wodniczka

PAP

Podlaskie. Sianokosy na bagiennych łąkach nad Biebrzą

Podlaskie. Sianokosy na bagiennych łąkach nad Biebrzą

Z myślą m.in. o rzadkim ptaku - wodniczce - na podmokłych łąkach nad Biebrzą (Podlaskie) trwają sianokosy. Koszenie tych łąk ma dobroczynny wpływ na przyrodę. Teren nie zarasta, a to lubią m.in. ptaki wodno-błotne.

Dużo szumu wokół małego ptaszka

Wodniczka to jeden z najrzadszych ptaków Europy. Na jego ochronę w Polsce i w Niemczech przeznaczono prawie 5,5 mln euro. Teraz ornitolodzy donoszą o odkryciu największej tajemnicy tego gatunku

Ptaków ci u nas dostatek (na razie)

W Polsce gniazduje ponad 230 gatunków ptaków. Naszą specjalnością są m.in. bociany, wodniczka, skowronek i orlik krzykliwy. Niestety, coraz mniej mamy czajek, szczygłów i pliszek

Biebrzański Park Narodowy widziany z tratwy

Biebrzański Park Narodowy obejmuje obszar ponad 59 tys. hektarów. Chroni m.in. cenne w Europie obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych, jak bataliony i wodniczki, a także ostoją łosia. Jak powiedziała PAP przewodniczka Anna Sierpińska z podlaskiego oddziału PTTK

Podlaskie. Mistrzostwa w koszeniu podmokłych łąk nad Biebrzą

Łąki nad Biebrzą trzeba kosić, by nie zarastały siewkami drzew takich jak wierzba, brzoza czy olsza. Nie lubią tego rzadkie gatunki ptaków wodno-błotnych (np. wodniczka czy batalion) i z zarośniętych terenów migrują. Ręczne koszenie na podmokłych łąkach zanikło w latach 60-tych XX wieku, a rolnicy

Podlaskie. "Sto pomysłów dla Biebrzy" w Osowcu-Twierdzy

narodowym w Polsce. Obejmuje obszar ponad 59 tys. hektarów. Chroni m.in. cenne w Europie obszary bagienne. Jest ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych, m.in. bataliona i wodniczki.

2,3 mld euro na programy rolnośrodowiskowe w nowym PROW

BPN żyje aż 9 z listy 10 gatunków ptaków, na których ochronę można pozyskać unijne dopłaty, m.in. aż 10 proc. światowej populacji wodniczki. Jak poinformował Marczakiewicz, do tej pory gospodarstwo pomocnicze BPN pozyskało dopłaty rolnośrodowiskowe na wykaszanie 400 hektarów łąk, kolejnych 2,2 tys

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wodniczka

wodniczka - wakuola jako organella komórkowa wodniczka - Acrocephalus paludicola, ptak z rzędu wróblowych

Wodniczka (ptak)

Wodniczka (Acrocephalus paludicola) – gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny trzciniaków (Acrocephalidae), wcześniej zaliczanego do pokrzewkowatych. Zamieszkuje wschodnią Europę i zachodnią Azję po Ural, w pasie klimatu umiarkowanego. Jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem w skali

Supij

Supij (ukr. ?????) – rzeka na Ukrainie, lewy dopływ Dniepru, wpada do Zbiornika Kremieńczuckiego.Płynie przez Nizinę Naddnieprzańską, jej długość wynosi 130 km, a powierzchnia dorzecza – 2000 km?. W dorzeczu znajdują się mokradła, teren ochrony ptaków bąk, rybitwa czarna, wodniczka.

Dolina Szyszły

metrów.Gatunkami chronionymi są: ptaki: bąk bączek bocian biały błotniak stawowy błotniak łąkowy orlik krzykliwy zielonka derkacz dubelt podróżniczek wodniczka gąsiorek ssaki: bóbr europejski wydra

Chlamydie

dla komórek, do których wnikają w wyniku fagocytozy. Po 6-8 godzinach przekształca się w ciałko pierwotne o rozmiarach od 0.5 do 1 ?m, które pozbawione jest nukleoidu (pozostaje wodniczka) i błon powierzchniowych z komórki gospodarza. Wewnątrz znajduje się ciałko RB (reticulate body). W ciągu następnych 18

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.