wypadek w równem

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Edmund Malinowski

Edmunda Malinowskiego w genealogii rodziny, str. 101, 1997 r., rękopis. Po zakończeniu Powstania Śląskiego zostaje oddelegowany do pracy w policji, w Warszawie przy ul Hożej 30. Tam ma wypadek samochodowy i zostaje zwolniony. Wraca na Wołyń, gdzie krótko pracuje w Urzędzie Skarbowym w Równem. W tym czasie

Traktat ryski (1921)

–1916 stanowiące część zaboru rosyjskiego, zaś od wiosny 1919 zajmowane przez Wojsko Polskie: gubernie grodzieńską i wileńską oraz zachodnie części guberni wołyńskiej z Łuckiem, Równem i Krzemieńcem i mińskiej z Nieświeżem, Dokszycami i Stołpcami. Rosja i Ukraina zrzekły się roszczeń do Galicji

Tadeusz Skowroński

, że Skowroński w maju 1920 roku przyjechał do Warszawy i jako ochotnik wstąpił do 203 pułku ułanów. Brał udział w walkach pod Ciechanowem, Pułtuskiem, Modlinem, przy forsowaniu Bugu pod Wołczkiem, a następnie pod Hrubieszowem, Dubnem, Równem, Kostopolem i Zwiahlem, gdzie zastało go zawieszenie broniTadeusz

Józef Zadzierski

w 2000 r. R. Bielecki, ""Gustaw"- "Harnaś". Dwa powstańcze bataliony, Warszawa 1989, s. 335-336, 491; D. Garbacz, Józef Zadzierski (1923-1946)..., s. 569. i AlinaUr. 1916 r., absolwentka gimnazjum w Równem, członkini Centralnego Wydziału Propagandy KG NOW oraz Centralnego Wydziału Kobiecego ZG SN

Leopold Okulicki

do czerwca 1931 dowódca batalionu 75 pułku piechoty. Od lipca 1931 do lutego 1934 wykładał taktykę w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Od kwietnia 1934 do września 1935 był szefem sztabu 13 Kresowej Dywizji Piechoty w Równem, następnie wrzesień 1935 – sierpień 1939 w Oddziale III Sztabu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.