wysypisko komunalne

joge

Komisja gospodarki komunalnej na wysypisku

Komisja gospodarki komunalnej na wysypisku

Radni z komisji gospodarki komunalnej kieleckiej Rady Miejskiej odwiedzą w poniedziałek wysypisko śmieci w Promniku.

MŚ: wyższe opłaty za składowanie ograniczą ilość śmieci na wysypiskach

Resort środowiska chce podwyższyć opłaty za składowanie niektórych odpadów, w tym komunalnych. Ma to doprowadzić do ograniczania ilości śmieci na wysypiskach. W naszym kraju trafia tam blisko 70 proc. odpadów, dla porównania w Niemczech - ok. 0,5 proc.

Umożliwić mieszkańcom wywożenie śmieci

Opolanie popierają pomysł, by miasto umożliwiło im wywożenie na wysypisko komunalne gruzu czy odpadów wielkogabarytowych, a także by parę razy w roku zrobić na wysypisku dni otwarte.

Białystok. Nowoczesna sortownia powstanie na miejskim wysypisku śmieci

piątek w Białymstoku będzie podpisana umowa w sprawie dotacji z NFOŚ. Kamiński mówił w czwartek na konferencji prasowej, że z odpadów komunalnych w Białymstoku można by odzyskiwać materiały i surowce o wartości 7-8 mln zł rocznie. Sortownia, dzięki zastosowanym tam technologiom, ma dać takie możliwości

Zrobią prąd ze śmieci

wysypisku będzie wytwarzała energię o mocy 400 kW. - Oczywiście będziemy ją wykorzystywać do naszych potrzeb, ale sa one znacznie mniejsze. Zużycie energii w Zakładzie Komunalnym wynosi około 100 kW - tłumaczy Andrzej Czajkowski. A to oznacza, że biogazownia wyprodukuje sporą nadwyżkę, która zostanie

Prąd ze śmietnika

Instalacja kosztowała blisko 6 mln zł, eksploatacja biogazu wysypiska ma trwać ok. 15 lat. - Wykorzystuje trujący biogaz, głównie metan, który w zwykłych warunkach stwarza niebezpieczeństwo samozapłonów - wyjaśnia Józef Wasinkiewicz, prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Miliony na kombinat

Miliony na kombinat

Wiadomo, że wysypisko ma być wybudowane w ciągu dwóch następnych lat, na ten cel gmina niedawno otrzymała grant na ponad 18 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt budowy kombinatu jest o wiele większy, wynosi 36 mln 860 tys. zł. Za te pieniądze planuje się wykonanie

Białystok walczy o śmieci. Sporymi zniżkami

Białystok walczy o śmieci. Sporymi zniżkami

W ostatnich dniach do biura rady miasta trafił przygotowany w Lechu projekt uchwały, która obniży opłatę za tonę przyjętych na składowisko śmieci z obecnych 230 złotych do 190. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależy oczywiście od radnych, ale z rozmów, jakie prowadzili z nimi przedstawiciele spółki

Nielegalne wysypiska - widziałeś, zgłoś

Po sporządzeniu mapy zaśmieconych terenów, gmina Toruń przystąpi do ich oczyszczania. Składowiska można zgłaszać pod nr. tel. 056 611 84 26, 611 84 27, 611 84 29 (fax) i elektronicznie: wgk@um.torun.pl.

Śmieci w Krośnie za złotówkę

Prawdopodobnie ponad 90 proc. właścicieli nieruchomości w Krośnie ma umowy na odbieranie odpadów. - Straż miejska już od kilku miesięcy kontroluje właścicieli nieruchomości, odwiedzając domy dzielnica po dzielnicy. Jeśli ktoś nie potrafi udowodnić, że jego odpady legalnie trafiają na wysypisko, to

Gorzów Wlkp.. 19,5 mln zł na budowę systemu odprowadzania wód opadowych

, będzie miał za zadanie odprowadzanie wód opadowych z rejonu specjalnej strefy ekonomicznej, komunalnego wysypiska odpadów w Chróściku i terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Przez ten obszar przebiega także droga ekspresowa S3. Inwestycja będzie kosztowała ponad 19,5 mln zł brutto

Budowa ekospalarni w Krakowie bez opóźnień

ostatnim i najważniejszym elementem tworzonego od kilku lat w Krakowie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Budowa ekospalarni jest niezbędna, bo w 2016 roku zostanie zapełnione komunalne wysypisko śmieci w Baryczy. W Krakowie wytwarza się ok. 321 tys. ton odpadów rocznie, a według

Wypłynął szlam z wysypiska

Wypłynął szlam z wysypiska

komunalne i osady z oczyszczalni od lipca nie mogą już trafiać na to wysypisko, które będzie musiało zostać zamknięte, ale to wymaga wykonania projektu i sporego nakładu finansowego. Obecnie osad ten trafia na wysypisko w Sulnówku, ale chcielibyśmy, żeby w przyszłości odbierała je od nas biogazownia, która

Urzędnicy sprawdzą gdzie wywożone są śmieci. Mamy się czego obawiać?

Urzędnicy sprawdzą gdzie wywożone są śmieci. Mamy się czego obawiać?

też niektórzy wybierają inną drogę. Druga część śmieci została przez Komunalnika zmieszana z gruzem i ziemią na terenie tego samego magazynu. Potem trafiła na wysypisko w Okopach (w okolicach Łambinowic). Tylko w tym dniu wywieziono dwa kontenery. Na miejscu śmieci zostały przykryte ziemią, a teren

MPO: odpady, jakie trafią do gm. Zielonka, nie będą uciążliwe dla mieszkańców

zawiera bakterii". Dodał, że na wysypisko nie trafią tzw. odpady zmieszane jakie są wożone śmieciarkami. Odpadami po-procesowymi są np. odpady wytworzone w segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w sortowni. Jak mówił Bałanda na składowisko miałyby trafić też żużle, jakie powstaną w spalarni

Gdańsk porządkuje specjalna grupa stworzona z bezrobotnych

dodał, że w ciągu ośmiu miesięcy dotychczasowych działań grupa uprzątnęła z terenu miasta około 900 ton nieczystości. Wyjaśnił, że sprzątane są m.in. dzikie wysypiska śmieci a także miejsca zgłoszone przez mieszkańców czy to Straży Miejskiej, czy Dyżurnemu Inżynierowi Miasta. "Tworzymy na bieżąco

Wodociągowcy: mogą nam grozić milionowe kary przez osady ściekowe

powstawać ich nawet 1 mln ton rocznie. Przypominają, że zgodnie z dyrektywą UE, jak i rozporządzeniem ministra gospodarki, za pół roku na wysypiskach nie będzie można składować osadów ściekowych, których ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg suchej masy. "Tymczasem wiele mniejszych i starszych

Białystok. Spalarnia odpadów - gotowe wszystkie urządzenia techniczne

Publicos Auxiliares S.A. Obiekt składać się będzie z hali wyładowczej, bunkra na odpady, hali kotła. Powstanie też osobna hala na żużel ze spalania odpadów. Żużel będzie wywożony i składowany na przygotowywanym do tego celu wysypisku komunalnym w Hryniewiczach o powierzchni 5,5 ha. Ze spalanych w ciągu

Wycieczki przyjeżdżają co dzień

Wycieczki przyjeżdżają co dzień

  Z tematem wysypiska śmieci Świecie zmagało się od kilku lat. Inwestycja miała dwóch wykonawców, bo jeden okazał się nierzetelny i wycofał się z umowy. Miasto miało też pecha co do finansowania, bo początkowo do przedsięwzięcia miały dołożyć się wszystkie gminy z naszego powiatu, a także

MPO: odpady nie będą uciążliwe dla mieszkańców gm. Zielonka

budowa składowiska w gm. Zielonka k. Michałowa ma kosztować ok. 20 mln zł. Nowe składowisko zajmie ok. 10 ha na działce MPO o wielkości blisko 53 ha. Mają tam trafiać tzw. odpady po-procesowe, czyli wytwarzane podczas segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w sortowni. Przeciwko lokalizacji

Mazowsze: gminy nie kontrolują firm odbierających śmieci

komunalnych jest rozbudowywana i modernizowana; zmniejsza się liczba dzikich wysypisk śmieci. Inspektor wskazał jednak, że problemem na Mazowszu jest terminowość i rzetelność składanych przez gminy sprawozdań z prowadzonej gospodarki śmieciowej. Nie wszystkie gminy otworzyły tzw. punkty selektywnej zbiórki

Przytulisko w Siemiatyczach do likwidacji. Miodek, Benek, Miśka - potrzebują domu

Przytulisko w Siemiatyczach do likwidacji. Miodek, Benek, Miśka - potrzebują domu

Przedsiębiorstwem Komunalnym - doglądają i dokarmiają psy. Siemiatyckie przytulisko od początku było powołane jako placówka tymczasowej opieki. Znajduje się na terenie tamtejszego wysypiska (stąd konieczne było porozumienie z Przedsiębiorstwem Komunalnym). Teraz wysypisko ma być likwidowane, a wraz z porządkowaniem

Lasy Państwowe wydają rocznie 15 mln zł na czyszczenie lasów ze śmieci

; - powiedział. Wasiak ocenił, że niepokojąca jest mała świadomość ekologiczna osób, które wyrzucają odpady w lasach - oprócz zanieczyszczenia środowiska, odpady mogą bowiem zwiększać zagrożenie pożarowe. Minister środowiska Maciej Grabowski powiedział, że na leśnych dzikich wysypiskach można znaleźć nie tylko

CBOS: Polacy zadowoleni z ustawy śmieciowej. Chcą segregować odpady

dzikie wysypiska, np. do lasów. 37 proc. Polaków było przeciwnego zdania. 69 proc. badanych zadeklarowało, że w ciągu ostatniego roku segregowało śmieci. W 2000 roku było to niespełna 38 proc. Polaków, w 2006 - 56 proc., w 2011 - 71 proc. Zdecydowana większość z nas (68 proc.) pozytywnie ocenia

W Opolu będą dni otwartego śmietniska

zapowiedział, że nad takim rozwiązaniem się zastanowi. - Raz w miesiącu przed wjazdem na teren Zakładu Komunalnego stawiane będą dwa wielkie kontenery. Śmieci do nich wrzucane będą przyjmowane przez wysypisko jako odpad gminny. Miasto pokryje wszystkie koszty - informuje Mirosław Pietrucha, rzecznik

Kwiatkowski: skontrolujemy firmy, które zajmują się wywozem śmieci

"Okazało się, że pracownicy firm, które wygrały przetargi nie odwożą całości odbieranych śmieci na koncesjonowane wysypiska. Zdarzały się przypadki, gdy pracownicy tych firm wyrzucali część tych śmieci do lasu. Dlatego w tegorocznej kontroli będziemy dokładnie sprawdzać firmy, które w wyniku

Kraków. W 2015 r. gotowa spalarnia, lotnisko z linią kolejową, szybki tramwaj

zostanie zapełnione komunalne wysypisko śmieci w Baryczy. Inwestycja ma wartość blisko 797 mln zł z czego unijne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosi 372 mln zł. Krakowski Holding Komunalny otrzymał też na ten cel 298 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

"Wysypisko śmieci w Szadółkach zamienić w stok narciarski". Pomysły kandydata na prezydenta Gdańska

do prywatyzacji szeregu usług komunalnych, co negatywnie odbiło się na jakości życia mieszkańców. Przypomnijmy: miasto sprywatyzowało GPEC, czyli pozbyło się władzy nad kształtowaniem polityki grzewczej, sprywatyzowało wodociągi i dziś ceny wody w Gdańsku należą do jednych z najwyższych w kraju

Śmieci dla gminnych spółek. PiS chce zmian w ustawie o odpadach

właściciele palili odpady w piecach. Równocześnie radykalnie wzrosła ilość śmieci trafiająca na komunalne wysypiska i do zakładów ich przetwarzania.

Gminy skarżą się trybunałowi

W lipcu 2013 r. zmieniają się przepisy dotyczące odbierania śmieci. Gmina przejmie obowiązki ich usuwania i wywozu. Na wysypiska muszą trafić posegregowane odpady. Utrzymanie czystości i porządku będzie należało do obowiązkowych zadań gminy. Wszyscy będziemy płacić tzw. podatek śmieciowy. Nie będą

Poznań. Konsultacje społeczne dotyczące gospodarki odpadami

ponoszą odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Gminy są m.in. zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk. W Poznaniu i ośmiu okolicznych gminach, w których

Poznań. Nowy dyrektor ZM GOAP ma rozwiązać problem wywozu odpadów

gospodarki wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jest związany z Platformą Obywatelską; startował do Sejmu z listy tej partii. W ostatnich wyborach samorządowych został radnym w Środzie Wielkopolskiej. Od 1 lipca 2013 roku gminy przejęły odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim

Śląskie. Kości i tropy dinozaurów znaleziono na hałdzie w Zawierciu

. Żył na Ziemi ponad 200 mln lat temu. Hałda znajduje się w zawierciańskiej dzielnicy Markiszów obok wysypiska odpadów komunalnych. Powstała w wyniku nawiezienia materiału skalnego w trakcie powiększania niecki wysypiska. Naukowcy odwiedzają hałdę od 2009 roku. Wtedy po raz pierwszy natrafili w tym

Poznań. Problem z zalegającymi śmieciami po zmianach w wywozie odpadów

występującym zwykle w okresie świątecznym znacznym wzrostem ilości odpadów komunalnych". SIP będzie działał dzięki umieszczaniu elektronicznych chipów w pojemnikach na odpady i kodom kreskowym naklejanym na worki przez mieszkańców domów jednorodzinnych. To drugie rozwiązanie wzbudziło kontrowersje, gdyż

Poznań. Śmieci nadal zalegają w części miasta

kierownictwo GOAP nie zadziałało i wybrano nieodpowiedni termin na przeprowadzenie całej operacji. Na przełomie roku, po świętach, śmieci jest więcej i w tym czasie przypada wiele dni wolnych od pracy. Od 1 lipca 2013 roku gminy przejęły odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Są

Poznań.Od 1 stycznia zmiany w wywozie śmieci

roku gminy przejęły odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Są m.in. ustawowo zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także do usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk.

Znów płonęły śmieci w Karczach. Prezes wysypiska nie wyklucza podpalenia

- Ludzie mówią, że to podpalenia. A kto podpala? Ten komu zależy, by śmieci było mniej - mówi pan Tomasz, który mieszka w okolicy wysypiska. Zaniepokojony zadzwonił do redakcji. - Jesteśmy wściekli, bo kolejny raz palą się śmieci, a cuchnący dym leci wprost na nas. Boimy się o zdrowie, pamiętając

Więźniowie będą porządkować Kraków

grupa osadzonych pracuje na terenie TPN, gdzie sprzątają szlaki turystyczne i na pewno turyści ich spotykają. To są (...) osadzeni odpowiednio dobrani i mogą pracować bez dozoru" - zapewnił płk Trela. W połowie kwietnia Zarząd Budynków Komunalnych zawarł już umowę z zakładem karnym w Krakowie

Kto posprząta śmieciu przy ZEC-u?

To ustronne miejsce - z dala od ruchliwej ulicy, gdzie rzadko chodzą piesi, a jedynymi ludźmi odwiedzającymi ten teren są pracownicy ZEC-u i właściciele stających nieopodal garaży - stało się dzikim wysypiskiem. Już na pierwszy rzut oka widać, że śmieci przywiezione tu zostały dużym ciężarowym

Nowy system śmieciowy działa bez zakłóceń? Nie wszędzie

odbiorców odpadów komunalnych. Z danych ministerstwa wynika, że 86 proc., czyli 2112 samorządów podpisało umowy z firmami odbierającymi śmieci. W kolejnych 188 gminach wyłoniono już wykonawcę i umowy są przygotowywane. Tylko 18 samorządów nie przeprowadziło jeszcze przetargów, to m.in. Czorsztyn i Sopot

Stolica. Składowisko odpadów Radiowo zostanie zamknięte

rozładunkowa. Oprócz składowiska na Radiowie są jeszcze dwie kompostownie przetwarzające odpady. Jedna - odpadów zielonych, druga - odpadów komunalnych zmieszanych. Źródłem największego, najbardziej dokuczliwego fetoru jest kompostownia odpadów zmieszanych. Mieszkańcy Radiowa i okolic, którzy przybyli na

Kolejny pożar Czyściocha. Paliło się składowisko odpadów pod Sokółką [ZDJĘCIA]

- Słyszeliśmy syreny wozów strażackich, które jak szalone pędziły w stronę wysypiska. Jeden za drugim - opowiada Zygmunt Zawadzki, mieszkający nieopodal. Przyszedł, by przekonać się jak wygląda sytuacja w Karczach. - Pewnie, że się boimy. Pamiętamy pożar ze Studzianek. A przecież oba składowiska

Wysypisko w Karczach trzeba zamknąć

- Niedawno wpłynęły do nas takie zalecenia pokontrolne. Decyzja o zamknięciu jest w trakcie przygotowywania - mówi Monika Czyżewska, podinspektor ze Starostwa Powiatowego w Sokółce. Co miesiąc na wysypisko trafia jakieś 5-7 tys. ton śmieci. Mimo że mieszkańcy oraz WIOŚ obawiają się zanieczyszczenia

PARP: zielone miejsca pracy to przyszłość Europy i Polski

gospodarowanie odpadami jest szczególnym wyzwaniem, a szwedzkie doświadczenia pokazują, ile można na tym wygrać. Przypomniał, że w jego kraju na wysypiskach składuje się tylko ok. 1 proc. śmieci. Szwedzi obok Niemiec są liderami ws. odzysku, recyklingu czy spalania odpadów. Termicznemu unieszkodliwieniu poddaje

W gminach ruszyły kontrole dot. realizacji ustawy śmieciowej

nakłada na gminy obowiązek przejęcia od 1 lipca odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. Gminy są m.in. zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk. Z najnowszych

UOKiK: Sita Polska ma zgodę na przejęcie Zakładu Usług Komunalnych USKOM

zapewnienie przejmującemu dostępu do składowiska odpadów na następnych kilka lat i zabezpieczenie tym samym stałych dostaw odpadów komunalnych dla wysypiska USKOM. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym

UOKiK: Sita Polska ma zgodę na przejęcie Zakładu Usług Komunalnych USKOM

zapewnienie przejmującemu dostępu do składowiska odpadów na następnych kilka lat i zabezpieczenie tym samym stałych dostaw odpadów komunalnych dla wysypiska USKOM. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym

Dzień Otwartego Śmietniska po raz pierwszy już w sobotę

śmieciarzy oraz usuwanie już istniejących dzikich wysypisk śmieci w mieście. Jego pomysł rozbił się jednak o przepisy uniemożliwiające wwożenie śmieci na teren zakładu komunalnego bez specjalnej koncesji. Zapytaliśmy jednak o to prezydenta Opola. Ryszard Zembaczyński zadeklarował, że wraz z prezesem zakładu

Inwestycja w śmieci za miliony

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku - tak brzmi pełna nazwa projektu, w ramach którego powstanie zakład, przetwarzający około 30 tys. ton odpadów rocznie. Na terenie przy wysypisku odpadów w Sulnówku powstanie

Anarchiści szykują zadymę podczas konwencji PO

będą mieli na bilety, by dojechać do centrum z osiedla kontenerów położonego przy wysypisku śmieci. Bo właśnie tam planowana jest budowa. Przy śmietnisku - podkreśla Bartosz Kantorczyk z grupy "NOBN". Rzecznik prezydenta Antoni Pawlak broni swojego szefa. Mówi, że reforma komunalna daje

Resort środowiska zapowiada kolejne podwyżki za wywóz śmieci

Alternatywą dla podwyżek jest selekcjonowanie odpadów komunalnych. Podpisanie umowy z firmą wywozową na odbiór segregowanych śmieci pozwala obniżyć opłaty nawet o 30 procent. W ten sposób resort chce zachęcić ludzi do segregacji - podkreśla Kinga Kulesza z Departamentu Gospodarowania Odpadami w

Warmińsko-Mazurskie. Hasła socjalne zdecydowały o wyniku wyborów

, np. budową siłowni wiatrowych czy wysypiskiem śmieci. Sam Szmit był jedną z niespodzianek regionalnej kampanii, bo w ostatniej chwili wycofał się z "osobistych powodów" ze startu do Sejmu, ale mimo to aktywnie i z dużym zaangażowaniem wspierał kandydatów partii. Z kolei specjalista od

Posłowie chcą zwiększyć częstotliwość odbierania śmieci; gminy niechętne

odbierania odpadów. W przyjętym przez podkomisję nadzwyczajną sprawozdaniu zapisano, że dopuszcza się różnicowanie częstotliwości odbierania odpadów np. ze względu na ich ilość czy rodzaj. Jednak w przypadku zmieszanych śmieci oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, częstotliwość ich odbioru nie może

Kto rządzi w ratuszu? Marian Stani, czy prezydent?

Fijałki zmusiły wojewódzki inspektorat ochrony środowiska do zamknięcia wysypiska śmieci w Rokitnie. - Ale to moi urzędnicy doprowadzili do załatwienia problemu - twierdził Wasilewski. - Zatuszowali własne zaniedbania, a winę zwalili na mnie - uważa Fijałka. Były prezes MPWiK opowiada, że sprawa była

NFOŚiGW: Polska w Unii - miliardy na inwestycje wodno-ściekowe

. uporządkowanie gospodarki odpadami i śmieciami komunalnymi. Obecnie w kraju ponad 70 proc. śmieci trafia na składowiska. Dla porównania w Niemczech na wysypiska trafia jedynie 0,5 proc. Prezes podkreśliła, że musimy nauczyć się selektywnej zbiórki śmieci. "Nawet najlepsze spalarnie nie wystarczą, jeśli nie

Gigantyczna opłata za wywóz śmieci. Interwencje

. - Po podwyżkach na wysypisku, ponad rok temu i u nas ta usługa podrożała... dziesięciokrotnie. Zarząd Mienia Komunalnego zmienił wówczas system naliczania opłat za wywóz śmieci. Stawki zaczął naliczać nie od rzeczywiście odebranych odpadów, a od metra kwadratowego lokalu. Tak więc od tamtej pory

Minipunkty odbioru odpadów pozwalają na obniżenie opłat za śmieci

sztucznych, szkła, papieru, czy metalu. Odpowiednia zbiórka oraz recykling takich śmieci ma przede wszystkim ograniczyć ilość odpadów, jakie trafiają na wysypiska. W Polsce składujemy ponad 70 proc. śmieci. Zgodnie z prawem unijnym w 2020 r. Polska będzie musiała odzyskiwać 50 proc. papieru, szkła, plastiku

Dolina rzeki Białej. Śmietnik zamiast bulwarów

śniegi, odkryliśmy, że nad rzeką Białą urządzane są dzikie wysypiska. W tym roku sytuacja się powtarza. Możemy podejrzewać, że odpady wysypywane są przez użytkowników stojących tu garaży. Nie udało nam się niestety ustalić sprawcy - mówi Jacek Pietraszewski, rzecznik białostockiej straży miejskiej

Śląskie: znaleźli na hałdzie kości i tropy dinozaurów

. Żył na Ziemi ponad 200 mln lat temu.Dinozaury koło odpadów komunalnychHałda znajduje się w zawierciańskiej dzielnicy Markiszów obok wysypiska odpadów komunalnych. Powstała w wyniku nawiezienia materiału skalnego w trakcie powiększania niecki wysypiska.Naukowcy odwiedzają hałdę od 2009 roku. Wtedy po

Więźniowie posprzątają Gdańsk przed Euro 2012

posprzątają ulice, skwery, place i tereny leśne będące w utrzymaniu miasta, będą likwidować dzikie wysypiska śmieci i sprzątać plaże. Osadzeni zajmować się też będą wykonywaniem prac konserwacyjnych i remontowych w mieszkaniach komunalnych. Współpraca Gdańska ze Służbą Więzienną polegająca na zatrudnianiu do

Wysypisko w Hryniewiczach przyjmuje już śmieci

- Właśnie uzyskaliśmy niezbędne pozwolenie - poinformował Jarosław Wasilewski, rzecznik prasowy komunalnej spółki Lech, która zarządza wysypiskiem w Hryniewiczach. - A co będzie za dwa lata? Liczymy, że do tego czasu uda nam się wybudować kolejne pole. O to raczej będzie trudno, o czym świadczą

W Pruszczu gmina buduje schronisko

zabezpieczone są dla nich przy wysypiskach śmieci, z dala od ludzkich domów. Taki punkt ma między innymi Świecie - przy wysypisku śmieci. - Mamy siedem klatek i jeszcze dodatkowo trzy budy - mówi Roman Witt, komendant straży miejskiej w Świeciu. - W niektórych miesiącach zdarza się, że jest nawet po 20 psów

Śmiecie Neapolu. Mafia wygrała z Berlusconim

camorra zarabia na nich znacznie więcej niż na handlu narkotykami. Mafiosi przechwytują wiele publicznych zamówień na wywóz i utylizację śmieci oraz budowę nowych wysypisk, a jednocześnie inne klany camorry zarabiają krocie na niewydolności służb komunalnych i "kryzysach śmieciowych". Kiedy

Śmieciowe konsultacje w Juchnowcu

wysypisko przyjeżdża od 100 do 400 ton odpadów. Kiedy pod koniec lipca - po wielu problemach związanych ze zgromadzeniem właściwych dokumentów - komunalnej spółce Lech udało się w Hryniewiczach otworzyć nowe pole składowe, wydawało się, że sprawa jest zamknięta na wiele lat. Tymczasem już szykowane jest

Będziemy płacić mniej za wywóz śmieci?

podnoszenia cen z powodu podwyżki opłat za składowanie jednocześnie podnosi swoją marżę - dodaje. - Chcemy, aby mieszkańcy jak najmniej płacili za to i żeby nie dotykały ich kolejne podwyżki. Dlatego uruchamiamy komunalną firmę, która będzie miała na pewno konkurencyjne ceny wobec tych funkcjonujących na

Opłata za śmieci naliczana "od metra". Nowy pomysł prezydenta

gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi. Od 1 lipca gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów

Warszawa utonie w śmieciach jak Neapol?

Stolica produkuje aż 800 tys. ton odpadów rocznie. Większość z nich trafia na wysypiska. Problem w tym, że niemal żadne nie spełnia norm Unii Europejskiej - wytwarzają gazy, a ścieki ze składowisk dostają się do wód gruntowych. Dlatego według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w tym roku na

W 2014 roku blisko 1 mld zł na projekty energetyczne

energetycznych. Reszta pieniędzy będzie przeznaczona na pożyczki; NFOŚiGW pożyczy na ten cel do 75 proc. wartości realizowanych inwestycji. Koszułap wyjaśniła, że promując zasobooszczędną gospodarkę, Fundusz chce zmotywować firmy, szczególnie komunalne, do lepszego wykorzystywania odpadów i surowców. Dotowane

Sąd zdecyduje o wysypisku

Gmina Dragacz od prawie trzech lat walczy z nadmiarem śmieci. Odpady są gromadzone na wysypisku w Górnej Grupie, pod którym znajduje się podziemny zbiornik wody pitnej. Nadmiar śmieci z czasem mógłby przedostać się do wody i tego najbardziej boją się mieszkańcy. Najaktywniejsi z nich założyli

Śmieci? Tu popłaca uczciwość. Nawet, jeśli jest drożej

pożary śmieci na wysypiskach, odpady w lasach, rowach, domowych piecach oraz wysypiska rekultywowane ładunkiem ze śmieciarek. Dzięki temu rzeczywiście jest taniej, teraz. Koszty przerzucamy po prostu na przyszłe pokolenia, na nasze dzieci, które będą musiały wydać ogromne pieniądze na uporządkowanie

Wysypisko przyjmie śmieci od listopada

Szymczukiewicz, prezes Lecha. Codziennie na wysypisko do Hryniewicz przyjeżdża 100-400 ton śmieci. Rocznie jakieś 120 tys. ton. Z tego 70-80 proc. (z powodu przepełnienia) od maja 2008 r. musi wyjeżdżać do jednego z największych w kraju odbiorców śmieci, nowoczesnego Zakładu Usług Komunalnych Uskom - aż do Mławy

Zależy mi na przyrodzie, dlatego: "kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę"

indiańskich szacunek oznacza szanowanie duchowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd. i my zatroszczmy się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska lasy, łąki i tereny otwarte" - zachęcają członkowie

Łódź. Więźniowie posprzątali 1200 ton śmieci

Jak poinformował we wtorek PAP rzecznik Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi por. Bartłomiej Turbiarz, praca skazanych możliwa była dzięki porozumieniu między Łódzkim Zakładem Usług Komunalnych, a Zakładem Karnym w Garbalinie. "Podpisane rok temu porozumienie dotyczy współpracy przy

Ile są warte nasze śmieci, czyli jak zrobić na tym biznes

Jeśli tak spojrzeć na nasze śmieci, to widać, że topimy na składowiskach fortunę. Jak wielką? O pomoc w obliczeniach poprosiłem Józefa Neterowicza - eksperta ds. energii odnawialnych i ochrony środowiska. Oto wyniki. 10,7 mln ton zmieszanych odpadów komunalnych, bo tyle oficjalnie ląduje co roku na

Z Niemiec jadą do nas śmieci. Nielegalnie

W trzech tirach jechało 70 ton śmieci, które powinny trafić na wysypiska. Ciężarówki wynajęte przez firmę z Dolnośląskiego przejechały przez granicę w Olszynie. Kilka kilometrów dalej zostały zatrzymane do kontroli. Kierowcy mieli zezwolenie na transgraniczny przewóz odpadów, tyle że nie

Śmieciarze w Palermo otrzymali policyjną eskortę

Decyzja ta, podkreślają włoskie media, była konieczna, gdyż w dzielnicy Zen w tym głównym mieście na Sycylii doszło do napaści na pracowników zakładu komunalnego ze strony zirytowanych mieszkańców.W rezultacie wielodniowego strajku pracowników niemal całe miasto zostało zasypane tysiącami ton

Komu śmieci z Olsztyna? Chętnych brak

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi rozpisał na przełomie lipca i sierpnia przetarg na utylizację i składowanie odpadów z Olsztyna. Wszyscy spodziewali się, że uda się znaleźć tańsze wysypisko niż w Mławie, dokąd śmieci są wywożone od ponad dwóch lat, gdy zamknięte zostało składowisko w

Gminny monopol na śmieci - ceny poszybują

której firma komunalna ma jedną trzecią rynku. Firmy komunalne dodatkowo powołują się na interes przyrody. - Wywozem zajmują się teraz często firmy typu krzak. Zamiast na wysypisku składują śmieci w lesie - twierdzi Tomasz Uciński prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami zrzeszającej firmy komunalne

Walka o śmieci i kasę dla Hryniewicz

Wasilkowie, skręciła na składowisko w Studziankach. Wiadomo więc, skąd wiozła te śmiecie - podzielił się swoimi spostrzeżeniami Paweł Kwiatkowski, mieszkaniec Wasilkowa. Tomasz Piotrowski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami Czyste Środowisko, który zarządza wysypiskiem w Studziankach

Kupcy wyproszeni z sesji rady miejskiej

spółce komunalnej "Lech" (zarządzającej wysypiskiem w Hryniewiczach). Z wstępnych danych wynika, że audyt wykazał niegospodarność i nieuzasadnione wydatki w wysokości setek tysięcy złotych. Chodzi o lata 2002-2006, w których spółką kierował obecny senator PiS Krzysztof Putra.

Dzikie śmieci. Pan z Mierzyna już namierzony

Dwa lata temu garaże przy ul. Szafera poszły do rozbiórki. Jesienią w tym miejscu ma się rozpocząć budowa hali widowiskowo-sportowej. Ale na razie plac budowy to gigantyczne nielegalne wysypisko. - To skandal - denerwuje się Kazimierz Rybczyński, który mieszka w bloku po drugiej stronie ulicy

Droższe śmieci w Białymstoku. Wracamy do tematu

spółdzielni - "Malutka". Z kolei Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaproponowano 40-proc. podwyżkę, a SM "Słoneczny Stok" - nawet 55-proc. Lokatorzy bloków komunalnych od połowy stycznia za wywóz nieczystości zapłacą 60 proc. więcej. Próbowaliśmy ustalić, jaki jest powód tych nagłych

Kolejne kamery na drzewach. Leśnicy walczą ze złodziejami

Tereny zielone przez wielu wciąż są traktowane jak wysypiska, gdzie za darmo można pozbyć się odpadów. Ale to niejedyna bolączka leśników. Poważnym problemem są również złodzieje drewna i to zazwyczaj tego, które zostało już przez pracowników leśnych przygotowane do wywiezienia. Do tego dochodzą

Właścicielem śmieci będzie gmina? Nowy projekt ustawy resortu środowiska

. nakazują utylizację i odzyskiwanie opakowań.Polska wstępując do UE zobowiązała się, że do końca grudnia 2010 r. ograniczy o 25 proc. odpady komunalne, które trafiają na wysypiska. W następnych latach mamy ich składować jeszcze mniej. W przypadku, gdy Polska nie spełni tych wymogów, zapłaci kary - zaznaczył

Nasze drogie śmieci. Horrendalne podwyżki

komunalne to niejedyna zmiana. Czyścioch chce jeszcze pobierać od nas opłatę za odpady posegregowane, które do tej pory obierane były bezpłatnie - narzeka Wojciech Sienkiewicz, zastępca prezesa SM Malutka w Białymstoku. - Do tej pory byliśmy zadowoleni z usług Czyściocha, ale nie stać nas na tak drastyczną

37,6 mln zł będzie kosztować system gospodarki odpadami Łomży i okolic

samorządów lokalnych, ale kolejni chętni mogą się wciąż do niego zgłaszać. Przewiduje on powstanie na terenie gminy Miastkowo w obwodzie Czartoria - obok już istniejącego wysypiska śmieci - sortowni i kompostowni odpadów komunalnych oraz docelowo czterech pól składowych na odpady komunalne z odciekami wód

Jak w cywilizowany sposób pozbyć się starej kanapy

domu. Gorzej, jeśli tygodniami przegnite szpecą nasze podwórka. - Też mam takie stare meble, chciałabym ich się pozbyć w cywilizowany sposób, jednak nie wiem czy muszę je wywieźć na wysypisko, a może wystarczy, że zawiadomię zarządcę budynku i on już zajmie się tym dalej - dopytuje się nasz czytelnik

Duszenie, polewanie wapnem, palenie - masowe mordowanie psów na Ukrainie przed Euro 2012

konferencji organizacji prozwierzęcych, przedsiębiorstwa komunalne, nielegalnie i w brutalny sposób, masowo mordują psy, koty, a nawet dzikie zwierzęta takie, jak wilki i lisy. - A nasze media przekonują społeczeństwo, że zabijanie w ten sposób jest dobre - dodają. Jak to się robi w Doniecku Psy łapane są

Szczecin broni spalarni, choć za śmieci będzie drożej

Europejska - wyjaśniał prezydent Piotr Krzystek. W 2004 r. UE zobligowała Polskę do ograniczania liczby odpadów biologicznych wyrzucanych na wysypiska. Już w lipcu 2010 r. mieliśmy ich wyrzucać o jedną czwartą mniej. - Normy nie wykonaliśmy, bo 95 proc. polskich śmieci dalej trafia na wysypiska - wyjaśniał

Władze Białegostoku przed sąd za bezużyteczną oczyszczalnię

komentować - mówi rzecznik prezydenta Urszula Sienkiewicz.Pod protokołem odbioru podpisał się też obecny wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra (PiS), który w 2003 r. był szefem komunalnej spółki zarządzającej wysypiskiem śmieci. Prokuratorzy o nadużycia oskarżyli tylko urzędników z magistratu, którzy byli

Ranking. Gdzie w Olsztynie najlepiej segregują śmieci?

. Dzięki temu mniej śmieci będzie wywożonych na wysypiska. Przykład Olsztyna pokazuje, że cel tych zmian można osiągnąć, choć do ideału daleko - z olsztyńskich osiedli śmieciarki wywożą więcej śmieci, olsztynianie coraz chętniej segregują, problem w tym, że nie wszyscy mogą. Ile produkujemy śmieci? Z

WWF: kampania ekologiczna "SOS dla świata"

. respondentów deklaruje, że już segreguje wszystkie odpady, a kolejne 43 proc., że będzie to robić w przyszłości, to aż 78 proc. niesegregowanych odpadów komunalnych trafiło w 2009 r. w Polsce na składowiska - podkreślają organizatorzy kampanii. Jak dodają, poza zwykłymi odpadami komunalnymi coraz większym

Wysypisko się kurczy, więc drożeją śmieci

- Trzeba podnieść ceny za składowanie, bo nasze wysypisko się kurczy i musimy budować nowe kwatery - tłumaczy Janusz Bordewicz, zastępca dyrektora wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. - Zauważamy, że kompleks wypełnia się zbyt szybko. Wszystko przez to, że wiele gmin korzysta z

Nieliczni nas wspomogą

Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Świeciu. Do zakładu dołoży się m.in. gmina Pruszcza. Już wcześniej jej szef Franciszek Koszowski deklarował, że pomimo wysokim kosztów dofinansują inwestycję. Samorząd zamierza wspomóc Świecie 1, 5 mln zł, zaciągnie w tym celu pożyczkę. Nieco mniejszy wkład

Burmistrz Kraśnika stanie przed sądem

Prokuratura okręgowa w Lublinie (kraśniccy śledczy wyłączyli się ze sprawy) przesłała już akt oskarżenia do sądu rejonowego w Kraśniku. Czubiński, burmistrz miasta od 12 lat, stanie na ławie oskarżonych z zarzutami dotyczącymi jego działalności w Związku Międzygminnym "Strefa Usług Komunalnych

Czego potrzebują powodzianie w Sandomierzu

gospodarki komunalnej i energetyki do usuwania odpadów i zniszczonych rzeczy. Mam nadzieję, że ochotników do sprzątania wystarczy - mówi Marek Bronkowski, wiceburmistrz Sandomierza i szef sztabu przeciwpowodziowego. Wszystkie zebrane z ulic rzeczy są przewożone do bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Będą mniejsze podwyżki za śmieci?

Koszty transportu i utylizacji śmieci w Mławie to najważniejsze składniki nowych stawek za odpady. Z ok. 300 zł za tonę, którą mają płacić administratorzy osiedli, aż 230 zł to właśnie transport i składowanie. Przewoźnicy muszą zrzucić śmieci w przesypowni Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Ceny śmieci w górę, ale nie dla wszystkich

. Aleksander Socha, od niedawna prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, gdzie zwożone są śmieci z terenu miasta zanim zostaną wywiezione na wysypisko, mówi, że podpisał już umowy z PGM, największą firmą zbierającą śmieci z terenu miasta. Ale PGM jeszcze nie przekonał do podpisania nowych umów

Spalarnia? Tak. Nie ma alternatywy

komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Alternatywę zbudowała firma OVVD w Rosenow k. Neubrandenburga. Firmę utworzyło pięć powiatów wokół Neubrandenburga (51 proc. udziałów) oraz śmieciowe spółki Remondis i Nehlsen (po 24,5 proc. udziałów). - Trafiają do nas śmieci z obszaru

Zielone światło dla budowy spalarni śmieci w Bydgoszczy

potwierdził, że wszystkie procedury zostały dochowane. Złożyliśmy pełną dokumentację i liczymy na dofinansowanie tej inwestycji. Komplet dokumentów jest w tej chwili w Ministerstwie Środowiska i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - mówi Marcin Janczylik, rzecznik spółki komunalnej Pro-Natura, która ma

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów