turystyka wiejska

PAP

Sawicki: turystyka wiejska wciąż za mało popularna w Polsce

Sawicki: turystyka wiejska wciąż za mało popularna w Polsce

Turystykę wiejską prowadzi w Polsce ok. 8 tys. gospodarstw, oferując prawie 85 tys. miejsc noclegowych - poinformował w piątek minister rolnictwa Marek Sawicki. Jego zdaniem jednak Polacy korzystają z ofert agroturystycznych w niewystarczającym stopniu.

Sawicki: warto skorzystać z ofert agroturystycznych

Warto skorzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych, to nie tylko wysoki standard usług, dobre jedzenie i piękna przyroda, to także powrót do korzeni - zachęcał podczas środowej konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki.

Anna Komorowska: Coraz więcej kobiet angażuje się w życie społeczne

Problem przywództwa na wsi, zwłaszcza kobiet, maleje. Coraz więcej pań angażuje się w życie społeczne - zwróciła uwagę małżonka prezydenta Anna Komorowska podczas debaty w Koninie poświęconej roli kobiet we wspólnotach lokalnych.

Lubuskie. Powstaną kolejne przystanie turystyczne na Odrze

- "Zefirem" - został wybudowany w ramach wcześniejszego projektu związanego z ożywieniem turystycznym Odry. W opisywany projekt zaangażowały się: gmina wiejska Nowa Sól, Siedlisko, Otyń, Sulechów, gmina wiejska Zielona Góra, Czerwieńsk, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca oraz miasto Kostrzyn

Świętokrzyskie. Ponad 520 mln zł trafiło na wieś z regionalnej puli PROW

. świętokrzyskiego stanowią obszary wiejskie, zamieszkiwane przez 55 proc. wszystkich mieszkańców regionu. "Takie projekty jak odnowa wsi, wodno-kanalizacyjne, melioracje, scalanie gruntów, a także te podejmowane w ramach działania +Leader+ (realizowanym przez Lokalne Grupy Działania - PAP), które uwalnia

Puszcza Białowieska przyciąga turystów zniżkami i specjałami kuchni

możliwa za rok. Wprowadzenie programu lojalnościowego zakłada, że jeśli będzie większe zapotrzebowanie na usługi turystyczne, to będą one tańsze. Mają na tym zyskać i turyści, i ci, którzy w okolicach Puszczy Białowieskiej żyją z turystyki. Program powstaje za pieniądze z UE z Programu Rozwoju Obszarów

Świętokrzyskie. 26 mln zł na inwestycje na terenach wiejskich

przylegających do Świętokrzyskiego Parku Krajobrazowego. Dla naszej gminy stawiającej na turystykę to bardzo ważne przedsięwzięcie" - powiedział PAP Kopacz. Jak przypomniał w rozmowie z PAP członek zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, było to jedno z ostatnich rozdań z Programu Rozwoju

NIK pozytywnie o wykorzystaniu środków przez społeczności wiejskie

budowę i remonty obiektów publicznych na terenach wiejskich, organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz zachowania dziedzictwa kulturowego

Ankieta ODR: jeziora główną atrakcją wiejskiego wypoczynku na Mazurach

tym regionie nie są szczególnie zainteresowane atrakcjami typowymi dla wczasów pod gruszą. Wiejskie kwatery wybierają głównie ze względu na ciszę, spokój i chęć uniknięcia tzw. turystyki masowej. Większości nie interesuje natomiast sama możliwość przebywania w gospodarstwie i kontakt z architekturą

Chiny. Zakaz turystyki pod pozorem wyjazdów na szkolenia

Według oficjalnych zaleceń funkcjonariusze partyjni będą musieli szczegółowo opisywać wydatki na cele zbliżone do "rozrywki i turystyki"; zakazano również rezerwacji luksusowych hotelowych apartamentów. Kolejny zapis dotyczy zakazu korzystania z zabiegów pielęgnacyjnych oferowanych np. w

Opolskie. Będzie nabór na tzw. wsparcie przygotowawcze dla LGD

LGD to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego na obszarach wiejskich, w którym uczestniczą zarówno przedsiębiorcy, jak i np. stowarzyszenia czy samorządy. Korzystają one z pieniędzy unijnych dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Z końcem czerwca wygasa jednak okres

Targi turystyczne "Na Styku Kultur" od piątku w Łodzi

Wśród wystawców znajdą się instytucje samorządowe i lokalne z niemal wszystkich regionów Polski, uzdrowiska i sanatoria, ośrodki SPA, obiekty turystyczne i noclegowe. Będzie można zapoznać się z bogatą ofertę agroturystyki i turystyki wiejskiej. "Łódzkie biura podróży i touroperatorzy

Podkarpackie. Priorytety nowego zarządu województwa

trzy departamenty: dróg i transportu publicznego; promocji, turystyki i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa. Buczak zapowiedział, że wśród najważniejszych inwestycji drogowych w regionie jest budowa obwodnicy Brzozowa (już się rozpoczęła) oraz budowa połączeń kolejowych w aglomeracji

Elbląg. Powstał przewodnik kajakowy po Kanale Elbląskim, Drwęcy i Welu

styczniu wydały one po polsku, angielsku i niemiecku ponad 200-stronnicowy przewodnik kajakowy i jego elektroniczną wersję na urządzenia mobilne. Przygotowały też film reklamujący uroki spływów po Kanale Elbląskim, Drwęcy i Welu. "Liczymy na ożywienie u nas takiej formy turystyki. Na Krutyni jest

Białoruskie kołchozy staną się centrami turystycznymi

Białoruskie kołchozy staną się centrami turystycznymi

białoruskie potrawy.Agroturystyka na Białorusi zaczęła rozwijać się kilka lat temu. W wieloletnich planach rozwoju turystyki białoruscy urzędnicy postawili na promowanie wiejskich zwyczajów i dzikiej przyrody. Ich zdaniem, ten rodzaj turystyki będzie szczególnie atrakcyjny dla gości z krajów Europy Zachodniej.

Zachodniopomorskie szuka swoich mocnych stron

wysokie standardy ekologiczne. Przez rozwój biogospodarki ma wzrosnąć zatrudnienie na obszarach wiejskich, przymorskich i przemysłowych. Kolejną obok biogospodarki regionalną specjalizacją jest działalność morska i logistyka, w tym technika morska mocno tutaj osadzona, ale która musi odpowiadać na

Lasy Państwowe chcą dalej pomagać samorządom w ich rozwoju

. Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Life czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyjaśnił, że wiele współpracujących z LP gmin to obszary o wysokim stopniu zalesienia i dużej atrakcyjności turystycznej. Na tych terenach często są czyste rzeki, jeziora

Sawicki o priorytetach resortu rolnictwa

dla niego kwestie związane z wykorzystaniem środków w ramach Programu Obszarów Wiejskich (PROW). Jeszcze w poniedziałek minister ma wnioskować o wycofanie tego programu z porządku obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów, aby można było przeprowadzić dodatkowe konsultacje z organizacjami rolniczymi

Zielona Góra. Budżet na 2015 rok: prawie 108 mln zł na inwestycje

i na prezydenta. Odstąpiono od nich z uwagi na zbliżający się termin połączenia miasta z gminą wiejską, które nastąpiło 1 stycznia 2015 r. "Uchwała budżetowa rzadko kiedy w pełni zaspokaja wszystkie potrzeby danej wspólnoty samorządowej, stąd trudno oczekiwać ocen celujących. Budżet Zielonej

Podlaskie. Koalicja PO-PSL w sejmiku - marszałek wskazany przez ludowców

Tyszkiewicz i prezes PSL w regionie Wojciech Dzierzgowski, w umowie koalicyjnej zapisany został zakres odpowiedzialności poszczególnych ugrupowań we władzach samorządowych województwa podlaskiego. I tak PSL w zarządzie województwa ma odpowiadać m.in. za rolnictwo, obszary wiejskie i europejskie fundusze

Świętokrzyskie. 16 konkursów z nowego RPO jeszcze w 2015 r.

budownictwo, przemysł metalowo-wytwórczy, przetwórstwo spożywcze i rolnictwo, turystykę prozdrowotną, technologie informacyjno-komunikacyjne, rozwój energetyczny a także branże kongresowo-targową. Nowością w RPO na lata 2014-2020 są m.in. Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) w skład których wchodzą gminy

Jest projekt budżetu powiększonej Zielonej Góry

mieszkańcy podczas zebrań wiejskich sami zadecydują, na co je wydać. "Można więc powiedzieć, że na budżet obywatelski na terenach gminy przeznaczamy aż 18 mln zł" - podkreślił prezydent Zielonej Góry. W dziale inwestycji znalazło się także 6 mln zł zarezerwowanych na zadania, które zostaną

Małopolskie. Ponad 12 tys. turystów odkrywało Beskid Wyspowy

Gospodyń Wiejskich, częstujące potrawami regionalnymi. Na koniec sezonu 14 września zaplanowano IV Festiwal "Beskidzka Podkówecka" w Kasinie Wielkiej. Beskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich, położona pomiędzy doliną Raby a Kotliną Sądecką na terenie województwa małopolskiego

PAIiIZ: Mazowieckie wciąż najatrakcyjniejsze inwestycyjnie w Polsce

całej gospodarki regionalnej, przemysłu, handlu, usług dla biznesu i turystyki), łódzkie dla inwestycji przemysłowych w przemyśle kapitało- i wiedzochłonnym), zachodniopomorskie (dla inwestycji przemysłowych i handlowych), a także opolskie, lubelskie i podkarpackie - dla przemysłu. Wszystkie

Małopolskie. Turyści ruszają odkrywać Beskid Wyspowy

, twórcy ludowi oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które będą częstować potrawami regionalnymi. Na koniec wędrówek 14 września zaplanowano IV Festiwal "Beskidzka Podkówecka" w Kasinie Wielkiej. Dla turystów ośrodki turystyczne Beskidu Wyspowego przygotują atrakcyjną ofertę "Weekend za pół ceny

Podlaskie. Ponad 1,1 mln zł z UE na rozwój wsi

Konkursy organizuje Lokalna Grupa Działania (LGD) "Puszcza Knyszyńska". Działa ona na terenie gmin: Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. Dofinansowanie można otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W

Łódzkie. 2,26 mld euro na harmonijny rozwój regionu w ramach RPO

. mieszkańców, miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarów wiejskich o słabej dostępności usług publicznych. "W najbliższych latach planowane są działania, których celem będzie wzmocnienie roli i znaczenia Łodzi wśród pozostałych ośrodków metropolitalnych w kraju. Będzie to m.in

Podlaskie. Marszałek województwa podzielił kompetencje

, współpraca z zagranicą i promocja województwa czy finanse. Wicemarszałek Anna Naszkiewicz (PO) odpowiada m.in. za edukację, sport i turystykę oraz za inwestycje, wicemarszałek Maciej Żywno (PO) - za rozwój regionalny i Regionalny Program Operacyjny oraz za kulturę i dziedzictwo narodowe. Członek zarządu

Małopolskie. Turyści znów będą odkrywać Beskid Wyspowy

miejscowościach zaprezentują się zespoły regionalne, kapele, twórcy ludowi oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które będą częstować potrawami regionalnymi. Na koniec wędrówek 14 września zaplanowano IV Festiwal "Beskidzka Podkówecka" w Kasinie Wielkiej. Dla turystów ośrodki turystyczne Beskidu Wyspowego

Świętokrzyskie. Unijne pieniądze dla Kielc i miast północy regionu

Gór Świętokrzyskich, obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych i obszar uzdrowiskowy (okolice Buska-Zdroju i Solca-Zdroju). Projekty w ramach OSI nie będą realizowane przez pojedyncze samorządy, ale ich partnerstwa. Kielecki Obszar Funkcjonalny (KOF) powołano w styczniu 2014 r. Poza

Małopolskie. Rozpoczyna się odkrywanie Beskidu Wyspowego

organizowany w lipcu Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Rytmy i Smaki", na którym w ośmiu miejscowościach zaprezentują się zespoły regionalne, kapele, twórcy ludowi oraz Koła Gospodyń Wiejskich, które będą częstować potrawami regionalnymi. Na koniec wędrówek 14 września zaplanowano IV

Internet dla wsi

Akcja skierowana jest do mieszkańców gmin wiejskich. Warunkiem wzięcia udziału w programie jest powołanie grupy skupionej wokół szkoły, biblioteki czy parafii i opracowanie projektu opisującego cel zainstalowania internetu (m.in. edukacja, upowszechnienie turystyki w regionie). Szczegóły programu

W Zaborze powstanie Lubuskie Centrum Winiarstwa

parterowych budynków, o typowo wiejskiej architekturze wraz z dużym parkingiem i rozległym terenem rekreacyjnym. Inwestycja będzie kosztowała 3,8 mln zł; 99 proc. tej kwoty będzie stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Idea powstania Lubuskiej

Świętokrzyskie. 34 podmioty na szlaku promującym tradycyjną kuchnię

świętokrzyskiego" - dodała Wąsik. W wydawnictwie można znaleźć przepisy na potrawy - przesłane przez koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne - oparte na lokalnych surowcach i tradycyjnych recepturach. Można wybierać wśród przystawek, zup, dań głównych

Prezydent do rolników na Jasnej Górze: trzeba docenić plony 25-lecia polskiej wolności

oraz Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Prezentowane są m.in. maszyny rolnicze, produkty rolne. Są też stoiska promujące turystykę wiejską i rolnictwo ekologiczne. Pierwsze ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze odbyły się 5 września 1982 r. z inicjatywy wspólnoty ogrodników, rolników i działaczy

Podkarpackie.XI Karpacki Jarmark Turystyczny w Ustrzykach Dolnych

Krystiana Herby z Rzeszowa, a także konkursy i zabawy edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Natomiast dla smakoszy koła gospodyń wiejskich i lokalni restauratorzy przygotują potrawy regionalne. Na jarmarku będzie można zobaczyć i kupić wyroby karpackich rękodzielników i artystów, m.in. rzeźby, biżuterię

Są pieniądze na inwestycje na wsi

Żeby zdobyć pieniądze z tego działania w ramach "Programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013", należy mieć dobry pomysł na inwestycje, które pozwalają uzyskiwać dodatkowe dochody z działalności innej niż rolnicza. Następnie trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć w oddziale

Wielkopolskie. Pieniądze z OSI na transport i rozwój gospodarczy

sportu i turystyki. Chodzi o parkingi Park&Ride, stacje przesiadkowe, wypożyczalnie rowerów. Koszt projektu wstępnie szacujemy na ok. 30 mln zł" - dodał. Z przeprowadzeniem podobnych przedsięwzięć nosi się Gniezno i Piła. Gniezno ma w planach modernizację taboru komunikacji w mieście i okolicznych

Świętokrzyskie. Samorządy stawiają na turystykę rowerową

; jeszcze z poprzedniego okresu programowania. "Widać, że ten projekt pociąga za sobą kolejne plany inwestycyjne nie tylko w bazę noclegową. Kolejne gminy chcą przyłączyć się do trasy, budując własne ścieżki" - powiedział PAP dyrektor departamentu odpowiedzialnego za promocję i turystykę w

Sawicki o priorytetach resortu rolnictwa

środków w ramach Programu Obszarów Wiejskich (PROW). Jeszcze w poniedziałek minister ma wnioskować o wycofanie tego programu z porządku obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów, aby można było przeprowadzić dodatkowe konsultacje z organizacjami rolniczymi. Wyjaśnił, że "przyszły PROW ma być bardziej

Świętokrzyskie. 1,5 mld zł wsparcia dla biznesu ze środków UE

północy województwa i zarazem największe po Kielcach ośrodki w regionie: Skarżysko-Kamienną, Starachowice oraz Ostrowiec Świętokrzyski, które w opinii samorządowców tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Przewidziano także wsparcie dla obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych

Świętokrzyskie. 1,5 mld zł wsparcia dla biznesu ze środkó UE

Interwencji - obejmujące trzy miasta północy województwa i zarazem największe po Kielcach ośrodki w regionie: Skarżysko-Kamienną, Starachowice oraz Ostrowiec Świętokrzyski, które w opinii samorządowców tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Przewidziano także wsparcie dla obszarów wiejskich o najgorszym

Świętokrzyskie. Kolejne specjały na Liście Produktów Tradycyjnych

utrzymaniu, więc dla uzyskania mleka w gospodarstwach hodowano kozy. Z przekazów ustnych wiadomo, że podstawą sukcesu w wytworzeniu sera koziego z Machor jest odpowiednie karmienie kóz, a następnie czysty udój zwierząt i właściwe ogrzanie mleka. W opinii kierownika oddziału Rozwoju Obszarów Wiejskich w

Wakacje w Korei Północnej spędzają tysiące turystów z Zachodu. Co ich tam ciągnie?

Podróż do Korei Północnej to wymagające przedsięwzięcie. W tym odizolowanym od reszty świata kraju turystyka jest ściśle kontrolowana i odbywa się prawie wyłącznie w zorganizowanych grupach, którym zawsze przypisywani są koreańscy przewodnicy. Ich rolą jest między innymi obserwowanie zachowania

Świętokrzyskie. Ponad 1,3 mld euro z UE na inwestycje w ramach programu regionalnego

realizować przedsięwzięcia związane z turystyką uzdrowiskową. Gminy skupione wokół Gór Świętokrzyskich będą zachęcane do opracowywania projektów wykorzystujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze subregionu. Natomiast obszary wiejskie będą mogły sięgać po środki unijne na wsparcia przedsiębiorczości

Prezydent do rolników na Jasnej Górze: trzeba docenić plony 25-lecia polskiej wolności

. maszyny rolnicze, produkty rolne. Są też stoiska promujące turystykę wiejską i rolnictwo ekologiczne.(PAP)

Bydgoska Wyspa Młyńska wygrała konkurs "Polska pięknieje"

Nagrody przyznano w siedmiu kategoriach: rewitalizacja, zabytek, produkt promocyjny, obiekt turystyczny/gastronomiczny, wydarzenie, współpraca transgraniczna i rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Bydgoska Wyspa Młyńska wygrała w kategorii rewitalizacja. Pokonała ponad 130 innych projektów

"Dziennik Polski": magister inżynier socjologii?

turystyka i rekreacja. Politechnika Białostocka oprócz turystyki i rekreacji oferuje studia politologiczne. Politechnika Radomska kształci pedagogów i nauczycieli wychowania fizycznego, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - na uruchomionym rok temu Wydziale Nauk Humanistycznych - uczy przyszłych

Ponad 53 mln zł unijnego dofinansowania na bazę turystyczną w Małopolsce

istniejących obiektów hotelarskich, przystosowanie obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich, podniesienie standardów istniejących obiektów noclegowych czy inwestycje w istniejące schroniska. W ramach programu wspierane będą także niektóre projekty gastronomiczne, bezpośrednio związane z turystyką

"Zablokujemy zakopiankę tak, że na Podhale nie wjedzie nikt"

działalności związanej z turystyką i wypoczynkiem. Mieszkańcy rozumieją potrzebę przebudowy i modernizacji mającej już swoje lata przeprawy, która nie dalej niż kilka lat temu przeszła gruntowny remont. Chcą, aby nowy most był postawiony w śladzie drogi krajowej 47 z możliwością poszerzenia go, ale z

Wójt nie chce tarczy antyrakietowej w gminie

. - I już wówczas byłem temu przeciwny - powiedział dzisiaj wójt Postomina Zbigniew Galek. Dodał, że gmina powinna postawić na rozwój turystyki. - Zamknięte wojskowe tereny z dziwnymi instalacjami raczej temu nie służą. Turyści się wystraszą i przestaną przyjeżdżać - stwierdził Galek. - Poza tym nie

Jeszcze nie jest za późno żeby zostać metalurgiem lub teologiem

, informatyka i ekonometria, fizyka, nauki ścisłe i ekonomia. Natomiast Szkoła Główna Handlowa i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego nie mają już miejsc na studiach dziennych. Uniwersytet Śląski prowadzi dodatkowy nabór na: biofizykę, chemię, edukację techniczno-informatyczną, filozofię, filologię klasyczną

Wieś dostanie granty na projekty internetowe

, wosku czy wikliny. Specjalnie stworzona witryna ma być rynkiem, gdzie rzemieślnicy będą wystawiać swe wyroby, a klienci mogliby je zamówić. W gminie Bierawa (woj. opolskie) ma powstać miniskansen z ośrodkiem szkolenia mieszkańców z teleinformatyki, a witryna internetowa ma promować turystykę i lokalne

Góra pieniędzy na szkolenia przed mistrzostwami

85 procent tej kwoty będzie pochodzić z Unii Europejskiej. - Program jest skierowany przede wszystkim do bezrobotnych (także niepełnosprawnych) oraz osób szukających pracy z obszarów wiejskich - wyjaśnia Mirosława Kwiatek, dyr. Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego

Eksperci UE będą naprawiać system zbierania podatków w Grecji

autostrady); a także projekty w turystyce, energii odnawialnej i rozwoju obszarów wiejskich. Oficjalnie KE nie chciała w czwartek komentować ogłoszonych przez grecki rząd w środę nowych środków mających pomóc w spełnianiu wymaganych przez trojkę fiskalnych celów. Grecja musi przekonać swoich kredytodawców

Za euro będziemy nowocześni

zajmują się turystyką. Przy udzielaniu dotacji preferencje dostaną te podmioty, które inwestują na terenach o wysokim bezrobociu, na obszarach wiejskich i małych miast. Najszybciej dotacje dostaną małe i średnie firmy, dużym dotacja może zostać przyznana wyjątkowo. Internet dla wszystkich Ponad 97 mln

Po indeks walczą w tłoku

orientalnych języków to duży atut na rynku pracy, gdy większości pracodawców już nie wystarcza sam angielski, a w Polsce i Europie inwestują azjatyckie koncerny. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego też zauważono zmianę trendów. Socjologia, na którą było 8 kandydatów na miejsce, w tym roku ma ich już tylko

1,2 mld euro dla Pomorza

. Dzięki RPO ma powstać 11 tys. miejsc pracy, 85 tys. mieszkańców obszarów wiejskich ma zyskać dostęp do szerokopasmowego internetu, dzięki inwestycjom w transport zbiorowy o 20 minut skrócić ma się dojazd do centrum metropolii, 200 hektarów miast ma być poddanych rewitalizacji, o 430 tys. zwiększyć się ma

Koniec strukturalnych negocjacji

), ( Rozwój zasobów ludzkich (praca), ( Restrukturyzacja i modernizacja obszarów wiejskich (rolnicy), ( Transport - Gospodarka morska (drogi, koleje, porty, lotniska) oraz ( Rybołówstwo. Nadto w ramach tzw. funduszy spójności (na duże projekty) Polska może otrzymać 4 mld 179 mln euro. Dodatkowo jest jeszcze

PSL się nie poddaje

Samoobrony: Stanisław Dulias (pierwsze miejsce w Gliwicach) i Michał Figlus (Sosnowiec). Zbigniew Witaszek ma startować w okręgu podwarszawskim. Z list PSL startuje też znana łyżwiarka Erwina Ryś-Ferens (drugie miejsce na liście warszawskiej). Są też osoby, które mają sięgnąć poza wiejski elektorat - jak

Eurowspółpraca między regionami

Jeżeli lubisz rower i góry, jeździłeś po trasach górskich na pograniczu polsko-czeskim, będziesz mógł uprawiać turystykę w tym regionie o 10 proc. taniej. Możesz za to podziękować Unii Europejskiej, bo 10-proc. rabat na jedzenie i noclegi w części placówek to zasługa specjalnej rowerowej karty

Pieróg z rewolucją w tle

przetrwały jeszcze żarna z białego piaskowca i spękane belki stropowe. Dziś w odremontowanym folwarku mieści się gospodarstwo agroturystyczne rekomendowane przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej. Spokój, łąka, na której pasą się folbluty gospodarza, mury grube na pół metra trzymające przyjemny chłód

Praca dla studenta

Fizycznego Józefa Piłsudskiego; ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Uniwersytet Warszawski; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania; Wyższa

Wolsztyn. Parada Parowozów i atrakcje na majówkę

najwięcej turystów i fanów kolei z Europy, USA, Japonii, Australii spotyka się w Wolsztynie.Tegoroczna parada odbędzie się po raz 18. i - uwaga! - kto wie, czy nie po raz ostatni. Władze i sejmik województwa wielkopolskiego obiecują, że powołają w tym roku spółkę, która ma rozwijać turystykę wokół

Perły w zapachu lip. Szlakiem drewnianych kościołów w Wielkopolsce

wywodzi się imię Rozalii.***Węglewo (6-7 km na południowy-zachód od Sławna i Imiołek) jest parafią już od połowy XIII w. Wiejską parafią, w której obrębie znalazł się i pozostaje do dziś Ostrów Lednicki, jedno z przypuszczalnych miejsc, gdzie mógł dokonać się chrzest Polski. Z siedziby władców w X-XI w

835 mln euro na rozwój Zachodniopomorskiego

Z blisko 16 mld euro, jakie Polska dostała na rozwój regionów, Zachodniopomorskie otrzyma 835 mln euro. To mniej więcej trzy roczne budżety Szczecina. Do tego trzeba doliczyć kolejne setki milionów euro: 306,5 mln na rozwój rynku pracy, 170 mln na rozwój obszarów wiejskich, 50 mln na wspólne

Nike 2008 dla Olgi Tokarczuk - "Bieguni" książką roku

, antropologów. Ja posłużyłam się intuicją i obserwacją uczestniczącą. Nie chodziło mi tylko o turystykę - turysta jest jedną z odmian bieguna. Dla mnie lepszym przykładem jest kloszard i każdy, kto wypadł poza stabilny porządek - odpowiadała pisarka w wywiadzie dla "Gazety". Na pozór "Bieguni

Najniebezpieczniejsze drogi świata

kilometrów szerokości. Więcej o samym Jakucku w serwisie "Turystyka"."Tunel śmierci" w MoskwieLefortovo: zabójczy tunel w Moskwie Zobacz wideo"Tunel śmierci" to nazwa, którą internauci nadali 4,5-kilometrowemu tunelowi Lefortowo w Moskwie. Droga stała się sławna po tym, jak w

II Akademickie Targi Pracy JOBBING

Piłsudskiego w Warszawie ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Służby Pożarniczej Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Euro na internet i starówkę, a głównie na drogi

turystykę". Tutaj na pieniądze mogą liczyć zarówno samorządy jak i instytucje kulturalne, służba zdrowia, w tym prywatna. W naszym regionie szczególnie ważna będzie poprawa infrastruktury uzdrowisk na południu województwa. Na priorytet 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

"Solidarna Polska - Wolnych Obywateli" - odpowiedź Jana Rokity na program PiS

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i niezbędnego ustawodawstwa krajowego, opracowanie programów wspierania realizacji celów polityki rolnej z wykorzystaniem pozarolniczych instrumentów pomocy krajowej oraz funduszy strukturalnych" mowa jest o jednym programie operacyjnym, podczas gdy należy

[DZIEŃ NA ŻYWO] Debata czterech partii, a w tym samym czasie wywiad z Kaczyńskim

zarejestrowanych. Liczymy na 21÷25 - czytamy na jego blogu. Proponuje również ''turystykę wyborczą'': prosimy naszych zwolenników z tych okręgów, w których nas nie zarejestrowano, o branie kart do głosowania w tych okręgach, w których będziemy startować!. Pomysł ciekawy, ale czy wyborcom będzie się

PE: pełna liberalizacja usług pocztowych od 2011

pięć dni w tygodniu, "za rozsądną cenę", także na rzadko zaludnionych terenach wiejskich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przeciwników szybkiej liberalizacji, eurodeputowani zadecydowali, że nowe państwa członkowskie oraz kraje o rozległej strukturze topograficznej i wyspiarskie będą mogły

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

turystyka wiejska

w gospodarstwie Lleida Hiszpania
Agroturystyka - forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Traktowana jako alternatywne do rolnictwa źródło dochodu mieszkańców wsi.Ta forma masowej turystyki obejmuje różnego rodzaju usługi, począwszy od zakwaterowania, poprzez częściowe lub całodniowe posiłki, wędkarstwo i jazdę konną, po

więcej o turystyka wiejska na pl.wikipedia.org

Najczęściej czytane

Zdjęcia - turystyka wiejska