wynagrodzenia

PAP

GUS: przeciętne wynagrodzenie wzrosło w lipcu o 3,3 proc. rdr

GUS: przeciętne wynagrodzenie wzrosło w lipcu o 3,3 proc. rdr

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,3 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 4 tys. 095,26 zł - podał we wtorek w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w 2014 roku w stosunku do roku 2013 o 3,4 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. W IV kwartale ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie, według GUS, wynosiło 3942,67 zł, co oznacza wzrost o 3,1 proc. rdr.

Firmy farmaceutyczne ujawnią wysokość wynagrodzeń lekarzy

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego lekarzowi za przeprowadzony wykład, darowizny przekazane szpitalom, koszty związane z podróżami - m.in. takie informacje chcą upubliczniać firmy farmaceutyczne zrzeszone w związku INFARMA. Pierwszy raport ma pojawić się w połowie 2016 r.

"Wynagrodzenia w Polsce są za niskie. To problem polityczny, a będzie i problemem rozwojowym"

"Wynagrodzenia w Polsce są za niskie. To problem polityczny, a będzie i problemem rozwojowym"

Pracownicy Muzeum Narodowego chcą odmrożenia wzrostu wynagrodzeń

MKiDN najwyższe dotacje ze wszystkich tego typu placówek; nie ma to jednak wpływu na wynagrodzenia pracowników, które w państwowych instytucjach kultury pozostają od kilku lat na tym samym poziomie. Resort kultury - jak mówił - nie może samodzielnie zezwalać na zwiększenie funduszy wynagrodzeń osobowych

GUS: w 2014 roku wynagrodzenia wzrosły o 3,4 proc.

Z kolei przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 roku wyniosło 3783,46 zł - podał GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosło natomiast 3939,84 zł - wynika z komunikatu urzędu.

Duda w Katowicach: Trzeba doprowadzić do podwyżki wynagrodzeń

Duda w Katowicach: Trzeba doprowadzić do podwyżki wynagrodzeń

wynagrodzenie - powiedział Duda w Katowicach. Dodał, że tak jak w wielu rejonach kraju, również śląskie miasta i Ślązacy ucierpieli na skutek przemian ustrojowych ostatnich 25 lat, na skutek upadku wielu zakładów przemysłowych. Jako przykład podał Bytom, gdzie zniknięcie kopalń i huty doprowadziło do wielkiej

GUS: w I kwartale 2015 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 4 tys. 54,89 zł

Zgodnie z poprzednimi danymi GUS przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 3 tys. 942,67 zł. Urząd poinformował, że podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Łódź. Prezydent miasta - bez absolutorium i z mniejszym wynagrodzeniem

18.06. Łódź (PAP) - Łódzcy radni nie udzielili prezydent miasta Hannie Zdanowskiej absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 r. i zmniejszyli jej wynagrodzenie. Przeciwnicy Zdanowskiej twierdzą, że jej rządy to dla Łodzi czas stracony. Ona sama uważa, że zarzuty są bezpodstawne. W środę wieczorem

GUS: w grudniu zatrudnienie i wynagrodzenia poszły w górę

Z danych GUS wynika, że w ujęciu miesięcznym wynagrodzenia wzrosły w minionym miesiącu o 9,4 proc. Dane w obu przypadkach okazały się lepsze od rynkowych prognoz, które mówiły, że w grudniu wynagrodzenia urosną o 3,2 proc. rdr oraz o 8,9 proc. w ujęciu miesięcznym. Lepiej wypadły też dane

Hiszpania.Filip VI obniżył sobie wynagrodzenie o 20 proc.

Hiszpania.Filip VI obniżył sobie wynagrodzenie o 20 proc.

chodzi o samego Filipa VI to jego wynagrodzenie jako szefa państwa wyniesie w tym roku dokładnie 234 204 euro, czyli o jedną piątą mniej niż jego ojca Juana Carlosa, dla którego w budżecie na 2014 rok przewidziano prawie 293 tys. euro. Królowa Letycja (Letizia) otrzyma w 2015 roku nieco ponad połowę

Rozmowy ZNP i MEN o wynagrodzeniach nauczycieli - w marcu

rozmów z MEN na temat wynagrodzeń nauczycieli ZNP przedstawiło na początku stycznia. Chodzi o podwyżki w 2016 r. o minimum 10 proc. Związkowcy chcą też powrotu do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września. ZNP przypomina, że obecny - 2015 r

Senatorowie chcą zwiększenia wynagrodzeń archiwistów

senackiej komisji wiceminister kultury Małgorzata Omilanowska. Senatorowie komisji kultury chcą też zwiększenia wynagrodzeń dla archiwistów w budżecie na 2014 r. o 9 mln 995 tys. zł. Oznacza to, że archiwiści mogą się spodziewać podwyżki średnio o 400 zł brutto. W poprawce zaproponowano wygospodarowanie

Szczurek: nie ograniczaliśmy pieniędzy na wynagrodzenia komisji wyborczych

dyskusji między PKW i resortem finansów prowadzonych przy okazji przygotowywania projektu budżetu na 2015 r. elementem dyskusyjnym były wynagrodzenia i premie dla pracowników PKW i Krajowego Biura Wyborczego. "Nie uważam, aby to był czynnik, który stanowi o być albo nie być powodzenia wyborów. Nie

GUS: w czerwcu wynagrodzenia w firmach wzrosły o 2,5 proc. rdr

W czerwcu wynagrodzenia wzrosły w większości sekcji, w tym najbardziej w administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,6 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 5,2 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej(o 4,9 proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,8 proc.). Niższe niż w czerwcu ub

Oświatowa "S" protestuje przeciw zamrożeniu wynagrodzeń nauczycieli

. spowoduje, że realne wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku będzie niższe niż w 2007 r. Dlatego w celu zatrzymania zjawiska domagają się oni, by w budżecie państwa zabezpieczyć środki na 9 proc. waloryzację płac nauczycieli, która obowiązywałaby od 1 września 2015 r. "Solidarność" oświatowa

PiS: świadczenia w wysokości połowy średniego wynagrodzenia

odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę netto prognozowanemu na 2016 r. PiS chce jednak, by wysokość świadczenia pielęgnacyjnego związać z przeciętnym wynagrodzeniem, i proponuje, aby było to 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jak tłumaczył Stanisław Szwed (PiS), jest to kwota zbliżona, ale takie

Wynagrodzenia nauczycieli w UE zaczynają rosnąć, ale nie w Polsce

KE opiera się w opublikowanym w piątek raporcie na sprawozdaniu europejskiej sieci informacji o edukacji Eurydice pt. "Wynagrodzenia i świadczenia nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie (2013/2014)" . Sprawozdanie obejmuje 33 państwa europejskie: państwa członkowskie UE poza Bułgarią

GUS: przeciętne wynagrodzenie w trzecim kw. 2014 r. - 3781,14 zł brutto

GUS wskazał, że podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z poprzednimi danymi urzędu statystycznego w drugim kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 tys. 739,97 zł, a w pierwszym kwartale

GUS: wynagrodzenie w lipcu wzrosło o 3,5 proc. rdr

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w lipcu w ujęciu rocznym wzrosło o 3,8 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,8 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3.960,12 zł i rdr wzrosło o 3,5 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 0,5 proc. GUS

Rozmowy MS ze związkowcami o wynagrodzeniach pracowników sądów

polityki zatrudnienia i wynagrodzeń w grupie urzędników sądowych" - poinformowała PAP Wioletta Olszewska z wydziału komunikacji społecznej i promocji MS. Jak dodała, minister w piśmie do prezesów i dyrektorów zaznaczył, że "wszelkie decyzje dyrektorów sądów nie mogą powodować zwiększenia stanu

Sejm: 1 mln zł więcej na wynagrodzenia w biurze Rzecznika Praw Pacjenta

Poprawkę zgłosiła Izabela Mrzygłocka (PO). Zgodnie z poprawką część budżetu poświęcona wynagrodzeniom w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zostanie zmniejszona o 500 tys. zł. O kolejne 500 tys. zł ulegną zmniejszeniu wydatki Ministerstwa Sprawiedliwości na uposażenia sędziów w stanie spoczynku

Niemcy ustalą kwotę minimalnej płacy? Prawnicy nalegają

Niemiecki rynek pracy powoli odżywa. Według ostatnich danych w drugim kwartale w Niemczech zatrudnionych było 40,3 mln osób, czyli o 0,2 proc. więcej niż w roku poprzednim. O 2,3 proc. wzrosły też realne płace, co jest najwyższym skokiem od 2007 roku. Zebrani na 68. zjeździe członkowie niemieckiego

GUS: wynagrodzenie w grudniu wzrosło o 2,7 proc. rdr

20.01. Warszawa (PAP) - Przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu wyniosło 4221,50 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 2,7 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 8,3 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w grudniu

GUS: wynagrodzenie w maju rdr wzrosło o 4,8 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w maju rdr wzrosło o 4,5 proc., a w ujęciu miesięcznym spadło o 2,8 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 875,77 zł i rdr wzrosło o 4,8 proc., a wobec poprzedniego miesiąca spadło o 2,5 proc. GUS podał także

Premier: w 2014 r. oskładkowanie wynagrodzeń w radach nadzorczych

Zaznaczył, że w tej chwili wynagrodzenie z tego tytułu nie jest oskładkowane. "To jest także odpowiedź na uzasadnione poczucie bardzo wielu ludzi, że to wynagrodzenie z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej jest niezasłużoną korzyścią, czy przywilejem" - powiedział premier na konferencji

Łódź. Radni PiS chcą obniżyć wynagrodzenie prezydent miasta

"Pani prezydent nie przyszła do urzędu dla pieniędzy, tylko żeby zmieniać Łódź. Decyzja ws. wynagrodzenia należy do radnych i to oni decydują o jego wysokości" - skomentował inicjatywę PiS rzecznik prezydenta miasta Marcin Masłowski. O tym, że radni Prawa i Sprawiedliwości chcą obniżyć

GUS: wynagrodzenie w kwietniu rdr wzrosło o 3,8 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w kwietniu rdr wzrosło o 3,8 proc., a w ujęciu miesięcznym spadło o 0,9 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 974,79 zł i rdr wzrosło o 3,8 proc., a wobec poprzedniego miesiąca spadło o 1,1 proc. GUS podał

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

Z komunikatu GUS wynika też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2015 r. wyniosło 3942,35 zł. Natomiast w 2014 roku przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na

GUS: wynagrodzenie w marcu rdr wzrosło o 4,8 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w marcu rdr wzrosło o 4,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 3,5 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 4 tys. 17,38 zł i rdr wzrosło o 4,8 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 4,2 proc. GUS podał

GUS: Wynagrodzenie w styczniu rdr wzrosło o 3,4 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w styczniu rdr wzrosło o 3,3 proc., a w ujęciu miesięcznym spadło o 10,1 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 805,11 zł i rdr wzrosło o 3,4 proc., a wobec poprzedniego miesiąca spadło o 9,8 proc. GUS podał

GUS: W styczniu zatrudnienie wzrosło o 1,2 proc., a wynagrodzenie o 3,6 proc.

Analitycy oceniają te wyniki pozytywnie. Podkreślają, że korzystna sytuacja na rynku pracy powinna być czynnikiem wspierającym konsumpcję. Z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu

Podpisano porozumienie w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla artystów

podczas obustronnych negocjacji Obywatelskiego Forum z poszczególnymi instytucjami. Wynagrodzenia mogą więc rosnąć, ale głównym celem porozumienia jest zagwarantowanie wypłacania artystom stawek minimalnych. Jak określono w porozumieniu, minimalne wynagrodzenie za udział w wystawie zbiorowej w 2014 roku

GUS: wynagrodzenie w grudniu wzrosło o 2,7 proc. rdr

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w grudniu rok do roku wzrosło o 3,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 8,8 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 4217,67 zł i w ujęciu rocznym wzrosło o 8,2 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 2,7

Sejm.Kluby podzielone ws. wynagrodzeń chorobowych sędziów i prokuratorów

Przeciwny nowelizacji jest PiS, SLD nie chce zająć jasnego stanowiska przed głosowaniem, a TR i SP nie zabrały w tej sprawie głosu podczas sejmowej debaty. Istota zmian sprowadza się do obniżenia wynagrodzenia sędziów i prokuratorów za czas przebywania na chorobowym. Rząd, który jest autorem

GUS: Wynagrodzenie w sierpniu rok do roku wzrosło o 3,5 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w sierpniu rdr wzrosło o 3,9 proc., a w ujęciu miesięcznym spadło o 1,4 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3.890,67 zł i rdr wzrosło o 3,6 proc., a wobec poprzedniego miesiąca spadło o 1,8 proc. GUS podał także

Wiceszef MSW: resort dostrzega problem wynagrodzeń pracowników cywilnych

podwyżek. Pytali wiceministra, czy trwają prace mające na celu zmienić sytuację tych osób. Karpiński przypomniał, że fundusz został zamrożony także na 2014 r. "My ten problem dostrzegamy w takim znaczeniu, że wynagrodzenia osób, które nie są funkcjonariuszami, staramy zwiększać poprzez kwotę 145 zł

Szwajcarzy poparli w referendum ograniczenie wynagrodzeń menedżerów

zapowiedział, że jego stowarzyszenie będzie konstruktywnie współpracować przy realizacji wyniku referendum. - To oczywiste, że należy respektować wolę narodu. Teraz musimy zadbać o to, by wprowadzić inicjatywę zgodnie z jej tekstem w życie - powiedział Gentinetta. Inicjatywa ograniczenia wynagrodzeń kadry

Strajk w Stoczni Gdańsk. Pracownicy nie dostali raty wynagrodzenia

Związkowiec wyjaśnił, że w środę na konta stoczniowców miała trafić druga rata wynagrodzenia za sierpień. - Tak się jednak nie stało. Doszło do blokady kont bankowych stoczni. Ludzie mają dość tej sytuacji - dodał. Stocznia Gdańsk ma kłopoty finansowe. Pracownicy od maja otrzymują wynagrodzenie w

Czy szybki wzrost pensji grozi bezrobociem?

W lutym przeciętne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,1 proc. i wyniosło 3032,70 zł, czyli o 12,8 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. To na razie świetna wiadomość dla pracowników. Ale czy na długo? Rosnące pensje są dla gospodarki dobrym znakiem, gdy za

GUS: wynagrodzenie w lutym rdr wzrosło o 4 proc., do 3 tys. 856,56 zł

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 856,37 zł i rdr wzrosło o 4,0 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 1,3 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w lutym było zatrudnionych 5 mln 508,2 tys. osób, czyli rdr zatrudnienie wzrosło o 0,2 proc., a w ujęciu

GUS: wynagrodzenie brutto w czerwcu wzrosło do 3 tys. 943,01 zł

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w czerwcu rdr wzrosło o 4,6 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 2,7 proc. Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło 3 tys. 940,3 zł i rdr wzrosło o 3,6 proc., a wobec poprzedniego miesiąca wzrosło o 1,7 proc. GUS podał

Czechy zamroziły wynagrodzenia duchownych

Duka. Jak podkreślił, wierzy, że zwrot mienia przebiegnie szybko i zadowoli wszystkich obywateli. Obecne porozumienie ws. wynagrodzeń arcybiskup uznał za odpowiedź na trudną sytuację ekonomiczną. Jednocześnie - jego zdaniem - mobilizuje Kościoły do gospodarności.Księża katoliccy i duchowni innych

GUS: wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wzrosło o 3,6 proc. rdr

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 roku wyniosło 3 tys. 650,06 zł i jest to o 3,4 proc. więcej rdr.

PSL chce uzależnić poziom płacy minimalnej od wzrostu PKB

Płaca minimalna w Polsce kształtowana jest obecnie w relacji do średniego wynagrodzenia i wynosi 41,9 proc. jego wartości. - Chcemy podpiąć stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia pod wzrost PKB - powiedział Mieczysław Kasprzak z PSL. Propozycja PSL zakłada, że jeżeli PKB rósłby w

"Wynagrodzenia w Polsce są za niskie. To problem polityczny, a będzie i problem rozwojowy"

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasMaciej Grelowski, szef Rady Głównej Business Center Club, podkreślał, że płacy minimalnej się sprzeciwia, bo to tylko wartość statystyczna. Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, przekonywał natomiast, że podwyżka płacy minimalnej spowoduje wzrost s

Pracownicy kopalni Kazimierz-Juliusz dostali część wynagrodzeń

rzecznik kopalni Artur Krawiec, pieniądze otrzymało ok. 950 pracowników, reszta, czyli kilkadziesiąt osób, dostanie je wkrótce. "To uzupełnienie wypłaconej wcześniej połowy pensji. Pracownicy nie otrzymali całości wynagrodzenia, ale do wysokości średniej krajowej. Na to zgodził się komornik, który

Adwokat: Kaplerowi może należeć się wynagrodzenie dodatkowe

- Jeśli ograniczylibyśmy się do literalnego, czyli dosłownego brzmienia tego, co jest zapisane w tekście jednolitym kontraktu menedżerskiego opublikowanego na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki, to tak, wynagrodzenie dodatkowe panu Kaplerowi się należy - twierdzi Gujski.- Dlaczego używa pan

Spółki hojne dla prezesów. Jakie dostają wynagrodzenie?

W 2010 r. spółkom udało się poprawić wyniki finansowe, co przełożyło się na wzrost wypłat premii, a w konsekwencji, na wyższe płace zarządzających. Wzrost wynagrodzeń związany był także ze spadkiem udziałów skarbu państwa w niektórych spółkach (np. PKO BP, PZU), co pozwoliło ich szefom wyjść spod

"3700 za ekspozycję indywidualną, 800 za wystawę zbiorową". Galerie porozumiały się ws. wynagrodzeń dla artystów

Sztuki Współczesnej rozpoczęło więc negocjacje z instytucjami i galeriami sztuki w sprawie uregulowania zasad współpracy pomiędzy instytucjami a artystami. Gwarancja wypłacania artystom wynagrodzenia Treść zawartego w poniedziałek porozumienia określa wysokość minimalnych kwot wypłacanych artystom za

Kominy płacowe pójdą z dymem

kompetencjach samorządów. To będzie kilka ustaw, z których główna będzie dotyczyła zarządzania na obszarach metropolitalnych. Na temat wzrostu wynagrodzeń w samorządach mogę powiedzieć tyle, że obecnie cały sektor publiczny traci ludzi. Prosty rachunek wskazuje, że trzeba im więcej płacić.

UE. Czy akcjonariusze wpłyną na wynagrodzenia dyrektorów firm giełdowych

wobec kadry i mniej niż połowa państw gwarantuje w swoich przepisach akcjonariuszom wpływ na pensje dyrektorskie. Zdaniem BusinessEurope bez ujednolicania przepisów na poziomie unijnym taki wpływ akcjonariuszy na wynagrodzenia menedżerów możliwy jest także w tej chwili, chociażby poprzez radę nadzorczą

GUS: w grudniu zatrudnienie i wynagrodzenia poszły w górę

20.01. Warszawa (PAP) - W grudniu 2014 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4379,26 zł, co oznacza wzrost o 3,7 proc. rdr. Z kolei przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w tym czasie o 1,1 proc. rdr - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Z danych GUS wynika

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło w kwietniu o 3,4 proc.

W porównaniu do marca wynagrodzenie spadło o 1,3 proc (wówczas wynosiło 3769 zł). To jednak nie niepokoi ekspertów. Wahania w ujęciu miesięcznym nie odzwierciedlają w pełni stanu koniunktury, są raczej efektem polityki płacowej firm, które mogą wypłacać różne dodatki pracownikom. Problem eksperci

Dane GUS: Coraz mniejszy ubytek etatów, płace rosną tyle co ceny

, że pokażą one prawdziwą sytuację na rynku pracy. I rzeczywiście - najnowsze dane GUS pokazują, że 0,5-proc. wzrost płac w styczniu był zjawiskiem jednorazowym. W lutym roczna dynamika wynagrodzeń wyniosła 2,9 proc., przy średniej pensji na poziomie 3288 zł. Analitycy oczekiwali wzrostu o 2,6 proc. To

Co trzeci skontrolowany pracodawca nie wypłacał wynagrodzeń

Sprawozdanie przedstawiła Główny Inspektor Pracy Anna Tomczyk. Wśród uchybień pracodawców PIP zwróciła uwagę m.in. na niewypłacanie wynagrodzeń bądź niewypłacanie ich w terminie, nieprzestrzeganie dobowego czasu pracy kierowców, wypadki przy pracy spowodowane niewłaściwą organizacją pracy i brakiem

Napieralski: za ciężką pracę - godziwe wynagrodzenie

otrzymać godziwe wynagrodzenie. A jeśli kończymy swoją pracę i przechodzimy na emeryturę, za ciężką, wykonaną pracę, za to, że budowaliśmy gospodarkę, powinniśmy dostać nagrodę w postaci emerytury, a nie jałmużny" - zaznaczył szef SLD.

Napieralski: za ciężką pracę - godziwe wynagrodzenie

pracujemy przez osiem i więcej godzin - musimy otrzymać godziwe wynagrodzenie. A jeśli kończymy swoją pracę i przechodzimy na emeryturę, za ciężką, wykonaną pracę, za to, że budowaliśmy gospodarkę, powinniśmy dostać nagrodę w postaci emerytury, a nie jałmużny" - zaznaczył szef SLD. Napieralski

Oświatowa "S" protestowała przeciw zamrożeniu wynagrodzeń nauczycieli

09.12. Warszawa (PAP) - Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się zamrożeniu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników sfery budżetowej na kolejny - 2015 r. Dlatego we wtorek zorganizowała pikietę w tej sprawie przed kancelarią premiera. Według organizatorów w

KNF wzięła się do wynagrodzeń szefów banków

Regulacje przyjęte we wtorek przez Komisję Nadzoru Finansowego to element prowadzonej w całej Europie walki o poprawienie systemu wynagrodzeń bankierów. O konieczności pilnowania ich astronomicznych pensji mówi się, odkąd trzy lata temu upadł amerykański bank Lehman Brothers, a kilkanaście innych

Oświatowa "S" protestowała przeciw zamrożeniu wynagrodzeń nauczycieli

09.12. Warszawa (PAP) - Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" sprzeciwia się zamrożeniu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników sfery budżetowej na kolejny - 2015 r. Dlatego we wtorek zorganizowała pikietę w tej sprawie przed kancelarią premiera. Według organizatorów w

GUS: siła nabywcza wynagrodzenia w sierpniu wzrosła o 3,7 proc. rdr

W okresie styczeń-sierpień płaca realna brutto była wyższa niż przed rokiem o 3,7 proc. wobec wzrostu o 1,7 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Marcin P. chce 400 tys. zaległego wynagrodzenia. Syndyk Amber Gold: On miał płacę minimalną

- Jedyna umowa o zatrudnieniu Marcina P., jaką dysponuję, opiewa tylko na taką kwotę (1500 zł brutto). Żadne inne wynagrodzenie mu nie przysługuje - powiedział syndyk Amber Gold. Jak doniosły "Fakty" TVN, prezes Amber Gold Marcin P. chce wypłaty zaległego wynagrodzenia za lipiec i

GUS: wynagrodzenie w I kwartale wzrosło o 4,2 proc. rdr

12.05. Warszawa (PAP) - Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale br. wyniosło 3895,31 zł, co oznacza wzrost o 4,2 proc. w ujęciu rocznym - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według ekspertów Polacy będą więcej wydawać na zakupy i nasza gospodarka będzie rosła szybciej. W ujęciu kwartalnym

Średnie wynagrodzenie spadło o 3,3 proc.

