umowa dzierżawy ziemi

WARSZAWA Błażej Grygiel Radio TOK FM

Kupcy ze stadionu dostali ziemię

Kupcy ze stadionu dostali ziemię

Dwadzieścia pięć stron ma zapewnić spokój na 25 lat. Tyle stron ma umowa, którą miasto ma zawrzeć ze stowarzyszeniem Kupiec Warszawski na dzierżawę ziemi na warszawskiej Białołęce. Dziś radni zdecydowali o przekazaniu ziemi kupcom z byłego stadionu dziesięciolecia na najbliższe 25 lat.

"Nasz Dziennik": rolnicy mogą stracić na elektrowniach wiatrowych

Rolnicy w północnej i zachodniej Polsce podpisują niekorzystne umowy na dzierżawę ziemi pod elektrownie wiatrowe. W przypadku wycofania się z kontraktu, grozi im bankructwo - informuje "Nasz Dziennik".

Terenowe ANR odwołują przetargi na ziemię i oddają rolnikom wadia

# dochodzi m.in. inf. o realizowaniu umów wynikających z zakończonych przetargów #

Wstrzymane przetargi na kupno i dzierżawę ziemi od ANR

pytania PAP. Oznacza to tyle, że umowy z Agencją mogą zawrzeć jedynie ci rolnicy, którzy już kupili, czy zawarli porozumienie o dzierżawie ziemi i czekają jedynie na podpisanie aktu notarialnego. Wszelkie inne przetargi, także te, w których rolnicy już wpłacili wadia zostały wstrzymane. Jeden z

Olsztyn. Michelin: będziemy negocjować z miastem wykup lub dzierżawę

swoim oświadczeniu Michelin podkreślił, że przez 10 lat trwania umowy dzierżawy ziemi od miasta Olsztyn koncern "wywiązał się ze wszystkich zobowiązań". Chodzi m.in. o zwiększenie zatrudnienia w zakładzie. Podkreślono także, że w tym okresie zainwestowano w Olsztynie ponad 700 milionów euro

Chińczycy zagospodarowują Kazachstan

Tej wiosny Chiny, które mają na wsi o 300 mln osób za dużo, wyślą 3 tys. rolników do kazachskiego powiatu Alakol. Pekiński dziennik nie wspomina o warunkach finansowych umowy i o jej ewentualnym przedłużeniu. Wiadomo jedynie, że Chińczycy będą uprawiać soję, zboże i hodować zwierzęta. Dla Chin

Szczecin. Rolnicy zapowiadają doniesienie do prokuratury ws. ANR

ziemi rolnej. Tarnowski mówił, że ANR przedłużyła tamtejszym rolnikom umowy dzierżawy o dwa miesiące. Co rolnicy mogą zrobić przez dwa miesiące na polu? - pytał retorycznie. W przesłanym PAP oświadczeniu szczecińska Agencja informuje, że umowy na dzierżawę gruntów podpisano na mniej niż rok, ponieważ

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych - odwołany

zawrzeć jedynie ci rolnicy, którzy już kupili czy zawarli porozumienie o dzierżawie ziemi i czekają jedynie na podpisanie aktu notarialnego. Wszelkie inne przetargi, także te, w których rolnicy już wpłacili wadia, zostały wstrzymane. 1 maja 2016 r. skończy się okres ochronny na sprzedaż polskiej ziemi

Szczecin. Rolnicy zapowiadają doniesienie do prokuratury ws. ANR

zarzucili Agencji m.in. krótkie okresy dzierżawy ziemi rolnej. Tarnowski mówił, że ANR przedłużyła tamtejszym rolnikom umowy dzierżawy o dwa miesiące. Co rolnicy mogą zrobić przez dwa miesiące na polu - pytał retorycznie. Rolnicy twierdzą też, że wciąż istnieje problem tzw. słupów, czyli osób podstawionych

Wstrzymane przetargi na kupno i dzierżawę ziemi od ANR

zawrzeć jedynie ci rolnicy, którzy już kupili, czy zawarli porozumienie o dzierżawie ziemi i czekają jedynie na podpisanie aktu notarialnego. Wszelkie inne przetargi, także te, w których rolnicy już wpłacili wadia zostały wstrzymane. Jeden z przetargów na sprzedaż ziemi został w piątek wstrzymany w

25,5 tys. zł - średnia cena 1 ha państwowej ziemi w 2014 r.

. Najwięcej w województwach: zachodniopomorskim (ok. 21 tys. ha), warmińsko-mazurskim (17 tys. ha) i dolnośląskim (ok. 16 tys. ha). Natomiast najmniej ziemi zakupiono na terenach województw: świętokrzyskiego i małopolskiego. W 2014 r. zawarto prawie 12,7 tys. umów kupna-sprzedaży. Ponad 80 proc. umów

NIK: na bezprawnym użytkowaniu ziemi Skarb Państwa traci miliony

bezpośrednich, aby uzyskać dopłaty, nie trzeba być właścicielem ani dzierżawcą ziemi, lecz jedynie wykazać jej użytkowanie. Wskazano, że prawo pozwala na zawieranie legalnych umów na dzierżawę ziemi z bezprawnymi użytkownikami. Nielegalne działanie nie jest bowiem przeszkodą w późniejszym zawarciu legalnej

ANR: mniej bezprawnie użytkowanych gruntów

za uprawianie ziemi ANR bez umowy. Jest to 5-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który zostałby pobrany od tej nieruchomości, gdyby była przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu. Taka kara jest naliczana przez cały okres bezumownego użytkowania ziemi. Kapelko wyjaśniła, że

Izby Rolnicze będą uczestniczyć przy sprzedaży państwowej ziemi

, ale także poszerzono zakres umów(dzierżawnych) i korzystanie z ziemi agencyjnej. "Czasami mam wrażenie, że jest to protest w interesie własnym, a nie w interesie publicznym" - powiedział Sawicki. W 2014 r. Agencja sprzedała 120,5 tys. hektarów ziemi, najwięcej na terenie województw

NIK: na bezprawnym użytkowaniu ziemi Skarb Państwa traci miliony

zgodnie z ustawą o płatnościach bezpośrednich, aby uzyskać dopłaty, nie trzeba być właścicielem ani dzierżawcą ziemi, lecz jedynie wykazać jej użytkowanie. Wskazano, że prawo pozwala na zawieranie legalnych umów na dzierżawę ziemi z bezprawnymi użytkownikami. Nielegalne działanie nie jest bowiem

ANR: w II kwartale średnia cena ziemi spadła o 2,4 proc.

Średnia cena gruntów rolnych w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 24 166 zł za hektar. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł w 4 województwach, podczas gdy w poprzednim kwartale aż w siedmiu województwach kupowano ziemię powyżej tej kwoty. W II kwartale najdroższa była ziemia

MRiRW: rolnicy poszkodowani przez suszę mogą liczyć na pomoc

sprzedaży i dzierżawy nieruchomości z państwowych zasobów. Może też zastosować ulgi w opłatach czynszu czy nawet umorzyć raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy. Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast mogą zaś udzielić ulg w podatku rolnym. Ministerstwo zaznacza, że pomoc w spłacie zobowiązań

ANR: w I kwartale ceny ziemi wyższe o ponad 28 proc. niż rok wcześniej

świętokrzyskim - nie zawarto ani jednej transakcji na powierzchnię powyżej 100 ha. W całym kraju zawarto 3 tys. umów kupna-sprzedaży państwowej ziemi. Polska ziemia rolna drożeje od początku przemian ustrojowych. Jeszcze w 1992 r. za 1 ha państwowych gruntów płacono średnio 500 zł, a 10 lat później już 3,4 tys

ANR: nielegalni użytkownicy państwowej ziemi nie dostaną dopłat

- wyjaśniła rzeczniczka ANR Grażyna Kapelko. Użytkowanie takie dotyczy przede wszystkim byłych dzierżawców Agencji, którzy nie oddali ziemi po wygaśnięciu umowy dzierżawy. Chodzi też o osoby fizyczne bądź prawne, które świadomie zajmują państwowe grunty, aby czerpać z tego wymierne korzyści - m.in. dopłaty

Rząd przyjął uchwałę w sprawie programu pomocy dla rolników

ubezpieczenie społeczne rolników. Na podobną pomoc można też liczyć w Agencji Nieruchomości Rolnych. Na wniosek rolnika, prezes ANR będzie mógł odroczyć i rozłożyć na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz udzielić ulg w czynszu

Prezes ANR: postulaty rolników dot. sprzedaży ziemi są realizowane

do komisji przetargowych zgłoszono 200 rolników. Ponadto, zgodnie z ustaleniami, państwowa ziemia jest sprzedawana na przetargach ograniczonych, a więc skierowanych do rolników z danego terenu. Realizowane są również postulaty dotyczące dzierżawy, zmienione zostały zabezpieczenia przy zakupie ziemi

100 tys. zł dla młodych rolników

100 tys. zł dla młodych rolników

wymóg w sprawie ziemi, że przynajmniej 70 proc. minimalnej jej wielkości jest własnością wnioskodawcy. Można ją też wykazać w ramach użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W poprzednich latach wystarczyła umowa nawet z

Jak chłop z PSL-u trzyma się ziemi. Nielegalna dzierżawa

Jak chłop z PSL-u trzyma się ziemi. Nielegalna dzierżawa

, postanowił przepisać ziemię na syna. Kilka lat później prokuratura stwierdziła, że podpis jego syna był sfałszowany, a sąd sam aneks uznał za nieważny. Gmina nie miała bowiem prawa zgodzić się na przepisanie dzierżawy na inną osobę bez przetargu. Raport NIK z 2010 roku też dowodził, że dzierżawa syna była

Chiny wydzierżawią ziemię na Ukrainie. Aż trzy miliony hektarów

Chiny podpisały umowę z ukraińską firmą KSG Agro. Jak podaje serwis Foreign Policy, na razie dzierżawa obejmie 100 tys. hektarów, ostatecznie ma to być obszar o wielkości 3 mln hektarów (to obszar wielkości jednej szóstej użytków rolnych w Polsce). Jak podaje serwis Forsal.pl, powołując się na

Prezydent Jaśkowiak nie chce płacić kurii

Zaczęło się od informacji, że MPK płaci parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami za prawo przejazdu kolejki Maltanka, której tory leżą na kościelnej ziemi. MPK podpisało z parafią umowę dzierżawy w 2004 r. - Zgodnie z jej postanowieniami miejska spółka płaci nie tylko za przejazd kolejki, ale

Zasiewają pola na dziko, by dostać dopłaty obszarowe

tym, że jest jej właścicielem albo umowy o dzierżawie"- podkreślił. Zaznaczył, że nie wiadomo, jak duża jest skala tego zjawiska, ponieważ ARiMR nie prowadzi statystyk ani kontroli, bo nie ma ku temu podstaw. "Wiemy natomiast o przypadkach wyłudzenia dopłat w przypadku, gdy do jednej

NIK: liczne nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym

, że nie chce więcej komentować wyników kontroli. Według kontrolerów kierownictwo Parku podpisało także niekorzystną dla siebie umowę dzierżawy nieruchomości "Folwark Łuknajno". Chodzi o gospodarstwo położone w atrakcyjnie turystycznym miejscu. Jest ono usytuowane nad brzegiem jeziora

Sawicki: Trwają konsultacje nowych przepisów o sprzedaży ziemi rolnikom

ocenia, że 38 proc. umów dzierżawy wygaśnie do roku 2010, blisko 60 proc. w latach 2011-2020, natomiast po roku 2021 jedynie ok. 2 proc. wszystkich umów dzierżawy. Ok. 18 proc. umów (ponad 500 umów) dzierżawy ziemi powyżej 100 hektarów wygasa w latach 2008-2010, 61 proc. (ok.1800 umów) w latach 2011-2020

Amerykanie szukają u nas gazu ziemnego

, które pozwalają na zbadanie płytszych warstw ziemi. Giną im kable Aby móc zamontować czujki, badacze musieli zdobyć zgodę właścicieli pól - rolnicy podpisywali umowy z Geofizyką, która zobowiązała się również naprawić ewentualne szkody. - Podczas naszych badań staramy się nie niszczyć upraw - mówi

W Zaborze powstanie Lubuskie Centrum Winiarstwa

Umowy dotyczące dzierżawy gruntów pod inwestycję oraz budowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa podpisano w poniedziałek w Winnicy Miłosz w Łazie k. Zaboru - poinformował PAP rzecznik Zarządu Woj. Lubuskiego Michał Iwanowski. Dzierżawcą terenu została Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, a

PSL szykuje wielką orkę

Teraz można na własność kupić najwyżej 500 ha ziemi rolnej, za to można bez ograniczeń dzierżawić nawet tysiące hektarów. Jeśli ustawa wejdzie w życie (a ma to nastąpić od stycznia 2009 r.), będzie odwrotnie - zniknie bariera 500-hektarowa, ale zniknie też praktycznie dzierżawa ziemi. Przygotowany

Sąd: odzyskany przez b. przesiedleńca las ma pozostać własnością państwa

stracił rodziców. W 1958 r. zdecydował, że wyjedzie do Niemiec na stałe, gdzie mieszkała część jego rodziny. Wyjeżdżając nie pozostawił jednak gospodarstwa bez opieki, ale postanowił wydzierżawić krajance. W kolejnych latach ustnie przez telefon przedłużał umowę dzierżawy aż do lat 70. Wówczas dowiedział

Farma Życia została zatrzymana

te plany wzięły w łeb. Domy będą tylko dwa. Fundacja udowodniła W czerwcu skończyła się umowa dzierżawy ziemi, na której miała powstać farma. Fundacja "Wspólnota Nadziei" dostała grunt od starostwa krakowskiego w użytkowanie na 10 lat. Za to z obietnicą przedłużenia użytkowania, gdy

Czy będzie życie na Farmie Życia?

Andrzej Furmanik podczas publicznych wstąpień podkreśla, że od czasu podpisania pierwszej umowy dzierżawy wartość ziemi bardzo wzrosła. Dziś parcela warta jest 12 mln zł i jej sprzedaż mogłaby zasilić kasę starostwa (dwa lata temu sprzedało ono kilka hektarów za ogrodzeniem i teraz powstaje tam osiedle

Osiedle Marczuk może mieć pole golfowe

wyłożenie kwoty rzędu 1,5 mln zł, klub chciałby mieć pewność, że miasto nagle nie wypowie umowy dzierżawy - w tej obowiązującej dziś wpisany jest miesięczny okres wypowiedzenia. Karol Świetlicki z biura prasowego magistratu mówi, że temat w dalszym ciągu pozostaje otwarty. - Miastu zależy na zrealizowaniu

Pawlak nie z tej ziemi

jednocześnie. Po pierwsze, należy wystawić na sprzedaż ziemię, którą uprawiają dzierżawcy zgodnie z zawartymi z agencją rządową wieloletnimi umowami. Bez złamania prawa tego zrobić nie można. Sejm musiałby przyjąć ustawę o dzierżawie, która im ziemię odbierze (PSL nad tym pracuje). Po drugie, trzeba odwołać

Ogrody jeszcze kwitną, a PO więdnie. Manifestacja działkowców [ZDJĘCIA]

się zmian, bo ich zdaniem ustawa w takiej formie, jak proponuje PO - to koniec ogrodów działkowych. - Teraz korzystamy z nich w ramach wieczystego użytkowania. Po zmianach trzeba będzie zawierać z gminami umowy dzierżawy. Te zawsze można wypowiedzieć, a poza tym znacznie wzrosną miesięczne opłaty za

Kielecka kolej miejska ruszyła po grudzie

dzierżawę metra kwadratowego. - Muszę państwa przeprosić za niedopatrzenie ze strony urzędników. Chcemy negocjować warunki dzierżawy, a potem ewentualnie wykupu terenu - mówił wiceprezydent Kielc Tadeusz Sayor. Tłumaczył, że miasto nie mogło czekać na załatwienie wszystkich formalności, bo zbyt późno

Ukraina. Rosyjska piechota morska obsadziła latarnie

dzierżawę ziemi pod swoje bazy po cenach rynkowych - tak jak oni każą płacić Ukrainie za gaz.W ubiegłym tygodniu spór wokół floty zaostrzył się, kiedy Ukraińcy zajęli obsadzoną przez Rosjan latarnię morską w Jałcie. Kijów twierdzi, że Rosjanie bezprawnie eksploatują jeszcze 35 latarni oraz innych instalacji

Prezydent Bydgoszczy nakazał usunięcie drastycznej wystawy o aborcji

zadośćuczynienia za utrudnienia w przeprowadzeniu wystawy - zapowiedział na stronie internetowej fundacji Mariusz Dzierżawski, członek rady fundacji.Dzierżawski zaznaczył, że fundacja zawarła umowę dzierżawy fragmentu placu na siedem dni. Decyzję o usunięciu ekspozycji porównał do walki władz komunistycznych w

Sąd: Kłodzko nie dostanie 30 mln za pałacyk zwrócony Kościołowi

wybudowanie nowego ośrodka dla chorych. "Na razie, do końca 2012 r. mamy z zakonem umowę dzierżawy zamku za 120 tys. zł rocznie, ale wiemy, że zakonnicy chcieliby tam otworzyć jakiś ośrodek turystyczno-hotelowy i spodziewają się zysku rzędu 40 tys. zł miesięcznie" - mówił PAP Baldy. Reprezentująca

ANR poratuje budżet państwa. Setki tysięcy hektarów ziemi na sprzedaż

honorować warunki dzierżawy do jej wygaśnięcia (zwykle są to umowy na kilka lat). ANR chce też sprzedać blisko 50 tys. ha gruntów, do których są roszczenia reprywatyzacyjne. Prezes ANR mówi, że teraz dawni właściciele i ich spadkobiercy mogą skorzystać co najwyżej z prawa pierwszeństwa zakupu. Dzierżawca

Bogaci wykupują ziemię rolną w biednych krajach

prezydenta. Nasze zwyczaje zabraniają sprzedaży lub dzierżawy ziemi obcym" - powiedział niedawno prasie Rajoelina. Lista zestawiona przez AFP powstała na podstawie raportu pozarządowej organizacji Grein: Na Ukrainie amerykański bank Morgan Stanley nabył 40 tys. hektarów ziemi uprawnej, rosyjska firma

27 stycznia wyrok w precedensowej sprawie orzeczenia Komisji Majątkowej

wyliczyli ich rzeczoznawcy - kosztowałoby wybudowanie nowego ośrodka. Baldy powiedział, że ostatnio powiat zawarł pięcioletnią umowę z zakonem na dzierżawę zamku, ale podkreślił, że "niczego to nie gwarantuje". Wcześniej Baldy mówił, że zakonnicy chcieliby tam otworzyć jakiś ośrodek turystyczno

Wiceminister od Gęsickiej robił interesy z przestępcą

dowód. To zawarta 20 marca 2004 r. umowa dzierżawy na 10 lat połowy ziemi, którą Szczot kupił z Tomaszem B. (ok. 82 ha). Pod dokumentem są podpisy Kosikowskiego i żony wiceministra Elżbiety Szczot, adiunkta z Katedry Prawa Sakramentów KUL. - Umowę podpisaliśmy w obecności Szczota. Szczot stwierdził, że

Starożytne miasto i jego skarby przetrwały wojny i talibów. Teraz Chińczycy je po prostu wyburzą

podpisaniem umowy dzierżawy. Pod wpływem nacisku opinii międzynarodowej, a także przeczuwając PR-ową porażkę, MCC dała archeologom trzy lata na przeniesienie zabytków. Naukowcy twierdzą, że potrzebują przynajmniej 30 lat, nie mogli jednak odrzucić ultimatum. Afgańscy archeolodzy wykonujący większość prac na

Jak poznańskie targi utopiły 14 milionów

dzierżawi bowiem Wojciech Sz., właściciel gospodarstwa rolnego (500 ha ziemi, 140 sztuk bydła). W 1993 r. przejął tutejszy PGR. Ma umowę na dzierżawę ziemi do 2011 r. Pierwszy błąd popełnia AWRSP. Przed przekazaniem ziemi TON Agro musi zapytać dzierżawcę, czy chce kupić ziemię (zgodnie z ustawą przysługuje

Soska: owce powrócą na Błonia, będą wyścigi koni

rolnik nie musi przedstawiać żadnych pisemnych umów dzierżawy czy posiadania terenu. Wystarczy, że prowadzi tam działalność rolniczą! Dopłaty unijne przysługują nawet wówczas, gdy działalność rolnicza nie jest działalnością podstawową - przekonuje Soska.

Płodna ziemia wiceministra rozwoju

kredytu temu, kto miał uprawiać ziemię). Jednak Kosikowski ma w ręku dowód. To zawarta 20 marca 2004 r. umowa dzierżawy na dziesięć lat. Dotyczy połowy ziemi, którą Szczot kupił z B. (ok. 82 ha). Podpisana jest przez Kosikowskiego i żonę wiceministra Elżbietę Szczot, adiunkta z Katedry Prawa Sakramentów

Centrum handlowe obok Stadionu Narodowego? Tajny pomysł

partnerstwa publiczno-prywatnego: w zamian za długoterminową dzierżawę gruntów inwestorzy wyłożyliby pieniądze na infrastrukturę taką jak hala czy boiska. Skontaktowałem się z pracownią Bose ze względu na jej doświadczenie przy projektowaniu obiektów handlowych. Nie było formalnej umowy, architekci

Szef MSZ Ukrainy: Nie uznamy Abchazji i Osetii Płd.

rynku na dzierżawę ziemi (...) a aktywów wykorzystywanych przez rosyjską flotę nie uważano za dobra, za które należy płacić" - oznajmił wówczas ukraiński prezydent.Obecnie za dzierżawę obiektów na Półwyspie Krymskim Rosja płaci Ukrainie 97,5 mln dolarów rocznie. Suma ta jest odpisywana od

PiS nie ma zaufania w sprawie Okrąglaka do prezydenta

Radni wyrazili zgodę na umowę o partnerstwie publicznoprawnym przy modernizacji Okrąglaka; za było 16 radnych, 6 przeciw. - Byłem przeciw, bo uważam, że Okrąglak należy zburzyć. Ziemię sprzedać, a warta jest z 50 mln zł, dołożyć i wybudować nowy obiekt - mówi szef klubu radnych PiS-u Arkadiusz

Wraca kolejka gondolowa

zrobić wszystko, by mu pomóc. Nie ma oczywiście mowy o naszym zaangażowaniu finansowym. A w tym przypadku ryzyko podejmuje tylko pan Mikosza. My przecież nie tracimy gruntu, a umowę dzierżawy w każdej chwili możemy wypowiedzieć. Nasze koszty są więc symboliczne, a przecież sukces, jeżeli kolejka

Uprzątną bazar PKS Stadion

choć częściowo ucywilizować. Miejskie Biuro Gospodarowania Nieruchomościami szykuje konkurs na dzierżawę ok. 6 tys. m kw. terenu w sąsiedztwie dworca. Dziś dzierżawi go kilka firm, m.in. Vipolex i Stadion. Teraz do wyścigu chce przyłączyć się też Kupiec Warszawski. Ta spółka wydzierżawiła już od

Znikająca czeska armia

budżet armii będzie rósł w najbliższych latach o 5-6 proc., to i tak nie może być mowy o utrzymaniu wszystkich jednostek. W 2015 r. kończy się ważność umowy o wynajmie 14 samolotów wielozadaniowych typu grippen, która kosztowała Czechy 20 mld koron, czyli ok. 800 mln euro. Przy okazji operacji NATO w

Jest projekt galerii i hotelu na placu Inwalidów. Inwestycje

Wiosną ubiegłego roku Konstanty i Hanna Strus, właściciele firmy deweloperskiej, która wygrała przetarg na niemal stuletnią dzierżawę wieczystą placu Inwalidów Wojennych, podpisali z miastem akt notarialny. Zakładali wówczas, że budowa ruszy już na początku tego roku. Plany te musieli zweryfikować

Spór o pałac Donnersmarcków

wtedy na 95-proc. bonifikatę ze względu na to, że obiekt jest zabytkowy i w fatalnym stanie technicznym - dodaje Tabaka. Za dzierżawę ziemi spółka zapłaciła jednorazowo 290,5 tys. zł i zgodziła się na 43,5 tys. zł rocznej opłaty. Miasto zarobiło na tym niewiele, ale pewnie uznało, że lepsze to niż nic

Znów coś "odleciało" z Gorzowa na południe! Tym razem Eurocopter

Ministerstwo Zdrowia zawarło umowę z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) na finansowanie lotniczych zespołów ratownictwa na kolejne trzy lata. Umowa nie przewiduje stworzenia bazy dla Eurocoptera w Gorzowie, choć jeszcze rok temu sprawa była otwarta. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zapewniało o tym

Zagrożona Farma Życia

starostwa Adam Wójcik. Z wnioskiem o przekazanie fundacji ziemi starostwo wystąpiło już do wojewody. Jerzy Miller wniosek odrzucił i odpisał, że nie wyobraża sobie podpisania umowy dzierżawy na tak krótki czas. Zdaniem wojewody Wspólnota Nadziei powinna dostać ziemię na 50 lat. - Mamy sprawdzoną fundację

Z dziejów garnizonu wojskowego w Świeciu

i Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich.Koszary wojskowe w Świeciu były własnością miasta. Jednostki wojskowe korzystały z nich na podstawie umowy o dzierżawie zawartej między miastem a wojskiem. Świecie miało mieć z tego tytułu określone dochody. Bywało jednak z tym różnie. Dla budżetu

Nie będzie budowy galerii bez własności ziemi

Galerię przy stadionie na Maślicach ma budować spółka WKS Śląsk, której większościowym właścicielem jest Zygmunt Solorz. Grunt pod inwestycję wart jest około 50 mln zł. Pierwotnie ustalono, że gmina Wrocław przekaże spółce ziemię w 30-letnią dzierżawę, dzięki czemu wciąż byłaby jej właścicielem

Ceny ziemi z ANR nieznacznie wzrosły w drugim kwartale 2008 r.

natomiast wysokość czynszu dzierżawnego. W nowo zawieranych umowach dzierżawnych, w drugim kwartale tego roku przeciętny czynsz za korzystanie z ziemi wyniósł równowartość 8,4 kwintala (dt) pszenicy za 1 hektar rocznie. Był on o ponad 30 proc. wyższy niż uzyskany w poprzednim kwartale(6,4 dt pszenicy za 1

Mieszkańcy z Marglowej chcą odkupić mieszkania od norbertanek. "Siostry się do nas do tej pory nie odezwały"

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości przy ul. Marglowej w Nowej Hucie zniknęło ze stron jednej z krakowskich agencji po nagłośnieniu sprawy przez TOK FM. Ale dopiero kilka dni temu norbertanki zerwały umowę na pośrednictwo sprzedaży. Od razu w portalach ogłoszeniowych pojawiło się prywatne

Poczta ustąpi i odda teren pod nowy dworzec PKS?

kursów dziennie do wschodniej Polski miało zaczynać się na Dworcu Zachodnim. Okazało się, ze tern dworca nie jest jeszcze potrzebny. Miasto jest więc skłonne przedłużyć spółce umowę dzierżawy terenu do końca przyszłego roku. Chce tylko wyrzucić stąd nielegalny handel. Jak pisaliśmy, ratusz chce budować

Wyciąg narciarski w Ogrodniczkach. Ostateczna likwidacja

Stowarzyszenie "Start" a wspólnota gruntowa, czyli okoliczni mieszkańcy, którzy są właścicielem ziemi, na której jest stok. Spór dotyczy nieuregulowanych spraw związanych z terminowym podpisywaniem umów i regularnym opłacaniem faktur za dzierżawę. - Wspólnota dalej chce być posiadaczem tego terenu, a

Grunt to rodzina Leppera

. - Tomasz Lepper wylicytował tak wysoki czynsz, że przy wykupie musiałby zapłacić ok. 18 tys. zł za hektar - kalkuluje nasz rozmówca, wysoki urzędnik Agencji. Jednak po podpisaniu umowy dzierżawnej z ANR Tomasz Lepper zrezygnował z dzierżawy ok. jednej trzeciej ziemi - 57 ha (resztę wciąż dzierżawi, ale

"Leśniczówka" - Jacek Kurski i jego dom

letnią siedzibą pierwszych sekretarzy KW PZPR z Elbląga. - Od lat już niszczała, więc się ucieszyłem, że przyjechał pan Kurski i chciał to wziąć - przekonuje nadleśniczy Michał Juchniewicz. Leśnik nie ogłosił przetargu na dzierżawę Danielówki, tylko podpisał w 1999 roku umowę najmu z Kurskim. - Bo kto

Banki hamują biurowiec na miejscu Supersamu

ziemią powstanie zaś czterokondygnacyjny parking na 770 samochodów. Firma BBI Development ma pozwolenie na budowę, ale nie zaczyna prac. Marcin Mizgalski z BBI Development tłumaczy, że ze względu na kryzys banki są dużo ostrożniejsze w udzielaniu kredytów. Paraliżuje je też skala inwestycji - koszt

Sportowe lotnisko zostaje na Krywlanach

Negocjacje w sprawie nowej umowy dzierżawy trwały ponad rok. Poprzednia, na mocy której aeroklub zajmował około 200 ha terenu na Krywlanach, wygasła jeszcze w 2007 r. Stronom trudno było osiągnąć porozumienie. Urzędnicy nie mieli nic przeciwko funkcjonowaniu lotniska jako takiego, ale zamierzali

Tysiąc nowych miejsc pracy w Michelin

umowy sprzed dwóch lat z polskim rządem na dzierżawę 82 h ziemi od miasta Olsztyn.

Parking - widmo już niedługo ożyje

tym terenie działa kilka słynnych w Warszawie antykwariatów, w tym kultowego punktu pana Krzysztofa Jastrzębskiego. - Od 4 lat żyjemy w niepewności - skarży się nam pan Krzysztof. Umowy dzierżawy są nam przedłużane na kilka miesięcy, o pół roku, najdłużej o jeden rok. Żyjemy jak na bombie. A to nie

Ruszyła pierwotna oferta Valinor z Rosji warta min. 643,5 mln zł

ok. 44 mln dolarów, z czego w latach 2011 i 2012 zainwestowanych zostanie 8,8 mln dolarów na mocy umów dzierżawy; - rozbudowa powierzchni magazynowej dla produktów rolnych dzięki modernizacji istniejących obiektów i zakupu nowych, za kwotę ok. 7 mln dolarów w latach 2011 – 2012; - sfinansowanie

Dworzec Główny zmieni się nie po poznania

bilety i coś do zjedzenia, bo przeniesiemy tam także część punktów gastronomicznych. Wszystko się pomieści, bo jest tam około 700 m kw. powierzchni. Kebabom dziękujemy PKP wypowiedziało już, z terminem na koniec roku, umowy sklepikarzom i restauratorom, którzy wynajmują pomieszczenia na Dworcu Głównym

Grunty rolne tylko dla rolników?

w tym wypadku prawo pierwokupu. Prawnicy znaleźli już jednak sposób, jak tego uniknąć. Rolnik zawiera ze swoim kontrahentem trzyletnią umowę dzierżawy z roczną datą wsteczną. W tym przypadku - powiedział nam jeden z rolników - to dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przed agencją. Ta interweniuje

Bazar nielegalny, ale dalej działa

dalsze handlowanie, odpowiadają, że czekają na to, co będzie się dalej działo. Koło południa na bazarze w centrum ciągle można było kupić warzywa, bieliznę czy produkty spożywcze. Kilku handlarzy rozłożyło skrzynki z warzywami również po drugiej stronie ulicy Fabrycznej - umowa dzierżawy terenu przed

Lotnisko w Białej Podlaskiej - reaktywacja

miał powstać tor Formuły 1 i stadion olimpijski. Jego projekt nazywano "drugim Las Vegas". Nic z tego nie wyszło. Toy dzierżawił ziemię od Agencji Mienia Wojskowego, ale ta wymówiła umowę, bo Turek nie płacił czynszu. Zniknął i zostawił długi.

Prezydent Łomży z zarzutami i bez władzy

tryb bezprzetargowy najmu, kiedy o nieruchomość stara się więcej niż jeden podmiot, a umowa dzierżawy przekracza długością trzy lata. W latach następnych pierwsza firma próbowała z miastem dogadać się odnośnie uzyskania prawa wieczystego użytkowania tego terenu. Wtedy też zaczęły się dziać dziwne

Prezydent Łomży z zarzutami i bez władzy

bezprzetargowy najmu, kiedy o nieruchomość stara się więcej niż jeden podmiot, a umowa dzierżawy przekracza długością trzy lata. W latach następnych pierwsza firma próbowała z miastem dogadać się odnośnie uzyskania prawa wieczystego użytkowania tego terenu. Wtedy też zaczęły się dziać dziwne rzeczy, bo magistrat

Mugabe drugi raz walczy o ziemię

Podczas podniosłej uroczystości prezydent Robert Mugabe wręczył czarnoskórym rolnikom umowy dzierżawne opiewające na 99 lat na farmy, które w ciągu ostatnich sześciu lat odbierał białym farmerom. - Ziemia zawsze była dla nas kwestią życia lub śmierci - powiedział prezydent. - Walczyliśmy o nią tak

Dzień na zdjęciach: środa, 13 kwietnia

służyły teraz tylko do szkoleń maszynistów. Nie zostaną więc włączone do codziennych rozkładów, bo Przewozy Regionalne nie podpisały jeszcze z województwem umowy na ich dzierżawę Warszawa. W Sejmie odbyła się prezentacja książki ''Drogi do wolności'' poświęconej działalności społecznej i politycznej

Co, gdzie i jak? Prokuratura sprawdza kościelne grunty

szpital w Bestwinie i dworzec PKS w Ostrołęce (obie instytucje podpisały z parafiami umowy wieloletniej dzierżawy) oraz atrakcyjne działki w okolicach Szyndzielni i Dębowca. Władze Bielska-Białej planują tam budowę wielkiego centrum rekreacyjnego. Otrzymane przez parafie grunty w wielu przypadkach miały

Francuzi stawiają na wiatr w Polsce

za 16 mln euro elektrownię w Lisewie na Wybrzeżu. Ale to dopiero początek. - Do 2012 r. chcemy postawić 34 farmy wiatrowe o mocy 1300 megawatów - mówił wczoraj na konferencji prasowej prezes firmy Jean-Claude Moustacakis. Firma ma już podpisane umowy dzierżawy ziemi na elektrownie o mocy ponad 600

Precedensowy proces dotyczący rozstrzygnięcia Komisji Majątkowej

końca 2012 r. mamy z zakonem umowę dzierżawy zamku za 120 tys. zł rocznie, ale wiemy, że zakonnicy chcieliby tam otworzyć jakiś ośrodek turystyczno-hotelowy i spodziewają się zysku rzędu 40 tys. zł miesięcznie" - powiedział PAP Baldy. Reprezentująca w sądzie Skarb Państwa Prokuratoria Generalna

Zamieszanie ze stypendiami rektora Seidlera

sumę niższą niż połowa czynszu z jednego lokalu! Z powodu konstrukcji umowy dzierżawy, którą zawarł jeszcze prof. Seidler, nie mogę jej zerwać. Właśnie trwa proces o wydanie mi nieruchomości. Wojciech Seidler dodaje, że zgodnie z umową ze stryjem miał mieć wpływ na to, kto będzie otrzymywać stypendium

Kusił wędkarzy, strażaków, a nawet gospodynie

pałacu. Jednak ustawa o gospodarce nieruchomościami jasno mówi, że przekazać ziemię w wieczystą dzierżawę może jedynie wójt, dopiero wówczas radni głosują nad propozycją. Stanisław Wójcicki, wójt Kurowa tłumaczy, że z politykiem PO bezpośrednio nie rozmawiał, natomiast jego propozycję usłyszał podczas

Ziemia w Zimbabwe wraca do białych farmerów

bezpieczeństwa Didymus Mutasa zastrzega jednak, że umowy dzierżawne nie oznaczają odwrotu władz od reformy rolnej ani nawet przyznania, że doprowadziła ona do ruiny kwitnący jeszcze niedawno kraj. - Ziemia w Afryce należy do Afrykanów i już zawsze tak będzie - zastrzegł minister. Poparli niewłaściwych

O. Rydzyk inwestuje w sporty wodne

prawo do pierwokupu ziemi. - Wyraziliśmy zgodę na dzierżawę fundacji za 41 tys. zł rocznie, bo zależy nam na zagospodarowaniu i uporządkowaniu tego terenu - mówi Krzysztofa Bełz, rzecznik centrali KZGW. - Umowa nie została jeszcze podpisana, nad jej projektem pracują prawnicy z Regionalnego Zarządu

Czego w policji nie znaleźli inspektorzy NIK

Katowicach wybrała wykonawcę, który nie oferował najniższej ceny. Obszerny raport NIK wskazuje, że inspektorzy, choć ustalali, czy są realizowane inwestycje i remonty, oraz oglądali, w jakich warunkach pracują policjanci, nie odwiedzili ziemi częstochowskiej. A szkoda, bo być może udałoby się w końcu ustalić

Jura. Komu zależy na Jaskini Głębokiej?

dziesięcioletnią dzierżawę, przejęło bowiem od prywatnych właścicieli także obowiązki z tytułu posiadania ziemi w rezerwacie, w tym dotyczące ochrony przyrody. - Chcemy wykupić działki wokół Jaskini Głębokiej i przekazać je skarbowi państwa. Zakup może sfinansować Ekofundusz. Musimy mu jednak dostarczyć

Samoobrona przeciw Kalinowskiemu

Podpisy przerwano zbierać dwa tygodnie temu, po tym jak PSL zaapelowało do wszystkich ugrupowań o zawiązanie koalicji na rzecz wynegocjowania najkorzystniejszych warunków w sprawie sprzedaży ziemi cudzoziemcom. W piątek rząd zdecydował, że trzy- lub siedmioletni okres dzierżawy niezbędny unijnemu

Minister Kaczyńskiego podejrzany o oszustwo

, rolnik spod Kraśnika, oświadczył, że to on dzierżawił pole. Dowodem na to, zdaniem Kosikowskiego, jest podpisana przez żonę Jacka S. umowa dzierżawy (dotyczy ona połowy powierzchni gospodarstwa). Kosikowski zabiegał o podpisanie dokumentu, bo liczył właśnie na dopłaty unijne. Jednak nie zobaczył ani

Jak zakonowi odleciało pół miliona

prokuratury przeciwko Markowi P. Umowa dzierżawna obowiązywała do 2018 r. z możliwością przedłużenia na kolejne 12 lat. Firma nie bawiła się jednak w zarządzanie parkingiem, lecz od razu go podnajęła. Według prokuratury po dwóch latach dzierżawy Marek P. namówił przeoryszę norbertanek do fikcyjnej (o tym

Rydzyk bierze port

prezes Krajowego Zarządu Mariusz Gajda. Umowa dzierżawy została zawarta 23 października, trzy dni po wyborach. Czynsz - 41 tys. rocznie (3 złote za metr!) - jest wielokrotnie niższy od cen rynkowych. W Toruniu ceny zaczynają się od 15 zł rocznie (za metr). W terenie, gdzie wcześniej Regionalny Zarząd nie

Dopłaty zmieniły podejście rolników do Unii

wrócić. Dlatego ziemia utrzymywana jest w rękach rodziny, ewentualnie dzierżawiona sąsiadom. I rolnik może kontrolować, co się z nią dzieje, nie musi spisywać umowy dzierżawy, może brać dopłaty. Tylko że dopłaty mają trafić do użytkowników ziemi. - Na wsi bardzo często stosowana jest niepisana zasada: ty

Te potwory zabiorą mi ptaki. Sokolnik walczy z wiatrakami [ZDJĘCIA, WIDEO]

większości chętnie podpisywali umowy, za dzierżawę kawałka gruntu pod wiatrak i drogę dojazdową obiecywano im trzy tysiące miesięcznie. - Ale nikt nic przy tym nie tłumaczył, z czym się to tak naprawdę wiąże. Nagrałem więc na dziesiątki płyt filmy o wiatrakach, o hałasie, o wibracjach. Zacząłem rozdawać

Luksusowe śródmieście, czyli koniec Gildii

na zawsze. Dlatego też umowa na dzierżawę była zawsze podpisywana na czas określony. Zapis o terminie trzech miesięcy jest niezbędny. Inaczej rozmowy o spółce mogłyby zająć kolejne lata, co uniemożliwiłoby jakąkolwiek inwestycję na Targu Rakowym i Siennym. Polecamy - Kto ważniejszy: hipermarket, czy

CBA bada działki Kościoła

rzeczniczka dzielnicy Białołęka Bernadeta Włoch-Nagórny. Jacek Malicki, wicedyrektor ANR w Warszawie: - Mamy wątpliwości dotyczące określenia wartości gruntów wskazanych jako mienie zamienne. Zwracamy uwagę na plany gminy Białołęka. Poza tym grunty te objęte są ważną do 2015 r. umową dzierżawy. Nieoficjalnie

Ferenc: Czas na parking wielopoziomowy

, zamierzają ruszyć tam z potężną inwestycją. Do klasztoru ma być dobudowane skrzydło, ma powstać nowy parking (nie wiadomo do końca czy na, czy pod ziemią), a nad parkingiem mają się rozciągać ogrody w stylu włoskim. Wg wcześniejszych ustaleń obecny parking miał zostać zamknięty już z końcem września. Jednak

Koniec najbardziej prymitywnego targowiska

wakacji prymitywne targowisko zamieni się w parking dla klientów pozostałości po Jarmarku Europa. Zarządza nim spółka Kupiec Warszawski, która w środę podpisała też umowę na dzierżawę Bułgarowa. Nie obyło się bez trudności - w poniedziałek miasto unieważniło konkurs na jego zagospodarowanie, bo Kupiec

Korupcja w Agencji Mienia Wojskowego

Zielonogórska prokuratura po kilku miesiącach śledztwa oskarżyła byłego prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz podległego mu w Gorzowie dyrektora. W grę wchodzą m.in. spore łapówki i sprzedaż ziemi bez przetargów. W sierpniu ub.r. NIK opublikowała miażdżący raport z ogólnopolskiej kontroli

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów