywano przy tym fałszowania

Od 4 kwietnia wszystkie żłobki muszą wpisane być do rejestru

musiały spełnić szereg restrykcyjnych wymogów. Funkcjonowały również prywatne placówki, które nie były żłobkami, ale prowadziły działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi. Nie podlegały one żadnemu nadzorowi i nie musiały spełniać żadnych odgórnie określonych standardów. Ustawa "

Jedno okienko, zero złotych i masz firmę!

) jedno okienko zacznie działać już 31 marca. Dziś, aby założyć firmę, trzeba odwiedzić kilka miejsc. Na początek wydział działalności gospodarczej urzędu miasta - z wnioskiem o wpis do ewidencji. Dalej musimy się udać do Urzędu Statystycznego - po numer identyfikacyjny REGON. Kolejne kierujemy do urzędu

Obama i Dalajlama wypowiadają się w filmie "Polacy w oczach świata"

. Przedstawia sylwetki wybranych - spośród bardzo wielu - wybitnych Polaków, "których działalność na polu naukowym, politycznym, gospodarczym, społecznym czy artystycznym miała w przeszłości i ma współcześnie wpływ na losy całego świata". Są wśród nich papież Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Jan Karski, a

"S": bojkotujcie Lidla - zwolnili związkowców; Lidl: zwolnienie słuszne

i Rozwoju (OECD) - poinformował. Pracownicy sieci przed rokiem założyli związek, a zarząd spółki niemal od początku rozpoczął działania noszące znamiona szykanowania działalności związkowej - wyjaśnił rzecznik Solidarności. Ich zwieńczeniem były grudniowe dyscyplinarne zwolnienia przewodniczącej i

Samir S. czyta akta. Na progu procesu o potrójne zabójstwo

- informuje Marciniak. W założeniu śledztwo ma zostać zakończone w tym roku. Wizyta Samira Pracy śledczym na pewno nie ułatwił fakt, że makabrycznej zbrodni dokonano zimą. Tamtej mroźnej marcowej nocy 2013 r. grzejniki w małym mieszkaniu państwa K. przy ul. Długiej pracowały pełną parą. Było bardzo gorąco, co

Polskie starania o to, by Ukraina była w centrum zainteresowania

prezydent Komorowski zaproponował utworzenie polsko-ukraińskiego funduszu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości - według założeń, projekty mają być wspierane z puli wynoszącej 300 mln zł. Polska wesprze też reformę samorządową na Ukrainie, przeznaczy na to środki z pomocy rozwojowej. Wyśle tam też

Milionowe oszustwa podatkowe przy budowach autostrad A1 i A2. 11 osób oskarżonych

przestępstw miało dochodzić od sierpnia 2006 r. do lutego 2010 r., a korzyści z procederu uzyskiwały głównie dwie średniej wielkości firmy budowlane z Pomorza oraz dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z budownictwem. Skarb Państwa stracił ponad 4,6 mln zł Proceder miał miejsce najczęściej

Gdańsk. Oszustwa podatkowe przy budowach m.in. autostrad A1 i A2

prowadzące działalność gospodarczą związaną z budownictwem. Proceder miał miejsce najczęściej przy okazji dużych inwestycji. Spółki, które wygrywały przetargi na budowy autostrad czy innych pokaźnych obiektów na terenie całej Polski, podzlecały część prac mniejszym firmom. Firmy te same - własnymi siłami

Jej pomysł na biznes spodobał się urzędnikom

uruchomienie własnej działalności gospodarczej, kupienie sprzętu i przygotowanie lokalu. Aleksandra Jankowska jest pewna, że zmieści się w tym terminie. - Teraz muszę tylko przekonać Powiatowy Urząd Pracy, że powinnam dostać dotację w maksymalnej wysokości, czyli 17,8 tys. zł. O taką właśnie kwotę wnioskowała

Złoty biznes 20-latka: dystrybutorzy filmów stracili nawet kilkadziesiąt milionów złotych

- poinformowała w środę rzeczniczka łódzkiej policji podinsp. Magdalena Zielińska. Policyjni eksperci ustalili, że 20-letni student informatyki z Wielunia w lutym 2009 roku zarejestrował działalność gospodarczą obejmującą usługi internetowe. Założył stronę internetową na niemieckim serwerze, na której umieścił

Za 8 lat Pomorze dogoni NRD. 50 tys. nowych obywateli

przemawia wiele przesłanek. W wariancie optymistycznym poziom życia wschodnich Niemiec możemy osiągnąć np. w 2019, natomiast przy pesymistycznych założeniach np. trzy lata później. 50 tys. nowych obywateli Pomorza Najpewniejsze prognozy dla Pomorza odnoszą się do demografii. Już dziś wyróżnia nas stosunkowo

"To nie jest miejsce, gdzie można się odbić od dna. Raczej można się na nim znaleźć". Opowieść o ajentach sieci Żabka

założyć jednoosobową działalność gospodarczą i podpisać umowę ze spółką Żabka Polska. Firma ta już na początku zabezpiecza się w ten sposób, że daje kontrahentowi do podpisu pusty weksel. Z zastrzeżeniem, że sieć ten weksel wypełni, kiedy współpraca się skończy, wpisując kwotę zobowiązań, jakie ma wobec

Analogowa mentalność e-administracji

założenia konta w czasie zakładania profilu. Pewna firma zrobiła test - wzięła 100 osób i poprosiła, by założyły sobie konto na profilu zaufanym. Liczyła, ile osób na którym etapie odpadnie i zniechęci się do zakładania profilu. Na 100 osób całość przeszła... jedna! A pan założył sobie profil zaufany

Jedno okienko na założnie firmy to nadal fikcja

całkowite odbiurokratyzowanie procedury. - To nie działa tak jak powinno. Czas założenia firmy się wydłuża, bo trzeba czekać, aż Urząd Miasta prześle dokumenty do odpowiednich organów. Wcześniej można było samemu podejść do ZUS-u czy skarbówki i przy odrobinie szczęścia jednego dnia wszystko załatwić

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Płatnik

Płatnik to niezbędne narzędzie dla każdego przedsiębiorcy lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Płatnik umożliwia przesyłanie dokumentów do ZUS w formie elektronicznej.

Płatnik pozwala na rejestrację danych do dokumentów

PDFTK Builder Portable

PDFTK Builder to poręczna aplikacja służąca do edycji gotowych plików PDF.

PDFTK Builder sprawia, że użytkownik może połączyć kilka dokumentów PDF w jeden, wyodrębnić poszczególne strony lub dodać znak wodny.

PDFTK Builder pozwala także na

PDFTK Builder

PDFTK Builder to poręczna aplikacja służąca do edycji gotowych plików PDF.

PDFTK Builder sprawia, że użytkownik może połączyć kilka dokumentów PDF w jeden, wyodrębnić poszczególne strony lub dodać znak wodny.

PDFTK Builder pozwala także na

Soleil Light

Soleil Light usprawni kontakt z klientami, a także zarządzanie wszelakimi dokumentami związanymi z prowadzeniem takiego salonu. Soleil Light jest prosty w obsłudze i pozwala na założenie kilku kont użytkowników. Soleil Light posiada możliwość rozszerzenia funkcjonowania o

mpFirma

, jak również w mniej wymagających formach działalności gospodarczej.

Dzięki mpFirma wystawimy fakturę, obsłużymy klienta oraz będziemy mogli sprawnie zarządzać wszelkimi dokumentami z tym związanymi. Dodatkowo należy podkreślić fakt, iż aplikacja oferuje obsługę kas fiskalnych oraz