Jak podaje GUS wynagrodzenie w II kwartale zmniejszyło się o 3,3 proc., czyli o 104 zł, wobec poprzedniego kwartału, kiedy wskaźnik ten wyniósł 3185,61 zł. W relacji rok do roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,4 procent. Według ekonomistów to ostatni taki okres. - Zatrudnienie spada, płace już

Bezrobocie nie rośnie, wynagrodzenie w górę, ale słabiej

bezrobotni ustabilizowała się" - pisze NBP. NBP w raporcie przypomina, że po skokowym wzroście dynamiki wynagrodzeń w gospodarce w IV kw. 2010 r.(do 6,0 proc. rok do roku) w I kw. 2011 r. nastąpiło obniżenie dynamiki wynagrodzeń do 4,5 proc. rdr. "Wzrost dynamiki jednostkowych kosztów pracy w

Ile zarabia pierwsza dama? Nic. Nie otrzymuje wynagrodzenia, nie jest objęta składką emerytalną

to żadnego wynagrodzenia, a czas poświęcony na wypełnianie obowiązków pierwszej damy nie liczy się do stażu pracy. Bez wynagrodzenia - Nie ma żadnych regulacji związanych z funkcjonowaniem pierwszej damy - mówi portalowi Gazeta.pl dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Joanna Trzaska

Pierwsza taka kontrola w Polsce, unikalna w skali Europy. NIK porówna wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Biedziak. Pierwsza taka kontrola w Polsce - Temat wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w instytucjach rządowych i samorządowych będziemy sprawdzać w Polsce po raz pierwszy. I, jak wynika z naszego researchu, temat ten jest bardzo rzadko i w ograniczonym zakresie podejmowany przez organa kontroli w Europie

GUS: wynagrodzenie w kwietniu rdr wzrosło o 3,8 proc.

19.05. Warszawa (PAP) - Przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 3 tys. 976,8 zł, co oznacza wzrost o 3,8 proc. rdr, a mdm spadek o 1 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Według ekspertów poprawiająca się sytuacja na rynku zachęci Polaków do większych zakupów. Ekonomiści

GUS: Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale - 3,2 tys. zł

Oznacza to, że wynagrodzenie wzrosło o 3,8 proc. rok do roku - przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2009 r. wyniosło 3081,48 zł. Mowa o kwocie brutto. To oznacza, że po potrąceniu z pensji składek na ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz podatków przeciętna pensja "na rękę", czyli

MG: Tempo wzrostu wynagrodzeń osłabnie

W poniedziałek GUS podał, że w lipcu przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3229 zł i było o 11,6 proc. wyższe rok do roku. "W kolejnych miesiącach analitycy przewidują utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, ale ich dynamika powinna być już niższa. Zdaniem

PIP: Przybyło pracowników nieotrzymujących wynagrodzeń

W ciągu trzech miesięcy tego roku inspektorzy pracy skontrolowali 19,3 tys. pracodawców. Sprawdzano przede wszystkim przestrzeganie przepisów w zakresie wypłat wynagrodzeń. Z najnowszej informacji PIP wynika, że kwota niewypłacanych pensji zwiększyła się blisko dwukrotnie, z 17 mln zł do ok. 32 mln

Rząd m.in. o szczycie PW i minimalnym wynagrodzeniu

, by zaoferować krajom PW perspektywę zniesienia wiz do UE po spełnieniu warunków dotyczących kontroli granic i dokumentów, pełną integrację gospodarczą, a także perspektywę członkostwa w UE. Szef MSZ Radosław Sikorski tłumaczył w zeszłym tygodniu, że w ten sposób UE powinna wynagrodzić wschodnich

Protest sędziów i prokuratorów przeciw m.in. zamrożeniu wynagrodzeń

. "To ogólnopolska akcja protestacyjna sędziów i prokuratorów przeciwko psuciu prawa i zamrożeniu wynagrodzeń tych grup zawodowych, a także pracowników administracji prokuratury, którzy są najniżej uposażonym korpusem urzędniczym w Polsce" - powiedział dziennikarzom Jacek Skała ze Związku

GUS: Niespodziewanie silny wzrost wynagrodzeń

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w marcu 2009 roku wzrosło o 4,2 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 2,5 proc.Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w marcu 2009 roku 3 330,49 zł i wzrosło rdr o 5,7 proc., a wobec lutego wzrosło o 4,2 proc.GUS podał

GUS: wynagrodzenie w marcu rdr wzrosło o 4,8 proc.

16.04. Warszawa (PAP) - Przeciętne wynagrodzenie brutto w marcu wyniosło 4 tys. 17,75 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 4,8 proc., a w ujęciu mdm o 4,2 proc. - podał GUS. Zdaniem ekspertów dzięki ożywieniu w gospodarce firmy coraz chętniej zwiększają zatrudnienie i wynagrodzenia. Ekonomiści

Dwie spółki górnicze zamroziły wynagrodzenia

Zamrożenie wynagrodzeń oznacza, że stawki za przepracowane dniówki w kopalniach należących do JSW (oraz we wszystkich spółkach kapitałowych), będą w tym roku identyczne, jak w ostatnim kwartale 2008 roku. Pracownicy mogą też zapomnieć o jednorazowych nagrodach, które były sporym zastrzykiem gotówki

3033 zł - średnia krajowa rośnie najszybciej od lat

stycznia, tymczasem wzrost przyspieszył i jest największy przynajmniej od 2000 roku. Jednocześnie rośnie zatrudnienie w firmach. W ciągu roku liczba etatów zwiększyła się o 5,9 proc. To oznacza, że nie tylko rośnie średnia płaca, ale też liczba osób pobierających wynagrodzenia. Łączna pula pieniędzy

Czechy. Piloci wojskowi pozwali armię o zaległe wynagrodzenie

rekompensata, jednak pod koniec lutego br. do sądu w Ostrawie wpłynęły nowe pozwy, co sprawiło, że na początku marca sąd musiał ponownie zająć się tą sprawą, tym razem w trybie pozwu zbiorowego. Żołnierze zdecydowali się na ponowną walkę o zaległe wynagrodzenia po tym, jak w październiku 2011 roku sąd w

Lewiatan: zmniejszcie opodatkowanie wynagrodzeń

Zdaniem Jeremiego Mordasewicza przy takim obciążeniu pracodawców zatrudnianie nowych osób jest nieopłacalne. Doradca zarządu Lewiatana podkreślił, że zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy jest koniecznością, w przeciwnym czasie wynagrodzenia netto pracowników nie będą rosły, za to jeszcze

Amerykański rząd drastycznie redukuje wynagrodzenia w bankach

Największe cięcia dotyczą wynagrodzeń podstawowych, które średnio spadną o 90 proc. Jak dowiaduje się "Wall Street Journal" , Feinberg będzie również domagał się zmian standardów zarządzania w siedmiu bankach objętych rządową pomocą finansową. Największe wynagrodzenie nie

GUS: wynagrodzenie w październiku wzrosło o 3,9 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w październiku wzrosło o 3,8 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym o 1,1 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w październiku było zatrudnionych 5 mln 375,4 tys. osób, czyli o 2,1 proc. więcej niż przed rokiem i 0,2 proc

Resort gospodarki zmniejszył wynagrodzenia szefów spółek węglowych

W piątek odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) górniczych spółek, nadzorowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Funkcję WZA wypełnia właśnie szef tego resortu. Jak podało w komunikacie biuro prasowe ministerstwa, zmiana wysokości wynagrodzeń przyniesie w każdej ze spółek ok. 50 tys. zł

Wynagrodzenia wrosły - zarabiamy już średnio 3362 zł

W ostatnich miesiącach występował nawet spadek realnych wynagrodzeń. Tym razem udało się tego uniknąć, bo lipcowy wzrost pensji o 3,9 proc. okazał się wyższy od inflacji, która była na poziomie 3,6 proc. Według Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu średnie wynagrodzenie brutto sięgało 3361,9 zł

GUS: Wynagrodzenia Polaków gwałtownie rosną

Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto w całym 2007 roku wyniosło 2.888,20 zł. Natomiast przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w grudniu 3.244,22 zł i wzrosło rok do roku o 7,2 proc., a wobec listopada wzrosło o 5,1 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w grudniu było

"Jestem z artystami, pracują za bardzo niskie wynagrodzenia". Ale strajk to zły pomysł

artystami, muzealnikami, z osobami, które pracują w pocie czoła i nie mają wysokich wynagrodzeń. I mają bardzo niskie świadczenia emerytalne. Mamy artystów - zwłaszcza w obszarze sztuk wizualnych - którzy nie są w stanie utrzymać rodzin i w związku z tym wykonują inne prac. I często odchodzą od zawodu. Ale

ISD Huta Częstochowa na zakręcie, wynagrodzenia załogi w ratach

- Wynagrodzenia zawsze były w terminie, nawet jeśli w ratach - mówi pracownik rurowni ISD Huty Częstochowa. - W tym miesiącu dziesiątego nie dostaliśmy nic. Pracodawca obiecał tylko, że pierwszą ratę wypłaci do połowy miesiąca. Jesteśmy w podbramkowej sytuacji: mamy kredyty, rodziny na utrzymaniu

Prawie połowie Litwinów zmniejszyło się wynagrodzenie

jeszcze nie zostało osiągnięte". Grużewski przewiduje, że w tym roku aż 80 proc. mieszkańców kraju zmaleje wynagrodzenie, a obecne około 10-procentowe bezrobocie wzrośnie do 13 proc. Z sondażu wynika, że w marcu obniżenie płac dotknęło 47 proc. respondentów. Wynagrodzenie wzrosło u 3 proc

EHF zwiększa sędziom rygory i wynagrodzenie

międzynarodowych. Co więcej, każdy z sędziów za jeden mecz otrzyma 800 euro wynagrodzenia, a nie 400 jak dotychczas. Obsada na poszczególne spotkania będzie wyznaczana dwa, trzy dni wcześniej. Obok arbitrów i delegata EHF na każdy mecz będzie nominowany specjalny obserwator, który będzie analizował przebieg gry i

GUS: wynagrodzenie brutto w czerwcu wzrosło do 3 tys. 943,01 zł

16.07. Warszawa (PAP) - Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu wyniosło 3 tys. 943,01 zł, co oznacza, że wzrosło o 3,5 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosło o 1,7 proc. - podał w środę GUS. Dodał, że zatrudnienie w firmach w czerwcu wzrosło o 0,7 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani

OPZZ oburzone wnioskiem Lewiatana do TK ws. wynagrodzeń

Chodzi o art. 772 par. 4 Kodeksu pracy i art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Przepisy zawarte w tych ustawach uniemożliwiają pracodawcy zmianę regulaminów, jeżeli nie wyrażą na to zgody organizacje związkowe i przedstawią w tej sprawie wspólnie stanowisko w terminie 30 dn

Wzrośnie minimalne wynagrodzenie

Co nowela oznacza w praktyce? Minimalna płaca netto będzie wyższa o ok. 30 zł miesięcznie - wyniesie 642 zł. Według szacunków resortu finansów, w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 889 zł brutto (przy założeniu, że inflacja wyniesie 1,5 proc., a PKB wzrośnie o 4 proc.). Nowelizacja ma

PKW podniosła wynagrodzenia dla członków komisji w wyborach samorządowych. O ponad 100 procent

Diety członków komisji w wyborach samorządowych pozostawały niezmienione od ośmiu lat. Sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki w rozmowie z PAP wyraził nadzieję, że zwiększone diety zachęcą do zgłaszania się kandydatów na członków komisji wyborczych. - Dotychczasowe wynagrodzenie było niezachęcające

Resort gospodarki: Wynagrodzenie w listopadzie wzrośnie o ok. 9 proc.

"W listopadzie br., na skutek działania czynników sezonowych, analitycy MG spodziewają się obniżenia dynamiki przeciętnego zatrudnienia. Ich zdaniem, roczny wzrost wynagrodzeń w listopadzie br. powinien być natomiast zbliżony do 9 proc." - napisano w analizie. GUS we wtorek podał, że

3165,14 - tyle wynosi przeciętnie wynagrodzenie według GUS

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2008 roku nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 4,2% i wyniosło 5398,5 tys. osób, podał GUS. Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym miesiącu wzrosło

GUS: Wynagrodzenia wzrosły o 9,8 proc.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w październiku 2008 roku wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 proc., natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 3,6 proc. i wyniosło 5406,4 tys. osób, podał GUS. Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym miesiącu

GUS: Wynagrodzenia wzrosły w sierpniu o 3,0 proc.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w sierpniu 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 proc., natomiast w ujęciu rocznym spadło o 2,2 proc. i wyniosło 5270,3 tys. osób, podał GUS.Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sierpniu wzrosło

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kadry-Płace Kacper

System kadrowo-płacowy Kacper jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw do ewidencji wszelkiego rodzaju zdarzeń związanych z ewidencją pracowników oraz do naliczania wynagrodzeń.

System kadrowo-płacowy Kacper oferuje m.in. elastyczny system ewidencji

RoboTime

pracownicy spędzają na rozmaitych projektach. RoboTime oferuje dodatkowe moduły zarządzania przerwami i urlopami, wynagrodzeniem oraz nadgodzinami.

RoboTime to przydatna aplikacja do zarządzania czasem pracy nad konkretnymi projektami.

R2płatnik

formę prawną. Pozwala dodatkowo prowadzić szczegółową ewidencję pracowników od czasu pracy po rozliczenie z systemem ubezpieczeń społecznych.

Za pomocą tej aplikacji można rozliczyć wynagrodzenia w firmie, sporządzić deklaracje PIT czy też generować raporty dotyczące ZUSu.

Umowy Pracownicze Extra

parametrów umów jak terminy wykonania czy wynagrodzenie.

Program Umowy Pracownicze Extra przechowuje wszystkie umowy w bazie danych, dając możliwość szybkiego wyszukania, łatwej i wygodnej edycji oraz wydrukowania lub zapisanie dokumentu.

Kadry i Płace XL

pracy, wynagrodzenia, podatki czy ubezpieczenia społeczne.

Aplikacja Kadry i Płace XL pracuje na bazie arkuszy Excela, co sprawia, że wszystkie raporty i listy są łatwo edytowalne.

wynagrodzenia

Płaca inaczej: pensja, wynagrodzenie, zapłata, gratyfikacja - wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze (towary, materiały, usługi itp.) lub ekwiwalenty wypłacane pracownikom lub innym osobom fizycznym przez pracodawcę za wykonaną na jego rzecz pracę

więcej o wynagrodzenia na pl.wikipedia.org

Najczęściej czytane

Najważniejsze informacje

Bestsellery