wypadek w równem

PAP

Tusk na święcie policji: macie wsparcie państwa

Tusk na święcie policji: macie wsparcie państwa

Policja może liczyć na wsparcie władz także wtedy, gdy twardo broni prawa - powiedział premier Donald Tusk, który w sobotę wziął udział w obchodach 95-lecia policji. Komendant główny gen. insp. Marek Działoszyński podkreślił, że poprawia się stan bezpieczeństwa, a policja jest dobrze oceniana.

Kalendarz rocznic 11-17 sierpnia 2014 r.

Przekazujemy kalendarz rocznic na najbliższy tydzień:

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Traktat ryski (1921)

–1916 stanowiące część zaboru rosyjskiego, zaś od wiosny 1919 zajmowane przez Wojsko Polskie: gubernie grodzieńską i wileńską oraz zachodnie części guberni wołyńskiej z Łuckiem, Równem i Krzemieńcem i mińskiej z Nieświeżem, Dokszycami i Stołpcami. Rosja i Ukraina zrzekły się roszczeń do Galicji

Tadeusz Skowroński

, że Skowroński w maju 1920 roku przyjechał do Warszawy i jako ochotnik wstąpił do 203 pułku ułanów. Brał udział w walkach pod Ciechanowem, Pułtuskiem, Modlinem, przy forsowaniu Bugu pod Wołczkiem, a następnie pod Hrubieszowem, Dubnem, Równem, Kostopolem i Zwiahlem, gdzie zastało go zawieszenie broniTadeusz

Józef Zadzierski

w 2000 r. R. Bielecki, ""Gustaw"- "Harnaś". Dwa powstańcze bataliony, Warszawa 1989, s. 335-336, 491; D. Garbacz, Józef Zadzierski (1923-1946)..., s. 569. i AlinaUr. 1916 r., absolwentka gimnazjum w Równem, członkini Centralnego Wydziału Propagandy KG NOW oraz Centralnego Wydziału Kobiecego ZG SN

Leopold Okulicki

od kwietnia 1930 do czerwca 1931 dowódca batalionu 75 pułku piechoty. Od lipca 1931 do lutego 1934 wykładał taktykę w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie. Od kwietnia 1934 do września 1935 był szefem sztabu 13 Kresowej Dywizji Piechoty w Równem, następnie wrzesień 1935 – sierpień 1939 w Oddziale

Walery Sławek

z nich – zamachu na pociąg pancerny niedaleko Milanówka – 9 czerwca 1906 przydarzył się wypadek, w wyniku którego Sławek odniósł ciężkie obrażenia. Eksplodowała mu w dłoniach bomba karbonitowa. Wybuch poważnie poranił go w głowę i klatkę piersiową. Utracił lewe oko i ogłuchł na lewe ucho, w prawej ręce

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.