wyniki egzaminów zawodowych

mt, źródło: CKE

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014: WYNIKI! Dobrze wypadł język polski i przedmioty humanistyczne.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014: WYNIKI! Dobrze wypadł język polski i przedmioty humanistyczne.

Zobacz wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014! Język polski - średnio 68 %, ale już matematyka tylko 47 %.

Znamy wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014! Dobrze poszły przedmioty humanistyczne, gorzej matematyka.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 - Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014.

Matura poprawkowa, matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE

Matura poprawkowa, matematyka. Odpowiedzi i arkusze CKE

matury poprawkowej? Uczniowie, którzy 26.08.2014 podejdą do matury poprawkowej, wyniki egzaminu otrzymają 12.09.2014. Matura 2014, matematyka - najtrudniejszy z przedmiotów obowiązkowych? Egzamin maturalny z matematyki - po czasowej nieobecności na liście przedmiotów obowiązkowych - ponownie jest zdawany

Ewa K. z ministerstwa "załatwiała" pracę i egzaminy każdemu, kto zapłacił?

Ewa K. z ministerstwa "załatwiała" pracę i egzaminy każdemu, kto zapłacił?

korpusu służby cywilnej tymczasowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu". Wstępne wyniki kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia spraw dotyczących powoływania na stanowiska komornicze, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz rozpatrywania

CBA zatrzymało urzędniczkę resortu sprawiedliwości. Spędzi w areszcie co najmniej 3 miesiące

CBA zatrzymało urzędniczkę resortu sprawiedliwości. Spędzi w areszcie co najmniej 3 miesiące

napisała, że MS podjęło działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji. "Wstępne wyniki kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia spraw dotyczących powoływania na stanowiska komornicze, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz

CBA zatrzymało pracownicę Ministerstwa Sprawiedliwości

działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy i wyciągnięcia konsekwencji. "Wstępne wyniki kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia spraw dotyczących powoływania na stanowiska komornicze, przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz rozpatrywania odwołań

NIK o efektach kształcenia: uczniowie narzekają na nieciekawe lekcje

efektywność kształcenia, zachęcanie uczniów w technikach do zdawania nie tylko egzaminu maturalnego, ale także zawodowego (NIK podała, że tylko połowa uczniów techników zdaje egzamin zawodowy), a także promowanie współzawodnictwa wśród uczniów. Do wyników kontroli dotyczącej efektów kształcenia w polskich

Łódź. Ponad 5,5 mln zł na doskonalenie kształcenia w szkołach zawodowych

szkoła korzystała z dofinansowań UE i - jej zdaniem - uczniowie bardzo na nich skorzystali. "Projekt, który realizowaliśmy i będziemy kontynuować przyniósł niesamowite rezultaty. Trzech absolwentów po stażach zawodowych uzyskało pracę, wszyscy pozostali zdali egzaminy zawodowe z dobrymi wynikami

Sejm: PiS chce odrzucenia projektu noweli ws. oceniania uczniów

przeprowadzania egzaminów. We wrześniu 2013 r. Trybunał orzekł, że zawarte obecnie w ustawie upoważnienie ministra edukacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest

Egzamin gimnazjalny 2014: WYNIKI egzaminu gimnazjalnego!

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 - ZOBACZ WYNIKI Egzamin gimnazjalny zupełnie jak matura Czy rozwiązywaliście kiedyś przykładowy arkusz maturalny z języka obcego? Typy zadań niemal dokładnie odpowiadają typom zadań z egzaminu gimnazjalnego. Różni się tylko poziom wymagań. Ponadto na części podstawowej

Komisja edukacji przyjęła sprawozdanie dot. noweli ws. zasad oceniania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Wniosek o odrzucenie sprawozdania podkomisji złożył Lech Sprawka (PiS). Uzasadniał go tym, że część zapisów

Wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych

egzaminów zawodowych. Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów w ub. roku był na trzecim miejscu, a dwa lata temu na szóstym. Drugie miejsce w rankingu przypadło XIV Liceum Ogólnokształcącemu im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Trzecie miejsce zajęło V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego

Unieważniono 26 matur z matematyki w jednej ze szkół w Ostrowcu Św.

oraz policealne szkoły zawodowe. Jak dodał wiceprezydent, część osób, które zdawały tam maturę, powtarzały egzamin oblany w ubiegłych latach. "To osoby mające po 40, 50 lat, które wiedzą co czynią i wydawało się, że podchodzą do egzaminu bardzo poważnie. Tym bardziej, że ostatnio brały też udział

NRA: 85 proc. kandydatów zdało egzamin adwokacki

komisją w Krakowie, gdzie ze 155 osób egzamin pomyślnie przeszło 70 proc. kandydatów na adwokatów. W ocenie mec. Małgorzaty Gruszeckiej, kierującej Komisją Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA, wyniki egzaminu pokazują, że aplikacja adwokacka spełnia swą rolę i

Świętokrzyskie. Rusza nabór na stypendia UE dla zdolnych uczniów

szkół ponadgimnazjalnych regionu i spełniać tzw. rodzinne kryterium dochodowe. Punkty w rankingu, pozwalającym na uzyskanie stypendium będą przyznawane także m.in. za średnią ocen na świadectwie szkolnym, średnią ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych i zawodowych, wyniki z

Konflikt w szkole. Zwolnili, potem oblali na egzaminie

Konflikt w szkole. Zwolnili, potem oblali na egzaminie

większą pensją, ale także z większą swobodą w pracy. - Przygotowałam wszystkie dokumenty. Dyrekcja pozytywnie oceniła mój dorobek zawodowy i staż. Na sierpień wyznaczono mi termin egzaminu. Jednak wtedy sprawa była już w sądzie pracy. Dlatego przystępując do egzaminu, byłam praktycznie przekonana, że go

Kluzik-Rostkowska: w nauce matematyki najważniejszy jest nauczyciel

trzeciej i czwartej klasie liczba lekcji z tego przedmiotu rośnie" - mówiła nauczycielka zwracając uwagę, że - mimo większej liczby godzin w klasie czwartej nauczanie matematyki jest o tyle trudne, że większość uwagi uczniów pochłaniają: w pierwszym semestrze - przygotowania do egzaminów zawodowych, a

Minister edukacji: wkrótce widoczne efekty reformy szkolnictwa zawodowego

konferencji prasowej minister. Rok szkolny 2013/2014 był drugim rokiem reformy edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym także reformy szkolnictwa zawodowego. Najistotniejszą zmianą w szkolnictwie zawodowym jest odejście od kształcenia w konkretnym zawodzie na rzecz takiego nauczania, by w jego wyniku

Wyniki ogólnopolskiego rankingu szkół ponadgimnazjalnych

, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych

Od godz. 11 egzaminy dla kandydatów na aplikacje prawnicze

Sprawiedliwości (to sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych), prokurator (nie dotyczy egzaminów na aplikacje notarialną i komorniczą), pracownik naukowy wydziału prawa wyższej uczelni ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego oraz po dwóch przedstawicieli samorządów zawodowych - adwokatów, radców

Dyrektor IBE: schematyczne podchodzenie do zadań z matematyki nie jest dobre

ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych. "Wyniki ostatniej edycji, przeprowadzonej w 2012 r. pokazało nam bardzo ciekawe zjawisko. Gimnazjaliści dorównali w nich w umiejętnościach matematycznych uczniom starszym o rok - uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo ucieszyliśmy się tym

Łybacka: Testy wyjaławiają młodych ludzi. Oni nie potrafią nawet zbudować zdania

Łybacka: Testy wyjaławiają młodych ludzi. Oni nie potrafią nawet zbudować zdania

- Nowa maturalna bieda - mówił w Poranku Radia TOK FM Jan Wróbel. Chodzi o najnowszy pilotaż matury z języka polskiego. Okazuje się, że kilkanaście procent w ogóle nie zdało egzaminu z, jak podkreślił Wróbel, języka ojczystego. A wielu napisało go po prostu słabo. - Bo trzeba było kombinować, a nie

Kluzik-Rostkowska: wsparcie dla nauczycieli matematyki klas I-III

nowej formule przeprowadzony będzie sprawdzian dla szóstoklasistów, będą też zmiany na maturze. W tym roku nie najlepiej poszedł egzamin z matematyki, czy obawia się pani przyszłorocznego wyniku? Zapowiedziała pani wsparcie dla nauczycieli matematyki, na czym ono będzie polegało? J.K-R.: Tegoroczni

ME w klasie RS:X - Tarnowski: koledzy zdają teraz egzaminy na studiach

wiem, że jestem dobrze wytrenowany. Dlatego też trzeba robić swoje, a wyniki powinny przyjść" - skomentował. Popularny "Junior" jest również studentem drugiego roku Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej na kierunku zarządzanie inżynierskie. W tym czasie kiedy on ściga

MSW chce zmienić zasady rekrutacji strażaków, by nie dopuścić do dyskryminacji

naborze skierowanym wyłącznie do mężczyzn - wymagane wyniki prób wydolnościowych i testu sprawności fizycznej pomijały kobiety. Uchybień dopuściła się też komisja kwalifikacyjna, bo zażądała od kandydatki kserokopii książeczki wojskowej, celem udokumentowania jej stosunku do służby. RPO zwróciła uwagę

MATURA 2014: ZOBACZ ARKUSZE I ODPOWIEDZI DO MATURY Z HISTORII!

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu maturalnego 2014 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Matura 2014 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram Metodologia jak na studiach Matura z historii na poziomie rozszerzonym podzielona jest na trzy części. Pierwsza to

Protest warszawskich adwokatów ws. zapisów w ustawie o pomocy prawnej

najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. "Prawnik bez aplikacji jest jak absolwent medycyny bez specjalizacji, bowiem właśnie kończąc aplikację i składając egzamin zawodowy, nabywa kluczowych kompetencji, by mądrze pomagać i nie czynić

Ekspert z PISA Polska: Nasze zadanie? Gonić Azjatów. W Europie nie mamy się już z kim ścigać

drugie: egzaminy Co zatem stało się w naszych szkołach, że wyniki się poprawiły? Czy obecni 15-latkowie to zupełnie inni uczniowie niż poprzednie roczniki? - Mam hipotezę. Po pierwsze nowa podstawa programowa, której przez cały cykl uczyli się ci gimnazjaliści. Ona precyzyjniej określa, czego się trzeba

Drugie życie zawodówek

liceum profilowane, poziom nauczania nie jest wysoki, parki maszynowe do praktyk zazwyczaj są przestarzałe, a egzaminy zawodowe źle przygotowane. W zawodówkach i technikach w roku 2010/11 uczyło się ponad 830 tys. dzieci i dorosłych, a w liceach ok. 765 tys. uczniów.Połowa absolwentów szkół zawodowych i

Laureaci rankingu szkół: zdolna młodzież to przepis na sukces szkoły

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. Tegoroczny

Kudrycka: najnowsze propozycje dot. świata nauki uzupełniają reformy z 2011 r.

rozwiązanie ma na celu umożliwienie osobom z doświadczeniem zawodowym i wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach potwierdzanie efektów uczenia i szybszego zdobycia dyplomu szkoły wyższej. Osoby z doświadczeniem zawodowym będą mogły, dostając się na studia, zdobyć nawet 50 proc. tzw. punktów

Ilu jest grubasów w armii? To tajne. MON chce zadbać o kondycję wojskowych

egzaminów jest nadwaga, bo nikt przed testami wojskowych nie waży. Będą kontrole zwolnień lekarskich Żołnierz zawodowy może być zwolniony ze sprawdzianu sprawności fizycznej z przyczyn służbowych lub zdrowotnych. Kobieta żołnierz zawodowy jest zwalniana również w okresie ciąży lub karmienia dziecka piersią

Afera w gdańskim NFZ. "Takie sytuacje mogły mieć miejsce"

. Posadę dostał facet, obok którego siedziałem na pisemnej części egzaminu, i wiem, że niezbyt dużo na tej kartce napisał. Znajomości mają znaczenie Według ogłoszonych jesienią zeszłego roku wyników badań społecznych CBOS ponad połowa Polaków uważa, że znajomości mają bardzo duży wpływ na możliwość

Koniec z wkuwaniem formułek. Rewolucja w technikach

sprawdził, przekonamy się w tym roku, po tym jakie wyniki osiągną na koniec szkoły uczniowie z egzaminu zawodowego - podkreśla dyrektor Kozłowski. Szkoła korzystała z praktycznych rad ekspertów z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach. Wprowadzenie modułowego kształcenia, to więcej wymagań wobec

Uczelnia będzie śledzić, jak się powodzi jej absolwentom

pokaże między innymi to, jaki kierunek studiował, jakie miał wyniki z egzaminów, jakich uczył się języków obcych. Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził już wstępne rozmowy o współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Rzecznik ZUS-u podkreśla, że trzeba jeszcze omówić, jak w zgodzie z prawem

KALENDARIUM - WYKAZ WYDARZEŃ poniedziałek, 22 czerwca 2015

skutecznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością" (2 dni) (Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4) 11:00 Trybunał Konstytucyjny będzie kontynuował rozpoznawanie dotyczące egzaminu maturalnego (unieważnienie egzaminu) (TK, al. Szucha 12a) Obsługa

Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym

zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną będą osobno wyszególnione wyniki z: polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny z języka obcego będzie zdawany na dwóch poziomach: podstawowym i

Gawryluk o Euro 2012: Tatusiowie zajęci, a kobiety zostają same z wynikami matur dzieci

dziennikarki to kobiety będą musiały zmierzyć się w czerwcu z wynikami matur ich dzieci, bo "przecież nie będą zawracały tym głowy tatusiom zajętym Euro". Dodaje, że od wyników matur czy egzaminów gimnazjalnych bardziej zależy przyszłość dzieci, a także kraju niż od wyników rozgrywanych meczów. "

Co piąty uczeń oblał maturę

Skąd taki wynik? Komentarz Wojciecha Tymowskiego Zależnie od regionu egzaminu dojrzałości nie zdało od 18 do 27 proc. uczniów. Najsłabiej wypadli abiturienci w woj. opolskim (maturę zdało tylko 73,5 proc. z nich) i dolnośląskim (74,9 proc.); najlepiej w woj. małopolskim (82,3 proc.) i łódzkim (81,4

Studenci: nie możemy skończyć studiów, bo jesteśmy niepełnosprawni

- Profesor nie chciał mnie egzaminować. Powiedział mi, że nie mogę być fizjoterapeutą. Gdy zaskoczony zapytałem dlaczego, usłyszałem odpowiedź - bo jest pan niepełnosprawny - opowiada Bartosz. Na tym stwierdzeniu - zdaniem studentów - egzamin się zakończył. Wykładowca zaczął im zadawać pytania, ale

Sejm zajmie się zmianami w NSR

osobiste lub rodzinne. Projekt wprowadza też odrębną przesłankę przedterminowego zwolnienia żołnierza ze służby w przypadku niezadowalających wyników w nauce lub niezaliczenia egzaminów. Inna propozycja odnosi się do zniesienia górnej granicy okresu pozostawania na przydziale kryzysowym. Obecnie jest to

Wysokie loty Talentów Dalkii

współpracy z mediami, przygotowywania ofert sponsorskich, określiła swoje profile zawodowe, nauczyła się jak walczyć ze stresem przed zawodami. Organizatorzy z dużą satysfakcją obserwowali także postępy w wynikach sportowych. Filip Wypych i Krzysztof Jankiewicz, uczestniczący w programie w Łodzi, zostali

Nikt nie zdał matury. Tak w 13 wrocławskich szkołach

wyższe". Do egzaminu przystąpiło tu sześć osób.- Często jest nawet gorzej, niż to wygląda. Wyniki uwzględniają tylko uczniów, którzy podeszli do egzaminów. Tymczasem w niektórych szkołach dla dorosłych uczy się na przykład 20 osób, ale tylko niektórzy przystępują do matury - mówi szef Okręgowej

Badania: Rodzina ma największy wpływ na wyniki uczniów

Badania przeprowadzono w maju i czerwcu w 2006 r. wśród uczniów III klas z 94 wybranych gimnazjów; ankiety wypełniali także rodzice uczniów i nauczyciele. Wyniki badań przedstawiono we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie. "Wyniki, jakie uzyskują uczniowie na egzaminie gimnazjalnym, są

Ukraińscy studenci proszą premier Kopacz o pomoc finansową. "Jest nam naprawdę trudno"

, egzaminem. - Nikt tego oficjalnie nie mówi, ale nieoficjalnie rozmawiamy między sobą o tym, że jak ktoś u nas nie zaliczy, zostanie skreślony, to na Ukrainie może trafić do wojska. I pojawia się taka myśl, żeby nie wysyłać tych bardzo młodych ludzi na wojnę - mówi pan Dariusz, wykładowca informatyki. Nie

Kluzik-Rostkowska: gimnazja są mocno wpisane w system edukacji

ogólnopolskim egzaminem (z wiedzy humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego), którego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. W przypadku gimnazjów, tak jak i szkół podstawowych, obowiązuje rejonizacja. Zgodnie z założeniami reformy z 1999 r

MEN o tym, co nowego w edukacji od 1 września

będzie egzamin gimnazjalny przeprowadzony według nowych zasad. Testy egzaminacyjne będą przygotowane dla uczniów, którzy ukończą cykl nauki w gimnazjum zgodnie z nową podstawą programową, obowiązującą od roku szkolnego 2009/2010. Do egzaminu przystąpi 420 tys. uczniów trzecich klas gimnazjum. Egzamin

Mija 35 lat od premiery filmu "Amator" Krzysztofa Kieślowskiego

W latach 70. w Polsce istniało blisko sto Amatorskich Klubów Filmowych, zrzeszających pasjonatów nieprofesjonalnego kręcenia filmów. Reżyser Krzysztof Kieślowski, który z działalnością klubów zetknął się jeszcze przed egzaminami do szkoły filmowej, chętnie bywał na organizowanych przez kluby

Upiększyła swoje CV - odsiedzi sześć miesięcy

Jest ona pierwszą kobietą w Wielkiej Brytanii, którą ukarano pozbawieniem wolności za takie wykroczenie.Od maja 2008 r. do października 2009 r. Mackay pracowała w administracji publicznej służby zdrowia w Plymouth (południowo-zachodnia Anglia). Warunkiem ubiegania się o pracę był egzamin maturalny

Kręta droga na szefa państwowych dróg

zasobu kadrowego. Za pierwszym razem, jak nam sugerował - z powodu nawału zajęć zawodowych. Za drugim podejściem miał przejść wszystkie sprawdziany, ale nie zebrał w sumie wystarczającej liczby punktów. - Ponieważ wzbudziło to moje wątpliwości, podjąłem decyzję o złożeniu odwołania od wyników egzaminu, a

Będzie poprawiony Lekarski Egzamin Państwowy

Minister Przemysław Gosiewski ogłosił na początku sierpnia, że jeszcze w tym roku absolwenci akademii medycznych zostaną zwolnieni z konieczności zdawania trudnego Lekarskiego Egzaminu Państwowego - tzw. LEP-u. Teraz jest tak, że po studiach przyszli medycy najpierw odbywają podyplomowy roczny staż

Rewolucja w kształceniu lekarzy - zniesienie LEP-u

Lekarski egzamin państwowy od dwóch lat muszą zdawać absolwenci akademii medycznych. Po studiach najpierw odbywają podyplomowy roczny staż, a potem zdają egzamin. Pozytywny wynik daje im prawo wykonywania zawodu i umożliwia rozpoczęcie specjalizacji. Trudny egzamin od początku budził kontrowersje

Minister nauki przedstawiła propozycje PO dla studentów

uczelnie nie będą mogły obciążać studentów dodatkowymi opłatami za egzaminy poprawkowe, komisyjne czy dyplomowe, wpisy na kolejny semestr i rok studiów, wydawanie suplementu do dyplomu czy wydawanie dziennika praktyk zawodowych. "Około 50 tysięcy studentów więcej niż obecnie otrzyma stypendia socjalne

Wiceminister o maturze: wyniki zaniżyły technika

przedmiotów Zobacz komentarze ekspertów CKE do zadań z najpopularniejszych przedmiotów Na wyniki czeka 420 tys. maturzystów. Wczoraj CKE i Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiły wstępne krajowe wyniki tegorocznych nowych matur. Egzaminy zdało tylko 79 proc., w zeszłym roku - 86,5 proc. Zawodowe gorsze

Od niedzieli po Warszawie będą jeździć ratownicy na motocyklach

tej sytuacji można, opierając się na wynikach badań i teoriach psychologii społecznej. W ramach akcji organizowane będą szkolenia dla motocyklistów. Ich pogram zostanie zrealizowany w dwóch grupach - podstawowej i zaawansowanej. Osoby, które ukończą ten drugi kurs będą zdawały egzamin na honorowany w

Tygrys Michalczewski cię ubezpieczy

, które zarabiają po półtora miliona euro miesięcznie i dla nich codzienne pójście do pracy to wielka radość - mówi. Nie boi się o wynik egzaminu i efekty biznesu. - Po 23 latach boksowania zdałem maturę, dam sobie też radę z egzaminami w branży ubezpieczeniowej - zapewnia. W latach 1994-2003

Urszula Radwańska: Maturę muszę zdać, bo to ważna sprawa

- Ten rok jest dla mnie wyjątkowy, bo wreszcie udało mi się wejść do pierwszej setki rankingu WTA, ale i bardzo trudny, bo tenis i coraz większą liczbę turniejów musiałam pogodzić z nauką do matury. Ale jakoś daję radę i myślę, że jestem dobrze przygotowana do egzaminów - powiedziała Urszula

Lekarski staż daleko od noszy

kierowani na roczny staż do szpitali. Program stażu przewiduje cztery podstawowe działy medycyny - internę, chirurgię, ginekologię i położnictwo oraz pediatrię. Po zaliczeniu stażu obowiązuje ten sam w całym kraju Lekarski Egzamin Państwowy (LEP). Dopiero wówczas młodzi lekarze mogą się starać o miejsca na

Esbecka teczka dla uczniów

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl "W wyniku naszego operacyjnego działania syn figuranta Benedykt ubiegający się o przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunek fizyka nie został dopuszczony do egzaminów" - to fragment materiałów

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

"Strefa sztygara i nie tylko" to pierwsza tego typu strona internetowa w polskim górnictwie, dostępna jednak wyłącznie dla załogi JSW. Można tam znaleźć wiele informacji przydatnych w codziennej pracy górników oraz materiały niezbędne np. do przygotowania się do egzaminów zawodowych

Repetowanie za zachowanie i amnestia maturalna

egzaminów gimnazjalistom. Teraz na koniec szkoły zdają test humanistyczny i matematyczno-przyrodniczy. Od ich wyniku zależy, czy dostana się do dobrego liceum lub technikum. MEN chce od 2009 roku dodać trzeci egzamin na koniec gimnazjum - z języka obcego. Jeśli gimnazjalista uczy się w szkole dwóch języków

Miasto łączy szkoły żeby zaoszczędzić. Są protesty

Żuka. - Jesteśmy szkołą z tradycjami, istniejącą już od ponad stu lat. Mamy świetne wyniki egzaminów. Czy połączenie nas z Magnoliową nie jest próbą ratowania gorszej szkoły kosztem lepszej? - pytała wczoraj urzędników ratusza Alina Krzyżanowska, pedagog szkolny z ZSE. Społeczność "energetyka

Zniesiono obowiązek noszenia mundurków w szkołach

regulującego kwestię wynagrodzeń nauczycieli i egzaminatorów pracujących przy egzaminach zewnętrznych, w tym przy ustnych maturach.Rozszerzono odpowiedzialność dyscyplinarną na nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego; dotąd podlegali jej tylko nauczyciele mianowani i dyplomowani. Zdecydowano też

Rekrutacja zimowa - studia dla spóźnialskich

stopnia w języku polskim jest wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce

Nauczyciel z awansem, ale bez chęci

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wczoraj wyniki kontroli systemu awansu zawodowego nauczycieli. Ma on cztery stopnie w polskich szkołach: stażysta, kontraktowy, mianowany i najlepiej opłacany nauczyciel dyplomowany.NIK sprawdził 28 szkół

