wodne rośliny

PAP

Zachodniopomorskie. 500 tys. zł na usuwanie barszczu Sosnowskiego

Zachodniopomorskie. 500 tys. zł na usuwanie barszczu Sosnowskiego

500 tys. zł na usuwanie barszczu Sosnowskiego w Zachodniopomorskiem przeznaczy w tym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Barszcz Sosnowskiego to silnie parząca roślina, która porasta około 280 hektarów w regionie.

Zachodniopomorskie. 500 tys. zł na walkę z barszczem Sosnowskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dofinansuje usuwanie barszczu Sosnowskiego w województwie zachodniopomorskim. Fundusz przeznaczył na walkę z tą szkodliwą rośliną w 2014 r. 500 tys. zł.

Wielkopolskie. Pieniądze na likwidację barszczu Sosnowskiego z WFOŚiGW

Pieniądze dla wielkopolskich gmin na likwidację barszczu Sosnowskiego przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu. O pieniądze mogą się starać samorządy, które zinwentaryzowały miejsca występowania rośliny.

Klimat w Polsce ociepla się. Skutki: susze, wichury, mniej ziemniaków, więcej owoców

Klimat w Polsce ociepla się. Skutki: susze, wichury, mniej ziemniaków, więcej owoców

częściej susze, powodzie i wichuryWpływ zmian klimatu może ujawnić się także poprzez zmiany bilansu wodnego - szczególnie wzmożonego odpływu, zwiększonego parowania, pogorszenia jakościowego wód śródlądowych oraz wzrostu częstotliwości występowania ekstremalnych sytuacji hydrologicznych (susz i powodzi

Uniwersytet w Białymstoku pokaże Fascynujący Świat Roślin

Uniwersytet w Białymstoku pokaże Fascynujący Świat Roślin

Tego dnia w 30 krajach świata, w tym w Polsce, obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Roślin. - Uniwersytet w Białymstoku jest jednym z koordynatorów tego wydarzenia w kraju. W tym dniu nasi pracownicy przedstawią Państwu różnorodne zagadnienia i spojrzenie na świat roślin. Przygotowaliśmy wiele

Plac Grzybowski zmieni się nie do poznania

Plac Grzybowski zmieni się nie do poznania

zapewniają, że słuchali głosu warszawiaków. Dlatego będzie więcej zieleni i obowiązkowa woda. - Wśród nowych nasadzeń jest głóg, grad pospolity, trzmielina, astry, liliowce, suchodrzew i wiele, wiele innych - wylicza Renata Kaznowska, dyrektorka ZTP, która nadzoruje modernizację. - Oczko wodne będzie

Sawicki: potrzebna dobra wola w walce z barszczem Sosnowskiego

, i dla ludzi. Ma właściwości parzące i alergizujące. Kontakt z rośliną wywołuje reakcje skórne, w tym nawet oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. W dniu 30 czerwca Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podjęła uchwałę o zatwierdzeniu programu

Sklepik w pobliżu szkoły oferuje "młodzieżowe nawozy"

Sklepik w pobliżu szkoły oferuje "młodzieżowe nawozy"

odżywki dla roślin, dlaczego do sklepu nie mogą wejść dzieci? - dopytuję. - Bo takie są przepisy! Nasze preparaty można stosować do wszystkich roślin, ale tylko dorośli mogą je kupować - denerwuje się właścicielka Smile Shopu, z którą rozmawiałem telefonicznie. W katowickim magistracie dowiedzieliśmy się

Właściciel działki znajduje barszcz Sosnowskiego. I jest zostawiony sam sobie. "Ludzie muszą wiedzieć, jak mają zwalczać barszcz, i muszą mieć na to środki"

Właściciel działki znajduje barszcz Sosnowskiego. I jest zostawiony sam sobie. "Ludzie muszą wiedzieć, jak mają zwalczać barszcz, i muszą mieć na to środki"

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasBarszcz Sosnowskiego, mimo że występuje w Polsce od lat 50. i każdego lata regularnie pojawiają się doniesienia o tym, że ktoś został poparzony, coraz bardziej się rozrasta. Nie do końca wiadomo, kto jest odpowiedzialny za zajęcie się toksyczną rośliną. W tym roku

Mazowsze: można ubiegać się o dotację na walkę z barszczem Sosnowskiego

eteryczne w nim zawarte w kontakcie ze skórą i pod wpływem światła słonecznego mogą powodować silne oparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Reakcja ta pojawia się jednak dopiero od 30 minut do dwóch godzin po kontakcie z rośliną, dlatego poszkodowani często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa"

Można uzyskać pieniądze na walkę z barszczem Sosnowskiego

Jak wyjaśnia resort środowiska, barszcz Sosnowskiego występuje w każdym województwie naszego kraju, a jego areał rośnie z roku na rok. Roślina jest odporna na wiele środków do zwalczania chwastów, ma dużą zdolność do regeneracji i łatwo się rozmnaża. "Pojedyncza roślina wytwarza przeciętnie

Gdańsk. Powstał ogród dla dzieci niewidomych i słabo widzących

ośrodek. Dotacji na ten cel w wysokości 80 tys. zł udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Kierownik Ośrodka siostra Ida Burzyk powiedziała PAP, że ośrodek opiekuje się ponad 100 dzieci z Polski północnej, w wieku od pierwszych tygodni życia do wieku szkolnego (7-8

Raport IUNG: susza pogłębiła się

Najbardziej zagrożone suszą są rośliny strączkowe, ziemniaki i krzewy owocowe. "W dziesiątym okresie raportowania tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku, stwierdzamy zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie których

Świętokrzyskie. Owce pomogą ochronić cenne rośliny Ponidzia

występujących (często tylko tutaj), zagrożonych wyginięciem roślin na łąkach, które zarastają krzewami i drzewami. "To skutek zaniechania, głównie ze względów finansowych, hodowli i wypasu zwierząt przez rolników na tym terenie" - mówił dyrektor. Łąki w naturalnych stanie na Ponidziu są utrzymywane

Raport o suszy: największy deficyt wody na Lubelszczyźnie

"Od 11 czerwca do 10 sierpnia 2015 r. obszarem szczególnie narażonym na deficyt wody (...) jest nadal Lubelszczyzna (a zwłaszcza jej północne rejony). Na tym terenie notowany jest niedobór wody wynoszący od -190 do -209 mm. Bardzo niskie wartości klimatycznego bilansu wodnego występują również

Świętokrzyskie. Owce pomagają ochronić cenne rośliny na Ponidziu

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu i zachowanie ekosystemów siedlisk przyrodniczych, takich jak półnaturalne łąki z ciepłolubnymi roślinami - tzw. murawy kserotermiczne. Rosną tam m.in. charakterystyczne dla Ponidzia i zagrożone wyginięciem: dziewięćsił popłocholistny i sierpik

Zachodniopomorskie. Specjalista zaleca nowożenie azotem

Ryszard Karaś z ZODR powiedział PAP, że ciepła zima spowodowała przedłużenie okresu wegetacji u roślin aż do stycznia. Rośliny wykorzystały wtedy składniki pokarmowe zgromadzone w glebie i potrzebują nawożenia - w szczególności azotem - do prawidłowego rozwoju. Dodatkowo brak okrywy śnieżnej

Warmińsko-mazurskie. Powstała sieć oczek wodnych dla płazów

jest osuszanie mokradeł i zanikanie małych zbiorników wodnych, niezbędnych tym zwierzętom do rozrodu. Do zarastania roślinnością, zamulania i wysychania oczek wodnych przyczynia się eutrofizacja środowiska spowodowana nawozami sztucznymi i chemicznymi środkami ochrony roślin. Czynna ochrona płazów

Zachodniopomorskie. Ciepła zima zagraża sadom

Jadczak powiedziała w czwartek PAP, że ciepło nie sprzyja roślinom wieloletnim, które mają okres spoczynku. "Widać już w niektórych miejscach nabrzmiewające pąki i oznaki wegetacji - to za wcześnie. Spodziewamy się dużego ochłodzenia i wtedy rośliny, które przerywają okres spoczynku albo są w

Zachodniopomorskie. Ruszyły siewy zbóż jarych

Ryszard Karaś z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ZODR) powiedział w czwartek PAP, że rolnicy rozpoczęli już siewy zbóż jarych, oraz innych roślin wymagających wczesnych siewów, m.in. roślin strączkowych. Siewy zbóż jarych powinny rozpocząć się w połowie marca. Na początku powinny

Rzeszów. Na uniwersytecie powstało nowe centrum badawcze

- studenci mają szansę zostać wysoko wykwalifikowanymi fachowcami, poszukiwanymi przez pracodawców. "Laboratoria, które zostały otwarte, są przyszłością dla regionu, dają szerokie możliwości badania środowiska we wszystkich jego aspektach: środowiska glebowego, wodnego, powietrza. Jest to nieodzowna

MŚ: walka z barszczem Sosnowskiego będzie bardziej skuteczna

Europejskiej i Parlamentu Europejskiego nakłada na państwa członkowskie obowiązek tworzenia planów i programów dot. zwalczania gatunków inwazyjnych. Barszcz Sosnowskiego jest właśnie taką rośliną. Pochodzi on z Kaukazu. W połowie XX wieku był uprawiany w krajach b. bloku wschodniego jako roślina pastewna

MŚ: walka z barszczem Sosnowskiego ma być bardziej skuteczna

09.07. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - W resorcie środowiska trwają prace nad nowymi przepisami, które mają zapewnić lepszą koordynację działań związanych ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego - powiedział w czwartek wiceminister środowiska Piotr Otawski. Roślina jest niebezpieczna dla ludzi i

Sawicki: straty wyrządzone przez suszę określamy na ok. 550 mln zł

, obecnie są nią dotknięte również uprawy kukurydzy i rośliny pastewne, w tym warzywa. "Chcę także uspokoić głowy niektórych gorących polityków, którzy na tej trudnej sytuacji, na tej suszy, na ludzkim i rolniczym nieszczęściu próbują budować własny kapitał polityczny. Dziś słyszymy w wywiadzie

Na Bajkale stan wyjątkowy z powodu niskiego poziomu wody. Zagrożony 200-tysięczny Angarsk

wody w Bajkale w ciągu roku obniżył się o 40 centymetrów. Zasoby wodne Bajkału stanowią jedną piątą światowych zasobów wody słodkiej. W 1996 roku jezioro, w którym występuje ponad 1700 gatunków roślin i zwierząt, zostało wpisane wraz z przyległymi terenami na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Rosja.Na Bajkale stan wyjątkowy z powodu niskiego poziomu wody

wody w Bajkale w ciągu roku obniżył się o 40 centymetrów. Zasoby wodne Bajkału stanowią jedną piątą światowych zasobów wody słodkiej. W 1996 roku jezioro, w którym występuje ponad 1700 gatunków roślin i zwierząt, zostało wpisane wraz z przyległymi terenami na listę światowego dziedzictwa UNESCO.(PAP)

Zachodniopomorskie. Rzeka Drawa będzie lepiej chroniona

ochroną w ramach obszarów Natura 2000. Włosieniczniki to rośliny występujące w czystych wodach o wartkim nurcie, które preferują dużą ilość światła. Regulacja rzek i zanieczyszczenie wód powodują, że rośliny ustępują z siedlisk. Ich stan ma poprawić program RDOŚ. Rzecznik prasowy RDOŚ Agata Suchta

Dolnośląskie. Zrekultywowano dziewięć składowisk odpadów

. Składowiska zostały zabezpieczone, a ich wnętrza odgazowane i uszczelnione przed spływem deszczówki, która mogła wypłukiwać zanieczyszczenia, zatruwając wody gruntowe, rzeki i glebę. Na zboczach wysypisk posadzono rośliny i wytyczono ścieżki edukacyjne" - powiedziała Jagielska. Dodała, że wstępnie prace

Podlaskie. Gminy zrekultywują wspólnie wysypiska śmieci

Wodnej w Białymstoku, prace muszą być zakończone do końca października 2015 r. W ramach rekultywacji zostaną uporządkowane skarpy oraz tzw. korony wszystkich składowisk. Ponadto w tych miejscach będzie odtwarzana gleba oraz nasadzane rośliny, m.in. takie, które charakteryzują się odpornością na

NASA pokazuje zdjęcia. Część Jeziora Aralskiego wyschła kompletnie [FOTO]

działalność ludzi. Konkretnie na Związek Radziecki, który w latach 60. wprowadził w życie nieodpowiedzialną politykę wodną. Woda z rzek dopływających do Jeziora Aralskiego została wykorzystana do nawadniania pustynnych terenów na południe od jeziora. Rząd postanowił uprawiać tam bawełnę i inne rośliny. Uprawa

Dolnośląskie. Po modernizacji oczyszczalni - czystsza Bystrzyca

Podpisana umowa między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kątach Wrocławskich przewiduje dofinansowanie tego projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 5,8 mln zł. Jak powiedział PAP prezes Wojewódzkiego

Zachodniopomorskie. Oziminom nie zagraża na razie ciepła zima

Jak powiedział w czwartek PAP Stanisław Zarzycki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ZODR) w Barzkowicach, w związku z ciepłą zimę u roślin ozimych trwa jeszcze wegetacja. Normalnie o tej porze roku rośliny powinny być w uśpieniu, ale przez wysokie temperatury panujące w grudniu

Lubuskie.Wycieczki przyrodnicze - w Światowym Dniu Mokradeł

, torfowiska, strumienie, a nawet rzeki zanikają lub ulegają degradacji. Powoduje to zanik całych ekosystemów wraz z zamieszkującymi je roślinami i zwierzętami oraz przyczynia się do zaburzeń w gospodarce wodnej całych regionów. Widocznym tego efektem jest m.in. zmniejszanie się zasobów wody pitnej czy wzrost

Opole. Rozstrzygnięto pierwszy konkurs unijny z puli na lata 2014-2020

oraz rośliny - kotewka orzech wodny i salwinia pływająca. Projekt ten zakłada m.in. przebudowę i rozbudowę istniejącej już w opolskim zoo szklarni o powierzchni ok. 500 metrów kw. tak, by przygotować ją zarówno do potrzeb ochrony, jak i przyszłej tzw. reintrodukcji objętych działaniami gatunków. Wśród

W 5 lat odkryli 211 nowych gatunków. W Himalajach kryła się m.in. ONA. Ma taki nos, że kicha, gdy pada deszcz

roślin, które w latach 2009-2014 naukowcy odkryli we wschodnich Himalajach - pisze WWF . Należąca do rodzaju Rokselana (obejmuje wiele gatunków żyjących w Azji) Rokselana białobroda to gatunek ssaka z podrodziny gerez (Colobinae) w rodzinie koczkodanowatych (Cercopithecidae). Żyje w birmańskim stanie

Podlaskie. "Zeskanowano" dolinę Biebrzy, by pomagać przyrodzie

najbardziej zarasta trzcina, będzie można określić rzeźbę tereny, wysokość i gęstość szaty roślinnej, kondycję roślin, przebieg cieków wodnych. Według Zawadzkiej zdjęcia wykonywano przy bardzo niskim obecnie poziomie wody w całej dolinie Biebrzy. "Analiza pozyskanych danych posłuży identyfikacji

Groźny barszcz

czerwona plama, jak po poparzeniu - opowiada.Kobieta od razu skojarzyła to z rośliną, która rosła koło niej domu, czyli najprawdopodobniej barszczem Sosnowskiego.- Na pewno sprawdzimy ten sygnał i zobaczymy, co tam rośnie - odpowiada Jerzy Lemańczyk, inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej

Mieszkańcy nadzalewowych miejscowości wypowiedzą się nt. przekopu Mierzei

Przebrnie naruszałby warstwy wodonośne dla Krynicy Morskiej, przekop w Skowronkach zagrażałby unikatowym gatunkom roślin podwodnych, a budowa w Piaskach, najbardziej oddalonych na północ, wydaje się najmniej korzystna finansowo. Według Urzędu Morskiego w Gdyni efektem budowy drogi wodnej przez Mierzeję

Zrób sobie zdrową pastę do zębów [ROBÓTKI RĘCZNE]

zapałek. W środku znajduję zaszczepkę żyworódki pierzastej. Sok ze świeżych liści to niemal panaceum. Pomaga m.in. w leczeniu wrzodów żołądka, bólu głowy, anginy, ma zastosowanie przy trudno gojących się ranach, stłuczeniach, stabilizuje poziom cukru. Jako że na dojrzałą roślinę przyjdzie nam trochę

Serock. Teraz kolej na chrząszcza

trakcie jego oczyszczania, ma ono naturalne źródło wody! Czy to tylko kolejny pomysł na dobre zagospodarowanie terenu szkoły? Adam Gatner: Przy szkole powstało boisko trawiaste, a przy nim oczko wodne. Plan był następujący. Budujemy ścieżkę dydaktyczną w pierwszej kolejności z roślinnością bagienną

Laboratorium Bioróżnorodności w Parku Śląskim

Laboratorium jest efektem współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Fundacji "Park Śląski". Zostało utworzone w pomieszczeniach dawnego radiowęzła. "Nasz projekt ma na celu stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rzetelnej edukacji

Stolica. Otwarto ogród na dachu "Kopernika"

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Dolina Środkowej Wisły. To sztucznie wytworzone siedlisko, silnie nasłonecznione i nieosłonięte przed wiatrem. Wiele z zasadzonych roślin to gatunki genetycznie przystosowane do życia w niesprzyjających warunkach tzw. stresu wodnego, czyli niewystarczającej ilości wody

Jesień w sierpniu? To przez suszę. "W sadach leży pełno jabłek. Ugotowały się na drzewach"

część drzew zaczyna wchodzić w okres wczesnojesienny. Jednak w tym roku skala zjawiska jest większa niż w latach ubiegłych. - Drzewa się chronią, a przez liście rośliny tracą najwięcej wody. Kiedy tej wody nie mają, pozbywają się liści - mówi Agnieszka Krzyk z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu

W 2016 przekopią Mierzeję Wiślaną? Mieszkańcy nadzalewowych miejscowości mogą wnosić uwagi do projektu

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opracowuje ponownie dokumentację dotyczącą "Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Obecnie swoje uwagi będą mogli wnieść mieszkańcy Elbląga, Sztutowa i Krynicy Morskiej. Jak powiedział rzecznik prasowy resortu Piotr Popa

Nowy projekt budowy kanału przez Mierzeję w wykazie prac rządu

Przebrnie naruszałby warstwy wodonośne dla Krynicy Morskiej, przekop w Skowronkach zagrażałby unikatowym gatunkom roślin podwodnych, a budowa w Piaskach, najbardziej oddalonych na północ, wydaje się najmniej korzystna finansowa. "Efektem budowy drogi wodnej przez Mierzeję jest skrócenie o 50 mil

Ponad 200 mln zł na usunięcie odpadów zagrażających środowisku i ludziom

Skłodowska poinformowała w środowym komunikacie, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w tej sprawie. Wnioski będzie można składać w trybie ciągłym. "Samorządy często czują się bezradne wobec podmiotu, który unika usunięcia skutków swojej

Warszawa. Ogród Krasińskich otwarty po rewitalizacji

udało nam się odtworzyć, łącznie z roślinami wodnymi, które zostały posadzone. Odtworzyliśmy także, naprzeciwko głównego wejścia, klomb w formie arabeski z sezonowymi kwiatami" - mówiła Kaznowska. Istotne w założeniu konkursu architektonicznego, z którego projekt zrealizowano, było również

Płock. W tropikalnym lesie zoo zamieszkały egzotyczne ptaki

Jak poinformowało płockie zoo, znalezienie atrakcyjnych gatunków ptaków, które czułyby się dobrze w aranżacji lasu tropikalnego było zadaniem niełatwym, zwłaszcza ze względu na bezpieczeństwo roślin i zwierząt już tam bytujących, w tym motyli. Ostatecznie zdecydowano się wybrać gołąbki diamentowe

W Bieszczadach powstają parkingi, wieże i platformy widokowe dla turystów

Wartość przedsięwzięcia wyniesie 1,4 mln zł. 85 proc. pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15 proc. dopłaci Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "W ramach projektu w okolicy Łopienki wykonano już parking i dwa drewniane schrony, które mają służyć

Jest wielka jak 210 boisk. Robi czysty prąd dla pół miliona ludzi. Ale najciekawsza jest technologia, dzięki której działa

zapotrzebowanie na prąd elektryczny zostałoby zaspokojone przez instalację tego typu na Saharze. Musiałaby tylko być kwadratem o boku ? bagatela ? 800 km. Jedynym urozmaiceniem krajobrazu wokół elektrowni są nieliczne krzaki i inne rośliny, które potrafią wytrzymać w tak suchych warunkach. Czasem przyfruną

Zakończył się remont palmiarni w Gliwicach

rośliny będą miały lepsze warunki klimatyczne. Powiększyła się także ekspozycja. Wśród nowych nabytków znalazły się rzadkie gatunki roślin owadożernych. Jedną z nich jest kapturnica sarracenia flava. "Jest to jedna z największych roślin owadożernych. Kielichy naszej kapturnicy mają 70 cm wysokości i

Łazik Curiosity wykrył metan na Marsie. "Dokonaliśmy wielkiego odkrycia. Znaleźliśmy substancje organiczne"

Curiosity, który od sierpnia 2012 r. prowadzi badania wewnątrz liczącego 154 km średnicy krateru Gale, wykrył powtarzające się cyklicznie emisje metanu do atmosfery. W warunkach ziemskich metan jest w 95 proc. pochodzenia organicznego i związany jest ściśle z cyklem życiowym roślin i zwierząt

Policjanci uratowali tonącego wędkarza

. Po kilku minutach 29-latek odzyskał przytomność. Okazało się, że mężczyzna wędkował, kiedy w pewnym momencie zaczepił haczykiem o wodne rośliny. Wszedł więc do wody, by haczyk odczepić i wtedy zaczął się topić. Nie umiał pływać.

Uczą dbać o zieleń

usunięciu mułu, torfu i kamieni, żeby utworzyć oczko wodne z prawdziwego zdarzenia. Udało się na to pozyskać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Kolejnym etapem było obsadzanie terenu roślinnością bagienną. Założono też skalniak. Rośliny do niego kupiła szkoła z własnych

Światowa walka o wodę. "Pan Bóg stworzył świat, ale zapomniał o infrastrukturze wodnej"

będzie prowadzona w korzystnym dla roślin terminie, czy nie - istnieje 100-procentowa różnica między wielkością plonów. - Najpoważniejszym problemem jest Kirgistan, który prowadzi gospodarkę opartą na elektrowniach wodnych, stanowiących właściwie jedyne źródło dochodu kraju. Powstrzymywanie przepływu na

Dolnośląskie. 32 mln zł na rekultywację dziewięciu składowisk odpadów

Kłodzkiej jest położone zbyt blisko domów. Obiekt jest w strefie ochronnej zbiornika wód podziemnych Śnieżnik-Góry Bialskie, który ma strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej kraju. Z kolei śmietnisko w Przemkowie jest zlokalizowane na terenach chronionych - w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. W

Mało wody i śniegu - mogą być małe rozlewiska wiosną nad Biebrzą

ekspertyza hydrologiczna. Ma ona podpowiedzieć jak gospodarować wodą zwłaszcza w miejscach, gdzie są najcenniejsze siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt, a jednocześnie są potrzeby by rozwijało się tam ekstensywne, tradycyjne rolnictwo. Z kolei w Basenie Środkowym Biebrzy zakończyły się prace przy

Bagna potrzebne przyrodzie i ludziom - 2 lutego Światowy Dzień Mokradeł

; Hasło to - w założeniu organizatorów - ma zwrócić uwagę na obopólną zależność: człowieka od mokradeł i mokradeł od człowieka. "Mokradła często są postrzegane jako nieużytki. Bagna są osuszane, oczka wodne zasypywane, rzeki regulowane. Nie jest to tylko historyczne podejście - od 1900 roku do dziś

Po raz szósty najlepszy Zbrachlin!

znajomością chronionych roślin i zwierząt. W ramach tego drużyny miały za zadanie podać nazwy 20 gatunków przedstawionych na losowo wybranych zdjęciach - wyjaśnił Daniel Siewiert, pełniący obowiązki dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Zmagania gimnazjalistów bacznie obserwowało liczne grono zaproszonych

W Polsce od wejścia do UE zużycie nawozów wzrosło o ponad 30 proc.

źródła komunalne i ścieki bytowe. Potwierdziła to m.in. Krajowa Rada Gospodarki Wodnej" - mówiła wiceminister. Poinformowała ponadto, że Polska udzieliła odpowiedzi na skargę KE, a Trybunał odstąpił od przeprowadzenia rozprawy w tej sprawie. "W tej chwili czekamy na orzeczenie" - dodała

Białystok. Miasto chce chronić ptaki - jerzyki

. Dodał, że ptaki pomagają też w ochronie kasztanowców przed szrotówkiem. W okresie zimowym natomiast, aby zatrzymać ptaki na terenie miasta, organizowana jest akcja dokarmiania. W parkach, ale też na zielonych skwerach, miasto rozstawia specjalne karmniki, gdzie wsypuje ziarna różnych roślin. W akcji

Polska przegrała przed Trybunałem UE ws. zanieczyszczeń wód azotanami

m.in. ustanowione w dyrektywie kryterium eutrofizacji (nadmierne wzbogacanie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze) przy określeniu, jako wód wrażliwych, naturalnych jezior słodkowodnych i innych zbiorników słodkiej wody. Kryterium to wymaga określenia wód, które mają lub mogą mieć w

Polska przegrała przed Trybunałem UE ws. zanieczyszczeń wód azotanami

, że Polska naruszyła m.in. ustanowione w dyrektywie kryterium eutrofizacji (nadmierne wzbogacanie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze) przy określeniu, jako wód wrażliwych, naturalnych jezior słodkowodnych i innych zbiorników słodkiej wody. Kryterium to wymaga określenia wód, które mają

Badanie: wzrost zanieczyszczeń do atmosfery głównym zagrożeniem dla natury

rozwoju finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Brzózek podkreślił, że rośnie społeczna odpowiedzialność wśród Polaków za ochronę środowiska. "To nasze indywidualne, codzienne działania mają wpływ na naturę" - dodał wskazując na odpowiedzi respondentów. 89

Małopolskie. Coraz więcej owiec na wałach przeciwpowodziowych

: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zdecydował o kontynuowaniu tego pomysłu. W tym roku na wałach pojawiły się matki z jagniętami, jagnięta już odchowane i dorosłe owce. "Chcemy sprawdzić, czy specyficzne warunki na takim niecodziennym pastwisku będą odpowiednie dla

Minister rolnictwa apeluje o szybkie szacowanie strat wynikających z suszy

, że w zmienionej niedawno ustawie o ubezpieczeniach rolnych podniesiono dopłaty do składki z 50 do 65 proc. i poszerzono zakres ubezpieczenia o rośliny sadownicze. Jednak stale liczna ubezpieczonych rolników jest niewielka - stwierdził. Poinformował, że "jeszcze w tej kadencji będzie proponował

Warmińsko-mazurskie. W nadleśnictwie Nidzica powstaną stawy dla żółwi

Jak poinformował PAP koordynator regionalnego projektu ochrony żółwi Jarosław Banach, zbiorniki wodne, które powstaną w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, mają przyczynić się do rozwoju tamtejszej populacji tych zwierząt. Powstaną w miejscach, gdzie kilkanaście lat temu istniały naturalne stawy i

Dolnośląskie. Rusza rekultywacja dziewięciu dolnośląskich składowisk

podziemnych Śnieżnik - Góry Bialskie, który ma strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej Polski. W Przemkowie odpady zlokalizowane są na terenach chronionych - w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. W Jędrzychowicach, w odległości kilkudziesięciu metrów od składowiska płynie Nysa Łużycka. Prace obejmą także

W palmiarni gliwickiej można podglądać mrówki zbójnice krwiste

powierzchni 2 tys. m kw. W kilku pawilonach rośnie 6 tys. roślin, z których najstarsze mają nawet ponad 100 lat. Są tam m.in. palmy z gatunku feniks kanaryjski prezentowane jeszcze w trakcie pierwszej wystawy egzotycznej zorganizowanej przed drugą wojną światową - do dziś rosną w największym pawilonie, który

Jestem niedźwiedziem! O długości jednego milimetra. Ale przetrwam niemalże wszystko. Poznamy się?

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasJeżeli nosicie ze sobą mikroskop, możecie spotkać mnie niemalże wszędzie tam, gdzie jest choć trochę wilgotno. Moja rodzina jest bardzo duża. Część z nas żyje na lądzie, w wilgotnych mchach lub ściółce leśnej, a część w środowiskach wodnych - w jeziorach, rzekach

Rzeszowscy harcerze posprzątają rezerwat przyrody w sercu miasta

) okazów dębu szypułkowego - ok. 100 sztuk. Obwód największych z nich wynosi ponad 6 i ponad 5 metrów. W rezerwacie znajduje się wiele roślin objętych ochroną: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, centuria pospolita, kopytnik pospolity, pierwiosnka lekarska oraz krzewy: kalina koralowa i kruszyna

50 susłów zamieszkało na Dolnym Śląsku

rzadszych w Polsce suchych muraw o charakterze stepowym, wraz z wieloma innymi zagrożonymi gatunkami, które na nich występują. Taki gatunek, którego ratowanie oznacza jednocześnie zachowanie wielu innych gatunków roślin i zwierząt, nazywamy parasolowym" - wytłumaczył przyrodnik. Dla ochrony siedlisk

Biebrzański PN chce działać na rzecz przyrody i bezpieczeństwa przy carskiej drodze

cennych gatunków roślin. "Carska droga nie jest zwykłym szlakiem komunikacyjnym. Jest także obiektem historycznym i pełni ważne funkcje turystyczne, edukacyjne, krajobrazowe oraz przyrodnicze" - mówiła PAP wicedyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Małgorzata Górska. "Wymaga więc

Małopolska. Prawie 19 mln zł na rekultywację Pustyni Błędowskiej

. Brygady Powietrznodesantowej kpt. Marcin Gil. Projekt przywrócenia naturze północnej części pustyni obejmuje 375 ha i kosztuje 9,8 mln zł. Połowę tej sumy pokrywa Unia Europejska, a połowę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rekultywacja południowej części pustyni w ramach projektu

W sytuacji szczególnych zagrożeń rząd może ogłosić stan klęski żywiołowej

występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Zachodniopomorskie. Izba rolnicza: wielu rolników nie skorzysta z PROW

Środki z PROW mają służyć poprawie gospodarowania m.in. przez wprowadzenie nowych metod hodowli zwierząt i uprawy roślin, a także nowych technologii, które to umożliwiają. "Mamy ogromny problem z PROW. W wydaniu rządowym jest on absolutnie nie do zaakceptowania przez zachodniopomorskich

Uprawiał konopie w firmie, w której pracował

. W sobotę zatrzymali mężczyznę, który przyszedł doglądać rośliny. Zatrzymano 18-latka z Horyńca Zdroju. Policjanci przeszukali jego dom. W komputerze znaleźli sporo zdjęć przedstawiających uprawę, lampę do nagrzewania, wentylatory, wyłącznik czasowy i fajkę wodną. Młody mężczyzna przyznał się, że

Łódź odnawia swoje parki

obywatelskiego - zarówno w minionej, jak i tegorocznej edycji. "Bardzo wiele z nich dotyczy modernizacji terenów parkowych - wykonania nawierzchni alejek, remontów fontann, rzeźb, ogrodzeń, nowych nasadzeń roślin oraz montażu elementów małej architektury. Dzięki tym projektom parki, często wpisane do

Nad Biebrzą wodniczka i orlik grubodzioby najbardziej zyskały na UE

Skąpski. Przypomniał też, że dzięki unijnym pieniądzom chroniony jest rzadki storczyk - obuwik pospolity, przywracane są pierwotne stosunki wodne w środkowym basenie Biebrzy. Wykupiono grunty z myślą o ochronie różnych gatunków, inwestowano w małą infrastrukturę turystyczną. Łącznie na wszystkie

Ruszył nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie

, że plantatorzy, którzy posiadają od 10 do 30 hektarów gruntów ornych, będą musieli uprawiać na nich co najmniej 2 różne odmiany roślin. Większe gospodarstwa, powyżej 30 ha, zobowiązane będą do prowadzenia co najmniej 3 upraw. - Nie jest to jednak trudne w realizacji, ponieważ jeśli rolnik posieje

W Polsce susły wytępiono całkowicie 30 lat temu. Teraz wracają. "Po wyjściu z klatek od razu zaczęły kopać tunele"

muraw o charakterze stepowym, wraz z wieloma innymi zagrożonymi gatunkami, które na nich występują. Taki gatunek, którego ratowanie oznacza jednocześnie zachowanie wielu innych gatunków roślin i zwierząt, nazywamy parasolowym - wytłumaczył przyrodnik. Jak dodał Kepel, odtwarzanie gatunku, który wymarł

Wisła wysycha - rekordowo niska woda w tym roku

- dodał. - Woda w Wiśle jest tak płytka, że podczas spływu spod Góry Kalwarii miejscami nasz kajak tarł o jej dno - relacjonuje pan Mikołaj, który z trudem dopłynął do Warszawy. ZTM utrzymuje jeszcze kursy tramwaju wodnego i wszystkich czterech promów, ale weekendowy rejs statkiem do Serocka zacznie się

Faktura na 12 milionów dolarów. Co znaleziono w dokumentach z rezydencji Janukowycza

W zbiorniku wodnym na terenie rezydencji znaleziono dziesiątki segregatorów. W wielu z nich znajdowały się rachunki. Suszą je i analizują teraz aktywiści euromajdanu i dziennikarze. Zdjęcia do dokumentów umieścił w sieci m.in. Mustafa Nayem, jeden z dziennikarzy śledczych Ukraińskiej Prawdy i

Zaklęte koło ewolucji: woda - ląd - woda - ląd...

grupą roślin lądowych, co oczywiście nie przeszkodziło paru z nich po raz kolejny zamieszkać w wodzie. Dobrych kilka lat temu pojawił się pogląd, że podobnie postąpili nasi przodkowie. Opublikowano go pod nazwą "hipotezy wodnej małpy". Przystosowanie do pływania i nurkowania naszych antenatów

Nielegalne uprawy konopi indyjskich w doniczkach

16-latka funkcjonariusze znaleźli dwie donice w okazałymi sadzonkami konopi indyjskich, około trzech gramów suszu marihuany, woreczki foliowe, fajkę wodną, lampę jarzeniową, dwa pistolety gazowe oraz akcesoria do prowadzenia nielegalnej uprawy - opowiada Izabela Niedźwiedzka z wydziału prasowego

Przyrodnicy oznakowali warmińsko-mazurskie rezerwaty i obszary chronione

. Jak przypominają przyrodnicy, w granicach tych obszarów nie ma żadnych narzuconych zakazów i ograniczeń, które uniemożliwiałyby ich rekreacyjne użytkowanie. Można się po nich swobodnie poruszać, ale należy pamiętać o poszanowaniu przyrody. Nie wolno niszczyć roślin i grzybów, które mogą być chronione

Warmińsko-mazurskie. Za 5 mln zł umocnią brzegi Łyny w Bartoszycach

nawieziona na nie nowa warstwa ziemi i zasadzone zostaną rośliny. Pieniądze na umocnienie brzegów Łyny będą pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, którego celem jest m.in. poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z zasobami wodnymi.

Przełom w śledztwie w sprawie okrutnego zabójstwa studentki

, ich analiza może pomóc w ustaleniu miejsca zbrodni. - Powołaliśmy już biegłych z zakresu botaniki, zlecone zostały badania, które mają określić gatunek drzew i krzewów - wyjaśnia rzeczniczka prokuratury. Ze wstępnej oceny wynika, że rośliny te nie pochodzą ze środowiska wodnego, a ich występowanie

Potężna plantacja konopi indyjskich zlikwidowana [WIDEO]

wyposażone były w specjalistyczne oświetlenie, wentylację i instalację wodną. Każda z roślin miała osobny wężyk, którym doprowadzana była woda i specjalne nawozy przyśpieszające wzrost roślin. W osobnym pomieszczeniu znajdowały się zbiorniki z wodą i pompami, gdzie mieszano nawozy i rozprowadzano je poprzez

Kraków. W 2015 r. gotowa spalarnia, lotnisko z linią kolejową, szybki tramwaj

Gospodarki Wodnej. Budowa zakładu jest największym przedsięwzięciem miasta finansowanym przy współudziale funduszy unijnych. Głównym wykonawcą zadania została południowokoreańska firma - POSCO Engineering & Construction Co. W połowie 2015 r. zakończy się rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków

Sawicki: w nowej perspektywie UE ponad 40 mld euro na polską wieś

wodne, pasy zieleni, zakrzewienia, rośliny wysokobiałkowe (groch, łubin czy lucerna). Małe gospodarstwa - do 5 hektarów, których w Polsce jest ok. 680 tys. - czyli połowa wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce, mogą skorzystać z płatności uproszczonych (1250 euro rocznie), czyli z dopłaty ryczałtowej

17 wniosków do KE o dofinansowanie w ramach programu LIFE+

Projekty mogą dotyczyć między innymi odbudowy naturalnych siedlisk zwierząt i roślin, zapobiegania zmianom klimatycznym i ochrony zdrowia. Mogą to być też kampanie informacyjne na rzecz świadomości ekologicznej społeczeństwa. Najwięcej wniosków złożyły instytucje publiczne. Na przykład projekt

Ekorebelianci. Sadzą drzewa w mieście bez zezwolenia urzędu

W ubiegłym roku we Wrocławiu wyciętych zostało wiele drzew. Znikały m.in. przy okazji remontu Wrocławskiego Węzła Wodnego czy wraz z rozpoczęciem budowy nowej galerii handlowej i dworca PKS, gdzie usunięto m.in. wielki stuletni dąb. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej, bo ciągu ostatnich trzech

Utworzenie parku to nasz obowiązek

najgłębszych partiach zbiorników, występuje mech wodny. Dużą osobliwością są takie rośliny jak dziewięciosił bezłodygowy i zawilec wielokwiatowy znajdujące się na brzegu Jeziora Ryńskiego, a zaliczane do bardzo rzadkich gatunków chronionych. Na terenie Wielkich Jezior Mazurskich występuje jedyne w Polsce

Wybuch kwiatów w rogowskim arboretum

unikaty, niezwykle rzadkie także w swojej ojczyźnie, które po raz pierwszy sprowadzono do Polski. Alpinarium jest najmniejsze, ale to ulubiony zakątek zwiedzających. Jest tam ogród skalny z kwaterą roślin chronionych, które trudno obecnie spotkać. Przez cały teren płynie strumyk z kilkoma oczkami wodnymi

Dziennikarze pracują nad yanukovychleaks. Ujawniają dokumenty: szef ochrony i pobicie dziennikarki?

prezydenckich fakturach, które udało się znaleźć. Jeden z rachunków opiewa na kwotę 12 mln dolarów w gotówce. Inna faktura na 10 mln dolarów. Na zasłony do "sali rycerskiej" poszło 80 tys. euro. 1,1 mln euro poszło na rośliny. 115 tys. dolarów poszło na posąg dzika. Na jednym z dokumentów odnotowana

Muzyka na wodzie w parku Kazimierza Wielkiego

rozpocząłem budowę kawiarenki na wodzie. Na razie nad stawem stoi metalowy stelaż, robotnicy montują drewnianą, solidną podłogę. - Wokół będzie mnóstwo kwiatów i unikatowych roślin. Architekt, któremu zleciłem zaprojektowanie tej kawiarenki, widzi tam też oczko wodne i ciekawe oświetlenie - zapowiada Woźniak

W Górach Świętokrzyskich odkryto nowy gatunek zwierzęcia

- Wszystkie dorosłe trylobity wędrowały "gęsiego" przypuszczalnie do strefy rozrodu. Nie dotarły jednak do celu, gdyż w trakcie wędrówki udusiły się mieszaninami trujących gazów - dwutlenku węgla i siarkowodoru, wydzielanego m.in. przez gnijące szczątki pradawnych roślin oraz pozostałej

"Kurier Szczeciński": jezioro niezgody

Elisma wodna jest ujęta w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin zagrożonych wyginięciem. Chroni ją także międzynarodowe prawo. W Polsce pojedyncze stanowiska elismy stwierdzono do tej pory jedynie na Pojezierzu Pomorskim. Występuje w tzw. zbiornikach oligotroficznych, a właśnie do takich jest zaliczane

Mamy suszę? Jeszcze nie jest źle, bywało już znacznie gorzej

- Są cztery rodzaje suszy - mówi nam hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. - Pierwszy to susza atmosferyczna; kiedy nie ma opadów lub notuje się ich niedobór dłuższy czas. Dłuższy czas to pojęcie nie do końca zdefiniowane. Jedni określają je na kilka dni, inni w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Serwis Roślin Wodnych i Akwariowych - SRWiA

Serwis Roślin Wodnych i Akwariowych - SRWiA to baza danych roślin akwarystycznych. Wygodny interfejs darmowego programu SRWiA pozwala wyszukać rośliny nie tylko po nazwie łacińskiej lub zwyczajowej, ale także po wyglądzie. SRWiA to niezbędna pozycja dla każdego akwarysty.

Kalkulator oświetlenia

-Serwis_Roslin_Wodnych_i_Akwariowych__SRWiA/9277" title="Serwis Roślin Wodnych i Akwariowych - SRWiA 1.3">Serwis Roślin Wodnych i Akwariowych - SRWiA 1.3).

Obliczenia programu Kalkulator oświetlenia mogą odbywać się dla roślin najbardziej światłolubnych lub uśrednionych wartości.

Kalkulator

Zoo Tycoon Marine Mania

wprowadzenia do ogrodu różnych zwierząt wodnych. Wśród dwudziestu nowych gatunków są delfiny, rekiny czy kałamarnice.

Zoo Tycoon: Marine Mania pozostawia do dyspozycji gracza także nowe budynki, zabawki i rośliny. Nowością jest również 10 dodatkowych scenariuszy.

Więcej o grze Zoo