wieczyste użytkowanie zamiana we własność

PAP

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

ArcelorMittal Poland przekaże na rzecz skarbu państwa zbędne tereny huty w Krakowie, które w przyszłości mają być częścią projektu inwestycyjnego "Kraków - Nowa Huta Przyszłości". W zamian spółka uzyska tytuły własności do terenów w użytkowaniu wieczystym.

Krakowskie uczelnie wezmą udział w rewitalizacji terenów Nowej Huty

Krakowskie uczelnie wyższe pomogą wojewodzie małopolskiemu w realizacji projektu inwestycyjnego na poprzemysłowych terenach huty w Krakowie. Zgodnie z planami ma tam powstać "laboratorium inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki".

Sasin dla Warszawy: bezpłatne bilety, gabinety dentystyczne w każdej szkole

Bezpłatne bilety komunikacji dla mieszkańców Warszawy płacących w stolicy podatki, gabinety dentystyczne w każdej szkole, budowa Warszawskiego Parku Technologicznego - to elementy programu Jacka Sasina, kandydata PiS w wyborach prezydenta stolicy.

Piechociński: rząd wesprze projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

ArcelorMittal Poland oraz wojewodę małopolskiego Jerzego Millera i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w zamian za przekazane obszary spółka uzyska tytuły własności do terenów w użytkowaniu wieczystym. Planuje się też powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie przygotowanie tych obszarów dla

Warszawa. Siedziba Nowego Teatru będzie własnością miasta

Radni zgodzili się także na nabycie prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni ponad 8 tys. mkw. i prawa własności budynków przy ul. Madalińskiego 10/16, gdzie działa Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego. W zamian za to miasto przekaże MPO swoje udziały w tej spółce o szacowanej wartości

Rada Warszawy przyjęła dwa plany mające przeciwdziałać skutkom dekretu Bieruta

boiska Liceum im. Zamoyskiego na ul. Foksal, dwujęzycznego gimnazjum przy ul. Twardej. Dekret "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy", podpisany przez przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, objął obszar Miasta Stołecznego Warszawy. Skutkiem wejścia w

Kampania samorządowa szansą na uregulowanie problemu tzw. dzikiej reprywatyzacji

"O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy", podpisany przez ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, objął obszar Miasta Stołecznego Warszawy. Skutkiem wejścia w życie dekretu (21 listopada 1945 r.) było przejęcie wszystkich gruntów w granicach

Kaczyński: możemy iść do przodu, możemy zmieniać Polskę

dentystyczne w każdej szkole, budowa Warszawskiego Parku Technologicznego. Kandydat PiS zapowiedział też przywrócenie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych i pomoc przy zamianie prawa użytkowania wieczystego na własność, rewitalizację zaniedbanych obszarów - szczególnie warszawskiej Pragi, rewitalizację

Kaczyński: możemy iść do przodu, możemy zmieniać Polskę

każdej szkole, budowa Warszawskiego Parku Technologicznego. Kandydat PiS zapowiedział też przywrócenie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych i pomoc przy zamianie prawa użytkowania wieczystego na własność, rewitalizację zaniedbanych obszarów - szczególnie warszawskiej Pragi, rewitalizację placów i

Wybory samorządowe 2014. Kaczyński: Nie jesteśmy uwikłani, nie mamy związanych rąk. Możemy zmieniać Polskę

Wybory samorządowe 2014. Kaczyński: Nie jesteśmy uwikłani, nie mamy związanych rąk. Możemy zmieniać Polskę

szkole gabinetu dentystycznego, budowę specjalnej strefy ekonomicznej, program inkubatorów przedsiębiorczości. Kandydat PiS zapowiedział też przywrócenie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych i pomoc przy zamianie prawa użytkowania wieczystego na własność, rewitalizację zaniedbanych obszarów

Eurocash ma umowę ze spółkami z grupy PZU na utworzenie FIZ nieruchomości

dystrybucyjne wykorzystywane przez Eurocash lub spółki z Grupy Eurocash. Umożliwi to spółkom z Grupy Eurocash zwiększenie dynamiki ekspansji. Ponadto, Fundusz, poprzez swoje spółki celowe, nabędzie te nieruchomości, które są w chwili obecnej przedmiotem prawa własności/użytkowania wieczystego przysługującego

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

seniorów, to ustawa nie precyzuje minimalnego wieku osób, które mogą z niej skorzystać. Mówi jedynie, że kredytobiorcą może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Zatem to banki

Prokuratura apelacyjna zbada zawiadomienie CBA ws. zwrotu gruntu Kościołowi w stolicy

spółka założona przez Archidiecezję. Jak powiedział informator PAP ze źródeł zbliżonych do sprawy, jest to tzw. nieruchomość zamienna, do której prawo użytkowania wieczystego przyznano Archidiecezji w zamian za inną położoną w Warszawie działkę. Problemem jednak jest to, że - według CBA - strona

Muszą walczyć o garaż. Deweloper widzi tam trawnik

Muszą walczyć o garaż. Deweloper widzi tam trawnik

. Cena 18 m kw. muranowskiego gruntu - 80 tys. zł. Państwo Wolniarscy uiścili pierwszą ratę opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (24,4 tys. zł) i zostali właścicielami. W międzyczasie na działce graniczącej z garażami pojawił się jednak deweloper, który - jak się okazało - ma w stosunku do garaży swoje

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Dzięki odwróconej hipotece, czy - jak kto woli - odwróconemu kredytowi hipotecznemu emeryci i renciści będą mogli powiększyć swoje comiesięczne dochody. W zamian za przepisanie swojego mieszkania (muszą mieć prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe

Ratusz chce odebrać działkę wartą miliard złotych

Ratusz chce odebrać działkę wartą miliard złotych

działki na rynek to ogromne pieniądze. Gramy więc o wszystko. Jedyne ryzyko to przegrana. Dodatkowym atutem w procesach jest forma własności gruntów: miasto sprzedawało na przetargach użytkowanie wieczyste, pozostając faktycznym właścicielem nieruchomości, i może interweniować, gdy kupujący łamie umowę

Nowe fabryki w strefie

Nowe fabryki w strefie

tereny będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym gorzowskiego IHAR stały się własnością instytutu lub po zamianie gruntów ich właścicielem zostało miasto. Tym samy znikła bariera, która utrudniała pozyskiwanie inwestorów do Gorzowa. Firmy azjatyckie jako warunek inwestowania stawiały zakup terenu na

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego na wnioskodawcę (uprawnionego) nie znajduje jednak zastosowania w przypadku, gdy nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny lub gdy spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu , na którym wybudowała sama budynek

Kolejne zawiadomienie CBA ws. Komisji Majątkowej

zamienna, do której prawo użytkowania wieczystego przyznano Archidiecezji w zamian za inną położoną w Warszawie działkę. Problemem jednak jest to, że - według agentów CBA - strona kościelna w rzeczywistości mogła nie mieć podstaw, by ubiegać się o nieruchomość. "Z zebranych przez biuro materiałów

Kolejne zawiadomienie CBA ws. Komisji Majątkowej

biurowiec, którego inwestorem i właścicielem jest spółka założona przez Archidiecezję. Jak powiedział informator PAP, jest to nieruchomość zamienna, do której prawo użytkowania wieczystego przyznano Archidiecezji w zamian za inną położoną w Warszawie działkę. Problemem jednak jest to, że - według agentów

3 marca drugi przetarg na sprzedaż majątku ZNTK Łapy

sprzedać działki niezabudowane lub zabudowane będące w wieczystym użytkowaniu ZNTK Łapy lub stanowiące własność firmy, a także ośrodek wypoczynkowy w Sianożętach w Ustroniu Morskim. Wartość całego majątku upadłych ZNTK Łapy S.A. została oszacowana - przed pierwszym przetargiem - na 58 mln zł, z czego

Będzie kredyt hipoteczny na mieszkanie, którego...nie trzeba spłacać

Będzie kredyt hipoteczny na mieszkanie, którego...nie trzeba spłacać

nie tylko własność mieszkania lub domu, ale także prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu. Oczywiście ta zasada dotyczy też wdowy lub wdowca, co oznacza, że osoba ta aż do śmierci będzie mogła zajmować mieszkanie lub dom, a bank wypłaci obiecane

Jak wykupić mieszkanie komunalne ze zniżką?

. Sprzedaż lokalu wiąże się ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokalu. Zatem bonifikata udzielona od ceny lokalu dotyczy również udziału w prawie własności lub w prawie użytkowania wieczystego. Obecnie wynika to jednoznacznie z przepisu art. 68 ust. 1a ustawy o

Gminne mieszkania z większą ulgą

jego składniki w jednakowej wysokości". Te składniki to cena udziału w prawie własności gruntu lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Przyjęty przez komisję w pierwszym czytaniu projekt złagodzi też ograniczenia dla lokatorów, którzy skorzystali z bonifikaty przy wykupie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Ewidencja Wyposażenia

. Wieczysta licencja na użytkowanie programu.

Zarządzanie szkoleniami PL+

kontrolą jego poprawności,
- Praca w sieci komputerowej,
- System praw dostępu do programu,
- Nieograniczona ilość danych,
- Wieczysta licencja na użytkowanie programu,

Użytkowanie wieczyste

oraz własność jednostki samorządu terytorialnego rozdziały: 3 dotyczącym oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, 4 dotyczącym przetargu oraz 8 dotyczącym opłat; ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Powstanie prawa użytkowania wieczystegoDo

Własność

ją jako dziedzictwo, dzierżenie wieczyste. Prawo średniowieczne nie tworzyło ścisłego wielkiego przedziału pomiędzy prawem własności a prawem na rzeczy cudzej. Własność zawierała prawo posiadania, użytkowania i – w dopuszczalnych przez prawo granicach – rozporządzania rzeczą i ustanawiania dziedzica

Własność podzielona

Własność podzielona – utworzona przez glosatorów odmiana własności, przysługującej jednocześnie więcej niż jednemu podmiotowi. Funkcjonuje (choć w odmiennym zakresie) do dziś. Sensu strictoInstytucja historyczna (dziś podobne jest do niej użytkowanie wieczyste). Jej wzorcem była emfiteuza

Użytkowanie górnicze

Użytkowanie górnicze - prawo podmiotowe uprawniające do korzystania z przestrzeni w górotworze. Może być ustanowione przez Skarb Państwa, któremu przysługuje na zasadzie wyłączności własność górnicza, tj. własność złóż kopalin strategicznych, wód leczniczych, wód termalnych, solanek

Zamiana wartości zmiennych

W informatyce często zachodzi potrzeba zamiany wartości dwóch zmiennych (ang. swap).Standardowy, prawie zawsze używany algorytm zamiany wymaga chwilowego kopiowania jednej ze zmiennych: funkcja swap(zmienna a, zmienna b) { zmienna c:=a; a:=b; b:=c; }Możliwa jest także zamiana zmiennych bez

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.