wykaz ubezpieczonych

psm, PAP

Martwe dusze w wykazie NFZ - nieżyjących ubezpieczonych są 4 mln

Martwe dusze w wykazie NFZ - nieżyjących ubezpieczonych są 4 mln

PRZEGLĄD PRASY. W Centralnym Wykazie Ubezpieczonych NFZ jest 850 posłów, bo ci z poprzedniej kadencji nie zostali jeszcze wyrejestrowani. Figuruje tam też 4 mln ubezpieczonych, którzy już nie żyją - wylicza "Dziennik Gazeta Prawna".

Min. Boni zapowiada: 1 stycznia ruszy Centralny Wykaz Ubezpieczonych. Do lekarza bez RMUA

Jak zapowiada min. Boni, od początku 2013 roku zacznie działać Centralny Rejestr Ubezpieczonych. Dzięki temu, idąc do lekarza, nie będziemy musieli pokazywać druków RMUA. - To ułatwi życie pacjentom. Ale przede wszystkim zdejmuje obowiązek z przychodni i szpitali obowiązek sprawdzania, czy pacjent ma uprawnienia, czy nie - mówił min. Boni w TOK FM.

Wykaz pacjentów - za, a nawet przeciw. 10 mln nie wystarczy?

- Podczas konsultacji społecznych i międzyresortowych projektu ustawy wprowadzającej Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) najwięcej kontrowersji budzi ocena kosztów wdrożenia systemu - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Rząd przyjął projekt dot. uprawnień PIP ws. emerytur pomostowych

oceny prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przyjęto, że kontrola u pracodawców będzie mogła zostać przeprowadzana również z urzędu. Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwała pracownikowi nie tylko w sytuacji, w

Sejm: tak dla zmian w umowie z Ukrainą o małym ruchu granicznym

dobrowolnie nabywanych usług ubezpieczenia zdrowotnego. Uzupełniono także wykaz jednostek podziału administracyjnego znajdujących się w strefie przygranicznej o cztery miejscowości położone na terytorium Ukrainy i nieuwzględnione w dotychczasowym wykazie: trzy w obwodzie wołyńskim oraz jedną w obwodzie

Koszyk Religi według ekspertów

Koszyk Religi według ekspertów

- To nie jest żaden koszyk - mówi o projekcie przedstawionym przez ministra zdrowia Zbigniewa Religę, szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Andrzej Włodarczyk. - Żeby mówić o koszyku, to trzeba mieć policzone wszystkie koszty, w tym koszty pracy ludzkiej. Wtedy możemy powiedzieć, że w tym roku

Rozpoczęło się posiedzenie rządu

Zdrowotnego (KUZ). Zgodnie z obecnymi regulacjami karta wydana byłaby osobom posiadającym status ubezpieczonych, a w myśl projektu - wszystkim osobom, które w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych mają status posiadających prawo do świadczeń. KUZ miałyby stać się podstawowym dokumentem do potwierdzania prawa do

Zmiana w zasadach małego ruchu granicznego z Ukrainą

podczas pobytu w strefie przygranicznej. Opłaty za usługi medyczne posiadacze zezwoleń MRG ponosić będą na własny koszt lub w ramach dobrowolnie nabywanych usług ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto planuje się uzupełnienie załącznika nr 1 do Umowy - Wykazu jednostek podziału administracyjnego znajdujących

15 poprawek Senatu do noweli Prawa zamówień publicznych

usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasadach podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę

W Senacie poprawki do noweli Prawa zamówień publicznych

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Ekspert Konfederacji Lewiatan Marek Kowalski

Prezydent podpisał nowelę Prawa zamówień publicznych

jest rażąco niska - jeżeli zamawiający uzna, że cena jest dumpingowa, to oferent ma udowodnić, że tak nie jest. Innym rozwiązaniem noweli jest prawo do renegocjowania kontraktu w związku ze zmianą np. stawek podatku VAT czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Można będzie to zrobić w ciągu

Wciąż nie ma ostatecznego porozumienia ws. funkcjonowania POZ w 2015

ostateczny zakres badań dodatkowych, których wykonanie lekarze POZ mają zlecać od 1 stycznia 2015 r. (z wykazu badań usunięto m.in. USG węzłów chłonnych i szyi, krtani, przełyku, płuc, śródpiersia, jamy opłucnej i klatki piersiowe; zdaniem lekarzy są one bardzo rzadko wykonywane i możliwe do wykonania

Rząd zajmie się projektem założeń dot. informatyzacji ochrony zdrowia

W projekcie zaproponowano rozszerzenie zakresu osób, którym zostanie wydana Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ). Zgodnie z obecnymi regulacjami karta wydana byłaby osobom posiadającym status ubezpieczonego, a w myśl projektu - wszystkim osobom, które w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych mają

SLD chce sprawdzić zasadność podróży zagranicznych kierownictwa ZUS

wojaże zagraniczne" - podkreśliła Bańkowska w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie. "Może gdybyśmy byli w fazie reformy ubezpieczeń społecznych i byłyby to wyjazdy studyjne do państw, które mają taki system, jak my chcemy wprowadzić, to byłoby to usprawiedliwione. Ale nas nie czeka

Komisja gospodarki poparła projektu noweli Prawa zamówień publicznych

kryterium rozstrzygania przetargów. Cena ma nie być już wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a jeśli wykonawca ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał to uzasadniać. Z tą propozycją powiązana jest kolejna. Zakłada ona, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

29.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejm przyjął część senackich poprawek do noweli Prawa zamówień publicznych, w tym jedną z najistotniejszych dotyczącą prawa do renegocjacji kontraktu w związku ze zmianą stawek podatku VAT i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Posłowie głosowali

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

, (niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych). Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na oferenta obowiązek dowiedzenia, że proponowana

Weszły w życie przepisy ustawy o leczeniu transgranicznym

członkowskich UE niż państwo ubezpieczenia. Dotąd z pomocy lekarskiej w ramach ubezpieczenia Polacy mogli korzystać w krajach Unii tylko w nagłych wypadkach. Według nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, osoba ubezpieczona w

Arłukowicz: Po 1 stycznia pacjenci będą bezpieczni

Arłukowicz: Po 1 stycznia pacjenci będą bezpieczni

- oświadczył minister zdrowia. Dodał, że Ministerstwo Zdrowia ma gotowy projekt ustawy, który wprowadzi centralny wykaz ubezpieczonych. Jak mówił, ma to ułatwić pracę lekarzom. "Dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia" Arłukowicz powiedział, że zamierza wprowadzić dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenia

MZ przedstawiło projekt założeń dot. informatyzacji ochrony zdrowia

, które w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych mają status posiadających prawo do świadczeń. Resort chce także, aby KUZ oprócz funkcji dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń był też nośnikiem danych niezbędnych przy udzielaniu pomocy pacjentowi w nagłych wypadkach (medyczne dane ratunkowe). Dane

Czas oczekiwania na wizytę: 0 dni w opolskim, 480 w świętokrzyskim. Jak NFZ dyskryminuje pacjentów [RAPORT NIK]

Czas oczekiwania na wizytę: 0 dni w opolskim, 480 w świętokrzyskim. Jak NFZ dyskryminuje pacjentów [RAPORT NIK]

;prowadzenie postępowania w sposób niegwarantujący zachowania uczciwej konkurencji"- czytamy w raporcie. Niepokój budzą ustalenia dotyczące wykazu ubezpieczonych. NIK ocenił go jako posiadający "ograniczoną wiarygodność". Kontrolerzy zauważyli różnicę między danymi z wykazu a informacjami

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Poprawka

KE: coraz więcej Europejczyków korzysta z karty EKUZ

"Wielu ludzi planuje teraz letnie wyjazdy, z zadowoleniem odbieramy więc fakt, że coraz więcej osób ma Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pozwoli im ona uzyskać dostęp do niezbędnych świadczeń medycznych w czasie podróży w Unii Europejskiej, Szwajcarii, Liechtensteinie, Norwegii i

Jest nowe zarządzenia prezesa NFZ ws. POZ

. Zarządzenie stanowi, że jeśli system eWUŚ wskazuje, iż pacjent nie jest ubezpieczony, a ten potwierdzi swoje uprawnienia dokumentem ubezpieczenia lub złoży stosowną deklarację, wpis na listę pacjentów będzie ważny przez trzy miesiące. W zarządzeniu znalazł się tez wzór na obliczanie wskaźnika wykonania przez

Kopacz: pacjenci nie będą dopłacali do leczenia

osoby nie chodziły do lekarzy, a potem trafiały do szpitali jako ciężkie przypadki" - podkreślała minister zdrowia. Zapowiedziała, że po wyborach chce wprowadzić system oceny jakości świadczeń medycznych, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne oraz kontynuować przekształcanie szpitali w spółki. Dodała

Kolejny krezus ze SKOK-u. Brat Grzegorza Biereckiego zarobił 3 mln zł

powiązanej ze SKOK-ami Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Zarobił w niej 320 tys. zł. Wykaz składników majątku Jarosława Biereckiego to całkiem długa lista: 1,9 mln zł na rachunkach w bankach, SKOK-u i w funduszach inwestycyjnych, 971 tys. euro i 674 dolary (blisko 4,2 mln zł), dom o powierzchni 542

