wykup mieszkań własnościowych

Magdalena Kursa

Wykupili mieszkanie i sprzedali - teraz muszą zwracać

Wykupili mieszkanie i sprzedali - teraz muszą zwracać

Miasto domaga się zwrotu bonifikat od lokatorów, którzy wykupili mieszkanie komunalne i sprzedali je przed upływem pięciu lat. Pieniędzy zażądano już od 50 osób (w grę wchodzą setki tysięcy złotych). Na razie oddała jedna.

To nie koniec tanich mieszkań spółdzielczych?

Rząd chce, aby jak najwięcej lokatorów skorzystało z superkorzystnych zasad wykupu mieszkań od spółdzielni

Krasoń: banki będą oferować odwróconą hipotekę wybranym klientom

W ofertach odwróconej hipoteki banki będą mogły decydować, o jakich klientów chcą zabiegać - wskazuje analityk Home Broker Marcin Krasoń. Jednak z powodu wielu obowiązków i ograniczeń nałożonych na banki przez ustawę, ofert takiego kredytu może być niewiele - przewiduje.

Wykup mieszkań za złotówkę na Nowy Rok

Wykup mieszkań za złotówkę na Nowy Rok

mieszkań, wciąż będą mogli zostać ich właścicielami po dopłaceniu nominalnej kwoty kredytu umorzonego przez państwo. A ponieważ przeszło 90 proc. wszystkich dotychczasowych spółdzielczych mieszkań lokatorskich powstało w czasach PRL, wykup mieszkania kosztuje często zaledwie kilka czy kilkanaście złotych

Obywatelski projekt o spółdzielniach mieszkaniowych w koszu?

to, że napisały go związki rewizyjne spółdzielni mieszkaniowych.Zaproponowały one m.in., by lokatorzy (zostało ich jeszcze ok. 164 tys.) mogli decydować, czy chcą mieć prawo odrębnej własności, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W tym drugim przypadku operacja wykupu mieszkania byłaby

Pawlak w uszkodzonych kamienicach oraz bytomskiej kopalni

negocjacji z miastem nt. wykupu terenu nie będzie ujawniać tej kwoty. Z kolei oferty związane z zamianą mieszkań, bądź ich wykupem (w przypadku własnościowych) mają przedstawić do końca przyszłego tygodnia. "Nie ma uzasadnienia, żeby Kompania budowała mieszkania zastępcze, bo nie jest od tego, żeby

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

po jego śmierci bank przejmie mieszkanie, chyba że spadkobiercy zdecydują się je wykupić" - komentuje analityk Home Broker, Marcin Krasoń. "Należy pamiętać, że banki będą zapewne potrzebowały trochę czasu na przygotowanie ofert (odwrócona hipoteka to dla nich nowość), zatem trudno

Koniec z tanim wykupem

w konstytucyjnie chronione prawa" - uzasadniali sędziowie. Dodajmy, że już raz, a było to w 2001 r., Trybunał - na wniosek posłów SLD - uchylił przepis zakładający wykup spółdzielczych mieszkań lokatorskich za 3 proc. ich wartości rynkowej. Wydawało się, że powtórki z historii nie będzie, gdyż

Pełne prawo własności dla członków spółdzielni mieszkaniowych

rozwiązaniem PiS, LPR i PO. Tchórzewski wyjaśnił, że projekt umożliwi wykup po cenie nominalnej mieszkań lokatorskich na pełną własność. Będzie to wartość mieszkania wyznaczona przed denominacją i obniżona o wartość spłat dokonanych przez lokatora i budżet państwa na rzecz spółdzielni. Chodzi o ponad 700 tys

PiS: milion rodzin skorzysta z nowelizacji ustawy o spółdzielniach

przyszłego funduszu remontowego część zapłaconej kwoty wykupu. Chodzi o różnicę między ceną zapłaconą za wykup własnościowego prawa do lokalu a ceną nominalną, za którą będzie można nabywać mieszkania na pełną własność.

Prezydent podpisał ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych

Nawet milion mieszkań spółdzielczych będzie można niebawem wykupić za kilka procent ich wartości. Stanie się tak dzięki podpisanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowelizacja przewiduje między innymi tańsze przekształcenia mieszkań

PiS: 900 tys. mieszkań spółdzielczych za darmo

PiS: 900 tys. mieszkań spółdzielczych za darmo

przekształceniu mieszkań lokatorskich na własnościowe, a ponadto spółdzielnie mogłyby stosować dodatkową zniżkę. To nie wszystko. Lokatorzy mogliby też odliczyć od kosztów wykupu wartość sfinansowanych przez siebie ulepszeń, które podniosły wartość mieszkania. Dlaczego rząd nie popiera planu któregoś z

Mieszkania lokatorskie za grosze?

budownictwa Piotr Styczeń przyznaje, iż istnieje poważna obawa, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje forsowane przez LPR, PiS i PO rozwiązania dotyczące wykupu. W 2001 r. Trybunał uchylił uchwalony przez AWS i UW przepis zakładający wykup mieszkań za 3 proc. ich wartości rynkowej. - Poprosimy ekspertów o

TK robi rewolucję w spółdzielniach

Wczoraj Trybunał uchylił pięć przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i trzy ustawy nowelizującej prawo spółdzielcze. Najbardziej brzemienne w skutkach jest postanowienie zmieniające zasady wykupu mieszkań przez spółdzielców. Sędziowie uchylili bowiem przepisy dotyczące kosztów

Uwłaszczenie spółdzielczych lokali a la LPR

Uwłaszczenie spółdzielczych lokali a la LPR

przepisy stanowią ingerencję w przysługujące spółdzielni mieszkaniowej prawo własności" - oświadcza Rada. Według niej są one sprzeczne z konstytucją. Jajszczyk zauważa, że lokatorów jest około 900 tys., a posiadaczy mieszkań własnościowych 2,6 mln. Ponad 2 mln z nich wykupiło je od spółdzielni za

Mieszkania na własność czy na wynajem? Do czego dopłaci państwo

marży (zysku) inwestora.TBS-y do wykupuMinisterstwo Infrastruktury chce umożliwić wykup mieszkań blisko 80 tys. lokatorów TBS-ów i spółdzielni, które sięgały po kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub BGK. Obecna ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie daje tym

Będzie łatwiej o premię z książeczki

tej pory w grę wchodził tylko wykup mieszkania lokatorskiego od gminy czy zakładu pracy), spłatę tzw. starego kredytu spółdzielczego (dotyczy ok. 112,2 tys. rodzin, które w latach 90. wpadły w pułapkę zadłużenia, gdy drastycznie wzrosło oprocentowanie kredytów budowlanych zaciągniętych przez

Książeczki wracają do gry

); przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego mieszkania na własnościowe lub w prawo odrębnej własności (do tej pory w grę wchodził tylko wykup mieszkania lokatorskiego od gminy czy zakładu pracy); zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego jako tzw. wkład własny (obecnie banki coraz częściej odprawiają z kwitkiem tych

Bardzo dziwna historia mieszkania byłej szefowej NFZ

Bardzo dziwna historia mieszkania byłej szefowej NFZ

kolejnym problemem. - Od lat nie możemy wykupić zajmowanych mieszkań. Udało się to tylko jednej osobie, pani Nowodworskiej. A nam Zarząd Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych wciąż odmawia - mówią lokatorzy. Wynajmuje bez umowy Co na to miasto? - Pani Nowodworska wykupiła mieszkanie już w 1980 r. Niestety

Mieszkania za grosze

Mieszkania za grosze

długo te nowe zasady "wykupu" mieszkań lokatorskich będą obowiązywały. Nawet rząd ma wątpliwości, czy są one zgodne z konstytucją. W 2001 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował uchwalony przez AWS i UW przepis zakładający wykup mieszkań za 3 proc. ich wartości rynkowej. - Także tym razem

Własność lokatorska

większość właścicieli, obliczane według wielkości udziałów w części wspólnej nieruchomości. Dodajmy, że wspólnota ma prawo wybrać sobie do zarządzania kogoś innego, np. prywatną spółkę.Uwaga! Blisko 200 tys. rodzin, które jeszcze nie wykupiły spółdzielczych mieszkań lokatorskich, najpewniej ucieszy

Lokatorze, bierz się za spółdzielczą własność

swoje udziały, ale są to na ogół niewielkie kwoty. Nikomu nie grozi natomiast utrata dachu nad głową. Ci, którzy mają tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, uzyskają pełną własność, a lokatorzy staną się zwykłymi najemcami, bo ich mieszkania przejmuje na własność wierzyciel. Jednak spokojnie

Czy lokatorskie mieszkania poróżnią PiS i LPR?

mieszkaniowy zmniejszył już koszt wykupu o połowę. Dotąd swoje mieszkania wykupiło ponad 2 mln rodzin. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że rząd podważył zgodność z konstytucją rozwiązania forsowanego przez LPR. W swoim stanowisku, które w piątek dostali posłowie, rząd przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny

Jak oddłużyć mieszkanie obciążone kredytem

, która spłaca 40-letni kredyt według formuły: 1 proc. (mieszkania lokatorskie) lub 2 proc. rocznie (mieszkania własnościowe) aktualnej wartości mieszkania. Raty nie mogą być jednak niższe od ilorazu kwoty zadłużenia i liczby lat, jaka pozostała do zakończenia okresu spłaty kredytu. Np., jeśli zadłużenie

Lokatorska własność: Wspólnoty wyprą spółdzielnie mieszkaniowe?

spółdzielczych mieszkań lokatorskich, najpewniej ucieszy wiadomość, że ich lokale uzyskają status ograniczonego prawa rzeczowego. Takowe ma obecnie prawo własnościowe. Oznacza to, że także mieszkanie lokatorskie będzie można dziedziczyć lub... sprzedać na wolnym rynku! Formalnie sprzedawane będzie nie mieszkanie

Mieszkanie w TBS na własność?

Lokatorzy z czynszówek należących do Towarzystw Budownictwa Społecznego będą mogli wykupić mieszkania - zapowiedział minister budownictwa Antoni Jaszczak. Czy pomysł jest realny? Jaszczak ogłosił publicznie swój plan w Poznaniu, w czasie poniedziałkowej konferencji Towarzystw Budownictwa

Własne "M" za kilka złotych?

ostatni moment na zaproponowanie poprawek. Prawdopodobnie będzie ich sporo, bo nowela budzi olbrzymie emocje. Wczoraj na projekcie nie pozostawił suchej nitki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Jeden z długiej listy zarzutów dotyczy nowych zasad "wykupu" mieszkań. Blisko 900 tys

Wykup mieszkań spółdzielczych: droższy albo niemożliwy

budowy przypadającą na lokal (w przypadku mieszkań lokatorskich) lub część zobowiązań spółdzielni związanych z budową (mieszkania spółdzielcze własnościowe), czyli np. część zadłużenia kredytowego. Może się przy tym okazać - i tu najlepsza wiadomość - że spółdzielca nic nie będzie musiał płacić! Dlaczego

Więcej praw dla mieszkańców spółdzielni

też zasady wykupu mieszkań lokatorskich w spółdzielniach. Przygotowujący projekt specjaliści mają z tym jednak problem. Chcieliby utrzymać obecną ustawową 50-proc. bonifikatę, a ponadto umożliwić spółdzielniom stosowanie dodatkowej zniżki (gdyby te uznały, że obecna jest niewystarczająca). Jednak

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

własnościowe prawa do lokali zainteresowane nabyciem odrębnej własności mieszkania muszą jedynie rozliczyć się z opłat eksploatacyjnych, a także dokonać spłaty stosownej części zobowiązań spółdzielni związanych z budową. Wspomniany wyjątek dotyczy lokali mieszkalnych położonych w budynkach

Dla budujących i remontujących

się zasady wykupu mieszkań lokatorskich w spółdzielniach. Resort budownictwa zapewnia, że chce utrzymać obecną 50-proc. zniżkę i umożliwić spółdzielniom stosowanie dodatkowej zniżki. Los bonifikaty jest jednak niepewny. W najgorszym razie kwestię przekształceń mieszkań lokatorskich na własnościowe

Sejm o mieszkaniach i budownictwie

noclegowniach i domach dla bezdomnych. Obecnie w całym kraju jest około 160 tego typu placówek z 5,5 tys. miejsc. Z kolei mieszkań socjalnych jest raptem około 37,6 tys. Tańszy wykup mieszkań spółdzielczych... Kolejna dobra wiadomość jest taka, że w ubiegłym tygodniu prezydent podpisał nowelizację ustawy o

Prezydium klubu PO bez decyzji ws. Staroń

współautorka nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Wsławiła się obroną lokatorów i ostrą krytyką spółdzielni, które utrudniały wykup mieszkań za tzw. złotówkę.Suski: W PO część posłów zarabia na polityce | wideo

Czeskie gazety już nie są czeskie

pod koniec 2004 r. artykuł o tym, że premier Stanislav Gross zakupił drogie mieszkanie, na które nie powinno go być stać. Wybuchł skandal, premier musiał złożyć dymisję.Największym dobrodziejstwem nowego ładu własnościowego w czeskich mediach jest według Milana Szmida niezależność kapitału

Błąd Sejmu słono kosztuje wykupujących mieszkania

tylko w takim przypadku pozostawiła możliwość przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ten wyjątek od generalnej zasady, że lokator wykupujący lokal uzyskuje prawo odrębnej własności, przeforsowała PO, by rodziny z bloków stojących na cudzej ziemi nie

Mieszkanie spółdzielcze bez taksy notarialnej?

przekształcenia mieszkania lokatorskiego w tzw. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W poniedziałkowej "Gazecie" napisaliśmy, że przeoczenie poprzedniego Sejmu może słono kosztować lokatorów, bo skasowane zostały przepisy, dzięki którym przekształcenie było prostą operacją - wystarczyła zwykła

Własność mieszkań spółdzielczych jednak niezagrożona

notariuszom w komentarzu redakcyjnym, że swą beztroską "zdemolowali spokój właścicieli mieszkań". Podobne wątpliwości ma także Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielni. Zwrócił się on o wyjaśnienia do Ministerstwa Sprawiedliwości. Żadnych wątpliwości nie ma jednak Rada Izby Notarialnej w Warszawie

Ważne zmiany w przepisach dotyczących spółdzielni

Właśnie weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która m.in. daje lokatorom bonifikatę przy przekształcaniu mieszkań spółdzielczych o statusie lokatorskim na spółdzielcze własnościowe i - to nowość! - także w prawo odrębnej własności. Jak wysoka jest to bonifikata? Mówiąc

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

związane ze zbyt małym limitem wydatków przyznanym przez Ministerstwo Finansów. 11. Przekazanie do Parlamentu, we współpracy z innymi resortami, ustaw dotyczących ulg prorodzinnych i zwiększonych zasiłków rodzinnych, zapewniających rodzinom wielodzietnym możliwość obsługi kredytu na mieszkanie społeczne

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kondominium (architektura)

Kondominium - w architekturze zespół mieszkaniowy złożony najczęściej z własnościowych budynków jednorodzinnych. Zbudowany na terenie stanowiącym współwłasność mieszkańców, bądź posiadający wspólne urządzenia (np. garaże, dojazd w postaci drogi prywatnej). Często stanowi osiedle strzeżone

Pałacyk Prittwitz

jako "Berg-Inspector" (pol. budynek inspektora górniczego). Obiekt prawdopodobnie stanowił miejsce spotkań elit przemysłowych. Następnie przekształcony na budynek mieszkalny dla pracowników pobliskiej kopalni, by wreszcie na drodze przemian własnościowych stać się własnością Hutniczo Górniczej Spółdzielni

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

/struktura_holdingu/, które domaga się możliwości wykupu tych mieszkań, twierdząc iż najemcy spłacają kredyt - najemcy płacą czynsz, który zawiera wynagrodzenie właściciela. I nic ponadto. Jeżeli najemcę stać na zakup mieszkania, powinien skorzystać z kredytu hipotecznego. Ewentualny wykup mieszkań będzie niezgodny

Gant Development

, głównie we Wrocławiu oraz w Opolu, Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku.Do 1998 r. podstawową działalnością firmy było prowadzenie sieci kantorów wymiany walut. Jednakże wraz z nadejściem boomu budowlanego, firma rozszerzyła działalność na budowanie mieszkań, co wkrótce stało się głównym źródłem

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

przekształceń własnościowych w Polsce przyjęło nazwę Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. ŚPWIK sp.z o.o. posiada w swych strukturach 2 ujęcia wody pitnej dla miasta. Zarządza siecią wodociągową o łącznej długości 173 km, na której wykonane jest 2671 przyłączy do budynków. Długość sieci

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.