trybunał definicją

mar

TK: Część ustawy o CBA niezgodna z Konstytucją

TK: Część ustawy o CBA niezgodna z Konstytucją

Artykuł 1 ustawy o CBA, zawierający definicję korupcji, jest niezgodny z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

USA zaniepokojone haską definicją zbrodni agresji

Stany Zjednoczone wyraziły na dorocznym Zgromadzeniu Państw Stron Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze zaniepokojenie opracowywaną obecnie przez Trybunał definicją agresji jako zbrodni w świetle prawa międzynarodowego.

PiS: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie niekonstytucyjna

PiS zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - poinformowali w czwartek posłowie tej partii. Ich zdaniem w ustawie znajduje się m.in. nieprawidłowa definicja "członka rodziny" i "przemocy w rodzinie".

Autorem definicji korupcji jest Julia Pitera

Autorem definicji korupcji jest Julia Pitera

Niektóre przepisy ustawy o CBA, w tym definicja korupcji i nieograniczone prawo gromadzenia danych niekoniecznych do bieżącego śledztwa, są sprzeczne z konstytucją i konwencjami europejskimi dotyczącymi korupcji - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny. Sędzia Marian Grzybowski wyjaśniał w ustnym

Lustracja: RPO zaskarży definicję dziennikarza

Lustracja: RPO zaskarży definicję dziennikarza

Kochanowski: Będzie skarga - wideo Kochanowski: Definicja dziennikarza w ustawie jest zła Zdaniem RPO, definicja dziennikarza z nowej ustawy lustracyjnej jest nie do przyjęcia. - Tam niemal wszystko było zaliczane od dziennikarstwa. Kochanowskiemu nie odpowiada również możliwość zakazu publikacji

Ast: TK rozstrzygnął jedną z zasadniczych kwestii, ale wiele pominął

ma rozróżnienia i definicji małej i dużej kasy. "Ale to jest zbyt mało. Cały szereg zarzutów takich jak naruszenie zasady woloności gospodarczej, naruszenie zasady zrzeszania się, zasady niedyskryminowania zostało przez Trybunał pominiętych" - podkreślił odnosząc się do umorzonych zarzutów

Zakres lustracji i definicja współpracy podzieliły sędziów TK

publikowanie przez IPN spisów nazwisk osób z archiwów służb specjalnych PRL, dlatego powinny się one ukazywać. Sędziowie Jerzy Ciemniewski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz i Mirosław Wyrzykowski w swoich zdaniach odrębnych krytykowali zaś uznanie przez TK za konstytucyjną nowej definicji współpracy z organami

TK: ograniczenie udziału w związkach zawodowych - niekonstytucyjne

02.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Wyrok TK oznacza, że zatrudnieni na "śmieciówkach" mogą należeć do związków zawodowych i je tworzyć

Trybunał UE: organizm niezdolny do rozwoju nie jest embrionem

embrion ludzki" - czytamy w materiałach Trybunału. Jeśli komórka jajowa ma wrodzoną zdolność rozwinięcia się w jednostkę ludzką, powinna być traktowana w taki sam sposób jak zapłodniona ludzka komórka jajowa. Te definicje będzie musiał wziąć pod uwagę sąd brytyjski, który zwrócił się do unijnego

Safjan: Konwencja antyprzemocowa mówi to samo, co polska konstytucja

Safjan: Konwencja antyprzemocowa mówi to samo, co polska konstytucja

Gościem Janiny Paradowskiej w Poranku Radia TOK FM był prof. Marek Safjan, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Prawnik wskazywał, że Polska powinna ratyfikować konwencję ws. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Jak na razie stosowna

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach

Celem zmian jest bowiem uzgodnienie polskiego prawa z unijną dyrektywą o promocji odnawialnych źródeł energii (OZE). Nowelizacja - którą zaproponowali posłowie PO - zawiera techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np

Mączyńska: wymogi nadzoru powinny być dostosowane do wielkości kas

"Spodziewałam się, że Trybunał nie zakwestionuje samej kwestii nadzoru nad SKOK-ami, ponieważ - co podkreśla Trybunał - nadzór ten jest konieczny po to, żeby zagwarantować bezpieczeństwo depozytów ludzi, zwłaszcza że klienci SKOK-ów to nie są klienci najbogatsi" - powiedziała PAP

Sejm przyjął poprawki senatorów do noweli ustawy o biopaliwach

wsparcie finansowe. Nowelizacja - którą zaproponowali posłowie PO - zawiera techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np. "uznanego systemu certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie

"Wystarczy porwać Janukowycza do Polski, żeby mógł stanąć przed Trybunałem?" Prof. Kuźniar: "Polska mogłaby..."

"Wystarczy porwać Janukowycza do Polski, żeby mógł stanąć przed Trybunałem?" Prof. Kuźniar: "Polska mogłaby..."

Ukrainie wypełniają definicję. Mówię o wątpliwościach, jakie miałby MTK. Bo my możemy się zgodzić, że proces Janukowyczowi się należy - mówił Roman Kuźniar. Zdaniem doradcy prezydenta nawet gdyby pomimo takich przeszkód trybunał w Hadze zająłby się sprawą, to "bardzo, bardzo długo czekalibyśmy na

Sejm znowelizował ustawę o biopaliwach

wyłącznie techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np. "uznanego systemu certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów, zatwierdzonych przez Komisję

Trybunał UE: otyłość może być uznana za niepełnosprawność

niepełnosprawnej. Teraz sąd duński musi orzec, czy otyłość Kaltofta mieści się w definicji pojęcia "niepełnosprawność". Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, wiążące dla wszystkich 28 państw członkowskich, ma tak głębokie implikacje dla prawa pracy, że zdaniem ekspertów może skłonić kraje UE do prób

Trybunał UE: Niezapłodnione ludzkie komórki jajowe to nie embrion. Zielone światło dla badań

Trybunał UE: Niezapłodnione ludzkie komórki jajowe to nie embrion. Zielone światło dla badań

, powinna być zatem traktowana w taki sam sposób, jak zapłodniona ludzka komórka jajowa. ... i jak to się ma do prawa brytyjskiego Te definicje będzie musiał wziąć pod uwagę sąd brytyjski, który zwrócił się do unijnego trybunału z prośbą o interpretację pojęcia embrionu ludzkiego. Wysoki sąd sprawiedliwości

Pracownicy na "śmieciówkach" mogą tworzyć związki zawodowe. Jest decyzja TK. "Koniec wykluczenia"

Pracownicy na "śmieciówkach" mogą tworzyć związki zawodowe. Jest decyzja TK. "Koniec wykluczenia"

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasO zbadanie zgodności z konstytucją i konwencją nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przepisów ustawy o związkach zawodowych wniosło do TK OPZZ. Związkowcy we wniosku przekazanym Trybunałowi wskazali na sprzeczność przepisów ustawy z art. 12 i 59

Gomułka: po wyroku TK mamy pytanie, czy objąć małe kasy gwarancjami BFG

Trybunał Konstytucyjny orzekł w piątek, że zapis ustawy o SKOK-ach przewidujący objęcie nadzorem finansowym małych kas SKOK jest niezgodny z konstytucją. Według TK ustawodawca przygotowując przepisy o SKOK-ach, powinien dokonać zróżnicowania stosowania prawnych środków nadzorczych nad kasami ze

W Sejmie stała podkomisja ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

analizą i wdrażaniem orzeczeń ETPCz zapowiadane było od wielu miesięcy. Polska jest na dwunastym miejscu wśród państw, przeciwko którym toczy się najwięcej postępowań przed ETPCz. W 2013 r. do ETPCz wpłynęło 5031 nowych skarg przeciwko Polsce, a rok wcześniej 5554. W ub. roku Trybunał chciał, by polski

Małopolskie. Zakopane nie podjęło uchwały o przeciwdziałaniu przemocy

W 2012 r. zakopiańscy radni skierowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie niezgodności z konstytucją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zdaniem części radnych ta ustawa zagraża rodzinie. Ich sprzeciw budzi m.in. zapis ustawy o powołaniu interdyscyplinarnego zespołu do

Poprawki Senatu do ustawy o biopaliwach

, przede wszystkim w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one m.in. do zmian definicji, takich jak "uznany system certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów, zatwierdzonych przez Komisję

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę austriackich gejów

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę austriackich gejów

Trybunał uznał, że wśród państw członkowskich Rady Europy nie było porozumienia w sprawie małżeństw jednopłciowych. Podkreślił, że artykuł konwencji gwarantujący prawo do małżeństwa nie nakłada na rząd austriacki obowiązku przyznania tego prawa parom tej samej płci.Sędziowie stwierdzili, że władze

Trybunał Konstytucyjny: Przepis o stawkach ustawy śmieciowej niezgodny z konstytucją

Art. 6k straci moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Z tego powodu - jak powiedział sędzia Stanisław Rymar w ustnym uzasadnieniu wyroku - "przepis, który nie określa maksymalnej wysokości stawki, nadal obowiązuje". Rymar dodał, że Trybunał zdawał sobie

Prof. Zoll: Konwencja antyprzemocowa to zamach na naszą cywilizację. "Nie" dla ratyfikacji

Dwa lata czeka na ratyfikację Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konserwatywni posłowie skutecznie odwlekają głosowanie. Wspiera ich były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll. W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną

TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne

definicji "przychody ze źródeł nieujawnionych" i "przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach". Trybunał orzekł jednocześnie, że obecnie obowiązujące przepisy stracą swoją moc dopiero po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Ten okres ma dać czas ustawodawcy

Rząd przyjął projekt noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego

"Najważniejszym z powodów wprowadzenia zmian do ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r." - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu(CIR) po wtorkowym posiedzeniu Rady

Sejm pozostawił 75 proc. stawkę podatku od ukrywanych dochodów

definicji przychodów ujawnionych w nieprawidłowej wysokości oraz dodatkowych (oprócz stawki 75 proc.) stawek podatku od ukrywanych dochodów. Posłowie PiS proponowali zastosowanie stawki 40 proc. w przypadku gdy łączna kwota ukrywanych przychodów nie przekracza dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia

Kondracki wybrany ponownie na szefa Polskiego Związku Działkowców

mija 19 lipca br. Jak tłumaczą działkowcy, nowy statut m.in. dookreśla kompetencje Krajowej Rady PZD i jej prezydium tak, by odpowiadały one ustawie o stowarzyszeniach. Wprowadzono też przepisy określające członkostwo współdziałające. Ustawa o ROD, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego

Zieloni i KE krytykują Polskę za przepisy dot. wydobycia gazu z łupków

niedostosowania prawa do unijnych przepisów, grozi pozwanie przed unijny Trybunał Sprawiedliwości, który w lutym 2015 r. przychylił się do opinii Komisji. W styczniu 2014 r. KE wydała rekomendacje określające minimalne standardy, jakie powinny być stosowane przez kraje członkowskie przy stosowaniu metody

Chorwaci głosują w referendum ws. zakazu małżeństw homoseksualnych

Przeciwnicy referendum twierdzą, że jest ono dyskryminacyjne i antygejowskie. "Czy jesteś za wprowadzeniem do konstytucji definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety?" - brzmi pytanie, na które Chorwaci mają odpowiedzieć w referendum zwołanym przez katolickie stowarzyszenie pod

Ekspert: ustawa krajobrazowa jest niewykorzystaną szansą

Według Jankiewicza ustawa w marginalny sposób realizuje też akty międzynarodowe: Europejską Konwencję Krajobrazową i rekomendację UNESCO. Jankiewicz, dyrektor zespołu prezydialnego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego oraz członek rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy ministrze

Resort finansów zdecydowanie ograniczył zakres projektu hazardowego

wydane na jej podstawie. Jeden z sądów zwrócił się o rozstrzygnięcie w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a ten w orzeczeniu z 2012 r. nie wydał jednoznacznego wyroku i zostawił decyzję polskim sądom. Jak powiedział Jacek Kapica, resort finansów uważa wątpliwości branży hazardowej

"S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony

swoje okresowe potrzeby. "Przyjęcie takiego rozwiązania doprowadzić może do nieograniczonego zawierania kolejnych następujących po sobie umów na czas określony ze względu na brak definicji obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony"

Sejmowa podkomisja ochrony środowiska o poprawkach do ustawy o GMO

genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM), na przykład w ośrodkach badawczych zajmujących się inżynierią genetyczną. Posłowie PiS Jan Szyszko oraz Dariusz Bąk zwracali uwagę, że w projekcie ustawy zmieniono definicje takich określeń jak "awaria", "zamierzone uwolnienie" oraz "

PiS: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie niekonstytucyjna

28.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - PiS zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - poinformowali w czwartek posłowie tej partii. Ich zdaniem w ustawie znajduje się m.in. nieprawidłowa definicja "członka rodziny" i "przemocy w rodzinie

Bez łaski. Jak Komorowski pomaga skazanym? Jak czynili to inni prezydenci? Analiza MamPrawoWiedziec.pl

stała się nadmiernie dolegliwa. W prawie łaski jest wyjątek: prezydent nie może ułaskawić skazanego wyrokiem Trybunału Stanu ani trybunałów międzynarodowych. Mało łaskawy prezydent W latach 2010-2015 Komorowski pozytywnie rozpatrzył 348 z 1824 wniosków o ułaskawienie. Chętniej stosował prawo łaski na

Nowa ustawa o CBA. "Zamach na wolność obywatelską"

Gazeta podaje, że zgodnie z nową ustawą Centralne Biuro Antykorupcyjne nie będzie musiało się ograniczać do korupcji urzędników - będzie mogło ścigać wszystkich i wszystkie rodzaje przestępstw. W publikacji "DGP" podkreśla, że nowela ustawy o CBA jest sprzeczna z orzeczeniem Trybunału

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

z wynajmowanego lokalu. Osoby należące do rodziny lokatora zamieszkującego w publicznych zasobach mieszkaniowych miałyby prawo użyczać lokalu członkom rodziny, jeżeli ci spełnialiby definicję osoby zagrożonej bezdomnością. Zmieniono nazwę "pomieszczenia tymczasowego" na "pokój

Juncker tłumaczy się przed PE; europosłowie apelują walkę z oszustwami

wystąpienia oświadczył, że Trybunał UE potwierdził zgodność z prawem UE stosowania przedwstępnych decyzji podatkowych, pod warunkiem, że decyzje te są stosowane bez dyskryminacji, dla wszystkich przedsiębiorstw. "Tego rodzaju wstępne, indywidualne decyzje istnieją w 22 państwach UE, więc to nie jest

MF: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania konieczna, bo są nadużycia

użyte w ww. definicji mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjności i wypełnienia standardu jasnego - i co należy podkreślić, tak ważnego przepisu". Lewiatan wskazuje także, iż próbę wprowadzenia podobnej klauzuli do polskich przepisów podjęto już w 2003 r. Trybunał Konstytucyjny

JSW negocjuje z gminami kwestie podatku od podziemnych wyrobisk

opodatkowane podatkiem od nieruchomości". Podatnicy, czyli spółki wydobywcze, skarżyły decyzje o naliczeniu tego podatku, jednak płaciły go. Kluczowy dla sprawy stał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. stanowiący m.in., że przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie mogą

Szmajdziński: Mam nadzieję, że Trybunał zakwestionuje ustawę o CBA

Gość "Sygnałów Dnia" zaznaczył, że niedopuszczalne jest także, by negocjacje biznesowe były uznawane za działania korupcyjne, a to w jego opinii, umożliwia ustawa o CBA. Trybunał Konstytucyjny wyda dziś wyrok w sprawie zgodności ustawy o CBA z konstytucją. Wczoraj sędziowie sprawdzali

TK zbada, czy ustawa o CBA jest konstytucyjna

: Definicja korupcji jest skandaliczna | wideo Tymczasem, przedstawiciel Sejmu poseł Andrzej Dera przekonuje, że ustawa ta jest w całości zgodna z konstytucją i jest to poparte opiniami prawnymi. Dera (PiS): Lewica od początku była przeciwna CBA | wideo Wniosek do Trybunału złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej

Znikome szanse na osądzenie Rosji za Krym w międzynarodowych sądach

. Rosja zawetuje każdą rezolucję" - mówi PAP prof. prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie Anthony Arend. Rosja teoretycznie mogłaby stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości (MTS), głównym organem sądowym ONZ, który został ustanowiony w 1945 r. do

Codziennie skargi na ustawę lustracyjną

Rzecznik, dr Janusz Kochanowski powiedział PAP, że jego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów tzw. ustawy lustracyjnej jest w końcowej fazie przygotowań i może być gotowy w połowie kwietnia. Wcześniej zapowiadał, że zaskarży przepisy dotyczące definicji dziennikarza oraz sankcji

"GP": Polska odpowie za przestarzałe przepisy telekomunikacyjne

Chodzi głównie o to, że Polska od trzech lat nie zmieniła definicji abonenta. Według polskiego prawa, nie jest nim na przykład posiadacz telefonu na kartę. Definicję wypełniają jedynie osoby, które zawarły pisemne umowy z operatorami. Gazeta pisze, że przez lukę prawną posiadacze pre-paidów są

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

tablety mają zbliżone cechy użytkowe. MF odrzucił jednak tę propozycję tłumacząc, że skala nieprawidłowości rozliczania VAT w przypadku tabletów nie wskazuje na konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania. BCC i Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaproponowały, aby wprowadzić definicję działalności

PiS o orzeczeniu TK ws. CBA: Rewanżyzm

Część ustawy o CBA jest niezgodna z Konstytucją - orzekł dziś Trybunał, który zajmował się nią na wniosek SLD, złożony jeszcze w 2007 roku. Niekonstytucyjne są m.in. definicja korupcji oraz rozporządzenie do ustawy o CBA, na mocy którego Biuro może bez ograniczeń korzystać z baz danych innych

Burza w niemieckich mediach: obowiązkowe kaski dla rowerzystów? Nie, dziękujemy

zwyciężył zdrowy rozsądek. A przy okazji Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe pozbawił na razie argumentów zwolenników wprowadzenia obowiązku noszenia kasku. I dobrze. Bez wątpienia ten proces sądowy mocno zaostrzył debatę o obowiązku wprowadzenia ochrony głów rowerzystów. Zresztą toczy się ona od

In vitro rodzi się w bólach

. Wczoraj podkomisja zebrała się, by zacząć prace. Ale eksperci sejmowego Biura Studiów i Ekspertyz zgłosili wątpliwość, czy takie doklejanie z jednego projektu do drugiego nie jest sprzeczne z zasadami uchwalania ustaw ustalonymi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że poprawki nie

Zmiany w prawie: abonent to właściciel telefonu na kartę

zarejestrować się i otrzymywać cenniki, regulaminy oraz billingi na swój domowy adres. Obecnie te uprawnienia mają tylko te osoby, które zawarły umowę pisemną z operatorem. Zmiana definicji abonenta w projekcie - to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r. Trybunał uznał

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

. Według CIR na poziom dochodów będzie też rzutować "wprowadzenie definicji samochodu osobowego oraz przepisów odnoszących się do przychodów i kosztów podatkowych w związku z korektą kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu lub wytworzeniu samochodu osobowego". "Najistotniejszą

Szczyty euro nadal tylko dla strefy euro. Nowa umowa UE nie po myśli Polski

zapis o tzw. złotej zasadzie. Zakłada ona, że roczny deficyt strukturalny nie przekracza 0,5 proc. nominalnego PKB. Za kontrolę wdrażania tej zasady miałby odpowiadać Trybunał Sprawiedliwości UE. Zgodnie z nowym tekstem, uczestnicy paktu mieliby wpisać złotą zasadę do prawa narodowego, a najlepiej do

MG: dzięki noweli ustawy o biokomponentach Polska uniknie kar

mamy jedną skargę wniesioną do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie OZE. (...) One (ewentualne kary - PAP) wiążą się z oskarżeniem braku wdrożenia kryteriów zrównoważonego rozwoju. Ta ustawa o biokomponentach i biopaliwach (...), jeśli zostanie przyjęta i wdrożona w życie, to (...) ten

Rząd poprawia prawo dla mediów

Nad nowelizacją pracowano od 2008 roku. Sprawę przyśpieszył wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku którego za półtora roku znikłyby z prawa prasowego wszystkie przepisy dotyczące sprostowań (dotyczą nieprawdziwych informacji) i odpowiedzi (czyli polemik).Trybunał uznał, że są sprzeczne z

Sąd pyta SN przed decyzją ws. śledztwa o raport z weryfikacji WSI

znaczenie prawne. Pytali też, dlaczego prokuratura zrezygnowała z zarzutów dla Macierewicza. Prok. Leszek Stryjewski replikował, że skarżący chcą rozszerzać definicję funkcjonariusza publicznego. Sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska powiedziała, że sąd musi wystąpić z pytaniem do SN, gdy ma wątpliwość co

W MTK w Hadze skarga ofiar księży-pedofilów na papieża

13.09. Rzym, Haga (PAP) - Grupa stowarzyszeń ofiar księży pedofilów złożyła we wtorek w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze skargę, w której oskarża papieża Benedykta XVI i wysokich rangą dostojników watykańskich o zbrodnie przeciwko ludzkości, za jakie uważa tuszowanie skandalu. Watykan na

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

jest krajem o naprawdę niskim długu publicznym. Według unijnych definicji to obniżenie długu wyniosło ok. 9 proc. PKB" - podkreślił. Szef resortu finansów stwierdził też, że poniedziałkowe przesunięcie środków z funduszy emerytalnych do ZUS znacząco zmniejszyło ryzyko tzw. złej daty, czyli

"Efekt mrożący". Po Antykomor.pl zniknie krytyka prezydenta?

prawniczka. Satyra czy znieważenie? Decyduje prokurator W przypadku twórcy Antykomor.pl "efekt mrożący" może być szczególnie groźny. - Tu chodziło o obrazki, które można zakwalifikować jako satyrę, z definicji przejaskrawiającą rzeczywistość. Ocena czy dany obrazek stanowił znieważenie jest

Posłowie będą pracować nad zakazem eksmisji na bruk

Poseł Anna Grodzka (niezrzeszona) powiedziała przedstawiając propozycje zawarte w projekcie, że w 2001 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż eksmisja na bruk osób, które nie z własnej winy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, narusza ludzką godność. Podkreśliła, że zgodnie z

Przepisy dotyczące VOD i nowela Prawa prasowego - po wyborach

oceniali przede wszystkim przedsiębiorcy związani z branżą internetową i telewizyjną. W ich ocenie definicja VOD była nieprecyzyjna, przez co kryteria świadczenia usługi na żądanie spełniałaby właściwie każda strona internetowa, która zawiera jakiekolwiek elementy audiowizualne. Oznaczałoby to, że strona

Oświadczenia lustracyjne do zwrotu

Trybunał za niekonstytucyjny uznał bowiem wzór oświadczenia lustracyjnego. Dlatego, że jest niejasny i może wprowadzić lustrowanego w błąd. Każe bowiem wyznać tylko "tajną współpracę", gdy tymczasem definicja lustracji obejmuje też współpracę w ramach obowiązków służbowych, (która nie

Opozycja chce odrzucenia rządowego projektu o CBA

Projekt jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2009 r., który zakwestionował niektóre zapisy ustawy, m.in. o gromadzeniu przez CBA tzw. danych wrażliwych (czyli m.in. o przynależności partyjnej, pochodzeniu rasowym i etnicznym, stanie zdrowia, życiu seksualnym, karalności). Wyrok ten

Konferencja w ONZ w hołdzie dla polskiego prawnika: Nie udało nam się wyeliminować ludobójstwa

jeśli nie brakuje sporów, np. między Ormianami i Turkami, co było też widoczne podczas dyskusji. Nie jest też najistotniejsze, czy sama definicja ludobójstwa jest zawsze pomocna, czy też niekiedy komplikuje sprawę. - Każdy próbuje dowieść, że coś nie kwalifikuje się jako ludobójstwo i jest to niekiedy

Prezydent spotka się z przedstawicielami klubów ws. lustracji

partii politycznych, aby po piątkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozpocząć jak najszybciej prace nad nową ustawą lustracyjną. Platforma proponuje wprowadzenie pełnej jawności archiwów IPN i przekazanie sądom cywilnym rozstrzygania sporów, które mogłyby z powodu jawności archiwów wyniknąć. Trybunał

"Upieranie się, że Katyń był ludobójstwem, nie jest słuszne"

definicji prawnomiędzynarodowej ważne jest co innego - to, że ofiary należą do jednej grupy etnicznej, a przynależność ta jest głównym motywem zbrodni - mówi prof. Symonides. "Udowodnienie zbrodni ludobójstwa wcale nie jest takie proste" - Udowodnienie zbrodni ludobójstwa wcale nie jest takie

Polska chce, by pomocą dla najbiedniejszych zajął się szczyt UE

W poniedziałek tematem zajmą się ministrowie ds. pracy i polityki społecznej; wcześniej nie porozumieli się w tej sprawie ministrowie rolnictwa. Chodzi o utrzymanie w przyszłym roku puli na pomoc żywnościową dla najuboższych w UE w wysokości 480 mln euro. Na skutek wyroku Trybunału UE oraz oporów 6

Eksperci: zakaz reklamy OFE nie oznacza, że słuch o nich zaginie

porządek publiczny, ochronę środowiska czy godzenie w wolności innych osób. "Żadna z przesłanek wymienionych w zasadzie proporcjonalności, w jej definicji nie jest spełniona. Dlatego dobrze byłoby, aby czym prędzej Trybunał Konstytucyjny rozpoznał tę sprawę. Ta kwestia, czyli ograniczenie prawa

Ustawa o kryzysie

nieostrymi, "które stwarzają zbyt szeroki zakres swobodnej oceny dla organów państwa". Jego zdaniem definicja sytuacji kryzysowej "nie spełnia standardu przyzwoitej legislacji". I w związku z tym jest niezgodna z konstytucją. Radziewicz powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Lewica: ustawa groźna dla wolności

siebie grupie społecznej czy związkom zawodowym. Ustawa przewiduje możliwość użycia wojska w przypadku strajków czy różnego rodzaju sporów na tle politycznym lub kulturowym - mówił wczoraj w Sejmie, prezentując wniosek do Trybunału, Ryszard Kalisz. Rządowy projekt Sejm uchwalił kilka miesięcy temu

Propozycje PO zmian w konstytucji: mniejszy parlament, słabszy prezydent

są już mniej radykalne. Według projektu, Sejm zostanie zmniejszony do 300 posłów, a Senat do 49 senatorów. Jak twierdzi Tusk, ma to przynieść oszczędności, jak również zapobiec rozmyciu odpowiedzialności parlamentarzystów za tworzone prawo. DonaldTusk: Koniec immunitetu z definicji PO proponuje

Startuje maraton lustracyjny

Trybunał dał sobie aż trzy dni na rozpatrzenie 42-punktowej skargi SLD i ośmiopunktowej skargi RPO. Rozprawa prawdopodobnie zacznie się od rozpatrzenia piątkowego wniosku marszałka Sejmu Ludwika Dorna o odroczenie. Marszałek uważa, że reprezentujący Sejm poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) miał za mało

Przedsiębiorcy: Decyzja Trybunału dobra, ale co z KRUS?

: - Od dawna postulujemy, aby rolnicy byli traktowani tak jak pozostałe osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą i płacili podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest krokiem, który przybliża nas do tego rozwiązania. Pracodawcy

Wojsko będzie mogło zwalczać nie tylko statki powietrzne obcych wojsk

przeciwko celom w Polsce, gdy na pokładzie nikogo nie ma lub gdy znajdują się na nim wyłącznie osoby zamierzające użyć go jako narzędzia ataku terrorystycznego. Taki kształt ustawy to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r., który uchylił przepis pozwalający na zestrzelenie samolotu porwanego w

Ok. 15.30 decyzja sądu, czy wznowić śledztwo ws. raportu z weryfikacji WSI

; - dodawał inny b. oficer WSI Krzysztof Polkowski. Broniąc swej decyzji, prok. Leszek Stryjewski powiedział sądowi, że skarżący chcą rozszerzać definicję funkcjonariusza publicznego. Dodał, że dane o osobach pomagających służbom Macierewicz wykorzystał tylko na potrzeby raportu. "To nie on podjął

W szkołach krzyży wieszać nie należy

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl W sprawie dotyczącej krzyża w jednej ze szkół we Włoszech trybunał uznał, że znaku tego nie można traktować jako ponadreligijnego symbolu kultury europejskiej, bo jest on znakiem konkretnego Kościoła. Wyrok wywołał polityczne trzęsienie ziemi

Komentarze polityków po werdykcie Trybunału

; - powiedział Rokita Szef Platformy Donald Tusk poinformował, że stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału w imieniu PO przedstawi Rokita. Trybunał Konstytucyjny uznał w piątek, że część przepisów ustawy lustracyjnej jest niezgodna konstytucją, m.in. objęcie lustracją ogółu dziennikarzy, lustracja rektorów

Safjan: Brak podstaw do składania oświadczenia lustracyjnego

to sprawia, że nie mogą być składane oświadczenia, a oświadczenia złożone nie mogą być brane pod uwagę" - podkreślił. Trybunał uznał, że niekonstytucyjna jest lustracja m.in. dziennikarzy i naukowców ze szkół prywatnych - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Nową definicję współpracy ze służbami PRL

Rząd m.in. o Konwencji ws. zwalczania przemocy wobec kobiet

. Konwencję krytykowało natomiast m.in. prezydium Episkopatu Polski. Według biskupów dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną, niepokój hierarchów wzbudził też - jak ocenili - "obowiązek edukacji i promowania m.in. +niestereotypowych ról płci+, a więc

Rzecznik zaskarży do Trybunału ustawę lustracyjną

Jacek Żakowski: Zna Pan ten apel? Trafny jest?Dr Janusz Kochanowski: Znam, czytałem go w nocy. Muszę się, niestety, z nim zgodzić. Niestety, bo znowu nie będziemy mieli załatwionej lustracji. Tam są słuszne bardzo argumenty. Jeden już badaliśmy wcześniej w naszym biurze. Dotyczy złej definicji

Komisja bankowa straszy Trybunałem Stanu

Wczoraj śledcza komisja bankowa, która od maja bada prywatyzację Banku Śląskiego, zajmowała się sprzedażą przez Ministerstwo Finansów tzw. "resztówki" akcji banku. W sprawie zeznawał b. wiceminister finansów Ryszard Pazura. Posłowie pytali go o definicję "resztówki". 27

Gilowska: prawie całe budownictwo z niższym VAT-em

wartości kosztorysowej tych remontów. Wicepremier podkreśliła, że ten sposób Polska zastosuje najszerszą ze stosowanych w Europie definicję budownictwa społecznego. "Staraliśmy się założenia zastosować tak, żeby zminimalizować ewentualne zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej, a także ryzyko

Izrael nie chce Międzynarodowego Trybunału Karnego

prawie międzynarodowym, na którym opiera się Trybunał, nie ma uzgodnionej definicji terroryzmu. Izrael podpisał traktat o powstaniu Międzynarodowego Trybunału Karnego 31 grudnia 2000 roku. Jednak w ciągu ostatnich miesięcy ostrzegano przed możliwym postępowaniem karnym wobec żołnierzy służących na

Wykreśl 212 KK. Czy odpowiedzialność za zniesławienie powinna zniknąć?

czynem z definicji służącym społecznie uzasadnionemu interesowi. W celu wyłączenia swojej odpowiedzialności (na podstawie art. 213 k.k.) na oskarżonym nie ciąży obowiązek udowadniania działania w interesie społecznym. Dowodzenie tego faktu przez sąd naruszałoby bowiem, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego

Nowa lustracja uchwalona

definicji współpracy z 1997 r.: musi być tajna, świadoma i rzeczywiście podjęta. Ale już w sprawach podjętych po 1 marca będzie obowiązywać nowa definicja: współpraca nie musiała być realnie podjęta, wystarczy, że była tajna i świadoma. Nowa definicja współpracy - nowe oświadczeniaPonieważ zmieniła się

Unia karci Polskę za telekomunikację

Jedna sprawa w Trybunale Sprawiedliwości i dwie pod lupą Komisji Europejskiej. Polska wciąż ma zaległości na rynku telekomunikacyjnym. Chodzi o brak w naszym prawie telekomunikacyjnym definicji abonenta odpowiadającej normom prawa unijnego. Tam abonent to osoba prawna lub fizyczna, która jest

Lepper: Sędziowie TK winni być wybierani w wyborach powszechnych

kwestionować orzeczeń TK, który "dzisiaj jest wyrocznią ostateczną". "My tych wyroków nie kwestionujemy, nie mamy zamiaru ich komentować w taki sposób, czy one są dobre, czy złe. Trybunał orzekł, jak orzekł. Nie jednomyślnie, ale orzekł" - mówił wicepremier. Według szefa Samoobrony

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

końcu, że Polska jest krajem o naprawdę niskim długu publicznym. Według unijnych definicji to obniżenie długu wyniosło ok. 9 proc. PKB" - podkreślił. Szef resortu finansów stwierdził też, że poniedziałkowe przesunięcie środków z funduszy emerytalnych do ZUS znacząco zmniejszyło ryzyko tzw. złej

Dziewięć godzin z lustracją przed Trybunałem

O wyłączenie sędziów zabiegał poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) reprezentujący Sejm. Argumentował, że są stronniczy, ponieważ w przeszłości krytykowali lustrację. Ale Trybunał wnioski oddalił. Podkreślił, że przytoczone za wczorajszą "Gazeta Polską" przez Mularczyka opinie sędziów Ewy

Senat wznowił ostatnie w tej kadencji posiedzenie

Obecnie w polskim systemie prawnym nie ma definicji współpracy rozwojowej. W ustawie podkreślono, że współpraca rozwojowa to element polityki zagranicznej państwa, którego celem jest bezpośrednie wsparcie potrzeb rozwojowych krajów partnerskich. Chodzi o działania służące redukcji ubóstwa

Lepper: Samoobrona za natychmiastowym opublikowaniem wyroku TK

przedstawi własny projekt ustawy lustracyjnej. - Nie tylko opozycja ma swoje pomysły - powiedział Lepper. Trybunał Konstytucyjny uchylił w piątek znaczną część ustawy lustracyjnej. Niekonstytucyjna jest lustracja m.in. dziennikarzy i naukowców ze szkół prywatnych. Nową definicję współpracy ze służbami PRL

Od środy zakaz reklamowania OFE

systemu emerytalnego. Taka praktyka nie zdarzyła się dotychczas w polskiej debacie publicznej" - oceniła Zaręba. Jak zaznaczyła, ustawa zakazuje reklamy zawierającej informacje o OFE lub sugerujące, że reklama odnosi się do funduszy. "W polskim prawie nie ma jednej definicji pojęcia +reklama

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Sejm nie przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Posłowie poparli jedynie poprawkę doprecyzowującą jeden z zapisów. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo

Instytut Pamięci Narodowej nie chce zwracać oświadczeń lustracyjnych

weryfikowane. A co z pozostałymi oświadczeniami? Trybunał uznał za niekonstytucyjny wzór samego druku oświadczenia i zmienił definicję współpracy z PRL-owskimi służbami (współpraca według Trybunału musiała być nie tylko tajna i świadoma, ale też faktycznie podjęta). Prof. Gardocki uważa, że IPN powinien te

Lustracja bez jadu - komentarze do wyroku Trybunału

i systemu demokratycznego.Trybunał przypomniał, że celem regulacji nie jest zemsta, ale ochrona instytucji państwa.Rozstrzygnięcie nawiązuje do całego wcześniejszego orzecznictwa Trybunału. Po raz kolejny została zakwestionowana otwarta definicja współpracy, przywrócono kryteria formułowane we

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

wynosiła 30 proc. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie

Wyrok TK ws. inwigilacji najwcześniej w maju

02.04. Warszawa (PAP) - Najwcześniej w maju Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie zasad inwigilacji przez tajne służby. W środę TK zobowiązał Sąd Okręgowy w Warszawie, by do 5 maja odpowiedział na pytania w sprawie - czego wcześniej odmówił. W środę TK ujawnił, że prezes SO - jako jedynego

TK: odmawianie zaliczki alimentacyjnej - niezgodne z konstytucją

matka nie jest osobą samotnie wychowującą dziecko, skoro zamieszkuje z konkubentem lub drugim mężem. Zgodnie z ustawową definicją osoba samotnie wychowująca dziecko to: panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeżeli

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów