wsparcie bezrobotnych

PAP

Świętokrzyskie. Ponad 87 mln euro z UE na wsparcie młodych bezrobotnych

Świętokrzyskie. Ponad 87 mln euro z UE na wsparcie młodych bezrobotnych

Ponad 87 mln euro będzie mogło wykorzystać województwo świętokrzyskie w latach 2014-2020 na wsparcie młodych bezrobotnych - osób do 29 r. życia - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Świętokrzyskie. Ruszył program aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich

Ruszył pierwszy w województwie świętokrzyskim program regionalny mający na celu aktywizację osób bezrobotnych z terenów wiejskich. Weźmie w nim udział sześć powiatów, w których odsetek osób bezrobotnych mieszkających na wsi jest największy.

Pomorskie. Ogłoszenie o naborze projektów dla bezrobotnej młodzieży

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w lutym planuje ogłosić nabór na projekty aktywizujące bezrobotnych młodych ludzi z Pomorza. Będą one realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Region w latach 2014-2020 na ten cel ma prawie 93 mln euro.

Świętokrzyskie. Ponad 146 mln euro w nowym RPO na wsparcie rynku pracy

Wsparcie rynku pracy w ramach nowego RPO dotyczy bezrobotnych powyżej 30. roku życia. Pierwsze konkursy z tego zakresu będą prawdopodobnie ogłoszone w drugiej połowie roku. Jak powiedział PAP Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, instytucja w ramach programu regionalnego będzie

BGK: nawet 74 tys. zł pożyczki na własny biznes

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że pożyczki te będą udzielane w ramach drugiego etapu programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie". Podkreślał, że w pierwszym etapie tego Programu ze wsparcia skorzystało niemal 100

BGK: nawet 74 tys. zł pożyczki na własny biznes

03.11. Warszawa (PAP) - Od 17 listopada absolwenci, studenci oraz bezrobotni będą mogli ubiegać się nawet o 74 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. W poniedziałek BGK podpisał w tej sprawie umowy z instytucjami pożyczkowymi. Inicjatorem programu jest resort pracy

Aż 114 mln euro pójdzie na walkę z bezrobociem u młodych

zdrowie. Jak poinformowała PAP rzeczniczka urzędu marszałkowskiego Beata Krzemińska, wiadomo już, że w ramach priorytetu "Osoby młode na rynku pracy" regionowi "przypisano pulę" 114 mln euro. - Pieniądze te zostaną wykorzystane na wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez pracy

MIR: wydaliśmy ponad 311 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ponad 31 mld euro ma być w dyspozycji samorządów wojewódzkich w ramach regionalnych programów operacyjnych. Reszta pieniędzy ma trafić m.in. na programy zarządzane centralnie. Przygotowane przez Polskę programy

"S": potrzebne gwarancje dla młodych ludzi, którzy zostaną bez pracy

bezrobotnych otrzymało wsparcie w ciągu czterech miesięcy. Chcemy uzyskać standard wyznaczony w programie +Gwarancje dla Młodych+ w okresie dwóch lat. Już w przyszłym roku gdy ruszy program +Power+, czyli uruchomione zostaną środki UE na gwarancje - wtedy mam także nadzieję, że organizacje pracodawców i

Podkarpackie. W Jaśle w call center pracę znajdzie ponad 200 osób

Inwestycja Grupy Kapitałowej Loyd otrzymała wsparcie ze strony władz samorządowych. Jak poinformował PAP burmistrz Jasła Andrzej Czernecki, podpisane zostało specjalne porozumienie o współpracy. W jego ramach inwestor będzie prowadził rekrutację poprzez miejscowy Powiatowy Urząd Pracy, oznacza to

Lubelskie. Hortex planuje grupowe zwolnienia w zakładzie w Rykach

radą pracowniczą dotyczące warunków zwolnień. "Zwalniani pracownicy będą mogli liczyć na odprawy oraz szkolenia i wsparcie w poszukiwaniu nowych miejsc pracy" - zapewniła Łosiak. Związkowcy z ryckiego Hortexu liczą na to, że skala zwolnień będzie mniejsza i uda się uzyskać pomoc ze strony

"Gwarancje dla młodzieży" - 13,8 mld zł na wsparcie na rynku pracy

jednostki OHP z całego kraju zorganizują centra edukacji i pracy młodzieży, centra kariery, punkty pośrednictwa pracy. Wsparcie OHP adresowane jest przede wszystkim do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (z powodów rodzinnych oraz środowiskowych), w szczególności do osób wywodzących się z

Program "Partnerstwo dla pracy"? Trzy minuty rozmowy i praca przy rozdawaniu ulotek [LIST OD CZYTELNIKA]

Program "Partnerstwo dla pracy"? Trzy minuty rozmowy i praca przy rozdawaniu ulotek [LIST OD CZYTELNIKA]

dokonać. Projekt nowej ustawy o promocji zatrudnienia zakłada m.in., że urzędy pracy będą bardziej zbliżone w działaniu do agencji zatrudnienia, z usług których korzystali uczestnicy programu. Drugi artykuł ukazuje skuteczność testowanych rozwiązań i podaje, że z 977 bezrobotnych z Podkarpacia aż 350

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

rynek pracy, oferować zasiłki dla bezrobotnych, szkolenia i bezpłatne staże. Jeśli chodzi o podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego, to Seredyn zapowiedziała, że na jesieni zdecyduje o tym rząd. Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Jarosław Duda mówił o konieczności różnicowania wsparcie dla

Papież: nie rodziny wielodzietne, ale system gospodarczy przyczyną ubóstwa

; - oświadczył papież zwracając się do uczestników audiencji w Auli Pawła VI. Na słowa te zareagowali długim aplauzem. Następnie papież dodał: "System gospodarczy, który wyklucza, wyklucza zawsze, wyklucza dzieci, starszych ludzi, wyklucza młodzież, bezrobotnych i który tworzy kulturę odrzucenia, w jakiej

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

Przyszłość. Dodała, że rodzice nie zgadzają się z wyliczeniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z których wynika, że wsparcie adresowane do tej grupy jest znacznie wyższe niż w rzeczywistości. Przypomniała również, że zasiłek ten nie był podnoszony od 9 lat. Zaznaczyła, że ani ona, ani wielu

Podlaskie. 1,2 mld euro w wynegocjowanym z KE RPO na lata 2014-20

zakresie. Jednym z "unikalnych" - jak to określił Górski - działań, które znalazły się w podlaskim RPO jest wsparcie dla przedsiębiorców z terenu gmin, które na swym obszarze mają obszary cenne przyrodniczo objęte siecią Natura 2000. Na tworzenie przez przedsiębiorców w tych gminach miejsc pracy

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na projekty dotyczące inwestowania w kapitał ludzki w Lubelskiem przeznaczona będzie kwota blisko 657 mln euro. "Chcemy bardziej efektywnie i bardziej skutecznie zaadresować to wsparcie, które mamy do dyspozycji w nowej

Na Wall Street wahanie, po decyzji EBC wzrosty, na koniec dnia spadki

celu wsparcie ożywienia w europejskiej gospodarce - poinformował prezes EBC Mario Draghi. "Nowy program wraz z ogłoszonym wcześniej programem TLTRO będzie miał znaczący wpływ na sumę bilansową EBC" - powiedział Draghi na konferencji prasowej po zakończeniu comiesięcznego posiedzenia Rady

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

do protestujących posłowie PiS, zapewniali o swoim poparciu ale zastrzegali jednocześnie, że w obecnej kadencji nie mają w Sejmie większości, by przeforsować przepisy dot. systemu wsparcie dla niepełnosprawnych. "Od czasu naszego protestu w Sejmie zmieniło się tylko tyle, że mamy wyższe

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

których wynika, że wsparcie adresowane do tej grupy jest znacznie wyższe niż w rzeczywistości. Podkreśliła, że sama otrzymuje miesięcznie 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego i 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Przypomniała, że zasiłek ten nie był podnoszony od 9 lat. Zaznaczyła, że ani ona, ani wielu

PSL: oddać Fundusz Pracy związkom zawodowym i pracodawcom

PSL: oddać Fundusz Pracy związkom zawodowym i pracodawcom

bezrobociu. Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.Według danych ministerstwa gospodarki w latach 2009-2010 wsparcie z Funduszu Pracy uzyskało około 1,5 mln bezrobotnych, w tym na staże skierowano ponad 550 tys. absolwentów, z

Kardynał Dziwisz apeluje: Walczmy ze skłonnościami do egoizmu partyjnego

Kardynał Dziwisz apeluje: Walczmy ze skłonnościami do egoizmu partyjnego

mówił, że odpowiedzialni za życie społeczne i polityczne powinni, niczym ewangeliczni słudzy, "szukać zwłaszcza ludzi biednych, bezrobotnych, bez dachu nad głową, pozbawionych przywilejów, potrzebujących pomocy solidarnego społeczeństwa, rozkładającego bardziej sprawiedliwie ciężary na barki

Świętokrzyskie.Przygotowano uaktualniony plan zagospodarowania regionu

wyodrębniono tereny, dające się wyróżnić przez kryteria podobieństw m.in. przyrodniczych, społecznych lub gospodarczych, które są barierami bądź czynnikami ich potencjalnego rozwoju. Dla nich będzie dedykowane unijne wsparcie. Są to: Miejski Obszar Funkcjonalny (utworzony przez Kielce i 11 ościennych gmin

MIR: 13 mld euro na Europejski Fundusz Społeczny w latach 2014-2020

. osób niepełnosprawnych, starszych i długotrwale bezrobotnych. Chodzi o kursy, szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe, staże, subsydiowane zatrudnienie, oferty centrów, klubów i świetlic integracji społecznej. Środki z EFS trafiły także do prawie 12,4 tys. przedsiębiorstw ekonomii społecznej, dzięki

Urodzisz dziecko, to dostaniesz przez 2 lata 1600 zł miesięcznie

zarejestrowanych bezrobotnych, którzy są obecnie w rejestrach tylko po to, by mieć ubezpieczenie. Szacuje się, że wyrejestruje się około 25 proc. bezrobotnych. Nie edukujcie bezrobotnych Przewiduje się także powstanie 5,5 tys. nowych podmiotów gospodarczych. Pomóc w tym mają dotacje, pożyczki, wsparcie pomostowe

Pieniądze unijne mają wspierać przedsiębiorczość

Dzięki pieniądzom unijnym pomoc otrzymują bezrobotni, pracownicy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, finansowane są programy rozwoju szkół, powstają nowe przedszkola. Z różnych form wsparcia skorzystało 80 tys. osób. - W ramach programu "Kapitał ludzki" na Lubelszczyźnie

Mniej pieniędzy na walkę z bezrobociem... bo mija kryzys

mają około 1,3 mld zł na wsparcie dla bezrobotnych, którzy chcą założyć własny biznes, a już w przyszłym na ten cel dostaną tylko 200 mln zł. W sumie rząd tnie pieniądze na wyposażenie stanowisk pracy i pomoc w zakładaniu firm z ponad 2 mld zł do 350 mln zł.- Dwa razy większe kwoty pozwoliły na

71 proc. bezrobotnych jest bez pracy ponad rok

proc. odczuwa pogorszenie stanu zdrowia i ma poczucie, że jest nikomu niepotrzebnych. Z deklaracji osób bezrobotnych wynika, że w ich trudnej sytuacji życiowej wszelkiego rodzaju oparcie zapewnia im głównie rodzina (87 proc.). Zdecydowana większość (73 proc.) znajduje także emocjonalne wsparcie u

Mazowsze: Prawie 400 mln zł na walkę z bezrobociem

rezerwy ministra pracy i polityki społecznej. Z pomocy skorzystało prawie 66 tys. bezrobotnych. Na staże u pracodawców przeznaczono ok. 104 mln zł, na wsparcie przy otwieraniu działalności gospodarczej, 77,8 mln, na przygotowanie zawodowe 39 mln zł.

Lewica i PiS pozytywnie o obniżeniu prowizji od składek na OFE

zastanowić się, czy zostają środki na wsparcie, jak dodała zresztą słuszne, bezrobotnych spłacających kredyty hipoteczne. Natalli-Świat zapytana o opinię nt. rządowego projektu ustawy o pomocy w spłacie kredytów hipotecznych osobom, które straciły pracę, powiedziała, że nie zna tego projektu, więc nie będzie

Bez poręczenia nie dostaniesz pieniędzy na własną firmę

, ale również bywają - dodaje Jeżewski. Bez jakichkolwiek obwarowań, to znaczy zabezpieczeń nawet najlepszy biznesplan nie ma co liczyć na wsparcie. - Dlatego, że są to środki publiczne, wydając je my musimy mieć gwarancję, że w razie jakiś problemów te pieniądze do nas wrócą. Dlatego każdy, kto

Domy bezrobotnych nagrodzone. Koszt metra - 800 zł

W 2006 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy starostą nyskim a burmistrzem Paczkowa, dotyczące pionierskiego programu budowy mieszkań poprzez system szkoleń zawodowych osób bezrobotnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Efektem szkolenia było oddanie w 2008 roku

Volvo - kolejne zwolnienia

prawie 4 tys. w Szwecji. Z powodu fali zwolnień w przemyśle samochodowym w październiku rząd w Sztokholmie przekazał dodatkowo 211 mln dol. na wsparcie dla bezrobotnych.

Świętokrzyskie. Rusza Kielecki Inkubator Ekonomii Społecznej

Celem inkubatora jest wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, czyli organizacji pozarządowych i spółdzielni, które podejmują działania kierując się chęcią pomocy i realizacji inicjatyw przydatnych danej społeczności. Beneficjentami będą także osoby, które nie działają w żadnej organizacji, ale chcą

Unia da bezrobotnemu na firmę

Chcesz 100 tys. na firmę? Napisz do nas- W tym roku do podziału będzie 57 mln euro. Do 2013 roku UE na uruchamianie nowych firm - 340,7 mln euro - powiedział gazecie Stanisław Krakowski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.O pieniądze może ubiegać się bezrobotny, który nie był zatrudniony co

Makowski ocenia rok Franciszka: Pierwszy papież od dawna, który rozumie, czym jest władza. Pełzająca rewolucja

list. Żeby zapytać o to, co sądzą na temat Kościoła i przemian obyczajowych. To pokazuje, że on ma instynkt rozmawiania i dialogowania. Dopiero potem podejmuje decyzje. Kościół ubogi Franciszek praktycznie od początku pontyfikatu mówi o Kościele ubogim. I apeluje do duchownych o wsparcie, porzucenie

Minister Bieńkowska walczy o niepełnosprawnych

. Oprócz nich pozostałe grupy to osoby po 50. roku życia, matki wracające do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, bezrobotni i młodzi ludzie bez kwalifikacji zawodowych po 25. roku życia. Niepełnosprawni w ramach PO KL mogą brać udział w wielu priorytetach, które pozwolą im bezpłatnie

Portugalia: biskupi wzywają księży do dzielenia się z ubogimi

diecezji Fatima-Leiria Antonio Marto. Ten ostatni ujawnił, że na wsparcie dla ubogich przeznaczona zostanie "znaczna część środków, jakie pozostawią pielgrzymi w grudniu bieżącego roku w sanktuarium w Fatimie".- Pieniądze te zostaną rozdzielone wśród najbiedniejszych za pośrednictwem

Kłoczko: rządowe propozycje ws. dopłat do kredytów - kontrowersyjne

wynieść rządowa dopłata dla bezrobotnych na spłatę kredytu hipotecznego. Wysokość pomocy będzie zależała od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy. Rząd chciałby, żeby posiadacz kredytu - mimo utraty pracy - spłacał część swoich zobowiązań. Rządowa dopłata z Funduszu Pracy będzie miała charakter pożyczki

Generalny inspektor ochrony danych osobowych podał się do dymisji

apolityczność, tzn. doprowadzenie do sytuacji, w której jesteśmy w stanie uzyskać rozsądne wsparcie ze strony wszystkich opcji politycznych w Polsce, a tak jest w tej chwili - podkreślił. Obowiązki będą podobne Jak relacjonuje Wiewiórowski, obowiązki EDPS są bardzo podobne do obowiązków polskiego GIODO

Protest przeciw jadłodajni? "Nikt nas o zdanie nie pytał"

, skierowanym tu przez ośrodki pomocy społecznej: bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom, przewlekle chorym. Wnuk Jacka Kuronia, Jakub, ma prowadzić warsztaty gotowania z tanich produktów. Kuroniowie zastrzegają: - Nie będziemy karmić za darmo osób, które wystają przy ławeczkach, a pieniądze wydają na

Boją się wizyt bezdomnych. Nie chcą jadłodajni Kuroniówki

osobie. Przy doborze tych klientów pomogłyby ośrodki pomocy społecznej. Chodzi o osoby starsze, przewlekle chore, bezrobotne, rodziny wielodzietne. - Tych, którzy rokują. Nie będziemy karmić za darmo osób, które wystają przy ławeczkach, a pieniądze wydają na alkohol - zapewniała "Gazetę" Joanna

Portugalia. Biskupi chcą, by wszystkie parafie pomagały ofiarom kryzysu

Dokument, który został przedstawiony w trakcie rozpoczętego w czwartek w Fatimie trzydniowego Krajowego Spotkania Duszpasterstwa Społecznego, zobowiązuje do "zwalczania kryzysu poprzez pomoc bezrobotnym, chorym i osobom z marginesu społecznego". Jak zapewnił uczestniczący w konferencji

General Motors do likwidacji?

Tylko pomoc rządu może uchronić GM przed bankructwem - twierdzą analitycy branży motoryzacyjnej - podaje"Parkiet". O wsparcie dla przemysłu samochodowego przez państwo zaapelował prezydent elekt Barack Obama. Krach firmy powiększyłby armię bezrobotnych w USA o 2,5 miliona osób. "

Bundestag uchwalił budżet na 2008 rok

wsparcie dla bezrobotnych (35 mld). Na inwestycje przeznaczy się łącznie 24,66 mld euro.

Ostra wyprzedaż na Wall Street. W Polsce kolejny rekord franka

zdołał obronić wsparcie na poziomie 1.200 punktów.Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 4,30 proc. do 11.384,51 pkt. Nasdaq Comp. zniżkował o 5,08 proc. i wyniósł 2.556,39 pkt. Indeks S&P 500 spadł o 4,78 proc. i wyniósł na koniec dnia 1.200,13 pkt.Wśród inwestorów coraz powszechniejsze stają się

Dostaniemy 11,5 mld euro na walkę z bezrobociem

Oznacza to, że można już rozpisywać pierwsze konkursy na wykorzystanie pieniędzy z unijnych funduszy. Z tego programu zostaną sfinansowane szkolenia dla prawie miliona bezrobotnych. Wsparcie dostaną między innymi szkoły zawodowe i te uczelnie, która zapewnią szkolenie specjalistów w nowoczesnych

CBOS: brak miejsc pracy główną przyczyną bezrobocia

bezrobocia respondenci zaliczają przede wszystkim zły stan psychiczny bezrobotnych (42 proc.), złe traktowanie w pracy (38 proc.), godzenie się na niskie zarobki (37 proc.) i ubożenie rodzin osób bezrobotnych (36 proc.). Ankietowani uważają, że bezrobotni mogą liczyć na pomoc i wsparcie rodziny (86 proc

W Małopolsce ruszył program wsparcia dla osób trwale bezrobotnych

250 osób zaliczanych do grupy długotrwale bezrobotnych z całego województwa małopolskiego będzie mogło zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i doskonalić posiadanie umiejętności w ramach projektu, którego realizację rozpoczęła Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR). Jak poinformowała w

260 mln euro na walkę z bezrobociem w Podlaskiem

Osoby powyżej 45 roku życia, niepełnosprawni i kobiety, a także młodzi bezrobotni, którzy nie ukończyli 24 lat - to grupy, które będą w województwie podlaskim traktowane priorytetowo przy podziale środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - poinformowały w piątek PAP instytucje, które

Bezrobotni to lenie i nieuki?

Są leniwi, wybredni i brak im kwalifikacji - tak ocenia bezrobotnych większość respondentów w sondażu zrealizowanym na zlecenie serwisu GazetaPraca.pl Zanim zaczniesz czytać, odstresuj się Większość naszych rodaków nie pozostawia na bezrobotnych suchej nitki. Badani twierdzą, że w obecnej

Strach padł na Kubę. Drakońskie zwolnienia w sektorze publicznym

- Utrata pracy oznacza dla bardzo wielu z nas konieczność szukania nowego sposobu na życie. To może być trudne - powiedział w rozmowie z agencją AFP kubański kardynał Jaime Ortega.Dla świeżo powstałej armii bezrobotnych kubański rząd ma jedną propozycję - własna firma. Plan zwolnień przewiduje

Chlebowski: pomoc w spłacie kredytu hipotecznego za 1,5 - 2 miesiące

Jak podkreślił, status bezrobotnego będzie umożliwiał uzyskanie pożyczki od rządu na spłatę kredytu hipotecznego. Chlebowski wyjaśnił, że przy ubieganiu się o wsparcie nie będzie miała znaczenia "forma utraty pracy". Pomoc otrzymają ci, którzy np. utracą pracę na skutek zwolnień grupowych

Rząd PO-PSL zaprogramowany na zatrudnienie

tys. osób i na koniec 2008 r. osiągnie poziom 15 mln 752 tys. osób. Jednocześnie liczba bezrobotnych ma się obniżyć o blisko 706 tys. osób, a stopa bezrobocia - o 4,2 proc.Badanie BAEL oparte jest na innych założeniach niż dane z urzędów pracy. Według BAEL do bezrobotnych nie zaliczają się ci, którzy

Stoczniowcy znów w Warszawie. W południe ma ich być 5 tys.

pracownikami różnych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.Jednym z żądań, jakie będą stawiać manifestanci, będzie wykreślenie z ustawy kompensacyjnej dotyczącej zwolnionych z pracy pracowników stoczni w Gdyni i Szczecinie zapisu uniemożliwiającego im pobieranie przez rok zasiłku dla bezrobotnych

Odrzucony projekt PiS ws. bezrobocia. PO: Mógł oznaczać minus milion miejsc pracy

preferencje, które oznaczałyby mniejsze wpływy budżetowe. Program zakładał m.in. preferencyjne kredyty i pożyczki oraz stypendia edukacyjne dla młodzieży zamieszkałej na obszarach zdegradowanych ekonomicznie. Przewidywał "wsparcie dla istniejących oraz nowo tworzonych przedsiębiorstw, które staną się

Złoty umocnił się dzięki BGK i dobrym nastrojom na świecie w czwartek

znaczącej poprawy nastrojów na rynkach finansowych, sprawiły amerykańskie dane. W minionym tygodniu liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w USA do 391 tys. z 428 tys. i była najniższa od kwietnia br. Lepsze od prognoz, chociaż już w umiarkowanym stopniu, były finalne dane nt. wzrostu

Komisarz Andor: chcemy, by Fundusz Społeczny był bardziej regionalny

konferencji prasowej minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska przypomniała, że Polska jak dotąd wykorzystała ponad 10 mld euro z EFS. "Z różnego rodzaju działań finansowanych z EFS skorzystało trzy miliony Polaków: od przedszkolaków, przez uczniów, po bezrobotnych poszukujących pracy, a także

Jesienią wraca fundusz alimentacyjny

Wraca fundusz alimentacyjny. Miesięczny zasiłek na jedno dziecko wyniesie nawet 500 zł. O wsparcie będą się mogli ubiegać rodzice, którzy są w trudnej sytuacji materialnej - tzn. tacy, w których rodzinach miesięczny dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto - pisze dziennik "Polska"

Jutro nowe expose Tuska. Czego możemy się spodziewać? [PRZEGLĄD]

śmieciówek jest dość mglisty i nie wiadomo nawet, których umów by dotyczył. W samej Platformie jest już wobec niego sprzeciw - ze strony konserwatywnej frakcji Gowina, o czym pisał "Newsweek". Jeśli rząd rzeczywiście weźmie się za śmieciówki może zyskać uznanie Solidarności, której wsparcie służy

Flagi ze swastyką przywitały Merkel w Atenach. "Nie dla IV Rzeszy!"

Po rozmowach z greckim premierem Antonisem Samarasem w Atenach kanclerz Niemiec Angela Merkel ponownie zadeklarowała wsparcie dla walki o utrzymanie Grecji w strefie euro. - Życzę sobie, by Grecja pozostała w strefie euro - powiedziała Merkel, dodając, że ci, którzy teraz dokonują w Grecji wysiłków

Bezrobotni rodzicami zastępczymi? Dziecko to nie etat

zaglądają szukający pracy bezrobotni. "Wciąż bardzo wiele dzieci traci oparcie w rodzicach (). Potrzebują troski, opieki oraz miłości. Z uwagi na brak nowych rodzin zastępczych () trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych ()" - głoszą pierwsze zdania anonsu. Pod spodem szczegółowo wyliczono

"GP": Umowy na czas określony do dwóch lat

wymiar czasu pracy i zmniejszenie pensji. Mieliby oni otrzymywać 70 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 386,26 zł. Pożyczka byłaby spłacana po dwóch latach. Rząd zakłada też wsparcie dla pracodawców, którzy utworzyli zakładowy fundusz szkoleniowy. Państwo ma zwrócić nawet 80 proc. kosztów, ale

Przedsiębiorcy: Decyzja Trybunału dobra, ale co z KRUS?

gospodarstwa rolnego. Powinna ona przede wszystkim ograniczyć szarą strefę. Rolnikiem powinna być jedynie osoba, która faktycznie wykonuje działalność rolniczą - podkreśla Janczewska. Z kolei Lewiatan zaznacza, że wsparcie dla najuboższych rolników, którzy są w podobnej sytuacji jak osoby bezrobotne, powinno

Ksiądz nowym szefem lewicy? Złożył CV, SLD zaprosił go na rozmowy

jak na przykład: praca z bezdomnymi, wsparcie psychologiczne dla osób w kryzysie, ratowanie ludzi chcących popełnić samobójstwo, kontakt z rodzinami, w których jest problem alkoholowy. Od kilku lat staram się również pomagać ludziom funkcjonującym na wolnym rynku, zarówno studentom, jak i bezrobotnym

Rząd przyjął program wspierający m.in. zatrudnienie

środki EFS, a ok. 1,7 mld euro - środki krajowe. Komisja Europejska zaakceptowała go 27 września 2007 roku" - napisano w komunikacie CIR. Według CIR pieniądze mają być przeznaczone m.in. na: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych

Brytyjski rząd szykuje wielkie zmiany w systemie wspierania bezrobotnych

powinność pracować. System zasiłków nie jest alternatywą dla pracy, ale pomocą, jeśli nie możesz jej znaleźć - mówił Purnell w wywiadzie dla BBC. I ostrzegł, że wszyscy, którzy nie będą chcieli pracować, prędzej czy później stracą wsparcie państwa.Najnowsze propozycje rządu przewidują, że każdy, kto jest

Francja: Raport o biedzie - 7 mln osób żyje poniżej granicy ubóstwa

wsparcie Pomoc Katolicką to osoby samotne lub samotnie wychowujące dzieci. Z roku na rok wzrasta liczba będących w potrzebie samotnych matek - zwracają uwagę autorzy badania. W ciągu ostatnich kilku lat nieco wzrósł odsetek osób starszych (powyżej 50. roku życia), żyjących poniżej granicy ubóstwa - obecnie

Radio Maryja bankrutuje?

pogarszającą się sytuację materialną słuchaczy, którzy finansują stację: - Prosimy was bardzo o pomoc Radiu Maryja, Telewizji Trwam, i dziełom przy nim powstałym. W ojczyźnie coraz więcej ludzi biednych, bezrobotnych. Odczuwamy to bardzo w Radiu Maryja. Jeszcze nigdy nie było u nas tak źle - mówił

Pasterze owiec poszukiwani w Serbii (obrazek)

jagnięta". W Serbii, gdzie przeciętna miesięczna płaca to 300 euro, a jedna trzecia ludności w wieku produkcyjnym jest oficjalnie bezrobotna, pasterz może zarobić 2,5 euro miesięcznie od owcy plus wyżywienie, nocleg i odzież robocza. "Kiedyś miałem 100 owiec, teraz mam 20, ponieważ nie mogę

Pliva: kilkuset pracowników ciągle na wylocie

będziemy zwalniani - pytali pracownicy kolegów ze związków."Co ja teraz zrobię", "To karygodne"...- Na pewno będzie należał się zasiłek dla bezrobotnych - zapewniali pytani. - Promyku nadziei to my raczej nie mamy - mówili pracownicy opuszczając biurowiec krakowskiej Plivy. - Nie wiem

Giełda w dół. WIG20 znów poniżej poziomu 3 tys. pkt

opublikowane o 14:30 dane z amerykańskiego rynku pracy ożywiły parkiet. Ilość nowo rejestrowanych bezrobotnych nieoczekiwanie wzrosła do 407 tys., na rynku od razu zrobiło się nerwowo a WIG20 bez problemu przeszedł przez wsparcie na poziomie 3.000 pkt" - ocenił Krzysztof Pado, analityk Beskidzkiego Domu

Amerykańska gospodarka rozwija się coraz wolniej

na bardzo wysokim poziomie 9,5 proc., a co tydzień po zasiłek dla bezrobotnych zgłasza się po raz pierwszy z grubsza pół miliona Amerykanów. Dlatego na rynkach rośnie niepokój, że spełni się czarny scenariusz i dojdzie w USA do kolejnej fali recesji. Poprzednia zakończyła się w zeszłym roku i

Eksperci: przepisy hamują rozwój spółdzielni socjalnych

Obowiązująca od ponad roku ustawa o spółdzielniach socjalnych wymaga zmian usuwających bariery w rozwoju tej formy gospodarki; potrzebne są też dodatkowe formy wsparcia, aby spółdzielnie mogły przetrwać na rynku - oceniają przedstawiciele organizacji pozarządowych wspomagających bezrobotnych w

PSL: Częściowa emerytura już od 62 lat. Będziemy rozmawiać z innymi partiami

, ale też do rozmów w sprawie "strategicznych kierunków działania koalicji do roku 2015"."Zapewnić wszystkim pracę"W uchwale przyjętej na posiedzeniu kierownictwa PSL do priorytetów w tej kadencji zaliczono zapewnienie wszystkim pracy, a także dobrej opieki medycznej; wsparcie

Komornik przejął rentę córki. Bo rodzice nie mają na gaz

, by zakwalifikować się na finansowe wsparcie z OPS-u. - A próg - 351 zł na osobę - nie został podniesiony od pięciu lat - rozkłada ręce Halina Wrochna, wicedyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Ale zapewnia, że do rodziny pójdzie pracownik socjalny, by zorientować się, co

Łódzkie. Gmina Żarnów otrzymała 250 tys. zł na wypłatę zasiłków

wypłaca już zasiłki socjalne dla najbardziej poszkodowanych rodzin. Otrzymują one pomoc do 6 tys. zł jako rekompensaty za wyrządzone przez nawałnice szkody w budynkach mieszkalnych. Z tej doraźnej pomocy skorzystało tam dotąd 48 osób i rodzin. Gmina Żarnów wystąpiła początkowo do wojewody o wsparcie kwotą

Jarosław Kaczyński: Zwyciężymy! (wideo)

; - powiedział Kamiński.Minister zdrowia Zbigniew Religa w swoim wystąpieniu zaznaczył, że nigdy nie przepadał za wiecami, ale jest przekonany, że zrobił dobrze będąc w sobotę przed PKiN. Jego zdaniem, aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne, trzeba mieć wsparcie w parlamencie i wsparcie Polaków. "Tego

Unijne miliardy na kapitał ludzki

zadowoleni, że udało się nam go uzgodnić z Komisją jako pierwszy - mówił Jerzy Kwieciński, wiceminister w resorcie rozwoju regionalnego odpowiedzialny za negocjacje. Co się zmieni w Polsce dzięki euro, które będziemy wydawać do 2015 r.? Prawie milion bezrobotnych skorzysta z pomocy w szukaniu pracy, 100 tys

W ciągu 7 lat z ulgi podatkowej skorzystały cztery osoby

. Brak pieniędzy na podatki, ZUS i inwestycje początkujący przedsiębiorcy wymieniają wśród największych barier utrudniających działalności gospodarczą w Polsce. Dziś mogą dostać wsparcie z Funduszu Pracy (trzeba być jednak zarejestrowanym bezrobotnym), z Unii Europejskiej (tu trzeba przygotować

Ustawa o OFE. Decyzja Komorowskiego dziś lub jutro [WIDEO]

bezrobotne z niezależnych od nich powodów. Chodzi o niepełnosprawnych i osoby, które opiekują się przewlekle chorymi. - Potrzebna jest korekta reformy. Trzeba Polaków zapytać jeszcze raz, czy na pewno takiego systemu chcą. Rolą prezydenta jest uruchomienie debaty, która będzie miała wpływ na nasza

Zgrzyt w PE - Brytyjczycy przeciw funduszom dla Podkarpacia, Kamiński oburzony. PiS nie

udzielać wsparcia pracownikom zwalnianym w wyniku zmian strukturalnych w handlu światowym, spowodowanych globalizacją lub kryzysem finansowym. Jego roczny budżet (dla całej UE) wynosi 500 milionów euro. Unijne wsparcie ma pomóc bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, m.in. ułatwić poszukiwanie nowego

Król Arabii daje pracę i mieszkania

bezrobotny będzie otrzymywać niewielki miesięczny zasiłek. Na wielomilionowe dofinansowane może liczyć opieka zdrowotna - w pakiecie są domy dla lekarzy, nowe centra badawcze i dotacje dla prywatnych szpitali. Konserwatyści dostali obietnice renowacji meczetów, budowy ośrodków koranicznych i nowych biur dla

Fundusz na masowe zwolnienia

Bruksela ujawnia szczegóły działania Europejskiego Funduszu dostosowawczego do efektów globalizacji. Co rok będzie mogło z niego skorzystać nawet 50 tys. europejskich bezrobotnych. Pomoc będzie wypłacana także w postaci zasiłków Tak jak informowaliśmy w środę, Komisja zaakceptowała zasady

Łapy na skraju załamania. Brakuje na życie

- Ja nie pracuję. Do września mąż, który przed rokiem został zwolniony z Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych. Jakoś ciągnęliśmy nasz żywot. W październiku zasiłek się skończył, wystąpiliśmy więc do ośrodka pomocy o wsparcie. Pieniędzy jeszcze nie dostaliśmy

Fundusze UE: W I kwartale wydaliśmy 0,5 mld zł więcej niż planował rząd

(m.in. drogi, koleje i ochrona środowiska) - 897 mln zł. W PO Kapitał Ludzki (dotacje, m.in. na szkolenia, edukację, wsparcie dla uczniów i bezrobotnych, organizacje pozarządowe itp.) - ponad 1 mld zł. W PO Rozwój Polski Wschodniej wydano 124 mln zł (109 proc. planu). Jeszcze szybciej unijne pieniądze

Polska wydała więcej unijnych pieniędzy, niż sama planowała

zł. W PO Infrastruktura i Środowisko (inwestycje drogowe, koleje i ochrona środowiska) wydano jeszcze więcej - bo aż 897 mln zł. Jednak absolutnym rekordzistą jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dotacje m.in. na szkolenia, edukację, wsparcie dla uczniów i bezrobotnych, organizacje pozarządowe itp

LiD: Niech prezydent podpisze nowelę ustawy o rentach i emeryturach

przede wszystkim dzieci z rodzin najuboższych - wiejskich oraz osób bezrobotnych."Od jesieni należy rozpocząć nowe działania dla polskiej wsi i ja to gwarantuję. To będą konkretne rozwiązania - ulgi dla dzieci mieszkających na wsi i wsparcie dla obszarów wiejskich - to co zostało przez PiS

Bezrobotni Polacy ruszą po kraju za nową pracą?

. "Ale pracują u nas także osoby z odległej o prawie 70 km Tucholi" - zauważył. PESA wygrała przetarg na dostawę tramwajów dla Warszawy i pod koniec roku zacznie zatrudniać nowych pracowników. "Wsparcie dla bezrobotnych, zdecydowanych na dojeżdżanie do nas z odleglejszych rejonów z

Jak ściągnąć dobre kino do Nowej Soli

pilnuje porządku w mieście. Film kosztował chłopaków niecałe 300 zł. Zagrało w nim ponad 60 osób: offowi aktorzy z Nowej Soli, ich rodzice i znajomi, nauczyciele, pan Zbyszek - bezrobotny starszy pan, który na co dzień zajmuje się zbieraniem makulatury, i inni, którzy w tym czasie nie mieli nic

Rząd popiera tworzenie spółdzielni socjalnych

30 procent osób wykluczonych społecznie, to według rozwiązań polskich takich osób musi być 70 procent Zdaniem ministra Sochy ze zmianą przepisów nie należy zwlekać. Obecnie wsród 2 i pół miliona bezrobotnych milion 200 tysięcy to osoby wykluczone. Także minister w kancelarii premiera Paweł

Raport "Zatrudnienie w Polsce 2007"

oraz wsparcie dla bezrobotnych i biernych zawodowo. Jak podkreślił Maciej Bukowski z IBS, konieczne jest zmniejszenie wydatków na te formy wsparcia, których skuteczność jest bliska zeru lub wręcz ujemna, jak roboty publiczne i prace interwencyjne, oraz zastąpienie ich przez formy tańsze i pełniące inną

Budżet wesprze gminy budujące mieszkania socjalne

Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło na wsparcie gmin budujących (lub adaptujących) mieszkania socjalne 50 mln zł. W ramach pilotażowego programu budowy domów socjalnych Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego będzie dokładał gminom nawet 35 proc. kosztów inwestycji w lokale socjalne

Sprawa 11-letniego Sebastiana. Gmina w końcu deklaruje pomoc

nikt nie pomógł?- Ano właśnie, dlaczego nikt nie pomógł? - pytaniem na pytanie odpowiada Mikuła. I próbuje szukać odpowiedzi. - Może nikt się nie chciał mocno angażować? Może rodzina sama nie chciała przyznać się do biedy i nie chciała pomocy?Dziś wsparcie deklarują wszyscy. Skrzyknęli się sąsiedzi

Euro dadzą Polsce kopa

Dzięki 67 mld euro polska gospodarka będzie rosła jak na drożdżach - wynika z badań IBnGR Dotacje z Brukseli mają napłynąć do Polski w latach 2007-13. Rząd planuje zbudowanie za nie autostrad i dróg ekspresowych, remonty na kolei, szkolenia, inwestycje w edukację, wsparcie dla firm. Te

Fedak na Kongresie Kobiet: poprawmy sytuację materialną kobiet

wieku emerytalnego kobiet" - odpowiedziała jej wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska. Zwróciła uwagę, że w tej chwili 2,5 mln osób w Polsce nie ma pracy, bezrobotni są też młodzi ludzie a kobiety powyżej 50 roku życia nie są postrzegane przez pracodawców jako "atrakcyjni pracownicy"

MIR: wydaliśmy ponad 306 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ponad 31 mld euro ma być w dyspozycji samorządów wojewódzkich w ramach regionalnych programów operacyjnych. Reszta pieniędzy ma trafić m.in. na programy zarządzane centralnie. Przygotowane przez Polskę programy

MIR: wydaliśmy ponad 302 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ponad 31 mld euro ma być w dyspozycji samorządów wojewódzkich w ramach regionalnych programów operacyjnych. Reszta pieniędzy ma trafić m.in. na programy zarządzane centralnie. Przygotowane przez Polskę programy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Aktywna polityka na rynku pracy

dla osób długotrwale bezrobotnych (finansowe wsparcie inicjatyw skierowanych do grup bezrobotnych mających największe problemy z uzyskaniem pracy). Makroekonomicznymi narzędziami wykorzystywanymi w aktywnej polityce na rynku pracy są przede wszystkim instrumenty polityki fiskalnej (podatki i wydatki

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

działalność. Angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, wspiera ubogich, bezdomnych i bezrobotnych. Stale też poszerza grono osób, które chcą pomagać w podobny sposób: - w lutym 2005 r. został utworzony nowy Oddział Terenowy w Pieszycach, a w kolejnych miesiącach

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

wsparcie w formie szkoleń, konsultacji oraz szeroko rozumianego poradnictwa i pomocy w wymianie informacji. HistoriaFundacja, zarejestrowana w lutym 1996 roku, kontynuuje działalność Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (CSDP) – intensywnego, dwuletniego programu edukacyjnego, prowadzonego

Fundacja Nadzieja

humorystycznie mawia bp Piotr Jarecki - "gdy w samolocie po raz pierwszy spotkałem się z Panem Davidem Thomasem. Tam rozmawialiśmy o formach pomocy osobom bezrobotnym, osobom biednym, w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Pan Thomas mówił o brytyjskiej fundacji Prince's Trust, oferującej wsparcie takim osobom

Fundacja Wspomagania Wsi

zatrudnienia na terenach wiejskich poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych zmierzających do tworzenia źródeł dochodu poza rolnictwem. Zadanie to było realizowane poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstw agroturystycznych oraz osób bezrobotnych. Fundacja Rolnicza

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.