wykluczonych społecznie

PAP

Bytom. MOPR przygotowuje osoby wykluczone społecznie do podjęcia pracy

Bytom. MOPR przygotowuje osoby wykluczone społecznie do podjęcia pracy

Przygotowanie osób wykluczonych społecznie do podjęcia pracy to główne zadanie "Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu", realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w tym mieście.

Rząd przyjął Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Trwałe zmniejszanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i seniorów, tworzenie nowych szans na rynku pracy i aktywną integrację żyjących w ubóstwie - zakłada przyjęty przez rząd Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu.

"Tragedia Hiszpanii". Wzrasta liczba zagrożonych społecznym wykluczeniem

Szybki wzrost bezrobocia strukturalnego w Hiszpanii, gdzie łączna liczba ludzi pozbawionych pracy osiągnęła najwyższy poziom w dziejach - 27,16 proc. - grozi wykluczeniem społecznym coraz większej rzeszy ludzi, zwłaszcza młodzieży i osób do 25. roku życia.

"Efekt Domina", II seria odc.6: Chudobczyce "Plan B"

"Efekt Domina", II seria odc.6: Chudobczyce "Plan B"

Olsztyn określa dzielnice do rewitalizacji ze wsparciem unijnym

kwartale 2016 r. Głównym celem rewitalizacji jest umożliwienie mieszkańcom, którzy są wykluczeni społecznie - bezrobotni, zagrożeni nałogami, bez warunków do kształcenia - godnego życia i dostępu pracy. W programie chodzi o to, by zaktywizować ich społecznie i poprawić ich warunki życia. Może dziać się

Szczecin.W planach opery - prapremiery i spektakl dla wykluczonych

Najmniej Prawdopodobna+, opera w 10 scenach i przestrzeniach dla młodej publiczności autorstwa Jerzego Kornowicza" - dodaje. Oprócz nich szczecińska opera planuje zrealizować projekt, który umożliwi dotarcie z muzyką operową do ludzi społecznie wykluczonych. "Jutropera dla wykluczonych - edycja

Trwają pracę nad projektem ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność

do podstawowych dóbr i usług; działań z zakresu rynku pracy; zwiększenia aktywności zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem; ochrony środowiska i wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i potencjału dziedzictwa kulturowego; wspierania połączeń miasto-wieś. Finansowane ze

Mija Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W Polsce brakuje...

Katowicach-Załężu, organizacji pozarządowej pomagającej systemowo nie tylko ubogim dzieciom, ale i ich rodzinom. Niestety w państwowych instytucjach pomocy, o której mówi Bajka, wciąż nie ma. - System pomocy społecznej został przygotowany do okoliczności lat 90., czyli szybkiej transformacji, tworzenia sieci

"Pozytywni" - spektakl o wykluczeniach w warszawskim Teatrze Imka

wykluczeni: Michał jest gejem i rolnikiem spod Mławy; Anna, arystokratka, ma problem ze swoim pochodzeniem; a Jan, mąż i ojciec dwójki dzieci pragnie, aby nazywać go Janą, ponieważ czuje się kobietą. Postaci spotykają się podczas sesji u psychoterapeutki, Ewy. Ta jest piękna i bogata, odnosi sukcesy i

Podkarpackie. 60 mln zł na integrację osób zagrożonych ubóstwem

kwalifikacje. Nie bez znaczenia jest też eliminacja lub złagodzenie barier zdrowotnych, które utrudniają im normalne funkcjonowanie"- zaznaczył. Według wstępnych szacunków w ramach ogłoszonego konkursu wsparciem objętych zostanie ponad 2,5 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych oraz

"Muzykochanie" - seniorzy śpiewają i nagrywają swoje ulubione piosenki

ich wykluczenie społecznego ze względu na wiek, tracimy wszyscy, także młode pokolenia, które nie korzysta z wiedzy seniorów - dodaje. Pracujący na co dzień z seniorami Radosław Wiaderek, instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" przyznaje, że śpiewanie i wspólne

Papież w ONZ. Apel o porozumienie klimatyczne i zapobieganie wojnom

Papież w ONZ. Apel o porozumienie klimatyczne i zapobieganie wojnom

;Laudato si" Zgodnie z oczekiwaniami Franciszek nawiązał do swej ekologicznej encykliki "Laudato si'" i zaapelował o ochronę przyrody oraz o walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Te zjawiska - wyjaśnił - są silnie powiązane, gdyż to najuboższe społeczeństwa najmocniej odczuwają

Rząd przyjął program na rzecz integracji Romów

- mniejszość etniczna zagrożona wykluczeniem społecznym. Wpływ na to ma - głosi komunikat CIR - niski poziom wykształcenia w tej grupie etnicznej, który oznacza brak kwalifikacji pożądanych na rynku pracy, a w konsekwencji gorszą sytuację bytową i zdrowotną. Nie bez znaczenia jest też hermetyczny charakter

RPO przedstawiła ranking największych zagrożeń dla praw człowieka

zagrożenie RPO uznała brak efektywnych regulacji prawnych i działań administracji w sytuacji skrajnej biedy, wykluczenia społecznego i bezdomności - zjawisk, które wciąż dotykają znacznych kręgów społecznych. W ocenie Lipowicz wiąże się to m.in. z przeszkodami w tworzeniu zasobów lokali komunalnych i

Rzeszów. 35 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na walkę z ubóstwem

Jak poinformował PAP w poniedziałek dyrektor WUP Tomasz Czop, dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać na programy o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, które zakładają aktywną integrację osób zagrożonych ubóstwem. Pieniądze będą mogły być przeznaczone również na

Jeden procent. Podziel się miłością - zachęca Caritas [WIDEO]

Jeden procent. Podziel się miłością - zachęca Caritas [WIDEO]

- przekonywał podczas konferencji prasowej ksiądz Grzegorz Kłoczko, dyrektor białostockiej Caritas. - Każdy jeden procent to pomoc osobie potrzebującej. Powstała firma z sercem Najciekawszy projekt to przedsiębiorstwo, którego celem jest aktywizowanie osób wykluczonych społecznie. Z jego usług mogłyby

Rząd przyjął informację ws realizacji zaleceń dla Polski skierowanych przez Radę UE

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 ma, według rządu, zoptymalizować wydatki w polityce społecznej. Ponadto, jak podano w komunikacie CIR, wdrażane są rozwiązania poprawiające efektywność wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia, a także przyjęto rozwiązania zwiększające poziom ulg w podatku PIT

"Postęp i higiena" oraz "Unsubscribe" - nowe wystawy w Zachęcie

płaszczyznę jednej ze ścian galerii zajmuje praca Santiago Sierra "146 Women". Są to ogromne czarno-białe zdjęcia kobiet z głowami omotanymi chustami. W tej części wystawy pojawiają się wątki związane z rasizmem, wykluczeniem społecznym, konfliktami narodowościowymi i tożsamościowymi oraz losem

Ikonowicz o biednych i wykluczonych. Owsiak? Czołowy jałmużnik. Państwo? Państwa nie ma. Są jaśnie państwo

Ikonowicz o biednych i wykluczonych. Owsiak? Czołowy jałmużnik. Państwo? Państwa nie ma. Są jaśnie państwo

Piotr Ikonowicz, publicysta, lewicowy działacz społeczny i były opozycjonista, zauważa w "Rzeczpospolitej" , że w katolickiej Polsce ludzie biedni są napiętnowani i wykluczeni. "Wykluczonych unika się jak trędowatych. Tak jak gdyby bieda była zaraźliwa" - pisze. "Puszki

Socjolog o zamieszkach w Londynie

policją sprowokował agresywne manifestacje, do których przyłączyli się sfrustrowani ludzie, przeważnie młodzi i niezamożni. Nie łączy ich przynależność etniczna, ale wykluczenie społeczne. Rozpoczęły się akty wandalizmu i rabunki. Niektórymi uczestnikami zamieszek kierował gniew i potrzeba ślepego

Eurostat: jedna czwarta mieszkańców UE zagrożona ubóstwem. Najgorzej jest w Bułgarii

Eurostat: jedna czwarta mieszkańców UE zagrożona ubóstwem. Najgorzej jest w Bułgarii

Z opublikowanych danych wynika, że w zeszłym roku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było 124,5 miliona osób, czyli 24,8 proc. populacji UE. Dla porównania, w 2011 roku problem dotyczył 24,3 proc. Europejczyków, a w 2007 roku - 23,7 proc. - czytamy na stronie Europejskiego Urzędu

Ukraiński działacz z Gdańska: Boję się, że w moim kraju dojdzie do wojny domowej

Ukraiński działacz z Gdańska: Boję się, że w moim kraju dojdzie do wojny domowej

wykluczyć nie można. Władze wielu państw i Unii Europejskiej apelują do Janukowycza o dialog z protestującymi, ale on sobie na razie nic z tego nie robi. Zamiast dialogu powiększa represje, co z kolei budzi coraz większą niechęć protestujących. To potęguje społeczny gniew i może doprowadzić do eskalacji

KE ostrzega przed cięciami w budżetach na edukację

Ogólne wnioski "Monitora" są pozytywne. "Więcej państw członkowskich osiągnęło swoje cele, polegające na zwiększeniu liczby studentów, którzy zdobywają wyższe wykształcenie, oraz zmniejszeniu liczby osób przedwcześnie kończących naukę. Oznacza to, że Europa jest na dobrej drodze do os

Papież do francuskich parlamentarzystów: zasada laickości nie może wykluczać Kościoła z debaty publicznej

Papież do francuskich parlamentarzystów: zasada laickości nie może wykluczać Kościoła z debaty publicznej

regulująca stosunki pomiędzy państwem francuskim a różnymi wyznaniami religijnymi nie powinna sama w sobie oznaczać wrogości wobec rzeczywistości religijnej czy też wykluczenia religii z życia społecznego i ożywiających go debat - stwierdził Ojciec Święty. Papież wyraził zadowolenie, iż społeczeństwo

Jedwabieńscy Żydzi "byli łatwopalni"? "To doskonała metafora"

