trybunał definicją

mar

TK: Część ustawy o CBA niezgodna z Konstytucją

TK: Część ustawy o CBA niezgodna z Konstytucją

Artykuł 1 ustawy o CBA, zawierający definicję korupcji, jest niezgodny z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

USA zaniepokojone haską definicją zbrodni agresji

Stany Zjednoczone wyraziły na dorocznym Zgromadzeniu Państw Stron Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze zaniepokojenie opracowywaną obecnie przez Trybunał definicją agresji jako zbrodni w świetle prawa międzynarodowego.

Autorem definicji korupcji jest Julia Pitera

W czasie prac nad ustawą o CBA to poseł Julia Pitera naciskała, by wpisać tam zakwestionowaną dziś przez Trybunał Konstytucyjny definicję korupcji - powiedziała w programie "Minęła Dwudziesta" w TVP Info Beata Kempa (PiS), była wiceminister sprawiedliwości.

Lustracja: RPO zaskarży definicję dziennikarza

Lustracja: RPO zaskarży definicję dziennikarza

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego definicję dziennikarza z nowej ustawy lustracyjnej. - Ta definicja pochodząca z 1984 roku [...] została wzięta z ustawy, której cele były zupełnie inne - tłumaczy w Radiu TOK FM. Kochanowski: Będzie skarga

Zakres lustracji i definicja współpracy podzieliły sędziów TK

Sędzia Bohdan Zdziennicki w zdaniu odrębnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. ustawy lustracyjnej uznał, że cała ustawa jest niekonstytucyjna, bo uchwalono ją z naruszeniem zasad prawidłowej legislacji. Oś sporu pozostałych sędziów TK zgłaszających zdania odrębne to zakres lustrowania i

Safjan: Konwencja antyprzemocowa mówi to samo, co polska konstytucja

Safjan: Konwencja antyprzemocowa mówi to samo, co polska konstytucja

Gościem Janiny Paradowskiej w Poranku Radia TOK FM był prof. Marek Safjan, b. prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Prawnik wskazywał, że Polska powinna ratyfikować konwencję ws. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Jak na razie stosowna

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach

Celem zmian jest bowiem uzgodnienie polskiego prawa z unijną dyrektywą o promocji odnawialnych źródeł energii (OZE). Nowelizacja - którą zaproponowali posłowie PO - zawiera techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np

Sejm przyjął poprawki senatorów do noweli ustawy o biopaliwach

wsparcie finansowe. Nowelizacja - którą zaproponowali posłowie PO - zawiera techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np. "uznanego systemu certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie

Sejm znowelizował ustawę o biopaliwach

wyłącznie techniczne zmiany w przepisach ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one do zmian definicji, np. "uznanego systemu certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów, zatwierdzonych przez Komisję

"Wystarczy porwać Janukowycza do Polski, żeby mógł stanąć przed Trybunałem?" Prof. Kuźniar: "Polska mogłaby..."

"Wystarczy porwać Janukowycza do Polski, żeby mógł stanąć przed Trybunałem?" Prof. Kuźniar: "Polska mogłaby..."

Ukrainie wypełniają definicję. Mówię o wątpliwościach, jakie miałby MTK. Bo my możemy się zgodzić, że proces Janukowyczowi się należy - mówił Roman Kuźniar. Zdaniem doradcy prezydenta nawet gdyby pomimo takich przeszkód trybunał w Hadze zająłby się sprawą, to "bardzo, bardzo długo czekalibyśmy na

Trybunał UE: Niezapłodnione ludzkie komórki jajowe to nie embrion. Zielone światło dla badań

Trybunał UE: Niezapłodnione ludzkie komórki jajowe to nie embrion. Zielone światło dla badań

, powinna być zatem traktowana w taki sam sposób, jak zapłodniona ludzka komórka jajowa. ... i jak to się ma do prawa brytyjskiego Te definicje będzie musiał wziąć pod uwagę sąd brytyjski, który zwrócił się do unijnego trybunału z prośbą o interpretację pojęcia embrionu ludzkiego. Wysoki sąd sprawiedliwości

Poprawki Senatu do ustawy o biopaliwach

, przede wszystkim w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Sprowadzają się one m.in. do zmian definicji, takich jak "uznany system certyfikacji", "świadectwa" czy "poświadczenia" na takie, które gwarantują spełnienie kryteriów, zatwierdzonych przez Komisję

Prof. Zoll: Konwencja antyprzemocowa to zamach na naszą cywilizację. "Nie" dla ratyfikacji

Prof. Zoll: Konwencja antyprzemocowa to zamach na naszą cywilizację. "Nie" dla ratyfikacji

Dwa lata czeka na ratyfikację Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konserwatywni posłowie skutecznie odwlekają głosowanie. Wspiera ich były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll. W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną

Trybunał Konstytucyjny: Przepis o stawkach ustawy śmieciowej niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny: Przepis o stawkach ustawy śmieciowej niezgodny z konstytucją

Art. 6k straci moc po upływie 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK w Dzienniku Ustaw. Z tego powodu - jak powiedział sędzia Stanisław Rymar w ustnym uzasadnieniu wyroku - "przepis, który nie określa maksymalnej wysokości stawki, nadal obowiązuje". Rymar dodał, że Trybunał zdawał sobie

Sejm pozostawił 75 proc. stawkę podatku od ukrywanych dochodów

definicji przychodów ujawnionych w nieprawidłowej wysokości oraz dodatkowych (oprócz stawki 75 proc.) stawek podatku od ukrywanych dochodów. Posłowie PiS proponowali zastosowanie stawki 40 proc. w przypadku gdy łączna kwota ukrywanych przychodów nie przekracza dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę austriackich gejów

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargę austriackich gejów

Trybunał uznał, że wśród państw członkowskich Rady Europy nie było porozumienia w sprawie małżeństw jednopłciowych. Podkreślił, że artykuł konwencji gwarantujący prawo do małżeństwa nie nakłada na rząd austriacki obowiązku przyznania tego prawa parom tej samej płci.Sędziowie stwierdzili, że władze

Chorwaci głosują w referendum ws. zakazu małżeństw homoseksualnych

Chorwaci głosują w referendum ws. zakazu małżeństw homoseksualnych

Przeciwnicy referendum twierdzą, że jest ono dyskryminacyjne i antygejowskie. "Czy jesteś za wprowadzeniem do konstytucji definicji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety?" - brzmi pytanie, na które Chorwaci mają odpowiedzieć w referendum zwołanym przez katolickie stowarzyszenie pod

Resort finansów zdecydowanie ograniczył zakres projektu hazardowego

wydane na jej podstawie. Jeden z sądów zwrócił się o rozstrzygnięcie w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a ten w orzeczeniu z 2012 r. nie wydał jednoznacznego wyroku i zostawił decyzję polskim sądom. Jak powiedział Jacek Kapica, resort finansów uważa wątpliwości branży hazardowej

"S" za maksymalnie 24-miesięcznym zatrudnianiem na czas określony

swoje okresowe potrzeby. "Przyjęcie takiego rozwiązania doprowadzić może do nieograniczonego zawierania kolejnych następujących po sobie umów na czas określony ze względu na brak definicji obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony"

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

z wynajmowanego lokalu. Osoby należące do rodziny lokatora zamieszkującego w publicznych zasobach mieszkaniowych miałyby prawo użyczać lokalu członkom rodziny, jeżeli ci spełnialiby definicję osoby zagrożonej bezdomnością. Zmieniono nazwę "pomieszczenia tymczasowego" na "pokój

Nowa ustawa o CBA. "Zamach na wolność obywatelską"

Nowa ustawa o CBA. "Zamach na wolność obywatelską"

Gazeta podaje, że zgodnie z nową ustawą Centralne Biuro Antykorupcyjne nie będzie musiało się ograniczać do korupcji urzędników - będzie mogło ścigać wszystkich i wszystkie rodzaje przestępstw. W publikacji "DGP" podkreśla, że nowela ustawy o CBA jest sprzeczna z orzeczeniem Trybunału

Burza w niemieckich mediach: obowiązkowe kaski dla rowerzystów? Nie, dziękujemy

Burza w niemieckich mediach: obowiązkowe kaski dla rowerzystów? Nie, dziękujemy

zwyciężył zdrowy rozsądek. A przy okazji Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe pozbawił na razie argumentów zwolenników wprowadzenia obowiązku noszenia kasku. I dobrze. Bez wątpienia ten proces sądowy mocno zaostrzył debatę o obowiązku wprowadzenia ochrony głów rowerzystów. Zresztą toczy się ona od

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

. Według CIR na poziom dochodów będzie też rzutować "wprowadzenie definicji samochodu osobowego oraz przepisów odnoszących się do przychodów i kosztów podatkowych w związku z korektą kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu lub wytworzeniu samochodu osobowego". "Najistotniejszą

Szczyty euro nadal tylko dla strefy euro. Nowa umowa UE nie po myśli Polski

zapis o tzw. złotej zasadzie. Zakłada ona, że roczny deficyt strukturalny nie przekracza 0,5 proc. nominalnego PKB. Za kontrolę wdrażania tej zasady miałby odpowiadać Trybunał Sprawiedliwości UE. Zgodnie z nowym tekstem, uczestnicy paktu mieliby wpisać złotą zasadę do prawa narodowego, a najlepiej do

Szmajdziński: Mam nadzieję, że Trybunał zakwestionuje ustawę o CBA

Gość "Sygnałów Dnia" zaznaczył, że niedopuszczalne jest także, by negocjacje biznesowe były uznawane za działania korupcyjne, a to w jego opinii, umożliwia ustawa o CBA. Trybunał Konstytucyjny wyda dziś wyrok w sprawie zgodności ustawy o CBA z konstytucją. Wczoraj sędziowie sprawdzali

TK zbada, czy ustawa o CBA jest konstytucyjna

: Definicja korupcji jest skandaliczna | wideoTymczasem, przedstawiciel Sejmu poseł Andrzej Dera przekonuje, że ustawa ta jest w całości zgodna z konstytucją i jest to poparte opiniami prawnymi.Dera (PiS): Lewica od początku była przeciwna CBA | wideoWniosek do Trybunału złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej

Codziennie skargi na ustawę lustracyjną

Rzecznik, dr Janusz Kochanowski powiedział PAP, że jego wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów tzw. ustawy lustracyjnej jest w końcowej fazie przygotowań i może być gotowy w połowie kwietnia. Wcześniej zapowiadał, że zaskarży przepisy dotyczące definicji dziennikarza oraz sankcji

PiS o orzeczeniu TK ws. CBA: Rewanżyzm

Część ustawy o CBA jest niezgodna z Konstytucją - orzekł dziś Trybunał, który zajmował się nią na wniosek SLD, złożony jeszcze w 2007 roku. Niekonstytucyjne są m.in. definicja korupcji oraz rozporządzenie do ustawy o CBA, na mocy którego Biuro może bez ograniczeń korzystać z baz danych innych

In vitro rodzi się w bólach

. Wczoraj podkomisja zebrała się, by zacząć prace. Ale eksperci sejmowego Biura Studiów i Ekspertyz zgłosili wątpliwość, czy takie doklejanie z jednego projektu do drugiego nie jest sprzeczne z zasadami uchwalania ustaw ustalonymi w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że poprawki nie

Zmiany w prawie: abonent to właściciel telefonu na kartę

zarejestrować się i otrzymywać cenniki, regulaminy oraz billingi na swój domowy adres. Obecnie te uprawnienia mają tylko te osoby, które zawarły umowę pisemną z operatorem. Zmiana definicji abonenta w projekcie - to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r. Trybunał uznał

"GP": Polska odpowie za przestarzałe przepisy telekomunikacyjne

Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jak pisze "Gazeta Prawna", powodem jest opóźnianie przez Polskę wdrażania unijnych przepisów dotyczących usług telekomunikacyjnych. Chodzi głównie o to, że Polska od trzech lat nie zmieniła definicji

"Efekt mrożący". Po Antykomor.pl zniknie krytyka prezydenta?

prawniczka. Satyra czy znieważenie? Decyduje prokurator W przypadku twórcy Antykomor.pl "efekt mrożący" może być szczególnie groźny. - Tu chodziło o obrazki, które można zakwalifikować jako satyrę, z definicji przejaskrawiającą rzeczywistość. Ocena czy dany obrazek stanowił znieważenie jest

Konferencja w ONZ w hołdzie dla polskiego prawnika: Nie udało nam się wyeliminować ludobójstwa

jeśli nie brakuje sporów, np. między Ormianami i Turkami, co było też widoczne podczas dyskusji. Nie jest też najistotniejsze, czy sama definicja ludobójstwa jest zawsze pomocna, czy też niekiedy komplikuje sprawę. - Każdy próbuje dowieść, że coś nie kwalifikuje się jako ludobójstwo i jest to niekiedy

Rząd poprawia prawo dla mediów

Nad nowelizacją pracowano od 2008 roku. Sprawę przyśpieszył wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku którego za półtora roku znikłyby z prawa prasowego wszystkie przepisy dotyczące sprostowań (dotyczą nieprawdziwych informacji) i odpowiedzi (czyli polemik).Trybunał uznał, że są sprzeczne z

W MTK w Hadze skarga ofiar księży-pedofilów na papieża

13.09. Rzym, Haga (PAP) - Grupa stowarzyszeń ofiar księży pedofilów złożyła we wtorek w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze skargę, w której oskarża papieża Benedykta XVI i wysokich rangą dostojników watykańskich o zbrodnie przeciwko ludzkości, za jakie uważa tuszowanie skandalu. Watykan na

Przepisy dotyczące VOD i nowela Prawa prasowego - po wyborach

oceniali przede wszystkim przedsiębiorcy związani z branżą internetową i telewizyjną. W ich ocenie definicja VOD była nieprecyzyjna, przez co kryteria świadczenia usługi na żądanie spełniałaby właściwie każda strona internetowa, która zawiera jakiekolwiek elementy audiowizualne. Oznaczałoby to, że strona

Opozycja chce odrzucenia rządowego projektu o CBA

Projekt jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2009 r., który zakwestionował niektóre zapisy ustawy, m.in. o gromadzeniu przez CBA tzw. danych wrażliwych (czyli m.in. o przynależności partyjnej, pochodzeniu rasowym i etnicznym, stanie zdrowia, życiu seksualnym, karalności). Wyrok ten

Lewica: ustawa groźna dla wolności

SLD zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o zarządzaniu kryzysowym. "Władza publiczna uzyskała narzędzie trudnego do skontrolowania wkroczenia w sferę praw i wolności obywateli" - napisała we wniosku do TK grupa posłów Sojuszu. - Ta ustawa może stanowić narzędzie, dzięki

Polska chce, by pomocą dla najbiedniejszych zajął się szczyt UE

W poniedziałek tematem zajmą się ministrowie ds. pracy i polityki społecznej; wcześniej nie porozumieli się w tej sprawie ministrowie rolnictwa. Chodzi o utrzymanie w przyszłym roku puli na pomoc żywnościową dla najuboższych w UE w wysokości 480 mln euro. Na skutek wyroku Trybunału UE oraz oporów 6

Oświadczenia lustracyjne do zwrotu

Trybunał za niekonstytucyjny uznał bowiem wzór oświadczenia lustracyjnego. Dlatego, że jest niejasny i może wprowadzić lustrowanego w błąd. Każe bowiem wyznać tylko "tajną współpracę", gdy tymczasem definicja lustracji obejmuje też współpracę w ramach obowiązków służbowych, (która nie

"Upieranie się, że Katyń był ludobójstwem, nie jest słuszne"

Patrząc wstecz, okazuje się, że określenie "ludobójstwo" pierwszy raz użył wobec Katynia rosyjski prokurator Rudenko, który w czasie procesu norymberskiego próbował zrzucić winę za tę zbrodnię na hitlerowców.- W obiegowym pojęciu ludobójstwo to mord na dużej liczbie ludzi. Ale w definicji

Ustawa o kryzysie

nieostrymi, "które stwarzają zbyt szeroki zakres swobodnej oceny dla organów państwa". Jego zdaniem definicja sytuacji kryzysowej "nie spełnia standardu przyzwoitej legislacji". I w związku z tym jest niezgodna z konstytucją. Radziewicz powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Przedsiębiorcy: Decyzja Trybunału dobra, ale co z KRUS?

dawna postulujemy, aby rolnicy byli traktowani tak jak pozostałe osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą i płacili podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest krokiem, który przybliża nas do tego rozwiązania. Pracodawcy

Startuje maraton lustracyjny

Trybunał dał sobie aż trzy dni na rozpatrzenie 42-punktowej skargi SLD i ośmiopunktowej skargi RPO. Rozprawa prawdopodobnie zacznie się od rozpatrzenia piątkowego wniosku marszałka Sejmu Ludwika Dorna o odroczenie. Marszałek uważa, że reprezentujący Sejm poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) miał za mało

W szkołach krzyży wieszać nie należy

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl W sprawie dotyczącej krzyża w jednej ze szkół we Włoszech trybunał uznał, że znaku tego nie można traktować jako ponadreligijnego symbolu kultury europejskiej, bo jest on znakiem konkretnego Kościoła. Wyrok wywołał polityczne trzęsienie ziemi

Prezydent spotka się z przedstawicielami klubów ws. lustracji

programie "7 dzień tygodnia" w Radiu Zet. O spotkanie zaapelował wczoraj do prezydenta i premiera szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Tusk chce także spotkania liderów partii politycznych, aby po piątkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego rozpocząć jak najszybciej prace nad nową ustawą

Safjan: Brak podstaw do składania oświadczenia lustracyjnego

oświadczenia złożone nie mogą być brane pod uwagę" - podkreślił. Trybunał uznał, że niekonstytucyjna jest lustracja m.in. dziennikarzy i naukowców ze szkół prywatnych - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Nową definicję współpracy ze służbami PRL uznał za zgodną z konstytucją tylko, jeśli doszło do czyjejś

Rzecznik zaskarży do Trybunału ustawę lustracyjną

Jacek Żakowski: Zna Pan ten apel? Trafny jest?Dr Janusz Kochanowski: Znam, czytałem go w nocy. Muszę się, niestety, z nim zgodzić. Niestety, bo znowu nie będziemy mieli załatwionej lustracji. Tam są słuszne bardzo argumenty. Jeden już badaliśmy wcześniej w naszym biurze. Dotyczy złej definicji

Lepper: Sędziowie TK winni być wybierani w wyborach powszechnych

Wicepremier Andrzej Lepper, szef Samoobrony uważa, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni być wybierani w wyborach powszechnych. "To byłby najlepszy sposób. Społeczeństwo powinno być poinformowane, uświadomione, że wybieramy ludzi, którzy odpowiadają tylko przed konstytucją, nikim

Wykreśl 212 KK. Czy odpowiedzialność za zniesławienie powinna zniknąć?

czynem z definicji służącym społecznie uzasadnionemu interesowi. W celu wyłączenia swojej odpowiedzialności (na podstawie art. 213 k.k.) na oskarżonym nie ciąży obowiązek udowadniania działania w interesie społecznym. Dowodzenie tego faktu przez sąd naruszałoby bowiem, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego

Komisja bankowa straszy Trybunałem Stanu

Wczoraj śledcza komisja bankowa, która od maja bada prywatyzację Banku Śląskiego, zajmowała się sprzedażą przez Ministerstwo Finansów tzw. "resztówki" akcji banku. W sprawie zeznawał b. wiceminister finansów Ryszard Pazura. Posłowie pytali go o definicję "resztówki". 27

Senat wznowił ostatnie w tej kadencji posiedzenie

Obecnie w polskim systemie prawnym nie ma definicji współpracy rozwojowej. W ustawie podkreślono, że współpraca rozwojowa to element polityki zagranicznej państwa, którego celem jest bezpośrednie wsparcie potrzeb rozwojowych krajów partnerskich. Chodzi o działania służące redukcji ubóstwa

Szmajdziński: Kamiński zbiera makulaturę na miliony Polaków

Co szef CBA zrobi z tonami papierów zebranymi na miliony Polaków?Szmajdziński podkreślił, że nie może być "większej nieprawidłowości w zbudowaniu państwowej instytucji, niż opieranie jej na złej definicji konstytucyjnej". - Oczekuje, że kolegium ds. służb specjalnych odbierze w przyszłym

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Sejm nie przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Posłowie poparli jedynie poprawkę doprecyzowującą jeden z zapisów. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo

Kalisz: Cała nowa lustracja-sprzeczna z konstytucją

- Cała nowa ustawa lustracyjna jest sprzeczna z konstytucją i międzynarodowymi konwencjami - mówił poseł SLD Ryszard Kalisz, prezentując przed Trybunałem Konstytucyjnym skargę Sojuszu na ustawę. Kalisz argumentował, że inicjatorzy nowej lustracji nigdy nie powiedzieli, dlaczego trzeba zmieniać

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

wynosiła 30 proc. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie

TK: odmawianie zaliczki alimentacyjnej - niezgodne z konstytucją

- Odmawianie prawa do zaliczki alimentacyjnej dziecku wychowywanemu przez matkę związaną formalnie lub nieformalnie z innym mężczyzną niż ojciec dziecka, jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie udzielili w poniedziałek odpowiedzi na połączone pytania prawne

Lepper: Samoobrona za natychmiastowym opublikowaniem wyroku TK

. Trybunał Konstytucyjny uchylił w piątek znaczną część ustawy lustracyjnej. Niekonstytucyjna jest lustracja m.in. dziennikarzy i naukowców ze szkół prywatnych. Nową definicję współpracy ze służbami PRL uznał za zgodną z konstytucją tylko, jeśli doszło do czyjejś rzeczywistej współpracy. Za niekonstytucyjne

Nowa lustracja uchwalona

definicji współpracy z 1997 r.: musi być tajna, świadoma i rzeczywiście podjęta. Ale już w sprawach podjętych po 1 marca będzie obowiązywać nowa definicja: współpraca nie musiała być realnie podjęta, wystarczy, że była tajna i świadoma. Nowa definicja współpracy - nowe oświadczeniaPonieważ zmieniła się

Unia karci Polskę za telekomunikację

Jedna sprawa w Trybunale Sprawiedliwości i dwie pod lupą Komisji Europejskiej. Polska wciąż ma zaległości na rynku telekomunikacyjnym. Chodzi o brak w naszym prawie telekomunikacyjnym definicji abonenta odpowiadającej normom prawa unijnego. Tam abonent to osoba prawna lub fizyczna, która jest

Dziewięć godzin z lustracją przed Trybunałem

O wyłączenie sędziów zabiegał poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) reprezentujący Sejm. Argumentował, że są stronniczy, ponieważ w przeszłości krytykowali lustrację. Ale Trybunał wnioski oddalił. Podkreślił, że przytoczone za wczorajszą "Gazeta Polską" przez Mularczyka opinie sędziów Ewy

Węgry poprawią ustawę medialną

furtkę do cenzury politycznej. Po zmianach obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie radia i TV, a definicja "braku zrównoważenia" powinna być doprecyzowana bądź zmieniona, by Węgry nie odstawały od innych krajów UE.- Tu opór Budapesztu był największy. Na początku głosili, że inne kraje Unii też

Instytut Pamięci Narodowej nie chce zwracać oświadczeń lustracyjnych

weryfikowane. A co z pozostałymi oświadczeniami? Trybunał uznał za niekonstytucyjny wzór samego druku oświadczenia i zmienił definicję współpracy z PRL-owskimi służbami (współpraca według Trybunału musiała być nie tylko tajna i świadoma, ale też faktycznie podjęta). Prof. Gardocki uważa, że IPN powinien te

Mularczyk przed TK: Jawność to wartość. Kalisz: Ustawa jest celowo skomplikowana

Trybunał Konstytucyjny odrzucił wniosek posła Mularczyka o wykluczenie "stronniczych" sędziów z obrad Trybunału. Wszyscy wskazani przez posła PiS sędziowie pozostali w składzie TK i rozpatrują skargę SLD. - Cała nowa lustracja jest sprzeczna z konstytucją i celowo skomplikowana

Lustracja bez jadu - komentarze do wyroku Trybunału

i systemu demokratycznego.Trybunał przypomniał, że celem regulacji nie jest zemsta, ale ochrona instytucji państwa.Rozstrzygnięcie nawiązuje do całego wcześniejszego orzecznictwa Trybunału. Po raz kolejny została zakwestionowana otwarta definicja współpracy, przywrócono kryteria formułowane we

Pierwszy więzień z Guantanamo stanął przed sądem cywilnym

wojskowe trybunały. Mogły one wykorzystać zeznania "zdobyte w niekonwencjonalny sposób", mogły też ukrywać przed oskarżonym jakieś dowody przeciw niemu, jeśli uznały, że wymaga tego bezpieczeństwo państwa. Nie mogły brać pod uwagę zeznań wymuszonych podczas tortur, ale definicja tortur przyjęta

Komentarze polityków po werdykcie Trybunału

Polityk PO Jan Rokita uważa, że piątkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy lustracyjnej oznacza "definitywne fiasko" tej ustawy. "Nie jest moją intencją komentowanie orzeczenia, bo jest na to za wcześnie. Istotniejsza jest sytuacja, która teraz powstaje. Po

TK ws. dostępu do akt IPN

Na wniosek RPO Trybunał bada konstytucyjność zapisanego w ustawie o IPN wymogu rekomendacji od redakcji lub wydawcy jako warunku dostępu do akt IPN dla dziennikarzy, a od pracowników naukowych - dla osób nie będących naukowcami, a chcących prowadzić badania naukowe na podstawie tych

Broniąc konstytucji, Trybunał ją naruszył - mówi Kochanowski

"Rz": Jak pan przyjął orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lustracji? Janusz Kochanowski: - W pierwszej chwili, gdy usłyszałem, że Trybunał nie uznał ustawy w całości za niekonstytucyjną, ani w całości za konstytucyjną, uznałem to za bardzo dobrą wiadomość, bo według mnie tylko

"Wyborcza to jest ta od Michnika". Gazeta w internecie musi być rejestrowana

apelacji i utrzymał w mocy wyrok. Orzekł, że dla uznania tej strony internetowej za dziennik w rozumieniu Prawa prasowego wystarczy, by przekaz audiowizualny był technicznie możliwy.Wydawcę wziął w obronę RPO Uznał, że sąd błędnie rozciągnął definicję prasy z Prawa prasowego także na gazetę wydawaną w

''New York Times'': Piractwo to terroryzm

; sugeruje, że Stany Zjednoczone i społeczność międzynarodowa powinny wprowadzić nową wspólną definicję prawną, która uzna związek między piractwem i terroryzmem. Według niej wielu prawników opowiada się za rezygnacją ze słowa "piractwo" na rzecz terminu "terroryzm morski"."NYT"

Powstaniec warszawski stracił kolekcję zabytkowej broni

mógłby w tej sprawie złożyć wniosek o kasację do Sądu Najwyższego. Jego zdaniem, przedmioty odebrane Nowakowskiemu nie były bronią, a tzw. destruktami, które nie spełniają definicji broni palnej zawartej w ustawie o broni i amunicji. Mówi ona, że taką bronią jest "niebezpieczne dla życia lub zdrowia

Prezydent o lustracji: Prawo obowiązuje wszystkich

do Trybunału Konstytucyjnego przez rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego zapisu ustawy lustracyjnej dotyczącego definicji zawodu dziennikarza, prezydent powiedział, że całkowicie nie podziela opinii RPO.- Pan dr Kochanowski znany jest z tego, że ma bardzo niekonwencjonalne poglądy

TK wyjaśnia jak IPN ma otwierać teczki

Trybunał Konstytucyjny wyjaśnia: każdy ma prawo zajrzeć do swojej teczki, a IPN powinien od teraz rozpocząć udostępnianie, definicja "agenta" według sądu lustracyjnego, a nie według służb specjalnych PRL, pokrzywdzony może zobaczyć wszystko, agenci i funkcjonariusze tylko swoje teczki

W środę narada sędziów TK w sprawie ustawy lustracyjnej

Obywatelskich zapowiada zaskarżenie do Trybunału przepisów tzw. ustawy lustracyjnej, dotyczących definicji dziennikarza oraz sankcji za niezłożenie oświadczenia lustracyjnego i przy uznaniu dziennikarza przez sąd za kłamcę lustracyjnego. Zastanawiał się też nad zaskarżeniem przepisów dotyczących zakazu

Chorwacja: zbrodniarze wojenni wciąż na wolności. "Polska może to zmienić"

naciskania na chcącą przystąpić do Unii Chorwację, żeby rozliczyła się wreszcie z przeszłością. Dziś np. kobiety, które padły ofiarą masowych gwałtów, nie mogą dochodzić swoich praw przed sądem, bo definicja zbrodni wojennej na tle seksualnym w Chorwacji nie istnieje. Amnesty uważa, że najważniejszą rolę ma

Kto zabija lustrację

tłumaczenia wątpliwości na korzyść lustrowanego. To w połączeniu z definicją współpracownika tajnych służb, którą dał Trybunał - że współpraca musiała być świadoma, tajna, musiała zostać realnie podjęta - spowodowało uwalnianie od winy ewidentnych agentów. Dyrektor Biura Prawnego IPN Krzysztof Zając tłumaczył

PIS i SLD: poprawki do raportu komisji ds. nacisków

funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości. Według Krasonia, b. premier Jarosław Kaczyński i minister sprawiedliwości w jego rządzie Zbigniew Ziobro mieliby stanąć przed Trybunałem Stanu. Kaczyński miałby odpowiadać m.in. za to, że w 2007 r. bezprawnie zorganizował nieformalne narady, na których

SN odrzucił "niedopuszczalne" apelacje Barskiego i Święczkowskiego

wywiedzeniu kasacji w niniejszej sprawie oraz o skierowaniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - zapowiadał Święczkowski.Mec. Pszczółkowski mówił wtedy, że konstytucja nie zawiera definicji pojęcia prokurator, a wykładnia językowa i systemowa wskazują, że w takim przypadku mamy do

Trybunału instrukcja obsługi lustracji

udostępniać dziennikarzom i naukowcom "listy agentów" utworzone na podstawie przepisów uznanych przez TK za sprzeczne z konstytucją?Prezes IPN ogłosił ostatnio, że ma tzw. listę 500 - osób publicznych, które zdaniem IPN w rozmaitych formach współpracowały z tajnymi służbami PRL-u. Tymczasem Trybunał

"Pan idzie tropem Berii i Stalina". Żakowski vs Miller ws. więzień CIA

Miller: Dobry terrorysta to martwy terrorysta »Boi się pan Trybunału Stanu?Nie będzie żadnego Trybunału Stanu. Aby uruchomić tę procedurę, prokurator generalny musiałby wystąpić z niezbitymi dowodami, a potem jeszcze Sejm musiałby to przeprowadzić.I z czym będzie kłopot? Z dowodami czy z

Gilowska: prawie całe budownictwo z niższym VAT-em

najszerszą ze stosowanych w Europie definicję budownictwa społecznego. "Staraliśmy się założenia zastosować tak, żeby zminimalizować ewentualne zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej, a także ryzyko wniesienia uchwalonego prawa przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości" - dodała Zyta Gilowska.

W Irlandii będą karać grzywną za bluźnierstwo

- To anachroniczne prawo, które powinno zostać obalone - mówi o ustawie przeciwko zniesławianiu Michael Nugent, irlandzki pisarz i jeden z przywódców tamtejszych ateistów. Ustawę podpisała właśnie prezydent Irlandii Mary McAleese, mimo apeli, by najpierw skierować ją do trybunału konstytucyjnego

Co IPN ma zrobić z oświadczeniem premiera?

Trybunał zmienił definicje współpracy. Uznał, że musi być ona taka jak w starej ustawie lustracyjnej, tzn. nie tylko tajna i świadoma, ale też rzeczywiście podjęta - nie wystarczy samo zobowiązanie - i musiała być czyniona z zamiarem naruszania praw i wolności człowieka. W tej sytuacji wydaje się, że

Izrael chce pozwać prezydenta Iranu

Mahmud Ahmadineżad miałby stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze za podżeganie do ludobójstwa i zaprzeczanie Holocaustowi. Ahmadineżad publicznie wzywał do "starcia Izraela z mapy", a Holocaust nazywał "żydowskim mitem" wykorzystywanym dla

Piecha: Prezydent miał wątpliwości. Zaryzykował

poziomu przyzwoitej legislacji będą dla niego cenne i zaowocują skierowaniem wniosku do Trybunału? - zastanawia się dr Bodnar .- Ta ustawa została przecież totalnie skrytykowana przez prawników senackich, ale senatorowie mówili, że muszą ją uchwalić, bo obiecali premierowi. Wszyscy grają w tę obłędną grę

Prezydent podpisał nową ustawę medialną

O kontrowersjach związanych z ustawą pisaliśmy wielokrotnie»>Z ustawy pierwotnej wersji ustawy wykreślone zostały wszystkie zapisy dotyczące audiowizualnych usług na żądanie, łącznie z ich definicją. Wśród usuniętych zapisów znalazł się m.in. ten, który nakładał na dostawców tych usług

PD solidaryzuje się z Geremkiem i przeciwnikami ustawy lustracyjnej

trwają prace nad tym by we wniosku do Trybunał Konstytucyjnego złożonego przez Sojusz podkreślić problemy z interpretacją definicji "funkcji publicznej" i tego kogo należy uznać za dziennikarza. Trybunał orzeknie o zgodności ustawy z Konstytucją 11 maja. - Apeluję do władz by wstrzymały

Nieznośna niejasność Karty

z Kartą jest właśnie taki - nie wiadomo, jak będzie ona interpretowana i do czego wykorzystywana przez europejskie trybunały. Dotyczy to zarówno kwestii wychowania, jak i definicji małżeństwa oraz rodziny. W rzeczywistości nie ma większego znaczenia, czy Polska przyjmie Kartę bez zastrzeżeń, czy

Francuski Trybunał Konstytucyjny opóźnia fuzję GDF i Suez

wyłączność na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i przestanie być "narodową firmą użyteczności publicznej", według definicji z preambuły do francuskiej konstytucji z 1946 r. To opóźnienie transakcji według Trybunału nie stanowi jednak przeszkody dla jej przygotowywania, np. przez uchwały

TK: IPN ma pokazać każdemu jego teczkę

według IPN agentem był ktoś, kogo sąd lustracyjny uwolnił od winy. Trybunał w wyroku podkreślił, że IPN powinien stosować definicję z ustawy lustracyjnej i uznawać wyroki sądu lustracyjnego. Dyrektor Zając powiedział też, że IPN interesuje tylko treść dokumentów, nie bada, czy mówią prawdę, czy nie

Lustracja to nie zemsta

Stępień.Trybunał uznał, że nowa definicja współpracy ze służbami specjalnymi PRL jest zgodna z zapisami konstytucji, ale tylko pod warunkiem rzeczywistej współpracy. Skreślił z preambuły pojęcie osobowych źródeł informacji (OZI).Najważniejsze zmiany Trybunał wprowadził, znacznie ograniczając liczbę kategorii osób

Demokraci z Geremkiem na sztandarze

uzupełnienie SLD-owskiego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem PD powinno się w nim znaleźć pytanie o definicję "funkcji publicznej" oraz o to, kogo należy uznać za podlegającego lustracji dziennikarza. Demokraci apelują też do władz o zawieszenie ustawy lustracyjnej do czasu, gdy TK oceni

"Karanie dziennikarzy może sparaliżować media"

Dziennikarze mogą być karani za pomówienie - wynika z poniedziałkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok nie zapadł jednak jednomyślnie. Spośród dwunastu sędziów Trybunału trzech, w tym jego prezes, złożyło do wyroku zdania odrębne. Marek Safjan zaznaczył, że interpretacja obowiązującego

Trwa dyskusja nad nowelizacją przepisów o informacji publicznej

;. Zmiana ta spowodowała protesty organizacji pozarządowych, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Apelują one do prezydenta Bronisława Komorowskiego o zawetowanie tych zmian lub skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego. O weto apeluje też opozycja. Według wprowadzonej poprawki dostęp do informacji

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

proc. Senatorowie zgłaszali wątpliwości co do zasadności orzeczenia TK. Jan Rulewski (PO) podkreślał, że dłużnicy alimentacyjni krzywdzą własne dzieci, pozbawiając je środków na utrzymanie. Jego zdaniem Trybunał, broniąc praw dłużników, nie wykazał się troską o prawa tych, na rzecz których zobowiązani

''Wolność kobiety'' kontra ''zabijanie dzieci''. Spór feministki z ''obrońcą życia'' u Łasiczki

lekarze odmawiają nawet wypisania recepty powołując się na klauzulę sumienia - wyliczała Grzybek. Lekarze nie chcieli leczyć ciężarnej - W tej chwili w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu toczy się sprawa Agaty Lamczak - mówiła Grzybek. - To była dwudziestokilkuletnia dziewczyna. Zaszła w

Maszyny i urządzenia nie będą opodatkowane

Ministerstwo Finansów rozwiało wątpliwości "Dziennika Gazety Prawnej" w tej sprawie. W połowie lutego gazeta przedstawiła wizję drastycznej podwyżki podatku od nieruchomości będącą skutkiem nowelizacji prawo budowlanego. Wyjaśnijmy, że Sejm zmienił w tej ustawie m.in. definicję obiektu

Mularczyk: Nowa lustracja zgodna z konstytucją

Nowa ustawa lustracyjna jest zgodna z konstytucją - oświadczył w środę przed Trybunałem Konstytucyjnym poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, występując przed TK jako przedstawiciel Sejmu. Dodał, że w swym wystąpieniu nie będzie się odnosił do wszystkich ponad 40 zarzutów SLD wobec ustawy, lecz tylko do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych

traktatowej definicji środka o skutku równoważnym, zakres przedmiotowy pojęcia został sformułowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na drodze orzecznictwa, od lat 70. XX wieku ulegając stałej ewolucji. Obecnie można wyróżnić trzy definicje pojęcia zwane potocznie "formułami": Dassonville

Usługi detektywistyczne w Polsce

mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi PolskiemuArt. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, (tekst jednolity) ze zm.., Trybunał StanuArt. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r

Kosowo

jego teren.Z punktu widzenia prawa międzynarodowego i zgodnie z rezolucjami ONZ Kosowo jest postrzegane przez jedne państwa jako część Serbii, a przez inne jako osobne państwo. Kwestię zgodności deklaracji niepodległości Kosowa z prawem międzynarodowym jednoznacznie ustalił Międzynarodowy Trybunał

Faszyzm

Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio – wiązka, związek) – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo, te

Wojna domowa w Kolumbii (1964-)

trakcie wojny doszło do dwóch tysięcy ataków i masakr, w których zginęło 250 tys. ludzi. 10 tysięcy z nich to ofiary min przeciwpiechotnych. Dokonano 27 tysięcy porwań i zmuszono 6400 dzieci do noszenia broni. Pięć tysięcy ludzi uznawanych jest za zaginionych. Debata nad definicją Obraz konfliktuDo 1980

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.