ujemny przyrost naturalny

PAP

Lubuskie. Po raz pierwszy zanotowano ujemny przyrost naturalny

Lubuskie. Po raz pierwszy zanotowano ujemny przyrost naturalny

W 2013 r. po raz pierwszy od momentu powstania woj. lubuskiego zanotowano ujemny przyrost naturalny w regionie. W porównaniu do 2012 r. liczba jego mieszkańców zmniejszyła się o 1,8 tys. i na koniec ub. roku wynosiła 1 021 470 osób.

Po raz pierwszy od 6 lat mamy ujemny przyrost naturalny. Winny kryzys?

PRZEGLĄD PRASY. Demografowie są zaskoczeni - w pierwszym półroczu tego roku odnotowaliśmy, po raz pierwszy od 6 lat, ujemny przyrost naturalny - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Katastrofa demograficzna na północy Bułgarii. Winne: ujemny przyrost naturalny i emigracja

Liczba ludności w północnej części Bułgarii maleje siedem razy szybciej w porównaniu do populacji na południu kraju - alarmuje Petar Iwanow, profesor psychologii społecznej, cytowany przez serwis Novinite.com. Specjaliści przewidują, że w ciągu najbliższych 50 lat populacja Bułgarii zmaleje o 2 mln osób. Już dzisiaj zmniejsza się o 164 osoby każdego dnia.

Demografowie: nadal będzie spadać liczba mieszkańców wielu dużych miast

zachodzących zmian niż migracje wewnętrzne był przyrost naturalny. Ujemny przyrost naturalny najbardziej wyraźny jest w Łodzi - w ciągu 20 lat liczba zgonów w stosunku do liczby urodzeń była wyższa o ponad 86 tys. "W tym mieście mniej niż jedna piąta spadku liczby ludności wynikała z salda migracji

Sekielski: "Mówicie, że katastrofa, państwo się wali, a z drugiej strony stać nas na socjal...". Duda na to: "Bo rządy złe"

Sekielski: "Mówicie, że katastrofa, państwo się wali, a z drugiej strony stać nas na socjal...". Duda na to: "Bo rządy złe"

i jesteśmy przekonani, że teraz takie dobre, proobywatelskie rządzenie jest możliwe - wyjaśniał Duda. - Ono jest konieczne, ponieważ mamy ujemny przyrost naturalny i rodzina musi znaleźć się na pierwszym miejscu - kontynuował poseł PiS. - To rodzinę trzeba wspomagać, bo to najmniejsza wspólnota

To już katastrofa demograficzna? Możliwe aż 40 tysięcy więcej zgonów niż narodzin w 2013 roku

To już katastrofa demograficzna? Możliwe aż 40 tysięcy więcej zgonów niż narodzin w 2013 roku

. dzieci, a umrze ponad 400 tys. osób - wyjaśnia "Rzeczpospolita". W powojennej historii Polski najgorzej pod tym względem było w 2003 roku. Ale wówczas ujemny przyrost wyniósł "zaledwie" 14 tys. Jak zauważa dziennik, niewielką przewagę zgonów odnotowano również w latach 2002 oraz 2004

Napieralski: ujemny wzrost naturalny to wina prawicy

6 lat, ujemny przyrost naturalny - w I półroczu tego roku urodziło się o prawie 16 tys. dzieci mniej niż rok wcześniej. Jak ocenił Napieralski, w Polsce są dwie rzeczywistości. "Jedna rzeczywistość to ta, która jest tutaj nieopodal, kreowana w Sejmie przez większość parlamentarną PO-PSL. To też

"Dziennik Gazeta Prawna": W kryzysie dzieci się nie rodzą

Niespodziewanie liczba urodzeń znów jest niższa niż zgonów (o 2 tys.), wynika z najnowszych danych GUS. Tymczasem demografowie spodziewali się, że jeszcze przez co najmniej 2-3 lata będzie działać efekt tzw. echa wyżu demograficznego. Okazuje się, że załamanie przyszło wcześniej. W I półroczu tego r

Radom: najniższy przyrost naturalny na Mazowszu, najwyższa stopa bezrobocia

Mazowszu, które w 2012 r. odnotowało ujemny przyrost naturalny (-1,1 w przeliczeniu na na 1 tys. mieszkańców); oznacza to, że liczba zgonów była większa, niż liczba urodzeń. W Ostrołęce wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł 3,4, a w Płocku i w Warszawie - 0,2. Radom wyróżnia się także na tle innych miast

"Rz": Polki na Wyspach rodzą najwięcej dzieci po Brytyjkach. Za nami Pakistanki

"Rz": Polki na Wyspach rodzą najwięcej dzieci po Brytyjkach. Za nami Pakistanki

trudniej jest podjąć decyzję o powrocie. Należy podkreślić, że w 2013 r. w Polsce urodziło się 370 tys. dzieci. Ta liczba była tak niewielka, że odnotowano rekordowy po II wojnie światowej ujemny przyrost naturalny. - Gdyby Polki urodziły dzieci w kraju zamiast na Wyspach, mielibyśmy dodatni bilans - mówi

GUS: w 2014 o 12 tys. mniej Polaków niż rok wcześniej

naturalnego (liczony na 1000 ludności) wyniósł 0,1 proc. (przed rokiem był ujemny i wynosił -0,5; na początku bieżącego stulecia był bliski 0 prom, natomiast w 1990 r. wyniósł ponad 4 prom.). Drugim elementem powodującym zmiany w liczbie ludności jest ujemne saldo migracji zagranicznych definitywnych (na

Opolskie. Wydano ponad 13 tys. Opolskich Kart Rodziny i Seniora

. najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w odniesieniu do liczby osób zameldowanych. Projekty Specjalnej Strefy Demograficznej będą finansowane z unijnych pieniędzy. Zarząd województwa chce przeznaczyć na ten cel nawet ponad 300 mln euro.

Hałas i korki płoszą ludzi z metropolii

Hałas i korki płoszą ludzi z metropolii

będą się nadal wyludniały, m.in. dlatego, że zmniejszać się będzie cała ludność naszego kraju (za sprawą ujemnego przyrostu naturalnego). Dodatkowo utrzymywać się może emigracja zarobkowa także przyczyniająca się do wyludniania się miast.

GUS: Polaków nadal ubywa; eksperci: to zły znak dla gospodarki

również, że w 2013 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny ludności - przede wszystkim w wyniku mniejszej niż w poprzednim roku liczby urodzeń, przy jednoczesnym wzroście liczby zgonów. Liczba urodzeń była mniejsza od liczby zgonów o ok. 15 tys. osób; współczynnik przyrostu naturalnego liczony na 1000

Warmia Mazury Senior Games - wystartują zawodnicy z 14 krajów

;Ministerstwo, od stycznia 2014 roku, jeszcze bardziej zaangażowało się w aktywność osób starszych. To bardzo ważna sprawa, ponieważ osób dojrzałych jest coraz więcej. Znajdujemy się w niżu demograficznym, mamy ujemny przyrost naturalny, a średnia długość życia stale rośnie. Sport pomaga seniorom zachować dobrą

Najpierw pieniądze, potem dzieci - GUS o demografii

Najpierw pieniądze, potem dzieci - GUS o demografii

Z danych GUS-u wynika, że tradycyjny model rodziny wielodzietnej zanika w regionach, w których do tej pory był silniejszy niż czynniki ekonomiczne. Świadczy o tym ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego na przykład na Podlasiu czy Lubelszczyźnie. Gazeta dodaje, że statystycznie na jedną kobietę na

Opolskie. Wydano ponad 24,2 tys. Opolskich Kart Rodziny i Seniora

Karta Rodziny i Seniora to jeden z projektów realizowanych przez region w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Wpływ na złą sytuację demograficzną regionu ma m.in. najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i

II Kongres Rodzin zachęca do tworzenia prorodzinnych samorządów

rozwiązań przyjaznych rodzinie, jak choćby w województwie opolskim, które ma najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w odniesieniu do liczby osób zameldowanych, podejmuje jednak wiele skutecznych inicjatyw zachęcających mieszkańców do założenia rodziny

Opolskie. Rusza projekt Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Wpływ na złą sytuację regionu ma m.in. najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w odniesieniu do liczby osób zameldowanych. Projekty Specjalnej Strefy Demograficznej będą finansowane z unijnych pieniędzy. Zarząd

Rynek mieszkań w Irlandii się załamuje przez powroty imigrantów

"Irish Independent" cytuje głównego ekonomistę banku AIB, Johna Beggsa. Ocenia on, że w obecnym i przyszłym roku w Irlandii 15,7 tys. mieszkań pozostanie pustych. W ub.r. po raz pierwszy od 20 lat Irlandia odnotowała ujemny przyrost liczby ludności. Przyrost naturalny na poziomie 45 tys

Trwają prace nad śląską Kartą Dużej Rodziny

Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącymi przyrostu naturalnego w woj. śląskim tylko w 2010 r. - po czternastu latach wartości ujemnych - odnotowano jednorazowo minimalny dodatni wynik. Od tego czasu wskaźnik ten ciągle spada, w 2012 r. różnica między liczbą żywych urodzeń a zgonów wyniosła minus 4,5 tys

Omówienie XLI copiątkowego quizu wiedzy

Omówienie XLI copiątkowego quizu wiedzy

Iławskim, w zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego. Na jeziorze znajduje się kilkanaście wysp.6. Według danych za lata 1990-2008 przyrost naturalny wyniósł ponad 50 proc. Tuż za nim, pod tym względem, znajduje się teren Bliskiego Wschodu.7. Kwiatek widoczny na zdjęciu to mieczyk. Po łacinie jego

Liczba ludności Rumunii zmalała o ponad 12 proc. w ciągu dekady

Liczba ludności Rumunii zmalała o ponad 12 proc. w ciągu dekady

. - Migracja za granicę jest głównym powodem spadku populacji Rumunii, w połączeniu z ujemnym przyrostem naturalnym - powiedział rzecznik urzędu statystycznego Ilie Dumitrescu.Dane o emigrantach budzą szczególne zaniepokojenie, bo w Rumunii osób zatrudnionych i płacących podatki jest około 5 milionów (27 proc

Bułgaria/ Ponad połowa dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich

urodzeń, przyrost naturalny jest w Bułgarii nadal ujemny. Ludność tego kraju starzeje się, a przeciętny wiek obywatela wynosi nieco ponad 41 lat.

Komorowski: można łączyć myślenie o rodzinie z myśleniem o biznesie

realizowanych przez region w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Wpływ na złą sytuację regionu ma m.in. najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w odniesieniu do liczby osób zameldowanych

GUS: Liczba ludności Polski w 2008 r. zwiększyła się o ok. 20 tys. osób

W 2008 r. - przyrost naturalny był dodatni i wyniósł ponad 35 tys. "W latach 1997-2007 rejestrowano ubytek liczby ludności Polski, która zmniejszyła się wówczas o ponad 175 tys. osób. Bezpośrednią przyczyną był notowany w latach 1984-2003 spadek liczby urodzeń przy prawie nieistotnych zmianach

W Niemczech rodzi się więcej dzieci

dzietności. We Francji np. na jedną kobietę przypada dwoje dzieci. Aby utrzymać stabilny rozwój populacji współczynnik dzietności powinien wynosić 2,1. W Niemczech od wielu lat utrzymuje się ujemny przyrost naturalny, a liczba ludności powoli spada; w 2010 r. populacja RFN skurczyła się o 0,1 proc., do 81,7

Bułgaria/ Bank udziela kredytów na zapłodnienie in vitro

przyrostu naturalnego. Bank nawiązał kontakty z klinikami dokonującymi zabiegu zapłodnienia in vitro, żeby uniknąć wykorzystywania środków w innych celach. Warunki udzielenia tego kredytu, nazwanego "Chcę mieć dziecko", nie różnią się od warunków udzielenia kredytów konsumpcyjnych.

Można składać wnioski o in vitro. W Częstochowie czekają na 36 par

jest ujemnym przyrostem naturalnym. Pod koniec 2011 r. radni Częstochowy zdecydowali, że w budżecie na przyszły rok miasto przeznaczy na dofinansowanie zabiegów in vitro 110 tys. zł. - Musieliśmy zlecić przygotowanie programu zdrowotnego. Opinię miała wydać Agencja Oceny Technologii Medycznych

Politycy zajmują się problemami społecznymi, jak mają nóż na gardle [KOMENTARZE]

całościowej wizji, jak rozwiązać te problemy. Do tej pory sytuacja np. rodzin wielodzietnych nie była tak dramatyczna. Ale ujemny przyrost naturalny i kryzys gospodarczy stał się wyzwaniem. Politycy zrobili do tej pory mało, bo nie czuli się przymuszeni. W momencie, gdy będziemy mieć nóż na gardle - chociaż

GUS: Liczba ludności spadła o 35 tys. osób

większości Polaków - powracających do kraju na stałe (z 7-9 na 11 tys.), podano dalej. W latach 1999-2006, w wyniku niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji zagranicznych, liczba ludności Polski zmniejszyła się o ponad 155 tys. "Z danych szacunkowych wynika, że w minionym roku

Pierwszy raz w Polsce: In vitro w budżecie miasta

opracowane i przedstawione - powiedział rzecznik częstochowskiego magistratu Włodzimierz Tutaj.Autorem pomysłu dofinansowania zabiegu in vitro dla mieszkańców Częstochowy, którzy bezskutecznie starają się o potomstwo, jest prezydent Matyjaszczyk. Jak tłumaczył, inicjatywa podyktowana jest ujemnym przyrostem

Prezydent zachęca samorządy do szukania najlepszych rozwiązań dla rodzin

odpowiedzialność" - zaznaczył Komorowski. Jak mówił, na przykładzie województwa opolskiego - które ma najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w odniesieniu do liczby osób zameldowanych - widać, jak istotne jest zauważenie w odpowiednim momencie, że coś

Komorowski: można łączyć myślenie o rodzinie z myśleniem o biznesie

Seniora to jeden z projektów realizowanych przez region w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Wpływ na złą sytuację regionu ma m.in. najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w

Bułgaria: ponad połowa dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich

, przyrost naturalny jest w Bułgarii nadal ujemny. Ludność tego kraju starzeje się, a przeciętny wiek obywatela wynosi nieco ponad 41 lat.

Kraków ma już więcej mieszkańców niż Łódź

awansował na drugie miejsce w kraju? Zarówno w Łodzi jak w Krakowie przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń a zgonów jest ujemny, ale w Łodzi zjawisko to jest o wiele silniejsze. W ciągu trzech kwartałów 2007 r. różnica między liczbą zgonów a urodzeń wynosiła w Łodzi minus 3.497, a w

W końcu mamy w Polsce (prawdziwy) wyż demograficzny!

kraju urodziło się wówczas 364 tys. dzieci. W konsekwencji zanotowaliśmy ujemny (o 4 tys.) przyrost naturalny. - W 2008 r. po raz pierwszy od lat w Polsce została przekroczona liczba 400 tys. urodzeń - przyszło na świat ponad 413 tys. dzieci. W Małopolsce urodziło się prawie 37 tys. dzieci - blisko o 3

Demografowie: za 25 lat liczba łodzian spadnie poniżej 600 tys.

nadchodzących latach jest nieunikniony. Już od połowy lat 80. ub. stulecia liczba zgonów jest corocznie większa od liczby urodzeń, zaś w ostatnich latach z reguły różnica ta wynosi rocznie ok. 3,5-4 tys. osób. Według Szukalskiego należy oczekiwać, iż ujemny przyrost naturalny w najbliższych 10 latach osiągać

Merkel odbiera becikowe

chciały w ten sposób zachęcić Niemki do macierzyństwa. Kraj coraz bardziej boryka się z ujemnym przyrostem naturalnym. W Polsce becikowe wypłacane jest jednorazowo, po urodzeniu dziecka. W Niemczech pieniądze dostaje się przez rok. Dotyczy to rodzica (zwykle matki), który po urodzeniu dziecka zdecydował

Bułgarski bank udziela kredytów na zapłodnienie in vitro

rodzaj kredytu, szefowa Gospodarczego i Inwestycyjnego Banku (Cibank) Cwetelina Borysławowa. "Pieniądze nie powinny stawać się barierą do urodzenia dziecka" - podkreśliła Borysławowa i dodała, że inicjatywa jest ważna w warunkach utrzymującego się w Bułgarii od prawie 20 lat ujemnego przyrostu

Przegląd mediów

Prawna --Po raz pierwszy od 2005 r. w Polsce wystąpił ujemny przyrost naturalny   Puls Biznesu --Jeronimo Martins Dystrybucja, właściciel Biedronki, złożył w UOKiK wniosek o przejęcie części majątku spółki MarcPol   ISB --Spółka zależna Echo Investment ma umowę kredytową na 18 mln euro --Złoty

Komorowski: można łączyć myślenie o rodzinie z myśleniem o biznesie

Seniora to jeden z projektów realizowanych przez region w ramach programu Specjalnej Strefy Demograficznej, który ma przeciwdziałać wyludnianiu się województwa. Wpływ na złą sytuację regionu ma m.in. najniższy wskaźnik dzietności w kraju, ujemny przyrost naturalny i najwyższy odsetek emigrantów w

Przeżywamy regres demograficzny o niespotykanej w Europie skali?

Komentuje dr hab. Barbara Bień (Polskie Towarzystwo Gerontologiczne): Polska od kilku lat ma ujemny przyrost naturalny. Bo choć średnia długość życia powoli się wydłuża, to dużo gwałtowniej spada wskaźnik urodzeń. Nieuprawnione - a więc czysto propagandowe - jest jednak stwierdzenie, że pod tym

Bunt dużych rodzin. Chcą buspasów i zniżek na basen

w Radzie Miasta. Projekt programu przygotowali urzędnicy z myślą o tym, by "chronić rodziny wielodzietne i tym samym zapobiec prognozowanemu ujemnemu przyrostowi naturalnemu oraz zahamować odpływ mieszkańców Poznania do gmin ościennych".Zasadniczą częścią projektu ma być Karta Rodziny

Polska wymiera. Więcej zgonów niż narodzin. Jedna z najgorszych sytuacji na świecie

1. LICZBY. Polska wyludnia się. Do kwietnia tego roku urodziło się zaledwie 121 tys. dzieci. W tym czasie zmarło 142 tys. osób - podaje GUS. Tak źle nie było od 8 lat, zauważa "Rzeczpospolita". Ostatni raz z ujemnym przyrostem naturalnym mieliśmy do czynienia w latach 2002-2005 - i był to

Episkopat o aborcji: Byłaby to zbrodnia

opiekunów, edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej i finansowanie z budżetu państwa aborcji, antykoncepcji i zapładniania in vitro. "Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego" - podkreślają biskupi. Członkowie Rady

Bułgaria będzie w UE krajem o najwyższej umieralności

emigrantów wynosiła 18-20 tysięcy rocznie. W 2006 roku Bułgaria liczy tyle samo mieszkańców, ile 50 lat temu. Przyrost naturalny jest ujemny i wynosi minus 5,4 promila. Statystycy odnotowują jednak i pozytywną tendencję - w ubiegłym roku w Bułgarii urodziło się 71.075 dzieci - o 1.189 więcej niż w poprzednim

Na Ukrainie idą głosować nawet nieboszczycy

ciągu roku wzrosła o 20 proc. Podobnie jest w równie pomarańczowym obwodzie sumskim. W kraju, który od 16 lat ma ujemny przyrost naturalny, to kolejna rewelacja. Kisielow twierdzi, że pomarańczowi dorzuciwszy sobie głosów na zachodzie, spróbują storpedować wybory na wrogim sobie wschodzie kraju

Niemcy nie chcą mieć dzieci

. W Niemczech z roku na rok rodzi się mniej dzieci. Według najnowszych danych w 2005 r. na świat przyszło 690 tys. Niemców. Rok wcześniej - 709 tys. Problem ujemnego przyrostu nie jest w Niemczech niczym nowym, trend ten trwa od lat 70. Do tej pory lukę wypełniali imigranci, ale w ostatnich latach

Biskupi apelują o odrzucenie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie

rodziców i opiekunów, edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej i finansowanie z budżetu państwa aborcji, antykoncepcji i zapładniania in vitro. "Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego" - podkreślają biskupi

O czym marzy Viktor Orbán?

ministra gospodarki nazywa "narodowym sportem Węgrów", czyli unikaniem płacenia podatków. Do wyjścia z szarej strefy ma zachęcić Węgrów podatek liniowy, który w ciągu trzech lat ma zejść do 16 proc. (obecne progi podatkowe to 18, 26 i 38 proc.). Z kolei z ujemnym przyrostem naturalnym rząd chce

Rosjanie chcą ponownie zasiedlać Syberię

mieszka o ponad 15 proc. mniej obywateli Rosji (czyli ok. 9 mln) niż w chwili rozpadu Związku Radzieckiego w 1991. Demografowie ostrzegają, że z powodu ujemnego przyrostu naturalnego oraz emigracji Rosjan może tam zostać w 2015 r. zaledwie 4,5 mln mieszkańców. Sąsiedztwo przeludnionych Chin sprawia, że

[DZIEŃ NA ŻYWO] W dniu wyborów "msze wyborcze" PiS? "Nie, nie ma takiej akcji"

- ogłasza Grzegorz Napieralski. - GUS poinformował nas o tym, że jest ujemny przyrost naturalny. Nie rodzą się dzieci - mówi z grobową miną kolejny zdziwiony polityk. - Młodzi ludzie boją się mieć dzieci - dodaje sugerując, że wszyscy młodzi tych dzieci są - "upragnionych dzieci".11:32

Sieroty po imperium

chłopaki" Tiita Ojasoo, zabawnego, a zarazem na swój sposób tragicznego portretu bałtyckiej republiki, która stoi w obliczu demograficznej katastrofy. Przyrost naturalny w Estonii jest ujemny, jeśli to się nie zmieni, w ciągu 30 lat liczba Estończyków zmniejszy się o połowę z miliona do 500 tys. Grupa

Wielkie oczy królika

przyrost naturalny...). Choć enerdowcy, podobnie jak bohaterowie filmu, po obaleniu muru i zjednoczeniu kraju przeżyli rozczarowanie, poczucie degradacji. Byli i tacy (są do dziś), którzy woleliby w miejsce totalitarnego NRD osobne, demokratyczne państwo. Ale wydarzenia historyczne potoczyły się szybciej

Dziecko = ulga podatkowa?

wychowującym dzieci). Za ulgami dla rodzin w podatku dochodowym przemawia zdaniem Ligi ujemny przyrost naturalny w Polsce i likwidacja Funduszu Alimentacyjnego. LPR szacuje, że jej propozycja kosztowałaby budżet 6 mld zł rocznie. - Idea jest słuszna. Nikt nie kwestionuje, że rodzina wychowująca dzieci musi

25 lat III RP na zdjęciach. Zobacz historię ostatniego ćwierćwiecza rok po roku

nastaniem III RP współczynnik dzietności spadł poniżej 2,1 dziecka na kobietę, która gwarantuje ciągłość demograficzną Polski. W wyniku gwałtownego spadku urodzeń przyrost naturalny był ujemny i wynosił minus 18 tys. ludzi. Takiej sytuacji nie notowano od 1921 roku z wyjątkiem czasów wojny. Jeśli nic się

Polska ma Eurobasket, ale o tym nie wie

zakończeniu igrzysk, że w przyszłym roku będzie odpoczywał, ale liczba gwiazd światowego formatu i tak będzie jednak wystarczająca. Jednak poza kibicami koszykówki, którzy jeśli nawet nie są w Polsce gatunkiem wymarłym, to notują ujemny przyrost naturalny, niewiele osób w Polsce zdaje sobie z tego sprawę

Merkel wciąż z szansami na kanclerza

związane z ujemnym przyrostem naturalnym. Gdy wreszcie każdy Niemiec zapłaci 25-proc. podatek i zniesione zostaną wszystkie ulgi, skończy się problem budżetowego deficytu. A przy tym szefowa CDU ciągle powtarzała: - Niemcy muszą być lepsi, bardziej konkurencyjni, lepiej wykształceni. Przywykły do komfortu

Szwajcarzy w Warszawie

opowiadaniach Fleur Jaeggy z tomu "Gniew niebios", zaludnionych przez bohaterów starych, wyalienowanych, zdziwaczałych. Niemal jedna trzecia Szwajcarów mieszka samotnie, od 30 lat kraj odnotowuje ujemny przyrost naturalny, a średnia długość życia należy do najdłuższych w Europie. Tematem poruszanym

[DZIEŃ NA ŻYWO] Mamy ważniejsze problemy niż komfort chuliganów - Tusk rozmawiał z kibicami

. rodzin wielodzietnych nie była tak dramatyczna. Ale ujemny przyrost naturalny i kryzys gospodarczy stał się wyzwaniem. Politycy zrobili do tej pory mało, bo nie czuli się przymuszeni. W momencie, gdy będziemy mieć nóż na gardle - chociaż pewnie jeszcze nie teraz - coś się zmieni. CZYTAJ CAŁY KOMENTARZ

Szałamacha: Dla gospodarki nic się nie stało

cokolwiek politycy chcą tam wykombinować, to i tak już się pewnych rzeczy nie odwróci, już się granic celnych nie postawi z powrotem, już się przepływu ludzi i towarów nie zatrzyma, zresztą byłoby to niemożliwe w państwach o ujemnym przyroście naturalnym, jakimi są Niemcy czy Francja. Paweł Szałamacha

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Przyrost naturalny

Przyrost rzeczywisty populacji w procentach oszacowania na rok 2011. Przyrost naturalny – różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą liczbę zgonów, ujemna - odwrotnie. Jeśli mamy do czynienia z wartością ujemną, mówimy

Fazy rozwoju demograficznego

. Przyrost naturalny jest wtedy ujemny. Faza I wpływ warunków przyrodniczych na przyrost naturalny przyrost naturalny na granicy możliwości biologicznej 0.2-0.3% życie było nieustanną walką o przetrwanie (wojny, walki plemienne, epidemie np. dżuma w XIV w.) po wojnie duży przyrost kompensacyjny czyli chęć

Physalaemus spiniger

to z jego domniemanie dużej liczebności, łatwości w przystosowywaniu się do nowych warunków życia, a także braku przesłanek, aby populacja miała się kurczyć w szybkim tempie.Przyrost naturalny populacji jest ujemny z powodu wycinki lasów, turystyki oraz ludzkiego osadnictwa. Akcje ochronneWystępuje w kilku chronionych

Wyż kompensacyjny

Wyż kompensacyjny - szybki, niekontrolowany wzrost liczby urodzeń na danym terenie, spowodowany dążeniem społeczeństwa do wyrównania strat wojennych. W Polsce w 1955 przyrost naturalny wyniósł 19,5 promili.

Ludność Łańcuta

Śródmieście (-6,9?). W Śródmieściu duży procent mieszkańców stanowią ludzie w podeszłym wieku, dlatego przyrost naturalny jest wyraźnie ujemny.Na wzrost przyrostu naturalnego wpływa wiele czynników, np. Związki małżeńskie Ilość zawieranych związków małżeńskich w latach 1980–2005 charakteryzuje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.