Coraz trudniej zostać agentem nieruchomości

, bo w teście pojawia się pytanie: "Kto to jest lider opinii"? - żali się czytelniczka. - Nikogo nie sekujemy. Wyniki egzaminu odzwierciedlają poziom przygotowania zdających go osób - zapewnia prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości Aleksander Scheller. - Nawet radcy prawni nie zdają

Maturalny pogrom w liceach profilowanych

egzamin dla wszystkich? Zwłaszcza że podchodzi dziś do niej już ok. 85 proc. uczniów. Minister Mirosław Sawicki rozważa wprowadzenie łatwiejszej matury zawodowej: - Takiej jak w Wielkiej Brytanii. Uprawnia do studiów, ale tylko na kierunki pokrewne profilowi szkoły. Nie wykluczam, że po konsultacjach w

MEN: Uczniowie nie powinni zauważyć błędu w maturze

matematycznej, to bym sobie poradził". Wiceminister edukacji Zbigniew Marciniak, profesor matematyki, tłumaczył wczoraj na specjalnie zwołanej konferencji: - Zawodowi matematycy mieliby kłopot. Ale nie uczniowie, bo ich wiedza jest mniejsza, dlatego też mniej wątpliwości. Minister zapewnił, że jeśli uczeń

Ponad milion Polaków ma zaburzenia depresyjne, chorują także dzieci. Jak żyć z chorym na depresję? [ROZMOWA]

albo nie zdała egzaminu. Bardzo często odpowiednia pomoc farmakologiczna, wsparcie psychoterapeutyczne, wsparcie rodziny pomagają przejść przez kryzys. Ale są też depresje, które znacznie trudniej poddają się leczeniu. Te przypadki są często związane z problemami egzystencjalnymi. Dotyczą osób

Minister edukacji o gimnazjach: ich likwidacja wprowadziłaby chaos

"Gimnazja po tym roku szkolnym zostaną zmodernizowane w całości, a gimnazjaliści poprzez realizowanie wspólnych projektów oraz nowy egzamin końcowy pokażą, że trochę inaczej, lepiej zostali przygotowani do kolejnego etapu. Będzie się im także starać w szkole doradzić, jaką wybrać dalszą drogę

W szkołach szukają policjantów

policji. I co ciekawe, więcej dziewczyn niż chłopaków - mówi Teresa Podgórska, doradca zawodowy w Szkolnym Ośrodku Kariery. Spotkanie zorganizowali policjanci. Opowiedzieli, kto może startować do egzaminu, jak wyglądają testy sprawnościowe i przykładowe pytania z testu wiedzy ogólnej. Pokazali, jak

Jeszcze uczeń, a już ma pracę w kieszeni

". Po egzaminie uzyskali certyfikaty Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej honorowane w całej Europie. Są wystawione w języku polskim, angielskim i niemieckim. - To właściwie deklaracja otwartych drzwi do pracy we wszystkich naszych sklepach w 30 krajach Europy i nie tylko - podkreślił Jean-Pierre

Rosja: prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci dziennikarza

mandarynkami, które kupił w drodze do domu.Prokuratura uznała, że śmierć Safronowa "była wynikiem jego skłonności samobójczych".Bliscy i koledzy dziennikarza nie wierzą, by popełnił on samobójstwo. Mówią, że nie miał poważniejszych dolegliwości zdrowotnych - cierpiał jedynie na chorobę wrzodową

Moskiewska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci dziennikarza

mandarynkami, które kupił w drodze do domu.Prokuratura uznała, że śmierć Safronowa "była wynikiem jego skłonności samobójczych".Bliscy i koledzy dziennikarza nie wierzą, by popełnił on samobójstwo. Mówią, że nie miał poważniejszych dolegliwości zdrowotnych - cierpiał jedynie na chorobę wrzodową

Chela wraca do gry

Dla Juana Ignacio Cheli występ w chilijskim Vina Del Mar jest pierwszym od zeszłorocznego Roland Garros. Argentyńczyk, który w 2004 roku był 14. w rankingu ATP, nabawił się kontuzji dysku, a w Movistar Open gra dzięki "dzikiej karcie". Powrót do zawodowego touru wypada po myśli tenisisty

Szerszy dostęp do zawodów prawniczych

będzie państwowy, a nie korporacyjny; do korporacji bez aplikacji i egzaminu mogą się dostać prawnicy z tytułem doktora habilitowanego i osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub do innej korporacji prawniczej (dziś muszą mieć odpowiedni staż zawodowy); do egzaminu przyjmującego do

Nowe polskie szkoły w Cork i Waterford

historii Polski, geografii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i matematyki. Naukę prowadzi sześciu nauczycieli po studiach pedagogicznych w Polsce i praktyce zawodowej. Zajęcia odbywają się w wynajętych pomieszczeniach lekcyjnych szkół irlandzkich."Rok walczyliśmy o tę szkołę, zanim do naszej

Monika Olejnik nie musi przepraszać urzędnika

, sprawdzę". Woyciechowskiego zabolały nieprecyzyjne informacje, bo wtedy zasiadał w radzie Nafty Polskiej. Zaprzeczył też, że uczestniczył w jakimkolwiek konkursie, w którym mógłby zdobyć 13 punktów. Olejnik chodziło o egzamin na członków do rad nadzorczych państwowych spółek, który musi zdać każdy

Inna matura dla profilowanych

szkół policealnych nie poradzą sobie z zewnętrznymi egzaminami zawodowymi i nie zdobędą zawodu.

Katecheta odsunięty przez biskupa: Nie chciałem tresować na religii

wystarczały? - Skończyłem Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną u Jezuitów w Krakowie. Uczęszczałem na wykłady i zdawałem wiele egzaminów na Papieskiej Akademii Teologicznej i Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem magistrem filozofii. Moja specjalizacja to filozofia religii. Pracę magisterską napisałem u prof

W szkołach podwyżki i więcej pracy

". Jakie podwyżki?Dwa razy po 5 proc. - pierwszy raz w styczniu, a drugi - we wrześniu. Z końcem roku nauczyciele będą zarabiali więcej (według kolejnych stopni awansu zawodowego): stażyści - o 586 zł (najwyższa podwyżka ma ich zatrzymać w zawodzie), kontraktowi - 412 zł, mianowani - 316 zł, a

Zamknąć technika, poprawić program

zalicza egzaminy dojrzałości w większości państw Unii. W Skandynawii nawet 90 proc. Tegoroczny wynik jest też znacznie gorszy od zeszłorocznego. Powinny być zbliżone. Wczoraj w "Gazecie" tłumaczyliśmy, że w ogólniakach oblało tylko o 2,5 proc. więcej niż rok temu. Ale teraz zdawały po raz

Mąż, ojciec i płatny morderca. Historia Richarda Kuklinskiego, który zamordował nawet 200 osób

Początek lat 60. XX wieku to "złota era" amerykańskiej mafii. Jej wpływy sięgały Białego Domu i Kongresu, a o względy kontrolowanych przez gangsterów związków zawodowych zabiegali zarówno przedsiębiorcy, jak i politycy. Pieniądze zarobione w czasie powojennej prosperity na hazardzie

Nauczyciel ściśle jawny

podopiecznych: - Nie możemy wywieszać listy nazwisk z wynikami egzaminów, musimy pilnować, by poza mury nie wyciekły adresy ani telefony. Tymczasem ministerstwo o nasze bezpieczeństwo zupełnie nie dba. Mieczysław Grabianowski, rzecznik ministra edukacji: - Jesteśmy w trakcie wprowadzania zmian w internecie

Więcej chętnych do techników niż miejsc

trafić do zawodówek. To się okaże, dopiero gdy kandydaci doniosą świadectwa i wyniki z egzaminu gimnazjalnego - mówi Beata Murawska, zastępca dyrektora Miejskiego Biura Edukacji. Biuro Edukacji podsumowało pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku miasto promowało wśród

Państwo zbija kasę z hazardu

były trochę niższe niż rok wcześniej (powód Ś kiepskie wyniki TS). Więcej za to było wpływów z podatku dochodowego od firm hazardowych (blisko 100 mln zł) i tych z opłat za zezwolenia, egzaminy czy świadectwa zawodowe: (ponad 30 mln zł). Gdy do tego dodać dywidendę z TS, jaką zainkasował resort skarbu

Prywatne szkoły szukają adresu

. Na początku czerwca p.o. dyrektora biura edukacji Jolanta Lipszyc obiecała, że miasto pomoże im znajdować lokale w budynkach oświaty publicznej. Miały być wynajmowane po preferencyjnych stawkach na kilka lat. Lipszyc argumentowała, że szkołom niepublicznym należy się pomoc, bo mają dobre wyniki z

PISA: Polscy uczniowie lepiej czytają, gorzej liczą

15-latków na pewno m.in. ma wpływ wprowadzenia egzaminów zewnętrznych. - Jesteśmy ofiarami myślenia jak obejść uczenie się matematyki - tak minister edukacji oceniła słabe wyniki w matematyce. Od 25 lat matematyka nie jest obowiązkowym przedmiotem maturalnym. Według minister edukacji matura z

Nowa rewolucja maturalna

komisji edukacji Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. 2008 - rok przejściowy. W maju maturzyści zdecydują, na jakim poziomie - podstawowym czy rozszerzonym - będą zdawać egzamin z konkretnego przedmiotu. Co się zmieni? - Próg zdawalności

Brytyjski rząd kusi nauczycieli funtami

dopiero po trzech latach pracy w nowej placówce. Obostrzenie to jest wprowadzane, ponieważ na dziesięciu nauczycieli czterech zmienia szkołę w ciągu pierwszych dwóch lat pracy. Programem zostanie objętych ok. 500 szkół w Anglii uznawanych za najgorsze - a więc te z najgorszymi wynikami egzaminów i

Mobbing w urzędach skarbowych? "Ależ u nas problemu nie ma..."

wynika z naszych informacji, tam sprawę po niepokojących sygnałach od urzędników w 2010 roku badała nawet Inspekcja Pracy. Inspektorzy przeprowadzili wśród pracowników ankietę dotyczącą mobbingu. - Wyniki tej ankiety wskazywały na możliwość występowania w tym urzędzie pewnych negatywnych zjawisk

Studia płatne i więcej przedszkoli

i wprowadzeniu zewnętrznych egzaminów nasi uczniowie plasują się już w środku tabeli (bezkonkurencyjni od lat są młodzi Finowie). Autorzy raportu przypominają, że przed naszymi szkołami poważne wyzwanie - niż demograficzny. Nie wykluczają konieczności zamknięcia części szkół i wprowadzenia

Prezydent: 89 lat temu spełnił się sen Polaków

- dodał. Według prezydenta, że niepodległość była wynikiem pracy i walki polityków. - Polska niepodległa nie była wynikiem przypadku tylko wysiłku - powiedział. - Po 123 latach niewoli, 146 lat od pierwszego rozbioru, Polska odzyskała niepodległość. Po dziesiątkach lat upartej rusyfikacji i germanizacji

Pogrzeb Andrzeja Kremera w Krakowie

egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Był stypendystą uniwersytetów w Getyndze i w Salzburgu oraz pracownikiem naukowym Katedry Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie w Bochum. Kremer był autorem artykułów naukowych z zakresu prawa rzymskiego, prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz prawa

Kamil Stoch: Skoki to radość

spotykałem życzliwych ludzi. Nauczyciele pomagali mi nadrabiać zaległości i dzięki temu uzyskałem średnie wykształcenie. Na AWF w Krakowie mam indywidualny tok studiów, do tej pory unikałem zaległości. Ale w tym roku mam mały poślizg. Jestem na piątym roku, a zostało parę egzaminów z czwartego. Liczę, że

Coldwell Banker na polskim rynku nieruchomości

Polsce jest 4,8 tys. pośredników z licencjami zawodowymi i obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Żeby zostać agentem, trzeba wyłożyć ok. 10 tys. zł. Tyle kosztują szkolenia, praktyki i egzamin składany przed państwową komisją. Trzy razy więcej ludzi wykonuje ten zawód "na czarno". Naciągają klientów

Premier Blair szykuje rewolucję w brytyjskim szkolnictwie

średniej kosztem dzieci z mniej uprzywilejowanych grup - stwierdził Steve Sinnott, sekretarz generalny Narodowego Związku Zawodowego Nauczycieli. Przeciw pomysłom Blaira są także bardziej lewicowi członkowie jego Partii Pracy, a nawet rządu, którzy obawiają się o los dzieci z najmniej zamożnych warstw

Mistrzostwo świata z zieloną fasolką w tle

dlaczego z niego zrezygnował? Pojedynek z Amerykaninem o tytuł mistrza świata w ramach wieczoru zwanego Olympic Casino-Night Of The Champions punktowali wyłącznie Polacy. W ringu był sędzia Daniel van de Wiele, który pilotuje Włodarczyka od pierwszej walki na zawodowym ringu i przesędziował już ich

Marsz trzeźwości - początek prohibicji

profilaktycznym i edukacyjnym, gdyż jak widać po wynikach badań dotychczasowe formy nie zdają egzaminu. Marsz trzeźwości ma pokazać, że wielu osobom zależy na promocji stylu życia bez alkoholu. Czy spotka się oczekiwanym odzewem społecznym? - Nie chodzi o to, ile osób pójdzie w marszu. Ważne sprawy zaczynają się

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Examulator

Examulator to bezpłatny specjalistyczny program przeznaczony do próbnego zdawania egzaminów testowych z różnych dziedzin wiedzy.

Examulator ma za zadanie symulować prawdziwe warunki egzaminacyjne tak, by użytkownik mógł się przyzwyczaić do specyfiki egzaminów

TCExam

TCExam pomaga użytkownikowi w tworzeniu oraz zarządzaniu testami i egzaminami dostępnymi w trybie on-line.

TCExam jest uniwersalny, dzięki czemu z

TCExam

prosta instalacja oraz przejrzysty system oceniania i prezentowania wyników.

TCExam to ciekawy program, który z pewnością przypadnie do gustu nauczycielom i wykładowcom chcącym zorganizować egzamin w Sieci.

Działania macierzowe

zakładek.

Działania macierzowe to doskonały sposób na naukę. Aplikacja wygeneruje poprawny wynik, pomnoży macierze i wyliczy wyznacznik.Doskonały program dla osób, które startują w olimpiadach lub maja problem z zaliczeniem egzaminu na studiach.

Testy na prawo jazdy kategorii A

, odpowiedzi: A, B, C i jest ograniczony czasowo do 25 minut. Użytkownik może wracać do wcześniejszych pytań, poprawiać swoje odpowiedzi i wielokrotnie sprawdzać poprawność.

Testy na prawo jazdy kategorii A po upływie czasu egzaminu lub ręcznym zakończeniu testu wyświetla wyniki i