warunki otrzymania dotacji unijnych

PAP

Kujawsko-Pomorskie. Przeszło 11,5 mln zł na drogi dojazdowe do pól

Kujawsko-Pomorskie. Przeszło 11,5 mln zł na drogi dojazdowe do pól

Przeszło 11,5 mln zł dofinansowania rozdzielił w środę samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki wsparciu w 107 gminach poprawi się stan łącznie 82 km dróg.

900 mln zł ze środków Unii Europejskiej dla Krakowa

Kraków ma otrzymać 900 mln zł unijnej dotacji na rozbudowę i remonty tras tramwajowych oraz modernizację sieci ciepłowniczej. Dzięki temu jest szansa na szybkie wybudowanie linii tramwajowej Krowodrza Górka - Górka Narodowa z odgałęzieniem na osiedle Azory.

Śląskie. Dotacje na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 30 gmin

30 gminom z województwa śląskiego przyznano dofinansowanie na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej - poinformował rzecznik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kartowicach. Przeznaczono na ten cel ponad 765 tys. zł.

KE: rekompensata dla Poczty Polskiej zgodna z unijnymi przepisami

dostarczane na terytorium całego kraju w przystępnych cenach i z zachowaniem określonej jakości. Zgodnie z przyjętymi w 2011 r. unijnymi zasadami pomocy państwa dotyczącymi rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przedsiębiorstwa mogą pod pewnymi warunkami otrzymywać rekompensatę za dodatkowe

ARMiR: od 14 listopada wnioski o pomoc na wznowienie produkcji rolnej

, wymarznięcia upraw, suszy, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny czy huraganu mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na wznowienie produkcji. Wnioski można składać do 19 grudnia 2014 r. Warunkiem otrzymania wsparcia jest powstanie w gospodarstwie wskutek działania jednego z wyżej wymienionych

Samorząd Ostródy ogłosił kolejny przetarg na przebudowę statków

dostrzeżono wadę, przez którą statki mogą nie spełniać wymogów Polskiego Rejestru Statków PRS; po zwodowaniu zbalastowane jednostki będą się przechylać - rufa będzie niżej położona niż dziób jednostki. Gmina Ostróda, nie chcąc dopuścić by unijna dotacja przepadła, zdecydowała o naprawie nieukończonych

Podlaskie. Blisko 2 mln zł z UE na rozwój rybactwa

. Dofinansowanie mają szansę uzyskać również projekty wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców na terenach, na których działa LGR, niekoniecznie bezpośrednio związane z rybołówstwem. Dotychczas LGR "Pojezierze Suwalsko-Augustowie" ogłosiło pięć podobnych konkursów na łączną sumę dotacji 48 mln

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

zdegradowanych terenów w miastach. W odróżnieniu od unijnych dotacji, z Jessiki pod pewnymi warunkami mogą być finansowane przedsięwzięcia komercyjne. Woj. śląskie jest jednym z pięciu polskich regionów, które zdecydowały się na wdrożenie mechanizmu Jessica, polegającego na wspieraniu konkretnych projektów

TK: sposób oceny projektów finansowanych z funduszy UE zgodny z konstytucją

spełniają warunków prawa powszechnie obowiązującego" - tłumaczył sędzia-sprawozdawca Stanisław Biernat. Trybunał zwracał uwagę, że kwestia rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z programów operacyjnych leży na styku prawa krajowego i unijnego. Podkreślał jednak, że zasady dotyczące ustalania

Opornie, ale idzie. O wdrażaniu programu w gminach Puszczy Białowieskiej

Opornie, ale idzie. O wdrażaniu programu w gminach Puszczy Białowieskiej

Białowieskiego Parku Narodowego. W ramach "Białowieskiego Programu Rozwoju" miały wówczas otrzymać na inwestycje związane z ochroną środowiska 75 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program upadł, ale Ministerstwo Środowiska zaproponowało gminom - bez żadnych warunków

Działdowo ostatecznie zrezygnowało z budowy parku wodnego

Burmistrz dodał, że miasto rezygnuje z budowy, dlatego, gdyż urząd marszałkowski w Olsztynie poinformował, że dotację na ten cel miasto otrzyma pod warunkiem ukończenia inwestycji do końca czerwca 2015 r. Działdowo wnioskowało o wydłużenie tego terminu o kolejny rok. "To dla nas za mało czasu

Samorządy mogą zwalniać z podatku od nieruchomości i środków transportowych

, zakazujące nazbyt znaczącego wspomagania firm poprzez różnego rodzaju ulgi czy dotacje publiczne. Przy większych kwotach zgodę na takie wsparcie musi wyrazić Komisja Europejska, co często obwarowane jest wieloma warunkami. Jednak przy wsparciu na poziomie lokalnym można się obejść bez interwencji Brukseli

Pomoc państwa w UE: w imię konkurencji na rynku, ale europejskim czy globalnym?

. zagroziło mu bankructwo ze względu na wysokie koszty w stosunku do przychodów. Zwrócił się więc do państwa o pomoc, która zgodnie z unijnymi zasadami może być przyznana na ratowanie i restrukturyzację, ale pod pewnymi warunkami. Unijna kontrola pomocy państwa to główny element polityki konkurencji

MRiRW: w tym roku ruszy kolejnych 8 działań z PROW 2014-2020

kwalifikowalnych, a pozostali beneficjenci - do 50 proc. kosztów. Na rozwój działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych czyli na tzw. mikro i małe przedsiębiorstwa będzie można otrzymać do 500 tys. zł., a maksymalna dotacja ma wynieść 50 proc. poniesionych wydatków. Pieniądze te będzie mogła

Warmińsko-Mazurskie. Ruszył program mikropożyczek na własny biznes

warunkach. Chodzi o to, by ludzie docenili to, że otrzymują pieniądze na rozkręcenie własnego biznesu i uczyli się racjonalnego planowania wydatków" - podkreślił Szczepkowski. Jak dodał, jest to jest projekt pilotażowy. "Podczas jego realizacji zobaczymy, jak sprawdzi się taki sposób pomocy osobom

Inauguracja roku akademickiego na uczelniach artystycznych - 8 października

unijnym. W ramach XI Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest MKiDN, dotacje otrzymało 10 z 19 uczelni" - poinformowało MKiDN. Najwięcej pieniędzy wydano na rozbudowę Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi - 44,6 mln

Opolskie. Gmina Byczyna przyjęła 13 kolejnych rodzin repatriantów

repatriantom i ich rodzinom przystosowanie się do nowych warunków, jest brak znajomości języka polskiego lub jego słaba znajomość. To z kolei - mimo, iż duża część repatriantów to osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym - utrudnia znalezienie pracy odpowiadającej ich

10 lat w UE.Pół miliarda zł z UE na inwestycje w Radomiu - satysfakcja, ale i niedosyt

zrealizować dzięki unijnej dotacji, w pierwszej kolejności prezydent miasta wskazuje na te związane z poprawą warunków kształcenia artystycznego w mieście. Za 43,7 mln zł miejscowy Zespół Szkół Muzycznych zyskał nową siedzibę i nowoczesną salę koncertową; wkład UE wyniósł 21,7 mln zł. Dobiega też końca

Koniec dotacji. Euro ma pracować

Koniec dotacji. Euro ma pracować

trzeba będzie zwrócić, a wtedy pieniądze może otrzymać kolejna firma. Dziś, gdy przedsiębiorstwo zdobędzie dotację np. na zakup koparki, sprzęt ten posłuży kilkanaście lat. Ale potem idzie na złom, a unijny pieniądz bezpowrotnie znika. - Naszym zdaniem siedem lat obowiązywania bezzwrotnych dotacji

Stracimy miliardy na budowę dróg? Za brak dyrektywy

Stracimy miliardy na budowę dróg? Za brak dyrektywy

Gazeta przypomina, że 19 grudnia ubiegłego roku minął termin, do którego polskie władze powinny były wprowadzić zapisy dotyczące bezpieczeństwa na drogach. UE wydała je, by radykalnie obniżyć liczbę śmiertelnych wypadków. Spełnienie unijnych wymagań jest warunkiem koniecznym do otrzymania dotacji

Minister nauki precyzuje zasady korzystania z infrastruktury badawczej

wskazana, ale wręcz będzie jednym z warunków otrzymania dofinansowania na realizację projektów naukowych i infrastrukturalnych.

Łódź. Problemy z budową drogi dojazdowej do dworca Łódź Fabryczna

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Grzegorz Nita, pytany w czwartek przez dziennikarzy, czy może to opóźnić inwestycję i grozić utratą unijnej dotacji podkreślił, że zgodnie z kontraktem termin zakończenia inwestycji to 30 września 2015 r. i nie został on zmieniony. "Firma zgłosiła

Pierwszy raz od lat w Niemczech dopłata do zielonej energii nie wzrośnie

2014 r. znowelizowana, rząd wprowadził pewne warunki otrzymania dopłat i ograniczył listę firm, nie płacących z EEG-Umlage. W efekcie tempo powstawania nowych OZE w drugiej połowie roku znacząco spadło. W 2015 r. prognozowana kwota subsydiów ma spaść do ok. 23 mld euro, ale nie jest to efekt zmiany

Trzy nowe zakłady na Dojlidach zatrudnią prawie 700 pracowników

powołują się na tradycje wyniesione z Fabryki Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial i pracowników z wieloletnim doświadczeniem, podzieliły między sobą teren między ulicą Kuronia, Karpowicza a Myśliwską. To prawie 5 ha, które kupił Bison Chucks. I tylko ta spółka będzie korzystać z preferencyjnych warunków

Ryki i Parczew zbudują baseny?

"Gazeta" opisuje tę sprawę już od wielu miesięcy. Zaczęła się, gdy samorząd województwa lubelskiego (PO-PSL) dokonał ingerencji w listę projektów inwestycji, które mają dostać unijną dotację. Chodziło o tę część Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), która finansowała infrastrukturę

Pod Wzgórzem Zamkowym będzie łatwiej zaparkować

dotacji w wysokości 1,2 mln zł. Na powiększonym parkingu powstanie w sumie niemal sto miejsc dla samochodów osobowych i osiem dla autokarów. Będzie to możliwe dzięki wyburzeniu dwóch budynków należących do miasta. Cały parking otrzyma też nową nawierzchnię. Urząd zaplanował też gruntowny remont

Dotacja na pralnię żony posła. Łatwa promesa

57 punktów, tylko o pół punktu więcej, niż wynosiło minimum dające możliwość unijnej dotacji. Za wysokość wkładu własnego przypadło 10 punktów, najwięcej z możliwych do uzyskania w tym kryterium. Starając się o dotację unijną, Pałysowie musieli jeszcze załatwić jedną kwestię - aby spełnić warunki

Expose Ewy Kopacz. Co obiecała? Oto 21 najważniejszych punktów

roku zostać zwiększone do poziomu 2 proc. PKB. Na co wydamy te pieniądze? Głównie na modernizację armii. W listopadzie mamy poznać szczegółowy zwiększenia bezpieczeństwa kraju. 6. Wejście do strefy euro - tak, ale pod warunkami Premier zapowiedziała, że wejdziemy do strefy euro, jeśli ta się wzmocni i

Komisja przeciw poprawkom PiS do projektu noweli Prawa wodnego

kuriozalną" - zaznaczyła posłanka PiS. Zastępca dyrektora departamentu zasobów wodnych w resorcie środowiska Mateusz Balcerowicz wyjaśniał, że wykreślenie tego artykułu mogłaby spowodować, iż w obrocie prawnym istniałyby pozwolenia wodnoprawne, które są niezgodne z warunkami wprowadzania ścieków do wód

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

pochodzące z funduszu sołeckiego mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Mogą one być również wykorzystywane na usuwanie skutków klęski żywiołowej. Senatorowie zajmą się także m.in. rządową nowelizacją ustawy o oświacie, która jest rozpatrywana przez parlament w trybie pilnym; ma na celu, by

Spór o dotacje na e-biznes. Firmy, które walczą o pieniądze, są bez szans?

Spór dotyczy unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach programu, firmy mogły ubiegać się o dotacje na e-biznes. W październiku odbył się trzeci nabór wniosków. Były gigantyczne kolejki. Regulamin konkursu zakładał bowiem, że dofinansowanie otrzymają ci, którzy wnioski

E-biznes kolejkowy. Rozdawali nawet po milionie złotych

usługa musi być w pełni zautomatyzowana, czyli od A do Z przeprowadzona za pomocą sieci - wyjaśnia Anna Kasperkiewicz z GARR i dodaje, że nie jest to - jak podają niektóre media - milionowa dotacja na stronę internetową. - Lista warunków, które należy spełnić, by otrzymać dotację, jest tak długa, że

Radny Jacek Soska bez unijnych dopłat?

polityk dostarczył oświadczenie, że Błonia użytkował rolniczo nie tylko jesienią podczas wypasania owiec, ale już wiosną przed 31 maja (ta data to warunek otrzymania dotacji). - Wystąpiliśmy więc do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z pytaniem, czy rzeczywiście przed tym terminem wyraził zgodę na

Do Bielska-Białej płynie rzeka unijnych pieniędzy

zagospodarowanie całego terenu wraz z zielenią, chodnikami, placami manewrowymi i parkingami. Centrum otrzyma też nowy sprzęt, wyposażenie i urządzenia dydaktyczne. - Inwestycja będzie realizowana przede wszystkim z myślą o osobach dorosłych z terenu naszego miasta i całego Podbeskidzia. W nowoczesnych warunkach

Media o. Rydzyka o rządzie Tuska: Dwa lata szykan

nie działa wstecz. Rząd starał się hamować rozwój Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, odebrał też przyznaną wcześniej unijną dotację na pionierski projekt geotermalny w Toruniu" - czytamy we wtorkowym "Naszym Dzienniku". Wypowiadający się dla gazety prof. Mieczysław Ryba

Szybciej ugryziemy unijne miliardy

Przez wiele dni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego spierało się z Ministerstwem Finansów o nowelizację przepisów, dzięki której przedsiębiorcy i samorządy mogłyby masowo korzystać z zaliczek na poczet unijnych dotacji. Chodzi o miliardy euro, których obecnie przedsiębiorcy nie mogą ugryźć, choć

Radny Radziński zglasza deptak prokuraturze

remonty objętych nadzorem konserwatorskim przedwojennych kamienic Nowego Miasta. Wiceprezydent Gorzowa Urszula Stolarska tłumaczyła radnym, że miasto nie spełniało warunków koniecznych, by starać się o pieniądze z tego programu. - W naszej ocenie nie spełnia ich także Zielona Góra - mówiła. Deptak

Radny z Gorzowa zglasza deptak prokuraturze

remonty objętych nadzorem konserwatorskim przedwojennych kamienic Nowego Miasta. Wiceprezydent Gorzowa Urszula Stolarska tłumaczyła radnym, że miasto nie spełniało warunków koniecznych, by starać się o pieniądze z tego programu. - W naszej ocenie nie spełnia ich także Zielona Góra - mówiła. Deptak

Centrum targowe: pomysł Sosaka do szuflady

tłumaczy teraz, że koncepcja była potrzebna, by na tej podstawie wykonać projekt budowlany, a następnie uzyskać pozwolenie na budowę. - To były warunki sięgnięcia po unijną dotację. Jednak zostaliśmy zaskoczeni warunkami stawianymi przez PARP. Gdybyśmy je poznali przed przygotowaniem koncepcji, na pewno

Jest szansa na dotację z UE dla Hali Stulecia

liczyć na unijną dotację. Dlatego prezes hali Hana Cervinkova napisała w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej. Tymczasem resort przekonuje, że niezależnie od pozycji na liście Hala Stulecia może liczyć na pieniądze. Warunkiem jest jednak podpisanie preumowy, która w rzeczywistości oznacza początek

Nowa ul. Sikorskiego jednak bez rządowego wsparcia

Wilczyńskiego. Wykonanie tego projektu - zaplanowanego na dwa lata - będzie kosztować ok. 47 mln zł. Połowa tej kwoty ma pochodzić z unijnych dotacji dzielonych przez marszałka województwa. Kolejne miliony mają być zarezerwowane w budżecie miasta. Ratusz liczył, że ostatni odcinek - od skrzyżowania z ul

Firma rezygnuje z milionów

- Nasz projekt na 17 mln zł, który miał otrzymać 6,5 mln zł dotacji, kosztował nas osiem miesięcy pracy i 500 tys. zł. Jednak z bólem serca musieliśmy z niego zrezygnować - mówi Wiesław Lewandowski z firmy Mexpol. Decyzję podjęto z trzech powodów: - » odczuliśmy kryzys, załamał się rynek

Inwestycja Polbudu warta ponad 20 mln zł. Fabryka małych elektrowni wiatrowych

współfinansowany z unijnej dotacji w wysokości blisko 6 mln zł. - Przewagą opracowywanej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu w stosunku do turbin oferowanych na rynku jest m.in.: obniżenie prędkości startowej turbiny i minimalnej prędkości wiatru, przy której może być generowana energia elektryczna. A także

Opole chce euro z lotniska

Pieniądze pierwotnie były przeznaczone na lotnisko w Kamieniu Śląskim. W związku z tym, że ten projekt przesuwa się w czasie, zarząd województwa postanowił przekazać finanse na drogi regionalne. - Ogłosimy konkurs, ale jednym z głównych warunków będzie rozliczenie pieniędzy już w 2010 roku - mówi

Bariery, koszty, ryzyko

projektu, banki niejako dokonują wyboru, które firmy i które projekty otrzymają dotację. Ułatwianiu firmom korzystania z pomocy unijnej sprzyja także współpraca sektora bankowego z Funduszem Poręczeń Unijnych. Współpraca ta stwarza możliwość kredytowania projektów strukturalnych realizowanych przez firmy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało kontrakty wojewódzkie

województwa, w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów. Kontrakty wojewódzkie zawierają m.in. zasady udzielania, przekazywania i rozliczania dotacji oraz zobowiązania strony rządowej i samorządowej. W ramach podziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego województwa otrzymają

Setki milionów złotych z Unii na badania naukowe

kolejne kilkanaście milionów złotych zostaną przygotowane tereny inwestycyjne, m.in. w gminach Łuków i Janów Lubelski. - Wszystkie te projekty będą miały realny wpływ na gospodarkę. Warunkiem otrzymania dotacji było wykazanie, że realizacja projektu inwestycji w badania i rozwój będzie przynosić korzyści

Naprawdę tanie loty do stolicy - od dzisiaj

unijnym, a to nakłada na nas swego rodzaju reżim. Jednym z warunków są właśnie konsultacje - wyjaśnia Tomasz Moraczewski, prezes lotniska. Port przygotował dla mieszkańców specjalną ankietę. Zawiera kilkanaście pytań - dotyczących m.in. perspektyw rozwoju miasta i województwa dzięki inwestycjom na

Koniec z ''atrakcją'': warszawskie misie już nie będą miały wybiegu przy ulicy

Oczywiście nie jest łatwo pożegnać się z czymś co było stałą częścią warszawskich atrakcji, ale jeśli weźmiemy pod uwagę dobro zwierząt, nie ma żadnych wątpliwości. - Internetowe sondy wykazały, że Warszawiacy chcą, by niedźwiedzie tutaj zostały, natomiast w tych warunkach zostać nie mogą

Unia zbuduje niektórym hale i stadiony

unijnej dotacji oszczędził 2 mln zł. Wcześniej podobną kwotę dostał z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, więc z budżetu gminy wyłoży ostatecznie niespełna 3 mln. Pełnowymiarowa hala z trybunami na ponad 200 osób i siłownią będzie gotowa w przyszłym roku. Z 2 mln zł cieszą się również Żarki

UMCS. Są pieniądze na informatykę, 15 mln zł

, rozwoju regionalnego i finansów. Wczoraj sprawę udało się dopiąć do końca. UMCS otrzymał wiadomość, że ministerstwo finansów przyzna środki na realizację projektu. - Uczelni przekazana zostanie dotacja w wysokości 14 mln 966 tys. 516 zł. - informuje Katarzyna Mieczkowska - Czerniak, rzecznik prasowy UMCS

Podlaskie silne eurokasą

, rzecznik marszałka województwa podlaskiego. Gdyby rozdysponowane do tej pory dotacje z RPO podzielić pomiędzy wszystkich bez wyjątku mieszkańców regionu, każdy z nich otrzymałby do ręki 1050 zł i 25 gr. Unijne wsparcie widać na każdym kroku, w każdym niemalże miejscu województwa położonego w północno

Lotnisko w Pyrzowicach dostanie miliony euro

Pyrzowicach, który może liczyć na 44 mln euro dotacji. - Pieniądze zostaną w całości przeznaczone na rozbudowę lotniska - mówi Cezary Orzech, rzecznik Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, spółki zarządzającej Pyrzowicami. Warunkiem otrzymania unijnej dotacji jest wkład własny, który nie może być mniejszy

Na sercach oszczędzać nie będą

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od kilku lat rozbudowuje się, bo choć jest uznawane za jeden z najlepszych ośrodków kardiologicznych w kraju, jego największą bolączką jest brak miejsca. 200-łóżkowy szpital pęka wprost w szwach, a poradnie przykliniczne mieszczą się w barakach. W tych warunkach

Akademia buduje halę, więc miasto dokłada milion

Budowa trwa już od paru miesięcy przy ul. Dembińskiego (na tyłach al. Armii Krajowej). Akademia im. Jana Długosza musi ją skończyć w sierpniu, bo taki był warunek przyznanej dotacji. Z 25 mln zł, które pochłonie inwestycja, fundusze unijne pokryją połowę, a 8,5 mln dołoży Ministerstwo Nauki i

Policja czeka na pieniądze

przyrzeczone pieniądze od ministra finansów z tzw. rezerwy celowej na inwestycje z unijnych dotacji. Ale Ministerstwo Finansów - jak się dowiedziała "Gazeta" - nie chce dłużej czekać na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Przypomnijmy, że z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego KWP otrzymała

Myślimy o drugiej dekadzie

szpitale warto inwestować niezależnie od tego, jak będzie w przyszłości wyglądała ich prawna i własnościowa struktura. Nieistotne jest bowiem, kto będzie w przyszłości dysponował sprzętem, który trafi tam w ramach realizacji unijnych projektów, ważne, że poprawi się jakość warunków leczenia pacjentów. O

Przedsiębiorcy tracą cierpliwość

. spadek zamówień czy wysoki kurs euro. To, co wydawało się świetnym biznesem na początku 2008 roku, dziś często nim już nie jest. A warunkiem otrzymania dotacji jest m.in. kontynuowanie projektu przez trzy lata i zachowanie zatrudnienia określonej liczby pracowników. Co gorsza, wysoki kurs euro spowodował

Basen z prawdziwego zdarzenia za dwa lata

będzie bazą treningową dla narodowej kadry pływaków - mówi Grzymowicz. A wiceprezydent Jerzy Szmit dodaje: - Jednym z warunków otrzymania rządowej dotacji na budowę kompleksu było stworzenie warunków do treningów dla naszej kadry pływackiej i organizowania zawodów pływackich. Chcemy, by umowa [z kadrą

Protest muzyków Capelli Cracoviensis

" - mówił Łukaszewicz. Zaapelował o stworzenie warunków do dialogu artystów z władzami. "Dyrektor Adamus podzielił zespół na lepszych i gorszych. Tymi lepszymi okazało się 10 muzyków, którzy zostali zwolnieni z egzaminów weryfikacyjnych, bo dyrektor współpracował z nimi już wcześniej przy

Chcą rehabilitować dzieci na Tatarach

prezydenta Lublina pismo, w którym poprosi o rezygnację z planów komercyjnej sprzedaży nieruchomości przy ul. Gospodarczej. - Budynek remontowalibyśmy etapami, starając się o dotacje unijne i sponsorów - dodaje przewodniczący Janiak. Dyrektor Wojewódzki wie o planach rady dzielnicy Tatary, ale nie otrzymał

800 tys. zł bezzwrotnej dotacji za dobry pomysł na biznes? Oferta KPT jak w Dolinie Krzemowej

warunków dla osób, które mają pomysły na biznes. Dzięki naszej pomocy będą mogły otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości nawet do 800 tysięcy złotych. Jednym z najważniejszych warunków będzie ulokowanie firmy w naszych obiektach - tłumaczy Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT. Jak dodaje, dzięki realizacji

Płynie do nas 38 milionów unijnych złotówek

dziewięciu szkół artystycznych w kraju, które otrzymały dotację. Dodam, że wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa Kultury, było w sumie 128 - mówił prezydent. Dotacja dla filharmonii wynosi 21,7 mln zł i drugie tyle będzie musiało dołożyć miasto. W lepszej sytuacji jest Zespół Szkół Plastycznych: unijny

Zapracowali, dostali. Minister kultury otworzył nowe obiekty szkoły muzycznej

łącznikami, dzieki czemu tworzą spójną całość. W efekcie poprawiły się warunki kształcenia - poza salami do zajęć obowiązkowych powstały sale prób i ćwiczeń pozalekcyjnych, przeznaczone dla zespołów kameralnych, orkiestr i chórów szkolnych. Ale dla potrzeb szkoły muzycznej i 730 uczniów uczących się

Unijne pieniądze dla firm - nabór od 10 sierpnia

jednoosobowej firmy Raster 72. - Od półtora roku zajmuję się fotografią korporacyjną, m.in. dla przemysłu kopalnianego - opowiada Chruszcz. - Dzięki tym inwestycjom będę mógł wykonywać profesjonalne zdjęcia w trudnych warunkach, a nawet tam, gdzie wcześniej nie było to niemożliwe. Aparaty zostaną wyposażone w

Weź pieniądze z Unii - to już ostatni dzwonek!

się o dotację na zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem jednak że ich cena jest niższa niż np. nowej maszyny oraz że używany sprzęt nie były kupiony przez pierwszego użytkownika za unijne pieniądze. Dotowany może myć zakup nieruchomości (działki budowlanej) może być dotowany - ale w bardzo

Mieszkańcy pytali kandydatów na burmistrza o przyszłość Świecia. Ludzie chcieli wiedzieć, jak zwycięzca wyborów polepszy ich życie. Co z usprawnieniem ruchu i parkingami.

dotychczasowej działalności prowadziłem taką politykę i dalej zamierzam ją kontynuować, żeby rozwój osób ze wsi i tych mieszkających w mieście, był taki sam. Oczywiście warunki są diametralnie różne. Ci, którzy mieszkają na wsi, dokonali takiego wyboru, trzeba to uszanować i stworzyć im takie warunki, aby mogli

Ponosimy skutki złego traktatu - mówi Andrzej Lepper

inni nie mają. - Proszę wyobrazić sobie ograniczenia dopłat bezpośrednich wynikające z plonu referencyjnego 3 tony dla Polski, co daje maksymalnie 189 euro na 1 ha, a dla Niemiec plon referencyjny wynosi 6 ton, co daje ok. 378 euro na 1 ha. Czy to są równe i równoprawne warunki? Na uwagę "Naszego

Coraz trudniej założyć firmę

odpowiadał standardom. Udało się dopiero za drugim podejściem. Łatwo nie jest Z jednorazowego dofinansowania na założenie własnej firmy mogą skorzystać bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w całym kraju. Jeśli spełnią określone warunki, będą mieli pomysł na własną firmę i napiszą biznesplan, mogą

Programy naprawy stoczni wreszcie w Brukseli

pracy i stworzy warunki dla stabilnego wzrostu efektywności sektora. UOKiK, który notyfikuje programy Komisji Europejskiej, nie zgodził się 31 sierpnia przesłać do Brukseli programów naprawczych przygotowanych przez zarządy stoczni. Uznał, że materiały te są niewystarczające i nie spełniają unijnych

Szybka kolej ugrzęzła w olsztyńskich gabinetach

wcale nie rusza z miejsca. Jaki to ma związek z modernizacją krajowej "szesnastki"? Ano, ma. Dla rozwoju regionu konieczna jest zarówno budowa nowoczesnych dróg, jak i szybkich (jak na polskie warunki) kolei. Tak, na rozwoju ruchu tranzytowego można zarobić - jednak pod warunkiem, że świetne

Łazienki Królewskie się sypią - potrzebny pilny remont

, że Łazienki do 2007 r. w ogóle nie występowały o takie dotacje. W 2008 r. "muzeum otrzymało pierwsze środki na przygotowanie projektów, lecz również nie zdołało ich przygotować wówczas na konkursy". Pierwszy raz Łazienki wystąpiły o dotacje dopiero 2009 r., niedługo po nastaniu obecnego

W Augustowie nie będzie lądowiska dla helikopterów medycznych

powstanie ono tuż przy szpitalu. Koszt tej inwestycji oszacowano na blisko dwa miliony złotych. Skąd pieniądze? - 85 procent miała pokryć dotacja unijna, ale na razie starania o pieniądze są zawieszone, wszystko w rękach burmistrza - dodaje Zawadzka. Burmistrz Augustowa odmówił jednak wydania decyzji o

Unijny samobój Łęczycy

odsetkami. Czyli w sumie ponad 2,2 mln. Powód? Poprzednia ekipa, która rządziła Łęczycą, źle rozpisała przetargi. A zgodnie z unijnym prawem poprawnie przeprowadzony przetarg jest niezbędnym warunkiem otrzymania dotacji. Eksburmistrz Lipiński nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. Przekonuje, że rzekome

Oby nie uciekło miastu sprzed nosa 200 mln zł

, gdzie są ambitni samorządowcy, którym zależy na otrzymaniu dotacji i potrafią przygotować projekt, są efekty. A z punktu widzenia Witnicy takie zamierzenie to rewolucja - mówi Stanisław Gawłowski. Na tym tle Gorzów jest rzeczywiście zapóźniony. A chodzi o prawie dziesięciokrotnie większe pieniądze

Łaźnia Nowa w niełasce urzędników

Nowa. Znajdujący się w centrum Nowej Huty, w budynku dawnych warsztatów technikum elektrycznego, teatr miał sporą szansę na otrzymanie unijnej dotacji. Twórcy teatru odnowili częściowo budynek i dostosowali go do potrzeb instytucji kultury. Ale od samego początku działalność teatru nie ogranicza się

Jak pytać o eurodotacje

projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji, a jedynie możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego priorytetu lub działania) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu

Budowa nowego mostu - są zarzuty NIK

Tokar do Ciechomic. Konsekwencją tego było odrzucenie wniosku o unijną dotację w wysokości 57,8 mln zł. Wykup gruntów pod tę drogę powinien zakończyć się w 2003 r, faktycznie skończył się w połowie 2005 r. (w tym czasie dwa wnioski o dotację zostały już odrzucone). ---- Błędy w dokumentacji

To nie koniec prosperity

projektach infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE. Aby doprowadzić do udziału prywatnego kapitału, a w szczególności funduszy private equity w finansowaniu projektów unijnych należy skorzystać z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Tak czy owak, istnieją sprzyjające warunki dla osiągnięcia

Za euro będziemy nowocześni

Co roku będziemy dostawać ponad dwa razy więcej pieniędzy, niż otrzymaliśmy w ogóle w latach 2004-2006. O dotacje będą się mogły starać samorządy (np. na budowę dróg, rozwój turystyki), przedsiębiorcy (szkolenia, zakup sprzętu) czy też uczelnie wyższe (modernizacja bazy akademickiej). Inaczej niż

Lekcje za unijne pieniądze bez podręczników

dopiero po 10 listopada. Oferty można składać do 20-27 listopada. Wczoraj znów zmieniono termin jednego z przetargów - na 30 listopada, więc podręczniki i ćwiczeniówki mogą trafić do szkół nawet w połowie grudnia. Zwłaszcza że specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest ciągle poprawiana. A to okazuje

Rozwiązanie konkursu na przebudowę Filharmonii Śląskiej

Przez lata filharmonicy narzekali na trudne warunki lokalowe. W 130-letnim budynku nie było odpowiednich pomieszczeń na próby i garderoby. - Mamy olbrzymie zespoły: 100-osobową orkiestrę, 60-osobowy chór i do tego zespół kameralny. Byliśmy rozproszeni po całym mieście, w końcu muzycy wrócą do domu

Sesja Sejmiku: Bilans roku zmian i afer

świetnie przygotowany do przyjęcia urzędników. Jak się okazało, co także ujawniła "Gazeta", idealne warunki do pracy powstały dopiero po podpisaniu umowy. Urząd Marszałkowski, korzystając z funduszy unijnych, wydał 220 tys. zł na sam remont i modernizację pomieszczeń biurowych. W sumie, zanim

Sesja Sejmiku: Bilans roku zmian i afer

świetnie przygotowany do przyjęcia urzędników. Jak się okazało, co także ujawniła "Gazeta", idealne warunki do pracy powstały dopiero po podpisaniu umowy. Urząd Marszałkowski, korzystając z funduszy unijnych, wydał 220 tys. zł na sam remont i modernizację pomieszczeń biurowych. W sumie, zanim

Bieda-kultura: tną wystawy, koncerty, imprezy

na zakończenie rewitalizacji Arsenału przy Zamku Ujazdowskim, gdzie jesienią miało zostać otwarte Międzynarodowe Centrum Wymiany Artystycznej. Otrzymaliśmy dotację z Unii na drugi etap projektu, ale będziemy musieli ją zwrócić, jeśli nie dostaniemy dotacji ministerstwa na pokrycie kosztów pierwszego

Programy rozwoju regionów wysłane do Brukseli

Chodzi o programy opracowane na szczeblu lokalnym we współpracy z resortem rozwoju regionalnego. W ich ramach samorządy mają mieć do dyspozycji 16 mld euro unijnych dotacji w latach 2007-2015 (pieniądze unijne można wydawać z dwuletnim opóźnieniem w stosunku do perspektywy budżetowej UE 2007-2013

Duża kasa dla Pyrzowic

dotację w wysokości od 50 do 100 mln euro. Warunkiem otrzymania dotacji jest jednak wkład własny w wysokości co najmniej 50 proc. Skąd GTL weźmie te pieniądze? Choć nikt na razie nie potwierdza tego oficjalnie, najpewniej będą to kredyty bankowe. Z tych środków powstanie baza cargo dla samolotów

Projektują kampus uniwersytecki

Budowę nowego gmachu AJD - w sąsiedztwie al. Armii Krajowej, przy cichej ul. Dembińskiego - zakwalifikowano jako kluczowe przedsięwzięcie województwa śląskiego. Co jest równoznaczne z przyznaniem unijnej dotacji. Koszt inwestycji przekracza 38 mln zł, z czego 85 proc. pokryje Unia Europejska. - A

Zobaczą nie gwiazdy, lecz komputery

O obserwatorium w parku Staszica należy mówić "dawne", bo z astronomiczną funkcją charakterystyczny pawilon pożegnał się już kilka lat temu, gdy zrezygnowała z niego Akademia im. Jana Długosza. Powodów było kilka: zły stan techniczny, ale przede wszystkim tragiczne warunki obserwacji

Inwestuj w kryzysie, a będziesz zbierał śmietanę, jak inni będą zbierali się z gruzów

. Potem kontrolują go już inne instytucje, takie jak Urząd Kontroli Skarbowej czy Najwyższa Izba Kontroli. Do tych malutkich przedsiębiorców unijny trybunał obrachunkowy raczej nie przyjedzie, prędzej do szynobusów u marszałka. I trzeba będzie dotację zwracać - I to z odsetkami. Zdarzają się takie

Jak minister Zdrojewski rozdziela pieniądze

mogły czerpać z tej samej puli co stowarzyszenia i samorządy, w dodatku na preferencyjnych warunkach. Ministerstwo dawało z reguły więcej swoim placówkom. Na przykład Teatr Narodowy oprócz rocznej dotacji przekraczającej 22 mln zł otrzymał w 2006 r. dodatkowe 190 tys. zł na pokaz spektaklu "Kosmos

Lewandowski: To Orlen chciał biurowce

przetwarzania danych komputerowych oraz centralnego laboratorium chemicznego. Dziś może nie są Orlenowi potrzebne, ale gdy powstawał wniosek o dotację unijną, były. I projekty zostały przygotowane pod potrzeby PKN-u, z zachowaniem wymaganego wówczas parytetu i jednocześnie udostępniania infrastruktury innym

"Jędruś nie jest głupi i min. rolnictwa nie będzie"

żadnych warunków. Od 2009 r. dopłaty dostaną tylko ci, których gospodarstwa spełniać będą unijne wymagania ekologiczne, ochrony środowiska, sanitarne, dbałości o zwierzęta itd. W Polsce około półtora miliona rolników bierze dopłaty, ilu z nich musi zmienić swoje gospodarstwa, nie wiadomo. Na dwa i pół

Archeolodzy u Branickich. Rewaloryzacji ciąg dalszy

, Bachusa, Apolla i Diany, które po renowacji wrócą na swoje miejsce. Pojawią się też donice z drzewkami cytrusowymi wystawiane na lato. Dużą atrakcją będzie zapewne zrekonstruowany Pawilon pod Orłem, czyli altana z widokiem na kanał. Koszt tych prac - blisko 5 mln zł, w większości pokrywa unijna dotacja

Są miliony na halę, awantura trwa dalej

wiceministrem rozwoju regionalnego Jarosławem Pawłowskim. - Proszono mnie o wycofanie skargi, ale na razie tego nie zrobię - mówi Cervinková. Najpierw chce dostać na piśmie obietnicę, że otrzyma unijne pieniądze. Żąda również, by do remontu dołożył się marszałek województwa dolnośląskiego (z PO). Oprócz

Czy na poligonie powstanie kiedyś centrum rozrywki?

zespół otrzymał 8 tys. zł nagrody. Ich praca pędzie podstawą do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta, jaki ma powstać w ciągu roku kosztem ok. 100 tys. zł. Prace nad zagospodarowaniem poligonu mogą być współfinansowane z unijnych dotacji przeznaczonych na rekultywację

Trzy nowe linie wlecą wiosną do Pyrzowic

pasażerskiego oraz drugiego pasa startowego. Na ten cel lotnisko ma otrzymać z unijnego funduszu Infrastruktura i Środowisko prawie 50 mln euro. Gdy dojdzie do tego wkład własny GTL-u, który nie może być mniejszy niż 50 proc. wartości inwestycji, spółka będzie miała do dyspozycji co najmniej 340 mln zł. Nowy

Udana inauguracja roku w UWM. A jaka przyszłość?

To, jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zmienił się w ciągu 10 lat istnienia, widać gołym okiem. Inwestycyjnym rozmachem uczelni zaskoczony może być nawet absolwent, który otrzymał dyplom UWM zaledwie przed pięcioma laty. W Kortowie jego oczom jawią się teraz nowoczesne gmachy Centrum

Chińska konkurencja nie śpi

prawdziwe i nie ma mowy o nieuczciwej konkurencji. Otrzymaliśmy ponad sto zgłoszeń. Ale tylko jakieś 3 proc. odpowiada stawianym przez nas warunkom - mówi prezes Myczkowski. Twierdzi, że ludzie będą zarabiać co najmniej 2 tys. zł netto. Ale Stalowa Wola już szykuje się do następnego starcia. Jej prawnicy

Komisja Europejska chce się rozprawić z nielegalną imigracją

spoza Unii (w tym z Ukrainą) umowy ułatwiające ich obywatelom starania o wizę. Po jej otrzymaniu mogliby oni przyjeżdżać do UE i legalnie pracować np. dwa lata. I gdyby w tym czasie nie złamali warunków umowy, to także w następnych latach mogliby do Unii wracać. We wrześniu 2007 r. Komisja przedstawi

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

TEON

„wniosku o płatność” do Instytucji Zarządzającej danym Programem Unijnym.

Program TEON sam wylicza wartość dotacji na podstawie wcześniej zdefiniowanego poziomu kwalifikowalności kosztów oraz poziomu dofinansowania, który podany jest w umowie o dofinansowanie. Dodatkowa

Xinorbis Portable

> umożliwia wygenerowanie sporej ilości tabelek oraz wykresów, dzięki czemu interpretacja otrzymanych danych staje się jeszcze łatwiejsza.

Xinorbis Portable sporządzi raport w każdych warunkach i w stosunku do każdego dysku.

Xinorbis

ilości tabelek oraz wykresów, dzięki czemu interpretacja otrzymanych danych staje się jeszcze łatwiejsza.

Xinorbis sporządzi raport w każdych warunkach i w stosunku do każdego dysku.

AnvSoft Movie DVD Maker

AnvSoft Movie DVD to program, dający możliwość własnych materiałów filmowych w domowych warunkach.

AnvSoft Movie DVD oferuje wsparcie zarówno dla systemu PAL jak i NTSC, a także DVD w wersjach 9 i 5 oraz SVCD. Program posiada narzędzie, które umożliwi zrzucenie filmów

PhotoPerfect Express

fotograficznego lub tez robienia zdjęcia w niedogodnych warunkach. Aplikacja kierowana jest głownie do osób zajmujących się fotografią na amatorskim poziomie. Dzięki niej można więc w łatwy i szybki sposób poprawić zdjęcie, rozjaśniając je, poprawiając balans kolorów czy też ich nasycenie.