wartościowe depozyty

PAP

Posłowie za nowym rozkładem kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Posłowie za nowym rozkładem kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym będą pokrywały wszystkie podmioty działające na tym rynku, a nie jak dotąd GPW i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm nowela ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Cel do odciążenie Giełdy.

Ludwik Sobolewski nowym prezesem GPW

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych wybrało w poniedziałek na prezesa GPW Ludwika Sobolewskiego, wiceprezesa Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Resort skarbu zamierza sprywatyzować KDPW

Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza sprywatyzować Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) - poinformował w czwartek minister skarbu Aleksander Grad na Forum Zarządów Spółek Giełdowych.

Skarb Państwa ma uzyskać dywidendy z GPW i KDPW

czerwca br., kiedy w spółkach odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy. Rządowi zależy na tym, by ustawa weszła w życie jak najszybciej. MSP chce bowiem uzyskać dywidendy z zysków Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Miała to umożliwić nowelizacja ustawy o

Rząd będzie się kłócił z NBP o depozyt

Nad prywatyzacją depozytu jutro będzie debatował komitet stały Rady Ministrów, a później rząd. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) zajmuje się rejestrowaniem akcji i obligacji oraz rozliczaniem transakcji, w których jeden inwestor sprzedaje, a drugi kupuje papiery. Każda transakcja musi

Podkomisja nie godzi się, by NBP opuścił KDPW

Giełdzie Papierów Wartościowych i Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych wypłatę dywidend. Przewidywane są też zmiany w akcjonariacie KDPW. Proponowana przez rząd zmiana zobowiązuje NBP do sprzedaży akcji Depozytu i sprawowanie nad nim tzw. nadzoru oversight (systemowego). W sprawozdaniu podkomisji

KNF: Można rozpocząć wypłaty rekompensat w sprawie WGI DM

We wtorek KDPW podał, że syndyk masy upadłościowej WGI DM złożył listę 1053 poszkodowanych inwestorów, co oznacza, że Depozyt "przystąpi do czynności ustawowych" - informował we wtorek KDPW. "Syndyk sporządził listę w oparciu o zalecenia audytora wynajętego przez KDPW, więc KNF nie

Giełda ma nowego prezesa

związany jest prawie od początku jego istnienia. Od 12 lat pracuje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych - instytucji m.in. rozliczającej transakcje zawierane na giełdzie wydzielonej w 1994 r. ze struktur GPW. Pomagał przy tworzeniu Depozytu. Jako jego wiceprezes odpowiadał za strategię rozwoju

Znamy listę 36 spółek i 40 serii obligacji zakwalifikowanych do krótkiej sprzedaży

, Netia, Petrolinvest, CEDC. Giełda zaznacza, że z jej strony prowizje przy krótkiej sprzedaży będą takie same jak przy transakcji sprzedaży posiadanych walorów. Jednak nie wyklucza, że brokerzy mogą wprowadzić ewentualne opłaty dodatkowe, związane np. z pożyczaniem papierów wartościowych, co jest

Sprawa WGI - 30 mln zł dla 1054 poszkodowanych

przybliżeniu 56 tysięcy złotych. Warszawska Grupa Inwestycyjna została utworzona w 1999 roku jako firma inwestycyjna działająca na rynku walutowym. W 2005 roku uzyskała licencję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zarządzanie aktywami klientów. Licencja została odebrana w 2006 roku, między innymi za

Szef brytyjskiego banku centralnego chce podzielić banki

King odwołał się we wtorek do retoryki Winstona Churchilla, mówiąc: "Jeszcze nigdy na polu działalności finansowej tak niewielu nie zadłużyło się na tak wiele u tak licznych". Pomysł podziału banków jest uważany za dość kontrowersyjny zarówno przez brytyjską agencję regulacji ryn

Kto buchnął depozyty?

Chodzi o 21 depozytów, zawierających biżuterię oraz pieniądze (w złotówkach i w obcych walutach), które kiedyś trafiły do Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, jako majątek zarekwirowany podczas postępowań egzekucyjnych, karnych lub karno-skarbowych.Puste koperty po depozytach znaleziono

Znamy rysopis złodzieja diamentów z Gdańska

. Zdaniem informatora PAP, mimo że przed drzwiami wejściowymi do depozytu była kamera, nie ma nagrania wchodzącego tam mężczyzny, bowiem przekazywała ona ochronie obraz tylko w czasie rzeczywistym. W jego ocenie strażnik czuwający przed monitorem otworzył drzwi depozytu po tym, jak otrzymał sygnał, który

Afera WGI - ponad 30 mln zł dla 1054 inwestorów

Afera WGI - ponad 30 mln zł dla 1054 inwestorów

. środkami klientów na rynku Forex (foreign exchange ? międzybankowy rynek walutowy), powstała w 1999 r. W 2004 r. firma uzyskała od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej (WGI DM) i zajęła się inwestycjami klientów na rynku papierów wartościowych

Więcej rachunków w biurach maklerskich

zapisy na akcje PKO BP, należą do KDPW. Z kolei według danych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) na koniec września było 988,732 tys. rachunków papierów wartościowych, po uwzględnieniu danych ze wszystkich biur maklerskich. KPWiG będzie dysponować zaktualizowanymi danymi ok. 20 listopada

Senat proponuje zmianę wysokości depozytu w ustawie o "krótkiej sprzedaży" z 2 na 1 proc.

Senat zaproponował w czwartek kilka poprawek do uchwalonej niedawno przez Sejm nowelizacji ustawy o tzw. krótkiej sprzedaży. Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Inwestor przewidując, że cena danego papieru

Posłowie za obniżką wys. depozytu w ustawie o krótkiej sprzedaży

Podczas piątkowego głosowania Sejm przyjął większość z senackich poprawek do nowelizacji ustawy o tzw. krótkiej sprzedaży. Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Inwestor przewidując, że cena danego papieru

MF: dług Skarbu Państwa na koniec marca - 806 mld 423,2 mln zł

europejskich (plus 3,1 mld zł), zmiany stanu środków na rachunkach budżetowych (plus 6,5 mld zł). "Wzrost salda depozytów przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych i depozytów sądowych, związany głównie z wdrożeniem drugiego etapu konsolidacji zarządzania płynnością, przyczynił się z jednej

MF: dług Skarbu Państwa na koniec kwietnia spadł do 802 mld 33,1 mln zł

16,7 mld zł), wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (podniosło to dług o 11,3 mld zł), różnic kursowych (obniżyło to dług o 7,4 mld zł). "Wzrost salda depozytów przyjętych od jednostek sektora finansów publicznych (jsfp) i depozytów sądowych, związany głównie z wdrożeniem II etapu

Belka: zmiany w ustawie o NBP mają być na sytuacje skrajne

depozytów w Polsce na wypadek upadłości banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. "Gdyby BFG chciał szybko sprzedać te papiery na rynku (...), wtedy mógłby wywołać gwałtowny i nieuzasadniony spadek cen skarbowych papierów wartościowych. Zgodnie z obecnym prawem, w takiej sytuacji BFG nie

Belka: stopy procentowe nie mogą być ani zbyt wysokie, ani zbyt niskie

krótkoterminowego, głównie na rynku rządowych papierów wartościowych. Co za tym idzie, złoty by się wzmacniał, czego byśmy nie chcieli" - mówił szef NBP. "Chcielibyśmy, a zwłaszcza minister finansów Mateusz Szczurek, by oprocentowanie polskich obligacji było bardzo niskie. Jeżeli byśmy dopuścili do tego

Portugalia.Kilkuset klientów okupowało bank w Coimbrze

instytucję na dwie części: mocny finansowo Novo Banco z depozytami i zdrowymi aktywami oraz BES z toksycznymi aktywami ("zły bank"). Tym samym akcjonariusze z problematycznymi papierami wartościowymi zostali pozbawieni możliwości ich spieniężenia. Dodatkowo BES postawiono w stan likwidacji. Jednym

Bułgaria.Zamknięty bank KTB pozbawiony licencji

depozyty klientów KTB wynoszą łącznie 3,8 mld lewów (1,9 mld euro). Aby pokryć deficyt, skarb państwa powinien wyemitować papiery wartościowe i udzielić kredytu funduszowi, który na późniejszym etapie będzie musiał zwrócić pożyczkę. Taką propozycję złożył minister finansów Rumen Porożanow; powinna ona

Prezydent podpisał ustawę ws. kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

alternatywnego systemu obrotu itd. W myśl ustawy koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym będą pokrywały wszystkie podmioty działające na tym rynku, a nie jak dotąd GPW i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Ponadto zgodnie z ustawą Komisja Nadzoru Finansowego ma przedstawiać Prezesowi Rady Ministrów coroczne

SKOK-i negatywnie o rządowym projekcie ustawy ich dotyczącej

właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów. Projekt usuwa także przepisy wskazujące, że wsparcie finansowe udzielane jest podmiotowi przejmującemu kasę, który popadł w tarapaty. "

Sejm: projekt znoszący bariery dla emisji listów zastawnych - do komisji

krótkoterminowych depozytach. Krystyna Skowrońska (PO) wyraziła nadzieję, że projekt nie będzie budził kontrowersji, a prace nad nim powinny się odbywać ponad podziałami politycznymi. "Ta regulacja jest bardzo oczekiwana przez rynek bankowy" - powiedziała. Dodała, że obecnie banki udzielają rocznie ok

Polski inwestor indywidualny przeznacza średnio 30 tys. zł na inwestycje giełdowe

polskiego rynku kapitałowego inwestorzy indywidualni jako jego największą słabość wymieniają wysokość podatku od zysków kapitałowych (44 proc.). Kolejne wady to niska płynność (35 proc.), wysokie koszty transakcyjne i słaby poziom edukacji finansowej. Według danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Moody's Analytics oczekuje obniżki stóp procentowych NBP

oprocentowania depozytów bankowych, finansowania długookresowego kredytu bankowego i planów skupywania papierów wartościowych wspartych aktywami może być umocnienie lokalnych walut Europy Centralnej, co może dodatkowo obniżyć inflację. Przy negatywnej stopie depozytowej i nadwyżce płynności w eurostrefie

ZBP: ustawa o frankowiczach nie może zdestabilizować sektora bankowego

;Chcielibyśmy, aby rozwiązania, które powstaną w parlamencie były rozwiązaniami, które będą służyć łagodzeniu skutków ewentualnych okresowych zmian wartości walut, ale jednocześnie w taki sposób, aby nadal sektor bankowy był stabilny, by bezpieczne były depozyty, żeby polski sektor bankowy nie zmniejszył

Draghi: wzrost napięcia geopolitycznego zagrożeniem dla wzrostu w strefie euro

skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) jeśli będzie to konieczne, i ma zamiar zatrudnić specjalnego konsultanta, którego zadaniem będzie opracowanie takiego programu - powiedział. "EBC chce mieć program, który mógłby wzmocnić nastawienie akomodacyjne w polityce monetarnej"

Prezydent wręczył Annie Trzecińskiej akt powołania na stanowisko wiceprezesa NBP

dyrektora Departamentu Polityki Pieniężno-Kredytowej. Odpowiadała m.in. za projektowanie instrumentów polityki pieniężnej i jej realizację, obsługę długu publicznego w zakresie emisji i obrotu skarbowymi papierami wartościowymi, kwestie stabilności finansowej i polityki dewizowej. Od 2 czerwca 2005 roku do

Ostrzegają pacjentów szpitali przed kradzieżami

pieniądze, w sumie 170 zł - mówi Jurasz. Policjanci radzą, by nie zabierać ze sobą do szpitala wartościowych przedmiotów oraz większej ilości gotówki czy biżuterii. - Cenne przedmioty lepiej zostawić w szpitalnym depozycie. Nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy bez nadzoru na stoliku czy w szafce przy

Rząd pozytywnie o projekcie noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

kapitałowym (z 2005 r.) ma służyć, jak głosi uzasadnienie, przebudowie dotychczasowego systemu finansowania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, w którym główny ciężar kosztów ponoszą: Giełda Papierów Wartościowych SA i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. "System finansowania KNF oparty o

KNF zgodziła się na przejęcie akcji BGŻ przez BNP Paribas SA

; - poinformowała we wtorek w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). BGŻ zostanie połączony z BNP Paribas Bank Polska i co najmniej 25 proc. akcji połączonego banku do końca 2018 r. będzie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na sprzedaż Banku Gospodarki Żywnościowej francuskiemu BNP Paribas

Rzecznik praw pacjenta przypomina chorym ich prawa

sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, opieki duszpasterskiej i przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie. Na plakacie umieszczono również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta i m.in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na którą pacjenci

Mamy już ponad 1,5 mln rachunków maklerskich

Liczba rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych po raz pierwszy przekroczyła 1,5 mln, a maj był kolejnym miesiącem, w którym dynamicznie rosła liczba rachunków maklerskich - podał dziś KDPW. Z szacunków Depozytu wynika, że w tym roku w kraju

Zaleska: unia bankowa nie uchroni Europy przed kolejnym kryzysem

. resolution); wspólny system gwarancji depozytów. "Można zaryzykować stwierdzenie, że docelowo będą to tylko dwa filary, bowiem wspólny system gwarantowania depozytów jest zapomniany, a przez to projekt unii bankowej jest niekompletny" - mówiła. Wśród wyzwań dla powodzenia projektu wymieniła m.in

Kalendarium ISB

. podziału Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na dwie odrębne spółki   WTOREK, 28 czerwca --09:30: Forum Funduszy Inwestycyjnych 2011   ŚRODA, 29 czerwca --12:00: Konferencja KPMG i PZPM nt. branży motoryzacyjnej CZWARTEK, 30 czerwca --11:00: Konferencja nt. uwarunkowań prawnych rynku gazu i

Dzień Debiutantów na GPW

Impreza jest organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Giełdę i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie potencjalnym inwestorom, analitykom i dziennikarzom przyszłych debiutantów. IPO Day stanowi także możliwość spotkania się z

Belka: NBP wywiązuje się ze swoich obowiązków

odpowiada za bezpieczeństwo depozytów w Polsce na wypadek upadłości banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. "Gdyby BFG chciał szybko sprzedać te papiery na rynku (...), wtedy mógłby wywołać gwałtowny i nieuzasadniony spadek cen skarbowych papierów wartościowych. Zgodnie z obecnym

KDPW wydziela ze swoich struktur izbę rozliczeniową

Warszawa, 27.06.2011 (ISB) – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), z grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), wydziela ze swoich struktur izbę rozliczeniową KDPW_CCP, która rozpocznie działalność od 1 lipca. Jej zadaniem będzie rozliczanie transakcji na rynku

Rada Ministrów wydała rozporządzenia dotyczące zmian w ustawie o OFE

towarzystwa emerytalne wnoszą je na wskazany przez Krajowy Depozyt rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Krajowy Depozyt może lokować środki Funduszu Gwarancyjnego w obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych o nieograniczonej zbywalności emitowanych przez: NBP lub Skarb Państwa

Krótka sprzedaż akcji na GPW

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na wprowadzenie na warszawskiej giełdzie nowych regulacji tzw. krótkiej sprzedaży, umożliwiającej zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych. W regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pojawiły się zmiany, które mają na celu

Debata w GPW: listy zastawne mogą umożliwić stabilizację rat kredytowych

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Iwona Sroka życzyła rządowi, by ustawę udało się uchwalić przed końcem kadencji parlamentu. Dodała, że jest w tej sprawie "umiarkowaną optymistką". Z kolei przedstawiciel KNF Andrzej Reich przypomniał, że nawet podczas ostatniego kryzysu finansowego listy

Niemcy są coraz bogatsi. Biją kolejne rekordy

prywatne w Niemczech oceniono na kwotę blisko 5 bilionów euro. Składają się na nią: gotówka, papiery wartościowe, depozyty bankowe i roszczenia z tytułu ubezpieczeń na życie, ale nie nieruchomości i przedmioty wartościowe, takie jak samochody czy dzieła sztuki. Majątek pieniężny Niemców, abstrahując

GUS: w 2014 r. OFE straciły 147,6 mln zł

. "Obligacje wyniosły 13,2 mld zł, a ich udział w portfelu inwestycyjnym OFE zmniejszył się o 43,0 pkt proc. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 10,4 mld zł, a ich udział w portfelu zwiększył się o 1,1 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim" - napisano. GUS podał też, że

Na Wall Street wahanie, po decyzji EBC wzrosty, na koniec dnia spadki

Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,05 proc., do 17.069,58 pkt. S&P 500 spadł 0,15 proc. i wyniósł 1.997,65 pkt. Nasdaq Comp. stracił 0,22 proc. i wyniósł 4.562,29 pkt. Europejski Bank Centralny rozpocznie program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami ABS. Program ma na

MSZ chce poszerzyć kompetencje konsulów; przygotowało projekt nowej ustawy

uregulowane przyjmowanie i przechowywanie przez konsula do depozytu dokumentów, środków finansowych i przedmiotów wartościowych. W przeciwieństwie do sytuacji obecnej, konsul ma mieć prawo do przyjęcia depozytu jedynie na okres niezbędny do ochrony praw i interesów obywateli polskich. Zmiana ta ma na celu

Prezes NBP zapowiada powołanie Funduszu Rozwoju Systemu Bankowego

Inicjatywa Banku Centralnego ma wspomagać rozwój gospodarczy Polski i pomóc naszemu krajowi w uzyskaniu stabilnego wzrostu gospodarczego. Sławomir Skrzypek powiedział, że Fundusz Rozwoju Systemu Bankowego ma zajmować się między innymi emisją i sprzedażą papierów wartościowych, kupnem i sprzedażą

Nowy prezes GPW zapowiada przejrzenie strategii i decyzje ws. fuzji

przeglądu strategii i "być może jakiejś rekalibracji". Do listy pilnych wyzwań - poza odpowiedzią na kwestie dotyczące ekspansji międzynarodowej - zaliczył ścisłą współpracę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. "Szukamy synergii, dzięki którym będziemy w stanie tworzyć nowe produkty

W TK pierwszy dzień rozprawy dot. konstytucyjności przepisów o SKOK-ach

przekonywał, że jeśli ustawa nadal będzie obowiązywać w obecnym kształcie, czyli nadzór KNF nad kasami będzie nadal "bez kontroli", SKOK-i będą padać, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie musiał wypłacać ogromne odszkodowania "z naszych depozytów bankowych". "Brak kryteriów ocen i

Sejm. Kluby pozytywnie o projekcie w sprawie rzeczy znalezionych

przejmowania znalezionych rzeczy, sposób poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru, zasady przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności oraz postępowania z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej i artystycznej, czyli dobrami kultury. Inną ważną zmianą ma być utworzenie krajowego

Kalendarium ISB

PONIEDZIAŁEK, 27 czerwca --10:30 Debiut obligacji Black Lion TFI na rynku Catalyst --12:00: Debata „Po co UOKiK bada rynki?" --12:00: Konferencja prasowa nt. podziału Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na dwie odrębne spółki --13:00: Konferencja prasowa nt. wezwania Azotów Tarnów

Kalendarium ISB

PONIEDZIAŁEK, 27 czerwca --10:30: Debiut obligacji Black Lion TFI na rynku Catalyst --12:00: Debata„Po co UOKiK bada rynki?" --12:00: Konferencja prasowa nt. podziału Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na dwie odrębne spółki --13:00: Konferencja prasowa nt. wezwania Azotów Tarnów

Okradł pacjenta bielskiego szpitala

. Cenne przedmioty możemy zdeponować w szpitalnym depozycie. - Nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy (portfeli, telefonów komórkowych) bez nadzoru na stoliku czy w szafce przy szpitalnym łóżku. - Jeśli wychodzimy z sali - nawet na krótko - cenne przedmioty zabierzmy ze sobą albo oddajmy na przechowanie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- ING Bank Śląski liczy w 2015 roku na dwucyfrowy wzrost kredytów i depozytów, jednak podtrzymuje, że powtórzenie w 2015 r. zysku z 2014 r. będzie dużym wyzwaniem - poinformowała Małgorzata Kołakowska, prezes banku. - Zysk netto grupy CCC wyniósł w pierwszym kwartale 2015 roku 6,4 mln zł wobec 0,4

Bank Szwajcarii próbuje osłabić franka. Zalewa rynek pieniędzmi

centralny Szwajcarii ogłosił, że ponownie zwiększy depozyty na żądanie - z 80 do 120 mld franków. Uruchomi też tzw. swapy walutowe. Polegają one na tym, że SNB pożycza franka innym bankom centralnym w zamian za euro czy papiery wartościowe w euro. Szwajcarzy już raz zaoferowali swapy jesienią 2008 r. m.in

Uwaga! W bielskich szpitalach grasują złodzieje!

zdeponować w szpitalnym depozycie - nie pozostawiajmy wartościowych rzeczy (portfeli, telefonów komórkowych) bez nadzoru na stoliku czy w szafce przy szpitalnym łóżku - jeśli wychodzimy z sali - nawet na krótko - cenne przedmioty zabierzmy ze sobą albo oddajmy na przechowanie pielęgniarce - w czasie

Ludwik Sobolewski prezesem GPW kolejną kadencję

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Adam Ruciński: Sobolewski odniósł sukces

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje skargi dotyczące SKOK-ów

inwestowane wyłącznie w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, emitowane przez Narodowy Bank Polski, emitowane przez rządy lub banki centralne państw OECD oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego". "Przepis ten stanowi nadmierną

Skarb państwa rusza w trasę, żeby promować polską giełdę

, m.in. dzięki ofertom spółek z udziałem skarbu państwa. Chodzi o debiuty takich firm jak PZU, GPW, Tauron czy JSW.Pierwsze spotkanie promujące polski rynek kapitałowy odbyło się już maju w Warszawie. Teraz skarb państwa we współpracy z GPW i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych chce sam wyjść od

W środę i czwartek TK zajmie się przepisami dotyczącymi SKOK-ów

-i względem banków. Posłom nie podoba się też m.in. przepis, zgodnie z którym środki rezerwy płynnej kas, utrzymywane na odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej, "mogą być przez Kasę Krajową inwestowane wyłącznie w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, emitowane przez

Lewiatan: analiza ustawy o OFE wskazuje na jej niekonstytucyjność

. Jak wskazał w swojej opinii, z prawnego i funkcjonalnego punktu widzenia możliwe jest pełne odwrócenie skutków utraty przez OFE obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Dodał w niej, że w sensie technicznym możliwe jest też księgowe odtworzenie zapisów danych papierów wartościowych. "W

EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian

. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi 0,05 proc. EBC obniżył stopę kredytu refinansowego o 10 pkt bazowych na poprzednim posiedzeniu we wrześniu. Stopa oprocentowania depozytów wynosi minus 0,2 proc. Stopa kredytu wynosi 0,3 proc. Dla ekonomistów decyzja EBC nie była zaskoczeniem, bowiem

We wtorek rząd zajmie się projektami rozporządzeń dot. OFE

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne mówi m.in. o sposobach zabezpieczeń dla obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, w które mogą być lokowane aktywa OFE. Zgodnie z projektem

Poprawki i sprzeciw TR wobec projektu ustawy o rzeczach znalezionych

Prace nad tymi przepisami były prowadzone już od dłuższego czasu, bo jeszcze w 2004 r. Trybunał Konstytucyjny uchylił dekret z 1954 r. o likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy, odnoszący się do rzeczy znalezionych. TK uznał wtedy, że kwestie własności powinny być regulowane w

Prezydent skierował do TK nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

W uzasadnieniu wniosku przypomniano, że zgodnie z regulacją, Narodowy Bank Polski zobowiązany byłby do zbycia wszystkich posiadanych akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rzecz podmiotu lub podmiotów uprawnionych do ich posiadania. W opinii prezydenta, regulacja ta budzi wątpliwości co

Wojenna odyseja złota Banku Polskiego

ministrowi przemysłu i handlu). W dniach 4 i 5 września, w dwóch turach, autobusami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, złoto przewieziono z Warszawy do Lublina. Dramatyczna sytuacja na froncie zmusiła władze do ewakuacji cennego ładunku do Łucka, a następnie do Dubna na Wołyniu. Tam też kierowały

We wtorek rząd zajmie się projektem dot. listów zastawnych

. wypełnić nakazy regulacyjne - obniżyć ryzyko wynikające z finansowania długoterminowych aktywów krótkoterminowymi pasywami. Problem polega na tym, że banki udzielają kredytów na długie okresy, a depozyty są przyjmowane na krótkie terminy. "Stwarza to istotne zagrożenie dla stabilności polskiego

NIK: w dłuższej perspektywie może zabraknąć na wypłatę emerytur

otwartymi funduszami emerytalnymi, ministrem finansów, zarządem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i PKO BP SA. Ponadto ZUS wdrożył stosowne wytyczne i instrukcje, a firmom zewnętrznym zlecił dostosowanie systemów informatycznych. "Przeprowadzono też analizę potencjalnych zagrożeń i ryzyk

Bank Pocztowy złożył prospekt emisyjny w KNF, debiut w II połowie roku

decyzję o rozpoczęciu procedury wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i pozyskania kapitału przez publiczną emisję akcji. Naszym atutem jest unikatowy na polskim rynku model biznesowy. Jesteśmy jednym z niewielu banków w Polsce, które kierują swoją ofertę produktową do klientów z

Bułgaria.Bank centralny: kryzys w systemie bankowym opanowany

wysokości blisko 1,7 mld euro, aby zagwarantować płynność finansową banków. Aby zapewnić część środków na sfinansowanie kredytu, ministerstwo finansów Bułgarii przeprowadziło nadzwyczajną aukcję państwowych papierów wartościowych o wartości 600 mln euro. Pozostałe środki pochodzą z państwowych rezerw

Gwałtowne protesty inwestorów giełdowych w Bangladeszu

od otwarcia giełdy o godzinie 13 czasu miejscowego (godz. 8 czasu polskiego). Z tego powodu zawieszono sesję na giełdzie. "Znowu jestem nędzarzem" - powiedział młody inwestor. Na ulice wyszli także m.in. mieszkańcy portowego miasta Ćittagong, gdy na tamtejszym rynku papierów wartościowych

Valinor rozważa przeprowadzenie IPO na max. 300 mln USD na GPW

Papierów Wartościowych i Giełd oraz zawiadomienia polskiej Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu, publikacji prospektu i podsumowania prospektu w języku polskim, rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Valinor do obrotu na rynku

GPW kusi zagraniczne spółki z naszego regionu

Central and Eastern Europe IPO Summit to największe międzynarodowe spotkanie ludzi giełdy w 20-letniej historii naszego rynku kapitałowego. Zorganizowały je Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, miasto Warszawa, resort skarbu oraz banki inwestycyjne, domy maklerskie

Akcjonariuszu, inwestuj świadomie - akcje Ministerstwa Skarbu Państwa

Depozyt Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Izba Domów Maklerskich organizuje cykl spotkań, na których można nie tylko dowiedzieć się, jak założyć rachunek maklerski, ale też poznać swoje prawa jako akcjonariusza spółki i dowiedzieć się, jak rozliczyć się z podatku giełdowego

Sąd zdecydował o scaleniu akcji Tauronu

spółce pozostaje tylko operacja techniczna zapisania scalonych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Ma to nastąpić do 25 czerwca. Podczas przydziału inwestorzy otrzymają scalone akcje i takie akcje zadebiutują na giełdzie. Debiut spółki na GPW jest planowany na koniec czerwca. Oferta

"GP": "Konsul honorowy Rosji odpowiadał za informatyzację urzędów". PiS żąda wyjaśnień od Kopacz

Państwową Komisję Wyborczą podczas ostatnich wyborów. We wniosku PiS napisano m.in., że do instytucji, które widnieją na stronie firmy jako klienci, należą m.in.: Kancelaria Sejmu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej

GPW debiutuje na giełdzie. Kurs akcji wzrósł na otwarciu o 18 proc.

porównaniu z wrześniem br. To efekt oferty publicznej GPW. Z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wynika, że banki i biura maklerskie prowadziły na koniec października w sumie 1 mln 497 tys. 64 rachunków inwestycyjnych. "Tysiące nowych inwestorów" - Sprzedaż akcji warszawskiej

Skrzypek w Krynicy: Rozruszamy akcję kredytową banków

obligacji emitowanych przez banki, także spółdzielcze (jest to możliwe dzięki zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych). Ale obligacje te muszą spełniać określone warunki: muszą być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. NBP wolałby też gdyby były one objęte gwarancjami np

MiFID odblokowany przez Trybunał Konstytucyjny

zdaniem w niezależność NBP, który miałby ustawowy obowiązek odsprzedać akcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Obecnie obok NBP akcje posiada też warszawska giełda i skarb państwa. Gdyby NBP nie sprzedał akcji KDPW, nie mógłby wykonywać z nich prawa głosu. Trybunał podzielił zastrzeżenia

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

zastawnych i bankach hipotecznych powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne" - czytamy we wtorkowym komunikacie CIR po posiedzeniu rządu. Zdaniem CIR ograniczy to praktykę finansowania wieloletnich kredytów przez krótkoterminowe depozyty, umacniając

Rząd przyjął projekt dot. listów zastawnych

zastawnych i bankach hipotecznych powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne" - czytamy we wtorkowym komunikacie CIR po posiedzeniu rządu. Zdaniem CIR ograniczy to praktykę finansowania wieloletnich kredytów przez krótkoterminowe depozyty, umacniając

Akcje JSW: Gdzie się zapisać? Gdzie szukać pomocy?

w tym tygodniu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, liczba indywidualnych rachunków maklerskich osiągnęła rekordowy poziom 1,5 mln sztuk. Gdzie przyszli akcjonariusze JSW powinni zgłosić się po kupno akcji? Choć koordynatorem emisji jest Dom Maklerski PKO BP, to zapisy można złożyć u większości

Pengab w górę, ożywienie na rynku funduszy inwestycyjnych

Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł we wrześniu 15,2 pkt i był niższy o 0,8 pkt wobec poprzedniego miesiąca, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 1,8 pkt do 31,6 pkt. "Rynek depozytów złotowych bieżących oraz depozytów dewizowych bieżących jak i terminowych pozostał na poziomie sprzed

Wartość oszczędności Polaków spadła do 671,9 mld zł

. "Mniej więcej od połowy ubiegłego roku możemy obserwować wzrost znaczenia defensywnych grup produktów, składających się na nasze oszczędności, do których możemy zaliczyć dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz bankowe depozyty. Rośnie również udział gotówki pozostającej poza

Drobni inwestorzy przeprosili się z akcjami

udział w handlu miały krajowe instytucje finansowe (37 proc.) przed zagranicą - 36 proc. Polska pozostaje fenomenem na skalę europejską pod względem aktywności drobnych graczy na giełdzie. Na koniec 2009 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych miał 1,1 mln rachunków inwestycyjnych. Rekordy popularności

Rostowski zaprasza, Skrzypek wyprasza

posiada akcje w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) - mówi Chyczewski, który musiał wyjść ze spotkania Komitetu. Minister finansów zdecydował, że prawnicy powinni zbadać, czy szef NBP ma rację. Konflikt między resortem skarbu z NBP tli się od kilku miesięcy. Szef banku centralnego jest

Walne zatwierdziło zmiany - ochronią GPW przed wrogim przejęciem

Walne zgodziło się na ubieganie się o dopuszczenie akcji GPW do obrotu giełdzie, ich dematerializację, czyli zamianę na zapis elektroniczny w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, oraz na zawarcie umów zabezpieczających sprzedaż akcji przez resort skarbu. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacji

Barlinek, Wołomin, Warszawa - spółdzielcze trio na Catalyst

się w ubiegłym roku po zmianie regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, która uprościła rozliczanie obligacji korporacyjnych. - To dobra propozycja, aby oprócz inwestowania w akcje czy lokaty kupować obligacje korporacyjne. Jednak trzeba pamiętać, że obligacje te obarczone są większym

Większy nadzór nad praniem brudnych pieniądzy

1 tys. euro). Obecnie o transakcjach podejrzanych oraz o transakcjach powyżej 15 tys. euro muszą informować GIIF m.in. banki, domy maklerskie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, Poczta Polska, domy aukcyjne i antykwariaty.

Czy prezydent zawetuje ustawę giełdową w obronie Skrzypka?

pewno nie podoba się prezydentowi. Nowa ustawa nakłada na NBP obowiązek pozbycia się 33 proc. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Według NBP takie prawne "przymuszanie" to podważenie konstytucyjnej niezależności banku centralnego. Jeśli prezydent postanowi bronić NBP i swojego prezesa

Eksperci od rynku kapitałowego chcą do KGHM

. naczelnikiem wydziału prawnego departamentu rozwoju rynku kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, dyrektorem biura prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w latach 1994-2006 - członkiem rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na krótkiej liście jest też inny

Skandaliczne traktowanie polskich kibiców w Austrii

Do zdarzenia doszło w Klagenfurcie, gdzie rozgrywany był mecz Polska-Niemcy - podaje RMF FM. Przed spotkaniem Austriacy zabierali torby Polaków i umieszczali je w depozycie. Trafiały tam podręczne plecaki , mniejsze pakunki, ale także aparaty fotograficzne w futerałach. Po meczu pokaźna grupa

Zobacz wnętrza Centrum Nauki Kopernik

światłowodów niezaznaczone na żadnych mapach. Ustalenie, że należą m.in. do Ministerstwa Obrony Narodowej, policji i depozytu papierów wartościowych, załatwienie niezbędnych uzgodnień i przeniesienie kabli opóźniło inwestycję o trzy miesiące. Budowa Kopernika pochłonie 337 mln zł. Pieniądze miały pochodzić w

Aleksander Grad podjął decyzję o zmianie statutu Giełdy Papierów Wartościowych

wniosku przypomniano, że zgodnie z regulacją, Narodowy Bank Polski zobowiązany byłby do zbycia wszystkich posiadanych akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na rzecz podmiotu lub podmiotów uprawnionych do ich posiadania. W opinii prezydenta, regulacja ta budzi wątpliwości co do zgodności z

Przybyło ponad 100 tys. rachunków inwestycyjnych w Polsce

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) podliczył, że na koniec 2009 r. prowadził 1,133 mln rachunków inwestycyjnych służących inwestowaniu na GPW. To o ponad 100 tys. więcej niż przed rokiem i najlepszy wynik od kilku lat. Szczególnie mocno nowych rachunków przybywało jesienią, kiedy

Irlandczycy sprzedadzą udziały w WBK?

Taką informację podała agencja Reuters. Wczoraj ani Polacy, ani Irlandczycy nie chcieli udzielać na ten temat komentarzy. - Zmiany własnościowe są na świecie rzeczą naturalną. Bank nie znika, a depozyty klientów są bezpieczne - mówił wczoraj Piotr Gajdziński, rzecznik prasowy BZ WBK. Komercyjny

Balcerowicz: Dziwię się, że jeszcze nie dokapitalizowno PKO BP

" - powiedział Balcerowicz na konferencji zorganizowanej przez firmę Intel. Zaznaczył, że o płynności decydują wprawdzie głównie depozyty - ale na krótszą metę również pożyczki od banku centralnego. Ocenił, że sensowne może być więc rozszerzenie listy papierów wartościowych traktowanych przez

Obligacje 3 banków spółdzielczych na GPW. Inwestycja lepsza od lokaty?

, to przez pierwsze kilka miesięcy przyciągnął niewielu emitentów. Powód? Banki nie do końca wierzyły w możliwości rozwoju tego rynku, bo przez długi czas brakowało mu płynności. Sytuacja zmieniła się w ubiegłym roku po zmianie regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, która uprościła

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów