utrzymywanie rezerw

PAP

NBP nie chce, by poziom rezerw walutowych szybko rósł, bo to kosztowne

NBP nie chce, by poziom rezerw walutowych szybko rósł, bo to kosztowne

NBP nie chce doprowadzać do szybkiego wzrostu rezerw walutowych, bo ich utrzymywanie jest kosztowne - poinformował w piątek prezes NBP Marek Belka.

Rząd przyjął projekt ustawy o zapasach ropy naftowej

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zapasach ropy naftowej. Zakłada on, że koszty utrzymywania rezerw będą nadal ponosić firmy sektora naftowego, jednak większość obowiązków związanych z zarządzaniem nimi przejmie Agencja Rezerw Materiałowych.

USA.Lekkie wzrosty na Wall Street po posiedzeniu Fed, nowy rekord Dow

Środowa sesja na giełdach w USA przyniosła lekkie wzrosty i nowy, historyczny rekord indeksu Dow. Po posiedzeniu Rezerwy Federalnej bankierzy centralni USA potwierdzili, że zamierzają utrzymywać stopy procentowe bez zmian przez "znaczny okres czasu".

Najlepszy kwartał amerykańskich banków od końca kryzysu

bankowej (zysk operacyjny firm spadł o 3,2 proc.), co przez tworzenie rezerw pod odpisy z tytułu niespłacanych pożyczek. Niestety, na liście banków, które przeżywają ciągle problemy z uzupełnieniem swoich kapitałów, jest 888 firm, czyli cztery więcej niż w poprzednim kwartale. Urząd nie zdradza jednak, o

NBP: na koniec czerwca rezerwy spadły do 74,7 mld euro

i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. "NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Większość w rządowe papiery wartościowe, część w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka kwota jest utrzymywana w formie lokat w

Polska jest przeciwna rezygnacji z odłogowania ziemi w UE.

ziemi, wzrosłaby o 10 procent. Jan Ardanowski uważa, że rynek jest utrzymywany w delikatnej równowadze i każda ingerencja może obniżyć konkurencyjność polskich rolników. Przyznaje jednocześnie, że zbiory ziarna w Unii Europejskiej są "złe", w Polsce "mizerne", a na Ukrainie - jak

Sobolewski: Alan Greenspan jest nieodpowiedzialny

Prezes GPW przytoczył artykuł prof. Andrzeja Sławińskiego z ubiegłego tygodnia, który wyjaśnia, czym obecna sytuacja na rynkach finansowych różni się od poprzednich sytuacji kryzysowych. Zdaniem Sobolewskiego cechą obecnej sytuacji jest przede wszystkim to, że instytucje związane z rynkiem kredytu

Szczurek liczy, że Senat przywróci poprzednie zapisy budżetu dot. PAK

Minister powiedział, że liczy iż Senat przywróci przepisy w brzmieniu zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów. "Zarówno rezerwa ogólna, jak i rezerwa na zmiany organizacyjne są elementem elastyczności budżetu. W roku takim jak 2015, kiedy skala niepewności gospodarczych jest podwyższona, te

Kurs franka dobije kredytobiorców po referendum w Szwajcarii? Rozłucki uspokaja: "Ja bym się nie martwił"

Kurs franka dobije kredytobiorców po referendum w Szwajcarii? Rozłucki uspokaja: "Ja bym się nie martwił"

szwajcarskiej walucie. "Ja bym się nie martwił" Skąd pomysł referendum? Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbank, tłumaczył w audycji "EKG" w Radiu TOK FM, że w 1999 roku Szwajcarzy znieśli obowiązek utrzymywania określonego poziomu rezerw w złocie. Mieli ich nawet 40 proc., z czasem

Tauron zgłosi sześć bloków do przetargu na tzw. rezerwę interwencyjną

Dolna Odra. Mechanizm interwencyjnej rezerwy zimnej polega na tym, że operator systemu przesyłowego energii elektrycznej - czyli PSE - płaci właścicielowi bloków za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy. Umowa ws. 454 megawatów

PKN Orlen odkupił obowiązkowe zapasy ropy

lokalizacji. Zawierała też zapis o możliwości jej odnowienia. Zgodnie z procedurą, umowę między PKN Orlen a Neon poprzedziła wówczas zgoda Agencji Rezerw Materiałowych. "W trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Neon ponosił opłatę na rzecz PKN Orlen z tytułu

MF: Plan finansowy NBP na 2014 r. zakłada wynik na poziomie minus 3,1 mld zł

walut obcych, w których utrzymywanerezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego" - dodano.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapasach paliw

niż w przypadku innych paliw. Dodatkowo przywozem trudni się wiele niewielkich firm, dla których 10-milionowa kaucja mogłaby się okazać nie do udźwignięcia. Nowela przewiduje, że stopniowo rosnąć będą zapasy w gestii Agencji Rezerw Materiałowych (ARM), co oznacza, że firmy będą musiały utrzymywać

Zinedine Zidane może powrócić na ławkę trenerską

Zinedine Zidane może powrócić na ławkę trenerską

spór zaangażowała się też federacja francuska. Zwróciła uwagę, że Zidane jest w trakcie wyrabiania sobie we Francji wyższych uprawnień trenerskich, a przepisy UEFA pozwalają kształcącemu się szkoleniowcowi wykonywać swój zawód. 42-letni Zidane posiada licencję UEFA A. Jak utrzymuje hiszpańska federacja

16 mln zł z budżetu na Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej? Szczurek: To jak najbardziej zasadne

16 mln zł z budżetu na Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej? Szczurek: To jak najbardziej zasadne

Do ustawy budżetowej na 2015 r., którą w minionym tygodniu uchwalił Sejm, wprowadzono poprawkę zgłoszoną przez posłów PO i PSL, która zakładała przekazanie 16 mln zł z budżetu kultury na utworzenie rezerwy celowej pod nazwą "Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana

Szczurek: pieniądze na Muzeum Jana Pawła II jak najbardziej zasadne

Do ustawy budżetowej na 2015 r., którą w minionym tygodniu uchwalił Sejm, wprowadzono poprawkę zgłoszoną przez posłów PO i PSL, która zakładała przekazanie 16 mln zł z budżetu kultury na utworzenie rezerwy celowej pod nazwą "Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana

Sejm zajmie się ustawą o zapasach paliw

, utrzymywane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Projekt, wdrażając nową europejską dyrektywę, nakłada obowiązek utrzymywania zapasów odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu ropy naftowej i produktów naftowych lub 61 dniom średniego dziennego zużycia krajowego, w zależności od tego

USA.Fed utrzyma stopy procentowe na niskim poziomie "przez dłuższy czas"

Amerykańskie giełdy zareagowały na ten komunikat zwyżkami. Amerykańska Rezerwa Federalna utrzymywała przez ponad pięć lat stopy procentowe na bardzo niskim poziomie, by ożywić amerykańską gospodarkę. Zarząd Fed rozważa nieznacznie szybsze podnoszenie stóp procentowych w roku 2015, spodziewa się

USA.Duże wzrosty na giełdach, dobre nastroje po posiedzeniu Fed utrzymują się

0,6 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika o 0,5 proc. mdm. Nieco słabszy od oczekiwań okazął się odczyt indeksu Philadelphia Fed. Spadł on w grudniu do 24,5 pkt. z 40,8 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 26,0 pkt. Rezerwa Federalna w komunikacie

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

PKN ORLEN PKN Orlen zawarł umowę ze spółką Cranbell na sprzedaż i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej. Kontrakt będzie obowiązywał do 28 stycznia 2016 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Wartość umowy to ponad 2,2 mld zł. Jest to największa transakcja tego typu w historii

Dwa bloki Elektrowni Dolna Odra będą interwencyjną zimną rezerwą mocy

Mechanizm interwencyjnej rezerwy zimnej polega na tym, że operator systemu przesyłowego energii elektrycznej - czyli PSE - płaci właścicielowi bloków za utrzymywanie ich w gotowości do uruchomienia na polecenie operatora podczas przewidywanych okresów deficytu mocy. Umowa ws. 454 MW z Elektrowni

Prezydent podpisał nowelizację dotyczącą NSR

. Żołnierze rezerwyutrzymywani w dyspozycji do pełnienia służby wojskowej w sytuacjach kryzysowych, a poza nimi - szkoleni w ramach okresowych ćwiczeń. Możliwe jest odbywanie służby w jednostce w pobliżu miejsca zamieszkania, co ułatwia łączenie obowiązków rezerwisty z pracą zawodową i obowiązkami

Złoty na rynku walutowym w poniedziałek nieznacznie się umacniał

. Jak przypomniał, Szwajcarzy w referendum odrzucili pomysł utrzymywania części rezerw walutowych w złocie. "Szwajcarzy zatem dalej będą interweniować po staremu, a kurs złotego do franka będzie zmieniał się podobnie jak do euro. Naszym zdaniem jest pewna szansa, że przed końcem roku zejdziemy

Yellen: polityka monetarna Fed bez zmian

Fed oceniła, że za utrzymywaniem wysokiego poziomu akomodacji monetarnej w USA przemawia również niski poziom inflacji w tym kraju, nieprzekraczający celu inflacyjnego Fed wynoszącego 2 proc. Realizowany przez Rezerwę Federalną program luzowania ilościowego zostanie zakończony prawdopodobnie w

Euro najsłabsze wobec dolara od ponad dwóch lat

polityka monetarna: podczas gdy Europejski Bank Centralny zmierza ku jej jeszcze większemu rozluźnieniu, ze strony Rezerwy Federalnej (banku centralnego USA) spodziewane są w przyszłym roku raczej podwyżki stóp. Perspektywa wzrostu oprocentowania, także w odniesieniu do lokat bankowych, wzmacnia

Kopacz: pieniądze dla UOKiK na sprawdzanie procedur bankowych

kredytobiorców. "Nie chcę uprzedzać wystąpienia ministra Szczurka, ale minister znajdzie dodatkowe pieniądze w rezerwie - (...) do pięciu milionów, jako minister finansów może dysponować taką kwotą - którą zasili UOKiK" - powiedziała premier. Jak wyjaśniła, chodzi o dodatkowe pieniądze, które

PŚ w skokach - brak śniegu tym razem nie zagrozi zawodom w Wiśle

urządzenia. Najistotniejsze było, aby za pomocą mokrego śniegu wszystko powiązało się z siatkami. Obawialiśmy się, aby nie stało się to, co kiedyś, gdy zeszła nam lawina. Na zeskoku pozostało do naśnieżenia jakieś 30 m pod progiem. Tam także będziemy robili rezerwę. Rozpoczęliśmy już lodzenie torów

Komisja przemysłu PE bez opinii ws. wycofywania z rynku pozwoleń CO2

Zaproponowana przez Komisję Europejską rezerwa stabilizacyjna (market stability reserve - MSR) ma poprzez podniesienie cen pozwoleń na emisję CO2 zmobilizować przemysł do realizacji założeń unijnej polityki klimatyczno-energetycznej i inwestycji w zielone technologie. Polska była przeciwna jej

USA.Nieduże zmiany na Wall Street po wcześniejszych silnych wzrostach

rajd św. Mikołaja" - dodał. Indeks S&P 500 w trakcie ostatnich trzech sesji zyskał 5 proc., odrabiając tym samym prawie cały dystans stracony wcześniej w trakcie grudniowej korekty. Inwestorzy kupowali akcje po tym, jak w komunikacie po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rezerwa Federalna

Senat za ustawą o zapasach paliw

Ustawę poparło 74 senatorów, nikt nie był przeciwko ani nie wstrzymał się od głosu. Nowela, wdrażając nową europejską dyrektywę, nakłada obowiązek utrzymywania zapasów odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu ropy naftowej i produktów naftowych lub 61 dniom średniego

Rząd m.in. o projektach dotyczących zapasów ropy

obciążeń związanych z funkcjonowaniem systemu zapasów pomiędzy sektor naftowy oraz organy publiczne". Według resortu gospodarki koszt funkcjonowania systemu nadal będzie obciążał podmioty sektora naftowego, jednak większą niż obecnie część obciążeń związanych z organizacją systemu (utrzymywaniem i

W środę kurs złotego bez większych zmian

umocnienie złotego w stosunku do dolara. Z kolei zdaniem Maliszewskiego, o ile frank szwajcarski pozostaje powyżej poziomu 3,51 zł, to jednak wydaje się, że miejsce do dalszego jego umocnienia powoli się wyczerpuje i do końca listopada, kiedy poznamy wynik referendum w sprawie udziału złota w rezerwach

Miedwiediew: Rosja może poprosić Kijów o wcześniejszy zwrot 3 mld USD

państwowa agencja RIA-Nowosti, powołując się na anonimowe źródło w rządzie Rosji, poinformowała, że jest "wysoce prawdopodobne", iż Moskwa wystąpi o wcześniejsze uregulowanie długu. W listopadzie 2014 roku prezydent FR Władimir Putin w wypowiedzi dla niemieckich mediów utrzymywał, że Rosja nie ma

Rosja.Putin: nośniki energii, źródło wzrostu gospodarki, wyczerpały się

Prezydent zażądał od ministra rozwoju gospodarczego Aleksieja Uljukajewa raportu w sprawie "przygotowania makroekonomicznej długoterminowej prognozy wraz z określeniem rezerw rozwoju gospodarczego". "Mówiliśmy o tym wielokrotnie, biorąc pod uwagę sytuację, jaka panuje zarówno w

Sejm znowelizował ustawę o zapasach paliw

Nowela, wdrażając nową europejską dyrektywę, nakłada obowiązek utrzymywania zapasów odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu ropy naftowej i produktów naftowych lub 61 dniom średniego dziennego zużycia krajowego, w zależności od tego, która wartość jest wyższa. W przypadku

W. Brytania. Nawet 7 GW mocy gazowych może zniknąć z rynku

jest w trakcie przeprowadzania rozpoznania rynkowego pod kątem stworzenia rezerwy mocy wytwórczych na wypadek zagrożenia blackoutem. Z wypowiedzi przedstawicieli National Grid wynika, że zainteresowanie udziałem w projekcie deklarują operatorzy elektrowni gazowych o łącznej mocy około 7 GW. Oprócz

USA.Wall Street mocno w górę po wypowiedzi nowej prezes Fed

prawdopodobne" - dodał Dan Greenhaus, główny strateg z BTIG. Rezerwa Federalna powinna utrzymywać zapoczątkowaną przez Bena Bernanke politykę zmierzającą do przywrócenia pełnego zatrudnienia i stabilnych cen w gospodarce Stanów Zjednoczonych - oświadczyła prezes Rezerwy Federalnej Jannet Yellen przed

Spokojny dzień dla złotego z lekkim umocnieniem naszej waluty

posiedzeniu, Rezerwa Federalna zaostrzy ton komunikatu, poprzez usunięcie zobowiązania do utrzymywania niskich stóp procentowych przez dłuższy okres czasu. Także zdaniem dilera walutowego z Banku BPH Marka Cherubina poniedziałkowe dane o inflacja specjalnie nie wpłynęły na złotego - dzień był spokojny, na

PIGP sprzeciwia się planom zwiększenia rezerw obowiązkowych LPG

handlowców, czyli przez podmioty sprowadzające ropę naftową lub paliwa oraz państwowe - utrzymywane przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM). Projekt, wdrażając nową europejską dyrektywę 2009/119/WE nakłada obowiązek utrzymywania zapasów odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu ropy

Złoty stabilny, ale późnym wieczorem może odczuć wpływ decyzji z USA

na decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która ma podczas dzisiejszego posiedzenia zakończyć program luzowania ilościowego (QE-PAP). Należy więc oczekiwać, że duża zmienność na rynku może pojawić się w godzinach wieczornych" - uważa Maliszewski. Jego zdaniem istnieje większe ryzyko

Szczurek: budżet na 2015 r. pozwoli wyjść z procedury nadmiernego deficytu

zmiany zwiększające finansowanie Polskiej Agencji Kosmicznej, bo one uszczuplają rezerwę na zmiany organizacyjne, z której to m.in. utrzymywane są systemy informatyczne, które nie mają już finansowania ze środków unijnych. Będzie to pewne wyzwanie w 2015 r." - powiedział minister finansów

Argentyna ułatwia nabywanie dolarów, ale zachowuje restrykcje

bankowego, który pozbawił ludzi oszczędności zdeponowanych w bankach, Argentyńczycy wciąż obawiają się zarówno oszczędzania we własnej walucie, jak też trzymania rezerw w krajowych instytucjach finansowych. Nakłada się to na doświadczenia ostatnich 40 lat, kiedy to w Argentynie utrzymywała się inflacja na

"FT": Niskie ceny ropy nie utrzymają się długo

, nawet królestwo saudyjskie, które ma kolosalne rezerwy walutowe nie jest w stanie wytrzymać bardzo długo niskich cen ropy, toteż z czasem zarówno ono jak i inni producenci będą musieli dostosować podaż swego towaru do popytu. A to oznacza, że na razie możemy się cieszyć niską ceną ropy, "ale nie

USA. Stopa bezrobocia po raz pierwszy od lipca 2008 r. poniżej 6 proc.

proc. Dlatego, jak zauważają komentatorzy, zbliżanie się to tej liczby może zaostrzyć presję na Fed, czyli amerykański bank centralny, w kwestii podniesienia stóp procentowych. Rezerwa Federalna utrzymuje krótkoterminowe stopy procentowe na poziomie bliskim zeru od grudnia 2008 roku, by wspierać wzrost

Sejm. 16 poprawek do projektu ustawy o zapasach paliw w drugim czytaniu

dzielą się na obowiązkowe, tworzone i utrzymywane przez producentów paliw i handlowców oraz państwowe, utrzymywane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Projekt, wdrażając nową europejską dyrektywę, nakłada obowiązek utrzymywania zapasów odpowiadających co najmniej 90 dniom średniego dziennego przywozu

Złoty w czwartek bez większych zmian po ostatnim wzmocnieniu

też, że inwestorzy nie przejmują się perspektywą referendum w sprawie utrzymywania 20 proc. rezerw walutowych w złocie, przewidzianego na najbliższą niedzielę w Szwajcarii. "Jest to jak najbardziej słuszna decyzja. Ostatnie sondaże dają stosunkową małą szansę na przegłosowanie tej inicjatywy

TK uznał zarzut RPO o nierównej ochronie własności gruntów

zagospodarowania przestrzennego, tak by nie utrzymywać w rezerwie zbędnych gruntów, co do których mogą pojawić się roszczenia. Tam gdzie plan budowy drogi jest mało realny, trzeba ten plan zmienić i umożliwić właścicielowi pełne korzystanie z nieruchomości. To dotyczy Skarbu Państwa i gmin. Te plany muszą zostać

Koziej: chcemy przekształcić NSR w wojewódzkie oddziały terenowe

oddziały terenowe, (...) które by w czasie pokoju utrzymywały gotowość do rozwinięcia się na zagrożenia kryzysowe, a na czas wojny rozwijałyby się mobilizacyjne w większe struktury i przeznaczone byłyby do realizacji zadań operacyjnych, stosownie do planów funkcjonowania danych województw na czas

Putin: Nośniki energii w Rosji, źródło wzrostu gospodarki, wyczerpały się

Prezydent zażądał od ministra rozwoju gospodarczego Aleksieja Uljukajewa raportu w sprawie "przygotowania makroekonomicznej długoterminowej prognozy wraz z określeniem rezerw rozwoju gospodarczego". - Mówiliśmy o tym wielokrotnie, biorąc pod uwagę sytuację, jaka panuje zarówno w światowej

Argentyna łagodzi ograniczenia w nabywaniu dolarów

peso. W ciągu ubiegłych 12 miesięcy rezerwy dewizowe Argentyny spadły o 40 proc., osiągając poziom najniższy od siedmiu lat. Skłoniło to rząd do zmniejszenia w środę i czwartek kwoty obcych walut przeznaczonej na podtrzymywanie oficjalnego kursu waluty krajowej. W rezultacie kurs peso wobec dolara

Złoty w czwartek odrabiał straty do dolara po środowej decyzji Fed

Analityk z domu maklerskiego mBanku Szymon Zajkowski zwrócił uwagę, że złoty od rana odrabiał straty wobec amerykańskiego dolara, wywołane środową publikacją zaskakująco - jego zdaniem - "jastrzębiego" komunikatu z posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Amerykański Bank Centralny

Polska - Australia 54:39 w towarzyskim meczu żużlowym

10 punktów plus cztery bonusowe. Mecz przebiegał pod dyktando gospodarzy, lecz w szóstym biegu przy stanie 21:9 dla Polski, szkoleniowiec Australii Mark Lemon zdecydował się na złotą rezerwę taktyczną. Jako joker pojechał Watt, który za wygrany wyścig otrzymał podwójną stawkę, czyli sześć punktów

"Nasz Dziennik": Kadra specpułku na wygnaniu

skierowana do rezerwy. Oficjalnie Dowództwo Sił Powietrznych utrzymuje, że żołnierze pułku zostaną "zagospodarowani", a rozformowanie pułku nie spowodowało wśród personelu nerwowych ruchów. Według informacji dziennika, już dziesięciu żołnierzy przesądziło o swoim rozstaniu z armią. "To zarówno

Banki spółdzielcze boją się kosztów wdrożenia zmian ustawy o tych bankach

10 marca br. przekazali do resortu finansów swoje uwagi do projektu. Według nowej unijnej regulacji banki będą musiały utrzymywać 8 proc. kapitału własnego, z czego 4,5 proc. ma stanowić tzw. kapitał wysokiej jakości. Nawet w sytuacjach kryzysowych banki muszą być w stanie wywiązywać się ze

Palikot: rząd robi "PR-ową sztuczkę", a nie reformę górnictwa

są zagrożone. "Żaden odpowiedzialny rząd w takich warunkach nie podejmuje decyzji o zamykaniu kopalń. To jest nasza strategiczna rezerwa na wypadek, gdyby właśnie dostawcy energii zawiedli" - podkreślił. Palikot zaznaczył, że restrukturyzacja górnictwa jest potrzebna, a rząd przez minione

"Les Echos": Cena ropy może nadal spadać

globalnego wzrostu gospodarczego; jest też prawdopodobne, że popyt nakręcą Indie i Chiny, gdy zaczną masowo skupować ropę, by korzystając z niskich kosztów uzupełnić swe rezerwy strategiczne. Według analiz BNP Paribas ropa powinna kosztować około 50 dol. za baryłkę w pierwszym kwartale 2015 roku, a w

Niemiecki Kościół ma miliardy majątku. Teraz chce ujawnić, ile dokładnie

, lokaty bankowe, rezerwy na emerytury dla księży oraz nieruchomości. Zaoszczędzone miliardy Do najbardziej zamożnych diecezji zaliczane są: Kolonia, Limburg, Moguncja oraz Trewir. W diecezji kolońskiej, w której do Kościoła przynależy statystycznie najwięcej wiernych, majątek arcybiskupstwa oraz urzędu

Wicepremier Janusz Piechociński z wizytą w Holandii

w naszym kraju wynosi blisko 26 mld euro". Zwrócił też uwagę na systematyczny rozwój polsko-niderlandzkiego partnerstwa gospodarczego. Zaznaczył, że w 2013 r. Holandia zajęła 9. miejsce w handlu zagranicznym Polski i 6. miejsce w ramach UE. Korzystne tendencje w obrotach wzajemnych utrzymują

Kwiecień: dewaluacja hrywny wydaje się przesądzona

"Kurs hrywny, waluty Ukrainy, nie jest kursem wolnorynkowym, tak jak to ma miejsce choćby w przypadku polskiego złotego. Bank centralny stara się utrzymywać względnie stabilny kurs wobec dolara kontrolując przepływy w bilansie płatniczym i wykorzystując rezerwy walutowe" - wyjaśnił PAP

Rosja.Bank centralny: wzrost gospodarczy spadnie poniżej 1 proc.

którymi wzrost gospodarczy kraju miał się utrzymywać na poziomie 1,5-1,8 proc. "Bardziej prawdopodobny jest teraz spadek tempa wzrostu do poziomu poniżej 1 proc." - dodała. Jak przypomina Reuters, Bank Rosji to jeszcze jedna wśród wielu instytucji, które zapowiadają pogorszenie kondycji

Rosja.Putin: w decyzji OPEC nie ma niczego szczególnego

"elektronicznymi pieniędzmi", które wcześniej nie istniały. Te nowe pieniądze powiększają rezerwy banków, co ma je zachęcić, by udzielały więcej kredytów. Założeniem jest, że banki wykorzystają nowe pieniądze do kupna aktywów, które zastąpią aktywa sprzedane bankowi centralnemu. Powoduje to

Sejm zwiększył bonifikaty na mieszkania dla żołnierzy

, którzy nabyli już prawo do wojskowej emerytury, wojskowym zwolnionym ze służby na skutek wypowiedzenia dokonanego przez siły zbrojne oraz upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom i rencistom wojskowym; bonifikata tej wysokości będzie też przysługiwać członkom rodziny wspólnie

Europejski Bank Centralny przejmuje nadzór nad bankami strefy euro

zwrócić sie do banków, by utrzymywały wyższą rezerwę na wypadek turbulencji gospodarczych, będzie też mógł nakładać sankcje na banki, jeśli te będą dopuszczały się łamania zasad. W grudniu zeszłego roku PE zatwierdził Francuzkę Daniele Nouy na szefową rady wspólnego nadzoru. Swoją funkcję ma objąć w

Niemcy. Zielona energia uderza w niemieckie koncerny energetyczne

nawołują do stworzenia tzw. rynku mocy, czyli systemu dopłacania przez państwo do nierentownych elektrowni za utrzymywanie ich w mocy przez koncerny - jako rezerwę. Ekspert Instytutu Sobieskiego Tomasz Chmal podkreśla, że sytuacja niemieckich koncernów to nie tylko efekt systemu wsparcia dla OZE, ale

Firmy biją na alarm: zielona energia uderza w niemieckie koncerny energetyczne

konwencjonalne na węgiel czy gaz, które mogą działać wtedy, kiedy OZE nie produkują prądu. Z tego powodu duże koncerny energetyczne w Europie nawołują do stworzenia tzw. rynku mocy, czyli systemu dopłacania przez państwo do nierentownych elektrowni za utrzymywanie ich w mocy przez koncerny - jako rezerwę

Ukraina. Ekspert: środki z MFW na spłatę zadłużenia i reformy

jego restrukturyzację" - podkreślił Łanowyj. Kolejną czarną dziurą jest - według eksperta - przemysł węglowy, dotowany przez państwo ogromnymi sumami. "Budżet utrzymuje ceny węgla, dotuje wypłaty dla górników. To są ogromne nieuzasadnione straty, które należy ograniczyć. Ta gałąź także

Orlen sprzedaje rezerwy ropy Deutsche Bankowi

To transakcja bez precedensu w naszej branży paliwowej. Zgodnie z przepisami Orlen musi dodatkowo importować ropę, aby utrzymywać obowiązkowe rezerwy surowca.Koncern z Płocka wpadł na pomysł, jak wypełnić ten obowiązek i odmrozić część pieniędzy na utrzymanie zapasów ropy. Orlen sprzedał część ropy

USA.Spadki na giełdzie, rynek obawia się konsekwencji sankcji nałożonych na Rosję

finansowanie przez Europejski Banki Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nowych projektów, realizowanych w Rosji. Prezes Rezerwy Federalnej Jannet Yellen oświadczyła w tym tygodniu, że Fed powinien utrzymywać wysoki poziom akomodacji monetarnej. Yellen podkreśliła jednocześnie jednak, że

RPP za pozostawieniem stóp na obecnym poziomie do połowy br.

utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu gospodarki, stopniowemu powrotowi inflacji do celu NBP (2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.) oraz stabilizacji na rynkach finansowych. Prezes NBP Marek Belka podczas konferencji prasowej po

Norweski minister: utrzymamy lub nieco zwiększymy wydobycie gazu

110 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Z kolei norweski minister zapewniał, że wydobycie gazu przez jego kraj będzie utrzymywało się na dotychczasowych poziomie lub nieznacznie wzrośnie w najbliższych latach. Zaznaczył przy tym, że to nie rząd, a firmy operują na rynku gazu i to od nich będzie

Ze Szkocją czy bez, Wielka Brytania ma problem z sektorem naftowym

poszukiwania i wydobycie odnotowanych w dwóch ostatnich latach. Jeszcze większym zmartwieniem jest spadek aktywności w obszarze poszukiwań nowych złóż a co za tym idzie, także wielkości nowych odkryć na brytyjskim szelfie. Od 2011 roku, według wyliczeń Wood Mackenzie, łączna wielkość nowych rezerw wyniosła

Analitycy: dane z amerykańskiego rynku pracy mogą pobudzić rynki

"Wydaje się, że oczy inwestorów obecnie zwrócone są na USA. Jutro opublikowane zostaną tam dane z rynku pracy, tzw. pay-rolle i to jest informacja, na którą inwestorzy czekają przez cały tydzień. Dane te będą bardzo istotne dla kolejnej decyzji Rezerwy Federalnej w sprawie przyszłości programu

Słynne lodołamacze ochrzczone. "Andrzej" i "Stanisław" czekają na zimę [WIDEO]

wyników zadowolony. - Mają lepsze parametry niż nowe lodołamacze niemieckie - mówi dyrektor Kreft. Zimą na Odrze lód kruszy w sumie 13 lodołamaczy. Siedem jest polskich. Polska strona musi też utrzymywać w rezerwie jedną jednostkę. Całą polsko-niemiecką flotą zarządza w czasie akcji szczeciński RZGW

USA. Na Wall Street umiarkowane wzrosty po wypowiedziach Yellen

daleka od normy - powiedziała Yellen w poniedziałek w trakcie przemówienia na seminarium w Chicago. Yellen oświadczyła, że wskazane jest, aby Fed dalej utrzymywał znaczne wsparcie w celu dalszej poprawy w gospodarce. Jest to możliwe bez zwiększania presji inflacyjnej, ponieważ aktywność w gospodarce

We wtorek posiedzenie RBN o bezpieczeństwie kraju po szczycie NATO

, które wystąpiły na Ukrainie. Prezydent mówił też, że należy zreformować Narodowe Siły Rezerwowe, a także sprawdzić rezerwy i zdolności mobilizacyjne państwa. Na szczycie Sojuszu w Newport w Walii przywódcy krajów członkowskich zdecydowali, że w ramach Sił Odpowiedzi NATO powstanie szpica

Rosja.Konwój z pomocą dla Ukrainy w drodze z Woroneżu do Biełgorodu

, 60 ton konserw mlecznych, 0,8 tony herbaty, 679,5 tys. butelek wody, 62,4 ton odżywek dla dzieci, 54 tony sprzętu medycznego i lekarstw, 12,3 tys. śpiworów. Towary te pochodzą ze składów Federalnej Agencji Rezerw Państwowych (Rosrezerw), Ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych i innych resortów

Świętokrzyskie. Owce pomogą ochronić cenne rośliny Ponidzia

występujących (często tylko tutaj), zagrożonych wyginięciem roślin na łąkach, które zarastają krzewami i drzewami. "To skutek zaniechania, głównie ze względów finansowych, hodowli i wypasu zwierząt przez rolników na tym terenie" - mówił dyrektor. Łąki w naturalnych stanie na Ponidziu są utrzymywane

Ogłoszono alarm powodziowy w Jaśle. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: Możliwe wzrosty poziomu wód w rzekach

jest stabilna. Tam stan alarmowy przekroczony jest o około 30 cm i utrzymuje się na tym poziomie. Alarmy powodziowe w kilku gminach powiatu jasielskiego W związku z przekroczeniem stanów alarmowych na tych rzekach w mieście Jaśle oraz kilku gminach powiatu jasielskiego: Skołyszynie, Dębowcu, Brzyskach

Sejm. KBW: nowy system informatyczny gotowy w 80 proc.

serwerów. Przewodniczący komisji Andrzej Orzechowski (PO) zapowiedział, że podejmie decyzję o ewentualnym wystąpieniu o uruchomienie rezerw na potrzeby KBW po ustaleniu, jak doszło do tego, że zapis gwarantujący środki dla KBW został usunięty z projektu ustawy budżetowej. Wiceprzewodnicząca komisji

We wtorek posiedzenie RBN o bezpieczeństwie kraju po szczycie NATO

Sił Rezerwowych i program doskonalenia rezerw mobilizacyjnych. Szef BBN przypomniał też, że w Sejmie jest prezydencki projekt ustawy doprecyzowujący przepisy dotyczące kierowania obroną państwa w czasie wojny. "To jest nic innego jak konsekwentna realizacja rekomendacji Strategicznego Przeglądu

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Orlen szacuje, że przy obecnych cenach ropy naftowej zmniejszenie rezerw obowiązkowych spowoduje uwolnienie 700 mln zł gotówki - poinformował wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk. - PKN Orlen spodziewa się, że w 2015 roku marża downstream utrzyma się na poziomie z 2014 roku i wyniesie powyżej 11

Prezydent Czech: Zarzuty w sprawie korupcji i nadużyć są bardzo poważne

tygodniu szefowa gabinetu premiera Jana Nagyova utrzymywała bliskie kontakty z lobbystami podejrzanymi o afery korupcyjne. Inny zatrzymany w związku z obecną aferą, były szef wywiadu wojskowego Ondrej Palenik, zadecydował swego czasu o nabyciu w ramach przyspieszonego przetargu czterech opancerzonych

Analitycy: w sezonie 2014.2015 - spadek cen zbóż, wzrost zapasów

, podaż zbóż w skali globu prawdopodobnie wyniesie ok. 2970 mln ton, tj. o 1,6 proc. mniej niż sezon wcześniej. Natomiast dzięki bardzo dobrym zbiorom zwiększą się zapasy ziarna na koniec sezonu 2014/2015 do 520 mln ton, co oznacza najlepszy wynik od co najmniej sezonu 2000/01. Poziom światowych rezerw

Rząd przegrał spór z J&S

To efekt wtorkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że Agencja Rezerw Materiałowych źle wyliczyła karę dla J&S Energy. ARM nałożyła ją w 2007 r., bo J&S - według agencji - utrzymywała zbyt niskie zapasy paliw. Kara sięgnęła 452 mln zł. Okazało się, że ARM źle zinterpretowała

Żołnierze i funkcjonariusze będą mogli korzystniej wykupić mieszkania

wojskowej emerytury, wojskowym zwolnionym ze służby na skutek wypowiedzenia dokonanego przez siły zbrojne lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom i rencistom wojskowym, a także członkom rodziny wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, emerytem lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci. W

Arabia Saudyjska ma więcej złota. Cena kruszcu jeszcze podskoczy?

tysiąc ton.Analitycy szacują, że wpływ na cenę złota będzie miał też większy popyt wśród krajów, które chcą w ten sposób wzbogacić swoje rezerwy. Jak utrzymuje Edel Tully, analityk do spraw metali szlachetnych z londyńskiego oddziału banku UBS, po raz pierwszy od wielu lat poszczególne kraje kupią więcej

Inflacja w strefie euro na najniższym poziomie od 2009 r.

to, iż Europejski Bank Centralny obetnie na wtorkowym posiedzeniu stopy procentowe. Nasiliły się też spekulacje, że może on podjąć inne niestandardowe środki, nawet takie, jak amerykański program skupu obligacji realizowany przez Rezerwę Federalną. Polega on na tym, że FED dostarcza na rynek ogromne

Sejm o większych bonifikatach na mieszkania dla żołnierzy

skutek wypowiedzenia dokonanego przez siły zbrojne oraz upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom i rencistom wojskowym. A także członkom rodziny wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, emerytem lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci. Pozostałym osobom będzie przysługiwało 90 proc

USA.Spadki na Wall Street, o kierunku indeksów decyduje ropa naftowa

posiedzenie Rezerwy Federalnej. Głównym pytaniem, jakie zadają sobie inwestorzy przed spotkaniem amerykańskich bankierów centralnych, jest to, czy zdecydują się oni na rezygnację z umieszczenia w komunikacie po posiedzeniu zapewnienia o zamiarze utrzymywania bez zmian stóp proc. przez "znaczny okres"

W tym tygodniu Sejm wysłucha informacji o działalności NBP w 2013 r.

miesięcy od zakończenia roku budżetowego, by przedstawić sprawozdanie Sejmowi. Sprawozdanie zawiera m.in. informacje o: polityce pieniężnej, działaniach na rzecz stabilności systemu finansowego, zarządzaniu rezerwami dewizowymi czy działalności badawczej. Jak czytamy w dokumencie, w 2013 r. polityka

Credit Suisse i UBS - szwajcarskie tuzy bankowe pod specjalnym nadzorem

do 2019 r. Co się zmieni? Banki będą musiały m.in. zwiększyć tzw. kapitał pierwszej kategorii, czyli akcji opłaconych gotówką, czy pochodzący z zatrzymanych zysków. Będą musiały też utrzymywać 2,5-proc. rezerwę na wypadek sytuacji wyjątkowych. Zmiany mają na celu zwiększenie stabilności sektora

USA.Spadkowy początek tygodnia na Wall Street

naftowej. Cena ropy Brent spadła w poniedziałek w trakcie sesji poniżej 67 dolarów za baryłkę, co jest najniższym poziomem od pięciu lat. Nastroje na rynku ropy naftowej popsuło obniżenie prognozy dla cen surowca przez bank Morgan Stanley. Nadpodaż na rynku ropy naftowej będzie się utrzymywać w

Wezwą do wojska tysiące rezerwistów. Od 2013 roku obowiązkowe szkolenia

rezerwiści. MON wyjaśnia, że powszechny obowiązek obrony wynikający m.in. z zapisów konstytucji nie został zlikwidowany w momencie uzawodowienia armii. - Każdy obywatel oprócz tego, że ma wiele praw, ma również obowiązki wobec kraju. I to jest ten przypadek. Każde państwo musi utrzymywać rezerwy na wypadek

EBC sugeruje dodruk pieniądza na początku roku, by pobudzić gospodarkę

rzeczywistości nie uruchamia maszyn drukarskich. Bank centralny płaci bowiem za papiery, które kupuje od banków komercyjnych, przez zwiększenie (w formie elektronicznej) ich rezerw. Takie luzowanie ilościowe (ang. quantitative easing - QE) powinno w założeniu pobudzić wzrost gospodarczy i podbić inflację

USA. Senat przyjął rezolucję, by uhonorować Jana Karskiego

kuriera. W przedwojennych dokumentach (m.in. na dyplomie ukończenia Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim) to 24 kwietnia 1914 roku figuruje jako dzień urodzin Karskiego. Ale rodzina utrzymuje, że Jan Romuald Kozielewski (późniejszy

Bank Millennium spodziewa się kosztów ryzyka poniżej 50 pb w II poł. 2011 r.

z utratą wartości rezerwami wyniósł 59% na koniec czerwca. Udział kredytów walutowych w łącznym portfelu kredytów grupy spada systematycznie – od 62% w 2009 r. do 56% na koniec czerwca. Kott zaznaczył, że bank będzie konsekwentnie utrzymywał wskaźnik kredyty do depozytów (K/D) na poziomie ok

Po szkoleniu w KGB chroni polskie rezerwy gazu

Wojciech J. od maja 2008 r. jest dyrektorem biura ochrony Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, spółki Skarbu Państwa dostarczającej gaz milionom Polaków, tysiącom firm i instytucji. To on odpowiada m.in. za ochronę strategicznych magazynów z rezerwami gazu - pisze gazeta.Z ustaleń "Rz

W Jakucji brakuje jedzenia i paliw. Statki z zaopatrzeniem nie dopłynęły przed zimą

jednostek Władze Jakucji utrzymują, że przyczyną powstania krytycznej sytuacji jest wcześniejsze niż zwykle powstanie pokrywy lodowej i spłycenie rzek, co sprawiło, że nie mogły tam dopłynąć statki z zaopatrzeniem. W drodze utknęło 17 jednostek. Ich załogi zostały ewakuowane śmigłowcami ministerstwa ds

PISM: Janukowycz jest pionkiem Rosji, który będzie trzymany w rezerwie

nawiązań do stanowiska Rosji" - zwrócił uwagę analityk. Janukowycz utrzymuje, że umowa stowarzyszeniowa z UE była niekorzystna dla Ukrainy. Również jego wypowiedź na temat Krymu "w pełni wpisuje się w intencje Rosji - mówi on de facto o szerszej autonomii Krymu, tak jakby teraz ta autonomia była

USA i Arabia Saudyjska walczą z Rosją cenami ropy?

perspektywie taka inwestycja im się zwraca" - wyjaśnia Pringiers. Rijad nie ucierpi też na utrzymaniu przez jakiś czas niskich cen surowca dzięki kolosalnym rezerwom walutowym oraz niskim kosztom produkcji - kontynuuje. O zmowę mającą na celu zaniżenie cen ropy dla celów politycznych USA i Saudów

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Agencja Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych - państwowa agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy o finansach publicznych podlegająca ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Zadania agencjiZadania agencji określa art. 27 ustawy o rezerwach strategicznych i można jest streścić następująco: utrzymywanie rezerw

Gwardia Ruchoma

Gwardia Ruchoma – powołana w czasie powstania listopadowego przez dyktatora Józefa Chłopickiego 6 grudnia 1830.Utworzona dla wspierania działań wojska. Wyłoniona z rezerw Straży Bezpieczeństwa, liczyła 80 batalionów. Każde województwo było zobowiązane "dostarczyć" 10 batalionów po 1000 ludzi

Narodowy Bank Ukrainy

do jego podstawowych zadań należy utrzymanie stabilności narodowej waluty (hrywny), czynności nadzorcze nad systemem bankowym, podejmowanie działań ograniczających inflację, utrzymywanie rezerw złota.Głównym organem Banku jest Rada NBU, na której czele stoi Prezes. Powołanie członków Rady i Prezesa należy

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk; szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny oraz utrzymywanie ich w gotowości do tego użycia; realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych; współpraca z innymi

Operator systemu przesyłowego

; bilansowanie systemu elektroenergetycznego, określanie i zapewnianie dostępności odpowiednich rezerw zdolności wytwórczych, przesyłowych i ołączeń międzysystemowych na potrzeby równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii, zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.