Senat nie wprowadził istotnych zmian do prawa restrukturyzacyjnego

zniesienie uprzywilejowania należności publiczno-prawnych, w tym należności podatkowych; wyjątkiem są należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres do trzech lat. W przepisach przejściowych przewidziano także nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W ramach tej nowelizacji

System eWUŚ pokaże, czy jesteśmy ubezpieczeni w NFZ? Tylko teoretycznie

alarmują, że tak może być nawet w przypadku 4 mln pacjentów. Aż tylu może nie znaleźć się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, który cały czas się tworzy. - Bardzo wiele danych osobowych poprawiamy teraz ręcznie, na bieżąco - wyjaśnia Urszula Ścibor z małopolskiego NFZ. - ZUS w tej chwili także aktualizuje

Opolskie. 496 tys. zł wypłacono pracodawcom na ochronę miejsc pracy

pracowników za czas przestoju ekonomicznego lub na zrekompensowanie części pensji przy obniżeniu wymiaru czasu pracy oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Jak powiedziała PAP wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Renata Cygan dotychczas w woj. opolskim o takie

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na oferenta obowiązek dowiedzenia, że

Rząd przyjął założenia do projektu m.in. ws. e-recept i e-skierowań

potwierdzić swą tożsamość (karta nie będzie zawierała zdjęcia). KUZ ma być wydana wszystkim osobom, które w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych mają status posiadających prawo do świadczeń. Rząd proponuje też, aby KUZ - oprócz funkcji dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń - była nośnikiem danych

Sejm. Zmiany w projekcie dot. odszkodowań dla funkcjonariuszy

się zdezaktualizowały, m.in. na skutek rozwoju wiedzy medycznej. Dlatego projekt nowej ustawy przewiduje uaktualnienie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą oraz określenie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. Wprowadzone zostają definicje urazu oraz stałego i długotrwałego

Wrocław. Sąd umorzył proces ws. terapii chorej na SM lekiem Gilenya

trakcie procesu sądowego został ujęty na liście leków refundowanych ze środków publicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Chodzi o obwieszczenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2012 r. ws. wykazu leków refundowanych, które uwzględniło ten preparat. Sąd argumentował również, że dolnośląski

Państwo płaci oszustom pośmiertne emerytury. Już 10,4 mln złotych rocznie

W 2008 r. odnotowano w Polsce 7591 przypadków wyłudzenia z ZUS nienależnych świadczeń na nieżyjącego członka rodziny, na kwotę 9,759 mln zł. Rok później takich spraw było już 7919; straty wzrosły do 10,4 mln zł. Okazuje się, że ZUS i KRUS nie mają systemu weryfikacji wykazów osób ubezpieczonych

Prezydent podpisał tzw. ustawę o leczeniu transgranicznym

członkowskich UE niż państwo ubezpieczenia. Według nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, pacjent uprawniony do publicznych świadczeń zdrowotnych w Polsce będzie mógł otrzymać z NFZ zwrot kosztów planowanego leczenia w innym

Wygrasz przetarg? Musisz kupić auto dla pana urzędnika. Później zwrócą

obwodnicę zachodnią Chrzanowa. Ogłosił go we wrześniu Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ale nie poprzestał tylko na technicznych warunkach i cenie. W wykazie świadczeń ZDW wpisał, że przedsiębiorca, który wygra przetarg, ma dostarczyć mu też telefon komórkowy z zestawem głośnomówiącym, notebook (koniecznie nowy

Sejm zmienił prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na oferenta obowiązek dowiedzenia, że

Przez system eWUŚ dziecko dowiedziało się, że zostało adoptowane

- tak twierdzi Janicka. Od 1 stycznia 2013 r. szpitale i przychodnie mają dostęp do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych w ZUS i KRUS. Na tej podstawie mogą ustalić, czy chorym należy się darmowa opieka medyczna. Dlaczego dziecko figurowało w systemie pod nazwiskiem biologicznych rodziców? Najwyraźniej

Sejm uchwalił nowe Prawo restrukturyzacyjne, które ma pomóc ratować firmy

uprzywilejowania należności publiczno-prawnych, w tym należności podatkowych; wyjątkiem są należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres do trzech lat. W przepisach przejściowych przewidziano także nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W ramach tej nowelizacji wprowadzono m.in. nową

Kluby za Prawem restrukturyzacyjnym, które ma ratować firmy w kłopotach

prowadzonych spraw upadłościowych, wykaz syndyków i biegłych. W rejestrze będą znajdowały się ponadto informacje o wszystkich postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Będzie się można z niego dowiedzieć, która spółka jest w upadłości, i na jakim etapie znajduje się postępowanie. Szczegóły

Kontrola NIK: NFZ kontroluje przychodnie średnio raz na... 24 lata

oddziałów NFZ w egzekwowaniu kar i nienależnie przekazanych kwot - powiedział Biedziak. NIK zwrócił też uwagę, że dane zawarte w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych są często błędne lub nieaktualne, nie są więc wiarygodną informacją o statusie osób ubezpieczonych i nie mogą być podstawą do sprawnej

PE. Socjaliści chcą wzmocnienia dyrektywy o delegowanych pracownikach

będą mieli wykaz kryteriów, którymi będą mogli się kierować przy kontrolach, by wyeliminować takie zjawiska jak firmy - skrzynki pocztowe (zakładane w krajach o niższych podatkach i składkach na ubezpieczenie społecznie - PAP)" - powiedziała PAP. Podkreśliła, że kraje UE będą mogły zastosować

Solidarność nie chce rządowej ustawy o pomostówkach

W Warszawie obradował zespół Komisji Trójstronnej do spraw ubezpieczeń społecznych. Wbrew oczekiwaniom partnerzy społeczni nie otrzymali dziś wykazu prac wykonywanych w trudnych warunkach. Wykaz miał być dołączony do projektu ustawy o emeryturach pomostowych. O projekcie miał dziś rozmawiać Zespół

Sejm. Projekt dotyczący odszkodowań dla funkcjonariuszy - do komisji

dotyczące odszkodowań za wypadki w drodze z lub do pracy wzorowane są na powszechnym systemie ubezpieczeń. Za projektem będzie głosował także TR. Przedstawiciel tego klubu Henryk Kmiecik ocenił, że projekt dostosowuje przepisy do aktualnych potrzeb służb mundurowych. Także Mirosław Pawlak (PSL) powiedział

Sejm zmienił Prawo zamówień publicznych: koniec z dyktatem ceny

wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Przepisy nakładają też na oferenta obowiązek wykazania, że proponowana przez niego cena nie jest

ZUS wzywa żywych i umarłych

Ryszard G. już trzeci raz dostaje pisma, w których szczeciński ZUS wytyka mu m.in. brak raportów imiennych za zgłoszonych ubezpieczonych. G. nie wysyła tych raportów od lat. ZUS stwierdził to teraz "w wyniku systemowej weryfikacji dokumentów". Co nie gra w papierach? ZUS ma gotowe druki

Szkolna dentystka oszukiwała NFZ i pacjentów? Leczyła zdrowe zęby

plomby. Ma zęby zdrowe, bez żadnych ubytków. Koszt leczenia miał wynieść około tysiąca złotych - mówi matka gimnazjalisty. Sygnały dotyczą działalności gabinetu w latach 2010-2013. - Wysłaliśmy do blisko 1400 pacjentów pisma z wykazem świadczeń, które stomatolog wykazywała do NFZ jako wykonane w ramach

Narodowy Fundusz Zdrowia do likwidacji

pacjentów spoza regionu. Obowiązkowe ubezpieczenie, które będziemy odprowadzać do nowych kas, nie obejmie jednak wszystkich świadczeń zdrowotnych. Te, które są świadczone ze składki, znajdą się w pakiecie świadczeń podstawowych. Za zabiegi, które nie znajdą się w tym wykazie, będziemy musieli zapłacić sami

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie dotyczące wypisywania recept

dane, zamieszczając na rewersie recepty odpowiednią adnotację i swój podpis. W przypadku leku wymienionego w wykazie leków refundowanych z więcej niż jednym poziomem odpłatności, aptekarz wyda lek "za najwyższą odpłatnością określoną w tym wykazie".Podobnie jak obecnie lekarze będą wpisywali

Lekarze boją się recept

lekarzy zrzeszonych w konsylium24.pl te dokumenty bardzo łatwo podrobić. - Chcemy mieć dostęp on-line do Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ - mówią. Chory może nie mieć przy sobie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Zostanie przyjęty, a dowód ubezpieczenia musi dostarczyć później

22 spółki na liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla państwa

wykaz tych, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji). Jak podkreślił CIR, wydzielenie podmiotów o strategicznym znaczeniu jest ważne w procesie wspierania rozwoju gospodarczego, innowacyjności oraz bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa

Senat zajmie się Prawem zamówień publicznych

obawy przed zarzutami o niegospodarność czy korupcję. W praktyce nabywane są usługi czy towary o najniższej wartości, niezależnie od ich jakości czy późniejszych wysokich kosztów eksploatacyjnych. Ustawa zakłada też, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotowywać i upowszechniać wykazy dobrych

Kopacz: Rozporządzenia określające zawartość "koszyka" gotowe

oferujemy jako "koszyk" - zapewniła Kopacz.Podkreśliła, że pierwszy "koszyk" miał być odzwierciedleniem tego, co dziś jest gwarantowane w ramach ubezpieczenia i udało się ten zamiar zrealizować. Wyraziła przekonanie, że za kilka miesięcy wykazy będą musiały zostać uzupełnione i "

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych: koniec dyktatu najniższej ceny

publikować wykazy dobrych praktyk i tworzyć wzorce, z których mogliby korzystać zamawiający. Także to - zdaniem posła PO - "ograniczałoby strach zamawiających przed stosowaniem innych kryteriów niż wyłącznie najniższa cena". "Jeżeli wybierze lepszą, ale droższą ofertę - opierając się na

Leki refundowane. Prezes NRL: Protest lekarzy może wrócić ze zdwojoną siłą

: "Refundacja leku do decyzji NFZ".Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował, że resort ma gotowy projekt ustawy, który wprowadzi elektroniczny centralny wykaz ubezpieczonych. Jak mówił, ma to ułatwić pracę lekarzom.Zgodnie z ustawą refundacyjną, gdy lekarz błędnie wypisze receptę, będzie

Pracodawcy: trzeba zlikwidować bariery hamujące rozwój telepracy

ograniczenie wykazu stanowisk, które mogą być organizowane w tej formie". Żukowska podkreśliła, że zalety telepracy dla pracownika to możliwość godzenia życia zawodowego z prywatnym, redukcja kosztów dojazdu, elastyczny czas pracy oraz aktywizacja niepełnosprawnych i osób sprawujących opiekę nad dziećmi

Pracodawcy krytykują koszyk świadczeń gwarantowanych

Według pracodawców, "koszyk" miał doprowadzić do racjonalizacji usług medycznych poprzez "odciążenie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także wskazanie świadczeń, które nie byłyby gwarantowane przez państwo i mogły stanowić podstawę do rozwoju ubezpieczeń dobrowolnych

Konfederacja Pracodawców Polskich krytykuje koszyk świadczeń gwarantowanych

Według pracodawców, "koszyk" miał doprowadzić do racjonalizacji usług medycznych poprzez "odciążenie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także wskazanie świadczeń, które nie byłyby gwarantowane przez państwo i mogły stanowić podstawę do rozwoju ubezpieczeń dobrowolnych

KE przeciw Polsce ws. regulacji dot. dużych pakietów akcji

sektorach bankowości, ubezpieczeń i papierów wartościowych. Na wdrożenie dyrektywy Polska i inne kraje miały czas do 21 marca 2009 r. "Grecja i Polska tylko częściowo transponowały dyrektywę, a Holandia i Portugalia wciąż nie przyjęły żadnych środków w celu transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego

NFZ nie będzie karać za złe recepty, ale lekarze protestu nie odwołali

weryfikacji pacjentów nadal w mocy" Jak powiedziała Pachciarz, kompromis z lekarzami polega m.in. na tym, że kary dla lekarzy za ewentualne wypisanie recepty refundowanej nieubezpieczonemu pacjentowi nie będą wymierzane do czasu wprowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. Zaznaczyła, że sam obowiązek

Rząd nie ujawnia dla kogo emerytury pomostowe

Sprawa emerytur pomostowych zdominowała posiedzenie zespołu do spraw ubezpieczeń społecznych, działającego w ramach Komisji Trójstronnej. Wojciech Nagel z Businesss Center Club, reprezentujący przedsiębiorców powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że rząd wyjaśniał, iż nie przekazał listy

Jest porozumienie lekarzy z rządem: będzie zmiana ustawy po zawieszeniu protestu

, zaznaczył, że "w pierwszym etapie zostanie wydany komunikat prezesa NFZ o niekaraniu lekarzy do czasu wprowadzenia centralnego wykazu ubezpieczonych". Dodał, że do ustawy refundacyjnej mają być wprowadzone zapisy dotyczące tego rejestru.Trudne rozmowyDo ostatnich chwil nie wiadomo było, czy

Tusk: Ustawa refundacyjna jest nie do ruszenia

wykonawczych czy zapisów ustawowych - dodał.- Do czasu opracowania informatycznego wykazu osób ubezpieczonych wyrażam gotowość prac na rzecz zawieszenia mechanizmu karania lekarzy za niedokładne sprawdzenie, czy pacjent jest ubezpieczony - zadeklarował premier Donald Tusk.- Jest przestrzeń do kompromisu, ale

Nowe przepisy: turyści nie zostaną na lodzie?

się w specjalnym wykazie w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Zostanie także wzmocniony system kontroli, objęte nią będą także przedsiębiorstwa spoza ewidencji. Ale to nie koniec zmian. - Turyści mogą składać reklamacje w ciągu 30 dni po powrocie z urlopu - mówi

Reforma Gosiewskiego będzie kosztować 20 mld

- Mówię tu o pewnych szacunkach, natomiast ostateczne koszty będziemy mogli ocenić jeżeli zostanie przyjęte przez radę Ministrów stosowne rozporządzenie - powiedział Gosiewski podczas konferencji prasowej podsumowującej przebieg posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Nadzoru Ubezpieczeń

Premier: W ustawie wszystko jest jasne. Lekarze: Nie wszystko

, ustalanych i rekomendowanych przez specjalistyczne międzynarodowe grupy ekspertów. Te niejasności i niedoprecyzowania budzą o wiele większy niepokój niż samo ustalanie ubezpieczenia pacjenta czy poziomu odpłatności danego leku. Oznacza to bowiem, że lek refundowany jest tylko w niektórych jednostkach

Śląskie: lekarze sprzeciwiają się ustawie refundacyjnej

recepcie, analiza wykazów leków refundowanych, spowodują, że "czas, jaki lekarze będą mogli poświęcić na badanie, rozmowę z pacjentem i postawienie diagnozy, czyli to co stanowi sedno ich zawodu, jeszcze bardziej się skróci".Okręgowa Rada Lekarska czeka na nowe wytyczne z Naczelnej Rady

Dać po łapach FBI

kontroli - do dostawców internetu czy operatorów telefonicznych tzw. Listy Bezpieczeństwa Narodowego, w których prosiło o wykaz połączeń telefonicznych czy e-mailowych podejrzanych osób. Zaprotestowali obrońcy praw obywatelskich. W 2005 r. Kongres wprowadził do Patriot Act duże obostrzenia - wysyłanie

Na drogach po powodzi jest źle, a może być gorzej

centrali w Warszawie prześlemy szczegółowy raport o zniszczeniach razem z wykazem potrzebnych robót.A co z budowanymi odcinkami autostrad? Czy powódź nie opóźni terminu oddania ich do użytku?- Najgorzej sytuacja wygląda pomiędzy Sośnicą a Maciejowem, gdzie pod wodą znalazł się budowany odcinek A1, łącznie

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o koszyku świadczeń medycznych

środków publicznych, przewiduje, że minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli świadczeń opieki zdrowotnej częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych. Nowela określa kryteria, które będą uwzględniane przy kwalifikowaniu świadczeń jako

Andrzej Czuma jednak nie spłacił wszystkich długów?

"Polityka" powołuje się na dokumenty sprawy w Cook County. W wykazie długów spłaconych po sprzedaży domu nie ma informacji o spłaceniu karty kredytowej w wysokości 7107 dolarów. Gdyby ta kwota została spłacona, po sprzedaży domu, to korporacja Colonial Credit nie wytoczyłaby sprawy

Została im tylko świnia, a rzeczoznawcy nie ma

Lanckorona (powiat wadowicki), którzy stracili domy wskutek osunięcia się ziemi. Na razie niektórzy dostali z PZU 300 zł zaliczki. - Mam niepełnosprawną córkę. Mieszkamy z mężem w udostępnionym przez Caritas pomieszczeniu. Ubezpieczyłam dom na 150 tys. zł i cały czas czekam na te pieniądze - mówi Teresa

OPZZ po spotkaniu z minister pracy Anną Kalatą

związkowcami tej centrali związkowej, Kalata wyjaśniła, że w resorcie trwa jeszcze wyliczenie skutków finansowych kilku wariantów proponowanych regulacji. Jak informuje OPZZ, prace w tym zakresie, a także stworzenie projektu rozporządzenia, które będzie określać wykaz stanowisk pracy, powinny zostać zakończone

Getin idzie na wojnę po Wuju z mBankiem!

. Nowością jest wykaz produktów finansowych z graficznym podziałem portfela i ekran z podsumowaniem domowych finansów. To bardzo podobne rozwiązanie do systemu www.Openonline.pl, który działa od pewnego czasu w Open Finance.Czytaj też: Porażka, dzwonisz do banku i czekasz... 128 sekund na połączenieW nowej

Kolejarze porozumieli się z rządem

rozporządzeń zawierających wykaz grup zawodowych wymienionych w tym porozumieniu. Według Gosiewskiego, przyjęte rozwiązanie jest korzystne dla pracowników grupy PKP i innych grup kolejowych. Wicepremier uważa, że podpisane porozumienie jest dowodem na to, że trudne sprawy społeczne mogą być rozwiązywane drogą

Ofiary wypadków drogowych nie skorzystały jeszcze z "podatku Religi"

składki wynikająca z podpisanych umów - PAP) wynikający z ubezpieczeń komunikacyjnych jest większy niż wypłaty odszkodowań, a to znaczy, że ubezpieczenia te przynoszą zyski i firmy mogą dodatkowo finansować leczenie. Ubezpieczyciele natomiast wskazywali, że z zebranej składki muszą finansować

NFZ boi się płacić za zapłodnienia in vitro

. koszyk negatywny, czyli wykaz świadczeń niefinansowanych przez NFZ. - Do pierwszej wersji wpisaliśmy zapłodnienie in vitro, ale potem skreśliliśmy je z tej listy - przypomina sobie Ewa Kralkowska, była minister zdrowia. Jak podkreśla - znaczy to, że in vitro ma być opłacane z ubezpieczenia. Takiego

W Sejmie rządowy projekt w sprawie lustracji majątkowej

Propozycja rządowa rozszerza wykaz stanowisk, których objęcie będzie wymagało złożenia oświadczeń majątkowych, np. o funkcjonariuszy służby dyplomatycznej czy kierowników jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt wprowadza dodatkowo obowiązek składania oświadczenia o

FZZ: ustawa o tzw. pomostówkach sprzeczna z konstytucją

zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa". Ich zdaniem, "zakazuje to jednostronnego odbierania uprawnień, które obywatelom wcześniej przysługiwały, także emerytalnych". "Ubezpieczony, podejmując zatrudnienie w danym zawodzie, miał świadomość, że ze względu na

Resort pracy przygotował założenia ustawy o "pomostówkach"

, mężczyzn - 60.Według poniedziałkowej "Gazety Wyborczej" w porównaniu z obecną listą zawodów uprawniających do wcześniejszej emerytury (przechodzić na nią można jeszcze tylko do końca roku) wykaz prac uprawniających do "pomostówki" "dramatycznie skrócono".Na okrojonej liście

Rząd przyjął ustawy zdrowotne, ale nieformalnie

- PO nigdy nie mówiła o bezsensownym podnoszeniu składki, bez reform - stwierdziła po posiedzeniu rządu minister zdrowia Ewa Kopacz. - Pod koniec tygodnia przedstawię wykaz, jak i gdzie znaleźć pieniądze w systemie. Nie ma zgody ani na dopłaty pacjentów, ani na wzrost składki - dodała. Także w

Zamiast prywatyzacji konflikt kadrowy w Nafcie

. listę Macierewicza - wykaz działaczy politycznych oskarżanych o związki z bezpieką PRL. W tym czasie Naimski był szefem Urzędu Ochrony Państwa. Przerzedził się też zarząd Nafty. W maju po zaledwie czterech miesiącach pracy odszedł wiceprezes Wojciech Lubiewa-Wieleżyński. To specjalista branży chemicznej

Była Poczta czerwona, jest czarno-familijna

. - Decydują kryteria merytoryczne. Nie wiem, czy osoby reprezentujące Pocztę w radach nadzorczych jej spółek muszą być związane z Pocztą - uważa dyrektor Niezgoda. W radzie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztę reprezentuje teraz m.in. Marek Chodakiewicz, który od 2004 r. pracował jako dyrektor

"Ja wyłam. To nie było ludzkie". Sąd: Chora po jednej z operacji przez 5 dni leżała we własnym kale, brudzie i smrodzie [116 DNI NA BANACHA]

ktoś musiał o tym wiedzieć, bo wśród wszystkich antybiotyków, które mi podawano, przepisano mi również Ciprofloksacynę, lek najnowszej generacji wyjątkowo silnie zwalczający salmonellę. Do tej pory nie wiadomo, kto mi go przepisał, bo z karty choroby to nie wynika. Zobacz wykaz pacjentów, u których w

Deweloperzy doprowadzają klientów do ruiny

Deweloperskich, który szczyci się kodeksem dobrych praktyk. W UOKiK twierdzą, że wkrótce te listy się rozszerzą. Wykaz firm i stawiane im zarzuty oraz zakazane klauzule można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu. Tego typu praktykom ma przeciwdziałać ustawa o ochronie nabywcy w transakcjach deweloperskich

Poczta Polska będzie dostarczała listy z ZUS

- Polska Grupa Pocztowa - podliczyła swoje usługi na 222 mln 512 tys. 153,87 zł. "Powodem odrzucenia oferty PGP był negatywny wynik weryfikacji jednostek, wskazanych w załączonym do oferty wykazie" - poinformował ZUS w komunikacie przesłanym PAP. Dodano w nim, że ZUS zweryfikował po 86

Wkrótce kończy się ulga remontowa

powiększyć nawet o 945 zł, jeśli przy okazji remontowało się instalację i urządzenia gazowe. Tymczasem wedle danych przygotowanych przez Ministerstwo Finansów podatek płacony przez przeciętnego podatnika wyniósł w 2004 r. (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne) 1218 zł. W ramach ulgi odliczeniu

62 spółki objęte większą kontrolą resortu skarbu

kapitału oraz swobody przedsiębiorczości. Przygotowany przez Ministerstwo Skarbu wykaz spółek strategicznych: 1. Inowrocławskie Kopalnie Soli "Solino" SA w Inowrocławiu 2. Polski Koncern Naftowy Orlen SA w Płocku 3. Grupa Lotos SA w Gdańsku 4. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów

Biurowe pokusy europosła

transmisją posiedzeń plenarnych i głównymi kanałami telewizyjnymi krajów UE). 3700 euro miesięcznie ryczałtu poseł dostaje też na pokrycie kosztów poniesionych w kraju: podróże, prowadzenie biura w Polsce (wynajem, prąd, ubezpieczenie, sprzątanie itp.), zakup sprzętu i materiałów biurowych, opłaty

Kradzieże aut na zamówienie to plaga. Wyłapuje je specjalny algorytm

samochody giną, na jakie jest zbyt. Pewnych aut po prostu się nie kradnie - mówi kom. Tomasz Watras, naczelnik wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej. - Patrzę w biuletyn [wykaz zdarzeń z minionej doby], sprawdzam markę, pojemność silnika, miejsce i czas kradzieży. I wiem, które

Posiedzenie KNB: trzy tygodnie przerwy

Jana Monkiewicza, prezesa Komisji Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Funduszami Emerytalnymi. Do Balcerowicza - jako członka tej komisji - trafił po czterech dniach, akurat w przeddzień obrad KNB. Czy to przypadek? Szef klubu PiS Przemysław Gosiewski natychmiast ogłosił, że KNB i prokuratura powinny zbadać

Exposé: autostrady, niskie podatki, tanie domy

prywatyzacji. Premier powiedział, że w ciągu pierwszego półrocza zostanie przyjęty czteroletni program prywatyzacji. - Zostanie ustalony wykaz spółek, które nie podlegając prywatyzacji, zostaną przekazane samorządowi, a także wykaz tych spółek, które państwo uzna za strategiczne i które nie będą prywatyzowane

Bedziemy płacić za leczenie?

śmigłowiec, jeśli ich wezwanie nie wiązałoby się z ratowaniem zdrowia lub życia. Z opłat wyłączone byłyby osoby niepełnosprawne. ustawa wprowadzi tzw. koszyk negatywny, czyli wykaz świadczeń (terapii, badań diagnostycznych, porad i operacji) za które mielibyśmy płacić z własnej kieszeni. Ta sprawa już dziś

Stenogram z exposé premiera Donalda Tuska

ustalimy precyzyjnie wykaz spółek, które nie podlegając prywatyzacji zostaną przekazane samorządowi, a także wykaz tych spółek, które państwo uzna za strategiczne, a więc nie podlegające prywatyzacji. Jawność, przejrzystość i uczciwość przeprowadzenia prywatyzacji i zabezpieczenie interesów skarbu państwa

Chlebowski: Klub PO złożył trzy projekty ustaw zdrowotnych

mieli się, gdzie leczyć - czytamy w "GW". Chlebowski zapowiedział jednocześnie, że w przyszłym tygodniu będą przyjęte kolejne projekty ustaw zdrowotnych, m.in. o koszyku gwarantowanych świadczeń medycznych. - Projekt jest już gotowy, a załącznikiem jest wykaz świadczeń gwarantowanych. Jest

Projekt ustawy o Centralnym Urzędzie Antykorupcujnym

Gospodarczej, Krajowej Ewidencji Podatników, Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz Centralnego Rejestru Ubezpieczonych i Centralnego Rejestru Płatników Składek. Administratorzy danych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów