wieczyste użytkowanie zamiana we własność

PAP

Porozumienie ws. rewitalizacji poprzemysłowych terenów krakowskiej huty

Porozumienie ws. rewitalizacji poprzemysłowych terenów krakowskiej huty

ArcelorMittal Poland przekaże na rzecz Skarbu Państwa zbędne tereny huty w Krakowie, które w przyszłości mają być częścią projektu inwestycyjnego "KRK NH2". W zamian spółka uzyska tytuły własności do terenów w użytkowaniu wieczystym.

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

ArcelorMittal Poland przekaże na rzecz skarbu państwa zbędne tereny huty w Krakowie, które w przyszłości mają być częścią projektu inwestycyjnego "Kraków - Nowa Huta Przyszłości". W zamian spółka uzyska tytuły własności do terenów w użytkowaniu wieczystym.

Porozumienie ministra skarbu z krakowskimi uczelniami ws. powołania spółki

Minister skarbu Andrzej Czerwiński podpisał porozumienie z rektorami trzech krakowskich uczelni w sprawie utworzenia spółki, która na rewitalizowanych terenach Nowej Huty będzie tworzyć technologie dla "inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki".

W Krakowie powstanie Centrum Kreatywności i Dizajnu

zgniatacz. Na początku czerwca spółka podpisała umowę w sprawie przekazania tych terenów rzecz Skarbu Państwa w zamian za uzyskanie tytułu własności do około 490 ha terenów, które wykorzystuje w oparciu o użytkowanie wieczyste. W miejscu po wyburzonych instalacjach hutniczych, powstanie nowy fragment

Krakowskie uczelnie wezmą udział w rewitalizacji terenów Nowej Huty

ArcelorMittal Poland, takich jak m.in. obszary po stalowni martenowskiej czy walcowni zgniatacz. Spółka przekaże je na rzecz Skarbu Państwa w zamian za uzyskanie tytułu własności do terenów, które wykorzystuje w oparciu o użytkowanie wieczyste. "Budujemy coś, co nie ma przykładu w Polsce, z żadnym innym

Sasin dla Warszawy: bezpłatne bilety, gabinety dentystyczne w każdej szkole

użytkowania wieczystego na własność, rewitalizację zaniedbanych obszarów - szczególnie warszawskiej Pragi, rewitalizację placów i terenów zielonych. Zadeklarował też m.in. "zaprzestanie wyprzedaży majątku miasta", poprawę zarządzania mieniem komunalnym, a także konsultacje społeczne - regularne

Porozumienie ministra skarbu z krakowskimi uczelniami ws. powołania spółki

m.in. obszary po stalowni martenowskiej czy walcowni zgniatacz, a także budynki centrum administracyjnego. Spółka przekaże je na rzecz Skarbu Państwa w zamian za uzyskanie tytułu własności do około 490 ha terenów, które wykorzystuje w oparciu o użytkowanie wieczyste. Jak poinformowało w komunikacie

Piechociński: rząd wesprze projekt "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

ArcelorMittal Poland oraz wojewodę małopolskiego Jerzego Millera i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w zamian za przekazane obszary spółka uzyska tytuły własności do terenów w użytkowaniu wieczystym. Planuje się też powołanie spółki celowej, której zadaniem będzie przygotowanie tych obszarów dla

Warszawa. Siedziba Nowego Teatru będzie własnością miasta

Radni zgodzili się także na nabycie prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni ponad 8 tys. mkw. i prawa własności budynków przy ul. Madalińskiego 10/16, gdzie działa Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego. W zamian za to miasto przekaże MPO swoje udziały w tej spółce o szacowanej wartości

Rada Warszawy przyjęła dwa plany mające przeciwdziałać skutkom dekretu Bieruta

boiska Liceum im. Zamoyskiego na ul. Foksal, dwujęzycznego gimnazjum przy ul. Twardej. Dekret "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy", podpisany przez przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, objął obszar Miasta Stołecznego Warszawy. Skutkiem wejścia w

Kampania samorządowa szansą na uregulowanie problemu tzw. dzikiej reprywatyzacji

"O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy", podpisany przez ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, objął obszar Miasta Stołecznego Warszawy. Skutkiem wejścia w życie dekretu (21 listopada 1945 r.) było przejęcie wszystkich gruntów w granicach

Prezydent Zaleski przed sądem na "procesie mostowym"

Prezydent Zaleski przed sądem na "procesie mostowym"

mostu. Firma wcześniej była wieczystym użytkownikiem tego terenu. Gdy zapadła decyzja o lokalizacji przeprawy oczywiste stało się, że miasto będzie musiało ją wywłaszczyć za odszkodowaniem. Śledczy dowodzą, że przez zamianę użytkowania wieczystego na własność musi zapłacić firmie Kabo 119 tys. zł

Eurocash ma umowę ze spółkami z grupy PZU na utworzenie FIZ nieruchomości

dystrybucyjne wykorzystywane przez Eurocash lub spółki z Grupy Eurocash. Umożliwi to spółkom z Grupy Eurocash zwiększenie dynamiki ekspansji. Ponadto, Fundusz, poprzez swoje spółki celowe, nabędzie te nieruchomości, które są w chwili obecnej przedmiotem prawa własności/użytkowania wieczystego przysługującego

Kaczyński: możemy iść do przodu, możemy zmieniać Polskę

dentystyczne w każdej szkole, budowa Warszawskiego Parku Technologicznego. Kandydat PiS zapowiedział też przywrócenie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych i pomoc przy zamianie prawa użytkowania wieczystego na własność, rewitalizację zaniedbanych obszarów - szczególnie warszawskiej Pragi, rewitalizację

Kaczyński: możemy iść do przodu, możemy zmieniać Polskę

każdej szkole, budowa Warszawskiego Parku Technologicznego. Kandydat PiS zapowiedział też przywrócenie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych i pomoc przy zamianie prawa użytkowania wieczystego na własność, rewitalizację zaniedbanych obszarów - szczególnie warszawskiej Pragi, rewitalizację placów i

Wybory samorządowe 2014. Kaczyński: Nie jesteśmy uwikłani, nie mamy związanych rąk. Możemy zmieniać Polskę

Wybory samorządowe 2014. Kaczyński: Nie jesteśmy uwikłani, nie mamy związanych rąk. Możemy zmieniać Polskę

szkole gabinetu dentystycznego, budowę specjalnej strefy ekonomicznej, program inkubatorów przedsiębiorczości. Kandydat PiS zapowiedział też przywrócenie bonifikaty na wykup mieszkań komunalnych i pomoc przy zamianie prawa użytkowania wieczystego na własność, rewitalizację zaniedbanych obszarów

Sejm uchwalił ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym

seniorów, to ustawa nie precyzuje minimalnego wieku osób, które mogą z niej skorzystać. Mówi jedynie, że kredytobiorcą może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania wieczystego. Zatem to banki

Prokuratura apelacyjna zbada zawiadomienie CBA ws. zwrotu gruntu Kościołowi w stolicy

spółka założona przez Archidiecezję. Jak powiedział informator PAP ze źródeł zbliżonych do sprawy, jest to tzw. nieruchomość zamienna, do której prawo użytkowania wieczystego przyznano Archidiecezji w zamian za inną położoną w Warszawie działkę. Problemem jednak jest to, że - według CBA - strona

Biurowce powstaną niedaleko Hali Olivii

Biurowce powstaną niedaleko Hali Olivii

sądach walczą z biznesmenami.W wyniku kompromisu doszło do zamiany, ale na warunkach korzystniejszych dla Grabskiego: otrzymał on działkę w Oliwie nie w użytkowanie wieczyste, a na własność. W zamian zrezygnował z dochodzenia odszkodowań od miasta.Zgodnie z pierwotnymi planami spółki Olivia Business

Muszą walczyć o garaż. Deweloper widzi tam trawnik

Muszą walczyć o garaż. Deweloper widzi tam trawnik

. Cena 18 m kw. muranowskiego gruntu - 80 tys. zł. Państwo Wolniarscy uiścili pierwszą ratę opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (24,4 tys. zł) i zostali właścicielami. W międzyczasie na działce graniczącej z garażami pojawił się jednak deweloper, który - jak się okazało - ma w stosunku do garaży swoje

Gdańsk znów tnie wydatki

też 10,5 mln zł, których nie zaplanowano, m.in. z podatku VAT, z mandatów karnych straży miejskiej czy zamiany wieczystego użytkowania gruntów na własność. W związku z tym miasto zdecydowało się obciąć wydatki o 58 mln zł. O ponad 9 mln mniej wyda sam magistrat. - Nie będzie podwyżek dla urzędników

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Będzie odwrócona hipoteka, czyli kredyty za mieszkania

Dzięki odwróconej hipotece, czy - jak kto woli - odwróconemu kredytowi hipotecznemu emeryci i renciści będą mogli powiększyć swoje comiesięczne dochody. W zamian za przepisanie swojego mieszkania (muszą mieć prawo własności albo wieczystego użytkowania nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe

Ratusz chce odebrać działkę wartą miliard złotych

Ratusz chce odebrać działkę wartą miliard złotych

działki na rynek to ogromne pieniądze. Gramy więc o wszystko. Jedyne ryzyko to przegrana. Dodatkowym atutem w procesach jest forma własności gruntów: miasto sprzedawało na przetargach użytkowanie wieczyste, pozostając faktycznym właścicielem nieruchomości, i może interweniować, gdy kupujący łamie umowę

Nowe fabryki w strefie

tereny będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym gorzowskiego IHAR stały się własnością instytutu lub po zamianie gruntów ich właścicielem zostało miasto. Tym samy znikła bariera, która utrudniała pozyskiwanie inwestorów do Gorzowa. Firmy azjatyckie jako warunek inwestowania stawiały zakup terenu na

Ratusz sięga coraz głębiej do kieszeni warszawiaków

. Inny sposób jest rozwiązaniem na zawsze. To zamiana użytkowania wieczystego na własność. Warszawiacy mogą przy okazji uwłaszczenia skorzystać z wysokiej, bo 60-proc. bonifikaty od opłaty za przekształcenie. Radni uchwalili też 1 proc. zniżki za każdy rok użytkowania gruntu. Maksymalnie bonifikata może

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego na wnioskodawcę (uprawnionego) nie znajduje jednak zastosowania w przypadku, gdy nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny lub gdy spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu , na którym wybudowała sama budynek

Właściciele mieszkań zapominają o podatku

dotkliwe, zwłaszcza dla emerytów - dodaje Kośmider. Uważa, że spółdzielnie powinny wywieszać informacje na ten temat. Bo na niewiedzy nowych właścicieli traci też budżet miasta. Dzięki uchwale Rady Miasta Krakowa o możliwości zamiany użytkowania wieczystego terenów spółdzielczych na pełną własność

Kolejne zawiadomienie CBA ws. Komisji Majątkowej

zamienna, do której prawo użytkowania wieczystego przyznano Archidiecezji w zamian za inną położoną w Warszawie działkę. Problemem jednak jest to, że - według agentów CBA - strona kościelna w rzeczywistości mogła nie mieć podstaw, by ubiegać się o nieruchomość. "Z zebranych przez biuro materiałów

Kolejne zawiadomienie CBA ws. Komisji Majątkowej

biurowiec, którego inwestorem i właścicielem jest spółka założona przez Archidiecezję. Jak powiedział informator PAP, jest to nieruchomość zamienna, do której prawo użytkowania wieczystego przyznano Archidiecezji w zamian za inną położoną w Warszawie działkę. Problemem jednak jest to, że - według agentów

Gdańsk: mieszkania za grunt i drogę

Business Centre w ramach projektu "mieszkania za grunt". Przypomnijmy: firma Grabskiego wygrała konkurs, którego stawką była jak największa liczba mieszkań w zamian za prawo użytkowania wieczystego 3,5 ha ziemi tuż przy al. Grunwaldzkiej. Olivia Business Centre postanowiła wybudować tam kompleks

Leopard przegrał z klientami w sądzie!

argumentem był... brak pozwolenia na użytkowanie budynku, co - według spółki - oznacza, że inwestycja nie jest skończona. Sąd takich argumentów nie przyjął i przyznał rację klientom. Zobowiązał dewelopera do zawarcia umowy przekazującej ostateczne prawo własności do lokalu. Wyrok zapadł kilka dni temu

Będzie kredyt hipoteczny na mieszkanie, którego...nie trzeba spłacać

nie tylko własność mieszkania lub domu, ale także prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu. Oczywiście ta zasada dotyczy też wdowy lub wdowca, co oznacza, że osoba ta aż do śmierci będzie mogła zajmować mieszkanie lub dom, a bank wypłaci obiecane

Jak wykupić mieszkanie komunalne ze zniżką?

. Sprzedaż lokalu wiąże się ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokalu. Zatem bonifikata udzielona od ceny lokalu dotyczy również udziału w prawie własności lub w prawie użytkowania wieczystego. Obecnie wynika to jednoznacznie z przepisu art. 68 ust. 1a ustawy o

Sprzedaż nieruchomości stoi w miejscu

majątku miasta zaplanowano w tym roku na 57 mln zł. Nie licząc ewentualnych kredytów i dotacji unijnych, to podstawowa kwota, jaką Gorzów mógłby wydać na inwestycje. Z tych pieniędzy ok. 10 mln pochodzi przede wszystkim z dzierżaw, zamiany użytkowania wieczystego na własność, rat wpłacanych za zakup

Gminne mieszkania z większą ulgą

jego składniki w jednakowej wysokości". Te składniki to cena udziału w prawie własności gruntu lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Przyjęty przez komisję w pierwszym czytaniu projekt złagodzi też ograniczenia dla lokatorów, którzy skorzystali z bonifikaty przy wykupie

Opolanin sądzi się z miastem o połowę działki

- Moja rodzina zajmuje ten dom wraz z całą działką od 1948 roku. Przyjechałem tu, gdy miałem nieco ponad osiem lat. Dostaliśmy tę nieruchomość od skarbu państwa, a moja mama użytkowała ten teren nieprzerwanie, aż do swojej śmierci w 1976 roku. Potem dom i ogród przeszły na mnie - mówi pan Adam

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Ewidencja Wyposażenia

. Wieczysta licencja na użytkowanie programu.

Zarządzanie szkoleniami PL+

kontrolą jego poprawności,
- Praca w sieci komputerowej,
- System praw dostępu do programu,
- Nieograniczona ilość danych,
- Wieczysta licencja na użytkowanie programu,