wskaźnik inflacji

PAP

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji we wrześniu wzrósł mdm o 0,4 pkt.

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji we wrześniu wzrósł mdm o 0,4 pkt.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrósł we wrześniu o 0,4 punktu w stosunku do sierpnia. Zagrożenie odbicia inflacyjnego jest niewielkie - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Spadł Wskaźnik Przyszłej Inflacji. Ceny towarów przestaną rosnąć?

Wskaźnik Przyszłej Inflacji, (WPI) prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych, w maju spadł w porównaniu do notowań sprzed miesiąca - podał instytut BIEC.

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji spada

zmagają się z rosnącymi kosztami wytwarzania i w tej sytuacji skłonni byliby podnosić ceny. Z drugiej zaś coraz bardziej odczuwają słabnący popyt - krajowy i zagraniczny, co staje się istotnym ograniczeniem w realizacji tych zamierzeń. Dotychczasowe wzrosty inflacji na świecie, poza latami 70-tymi

BIEC: wskaźnik przyszłej inflacji w górę

gospodarstw z tytułu kredytów. Z kolei stabilizujące dla inflacji były: ograniczenie oczekiwań co do wzrostu cen producentów, spadek jednostkowych kosztów pracy, nieco mniejszy odsetek wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle, niższe ceny importu oraz stabilizacja wielkości długu skarbu państwa.- Na

GUS: wskaźnik inflacji CPI w sierpniu wyniósł rdr minus 0,3 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług spadły w sierpniu o 0,3 proc. w ujęciu rocznym, a miesiąc do miesiąca spadły o 0,4 proc.

W lutym wzrósł wskaźnik przyszłej inflacji - BIEC

decydujące o wzroście inflacji z czynnikami, które ją hamują. Obawy przed zwolnieniem rozwoju gospodarczego oraz wzrost wartości złotego przemawiają za ostrożnością producentów w podnoszeniu cen. Rosnące koszty wytwarzania, w tym koszty wynagrodzeń, żądania wzrostu płac w sektorze budżetowym oraz ciągle

Wskaźnik Przyszłej Inflacji w sierpniu spadł kolejny raz

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) informujący o tendencjach wpływających na kształtowanie się cen w gospodarce, w sierpniu spadł po raz kolejny. Na razie jednak nie pojawiają się czynniki, które w istotny sposób mogłyby grozić nasileniem się presji inflacyjnej w najbliższych miesiącach - ocenili

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji we wrześniu w górę

wydajności nie powinny stanowić zagrożenia dla zrównoważonego wzrostu gospodarki" - napisali autorzy raportu.BIEC zwraca uwagę na osłabienie złotego w sierpniu. Dotychczas mocny złoty był czynnikiem ograniczającym inflację. "Trudno na razie przesądzać czy mamy do czynienia z początkiem tendencji do

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji nieznacznie spadł w kwietniu

tempem wzrostu cen zawsze jest spowolnienie gospodarcze. Po drodze jednak możemy zapłacić cenę w postaci wyższej inflacji" - napisano w komentarzu.Połowa składowych Wskaźnika Przyszłej Inflacji działa w kierunku wzrostu cen, zaś połowa w kierunku ich spadku."Największe znaczenie wśród tych

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł trzeci raz z rzędu

"W maju wzrost ten był znaczący. Potwierdzają się zatem obawy, że spadkowy trend inflacji obserwowany od połowy 2004 roku zbliża się do punktu zwrotnego" - czytamy w komunikacie Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podało, że głównym źródłem wzrostu wartości są sygnały płynące od

BIEC: Wskaźnik przyszłej inflacji - silny wzrost w lutym

"Jego obecny wzrost spowodowany jest głównie czynnikami leżącymi po stronie funkcjonowania przedsiębiorstw, gdzie znacząco zwiększyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych, a także podwyższeniu uległy jednostkowe koszty pracy" - czytamy w komunikacie BIEC. Dodatkowo, pisze BIEC, czynnikiem

BIEC: menadżerowie firm są przekonani o konieczności obniżania cen

Wskaźnik ten z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prognozuje kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br. W październiku wyniósł 90,2 pkt, we wrześniu 90,4 pkt. BIEC poinformował w komunikacie, że od kwietnia br. w gospodarce dominują tendencje do obniżania lub utrzymywania cen

Chiny: najwyższa inflacja od ponad 3 lat

Krajowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), główny wskaźnik inflacji, wzrósł do 6,5 proc. w lipcu w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku - podał we wtorek Chiński Urząd Statystyczny. Wysoka inflacja została spowodowana rosnącymi cenami żywności, które w lipcu wzrosły o 14,8 proc. w

BIEC: nieznacznie silniejsze oczekiwania firm na wzrost cen

Wskaźnik WPI z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem prognozuje kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem BIEC w listopadzie wyniósł on 90,9 pkt, a w październiku 90,5 pkt. Zdaniem BIEC wzrost wskaźnika spowodowany był wzrostem jednie trzech spośród dziewięciu składowych

Ceny paliwa napędzają inflację

Ekonomiści oczekiwali wzrostu inflacji z październikowego poziomu 3,1 proc. do 3,3-3,4 proc. Inflacja liczona miesiąc do miesiąca wyniosła w listopadzie 0,3 procent - podał GUS. Są to dane zgodne z prognozami analityków.Głównym motorem napędzającym wskaźnik cen były paliwa - ich ceny wzrosły w

Inflacja w strefie euro w dół, pierwszy raz od lipca

To pierwszy spadek od lipca 2009 roku, kiedy to zanotowano deflację na poziomie 0,7 proc. Dla 27 państw Unii Europejskiej wskaźnik inflacji wyniósł 1,4 proc., spadając ze styczniowego poziomu 1,7 proc. To oznacza, że wskaźnik cen znajduje się grubo poniżej celu inflacyjnego ustalonego przez

BIEC: Wskaźnik WPI wzrósł; możliwy wzrost cen w 2010 r.

"W ostatnich miesiącach wskaźnik rośnie bardzo dynamicznie, co przede wszystkim jest konsekwencją spadku wartości polskiej waluty. W rezultacie rosną nie tylko ceny importu, ale również koszty wytwarzania u rodzimych producentów. Przyrasta zadłużenie skarbu państwa, zaś producenci mniej

Indeks PMI dla Polski wzrósł, a inflacja w marcu zwolniła

- tłumaczy.Także w czwartek Ministerstwo Finansów podało, że inflacja w marcu zwolniła rok do roku do poziomu 2,6 proc. W lutym inflacja liczona w stosunku do analogicznych danych z ubiegłego roku wynosiła 2,9 proc.

MinFin: Inflacja wzrosła w sierpniu do 5,0 proc.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu spadł o 0,2% wobec poprzedniego miesiąca, natomiast roczny wskaźnik inflacji wyniósł 5,0% wobec 4,8% odnotowanych w lipcu, podał resort w poniedziałkowym komunikacie. "Ministerstwo Finansów szacuje, że wskaźnik cen towarów i usług

Inflacja nieco wyżej...

Podane przez MF informacje to jednak tylko szacunki, ostateczne dane o inflacji w połowie miesiąca poda GUS.W przemyśle coraz lepiej...Wskaźnik PMI dla Polski w sierpniu wzrósł do poziomu najwyższego od 37 miesięcy. Osiągnął 53,8 punktu, w lipcu było to 52,1. Wskaźnik obrazuje tendencje w sektorze

"Rz": GUS odświeża koszyk inflacyjny

Ceny pangi i Actimela pomogą określić wskaźnik inflacji w Polsce. GUS dodał je w tym roku do tzw. koszyka inflacyjnego - informuje "Rzeczpospolita". GUS wylicza inflację na podstawie 1800 produktów najchętniej kupowanych przez Polaków. Listę odświeża co roku, wymieniając 1 - 3 proc

PKPP "Lewiatan" ws. rządowej propozycji waloryzacji emerytur

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" uważa, że emerytury i renty powinny być waloryzowane o wskaźnik inflacji, ale nie zgadza się z propozycją premiera, aby wskaźnik ten był dodatkowo podwyższany o 20 proc. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. "Biorąc pod uwagę sytuację

Latem inflacja topnieje

Latem ceny z miesiąca na miesiąc maleją, mamy deflację. Z tego powodu spada także roczny wskaźnik cen. Jacek Krzyślak, szef departamentu analiz i statystyki w MF, powiedział, że po lipcowym delikatnym spadku inflacji w sierpniu może ona wynieść mniej niż 2 proc. Zdaniem analityków tak niski

Sejm za przywróceniem waloryzacji rent i emerytur

Przywrócenie corocznej waloryzacji rent i emerytur o wskaźnik inflacji i co najmniej 20 proc. wskaźnika wzrostu płac - zakłada przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Za nowelizacją głosowało 406 posłów, żaden nie był przeciwny

Zaskakująca inflacja bazowa: 1,6 proc.

Narodowy Bank Polski podał wskaźniki inflacji bazowej w listopadzie. Inflacja "netto", która pokazuje, jak się zmieniały ceny po wyłączeniu cen żywności i paliw, wzrosła o 1,6 proc. w skali roku. To znacznie więcej, niż oczekiwali analitycy (1,4 proc.). Ceny towarów i usług

BIEC: Sygnały o zmianie tendencji do obniżania się inflacji uległy nasileniu

Analitycy BIEC prognozują, że tendencja do wolniejszego wzrostu cen utrzyma się w najbliższych miesiącach. Zwracają jednak uwagę na fakt, że sygnały świadczące o zmianie tendencji do obniżania się inflacji uległy nasileniu. "Przez ponad rok wskaźnik sygnalizował wolniejsze tempo wzrostu cen

Inflacja w marcu - 2,6 proc. - otarła się o cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej

To dokładnie tyle, ile wyniosła średnia z prognoz rynkowych, spójna z wcześniejszym szacunkiem resortu finansów. Wynik ten oznacza, że w ujęciu rocznym ceny rosły najwolniej od września 2007 roku.Marzec był więc kolejnym miesiącem ostrego spadku inflacji, która rok temu wynosiła 4 proc., a w

Niższa inflacja w Unii Europejskiej

We wrześniu wzrost cen w krajach Unii był słabszy. Polska mimo wzrostu inflacji cały czas ma jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej Ceny we wszystkich krajach unijnych (wskaźnik cen konsumpcyjnych HICP) wzrosły we wrześniu w stosunku do września 2005 średnio o 1,9 proc. W strefie

Na Wall Street spadek, bo ropa drożeje, a raporty gaszą optymizm

Na amerykańskim rynku akcji główne wskaźniki spadły we wtorek, gdy cena ropy naftowej, kontynuując wspinaczkę, podeszła pod bezprecedensowe 120 dol., rozniecając obawy przed inflacją, a jednocześnie seria raportów kwartalnych pogorszyła nastroje. Według wstępnych, nieoficjalnych danych, wskaźnik

BIEC: ceny wykazują tendencję do wzrostu

Grudniowa inflacja z pewnością będzie wyższa od tej z listopada ubiegłego roku, kiedy wyniosła 3,6 proc. "Grudniowa inflacja z pewnością będzie wyższa od tej z listopada ub. roku, co wskaźnik sygnalizował rok temu, jednak pierwsze miesiące tego roku powinny przynieść ograniczenie tempa

GUS: inflacja w lutym niższa od oczekiwań

W styczniu 2006 roku wskaźnik inflacji CPI wyniósł (po rewizji) 0,2% w ujęciu miesięcznym i 0,6% r/r. Ceny żywności, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wzrosły w ujęciu rocznym o 0,3% i zwiększyły się w stosunku do stycznia o 0,2%. Ceny paliw do prywatnych środków transportu odnotowały

Inflacja wzrosła w styczniu do 4,1 proc.

, że wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł średnio 4,09% r/r. Prognozy oscylują między 4,0% a 4,2%. Natomiast resort finansów szacuje styczniowy poziom wskaźnika CPI na 4,0%. Analitycy nie byli tym razem zgodni w ocenie przyczyn utrzymania się inflacji na wysokim, ponad 4-proc. poziomie

Inflacja kurczy się na wiosnę

Ceny w marcu były zaledwie o 0,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Roczny wskaźnik inflacji spadł z 0,7 proc. w lutym. To znak, że wydatki konsumentów nie są jeszcze na tyle intensywne, by napędzać wzrost cen. A latem ceny będą spadać dalej. Ogłoszone w piątek dane GUS zaskoczyły analityków

Analitycy: Spadek inflacji stał się wreszcie faktem, obniżka stóp prawie pewna

Długo oczekiwany spadek inflacji stał się nareszcie faktem i będzie argumentem dla "gołębiej" frakcji w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP), więc obniżka stóp procentowych w czerwcu jest raczej pewna. Zdaniem analityków, wskaźnik CPI będzie nadal spadał, by jeszcze w tym roku osiągnąć 2,5

Pruski: Perspektywy dla inflacji pogarszają się

Perspektywy dla inflacji nie są tak dobre, jak wcześniej przewidywano. Wskaźnik CPI w 2007-2008 roku będzie oscylować między 2,5-3 proc. - poinformował w środę wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Jerzy Pruski. Wskaźnik CPI (Consumer Price Index) - najpopularniejsza na świecie miara inflacji to

Inflacja bazowa nieznacznie wzrosła

W sierpniu wskaźnik inflacji bazowej (pokazującej wzrost cen po wyłączeniu cen żywności oraz paliw) wzrósł w stosunku do sierpnia 2005 r. o 1,4 proc. To nieznacznie więcej od przewidywań analityków rynkowych (1,3 proc.) oraz od wysokości tego wskaźnika w lipcu (1,3 proc.). Tydzień temu GUS podał

Inflacja w Estonii najwyższa od dekady

Jak podał tamtejszy urząd statystyczny, w porównaniu do stycznia zeszłego roku, ceny żywności skoczyły o ponad 14 proc., a usług - o ponad 12 proc.

