testy szóstoklasisty wyniki

ask

Wyniki niższe, trudniejszy test?

Wyniki niższe, trudniejszy test?

W czwartek szóstoklasiści poznali wyniki testów, które pisali 2 kwietnia. Są niższe niż wielu się spodziewało.

To była walka z czasem

W ubiegły czwartek szóstoklasiści zmagali się z corocznym testem kompetencji. Maksymalnie można w nim zdobyć 40 punktów. Kto sprawdzianu nie napisze, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę podstawówki. Wyniki ogłoszone będą 27 maja. Nieobecni w pierwszym terminie do egzaminu przystąpią 4 czerwca

Apel rodziców - przesuńmy termin egzaminu gimnazjalnego

Nauczyciele i rodzice gimnazjalistów z całego kraju apelują do ministra edukacji, żeby przesunął termin egzaminu gimnazjalnego z kwietnia na maj. Przyłączyli się do nich rodzice szóstoklasistów. Wszyscy boją się, że nie zdążą się przygotować, i wyniki testów, które przesądzają o przyszłości dziecka, będą słabe.

Próbny sprawdzian szóstoklasisty - arkusze, odpowiedzi

Próbny sprawdzian szóstoklasisty - arkusze, odpowiedzi

artykułem - napiszcie, jak wam poszło, co było proste, a co okazało się najtrudniejsze. Wyniki opublikujemy już jutro o godzinie 11.00. Sprawdzian szóstoklasisty J... eBook Sprawdzian szóstoklas... Testy egzaminacyjne. Sprawd... źródło

Sprawdzian szóstoklasisty 2013. Przykładowe odpowiedzi i oficjalne arkusze

Test szóstoklasisty rozpoczął się punktualnie o godzinie 9. Uczniowie mieli na rozwiązanie sprawdzianu 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu mógł być przedłużony nie więcej niż 30 min. Arkusz i klucz odpowiedzi do sprawdzianu szóstoklasisty Sprawdzian szóstoklasisty 2013

17 grudnia - próbny sprawdzian dla szóstoklasistów

historycznym lub przyrodniczym. Uczeń będzie miał do rozwiązania zarówno zadania zamknięte (w takich zadaniach wybiera jedną poprawną odpowiedź spośród kilku podanych), jak i otwarte (sam udziela odpowiedzi). Po części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do

Zakończył się sprawdzian dla szóstoklasistów

sprawdzianu był przedłużony o dodatkowe 30 minut. Testy rozwiązane przez szóstoklasistów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Arkusze testu rozwiązywanego

Wyniki Egzamera: uczniom poszło fatalnie. Co drugi maturzysta obleje

Wyniki Egzamera: uczniom poszło fatalnie. Co drugi maturzysta obleje

Zorganizowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne dwie edycje "Egzamera" - próbnych testów dla szóstoklasistów, gimnazjalistów i licealistów - przyciągnęły przed monitory ponad 40 tys. uczniów. Tygodnik "Wprost" jako pierwszy opublikuje w najnowszym numerze ich wyniki. A te

Już jutro próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem 2014

przesądza o pomyślnym wyniku rekrutacji do wymarzonej szkoły. Sprawdzian po VI klasie jest jednak jednym z pierwszych stopni weryfikacji wiedzy uczniów przed kolejnymi decydującymi egzaminami, takimi jak egzamin gimnazjalny czy matura. Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem pozwala uczniom przygotować

Próbny sprawdzian dla szóstoklasistów

części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części egzaminu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Uczniowie, którzy

Trzy, dwa, jeden - sprawdzian. Szóstoklasisto, jesteś gotowy?

Trzy, dwa, jeden - sprawdzian. Szóstoklasisto, jesteś gotowy?

szóstoklasistów ma ocenić z jakim zasobem wiedzy i umiejętnościami uczniowie opuszczają podstawówkę. Zweryfikuje, jak radzą sobie z czytaniem, pisaniem, samodzielnym myśleniem i wykorzystywaniem wiedzy w praktyce. Ale choć test jest ogólnopolski i obowiązkowy, to jego wyniki nie zdecydują o przyjęciu do gimnazjum

Czytają i piszą - owszem. Ale wykorzystywanie wiedzy idzie im przeciętnie

Czytają i piszą - owszem. Ale wykorzystywanie wiedzy idzie im przeciętnie

punktów - średni wynik w regionie to nieco ponad 7 pkt. W teście weryfikowano m.in., czy uczeń potrafi odczytać przeciwstawne znaczenie słów, określić rodzaj tekstu, którego fragment znajdował się w arkuszu. To, w czym szóstoklasiści byli najsłabsi, to polecenia matematyczne dotyczące korzystania z

20 maja odbędzie się badanie umiejętności matematycznych szóstoklasistów

28.03. Warszawa (PAP) - 20 maja przeprowadzone zostanie badanie umiejętności matematycznych uczniów klas V szkół podstawowych, którzy w przyszłym roku - jako pierwsi - będą pisać sprawdzian dla szóstoklasistów w nowej formule. Jego wyniki pozwolą lepiej przygotować się do sprawdzianu. W Diagnozie

Badanie IBE: szóstoklasiści słabo opanowali ułamki dziesiętne

umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych obliczeń u około 10 proc. najlepszych uczniów. Szóstoklasiści mieli też do rozwiązania 13 zadań z języka polskiego, m.in. mieli napisać opowiadanie na zadany temat. Mogli otrzymać 21 punktów. Średni wynik uzyskany przez nich to 13,3 pkt. Według prof

Szóstoklasiści zasiądą do testu. To pierwszy poważny sprawdzian w ich życiu

Szóstoklasiści zasiądą do testu. To pierwszy poważny sprawdzian w ich życiu

w praktyce. To pierwszy tak poważny egzamin w życiu uczniów. Ale jego wyniki - a maksymalnie można zdobyć 40 punktów - nie decydują o przyjęciu szóstoklasisty do gimnazjum. Testu nie można nie zdać, a zdobyte punkty mają znaczenie tylko informacyjne i nie powinny być podstawą do prowadzenia

We wtorek badania umiejętności matematycznych trzecio- i pięcioklasistów

formule. Naukowcy z IBE zapowiadają, że formą i rodzajem użytych zadań będzie nawiązywać do sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowie będą rozwiązywali zestaw zadań w wersji standardowej, a sam test będzie trwał 45 minut. Badanie DUMa ma sprawdzić, jak uczniowie radzą sobie z modelowaniem matematycznym

Próbny sprawdzian dla szóstoklasistów

części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Do wyboru jest sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. W tej części egzaminu wszystkie zadania rozwiązywane przez uczniów będą zadaniami zamkniętymi. Uczniowie, którzy

Rozpoczął się sprawdzian dla szóstoklasistów

Sprawdzian rozpoczął się po godz. 9 i potrwa 60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony o 30 minut. Testy rozwiązane przez szóstoklasistów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. "Jest spokojnie

Już po stresie. Sprawdź zadania i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasistów [ZDJĘCIA]

Już po stresie. Sprawdź zadania i odpowiedzi sprawdzianu szóstoklasistów [ZDJĘCIA]

samodzielnie listu do koleżanki lub kolegi zachęcającego do przeczytania wybranej książki. W sumie każdy z uczniów może zdobyć po 40 punktów. Jak czwartkowy test im poszedł - szóstoklasiści dowiedzą się czerwcu, kiedy będą znane wyniki. Sprawdzian szóstoklasisty 2013 - arkusz Sprawdzian szóstoklasisty 2013

Badanie: uczniowie klas piątych mają problem z informacjami złożonymi

W badaniu Diagnoza Umiejętności Matematycznych (DUMa), które przeprowadzono w maju, brali udział uczniowie klas V szkół podstawowych. Wiosną przyszłego roku - jako pierwsi - będą oni pisać sprawdzian dla szóstoklasistów w nowej formule. Wyniki badania mają pomóc nauczycielom zdiagnozować ich mocne

Na legitymacji szkolnej będzie numer PESEL ucznia

wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym. Po części pierwszej szóstoklasista przystąpi do drugiej części egzaminu - testu z języka obcego. Znajdzie to odzwierciedlenie na druku zaświadczenia. Wyniki sprawdzianu wyrażone w procentach będą

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem już 9 stycznia!

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem już 9 stycznia!

pomyślnym wyniku rekrutacji do wymarzonej szkoły. Sprawdzian po VI klasie jest jednak jednym z pierwszych stopni weryfikacji wiedzy uczniów przed kolejnymi decydującymi egzaminami, takimi jak egzamin gimnazjalny czy matura. Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem pozwala uczniom przygotować się do

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem. Arkusze i odpowiedzi

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem. Arkusze i odpowiedzi

. Przygotuj się do sprawdzianu z GazetaEdukacja.pl! Sprawdź największą bazę testów szóstoklasisty z odpowiedziami. Udział w próbnym sprawdzianie szóstoklasisty był nieobowiązkowy. Mogli do niego przystąpić szóstoklasiści, którzy wcześniej zadeklarowali chęć uczestnictwa w programie. Próbny sprawdzian odbył

Zaczynają się egzaminy. Na początek - szóstoklasiści

ogólnopolski i obowiązkowy, to jego wyniki nie decydują o przyjęciu ucznia do gimnazjum. Są wyłącznie informacją dla ucznia i obu szkół o jego poziomie wiedzy i umiejętnościach. Na rozwiązanie wtorkowego testu szóstoklasiści mają godzinę. Maksymalnie mogą zdobyć 40 punktów. W ubiegłym roku średni wynik w

"Raport o stanie edukacji 2014" nt. ważnej roli egzaminów zewnętrznych

danym etapie edukacji mają lat nauki za sobą" - powiedział badacz. "To też jest trend, który jest obecny w wielu krajach" - dodał. Sitek zwrócił uwagę, że polski system egzaminacyjny jest bardzo zrównoważony jeśli chodzi o konsekwencje dla ucznia. Wynik sprawdzianu dla szóstoklasistów

Po teście szóstoklasistów. Nie potrafią przeliczyć czasu

Takie wnioski płyną z analizy wyników tegorocznego ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży przedstawiła wstępny raport. Do kwietniowego sprawdzianu w województwie podlaskim przystąpiło 11 221 uczniów. W teście znalazło się 26 zadań. Te miały zweryfikować

Matura 2015. Język polski zbyt łatwy? "Uczeń gimnazjum by sobie poradził". Ale interpretacja wiersza "może być bombą głębinową" [KOMENTARZ NAUCZYCIELA]

pani Moniki nie było elementów, które mogłyby uczniom sprawić większe trudności. - Jestem egzaminatorką na sprawdzianie szóstoklasisty i na testach gimnazjalnych i myślę, że nawet uczeń gimnazjum powinien sobie z tą częścią poradzić - na te 30 proc. wymagane do zdania z całą pewnością. Chcesz wiedzieć

Sprawdzian dla szóstoklasistów - wstępna informacja o wynikach

Na Alert dotarł apel mamy szóstoklasisty - Dziś kilkaset tysięcy szóstoklasistów odebrało wyniki sprawdzianu, a portale milczą na ten temat - pisze Alertowiczka. Sprawa interesuje miliony rodziców, dziadków, braci, sióstr i znajomych, jak przekonuje nas mama ucznia. - Każdy chętnie dowiedziałby się

Szóstoklasiści byli lepsi niż rok temu

Sprawdzian szóstoklasisty to pierwszy poważny egzamin w życiu każdego ucznia. W tym samym dniu przystępują do niego wszyscy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych w kraju. Mimo że wyniki egzaminu liczą się jedynie przy naborze do gimnazjów poza rejonem ucznia, trzeba do niego przystąpić, aby

Która podstawówka najmocniejsza? Sprawdź wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Sprawdzian szóstoklasiści napisali wiosną. Test sprawdził, jak uczniowie, którzy kończą podstawówkę, radzą sobie z czytaniem, pisaniem, korzystaniem z informacji oraz wykorzystywaniem tego, czego się uczyli przez lata w praktyce. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań mogli zdobyć 40 punktów. Z

Prokurator: dyrektorka szkoły podrobiła testy uczniów. Na dodatek błędnie

wynik ze sprawdzianu szóstoklasistów. Podstawą jest koncepcja i wizja funkcjonowania szkoły - podkreślała. Mówi Jerzy Synowiec, obrońca Izabeli K. Izabela K. była dyrektorką w SP 10 od 2003 r. Przed sądem nawiązała do konkursu z 2008 r., gdy starała się o drugą kadencję. - W tamtym okresie i w 2012 r

Sprawdzian szóstoklasisty już za nami. Odpowiedzi po godzinie 13.00

Sprawdzianu szóstoklasisty nie da się nie zdać. Każdy uczeń, kończący szkołę i po przystąpieniu do owego egzaminu, bez względu na jego wynik, musi zostać przyjęty przez gimnazjum w swoim regionie w celu kontynuowania nauki. Sprawdź swoją wiedzę! - Przejdź do bazy testów z poprzednich lat

Szóstoklasiści pisali test kończący szkołę

dlatego, że uczulaliśmy, by całą godzinę wykorzystać, wszystko dokładnie sprawdzić - mówi dyrektor. Dyslektycy pisali test o pół godziny dłużej niż inni uczniowie. Wyniki testu będą znane na początku czerwca.

Szóstoklasiści skończyli test - zobacz zadania!

dodawała im m.in. świadomość, że sprawdzian ten zda każdy. A maksymalnie za zadania można zdobyć 40 punktów. Na rozwiązanie 26 zadań uczniowie mieli godzinę. Test szóstoklasistów - zobacz jakie były zadania! Pierwsi "odważni", którzy poradzili sobie z zadaniami, wyszli z sal kilka minut po godz

Szóstoklasiści wiedzą już jak im poszło

W piątek szóstoklasiści poznali (podlascy poprzez stronę internetową OKE Łomża) wyniki sprawdzianu jaki napisali na początku kwietnia. Test zweryfikował jak ci, którzy kończą podstawówkę radzą sobie z czytaniem i rozumieniem podanego tekstu, liczeniem i wykorzystywaniem wiedzy z różnych dziedzin w

Uczniowie podstawówek piszą sprawdzian kompetencyjny

liczenie.Nie można nie zdaćJeśli szóstoklasista zamierza kontynuować naukę w gimnazjum rejonowym, to liczba uzyskanych przez niego punktów ze sprawdzianu nie ma większego znaczenia - i tak zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku wyboru gimnazjum spoza rejonu czy szkół prywatnych i społecznych wynik

Wynalezienie telefonu i muzyka - tematami zadań na sprawdzianie

sobie z większością zadań, a - po otrzymaniu wyników okazuje się, że tu popełnili błąd, tam kolejny i stracili punkty. Czasem z kolei bywa odwrotnie: ktoś niezadowolony ze sprawdzianu tuż po jego napisaniu, otrzymuje świetną ocenę. Tu trzeba być ostrożnym" - wyjaśniła. Arkusz testu rozwiązywanego

Trzecioklasiści z 302 podlaskich szkół napiszą test

Udział w badaniu koordynowanym przez MEN i Centralną Komisję Egzaminacyjną jest dobrowolny, a jego wynik nie ma wpływu na cenzurkę ucznia. W ubiegłym roku do testu zgłosiło się blisko 10 tys. szkół z całego kraju. W tym roku takich podstawówek będzie jeszcze więcej. W samym województwie podlaskim

Szóstoklasiści pisali sprawdzian

Taki był czwartkowy test szóstoklasistów na zakończenie szkoły. W regionie zdawało go 16,5 tys. uczniów. - Napisałam o przyjaźni z moim psem, którego dostałam od rodziców na mikołajki. W porównaniu z testami, które nauczyciele robili nam na lekcjach, ten był dość łatwy - stwierdziła Wiktoria

W czwartek sprawdzian szóstoklasistów

Test ma sprawdzić umiejętności, jakie uczeń opanował w ciągu sześciu lat nauki. Dlatego nie został podzielony na część humanistyczną i przedmioty ścisłe. Jego wyniki zostaną ogłoszone 28 maja, nie będą miały znaczenia w rekrutacji do gimnazjum. Uczniowie muszą odpowiedzieć na 20 pytań zamkniętych i

Mamy złe wyniki

Adam Cieślak dokładnie przeanalizował wyniki z ostatnich trzech lat z egzaminów szóstoklasistów i gimnazjalnego. - Rozumiem, że jeden rok może być słabszy, ale co roku nie może wyglądać to tak źle - mówił radny Adam Cieślak. Rzeczywiście, w tym roku cały powiat, w tym nasza gmina, nie wypadł w tych

Która podstawówka w Białymstoku jest najlepsza?

. Można było zdobyć maksymalnie 40 punktów. Wstępne, ogólne wyniki łomżyńska Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała pod koniec maja. Średni wynik w województwie podlaskim to 25,7 pkt, zaś w samym Białymstoku - 27,7. Jeżeli zdobyte punkty przełożymy na umiejętności, to podlascy szóstoklasiści bez problemu

Szóstoklasiści słabo korzystają z informacji

W piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz jej lokalne oddziały podały wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu, jaki szóstoklasiści napisali na początku kwietnia. Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży znajduje się serwis, gdzie uczniowie mogą sprawdzić swoje wyniki. Test

Szóstoklasiści w czwartek piszą sprawdzian

Punktualnie o godz. 9 ponad 18 tys. szóstoklasistów w województwie zachodniopomorskim zasiądzie w ławkach i otworzy zapieczętowane arkusze testu. Na jego rozwiązanie będą mieli 60 minut. Pół godziny dłużej będą pisać uczniowie z tzw. szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, np. dyslektycy. - Takich

Szkoła podstawowa uczy niewiele, później - nie analizuje wyników

Najsłabiej ocenianym elementem przez kuratoria jest nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności. Potwierdza to wnioski płynące z wyników sprawdzianu szóstoklasisty, na którym najgorzej wypadają te pytania, które sprawdzają umiejętności do wykorzystania wiadomości w praktyce. Powody takiej

Sejm: PiS chce odrzucenia projektu noweli ws. oceniania uczniów

zasadach obowiązujących od roku szkolnego 2011/2012 r., czyli z wyodrębnionymi z testów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych zadaniami z języka polskiego i matematyki. Sprawdzian dla szóstoklasistów i matura będą przeprowadzone z kolei w formule opisanej rozporządzeniem z 2013 r.; wiosną 2015 r

Komisja edukacji przyjęła sprawozdanie dot. noweli ws. zasad oceniania

, które powinny w wyniku wyroku Trybunału doprecyzowywać przepisy nie robi tego. Przypomniał także, że w projekcie znalazły się też propozycje wykraczające poza materię wyroku. Wniosek ten nie zyskał poparcia komisji edukacji. Przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt nowelizacji ma dwa

Sprawdzian dla szóstoklasistów - są wstępne wyniki

prawidłową odpowiedź spośród kilku podanych. W zestawie były również zadania otwarte - uczeń musiał sam napisać odpowiedź.Pisanie i rozumowanie - słaboZe wstępnej informacji CKE wynika, że jeśli chodzi o "czytanie" średni wynik szóstoklasistów w tym roku to 7,62 na 10 możliwych punktów, "

Znaczek z Karolem Gaussem

będzie je miał wpisane na specjalnych zaświadczeniu wydawanym przez CKE, które otrzyma wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Próbny sprawdzian nasi uczniowie pisali w połowie stycznia, wypadł słabo. Szóstoklasiści zdobyli średnio 25,9 na 40 pkt możliwych. Średni wynik z naszego województwa to 26, 24 pkt

Trzecioklasiści przystąpią do ogólnopolskiego testu

://trzecioklasista.cke-efs.pl/obut), a testy dostaną nieodpłatnie. Po tym pilotażowym sprawdzianie dyrektorzy szkół dostaną wyniki z informacją jak na tle kraju i regionu wypadła ich placówka. Do testu już się zgłosiła Szkoła Podstawowa Nr 19 (przy ul. Mieszka I) w Białymstoku. Jak podkreśla jej dyrektor Elżbieta

Sprawdzian szóstoklasistów - pytania i odpowiedzi

szóstoklasistki Julii. Inne zdanie na temat egzaminów ma Dorota Kryspin, mama 13-letniego Pawła. - Po podstawówce nie powinno być takich testów. Moim zdaniem bardziej jest to sprawdzian dla szkoły, niż dla ucznia. Na tej podstawie tworzone są rankingi i placówki mogą pochwalić się wynikami - mówi. Test

Tajnie wyniki egzaminów przeciw rankingom szkół

Wkrótce Centralna Komisja Egzaminacyjna prześle szkołom wyniki uczniów - 28 maja będą to rezultaty ze sprawdzianu szóstoklasistów, 10 czerwca z egzaminu kończącego gimnazjum, a 30 czerwca - z matury. Do tej pory każdy mógł dowiedzieć się, jak wypadły egzaminy, bo wyniki poszczególnych szkół

Nasi szóstoklasiści zmądrzeli

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki sprawdzianu na koniec podstawówki w czwartek. Test "O zwierzętach" uczniowie napisali 2 kwietnia. W woj. zachodniopomorskim przystąpiło do niego 18 tys. uczniów. Arkusz składał się z 25 zadań otwartych i zamkniętych. Za poprawne rozwiązanie

Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

W kwietniu ponad 7 tys. łódzkich szóstoklasistów zdawało pierwszy egzamin w życiu. Rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z różnych dziedzin, ale przede wszystkim umiejętności - czytania, pisania, rozumienia tekstu, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. - Test był trudny

W szkołach panuje testomania. Ich idea? "Idiotyczna. Wyrzucić ją z hukiem!"

zdaniem epoka testów minęła. - Nie ma żadnego powodu, żeby w XXI wieku sprawdzać wyniki ucznia przy pomocy tej metody - podkreśla.W opinii Turskiego współczesna technologia i metody komunikacji pozwalają znacznie lepiej poznać ucznia. - Trzeba się zastanowić jak te współczesne metody wykorzystać do

Supergimnazja rozpoczynają nabór uczniów

najzdolniejszych szczecińskich szóstoklasistów czeka w sumie ok. 480 miejsc w 16 klasach. Do gimnazjum bez obwodu startować może każdy szóstoklasista. O przyjęciu zadecydują oceny ze świadectwa klasy V (decydują przedmioty w zależności od profilu klasy), szczególne osiągnięcia oraz wynik egzaminów. Kandydaci do

Uczniowskie zmagania na egzaminach

Na Podlasiu napisze go blisko 13 tys. szóstoklasistów. Sprawdzian rozpocznie się o godz. 9 i zweryfikuje, jak uczniowie przyswoili przekazywaną im dotychczas wiedzę. Test sprawdzi czy potrafią czytać ze zrozumieniem, rachować, myśleć logicznie i kojarzyć fakty, a także wykorzystywać wiedzę z

Sprawdzian szóstoklasistów: test o zwierzętach

zadania. Szóstoklasiści mieli na odpowiedź 60 minut, a niepełnosprawni i dyslektycy - 30 minut więcej. Tytuł testu brzmiał "O zwierzętach". Polecenia do zadań otwartych i zamkniętych odnosiły się do tekstów: popularnonaukowego o bocianach i fragmentu książki Anny Swell "Mój Kary"

Szkoły: Na co nam ten sprawdzian?

. Powiedział: - Moje dziecko nie musi się ścigać na wyniki - i przepisał je do innej podstawówki. To właśnie taki system pracy wywindował Prywatną Szkołę Podstawową im. marsz. Piłsudskiego w Krakowie na pierwsze miejsce w województwie pod względem wyników sprawdzianu szóstoklasistów. Szkoła uzyskała za niego

Spóźnienie na maturze. Egzaminatorki

. Szóstoklasiści na Lubelszczyźnie nie ściągali - W tym roku nie unieważniliśmy żadnej pracy ucznia z Lubelszczyzny piszącego sprawdzian szóstoklasistów - informuje "Gazetę" dyrektor Lech Gawryłow. Chodzi o sytuacje, gdy uczniowi udowodni się ściąganie, bo jego praca jest identyczna z testem kolegi lub

Jest pomysł na stopnie. Dzieciom będziemy płacić

wychodzą z założenia, że wynik nie jest im do niczego potrzebny, ważne jest, żeby go zaliczyć. - Zdarzają się przypadki, że uczniowie przychodzą na test, podpisują arkusz, po kilku minutach oddają pusty i wychodzą - przyznaje Fura. Taki system motywacji miałby zostać wprowadzony już podczas sprawdzianu

Matura - idą zmiany! Nowy będzie też sprawdzian szóstoklasistów

Jak zapowiada minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, zmiany w maturach i sprawdzianie szóstoklasistów będą obowiązywać od 2015 roku. Trafiły właśnie do konsultacji społecznych. - Cechą wspólną zmian we wszystkich egzaminach zewnętrznych jest odejście od sprawdzania wiedzy encyklopedycznej

W poszukiwaniu słabego punktu wczesnej edukacji

Egzaminacyjną sprawdzą umiejętności matematyczne i językowe trzecioklasistów. Po co? Osiągnięć dziewięciolatków nie mierzy żaden egzamin przeprowadzany przez CKE. O tym, ile potrafią starsze dzieci, dużo mówią wyniki egzaminów zewnętrznych: o gimnazjalistach wyniki testów na koniec szkoły, o szóstoklasistach

Nowe egzaminy w podstawówkach. Będzie dodatkowy stres

zostaną z wynikami, jakie ci sami uczniowie osiągną podczas ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów. To ma m.in. pokazać, jaki jest wkład podstawówek w rozwój umiejętności uczniów i jakie podczas kolejnych trzech lat nauki dany uczeń osiągnie postępy. Co prawda majowe badania pilotażowe nie będą miały

Słabi uczniowie czy trudny sprawdzian?

W czwartek absolwenci szkół podstawowych otrzymali od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Ale jednocześnie CKE, w przeciwieństwie do lat poprzednich, zdecydowała się w tym roku nie podawać na swoich stronach internetowych danych dotyczących poszczególnych szkół

Test szóstoklasistów był trudniejszy

wszystkich jest formą bardzo łatwą, w innym roku rozprawkę, która sprawia mnóstwo trudności. Co roku ten test pisze inna populacja, te wyniki są nieporównywalne. To ocena umiejętności uczniów, informacja dla nauczycieli, szóstoklasistów, ich rodziców a nie ranking. Liczba uzyskanych na teście punktów ma

Matka zabrała dziecko do pracy. Utonęło w zbiorniku ściekowym

zostawić. Tego dnia nie było lekcji w szkole z powodu testu szóstoklasistów. Chłopiec miał przebywać z nią na terenie firmy od godz. 8 do 16. Była ładna pogoda, więc bawił się na zewnątrz. Kobieta zapewnia jednak, że miała nad nim kontrolę, bo obserwowała go przez okno. - Gdy około godziny 14 straciła

Wyniki egzaminów ściśle tajne, bo rankingi są złe

szóstoklasistów i teście gimnazjalistów, od lat były publikowane na stronie www.wynikiegzaminow.pl. Miesięcznie odwiedzało ją 30-40 tys. osób. - Zaglądałam tam nim posłałam syna do gimnazjum, bo chciałam wiedzieć, które szkoły w mieście mają wysoki poziom - mówi Monika Sapińska z Chorzowa. Tuż przed rozpoczęciem

Supergimnazja zakończyły rekrutację

oraz wyniki testów predyspozycji językowej, wiedzy ogólnej i matematycznej (w zależności od profilu klasy). Najbardziej oblegane były klasy dwujęzyczne z językiem angielskim w Gimnazjum nr 42 (6 kandydatów pierwszego wyboru na jedno miejsce) i Gimnazjum nr 46 (3 kandydatów pierwszego wyboru na jedno

Egzamin z przyjaźni

umiejętności uczniowie opanowali w ciągu sześciu lat nauki, pisało wczoraj prawie 25 tysięcy szóstoklasistów z Pomorza. To w ich życiu pierwszy poważny egzamin. Przygotowywali się do niego intensywnie przez cały rok szkolny. - Córka rozwiązywała testy bez przerwy - mówi mama Doroty z szóstej klasy podstawówki

Raport z badania trzecioklasistów. Wyniki testów

nagradzać uczniów za oryginalne rozwiązywanie zadań. Dodajmy, że wyniki tego testu nie mają wpływu na dalszy los ucznia (np. nie są brane pod uwagę przy ocenianiu). Dają za to informacje o tym jak rozwija się dane dziecko. Za trzy lata wyniki z powyższego badania zostaną porównane z tymi jakie uczeń

Jak lubuscy szóstoklasiści napisali sprawdzian

). Ale i tak nasza lubuska średnia jest niższa od średniej krajowej (22,64 pkt). Najlepsze wyniki w województwie osiągnęli uczniowie z Zielonej Góry. Tu szóstoklasista napisał test na ponad 25 pkt. Wynik ten jest najwyższy w okręgu. Wyprzedziliśmy Poznań i Szczecin, do których do niedawna brakowało nam

Jak lubuscy szóstoklasiści napisali sprawdzian

). Ale i tak nasza lubuska średnia jest niższa od średniej krajowej (22,64 pkt). Najlepsze wyniki w województwie osiągnęli uczniowie z Zielonej Góry. Tu szóstoklasista napisał test na ponad 25 pkt. Wynik ten jest najwyższy w okręgu. Wyprzedziliśmy Poznań i Szczecin, do których do niedawna brakowało nam

Sprawdzian szóstoklasistów z błędem z historii

dotyczyły konkretnie błędnego sformułowania, dlatego sprawdzian będzie ważny.Cały test zatytułowany "W szkole" pisało wczoraj ponad 456 tys. szóstoklasistów z ponad 13 tys. szkół. Do rozwiązania mieli 28 zadań z: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w

Sześciolatki nadrobią braki w szkole

Obniżenie wieku szkolnego ma wyrównać szanse edukacyjne młodszych dzieci, pomóc im nadrobić braki. - Nasze województwo, które ma najniższy odsetek przedszkoli w kraju, ma też słabe wyniki szóstoklasistów na testach zewnętrznych. Jest związek między tymi faktami - przekonywała kurator Waszkiewicz

Szkoły sukcesu i nie tylko

Wykresy powstały na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego i tzw. edukacyjnej wartości dodanej. Ten drugi wskaźnik określa, czy uczniowie zrobili postępy między sprawdzianem szóstoklasisty a testem gimnazjalnym. Eksperci podzielili szkoły na pięć grup. * Szkoły neutralne, czyli przeciętnie

Dyrektorzy: rankingi szkół są niesprawiedliwe

z Zielonej Góry. Tu szóstoklasista napisał test na ponad 25 pkt. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wypadły poszczególne szkoły. Niestety, wielu dyrektorów odmówiło podania średniego wyniku szkoły. Najczęściej - tak jak Teresa Ewa Busz, dyrektorka podstawówki na Osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze

Dyrektorzy: rankingi szkół są niesprawiedliwe

z Zielonej Góry. Tu szóstoklasista napisał test na ponad 25 pkt. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wypadły poszczególne szkoły. Niestety, wielu dyrektorów odmówiło podania średniego wyniku szkoły. Najczęściej - tak jak Teresa Ewa Busz, dyrektorka podstawówki na Osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze

Dyrektorzy: rankingi szkół są niesprawiedliwe

z Zielonej Góry. Tu szóstoklasista napisał test na ponad 25 pkt. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wypadły poszczególne szkoły. Niestety, wielu dyrektorów odmówiło podania średniego wyniku szkoły. Najczęściej - tak jak Teresa Ewa Busz, dyrektorka podstawówki na Osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze

Edukacyjny eksperyment w Opatowie

, dyrektorka szkoły. To ona wymyśliła ten egzamin. Podobnie jest w szkole podstawowej, wtedy razem z szóstoklasistami sprawdzian piszą uczniowie piątych klas. - Wydaje mi się, że jest to bardzo dobra metoda na uzyskiwanie lepszych wyników. Uczniowie nie mają potem problemów z wypełnianiem arkuszy, a my mamy

Sprawdzian szóstoklasistów: lepiej niż rok temu

przygotowani do kolejnego etapu edukacji w gimnazjum - mówi Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dziś CKE i Ministerstwo Edukacji ogłoszą wyniki sprawdzianu. My do części z nich dotarliśmy już wczoraj. Co umie przeciętny szóstoklasista? Z testu dostał 63 proc. punktów - czyli 25,3 na 40

Mamy wyniki sprawdzianów szóstoklasistów

obrócić je w zysk. "Katolik" na czele Średnia wyników z testu szóstoklasistów w gorzowskich szkołach jest o punkt wyższa niż w całym województwie. Marna to pociecha, bo region znalazł się wśród najgorszych w kraju. Podobnie jak w ubiegłym roku najlepiej wypadły szkoły prywatne. Tu średnia

Szkolne podsumowanie egzaminacyjne

gimnazjum, radzą sobie z: liczeniem, czytaniem i rozumieniem tekstu oraz wykorzystywaniem informacji z różnych dziedzin w praktyce. Największy kłopot białostockim szóstoklasistom sprawiło korzystanie z informacji i wykorzystywanie szkolnej wiedzy w praktyce. Każdy z nich z tego testu mógł maksymalnie zdobyć

Edukacja po gdyńsku. Co trzecia miejska złotówka trafia do szkół

życia Olimpiadę Informatyczną Gimnazjalistów. Albo odbywający się w Gdyni konkurs dla młodych wynalazców E(x)plory. To wszystko powoduje, że od lat wyniki sprawdzianów szóstoklasisty, egzaminów gimnazjalnych i matur są Gdyni dużo wyższe, niż średnia krajowa i wojewódzka. Pod tym względem Gdynia prowadzi

Gimnazja autorskie są bezkonkurencyjne

, ma tylko jedną klasę na każdym poziomie, niewielką. Maksymalnie w ławkach siedzi 14 uczniów (nauka kosztuje tu 300 zł miesięcznie). - Na sukces pracujemy już przy rekrutacji - mówi Sabina Wiśniewska, dyrektorka szkoły. - Bierzemy pod uwagę wyniki testów szóstoklasisty, najsłabszych odrzucamy. Podczas

Małopolscy uczniowie zdają coraz słabiej

powiedział: - Szkoły jeszcze mocniej powinny pracować z uczniami i wyciągać wnioski z wyników. Pytanie czy pracują w ogóle, skoro szóstoklasiści nie potrafią dać sobie rady z obliczeniami? - Kolejny z rzędu wynik pokazujący, że uczniowie nie potrafią rozumować i wykorzystać wiedzy w praktyce na pewno nie

Co wynika z testów

Szóstoklasiści w całym kraju pisali 10 kwietnia identyczny test kompetencyjny sprawdzający ich umiejętności humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze. Oceniali go zewnętrzni egzaminatorzy. Za test można było zdobyć maksymalnie 40 punktów. Taki rezultat osiągnęło w Bydgoszczy 90 osób. Najczęściej

Przedszkole poprawia wynik na sprawdzianie

, map, wykresów) i czy potrafią książkową wiedzę zastosować w praktyce. Do zdobycia z testu było 40 punktów. Wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki. Przeciętny szóstoklasista z miasta dostał 26,3 pkt. Przeciętny szóstoklasista ze wsi - 24,5. Dlaczego? - Szkoły wiejskie oferują podobny

Wirtualna matura próbna z matematyki. Nie była trudna

Wyniki poszczególnych maturzystów mają być znane w poniedziałek. Głównym organizatorem ogólnopolskiej matury próbnej z matematyki jest Politechnika Łódzka. Egzamin zaczął się w czwartek o godzinie 9, uczniowie mieli 170 minut na rozwiązanie zadań. Wpisując swój PESEL i hasło logowali się na stronie

W naszym rankingu katolik bezkonkurencyjny

olimpijczyków, szachowe, gimnastyka korekcyjna, basen, chór, koło plastyczne, taneczne, językowe). Tak wygląda nauka w Katolickiej Szkole Podstawowej przy ul. Nowodworskiej. Ubiegłoroczni szóstoklasiści podczas testów kompetencyjnych uzyskali najlepszy wynik w mieście. Maciej Schmiegel z 6A niedługo napisze

Szóstoklasiści zaczęli egzamin. Rodziny trzymają kciuki

W Szkole Podstawowej Nr 11 w Białymstoku rozpakowywanie pudełek, w których zapakowane były arkusze egzaminacyjne odbyło się przy udziale uczniów. Szóstoklasiści nie kryli, że lekki stres jest. Ale otuchy dodaje im m.in. fakt, że sprawdzian ten zda każdy, a jego wyniki nie będą decydowały o

Wrocławskie gimnazja nie wspierają uczniów

W tym roku CKE utajniła wyniki testów gimnazjalnych osiąganych przez szkoły. Pochwaliły się nimi tylko te gimnazja, które osiągnęły wysoką średnią. W pozostałych, które w rywalizacji ze szkołami o ugruntowanej renomie nie mają szans, dyrektorzy ich nie ujawnili. Ale i tak można było sprawdzić, czy

Czerwone paski bez punktów

;To nieuczciwe. Wcześniej tłumaczono rodzicom i dzieciom, że testy mają tylko pokazać, czego dziecko nauczyło się w szkole i punkty nie będą miały wpływu na ich oceny i świadectwo - mówiła nam matka szóstoklasisty. Zaskoczeni byli niektórzy dyrektorzy szkół, także Zofia

Sprawdzian po podstawówce był miodzio!

Prawie pół miliona szóstoklasistów zdawało wczoraj pierwszy w życiu egzamin - ogólnopolski sprawdzian na koniec podstawówki. Temat sprawdzianu: o pszczołach, pszczelarzach i miodzie. W całym kraju 13-latkowie odpowiadali na te same pytania. Co to jest barć? W jakim kierunku od Warszawy znajduje się

Rozmowa z Janem Nowakowskim, wicedyrektorem Gimnazjum nr 1

wymagania dla kandydatów spoza rejonu? - Średnia powyżej 5,0 i wysoki wynik sprawdzianu szóstoklasistów, jakieś 38 punktów. Jest to egzamin zewnętrzny, a więc bardziej obiektywny niż średnia. Przy podobnym świadectwie o przyjęciu decydował właśnie jego wynik.

I po próbie dla szóstoklasistów

Krakowie test był dość łatwy. Sporo osób skończyło go przed czasem. Uczniowie nie mieli kłopotów z liczeniem objętości bryły czy średniej temperatury. "Mieliśmy kłopoty z wypracowaniem o ulubionej porze roku, głównie z ortografią" - przyznali szóstoklasiści. Próbny sprawdzian dla szóstoklasistów

Sprawdzian szóstoklasistów. W Szczecinie bez napięcia

i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wyniki będą pod koniec maja. Testu nie można nie zdać (trzeba tylko do niego obowiązkowo przystąpić). Ale wyniki często decydują, czy uczeń ma szansę na lepsze gimnazjum.

Wielkopolscy szóstoklasiści najsłabsi w kraju

Młodzi Wielkopolanie zdobyli w teście średnio 21,9 punktów na 40 możliwych. Czytać potrafią jedynie na poziomie zadowalającym. Z pisania nie uzyskali nawet połowy punktów. Mają kłopoty z przestrzeganiem norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. Nie radzą sobie z rozumowaniem i

Co każdy szóstoklasista wiedzieć powinien?

koszykowej, ręcznej, nożnej i siatkowej oraz korty tenisowe, miasteczko ruchu drogowego opieka lekarska: pięlęgniarka, stomatolog wyżywienie: stołówka szkolna, obiady dwudaniowe średni wynik testu gimnazjalnego: z części humanistycznej: 29,4, z części matematyczno-przyrodniczej: 26,8

Elitarne gimnazja testują chętnych z języka obcego

także testy z lat ubiegłych - mówił przed wejściem Maciej Gorazdowski z prywatnej podstawówki TAK. O przyjęciu do szkoły dwujęzycznej, oprócz wyniku testu predyspozycji językowej, pod uwagę będą brane oceny ze świadectwa klasy V i szczególne osiągnięcia. Część kandydatów w czwartek napisze jeszcze test

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

IQ TEST

– choć im większy ekran, tym zdecydowanie większy komfort – i elementów, które trzeba tam oznaczyć.

IQ TEST za darmo! to dobra rozrywka na kilka chwil. Nie należy traktować wyników zbyt poważnie, nie są też one w żadnym razie prawdziwym testem IQ, ale w ramach wstępnego

Dead Pixel Test

> doskonale sprawdza się w przypadku pracy zarówno z prostymi jak i bardziej zaawansowanymi modelami aparatów fotograficznych. Aplikacja ta szybko wykrywa obecność tzw. martwych pikseli objawiających się białymi kropkami na zdjęciach. Plusem Dead Pixel Test jest również możliwość prezentowania wyników

Mercedes CLC Dream Test Drive

października włącznie osoba, która osiągnęła najlepszy wynik jest ogłaszana zwycięzcą "sezonu". Z W Mercedes CLC Dream Test Drive zabawa jest darmowa i wymaga tylko ściągnięcia i zainstalowania.

Testy na prawo jazdy kategorii A

, odpowiedzi: A, B, C i jest ograniczony czasowo do 25 minut. Użytkownik może wracać do wcześniejszych pytań, poprawiać swoje odpowiedzi i wielokrotnie sprawdzać poprawność.

Testy na prawo jazdy kategorii A po upływie czasu egzaminu lub ręcznym zakończeniu testu wyświetla wyniki i

3DMark

oraz karta graficzna i system operacyjny obsługujący DirectX. 3DMark posiada m.in. testy procesora, karty graficznej, testy obliczeń fizyki i inne.

3DMark posiada opcję wysyłania wyników na serwer, dzięki czemu będziemy mogli porównywać nasze wyniki z innymi użytkownikami.