wsparcie bezrobotnych

PAP

Kopacz: od 2016 r. urlopy rodzicielskie m.in. dla bezrobotnych

Kopacz: od 2016 r. urlopy rodzicielskie m.in. dla bezrobotnych

Od 2016 r. z urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy - zapowiedziała w expose premier Ewa Kopacz. W latach 2015-2020 na wsparcie budowy przyzakładowych żłobków i przedszkoli rząd przeznaczy 2 mld zł.

Unia finansuje programy dla bezrobotnych

Ponad tysiąc bezrobotnych z miasta i płockiego powiatu ziemskiego skorzysta w tym roku z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego. Wezmą udział w stażach, przygotowaniu zawodowym, szkoleniach, chętni dostaną też wsparcie na start z własnym biznesem.

Unia finansuje programy dla bezrobotnych

Ponad tysiąc bezrobotnych z Płocka i powiatu ziemskiego skorzysta w tym roku z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego. Wezmą udział w stażach, przygotowaniu zawodowym, szkoleniach, chętni dostaną też wsparcie na rozkręcenie własnego biznesu.

Podkarpackie. Prawie 16 tys. miejsc pracy powstało z programu Kapitał Ludzki

niemożliwe. To również poważne wsparcie dla osób, które wracają lub dopiero wchodzą na rynek pracy. Dla nich znika problem dziennej opieki nad dzieckiem, a rysują się nowe szanse na rynku pracy" - zaznaczył Czop. W sumie na Podkarpaciu z POKL wsparcie otrzymało ponad 470 przedszkoli, a ponad 17 tys

Opolskie. Ponad 9,5 mln zł unijnych dotacji na zakładanie firm

kończącą się unijną perspektywą finansową, to ostatnia możliwość pozyskania wsparcia z unijnych pieniędzy na założenie firmy w latach 2007-2013. O dotacje mogą się starać osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w wieku 18-30 lat lub powyżej 50. roku życia, a także osoby niepełnosprawne, długotrwale

Ekspert ISP o propozycjach prorodzinnych Kopacz: zmiany w dobrym kierunku

Premier Kopacz zapowiedziała w środę, że od 2016 r. z urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Mają oni otrzymywać świadczenia rodzicielskie w wysokości ok. tysiąca zł i będzie je można pobierać przez 12 miesięcy po

Częstochowa. Ruszył drugi program wsparcia dla zwalnianych hutników

niedotyczących pracowników - z ISD Huta Częstochowa oraz osób, które straciły pracę w firmach kooperujących z tą hutą. "Od stycznia zarejestrowało się dotąd ok. 130 bezrobotnych hutników, jednak większość z nich to osoby, które ubiegają się o świadczenia przedemerytalne" - powiedziała PAP Barbara

Pomorskie przygotowuje się do projektu "Gwarancje dla młodzieży"

Projekt "Gwarancje dla młodzieży" ma być realizowany w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w krajach UE. Jego celem jest kompleksowe wsparcie ludzi do 29 roku życia, bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy. Według propozycji, w

Program "Partnerstwo dla pracy"? Trzy minuty rozmowy i praca przy rozdawaniu ulotek [LIST OD CZYTELNIKA]

Program "Partnerstwo dla pracy"? Trzy minuty rozmowy i praca przy rozdawaniu ulotek [LIST OD CZYTELNIKA]

dokonać. Projekt nowej ustawy o promocji zatrudnienia zakłada m.in., że urzędy pracy będą bardziej zbliżone w działaniu do agencji zatrudnienia, z usług których korzystali uczestnicy programu. Drugi artykuł ukazuje skuteczność testowanych rozwiązań i podaje, że z 977 bezrobotnych z Podkarpacia aż 350

MIR: projekty z programu "Kapitał Ludzki" warte już 50 mld zł

edukacją - dodał wiceminister infrastruktury i rozwoju. "Dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego prawie 190 tys. osób rozpoczęło działalność gospodarczą. Wsparcie uzyskało też ponad 10 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne" - podkreślił. Ponadto - jak

Borusewicz: dobre expose; akcenty trafnie rozłożone

"Akcenty w expose były dobrze rozłożone, były kwestie bezpieczeństwa, agresji Rosji na Ukrainę, wsparcie Ukrainy w reformie politycznej wojskowej, gospodarczej, dużo spraw społecznych, kwestie demograficzne, reformy gospodarcze" - powiedział PAP Borusewicz. "To było dobre expose

Na Wall Street wahanie, po decyzji EBC wzrosty, na koniec dnia spadki

celu wsparcie ożywienia w europejskiej gospodarce - poinformował prezes EBC Mario Draghi. "Nowy program wraz z ogłoszonym wcześniej programem TLTRO będzie miał znaczący wpływ na sumę bilansową EBC" - powiedział Draghi na konferencji prasowej po zakończeniu comiesięcznego posiedzenia Rady

Kopacz zapowiada urlopy dla wszystkich rodziców

Przedstawiając w środę w Sejmie program swego rządu premier poinformowała, że od 2016 r. z urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy do tej pory nie mieli takiej możliwości, także bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. "Otrzymają oni nowe

Sejm za ustawą dotyczącą wydawania pieniędzy z UE

Terytorialne (ZIT). W programach regionalnych minimalna kwota przeznaczona na te inwestycje to ok. 2,4 mld euro. Oprócz tego miasta i gminy będą mogły uzyskać wsparcie z programów krajowych" - mówił wiceminister. Chodzi o inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, edukację i zdrowie. 18 wojewódzkich

PSL: oddać Fundusz Pracy związkom zawodowym i pracodawcom

PSL: oddać Fundusz Pracy związkom zawodowym i pracodawcom

bezrobociu. Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Według danych ministerstwa gospodarki w latach 2009-2010 wsparcie z Funduszu Pracy uzyskało około 1,5 mln bezrobotnych, w tym na staże skierowano ponad 550 tys. absolwentów, z

Kielce. Obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem

, iż wsparcie w wychodzeniu w ubóstwa jest najistotniejsze w pomocy bezdomnym. Projekty, które pozwalają na walkę z wykluczeniem społecznych ubogich realizuje m.in. prowadzone przez Caritas Centrum Integracji Społecznej - chodzi o specjalne programy reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale

Kardynał Dziwisz apeluje: Walczmy ze skłonnościami do egoizmu partyjnego

Kardynał Dziwisz apeluje: Walczmy ze skłonnościami do egoizmu partyjnego

mówił, że odpowiedzialni za życie społeczne i polityczne powinni, niczym ewangeliczni słudzy, "szukać zwłaszcza ludzi biednych, bezrobotnych, bez dachu nad głową, pozbawionych przywilejów, potrzebujących pomocy solidarnego społeczeństwa, rozkładającego bardziej sprawiedliwie ciężary na barki

Dziwisz: czyńmy wszystko, by przy polskim stole było miejsce dla wszystkich

. Kard. Dziwisz mówił, że odpowiedzialni za życie społeczne i polityczne powinni, niczym ewangeliczni słudzy, "szukać zwłaszcza ludzi biednych, bezrobotnych, bez dachu nad głową, pozbawionych przywilejów, potrzebujących pomocy solidarnego społeczeństwa, rozkładającego bardziej sprawiedliwie ciężary

MIR: 13 mld euro na Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020

. osób niepełnosprawnych, starszych i długotrwale bezrobotnych. Chodzi o kursy, szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, oferty centrów, klubów i świetlic integracji społecznej. Środki z EFS trafiły także do prawie 12,4 tys. przedsiębiorstw ekonomii społecznej, dzięki

Świętokrzyskie.Przygotowano uaktualniony plan zagospodarowania regionu

wyodrębniono tereny, dające się wyróżnić przez kryteria podobieństw m.in. przyrodniczych, społecznych lub gospodarczych, które są barierami bądź czynnikami ich potencjalnego rozwoju. Dla nich będzie dedykowane unijne wsparcie. Są to: Miejski Obszar Funkcjonalny (utworzony przez Kielce i 11 ościennych gmin

Urodzisz dziecko, to dostaniesz przez 2 lata 1600 zł miesięcznie

Urodzisz dziecko, to dostaniesz przez 2 lata 1600 zł miesięcznie

zarejestrowanych bezrobotnych, którzy są obecnie w rejestrach tylko po to, by mieć ubezpieczenie. Szacuje się, że wyrejestruje się około 25 proc. bezrobotnych. Nie edukujcie bezrobotnych Przewiduje się także powstanie 5,5 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Pomóc w tym mają dotacje, pożyczki, wsparcie pomostowe

MIR: 2,4 mld euro na wspólne projekty miast z gminami

na te inwestycje to ok. 2,4 mld euro. Oprócz tego miasta i gminy będą mogły uzyskać wsparcie z programów krajowych" - powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda. Rozwiązania dotyczące m.in. wspólnych inwestycji miast z gminami są zapisane w przygotowanym przez

Pieniądze unijne mają wspierać przedsiębiorczość

Dzięki pieniądzom unijnym pomoc otrzymują bezrobotni, pracownicy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, finansowane są programy rozwoju szkół, powstają nowe przedszkola. Z różnych form wsparcia skorzystało 80 tys. osób. - W ramach programu "Kapitał ludzki" na Lubelszczyźnie

Mniej pieniędzy na walkę z bezrobociem... bo mija kryzys

mają około 1,3 mld zł na wsparcie dla bezrobotnych, którzy chcą założyć własny biznes, a już w przyszłym na ten cel dostaną tylko 200 mln zł. W sumie rząd tnie pieniądze na wyposażenie stanowisk pracy i pomoc w zakładaniu firm z ponad 2 mld zł do 350 mln zł.- Dwa razy większe kwoty pozwoliły na

71 proc. bezrobotnych jest bez pracy ponad rok

proc. odczuwa pogorszenie stanu zdrowia i ma poczucie, że jest nikomu niepotrzebnych. Z deklaracji osób bezrobotnych wynika, że w ich trudnej sytuacji życiowej wszelkiego rodzaju oparcie zapewnia im głównie rodzina (87 proc.). Zdecydowana większość (73 proc.) znajduje także emocjonalne wsparcie u

Białystok. Gospodarka w programie wszystkich kandydatów na prezydenta

wystawienniczo-handlowego, które byłoby spółką miasta i lokalnych kupców, osłonę prawną dla mikro- i małych firm poszkodowanych przez nieuczciwych kontrahentów i wsparcie promocji firm za granicą. Zapowiada również spotkania firm i uczelni, by dostosowywać programy nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy

Mazowsze: Prawie 400 mln zł na walkę z bezrobociem

rezerwy ministra pracy i polityki społecznej. Z pomocy skorzystało prawie 66 tys. bezrobotnych. Na staże u pracodawców przeznaczono ok. 104 mln zł, na wsparcie przy otwieraniu działalności gospodarczej, 77,8 mln, na przygotowanie zawodowe 39 mln zł.

Bez poręczenia nie dostaniesz pieniędzy na własną firmę

, ale również bywają - dodaje Jeżewski. Bez jakichkolwiek obwarowań, to znaczy zabezpieczeń nawet najlepszy biznesplan nie ma co liczyć na wsparcie. - Dlatego, że są to środki publiczne, wydając je my musimy mieć gwarancję, że w razie jakiś problemów te pieniądze do nas wrócą. Dlatego każdy, kto

Lewica i PiS pozytywnie o obniżeniu prowizji od składek na OFE

zastanowić się, czy zostają środki na wsparcie, jak dodała zresztą słuszne, bezrobotnych spłacających kredyty hipoteczne. Natalli-Świat zapytana o opinię nt. rządowego projektu ustawy o pomocy w spłacie kredytów hipotecznych osobom, które straciły pracę, powiedziała, że nie zna tego projektu, więc nie będzie

Domy bezrobotnych nagrodzone. Koszt metra - 800 zł

W 2006 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy starostą nyskim a burmistrzem Paczkowa, dotyczące pionierskiego programu budowy mieszkań poprzez system szkoleń zawodowych osób bezrobotnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Efektem szkolenia było oddanie w 2008 roku

Makowski ocenia rok Franciszka: Pierwszy papież od dawna, który rozumie, czym jest władza. Pełzająca rewolucja

list. Żeby zapytać o to, co sądzą na temat Kościoła i przemian obyczajowych. To pokazuje, że on ma instynkt rozmawiania i dialogowania. Dopiero potem podejmuje decyzje. Kościół ubogi Franciszek praktycznie od początku pontyfikatu mówi o Kościele ubogim. I apeluje do duchownych o wsparcie, porzucenie

Volvo - kolejne zwolnienia

prawie 4 tys. w Szwecji. Z powodu fali zwolnień w przemyśle samochodowym w październiku rząd w Sztokholmie przekazał dodatkowo 211 mln dol. na wsparcie dla bezrobotnych.

Świętokrzyskie. Rusza Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej

Celem inkubatora jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, czyli organizacji pozarządowych i spółdzielni, które podejmują działania kierując się chęcią pomocy i realizacji inicjatyw przydatnych danej społeczności. Beneficjentami będą także osoby, które nie działają w żadnej organizacji, ale chcą

Minister Bieńkowska walczy o niepełnosprawnych

. Oprócz nich pozostałe grupy to osoby po 50. roku życia, matki wracające do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, bezrobotni i młodzi ludzie bez kwalifikacji zawodowych po 25. roku życia. Niepełnosprawni w ramach PO KL mogą brać udział w wielu priorytetach, które pozwolą im bezpłatnie

Portugalia: biskupi wzywają księży do dzielenia się z ubogimi

diecezji Fatima-Leiria Antonio Marto. Ten ostatni ujawnił, że na wsparcie dla ubogich przeznaczona zostanie "znaczna część środków, jakie pozostawią pielgrzymi w grudniu bieżącego roku w sanktuarium w Fatimie".- Pieniądze te zostaną rozdzielone wśród najbiedniejszych za pośrednictwem

Unia da bezrobotnemu na firmę

Chcesz 100 tys. na firmę? Napisz do nas- W tym roku do podziału będzie 57 mln euro. Do 2013 roku UE na uruchamianie nowych firm - 340,7 mln euro - powiedział gazecie Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.O pieniądze może ubiegać się bezrobotny, który nie był zatrudniony co

Protest przeciw jadłodajni? "Nikt nas o zdanie nie pytał"

, skierowanym tu przez ośrodki pomocy społecznej: bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom, przewlekle chorym. Wnuk Jacka Kuronia, Jakub, ma prowadzić warsztaty gotowania z tanich produktów. Kuroniowie zastrzegają: - Nie będziemy karmić za darmo osób, które wystają przy ławeczkach, a pieniądze wydają na

Boją się wizyt bezdomnych. Nie chcą jadłodajni Kuroniówki

osobie. Przy doborze tych klientów pomogłyby ośrodki pomocy społecznej. Chodzi o osoby starsze, przewlekle chore, bezrobotne, rodziny wielodzietne. - Tych, którzy rokują. Nie będziemy karmić za darmo osób, które wystają przy ławeczkach, a pieniądze wydają na alkohol - zapewniała "Gazetę" Joanna

Portugalia. Biskupi chcą, by wszystkie parafie pomagały ofiarom kryzysu

Dokument, który został przedstawiony w trakcie rozpoczętego w czwartek w Fatimie trzydniowego Krajowego Spotkania Duszpasterstwa Społecznego, zobowiązuje do "zwalczania kryzysu poprzez pomoc bezrobotnym, chorym i osobom z marginesu społecznego". Jak zapewnił uczestniczący w konferencji

Chlebowski: pomoc w spłacie kredytu hipotecznego za 1,5 - 2 miesiące

Jak podkreślił, status bezrobotnego będzie umożliwiał uzyskanie pożyczki od rządu na spłatę kredytu hipotecznego.Chlebowski wyjaśnił, że przy ubieganiu się o wsparcie nie będzie miała znaczenia "forma utraty pracy". Pomoc otrzymają ci, którzy np. utracą pracę na skutek zwolnień grupowych

Kłoczko: rządowe propozycje ws. dopłat do kredytów - kontrowersyjne

rządowa dopłata dla bezrobotnych na spłatę kredytu hipotecznego. Wysokość pomocy będzie zależała od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Rząd chciałby, żeby posiadacz kredytu - mimo utraty pracy - spłacał część swoich zobowiązań. Rządowa dopłata z Funduszu Pracy będzie miała charakter pożyczki - trzeba

Ostra wyprzedaż na Wall Street. W Polsce kolejny rekord franka

zdołał obronić wsparcie na poziomie 1.200 punktów.Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 4,30 proc. do 11.384,51 pkt. Nasdaq Comp. zniżkował o 5,08 proc. i wyniósł 2.556,39 pkt. Indeks S&P 500 spadł o 4,78 proc. i wyniósł na koniec dnia 1.200,13 pkt.Wśród inwestorów coraz powszechniejsze stają się

General Motors do likwidacji?

Tylko pomoc rządu może uchronić GM przed bankructwem - twierdzą analitycy branży motoryzacyjnej - podaje"Parkiet". O wsparcie dla przemysłu samochodowego przez państwo zaapelował prezydent elekt Barack Obama. Krach firmy powiększyłby armię bezrobotnych w USA o 2,5 miliona osób. "

Bundestag uchwalił budżet na 2008 rok

wsparcie dla bezrobotnych (35 mld). Na inwestycje przeznaczy się łącznie 24,66 mld euro.

Dostaniemy 11,5 mld euro na walkę z bezrobociem

Oznacza to, że można już rozpisywać pierwsze konkursy na wykorzystanie pieniędzy z unijnych funduszy. Z tego programu zostaną sfinansowane szkolenia dla prawie miliona bezrobotnych. Wsparcie dostaną między innymi szkoły zawodowe i te uczelnie, która zapewnią szkolenie specjalistów w nowoczesnych

CBOS: brak miejsc pracy główną przyczyną bezrobocia

bezrobocia respondenci zaliczają przede wszystkim zły stan psychiczny bezrobotnych (42 proc.), złe traktowanie w pracy (38 proc.), godzenie się na niskie zarobki (37 proc.) i ubożenie rodzin osób bezrobotnych (36 proc.). Ankietowani uważają, że bezrobotni mogą liczyć na pomoc i wsparcie rodziny (86 proc

W Małopolsce ruszył program wsparcia dla osób trwale bezrobotnych

250 osób zaliczanych do grupy długotrwale bezrobotnych z całego województwa małopolskiego będzie mogło zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i doskonalić posiadanie umiejętności w ramach projektu, którego realizację rozpoczęła Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR). Jak poinformowała w

260 mln euro na walkę z bezrobociem w Podlaskiem

Osoby powyżej 45 roku życia, niepełnosprawni i kobiety, a także młodzi bezrobotni, którzy nie ukończyli 24 lat - to grupy, które będą w województwie podlaskim traktowane priorytetowo przy podziale środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - poinformowały w piątek PAP instytucje, które

Strach padł na Kubę. Drakońskie zwolnienia w sektorze publicznym

- Utrata pracy oznacza dla bardzo wielu z nas konieczność szukania nowego sposobu na życie. To może być trudne - powiedział w rozmowie z agencją AFP kubański kardynał Jaime Ortega.Dla świeżo powstałej armii bezrobotnych kubański rząd ma jedną propozycję - własna firma. Plan zwolnień przewiduje

Bezrobotni to lenie i nieuki?

Są leniwi, wybredni i brak im kwalifikacji - tak ocenia bezrobotnych większość respondentów w sondażu zrealizowanym na zlecenie serwisu GazetaPraca.pl Zanim zaczniesz czytać, odstresuj się Większość naszych rodaków nie pozostawia na bezrobotnych suchej nitki. Badani twierdzą, że w obecnej

Odrzucony projekt PiS ws. bezrobocia. PO: Mógł oznaczać minus milion miejsc pracy

preferencje, które oznaczałyby mniejsze wpływy budżetowe. Program zakładał m.in. preferencyjne kredyty i pożyczki oraz stypendia edukacyjne dla młodzieży zamieszkałej na obszarach zdegradowanych ekonomicznie. Przewidywał "wsparcie dla istniejących oraz nowo tworzonych przedsiębiorstw, które staną się

Stoczniowcy znów w Warszawie. W południe ma ich być 5 tys.

pracownikami różnych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.Jednym z żądań, jakie będą stawiać manifestanci, będzie wykreślenie z ustawy kompensacyjnej dotyczącej zwolnionych z pracy pracowników stoczni w Gdyni i Szczecinie zapisu uniemożliwiającego im pobieranie przez rok zasiłku dla bezrobotnych

Rząd PO-PSL zaprogramowany na zatrudnienie

tys. osób i na koniec 2008 r. osiągnie poziom 15 mln 752 tys. osób. Jednocześnie liczba bezrobotnych ma się obniżyć o blisko 706 tys. osób, a stopa bezrobocia - o 4,2 proc.Badanie BAEL oparte jest na innych założeniach niż dane z urzędów pracy. Według BAEL do bezrobotnych nie zaliczają się ci, którzy

Złoty umocnił się dzięki BGK i dobrym nastrojom na świecie w czwartek

znaczącej poprawy nastrojów na rynkach finansowych, sprawiły amerykańskie dane. W minionym tygodniu liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w USA do 391 tys. z 428 tys. i była najniższa od kwietnia br. Lepsze od prognoz, chociaż już w umiarkowanym stopniu, były finalne dane nt. wzrostu

Komisarz Andor: chcemy, by Fundusz Społeczny był bardziej regionalny

konferencji prasowej minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przypomniała, że Polska jak dotąd wykorzystała ponad 10 mld euro z EFS. "Z różnego rodzaju działań finansowanych z EFS skorzystało trzy miliony Polaków: od przedszkolaków, przez uczniów, po bezrobotnych poszukujących pracy, a także

Jutro nowe expose Tuska. Czego możemy się spodziewać? [PRZEGLĄD]

śmieciówek jest dość mglisty i nie wiadomo nawet, których umów by dotyczył. W samej Platformie jest już wobec niego sprzeciw - ze strony konserwatywnej frakcji Gowina, o czym pisał "Newsweek". Jeśli rząd rzeczywiście weźmie się za śmieciówki może zyskać uznanie Solidarności, której wsparcie służy

Flagi ze swastyką przywitały Merkel w Atenach. "Nie dla IV Rzeszy!"

Po rozmowach z greckim premierem Antonisem Samarasem w Atenach kanclerz Niemiec Angela Merkel ponownie zadeklarowała wsparcie dla walki o utrzymanie Grecji w strefie euro. - Życzę sobie, by Grecja pozostała w strefie euro - powiedziała Merkel, dodając, że ci, którzy teraz dokonują w Grecji wysiłków

Jesienią wraca fundusz alimentacyjny

Wraca fundusz alimentacyjny. Miesięczny zasiłek na jedno dziecko wyniesie nawet 500 zł. O wsparcie będą się mogli ubiegać rodzice, którzy są w trudnej sytuacji materialnej - tzn. tacy, w których rodzinach miesięczny dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto - pisze dziennik "Polska"

Bezrobotni rodzicami zastępczymi? Dziecko to nie etat

zaglądają szukający pracy bezrobotni. "Wciąż bardzo wiele dzieci traci oparcie w rodzicach (). Potrzebują troski, opieki oraz miłości. Z uwagi na brak nowych rodzin zastępczych () trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych ()" - głoszą pierwsze zdania anonsu. Pod spodem szczegółowo wyliczono

Podziel się chlebem dobroci

, gdy Jezus powiedział do swoich uczniów: "Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To czyńcie na moją pamiątkę". Dochód z akcji Caritas przeznaczy na wsparcie wielodzietnych rodzin, matek samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych, osób w ciężkiej sytuacji finansowej, skrzywdzonych przez los i

"GP": Umowy na czas określony do dwóch lat

wymiar czasu pracy i zmniejszenie pensji. Mieliby oni otrzymywać 70 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 386,26 zł. Pożyczka byłaby spłacana po dwóch latach. Rząd zakłada też wsparcie dla pracodawców, którzy utworzyli zakładowy fundusz szkoleniowy. Państwo ma zwrócić nawet 80 proc. kosztów, ale

Przedsiębiorcy: Decyzja Trybunału dobra, ale co z KRUS?

gospodarstwa rolnego. Powinna ona przede wszystkim ograniczyć szarą strefę. Rolnikiem powinna być jedynie osoba, która faktycznie wykonuje działalność rolniczą - podkreśla Janczewska. Z kolei Lewiatan zaznacza, że wsparcie dla najuboższych rolników, którzy są w podobnej sytuacji jak osoby bezrobotne, powinno

Ksiądz nowym szefem lewicy? Złożył CV, SLD zaprosił go na rozmowy

jak na przykład: praca z bezdomnymi, wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie, ratowanie ludzi chcących popełnić samobójstwo, kontakt z rodzinami, w których jest problem alkoholowy. Od kilku lat staram się również pomagać ludziom funkcjonującym na wolnym rynku, zarówno studentom, jak i bezrobotnym

Rząd przyjął program wspierający m.in. zatrudnienie

środki EFS, a ok. 1,7 mld euro - środki krajowe. Komisja Europejska zaakceptowała go 27 września 2007 roku" - napisano w komunikacie CIR. Według CIR pieniądze mają być przeznaczone m.in. na: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych

Brytyjski rząd szykuje wielkie zmiany w systemie wspierania bezrobotnych

powinność pracować. System zasiłków nie jest alternatywą dla pracy, ale pomocą, jeśli nie możesz jej znaleźć - mówił Purnell w wywiadzie dla BBC. I ostrzegł, że wszyscy, którzy nie będą chcieli pracować, prędzej czy później stracą wsparcie państwa.Najnowsze propozycje rządu przewidują, że każdy, kto jest

Radio Maryja bankrutuje?

pogarszającą się sytuację materialną słuchaczy, którzy finansują stację: - Prosimy was bardzo o pomoc Radiu Maryja, Telewizji Trwam, i dziełom przy nim powstałym. W ojczyźnie coraz więcej ludzi biednych, bezrobotnych. Odczuwamy to bardzo w Radiu Maryja. Jeszcze nigdy nie było u nas tak źle - mówił

Francja: Raport o biedzie - 7 mln osób żyje poniżej granicy ubóstwa

wsparcie Pomoc Katolicką to osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci. Z roku na rok wzrasta liczba będących w potrzebie samotnych matek - zwracają uwagę autorzy badania. W ciągu ostatnich kilku lat nieco wzrósł odsetek osób starszych (powyżej 50. roku życia), żyjących poniżej granicy ubóstwa - obecnie

Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczości. Wsparcie otrzyma każda zainteresowana osoba, która nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, nie była właścicielem przedsiębiorstwa, nie prowadziła działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 r. i posiada 5 tys. zł własnego wkładu. Spośród wszystkich kandydatów zostaną wyłonione

Pasterze owiec poszukiwani w Serbii (obrazek)

jagnięta". W Serbii, gdzie przeciętna miesięczna płaca to 300 euro, a jedna trzecia ludności w wieku produkcyjnym jest oficjalnie bezrobotna, pasterz może zarobić 2,5 euro miesięcznie od owcy plus wyżywienie, nocleg i odzież robocza. "Kiedyś miałem 100 owiec, teraz mam 20, ponieważ nie mogę

Pliva: kilkuset pracowników ciągle na wylocie

będziemy zwalniani - pytali pracownicy kolegów ze związków."Co ja teraz zrobię", "To karygodne"...- Na pewno będzie należał się zasiłek dla bezrobotnych - zapewniali pytani. - Promyku nadziei to my raczej nie mamy - mówili pracownicy opuszczając biurowiec krakowskiej Plivy. - Nie wiem

Dwa urzędy pracy

Jeden dla miasta, drugi dla powiatu - zapowiada prezydent Mirosław Milewski. Nowy pośredniak ma powstać w przyszłym roku. Nowy podział ma obowiązywać już od przyszłego roku Jedyny obecnie urząd pracy obsługuje mieszkańców powiatu ziemskiego i grodzkiego. W sumie ponad 25 tys. bezrobotnych z

Amerykańska gospodarka rozwija się coraz wolniej

na bardzo wysokim poziomie 9,5 proc., a co tydzień po zasiłek dla bezrobotnych zgłasza się po raz pierwszy z grubsza pół miliona Amerykanów. Dlatego na rynkach rośnie niepokój, że spełni się czarny scenariusz i dojdzie w USA do kolejnej fali recesji. Poprzednia zakończyła się w zeszłym roku i

Giełda w dół. WIG20 znów poniżej poziomu 3 tys. pkt

opublikowane o 14:30 dane z amerykańskiego rynku pracy ożywiły parkiet. Ilość nowo rejestrowanych bezrobotnych nieoczekiwanie wzrosła do 407 tys., na rynku od razu zrobiło się nerwowo a WIG20 bez problemu przeszedł przez wsparcie na poziomie 3.000 pkt" - ocenił Krzysztof Pado, analityk Beskidzkiego Domu

Dla tych, co długo bez pracy

Dzięki unijnym pieniądzom blisko setka bezrobotnych płocczan z najdłuższym stażem ma szansę na znalezienie pracy. Niedawno rozpoczęli specjalne szkolenia, dzięki którym zyskają nowy zawód. Program finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego adresowany jest do 90 osób, które pozostają bez

Eksperci: przepisy hamują rozwój spółdzielni socjalnych

Obowiązująca od ponad roku ustawa o spółdzielniach socjalnych wymaga zmian usuwających bariery w rozwoju tej formy gospodarki; potrzebne są też dodatkowe formy wsparcia, aby spółdzielnie mogły przetrwać na rynku - oceniają przedstawiciele organizacji pozarządowych wspomagających bezrobotnych w

PSL: Częściowa emerytura już od 62 lat. Będziemy rozmawiać z innymi partiami

, ale też do rozmów w sprawie "strategicznych kierunków działania koalicji do roku 2015"."Zapewnić wszystkim pracę"W uchwale przyjętej na posiedzeniu kierownictwa PSL do priorytetów w tej kadencji zaliczono zapewnienie wszystkim pracy, a także dobrej opieki medycznej; wsparcie

Komornik przejął rentę córki. Bo rodzice nie mają na gaz

, by zakwalifikować się na finansowe wsparcie z OPS-u. - A próg - 351 zł na osobę - nie został podniesiony od pięciu lat - rozkłada ręce Halina Wrochna, wicedyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Ale zapewnia, że do rodziny pójdzie pracownik socjalny, by zorientować się, co

Łódzkie. Gmina Żarnów otrzymała 250 tys. zł na wypłatę zasiłków

wypłaca już zasiłki socjalne dla najbardziej poszkodowanych rodzin. Otrzymują one pomoc do 6 tys. zł jako rekompensaty za wyrządzone przez nawałnice szkody w budynkach mieszkalnych. Z tej doraźnej pomocy skorzystało tam dotąd 48 osób i rodzin. Gmina Żarnów wystąpiła początkowo do wojewody o wsparcie kwotą

Klub Aktywnego Poszukiwania Pracy

Prawie 40 osób zaprosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do II edycji Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy. Uczestnicy poprzedniej edycji albo już znaleźli pracę, albo wezmą udział w najnowszym, ratuszowym programie dla bezrobotnych. Swą akcję MOPS kieruje do osób, które nie mają pracy od ponad

Jarosław Kaczyński: Zwyciężymy! (wideo)

; - powiedział Kamiński.Minister zdrowia Zbigniew Religa w swoim wystąpieniu zaznaczył, że nigdy nie przepadał za wiecami, ale jest przekonany, że zrobił dobrze będąc w sobotę przed PKiN. Jego zdaniem, aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, trzeba mieć wsparcie w parlamencie i wsparcie Polaków. "Tego

W ciągu 7 lat z ulgi podatkowej skorzystały cztery osoby

. Brak pieniędzy na podatki, ZUS i inwestycje początkujący przedsiębiorcy wymieniają wśród największych barier utrudniających działalności gospodarczą w Polsce. Dziś mogą dostać wsparcie z Funduszu Pracy (trzeba być jednak zarejestrowanym bezrobotnym), z Unii Europejskiej (tu trzeba przygotować

Unijne miliardy na kapitał ludzki

zadowoleni, że udało się nam go uzgodnić z Komisją jako pierwszy - mówił Jerzy Kwieciński, wiceminister w resorcie rozwoju regionalnego odpowiedzialny za negocjacje.Co się zmieni w Polsce dzięki euro, które będziemy wydawać do 2015 r.? Prawie milion bezrobotnych skorzysta z pomocy w szukaniu pracy, 100 tys

Ustawa o OFE. Decyzja Komorowskiego dziś lub jutro [WIDEO]

bezrobotne z niezależnych od nich powodów. Chodzi o niepełnosprawnych i osoby, które opiekują się przewlekle chorymi. - Potrzebna jest korekta reformy. Trzeba Polaków zapytać jeszcze raz, czy na pewno takiego systemu chcą. Rolą prezydenta jest uruchomienie debaty, która będzie miała wpływ na nasza

Zgrzyt w PE - Brytyjczycy przeciw funduszom dla Podkarpacia, Kamiński oburzony. PiS nie

udzielać wsparcia pracownikom zwalnianym w wyniku zmian strukturalnych w handlu światowym, spowodowanych globalizacją lub kryzysem finansowym. Jego roczny budżet (dla całej UE) wynosi 500 milionów euro. Unijne wsparcie ma pomóc bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, m.in. ułatwić poszukiwanie nowego

Król Arabii daje pracę i mieszkania

bezrobotny będzie otrzymywać niewielki miesięczny zasiłek. Na wielomilionowe dofinansowane może liczyć opieka zdrowotna - w pakiecie są domy dla lekarzy, nowe centra badawcze i dotacje dla prywatnych szpitali. Konserwatyści dostali obietnice renowacji meczetów, budowy ośrodków koranicznych i nowych biur dla

Fundusz na masowe zwolnienia

Bruksela ujawnia szczegóły działania Europejskiego Funduszu dostosowawczego do efektów globalizacji. Co rok będzie mogło z niego skorzystać nawet 50 tys. europejskich bezrobotnych. Pomoc będzie wypłacana także w postaci zasiłków Tak jak informowaliśmy w środę, Komisja zaakceptowała zasady

Łapy na skraju załamania. Brakuje na życie

- Ja nie pracuję. Do września mąż, który przed rokiem został zwolniony z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych. Jakoś ciągnęliśmy nasz żywot. W październiku zasiłek się skończył, wystąpiliśmy więc do ośrodka pomocy o wsparcie. Pieniędzy jeszcze nie dostaliśmy

Fundusze UE: W I kwartale wydaliśmy 0,5 mld zł więcej niż planował rząd

(m.in. drogi, koleje i ochrona środowiska) - 897 mln zł. W PO Kapitał Ludzki (dotacje, m.in. na szkolenia, edukację, wsparcie dla uczniów i bezrobotnych, organizacje pozarządowe itp.) - ponad 1 mld zł. W PO Rozwój Polski Wschodniej wydano 124 mln zł (109 proc. planu). Jeszcze szybciej unijne pieniądze

Polska wydała więcej unijnych pieniędzy, niż sama planowała

zł. W PO Infrastruktura i Środowisko (inwestycje drogowe, koleje i ochrona środowiska) wydano jeszcze więcej - bo aż 897 mln zł. Jednak absolutnym rekordzistą jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dotacje m.in. na szkolenia, edukację, wsparcie dla uczniów i bezrobotnych, organizacje pozarządowe itp

LiD: Niech prezydent podpisze nowelę ustawy o rentach i emeryturach

przede wszystkim dzieci z rodzin najuboższych - wiejskich oraz osób bezrobotnych."Od jesieni należy rozpocząć nowe działania dla polskiej wsi i ja to gwarantuję. To będą konkretne rozwiązania - ulgi dla dzieci mieszkających na wsi i wsparcie dla obszarów wiejskich - to co zostało przez PiS

Bezrobotni Polacy ruszą po kraju za nową pracą?

. "Ale pracują u nas także osoby z odległej o prawie 70 km Tucholi" - zauważył. PESA wygrała przetarg na dostawę tramwajów dla Warszawy i pod koniec roku zacznie zatrudniać nowych pracowników. "Wsparcie dla bezrobotnych, zdecydowanych na dojeżdżanie do nas z odleglejszych rejonów z

Jak ściągnąć dobre kino do Nowej Soli

pilnuje porządku w mieście. Film kosztował chłopaków niecałe 300 zł. Zagrało w nim ponad 60 osób: offowi aktorzy z Nowej Soli, ich rodzice i znajomi, nauczyciele, pan Zbyszek - bezrobotny starszy pan, który na co dzień zajmuje się zbieraniem makulatury, i inni, którzy w tym czasie nie mieli nic

Nie dostanie miliona za mobbing

pracy, na których wsparcie liczył chemik, przed sądem nabierali wody w usta. Adwokat rozważa odwołanie od wyroku. - Na pewno sprzeciwimy się opłatom nałożonym przez sąd na mojego klienta. Linia orzecznictwa Sądu Najwyższego nakazuje ochronę zwolnionego pracownika - wyjaśnia Ostafi. Spychała jest

Rząd popiera tworzenie spółdzielni socjalnych

30 procent osób wykluczonych społecznie, to według rozwiązań polskich takich osób musi być 70 procent Zdaniem ministra Sochy ze zmianą przepisów nie należy zwlekać. Obecnie wsród 2 i pół miliona bezrobotnych milion 200 tysięcy to osoby wykluczone. Także minister w kancelarii premiera Paweł

Chrzanowianka oszukiwała na internetowych aukcjach

Kilkaset kobiet z całej Polski naciągnęła 25-letnia mieszkanka Chrzanowa, która za pośrednictwem jednego z internetowych portali aukcyjnych oferowała rzekome kosmetyki najlepszych firm. Podejrzana to 25-letnia bezrobotna. Przez jakiś czas otrzymywała wsparcie od miejscowej pomocy społecznej, ale

Raport "Zatrudnienie w Polsce 2007"

oraz wsparcie dla bezrobotnych i biernych zawodowo. Jak podkreślił Maciej Bukowski z IBS, konieczne jest zmniejszenie wydatków na te formy wsparcia, których skuteczność jest bliska zeru lub wręcz ujemna, jak roboty publiczne i prace interwencyjne, oraz zastąpienie ich przez formy tańsze i pełniące inną

Fedak na Kongresie Kobiet: poprawmy sytuację materialną kobiet

wieku emerytalnego kobiet" - odpowiedziała jej wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska. Zwróciła uwagę, że w tej chwili 2,5 mln osób w Polsce nie ma pracy, bezrobotni są też młodzi ludzie a kobiety powyżej 50 roku życia nie są postrzegane przez pracodawców jako "atrakcyjni pracownicy"

Pani Ania robi rzeczy niezwykłe

Ania. - Od nikogo tego nie słyszą, a takie wsparcie to początek drogi. Jak zaczną wierzyć w siebie, zapisują się na szkolenia, kursy, myślą o pracy. Anna Kasperek jest pracownikiem pomocy społecznej od 17 lat. Przez ostatnie dwa lata oprócz klubu kobiet powołała w jednym z gdańskich liceów klub

MIR: wydaliśmy ponad 299 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ponad 31 mld euro ma być w dyspozycji samorządów wojewódzkich w ramach regionalnych programów operacyjnych. Reszta pieniędzy ma trafić m.in. na programy zarządzane centralnie. Przygotowane przez Polskę programy

Sprawa 11-letniego Sebastiana. Gmina w końcu deklaruje pomoc

nikt nie pomógł?- Ano właśnie, dlaczego nikt nie pomógł? - pytaniem na pytanie odpowiada Mikuła. I próbuje szukać odpowiedzi. - Może nikt się nie chciał mocno angażować? Może rodzina sama nie chciała przyznać się do biedy i nie chciała pomocy?Dziś wsparcie deklarują wszyscy. Skrzyknęli się sąsiedzi

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Aktywna polityka na rynku pracy

dla osób długotrwale bezrobotnych (finansowe wsparcie inicjatyw skierowanych do grup bezrobotnych mających największe problemy z uzyskaniem pracy). Makroekonomicznymi narzędziami wykorzystywanymi w aktywnej polityce na rynku pracy są przede wszystkim instrumenty polityki fiskalnej (podatki i wydatki

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

działalność. Angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, wspiera ubogich, bezdomnych i bezrobotnych. Stale też poszerza grono osób, które chcą pomagać w podobny sposób: - w lutym 2005 r. został utworzony nowy Oddział Terenowy w Pieszycach, a w kolejnych miesiącach

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

wsparcie w formie szkoleń, konsultacji oraz szeroko rozumianego poradnictwa i pomocy w wymianie informacji. HistoriaFundacja, zarejestrowana w lutym 1996 roku, kontynuuje działalność Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (CSDP) – intensywnego, dwuletniego programu edukacyjnego, prowadzonego

Fundacja Nadzieja

humorystycznie mawia bp Piotr Jarecki - "gdy w samolocie po raz pierwszy spotkałem się z Panem Davidem Thomasem. Tam rozmawialiśmy o formach pomocy osobom bezrobotnym, osobom biednym, w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Pan Thomas mówił o brytyjskiej fundacji Prince's Trust, oferującej wsparcie takim osobom

Park Technologiczny SA Koszalin

w trakcie inkubacji otrzymuje wsparcie z Parku Technologicznego w zakresie: korzystania z nowoczesnej infrastruktury biurowej, korzystania z Wirtualnego Biura, pomocy w obsłudze prawnej, pomocy w obsłudze księgowej, wsparcia marketingowego, wsparcia i możliwości nawiązywania kontaktów ze środowiskiem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.