Powoli rośnie inflacja w Unii Europejskiej

Poziom inflacji w strefie euro jest wciąż niższy od celu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, który wynosi 2 proc. Ale ceny w Europie rosną coraz szybciej. Jeszcze w lutym wzrost cen liczony w skali roku sięgał w eurostrefie ledwie 0,9 proc. Wyższa inflacja w UE to m.in. skutek coraz

Analitycy: Obniżki stóp procentowych w lipcu nie będzie

Statystyczny (GUS) poinformował, że inflacja w czerwcu wzrosła 0,2% m/m i wyniosła 3,5% r/r. Dwunastu uwzględnionych w ankiecie agencji ISB ekonomistów oczekiwało, że wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł średnio 3,6% r/r. Prognozy oscylowały między 3,4% a 3,9%. Resort finansów szacował czerwcowy

Inflacja wstrzyma stopy?

Jeszcze kilka tygodni temu analitycy finansowi spodziewali się, że wskaźnik cen może w tym roku spaść nawet do 0,8 proc. W lipcu wyniósł jednak 1,3 proc. i było to zapewne najmniej w tym roku. W sierpniu podskoczył bowiem do 1,6 proc. Analitycy wprawdzie spodziewali się przyspieszenia inflacji

Pesymistyczne prognozy dla polskiego przemysłu

- Produkcja przemysłowa w styczniu spadła o rok do roku o 12,6 proc. W grudniu odnotowano 4,4-proc. wzrost tego wskaźnika, uważają analitycy. Inflacja producentów (PPI) w tym okresie wyniosła 2,3 proc. rok do roku, czyli o 0,3 pkt proc. mniej niż w grudniu. Analitycy są zgodni, że głównym powodem

NBP: inflacja bez cen żywności i energii wyniosła w październiku 0,2 proc.

Polsce. O ile wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów, to przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. "To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji

Unia nie rozkręci inflacji

Wzrost cen niektórych towarów po wejściu Polski do UE może być znaczny, jednak nie przełoży się to na bardzo wyraźny wzrost wskaźnika inflacji - ocenia Ministerstwo Finansów Resort Finansów odtajnił w czwartek swój raport o wpływie akcesji na wskaźnik inflacji w Polsce. "Gazeta"

Inflacja zaczyna się już na 4

Ogłoszone we wtorek dane GUS potwierdziły wcześniejsze prognozy Ministerstwa Finansów. Inflację napędza głównie wzrost cen żywności (o 7,9 proc. w ciągu roku), paliw (18,1 proc.). Ale pozostałe składowe też powoli idą w górę. - Inflacja bazowa netto (bez żywności i paliw) wzrosła w grudniu z 1,5 do

Inflacja wciąż spada

Ekonomiści, podobnie jak resort finansów, zgodnie spodziewali się, że inflacja utrzyma się na majowym poziomie 0,9 proc. Tymczasem żywność w ciągu miesiąca potaniała o 1,2 proc., i to pociągnęło w dół całą inflację. Najsilniej spadły ceny owoców (10,2 proc.), warzyw (4,6 proc.), drobiu (0,6 proc

Zajdel-Kurowska: Inflacja w grudniu 2009 r. około 3 proc.

Resort pracuje nad scenariuszem zakładającym tempo wzrostu PKB w przedziale 4,6-5 proc. - poinformowała wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska."W sierpniu nastąpił prawdopodobnie szczyt inflacji. W kolejnych miesiącach nastąpi jednak jej spadek. Według naszych ostatnich prognoz

Eurostat: ceny wg HICP spadły w Polsce we wrześniu o 0,2 proc. rdr

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,1 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, CPI - ang. Consumer Price Index - najpopularniejsza na świecie miara inflacji) we wrześniu spadł o 0,3 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym nie zmienił się. Wskaźnik HICP to

Żywność i paliwa ciągną inflację w górę

- Inflacja wzrosła, bo podrożały żywność i paliwa. Żywność o 1,3 proc. w porównaniu z kwietniem. Jak na maj to wynik dość wysoki. W ciągu ostatnich dziesięciu lat tylko raz w maju wzrost był wyższy. To efekt późnej wiosny, która oddziałuje na ceny nowych owoców i warzyw - tłumaczy Piotr Bielski

Inflacja znów poszła w górę

We wrześniu wskaźnik inflacji po raz pierwszy od miesięcy spadł - z 4,6 do 4,4 proc. Eksperci szacują, że w październiku inflacja wyniesie 4,3 proc., a w grudniu spadnie do około 4 proc. To zasługa mocnego złotego i wygasania szoku cenowego po naszym wejściem do UE. Dzięki temu, że inflacja powoli

NBP: inflacja we wrześniu po wyłączeniu cen energii i żywności wyniosła 0,7 proc.

0,1 proc. miesiąc wcześniej. NBP wyjaśnił w komunikacie, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. "Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji

W czwartym kwartale chińska gospodarka urosła o 10,7 proc.

Rosną obawy o zaostrzenie polityki monetarnej wcześniej niż przewidywano. Rząd nakazał niektórym bankom wstrzymanie udzielania kredytów w obawie o rosnącą bańkę cen aktywów.W całym 2009 roku gospodarka Chin urosła o 8.7 proc., czyli znacznie szybciej niż przewidywano (8 proc.). Wzrost jest rezu

USA: ceny konsumpcyjne w lipcu w górę o 0,1 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie właśnie o 0,1 proc. mdm, natomiast CPI bazowa wyniesie 0,2 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł o 2,0 proc., a po odliczeniu cen żywności i

Gaz podgrzewa ceny, inflacja w górę

- Głównym czynnikiem wzrostu inflacji była energia i paliwa. W maju podrożała również żywność (o 1,1 proc. miesiąc do miesiąca), głównie za sprawą wzrostu cen owoców i warzyw. Zdaniem Ministerstwa Finansów kolejne miesiące powinny przynieść stabilizację trendu inflacyjnego - napisała w komentarzu

"Życie Warszawy": ile wyjmiemy z portfela

Rada Warszawy raz do roku musi - zgodnie z przepisami - ustalić wysokość lokalnych podatków od mieszkań, gruntów czy środków transportu. W czwartek głosowanie nad opłatami na 2010 r. Ponieważ jesienią przyszłego roku przypadają wybory samorządowe, nie będzie radykalnych podwyżek. Nie zdrożeją ani bi

BIEC: Pojawiły się sygnały zagrażające stabilności cen

"Po kilku miesiącach dość silnego spadku, wskazującego na wygasanie presji inflacyjnej, pojawiły się ponownie sygnały zagrażające stabilności cen w przyszłości" - napisano w komunikacie. Zdaniem analityków, w kolejnych miesiącach tego roku dynamika wzrostu cen powinna słabnąć, zaś ewentual

Ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu w dół o 0,2 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, pozostała bez zmian w sierpniu. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI pozostanie bez zmian mdm oraz CPI bazowy wyniesie 0,2 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł o 1,7 proc., a po odliczeniu cen żywności i

Eurostat: ceny wg HICP w Polsce w VII nie zmieniły się rdr

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,2 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w lipcu wyniósł -0,2 proc. rdr. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w

BIEC: Presja inflacyjna w marcu ponownie wzrasta

wzrostem wynagrodzeń" - napisała Maria Drozdowicz z BIEC. Jej zdaniem, obecne symptomy nasilającej się inflacji są splotem tendencji o charakterze globalnym, związanych ze wzrostem cen surowców i żywności z tendencjami lokalnymi wynikającymi z przyspieszonego wzrostu gospodarczego ostatnich dwóch lat

Inflacja raz w górę, raz w dół

Prognoza MF ogłoszona w poniedziałek wprawiła rynek w konsternację, gdyż analitycy dopiero co zostali zaskoczeni niezwykle głębokim spadkiem inflacji (z 2,3 proc. do 1,5 proc.). Po tych danych zmienili oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych (później o 1-2 mies.), a tymczasem spadek inflacji

Szejnfeld: PKB w 2010 r. pomiędzy 0,5 a 1,3 proc.

"Komitet Rady Ministrów przyjął wczoraj, a Rada Ministrów być może przyjmie dzisiaj, wskaźniki makroekonomiczne dotyczące budżetu na 2010 rok" - powiedział na wtorkowej konferencji wiceminister. Pytany przez PAP o możliwą zmianę tegorocznego budżetu w związku ze zmniejszonymi wpływami poda

Wzrost cen konsumpcyjnych w USA w czerwcu o 0,3 proc. mdm

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. w czerwcu. Analitycy spodziewali się, że wskaźnik CPI wzrośnie właśnie o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym oraz CPI bazowy wyniesie 0,2 proc. mdm. Rok do roku wskaźnik CPI wzrósł o 2,1 proc., a po

Inflacja poniżej celu RPP. W kwietniu wyniosła 2,3 proc.

Jeśli szacunki Ministerstwa Finansów się potwierdzą, kwiecień będzie kolejnym miesiącem ostrego spadku inflacji - jeszcze w styczniu wynosiła 3,5 proc. Po raz pierwszy od dawna poziom inflacji zjechał przy tym poniżej celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej, który wynosi 2,5 proc. Analitycy

Eurostat: ceny według HICP spadły w Polsce w sierpniu o 0,1 proc. rdr

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,3 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,3 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadł o 0,4 proc. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii

IERiGŻ: pływ cen żywności na inflację coraz mniejszy

"Od dłuższego już czasu wpływ cen żywności na inflację spada z miesiąca na miesiąc. Są nawet okresy, że ceny żywności zachowują się deflacyjnie" - powiedział Kowalski."Przyszły rok powinien wyglądać podobnie jeśli chodzi o ceny żywności i ich wpływ na inflację" - dodał.Jego

Inflacja w Szwajcarii najwyższa od lat

Równie złe dane o inflacji podał wczoraj Eurostat. Ceny w strefie euro wzrosły w lutym w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej o 3,2 procent, osiągając najwyższy poziom dynamiki od 1999 roku, czyli daty wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej.

Capital Economics.Tańsza ropa może zepchnąć eurostrefę w deflację

dóbr i usług służący do kalkulacji inflacji w strefie euro o 5 proc. Energia stanowi ok. 10 proc. koszyka inflacyjnego eurostrefy, a zatem obniżka cen o 20 proc. uszczupla wskaźnik inflacji o 0,5 proc. Stopa inflacji w strefie euro w ujęciu HICP wyniosła w październiku 0,4 proc. w ujęciu rocznym wobec

BIEC: Powraca presja inflacyjna za sprawą słabego złotego

na całym świecie można spodziewać się wyższej inflacji w otoczeniu naszej gospodarki, a w konsekwencji wzrostu cen w kraju. "Tendencja do osłabiania się złotego trwa już blisko pół roku. Z jednej strony sytuacja taka powinna sprzyjać polskim eksporterom. Jak się jednak wydaje przy tak znacznym

BIEC przestrzega przed możliwym nawrotem presji inflacyjnej

Choć w gospodarce nasilają się nastroje związane z obawą o przyszłe tempo wzrostu gospodarki, to osłabienie złotego i dość silny jak do tej pory popyt wewnętrzny mogą zagrażać stabilności cen w przyszłości, przestrzegają analitycy BIEC. ?Najbliższe miesiące przyniosą zapewne zdecydowane niższe tempo

BIEC: Spowolnienie ogranicza wzrost cen, ale go nie zatrzyma

się spowolnienie gospodarcze zagrażające niektórym gospodarkom otarciem się o recesję z pewnością ograniczy tempo wzrostu cen, nie jest jednak w stanie skutecznie walczyć z inflacją."Efekty światowej polityki rolnej przy słabych urodzajach ostatnich lat, niedostateczna i silnie zmonopolizowana

GUS: inflacja we wrześniu wyniosła -0,3 proc. rdr, tyle samo, co w sierpniu

okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 1,1 proc.), podwyżki opłat związanych z mieszkaniem oraz wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (po 0,1 proc.). Ceny odzieży i obuwia podwyższyły wskaźnik inflacji o 0,05 pkt proc., a opłaty związane z mieszkaniem oraz ceny żywności i napojów bezalkoholowych

Szczurek: MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. 3,4-proc. wzrost PKB

projektu ustawy prawdopodobnie za tydzień, w środę. "Wskaźnik inflacji będzie istotnie niższy od tego, co zakładaliśmy wcześniej, będzie zbliżony do prognoz NBP" - powiedział. W niedawnym wywiadzie prasowym Szczurek mówił, że w tym roku inflacja wyniesie 0,3 proc., a w przyszłym 1,5 proc.

Euroinflacja w Słowenii?

Jeszcze w 2006 r. słoweńska inflacja wynosiła tylko 3 proc. W ubiegłym roku - już 5,7 proc. - Za część tego wzrostu (dokładnie 0,6 pkt proc.) odpowiada samo wprowadzenie euro - powiedział w poniedziałek Jansa. To dwa razy więcej, niż szacowała Komisja Europejska. - Ceny drobnych towarów czy usług

Rząd: Inflacja w 2010 r. ok. 1,5 do 1,9 proc., a wzrost PKB ok. 0,5-1,3 proc.

"W obecnej sytuacji trudno jest jednoznacznie zidentyfikować skalę wpływu poszczególnych czynników na kształtowanie się poziomu inflacji" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. CIR podał, że resort finansów zakłada, iż inflacja w 2010 roku powinna wynieść od 1,5 do 1,9

Wyższa inflacja w Rosji

Największy wpływ na tak dużą inflację miał wzrost cen żywności, który był większy niż rok wcześniej i wyniósł 12,3 proc. wobec 10,2 proc. w 2003 r. W najbliższym czasie ten trend nie ulegnie zmianie, głównie z powodu prognozowanego wzrostu cen produktów pochodzenia zwierzęcego, a także produktów

NBP: 0,1 proc. wyniosła średnia stopa inflacji w najbliższych 12 m-cach

Wskaźnik oczekiwań jest wyznaczany jako różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały. Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu

Inflacja wyniosła 1,5 proc.?

Główny Urząd Statystyczny poda dane o inflacji za październik 14 listopada. Według ostatnich danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 1,8 proc. w stosunku do września 2004 r., a w porównaniu z sierpniem 2005 r. - o 0,4 proc.

Ekonomiści spodziewają się dalszego spadku cen w październiku

wysokości 0,4 proc. (rdr) i wzrostu cen w ujęciu miesięcznym o 0,3 proc. Benecki powiedział PAP, że roczna dynamika cen żywności i paliw utrzymuje się na ujemnym poziomie, co powoduje, że główny wskaźnik inflacji znajduje się poniżej zera. Zaznaczył, że roczna dynamika cen energii jest tylko nieznacznie

Analitycy MG: deflacja pogłębi się w grudniu

rynkach. Niewykluczone, że głębszy spadek cen paliw spowoduje dalszy spadek wskaźnika inflacji w grudniu" - napisali eksperci z resortu gospodarki. "Roczny wskaźnik inflacji w grudniu powinien wynieść minus 0,8 proc." - dodali. Jednocześnie wskazali, że odnotowany w listopadzie spadek cen

Minutes Fed: możliwy szybszy niż zakładano wzrost stóp procentowych

funduszy federalnych jako główny wskaźnik polityki pieniężnej. Jednocześnie większość członków oceniła, że zmalały ryzyka spadku inflacji. Ceny konsumpcyjne w USA w lipcu wzrosły o 0,1 proc. mdm. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wyniosła 0,1 proc. Analitycy

Szczurek: MF zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 r. 3,4-proc. wzrost PKB

projektu ustawy prawdopodobnie za tydzień, w środę. "Wskaźnik inflacji będzie istotnie niższy od tego, co zakładaliśmy wcześniej, będzie zbliżony do prognoz NBP" - powiedział. W niedawnym wywiadzie prasowym Szczurek mówił, że w tym roku inflacja wyniesie 0,3 proc., a w przyszłym 1,5 proc

Inflacja przyszłości

- Obecnie niemal wszystkie składowe wskaźnika działają w kierunku redukcji inflacji, co powinno zaowocować jej spadkiem w najbliższych miesiącach - uważa BIEC. Systematyczne umacnianie się złotego - zdaniem firmy badawczej - działa od kilku miesięcy na korzyść przedsiębiorstw importujących

BNP Paribas przewiduje w Polsce w lipcu deflację -0,3 proc. rdr

Polsce za niską i zakłada, że wskaźnik CPI nie przekroczy 1 proc. rdr do końca 2014 r. Niska inflacja jest argumentem za obniżką oprocentowania stóp NBP, ale najważniejszym czynnikiem przesądzającym czy do niej dojdzie będą dane o aktywności gospodarki, zwłaszcza odczyt PKB za II kwartał, które GUS

Eurostat: Inflacja w Polsce w lipcu 3,6 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,2 proc. Liczony przez GUS wskaźnik inflacji CPI w lipcu wyniósł 4,1 proc. rok do roku. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym

Największym ryzykiem dla budżetu na 2015 r. sankcje w handlu Rosja-UE-USA

. Resort ocenia, że potencjalne skutki ograniczeń w wymianie handlowej między Rosją a UE są też istotnym bezpośrednim ryzykiem dla przyjętej prognozy inflacji. "Już w bieżącej prognozie w okresie do końca roku budżetowego średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ma pozostać

JP Morgan. Dynamika polskiego przemysłu - stabilna

obniżyła się we wrześniu do -0,6 proc. rdr. "W sytuacji, gdy więcej niż połowa składników koszyka inflacyjnego w Polsce wykazuje deflację, a większość składników inflacji bazowej jest bliska zera, wskaźnik CPI pozostanie pod kreską przynajmniej do końca I kwartału 2015 r., to zachodzi ryzyko, że

W środę GUS poda dane o inflacji; rynek spodziewa się dalszego spadku cen

z faktu, że będzie on wprost analizowany przez pryzmat przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej" - ocenił Kiepas. Według niego rynek zakłada, że we wrześniu deflacja w Polsce pogłębi się i wskaźnik CPI (inflacji cen produktów i usług konsumpcyjnych - PAP) spadnie do minus 0,4 proc. z minus

Belka: NBP zrealizował główne zadanie polityki monetarnej

"Do połowy roku 2013 Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe, dostosowując ich wysokość do poziomu aktywności gospodarczej. Równocześnie został zachowany także ich dodatni poziom realny, czyli poziom po uwzględnieniu inflacji, co miało istotny, pozytywny wpływ na kształtowanie

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

01.09. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Projekt budżetu państwa na 2015 r., którym w środę ma zająć się rząd, przewiduje wzrost PKB w wysokości 3,4 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 1,2 proc. - wynika z dokumentu, do którego dotarła PAP. Wcześniej z harmonogramu prac rządu wynikało, że

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,7% w sierpniu

3,7% w lipcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła w sierpniu 3,6% wobec 3,3% w poprzednim miesiącu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła x,2% wobec 4,0% w poprzednim miesiącu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,4% w czerwcu

4,8% w maju. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła czerwcu 3,2% wobec 3,2% w maju. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła czerwcu 3,8% wobec 4,0% w maju. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w czerwcu 4,2% r/r wobec

MF zakłada na 2015 r. wzrost PKB o 3,4 proc. i inflację 1,2 proc.

Minister finansów zapowiadał w środę, że jego resort zaproponuje w projekcie budżetu na 2015 rok wzrost PKB na poziomie 3,4 proc. oraz średnioroczną inflację zbliżoną do prognoz Narodowego Banku Polskiego. Bank centralny zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc. W piątek Szczurek

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,4% w maju

% w kwietniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła maju 3,2% wobec 2,9% w kwietniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła maju 4,0% wobec 3,6% w kwietniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w maju  wyniósł

Przed serią danych ze świata ryzyko geopolityczne osłabia złotego

W środę publikowane będą dane o PKB w USA w II kw., a wieczorem decyzję ogłosi Fed. W czwartek podane zostaną szacunki inflacji w strefie euro za lipiec. Dzień później publikowane będą natomiast dane z amerykańskiego rynku pracy oraz wskaźnik ISM w amerykańskim przemyśle. "We wtorek złoty

Kalendarium rynku pieniężnego na piątek

Warszawa, 19.08.2011 (ISB/X-Trade) - Poniżej przedstawiamy kalendarium rynku pieniężnego na piątek, 19 sierpnia, przygotowane przez analityków X-Trade Brokers DM. Godzina Kraj Wskaźnik ekonomiczny Okres Prognoza Wartość poprzednia 08:00

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,4% w VIII - analitycy

4,0% w czerwcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3% w ujęciu rocznym wobec 3,2% w czerwcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,0% w ujęciu rocznym wobec 3,8% w czerwcu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,4% w VIII - analitycy

. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3% w ujęciu rocznym wobec 3,2% w czerwcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,0% w ujęciu rocznym wobec 3,8% w czerwcu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w sierpniu wyniósł

NBP: Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wynosi 5,2 proc.

Inflacja roczna bieżąca, czyli wskaźnik CPI rok do roku sprzed dwóch miesięcy, wynosiła 4,8 proc.

NBP: Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wyniosła 2,4% w lipcu

4,0% w czerwcu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła lipcu 3,3% wobec 3,2% w czerwcu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła lipcu 4,0% wobec 3,8% w czerwcu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) w lipcu 4,1% r/r

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii to 2,6% w VI - analitycy

4,3% w kwietniu. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym wobec 2,9% w kwietniu. Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 4,0% w ujęciu rocznym wobec 3,6% w kwietniu. Wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (inflacja

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wskaźnik ubóstwa

Wskaźnik ubóstwa (z ang. Misery index) – wskaźnik ekonomiczny stworzony przez ekonomistę Arthura Okuna (stąd też alternatywna nazwa: ang. Okun's Index) Jest to suma stopy bezrobocia oraz poziomu inflacji. Uważa się, że zarówno wyższa stopa bezrobocia jak i wyższy poziom inflacji składają

Wskaźnik płynności wysoki

na środki pieniężne. Pożądana jest relacja: Wpw > 1 Wskaźnik niższy od jedności jest uzasadniony tylko w warunkach wysokiej inflacji.

Wskaźnik Big Maca

Wskaźnik Big Maca (ang. Big Mac Index) - nieformalny wskaźnik pomiaru parytetu siły nabywczej wprowadzony przez brytyjski tygodnik „The Economist” we wrześniu 1986. Wskaźnik publikowany jest regularnie w wersji czystej (ang. raw index) oraz skorygowanej o wskaźnik PKB na osobę (ang

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, CPI (ang. Consumer Price Index) – indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Najpopularniejsza na świecie miara inflacji.Jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Przy obliczaniu indeksu bierze

Wartość realna

Wartość realna (wartość urealniona) to wartość (ekonomiczna) uzyskana po dokonaniu korekty o wskaźnik inflacji odzwierciedlający zmianę poziomu cen.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.