współczynnik wypłacalności

ISB, tm

Fitch: Banki będą pod presją pozyskiwania kapitału

Fitch: Banki będą pod presją pozyskiwania kapitału

Wyniki polskiego sektora bankowego za 2007 rok są najlepsze w historii, jednak 2008 rok będzie stał pod znakiem rosnącej presji w pozyskiwaniu źródeł finansowania, utrzymania wysokiej płynności i bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności, wynika z raportu agencji Fitch, opublikowanego w czwartek.

KNF: udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów na koniec czerwca wzrósł do 38 proc.

Kredyty i pożyczki przeterminowane w sektorze SKOK na koniec czerwca 2014 r. stanowiły 37,9 proc. portfela kredytowego. Ich udział w stosunku do końca 2013 r. wzrósł o 8 punktów procentowych - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Komisji Nadzoru Finansowego.

Raport: przejmowanie SKOK-ów przez banki biznesowo nieuzasadnione

Przejmowanie SKOK-ów przez banki komercyjne jest biznesowo nieuzasadnione - wynika z raportu Związku Banków Polskich i firmy doradczej EY. Niedawno KNF miała zaproponować, by banki komercyjne przejmowały wybrane SKOK-i.

Zysk netto sektora bankowego od stycznia do marca wyniósł 3,97 mld zł

wyniosły 1,82 mld zł, rosnąc o 7,2 proc. w ujęciu rocznym. Koszty działalności banków w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosły o 1,3 proc. do 6,80 mld zł. Na koniec marca współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,57 proc., wskaźnik Core Tier 1 14,05 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio

KNF: Sektor bankowy w 2013 r. zarobił na czysto 15,4 mld zł

był o 5,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Natomiast koszty wyniosły 27,6 mld zł, czyli były o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności sektora bankowego na koniec 2013 r. wynosił 15,75 proc., podczas gdy rok wcześniej 14,74 proc.(PAP)

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 r. 928,2 mln zł, czyli spadł 1,2 proc. rdr . Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł koniec czerwca 69,3 proc., czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 13,7 proc.

Strata sektora z tytułu przewalutowania kredytów CHF na PLN wyniosłaby 44,4 mld zł

depozytów zgromadzonych w bankach, jak też zagrożenie dla stabilności całego systemu finansowego i całej gospodarki. W celu niedopuszczenia do kryzysu niezbędne byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na

Zysk netto sektora bankowego w okresie I-V '14 wyniósł 6,98 mld zł

niż w maju roku 2013. Koszty działalności banków w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wzrosły o 0,6 proc. do 11,47 mld zł. Na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,29 proc., wskaźnik Tier 1 wyniósł 13,83 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,34 proc. i również 13,83

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc

Zysk grupy mBanku w I kw. wyższy niż przed rokiem

mBanku wzrósł nieznacznie w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 111,5 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec marca osiągnął 16,26 proc.(PAP)

KNF liczy, że Fundusz Stabilizacyjny i Kasa Krajowa pomogą SKOK-om

Zgodnie z podanymi w poniedziałek danymi KNF na koniec zeszłego roku współczynnik wypłacalności SKOK-ów spadł do 0,85 proc. z 0,70 proc. na koniec III kwartału 2013 r. Podkreślono, że wielkości te nie uwzględniają korekt wynikających z ustaleń inspekcji Urzędu KNF prowadzonych w 11 kasach, których

Banki prognozują wzrost zysku netto w br. do ponad14.6 mld zł

sektora niefinansowego, które mają wzrosnąć o 9,9 proc. Prognoza dla depozytów sektora finansowego to spadek o 5,1 proc. Ankieta zakłada 7,5 proc. wzrost depozytów gospodarstw domowych i 17,2 proc. wzrost depozytów przedsiębiorstw. Współczynnik wypłacalności sektora ma według banków spaść do 15,35 proc

Zysk grupy BZ WBK w I kw. wyniósł 449,5 mln zł, lepiej od konsensusu

21,58 mld zł. Zobowiązania wobec klientów sięgnęły 80,11 mld zł. Bankowość detaliczna odpowiadała za 57,54 mld zł zobowiązań banku. Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2014 roku wynosił 13,8 proc. Zwrot na kapitale własnym banku sięgnął w pierwszym kwartale 16,6 proc., pozostając na

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

współczynnikiem wypłacalności dla funduszy podstawowych (tzw. fundusze Tier 1) na poziomie co najmniej 5 proc. Na 91 banków reprezentujących 65 proc. europejskiego rynku stress testy oblało osiem: pięć hiszpańskich, dwa greckie i jeden austriacki. W europejskich stress testach udział wziął tylko jeden bank z

PKO BP nie prowadzi obecnie rozmów w sprawie akwizycji

silni, zdrowi i duzi. Obecnie jedną z najważniejszych rzeczy jest płynność na rynku" - podkreślił. Wartość aktywów grupy PKO BP wyniosła 178,2 mld zł na koniec I półrocza. Kapitały własne wyniosły 21,8 mld zł. Współczynnik wypłacalności sięgnął 12,6% na koniec czerwca. Obecnie większościowy

Nova KBM pozytywnie przeszedł stress testy

odporność ich odporność na sytuację kryzysową. "Grupa Nova KBM przeszła stress test. W przyjętym scenariuszu bazowym, współczynnik wypłacalność Core Tier 1 wyniósł 10,2% na koniec 2012 r." - czytamy w komunikacie. Nova KBM miał 5,09 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

zł, czyli spadło 6,8 proc. kdk. Na koniec marca 2014 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 12,1 proc., a wskaźnik Core Tier 1 9,5 proc. W celu zrealizowania zobowiązania Grupy BNP Paribas wobec KNF do zwiększenia liczby akcji banku w wolnym obrocie giełdowym do poziomu co najmniej 15 proc., bank

KNF odmówiła zatwierdzenia 7 prezesów SKOK-ów. Jednogłośnie. Powód? To, jak zarządzali. "Ponoszą odpowiedzialność..."

KNF odmówiła zatwierdzenia 7 prezesów SKOK-ów. Jednogłośnie. Powód? To, jak zarządzali. "Ponoszą odpowiedzialność..."

Adamski. "Pragniemy przypomnieć, iż według danych przekazanych KNF, zysk Kasy Stefczyka po pierwszym półroczu 2014 r. przekroczył 15 mln zł, co było istotnym wzrostem w stosunku do wyników zanotowanych po pierwszym kwartale. Współczynnik wypłacalności Kasy stale utrzymuje się na poziomie

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesów siedmiu SKOK-ów

pierwszym półroczu 2014 r., przekroczył 15 mln zł, co było istotnym wzrostem w stosunku do wyników zanotowanych po pierwszym kwartale. Współczynnik wypłacalności Kasy stale utrzymuje się na poziomie przekraczającym wymóg ustawowy" - wskazał. "Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Kasy Stefczyka

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli spadł o 13,7% do 4,39 mld zł w I poł. 2011 r.

. Koszty akwizycji wzrosły do 4.407,55 mln zł tj. o 6,9% r/r. Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spadła do 17.943,74 mln zł na koniec czerwca wobec 18.444,18 mln zł rok wcześniej (spadek o 2,8% r/r). Współczynnik szkodowości brutto spadł do 70,12% w porównaniu z 82,97% rok wcześniej. Wynik

Zysk Allianz o 11 proc. w górę. Będzie większa dywidenda

analityków cytowanego przez agencję Reuters niepokojąca jest duża emisja akcji konkurencyjnego holenderskiego ubezpieczyciela Aegon. Firma planuje pozyskać z rynku 1 mld euro, co zdaniem anonimowego analityka może oznaczać, że firmy ubezpieczeniowe będą musiały zwiększyć współczynnik wypłacalności.

KNF: duże nieprawidłowości w działalności SKOK-ów

;. Według Jakubiaka niedobory finansowe kas wynosiły ok. 1,5 mld zł, wartość kredytów przeterminowanych na koniec września 2014 r. to 5,4 mld zł, a współczynnik wypłacalności we wrześniu 2014 r. to minus 0.85 proc., przy minimum ustawowym 5 proc. "Grupa 30 kas wykazuje współczynnik wypłacalności

Kredyt Bank w instrukcji do menedżerów: "musimy obniżyć portfolio kredytowe".

do 10 proc. tzw. współczynnik wypłacalności banków. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności Kredyt Banku wynosił 8,81 procent wobec 9,71 procent rok wcześniej. Jego właściciel, belgijski bank KBC, jest w trudnej sytuacji finansowej i może nie wspomóc polskiej spółki-córki. Bankowi pozostaję

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

zamknęły się w kwocie 342,4 mln zł. Wynik z działalności bankowej wyniósł 1,86 mld zł (wzrost o 9,6 proc. rdr), a wskaźnik kosztów do dochodów 74,9 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec roku ukształtował się na poziomie 12,55 proc. Wynik na działalności bankowej wzrósł o 9,6 proc., do 1,86 mld zł

BZ WBK mierzy w pierwszą trójkę

BZ WBK ma osiągnąć 8 proc. udziałów w polskim rynku bankowym i znaleźć się w pierwszej trójce pod względem wskaźnika koszty do dochodów (C/I), współczynnika wypłacalności oraz poziomu usług dla klientów. Bank Zachodni WBK ma zamiar umocnić swoją pozycję banku uniwersalnego, oferującego pełny zakres

Wynik netto sektora bankowego w 2008 roku wzrósł o 7,9 proc. do 14,7 mld zł

2008 roku 12,64 mld zł. Współczynnik wypłacalności na koniec 2008 roku wynosił 10,8 proc., podczas gdy pod koniec trzeciego kwartału 11,5 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec 2008 roku wynosił 53,9 proc., podczas gdy pod koniec września 2008 roku 52 proc.

Przejęcie ING Banku Hipotecznego przez ING BSK nie wpłynie na wynik finansowy

Warszawa, 04.08.2011 (ISB) –  ING Banku Śląski ocenia, że przejęcie ING Banku Hipotecznego nie będzie miało wpływu na wyniki finansowe grupy, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska. "Przejęcie ING Banku Hipotecznego wpłynie pozytywnie na współczynnik wypłacalności grupy. Efekt

Zysk netto Nova KBM wyniósł 5,6 mln euro w I poł. 2011 r.

. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,45% na koniec czerwca. (ISB)

PKO BP wystarczająco dokapitalizowany, pozytywnie przeszedł stress testy

spowodowałaby wzrost skonsolidowanego współczynnika wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 Grupy PKO Banku Polskiego do poziomu 12,2% na koniec roku 2012 wobec poziomu 11,8% według stanu na koniec roku 2010 (z uwzględnieniem zysku zatrzymanego za 2010 rok). „Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna

"GP": Kredyt Bank drastycznie ograniczył akcję kredytową

. To powoduje niski w stosunku do innych dużych graczy współczynnik wypłacalności.

EuroRating obniżył perspektywę ratingu dla BZ WBK

jednocześnie najmniej płynnych aktywów) w łącznej wartości aktywów banku wzrósł istotnie w ciągu ostatniego roku. Przy stabilnym poziomie finansowania kapitałem własnym znalazło to swoje odzwierciedlenie w niższym poziomie współczynnika wypłacalności" - czytamy dalej. Zdaniem agencji pomimo, że

Brytyjskie banki powinny zwiększyć obowiązkowe rezerwy finansowe

Bazylea III ustalonego we wrześniu, które wejdzie w życie dopiero w 2015 r,. banki zobowiązane są do zwiększenia rezerw do 7 proc. aktywów. - Nasze analizy wskazują, że potrzebna jest dużo odważniejsza reforma niż ta przyjęta w Bazylei. Dwukrotnie powiększony współczynnik wypłacalności banków przybliżyłby

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

blisko 2,6 mld zł i wzrosła 28 proc. rdr. Roczna dynamika kredytów detalicznych ogółem wyniosła 11,2 proc., w tym kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych 17 proc. W I półroczu 2014 roku bank pozyskał ponad 190 tys. nowych klientów detalicznych. Współczynnik wypłacalności Pekao SA wynosi 18,1 proc

Bank Spółdzielczy Rzemiosła wypracował 5,6 mln zł zysku netto w 2007 roku

czwartek rzecznik banku Monika Stawarz- Matuszczyk, zysk netto był o ponad 120 proc. wyższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności banku w końcu roku przyjął wartość 14,67 proc. Krakowski bank znacząco powiększył też inne współczynniki: sumę bilansową oraz wartość funduszy własnych, co było

Banki niechętnie kredytują deweloperów

pochwalić się najwyższym współczynnikiem wypłacalności (stosunek kapitałów własnych do portfela kredytowego), który informuje m.in. o zdolności kapitałowej banków do kontynuowania akcji kredytowej. - W warunkach kryzysu za bezpieczny poziom można uznać 10 proc. - przypomina Emil Szweda z Open Finance. W PKO

Banki opuszczą Europę, jeżeli regulacje będą zbyt restrykcyjne

Finansowego (KNF) wartość kapitałów własnych (podstawowych) wzrosła o prawie 9 mld zł w skali roku do 87,77 mld zł na koniec czerwca 2010 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc. na koniec czerwca bieżącego r. wobec 12,4 proc. rok wcześniej.

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska wzrósł o 41% r/r do 167,3 mln zł w I półr.

współczynnik wypłacalności wynosił 12,0% na koniec czerwca. (ISB) amo/maza

PO: KNF ma nadzorować SKOK-i

zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc.

ING Bank Śląski może zaciągnąć pożyczkę, by utrzymać wskaźnik wypłacalności

w sytuacji, gdy wynik banku był gorszy od spodziewanego (głównie z powodu wycen euroobligacji oraz rezerw na rynek opcyjny), a Komisja Nadzoru Bankowego zaleca bankom, by miały większy "bufor" współczynnika wypłacalności kapitałowej i starały się go utrzymywać na poziomie zbliżonym do 10

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 39% r/r do 6,2 mld zł w maju

wzrosły o 6 % w skali roku do 10.916,45 mln zł. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadła o 35% w skali roku do 3.007,46 mln zł na koniec maja. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,8% na koniec maja wobec 13,7% rok wcześniej. Rachunek zysków i strat  

PKO BP bardziej zyskowny

wyniosły 347,4 mln zł, wobec 381 mln zł rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności banku na koniec I kwartału spadł do 15,81 proc. z 16,82 proc.

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

mBanku wynosił 1,07 mld zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 5 maja, a dniem jej wypłaty 19 maja 2014 r. Z zysku za 2012 rok bank wypłacił akcjonariuszom 421,4 mln zł dywidendy, czyli 10 zł na akcję. Pod koniec 2013 roku współczynnik wypłacalności banku wynosił 20,59 proc., a wskaźnik Core Tier

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

proc. rdr. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Akcjonariuszami banku jest fundusz inwestycyjny Innova/4 L.P., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz WCP COOPERATIEF U.A. MODLIN O początku roku lotnisko w Modlinie obsłużyło milion pasażerów - poinformowała we wtorek rzeczniczka portu

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

niehipoteczne kredyty konsumpcyjne wzrosły w tym samym okresie o 3,7 proc. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła w ostatnim kwartale 2013 roku 415 mln zł, a sprzedaż kredytów gotówkowych 441 mln zł. Skonsolidowany wskaźnik Tier 1 wynosi 13,4 proc., a współczynnik wypłacalności 14,5 proc. Od grudnia 2012 r

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15.30

Kalicki. Prezes poinformował, że współczynnik wypłacalności połączonego banku wyniesie około 13,5 proc. Zakres działalności biznesowej Deutsche Bank w Polsce obejmuje bankowość dla klientów indywidualnych i biznesowych, bankowość korporacyjną i inwestycyjną oraz bankowość transakcyjną. Połączony bank

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

współczynnik wypłacalności 12,27 proc.W połowie listopada również Bank Pekao SA otrzymał od austriackiej odnogi grupy UniCredit, czyli swojego głównego akcjonariusza, ogromną pożyczkę w wysokości 500 mln euro z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną instytucji. Ma ją zwrócić po miesiącu. Umowę

S&P obniżył perspektywę ratingu UniCredit

komunikacie. W poniedziałek UniCredit podał, że planuje podniesienie kapitałów o 3 mld euro poprzez emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje oraz nowe akcje. Bank obniżył prognozę przychodów na 2008 rok do 0,39 euro na akcję z 0,52 euro na akcję i spodziewa się, że jego współczynnik wypłacalności

Bank Millennium zarobił w I kwartale 68 mln zł netto

jednostkowym bank miał 84 mln zł zysku netto wobec 497 mln zł zysku rok wcześniej.Świadczy o tym również współczynnik wypłacalności, który mówi o ogólnej kondycji finansowej instytucji - ten wzrósł z 11,3 do 15 proc. Saldo rezerw na złe kredyty było niższe, niż oczekiwano, i wyniosło 83 mln zł. Bank

NBP: System finansowy jest stabilny, ryzykiem pozostaje globalna sytuacja makro

współczynników wypłacalności na wysokim poziomie. Żaden bank nie znalazł się w sytuacji, która wymagałaby dokapitalizowania ze środków publicznych. Dobra sytuacje kapitałowa banków potwierdzają wyniki makroekonomicznych analiz szokowych, które wskazują, że zdecydowana większość banków komercyjnych posiada

Kredyt Bank chce dynamicznie zwiększać przychody w II półr.

nie zmienia się. Nadal pracujemy w trzech obszarach - biznes detaliczny, obsługa przedsiębiorstw i fabryka hipoteczna"- podkreślił. Zwrot z kapitałów (ROE) wyniósł 11,8% na koniec II kw. wobec 3,9% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,74% na koniec czerwca. (ISB) amo/maza

Bank Bank Polska miał 78,44 mln zł zysku netto w II kw. 2011, wzrost o 12,5% r/r

    XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,36 33,36 8,87 8,42     XVI. Współczynnik wypłacalności (w %) 10,67 10,85            

BRE Bank nie widzi zagrożeń realizacji średnioterminowej strategii do 2012 r.

. 2010 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 16,08% na koniec czerwca wobec12,03% rok wcześniej. (ISB) amo/maza

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

. współczynnik wypłacalności grupy wyniósł 16,6 proc. LPP LPP zamierza przyspieszyć rozwój sieci w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie. W przyszłym roku zamierza w każdym z tych regionów zwiększyć sieć o kilkanaście tys. m kw. - poinformował na konferencji Dariusz Pachla, wiceprezes spółki. "W tym

BZ WBK chce utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie powyżej 4% w 2011 r.

jednorazowych, na skutek zrównoważonego wzrostu we wszystkich liniach biznesowych. We wszystkich segmentach, oprócz property ten przyrost jest bardzo widoczny"- powiedział prezes. Zwrot z kapitałów (ROE)  wyniósł 19,5% wobec 17,6% na koniec grudnia i 18,9% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności

Przegląd informacji ze spółek

Europejskiej dla lat 2011-2012. Rezultaty testu wykazały, że w warunkach przyjętego scenariusza PKO BP jest wystarczająco dokapitalizowany, ze współczynnikiem wypłacalności Core Tier 1 znacznie powyżej progu 5%, poinformowały ministerstwo finansów i bank w odrębnych komunikatach. Słoweński bank Nova KBM

Bank Spółdzielczy Rzemiosła wypracował 8,4 mln zł zysku netto w 2008 roku

zebranych depozytów (o 8 proc. do poziomu 672 mln zł), jak i udzielonych kredytów (o 14 proc. do poziomu 371 mln zł). Współczynnik wypłacalności BSR osiągnął wartość 11,98 proc., czyli powyżej norm określonych w przepisach prawa bankowego. W tym roku BSR w Krakowie planuje zakończenie rozpoczętych

Bank Millennium oczekuje marży odsetkowej na poziomie 2,5-2,6% w II półr.

wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,8% (11,9% wg Tier 1) na koniec czerwca. (ISB) amo/tom

"Rz": Spółki - matki nie wesprą polskich banków

- Działające w naszym kraju banki nie mają co liczyć na wsparcie kapitałowe od swoich spółek matek - pisze "Rzeczpospolita". Obecnie współczynnik wypłacalności sektora bankowego wynosi 11 proc. Najniższy wskaźnik miał Kredyt Bank - 9,4 proc. Tylko dwa banki przekroczyły 12 proc

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

wzrosły o 4,9 proc., podczas gdy depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 0,4 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec grudnia 2013 roku wyniósł 19,38 proc. wobec 19,17 proc. na koniec poprzedniego kwartału. Wskaźnik Core Tier 1 wynosi 14,21 proc. Zarząd mBanku może zarekomendować wypłatę 50-70 proc

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

. Wskaźnik kosztów do dochodów po I połowie 2014 roku spadł do 69,2 proc. z 78,9 proc. rok wcześniej. Prezes zapowiedział, że do końca 2014 roku wskaźnik ten spaść ma do poniżej 60 proc., w pod koniec 2015 roku do 55 proc. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 15,2 proc. DNB Bank Polska jest obecny w

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 27,2% r/r do 9,06 mld zł w lipcu

działalności banków wzrosły o 5.97% w skali roku do 15.414,51 mln zł, zaś miesiąc do miesiąca były wyższe o 14,60%. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadła o 48,12% w skali roku do  4.288,24 mln zł na koniec lipca, zaś w skali miesiąca ich wartość spadła o 15,17%. Współczynnik

Bank BGŻ miał 26,45 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 94,3% r/r

. Współczynnik wypłacalności (%) 11,31 11,50                     (ISB)

ING Bank Śląski miał 233,85 mln zł zysku netto w II kw. 2011, wzrost o 22,1% r/r

114,75 97,89     XV. Współczynnik wypłacalności (w %) 12,61 12,56                     (ISB)

Rostowski z uśmiechem: Przecież bank będzie miał 2 mld zł kapitału więcej

rekomendował, by bank nie wypłacał dywidendy za 2008 rok. Według NBP, wypłata dywidendy przez PKO BP obniży współczynnik wypłacalności tego banku z 11,6 proc. do około 9 proc. Tym samym spadnie skłonność banku do udzielania kredytów. NBP szacuje za to, że wpłata części zysku PKO BP do budżetu państwa

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 12,9 proc. ASSECO POLAND Oferta Asseco Poland została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na modyfikację obsługi list wypłatowych, potrąceń, depozytów i zwrotów, wynikającą z bieżącej eksploatacji aplikacji AN, przeniesienie obsługi akcji

Szef AIG Bank: Nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra

; - podkreślił Rojewski. Zwrot z aktywów (ROE) po I półroczu wyniósł 45,6%, a współczynnik wypłacalności na koniec sierpnia wyniósł 14%.

Kredyt Bank poprawia wyniki

Tylko w drugim kwartale zysk banku, kontrolowanego w 85,5 proc. przez belgijski KBC, sięgnął 38 mln zł i był o ponad 87 proc. lepszy niż w pierwszych trzech miesiącach. - Zwiększyliśmy poziom współczynnika wypłacalności do 13,7 proc. z 8,9 proc. po I kwartale - powiedziała w poniedziałek prezes

Lukas Bank zmienia nazwę na Credit Agricole Bank Polska, ma nową strategię

zł, współczynnik wypłacalności 13,78%. Instytucja wskazuje, że ustabilizowała miesięczne przychody na poziomie 110 mln zł po trendzie spadkowym w 2010. Koszt ryzyka w I poł. 2011 wyniósł 164,3 mln zł (spadek o 52% z 338,7 mln zł rok wcześniej). Poziom rezerw tworzonych na ryzyko kredytowe wynosi 89

Zysk BNP Paribas spadł o 35% r/r z powodu niższych przychodów i wyższych kosztów

czerwca wynosiła blisko 375 tysięcy, co oznacza wzrost o ponad 11 tys. w skali roku.   Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) spadł do 1,43% wobec do 2,10% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,97% na koniec czerwca. (ISB) amo/maza

Zysk Getin Noble Banku wzrósł kilkukrotnie w związku ze sprzedażą Open Finance

zł na koniec czerwca wobec 33,45 mld zł rok wcześniej. Wartość sprzedanych w I półroczu 2011 roku kredytów osiągnęła poziom 6,5 mld zł. Suma bilansowa grupy Getin Noble Banku wyniosła 48 995 mln zł na koniec czerwca i była wyższa o 14,48% w porównaniu z końcem grudnia 2010 r. Współczynnik

Zysk grupy BGŻ wzrósł o 160% r/r dzięki wyższym przychodom i niższym odpisom

tym czasie do 370 placówek i będzie powiększana również w II połowie tego roku Fundusze własne grupy wzrosły do 2 439 mln zł w z 2 276 mln zł, głównie wskutek przeznaczenia zysku netto za 2010 rok na zwiększenie kapitału zapasowego. Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2011 roku wyniósł 11,3

Bank BPH poprawił wynik w I półr. dzięki niższym kosztom i odpisom

% wobec maja. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) netto sięgnął 6,62% na koniec czerwca wobec jego ujemnej wartości 12,56% rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności poprawił się o 0.4 pkt. proc. do 13,6% na koniec czerwca. (ISB) amo/tom

Bank Handlowy liczy, że marża odsetkowa nie będzie pogarszać się do końca roku

. Sytuacja na globalnym rynku również jest nieprzewidywalna" - zaznaczył. Współczynnik wypłacalności wyniósł 17,96% na koniec czerwca. (ISB) amo/tom

Kredyt Bank miał 87,89 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 539,0% r/r

        XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,88 10,41 2,73 2,63     XVI. Współczynnik wypłacalności 12,74 12,51       (ISB)

Bank Handlowy miał 151,44 mln zł zysku netto w II kw. 2011, spadek o 23,7% r/r

. Współczynnik wypłacalności (w %)* 17,96 18,81 17,96 18,81     XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,55 2,67 0,64 0,67     XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 43,5% r/r do 7,85 mld zł w czerwcu

na koniec czerwca. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,71% na koniec czerwca wobec 13,33% rok wcześniej.   2010-06 2011-05 2011-06 Rachunek zysków i strat         Przychody z tytułu odsetek

ING BSK liczy na dalsze wzrosty sprzedaży kredytów hipotecznych w II półr.

mln zł, zaś koszty zwiększyły się w tym czasie o 4,7% do 831 mln zł. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) poprawił się o 3,4 pkt. proc. w skali roku i wyniósł 56% na koniec I półrocza.   Wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) wzrósł o 0,4 pkt proc. do 14,7% na koniec czerwca. Współczynnik wypłacalności

Bank Millennium miał 115,25 mln zł zysku netto w II kw. 2011, wzrost o 65,8% r/r

zł / EUR) 3,41 3,37 0,85 0,85     XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,41 3,37 0,85 0,85     XX. Współczynnik wypłacalności (%) 13,81 14,39

Bank BOŚ miał 13,52 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., spadek o 20,8% r/r

    XVIII. Kapitał podstawowy 542 647,00 542 647,00 136 118,00 137 022,00     XIX. Liczba akcji 16 373 245,00 16 373 245,00         XX. Współczynnik

Belgowie sprzedają polskie aktywa: Kredyt Bank i Wartę

problemów ze znalezieniem kupca, bo Kredyt Bank wydaje się w świetnej formie - pozytywnie zaskoczył wynikami za I kwartał, zarabiając na czysto 134 mln zł, a współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Przede wszystkim zaś wielki sukces odniosła nowa kampania reklamowa banku, którego twarzami w mediach

Belgowie sprzedają polskie aktywa: Kredyt Bank i Wartę

problemów ze znalezieniem kupca, bo Kredyt Bank wydaje się w świetnej formie - pozytywnie zaskoczył wynikami za I kwartał, zarabiając na czysto 134 mln zł, a współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Przede wszystkim zaś wielki sukces odniosła nowa kampania reklamowa banku, którego twarzami w mediach

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

hipoteczne i konsumenckie za 3,4 mld zł, podczas gdy w III kwartale sprzedaż wyniosła 3 mld zł. W całym 2013 roku sprzedaż wyniosła 11,2 mld zł. Bank pozyskał w czwartym kwartale 160 tys. nowych klientów, a w całym 2013 roku 450 tys. Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 18,8 proc., czyli

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

. Koszty wyniosły w I kwartale 2014 roku 292,3 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwanymi przez rynek (295,6 mln zł). Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2014 roku wynosił 16,06 proc. ENERGA Zysk grupy Energa, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w I kwartale 2014 roku wyniósł

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

komunikacie. Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ wyniósł 13 proc. na koniec I kwartału wobec 12 proc. rok wcześniej. Na koniec marca kredyty i pożyczki brutto udzielone przez bank wyniosły 27,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rdr. "Największy wpływ na zmianę miał wzrost kredytów i pożyczek dla

Kluza o sytuacji sektora finansowego

W Polsce nie ma zagrożenia wypłacalności banków i otwartych funduszy emerytalnych, a sytuacja funduszy inwestycyjnych jest stabilna - poinformował na środowej konferencji szef Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Stanisław Kluza. Jak powiedział, sektor bankowy po 8 miesiącach br. zanotował 11,3 mld

Noble Bank: Biznes nam rośnie, dochodowość jest super, możliwy rekord

czerwca. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,2%.Prezes poinformował, że Noble Bank czeka obecnie na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, złożonego pod koniec lipca.

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

Polska. Współczynnik wypłacalności na koniec I półrocza 2014 r. wynosił 14 proc. W połowie czerwca BGŻ połączył się z Rabobank Polska. Wartość bilansowa Rabobank Polska na dzień połączenia wynosiła 3,33 mld zł, co stanowiło 9 proc. bilansu połączonego banku. Obecnie działalność Rabobank Polska

Płynność i wypłacalność

współczynnika wypłacalności poniżej wymaganego poziomu) lub jego upadłości. Wynika z tego, że w Polsce przyjęto szeroki model funkcjonowania BFG, który przede wszystkim prowadzi działalność gwarancyjną, pomocową, kontrolną i analityczną. BFG nie ma natomiast obecnie możliwości interweniowania, jeżeli bank ma

Gudzowaty dokapitalizował swój bank

. Obecnie BWE musi już tylko uporać się ze stratą 8 mln zł z zeszłego roku. W pierwszym kwartale tego roku bank miał jeszcze 1,6 mln zł straty, ale prezes BWE Urszula Mleczko liczy, że cały rok zakończy się już na plusie. - Dzięki dokapitalizowaniu współczynnik wypłacalności banku wyniesie około 20 proc. w

Zysk netto grupy Pekao SA w trzecim kwartale 2008 r. wyniósł 841,4 mln zł

. Wskaźnik ROE po trzech kwartałach 2008 r. wynosi 24,3 proc., natomiast współczynnik wypłacalności 11,1 proc.

Wyniki Banku Millenium lepsze od oczekiwań

wynosił 102 proc., a współczynnik wypłacalności 11,2 proc. Mimo to Bogusław Kott, szef Millennium, patrzy w przyszłość z rosnącym optymizmem: - Podzielam poglądy ekonomistów i analityków, którzy pozytywnie patrzą na sytuację Polski i zapowiadają, że druga połowa roku, a w szczególności jego końcówka będą

Akcje Kredyt Banku ostro w dół, "bardzo mocno uderzyły nas rezerwy"

Nadzoru Finansowego o zgodę na pożyczkę podporządkowaną w wysokości 165 mln CHF i wówczas nasz współczynnik wypłacalności będzie na poziomie 10%" - wyjaśnił zarząd. Koszty grupy spadły do 270 mln zł wobec 300 mln zł na koniec 2008 r., w tym koszty osobowe spadły odpowiednio do 125 mln zł wobec 141

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. Wskaźnik kosztów do dochodów grupy w 2013 roku wyniósł 60,28 proc. Współczynnik wypłacalności Idea Bank (Polska) wynosi 11,9 proc. Spółka podała, że sytuacja na Ukrainie nie jest obojętna dla działalności Idea Banku (Ukraina) i bank ten podjął działania, by utrzymać wskaźniki płynności. "Dotyczy to

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

ujęciu kwartalnym. Bank podał, że w 2013 roku pozyskał 352 tys. nowych klientów detalicznych i ma ich obecnie 3,4 mln. Wartość kredytów hipotecznych przyznanych w 2013 roku wyniosła 2,7 mld zł, czyli wzrosła o 9 proc. rdr. Współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 17,56 proc. ORANGE

Bank PKO BP miał 967,30 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 23,6% r/r

liczba akcji (w tys.) 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00     XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 16,51 17,09 4,14 4,31     XXII. Współczynnik

BRE Bank miał 313,17 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 36,3% kw/kw

;   XXIII. Współczynnik wypłacalności 16,08 15,90 16,08 15,90   (ISB)

Bank Pekao SA miał 714,30 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 15,4% r/r

;       XXIV. Współczynnik wypłacalności (%) 18,38 17,61         XXV. Aktywa ważone ryzykiem 95 951 134,00 95 505 008,00 24 068 413,00 24 115 599,00    

BSR wraca do dywidendy

zł. Fundusze własne mają się zwiększyć o 4-5 proc. Na koniec ub.r. fundusze własne osiągnęły 33,6 mln zł, a suma bilansowa 343,6 mln zł. Współczynnik wypłacalności ukształtował się na bezpiecznym poziomie 17,1 proc. BSR istnieje od 1979 roku i należy obecnie do grona najsilniejszych kapitałowo banków

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (współczynnik adekwatności kapitałowej) – współczynnik wyrażający stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem.Poszczególnym pozycjom aktywów i pozycjom pozabilansowym przydziela się stopnie ryzyka kredytowego

Zasada nadzoru kraju macierzystego

ostrożnościoweInstrumenty ostrożnościowe określone są w dyrektywie 2000/12/WE. Do najważniejszych z nich należą: Współczynnik wypłacalności, czyli relacja funduszy własnych do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem. Instytucje kredytowe zobligowane są do utrzymywania wypłacalności na poziomie minimalnym

Basel II

oraz minimalnego wskaźnika relacji kapitału do aktywów ważonych ryzykiem, który przybiera następującą postać: R=FW/[AWR+12,5*(WKRR+WKRO)] gdzie: R – współczynnik wypłacalności, FW – fundusze własne, AWR – suma aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, obliczona dla ryzyka

Waszyngton

burmistrza Sharon Pratt Kelly, pierwszej Afroamerykanki na czele władz dużego miasta w kraju. Barry’ego wybrano ponownie w 1994, już w rok później miasto stanęło na krawędzi wypłacalności. W kolejnym, przypadającym na 1998 głosowaniu, zwyciężył Anthony Williams. Jego administracja nadzorowała okres

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.