współczynnik wypłacalności

ISB, tm

Fitch: Banki będą pod presją pozyskiwania kapitału

Fitch: Banki będą pod presją pozyskiwania kapitału

Wyniki polskiego sektora bankowego za 2007 rok są najlepsze w historii, jednak 2008 rok będzie stał pod znakiem rosnącej presji w pozyskiwaniu źródeł finansowania, utrzymania wysokiej płynności i bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności, wynika z raportu agencji Fitch, opublikowanego w czwartek.

KNF: udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów na koniec czerwca wzrósł do 38 proc.

Kredyty i pożyczki przeterminowane w sektorze SKOK na koniec czerwca 2014 r. stanowiły 37,9 proc. portfela kredytowego. Ich udział w stosunku do końca 2013 r. wzrósł o 8 punktów procentowych - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF może zaprosić banki do restrukturyzacji kolejnych SKOK-ów

Komisja Nadzoru Finansowego nie wyklucza, że do końca 2014 roku zaprosi komercyjne banki do restrukturyzacji kolejnych SKOK-ów - poinformował w środę Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc

UOKiK: PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik wypłacalności powyżej 5

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 r. 928,2 mln zł, czyli spadł 1,2 proc. rdr . Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł koniec czerwca 69,3 proc., czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 13,7 proc.

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc

UOKiK: PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

współczynnikiem wypłacalności dla funduszy podstawowych (tzw. fundusze Tier 1) na poziomie co najmniej 5 proc. Na 91 banków reprezentujących 65 proc. europejskiego rynku stress testy oblało osiem: pięć hiszpańskich, dwa greckie i jeden austriacki. W europejskich stress testach udział wziął tylko jeden bank z

Nova KBM pozytywnie przeszedł stress testy

odporność ich odporność na sytuację kryzysową. "Grupa Nova KBM przeszła stress test. W przyjętym scenariuszu bazowym, współczynnik wypłacalność Core Tier 1 wyniósł 10,2% na koniec 2012 r." - czytamy w komunikacie. Nova KBM miał 5,09 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności

KNF odmówiła zatwierdzenia 7 prezesów SKOK-ów. Jednogłośnie. Powód? To, jak zarządzali. "Ponoszą odpowiedzialność..."

KNF odmówiła zatwierdzenia 7 prezesów SKOK-ów. Jednogłośnie. Powód? To, jak zarządzali. "Ponoszą odpowiedzialność..."

Adamski. "Pragniemy przypomnieć, iż według danych przekazanych KNF, zysk Kasy Stefczyka po pierwszym półroczu 2014 r. przekroczył 15 mln zł, co było istotnym wzrostem w stosunku do wyników zanotowanych po pierwszym kwartale. Współczynnik wypłacalności Kasy stale utrzymuje się na poziomie

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli spadł o 13,7% do 4,39 mld zł w I poł. 2011 r.

. Koszty akwizycji wzrosły do 4.407,55 mln zł tj. o 6,9% r/r. Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spadła do 17.943,74 mln zł na koniec czerwca wobec 18.444,18 mln zł rok wcześniej (spadek o 2,8% r/r). Współczynnik szkodowości brutto spadł do 70,12% w porównaniu z 82,97% rok wcześniej. Wynik

PKO BP nie prowadzi obecnie rozmów w sprawie akwizycji

silni, zdrowi i duzi. Obecnie jedną z najważniejszych rzeczy jest płynność na rynku" - podkreślił. Wartość aktywów grupy PKO BP wyniosła 178,2 mld zł na koniec I półrocza. Kapitały własne wyniosły 21,8 mld zł. Współczynnik wypłacalności sięgnął 12,6% na koniec czerwca. Obecnie większościowy

Zysk Allianz o 11 proc. w górę. Będzie większa dywidenda

analityków cytowanego przez agencję Reuters niepokojąca jest duża emisja akcji konkurencyjnego holenderskiego ubezpieczyciela Aegon. Firma planuje pozyskać z rynku 1 mld euro, co zdaniem anonimowego analityka może oznaczać, że firmy ubezpieczeniowe będą musiały zwiększyć współczynnik wypłacalności.

Kredyt Bank w instrukcji do menedżerów: "musimy obniżyć portfolio kredytowe".

Kredyt Bank w instrukcji do menedżerów: "musimy obniżyć portfolio kredytowe".

do 10 proc. tzw. współczynnik wypłacalności banków.Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności Kredyt Banku wynosił 8,81 procent wobec 9,71 procent rok wcześniej. Jego właściciel, belgijski bank KBC, jest w trudnej sytuacji finansowej i może nie wspomóc polskiej spółki-córki. Bankowi pozostaję

BZ WBK mierzy w pierwszą trójkę

BZ WBK ma osiągnąć 8 proc. udziałów w polskim rynku bankowym i znaleźć się w pierwszej trójce pod względem wskaźnika koszty do dochodów (C/I), współczynnika wypłacalności oraz poziomu usług dla klientów.Bank Zachodni WBK ma zamiar umocnić swoją pozycję banku uniwersalnego, oferującego pełny zakres

Przejęcie ING Banku Hipotecznego przez ING BSK nie wpłynie na wynik finansowy

Warszawa, 04.08.2011 (ISB) –  ING Banku Śląski ocenia, że przejęcie ING Banku Hipotecznego nie będzie miało wpływu na wyniki finansowe grupy, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska. "Przejęcie ING Banku Hipotecznego wpłynie pozytywnie na współczynnik wypłacalności grupy. Efekt

Wynik netto sektora bankowego w 2008 roku wzrósł o 7,9 proc. do 14,7 mld zł

2008 roku 12,64 mld zł. Współczynnik wypłacalności na koniec 2008 roku wynosił 10,8 proc., podczas gdy pod koniec trzeciego kwartału 11,5 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec 2008 roku wynosił 53,9 proc., podczas gdy pod koniec września 2008 roku 52 proc.

Zysk netto Nova KBM wyniósł 5,6 mln euro w I poł. 2011 r.

. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,45% na koniec czerwca. (ISB)

PKO BP wystarczająco dokapitalizowany, pozytywnie przeszedł stress testy

spowodowałaby wzrost skonsolidowanego współczynnika wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 Grupy PKO Banku Polskiego do poziomu 12,2% na koniec roku 2012 wobec poziomu 11,8% według stanu na koniec roku 2010 (z uwzględnieniem zysku zatrzymanego za 2010 rok). „Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna

"GP": Kredyt Bank drastycznie ograniczył akcję kredytową

. To powoduje niski w stosunku do innych dużych graczy współczynnik wypłacalności.

EuroRating obniżył perspektywę ratingu dla BZ WBK

jednocześnie najmniej płynnych aktywów) w łącznej wartości aktywów banku wzrósł istotnie w ciągu ostatniego roku. Przy stabilnym poziomie finansowania kapitałem własnym znalazło to swoje odzwierciedlenie w niższym poziomie współczynnika wypłacalności" - czytamy dalej. Zdaniem agencji pomimo, że

Brytyjskie banki powinny zwiększyć obowiązkowe rezerwy finansowe

Bazylea III ustalonego we wrześniu, które wejdzie w życie dopiero w 2015 r,. banki zobowiązane są do zwiększenia rezerw do 7 proc. aktywów.- Nasze analizy wskazują, że potrzebna jest dużo odważniejsza reforma niż ta przyjęta w Bazylei. Dwukrotnie powiększony współczynnik wypłacalności banków przybliżyłby

Banki niechętnie kredytują deweloperów

pochwalić się najwyższym współczynnikiem wypłacalności (stosunek kapitałów własnych do portfela kredytowego), który informuje m.in. o zdolności kapitałowej banków do kontynuowania akcji kredytowej. - W warunkach kryzysu za bezpieczny poziom można uznać 10 proc. - przypomina Emil Szweda z Open Finance. W PKO

Banki opuszczą Europę, jeżeli regulacje będą zbyt restrykcyjne

Finansowego (KNF) wartość kapitałów własnych (podstawowych) wzrosła o prawie 9 mld zł w skali roku do 87,77 mld zł na koniec czerwca 2010 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc. na koniec czerwca bieżącego r. wobec 12,4 proc. rok wcześniej.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła wypracował 5,6 mln zł zysku netto w 2007 roku

czwartek rzecznik banku Monika Stawarz- Matuszczyk, zysk netto był o ponad 120 proc. wyższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności banku w końcu roku przyjął wartość 14,67 proc. Krakowski bank znacząco powiększył też inne współczynniki: sumę bilansową oraz wartość funduszy własnych, co było

PO: KNF ma nadzorować SKOK-i

zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc.

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 39% r/r do 6,2 mld zł w maju

wzrosły o 6 % w skali roku do 10.916,45 mln zł. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadła o 35% w skali roku do 3.007,46 mln zł na koniec maja. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,8% na koniec maja wobec 13,7% rok wcześniej. Rachunek zysków i strat  

ING Bank Śląski może zaciągnąć pożyczkę, by utrzymać wskaźnik wypłacalności

w sytuacji, gdy wynik banku był gorszy od spodziewanego (głównie z powodu wycen euroobligacji oraz rezerw na rynek opcyjny), a Komisja Nadzoru Bankowego zaleca bankom, by miały większy "bufor" współczynnika wypłacalności kapitałowej i starały się go utrzymywać na poziomie zbliżonym do 10

PKO BP bardziej zyskowny

wyniosły 347,4 mln zł, wobec 381 mln zł rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności banku na koniec I kwartału spadł do 15,81 proc. z 16,82 proc.

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska wzrósł o 41% r/r do 167,3 mln zł w I półr.

współczynnik wypłacalności wynosił 12,0% na koniec czerwca. (ISB) amo/maza

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

współczynnik wypłacalności 12,27 proc.W połowie listopada również Bank Pekao SA otrzymał od austriackiej odnogi grupy UniCredit, czyli swojego głównego akcjonariusza, ogromną pożyczkę w wysokości 500 mln euro z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną instytucji. Ma ją zwrócić po miesiącu. Umowę

NBP: System finansowy jest stabilny, ryzykiem pozostaje globalna sytuacja makro

współczynników wypłacalności na wysokim poziomie. Żaden bank nie znalazł się w sytuacji, która wymagałaby dokapitalizowania ze środków publicznych. Dobra sytuacje kapitałowa banków potwierdzają wyniki makroekonomicznych analiz szokowych, które wskazują, że zdecydowana większość banków komercyjnych posiada

S&P obniżył perspektywę ratingu UniCredit

komunikacie. W poniedziałek UniCredit podał, że planuje podniesienie kapitałów o 3 mld euro poprzez emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje oraz nowe akcje. Bank obniżył prognozę przychodów na 2008 rok do 0,39 euro na akcję z 0,52 euro na akcję i spodziewa się, że jego współczynnik wypłacalności

Bank Millennium zarobił w I kwartale 68 mln zł netto

jednostkowym bank miał 84 mln zł zysku netto wobec 497 mln zł zysku rok wcześniej.Świadczy o tym również współczynnik wypłacalności, który mówi o ogólnej kondycji finansowej instytucji - ten wzrósł z 11,3 do 15 proc. Saldo rezerw na złe kredyty było niższe, niż oczekiwano, i wyniosło 83 mln zł. Bank

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 39,4% r/r do 10,51 mld zł w sierpniu

15,34%. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,84% na koniec sierpnia 2011 r. wobec 13,84% rok wcześniej i 13,51% na koniec lipca 2011 r. Rachunek zysków i strat   2010-08 2011-07 2011-08 Wynik z tytułu odsetek 20 069 118 188 19 826

Kredyt Bank chce dynamicznie zwiększać przychody w II półr.

nie zmienia się. Nadal pracujemy w trzech obszarach - biznes detaliczny, obsługa przedsiębiorstw i fabryka hipoteczna"- podkreślił. Zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł 11,8% na koniec II kw. wobec 3,9% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,74% na koniec czerwca. (ISB) amo/maza

Bank Bank Polska miał 78,44 mln zł zysku netto w II kw. 2011, wzrost o 12,5% r/r

    XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,36 33,36 8,87 8,42     XVI. Współczynnik wypłacalności (w %) 10,67 10,85            

BRE Bank nie widzi zagrożeń realizacji średnioterminowej strategii do 2012 r.

. 2010 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 16,08% na koniec czerwca wobec12,03% rok wcześniej. (ISB) amo/maza

BZ WBK chce utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie powyżej 4% w 2011 r.

jednorazowych, na skutek zrównoważonego wzrostu we wszystkich liniach biznesowych. We wszystkich segmentach, oprócz property ten przyrost jest bardzo widoczny"- powiedział prezes. Zwrot z kapitałów (ROE)  wyniósł 19,5% wobec 17,6% na koniec grudnia i 18,9% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności

Przegląd informacji ze spółek

Europejskiej dla lat 2011-2012. Rezultaty testu wykazały, że w warunkach przyjętego scenariusza PKO BP jest wystarczająco dokapitalizowany, ze współczynnikiem wypłacalności Core Tier 1 znacznie powyżej progu 5%, poinformowały ministerstwo finansów i bank w odrębnych komunikatach. Słoweński bank Nova KBM

Bank Spółdzielczy Rzemiosła wypracował 8,4 mln zł zysku netto w 2008 roku

zebranych depozytów (o 8 proc. do poziomu 672 mln zł), jak i udzielonych kredytów (o 14 proc. do poziomu 371 mln zł). Współczynnik wypłacalności BSR osiągnął wartość 11,98 proc., czyli powyżej norm określonych w przepisach prawa bankowego. W tym roku BSR w Krakowie planuje zakończenie rozpoczętych

Bank Millennium oczekuje marży odsetkowej na poziomie 2,5-2,6% w II półr.

wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,8% (11,9% wg Tier 1) na koniec czerwca. (ISB) amo/tom

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

. Wskaźnik kosztów do dochodów po I połowie 2014 roku spadł do 69,2 proc. z 78,9 proc. rok wcześniej. Prezes zapowiedział, że do końca 2014 roku wskaźnik ten spaść ma do poniżej 60 proc., w pod koniec 2015 roku do 55 proc. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 15,2 proc. DNB Bank Polska jest obecny w

Bank Millennium zakończył ciężki rok 1,5 mln zł na plusie

sprzedawać tych kredytów - mówi szef Millennium.Kott uważa, że bank jest gotowy do rozwoju. Z błyskawicznie przeprowadzonej emisji akcji Millennium zebrał 1 mld zł. Wiceprezes Fernando Bicho podkreśla, że dzięki tym pieniądzom jest bankiem o jednym z najwyższych współczynników wypłacalności. - Wykorzystamy

"Rz": Spółki - matki nie wesprą polskich banków

- Działające w naszym kraju banki nie mają co liczyć na wsparcie kapitałowe od swoich spółek matek - pisze "Rzeczpospolita". Obecnie współczynnik wypłacalności sektora bankowego wynosi 11 proc. Najniższy wskaźnik miał Kredyt Bank - 9,4 proc. Tylko dwa banki przekroczyły 12 proc

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 27,2% r/r do 9,06 mld zł w lipcu

działalności banków wzrosły o 5.97% w skali roku do 15.414,51 mln zł, zaś miesiąc do miesiąca były wyższe o 14,60%. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadła o 48,12% w skali roku do  4.288,24 mln zł na koniec lipca, zaś w skali miesiąca ich wartość spadła o 15,17%. Współczynnik

ING Bank Śląski miał 233,85 mln zł zysku netto w II kw. 2011, wzrost o 22,1% r/r

114,75 97,89     XV. Współczynnik wypłacalności (w %) 12,61 12,56                     (ISB)

Rostowski z uśmiechem: Przecież bank będzie miał 2 mld zł kapitału więcej

rekomendował, by bank nie wypłacał dywidendy za 2008 rok. Według NBP, wypłata dywidendy przez PKO BP obniży współczynnik wypłacalności tego banku z 11,6 proc. do około 9 proc. Tym samym spadnie skłonność banku do udzielania kredytów. NBP szacuje za to, że wpłata części zysku PKO BP do budżetu państwa

Szef AIG Bank: Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra

; - podkreślił Rojewski. Zwrot z aktywów (ROE) po I półroczu wyniósł 45,6%, a współczynnik wypłacalności na koniec sierpnia wyniósł 14%.

Kredyt Bank poprawia wyniki

Tylko w drugim kwartale zysk banku, kontrolowanego w 85,5 proc. przez belgijski KBC, sięgnął 38 mln zł i był o ponad 87 proc. lepszy niż w pierwszych trzech miesiącach. - Zwiększyliśmy poziom współczynnika wypłacalności do 13,7 proc. z 8,9 proc. po I kwartale - powiedziała w poniedziałek prezes

Lukas Bank zmienia nazwę na Credit Agricole Bank Polska, ma nową strategię

zł, współczynnik wypłacalności 13,78%. Instytucja wskazuje, że ustabilizowała miesięczne przychody na poziomie 110 mln zł po trendzie spadkowym w 2010. Koszt ryzyka w I poł. 2011 wyniósł 164,3 mln zł (spadek o 52% z 338,7 mln zł rok wcześniej). Poziom rezerw tworzonych na ryzyko kredytowe wynosi 89

Zysk BNP Paribas spadł o 35% r/r z powodu niższych przychodów i wyższych kosztów

czerwca wynosiła blisko 375 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 11 tys. w skali roku.   Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) spadł do 1,43% wobec do 2,10% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,97% na koniec czerwca. (ISB) amo/maza

Zysk Getin Noble Banku wzrósł kilkukrotnie w związku ze sprzedażą Open Finance

zł na koniec czerwca wobec 33,45 mld zł rok wcześniej. Wartość sprzedanych w I półroczu 2011 roku kredytów osiągnęła poziom 6,5 mld zł. Suma bilansowa grupy Getin Noble Banku wyniosła 48 995 mln zł na koniec czerwca i była wyższa o 14,48% w porównaniu z końcem grudnia 2010 r. Współczynnik

Zysk grupy BGŻ wzrósł o 160% r/r dzięki wyższym przychodom i niższym odpisom

tym czasie do 370 placówek i będzie powiększana również w II połowie tego roku Fundusze własne grupy wzrosły do 2 439 mln zł w z 2 276 mln zł, głównie wskutek przeznaczenia zysku netto za 2010 rok na zwiększenie kapitału zapasowego. Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2011 roku wyniósł 11,3

Bank BGŻ miał 26,45 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 94,3% r/r

. Współczynnik wypłacalności (%) 11,31 11,50                     (ISB)

Bank BPH poprawił wynik w I półr. dzięki niższym kosztom i odpisom

% wobec maja. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) netto sięgnął 6,62% na koniec czerwca wobec jego ujemnej wartości 12,56% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności poprawił się o 0.4 pkt. proc. do 13,6% na koniec czerwca. (ISB) amo/tom

Bank Handlowy liczy, że marża odsetkowa nie będzie pogarszać się do końca roku

. Sytuacja na globalnym rynku również jest nieprzewidywalna" - zaznaczył. Współczynnik wypłacalności wyniósł 17,96% na koniec czerwca. (ISB) amo/tom

Kredyt Bank miał 87,89 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 539,0% r/r

        XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,88 10,41 2,73 2,63     XVI. Współczynnik wypłacalności 12,74 12,51       (ISB)

Bank Handlowy miał 151,44 mln zł zysku netto w II kw. 2011, spadek o 23,7% r/r

. Współczynnik wypłacalności (w %)* 17,96 18,81 17,96 18,81     XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,55 2,67 0,64 0,67     XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 43,5% r/r do 7,85 mld zł w czerwcu

na koniec czerwca. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,71% na koniec czerwca wobec 13,33% rok wcześniej.   2010-06 2011-05 2011-06 Rachunek zysków i strat         Przychody z tytułu odsetek

ING BSK liczy na dalsze wzrosty sprzedaży kredytów hipotecznych w II półr.

mln zł, zaś koszty zwiększyły się w tym czasie o 4,7% do 831 mln zł. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) poprawił się o 3,4 pkt. proc. w skali roku i wyniósł 56% na koniec I półrocza.   Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) wzrósł o 0,4 pkt proc. do 14,7% na koniec czerwca. Współczynnik wypłacalności

Bank Millennium miał 115,25 mln zł zysku netto w II kw. 2011, wzrost o 65,8% r/r

zł / EUR) 3,41 3,37 0,85 0,85     XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,41 3,37 0,85 0,85     XX. Współczynnik wypłacalności (%) 13,81 14,39

Belgowie sprzedają polskie aktywa: Kredyt Bank i Wartę

problemów ze znalezieniem kupca, bo Kredyt Bank wydaje się w świetnej formie - pozytywnie zaskoczył wynikami za I kwartał, zarabiając na czysto 134 mln zł, a współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Przede wszystkim zaś wielki sukces odniosła nowa kampania reklamowa banku, którego twarzami w mediach

Belgowie sprzedają polskie aktywa: Kredyt Bank i Wartę

problemów ze znalezieniem kupca, bo Kredyt Bank wydaje się w świetnej formie - pozytywnie zaskoczył wynikami za I kwartał, zarabiając na czysto 134 mln zł, a współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Przede wszystkim zaś wielki sukces odniosła nowa kampania reklamowa banku, którego twarzami w mediach

Kluza o sytuacji sektora finansowego

W Polsce nie ma zagrożenia wypłacalności banków i otwartych funduszy emerytalnych, a sytuacja funduszy inwestycyjnych jest stabilna - poinformował na środowej konferencji szef Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Stanisław Kluza. Jak powiedział, sektor bankowy po 8 miesiącach br. zanotował 11,3 mld

Noble Bank: Biznes nam rośnie, dochodowość jest super, możliwy rekord

czerwca. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,2%.Prezes poinformował, że Noble Bank czeka obecnie na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, złożonego pod koniec lipca.

Płynność i wypłacalność

współczynnika wypłacalności poniżej wymaganego poziomu) lub jego upadłości. Wynika z tego, że w Polsce przyjęto szeroki model funkcjonowania BFG, który przede wszystkim prowadzi działalność gwarancyjną, pomocową, kontrolną i analityczną. BFG nie ma natomiast obecnie możliwości interweniowania, jeżeli bank ma

Bank BOŚ miał 13,52 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., spadek o 20,8% r/r

    XVIII. Kapitał podstawowy 542 647,00 542 647,00 136 118,00 137 022,00     XIX. Liczba akcji 16 373 245,00 16 373 245,00         XX. Współczynnik

Gudzowaty dokapitalizował swój bank

Mleczko liczy, że cały rok zakończy się już na plusie. - Dzięki dokapitalizowaniu współczynnik wypłacalności banku wyniesie około 20 proc. w stosunku do poziomu 12 proc. wymaganego przez nadzór bankowy. Mamy więc możliwości, aby rozwijać działalność - stwierdziła Urszula Mleczko na spotkaniu z

Zysk netto grupy Pekao SA w trzecim kwartale 2008 r. wyniósł 841,4 mln zł

. Wskaźnik ROE po trzech kwartałach 2008 r. wynosi 24,3 proc., natomiast współczynnik wypłacalności 11,1 proc.

Wyniki Banku Millenium lepsze od oczekiwań

wynosił 102 proc., a współczynnik wypłacalności 11,2 proc. Mimo to Bogusław Kott, szef Millennium, patrzy w przyszłość z rosnącym optymizmem: - Podzielam poglądy ekonomistów i analityków, którzy pozytywnie patrzą na sytuację Polski i zapowiadają, że druga połowa roku, a w szczególności jego końcówka będą

Akcje Kredyt Banku ostro w dół, "bardzo mocno uderzyły nas rezerwy"

Nadzoru Finansowego o zgodę na pożyczkę podporządkowaną w wysokości 165 mln CHF i wówczas nasz współczynnik wypłacalności będzie na poziomie 10%" - wyjaśnił zarząd. Koszty grupy spadły do 270 mln zł wobec 300 mln zł na koniec 2008 r., w tym koszty osobowe spadły odpowiednio do 125 mln zł wobec 141

Bank PKO BP miał 967,30 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 23,6% r/r

liczba akcji (w tys.) 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00     XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 16,51 17,09 4,14 4,31     XXII. Współczynnik

BRE Bank miał 313,17 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 36,3% kw/kw

;   XXIII. Współczynnik wypłacalności 16,08 15,90 16,08 15,90   (ISB)

Bank Pekao SA miał 714,30 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 15,4% r/r

;       XXIV. Współczynnik wypłacalności (%) 18,38 17,61         XXV. Aktywa ważone ryzykiem 95 951 134,00 95 505 008,00 24 068 413,00 24 115 599,00    

BSR wraca do dywidendy

zł. Fundusze własne mają się zwiększyć o 4-5 proc. Na koniec ub.r. fundusze własne osiągnęły 33,6 mln zł, a suma bilansowa 343,6 mln zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się na bezpiecznym poziomie 17,1 proc. BSR istnieje od 1979 roku i należy obecnie do grona najsilniejszych kapitałowo banków

Getin może wstrzymać się z udzielaniem kredytów w walutach

wyniosły 90,5 mln zł. W samym III kw. zysk sięgnął 165,2 mln zł, co oznacza wzrost o 49% rok do roku. Współczynnik wypłacalności Getin Banku wyniósł 12,3%, a Noble Banku 18,5% na koniec września. Suma bilansowa wyniosła 26,7 mld zł na koniec września i wzrosła o 48% r/r.

BGŻ zmienia plany

pracownikom. Wejście do BGŻ nowych partnerów strategicznych nie tylko pozwoliło na podniesienie funduszy własnych banku do 1,4 mld zł i współczynnika wypłacalności do bezpiecznego poziomu 16 proc. (były to wymogi nadzoru bankowego), ale też ma rozpocząć nową erę w działalności BGŻ. Bank przygotowuje strategię

Grad: Bank BGK obejmie prawa poboru nowej emisji PKO BP

prawie całego zysku, który wyniósł 2,88 mld zł (jak proponował zarząd, pozwoli na utrzymanie współczynnika wypłacalności powyżej 10%, a zatem na poziomie bezpiecznym dla stabilności banku. Według niej, dopiero później, po podwyższeniu kapitału, zapadną decyzje o zaliczkowej wypłacie dywidendy z zysku

SKOK-i skarżą się w Komisji Europejskiej na dyskryminację

lub przekształcić w banki. Kasy, które tego nie zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich tzw. współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc. Komisja Nadzoru Finansowego postuluje też objęcie SKOK-ów takim samym systemem ochrony depozytów, jakim cieszą się

Rostowski w Sejmie: Polska nie jest jednak wyspą

- dokapitalizowanie BGK kwotą 2 mld zł nastąpi poprzez obligacje Skarbu Państwa, a nie akcje spółek giełdowych. "Według nowej, przygotowywanej ustawy mogą to być obligacje Skarbu Państwa, raczej nie akcje spółek, ponieważ problem z akcjami jest taki, że w ograniczony sposób zwiększają współczynnik wypłacalności

Depozyty korporacyjne Banku Pekao SA spadły o ponad 16 proc.

oraz rozwojem działalności na rynku ukraińskim. Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 44,5% po trzech kwartałach wobec 43,7% rok wcześniej. Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 24,3%, a współczynnik wypłacalności 11,1% na koniec września. W III kw. wynik odsetkowy grupy wyniósł 1,13 mld zł wobec 642,7

Prezes UniCredit: Sytuacja przypomina krach roku 1929

poprzez emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje oraz nowe akcje. Bank obniżył prognozę przychodów na 2008 rok do 0,39 euro na akcję z 0,52 euro na akcję i spodziewa się, że jego współczynnik wypłacalności sięgnie 6,7%, podał UniCredit w poniedziałkowym komunikacie. "Cel kapitałowy w

"P": Największy polski bank może zmienić właściciela

komfortowej sytuacji - tłumaczy i na potwierdzenie podaje dane z raportu półrocznego. Zgodnie z nim współczynnik wypłacalności Grupy Pekao wynosi 10.81 proc. i jest niemal 35 proc. powyżej wymaganego minimum, kapitały własne banku wynoszą 13,9 mld zł i są najwyższe w Polsce. Baza depozytów wynosi 86,69 mld zł

Zejdźmy schodami na parter, nim nas wypchną przez okno

budżet i silny sektor bankowy. Nasze banki mają to, co w wielu zachodnich instytucjach finansowych stoi właśnie pod dużym znakiem zapytania - dużą płynność i wysoki kapitał. Niektórzy mówią nawet, że zbyt wysoki, bo współczynnik wypłacalności większości banków przekracza 12 proc., podczas gdy prawo

"Rządzimy, bo się znamy", czyli the best of nasze artykuły o SKOK-ach

Wewnętrznego. W SKOK-u Stefczyka - największym w tym systemie - poziom kapitałów był w 2009 r. za niski w stosunku do depozytów klientów. Gdy Kasa Krajowa zalecała, żeby kasa miała tyle własnych pieniędzy, by stanowiły one 7 proc. depozytów klientów - w Stefczyku było to tylko 3,6 proc. A współczynnik

Prezes Kott przed komisją

"środków płynnych". Przekonywał wczoraj, że BIG był w dobrej kondycji finansowej, jego współczynnik wypłacalności wynosił 17,4 proc., podczas gdy NBP wymaga wypłacalności na poziomie 8 proc. Przyznał jednak, że bank wypuścił za granicą obligacje, które objął jego portugalski udziałowiec BCP

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (współczynnik adekwatności kapitałowej) – współczynnik wyrażający stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem.Poszczególnym pozycjom aktywów i pozycjom pozabilansowym przydziela się stopnie ryzyka kredytowego

Zasada nadzoru kraju macierzystego

ostrożnościoweInstrumenty ostrożnościowe określone są w dyrektywie 2000/12/WE. Do najważniejszych z nich należą: Współczynnik wypłacalności, czyli relacja funduszy własnych do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem. Instytucje kredytowe zobligowane są do utrzymywania wypłacalności na poziomie minimalnym

Basel II

oraz minimalnego wskaźnika relacji kapitału do aktywów ważonych ryzykiem, który przybiera następującą postać: R=FW/[AWR+12,5*(WKRR+WKRO)] gdzie: R – współczynnik wypłacalności, FW – fundusze własne, AWR – suma aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, obliczona dla ryzyka

Waszyngton

burmistrza Sharon Pratt Kelly, pierwszej Afroamerykanki na czele władz dużego miasta w kraju. Barry’ego wybrano ponownie w 1994, już w rok później miasto stanęło na krawędzi wypłacalności. W kolejnym, przypadającym na 1998 głosowaniu, zwyciężył Anthony Williams. Jego administracja nadzorowała okres

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.