Engelking-Boni zinterpretowała jedno z haseł na swój sposób. - Oni rzeczywiście byli łatwopalni: wykluczeni ze społeczeństwa i narażeni bardziej niż inne grupy społeczne, nikt ich nie bronił. Nie stała za nimi żadna władza, środowiska ani autorytety. Niemcy umocnili to ich położenie na marginesie. Ta

Lubuskie. Ponad 2 mln zł na aktywizację bezrobotnych

Pieniądze przeznaczył zarząd województwa lubuskiego. Najwięcej - 725 tys. zł - otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach. Dofinansowanie otrzymały także Ośrodki Pomocy Społecznej w Drezdenku, Szlichtyngowej, Kłodawie, Kargowej i Brzeźnicy. W ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej

119 mln ludzi w UE zagrożonych biedą i wykluczeniem. 10 mln z nich to Polacy

Jak wynika danych unijnego biura statystycznego Eurostat opublikowanych dziś, w ubiegłym roku biedą i wykluczeniem społecznym zagrożonych było 119 mln obywateli "27" (24,2 proc.). To więcej niż w 2010 roku, kiedy odsetek takich osób wynosił 23,4 proc. i w 2008 roku, gdy było to 23,5 proc

Arłukowicz: Nie ulegamy wyborczej histerii

nowoczesnego państwa, bu budować taki system, w którym trafnie zdiagnozujemy problemy społeczne, a po drugie potrafimy im zapobiegać. Zapobieganie jest lepszą metodą walki z wykluczeniem społecznym niż z jego skutkami i taką metodą z nim walczymy" - przekonywał Arłukowicz. Przypomniał, że podróżował

Warto być aktywnym

Uczestnicy mieli możliwość podwyższenia kwalifikacji poprzez ukończenie kursów, udział w warsztatach z doradztwa zawodowego, terapii psychologicznej i treningu kompetencji społecznych. Trzy osoby przeszły kurs spawania metodą MAG, dwie - kurs obsługi wózków widłowych, jeden - kurs montera

Pacjenci: stwardnienie rozsiane to problem społeczny

opiekunów", którzy często muszą rezygnować z pracy lub przechodzić na część etatu, by opiekować się niepełnosprawnym krewnym. "Problemy ze znalezieniem pracy są jedną z przyczyn wykluczenia społecznego oraz ubóstwa osób chorych na SM i ich rodzin" - podkreśliła Czarnota. Nie mają oni szans

Po pięćdziesiątce otwierają się na świat

aplikowaliśmy o dotację i jesteśmy w drugim roku działania projektu. Założyliśmy sobie, że w każdym z partnerskich krajów wykorzystamy sztukę jako narzędzie do aktywizowania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. My swoją działalność adresujemy do emerytów i ludzi po "50", a więc wpasowujemy się w

Łódź. Projekt Fifty:Fifty pomaga "oswoić" osoby 50+ z komputerem

Franczyza społeczna jest działaniem non-profit, opartym na wzorcach wypracowanych w świecie biznesu; franczyzobiorca korzysta z wiedzy i marki innego przedsiębiorstwa. W ramach franczyzy Fifty:Fifty organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego, które chciałyby rozwijać kompetencje

Prawie 0,5 mld euro dla potrzebujących - KE zatwierdziła polski program

zajmowało ponad 1200 organizacji partnerskich, m.in. organizacje pozarządowe, organizacje pomocy społecznej oraz banki żywności w całym kraju. Ich zadaniem będzie ścisła współpracy z lokalnymi instytucjami pomocy społecznej, które przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego będą realizować działania

"Ubodzy i odrzuceni" zjeżdżają się na konferencję w Brukseli

dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym odbywają się od 2001 roku. Na najbliższym delegaci różnych krajów przedstawią swoje propozycje 10-letniego planu walki z ubóstwem i wykluczeniem.

Szef PiS odwiedził Gorzowskie Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi

władzy, będziemy się starać, żeby tego rodzaju zjawiska społeczne jak wykluczenie, zapomnienie były ograniczane. Ale wiemy, że tego nie można zrobić z dnia na dzień i dlatego będziemy też bardzo mocno wspierać tych, którzy działają doraźnie, którzy pomagają i wykazują przy tym tyle dobrej woli

Euroszansa dla każdego

trafiają osoby korzystające z opieki społecznej, osoby wykluczone, rolnicy. To aż 1,3 mld euro, które pójdą na doradztwo i szkolenia, finansowanie alternatywnych form pracy (np. telepraca), programy aktywizacji zawodowej, wsparcie dla tworzenia przedsiębiorstw ekonomii społecznej, w tym spółdzielni. W

10 mln Polaków zagrożonych biedą i wykluczeniem. "Jeśli nie odbudujemy w tych młodych ludziach ducha..."

osoby "wykluczone społecznie"? - Nie znają swoich praw, nie korzystają z nich, są biedne, źle wykształcone, a jakość ich życia jest bardzo niska - mówi nam Marek Liciński, prezes Fundacji na rzecz Reintegracji Społecznej. - To osoby, które nie mają żadnych perspektyw wyjścia z tego stanu

Premier: będzie informacja ws. dostępu ludzi starszych do edukacji zdrowotnej

rozmowy". Premier poinformował, że pełnomocnik ds. walki z wykluczeniem społecznym minister Bartosz Arłukowicz przygotuje informację, jakie kwoty są potrzebne, aby dostęp do edukacji zdrowotnej dla ludzi starszych był łatwiejszy. Wspomniał też o pomysłach Arłukowicza m.in. dotyczących uniwersytetów

Eksperci: wykluczenie chorych na raka kosztowne dla społeczeństwa

kobieta". "Jeżeli chora jest właściwie prowadzona, ma odpowiedni dostęp do lekarzy, leków oraz nowoczesnych technologii, to jakość jej życia można dłużej utrzymać na wyższym poziomie. To się przekłada na możliwość pełnienia różnych ról społecznych, zawodowych, domowych. Na przykład, jeżeli mnie

"Jutro bez obaw" - hasło wyborcze SLD

Sojuszu Stanisław Wziątek. Jak podkreślił, "jutro musi być bezpieczne, jutro musi być takie, w którym żyjemy szczęśliwi, w którym każdy będzie miał szanse na godne życie". Wziątek zapewnił, że Sojusz chce walczyć z wykluczeniem społecznym. "Nie może być tych, którzy pozostają poza burtą

Rublowka. To tam rosyjscy milionerzy grają o władzę, pozycję i wpływy na Kremlu [FRAGMENTY KSIĄŻKI]

się o status społeczny. Chodzi w niej wyłącznie o udział: albo jesteś w Grze, albo cię nie ma. Najważniejsze jest, by nie dać się z niej wykluczyć. (...) Nikt z mieszkańców nie powie wam wprost, jaki jest cel Gry, zatytułowanej "Rublowka". Zresztą rzadko który tubylec świadomie formułuje

Jerzy Szmit, wiceprezydent Olsztyna: "Nie" dla gejów

mną na ten temat i trudno mi się do tego odnieść. Mogę powiedzieć tylko tyle, że są ciekawsze formy prezentacji artystycznej niż występy drag queens - mówi. Szef MOK-u tłumaczy, że organizując festiwal, chciał przypomnieć o wykluczonych. Oprócz środowisk gejowskich, na spotkaniach była mowa o

Chorzy pozostawieni samym sobie. Jak przeżyć za rentę?

wykluczeniu społecznemu: "Jestem osobą wykluczoną. Proszę o pracę w pana biurze albo w podległej komórce organizacyjnej". Perkowski w ciągu sześciu lat bezskutecznego poszukiwania jakiegokolwiek zatrudnienia przyzwyczaił się do odmów albo - częściej - braku odpowiedzi. W jego orzeczeniu nie jest

Nagroda dla polskiego filmu na festiwalu w Cottbus

Film został wyprodukowany w ramach programu "30 minut" koordynowanego przez Studio Munka, w koprodukcji z Kino Polska. Jury - złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej - doceniło ukazanie w filmie problemu społecznego wykluczenia, poprzez portret bohaterki, młodej Wietnamki

Eksperci: padaczka to więcej niż napady drgawek

Epileptologii, które jest członkiem Międzynarodowej Ligii Padaczkowej. Jej zdaniem w Polsce potrzebne są przede wszystkim: większa świadomość społeczna na temat padaczki oraz pełen dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań terapeutycznych. Przeprowadzone w 2013 r. badanie PRO-EPI 2013 "Postawy Polaków

Młodzieży z ulicy Wapiennej angielski się nie należy

darmowych lekcji z angielskiego dla nastolatków w wieku od 15 do 19 lat. Zajęcia miały być realizowane przez szkołę O.K. Centrum Języków Obcych w Lublinie, bo właśnie ona dostała na ten cel dotację unijną. Cel - wsparcie osób "zagrożonym wykluczeniem społecznym". Poza angielskim miały być

Dzięki kasie z Unii dzieci dostaną laptopy ?

Starostwo w ostatni piątek złożyło wniosek do ministerstwa rozwoju regionalnego. Stara się o dotację z unijnego programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu". Cały projekt lubelski ma kosztować około dwóch milionów złotych. Udział w nim zadeklarowało sześć gmin powiatu łukowskiego

Dzień Walki z Ubóstwem. Caritas rozdał tonę opału na zimę

Białostocka Caritas rozdała około tony opału. Załadunek drewna przy Noclegowni dla Kobiet przy ul. Raginisa. jeszcze tego samego dnia trafił do rodzin w cieżkiej sytuacji materialnej. - W przygotowaniu i segregacji opału uczestniczyli mężczyźni mieszkający w Domu dla Bezdomnych Caritas, którzy chę

W środę w Sejmie expose Ewy Kopacz i głosowanie nad wotum zaufania

-Polska, Rosja-Unia Europejska" - podkreślił wicepremier. "Pani premier - jako lider koalicyjnego rządu kontynuacji - po ostatnich zmianach personalnych pokaże (w expose), że jest przedsiębiorcza, społeczna, solidarna i aktywna" - zapowiedział Piechociński. Pytany o swój wkład w

Arłukowicz: Wprowadzimy "czwartek seniora". Wejściówki za złotówkę

, pełnych energii - mówił Arłukowicz.Główne zadanie swojego biura minister widzi w koordynacji działań administracji państwowej - rządowej i samorządowej - zajmującej się sprawami społecznymi. Zapowiedział, że skupi się na aktywizacji społecznej osób wykluczonych, zmianami legislacyjnymi i sprawami

KE: Ponad połowa Polaków nie ma konta bankowego

Ze statystyk KE wynika, że "wykluczonych finansowo" jest aż 40 proc. Polaków. Gorszy wynik jest tylko na Łotwie - 48 proc. Dla porównania - w Danii, Belgii, Holandii i Luksemburgu wykluczenie finansowe dotyczy co najwyżej 1 proc. mieszkańców. W Polsce wykluczenie finansowe nie jest

Ministerstwo nie Janosik. Zabiera biednym, daje bogatym

nie w tym roku ale w perspektywie kilku najbliższych lat trzeba będzie myśleć o zamknięciu Domu Samotnej Matki - opowiada reporterowi TOK FM. Co ciekawe 2010 rok to zgodnie z decyzją Europarlamentu i Rady Unii Europejskiej, Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a za wprowadzone zmiany

Zawód za unijne

W trwającym od maja do końca grudnia projekcie uczestniczyło 27 osób, w tym 4 niepełnosprawne w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Program zajęć obejmował 9 kursów zawodowych: kierowcy z prawem jazdy kategorii B, C, E, obsługi koparkoładowarki, żurawia HDS, montera instalacji gazowej, spawacza met

Kolejny wykład na temat "leczenia" homoseksualistów przerwany przez aktywistów ruchu LGBT

Paul Cameron od lat zajmuje się głoszeniem tez na temat szkodliwości osób homoseksualnych. Twierdzi on m.in., że pedofilia ściśle wiąże się z homoseksualizmem, w związkach jednopłciowych często występuje przemoc, a geje i lesbijki żyją wiele lat krócej niż osoby heteroseksualne. Najbardziej szkodliw

Słowenia.Rząd nie uzyskał wotum zaufania

Premier Pahor otrzymał we wtorek dla swego gabinetu zaledwie 36 głosów w 90-osobowym parlamencie; 51 deputowanych głosowało przeciwko rządowi. W tej sytuacji prezydent Danilo Tuerk i członkowie parlamentu mają siedem dni na nominowanie nowego premiera, jeśli jednak nie zostanie on zatwierdzony w cią

Bieda ze Strategią Lizbońską

biedą i wykluczeniem społecznym. - Likwidowanie biedy, walka z wyłączeniem społecznym i dyskryminacją, jak najszybsza likwidacja różnic ekonomiczno-społecznych w ramach Unii, to też są ważne rzeczy - stwierdził minister w przemówieniu wygłoszonym na spotkaniu szefów resortów pracy 25 państw UE, którego

Chorzy na parkinsona nie mają dostępu do refundowanej terapii

Dla pacjentów w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona w Polsce dostępna jest tylko jedna nowoczesna metoda leczenia - głęboka stymulacja mózgu (DBS). Niestety, nie może być zastosowana u wszystkich pacjentów wymagających takiego leczenia. Przeciwwskazaniem jest m.in. wiek - powyżej 70. roku życia

Fundusz alimentacyjny masowo oszukiwany?

pomoc państwa, w rubryce "ojciec" będą wpisywać "NN" - "nieznany". Czy 170 zł dodatku na dziecko (250 zł na niepełnosprawne) miesięcznie może sprawić, że pojawi się pokolenie dzieci bez ojców? Niewykluczone. W czasach, gdy istniał Fundusz Alimentacyjny (do 1 maja 2004 r

TNS Polska: co trzeci Polak korzysta z sieci rzadziej niż raz w tygodniu

. osób, które posiadają komputer stacjonarny, 82 proc. - komputer przenośny a 71 proc. smartfon. TNS Polska zrealizował badanie "Wykluczeni cyfrowo", na zlecenie Fabryki Komunikacji Społecznej na potrzeby kampanii społecznej "Niech internetowa moc będzie z Tobą" finansowanej ze

Minister Arłukowicz potrzebuje: limuzyny, biura, sekretarki... A tanie państwo?

w administracji? - To oczywiście w kategoriach odbiurokratyzowania kraju nijak się ma, ale rozumiem, że to jest pewien zabieg polityczny - mówi Paweł Poncyljusz z PJN. Aby stworzyć Arłukowiczowi pole manewru trochę wyjmie się z działki społecznej ministra Michała Boniego, trochę z biura minister

Komisja doceniła, że chcą pomagać lepiej

Projekt będzie prowadzony wspólnie z Fundacją Chrześcijańską "Adullam" oraz PCK. Ma charakter badawczy. Celem jest określenie sytuacji społecznej, ekonomicznej i zawodowej podopiecznych Banku Żywności, sprecyzowanie jakiej pomocy oczekują oraz wskazanie kierunków współpracy Banku z innymi

Czujemy się zdrowi i moralni

wykluczonym, a całe życie wykluczenia się boimy. Pewne badania w Czechach pokazały na przykład, że kiedy bezrobocie wynosiło tam 4 proc., jedna trzecia społeczeństwa bała się utraty pracy. Oczywiście nie stało się tak, że 30 proc. ludzi w wieku produkcyjnym stanowili bezrobotni - zauważa. Poza tym - jego

Prof. Jerzy Holzer: Alternatywą dla Solidarności były krwawe zamieszki

PAP: Czy w 1980 r. doszłoby do rewolucji społecznej, gdyby Solidarność nie powstała? Prof. Jerzy Holzer: Zawsze trudności sprawia odpowiedź na pytanie, czy historia mogła się potoczyć inaczej. Sądzę (ale nie jest to pewność), że wybrana wówczas przez władze droga rozładowywania kolejnych napięć

Śląskie. W przejętym przez Żory dworcu powstanie świetlica dla matek z dziećmi

społeczna i zdrowotna). Ujma dodała, że w planach jest uruchomienie Centrum Integracji Społecznej, którego celem będzie aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, organizacja warsztatów szkoleniowych, wsparcie edukacyjne. Osoby wykluczone będą miały również dostęp do konsultacji

Umowa społeczna pod koniec roku?

Porozumienie "Gospodarka - Praca - Rodzina - Dialog" ma według szefa rządu dotyczyć: walki z bezrobociem, przedsiębiorczości, polityki rodzinnej, służby zdrowia, ale też dialogu społecznego i społeczeństwa obywatelskiego, zabezpieczenia społecznego. Umowa ma zostać zawarta do końca tego

UZP: nie mamy mniej klauzul społecznych w przetargach niż Francja

Klauzule społeczne to dopuszczalne polskim (i unijnym) prawem zamówień publicznych szczególne kryteria, jakie - obok ceny i jakości - mogą zostać sformułowane przez zamawiającego. Pozwalają zlecać usługi lub produkcję wykonawcom zatrudniającym wykluczonych społecznie - np. bezrobotnych lub

MRR: nie ma powodu, by wykluczyć dofinansowanie dla szkoły ojca Rydzyka

- W przedstawionym przez szkołę projekcie nie dopatrzyliśmy się niczego, co godziłoby w reguły, którym muszą podlegać projekty finansowe ze środków UE - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli podsekretarz stanu w MRR Jerzy Kwieciński. - Nie ma twardej podstawy prawnej, która by powodowała, że

Zieloni połączą siły z Ikonowiczem. Chcą stworzyć wspólne listy do wyborów parlamentarnych

Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej, gdzie, jak sam to opisuje, charytatywnie pomaga w sprawach osób wykluczonych. W przyszłym parlamencie musi być wreszcie obecny mocny propracowniczy głos! Partia Zieloni i Ruch Sprawiedliwości Społecznej łączą wysiłki, aby lewica społeczna razem wystartowała w wyborach

Urzędy boją się stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

- mogą zostać sformułowane przez zamawiającego. Pozwalają zlecać usługi lub produkcję wykonawcom zatrudniającym wykluczonych społecznie - np. bezrobotnych lub niepełnosprawnych. W polskim prawie, w ustawie o zamówieniach publicznych, od 2009 roku funkcjonują dwie kategorie klauzul społecznych: pierwsza

Pierwsze konkursy na wsparcie UE dla Mazowsza - we wrześniu

inwestycji m.in. w e-usługi czy termomodernizację budynków użyteczności publicznej; a na miękkie - m.in. aktywizacji osób wykluczonych społecznie i zwiększenia dostępu do edukacji przedszkolnej. We wrześniu samorząd woj. mazowieckiego chce ogłosić dwa konkursy dotyczące potencjału Mazowsza. "To będą

Podkarpackie. 40 mln zł na wsparcie sektora ekonomii społecznej

związany z nią powrót na rynek pracy są zdecydowanie najlepszymi sposobami integracji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W najbliższych latach będziemy mocno promować rozwój przedsiębiorczości społecznej w województwie. Przepis na sukces to w tym wypadku przemyślany pomysł, gotowość podjęcia

Rząd przyjął informację o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej

sprawozdań Centrów Integracji Społecznej (CIS) oraz danych z rejestru Klubów Integracji Społecznej (KIS). Centrum Integracji Społecznej służy reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie. Może je utworzyć wójt, prezydent albo burmistrz miasta lub organizacja pozarządowa. Centra działają

Nowi wiceszefowie SLD o zwrocie na lewo

bezrobociem, walkę z wykluczeniem społecznym, wykorzystanie przez Polskę szans jakie daje obecność w UE oraz wiarę, że SLD może się odbudować i zmienić. Także marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Andrzej Ryński powiedział, że dla niego wartości lewicowe się "ciągle żywe". Wiesław Szczepański

Opolskie. Nabory unijne na projekty wspierające rodziny i kształcenie

grupy ludzi należących do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym czy już wykluczonych - osób ubogich, z nałogami, korzystających z pomocy społecznej" - wyliczał Hanzel. Mają być one przeznaczone np. na aktywizację zawodową osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. "W pierwszej kolejności

Wprowadzić kuratora do PZPN? Wymarzony czas

Dziennikarze sugerują, że minister nie będzie miał już lepszej okazji na zaprowadzenie porządków w piłkarskiej centrali - "Po pierwsze - stopień społecznego znienawidzenia związku osiągnął już poziom krytyczny. Cień afery korupcyjnej, miliony złotych przeznaczane na administrację, dziesiątki

Papież: nie negocjować wieku emerytalnego do "aberracyjnych skrajności"

przekonanie, że ekonomia nie może uciekać się do nowych szkodliwych jego zdaniem środków zaradczych, na przykład wzrostu dochodowości przy redukcji rynku pracy, bo to - ostrzegł - zwiększa szeregi wykluczonych. "Odpoczynek i praca są ze sobą połączone. Możesz odpoczywać, kiedy jesteś pewny swego miejsca

Wanda Nowicka - poglądy, życiorys [SYLWETKA]

; w 2003. Mandat poselski zdobyła w 2011 roku, jako "dwójka" na stołecznej liście Ruchu Palikota (później Twój Ruch). W lutym 2013 roku została wykluczona z klubu, bo wbrew jego woli przyjęła nagrodę dla członków Prezydium Sejmu za 2012 (przeznaczyła ją na cele społeczne) i nie zrezygnowała

Warmińsko-mazurskie miasta sieci Cittaslow rozpoczynają pogram rewitalizacji

przedwojennym nasze miasteczko kwitło i tętniło życiem, chcemy przywrócić w nim znów ten klimat" - dodał burmistrz. Burmistrz Reszla Marek Janiszewski zaznaczył w rozmowie z PAP, że za 16 mln zł samorząd chce dostosować miejski ośrodek kultury na potrzeby szkolenia osób wykluczonych a także przygotować

Joanna Kluzik-Rostowska - życiorys, poglądy [SYLWETKA]

rozwoju regionalnego, a potem minister pracy i polityki społecznej. W 2010 startowała w wyborach z listy PiS i uzyskała reelekcję, jednak w listopadzie została wykluczona z ugrupowania za "działania na niekorzyść partii". Kluzik-Rostowska została odwołana za wywiad udzielony "Wprost"

Puchar Narodów Afryki - Egipt wśród kandydatów na gospodarza w 2017 r.

Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF) ogłosiła listę czterech krajów, które będą się ubiegać o organizację turnieju w 2017 roku. Oferty Kenii, Sudanu i Zimbabwe zostały wykluczone, ponieważ nie spełniają określonych kryteriów. Natomiast w Egipcie po obaleniu prezydenta Hosniego Mubaraka w lutym

Caritas: blisko 900 bezdomnych spotka się w sobotę na Jasnej Górze

Rzecznik dodał, że tegoroczna pielgrzymka bezdomnych jest organizowana wspólnie z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i odbędzie się pod hasłem zaczerpniętym z psalmu "Bogu ufam, nie będę się lękał!". "Przeżywamy po raz kolejny doroczną pielgrzymkę osób bezdomnych, wykluczonych

NCBR: wzrosło zainteresowanie dotacjami na innowacje społeczne

na program, instytucja nie powinna się wycofywać z dofinansowywania innowacji społecznych: "Jeżeli innowacje społeczne przyczynią się do wzrostu kapitału społecznego, sprawią, że ludzie chętniej zaangażują się w ograniczanie liczby wykluczonych, opiekę nad słabszymi, to trzeba to wspierać

Duda: poziom opieki socjalnej świadczy o sile państwa

, że Wypych był niezwykle zaangażowany w sprawy pomocy społecznej, sprawy ludzi wykluczonych społecznie, najsłabszych. "On to doskonale rozumiał, także z przyczyn rodzinnych, i ogromnie był w to zaangażowany" - powiedział prezydent. W piątkowym spotkaniu uczestniczyła wdowa po Pawle Wypychu

Magistrat policzy bezdomnych w Łodzi

Trela. Akcja pozwala nie tylko na określenie liczby bezdomnych w Łodzi, ale także daje odpowiedź na pytania o przyczyny bezdomności, źródła utrzymania osób wykluczonych czy miejsca, w których najczęściej przebywają. Wiceprezydent poinformował, że do 20 grudnia prowadzony jest nabór wolontariuszy

Włochy.Skrócono karę prac społecznych, jaką odbywa Berlusconi

możliwość rehabilitacji - przypomniały źródła sądowe, cytowane przez Ansę. Nie wyklucza się, że Silvio Berlusconi skorzysta z takiej drogi. W listopadzie 2013 roku Silvio Berlusconi został wykluczony z Senatu jako osoba prawomocnie skazana. Będąc poza parlamentem wciąż prowadzi działalność polityczną jako

Duda: poziom opieki socjalnej świadczy o sile państwa

w sprawy pomocy społecznej, w sprawy ludzi wykluczonych społecznie, najsłabszych. On to doskonale rozumiał, także z przyczyn rodzinnych, i ogromnie był w to zaangażowany" - podkreślał prezydent.(PAP)

Opolskie. 500 laptopów dla mieszkańców powiatu krapkowickiego

do stypendiów socjalnych. Trwa składanie wniosków. Zdaniem starosty krapkowickiego Macieja Sonika w obecnych czasach ktoś, kto jest pozbawiony dostępu do komputera i internetu, jest wykluczony nie tylko cyfrowo, ale też społecznie. "Pomijając ocenę mediów społecznościowych - jeśli jedno czy

Łódź. W rewitalizowanym Śródmieściu powstaną centra obywatelskie

wykluczonych społecznie. W Kontrakcie Terytorialnym na lata 2014-2023 znalazło się dziewięć programów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi, obejmujących kwartały Śródmieścia o łącznej powierzchni ponad 70 ha. Jak zaznaczył Obijalski, w 2015 r. pierwszym realizowanym projektem będzie rewitalizacja ul

Zwłoki torunianina znaleziono na Westerplatte

Ciało odnalazł przypadkowy przechodzień na plaży w okolicach Westerplatte 20 lipca br. Policjanci potwierdzili tożsamość mężczyzny. Okazało się, że jest to 70-letni mieszkaniec Torunia, poszukiwany od grudnia 2013 r. jako zaginiony. - Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu - mówi

Eksmisja wstrzymana. Jest ratunek dla 83-letniej pani Henryki

. - Mogą zamieszkać razem w prowadzonym przez MOPS pensjonacie dla osób starszych przy ul. Kamieńskiego - wyjaśnia Mariusz Jaraczewski ze stowarzyszenia Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej "Mediare", które pomaga osobom wykluczonym i pokrzywdzonym przez prawo. Zaangażowało się też w pomoc

Rząd przyjął Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

. Według resortu ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. "Zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiada też priorytetom Unii Europejskiej: spójności

Bytom. Badanie: mieszkańcy chcą więcej pracy i mieszkań

prośby o większe zainteresowanie osobami biednymi i wykluczonymi społecznie poprzez na przykład organizację dla nich imprez mikołajkowych lub innych imprez charytatywnych, w których będą uczestniczyć dzieci" - wskazano. Jedną z propozycji jest również wykorzystanie opuszczonych budynków na potrzeby

Instytucje społeczne mocną stroną Łodzi - wynika z raportu PwC

metropolitalnych, obecnie więcej bezrobotnych niż Łódź ma jedynie Białystok. "To nie oznacza, że w Łodzi nie ma miejsc pracy, to raczej oznaka bezrobocia strukturalnego, czyli dużej liczby mieszkańców bez kwalifikacji lub wykluczonych z rynku pracy z powodów społecznych i niechętnych do podjęcia zatrudnienia

Szkolenia i sukienki dla bezrobotnych kobiet, by znalazły pracę

Brytanii, Albanii, Szwecji, Holandii, Irlandii, Portugalii, Francji i Polsce. Z pomocy Dress for Succes korzystają tylko kobiety - samotne matki, długotrwale bezrobotne, defaworyzowane na rynku pracy, wykluczone społecznie, ofiary przemocy, młode i starsze, o różnych doświadczeniach życiowych i zawodowych

Białystok. Odwołano dyrektorkę szkoły podejrzaną o korupcję

. "Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, nie jest wykluczone, iż będą stawiane kolejne zarzuty" - powiedział PAP we wtorek szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ Anatol Pawluczuk. W minionym tygodniu zarząd województwa podjął decyzję o połączeniu białostockich szkół policealnych o profilu

Poznań. Prof. Spivak odebrała nagrodę Festiwalu Transatlantyk

o to, by ludzie wykluczeni - zwłaszcza poza Europą i Ameryką Północną - mogli poprzez edukację stać się pełnymi uczestnikami życia społecznego i demokracji" - powiedział w środę Jan A.P. Kaczmarek. Ceremonia wręczenia nagrody odbywała się dotąd przy okazji gali zamknięcia Transatlantyku. Tym

Polacy, którzy w czasie wojny pracowali w gettach, dostaną niemieckie świadczenia. Jest ustawa

kamieniem milowym w walce osób, które przeżyły Holocaust, o sprawiedliwość i godność - podkreśliła podczas debaty posłanka Lewicy Azize Tank, jedna z inicjatorów projektu. Decyzja parlamentu "kładzie kres dyskryminacji Romów i Żydów zamieszkałych w Polsce", wykluczonych dotychczas z niemieckich

Eksmitowane starsze małżeństwo znalazło nowy dom

Po południu przed blok TBS w Leśnicy zajechały minibus i dwa samochody. Z trzypokojowego mieszkania państwa Rałów meble wynosiło na plecach sześciu wolontariuszy ze stowarzyszenia Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej "Mediare", które pomaga osobom wykluczonym i pokrzywdzonym przez prawo

Lubelskie. 2,23 mld euro na program operacyjny regionu

mieszkających tam ludzi, wzrostu ich aktywności, zmniejszania bezrobocia i ubóstwa. Kolejne blisko 125 mln euro posłużyć ma wspieraniu integracji społecznej i poprawie dostępu do rynku pracy dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Dotowane będą kompleksowe programy, które przez szkolenia

Niemcy.Rząd przyjął projekt ustawy ws. rent za pracę w gettach

, rozszerzając krąg uprawnionych. W czerwcu br. Bundestag znowelizował ustawę. Poszkodowani mieszkający w Polsce byli zupełnie wykluczeni z grupy uprawnionych. Niemieckie władze powoływały się na zawartą w 1975 roku przez Polskę i RFN umowę o ubezpieczeniach społecznych. Zdaniem Berlina umowa uniemożliwiała

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów