utoni阠iu m昕czyzny

km

Kolejne utoni阠ia na Podkarpaciu. Nie 縴je dw骳h m昕czyzn

Kolejne utoni阠ia na Podkarpaciu. Nie 縴je dw骳h m昕czyzn

Policjanci ustalaj okoliczno禼i tragicznych wypadk體 nad wod, w kt髍ych 秏ier ponie秎i dwaj m昕czy糿i - poinformowa砤 Komenda Wojew骴zka Policji w Rzeszowie.

M昕czyzna uton背 podczas pr骲y ratowania dziecka

Do tragicznego wypadku dosz硂 w czwartek oko硂 godz. 14.30 nad rzek sosink, w miejscowo禼i Witowice G髍ne (powiat nowos眃ecki). 43-letni m昕czyzna uton背 w rzece, gdy pr骲owa ratowa dziecko.

Z Bystrzycy wy硂wiono zw硂ki m昕czyzny. Uton背?

Policja wy硂wi砤 zw硂ki m昕czyzny z Bystrzycy na wysoko禼i ul. Pi硈udskiego. Wszystko wskazuje na utoni阠ie

Cia硂 m昕czyzny znaleziono w Jeziorku Czerniakowskim

Cia硂 m昕czyzny znaleziono w Jeziorku Czerniakowskim

mog硂 doj舵 do utoni阠ia. - Co by硂 faktycznym powodem 秏ierci, wyka縠 dopiero sekcja zw硂k. Poszukujemy 秝iadk體, kt髍zy mogliby co wiedzie na temat tego zdarzenia - powiedzia砤 Iwona Jurkiewicz z Komendy Sto砮cznej Policji. Na pocz眛ku czerwca w Porcie Czerniakowskim odnaleziono cia硂 oko硂 30

Stolica. Dw骳h m昕czyzn uton瓿o podczas sp硑wu kajakowego

Ze wst阷nych ustale policji wynika, 縠 kajaki m昕czyzn wywr骳i硑 si podczas pr骲y przep硑ni阠ia przez uskok wodny. Do szpitali w Warszawie i Otwocku trafi硑 tak縠 dwie uczestniczki sp硑wu. Stan jednej z nich jest ci昕ki, zosta砤 przetransportowana 秏ig硂wcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W

Lublin: trzech m昕czyzn uton瓿o w Zalewie Zemborzyckim

. Nie wr骳i do domu, szukamy tego m昕czyzny - powiedzia砤 Kwiatkowska.Oko硂 godz. 18 w tym samym zbiorniku wodnym, na drugim brzegu, uton背 33-letni Robert Sz. Wyp硑n背 pontonem, kt髍y okaza si dziurawy. Jego 縪na, kt髍a zosta砤 na brzegu, zawiadomi砤 policj. - Policjanci wydobyli m昕czyzn z wody i

Stolica. Dw骳h m昕czyzn uton瓿o podczas sp硑wu kajakowego

24.07. Warszawa (PAP) - Dw骳h m昕czyzn uton瓿o podczas sp硑wu kajakowego na rzece ider w Woli Karczewskiej - poinformowa w niedziel PAP rzecznik Komendy Sto砮cznej Policji Maciej Karczy駍ki. Ze wst阷nych ustale policji wynika, 縠 kajaki m昕czyzn wywr骳i硑 si podczas pr骲y przep硑ni阠ia przez

Dramat nad zalewem Soli駍kim. Uton背 61-letni m昕czyzna

Dramat nad zalewem Soli駍kim. Uton背 61-letni m昕czyzna

Do zdarzenia dosz硂 w okolicach miejscowo禼i Tele秐ica Oszwarowa (pow. bieszczadzki). Wczoraj ok. godz. 23 na policj zadzwoni m昕czyzna, twierdz眂, 縠 jego znajomy wszed do Jeziora Soli駍kiego i ju nie wyp硑n背. Policjanci powiadomili ratownik體 WOPR. Z ustale funkcjonariuszy wynika, 縠

Akcja ratunkowa na bulwarach. M昕czyzna wskoczy do Odry i uton背

Akcja ratunkowa na bulwarach. M昕czyzna wskoczy do Odry i uton背

Blisko 60-letni m昕czyzna prawdopodobnie chcia pope硁i samob骿stwo. Przypadkowy przechodzie zauwa縴, jak wskakuje do wody, i zaalarmowa s硊縝y. 60-latka nie uda硂 si uratowa mimo intensywnej reanimacji.- Jak go wyci眊ali秏y, jeszcze dawa oznaki 縴cia - m體i st. asp. Anna Gembala z Komendy

Peugeot wpad do Wis硑. Uton背 38-letni m昕czyzna

Peugeot wpad do Wis硑. Uton背 38-letni m昕czyzna

Osobowego peugeota 206 wy硂wiono w czwartek nad ranem w rejonie ul. Praskiej. W 秗odku znajdowa硑 si zw硂ki 38-letniego m昕czyzny. To mieszkaniec Krakowa, nie notowany ani nie karany. Nikt nie zg硂si jego zagini阠ia, do wypadku dosz硂 wi阠 najprawdopodobniej w ci眊u ostatnich kilkunastu godzin

Uton背 m昕czyzna, kt髍y chcia uratowa dziecko

Do zdarzenia dosz硂 w miejscowo禼i Dzigorzew (sdzkie). Ze wst阷nych ustale wynika, 縠 nad Wart przyjecha硂 trzech m昕czyzn wraz z czw髍k dzieci. Starsi 硂wili ryby, a dw骿ka dzieci w wieku 14 i 15 lat posz砤 si k眕a. W pewnej chwili zacz瓿y ton辨. Na ratunek skoczy硂 do rzeki dw骳h m昕czyzn

Trzech m昕czyzn uton瓿o uwi陑ionych w aucie

p砮twonurk體. "Niestety, mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej nie uda硂 si uratowa trzech m昕czyzn wyci眊ni阾ych z auta. Nie znamy jeszcze ich wieku, ani nazwisk" - poinformowa砤 Beata Tobiasz z dolno秎眘kiej policji.

Pi赕 os骲 utopi硂 si w weekend na Warmii i Mazurach

Pi赕 os骲 utopi硂 si w weekend na Warmii i Mazurach

- G丑wne przyczyny utoni赕 to brawura, gdy k眕i眂y si oddalaj si od brzegu, nie umiej眂 p硑wa, oraz spo縴wanie alkoholu - powiedzia Dawid Stefa駍ki ze s硊縝y prasowej warmi駍ko-mazurskiej komendy policji.Jak poinformowa Stefa駍ki, w sobot ok. godziny 20 policjanci z Mi硂m硑na zostali wezwani

30-letni m昕czyzna uton背 w Zakrz體ku

30-letni m昕czyzna uton背 w Zakrz體ku

Akcja poszukiwawcza trwa砤 kilka godzin. Ofiar okaza si 30-letni m昕czyzna. Trwa ustalanie jego personali體. To nie pierwsza tragedia, kt髍a tego lata mia砤 miejsce w Zakrz體ku. W nocy z 8 na 9 lipca na terenie Zakrz體ka 19-letnia dziewczyna spad砤 z 30-metrowej ska硑. Zgin瓿a na miejscu. Kilka

Dwie tragedie nad wod. Nie 縴j m硂dzi ludzie

Dwie tragedie nad wod. Nie 縴j m硂dzi ludzie

Po po硊dniu 28-latek z powiatu sandomierskiego p硑wa po zbiorniku Cha馽za na materacu, z kt髍ego w pewnym momencie si zsun背. Poszukiwania cia砤 trwa硑 ponad dwie godziny, bra硑 w nich udzia cztery zast阷y stra縴, w tym nurkowie. - M昕czyzna przyjecha nad wod ze znajomymi. P硑wa po zalewie na

Pi z kolegami, skoczy do wody. Ju nie wyp硑n背

Pi z kolegami, skoczy do wody. Ju nie wyp硑n背

W sobot oko硂 21.45 dy縰rny opoczy駍kiej policji zosta powiadomiony o prawdopodobnym utoni阠iu w zbiorniku wodnym w Drzewicy. Na miejscu trwa砤 ju akcja poszukiwawczo - ratownicza prowadzona przez stra縜k體. Mundurowi w rozmowie z dwoma m昕czyznami ustalili, i wraz z trzecim koleg oko硂 21.00

Wy硂wiono topielca. K眕a si pijany

Wy硂wiono topielca. K眕a si pijany

Do wypadku dosz硂 w poniedzia砮k, 10 sierpnia. M昕czyzna wyp硑n背 na 秗odek zalewu w Kobylej G髍ze rowerem wodnym. Wskoczy do wody i ju nie wyp硑n背. Poszukiwania p砮twonurkowie rozpocz阬i we wtorek od godz. 9. Po o秏iu godzinach odnale糽i cia硂. To pierwszy wypadek utoni阠ia w tym zalewie

Ojciec i syn uton阬i w Ba硉yku

Ojciec i syn uton阬i w Ba硉yku

czynno禼i 秎edcze.Od pocz眛ku lipca w kraju uton瓿o ponad 190 os骲, tylko w miniony weekend - 52, o 20 wi阠ej ni zgin瓿o w wypadkach drogowych. Wed硊g policji g丑wn przyczyn utoni赕 jest alkohol i korzystanie z niestrze縪nych k眕ielisk.

Wroc砤w: Starszy m昕czyzna uton背 w Odrze

Wroc砤w: Starszy m昕czyzna uton背 w Odrze

- Prawdopodobnie jest to 88-letni m昕czyzna, kt髍y dzie wcze秐iej zagin背 na Krzykach - dowiedzieli秏y si tylko w biurze rzecznika prasowego wroc砤wskiej policji. - Teraz badamy okoliczno禼i jego 秏ierci.

Utopili m昕czyzn w rzece. Jest wyrok dla 14-latka: do poprawczaka na sze舵 lat

Utopili m昕czyzn w rzece. Jest wyrok dla 14-latka: do poprawczaka na sze舵 lat

27 sierpnia ubieg砮go roku, s硂neczne popo硊dnie. Deptak w samym centrum miasta, u zbiegu ulic Chrobrego i kietka. Do 49-letniego Ireneusza . podchodzi trzech nastolatk體. Najm硂dszy z nich ma 12 lat, najstarszy - 16. Chc, by pocz阺towa ich papierosem. M昕czyzna odmawia. Ch硂pcy zaczynaj go

By poszukiwany listem go馽zym. Upozorowa samob骿stwo

By poszukiwany listem go馽zym. Upozorowa samob骿stwo

;prokuratury rejonowe w Lublinie i Warszawie-Mokot體Przypominamy, 縠 do rzekomego utoni阠ia m昕czyzny mia硂 doj舵 wieczorem w ubieg硑 czwartek. Mundurowi na miejscu znale糽i ubrania, plecak i list po縠gnalny 43-latka. Jeszcze tego samego dnia nurkowie ze stra縴 po縜rnej zacz阬i szuka cia砤 w zalewie. Bez

Trzy osoby wpad硑 do wody, wszystkie uton瓿y

uton阬i - poinformowa Dawid Stefa駍ki z biura prasowego warmi駍ko-mazurskiej policji.W jeziorze Sasek k. Szczytna w podobnych okoliczno禼iach uton背 42-letni m昕czyzna, kt髍y p硑wa na 丑dce wios硂wej. Gdy ta si wywr骳i砤 m昕czyzna wpad do wody. Mimo, 縠 szybko go z niej wyci眊ni阾o akcja reanimacyjna

Dwie ofiary wody

utopi si w zbiorniku przeciwpo縜rowym. Oko硂 godz. 14 policja dosta砤 zg硂szenie, 縠 m昕czyzna m骻 uton辨, bo w pobli縰 zbiornika znaleziono jego ubrania. Policjanci zawiadomili stra po縜rn i podejrzenia okaza硑 si prawdziwe. - Stra縜cy nurkowie z Sandomierza wydobyli z wody cia硂 44-latka

Sztum: Czternastolatka uton瓿a na niestrze縪nej pla縴

Oko硂 godziny 12.30 sztumska stra po縜rna odebra砤 zg硂szenie o utoni阠iu osoby na zamkni阾ym dla k眕i眂ych si jeziorze Bia硑m w Sztumskim Polu.Dwie nastoletnie dziewczynki bez opieki doros硑ch pojecha硑 nad jezioro. W pewnym momencie obie zacz瓿y si topi. Jak donosi Piotr, kt髍y wys砤

Francja. M硂dy m昕czyzna zgin背 pr骲uj眂 "zab硑sn辨" na Facebooku

dosz硂 wcze秐iej w rejonie Calais na p蟪nocy kraju, kiedy m硂dy m昕czyzna powa縩ie ucierpia podczas skoku na g硂w do wody. "Nie dajcie si zdominowa przez g硊pie mody" - ostrzega policja na Facebooku.

Ofiary wody - tragiczny weekend

Alarmuj眂y sygna o prawdopodobnym utoni阠iu dzieci policjanci dostali w pi眛ek ok. godz. 19.30. Nad zbiornikiem retencyjnym w Miedznej Murowanej pod Opocznem bawi硂 si trzech ch硂pc體 - 9-letni Kuba, rok starszy Ada i 14-letni brat Kuby.- Nastolatek odszed na chwil. Us硑sza krzyk i plusk. Gdy

Lubuskie: kolejna osoba uton瓿a. 25-ta w tym roku!

rower m昕czyzny. Z uwagi na zapadaj眂y zmrok jego poszukiwania rozpocz瓿y si w 秗od. Oko硂 po硊dnia stra縜cy znale糽i zw硂ki 57- latka.Od pi眛ku w woj. lubuskim niemal ka縟ego dnia kto traci 縴cie w wodzie. Podczas ostatnich kilku dni uton瓿o pi赕 os骲.Od pocz眛ku roku w wodach regionu uton瓿o 25

Kolejne utoni阠ia - na Podkarpaciu, Lubelszczy糿ie, Pomorzu Zachodnim

M昕czyzna prawdopodobnie bra udzia w imprezie nad stawem. W pewnym momencie rozebra si, wskoczy do wody i ju nie wyp硑n背. Jego cia硂 stra縜cy odnale糽i na g酬boko禼i oko硂 p蟪tora metra. To kolejna ofiara wody na Lubelszczy糿ie. Wed硊g policyjnych danych, w tym roku w wojew骴ztwie lubelskim

22-latek utopi si w zalewie

Do tragedii dosz硂 w niedziel ok. godz. 17. M昕czyzna sp阣za dzie nad wod w towarzystwie r體ie秐ik體. Z ich relacji wynika, 縠 nie umia p硑wa. Kiedy znikn背 im z oczu, powiadomili stra po縜rn.Stra縜cy z grupy wodno-nurkowej jednostki ratowniczo-ga秐iczej nr 1 w Radomiu znale糽i jego cia硂

Pijany w wodzie. Pla縪wicze go ostrzegali... Sko馽zy硂 si tragedi

wody. Faktyczny stan trze紈o禼i 21-latka b阣zie znany po przeprowadzeniu badania jego krwi. Rzeczniczka KPP podkre秎a, 縠 w tym sezonie na terenie powiatu drawskiego by硑 ju trzy utoni阠ia. Do przebywaj眂ych nad wod k眕i眂ych si, p硑waj眂ych kajakami policja apeluje o rozs眃ek, przestrzeganie

Trzy osoby uton瓿y w studni, w tym stra縜cy. Wydobyto ju wszystkie cia砤

wydobyto 縜dnego z m昕czyzn, m體i "Gazecie" Marcin Janowski, rzecznik prasowy podlaskich stra縜k體. Wiadomo, 縠 23-letni m昕czyzna wpad do g酬bokiej studni oko硂 godz. 15.30. - Na razie nie wiemy, jak to si sta硂. Badamy przyczyny - m體i "Gazecie" Edyta Kimera z suwalskiej policji

S wyniki bada DNA cia砤 m昕czyzny wy硂wionego z morza w Bu砱arii. To druga ofiara z zaginionej pary polskich student體

. Analiza DNA kobiety szybko potwierdzi砤, 縠 to zaginiona studentka. Wyniki bada m昕czyzny poznali秏y dopiero teraz. - Przyczyn 秏ierci obydwojga student體 by硂 utoni阠ie - potwierdza w rozmowie z nami konsul Deda. ier student體 to nieszcz甓liwy wypadek. edczy ju wcze秐iej wykluczyli morderstwo. Na

Dwaj bracia uton阬i w Nysie K硂dzkiej

z m昕czyzn chcia pope硁i samob骿stwo i skoczy z bariery nad tam do rzeki. Jego starszy brat uton背, gdy pr骲owa uratowa 20-latka. "Rozwa縜my wszystkie mo縧iwe przyczyny tragedii, post阷owanie wyja秐i, czy by硂 to samob骿stwo, czy te w zdarzeniu bra udzia kto trzeci" - podsumowa砤

Od maja uton瓿o ponad 220 os骲, w tym 22 w ostatni weekend

PAP w poniedzia砮k s硊縝y prasowe wojewody mazowieckiego, na Mazowszu w miejscach gdzie s硊縝 pe硁ili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego nie by硂 utoni赕 w godzinach otwarcia k眕ielisk. R體nie miejsca patrolowane przez policj wodn czy stra miejsk by硑 pod tym wzgl阣em

Uton背 w Jeziorku Szcz甓liwickim. By nietrze紈y

M昕czyzna mia 30 lat.To ju drugie utoni阠ie w akwenie w tym sezonie. Wcze秐iej w Jeziorku uton背 innym m昕czyzna, mieszkaniec Szczecina.Przeczytaj tak縠: BMW na s硊pie. Wypadek na Trasie Toru駍kiej

Pi砤: z rzeki wy硂wiono cia硂

W 秗od wieczorem wy硂wiono z rzeki Gwdy w Pile cia硂 46-letniego m昕czyzny. Wezwani na miejsce prokurator i lekarz nie stwierdzili 縜dnych obra縠 na ciele m昕czyzny. Wst阷nie orzekli, 縠 najprawdopodobniej przyczyn utoni阠ia m骻 by nieszcz甓liwy wypadek.

Tragedia w Lubniewicach. Uton背 czterolatek. Nieoficjalnie: ojciec szuka go w o秗odku

ratownikom. - Zg硂szenie zagini阠ia [a nie prawdopodobnego utoni阠ia - przyp. red.] dziecka otrzymali秏y ok. godz. 15 - informuje S砤womir Konieczny, rzecznik Komendy Wojew骴zkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. - Na pla縴 w Lubniewicach poszukiwania rozpocz瓿o 16 policjant體. Dojechali te stra縜cy ze

P砮twonurkowie i helikopter szukaj zaginionego my秎iwego

Wczorajsze wysi砶i ekip poszukiwawczych, w tym stra縜k體 - p砮twonurk體 nie da硑 rezultatu. W akcji wykorzystywano tak縠 sonar. Przy jego u縴ciu badano dno rzeki Szk硂 od miejsca gdzie zauwa縪no ostatnie 秎ady poszukiwanego do odleg砮j o kilkaset metr體 tamy bobrowej. Wcze秐iej teren przeszukiwa he

Zarzuty dla ratownik體 po utoni阠iu 19-latka

O prze硂mie w prowadzonym od 10 miesi阠y 秎edztwie ws. utoni阠ia 19-letniego kasza S. poinformowa PAP rzecznik Prokuratury Okr阦owej w Olsztynie Zbigniew Czerwi駍ki. Nastolatek wypoczywaj眂y w sierpniu ub.r. na strze縪nym k眕ielisku "Pla縜 Mamry" przed godz. 18 wszed do wody w strefie

Zarzuty dla ratownik體 i zarz眃cy k眕ieliska po utoni阠iu 19-latka na Mazurach

O prze硂mie w prowadzonym od 10 miesi阠y 秎edztwie ws. utoni阠ia 19-letniego kasza S. poinformowa PAP w 秗od rzecznik Prokuratury Okr阦owej w Olsztynie Zbigniew Czerwi駍ki. Nastolatek wypoczywaj眂y w sierpniu ub. roku na strze縪nym k眕ielisku "Pla縜 Mamry" przed godz. 18 wszed do

ier na Zalewie Czorszty駍kim

Jak poinformowa PAP oficer dy縰rny komendy powiatowej policji w Nowym Targu, m昕czy糿i wypo縴czyli rower wodny i pop硑n阬i w rejon rezerwatu przyrody Zielone Ska砶i. Tam, jak zeznali 秝iadkowie, jeden z m昕czyzn zsun背 si lub zeskoczy z p硑waka. Zacz背 co krzycze, a wtedy jego towarzysz

Tragedia na jeziorze: wywrotka skutera, ojciec 9-latka nie 縴je

Do zdarzenia dosz硂 oko硂 godz. 15.00. Z nieznanych przyczyn wywr骳i si skuter z ojcem i synem wywr骳i si. Osoby stoj眂e na brzegu, kt髍e zauwa縴硑 wypadek, wyciagn瓿y z wody 9-letniego ch硂pca. Wezwano na pomoc stra po縜rn. Po 40 minutach poszukiwa na dnie jeziora stra縜cy znale糽i cia硂 ojc

Po tragedii w Karcz體ce. S wyniki sekcji zw硂k os骲 utopionych w szambie

秔i眂zki farmakologicznej. Jej stan jest bardzo ci昕ki, ale stabilny - m體i El縝ieta Grodzicka, rzecznik szpitala wojew骴zkiego w Zielonej G髍ze. Prokuratura wszcz瓿a 秎edztwo Zako馽zy砤 si ju sekcja zw硂k. Przeprowadza硂 j dw骳h bieg硑ch patomorfolog體. - Bezpo秗edni przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie

21-latka wypad砤 z kajaka. Uton瓿a. Znale糽i cia硂

Policja o utoni阠iu 21-latki zosta砤 poinformowana oko硂 godz. 17. - Wst阷nie wiemy, 縠 m硂da kobieta p硑n瓿a kajakiem ze swoim 23-letnim ch硂pakiem. Obok nich na pontonie p硑n背 m昕czyzna. Z relacji 秝iadk體 wynika, 縠 21-latka chcia砤 m昕czyzn pocz阺towa chipsem. Gdy si nachyli砤, kajak si

Polak z Raciborza utopi si w Czechach. By pod wod 10 minut

Do utoni阠ia dosz硂 na terenie o秗odka sportowo-rekreacyjnego Sztierkovna w pobli縰 miejscowo禼i Hluczin w nocy z soboty na niedziel. M昕czyzna przebywa pod wod oko硂 dziesi阠iu minut. Wezwane przez ludzi pogotowie przyjecha硂 mniej wi阠ej po sze禼iu minutach. Wcze秐iej wczasowicze podejmowali

Zachodniopomorskie. Morderstwo w Krupach b阣zie s眃zone ponownie

50-letnia El縝ieta K. zgin瓿a w nocy z 13 na 14 grudnia 2011 r. Wed硊g bieg硑ch przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie, do kt髍ego mog硂 doj舵 w wyniku "podtapiania pobitej wcze秐iej kobiety w przydro縩ym rowie z wod". O zab骿stwo oskar縪no dw骳h mieszka馽體 wsi. W listopadzie 2013 r. S眃

Silny wiatr na Mazurach. Uton背 w阣karz z przewr骳onej 硂dzi

Z kolei do tragedii o ma硑 w硂s nie dosz硂 na jeziorze Jagodne ko硂 Gi縴cka. Z przewr骳onej 硂dzi do wody wpad硑 dwie osoby. Obie uda硂 si uratowa. Dramatycznie by硂 dzisiaj na Jeziorze Ukiel w Olsztynie, gdzie odbywa硑 si regaty ko馽z眂e sezon. Wiele jacht體 zosta硂 uszkodzonych, kilka zaton瓿o.

Katowice: wskoczyli do Olzy chc眂 wy硂wi telefon, uton阬i

odnaleziono cia硂 drugiego m昕czyzny. Nurt zabra je kilka kilometr體 dalej. Zw硂ki obu m昕czyzn znaleziono po czeskiej stronie.Ofiary mia硑 25 i 26 lat. Inni uczestnicy feralnej imprezy zostan przes硊chani po wytrze紈ieniu. Wszyscy s mieszka馽ami Cieszyna.

Nie odnaleziono cia砤 drugiego zaginionego w Jeziorze Swarz阣zkim

sdk wyp硑n瓿o na jezioro pi阠iu m硂dych m昕czyzn. Trzech z nich dotar硂 do brzegu i powiadomi硂 o zdarzeniu stra i policj. Jak poinformowa jeden z funkcjonariuszy, ca砤 tr骿ka by砤 po spo縴ciu alkoholu. Najprawdopodobniej obaj zaginieni nie umieli p硑wa. Poszukiwania 23-latka zawieszono do

Wypadek na 丑dce: Ojciec pod wp硑wem alkoholu, trwaj poszukiwania 16-letniego syna

Policjanci otrzymali informacj o przewr骳onej na jeziorze Chomentowo 丑dce ok. godz. 15.20. Natychmiast na miejsce wys砤no ekip ratunkow. Na jeziorze znaleziono trzymaj眂ego si 丑dki m昕czyzn. Rozpocz阾o poszukiwania syna.Dok砤dny przebieg zdarzenia na jeziorze nie jest jeszcze znany, poniewa

W阣karz utopi si po tym, jak za砤ma si pod nim l骴

O zagini阠iu m昕czyzny w pi眛ek wieczorem powiadomi砤 stra po縜rn 縪na. Jeszcze tego samego dnia stra縜cy rozpocz阬i poszukiwania na jeziorze. Odnale糽i przer阞el, ale na poszukiwanie pod wod nie pozwoli zmrok. W sobot rano p砮twonurkowie zeszli pod wod. Cia硂 znajdowa硂 si na g酬boko禼i 5

Euro 2012. Robbie Keane dedykowa bramk zmar砮mu w Polsce irlandzkiemu kibicowi

centrum miasta. Przy m昕czy糿ie znaleziono jego dokumenty, karty kredytowe, pieni眃ze i telefon kom髍kowy. Sekcja zw硂k wykaza砤, 縠 przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie, nie stwierdzono 秎ad體 dzia砤nia os骲 trzecich.

Utopiona czy zamordowana?

O sprawie poinformowa硂 radio "Merkury". Do zab骿stwa dosz硂 w nocy z niedzieli na poniedzia砮k. Bezpo秗edni przyczyn zgonu kobiety by硂 utoni阠ie, 秎ady na jej ciele wskazuj jednak, 縠 kto musia si do tej 秏ierci przyczyni. Podejrzany o to m昕czyzna jest ju w r阫ach policji.

Podczas weekendu dwie osoby uton瓿y w jeziorach w Lubuskiem

W sobot p蠹nym wieczorem w wypoczynkowej miejscowo禼i Lubniewice podczas p硑wania w jeziorze Lubi笨 uton背 24-letni mieszkaniec podzielonog髍skiego Przylepu. Okoliczno禼i zdarzenia s wyja秐iane pod nadzorem prokuratora.Druga z tragedii rozegra砤 si w niedziel oko硂 po硊dnia w Strzelcach

Zw硂ki zakonnicy znalezione w rzece. Wiadomo ju, jaka by砤 przyczyna jej 秏ierci

zakonnym, kt髍e potwierdzi硑, 縠 jest to zaginiona 70-letnia Maria Uberman. Przeprowadzona sekcja zw硂k wykaza砤, 縠 bezpo秗edni przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie. Wykluczy砤 tak縠 udzia os骲 trzecich. Na razie nie wiadomo, w jaki spos骲 kobieta znalaz砤 si w wodzie. W serwisie policyjni.pl tak縠

iertelny wypadek rowerzysty. Wpad do rowu z wod.

M昕czyzna le縜 cz甓ciowo w wodzie. Lekarz pogotowia nie stwierdzi jednak na miejscu czy przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie, czy obra縠nia doznane w wyniku upadku. 44-letni rowerzysta nie mia kasku.Cia硂 m昕czyzny zosta硂 zabezpieczone w prosektorium. Sekcja zw硂k wyja秐i przyczyn zgonu. Wiadome te

Wyk砤dowca UW prawdopodobnie pope硁i samob骿stwo. Zostawi list po縠gnalny

- Sekcja zw硂k m昕czyzny zostanie przeprowadzona dzi albo jutro. Najprawdopodobniej przyczyn 秏ierci by硂 utoni阠ie, poniewa na jego ciele nie ujawniono 縜dnych innych obra縠 - powiedzia epokura. Jak doda, 秎edczy znale糽i nad rzek rzeczy osobiste dr. Janusza W.. W秗骴 nich znajdowa si

Znane przyczyny 秏ierci studenta Politechniki Rzeszowskiej

- W tej sytuacji nie b阣 konieczne badania DNA. W poniedzia砮k zosta砤 przeprowadzona sekcja zw硂k m昕czyzny. Wykaza砤, 縠 20-latek zmar z powodu utoni阠ia. Na jego ciele nie stwierdzono 縜dnych obra縠, kt髍e wskazywa硑by, 縠 do jego 秏ierci przyczyni硑 si osoby trzecie - m體i kasz Harpula

Druga ofiara powodzi w Beskidach

W Lalikach na 痽wiecczy糿ie rano nurt rzeki porwa 57-letniego pracownika firmy, buduj眂ej drog ekspresow 痽wiec-Zwardo. Woda wyrzuci砤 cia硂 na brzeg w Soli.Jak zapewni wicestarosta, w powiecie sytuacja jest stabilna, cho obfite opady dotykaj obecnie miasto Wis砤. Mo縩a si zatem spodziewa k

Kolejne ofiary utoni赕. Ponad 170 ofiar od pocz眛ku lipca

znajduj眂ej si przy brzegu. Wezwani na miejsce p砮twonurkowie znale糽i cia硂 m昕czyzny.Trzech uton瓿o na PodkarpaciuNa Podkarpaciu s kolejne ofiary wody. Dzi od rana znaleziono cia砤 trzech os骲 kt髍e si utopi硑. W zalewie Wilczej Woli uton背 27-latek. Jak m體i jego znajomy - m昕czyzna wskoczy do wody i

Wroc砤w: Z rzeki wy硂wiono cia硂 20-latka

20-latek k眕a si w 陑y w towarzystwie dw骳h innych m昕czyzn, kt髍ym uda硂 si dop硑n辨 do brzegu. Trudno stwierdzi, czy to czwartkowa nawa硁ica by砤 bezpo秗edni przyczyn utoni阠ia 20-latka. - Faktem jest jedynie, 縠 k眕a si w rzece przed nadej禼iem burzy - m體i policja.W efekcie

Od pocz眛ku wakacji uton瓿o ju osiem os骲

Tylko w ostatni niedziel na Lubelszczy糿ie uton瓿o dw骳h m硂dych m昕czyzn. Ich cia砤 wy硂wiono wczoraj w Chodlu i w Bia硂brzegach na Zamojszczy糿ie.23-letni m昕czyzna wybra si z przyjaci蟪mi nad zalew w Chodlu. Gdy tylko znikn背 im z oczu, ci od razu zaalarmowali policj i stra po縜rn

Dwie osoby uton瓿y w Brze糿ie. Wyniki sekcji zw硂k

Nadal nie wiadomo jednak dlaczego znale糽i si w wodzie i kim by砤 zmar砤 kobieta. Sekcj zw硂k przeprowadzono we wtorek po po硊dniu, a wieczorem poznali秏y jej wst阷ne wyniki.- Lekarz nie stwierdzi na cia砤ch ofiar 縜dnych obra縠, kt髍e wskazywa砨y, 縠 by砤 inna przyczyna 秏ierci ni utoni阠ie

Rodzina studenta Politechniki Rzeszowskiej rozpozna砤 zw硂ki

- W tej sytuacji nie b阣 konieczne badania DNA. W poniedzia砮k zosta砤 przeprowadzona sekcja zw硂k m昕czyzny. Sekcja wykaza砤, 縠 20-latek zmar z powodu utoni阠ia. Na jego ciele nie stwierdzono 縜dnych obra縠, kt髍e wskazywa硑by, 縠 do jego 秏ierci przyczyni硑 si osoby trzecie - m體i

Uton背 w jeziorze bo usi硂wa ratowa dziecko

Dok砤dne okoliczno禼i zdarzenia nie s jeszcze znane. Stra縜cy otrzymali informacj o tym, 縠 w jeziorze, w miejscu zwanym G髍 Zamkow na P蟪wyspie Rajgrodzkim w Rajgrodzie, pod lodem s dwie osoby. Gdy przyjechali na miejsce okaza硂 si, 縠 wyzi阞ione dziecko jest ju na brzegu.47-letni m昕czyzna

Tragiczny weekend nad wod. W Krakowie uton瓿y 3 osoby

- To ogromne liczby. Od pocz眛ku kwietnia w ca砮j Polsce dosz硂 ju do 367 utoni赕. Najcz阺tsz ich przyczyn by alkohol i k眕iel w niestrze縪nych miejscach - powiedzia砤 Kamila Szala z wydzia硊 prasowego Komendy G丑wnej Policji.Do czarnej serii dosz硂 w mijaj眂y weekend m.in. w Krakowie. W

Znaleziono cia硂 zaginionego polskiego podr罂nika

., kt髍y by cz硂nkiem za硂gi luksusowego jachtu "Charisma". Przyczyn 秏ierci Polaka by硂 utoni阠ie. Ostatni raz Paw砤 K. widziano 29 stycznia na pok砤dzie "Charismy", kiedy odp硑wa od wybrze縴 wyspy Norman nale勘cej do archipelagu Wysp Dziewiczych.

Polski turysta uton背 w RPA

spodziewa si otrzyma formalny raport policji w najbli縮zych dniach. Wed硊g wst阷nych ustale miejscowej policji przyczyn zgonu by硂 utoni阠ie - informuje biuro prasowe MSZ. Po otrzymaniu aktu zgonu rozpoczn si procedury sprowadzenia cia砤 lub proch體 m昕czyzny do kraju.Wed硊g informacji tr骿miejskiego

Utopili 49-latka... za dwa papierosy. Oskar縪ny: "Ja tylko przeje縟縜砮m rowerem" [WIDEO]

wakacji. Z ustale prokuratury wynika, 縠 . m骻 przyczyni si do utoni阠ia 49-letniego Ireneusza . Prowadz眂a 秎edztwo Ilona Szyszkowska-Dominiak z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie d硊go opowiada砤 o tym, co mia硂 si wydarzy 27 sierpnia ub. roku. Pijany m昕czyzna spotka dw骳h nieletnich przy

Pomorskie: Wypadek jachtu - trzy osoby nie 縴j

Jacht wywr骳i si w wyniku silnego wiatru. Do zdarzenia dosz硂 ok. 200 metr體 od brzegu. W chwili wypadku ch硂pcy oraz ich babcia znajdowali si w kabinie i nie zdo砤li wyp硑n辨 na zewn眛rz. Ich reanimacja po odholowaniu 硂dzi do brzegu zako馽zy砤 si niepowodzeniem. Kieruj眂y jachtem m昕czyzna

Dwoje Polak體 uton瓿o w Szkocji

Tragedia ta rozegra砤 si przy latarni morskiej Stoer u nasady nazywaj眂ego si tak samo p蟪wyspu, kt髍y rozdziela zatoki Enard i Eddrachillis. M昕czyzn znaleziono martwego w morzu, natomiast jego towarzyszka jest nadal zaginiona.痮na m昕czyzny i zarazem siostra drugiej z ofiar zaalarmowa砤 s硊縝y

Dzieci wpad硑 pod l骴 - czworo uratowano, pi眛e zmar硂

. Lekarz stwierdzi zgon.W akcji uczestniczy硂 dziewi赕 jednostek stra縴 po縜rnej a tak縠 pogotowie ratunkowe, policja i LPR.Pomimo ostrze縠 ca硑 czas dochodzi do przypadk體 utoni赕 po za砤maniu si lodu. Wczoraj znaleziono zw硂ki matki i dw骳h c髍ek, kt髍e utopi硑 si w Kanale Bystry w Augustowie. W

Uton阬i przez alkohol?

stra縜cy, kt髍zy wy硂wili cia硂 m昕czyzny. Funkcjonariusze ustalili te, 縠 m昕czyzna przed k眕iel pi alkohol. Kilka minut po godz. 19 ostr骴zcy policjanci otrzymali zg硂szenie o kolejnym utoni阠iu. Tym razem dosz硂 do niego na jeziorze Is眊 w pobli縰 kty. Po kilkunastu minutach poszukiwa stra縜cy

Wy硂wiony z rzeki. Poznajesz?

Policjanci z Che砿ka od 2009 roku pr骲uj ustali kim by m昕czyzna wy硂wiony 1 maja 2009 roku z Przemszy. Przyczyn zgony by硂 utoni阠ie. Przy m昕czy糿ie nie znaleziono 縜dnych dokument體, ani przedmiot體 mog眂ych pom骳 w ustaleniu to縮amo禼i. Ubrany by w br眤ow, zapinan na suwak i zatrzaski

Rzuci si na pomoc kolegom. I zgin背. Tragedia na sp硑wie kajakowym

Do zdarzenia dosz硂 po po硊dniu na rzece Grabi w miejscowo禼i Barycz. Wed硊g ustale policji grupa 14 os骲 wybra砤 si na sp硑w kajakowy. Trzy osoby wpad硑 do wody, a na pomoc im rzuci si czwarty m昕czyzna. Trzy osoby uda硂 si uratowa, ale uton背 25-latek z Piotrkowa Trybunalskiego, kt髍y

sd. 44-latek podejrzany o zab骿stwo kobiety, z kt髍 by w zwi眤ku

rodzina. Mieszkanie by硂 zamkni阾e, nie by硂 秎ad體 pl眃rowania. Lekarz nie wykluczy udzia硊 os骲 trzecich. Potwierdzi砤 to pi眛kowa sekcja zw硂k, kt髍a wykaza砤, 縠 przyczyn zgonu kobiety by硂 uduszenie i utoni阠ie. Dzie po zab骿stwie policjanci zatrzymali jej znajomego - 44-letniego Piotra S

37-latek utopi si w jeziorze ko硂 Gorzowa

W sobot p蠹nym wieczorem m昕czyzna przyjecha nad jezioro za znajomymi. Policja nie wyklucza, 縠 przed wej禼iem do wody spo縴wa alkohol, ale musi to jeszcze potwierdzi badanie krwi. Poszukiwania 37-latka trwa硑 dwie godziny. Cia硂 znaleziono po p蟪nocy. Zg硂szenie o utoni阠iu policja otrzyma砤 w

W硂chy szukaj "nielegalnego bohatera", kt髍y uratowa ton眂 rodzin

miejsce, z mg硑 wy硂ni si m硂dy m昕czyzna, bez chwili wahania zerwa z siebie ubranie i wskoczy do wody. Wyci眊n背 z samochodu troje pasa縠r體, ratuj眂 ich przed utoni阠iem. Niestety, m硂dy bohater znikn背 bez 秎adu przed przybyciem na miejsce stra縴 i pogotowia. Nikt nie zd笨y mu podzi阫owa ani

Tragedia w Augustowie - uton瓿a matka z dwiema c髍kami

-latki.Policja bada przyczyny wypadku. Kana Bystry miejscami jest zamarzni阾y, nie mo縩a wi阠 wykluczy, 縠 ca砤 tr骿ka wesz砤 na l骴, kt髍y si pod nimi za砤ma.Mimo ostrze縠 policji co roku dochodzi w Polsce do przypadk體 utoni赕 z powodu za砤mania si lodu. W ubieg硑m tygodniu policjanci w ostatniej chwili

Bu砱aria.Sze舵 ofiar 秏iertelnych wichur i powodzi

samoch骴 spad硂 powalone przez wichur drzewo. 47-letni m昕czyzna i jego 9-letnie dziecko uton阬i w wezbranych wodach rzeki w okolicach B砤gojewgradu. W tym regionie woda porwa砤 kobiet. Na po硊dniu, pod miastem Dewin, rzeka unios砤 samoch骴 z dwoma pasa縠rami. Sytuacja w po硊dniowej i wschodniej cz甓ci

Zagin背 pi砶arz Iwo Zubrzycki. Stra縜cy przeszukuj akwen jeziora

podj阬i decyzj o zawiadomieniu policji o zagini阠iu m硂dego pi砶arza. Funkcjonariusze natychmiast rozpocz阬i poszukiwania.Jak si dowiedzieli秏y, obecnie policjanci sprawdzaj szpitale, dworce oraz inne miejsca, w kt髍ych m骻砨y przebywa 28-latek. Jedn w wersji branych po uwag jest tak縠 utoni阠ie

Wiatr przewr骳i 丑dk z trzema w阣karzami, jeden uton背

wod.O godz. 14.20 p砮twonurkowie stra縴 po縜rnej wy硂wili z jeziora jego cia硂. Okoliczno禼i wypadku wyja秐ia policja pod nadzorem prokuratury. "Najprawdopodobniej przyczyn zgonu m昕czyzny by硂 utoni阠ie" - powiedzia砤 Izabela Plech z zespo硊 prasowego lubuskiej policji.Policja ustali砤, 縠

Wjecha teren體k do stawu i uton背. Dlaczego?

Wypadek wydarzy si minionej nocy. Do przydomowego stawu, w miejscowo禼i Milan體 pod Parczewem, wjecha terenowy nissan patrol. Samoch骴 uton背. Gdy zosta wyci眊ni阾y, okaza硂 si, 縠 w 秗odku jest kierowca, 57-letni m昕czyzna. Policjanci usi硊j ustali dlaczego samoch骴 wjecha do stawu. Cia硂

Grecja.Co najmniej 22 emigrant體 uton瓿o w drodze z Turcji

znaleziono w czasie akcji poszukiwawczej w morzu. Ofiary 秏iertelne to czworo dzieci, 12 kobiet i sze禼iu m昕czyzn. Uratowano 36 rozbitk體, w tym trzy kobiety i dziecko, kt髍e w stanie wyzi阞ienia przetransportowano do szpitala w Atenach. Rozbitkowie przekazali stra縴 przybrze縩ej, 縠 na pok砤dzie 10

Sopot: Matka dziewczynki, kt髍ej cia硂 wy硂wiono przy molo, us硑sza砤 zarzut zab骿stwa

. Okaza硂 si, 縠 jest ona matk 3-letniej Weroniki, kt髍ej cia硂 wy硂wiono z wody. Prokuratorzy przes硊chali tak縠 ojca dziewczynki. M昕czyzna o tragedii dowiedzia si od policji.Mia砤 problemy psychiczneFunkcjonariusze pracuj眂y nad spraw utoni阠ia 3-latki, od pocz眛ku zak砤dali dwie wersje wydarze

Bilans tego weekendu: 13 os骲 uton瓿o w ci眊u dw骳h dni

Jedn z ofiar by砤 21-latka, kt髍a p硑wa砤 ze swoim ch硂pakiem w kajaku. Chcia砤 pocz阺towa chipsami m昕czyzn, kt髍y nieopodal p硑wa na materacu. Kobieta wypad砤 z kajaka i uton瓿a. W Ma硂polsce trwaj poszukiwania m昕czyzny, kt髍y nie wyp硑n背 z Dunajca. To dane tylko z dw骳h dni - dzi pogoda

B阣 zarzuty dla matki o秏iolatka, kt髍y uton背 w Ba硉yku?

Ch硂piec uton背 na strze縪nym k眕ielisku w inouj禼iu w niedziel po po硊dniu. Na pla縴 by z mam. Ale w wodzie przebywa sam. iadkowie relacjonowali, 縠 pluska si z dmuchanym k蟪eczkiem. Znikni阠ie dziecka zauwa縴 k眕i眂y si w pobli縰 m昕czyzna. Zaalarmowa pla縪wicz體 i rzuci si

Zw硂ki stra縩ika wi陑iennego wy硂wiono z rzeki

koronowskiego zak砤du - m體i Janusz Kaczmarek z prokuratury Bydgoszcz-P蟪noc. - Nie ma 縜dnych 秎ad體 pobicia. Wszystko wygl眃a na nieszcz甓liwy wypadek. Wst阷nie za przyczyn zgonu uznali秏y utoni阠ie, jednak dla pewno禼i zlecili秏y sekcj zw硂k - komentuje prokurator.

Podkarpackie: Trzy dziewczynki uton瓿y w wyrobisku 縲irowym

Dzieciom na ratunek skoczy 28-letni operator koparki, pracuj眂ej w s眘iednim wyrobisku. - M昕czyzna podczas skoku do wody dozna urazu. Po wyci眊ni阠iu go na brzeg by reanimowany i nieprzytomnego przewieziono go do szpitala - m體i Dyba. Ze wst阷nych ustale wynika, 縠 w wyrobisku k眕a硂 si

Zw硂ki w Wis硂ku. Policja: Wst阷nie to zaginiony student PRz

stra縴 po縜rnej w Rzeszowie.Wed硊g wst阷nych ustale policji zmar硑m jest zaginiony 20-letni kasz P. W ubraniu m昕czyzny znaleziono dokumenty to縮amo禼i. - Teraz jego rodzina musi rozpozna cia硂. Wst阷nie nie stwierdzono na nim 縜dnych obra縠. Przypuszczalnie m昕czyzna zmar z powodu utoni阠ia

Prokuratura zbada ewakuacj powodzian w Sandomierzu

Pow骴 w Sandomierzu poch硂n瓿a ju pi赕 ofiar. W眛ek zaniedba znajdzie si w 秎edztwie dotycz眂ym tych utoni赕. Przypomnijmy, 縠 zw硂ki 50-letniego m昕czyzny odnaleziono w jego zalanym domu, 72-letni mieszkaniec miasta uton背 w budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Powi秎e, cia硂 71-latka

Liban. Znalezione cia硂 to prawdopodobnie zaginiony polski dyplomata

Jak informowa portal "Now", miejscowa policja od pocz眛ku poszukiwa polskiego dyplomaty podejrzewa砤, 縠 m昕czyzna uton背. Wszystko za spraw zw硂k Libanki znalezionych na pla縴. Kobieta wcze秐iej bawi砤 si z I sekretarzem polskiej ambasady w Bejrucie na przyj阠iu. Niedaleko jej cia砤

Pierwsza 秏iertelna ofiara powodzi na Podkarpaciu. Znale糽i zw硂ki m昕czyzny w jednym z dom體

Wieczorem, podczas patrolowania zalanych teren體 osiedla Wielowie, policjanci dotarli do jednego z dom體. S眘iedzi poinformowali policjant體, 縠 w domu jest 59-letni m昕czyzna. Gdy funkcjonariusze z 硂dzi dostali si do wn阾rza znale糽i zw硂ki cz硂wieka. M昕czyzna prawdopodobnie uton背. Policjanci

Wepchn阬i 49-latka do rzeki. Jeden z nich ma... 12 lat. "Oni si nad nim zn阠ali"

To sprawa z 27 sierpnia tego roku. Po godz. 15 w centrum Gorzowa stra縜cy wy硂wili z K硂dawki cia硂 49-letniego gorzowianina. Dzie p蠹niej rzecznik gorzowskiej prokuratury Dariusz Domarecki m體i, 縠 bezpo秗edni przyczyn 秏ierci m昕czyzny by硂 utoni阠ie. - M昕czyzna jeszcze 縴, gdy wpad do

Uton瓿a matka z synem

po縜rna wy硂wi砤 ich zw硂ki w niedziel tu przed godz. 15. W sobot w dzi uton背 te 51-letni m昕czyzna w zbiorniku wodnym M硑nek. K眕a si pod wp硑wem alkoholu.

Po 4 i 5 tys. z za bezzasadne zatrzymanie dla Wink體

przyczyn 秏ierci m昕czyzny by硂 utoni阠ie i inne osoby nie przyczyni硑 si do tego. Natomiast w po硂wie lutego s眃 rozpatrzy za縜lenie Wink體 na ich zatrzymanie i uzna, 縠 nie by硂 ono zasadne.Zobacz tak縠: S SPRAWDZI, CZY BRACIOM WINEK NALE痀 SI ODSZKODOWANIE Bracia za bezpodstawne zatrzymanie

S硂wenia. Dwoje Polak體 zgin瓿o podczas sp硑wu rzek Uczja

wskoczy硂 do rzeki, by j ratowa. Kobieta oraz jeden z m昕czyzn uton阬i. Drugi turysta jest w stanie krytycznym - poda portal. Wed硊g 24 ur, polska grupa liczy砤 siedem os骲.(PAP)

Los Angeles. Piorun razi pla縪wicz體 na Venice Beach. Jedna osoba nie 縴je, co najmniej kilka rannych

Jak podaje BBC News, zabity m昕czyzna mia 20 lat. Nadal nie jest jasna przyczyna jego 秏ierci - m骻 on zgin辨 bezpo秗ednio od uderzenia pioruna b眃 uton辨. iadkowie tragicznych wydarze opowiadali, 縠 nagle niebo pociemnia硂 i po chwili us硑szeli g硂秐y huk. Piorun uderzy w miejscu, gdzie

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體