trybunał definicją

mar

TK: Część ustawy o CBA niezgodna z Konstytucją

TK: Część ustawy o CBA niezgodna z Konstytucją

Artykuł 1 ustawy o CBA, zawierający definicję korupcji, jest niezgodny z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

USA zaniepokojone haską definicją zbrodni agresji

Stany Zjednoczone wyraziły na dorocznym Zgromadzeniu Państw Stron Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze zaniepokojenie opracowywaną obecnie przez Trybunał definicją agresji jako zbrodni w świetle prawa międzynarodowego.

PiS: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie niekonstytucyjna

PiS zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - poinformowali w czwartek posłowie tej partii. Ich zdaniem w ustawie znajduje się m.in. nieprawidłowa definicja "członka rodziny" i "przemocy w rodzinie".

Autorem definicji korupcji jest Julia Pitera

Autorem definicji korupcji jest Julia Pitera

Niektóre przepisy ustawy o CBA, w tym definicja korupcji i nieograniczone prawo gromadzenia danych niekoniecznych do bieżącego śledztwa, są sprzeczne z konstytucją i konwencjami europejskimi dotyczącymi korupcji - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny.Sędzia Marian Grzybowski wyjaśniał w ustnym

Lustracja: RPO zaskarży definicję dziennikarza

Lustracja: RPO zaskarży definicję dziennikarza

Kochanowski: Będzie skarga - wideo Kochanowski: Definicja dziennikarza w ustawie jest zła Zdaniem RPO, definicja dziennikarza z nowej ustawy lustracyjnej jest nie do przyjęcia. - Tam niemal wszystko było zaliczane od dziennikarstwa. Kochanowskiemu nie odpowiada również możliwość zakazu publikacji

Eksperci: nowela antymonopolowa nie wyjaśnia, kto odpowiada za nadużycia

Nowela ustawy antymonopolowej wprowadziła karę grzywny do 2 mln zł dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, które umyślnie weszły w porozumienie kartelowe. Jak zwracał uwagę Piotr Milczarek, definicja osoby zarządzającej nie określa jednoznacznie, kto może zostać pociągnięty do

Zakres lustracji i definicja współpracy podzieliły sędziów TK

publikowanie przez IPN spisów nazwisk osób z archiwów służb specjalnych PRL, dlatego powinny się one ukazywać. Sędziowie Jerzy Ciemniewski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz i Mirosław Wyrzykowski w swoich zdaniach odrębnych krytykowali zaś uznanie przez TK za konstytucyjną nowej definicji współpracy z organami

Trybunał UE: organizm niezdolny do rozwoju nie jest embrionem

embrion ludzki" - czytamy w materiałach Trybunału. Jeśli komórka jajowa ma wrodzoną zdolność rozwinięcia się w jednostkę ludzką, powinna być traktowana w taki sam sposób jak zapłodniona ludzka komórka jajowa. Te definicje będzie musiał wziąć pod uwagę sąd brytyjski, który zwrócił się do unijnego

Safjan: Konwencja antyprzemocowa mówi to samo, co polska konstytucja

Safjan: Konwencja antyprzemocowa mówi to samo, co polska konstytucja

Gościem Janiny Paradowskiej w Poranku Radia TOK FM był prof. Marek Safjan, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Prawnik wskazywał, że Polska powinna ratyfikować konwencję ws. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Jak na razie stosowna

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach

Celem zmian jest bowiem uzgodnienie polskiego prawa z unijną dyrektywą o promocji odnawialnych źródeł energii (OZE). Nowelizacja - którą zaproponowali posłowie PO - zawiera techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np

Sejm przyjął poprawki senatorów do noweli ustawy o biopaliwach

wsparcie finansowe. Nowelizacja - którą zaproponowali posłowie PO - zawiera techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np. "uznanego systemu certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie

Sejm znowelizował ustawę o biopaliwach

wyłącznie techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np. "uznanego systemu certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów, zatwierdzonych przez Komisję

Trybunał UE: otyłość może być uznana za niepełnosprawność

niepełnosprawnej. Teraz sąd duński musi orzec, czy otyłość Kaltofta mieści się w definicji pojęcia "niepełnosprawność". Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, wiążące dla wszystkich 28 państw członkowskich, ma tak głębokie implikacje dla prawa pracy, że zdaniem ekspertów może skłonić kraje UE do prób

"Wystarczy porwać Janukowycza do Polski, żeby mógł stanąć przed Trybunałem?" Prof. Kuźniar: "Polska mogłaby..."

"Wystarczy porwać Janukowycza do Polski, żeby mógł stanąć przed Trybunałem?" Prof. Kuźniar: "Polska mogłaby..."

Ukrainie wypełniają definicję. Mówię o wątpliwościach, jakie miałby MTK. Bo my możemy się zgodzić, że proces Janukowyczowi się należy - mówił Roman Kuźniar. Zdaniem doradcy prezydenta nawet gdyby pomimo takich przeszkód trybunał w Hadze zająłby się sprawą, to "bardzo, bardzo długo czekalibyśmy na

Trybunał UE: Niezapłodnione ludzkie komórki jajowe to nie embrion. Zielone światło dla badań

Trybunał UE: Niezapłodnione ludzkie komórki jajowe to nie embrion. Zielone światło dla badań

, powinna być zatem traktowana w taki sam sposób, jak zapłodniona ludzka komórka jajowa. ... i jak to się ma do prawa brytyjskiego Te definicje będzie musiał wziąć pod uwagę sąd brytyjski, który zwrócił się do unijnego trybunału z prośbą o interpretację pojęcia embrionu ludzkiego. Wysoki sąd sprawiedliwości

W Sejmie stała podkomisja ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

analizą i wdrażaniem orzeczeń ETPCz zapowiadane było od wielu miesięcy. Polska jest na dwunastym miejscu wśród państw, przeciwko którym toczy się najwięcej postępowań przed ETPCz. W 2013 r. do ETPCz wpłynęło 5031 nowych skarg przeciwko Polsce, a rok wcześniej 5554. W ub. roku Trybunał chciał, by polski

Małopolskie. Zakopane nie podjęło uchwały o przeciwdziałaniu przemocy

W 2012 r. zakopiańscy radni skierowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o orzeczenie niezgodności z konstytucją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zdaniem części radnych ta ustawa zagraża rodzinie. Ich sprzeciw budzi m.in. zapis ustawy o powołaniu interdyscyplinarnego zespołu do

Poprawki Senatu do ustawy o biopaliwach

, przede wszystkim w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one m.in. do zmian definicji, takich jak "uznany system certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów, zatwierdzonych przez Komisję

Trybunał Konstytucyjny: Przepis o stawkach ustawy śmieciowej niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny: Przepis o stawkach ustawy śmieciowej niezgodny z konstytucją

Art. 6k straci moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Z tego powodu - jak powiedział sędzia Stanisław Rymar w ustnym uzasadnieniu wyroku - "przepis, który nie określa maksymalnej wysokości stawki, nadal obowiązuje". Rymar dodał, że Trybunał zdawał sobie

Prof. Zoll: Konwencja antyprzemocowa to zamach na naszą cywilizację. "Nie" dla ratyfikacji

Prof. Zoll: Konwencja antyprzemocowa to zamach na naszą cywilizację. "Nie" dla ratyfikacji

Dwa lata czeka na ratyfikację Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konserwatywni posłowie skutecznie odwlekają głosowanie. Wspiera ich były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll. W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną

TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne

definicji "przychody ze źródeł nieujawnionych" i "przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach". Trybunał orzekł jednocześnie, że obecnie obowiązujące przepisy stracą swoją moc dopiero po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Ten okres ma dać czas ustawodawcy

Sejm pozostawił 75 proc. stawkę podatku od ukrywanych dochodów

definicji przychodów ujawnionych w nieprawidłowej wysokości oraz dodatkowych (oprócz stawki 75 proc.) stawek podatku od ukrywanych dochodów. Posłowie PiS proponowali zastosowanie stawki 40 proc. w przypadku gdy łączna kwota ukrywanych przychodów nie przekracza dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę austriackich gejów

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę austriackich gejów

Trybunał uznał, że wśród państw członkowskich Rady Europy nie było porozumienia w sprawie małżeństw jednopłciowych. Podkreślił, że artykuł konwencji gwarantujący prawo do małżeństwa nie nakłada na rząd austriacki obowiązku przyznania tego prawa parom tej samej płci.Sędziowie stwierdzili, że władze

Rząd przyjął projekt noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego

"Najważniejszym z powodów wprowadzenia zmian do ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r." - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu(CIR) po wtorkowym posiedzeniu Rady

Chorwaci głosują w referendum ws. zakazu małżeństw homoseksualnych

Przeciwnicy referendum twierdzą, że jest ono dyskryminacyjne i antygejowskie. "Czy jesteś za wprowadzeniem do konstytucji definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety?" - brzmi pytanie, na które Chorwaci mają odpowiedzieć w referendum zwołanym przez katolickie stowarzyszenie pod

Resort finansów zdecydowanie ograniczył zakres projektu hazardowego

wydane na jej podstawie. Jeden z sądów zwrócił się o rozstrzygnięcie w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a ten w orzeczeniu z 2012 r. nie wydał jednoznacznego wyroku i zostawił decyzję polskim sądom. Jak powiedział Jacek Kapica, resort finansów uważa wątpliwości branży hazardowej

"S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony

swoje okresowe potrzeby. "Przyjęcie takiego rozwiązania doprowadzić może do nieograniczonego zawierania kolejnych następujących po sobie umów na czas określony ze względu na brak definicji obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony"

Sejmowa podkomisja ochrony środowiska o poprawkach do ustawy o GMO

genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM), na przykład w ośrodkach badawczych zajmujących się inżynierią genetyczną. Posłowie PiS Jan Szyszko oraz Dariusz Bąk zwracali uwagę, że w projekcie ustawy zmieniono definicje takich określeń jak "awaria", "zamierzone uwolnienie" oraz "

PiS: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie niekonstytucyjna

28.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - PiS zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - poinformowali w czwartek posłowie tej partii. Ich zdaniem w ustawie znajduje się m.in. nieprawidłowa definicja "członka rodziny" i "przemocy w rodzinie

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

z wynajmowanego lokalu. Osoby należące do rodziny lokatora zamieszkującego w publicznych zasobach mieszkaniowych miałyby prawo użyczać lokalu członkom rodziny, jeżeli ci spełnialiby definicję osoby zagrożonej bezdomnością. Zmieniono nazwę "pomieszczenia tymczasowego" na "pokój

Juncker tłumaczy się przed PE; europosłowie apelują walkę z oszustwami

wystąpienia oświadczył, że Trybunał UE potwierdził zgodność z prawem UE stosowania przedwstępnych decyzji podatkowych, pod warunkiem, że decyzje te są stosowane bez dyskryminacji, dla wszystkich przedsiębiorstw. "Tego rodzaju wstępne, indywidualne decyzje istnieją w 22 państwach UE, więc to nie jest

Nowa ustawa o CBA. "Zamach na wolność obywatelską"

Gazeta podaje, że zgodnie z nową ustawą Centralne Biuro Antykorupcyjne nie będzie musiało się ograniczać do korupcji urzędników - będzie mogło ścigać wszystkich i wszystkie rodzaje przestępstw. W publikacji "DGP" podkreśla, że nowela ustawy o CBA jest sprzeczna z orzeczeniem Trybunału

MF: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania konieczna, bo są nadużycia

użyte w ww. definicji mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjności i wypełnienia standardu jasnego - i co należy podkreślić, tak ważnego przepisu". Lewiatan wskazuje także, iż próbę wprowadzenia podobnej klauzuli do polskich przepisów podjęto już w 2003 r. Trybunał Konstytucyjny

Znikome szanse na osądzenie Rosji za Krym w międzynarodowych sądach

. Rosja zawetuje każdą rezolucję" - mówi PAP prof. prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie Anthony Arend. Rosja teoretycznie mogłaby stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości (MTS), głównym organem sądowym ONZ, który został ustanowiony w 1945 r. do

Resort finansów opublikował raport z konsultacji projektu noweli ustawy o VAT

tablety mają zbliżone cechy użytkowe. MF odrzucił jednak tę propozycję tłumacząc, że skala nieprawidłowości rozliczania VAT w przypadku tabletów nie wskazuje na konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania. BCC i Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaproponowały, aby wprowadzić definicję działalności

Szczyty euro nadal tylko dla strefy euro. Nowa umowa UE nie po myśli Polski

zapis o tzw. złotej zasadzie. Zakłada ona, że roczny deficyt strukturalny nie przekracza 0,5 proc. nominalnego PKB. Za kontrolę wdrażania tej zasady miałby odpowiadać Trybunał Sprawiedliwości UE. Zgodnie z nowym tekstem, uczestnicy paktu mieliby wpisać złotą zasadę do prawa narodowego, a najlepiej do

Burza w niemieckich mediach: obowiązkowe kaski dla rowerzystów? Nie, dziękujemy

zwyciężył zdrowy rozsądek. A przy okazji Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe pozbawił na razie argumentów zwolenników wprowadzenia obowiązku noszenia kasku. I dobrze. Bez wątpienia ten proces sądowy mocno zaostrzył debatę o obowiązku wprowadzenia ochrony głów rowerzystów. Zresztą toczy się ona od

Szmajdziński: Mam nadzieję, że Trybunał zakwestionuje ustawę o CBA

Gość "Sygnałów Dnia" zaznaczył, że niedopuszczalne jest także, by negocjacje biznesowe były uznawane za działania korupcyjne, a to w jego opinii, umożliwia ustawa o CBA. Trybunał Konstytucyjny wyda dziś wyrok w sprawie zgodności ustawy o CBA z konstytucją. Wczoraj sędziowie sprawdzali

W sprawie b. komendanta MO pytanie prawne do poszerzonego składu SN

przeciw ludzkości. Zgodnie z zapisem polskiego Kodeksu karnego, który powiela definicje międzynarodowe, zbrodnią przeciw ludzkości jest m.in. pozbawienie osoby wolności na czas przekraczający siedem dni lub ze szczególnym udręczeniem. Tymczasem nie jest jasne, czy bezprawne pozbawienie wolności

TK zbada, czy ustawa o CBA jest konstytucyjna

: Definicja korupcji jest skandaliczna | wideoTymczasem, przedstawiciel Sejmu poseł Andrzej Dera przekonuje, że ustawa ta jest w całości zgodna z konstytucją i jest to poparte opiniami prawnymi.Dera (PiS): Lewica od początku była przeciwna CBA | wideoWniosek do Trybunału złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

. Według CIR na poziom dochodów będzie też rzutować "wprowadzenie definicji samochodu osobowego oraz przepisów odnoszących się do przychodów i kosztów podatkowych w związku z korektą kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu lub wytworzeniu samochodu osobowego". "Najistotniejszą

Codziennie skargi na ustawę lustracyjną

Rzecznik, dr Janusz Kochanowski powiedział PAP, że jego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów tzw. ustawy lustracyjnej jest w końcowej fazie przygotowań i może być gotowy w połowie kwietnia. Wcześniej zapowiadał, że zaskarży przepisy dotyczące definicji dziennikarza oraz sankcji

PiS o orzeczeniu TK ws. CBA: Rewanżyzm

Część ustawy o CBA jest niezgodna z Konstytucją - orzekł dziś Trybunał, który zajmował się nią na wniosek SLD, złożony jeszcze w 2007 roku. Niekonstytucyjne są m.in. definicja korupcji oraz rozporządzenie do ustawy o CBA, na mocy którego Biuro może bez ograniczeń korzystać z baz danych innych

In vitro rodzi się w bólach

. Wczoraj podkomisja zebrała się, by zacząć prace. Ale eksperci sejmowego Biura Studiów i Ekspertyz zgłosili wątpliwość, czy takie doklejanie z jednego projektu do drugiego nie jest sprzeczne z zasadami uchwalania ustaw ustalonymi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że poprawki nie

MG: dzięki noweli ustawy o biokomponentach Polska uniknie kar

mamy jedną skargę wniesioną do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie OZE. (...) One (ewentualne kary - PAP) wiążą się z oskarżeniem braku wdrożenia kryteriów zrównoważonego rozwoju. Ta ustawa o biokomponentach i biopaliwach (...), jeśli zostanie przyjęta i wdrożona w życie, to (...) ten

Zmiany w prawie: abonent to właściciel telefonu na kartę

zarejestrować się i otrzymywać cenniki, regulaminy oraz billingi na swój domowy adres. Obecnie te uprawnienia mają tylko te osoby, które zawarły umowę pisemną z operatorem. Zmiana definicji abonenta w projekcie - to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r. Trybunał uznał

"GP": Polska odpowie za przestarzałe przepisy telekomunikacyjne

Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jak pisze "Gazeta Prawna", powodem jest opóźnianie przez Polskę wdrażania unijnych przepisów dotyczących usług telekomunikacyjnych. Chodzi głównie o to, że Polska od trzech lat nie zmieniła definicji

Sąd pyta SN przed decyzją ws. śledztwa o raport z weryfikacji WSI

znaczenie prawne. Pytali też, dlaczego prokuratura zrezygnowała z zarzutów dla Macierewicza. Prok. Leszek Stryjewski replikował, że skarżący chcą rozszerzać definicję funkcjonariusza publicznego. Sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska powiedziała, że sąd musi wystąpić z pytaniem do SN, gdy ma wątpliwość co

Posłowie będą pracować nad zakazem eksmisji na bruk

Poseł Anna Grodzka (niezrzeszona) powiedziała przedstawiając propozycje zawarte w projekcie, że w 2001 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż eksmisja na bruk osób, które nie z własnej winy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, narusza ludzką godność. Podkreśliła, że zgodnie z

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

jest krajem o naprawdę niskim długu publicznym. Według unijnych definicji to obniżenie długu wyniosło ok. 9 proc. PKB" - podkreślił. Szef resortu finansów stwierdził też, że poniedziałkowe przesunięcie środków z funduszy emerytalnych do ZUS znacząco zmniejszyło ryzyko tzw. złej daty, czyli

"Efekt mrożący". Po Antykomor.pl zniknie krytyka prezydenta?

prawniczka. Satyra czy znieważenie? Decyduje prokurator W przypadku twórcy Antykomor.pl "efekt mrożący" może być szczególnie groźny. - Tu chodziło o obrazki, które można zakwalifikować jako satyrę, z definicji przejaskrawiającą rzeczywistość. Ocena czy dany obrazek stanowił znieważenie jest

Rząd poprawia prawo dla mediów

Nad nowelizacją pracowano od 2008 roku. Sprawę przyśpieszył wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku którego za półtora roku znikłyby z prawa prasowego wszystkie przepisy dotyczące sprostowań (dotyczą nieprawdziwych informacji) i odpowiedzi (czyli polemik).Trybunał uznał, że są sprzeczne z

Konferencja w ONZ w hołdzie dla polskiego prawnika: Nie udało nam się wyeliminować ludobójstwa

jeśli nie brakuje sporów, np. między Ormianami i Turkami, co było też widoczne podczas dyskusji. Nie jest też najistotniejsze, czy sama definicja ludobójstwa jest zawsze pomocna, czy też niekiedy komplikuje sprawę. - Każdy próbuje dowieść, że coś nie kwalifikuje się jako ludobójstwo i jest to niekiedy

W MTK w Hadze skarga ofiar księży-pedofilów na papieża

13.09. Rzym, Haga (PAP) - Grupa stowarzyszeń ofiar księży pedofilów złożyła we wtorek w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze skargę, w której oskarża papieża Benedykta XVI i wysokich rangą dostojników watykańskich o zbrodnie przeciwko ludzkości, za jakie uważa tuszowanie skandalu. Watykan na

Przepisy dotyczące VOD i nowela Prawa prasowego - po wyborach

oceniali przede wszystkim przedsiębiorcy związani z branżą internetową i telewizyjną. W ich ocenie definicja VOD była nieprecyzyjna, przez co kryteria świadczenia usługi na żądanie spełniałaby właściwie każda strona internetowa, która zawiera jakiekolwiek elementy audiowizualne. Oznaczałoby to, że strona

Opozycja chce odrzucenia rządowego projektu o CBA

Projekt jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2009 r., który zakwestionował niektóre zapisy ustawy, m.in. o gromadzeniu przez CBA tzw. danych wrażliwych (czyli m.in. o przynależności partyjnej, pochodzeniu rasowym i etnicznym, stanie zdrowia, życiu seksualnym, karalności). Wyrok ten

Eksperci: zakaz reklamy OFE nie oznacza, że słuch o nich zaginie

porządek publiczny, ochronę środowiska czy godzenie w wolności innych osób. "Żadna z przesłanek wymienionych w zasadzie proporcjonalności, w jej definicji nie jest spełniona. Dlatego dobrze byłoby, aby czym prędzej Trybunał Konstytucyjny rozpoznał tę sprawę. Ta kwestia, czyli ograniczenie prawa

Oświadczenia lustracyjne do zwrotu

Trybunał za niekonstytucyjny uznał bowiem wzór oświadczenia lustracyjnego. Dlatego, że jest niejasny i może wprowadzić lustrowanego w błąd. Każe bowiem wyznać tylko "tajną współpracę", gdy tymczasem definicja lustracji obejmuje też współpracę w ramach obowiązków służbowych, (która nie

"Upieranie się, że Katyń był ludobójstwem, nie jest słuszne"

Patrząc wstecz, okazuje się, że określenie "ludobójstwo" pierwszy raz użył wobec Katynia rosyjski prokurator Rudenko, który w czasie procesu norymberskiego próbował zrzucić winę za tę zbrodnię na hitlerowców.- W obiegowym pojęciu ludobójstwo to mord na dużej liczbie ludzi. Ale w definicji

Polska chce, by pomocą dla najbiedniejszych zajął się szczyt UE

W poniedziałek tematem zajmą się ministrowie ds. pracy i polityki społecznej; wcześniej nie porozumieli się w tej sprawie ministrowie rolnictwa. Chodzi o utrzymanie w przyszłym roku puli na pomoc żywnościową dla najuboższych w UE w wysokości 480 mln euro. Na skutek wyroku Trybunału UE oraz oporów 6

Prezydent spotka się z przedstawicielami klubów ws. lustracji

partii politycznych, aby po piątkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozpocząć jak najszybciej prace nad nową ustawą lustracyjną. Platforma proponuje wprowadzenie pełnej jawności archiwów IPN i przekazanie sądom cywilnym rozstrzygania sporów, które mogłyby z powodu jawności archiwów wyniknąć. Trybunał

Wojsko będzie mogło zwalczać nie tylko statki powietrzne obcych wojsk

przeciwko celom w Polsce, gdy na pokładzie nikogo nie ma lub gdy znajdują się na nim wyłącznie osoby zamierzające użyć go jako narzędzia ataku terrorystycznego. Taki kształt ustawy to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r., który uchylił przepis pozwalający na zestrzelenie samolotu porwanego w

Ok. 15.30 decyzja sądu, czy wznowić śledztwo ws. raportu z weryfikacji WSI

; - dodawał inny b. oficer WSI Krzysztof Polkowski. Broniąc swej decyzji, prok. Leszek Stryjewski powiedział sądowi, że skarżący chcą rozszerzać definicję funkcjonariusza publicznego. Dodał, że dane o osobach pomagających służbom Macierewicz wykorzystał tylko na potrzeby raportu. "To nie on podjął

Ustawa o kryzysie

nieostrymi, "które stwarzają zbyt szeroki zakres swobodnej oceny dla organów państwa". Jego zdaniem definicja sytuacji kryzysowej "nie spełnia standardu przyzwoitej legislacji". I w związku z tym jest niezgodna z konstytucją. Radziewicz powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Rząd m.in. o Konwencji ws. zwalczania przemocy wobec kobiet

. Konwencję krytykowało natomiast m.in. prezydium Episkopatu Polski. Według biskupów dokument w definicji płci pomija naturalne różnice biologiczne pomiędzy kobietą i mężczyzną, niepokój hierarchów wzbudził też - jak ocenili - "obowiązek edukacji i promowania m.in. +niestereotypowych ról płci+, a więc

Lewica: ustawa groźna dla wolności

siebie grupie społecznej czy związkom zawodowym. Ustawa przewiduje możliwość użycia wojska w przypadku strajków czy różnego rodzaju sporów na tle politycznym lub kulturowym - mówił wczoraj w Sejmie, prezentując wniosek do Trybunału, Ryszard Kalisz. Rządowy projekt Sejm uchwalił kilka miesięcy temu

Przedsiębiorcy: Decyzja Trybunału dobra, ale co z KRUS?

dawna postulujemy, aby rolnicy byli traktowani tak jak pozostałe osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą i płacili podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest krokiem, który przybliża nas do tego rozwiązania. Pracodawcy

Startuje maraton lustracyjny

Trybunał dał sobie aż trzy dni na rozpatrzenie 42-punktowej skargi SLD i ośmiopunktowej skargi RPO. Rozprawa prawdopodobnie zacznie się od rozpatrzenia piątkowego wniosku marszałka Sejmu Ludwika Dorna o odroczenie. Marszałek uważa, że reprezentujący Sejm poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) miał za mało

W szkołach krzyży wieszać nie należy

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl W sprawie dotyczącej krzyża w jednej ze szkół we Włoszech trybunał uznał, że znaku tego nie można traktować jako ponadreligijnego symbolu kultury europejskiej, bo jest on znakiem konkretnego Kościoła. Wyrok wywołał polityczne trzęsienie ziemi

OFE przekazały do ZUS 153,15 mld zł

końcu, że Polska jest krajem o naprawdę niskim długu publicznym. Według unijnych definicji to obniżenie długu wyniosło ok. 9 proc. PKB" - podkreślił. Szef resortu finansów stwierdził też, że poniedziałkowe przesunięcie środków z funduszy emerytalnych do ZUS znacząco zmniejszyło ryzyko tzw. złej

Od środy zakaz reklamowania OFE

systemu emerytalnego. Taka praktyka nie zdarzyła się dotychczas w polskiej debacie publicznej" - oceniła Zaręba. Jak zaznaczyła, ustawa zakazuje reklamy zawierającej informacje o OFE lub sugerujące, że reklama odnosi się do funduszy. "W polskim prawie nie ma jednej definicji pojęcia +reklama

Rzecznik zaskarży do Trybunału ustawę lustracyjną

Jacek Żakowski: Zna Pan ten apel? Trafny jest?Dr Janusz Kochanowski: Znam, czytałem go w nocy. Muszę się, niestety, z nim zgodzić. Niestety, bo znowu nie będziemy mieli załatwionej lustracji. Tam są słuszne bardzo argumenty. Jeden już badaliśmy wcześniej w naszym biurze. Dotyczy złej definicji

Wyrok TK ws. inwigilacji najwcześniej w maju

02.04. Warszawa (PAP) - Najwcześniej w maju Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie zasad inwigilacji przez tajne służby. W środę TK zobowiązał Sąd Okręgowy w Warszawie, by do 5 maja odpowiedział na pytania w sprawie - czego wcześniej odmówił. W środę TK ujawnił, że prezes SO - jako jedynego

Safjan: Brak podstaw do składania oświadczenia lustracyjnego

to sprawia, że nie mogą być składane oświadczenia, a oświadczenia złożone nie mogą być brane pod uwagę" - podkreślił. Trybunał uznał, że niekonstytucyjna jest lustracja m.in. dziennikarzy i naukowców ze szkół prywatnych - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Nową definicję współpracy ze służbami PRL

Komentarze polityków po werdykcie Trybunału

; - powiedział Rokita Szef Platformy Donald Tusk poinformował, że stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału w imieniu PO przedstawi Rokita. Trybunał Konstytucyjny uznał w piątek, że część przepisów ustawy lustracyjnej jest niezgodna konstytucją, m.in. objęcie lustracją ogółu dziennikarzy, lustracja rektorów

Komisja bankowa straszy Trybunałem Stanu

Wczoraj śledcza komisja bankowa, która od maja bada prywatyzację Banku Śląskiego, zajmowała się sprzedażą przez Ministerstwo Finansów tzw. "resztówki" akcji banku. W sprawie zeznawał b. wiceminister finansów Ryszard Pazura. Posłowie pytali go o definicję "resztówki". 27

Wykreśl 212 KK. Czy odpowiedzialność za zniesławienie powinna zniknąć?

czynem z definicji służącym społecznie uzasadnionemu interesowi. W celu wyłączenia swojej odpowiedzialności (na podstawie art. 213 k.k.) na oskarżonym nie ciąży obowiązek udowadniania działania w interesie społecznym. Dowodzenie tego faktu przez sąd naruszałoby bowiem, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego

Senat wznowił ostatnie w tej kadencji posiedzenie

Obecnie w polskim systemie prawnym nie ma definicji współpracy rozwojowej. W ustawie podkreślono, że współpraca rozwojowa to element polityki zagranicznej państwa, którego celem jest bezpośrednie wsparcie potrzeb rozwojowych krajów partnerskich. Chodzi o działania służące redukcji ubóstwa

Szmajdziński: Kamiński zbiera makulaturę na miliony Polaków

Co szef CBA zrobi z tonami papierów zebranymi na miliony Polaków?Szmajdziński podkreślił, że nie może być "większej nieprawidłowości w zbudowaniu państwowej instytucji, niż opieranie jej na złej definicji konstytucyjnej". - Oczekuje, że kolegium ds. służb specjalnych odbierze w przyszłym

Gilowska: prawie całe budownictwo z niższym VAT-em

wartości kosztorysowej tych remontów. Wicepremier podkreśliła, że ten sposób Polska zastosuje najszerszą ze stosowanych w Europie definicję budownictwa społecznego. "Staraliśmy się założenia zastosować tak, żeby zminimalizować ewentualne zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej, a także ryzyko

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Sejm nie przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Posłowie poparli jedynie poprawkę doprecyzowującą jeden z zapisów. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo

TK: odmawianie zaliczki alimentacyjnej - niezgodne z konstytucją

- Odmawianie prawa do zaliczki alimentacyjnej dziecku wychowywanemu przez matkę związaną formalnie lub nieformalnie z innym mężczyzną niż ojciec dziecka, jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie udzielili w poniedziałek odpowiedzi na połączone pytania prawne

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

wynosiła 30 proc. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie

Nowa lustracja uchwalona

definicji współpracy z 1997 r.: musi być tajna, świadoma i rzeczywiście podjęta. Ale już w sprawach podjętych po 1 marca będzie obowiązywać nowa definicja: współpraca nie musiała być realnie podjęta, wystarczy, że była tajna i świadoma. Nowa definicja współpracy - nowe oświadczeniaPonieważ zmieniła się

Unia karci Polskę za telekomunikację

Jedna sprawa w Trybunale Sprawiedliwości i dwie pod lupą Komisji Europejskiej. Polska wciąż ma zaległości na rynku telekomunikacyjnym. Chodzi o brak w naszym prawie telekomunikacyjnym definicji abonenta odpowiadającej normom prawa unijnego. Tam abonent to osoba prawna lub fizyczna, która jest

Lepper: Sędziowie TK winni być wybierani w wyborach powszechnych

kwestionować orzeczeń TK, który "dzisiaj jest wyrocznią ostateczną". "My tych wyroków nie kwestionujemy, nie mamy zamiaru ich komentować w taki sposób, czy one są dobre, czy złe. Trybunał orzekł, jak orzekł. Nie jednomyślnie, ale orzekł" - mówił wicepremier. Według szefa Samoobrony

Lepper: Samoobrona za natychmiastowym opublikowaniem wyroku TK

przedstawi własny projekt ustawy lustracyjnej. - Nie tylko opozycja ma swoje pomysły - powiedział Lepper. Trybunał Konstytucyjny uchylił w piątek znaczną część ustawy lustracyjnej. Niekonstytucyjna jest lustracja m.in. dziennikarzy i naukowców ze szkół prywatnych. Nową definicję współpracy ze służbami PRL

Dziewięć godzin z lustracją przed Trybunałem

O wyłączenie sędziów zabiegał poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) reprezentujący Sejm. Argumentował, że są stronniczy, ponieważ w przeszłości krytykowali lustrację. Ale Trybunał wnioski oddalił. Podkreślił, że przytoczone za wczorajszą "Gazeta Polską" przez Mularczyka opinie sędziów Ewy

Węgry poprawią ustawę medialną

furtkę do cenzury politycznej. Po zmianach obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie radia i TV, a definicja "braku zrównoważenia" powinna być doprecyzowana bądź zmieniona, by Węgry nie odstawały od innych krajów UE.- Tu opór Budapesztu był największy. Na początku głosili, że inne kraje Unii też

Instytut Pamięci Narodowej nie chce zwracać oświadczeń lustracyjnych

weryfikowane. A co z pozostałymi oświadczeniami? Trybunał uznał za niekonstytucyjny wzór samego druku oświadczenia i zmienił definicję współpracy z PRL-owskimi służbami (współpraca według Trybunału musiała być nie tylko tajna i świadoma, ale też faktycznie podjęta). Prof. Gardocki uważa, że IPN powinien te

Lustracja bez jadu - komentarze do wyroku Trybunału

i systemu demokratycznego.Trybunał przypomniał, że celem regulacji nie jest zemsta, ale ochrona instytucji państwa.Rozstrzygnięcie nawiązuje do całego wcześniejszego orzecznictwa Trybunału. Po raz kolejny została zakwestionowana otwarta definicja współpracy, przywrócono kryteria formułowane we

TK ws. dostępu do akt IPN

Na wniosek RPO Trybunał bada konstytucyjność zapisanego w ustawie o IPN wymogu rekomendacji od redakcji lub wydawcy jako warunku dostępu do akt IPN dla dziennikarzy, a od pracowników naukowych - dla osób nie będących naukowcami, a chcących prowadzić badania naukowe na podstawie tych

Pierwszy więzień z Guantanamo stanął przed sądem cywilnym

wojskowe trybunały. Mogły one wykorzystać zeznania "zdobyte w niekonwencjonalny sposób", mogły też ukrywać przed oskarżonym jakieś dowody przeciw niemu, jeśli uznały, że wymaga tego bezpieczeństwo państwa. Nie mogły brać pod uwagę zeznań wymuszonych podczas tortur, ale definicja tortur przyjęta

''New York Times'': Piractwo to terroryzm

; sugeruje, że Stany Zjednoczone i społeczność międzynarodowa powinny wprowadzić nową wspólną definicję prawną, która uzna związek między piractwem i terroryzmem. Według niej wielu prawników opowiada się za rezygnacją ze słowa "piractwo" na rzecz terminu "terroryzm morski"."NYT"

Broniąc konstytucji, Trybunał ją naruszył - mówi Kochanowski

"Rz": Jak pan przyjął orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lustracji? Janusz Kochanowski: - W pierwszej chwili, gdy usłyszałem, że Trybunał nie uznał ustawy w całości za niekonstytucyjną, ani w całości za konstytucyjną, uznałem to za bardzo dobrą wiadomość, bo według mnie tylko

"Wyborcza to jest ta od Michnika". Gazeta w internecie musi być rejestrowana

apelacji i utrzymał w mocy wyrok. Orzekł, że dla uznania tej strony internetowej za dziennik w rozumieniu Prawa prasowego wystarczy, by przekaz audiowizualny był technicznie możliwy.Wydawcę wziął w obronę RPO Uznał, że sąd błędnie rozciągnął definicję prasy z Prawa prasowego także na gazetę wydawaną w

Prezydent o lustracji: Prawo obowiązuje wszystkich

do Trybunału Konstytucyjnego przez rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego zapisu ustawy lustracyjnej dotyczącego definicji zawodu dziennikarza, prezydent powiedział, że całkowicie nie podziela opinii RPO.- Pan dr Kochanowski znany jest z tego, że ma bardzo niekonwencjonalne poglądy

Powstaniec warszawski stracił kolekcję zabytkowej broni

mógłby w tej sprawie złożyć wniosek o kasację do Sądu Najwyższego. Jego zdaniem, przedmioty odebrane Nowakowskiemu nie były bronią, a tzw. destruktami, które nie spełniają definicji broni palnej zawartej w ustawie o broni i amunicji. Mówi ona, że taką bronią jest "niebezpieczne dla życia lub zdrowia

TK wyjaśnia jak IPN ma otwierać teczki

Trybunał Konstytucyjny wyjaśnia: każdy ma prawo zajrzeć do swojej teczki, a IPN powinien od teraz rozpocząć udostępnianie, definicja "agenta" według sądu lustracyjnego, a nie według służb specjalnych PRL, pokrzywdzony może zobaczyć wszystko, agenci i funkcjonariusze tylko swoje teczki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych

traktatowej definicji środka o skutku równoważnym, zakres przedmiotowy pojęcia został sformułowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na drodze orzecznictwa, od lat 70. XX wieku ulegając stałej ewolucji. Obecnie można wyróżnić trzy definicje pojęcia zwane potocznie "formułami": Dassonville

Usługi detektywistyczne w Polsce

mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi PolskiemuArt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, (tekst jednolity) ze zm.., Trybunał StanuArt. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r

Kosowo

jego teren.Z punktu widzenia prawa międzynarodowego i zgodnie z rezolucjami ONZ Kosowo jest postrzegane przez jedne państwa jako część Serbii, a przez inne jako osobne państwo. Kwestię zgodności deklaracji niepodległości Kosowa z prawem międzynarodowym jednoznacznie ustalił Międzynarodowy Trybunał

Faszyzm

Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio – wiązka, związek) – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo, te

Wojna domowa w Kolumbii (1964-)

trakcie wojny doszło do dwóch tysięcy ataków i masakr, w których zginęło 250 tys. ludzi. 10 tysięcy z nich to ofiary min przeciwpiechotnych. Dokonano 27 tysięcy porwań i zmuszono 6400 dzieci do noszenia broni. Pięć tysięcy ludzi uznawanych jest za zaginionych. Debata nad definicją Obraz konfliktuDo 1980

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.