użytkowanie wieczyste w odrębną własność

PAP

Senatorowie PO złożyli projekt tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej

Senatorowie PO złożyli projekt tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej

Danie samorządom i Skarbowi Państwa prawa pierwokupu praw i roszczeń do nieruchomości - to jedno z założeń projektu tzw małej ustawy reprywatyzacyjnej przygotowanej przez senatorów PO. Projekt został w czwartek złożony w Senacie - poinformował PAP senator Aleksander Pociej (PO).

Suwałki. Program rozwoju przedsiębiorczości na lata 2014-2020

Przygotowanie nowych terenów pod inwestycje czy mieszkania dla młodych - takie działania na rzecz rozwoju Suwałk (Podlaskie) zakłada program rozwoju przedsiębiorczości na lata 2014-2020. W środę przyjęła go suwalska rada miejska.

Prezydent Warszawy chce "małej" ustawy reprywatyzacyjnej

# dochodzi m.in. więcej szczegółów z projektu ustawy #

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

PO chce przekształcić spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe

notarialny już nie będzie potrzebny. Wystarczy, że zarząd lub walne zgromadzenie spółdzielni wyda uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności poszczególnych lokali w danej nieruchomości. Jedyną formalnością będzie wtedy założenie księgi wieczystej, do której sąd wpisze nazwisko nowego właściciela. Lidia

Projekt regulujący stan prawny gruntów na wsi przyjęty przez rząd

Wspólnoty gruntowe są pozostałością uwłaszczeń włościan dokonywanych na terenach byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego w XIX wieku i stanowią szczególnego rodzaju własność. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego charakter wspólnoty gruntowej "aczkolwiek zbliża się do współwłasności

Własność lokatorska

wyda uchwałę określającą przedmiot odrębnej własności poszczególnych lokali w danej nieruchomości. Jedyną formalnością będzie wtedy założenie księgi wieczystej, do której sąd wpisze nazwisko nowego właściciela.Utworzenie wspólnoty będzie łatwiejsze, bo do podjęcia decyzji miałoby wystarczyć poparcie

Spółdzielcy mieszkaniowi nie chcą reform? Platforma szykuję zmianę

zakłada, że w ciągu 12 miesięcy uzyskają grunt na własność przez zasiedzenie, o ile nie zgłosi się właściciel. Pół biedy, jeśli jest nim gmina, bo mogłaby oddać spółdzielni grunt w użytkowanie wieczyste. Ale osoba prywatna miałaby roszczenie o odszkodowanie. W Warszawie w grę wchodzą ogromne kwoty

Lokatorska własność: Wspólnoty wyprą spółdzielnie mieszkaniowe?

Lokatorska własność: Wspólnoty wyprą spółdzielnie mieszkaniowe?

, że zarząd lub walne zgromadzenie spółdzielni wydadzą uchwałę określająca przedmiot odrębnej własności poszczególnych lokali w danej nieruchomości. Jedyną formalnością będzie wtedy założenie księgi wieczystej, do której sąd wpisze nazwisko nowego właściciela.Utworzenie wspólnoty będzie łatwiejsze, bo

Hipoteka jak kamfora, banki płaczą

W całym kraju zapanował run na przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Ludzie myślą: własność to własność, nie wygasa jak użytkowanie po 99 latach. Dodatkowo do przekształceń zachęcają gminy, udzielając znaczących bonifikat, nawet do 99 proc. wartości ziemi. I nie byłoby w tym nic

Wieczyste użytkowanie dla działkowców jest niekonstytucyjne

powoduje ewidentne ograniczenie własności i pozostaje w sprzeczności z gwarancjami dla własności komunalnej. Rada Miejska twierdzi też, że gmina została pozbawiona dochodów z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste, co ograniczyło jej możliwości realizacji zadań własnych. Dlatego - według

Resort sprawiedliwości uporządkuje księgi wieczyste skarbu państwa

o ułatwienia w procesie przekształcania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności pytał w Sejmie poseł PiS Andrzej Dera. Wiceminister podkreśliła, że w każdej ze spraw majątkowych sąd indywidualnie rozstrzyga o zasadności roszczeń, korzystając z konstytucyjnej zasady

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego na wnioskodawcę (uprawnionego) nie znajduje jednak zastosowania w przypadku, gdy nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny lub gdy spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu , na którym wybudowała sama budynek

Sprzedałeś mieszkanie? Zapłać podatek za przypisany do niego grunt

Sprzedałeś mieszkanie? Zapłać podatek za przypisany do niego grunt

interpretacji przepisów przychyliło się też Ministerstwo Finansów. Jego zdaniem "przedmiotowe zwolnienie od podatku [czyli ulga meldunkowa] nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów

Jak wykupić mieszkanie komunalne ze zniżką?

. Sprzedaż lokalu wiąże się ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokalu. Zatem bonifikata udzielona od ceny lokalu dotyczy również udziału w prawie własności lub w prawie użytkowania wieczystego. Obecnie wynika to jednoznacznie z przepisu art. 68 ust. 1a ustawy o

Sejm o mieszkaniach i budownictwie

posłom, że ich projekt w dalszym ciągu budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. Użytkowanie wieczyste we własność Podobne zarzuty padały do niedawna pod adresem projektu ustawy mającego umożliwić kilkuset tysiącom użytkowników wieczystych gruntów przekształcenie tego prawa we własność. Posłowie chcieli

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Ewidencja Wyposażenia

. Wieczysta licencja na użytkowanie programu.

Zarządzanie szkoleniami PL+

kontrolą jego poprawności,
- Praca w sieci komputerowej,
- System praw dostępu do programu,
- Nieograniczona ilość danych,
- Wieczysta licencja na użytkowanie programu,

Użytkowanie wieczyste

oraz własność jednostki samorządu terytorialnego rozdziały: 3 dotyczącym oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, 4 dotyczącym przetargu oraz 8 dotyczącym opłat; ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Powstanie prawa użytkowania wieczystegoDo

Własność

ją jako dziedzictwo, dzierżenie wieczyste. Prawo średniowieczne nie tworzyło ścisłego wielkiego przedziału pomiędzy prawem własności a prawem na rzeczy cudzej. Własność zawierała prawo posiadania, użytkowania i – w dopuszczalnych przez prawo granicach – rozporządzania rzeczą i ustanawiania dziedzica

Własność podzielona

Własność podzielona – utworzona przez glosatorów odmiana własności, przysługującej jednocześnie więcej niż jednemu podmiotowi. Funkcjonuje (choć w odmiennym zakresie) do dziś. Sensu strictoInstytucja historyczna (dziś podobne jest do niej użytkowanie wieczyste). Jej wzorcem była emfiteuza

Użytkowanie górnicze

Użytkowanie górnicze - prawo podmiotowe uprawniające do korzystania z przestrzeni w górotworze. Może być ustanowione przez Skarb Państwa, któremu przysługuje na zasadzie wyłączności własność górnicza, tj. własność złóż kopalin strategicznych, wód leczniczych, wód termalnych, solanek

Prawo rzeczowe

polskiego prawa rzeczowego charakterystyczne jest zamknięcie przez ustawodawcę katalogu praw rzeczowych – tzw. zasada numerus clausus praw rzeczowych: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.