wykształcenie ogólne

red

Referendum w Warszawie: PO traci, ale PiS nie zyskuje. Ani wśród wykształconych, ani ogólnie [ANALIZA]

Referendum w Warszawie: PO traci, ale PiS nie zyskuje. Ani wśród wykształconych, ani ogólnie [ANALIZA]

- Owszem, PO straciło w Warszawie zwolenników, ale PiS ich nie zyskał - mówi dziennikarzowi "Gazety Stołecznej" Michałowi Wojtczukowi socjolog Bartłomiej Biskup. Wojtczuk analizuje, jacy wyborcy wzięli udział w niedzielnym referendum.

Kluzik-Rostkowska: technika mają dawać solidne wykształcenie i zawód

Technika przestaną być szkołami drugiego wyboru wtedy, gdy będą dawać solidne wykształcenie ogólne, a jednocześnie zawód. Te technika, które będą to potrafiły staną się szkołami pierwszego wyboru - uważa minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

Kraków: fałszywy dentysta przed sądem

Obiecywał pacjentom, że wyleczy ich z paradontozy, nie mając uprawnień dentysty. W krakowskim sądzie rejonowym ruszył proces przeciwko włoskiemu lekarzowi, który leczył zęby Polaków, choć z wykształcenia jest lekarzem ogólnym.

Polacy są rozczarowani Polską

Polacy są rozczarowani Polską

nie wykształciły się postawy obywatelskie przez te 15 lat. Ale weźmy tego przysłowiowego urzędnika, jemu się wydaje, że on może robić zgodnie ze swoim partykularnym interesem, pracując w tym urzędzie. Ale oczekuje, że gdy on pójdzie do innego urzędu wszystko już będzie wyglądało tak, że jemu będzie po

Następną komisarz ds. uchodźców będzie sędzia z RPA

Pani Navanethem Pillay przejmuje urząd po kanadyjskiej sędzi Louise Arbour. Od 2003 roku jest sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego.Przed czterema dziesięcioleciami pani Pillay przełamała "barierę płci", otwierając jako pierwsza kobieta kancelarię adwokacką w południowoafrykańskiej pro

Kopacz: odbudowywane będzie szkolnictwo zawodowe

Wyjaśniła, że program będzie realizowany we współpracy z przedsiębiorcami. "Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli uzyskać solidne, ogólne wykształcenie i konkretne kwalifikacje. Łatwiej im będzie znaleźć pracę po skończeniu studiów" - dodała. Jak podkreśliła, "szkoły zawodowe

Kto lubi Hannę Gronkiewicz-Waltz? [WYNIKI NASZEGO SONDAŻU]

Kto lubi Hannę Gronkiewicz-Waltz? [WYNIKI NASZEGO SONDAŻU]

rządy pani prezydent nisko oceniają też osoby z wykształceniem podstawowym. W tej grupie w ogólnym bilansie obecna prezydent wypada negatywnie - niezadowolonych z jej rządów jest o 9 proc. więcej niż tych, którzy uważają, że są one dobre lub bardzo dobre. Dla porównania: wśród osób z wyższym

W. Brytania. Rynek pracy nie wykorzystuje potencjału imigrantów

przekracza on 80 proc. i jest wyższy niż ogólny poziom zatrudnienia rodowitych Brytyjczyków (75 proc.). Zdaniem autorów raportu, Wielka Brytania nie wykorzystuje jednak w pełni potencjału jaki oferują rynkowi pracy imigranci, szczególnie ci z wyższym wykształceniem. Według raportu IPPR bazującego na danych

Raport OECD: w UE stale wzrasta odsetek osób z wyższym wykształceniem

Glance" (Edukacja w zarysie) to jedna ze znaczących publikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Wskaźniki zamieszczone w tegorocznej publikacji dotyczą dekady 2002-2012. W tym czasie - jak podano w publikacji - w Polsce wskaźnik osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 10 proc. do

Raport OECD: młodzi szczególnie zagrożeni bezrobociem

pozostaje średnio 10 proc. starszych pracowników i aż 21 proc. młodszych. Ryzyko nieznalezienia pracy jest ogólnie niższe w przypadku osób z wyższym wykształceniem, np. z dyplomem wyższej uczelni. W tej grupie mniejsza jest też różnica między odsetkiem osób bezrobotnych w różnym wieku - bez pracy jest 8

CBOS: ponad połowa Polaków odczuwała w 2014 r. zadowolenie

niewiele mniejszy odsetek badanych (17 proc.) ogólne niezadowolenie, brak wiary w jakąkolwiek poprawę. Jedynie co czwarty ankietowany (25 proc.) pozytywnie ocenia nastrój panujący w swoim otoczeniu, w tym 19 proc. dostrzega w nim pewne odprężenie i zadowolenie, a 6 proc. ogólne odprężenie i zadowolenie

IRG SGH: w rolnictwie sezonowe pogorszenie koniunktury

Ogólny wskaźnik koniunktury spadł w pierwszym kwartale br. r. o 2,8, z poziomu -1,9 do -4,7. Wskaźnik koniunktury w dalszym ciągu znajduje się ponad długookresową średnią. Pogorszenie się koniunktury w rolnictwie ma charakter sezonowy - informuje IRG SGH. Poprawę koniunktury odnotowano w

CBOS: większość Polaków nie jest ani szczęśliwa, ani pechowa

zdeklarowanych pechowców. Znacznie więcej badanych sytuowało się wówczas wśród tych, którym los przynosi różne doświadczenia. Według badań CBOS, za szczęśliwców uważa się większość osób legitymujących się wykształceniem wyższym (56 proc.), badanych dobrze oceniających własne warunki materialne (55 proc.) oraz

Rusza program praktyk studenckich w urzędach

Szczegółowa oferta praktyk będzie dostępna na stronie: www.oferty.praca.gov.pl Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie studentów będą mogły znaleźć tam wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą im na wybranie jak najlepszej oferty (czas, miejsce praktyk, ogólny zakres obowiązków i wymagane

Rusza program praktyk studenckich w urzędach

na stronie: www.oferty.praca.gov.pl Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie studentów będą mogły znaleźć tam wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą im na wybranie jak najlepszej oferty (czas, miejsce praktyk, ogólny zakres obowiązków i wymagane kompetencje kandydata) - poinformowało w czwartek

Najlepiej wykształcone kraje świata [RANKING]

Najlepiej wykształcone kraje świata [RANKING]

W ciągu ostatnich 50 lat liczba osób z wyższym wykształceniem w krajach rozwiniętych wzrosła o 200 proc. - wynika z badań OECD. Odsetek ludzi wykształconych wpływa na ogólny poziom wykształcenia danego kraju - dodaje serwis "24/7 Wall St." i przygotował w związku z tym zestawienie

Priorytetami MEN: bezpłatne podręczniki, szkolnictwo zawodowe i matematyka

dedykowany szkolnictwu zawodowemu. "Dziś młodzi ludzie w Polsce nadal bardzo szanują sobie dobre wykształcenie ogólne. Jest również, co raz większe zainteresowanie, oczekiwanie, żeby to dobre wykształcenie ogólne łączyć z zawodowym" - zaznaczyła. Podkreśliła, że tam, gdzie szkolnictwo zawodowe jest

Prymas: Katecheza powinna być obowiązkowa. Jest niezbędna w kształceniu ogólnym

Prymas: Katecheza powinna być obowiązkowa. Jest niezbędna w kształceniu ogólnym

Swoją opinię o katechezie abp Kowalczyk wygłaszał już wcześniej. - Religia powinna być przedmiotem obowiązkowym. Jeśli uczeń ma opuszczać szkołę z wykształceniem ogólnym, to w tym wykształceniu nie może zabraknąć wiedzy na temat religii i kultury chrześcijańskiej, wśród której wyrósł. W przeciwnym

Śląskie. Ponad 6,3 mln zł na aktywizację bezrobotnych do lat 30

ocenie wniosków brano między innymi pod uwagę stopę bezrobocia oraz odsetek młodych bezrobotnych w ogólnej grupie zarejestrowanych w danym powiecie" - powiedziała PAP w poniedziałek rzeczniczka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Paulina Cius. Wnioski złożyły 24 z 31 powiatowych urzędów pracy w

CBOS: 49 proc. Polaków: młodzież obecnie ma mniejsze szanse na sukces

.), a nieco rzadziej na zalety wykształcenia (30 proc.). Ponadto młodzi ludzie częściej niż ogół są przekonani o lepszej obecnie sytuacji gospodarczej (21 proc.), ogólnie o lepszych perspektywach (18 proc.) i wyższym standardzie życia (16 proc.). Według CBOS największe problemy młodych wymieniane jako

Komorowski: polska gospodarka musi stawać się coraz bardziej konkurencyjna

Prezydent przebywa w Nowym Jorku w związku z 69. sesją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Jak podkreślił Komorowski, chętnie, ale i uczciwie mówimy o polskich sukcesach gospodarczych, bo "mamy jeszcze w pamięci świeży czas pełnego bankructwa poprzedniego systemu". Komorowski

W kilkudziesięciu szkołach adwokaci poprowadzą lekcje na temat praw dziecka

Akcję edukacyjną z okazji przypadającej w tym roku 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka wspólnie przygotowały Naczelna Rada Adwokacka i UNICEF Polska. Pierwszą lekcję, 19 listopada - w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Praw

CBOS: jedna czwarta Polaków stosowała jakąś dietę

.), jajka kurze (4 proc.), owoce (3 proc.), warzywa (3 proc.). Niewielka grupa respondentów stosujących jakąś dietę eliminacyjną wymieniała jeszcze inne produkty - na ogół ziemniaki oraz pieczywo, ogólnie lub jakieś jego rodzaje (łącznie 5 proc.). Jak podaje CBOS, w ciągu ostatniego roku diety eliminacyjne

Niemcy.Poziom gospodarczy w b. NRD nadal niższy niż w landach zachodnich

zachodnie skorzystały na napływie dobrze wykształconych ludzi ze Wschodu, co też trzeba by wliczyć do ogólnego bilansu. Według Niemieckiego Instytutu Gospodarki (DIW) całkowita pomoc finansowa dla byłej NRD od 1989 roku wyniosła dwa biliony euro. Pod wpływem protestów społecznych, do których doszło na

Warmińsko-mazurskie. Ruszył nabór do służby w Straży Granicznej

zatrudnienia. Poza tym jest to ciekawa praca, bez siedzenia za biurkiem. Niektórzy po prostu lubią wyzwania" - oceniła. O przyjęcie do służby mogą ubiegać się osoby z wykształceniem co najmniej średnim, niekarane, spełniające kryteria psychofizyczne. Nowi funkcjonariusze otrzymują po ok. 2 tys. zł brutto

Obrońcy Nowaka: uniewinnić ze wszystkich zarzutów

system" - wskazała. Jak mówiła, w zdecydowanej większości oświadczeń majątkowych zegarków brak. Dowodziła ona, że z ogólnie niejasnych przepisów wynika, iż karane jest tylko "wpisanie nieprawdy" w oświadczenie majątkowe - nie jest zaś przestępstwem niewpisanie do oświadczenia czegoś, co

Rząd zgodził się na podpisanie umowy ws. batalionu łączności NATO

Od 2010 r. dowództwo batalionu funkcjonuje w Bydgoszczy razem z kompanią zabezpieczenia i wsparcia oraz mobilnym modułem łączności. Obecnie batalion działa na terenie Polski na podstawie umowy NATO SOFA i tzw. Protokołu Paryskiego. "Dokumenty te wyznaczają jedynie podstawy i ogólne ramy

Siemoniak: żołnierze - szeregowi powinni być młodzi

ogólna zasada się nie zmieni. "Myślę, że tej generalnej zasady na pewno nie zmienimy, natomiast jestem otwarty na dyskusję o zwiększeniu liczby etatów podoficerskich tam, gdzie byłoby trzeba, ale zasada, że trzonem są ludzie między 20. a 30. rokiem życia, obowiązuje we wszystkich armiach i należy

Nowy sondaż CBOS. Rząd ustępował, a jego poparcie... rosło

popierali lewicowcy i kierownicy Kończący swoją działalność rząd Donalda Tuska uzyskał największe poparcie wśród badanych najlepiej wykształconych, mieszkańców największych miast, respondentów o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł, nieuczestniczących w praktykach religijnych, a biorąc pod

IATA: konieczna współpraca ws. eboli

Dodał, że samolot to komercyjny środek komunikacji, a nie karetka pogotowia. "Należy pamiętać, że samolot to komercyjny przewóz osób, a nie karetka pogotowia z przeszkolonym personelem na pokładzie. Pracownicy linii lotniczych nie mają wykształcenia medycznego. Wiedzą głównie, jak udzielić

Pracujące kobiety mają u nas lepiej niż w USA czy Niemczech. Polska na 4. miejscu rankingu "The Economist"

. Jednak w praktyce kobiety są często na gorszej pozycji. Gdzie kobiety są w najlepszej sytuacji na rynku pracy | Create infographics Jak wynika z danych opublikowanych przez "The Economist", możliwości awansu i ogólna sytuacja kobiet na polskim rynku pracy są dużo lepsze niż choćby w Niemczech

Eksperci: ryzyko zachorowania na raka prostaty większe niż na raka piersi

powiedział również, że ryzyko zachorowania na raka stercza w populacji ogólnej wynosi 1 do 6, a ryzyko śmierci - 1 do 35. Dla porównania ryzyko zachorowania na raka piersi wynosi 1 do 8. Dodał, że choć zachorowalność na raka gruczołu krokowego w Polsce rośnie, umieralność zaczęła się stabilizować. W

Polski rząd zgodził się na podpisanie umowy ws. batalionu łączności NATO

Obecnie batalion działa na terenie Polski na podstawie umowy NATO SOFA i tzw. Protokołu Paryskiego. - Dokumenty te wyznaczają jedynie podstawy i ogólne ramy funkcjonowania jednostek natowskich w Polsce. Dlatego konieczne jest zawarcie szczegółowej umowy, która określi zasady działania 3NSB w naszym

CBOS: we wrześniu wzrost notowań ustępującego rządu

Donalda Tuska uzyskał największe poparcie wśród badanych najlepiej wykształconych, mieszkańców największych miast, respondentów o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1500 zł, nieuczestniczących w praktykach religijnych, a biorąc pod uwagę deklarowane poglądy polityczne - identyfikujących się z

Kraków. 17 marca ruszy precedensowy proces cywilny ws. ocen na maturze

obywatelskich, nie stanowi jednak dobra osobistego; natomiast praca egzaminacyjna nie jest twórczością naukową, tylko określoną w przepisach formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego. Ponadto - zgodnie z przepisami - wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne. Ewentualne uznanie skargi na ocenę maturalną lub

CBOS: większość Polaków negatywnie ocenia sytuację w kraju

Jak podkreśla CBOS, dobrym ocenom rozwoju sytuacji w Polsce sprzyja zamieszkanie w większej aglomeracji, wyższe wykształcenie i lepsza sytuacja materialna (31 proc.). Częściej wystawiają je mężczyźni (25 proc. wobec 18 proc. kobiet) oraz osoby o lewicowych poglądach politycznych (29 proc.). W

CBOS: większość Polaków źle ocenia sytuację w kraju

Jak podkreśla CBOS, pozytywnym ocenom kierunku rozwoju sytuacji w kraju sprzyja zamieszkanie w dużej aglomeracji, liczącej co najmniej 500 tys. mieszkańców, legitymowanie się wyższym wykształceniem i dobra sytuacja materialna. Większy optymizm cechuje także osoby o lewicowych i centowych poglądach

CBOS: 45 proc. Polaków pozytywnie o zmianach po 1989 roku

poglądach prawicowych (59 proc. wskazań "więcej korzyści niż strat", a 14 proc. "więcej strat"), a także osoby z wyższym wykształceniem (67 proc.) i średnim (43 proc.). 25 proc. osób z wykształceniem podstawowym wyraża przekonanie, że zmiany przyniosły ludziom więcej strat niż korzyści

Sąd nie zgodził się na wycofanie pozwu maturzystki ws. OKE. Precedensowy proces ruszy 17 marca

przepisach formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego. Ponadto - zgodnie z przepisami - wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne. Ewentualne uznanie skargi na ocenę maturalną lub świadectwo dojrzałości i jej uwzględnienie prowadziłoby w istocie do uchylenia oceny maturalnej, a tym samym doszłoby do sytuacji

Mazowieckie. Bezrobocie w Płocku spada, ale wciąż większe niż 5 lat temu

było to ok. 54,6 proc. ogólnej liczby osób bez pracy. Co czwarty bezrobotny - 24,3 proc. - pozostaje bez pracy powyżej dwóch lat. Największą grupę długotrwale bezrobotnych stanowią osoby między 25. a 44. rokiem życia, a co czwarty długotrwale bezrobotny jest w wieku 35-44 lat - 26,6 proc. w porównaniu

CBOS: ponad połowa Polaków źle ocenia sytuację w kraju

proc.) - podkreśla CBOS. Według CBOS pozytywnym ocenom ogólnej sytuacji w kraju sprzyja lepsze wykształcenie, wyższy status zawodowy oraz dobra sytuacja materialna. Przekonanie o niewłaściwym kierunku zmian najczęściej wyrażają osoby źle oceniające własne warunki materialne (76 proc. takich wskazań

W Auschwitz-Birkenau zginęło więcej Polaków niż Żydów? Tak uważa 45 proc. ankietowanych

(53 proc.), podkreślają jednakowy lub zbliżony wymiar ich cierpienia, albo ogólnie fakt, że dotyczyło ono ludzi wielu narodowości (37 proc.). Słowo "Oświęcim" z zagładą Żydów częściej wiążą najmłodsi (18-24 lata) respondenci (50 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (39 proc

CBOS: dla 93 proc. Polaków pamięć o Auschwitz-Birkenau jest istotna

wykształceniem, mieszkające w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców). Muzeum obozu Auschwitz-Birkenau zwiedziło, wedle deklaracji, 55 proc. ankietowanych, czyli nieco więcej niż 10 lat temu (49 proc.) i 20 lat temu (52 proc.). Częściej byli to respondenci w wieku 35-54 lata (59 proc.), mieszkańcy dużych

Poznań. Bezrobocie wśród młodzieży niższe o 7,7 procent od krajowego

na inwestorów. Po analizie raportu wiemy też w jakich kierunkach nie kształcić" - dodał starosta. Z danych PUP wynika, że udział młodzieży do 25. roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych w Poznaniu bezrobotnych na koniec lutego 2014 r. spadł o 2,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem

Lepiej być spawaczem niż politologiem? "To przyznanie się do porażki"

", osobom z wyższym wykształceniem mimo wszystko łatwiej jest znaleźć pracę. - Jest pewien typ wykształcenia, ogólnej wiedzy, który daje znacznie większe możliwości. Taka osoba ma więcej możliwości, łatwiej się przestawia, bardziej elastycznie myśli. I tak to jest słusznie wbudowane w naszą

CBOS: większość Polaków źle ocenia sytuację w kraju. Ogromne różnice pomiędzy wyborcami PiS i PO

Jak podkreśla CBOS, dobrym ocenom rozwoju sytuacji w Polsce sprzyja zamieszkiwanie w większej aglomeracji, wyższe wykształcenie i lepsza sytuacja materialna (31 proc.). Częściej wystawiają je mężczyźni (25 proc. wobec 18 proc. kobiet) oraz osoby o lewicowych poglądach politycznych (29 proc

MSW chce zmienić zasady rekrutacji strażaków, by nie dopuścić do dyskryminacji

;. Projekt ma też wprowadzić płatne urlopy szkoleniowe dla strażaków podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne. Wprawdzie stosowny przepis jest już w ustawie o PSP, ale stanowi on, że urlopu można udzielić stosując odpowiednio przepisy wydane na podstawie jednego z artykułów Kodeksu pracy

Mężowie czują większą satysfakcję niż żony. 66 proc. Polaków zadowolonych z życia [SONDAŻ]

są też na ogół zadowoleni ze swoich przyjaciół i najbliższych znajomych (81 proc.), ze swojego miejsca zamieszkania (79 proc.) oraz małżeństwa (77 proc.). Ponad połowa badanych (59 proc.) jest też zadowolona z przebiegu pracy zawodowej, ze stanu zdrowia (58 proc.), wykształcenia i kwalifikacji (53

CBOS: 66 proc. badanych Polaków zadowolonych z życia

swoich przyjaciół i najbliższych znajomych (81 proc.), ze swojego miejsca zamieszkania (79 proc.) oraz małżeństwa (77 proc.). Ponad połowa badanych (59 proc.) jest też zadowolona z przebiegu pracy zawodowej, ze stanu zdrowia (58 proc.), wykształcenia i kwalifikacji (53 proc.), a także z materialnych

CBOS: więcej niż co czwarty badany pozytywnie ocenia służbę zdrowia

(pacjenci nie muszą ponosić kosztów wykraczających poza comiesięczną składkę), jednak niewiele mniejsza grupa (45 proc.) jest przeciwnego zdania. CBOS zauważa, że ogólnie, lepszej ocenie funkcjonowania poszczególnych aspektów sprzyja starszy wiek, życie w mniejszej miejscowości oraz gorsze wykształcenie

Dzień Praw Człowieka - 76 lat od deklaracji nadal wiele do zrobienia

. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 roku w rocznicę podpisania w 1948 roku deklaracji definiującej 30 fundamentalnych praw przysługujących wszystkim ludziom. Nadal jednak na całym świecie dochodzi do ich systematycznego naruszania - alarmują organizacje

Wybory 2011. Hall: Chcę nadal być ministrem

zreformowanych liceach. Ich wykształcenie ogólne zakończy się na I klasie liceum. Jak wyjaśniła, nowa podstawa programowa daje pakiet wiedzy ogólnej każdemu uczniowi: temu, który pójdzie do szkoły zawodowej, i temu, który wybierze liceum. Licealista oprócz tej wiedzy ogólnej, będzie dalej pogłębiał swoje

Eksperci: projekt zmiany prawa zgodny z oczekiwaniami branży turystycznej

. "Jednakże - według mojej oceny - brak określenia ogólnych cech zdarzeń, których wystąpienie nakłada na konsula obowiązek podjęcia działań powoduje, że jedynie w pewnym zakresie stanowią one odpowiedź na wyzwania, jakie przed służbami konsularnymi stawia masowość zagranicznych wyjazdów turystycznych

Kleiber pozytywnie o planach resortu nauki na 2014 r.

możliwości wyobrażenia sobie jak będzie wyglądał rynek pracy za 5-10-20 lat, kiedy dzisiejsi studenci będą w rozkwicie swoich karier. Potrzebne są uczelnie, które będą dawać solidne ogólne wykształcenie umożliwiające później dopasowywanie umiejętności do potrzeb rynku pracy. Statystyki mówią wyraźnie, że za

Nowa Prawica przedstawiła kandydatów do sejmiku i na prezydenta Gorzowa Wlkp.

Lubuszan, co ich zdaniem, bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego każdego szczebla. "Ogólny program można streścić w haśle: Nowa Prawica - nowy Gorzów, Gorzów 50 proc. mniej podatków, 50 proc. taniej. Podstawowe usługi o wiele tańsze, to jest nasz taki

Międzyresortowe porozumienie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego

po bardzo wielu latach, kiedy ceniliśmy głównie wykształcenie wyższe - dobry dyplom, dobrej uczelni, jest w tej chwili zapotrzebowanie na sytuację, w której młody człowiek wchodząc w dorosłe życie będzie miał fach w ręku (...). Wiemy już, że dobry dyplom wyższej uczelni nie zawsze daje nam szczęścia

Ogórek kandydatką na prezydenta - trafny wybór? "Tak, nareszcie zmiana" vs "I na tym kończą się plusy" [DWUGŁOS]

), to dlaczego nie skorzystać z szansy na wprowadzenie świeżego wizerunku partii? Co chwilę słyszymy narzekania, że u władzy są ciągle ci sami, że nic się nie zmienia, że nie da się nikogo "oderwać od koryta". A tu pojawia się nagle Magdalena Ogórek. Świetnie wykształcona, niezwykle kulturalna

W.Brytania.Wojna o dopełniacz saksoński

zaprogramować do rozpoznawania apostrofu". Zwraca przy tym uwagę na ogólny upadek jakości wykształcenia i standardów: "Sadzę, że ludzie są bardzo leniwi lub też tak niedouczeni, że postępuje upadek językowy i jest z tym coraz gorzej - powiedział. - Ustanawia to przy tym bardzo zły przykład, ponieważ

TNS Polska: trzy czwarte Polaków wspiera organizacje dobroczynne

Według danych Ministerstwa Finansów liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2012 r. złożyli wnioski o przekazanie 1 proc. należnego podatku na rzecz OPP, wyniosła 11,5 mln, czyli 44 proc. ogólnej liczby podatników. "Od 2004 r. obserwujemy utrzymującą się tendencję wzrostową liczby osób

Borys Budka nowym ministrem. Ekspert: To nawet nie polityk. To kolejny mierny urzędas

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasPremier Ewa Kopacz wymieniała "wykształcenie prawnicze", "doświadczenie" i "młodość" jako zalety posła Borysa Budki, który ma zostać nowym ministrem sprawiedliwości. Jak tę kandydaturę ocenia ekspert? - Młody wiek w polityce

USA. Ceny ropy powinny spaść, jeśli Kadafi zostanie obalony

walki cena ropy wynosiła około 84 dol. za baryłkę, po czym błyskawicznie zareagowała na konflikt i skoczyła do 93, a potem 110 dol. pod koniec kwietnia. Ogólny niepokój o globalną gospodarkę sprawił, że cena ropy ostatnio spadła. Niezależny analityk rynku ropy Jim Ritterbusch powiedział agencji AP, że

Eksperci: lekarze innych specjalności powinni znać podstawy geriatrii

schorzenia jak sarkopenia, nietrzymanie moczu, upadki, osłabienie ogólne, demencja - to są problemy starości, które w ogóle nie występują wcześniej" - dodał. Także Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. Jacek Imiela mówił o potrzebie wprowadzania elementów geriatrii na różnych

Białystok. Debata kandydatów: głównym problemem bezrobocie

główny powód wyjazdu z miasta młodych ludzi. Truskolaski mówił, że bezrobocie to problem, o którym najbardziej mówią mieszkańcy. Tłumaczył, że jest to efekt ogólnego kryzysu i spowolnienia gospodarczego. Uważa, że "trzeba się z tym uporać". Wśród sposobów wymienił rozpoczynający działalność

Gryfne frelki klachają, czyli o śląskich regionalizmach

tradycji i powszechnie używane przez ogół mieszkańców, a więc także przez osoby wykształcone, niemówiące gwarą na co dzień. Od regionalizmów trzeba natomiast oddzielić dialektyzmy, które są wtrętami z gwar ludowych, spotykanymi w tekstach mówionych, rzadziej pisanych językiem ogólnym. Jeśli są tam

CBOS: Polacy najbardziej ufają wojsku, policji i władzom lokalnym

zauważa, że ogólnie taki układ ocen utrzymuje się co najmniej od dekady: w porównaniu z 2002 r. w największym stopniu wzrosło zaufanie do władz samorządowych (z 43 proc. do 60 proc. obecnie). Trochę lepiej - stwierdza CBOS - kształtuje się też ocena administracji publicznej (wzrost deklaracji zaufania z

60 proc. Polaków rozczarowanych sytuacją w kraju

wykształcenie, życie w większej miejscowości, korzystna sytuacja materialna oraz lewicowe poglądy polityczne. Przekonanie o właściwym kierunku zmian jest częstsze wśród wysoko wykwalifikowanych specjalistów (42 proc.) i respondentów prowadzących własną działalność gospodarczą poza rolnictwem (41 proc

Najmłodszy kandydat PiS: jest nas wielu, nie da się policzyć

''O miejscu pracy nie decyduje tylko wykształcenie'' Najmłodszy kandydat PiS, urodzony w 1989 roku, mówi, że jako młody człowiek patrzy w przód i dla niego rozliczanie przeszłości innych ludzi nie jest priorytetem. Zastrzegł , że o historii nie można zapominać. - IPN ma dużą rolę w edukacji

CBOS: wieś w Polsce jest kojarzona z niczym nieskażoną przyrodą

uwagę 6 proc. ankietowanych. Dla 2 proc. respondentów wiejskie otoczenie jest symbolem bezpieczeństwa, z kolei u 1 proc. wywołuje bardzo ogólne przyjemne skojarzenia. Z badań CBOS wynika, że chociaż Polacy postrzegają wieś przede wszystkim przez pryzmat pozytywnej aury, jaką roztacza, część z nich (14

Ciąża już nie oznacza ślubu. Mniej "małżeństw naprawczych", więcej nieślubnych dzieci [RAPORT]

w raporcie. To ogólny trend, jednak autorzy raportu wskazują, że bardzo istotne jest też zróżnicowanie regionalne, bo występują duże różnice pomiędzy dwoma zwartymi obszarami - ziemiami północno-zachodnimi a Polską południowo-wschodnią. Na zachodzie odsetek pozamałżeńskich urodzin na wsi jest

Mohammed Ghannuszi. Kim jest tymczasowy prezydent Tunezji? [SYLWETKA]

Ghannuszi, urodzony w 1941 roku w Susie, z wykształcenia ekonomista, cieszy się opinią dobrego negocjatora. Jego kariera polityczna przebiegała w cieniu Ben Alego. Premierem Tunezji Ghannuszi, ogólnie uznawany za wiernego rzecznika Ben Alego, był nieprzerwanie od 17 listopada 1999 roku.Na początku

"Mamy korporacje, kredyty, dzieci w dobrych szkołach, ale obok są miejsca, gdzie tego nie ma". W Polsce nabrzmiewa konflikt klasowy?

rozwarstwienia, że nie wszystko, co z takim entuzjazmem udało nam się w warstwie gospodarczej i osobistej osiągnąć przez 25 lat, jest takie dobre i że w tym naszym ogólnym zadowoleniu zapomnieliśmy o tych, którzy mieli mniej szczęścia - wskazywała publicystka. Kim wspomniała swoją rozmowę z prof. Marcinem Królem

Raport: mała rotacja uczestników główną wadą warsztatów terapii zajęciowej

uczestników, 40 proc. skupia się na osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Ponad połowa uczestników WTZ to osoby cierpiące na niepełnosprawność sprzężoną (55 proc.), mężczyźni (55 proc.), w wieku ok. 33 lat, z wykształceniem specjalnym, bez wyuczonego zawodu. Zdecydowana większość z nich mieszka z

Wyższe wykształcenie: "wybujałe ambicje" czy "wielka szansa dla kraju"? [PUBLICYŚCI]

jednak jest wielka szansa dla naszego kraju" Andrzej Talaga, wicenaczelny "Rzeczpospolitej" zwrócił uwagę na problem bezrobotnych absolwentów. - Jest wielu ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie, starają się o nie. Zasadnicze pytanie brzmi: po co? Czy jest jakiś sens tych aktywności

Kto wygra wyścig o fotel prezesa PKO BP

chętnymi. Wymogi konkursowe zostały określone dość ogólnie: kandydat na prezesa PKO BP powinien mieć wyższe wykształcenie, co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucjach finansowych, w tym co najmniej przez trzy lata pracować na stanowiskach kierowniczych. Wiceprezesi powinni mieć wyższe wykształcenie i

Niemcy/ Prawicowy ekstremizm coraz popularniejszy w NRD

agresywnych młodych ludzi, słabo wykształconych i pochodzących z marginesu, lecz wszystkich kategorii wiekowych. Z wiekiem rośnie awersja do cudzoziemców" - podkreślił Winkler. Raport potwierdza istnienie kryzysu gospodarczego i społecznego w tym regionie. "Poziom zaufania do instytucji politycznych

Kluzik-Rostkowska: wsparcie dla nauczycieli matematyki klas I-III

. Jest oczekiwanie by technika dawały zarówno kwalifikacje zawodowe, jak i dobre wykształcenie ogólne umożliwiające dalsze kształcenie. Szkolnictwo zawodowe musi być mocno osadzone w lokalnym rynku pracy. PAP: A co nowego czeka nauczycieli w nowym roku? Co z przygotowywaną od dawna dużą nowelizacją

ZNP chce programu dla nauczycieli zagrożonych utratą pracy

kilku lat wykształceni nauczyciele z dużym doświadczeniem tracą pracę z powodu niżu demograficznego. Rośnie także ukryte bezrobocie nauczycieli, którym zmniejszono wymiar czasu pracy do kilku godzin w tygodniu" - przypomniał we wtorek na konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

"Mogą nie mieć pieniędzy, ale do mieszkania z meblościanką nie pójdą". Style życia 30-latków

Veturilo w Warszawie. Młodzi nie czują potrzeby nabywania przedmiotu, wystarcza im korzystanie. Oczywiście, jeśli mówimy o trzydziestolatkach, to zbiegają się dwie rzeczy: ogólne nastawienie tej generacji do własności i moment życiowy sprzyjający poszukiwaniu stabilizacji. Mimo wielu cech wspólnych

"Dwója" z plusem dla Tuska, "dwója" dla Muchy. Polacy ocenili rząd [SONDAŻ]

zdrowia Bartosz Arłukowicz - średnia 2,4. Najwięcej jedynek dostała minister sportu Joanna Mucha. Ze średnią 2,56 wylądowała na drugim miejscu. Na trzecim, ex aequo z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, uplasował się premier Donald Tusk. Z dwójki się nie wyciągnął - dostał ogólną ocenę 2,61

Rząd przyjął projekt noweli ustaw, która umożliwi wsparcie studiujących za granicą

ludzi, wyjątkowo zdolnych, na studia w innych krajach. Te osoby, w ramach programu, będą miały pokryte koszty nie tylko rekrutacji, ale pobytu, przejazdu i czesnego. Średnio przez 10 lat chcemy wykształcić poza granicami kraju około 700 polskich zdolnych studentów" - powiedziała na wtorkowej

CBOS: zainteresowanie wyborami do PE nieznacznie wzrosło

wyższym i średnim wykształceniem deklarujący prawicowe bądź lewicowe poglądy polityczne (rozkład odpowiedzi na pytanie o zainteresowanie wyborami do PE w tej grupie: 17 proc. - "zdecydowanie tak" i 28 proc. - "raczej tak"). CBOS podaje, że badani, którzy deklarowali, że raczej nie

Bill Clinton mobilizuje przywódców światowych do tworzenia miejsc pracy

Szczyt, nazwany "Globalną Inicjatywą Clintona", odbywa się równolegle z rozpoczynającą się w tym tygodniu doroczną sesją Zgromadzenia Ogólnego NZ. Zgodnie z intencją byłego prezydenta ma się skupiać na problemach tworzenia miejsc pracy. W epoce gospodarki globalnej jest to dziś problem

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

narodowego" w rozdziale "Archiwa". Pozostała kwota, czyli 13 mln zł, wróciłaby z PAK do Rezerwy ogólnej. Senacka komisja poparła też poprawkę dotyczącą przesunięcia wewnątrz budżetu spraw zagranicznych. Chodzi o zmniejszenie o 3 mln 319 tys. zł wydatków na działalność informacyjną i

Senat m.in. o budżecie na 2015 rok

polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży, a 3 mln zł miałoby trafić na wydatki bieżące w części "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale "Archiwa". Pozostała kwota, czyli 13 mln zł, wróciłaby z PAK do Rezerwy ogólnej. Senacka komisja poparła też poprawkę dotyczącą

"Mariusz T. to bestia? Nikt nie rodzi się wyłącznie dobry albo zły. To, co się z niego teraz wykluje, zależy także od nas"

kilkudziesięciu lat - domaganie się surowych kar dla łamiących normy społeczne maleje wraz ze wzrostem ogólnego zaufania i wykształcenia. Wykształcenie daje więc inny ogląd rzeczywistości, ludzie stają się mniej rygorystyczni. Także im ludziom się lepiej powodzi, tym mniej są odwetowi i mniej czują wobec innych

Warmia i Mazury wciąż w czołówce bezrobocia

dwóch powiatach: lidzbarskim i szczycieńskim ale nie będą miały znaczenia jeśli chodzi o ogólną liczbę bezrobotnych w regionie. Jak ocenia kanclerz loży olsztyńskiej BCC Wiesław Łubiński aby poprawiła się sytuacja na rynku pracy niezbędna jest otwartość samorządowców na inwestora. "Jeśli

CBOS. Eurowybory nie są dla Polaków zbyt ważne

eurowyborach - podobnie jak w przypadku innych głosowań - częściej zapowiadają mężczyźni niż kobiety. Odsetek badanych deklarujących głosowanie wzrasta wraz z poziomem ich wykształcenia i dochodów. Na chęć uczestniczenia w wyborach do PE wpływa też ogólny stosunek do członkostwa Polski w UE. Badani

Naukowcy tłumaczą, dlaczego medytacja korzystnie wpływa na psychikę

12 praworęcznych osób, od ponad 10 lat praktykujących mindfulness oraz 13 zdrowych osób, które tego nie robiły. Dobrano ich pod względem wieku, płci, rasy, wykształcenia, a nawet statusu zatrudnienia. Osoby medytujące wiele lat przyznawały, że znacznie rzadziej doświadczają błądzenia myśli

W Lublinie nikt nie chce pracy za 2950 złotych. Gdzie?

Asystentem sędziego może zostać tylko gruntownie wykształcony prawnik. Same wyższe studia, jak było jeszcze kilka lat temu, nie wystarczą. Praca asystenta wymaga ukończenia tzw. aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, zdania egzaminu sędziowskiego lub

Instytut Lecha Wałęsy wzywa Cenckiewicza do publicznych przeprosin

Cenckiewicza oraz wydawnictwa Zysk i S-ka do ugody. "W ocenie Instytutu Lecha Wałęsy, potwierdzonej analizą prawną, publikacja zawiera szereg naruszających dobra osobiste twierdzeń dotyczących życia i działalności pana prezydenta Lecha Wałęsy. Autor posiadający wykształcenie historyczne nie podejmuje

15 dużych problemów Polski według Komisji Europejskiej. I jeden poważny sukces

POLUB NASW opublikowanym niedawno dokumencie Komisji Europejskiej "Sprawozdanie krajowe - Polska 2015 r." unijni eksperci oceniają m.in. stan polskiego rynku pracy, służby zdrowia, podatków, infrastruktury i ochrony środowiska. Ogólna ocena jest raczej optymistyczna, jednak autorzy

Rząd przyjął projekt dot. oceniania uczniów i przeprowadzania egzaminów

. We wrześniu 2013 r. Trybunał orzekł, że zawarte obecnie w ustawie upoważnienie ministra edukacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne

Dziecko wykarmione piersią mniej kłamie i kradnie

na ponad 10 tys. mam i ich maluchów.Dzieci obserwowane były od wczesnego niemowlęctwa do etapu przedszkolnego. Badacze wzięli pod uwagę, że statystyczna mama karmiąca piersią jest lepiej wykształcona, dojrzalsza wiekiem i pochodzi z wyższej klasy ekonomiczno społecznej niż kobieta dająca dziecku

Gmina, powiat, województwo - różne zadania samorządu terytorialnego

ogólną, której najważniejszą część stanowi dofinansowanie kosztów prowadzenia szkół. Ekspert podkreślił, że tzw. dochody własne gminy, pochodzące z podatków lokalnych m.in. podatku od nieruchomości są stosunkowo niskie. "Gminy mają także ograniczoną możliwość nakładania nowych podatków czy

W Pekinie spotkają się przywódcy krajów APEC

wyprowadzonych przez nich ze swoich krajów. Na marginesie szczytu APEC prezydent Chin Xi Jinping spotka się z prezydentem USA Barackiem Obamą, który przyleci do Chin po raz pierwszy od 2009 roku. Przywódcy będą rozmawiać o wykształceniu nowego typu relacji pomiędzy supermocarstwami i współpracy w rozwiązywaniu

Ekspert: lepsza upadłość konsumencka niż branie kolejnych pożyczek

osoby "nieporadne życiowo", np. starszych ludzi, którym "wciśnięto" niekorzystną pożyczkę. Sąd będzie za każdym razem brał pod uwagę doświadczenie, właściwości intelektualne, wykształcenie dłużnika oraz czy mógł zadawać sobie sprawę z tego, że działania, które podejmuje, wpędzają go

Wiceszef PE: Imigrantom należy otworzyć legalną drogę do Europy, potrzebujemy ich [WYWIAD]

zdrowotna nad imigrantami i ich szkolenie zawodowe itd. Jeśli tak na to spojrzymy, to szybko dojdziemy do wniosku, że w UE więcej pieniędzy przeznacza się jednak na integrację imigrantów niż na opędzanie się od nich. Ale te wszystkie działania są tylko drobnym, choć ważnym wycinkiem ogólnego problemu

Szef KNF: propozycja ZBP dobra dla banków

młodzi, dobrze wykształceni, wiele z nich zna czynnie język angielski. "To są ogólnie ludzie bardziej cywilizowani" - powiedział badacz. "Jak państwo sądzicie, do którego elektoratu należą frankowicze?" - zapytał prof. Czapiński zebranych, dodając, że dziś problem frankowiczów jest

Czas skończyć z kształceniem bezrobotnych. Jak to zrobić? [EKSPERT]

. - Ważne, żebyśmy nie mieli systemu, który kształci socjologa czy politologa, tylko pozwala zdobyć jakieś ogólne kompetencje, takie jak praca w grupie, praca projektowa - uważa gość TOK FM. Już rynek pracy pokazuje, jak ważna to zmiana. - Jest taki modny zawód, który nazywa się menadżer projektu. Nawet nie

Koniec z wkuwaniem formułek. Rewolucja w technikach

nauczycieli, bo ta sama osoba musi jednocześnie uczyć teorii i praktyki, dla większości kadry oznaczało to konieczność uzupełnienia wykształcenia. - Część osób, która się na to nie zdecydowała, odeszła na emeryturę - dodaje Tadeusz Kozłowski. Od września system modułowy zostaje wprowadzony w kolejnej szkole w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów