termin zwrotu

zas, PAP

Długi termin zwrotu VAT zaskarżony do Trybunału

Długi termin zwrotu VAT zaskarżony do Trybunału

Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o terminach zwrotu podatku VAT

MF: podatnicy dostaną zwrot nadpłaty w ustawowym terminie

- Podatnicy dostaną zwrot nadpłaty w ustawowym terminie, czyli w ciągu trzech miesięcy. Usterka w programie Poltax, którym posługują się urzędy skarbowe, została usunięta - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa resortu finansów Magdalena Kobos.

Trybunał UE: Polska nie może zwlekać ze zwrotem nadwyżki VAT

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu zakwestionował w czwartek przepisy polskiej ustawy o VAT, które niezgodnie - jak orzekł - z prawem UE wydłużają termin zwrotu nadwyżki podatku dla niektórych podatników.

Aumiller: zwrot VAT na materiały budowlane do 2012 r.

Rząd chce przedłużyć do 2012 roku termin zwrotu podatku VAT na materiały budowlane w budownictwie mieszkaniowym - poinformował w piątek PAP minister budownictwa Andrzej Aumiller. - Obecnie pracuje nad tym Ministerstwo Finansów. Jesteśmy zgodni co do tego, że należy pomóc ludziom budującym własne

MF: wkrótce mija termin na wniosek o abolicję podatkową dla Polaków pracujących za granicą

Podatnicy, którzy w latach 2003?2007 uzyskiwali dochody za granicą i chcą ubiegać się o umorzenie lub zwrot podatku dochodowego, powinni pospieszyć się, ponieważ 6 lutego upływa termin składania wniosków - przypomina Ministerstwo Finansów w komunikacie przesłanym PAP. Resort poinformował ponadto

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

Zniesienia kaucji w wysokości 250 tys. zł od dawna domagali się przedsiębiorcy. Jest ona warunkiem szybszego uzyskania zwrotu VAT przez podatników rozpoczynających działalność, ale prowadzi do zamrażania kapitału przez podatników.Skrócony ze 180 dni do 60 dni zostanie podstawowy termin zwrotu VAT

MF proponuje zwrot VAT w 60 dni i kwartalne rozliczenia

MF proponuje zwrot VAT w 60 dni i kwartalne rozliczenia

Skrócenie podstawowego terminu zwrotu podatku VAT ze 180 do 60 dni będzie kosztować budżet państwa około 200 mln zł w 2008 roku i około 700 mln zł w 2009 roku - szacuje Ministerstwo Finansów. We wtorek resort opublikował projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT. Zakłada on m.in. skrócenie

30 tys. nieruchomości na Mazurach ma błędy w księgach

30 tys. nieruchomości na Mazurach ma błędy w księgach

Warmińsko-Mazurskiem był nieuregulowany.Konieczność poprawienia ksiąg wieczystych, a często zakładania nowych, wypłynęła na fali roszczeń dawnych właścicieli, głównie tych, którzy wyjechali do Niemiec. Możliwość ubiegania się o zwrot nieruchomości przez tzw. późnych przesiedleńców bierze się stąd, że

Gminy spóźniają się ze zwrotem podatku od nieruchomości

ustawowym terminie. W przypadku 20 proc. przedsiębiorstw termin ten wyniósł od 3 do 6 miesięcy, dla kolejnych 32 proc. - od 6 miesięcy do roku. Kilka procent przedsiębiorstw do dziś oczekuje na wydanie decyzji w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości - informuje firma doradcza. "Naganne

Jak uniknąć zablokowania zwrotu VAT

otrzymała zwrotu wynikającego z eksportu w 2002 r. A wszystko dlatego, że urząd skarbowy wszczął postępowanie wyjaśniające i wydał postanowienie o przedłużeniu terminu do zwrotu. Polma Technik niewiele może zdziałać, ponieważ przepisy podatkowe nie obligują urzędu skarbowego do zakończenia postępowania w

MF planuje zmiany w podatku VAT i zwrot w 60 dni

- Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w podatku VAT. Planowane jest m.in. skrócenie terminu zwrotu podatku VAT ze 180 do 60 dni oraz wprowadzenie kwartalnych deklaracji podatkowych - zapowiedziała wiceminister finansów Elżbieta Chojna- Duch. "Wynikiem skrócenia terminu zwrotu będzie

Sprawa Widackiego w sądzie. Zwrot prokuraturze?

Sprawa Widackiego w sądzie. Zwrot prokuraturze?

usprawnienia postępowania, a zwłaszcza należytego przygotowania i organizacji rozprawy".Będzie termin procesu?Prawdopodobnie sąd wyznaczy tego dnia termin procesu; może też rozpoznawać jakieś wnioski formalne, jeśli wpłyną. Uzgodni też ze stronami kwestie techniczne związane np. z przesłuchaniem świadków

Europarlament poparł "Niebieski przycisk". E-zakupy bezpieczniejsze

Brak jednolitych przepisów o zasadach kupna sprawia, że Polakowi czy Czechowi bardzo trudno kupić np. buty w brytyjskim sklepie internetowym. Brytyjczycy nie znają bowiem polskich przepisów m.in. o okresie zwrotu butów i bardzo często nie mają ochoty (bądź pieniędzy), by wynajmować prawnika, który

Giertych nie zapłacił studentom za pracę

Giertych nie zapłacił studentom za pracę

- Na zlecenie LPR pracowali przede wszystkim studenci i uczniowie. Chcieli uczciwie zarobić na swoje utrzymanie. Jeździli swoimi samochodami, płacili choćby za urządzenia do klejenia - mówi Aldona Skrzypek, która prowadzi firmę Ulotekst działającą w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Firmy szybciej odzyskają podatek naliczony

Nowelizacja wprowadza możliwość składania deklaracji kwartalnych przez wszystkich podatników. Eliminuje również obowiązek składania kaucji gwarancyjnej w wysokości 250 tysięcy złotych przez podatników rozpoczynających działalność w handlu wewnątrzwspólnotowym. Z ustawy o VAT ma zniknąć uciążliwa 30-

W czwartek europejskie banki muszą oddać 442 mld euro

Aby spłacić dług, wiele banków musi zaciągnąć nowe pożyczki. Gdzie? Mogą np. pożyczać pieniądze od siebie nawzajem na rynku trzymiesięcznych pożyczek międzybankowych. Teraz oprocentowanie wynosi tu ok. 0,76 proc. Słabsze spółki mogę jednak mieć z tym problem, bo w kryzysie instytucje finansowe niech

W kwietniu ma ruszyć proces Tomasza Lipca

W kwietniu ma ruszyć proces Tomasza Lipca

W czerwcu 2008 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wysłała do sądu akt oskarżenia wobec Lipca i dwóch innych osób. Były minister jest oskarżony o pięć przestępstw z lat 2004-2007, w tym: uzależnienie wykonania czynności służbowych od otrzymania korzyści majątkowej, przekroczenie uprawnień, podżegani

TK rozpatrywał skargę osoby prywatnej dot. ograniczenia prawa własności

terminie wykorzystana na cel publiczny. Jednocześnie uzasadniła, że gmina nie tylko nie zrealizowała celu publicznego, na który został przejęty grunt, ale obecnie stał się on zbędny dla tego celu. Zdaniem skarżącej powinna ona mieć prawo do zwrotu tej nieruchomości. Trybunał orzekł, że art. 136 ust. 3

Prezydent podpisał nowelę ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Autorzy rządowej noweli potrzebę zmiany uzasadniali tym, że obecne przepisy ustawy nie regulują procedury zwrotu pomocy publicznej udzielanej w strefach. W czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego globalnym kryzysem, wiele firm działających w strefach musiało ograniczyć produkcję, a tym samym

Sejm zmienił ustawę o SSE

Ustawę Sejm przyjął niemal jednogłośnie - za było 421 posłów, tylko jedna osoba się wstrzymała. Autorzy rządowej noweli potrzebę zmiany uzasadniali tym, że obecne przepisy ustawy nie regulują procedury zwrotu pomocy publicznej udzielanej w strefach. W czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego

Sejm na najbliższym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o SSE

We wtorek komisja gospodarki przyjęła sprawozdanie podkomisji w sprawie projektu. Przyjęto kilka poprawek dopracowujących dokument. W środę ma odbyć się drugie czytanie. Autorzy projektu potrzebę zmiany uzasadniają tym, że obecne przepisy ustawy nie regulują procedury zwrotu pomocy publicznej

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

"Z punktu widzenia jednolitości postępowania i priorytetów związanych z obsługą dużych rodzin istotne jest, aby jednolicie traktować w całej administracji podatkowej rodziny z trojgiem i większą liczbą dzieci. Rodziny takie będą mogły liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku - w terminie

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

dniach wolnych od pracy, dodano zwrot "chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej." Ustawy podatkowe mogą bowiem przewidywać sytuację, kiedy termin przypadający na sobotę lub inny dzień wolny od pracy nie zostanie przesunięty na koleiny dzień po dniu wolnym od pracy na zasadach ogólnych

Jesteś niezadowolony z zakupów w Tesco? Możesz je oddać. Otrzymasz stuprocentowy zwrot gotówki nawet za napoczęte produkty

Niezadowoleni? Któryś z zakupionych w sieci Tesco produktów nie spełnia naszych oczekiwań? Mamy możliwość zwrotu i odzyskania pieniędzy, nawet po otwarciu towaru. Zwróćmy jednak uwagę - chodzi tu wyłącznie o produkty z logo firmy. Oddać można większość produktów zakupionych w sklepie w ciągu 30 dni

UOKiK pomaga firmom przygotować się do zmian w ustawie konsumenckiej

także sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu towaru. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu - obecnie: po upływie 3 miesięcy od

USA: Kuba uwolniła 53 więźniów politycznych

odwilży w relacjach z Hawaną. Według obrońców praw człowieka zostali oni uwięzieni przez władze kubańskie za korzystanie ze "swobód chronionych prawem międzynarodowym" lub za domaganie się reform politycznych i społecznych na wyspie. USA nie podały nazwisk uwolnionych ani terminu ich zwolnienia

UOKiK: ustawa konsumencka korzystna dla sklepów internetowych i ich klientów

obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu towaru. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu - obecnie: po upływie 3 miesięcy od wydania rzeczy. Nowe

Sejm uchwalił zmiany w ustroju sądów dot. kompetencji ministra

nadzoru nad działalnością administracyjną sądów - jak przewidziano - minister może żądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, we wskazanym terminie, informacji lub dokumentów, a nawet żądać przesłania akt spraw sądowych. Minister mógłby w ten sposób badać, czy prezes sądu prawidłowo sprawuje

Sejm. Kluby bez sprzeciwu ws. zmian w ustroju sądów

żądać od prezesa sądu apelacyjnego przedstawienia, we wskazanym terminie, informacji lub dokumentów, a nawet żądać przesłania akt spraw sądowych. Minister mógłby w ten sposób badać, czy prezes sądu prawidłowo sprawuje nadzór nad sędziami (nadzór ten z mocy prawa nie może wnikać w treść konkretnych

Od 25 grudnia więcej praw dla konsumentów

przedsiębiorca w ogóle nie poinformował konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia - w takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu. Ustawa zwalnia też konsumenta od obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku

Mazowsze: resort finansów nie oddał nam 60 mln zł

, że w konsekwencji wyroków władze województwa zażądały zwrotu zabranych z kont Mazowsza pieniędzy, czyli 60 mln zł, z czego 3,4 mln zł stanowiły koszty komornicze. Według niej termin zwrotu minął 15 września. "Niestety, mimo niezwykle jednoznacznych rozstrzygnięć Ministerstwo Finansów nie

MF ostrzega firmy z rynku paliwowego przed oszustami

wyłudzanie nienależnego zwrotu VAT, ale w grę wchodzą też nadużycia związane z akcyzą, gromadzeniem zapasów obowiązkowych, czy realizacją tzw. Narodowego Celu Wskaźnikowego. Według ministerstwa istnieje niebezpieczeństwo, że uczciwi przedsiębiorcy dokonujący zakupów paliw, a także działający w branży

Komisja gospodarki skierowała projekt ustawy o SSE do podkomisji

zwrotu pomocy publicznej udzielanej w strefach. W czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego globalnym kryzysem, wiele firm działających w strefach musiało ograniczyć produkcję, a tym samym zatrudnienie. W rezultacie przedsiębiorcy zagrożeni cofnięciem zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE

UOKiK: umowy na usługi telefoniczne na czas określony nie można zmienić

postanowień uznających prawo klientów do zwrotu pieniędzy za przerwy w świadczeniu usług i wezwania kierowane do operatora, gdyby ten nie wywiązywał się z umowy. Zbyt wysokie koszty groziły też konsumentom, którzy chcieli rozwiązać umowę na czas określony przed zakończeniem terminu jej obowiązywania. Nowa

Rząd przyjął projekt ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Autorzy projektu potrzebę zmiany uzasadniają tym, że obecne przepisy ustawy nie regulują procedury zwrotu pomocy publicznej udzielanej w strefach. W czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego globalnym kryzysem wiele firm działających w strefach musiało ograniczyć produkcję, a tym samym

MIR przygotował nowelizację ustawy o czasie pracy kierowców

kierowcy mogą się domagać wypłat ryczałtu za nocleg w kabinach pojazdów z tytułu niezapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu. W konsekwencji roszczeń kierowców, jako wynikających ze stosunku pracy łączącego kierowcę z jego pracodawcą, termin przedawnienia roszczeń liczyć należy na zasadach

Wojewódzki i Figurski przed sądem za rasistowskie żarty

". Używali zwrotów: "krajowy rejestr Murzynów", a także: "Audycję dzisiejszą sponsoruje warszawski oddział Ku-Klux-Klanu". Dziennikarze tłumaczyli, że parodiowali jedynie typowe rasistowskie zachowania Polaków. Prokuratura nie podzieliła tego punktu widzenia i oskarżyła ich o

Nie można reklamować rzeczy z wyprzedaży? Omawiamy mity dot. zakupów [PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK]

nie mamy jednak gwarancji zwrotu pieniędzy za wadliwy produkt. Wpierw - co do zasady - możemy żądać naprawy lub wymiany. Jeżeli te nie są możliwe, nie są realizowane w terminie lub narażają klienta na znaczne niedogodności (np. zepsuły się buty trekkingowe na dzień przed wyjazdem w góry), można żądać

Komisarz UE: unijna dyrektywa wzmocni prawa konsumentów

. przesyłki. Nowe prawo precyzyjnie reguluje także sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy przedsiębiorca w ogóle nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu towaru. W takim przypadku prawo odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu

Wrocław. NIK zawiadomiła prokuraturę ws. nieprawidłowości przy budowie stadionu

. wypłacono ponad 24 mln zł za przyśpieszenie prac, choć nie dotrzymano tych terminów. Z raportu NIK wynika, że niepotrzebna była zmiana systemu zasilania stadionu, co przyniosło stratę ponad 5 mln zł. Ogłoszony został przetarg na wymianę murawy na stadionie, mimo że koszt wymiany nie powinien obciążać

Mazowsze: resort finansów nie oddał nam 60 mln zł

wyroków władze województwa zażądały zwrotu zabranych z kont Mazowsza pieniędzy, czyli 60 mln zł, z czego 3,4 mln zł stanowiły koszty komornicze. Według niej termin zwrotu minął 15 września. "Niestety, mimo niezwykle jednoznacznych rozstrzygnięć, Ministerstwo Finansów nie zwróciło w tym terminie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

do 47,93 proc. całości masy szacowanej na 210,3 mln ton wobec 48,63 proc. w 2013 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego. - ZGH Bolesław z grupy Stalprodukt nie sprzeda 99,35 proc. udziałów w spółce Gradir Montenegro na rzecz Balkan Mining Group, ponieważ kupujący nie wpłacił w terminie umówionej

W poniedziałek WSA ma orzec ws. decyzji MF o janosikowym

W kwietniu Ministerstwo Finansów zajęło konta Mazowsza z niezapłaconą ratą janosikowego w wysokości 60 mln zł. Rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marta Milewska informowała niedawno, że 15 września minął termin, w którym resort finansów powinien zwrócić Mazowszu

Uznano cud uzdrowienia potrzebny do kanonizacji Jana Pawła II

Franciszka, by zreferować mu przebieg prac procesu kanonizacyjnego. Ostateczna decyzja o uznaniu cudu i zgodzie na kanonizację należy do papieża. Nieoczekiwany zwrot Watykanista dziennika "La Stampa" i portalu Vatican Insider Andrea Tornielli poinformował o zupełnie nieoczekiwanym zwrocie w sprawie

TOK FM: Listy z sądów? Będą gwarantowane terminy doręczeń

O tym, że w umowie z PGP nie wskazano terminów doręczeń, napisał do nas pan Leszek. Wskazał stronę jednego z blogerów, prawnika, który siedzi w tym temacie . A bloger pisze tam m.in. o umowie zawartej z Polską Grupą Pocztową na dostarczanie korespondencji; cytuje fragmenty tej umowy mówiące m.in. o

Koncert The Black Keys w Warszawie został odwołany

na trasę" - napisali muzycy w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej zespołu. Jak poinformował organizator planowanego na luty koncertu - z powodu wcześniejszych zobowiązań zespołu i dostępności dat, mimo wszelkich starań, nie udało się przełożyć koncertu na inny termin. Wszystkie

Seremet nic nie uzyskał? "Stanowisko Rosji w sprawie wraku tupolewa bez zmian"

większość czynności w nim została wykonana. Przewodniczący Bastrykin zapewnił, że strona rosyjska dołoży wszelkich starań, aby termin ten nie został przekroczony - powiedział Seremet. Jak dodał, nie może jednak zapewnić, że będzie to termin ostateczny. Prokurator generalny RP przekazał, że wśród tematów

Adwokat miał długi, sporo pożyczał. Oskarżony o oszustwo

się ich zwrotu. - Z Wojtkiem znam się praktycznie od dziecka. W kwietniu 2012 r. podczas spotkania powiedział, że inwestuje w pub w centrum miasta i potrzebuje pieniędzy. Zaproponował, bym na dwa miesiące pożyczył mu 30 tys. zł. Kiedy termin upłynął, poprosił o jeszcze jedną pożyczkę, także 30 tys. zł

Rząd za większą ochroną praw pacjenta

potwierdzeniem odbioru, będzie zobowiązywany do jego zwrotu niezwłocznie po wykorzystaniu. Zaproponowano, aby opłata za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej została obniżona do ok. 50 gr. Opłata za wydanie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych ma wynosić maksymalnie 1,5 zł

"Wypie*****ł nas Urząd Skarbowy na 1 900 000 zł". Banner na salonie samochodowym

o zwrocie, był protokół skarbowy. Na jego podstawie poprosiliśmy o kredyt na zakup nowych samochodów do salonu. Zobowiązaliśmy się, że je sprzedamy. Jednak dwa dni przed określonym terminem zwrotu VAT dostaliśmy informację o jego przedłużeniu na czas nieokreślony - opisuje sytuację Olaf Żelazny. - W

MSP: prywatyzacja ZEW Niedzica po uregulowaniu stanu prawnego gruntów

Faber poinformował PAP, że dotychczas wskazał 613 działek o łącznej powierzchni 941 hektarów; do wskazania pozostało 277 działek o łącznej powierzchni 285 hektarów. "W odniesieniu do 30 działek o łącznej powierzchni 224 hektary toczą się postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonych dawnym

Seremet: Chcemy od Rosji informacji o terminie zakończenia śledztwa smoleńskiego

kwietnia 2010 roku, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. - Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak daleko zaszło rosyjskie śledztwo i kiedy można spodziewać się jego zakończenia - oznajmił Seremet. Prokurator generalny RP podkreślił, że na pewno poruszy sprawę zwrotu wciąż znajdującego się na

Kłopoty z przesyłkami. Sądy składają tysiące reklamacji, a PGP odrzuca jedną po drugiej. "Niezasadne"

reklamacje są niezasadne, wynika z "niewiedzy". W czym rzecz? Chodzi o to, że w umowie, którą sądownictwo podpisało z PGP na dostarczanie np. wezwań na rozprawy, nie było zapisów o gwarantowanych terminach doręczeń. Były tylko terminy "deklarowane". A, wiadomo, z deklaracjami bywa różnie

Wielki bałagan przy rozbudowie szpitala. Będzie zawiadomienie do prokuratury?

oddziałów szpitalnych i kierownikami medycznych komórek organizacyjnych - poinformowała Dudek. Opóźnienia i zaniedbania Kontrolerzy stwierdzili, że prace nad kolejnymi wersjami rozbudowy spowodowały opóźnienie terminu wykonania dokumentacji projektowej o ponad dwa lata. Na etapie wyłonienia wykonawcy

MF: Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową

dokonujących obrotu paliwami o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT zidentyfikowanymi w tej branży. Chodzi przede wszystkim o unikanie zapłaty lub wyłudzanie nienależnego zwrotu VAT, ale w grę wchodzą też nadużycia związane z akcyzą, gromadzeniem zapasów obowiązkowych, czy realizacją tzw. Narodowego

Apelacja w procesie o zabójstwo przy użyciu rtęci - nierozpoznana

i transportu. Dlatego do rozpoznania sprawy nie doszło. Kolejny termin rozprawy, już uzgodniony z policją w celu organizacji konwoju, to 11 lutego. To powtórny proces w głośnej sprawie, w której mieszkańcowi jednej z podbiałostockich miejscowości prokuratura postawiła szereg zarzutów dotyczących

NIK: możliwe dalsze opóźnienia w modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i Zbiornika Racibórz

Według NIK zagrożony jest nawet kolejny termin zakończenia projektu, wyznaczony na grudzień 2017 roku. Najwyższa Izba Kontroli podkreśla, że w konsekwencji powstałych opóźnień wykonane dotychczas prace ani nie chronią przed skutkami wezbrań podobnych do tych z lipca 1997 r., ani nie eliminują

Szef związków w Kolejach Śląskich nie spłacił 50 tys. zł pożyczki

zatrzymanych w czerwcu w ramach śledztwa dotyczącego Kolei Śląskich. Postawiono mu m. in. zarzuty udziału w zmowie przetargowej oraz działania na szkodę Kolei Śląskich. Termin spłaty minął w maju Przypomnijmy, że Inteko została powołana, żeby stworzyć system sprzedaży biletów i kupować pociągi. Okazało się, że

Pawłowicz pyta na Facebooku: Jakim polskim słowem zastąpić "gender". Internet odpowiedział...

"Jakim POLSKIM określeniem lub krótkim zwrotem można by zastąpić słowo "gender"? - zapytała na Facebooku Pawłowicz. Po co? Pani profesor chce, by ów polski termin ukazywał "sens złożonej, głębokiej patologii, do której stosuje się to bezsensowne, mylące, maskujące patologiczne

Nierzetelni dłużnicy podatkowi zapłacą fiskusowi niższe odsetki

podatkowych, to pewna forma penalizacji tego, że podatek nie został zapłacony. "Powstają one w sytuacji, gdy podatnik nie zapłaci podatku w ogóle lub uczyni to po upływie ustawowego terminu. Wówczas dzień po tym, jak minął termin zapłaty podatku powstaje zaległość podatkowa, od której biegną odsetki za

Przełom w relacjach Kuba - USA. "Dla kubańskiej ulicy to świetna wiadomość. Wszyscy się cieszą"

Barack Obama ogłosił zwrot w dotychczasowej polityce izolowania Kuby przez USA. Zalecił rządowi natychmiastowe wznowienie zerwanych w 1961 r. stosunków dyplomatycznych z wyspą oraz rozluźnienie restrykcji w podróżach i eksporcie. Maciej Stasiński z działu zagranicznego "Gazety Wyborczej"

PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PSL za 2013 rok

PKW nazwał "niesprawiedliwą". "Będziemy się bronić przed Sądem Najwyższym" - dodał. Krzysztof Michałowski z biura prasowego Sądu Najwyższego powiedział w czwartek PAP, że PSL złożyło zażalenie na decyzję PKW 30 grudnia, jednak - jak zaznaczył - nie wyznaczono jeszcze terminu

"Kilometrówka" słowem roku 2014

;, "separatysta", "taśmy" i wyrażenie "zielone ludziki". Wyraz "kilometrówka" nie jest wyrazem nowym. Jako termin administracyjny oznaczający "koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów" znany

Stratfor. Rosja chroni Rosnieft - ważny strategiczny koncern

W ten sposób amerykański ośrodek analityczny skomentował niedawną sugestię premiera Dmitrija Miedwiediewa, że Kreml dostarczy koncernowi 40,6 mld USD z Narodowego Funduszu Majątkowego (powstałego z odprowadzania nadwyżek ze sprzedaży ropy - PAP) w nieustalonym terminie. "Dotrzymanie tego

NIK: możliwe dalsze opóźnienia w modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i Zbiornika Racibórz

nie zgadza. Według Najwyższej Izby Kontroli zagrożony jest nawet kolejny termin zakończenia projektu, wyznaczony na grudzień 2017 roku. NIK podkreśla, że w konsekwencji powstałych opóźnień wykonane dotychczas prace ani nie chronią przed skutkami wezbrań podobnych do tych z lipca 1997 r., ani nie

Ksiądz planował postawić hospicjum, przedszkole i amfiteatr, a sprzedał grunt pod centrum handlowe

blisko 2 mln zł. Zrobił się problem. Parafia nie miała pieniędzy, żeby zwrócić bonifikatę, a miasto miało tytuł, żeby jej zażądać, i straszyło księdza komornikiem. Miasto rezygnuje z milionów po raz drugi Ostatecznie jednak miasto wykazało się wobec parafii hojnością. Parafię zobowiązano do zwrotu

Lubelskie.Firma budująca obwodnicę Hrubieszowa chce śledztwa prokuratury

rzeczywistości prace. W ocenie władz Drometu GDDKiA zapewniła, że o zwrot nienależnie pobranej kwoty wystąpi do firm Hak Construction i Cardo Mosty, co "gwarantowało, iż wszelkie +zaszłości+ związane z nieprawidłowym rozliczeniem robót () będą rozliczane z tymi podmiotami", dlatego spółka zdecydowała

WSA: Prezes Rady Ministrów musi odpowiedzieć Fundacji Panoptykon

zobowiązał Prezesa Rady Ministrów do rozpatrzenia wniosku Fundacji o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku. Jednocześnie orzekł, że nie doszło do bezczynności organu z rażącym naruszeniem prawa i zasądził tytułem zwrotu kosztów postępowania od Prezesa

"Posłowie madryccy" tłumaczyli się na konferencji. Hofman: Każda redakcja zdąży rzucić w nas kamieniem

: - Chcę powiedzieć, że postawiliśmy sobie dwa ważne cele. Nie udałoby się ich zrealizować, siedząc na posiedzeniach od 8 do 16. Dla nas najważniejsze było ograniczenie rosyjskich wpływów w RE i przyjęcie przez Radę uchwały o zwrocie wraku prezydenckiego tupolewa i czarnych skrzynek. Nasza praca nie

Pracodawcy RP: prowadzenie biznesu w Polsce nadal nie jest łatwe

udowodnić, że działa w zgodzie z prawem. Wielu przedsiębiorcom daje się we znaki wstrzymywanie zwrotu podatku VAT, które może zaburzać płynność finansową przedsiębiorstw" - wyjaśnił. Jego zdaniem mimo pozytywnych zmian i optymistycznych sygnałów prowadzenie biznesu w Polsce wcale nie stało się dużo

Rok po upadłości OLT Express. Samoloty na sprzedaż, winnych brak

rejestrowego przekonywali, że po prostu skończyło się finansowanie. - Wymiana informacji z prezesem Amber Gold (Marcinem P.) była w końcu lipca 2012 r. utrudniona - przekonuje sąd gospodarczy Andrzej Dąbrowski, prezes OLT, który wyraził skruchę, że nie składał w terminie sprawozdań finansowych. - Wyrażam

4 lata w zawieszeniu dla fałszywego maklera za wyłudzenie 3 mln zł

Choć, jak ustaliła opolska prokuratura rejonowa, Rafał S. z Opola wyłudził w sumie ok. 3 mln zł, to sąd nakazał mu zwrot 1,9 mln zł; część spraw dotycząca wyłudzeń została już rozstrzygnięta w wytoczonych wcześniej przez poszkodowanych procesach cywilnych, gdzie zapadły wyroki uwzględniające nakazy

"Dziękujemy ci zasrana Polsko". Nie chcieli obrazić RP

współwłaścicielem, a Olaf Żelazny prezesem. Transakcja pozwoliła starać się o zwrot VAT. - Chcieliśmy otworzyć nowy, lepszy salon, żeby sprostać konkurencji. Ze zwrotu VAT powinniśmy dostać z powrotem dokładnie 1,95 mln złotych - zapewniał nas Żelazny. Decyzję o zwrocie mogli podjąć urzędnicy skarbówki z Warszawy

Ile będzie kosztować metro? Ratusz prostuje wyborczą sensację

Miejskiego, który ma prawo do odzyskiwania podatku VAT - zapewnia Jacek Wojciechowicz i dodaje: - Smaczkiem jest tylko to, że gdyby komunikacja była darmowa, jak chce pan Jacek Sasin, kandydat PiS, to tego zwrotu VAT dla ZTM by nie było. Skoro nie mielibyśmy sprzedaży biletów, to nie można by odzyskiwać VAT

Zwrot zrabowanych dzieł sztuki. "Kwestia przemiany świadomości" [WYWIAD]

których nie istnieje już żadna prawna możliwość ubiegania się o ich zwrot. Przeforsowanie tzw. cywilnoprawnych roszczeń - czyli między osobami prywatnymi - skazane jest często na niepowodzenie już ze względu na przedawnienie. W niemieckim prawie termin przedawnienia roszczeń o wydanie własności wynosi w

Śląskie. Trzej porywacze odpowiedzą za uprowadzenie mężczyzny

oddania pieniędzy. Wieczorem zaproponowali wspólne wyjście do restauracji, gdzie mieli dalej rozmawiać o terminie zwrotu gotówki. Ale zamiast do lokalu zawieźli mężczyznę do domu jednego z nich w Toszku w powiecie gliwickim. Tam trafił do niewielkiego pomieszczenia pod podłogą. Za zgodą porywaczy

Kraków. Proces Klasztoru ss. Norbertanek przeciwko firmie Marka P.

953 tys. zł zaliczki, wypłaconej według umowy firmie Marka P. m.in. na prace związane z nieruchomościami w Rabce. Zdaniem sióstr umowa w tym względzie nie została zrealizowana. W kolejnym pozwie, złożonym do sądu w ostatnich dniach lipca, norbertanki domagają się zwrotu 1,5 mln zł pożyczki. Termin

Jakie są niedozwolone klauzule

nienależytego wykonania przez kupującego lub kupujący odstąpi od umowy z przyczyn innych niż określone w ust. 1, sprzedający zwróci wpłacone przez kupującego kwoty złotowe po potrąceniu 5 proc. łącznej ceny kupna. Zwracane kwoty nie podlegają waloryzacji i nie są oprocentowane. Zwrot nastąpi w terminie 3

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

uproszczonych w stosunku do wyrobów akcyzowych. Ponadto wydłużony ma zostać termin na zwrot niewykorzystanych znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, winiarskie i tytoniowe. Przewidziano też uproszczenia w zakresie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia

Błaszczak: Nie tolerujemy takich praktyk. Posłowie zawieszeni. A wcześniej: Kaliber sprawy przesadzony

- zaznaczał Błaszczak. - Mamy więc słowo przeciwko słowu - dodał. PiS czeka na wyjaśnienia Posłowie będą musieli złożyć dokładne wyjaśnienia w sprawie wyjazdu i zaliczki wziętej na koszt podróży służbowej. - W najbliższym możliwym terminie, kiedy dojdzie do posiedzenia władz Prawa i Sprawiedliwości, ta sprawa

Wałęsa: Kaczyński wykorzystuje wszystko, aby dołożyć Polsce i ją zohydzić

Były prezydent w programie Moniki Olejnik w Radiu ZET wywiedział, się też o marszu, który organizuje Kaczyński. Jak określił w "niepoważnej sprawie" i złym terminie. - Wykorzystuje wszystko, aby dołożyć Polsce, aby Polskę zohydzić i Polsce przeszkadzać w budowaniu - stwierdził. "Do

"GP": Dziś fiskus musi zwrócić nadpłaty

pieniądze później. Jeśli bowiem w PIT zostanie wykryty błąd, trzeba go skorygować, a to wydłuża termin zwrotu należności - wyjaśnia gazeta. W takim przypadku trzy miesiące liczone są od dnia, w którym złożono korektę. Może się zdarzyć również i tak, że opóźnienie w zwrocie nadpłaty spowodowane będzie

Płacą tysiące za przetrzymywanie książek. Dyscyplinuje dopiero blokada konta

nie są rzadkością. Zdarzały się także kwoty przekraczające dwa tysiące - mówi.- Długi naszych czytelników sięgają najwyżej kilkuset złotych - mówi Bożena Hakuć, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej - Ale mamy system, który już dobę po przekroczeniu terminu zwrotu książki, blokuje konto

Rosja: Polska może wnieść o zwrot wraku i odwołać się od decyzji w razie odmowy

Gieorgij Smirnow, odpowiadając w Moskwie na pytania polskich dziennikarzy po konferencji prasowej poświęconej drugiej rocznicy wyłączenia tej instytucji ze struktur Prokuratury Generalnej FR. "Tylko sąd może zdecydować o przekazaniu wraku" Pytany o termin zwrotu wraku tupolewa, przedstawiciel

Polskie złote akcje w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

wniosek nie wpłynie do fiskusa przed upływem tego terminu, podatnik traci prawo do zwrotu VAT. Tymczasem zdaniem KE usunięcie błędów we wniosku w tak krótkim czasie jest "niemożliwe lub nadmiernie trudne". - W praktyce podważa to skuteczność prawa do zwrotu przysługującego takim podatnikom

Ekspert KE: "zielona waluta" sposobem na wspieranie ochrony środowiska

najbardziej rozpowszechnionym w świecie i najbardziej wyraźnym przykładem "zielonej waluty" jest skup butelek. Naukowiec przypomniał, że w ramach tego mechanizmu w zamian za segregację i zwrot opakowań otrzymuje się konkretną korzyść, jaką są pieniądze. Innym systemem "zielonej waluty"

Rehabilitacja? Zapraszamy w przyszłym roku, bo nie ma kasy

zdrowego rozsądku umawialiśmy pacjentów, licząc na to, że NFZ zwróci nam za nadwykonania. Niestety za ubiegły rok zwrócił nam około 40-50 procent. W tym roku już pisaliśmy pisma o zwrot kosztów. Za każdym razem odmowa i sugestia, żeby napisać w kolejnym kwartale. Niestety, nasza wytrzymałość finansowa się

Flis: PSL dostało 700 tys. głosów więcej dzięki pierwszej stronie na karcie wyborczej

; w miastach jest mniejszy i mniej oczywisty" - zauważył Flis. Ironizował, że gdyby to np. Ruch Narodowy znalazł się na pierwszej stronie karty wyborczej, "to prawdopodobnie okazałoby się, że doszło do nieoczekiwanego zwrotu i radykalizacji społeczeństwa" - bo właśnie to ugrupowanie

"GP": Fiskus powiadomi podatnika o kontroli

Zgodnie z zapisami nowej Ordynacji podatkowej, kontrola będzie się mogła rozpocząć nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Dziennik dodaje, że w niektórych sytuacjach doręczenie zawiadomienia nie będzie konieczne

Fiskus powiadomi podatnika o kontroli

Zgodnie z zapisami nowej Ordynacji podatkowej, kontrola będzie się mogła rozpocząć nie wcześniej niż w terminie 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Dziennik dodaje, że w niektórych sytuacjach doręczenie zawiadomienia nie będzie konieczne

Sejmowa komisja o zakazie prywatyzacji Lasów Państwowych

dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. "Konstytucjonaliści zwracali uwagę, że w ustawie zasadniczej dobro wspólne - to termin zarezerwowany dla Rzeczpospolitej Polskiej" - powiedział. Zgodnie z nową wersją tego zapisu - według Żelichowskiego - szczególnej ochronie podlegałyby lasy

Biura podróży zawieszają wyjazdy do Egiptu do końca października. W zamian inny kraj lub zwrot pieniędzy

lub wyższym standardzie albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wpłat bez obowiązku zapłaty kary umownej. Inny kraj zamiast Egiptu "W związku z aktualną sytuacją w Egipcie i trudnym do przewidzenia rozwojem konfliktu powodującym możliwość wystąpienia realnych zagrożeń dla

Prezydent Sopotu stanie przed sądem. Jest oskarżony m.in. o wzięcie dwóch łapówek

tej sprawie - powiedział dziennikarzom Karnowski, który ogłosił już wcześniej, że będzie ubiegać się o reelekcję w jesiennych wyborach samorządowych. Pierwszy termin rozprawy z odczytaniem aktu oskarżenia, wyznaczonej na 12 września, przypadnie na czas przedwyborczy. - To na pewno nie będzie dla mnie

Włochy: MSZ spóźniło się z reakcją ws. Egiptu. Obrońcy konsumentów protestują

, a więc także nadmorskich kurortów. Po tym komunikacie prawie wszystkie biura podróży zawiesiły wakacyjne wyjazdy do Egiptu, proponując wakacje w innych krajach, przełożenie ich na inny termin lub zwrot pieniędzy. Z włoskich lotnisk odlatują do Egiptu puste samoloty czarterowe po przebywających tam

Rząd chce ułatwić funkcjonowanie podatnikom akcyzy

być też obowiązek uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego w przypadku zmiany grupy wyrobów akcyzowych. "Umożliwi to rozszerzenie działalności o nowe grupy wyrobów akcyzowych na podstawie już wydanego zezwolenia" - wyjaśniło CIR. Poza tym wydłużony ma być termin na zwrot niewykorzystanych

Odwołania w PKP Intercity za awarię systemu internetowego

dokumentu ze zdjęciem (np. dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu). "Jeśli zrezygnują z podróży, po złożeniu reklamacji otrzymają pełny zwrot wartości biletu. W sytuacji, gdy podróżny nie zdąży kupić biletu w kasie, drużyny konduktorskie nie będą pobierać dodatkowej opłaty za jego wystawienie

PSL robi zrzutkę, by spłacić 20-milionowy dług. "Ludzie sypnęli groszem"

mieli jeszcze nadzieję na rozłożenie spłaty na dziesięć, a nie pięć lat, jednak minister Jacek Rostowski pozostał nieugięty. To i tak ustępstwo wobec PSL-u, ponieważ zwyczajowo urząd skarbowy przedłuża termin zwrotu długu do dwóch lat. Władze partii poszukują alternatywnych możliwości sfinansowania

Sikorski chce wyjaśnień w sprawie lotu do Madrytu. Radio Zet: Rozliczyli się dopiero po nagłośnieniu sprawy

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski spotkał się z Mariuszem Błaszczakiem w celu wyjaśnienia kwestii wyjazdu posłów PiS do Madrytu. Posłowie polecieli tam z żonami. Sikorski dał posłom czas na rozliczenie wyjazdu. Termin - 12 listopada. Skorygowali rozliczenie dopiero po nagłośnieniu sprawy? Kamiński

Długi Archidiecezji. Skarbówka nie wie, jak je odzyskać

. Archidiecezja nie uporała się jeszcze z głośną aferą należącego do niej wydawnictwa Stella Maris, które przed ponad dekadą wystawiało faktury za fikcyjne usługi i wyłudzało od fiskusa zwrot podatku. Do nadużyć dochodziło za poprzedniego metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego. Obecnie toczy się wiele

Lenny Kravitz nie zagra w Łodzi! Koncert dopiero w grudniu

. Zwroty biletów będą przyjmowane do 17 listopada 2014 roku". - W łódzkich hotelach na poniedziałek zarezerwowano prawie wszystkie miejsca - informuje Bartłomiej Wojdak, szef biura promocji łódzkiego magistratu. - Przyjechałam na koncert z Gdyni. Razem z mężem wzięliśmy wolne w pracy. Nocowaliśmy w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Profesor Klaus

Profesor Klaus to program do nauki języka niemieckiego.

Profesor Klaus niezwykle skutecznie uczy nowych słówek poprzez wyznaczanie optymalnych terminów powtórek. Wszystkie słowa, zwroty i zdania, które kiedykolwiek zostały przećwiczone, przechodzą do sekcji powtórek

As is (filatelistyka)

As is (od ang. jak jest, jak leci) – termin używany do określenia jakości znaczków pocztowych sprzedawanych bez żadnej gwarancji i bez możliwości zwrotu, często znaczki oznaczone w ten sposób okazują się być niskiej jakości, a nawet sfałszowane.

A posteriori

a posteriori (łac. z następstwa) Słownik Wyrazów Obcych – w filozofii, termin będący przeciwieństwem dla: a priori, oznaczający tyle, co: "po fakcie" tudzież "w następstwie faktu". Odnosi się on do poznania powstałego na doświadczeniu – rozumowania o czymś drogą indukcji ("od szczegółu

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami – termin wynikający z zagadnień publicznoprawnych.Zasady gospodarki nieruchomościami określone są przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 i z 1988 r. nr 106, poz. 668), która zastąpiła ustawę z 1985 r

Stopa dyskonta

. W takiej funkcji stopa dyskontowa używana jest w niektórych metodach oceny projektów inwestycyjnych, jak np. NPV lub IRR, gdzie często przyjmuje wartość średniego ważonego kosztu kapitału. PrzykładRozważmy bony skarbowe, których termin wykupu przypada za rok, a ich wartość nominalna

Mecenas (prawnik)

i w ten sposób odróżniano ich od „niezawodowych” zastępców procesowych określanych procuratores. To od zwrotu procuratores mercenarii miał powstać termin „mecenas”, poprzez stopniową eliminację pierwszego członu i głoski „r” w drugim wyrazie. Występował on już w XVIII stuleciu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.