teologii dogmatycznej

Arkadiusz Adamkowski

Jedyny Polak w Papieskiej Akademii

Jedyny Polak w Papieskiej Akademii

Ks. Czesława Rychlickiego, wykładowcę teologii dogmatycznej w płockim seminarium, Benedykt XVI mianował - jako jedynego Polaka - profesorem zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie.

Edward Schillebeeckx nie żyje

23 grudnia umarł Edward Schillebeeckx. Był dominikaninem, wielką postacią Soboru Watykańskiego II.

Nowy sekretarz Episkopatu z Tarnowa

mianował biskupem płockim. Jan Budzik był rektorem Wyższego seminarium Duchownego w Tarnowie i dyrektorem wydawnictwa "Biblos"; wykładał teologię dogmatyczną w Instytucie Teologicznym w Tarnowie oraz w studiu licencjacko-doktoranckim Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Urodził się w

O. Zdzisław Kijas wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym

, na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury i Uniwersytecie Gregoriańskim (1987 r.), następnie w Belgii, gdzie na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-La-Neuve, uzyskał w 1990 r. doktorat z teologii dogmatycznej i nauk religijnych. Po powrocie do Polski wykładał teologię fundamentalną w zakonnym

Benedykt XVI mianował nowych biskupów

Benedykt XVI mianował nowych biskupów

Benedykt XVI mianował dwóch rektorów seminariów duchownych biskupami pomocniczymi - ks. dr. Józefa Kupnego dla archidiecezji katowickiej oraz ks. prał. Mariana Rojka dla archidiecezji przemyskiej 50-letni ks. Rojek jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu

Biskup Budzik nowym sekretarzem generalnym KEP

Biskup Budzik nowym sekretarzem generalnym KEP

Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ks. bp Budzik urodził się w 1952 r. w Łękawicy k. Tarnowa. Po święceniach kapłańskich uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej w Innsbrucku. Habilitował się na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był m.in. dyrektorem diecezjalnej Caritas

Bartoś: kara dla ks. Lemańskiego to łamanie wolności słowa. Ośmiesza Kościół

Bartoś: kara dla ks. Lemańskiego to łamanie wolności słowa. Ośmiesza Kościół

rozumieją o czym mówię. Ojciec Innocenty Bocheński opisywał podobieństwo struktury partii komunistycznej do Kościoła katolickiego. Tam też byli nieprawomyślni (rozmaite odchylenia), też były zebrania potępiające, podobna struktura hierarchiczna z komitetem centralnym mającym władzę dogmatyczną, prawodawczą

Poznaniak rektorem w Rzymie

. Karkosz rozpocznie 13 lipca. Ks. Karkosz ma 45 lat, pochodzi z Rawicza. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 r. W latach 1990-95 odbył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, mieszkając właśnie w Papieskim Kolegium Polskim. W latach 1996-2002

Nowy arcybiskup lubi futbol i wiersze

Nowy arcybiskup lubi futbol i wiersze

r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Piotra Gołębiowskiego.Związki bpa Depo z Jasną Górą są do dziś bardzo mocne. Jako biskup prowadził rekolekcje dla paulinów.Wacław Depo specjalizuje się w teologii dogmatycznej. Ukończył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1980 r. obronił pracę

Zniosą celibat? Za 50 lat?

Zniosą celibat? Za 50 lat?

. zakaz nauczania teologii katolickiej.Za debatą o bezżeństwie opowiedział się też wczoraj austriacki biskup Alois Kothgasser. - Czasy się zmieniły, społeczeństwo się zmieniło - odpowiadał wczoraj na pytanie, czy obowiązkowy celibat przystaje do XXI w.Teza o związku celibatu ze zwiększonym ryzykiem

Abp Michalik: wspomóżmy ofiary w Azji

Arcybiskup Michalik odniósł się także do wypowiedzi jednego z niemieckich wykładowców teologii dogmatycznej, że kataklizm, który dotknął kraje Azji wymaga wyjaśnienia teologicznego. Chodzi o tak zwaną bożą sprawiedliwość i odpowiedzialność Boga wobec świata. Zdaniem arcybiskupa Michalika - taka interpretacja

Brat marszałka proboszczem Świątyni Opatrzności

Brat marszałka proboszczem Świątyni Opatrzności

zaledwie przed rokiem. Wcześniej prawie 20 lat spędził na misjach w Peru. Studiował w Rzymie, jest doktorem teologii dogmatycznej i wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Wykazywał się dużą wiedzą teologiczną, hamował nasze szalone pomysły i miał wiele konstruktywnych uwag - mówi

Biskup Zygmunt Zimowski wraca do Watykanu

Zimowski Zygmunt Zimowski urodził się 7 kwietnia 1949 r. w Kupieninie. 27 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1982 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej. Od 1983 r. pracował w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Wówczas jej prefektem był kard. Joseph Ratzinger. Zimowski był postulatorem w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

(12 sem.), nauczycielskiej w zakresie religii (10 sem.). Struktura organizacyjnaKatedry: Katedra Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej Katedra Historii Kościoła Katedra Prawa Kanonicznego Katedra Katechetyki i Pedagogiki Katedra Teologii Biblijnej Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

wydziału Katedra Biblistyki Zakład Egzegezy i Teologii Starego Testamentu Zakład Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu Katedra Historii Kościoła i Patrologii Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Pracownia Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych Pracownia Szlaku

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Zdzisław Kroplewski dziekan założyciel 2003-2004 Zdzisław Kroplewski 2004-2012 Henryk Wejman od 2012 Struktura Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej Katedra Teologii Dogmatycznej Katedra Teologii Fundamentalnej Katedra Teologii Moralnej i Duchowości Katedra Teologii Patrystycznej Katedra Historii

Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

, kierownik: bp prof. dr hab. Jerzy Mariusz Pańkowski Katedra Historii Kościoła Powszechnego i Autokefalicznych Kościołów Prawosławnych, kierownik: ks. prof. dr hab. Marian Bendza Katedra Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej, kierownik: Metropolita abp prof. dr hab. Sawa Michał Hrycuniak Katedra

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

roku - obecnie w ramach Papieskiego Wydziału Teologicznego. Wydział Teologiczny do Lublina został przeniesiony w całości w 1926 roku z Krakowa. Posiadał wtedy po 2 katedry teologii fundamentalnej (apologetyki), teologii dogmatycznej ora Pisma św., po 1 katedrze teologii moralnej i pastoralnej, katedrę prawa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.