treści kształcenia

PAP

Nowela ustawy o kształceniu sądownictwa - do prezydenta

Nowela ustawy o kształceniu sądownictwa - do prezydenta

Do prezydenta trafi nowela ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przewidująca zmianę modelu kształcenia w tych zawodach. W piątek Sejm przyjął poprawkę Senatu dotyczącą aplikantów, którzy rozpoczęli już kształcenie w tej szkole.

Każdy internauta może przyczynić się do powstania e-podręczników

Każdy internauta może przyczynić się do powstania e-podręczników, jeśli weźmie udział w konkursie "Wiki lubi e-podręczniki" i przyśle zdjęcie, film, tekst lub inny materiał, który po akceptacji redakcji ma szansę stać się częścią e-podręcznika.

Prezydent podpisał ustawę o szkole sędziów i prokuratorów

Za dwa tygodnie wejdzie w życie nowela ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zmieniająca model kształcenia w tych zawodach i skracająca o 18 miesięcy aplikację sądową. W piątek Bronisław Komorowski podpisał nowelę - podała Kancelaria Prezydenta.

Kościół walczy o maturę. Obiecał ją jeszcze Giertych

Dwa tygodnie temu szefowa MEN Krystyna Szumilas stwierdziła, że religii nie będzie na maturze, bo nie jest to przedmiot objęty podstawą programową kształcenia ogólnego. Konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego dr Ryszard Piotrowski wskazuje jednak, że MEN działa niekonsekwentnie. - Trybunał

ASP nie przyjęła go na studia, bo odmówił złożenia ślubowania. "To wyraz naszej autonomii"

ASP nie przyjęła go na studia, bo odmówił złożenia ślubowania. "To wyraz naszej autonomii"

; Dziś przedstawiono nam oficjalne stanowisko uczelni w tej sprawie. W oświadczeniu prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich Jarosława Szymańskiego czytamy, że wyłączenie z treści ślubowania fragmentu nt. "wierności ideałom humanizmu i demokracji" było niemożliwe ze względu na "

BBN: zakończono prace nad doktryną cyberbezpieczeństwa

Wywiadu. Uczestnicy spotkania, któremu przewodniczył szef BBN minister Stanisław Koziej, dyskutowali nad ostatnimi szczegółowymi zmianami w treści dokumentu. Uzgodniono także brzmienie istotnych definicji pojęć związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Doktryna cyberbezpieczeństwa RP ma wskazywać

MPiPS chce zmian w wykazie prac, których nie mogą wykonywać kobiety

Pracy i Polityki Społecznej, zastrzeżenia do tego przepisu zgłosiła Komisja Europejska, uznając je za niezgodne z postanowieniami dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy

Sandomierz. Powstaje "Elementarz Polaków" dla niepełnosprawnych uczniów

Sandomierza. Ale w treści ćwiczeń uczniowie będą zachęcani, by np. zabytków związanych z konkretnym okresem historii szukać w swojej miejscowości" - tłumaczyła Zioło. Zakres tematyczny podręcznika będzie zgodny z podstawą programową, obowiązującą w kształceniu specjalnym. Książka będzie zawierała też

Kluzik-Rostkowska: Biskupi krytykują podręcznik nieobciążający budżetów rodziców. Dziwi mnie to

Kluzik-Rostkowska: Biskupi krytykują podręcznik nieobciążający budżetów rodziców. Dziwi mnie to

Rządowy elementarz jest infantylny i pomija treści wiążące się z małżeństwem i rodziną - uznał kilka dni temu Episkopat Polski. Do tych właśnie słów odnosi się Kluzik-Rostkowska w swojej rozmowie z "Rzeczpospolitą". "Czy świat stanął na głowie?" Minister edukacji dodaje, że w

Politechnika Łódzka będzie współpracować z Łódzką Koleją Aglomeracyjną

kolei prorektor ds. edukacji uczelni, prof. Sławomir Wiak zwrócił uwagę, że ŁKA będzie przygotowywać dla politechniki zestaw tematów prac dyplomowych, które powinny znaleźć zastosowanie w praktyce przemysłowej czy ekonomicznej. Uczelnia ma kształcić inżynierów dla potrzeb ŁKA. Prezes Łódzkiej Kolei

"Solidarność" walczy z gender. "Szerzy szkodliwe treści"

"Solidarność" walczy z gender. "Szerzy szkodliwe treści"

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" przygotowała specjalne stanowisko, w którym sprzeciwia się wprowadzaniu treści gender do szkół i placówek oświatowych."Niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce do szerzenia szkodliwych treści

Badanie: nauka języka obcego w szkole to wkuwanie słówek na pamięć

podstawy programowej kształcenia ogólnego. IBE opublikował wnioski z pierwszej części badania, w których zbierano opinie od nauczycieli i uczniów. Pełen raport z badania gotowy będzie w 2015 r. Okazało się m.in., że większość badanych gimnazjów oferuje tylko naukę języka angielskiego i niemieckiego

Rewolucja seksualna w szkołach dla pielęgniarek. Homoseksualizm to (już) nie patologia

Rewolucja seksualna w szkołach dla pielęgniarek. Homoseksualizm to (już) nie patologia

Treści, które zmieniono, znajdowały się w programach nauczania pielęgniarek i położnych od 2003 roku. W 2012 r. w sprawie programów interweniowali u ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza działacze Kampanii Przeciw Homofobii. Pisała o tym m.in. "Gazeta Wyborcza". Programy zmieniono pod

MEN przedstawił podręcznik "Nasza szkoła" dla klas II w podstawówkach

przystępowaliśmy do działań związanych z klasą pierwszą" - powiedziała Kluzik-Rostkowska. Autorkami podręcznika "Nasza szkoła" zawierającego treści zintegrowane z zakresu języka polskiego, przyrody i społeczeństwa są Maria Lorek (główna autorka podręcznika dla pierwszoklasistów) i Monika Zatorska

MEN potwierdza zwolnienia w zespole ORE pracującym nad e-podręcznikiem

zaznaczyła, że dyrektor ośrodka i minister edukacji mają prawo dobierać sobie współpracowników patrząc na efekty ich pracy. "Zależy nam na tym, by 1 września 2015 r. e-podręcznik był produktem spełniającym oczekiwania co do jakości i treści merytorycznej" - dodała. Dębek pytana, kiedy zostanie

Od poniedziałku dostępna interaktywna wersja nowego elementarza

Darmowe narzędzie internetowe umożliwi dzieciom i nauczycielom efektywniejsze wykorzystanie "Naszego Elementarza" - bezpłatnego rządowego podręcznika dla klas I. "Zawiera wszystkie treści obecne w papierowym podręczniku, a także wiele rozszerzeń. Nauczyciele mogą go używać podczas

Sejm. Raport: z mową nienawiści młodzież najczęściej styka się w internecie

. oddziaływanie na dostawców usług internetowych i portale internetowe. Jak mówił, powinni oni być odpowiedzialni za przekazywane treści, ponieważ jest to główne miejsce stykania się z mową nienawiści. Zaznaczył, że przepisy prawa regulujące ściganie mowy nienawiści są dobre, ale nie do końca dobrze

Projekt MEN ws. bezpłatnego obowiązkowego języka obcego w przedszkolach

zmniejszeniu) zakres treści nauczania - wymagań przewidzianych obecnie dla ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Ponadto w zaleceniach, dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej, dodano wytyczne dotyczące sposobu organizowania edukacji w klasach I-III

Sejm przyjął poprawki do nowelizacji dot. oceniania uczniów

oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów. Inna przyjęta poprawka doprecyzowuje zapis o trybie i formie przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku, gdy on sam

Kolędy skłaniają do refleksji nad istotą świąt - przyjściem Zbawiciela

Dr Alicja Tupieka-Buszmak jest m.in. nauczycielem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki kształcenia, interdyscyplinarnych badań nad edukacją artystyczną oraz zjawisk w obszarze socjologii muzyki i procesu komunikacji

Kluzik-Rostkowska: niedługo badania dot. wiedzy dzieci nt. seksualności

doświadczeń, które już mamy" - powiedziała Kluzik-Rostkowska. "Chciałabym, byśmy wiedzieli w jakim wieku dzieci sięgają po treści seksualne, z jakich źródeł czerpią () i o jaki rodzaj wiedzy i informacji, to co oni sami znajdą, uzupełnić. Chcemy się dowiedzieć, od kogo chcieliby się o tym

Polski naukowiec brzydzi się pieniędzmi, a studenci nie potrafią myśleć krytycznie [NAJCIEKAWSZE WĄTKI Z DEBATY TOKFM.PL]

Polski naukowiec brzydzi się pieniędzmi, a studenci nie potrafią myśleć krytycznie [NAJCIEKAWSZE WĄTKI Z DEBATY TOKFM.PL]

kształcenia był tylko liniową sumą treści, które się przekazuje na wykładach. Sens kształcenia musi być czymś więcej. Absolwenci nauczyli się, jak bezmyślnie zdawać testy. A nie nauczyli się myśleć. System, który mamy, powoduje, że absolwenci nie potrafią myśleć krytycznie, współpracować, integrować myśli

W 2015 r. zmieni się system finansowania jednostek naukowych

profilu akademickim mają być włączani w badania prowadzone na uczelni. Na studiach licencjackich profile i programy kształcenia trzeba dostosować do nowych wymagań do końca 2016 r. Z kolei na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich - do końca 2017 r. Obecnie na podpis prezydenta

Komisja samorządu pozytywnie o projekcie nowelizacji dot. egzaminów

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. W projekcie znalazły się także liczne propozycje zmian w prawie oświatowym niezwiązane z wyrokiem Trybunału

Białystok. Debata prezydencka m.in. o inwestycjach i sporze sądowym

największy priorytet. Zapowiedział, że zostaną przygotowane nowe tereny pod inwestycje, powstanie też centrum kompetencji, które zajmie się współpracą z firmami tak, by szkoły kształciły ludzi w potrzebnych przedsiębiorcom zawodach. Dobrzyński odpowiadał, że władze miasta w ostatnich latach "nie

Obowiązkowe lekcje z wiedzy o seksualności od podstawówki. Projekt RP

dzieci i ich potrzeb, ochrony przed przemocą seksualną, a także metod i środków zapobiegania ciąży, sposobów zabezpieczania się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV/AIDS. Zakres treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ustalałby - zgodnie z propozycją - "w drodze

TNS Polska: ponad połowa uczniów nie lubi lekcji fizyki.

podstawowej w klasach IV-VI jest przedmiot przyroda, który łączy w sobie treści z zakresu biologii, geografii i fizyki oraz, że większość nauczycieli przyrody to biolodzy i geografowie. "Fizyka to trudny przedmiot. Wymaga łączenia w sobie dwóch umiejętności. Z jednej strony chodzi o umiejętności

Poziom inteligencji ma wpływ na wybór gier komputerowych przez uczniów

W badaniu "Szkolne Uwarunkowania Efektywności Kształcenia - 2013 r." wzięło udział blisko 6 tys. piątoklasistów. Średnio każdy z nich zadeklarował granie w mniej więcej 4 różne gry komputerowe. I tak po grę "Minecraft" częściej sięgają chłopcy (74 proc.), którzy mieli

Minister nauki ws. zajęć gender na uczelniach: szanujemy wolność badań

mężczyźni mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Mają też równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania

Prezydent podpisał ustawę reformującą szkolnictwo zawodowe

"Zasadniczym celem ustawy jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy" - informuje kancelaria prezydenta, przypominając, że zmiany dotyczą m.in. podziału zawodów na kwalifikacje oddzielnie potwierdzane w procesie

Lublin. B.dyrektor szkoły oskarżony o wydawanie świadectw za łapówki

pośredników w załatwieniu świadectwa ukończenia licem. 26 z nich zostało prawomocnie skazanych" - dodała Syk-Jankowska. Część zarzutów dla byłego dyrektora dotyczy fałszowania dokumentacji szkolnej i poświadczania nieprawdy m.in. w treści świadectw ukończenia liceum, w arkuszach ocen, w listach uczniów

OSW: Rosja liczy, że zagrożony terroryzmem Zachód pójdzie na ustępstwa

strony zachodniej" - ocenił Rodkiewicz. "Oczekiwania w Rosji są takie, że Zachód w związku z konfliktem, w którym się znajduje z radykalnym islamem będzie zmuszony zaakceptować rosyjskie warunki" - dodał ekspert. Zwrócił uwagę na treść depeszy kondolencyjnej skierowanej po zamachach

Lubelskie. Kandydat PiS do PE przedstawił "zobowiązania europejskie"

wychować i kształcić" - mówił. W zobowiązaniach europejskich Parucha są też działania służące "powrotowi do pomocniczej i wspólnotowej roli UE wobec państw narodowych". Jak tłumaczył, chodzi o to, aby odejść od "nadmiernej ingerencji UE w życie państw"; wymienił tu przykłady

Egzamin gimnazjalny 2014, języki obce: ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI, WŁOSKI. Jak w ubiegłym roku wypadła część językowa egzaminu gimnazjalnego?

środków językowych. Dość niski wynik uzyskany przez zdających w zakresie treści (49% z angielskiego, 31% z niemieckiego i 37% z rosyjskiego) wskazuje, że zdający mają problem z komunikatywnym przekazaniem odpowiedzi i ich rozwinięciem. Nieco lepsze wyniki uczniowie uzyskali za spójność i logikę tekstu

Dwa pierwsze testowe e-podręczniki już są gotowe

dla klas starszych. "Wszystkie nasze podręczniki będą miały podobną strukturę. Treści główne zawarte są w rozdziałach, których w zależności od poziomu kształcenia będzie od dziewięciu do dwunastu. Treści w nich w kolejnych klasach będą spiralnie rozwijane - uczniowie będą nie tylko poznawać nowe

MEN: Maria Lorek autorką darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów

, ponad 100 małych przedszkoli oraz Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego. Lorek przygotowywała także materiały edukacyjne dla polskich nauczycieli i uczniów z najmłodszych klas w ramach serwisu internetowego dla Polonii "Włącz Polskę". Jednak - jak zaznaczyła Kluzik-Rostkowska

Obowiązkowa edukacja seksualna? "W polskich warunkach to utopia"

wspaniale. Podstawowy problem jednak polega na jej ewentualnej realizacji. - Wszystko rozbija się o to, w jaki sposób miałoby być prowadzone to kształcenie. Śmiem podejrzewać, że niewiele by się różniły od zajęć, które są w tym momencie - przewiduje ekspertka. - Nie ma specjalistów, nie ma nawet określonego

Egzaminy on-line na uczelniach dopuszcza projekt nowego rozporządzenia

uczelni. To sprawia, że studia przez internet w praktyce niewiele różnią się od zaocznych. Przepisy można też interpretować na korzyść lub niekorzyść e-learningu. Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) np. zlikwidował swoje e-studia z pielęgniarstwa - chociaż, jak zapewnia jego przedstawiciel, kształciły na

Zdrojewski broni ASP: Kto chce studiować, powinien znać statut uczelni

. Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich gdańskiej ASP Jarosław Szymański wyjaśnił, że przywołane w treści ślubowania ideały demokracji nie odnoszą się do "konkretnego ustroju politycznego, a jedynie zasad funkcjonowania społeczeństwa jako takiego, którego częścią jest społeczność akademicka"

J. Kaczyński pisze do premiera ws. nauczania historii w szkołach

kształcenia humanistycznego we współczesnym świecie" - uważa lider PiS. Jak podkreślił w liście do premiera, "nikt odpowiedzialny za przyszłość narodu i poziom wykształcenia młodych pokoleń nie może zaakceptować redukcji nauczania historii w programach szkolnych". "Decyzja podjęta przez

Kilka poprawek Senatu do noweli ustawy oświatowej

możliwości psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów. Inna przyjęta poprawka doprecyzowuje zapis o trybie i formie przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w publicznej szkole artystycznej, w

Sejm uchwalił nowelę ustawy oświatowej dot. oceniania uczniów

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Obecne przepisy upoważniające stracą ważność 9 kwietnia 2015 r

Sejm: PiS chce odrzucenia projektu noweli ws. oceniania uczniów

zbyt ogólne. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Obecne przepisy upoważniające stracą ważność 9 kwietnia 2015 r. Wniosek o odrzucenie projektu złożył Lech Sprawka (PiS). Uzasadniał go m.in. tym, że część

Komisja edukacji przyjęła sprawozdanie dot. noweli ws. zasad oceniania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Wniosek o odrzucenie sprawozdania podkomisji złożył Lech Sprawka (PiS). Uzasadniał go tym, że część zapisów

Anna Augustynowicz z nagrodą im. Zygmunta Huebnera

Anna Augustynowicz, absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Reżyserii w krakowskiej PWST, należy do pokolenia młodych twórców, którzy kształcili się pod okiem Krystiana Lupy. Jej pierwszym samodzielnym przedstawieniem, zrealizowanym jeszcze w czasie studiów było "

Sejm przyjął zmiany w szkolnictwie zawodowym

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 281 posłów, 2 było przeciwko, 140 wstrzymało się od głosu. Jak zaznaczyła przed głosowaniem posłanka Teresa Wargocka (PiS), choć zmiany w ustawie dotyczące kształcenia w szkolnictwie zawodowym idą w dobrym kierunku, to jednak nie spełniają one oczekiwań jakie

Komisje senackie za poprawkami do ustawy reformującej szkoły zawodowe

, będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W I klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie o tego, w jakim typie szkoły będą się uczyć, poznają te same treści, obowiązywać ich bowiem

"Utrwalanie anachronicznych stereotypów płci szkodzi rozwojowi młodych ludzi". List otwarty w obronie gender

znaczenie w danym społeczeństwie przypisuje się pojęciom kobiecości i męskości, jakie role wyznacza się jego członkom w zależności od ich płci biologicznej oraz w jaki sposób się je wartościuje. "Płeć społeczno-kulturowa występuje w każdym społeczeństwie, jednak to, jaką jest wypełniona treścią, zależy

Naukowcy: ideologizowanie pojęcia gender jest nadużyciem moralnym

pojęciom kobiecości i męskości, jakie role wyznacza się jego członkom w zależności od ich płci biologicznej oraz w jaki sposób się je wartościuje. "Płeć społeczno-kulturowa występuje w każdym społeczeństwie, jednak to, jaką jest wypełniona treścią, zależy od kultury i zmienia się w czasie trwania i

Rząd przyjął projekt dot. oceniania uczniów i przeprowadzania egzaminów

. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Dlatego przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt nowelizacji zawiera dwa nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich dot. propozycji przepisów dotyczących

Rząd przyjął projekt dot. oceniania uczniów i przeprowadzania egzaminów

. Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Dlatego przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt nowelizacji zawiera dwa nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich dot. propozycji przepisów dotyczących

Na Uniwersytecie Warszawskim zainaugurowano 196. rok akademicki

listy kierunków studiów i towarzyszących im raportów treści kształcenia. Dzięki temu uczelnie takie jak Uniwersytet Warszawski będą mogły stworzyć własne programy nauczania bez ograniczenia ścisłymi standardami ustalanymi przez ministerstwo" - wyjaśniła prof. Chałasińska-Macukow. Przyznała, że

PSL o reformie szkolnictwa zawodowego

"Reforma kształcenia zawodowego musi być dostosowana do XXI w., do nowego rynku pracy i wymogów, jakie stawia rewolucja naukowo-techniczna" - powiedział poseł PSL Tadeusz Sławecki, przedstawiając na konferencji programowej PSL pt. "Zmiany w szkolnictwie zawodowym" nowelizację

Projekt zmian w szkolnictwie zawodowym

przypomniał, że wprowadzana stopniowo od dwóch lat reforma edukacji zakłada, że w I klasie liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie o tego, w jakim typie szkoły się uczą, poznają te same treści, obowiązuje ich bowiem na tym etapie edukacji ta sama podstawa

BBN ogłasza doktrynę cyberbezpieczeństwa RP

bezpieczeństwa doktryna uznaje "za jeden z filarów cyberbezpieczeństwa państwa". Zaleca opracowanie programów kształcenia kadr na potrzeby systemu cyberbezpieczeństwa, w tym "ścieżek kariery pozwalających przyciągnąć najlepszych specjalistów". Autorzy wskazują, że treść doktryny powinna być

W szkołach ponadgimnazjalnych będą Podstawy przedsiębiorczości

na przedmiocie Podstawy przedsiębiorczości uczniowie poznają: zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa, mechanizmów funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz roli państwa w gospodarce. Zaznajomią się z aktualnymi tendencjami w gospodarce świata i Polski. Realizując treści nauczania podstaw

Czy muzyka w szkole zaciekawi dzieci? Uczą się Moniuszki oraz "pląsania". "Podstawa programowa to tylko minimum..."

Prusek tłumaczy: - W podstawie programowej znajdują się obowiązkowe treści nauczania. To obowiązuje w całym kraju i to określa cele główne kształcenia. To minimum, które musi zostać zrealizowane przez każdego nauczyciela danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym. Plastyczność programów nauczania

Rektor KUL: Odpowiedzialność uczonych rośnie w czasach tabloidyzacji dyskursu publicznego

wybrali strażnicy - pisze rektor KUL. Ks. Dębiński uważa, że obecnie do człowieka dociera coraz więcej treści, których celem jest "zatoczyć na powrót kamień nad wejściem do grobu Jezusa" i nie dopuścić do rozpoznania Zmartwychwstałego. - Jesteśmy bombardowani informacjami o rzekomych prawdach

Humaniści nowej generacji. Pierwszy taki kierunek w Polsce

treści humanistycznych - dodaje Zawodniak. - Przecież e-booki to internetowy odpowiednik książki, blog - pamiętnika czy dziennika, a Wikipedia jest konkurencją dla papierowych wydań encyklopedycznych. A co to jest, jak nie humanistyka? Oprócz uczenia się nowych technologii, absolwenci Humanistyki 2.0

RPO: edukacja ważnym elementem przeciwdziałania rasizmowi

W liście do minister edukacji Katarzyny Hall, udostępnionym PAP w czwartek, RPO pytała także, czy istnieje możliwość zwiększenia nacisku na tę problematykę w podstawie programowej kształcenia ogólnego. "Oczywiście odpowiedź na list Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie udzielona"

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o szkolnictwie zawodowym

technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak w przypadku liceów ogólnokształcących, będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie poznają te

Kluby poselskie popierają projekt reformujący szkolnictwo zawodowe

Jak zauważyła Danuta Pietraszewska (PO), efekty kształcenia w obecnym systemie szkolnictwa zawodowego nie są satysfakcjonujące zarówno dla uczniów, jak i dla pracodawców, dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian. Posłanka zaznaczyła, że projekt nowelizacji jest zgodny z oczekiwaniami właśnie

Deklaracja o współpracy z PiS Wspólnie dla Polski

nasze zobowiązanie wobec Polaków" - brzmi treść deklaracji. "Prawo i Sprawiedliwość ma nowe rozwiązania, ma kompetentnych ludzi, ma wiedzę i ma wielką wolę zmieniania Polski. Ma wolę spełniania marzeń Polaków, odmieniania ich losu. Zróbmy to wspólnie. Wspólnie dla Polski" - czytamy w

Estonia/ AP: Prezydent zarzuca Rosji, że się nie uporała z sowieckim dziedzictwem

) w drugiej wojnie światowej... lecz całkowicie odrzuca jakiekolwiek powiązania z barbarzyńskimi, ohydnymi czynami tego samego reżimu, z jego zbrodniami przeciwko ludzkości" - powiedział 53-letni prezydent Ilves, który kształcił się w USA. Powiedział, że zdecydowanie odrzuca wypowiedzi o treści

Na etykę do SP 7 rodzice dowożą dzieci spoza Torunia. "Wspaniały pedagog". Nowa dyrektorka nie przedłuża nauczycielce umowy

) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści

Najlepsze budowle: Centrum w Lusławicach i Muzeum Żydów

Helsinek SARP-owskie nagrody za najlepszą architekturę. Partnerską, warszawską pracownią przy tym projekcie było biuro Kuryłowicz & Associates. Jury konkursowe chwaliło, że muzeum to zarazem pomnik i symbol, piękna jest i treść, i forma. Projektanci przeprowadzają "przestrzeń zewnętrzną przez wnętrze

MEN chce spokojnego wdrażania wcześniejszych reform

dla wszystkich uczniów takiego samego kształcenia ogólnego, będącego kontynuacją nauczania treści z gimnazjum. Te same treści nauczania ogólnego będą realizowane w I klasach liceum ogólnokształcącego, I i II klasach technikum lub przez całą zasadniczą szkołę zawodową. Ponadto uczniowie szkół

Prezydent w Sejmie: Wojna polsko-polska szkodzi [WIDEO]

; utrudnia poszukiwanie najlepszych rozwiązań nie tylko na najwyższym, ale i lokalnym szczeblu."Musimy odpowiedzieć na zjawisko niskiej dzietności"Prezydent podkreślił konieczność walki z wykluczeniem społecznym. Mówił, że "potrzebne są do tego zmiany w edukacji i poprawa jakości kształcenia

USA. Ekspert: Amerykanie zazdroszczą Polsce postępów w edukacji

później zaczyna się dzielić uczniów pod kątem ich akademickiej przyszłości, tym lepiej. W USA dzieci bardzo wcześnie są +segregowane+ na te mniej i bardziej zdolne, wcześnie dostają one bardzo różną treść" - powiedziała. Dlatego dziwią ją podnoszone w Polsce postulaty, by zlikwidować gimnazja. "

Senat poprawił pomyłkę Sejmu ws. mundurków

Za przyjęciem tego rozwiązania głosowało 49 senatorów, 24 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Zgłoszenie takiej poprawki zapowiedział wicepremier, minister edukacji Roman Giertych już na początku marca, zaraz po przyjęciu nowelizacji przez Sejm. Wcześniej identycznej treści poprawkę autorstwa

Anna Augustynowicz z nagrodą im. Zygmunta Huebnera

. Zostaje tylko sens" - ocenił Sieradzki. Augustynowicz, absolwentka teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Reżyserii w krakowskiej PWST, należy do pokolenia młodych twórców, którzy kształcili się pod okiem Krystiana Lupy. Jej pierwszym samodzielnym przedstawieniem, zrealizowanym

PJN: więcej godzin historii w szkołach

"Bardzo się cieszymy, że dyskutujemy o problemie kształcenie i historii w szkołach" - powiedział podczas konferencji prasowej Migalski. Zaznaczył, że przypadająca w sobotę rocznica sowieckiej agresji na Polskę uzmysławia nam jak ważny jest problem nauczania historii i patriotyzmu. "

Lekcje historii w szkole. "Obecnie prowadzą do prostackiego wartościowania: kto kocha ojczyznę, ten jest dobry"

historyczną". Pytanie tylko, jak to się łączy z treściami, które uczeń poznaje na lekcjach historii. I to nie chronologią wydarzeń, lecz ich interpretacją. - Na pewno polityka historyczna morduje historię w wydaniu szkolnym. Ten przedmiot z trudem można nazwać historią. Historii w szkole po prostu nie ma

Posłowie o poprawkach Senatu do ustawy o szkolnictwie zawodowym

gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie poznają te same treści, obowiązywać ich bowiem będzie na tym etapie edukacji ta sama podstawa programowa nauczania. Dlatego

Senat za poprawkami do nowelizacji ustawy reformującej szkoły zawodowe

liceów ogólnokształcących, będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W I klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie od tego, w jakim typie szkoły będą się uczyć, poznają te same treści

Senat. Poprawki PiS zachowujące licea i technika uzupełniające

ogólnokształcących, będzie powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W I klasie liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej uczniowie, niezależnie od tego, w jakim typie szkoły będą się uczyć, poznają te same treści, obowiązywać ich

PO i ZNP zawarły porozumienie ws. statusu nauczycieli

odpowiednio zabezpieczony. Chcemy by istniał dokument, który na poziomie ustawowym zabezpieczał podstawowe prawa i obowiązki nauczyciela" - powiedziała PAP po podpisaniu porozumienia Kozłowska-Rajewicz. Zwróciła uwagę, że sama treść przepisów musi być wydyskutowana w szerokim gronie, włączającym także

Dygotalny, deal Seremeta z Tuskiem, dodaje grawitacją... Błędy w stenogramach "Wprost". Dziennikarze: Widać, że to było robione w pośpiechu; kompromitacja

absolwentów dziennikarstwa, których pomagałem kształcić przez 35 lat - skonstatował. Gugała: To jest kompromitacja Krytyczny wobec ostatnich artykułów "Wprost" jest także dziennikarz Jarosław Gugała. - Dobre dziennikarstwo polega na tym, że dziennikarze muszą dowieść, że dołożyli wszelkiej

Testy w szkole ogłupiają dzieci

, tłumaczeniu zadań z treścią i oczywiście trenowaniu rozwiązywania testów. Omijają natomiast zadania nietypowe, które pobudzają ciekawość dzieci. Jego zdaniem dzisiejsza szkoła uczy przeciętniaków. Skupia się na przygotowaniu przeciętnego ucznia do zaliczenia testu. Nie ma miejsca na oryginalność, która tak

Znak przeprasza za "Złote żniwa". "Metoda Grossa budzi wątpliwości"

' otrzymaliśmy wiele krytycznych e-maili i listów. Nie mówię o tych, które zawierały antysemickie czy obraźliwe dla nas treści. Tych, które miały nam utrudnić pracę. Wiele listów pochodziło jednak od ludzi, którzy pisali, że od 30 lat kupują książki Znaku. Na nich się wychowali, kształcili. Ci ludzie kupują

Politechnika Białostocka ukarana przez UOKiK

niekorzyść konsumenta, ale również daje możliwość do swobodnego ingerowania w treść umowy - uzasadnia UOKiK.Urząd przypomina, że umowa uczelni ze studentem powinna określać zasady odpłatności za studia, w szczególności wysokość i termin uiszczania czesnego, a także sytuacje określające możliwości

Kaczyński na PiS-owym Święcie Ludowym: Polska musi być jedna

urodzenia z góry określało losy, losy dzieci, później młodych ludzi, a w końcu dorosłych. Tak być nie może - podkreślił Kaczyński.Jak dodał, jego partia zawsze uważała, że jest jedna Polska. - To hasło jedna Polska musi być wypełnione treścią, ta treść to przywrócenie sprawiedliwości w naszym kraju, w

Najsłynniejsza książka Tammuza przetłumaczona na polski

Awiwie studiował prawo i ekonomię. Uczęszczał też na paryską Sorbonę - kształcił się na kierunku historia sztuki. W latach 1971-1975 służył jako attache ds. kultury w Ambasadzie Izraela w Londynie.Pisarz pracował jako dziennikarz i krytyk literacki. Po godzinach był natomiast malarzem i rzeźbiarzem. - To

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

każdego przedmiotu na danym poziomie kształcenia. Zasada ta będzie wprowadzana stopniowo: od roku szkolnego 2007-2008 stosować się ją będzie poczynając od klasy I i IV szkoły podstawowej oraz od klasy I pozostałych typów szkół. W pozostałych klasach do zakończenia kształcenia na danym etapie edukacyjnym

Wulgarna reklama w szkole na Słonecznym

wisiał w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla, w którym działa gimnazjum i liceum. A dokładniej - w łączniku prowadzącym do basenu, tuż obok drzwi do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. - Plakat przykuwa uwagę, ale nie widzę w nim niczego niestosownego - mówi Joanna z klasy drugiej LO

Studenci ocenią wykładowców w internetowej ankiecie

Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Grzegorz Wallner przekonuje, że chodzi o podniesienie jakości kształcenia. - Ankiety w postaci papierowej nie do końca się sprawdzały - mówi profesor. I dodaje, że można było je powielać, można było zmieniać ich treść. Teraz nie ma możliwości manipulacji, bo

Czego się w Polsce uczyć, żeby mieć pracę

znacznie mniej. Jeśli mają trudności rekrutacyjne, to nawiązują kontakt ze szkołami na swoim terenie. Wtedy kluje się praktyka w firmach, firmy dokładają też swoje trzy grosze do treści kształcenia w szkołach. Ale co zrobić, jeśli potrzeby dotyczą jednej, dwóch osób w całym powiecie, na przykład

Doradztwo zawodowe w szkołach to fikcja. Skutek? "Mamy dużo wykształconych ludzi i nic z tego nie wynika"

środki finansowe mają na to przeznaczać. W myśl rozporządzenia zajęcia z doradztwa zawodowego mogą prowadzić nauczyciele lub pedagodzy szkolni "posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu". Jak podkreśla Czepiel, przepisy są na tyle

NIK: Badania kliniczne? Były nieprawidłowości. A kontrola? Nierzetelna

Jak poinformował rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Paweł Biedziak, kontrolą objęte zostały wszystkie działające w Polsce uczelnie medyczne (11 uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Ministerstwo Zdrowia. Sprawdzano całą

Korwin-Mikke chce przekazywać dietę niepełnosprawnym dzieciom

którym deklaruje przekazywanie swojej diety na rzecz Fundacji Indywidualnego Kształcenia - w nadchodzącej kadencji i w kolejnych, jeśli dostanie się do parlamentu."Chodzi o indywidualne kształcenie dzieci niepełnosprawnych fizycznie w kierunku rozwoju ich zdolności umysłowych. Jeśli dziecko jest

J. Kaczyński pisze do premiera: za mało historii w szkołach; Hall: wręcz przeciwnie

sobotę PAP. Zdaniem Kaczyńskiego historia, podobnie jak nauczanie języka polskiego, nie jest zwykłym przedmiotem szkolnym. "Edukacja historyczna jest wyrazem szacunku dla przodków, tworzy poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za wspólnotę narodową i stanowi niezbędny składnik kształcenia

J. Kaczyński pisze do premiera: za mało historii w szkołach; Hall: wręcz przeciwnie

sobotę PAP. Zdaniem Kaczyńskiego historia, podobnie jak nauczanie języka polskiego, nie jest zwykłym przedmiotem szkolnym. "Edukacja historyczna jest wyrazem szacunku dla przodków, tworzy poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za wspólnotę narodową i stanowi niezbędny składnik kształcenia

Roman Giertych: polska matura dla polonijnej młodzieży i powrót do kraju na studia

, gdzie już od II wojny światowej istnieje polonijny społeczny system kształcenia w soboty oraz w Irlandii, dokąd ostatnio wyjechało bardzo wielu Polaków. O swoim pomyśle Giertych rozmawiał w Brukseli ze swoim irlandzkim odpowiednikiem. Jak ocenił na konferencji prasowej, reakcja irlandzkiego urzędnika

Mija 195. rocznica założenia Uniwersytetu Warszawskiego

Administracyjnych (w 1808 r.) oraz Szkoły Lekarskiej (w 1809 r.). "W swej treści dyplom ten nie odbiegał od podobnych aktów w innych krajach, zwłaszcza zaś od wcześniejszego o kilka lat (1811) aktu erekcyjnego uniwersytetu berlińskiego: uczelnia otrzymała swobodę w dziedzinie nauczania, nadawania stopni

Mundurki w szkołach podstawowych i gimnazjach

Roman Giertych już na początku marca, zaraz po przyjęciu nowelizacji przez Sejm. Wcześniej identycznej treści poprawkę autorstwa LPR posłowie odrzucili, m.in. głosami PiS-u. Premier Jarosław Kaczyński tłumaczył później, że to była "klasyczna pomyłka". Trzy podręczniki, a nie jeden Szkoły będą

USA. Mistrzowie malarstwa hinduskiego w Metropolitan Museum of Art

stylów i okresów dynastycznych, z naciskiem na tematykę i treść narracji. Ostatnie badania zaczęły jednak łączyć innowację w stylu z konkretnymi artystami i ich rodowodami. Umożliwiło to ustalenie bardziej precyzyjnej chronologii indyjskiego malarstwa. Do najwybitniejszych z zaprezentowanych prac należą

Giertych oburzony, bo TVP o nim nie informowała

powrotem do kraju młodzieży polonijnej - chce, by w soboty kształcili się u siebie w polskim systemie edukacyjnym - tak, by po zdaniu matury podjęli darmowe studia w Polsce. "Gdyby udało się ten system wprowadzić w całej Europie, to mielibyśmy szansę odzyskać część polskiej młodzieży"

Komisja ds. dialogu katolików i mariawitów zakończyła prace

dokumenty: "Dwustronna refleksja o treściach podstawowych pism Matki Marii Franciszki Kozłowskiej (założycielki mariawityzmu - PAP) dotyczących Dzieła Wielkiego Miłosierdzia" oraz "Ze źródeł kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903-1906". Druku dokumentów podjął się każdy z

"Urodziny Tuwima" w piątek w Łodzi

zmontowany w teledysk i stanie się zapowiedzią przyszłorocznej edycji urodzin poety" - poinformowała PAP Kinga Jurkiewicz z Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. Impreza organizowana jest przy współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym

określone są cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane potem odpowiednio w programach nauczania. Jest ona też bazą do pisania podręczników szkolnych. Nowa podstawa programowa ma być wprowadzana w życie stopniowo przez siedem lat - za rok obowiązywać

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Polityka kształcenia

kształcenia i doskonalenia zawodowego - zmniejszenie rekrutacji do szkół przygotowujących kandydatów do zawodów nieatrakcyjnych, o małym popycie - polepszenie elastyczności kształcenia w zakresie czasu nauki, organizacji systemu szkolnego i treści nauczania - rozszerzenie profilu kształcenia i ograniczenie

Proces kształcenia

intencjonalnym, to jest świadome inicjowanym i prawidłowościowym.1 Można powiedzieć, że proces kształcenia to zespół czynności nauczycieli i uczniów, oraz zastosowanie takich środków i warunków, jakie służą wywołaniu pożądanych zmian wśród uczniów. Proces kształcenia obejmuje: nauczycieli, uczniów, cele i treści

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia obejmuje analizy bieżącego stanu oświaty oraz kierunki i propozycje jej dalszego rozwoju. Powstała z koncepcji Komisji Europejskiej (Komisja Europejska) i była skutkiem dyskusji o potrzebie znaczących zmian w polityce edukacyjnej krajów europejskich

Psychologia wychowawcza

Psychologia wychowawcza (pedagogiczna) – nauka zajmująca się badaniem psychologicznych zagadnień kształcenia (nauczania i uczenia się) i wychowania; między innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowania, procesu uczenia się, nauki czytania i pisania, rozwijania zdolności, nabywania

Egzamin z kwalifikacji

egzaminacyjne (OKE) pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach zawiera obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania. Treści te opisane są w postaci oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.