wysokość dodatku rodzinnego

prot, PAP

Sejm: nie będzie zasiłku "drożyźnianego". 600 zł na dziecko

Sejm: nie będzie zasiłku "drożyźnianego". 600 zł na dziecko

Sejm nie zgodził się na wprowadzenie corocznego dodatku "drożyźnianego" na dziecko w wysokości 600 zł. Posłowie odrzucili projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych autorstwa PiS.

PiS: co roku 600 zł zasiłku na dziecko

Wprowadzenie corocznego dodatku w wysokości 600 zł na dziecko przewiduje projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych autorstwa PiS, o którym dyskutowali posłowie. Zasiłek miałby przysługiwać rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 1008 zł.

MPiPS: po przekroczeniu progu dochodowego rodziny nie stracą zasiłków

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą zasiłków, jak było do tej pory; będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę przekroczenia - wynika z projektu noweli ustawy o świadczeniach rodzinnych. To realizacja zasady zapowiedzianej w expose premier Ewy Kopacz.

Cameron znów o Polakach: To niewłaściwe, abyśmy płacili komuś z Polski za dziecko, które zostało w kraju

Cameron znów o Polakach: To niewłaściwe, abyśmy płacili komuś z Polski za dziecko, które zostało w kraju

), francuskie (2003), słowackie (1881) oraz litewskie (1772). Eksperci już wcześniej wskazywali, że oszczędności z tego tytułu będą niewielkie. "To będzie jedno z głównych żądań przy renegocjacji" - Obecne uregulowania unijne dopuszczają wypłatę dodatku rodzinnego na dzieci odprowadzającym składkę

Chcą zabrać sędziom kilometrówki. "Mamy jeździć autobusami?"

Chcą zabrać sędziom kilometrówki. "Mamy jeździć autobusami?"

dodatki funkcyjne i za długoletnią pracę, które stanowią istotną część ich wynagrodzeń. Dodatki otrzymuje aż 40 proc. sędziów. Sędziowie nie są objęci powszechnym systemem emerytalnym. Po przejściu w stan spoczynku mają prawo do uposażenia w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

życia. Oprócz tego opiekunom przysługują 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie na pokrycie części wydatków związanych z opieką i 115 zł zasiłku rodzinnego. Do tego odpowiednie dodatki, m.in. na kształcenie i rehabilitację, które mogą wynosić miesięcznie od 50 do 400 zł na dziecko. Gdy osiąga ono

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

niepełnosprawne przed 18 rokiem życia. Oprócz tego jest 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego miesięcznie na pokrycie części wydatków związanych z opieką i 115 zł zasiłku rodzinnego. Do tego przysługują odpowiednie dodatki - twierdzi resort - m.in. na kształcenie i rehabilitację, które mogą wynosić miesięcznie od 50 do

Premier: Jestem gotowy na debatę z Jarosławem Kaczyńskim. Hofman: Szkoda czasu

Premier: Jestem gotowy na debatę z Jarosławem Kaczyńskim. Hofman: Szkoda czasu

kongresu. "Łatwo mówić, trudniej realizować" Program PiS zakłada m.in., że Polska powinna wydawać na politykę prorodzinną ok. 4 proc. PKB. PiS zobowiązuje się wprowadzić comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18. roku życia. Chce też zwiększenia dostępu do

"Nie wrócimy do domu, dopóki pan premier nie podejmie radykalnych kroków". Sejm kończy obrady, protest trwa

"Nie wrócimy do domu, dopóki pan premier nie podejmie radykalnych kroków". Sejm kończy obrady, protest trwa

samodzielności niepełnosprawnego. Rodzice domagają się również przeniesienia świadczenia pielęgnacyjnego do ZUS i jego waloryzacji, zlikwidowania kryteriów do zasiłków rodzinnych, ponieważ - jak tłumaczą - aż 80 proc. świadczeniobiorców w ogóle nie może otrzymać dodatku z tytułu rehabilitacji. Domagają się

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania becikowego

niepełnosprawne), możliwe jest także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł. Pisemny wniosek o "becikowe" składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin

Polityka rodzinna pod kreską

Episkopatu Polski w Komisji Wspólnej. W apelu do rządu przywołali tekst wspólnej deklaracji, jaką zaledwie pół roku temu podpisał w imieniu rządu wicepremier Grzegorz Schetyna. - W 2009 roku dokonana zostanie rewizja progów dochodowych oraz wysokości świadczeń rodzinnych i dodatków do nich"

Senat: Projekt wprowadzenia dodatku z tytułu ciąży i połogu

o świadczeniach rodzinnych poparło 84 senatorów, nikt nie był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu. Świadczenie w wysokości 160 zł miesięcznie przysługiwałoby od momentu potwierdzenia ciąży zaświadczeniem lekarskim. Mogłyby się o niego ubiegać kobiety w ciąży, w których rodzinach dochód na

Dodatki rodzinne z Norwegii płyną do Polski

ponad dwa tysiące polskich pracowników jest oficjalnie zatrudnionych w norweskich przedsiębiorstwach. Dzięki temu mają oni prawo do otrzymywania dodatków rodzinnych w wysokości (w przeliczeniu) ponad 6700 euro rocznie. Środki te są wysyłane do Polski. Jedynym warunkiem jest to, by pracownik opłacał

Straciła zasiłki, bo fundacja pomogła jej w remoncie

Straciła zasiłki, bo fundacja pomogła jej w remoncie

w hucie), ale odkąd go zabrakło, musiała z posady zrezygnować, bo nie ma komu jej go przy synu wymieniać. W dodatku lwią część dochodu pochłaniał im czynsz w wynajętym mieszkaniu, dlatego z radością przyjęła wiadomość, że miasto przydzieliło jej mieszkanie komunalne. Nie dość, że tańsze, to na

Cała opozycja za szybką podwyżką świadczeń pielęgnacyjnych. Minister proponuje rozmowy przy okrągłym stole

Cała opozycja za szybką podwyżką świadczeń pielęgnacyjnych. Minister proponuje rozmowy przy okrągłym stole

poselski - posłów PO i PSL. Przewiduje on, że docelowo świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę netto prognozowanemu na 2016 r. Protestujących w Sejmie rodziców ta propozycja nie zadowala. Domagają się podwyżki do poziomu płacy minimalnej już teraz

Sekielski: "Mówicie, że katastrofa, państwo się wali, a z drugiej strony stać nas na socjal...". Duda na to: "Bo rządy złe"

Sekielski: "Mówicie, że katastrofa, państwo się wali, a z drugiej strony stać nas na socjal...". Duda na to: "Bo rządy złe"

na politykę prorodzinną ok. 4 proc. PKB. PiS zobowiązuje się wprowadzić comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18. roku życia. Chce też zwiększenia dostępu do świadczeń rodzinnych, zerowej stawki VAT na ubrania dziecięce, wydłużenia urlopów macierzyńskich i

#NowyProgramPiS. 500 zł na dziecko, likwidacja gimnazjów, milion miejsc pracy... Co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości [PUNKT PO PUNKCIE]

#NowyProgramPiS. 500 zł na dziecko, likwidacja gimnazjów, milion miejsc pracy... Co jest w programie Prawa i Sprawiedliwości [PUNKT PO PUNKCIE]

faktury, lecz z chwilą otrzymania zapłaty). 16. Program zakłada, że Polska powinna wydawać na politykę prorodzinną ok. 4 proc. PKB. PiS zobowiązuje się wprowadzić comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18. roku życia. Chce też zwiększenia dostępu do świadczeń

Ulgi podatkowe służą najbogatszym

Ulgi podatkowe służą najbogatszym

co miesiąc. Niewiele pomogło podniesienie wysokości świadczeń rodzinnych w 2009 r., bowiem nie zmieniono kryteriów przyznawania pomocy. Od siedmiu lat wynosi ono 504 zł na osobę. Wystarczył niewielki wzrost dochodów, żeby przestać kwalifikować się do zasiłku. - Przez to tylko nieznacznie wzrosło

wysokość dodatku rodzinnego

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

Resort pracy chce zachęcić Polaków do rodzenia dzieci

rodzinnego. Państwo zadba też o osoby na urlopach wychowawczych i będzie za nie opłacać składki emerytalne docelowo w wysokości 60 procent średniej płacy czyli 310 złotych. Więcej o pomysłach ministerstwa pracy na zwiększenie przyrostu naturalnego w dzisiejszej "Gazecie Prawnej".

Stara i schorowana, ale zasiłek ma oddać. Dług - 10 tys. zł

Stara i schorowana, ale zasiłek ma oddać. Dług - 10 tys. zł

świadczenia, które jej się nie należały, i trzeba je zwrócić razem z odsetkami, po prostu złapałam się za głowę.Podwójny zasiłek - nikt się nie zorientowałSkąd wzięło się zadłużenie? Pani Henryka wraz z rentą po mężu otrzymywała z ZUS dodatek pielęgnacyjny w wysokości 180 zł. W tej sytuacji zasiłek

Matka Agaty po wygranej w Strasburgu: Szanujcie decyzję kobiety i jej prawa

Matka Agaty po wygranej w Strasburgu: Szanujcie decyzję kobiety i jej prawa

W czerwcu 2008 r. 14-letnia wówczas Agata (imię zmienione) z Lublina starała się o legalną aborcję - jej ciąża była wynikiem przestępstwa. Zabiegu odmówiły jej dwa szpitale - w Lublinie i Warszawie. W obu pojawił się ksiądz i działacze organizacji pro-life. W dodatku sąd kazał umieścić dziewczynkę

PiS chce 600 zł dodatku dla emerytów i rencistów

Klub PiS przedstawił we wtorek projekt ustawy o dodatkach dla najuboższych emerytów i rencistów. Dodatki, w wysokości od 200 do 600 zł, miałyby być wypłacane corocznie. PiS szacuje, że wejście w życie ustawy kosztowałoby budżet państwa ok 3,5 mld zł. Sekretarz klubu PiS Małgorzata Sadurska

"Becikowe" na mieszkanie?

504 zł na osobę, narodziny dziecka ten średni miesięczny dochód zmienią. Rodzina dostanie bowiem 2 tys. zł "becikowego", czyli zapomogę z tytułu urodzenia dziecka ("becikowe" rządowe) i dodatek do zasiłku rodzinnego ("becikowe" LPR-owskie). A oba te "becikowe"

"GP": ZUS poniesie kosztowne konsekwencje wyroku TK

bowiem ubezpieczony wywalczy w sądzie np. prawo do emerytury w wysokości 1,3 tys. zł za półtoraroczny okres, powinien otrzymać prawie 2,7 tys. zł odsetek. Z roszczeniami o odsetki mogą również występować ubiegający się o rentę, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej oraz o

Prezydent podpisał ustawę, przywracającą Fundusz Alimentacyjny

przywracającej Fundusz. Obecna ustawa stanowi połączenie projektu obywatelskiego z 2004 roku i poselskiego z 2007 roku.Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2004 roku wprowadziła dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci, niższy niż świadczenia z Funduszu. Natomiast w 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o dłużnikach

Prezydent podpisał ustawę, przywracającą Fundusz Alimentacyjny

2004 roku i poselskiego z 2007 roku. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2004 roku wprowadziła dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci, niższy niż świadczenia z Funduszu. Natomiast w 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o dłużnikach alimentacyjnych; wprowadzając dla osób, które mają zasądzone alimenty

MPiPS przypomina: od nowego roku zmiana zasad wypłacania "becikowego"

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy zmieniające zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. becikowego. Wypłata "becikowego" oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (do którego uprawnione są osoby o niższych

RPO apeluje do minister pracy ws. zasiłków rodzinnych

dopuszczalnego przekroczenia dochodu na rodzinę w kontekście prawa do uzyskania zasiłku rodzinnego i dodatków stawia w takiej samej sytuacji rodzica z piątką dzieci, jak rodzica z jednym dzieckiem" - napisał rzecznik. Jego zdaniem takie rozumienie prawa narusza też zasadę sprawiedliwości społecznej.

Od 1 listopada nowe zasady wypłacania "becikowego"

zapomogę w wysokości 1 tys. zł otrzymują wszystkie matki, niezależnie od dochodu. Jeśli rodzina uprawniona jest do zasiłku rodzinnego, czyli jej dochód netto nie przekracza 504 zł miesięcznie na osobę, możliwe jest także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł

Nowe zasady wypłat becikowego - Senat odsyła ustawę do Sejmu

także uzyskanie dodatku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, również w wysokości 1 tys. zł.Pisemny wniosek o becikowe składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie do roku od dnia narodzin dziecka.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o emeryturach kapitałowych

emerytalny, po raz pierwszy otrzymają je w 2014 r. Okresowa emerytura kapitałowa ma być wypłacana do 65 roku życia. Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie 60 lat oraz to, aby wysokość zgromadzonych środków na rachunku otwartego funduszu emerytalnego była równa lub wyższa od 20-krotności dodatku

Zmiany stawek w ZUS. Wyższe najniższe emerytury

Od 1 marca wzrastają najniższe emerytury i renty oraz dodatki do nich - ogłosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na korzyść zmienia się także kwota bazowa, na podstawie której obliczana jest emerytura. Będzie wynosiła 1977,20 zł (obecnie 1903,03 zł) Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z

Sejm za przywróceniem Funduszu Alimentacyjnego

przywracającej fundusz. Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadziła dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci, niższy niż świadczenia z funduszu. Natomiast w 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o dłużnikach alimentacyjnych; wprowadzając dla osób, które mają zasądzone alimenty - zamiast dodatku, zaliczkę

PSL: Zamiast ulgi na dziecko 1100 zł wyrównania

: takie świadczenia na dzeci zwiększą dochód rodziny, co wiele osób może pozbawić dodatków rodzinnych: Poseł Kasprzak zapewnia, że nie będzie poprawiał obecnego projektu, który od dwóch tygodni jest w sejmie. Skieruje natomiast do marszałka osobny projekt o niewliczaniu do dochodu rodziny dodatku na

Prezydent podpisał ustawę o emeryturach kapitałowych

nowym systemie będą się dzielić na okresowe i dożywotnie. Emerytura okresowa ma być wypłacana do 65. roku życia. Warunkiem jej otrzymania będzie ukończenie 60 lat oraz to, aby wysokość zgromadzonych środków na rachunku otwartego funduszu emerytalnego była równa lub wyższa od 20-krotności dodatku

Idźcie i rozmnażajcie się. Miliardy na politykę prorodzinną

upomniał się PSL. Korzystając z zamętu, zaproponował, by z dobrodziejstw polityki prorodzinnej skorzystali także oni. Efekt? Większość rolników zdobyła dostęp do świadczeń rodzinnych: prócz becikowego są to stypendia, zasiłki rodzinne, dodatki na dojazdy do szkoły itd. I właśnie ten gest będzie kosztował

Dlaczego Polki chcą rodzić na Wyspach

co najmniej jeszcze kilka lat - opowiada. Poród w edynburskim szpitalu Olszewska wspomina bardzo dobrze: - Najpierw były bardzo fajne spotkania z położną. Szkoła rodzenia, poród rodzinny, środki przeciwbólowe i inne dodatki, np. poród w wodzie. Wszystko za darmo. A opieka poporodowa była

Centrum Analiz Ekonomicznych: ile kosztują wyborcze obietnice?

na to wydać ok. 320 mln zł. Centrum Analiz Ekonomicznych brało pod uwagę jednak tylko te obietnice polityków, które mogą mieć wpływ na wysokość dochodów Polaków - czyli politykę podatkową i społeczną. Raport nie uwzględnia więc np. propozycji budowy regionalnych Centrów Nauki "Kopernik"

Prezes pokazał swoją drużynę. Konferencja jak posiedzenie rządu

obszar wyniszczenia biologicznego osób, których dotyczą. Jest gotowa ustawa o zmianie świadczeń rodzinnych. Wnosi dodatek drożyźniany w wysokości 600 zł. To działanie konieczne - mówił były szef Solidarności.6-latki do szkół do 2020 rokuByły wiceminister edukacji Andrzej Waśko zaprezentował pomysły na

MP: W kwietniu rząd zajmie się projektami emerytalnymi

zabezpieczenia emerytalnego kobiet pozostających na utrzymaniu męża, których sytuację mogłoby poprawić wprowadzenie emerytur małżeńskich. Zdaniem Chłoń-Domińczak, obowiązujące obecnie renty rodzinne są lepszym rozwiązaniem, gwarantującym wyższe świadczenia dla wdów i wdowców. Jak wyjaśniła, w tej chwili wysokość

Tym dzieciom lepiej będzie w rodzinach

lokal komunalny. Miasto oferuje im wyprawki szkolne i dodatki wakacyjne oraz wizyty u psychologa i pedagoga poza kolejką. Stołeczni urzędnicy znają łódzkie pomysły, ale ciągle się zastanawiają, w jakiej formie wprowadzić zachęty w Warszawie. - Myślimy o wprowadzeniu ulg w korzystaniu z komunikacji

Ta opłata nas dobija: 42 tys. zł za użytkowanie gruntu

Zakład kamieniarski, w którym można zamówić nagrobki, mieści się przy ul. Przyce na Woli. To firma rodzinna: 35 lat temu teren przydzielono teściowi pani Alicji, który zbudował piętrowy budynek zakładu, ogrodził i zagospodarował teren. - Po śmierci męża prowadzę firmę razem z 80-letnią teściową

Fundusz alimentacyjny masowo oszukiwany?

, mogą liczyć na dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa. Te, które się nie rozwiodą i nie wystąpią o alimenty, niezależnie od dochodów nie dostaną nic. Przeciwnicy rządowej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, którą 22 kwietnia przyjął Sejm, przepowiadają, że młode matki, by załapać się na

Posłowie za nowelą ustawy dot. m.in. Funduszu Alimentacyjnego

świadczeniach rodzinnych. Wywołało to wiele protestów kobiet i doprowadziło do skierowania jeszcze w 2004 roku do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy przywracającej Fundusz. Obecna ustawa stanowi połączenie projektu obywatelskiego z 2004 roku i poselskiego z 2007 roku. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z

Bezrobotni Polacy ruszą po kraju za nową pracą?

- Od końca czerwca osoby, które wskutek trudnej sytuacji przedsiębiorstw stracą zatrudnienie i zdecydują się wyjechać za pracą z rodzinnych stron, mogę otrzymać dodatek na pokrycie kosztów przeprowadzki. Jednak nie wszystkich on skusi. Jednorazowe dodatki "relokacyjne" na pokrycie

Szkolna "wyprawka" nie musi rujnować. Gdzie szukać wsparcia

oszczędnościach pomoże samorząd Jeżeli rodziny nie spełniają warunków wyprawki rządowej, pewną pomoc oferują też samorządy. - Rodzice którzy posyłają swoje dzieci do szkoły mogą ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego - mówi Teresa Sierawska, zastępca dyrektora Biura Polityki Społecznej warszawskiego

Reforma systemu pomocy rodzinom

lepiej adresowane. Teraz ma pozostać jedno główne świadczenie - zasiłek rodzinny, w którym połączone mają zostać inne zasiłki, w tym niektóre z obecnego systemu pomocy społecznej. Jego wysokość ma być ustalana tzw. metodą koszykową, uwzględniającą ceny podstawowych artykułów i co trzy lata weryfikowana

Rodziny bez pieniędzy

sprawą zajmie się Rada Ministrów. Brakuje pieniędzy na zasiłki rodzinne i dodatki (z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania). Dochód, od

PSL dla rodzin, czyli becikowe co roku

dochód rodziny. A to z kolei mogłoby pozbawić część osób dodatków rodzinnych. Politycy koalicyjnej Platformy dowiedzieli się o projekcie, czytając wczorajszy dziennik "Polska". Czemu PSL złożył go bez konsultacji z koalicjantem? - To odpowiedź na hasła rzucane przez niektórych polityków PO

Olejniczak: podatek Belki zostawić, ale skorygować

projektem. Poprzednie rozwiązania prawne, które - według niego - sprawiają, że dodatku w wysokości 1145 złotych nie dostaje jedna czwarta polskich dzieci, nazwał "hańbą polskiej prawicy". "To jest właśnie istota podatku Belki. Chodzi o to, żeby pan Palikot, zamiast dwóch win, wypił jedno, a

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

dłużej, a jej wysokość będzie zależeć od tego, ile sobie na nią uzbieramy w formie składek emerytalnych. Normą w służbach jest to, że pensji się nie obniża. Jeśli np. komendant komisariatu nie sprawdził się na stanowisku, jego przełożony musi znaleźć mu równorzędną pozycję z identyczną albo wyższą pensją

Kotowska: Zlikwidować becikowe, budować żłobki

najmłodszych klasach.W polityce rodzinnej nie ma jednego guzika, który się naciśnie i sytuacja się zasadniczo zmieni - Polacy zaczną częściej decydować się na dzieci.Jakie guziki powinniśmy jeszcze nacisnąć?Sądzę, że ważne jest wprowadzenie odpłatnych urlopów wychowawczych. Teraz do-datek do urlopu

Oskarżenie przeciwko Strauss-Kahnowi załamało się. Były dyrektor MFW na wolności

domowym, choć nie może opuszczać Stanów Zjednoczonych. Dostanie również z powrotem kaucję w wysokości 1 mln dol.Następne posiedzenie sądu jest przewidziane na 18 lipca.Jacques Lang, działacz francuskiej Partii Socjalistycznej i były minister kultury Francji, powiedział w piątek po południu telewizji CNN

Kontrowersyjna propozycja SdPl, skąd wziąć pieniądze dla samotnych matek

Funduszu - tyle, ile zasądził sąd, ale nie więcej niż 631 zł. I to pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 612 zł. Po zmianach świadczenie z Funduszu zastąpił dodatek do zasiłku rodzinnego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci - 170 zł (lub 250 na dziecko niepełnosprawne

Narty w Polsce. Mosorny Groń

od godz. 9 do 16, ale trasa jest oświetlona, co umożliwia jazdę wieczorną.W dodatku teraz pojeździmy tu taniej - okres od 28 lutego aż do zamknięcia stacji na wiosnę ośrodek traktuje już jako pozasezonowy. Dzięki temu dzienny karnet kosztuje 55 zł, karty rodzinne dla dorosłego z dziećmi są jeszcze

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Kwoty graniczneZasiłek rodzinny, wraz z dodatkami, przysługuje - po spełnieniu pozostałych warunków - o ile miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy, nie przekracza 504 zł. W 

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest między nich w równych częściach. Sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje specjalny dodatek. Od 1 marca 2006 r. najniższa renta rodzinna wynosi 597,46 zł, a dodatek dla sieroty zupełnej - 287,93 zł

Kraków Ile zarabiamy, a ile powinniśmy zarabiać?

policjanta zależy od stażu, grupy zaszeregowania i wysokości dodatku służbowego, którego wysokość ustala przełożony.Gorzej niż krakowianie zarobki swoich stróżów prawa oceniają tylko mieszkańcy aglomeracji śląskiej - 1716 zł. My za to gotowi jesteśmy zdecydowanie podnieść zarobki dzielnicowych: aż 31 proc

Senat przyjął bez poprawek ustawę o emeryturach pomostowych

renty rodzinnej oraz dodatku dla sierot zupełnych.Ustawa do prezydenta"Pomostówki" mają objąć ok. 250 tys. osób. Prawo do wcześniejszego odejścia na emeryturę utraci zatem ok. 750 tys. osób, wśród nich m.in. artyści, dziennikarze, część kolejarzy i nauczycieli. Przeciwni ustawie o emeryturach

Megaweekend wyborczy - porównujemy propozycje PO i PiS-u [6 KLUCZOWYCH KWESTII]

: kredyty dla młodych z Funduszu Wspomagania Zatrudnienia i Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości, preferencje podatkowe i zwrot podatku dla pracodawców zatrudniających absolwentów. Sejm odrzucił miesiąc temu PiS-owski Narodowy Program Zatrudnienia. Proponowano w nim m.in.: obniżenie wysokości składek na

Kiedy pod wodą jest gorąco, przytul się do torped

marynarze. Czy 29-32 tys. funtów rocznie, premia 5 tys. funtów, plus dodatki w wysokości 12-26 funtów za każdy dzień pod wodą rekompensują smród (na pokładzie nie wolno używać dezodorantów, bo kolidują z systemem oczyszczania powietrza) , tłok, okrętowe żarcie i tęsknotę za kobietą, żoną czy rodziną? - Mamy

Jakie podwyżki czynszu, czyli aby wilk był syty i owca cała

zaświadczenie o wysokości dochodów z trzech ostatnich miesięcy (np. zarobki z pracy etatowej, zasiłki rodzinne, alimenty, odcinek renty lub emerytury, dodatki pielęgnacyjne, kombatanckie, zasiłek dla bezrobotnych, stypendium); zaświadczenie o wysokości czynszu (ostatni aneks czynszowy). Uwaga! Dochodem są

1000 zł becikowego dla każdego?

Becikowe dla każdego. Zapomoga 1000 zł na dziecko bez względu na dochody rodziny. Plus dla najuboższych jeszcze 500 zł dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Nad taką propozycją LPR debatował wczoraj Sejm. Dziś głosowanie Dziś wsparcie po urodzeniu dziecka (500 zł) dostają tylko ci, którzy mają

Dorn wyleci z PiS za alimenty?

alimentów.- Dodam, że dla celów porównawczych poprosiłbym o podanie kwot alimentów płaconych przez innych członków PiS znajdujących się w podobnej do mnie sytuacji rodzinnej, w tym niektórych najbliższych politycznych współpracowników p. Kaczyńskiego, a których wysokość nie budzi moralnej troski p

Sejm o cięciach w budżecie

rodzinne, w Polsce pogłębi się niż demograficzny. - Nakłady na pomoc społeczną od przyszłego roku już nie będą spadały - obiecywała Jolanta Banach. Ostre słowa padły wobec propozycji zamrożenia dodatków kombatanckich. LPR pytała zjadliwie, czy nie lepiej, by na kombatantach stosować eutanazję, by więcej

Poligamia w Europie jest zakazana, ale...

bezpłodnaWłaśnie takie problemy drugich żon władze próbowały rozwiązać kilka lat temu. Mimo zakazu bigamii rząd zaczął wówczas wypłacać pewnemu mężczyźnie comiesięczny dodatek w wysokości 33,6 funta na każdą z żon. Poligamiczne rodziny dostały też dodatkowe pieniądze na opłacenie większego mieszkania. Próba

Najważniejsze wydarzenia w Iraku od początku amerykańskiej inwazji (chronologia)

setek ludzi. Amerykanie wyznaczyli za jego głowę nagrodę w wysokości 25 mln dolarów. 21 SIERPNIA - Początek drugiego procesu Saddama. Razem ze swym kuzynem, Alim al-Madżidem, czyli "Chemicznym Alim", jest oskarżony o zbrodnię ludobójstwa na Kurdach w czasie pacyfikacji irackiego Kurdystanu w

Nauczyciele uciekają na roczne urlopy

Baszczyński z zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego przekonuje, że nie należy wiązać wzrostu liczby urlopów ze zwolnieniami w szkołach. Nauczyciel na urlopie traci dodatek motywacyjny i za wychowawstwo [ich wysokość ustalają samorządy, w Łodzi to średnio 80 zł miesięcznie - red.]. Czas urlopu nie

PiS: 500 zł na dziecko. Tusk: Fajny pomysł. Może ktoś wie, gdzie leżą zakopane te miliardy, które można rozdać

Wczoraj PiS przedstawił nowy program partii, który zakłada m.in., że Polska powinna wydawać na politykę prorodzinną ok. 4 proc. PKB. PiS zobowiązuje się wprowadzić comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18. roku życia. "Bardzo fajny pomysł, jestem gotów

Śmierć według Lupy i Czechowa

sagi Hermanna Brocha rozgrywającej się w czasach I wojny światowej, widownia w King's Theatre świeciła pustkami. Nieznana szerzej w Wielkiej Brytanii powieść w adaptacji nieznanego reżysera - w dodatku po polsku z angielskimi napisami - nie przyciągnęła festiwalowej widowni. W miniony wtorek ten sam

Kiedy umrze Opel, umrze też Bochum

tu przyszedłem, pracowałem w hucie Thyssena. Niby wielki koncern, ale Opel płacił mi prawie 600 marek więcej. Dochodził jeszcze duży upust na zakup auta. Wydawało mi się, że lepiej nie mogłem trafić. Spittka mówi ze smutkiem, że to już przeszłość: - Nie ma rodzinnej atmosfery, jest ciągłe

Zapis czatu z Czesławem Krakowskim

ostatnio wyczytałem w Pańskiej gazecie - tłumaczył internauta o nicku krk. Ale po kolei... oto obszerne fragmenty dyskusji.Proszę się przedstawić...- Płocczanin od zawsze, od urodzenia, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po studiach wróciłem do domu rodzinnego ojca, jestem już

Oceniamy rok Gronkiewicz-Waltz w ratuszu

kładki nad Wisłostradą przy Bartyckiej ciągnie się od lutego aż do dzisiaj?Mieszkania - nie chowa głowy w piasekTo, co w dziedzinie polityki lokalowej wyróżnia prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz od poprzedników, to odwaga. Pani prezydent chce podnieść wysokość czynszów 100 tys. rodzin. W dodatku podwyżka

Od 1 ZUS podwyższy renty i emerytury

waloryzacji. Wskaźnik ten wynosi 106,1 proc.Od 1 marca zostaną również ustalone nowe wysokości świadczeń najniższych. Podwyższenie ich nastąpi również poprzez pomnożenie obowiązujących kwot przez wskaźnik waloryzacji.Dzięki temu od niedzieli renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, oraz renta rodzinna

Baba, wiata, koniec świata. Kajakiem po Bugu

stoi ośrodek, 150 lat temu mieszkał bardzo bogaty Kalikst Mierzejewski z piękną żoną. Miał hopla na punkcie roślin. Zwoził je z całego świata i budował dla nich szklarnie na wysokość czwartego piętra. W ich domu regularnie bywał car Rosji Aleksander I. Czy pana Mierzejewskiego nie dziwiło, że car

Rokita: Trzy sytuacje uzasadniające koalicję

rodzinny, o tyle w rodzinach wiejskich to minister i główny urząd statystyczny określali każdego roku w zależności od możliwości finansowych państwa wysokość dochodów od którego zależała możliwość pobierania zasiłków rodzinnych. Efekt był taki, że zasiłki rodzinne były pobierane w miastach

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

subwencji oświatowej; b) rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (negocjacje z partnerami społecznymi

Don Kobylański, sponsor ojca Rydzyka

proceder zamieszany był również szef paragwajskiej poczty Volt Gaona - skazany pod koniec lat 60. za malwersacje i osadzony w więzieniu. Gazety pisały też, że bliskie kontakty z funkcjonariuszami reżimu umożliwiły Kobylańskiemu w 1964 roku (za łapówkę w wysokości 30 tys. dolarów) uzyskanie tytułu konsula

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Miesięczny Budżet Rodzinny

Dodatek Microsoft Office Miesięczny Budżet Rodzinny to gotowy wzór arkusza dla Microsoft Office 2010 i Microsoft Works 8, który przedstawia anglojęzyczną rozpiskę miesięcznego budżetu rodzinnego. Użytkownik może dostosować ten dodatek Microsoft Office do własnych potrzeb i wydrukować

Kwiecisty Miesięczny Budżet Rodzinny

Dodatek Microsoft Office Kwiecisty Miesięczny Budżet Rodzinny to gotowy wzór arkusza dla Microsoft Office 2010 i

Podstawowe programy Windows Live

Podstawowe programy Windows Live to pakiet bezpłatnych dodatków systemowych do komunikowania się i wymiany danych z innymi użytkownikami systemu Windows.

Tomvale Aviation Calculator

Calculator nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. Kalkulator uwzględnia takie dane jak: siła wiatru przy ziemi i na wysokości, kąt nachylenia itp. Aplikacja została zaopatrzona w rozbudowaną bazę danych, która znacząco ułatwia kalkulacje.

Tomvale Aviation Calculator

Glubble for Families

Glubble for Families to kompletna i rozbudowana nakładka na Firefoksa, która zmienia przeglądarkę w ten sposób, że staje się ona znacznie bardziej przyjazna dzieciom.

Glubble for Families zmienia przeglądarkę w prawdziwe rodzinne centrum, w którym najmłodsi członkowie

Dodatki do zasiłku rodzinnego

na trzecie i następne dzieci w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego; wysokość dodatku wynosi 80 zł miesięcznie na dziecko, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka posiadającego orzeczenie

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – dodatek do zasiłku rodzinnego, przysługujący jednemu z rodziców dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.Otrzymanie dodatku uzależnione

Mount Aylmer

Mount Aylmer – szczyt w prowincji Alberta, w Kanadzie, w paśmie Palliser Range (najwyższy szczyt), na granicy Parku Narodowego Banff. Jego wysokość wynosi 3162 m n.p.m. W odróżnieniu od pobliskich szczytów, często bywa ośnieżony. Po raz pierwszy został zdobyty w 1889 roku. Nazwę nadał mu rok

Czesław Borowczyk

Wydział Grafiki w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu otrzymując absolutorium u profesorów Jana Woronieckiego i Karola Mondrala. Podjął pracę w "Dzienniku Poznańskim" jako ilustrator dodatku Nasz Dzienniczek. W 1936 został ilustratorem i reporterem w "Kurierze

Hoher Dachstein

Hoher Dachstein - szczyt w grupie Dachstein, w Alpach Salzburskich części Północnych Alp Wapiennych. Leży w Austrii na granicy krajów związkowych Styria i Górna Austria. Jest to najwyższy szczyt w grupie Dachstein. Wysokość szczytu to 2995 m n.p.m. jednak czasami bywa on zaliczany

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.