szczegółowe normy

pk, PAP

UE: Koniec z regulowaniem krzywizny ogórka

UE: Koniec z regulowaniem krzywizny ogórka

Od przyszłego roku unijne przepisy nie będą już regulować kąta zakrzywienia ogórka, bowiem do lamusa odejdą szczegółowe normy jakości 26 owoców i warzyw - ogłosiła w środę Komisja Europejska.

Francuzi przekazali Polsce swoje standardy dla elektrowni jądrowych

Francja przekazała szeregu polskich instytucji pełny zestaw swoich standardów projektowania, budowy i użytkowania elektrowni jądrowych - od regulacji dotyczących prac budowlanych po systemy elektryczne i sterowania.

TK: z dniem opublikowania wyroku ubój rytualny będzie dopuszczalny

Z dniem opublikowania środowego wyroku ubój rytualny będzie dopuszczalny i niezagrożony karą - wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swego orzeczenia dotyczącego tej kwestii.

Muszyna chce pozwać ekologów, domaga się odszkodowania

Muszyna chce pozwać ekologów, domaga się odszkodowania

Miesiąc temu organizacja pozarządowa ClientEarth przygotowała raport, z którego wynika, że powietrze w polskich uzdrowiskach nie spełnia norm jakości - niemal wszędzie poziom stężenia szkodliwych substancji przekracza dopuszczalne. Z opracowania wynika, że powietrze w polskich uzdrowiskach nie

UKE i UOKiK radzą jak stosować w telekomunikacji nowe prawo konsumenta

ponoszenie opłat za zwrot towaru. Przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poradnik zawiera prawne wyjaśnienia dotyczące 61 szczegółowych problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, związane z interpretacją nowych przepisów Prawa konsumenta w odniesieniu

TK: ograniczenia dot. niestosowania się do znaków - wprowadzone z naruszeniem prawa

Utratę mocy zaskarżonego przepisu TK określił na 30 czerwca 2015 r., aby dać resortowi infrastruktury czas na przygotowanie właściwego uregulowania; chodzi o załącznik do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

UE proponuje USA współpracę regulacyjną, ale chce bronić swoich norm

zeszłym tygodniu podczas ósmej rundy rozmów dotyczących tego porozumienia. Największe korzyści po zawarciu umowy ma przynieść eliminacja barier biurokratycznych i różnic w regulacjach dotyczących np. bezpieczeństwa żywności, ochrony zdrowia czy środowiska. Teraz w UE i w USA obowiązują różne normy, a

Zakopane. TPN ogłosił przetarg na hybrydowy wóz konny

etapie TPN zaprasza potencjalnych wykonawców do rozmów, na których szczegółowo przedstawi swoje zamierzenie. W drugim etapie zainteresowani zostaną poproszeni o złożenie oferty z podaniem ceny wyprodukowania takiego wozu. Władze parku zakładają, że wykonanie prototypu wozu hybrydowego będzie kosztowało

Spór u Janiszewskiego. "Proszę mi pokazać drugą instytucję, która ws. pedofilii robi tyle ile Kościół"

Spór u Janiszewskiego. "Proszę mi pokazać drugą instytucję, która ws. pedofilii robi tyle ile Kościół"

mocno kulało. To zostało uzupełnione, wysłane w 2012 roku do Watykanu. Watykan odesłał, bo tam były odnośniki do szczegółowych procedur, prosząc o przesłanie norm razem z tymi procedurami. W związku z tym episkopat pracuje nad szczegółowymi normami. One dotyczą trzech sfer. Pierwsza to procedury w razie

Skarga RPO do TK ws. bhp w służbach mundurowych

ustawy o policji i Straży Granicznej upoważniają jedynie ich komendantów głównych do określenia w drodze zarządzeń szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby. Ustawa o BOR w ogóle pomija te zagadnienia. Pragmatyki służbowe funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, Służby Celnej, SKW i SWW nie realizują

Muzeum Śląskie: trwają prace nad wzmocnieniem konstrukcji tzw. świetlików

podziemnej części świetlików w przestrzeniach ekspozycyjnych, a "dokładnie pionowego szklenia, które odgradza wnętrze glassboksów i znajdującej się w nim infrastruktury technicznej od części wystawienniczej". Zaznaczono również, że "obecne rozwiązanie w pełni uwzględnia wszystkie normy

Protest obrońców zwierząt przemaszerował trasą do Morskiego Oka

pracują w bardzo dużym przeciążeniu - wykonują od 200 do 300 proc. ponad normę" - powiedziała organizatorka protestu Anna Blaszczyk. Organizatorem protestu nie była żadna z organizacji broniących praw zwierząt; protestujący w niedzielę obrońcy zwierząt zwołali się za pośrednictwem portali

MPiPS: w Polsce jest prawie 2,3 tys. miejsc opieki nad maluchami

zobowiązane m.in. do prowadzenia nadzoru nad placówkami sprawującymi opiekę - muszą one spełniać określone w przepisach normy i być wpisane do prowadzonego przez gminę rejestru. Szczegółowe informacje o programie "Maluch" można znaleźć na stronie MPiPS poświęconej opiece nad małymi dziećmi

Rosja.MSZ zarzuca misji OBWE na Ukrainie popieranie władz w Kijowie

"Powstaje wrażenie, że wysiłki misji OBWE mają na celu pomoc i poparcie tylko dla jednej strony konfliktu - oficjalnych władz w Kijowie" - oświadczyło MSZ Rosji. Zwróciło ono uwagę, że w raportach misji "systematycznie przytacza się szczegółowe dane o ruchach pododdziałów wojskowych

Coraz mniej czystych kąpielisk w Polsce. Najlepsza sytuacja na Cyprze

Coraz mniej czystych kąpielisk w Polsce. Najlepsza sytuacja na Cyprze

Janez Potocznik. - Zachęcam państwa członkowskie, aby doprowadziły do odwrócenia zanotowanej w ubiegłym roku tendencji spadku jakości - dodał.Ponad dziewięć na dziesięć kąpielisk w UE spełnia obecnie minimalne wymogi jakości. Najlepsze wyniki ma Cypr, gdzie rygorystyczne normy spełniają wszystkie

Sejm.posłowie o nowelizacji ustawy o sporcie

doprecyzowania niektórych przepisów, dostosowania ich do aktualnie obowiązujących norm. Zakres proponowanej nowelizacji jest nadal zgodny z jej duchem, ale szczegółowo reguluje zagadnienia związane m.in. ze zwalczaniem korupcji w sporcie, narastającego problemu dopingu, walki z nim oraz problematyki finansowej

Niezapowiedziane kontrole, pomiary i nawet 100 tys. kary za smażenie na starym tłuszczu [POLSKA OD KUCHNI]

Niezapowiedziane kontrole, pomiary i nawet 100 tys. kary za smażenie na starym tłuszczu [POLSKA OD KUCHNI]

restauratorów. W planach jest też określenie szczegółowych norm żywieniowych dla przedszkoli. Nowością mają również ułatwienia dla producentów żywności regionalnej.

Wkrótce pieczywo ze znakiem jakości QAFP

szczegółowe normy dotyczące wytwarzania produktów zbożowych - powiedziała Różańska. Określa rodzaje atestów, jakie będzie musiała posiadać mąka przeznaczona do produkcji pieczywa ze znakiem QAFP; sam proces technologiczny będzie ścisłe kontrolowany. Certyfikatami QAFP będą mogły być oznaczane następujące

Przeciszewski o aneksach ws. pedofilii: bardzo rygorystyczne normy

Przeciszewski o aneksach ws. pedofilii: bardzo rygorystyczne normy

- Przyjęcie przez wszystkich polskich biskupów tych aneksów jest bardzo ważnym dniem, określają one szczegółowe procedury postępowania w Kościele wobec ewentualnych przypadków pedofilii. Pierwszy z aneksów dotyczy opieki i pomocy ewentualnym ofiarom, jest w nim wyraźnie powiedziane, że biskupi lub

Warmińsko-mazurskie. Prawie połowa placówek POZ nie podpisała umów z NFZ

pozbawionego dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu, bo w każdym z nich jest co najmniej jedna poradnia, która podpisała umowę. Szczegółową mapę województwa z tymi danymi NFZ przedstawi na konferencji prasowej przed południem. Według rzeczniczki NFZ liczba placówek POZ z umowami może się jeszcze zwiększyć, bo

Wyłowili blisko 3 tysiące martwych świń z rzeki w Szanghaju

Wyłowili blisko 3 tysiące martwych świń z rzeki w Szanghaju

anglojęzycznego dziennika "China Daily" jeden z mieszkańców Szanghaju. "Władze muszą przeprowadzić szczegółowe dochodzenie i dostarczyć wodę pitną mieszkańcom" - apelował. Po przebadaniu próbek wody z Huangpu, zbieranych co godzinę, władze Szanghaju stwierdziły, że wynik jest "w normie

Syria: Państwo Islamskie otwiera swoje biuro matrymonialne

Syria: Państwo Islamskie otwiera swoje biuro matrymonialne

narzuca kobietom bardzo rygorystyczne normy zachowania i stroju, zmuszając je między innymi do noszenia pełnej zasłony, czyli tzw. burki. Niezastosowanie się do tych nakazów grozi surowymi karami. Specjalne oświadczenie Państwa Islamskiego zawiera nawet szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak należy

Syria.Państwo Islamskie otwiera swoje biuro matrymonialne

bardzo rygorystyczne normy zachowania i stroju, zmuszając je między innymi do noszenia pełnej zasłony, czyli tzw. burki. Niezastosowanie się do tych nakazów grozi surowymi karami. Specjalne oświadczenie Państwa Islamskiego zawiera nawet szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak należy nosić tradycyjne

Kowal zaapelował do rządu o rozwiązanie problemu wędzenia wędlin

drobnych producentów ekologicznej żywności. "Europa, rozmowa o przyszłości Polski i strategii, o obronności, o Ukrainie, to jest to wysokie C, ale polityka to też jest rozmowa o szczegółowych problemach, także tu, na bazarze" - mówił Kowal. Według niego od unijnych regulacji zależy przyszłość

Terlikowski chce zakazu in vitro. "Nie ma innej drogi wyjścia z matni, w którą pcha nas przemysł reprodukcyjny"

piętnuje też kłamstwa ministra zdrowia. Przekonuje, że wydarzenia, do których doszło w szczecińskiej klinice, jasno pokazują: w ośrodkach przeprowadzających zapłodnienia in vitro finansowane przez państwo nie są przestrzegane żadne normy i zasady. "Minister Bartosz Arłukowicz wprowadzał w błąd opinię

Skarga RPO do TK ws. bhp w służbach mundurowych

, że ustawy o policji i Straży Granicznej upoważniają jedynie ich komendantów głównych do określenia w drodze zarządzeń szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby. Ustawa o BOR w ogóle pomija te zagadnienia. Pragmatyki służbowe funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, Służby Celnej, SKW i SWW nie

Podkarpackie. Fundacja Otwarty Dialog przekazał Ukraińcom 70 hełmów

zabraniały przepisy Ustawy "O obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" z 29 listopada 2000 r. Szczegółowy wykaz uzbrojenia, na wywóz którego wymagane jest zezwolenie

Lubelskie. Umorzono śledztwo ws. wywozu kamizelek kuloodpornych na Ukrainę

sprawie 551 hełmów, które bez zezwolenia usiłował wywieźć na Ukrainę obywatel tego państwa Oleg I. 116 hełmów spełniało normy wojskowe, w związku czym obrót nimi podlegał restrykcjom. W tamtym przypadku także prokuratura uznała, że czyn charakteryzuje się znikomą szkodliwością społeczną; wydała też

Lubelskie. Hełmy zatrzymane na granicy z Ukrainę zostaną zwrócone

walki z separatystami prorosyjskimi. Spośród 551 przewożonych hełmów 116 nadal spełniało normy wojskowe, w związku z czym obrót nimi podlega prawnym restrykcjom - stwierdził biegły powołany przez prokuraturę. Pomoc prawną Ukraińcowi zapewniła Fundacja Otwarty Dialog, która pomaga w przekazywaniu

Prokuratura chce siedmiu lat więzienia dla dyrektora kopalni. Za śmierć 23 górników

eksploatacji. Prokuratura: Dyrektor dobrze wiedział, że naraża życie górników Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach zakończył się trwający sześć lat proces w tej sprawie. We wtorek prokurator Wiesław Kużdżał rozpoczął mowę końcową, w której niezwykle szczegółowo opowiadał, dlaczego doszło do tragedii. To

Sejm.ustawa o sporcie do dalszego procedowania

sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, który został opracowany przez podkomisję. Jak podkreślił, ustawa o sporcie po pięciu latach jej obowiązywania wymaga już doprecyzowania niektórych przepisów, dostosowania ich do aktualnie obowiązujących norm. Zakres proponowanej nowelizacji jest nadal zgodny z jej

ETS: minimalna stawka płacy w delegacji - jak w kraju przyjmującym

Luksemburga tzw. pytania prejudycjalne, czyli dotyczące wykładni i stosowania prawa UE w tej sprawie; w wydanym w czwartek wyroku ETS odpowiada szczegółowo na te pytania. "Przepisy polskiego kodeksu pracy są bez znaczenia dla legitymacji procesowej Sahkoalojen ammattiliitto i nie stoją na przeszkodzie

Sejm. Projekt noweli dot. poszukiwań ofiar komunizmu - do podkomisji

. Uzupełnia również przepisy określające funkcje badawcze i edukacyjne IPN i wprowadzające normy określające szczególny tryb postępowania przy realizacji badań naukowych i poszukiwawczych ofiar. Porządkuje też reguły związane z procesem podjęcia i prowadzenia poszukiwań i badań" - dodał Łaszkiewicz

Od soboty nowe przepisy dotyczące ochrony cudzoziemców

Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, czyli uchodźców lub osób objętych tzw. ochroną uzupełniającą (udziela się jej osobom

Wyjątkowe badania naukowców. Nauczycielu, wietrz klasę

dwóch salach lekcyjnych. Wyniki będą podstawą doktoratu, jaki przygotowuje Sławomira Dumała. Okazuje się, że normy zanieczyszczeń powietrza są systematycznie przekraczane. Głównym problemem szkół jest zbyt wysokie stężenie dwutlenku węgla wydychanego przez dzieci - jego poziom od połowy lekcji znacznie

MF: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania konieczna, bo są nadużycia

brytyjskich, ponieważ te rozwiązania są najbardziej rozbudowane i szczegółowe. Większość krajów ma klauzule znacznie bardziej ogólniejsze niż projektowana obecnie przez MF. Cechą tego typu norm jak klauzula generalna jest jednak zawsze pewien element ogólności wynikający z tego, że jest niemożliwe zamknięte

Węgry: Parlament uchwalił kontrowersyjne zmiany w konstytucji

;; możliwe jest, że będą miały negatywny wpływ na rządy prawa i przestrzeganie praw podstawowych. We wspólnym komunikacie szefowie KE i RE, Jose Barroso i Thorbjoern Jagland, wyrażają ubolewanie, że eksperci z RE i KE nie mieli możliwości, by przedyskutować i wyjaśnić szczegółowo treść poprawek przed ich

W Watykanie kartą nie zapłacisz. Walczą z praniem brudnych pieniędzy

. - Sytuacja jest bardzo poważna - przyznaje włoska prasa. Przypomina się, że Watykan stara się o umieszczenie na tzw. białej liście Moneyval, czyli instytucji Rady Europy, która ocenia skuteczność norm służących walce z praniem brudnych pieniędzy. W raporcie, ogłoszonym w zeszłym roku po szczegółowych

KE chce rygorystycznych i spójnych zasad używania cywilnych dronów

są spójne. KE podkreśla, że wprawdzie są stosowane podstawowe, krajowe normy bezpieczeństwa, jednak różnią się one w poszczególnych krajach Unii. Według KE zaproponowane przez nią zasady z jednej strony ułatwią europejskim firmom osiągnięcie pozycji globalnych liderów na rynku tej nowoczesnej

Podlaskie. Prokuratura zajmie się sprawą zakłócenia obchodów muzułmańskich w Bohonikach

, że sąd uznał decyzję prokuratora za przedwczesną, opartą na jednego rodzaju dowodach i zalecił poszerzenie materiału poprzez przeprowadzenie wskazanych szczegółowo dowodów. Postanowienie sądu jest prawomocne. Zastępca szefa sokólskiej prokuratury Ewa Nowicka-Sztachelska powiedziała PAP, że w takiej

PO proponuje monitorowanie jakości węgla i koncesje na jego sprzedaż

przewiduje zmiany w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Mają one sprawić, że dostawcy i importerzy węgla będą musieli przedstawić certyfikaty, które "będą porównywane z normami ustanowionymi przez Ministerstwo Gospodarki". Czerwiński zauważył, że Polska "jest w tej chwili

Umorzono śledztwo ws. wywozu kamizelek kuloodpornych na Ukrainę

spełniało normy wojskowe, w związku czym obrót nimi podlegał restrykcjom. W tamtym przypadku także prokuratura uznała, że czyn charakteryzuje się znikomą szkodliwością społeczną; wydała też postanowienie o zwrocie hełmów. Zostały one już odebrane. Wywozu uzbrojenia za granicę zabraniają przepisy Ustawy

Kraków.Sąd: uchwała sejmiku ws. zakazu paliw stałych - nieważna

, ograniczenia co do stosowania paliw, to tylko na zasadach równości" - podkreślił WSA wskazując, że różnicowanie można stosować tylko pod względem terytorialnym. WSA podkreślił również, że naruszenie tej normy kompetencyjnej przełożyło się automatycznie na naruszenie licznych zasad konstytucyjnych

Raport Millera. Rosyjski ekspert o wnioskach z raportu: Zuchy Polacy

Władimir Gierasimow, pilot oblatywacz i jeden z najwybitniejszych rosyjskich ekspertów badających przyczyny katastrof lotniczych, oceniając raport Millera, chwali polskich ekspertów.- Co tu dużo gadać. Zuchy Polacy. Dokładnie, szczegółowo, i powiem, że nawet lepiej niż nasz Międzypaństwowy Komitet

Budynek Komisji Europejskiej od jutra znów otwarty

Komisja poinformowała, że budynek został wyremontowany, sprawdzony i spełnia normy bezpieczeństwa. Przywrócono prąd, naprawione są serwery komputerowe, do których po tygodniu urzędnicy w końcu będą mieli dostęp. Trzeba też było osuszyć zalane miejsca, wyczyścić wykładziny i przewietrzyć wszystkie

Lubelskie. Umorzone śledztwo ws. wywozu hełmów bez zezwolenia

straciły gwarancję, nie odpowiadają normom i do ich wywozu nie potrzeba zgody. Oleg I. przesłuchany w prokuraturze w poniedziałek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Zeznał, że pochodzi z Nowowołyńska i hełmy wraz z ich oprzyrządowaniem wiózł dla mieszkańców tego miasta

Jest śledztwo ws. śmierci noworodka po wypisaniu ze szpitala

matkę dziecka.Zastępca dyr. ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Krzysztof Popławski twierdzi, że w momencie wypisywania do domu noworodek miał wszelkie badania w normie. - Przeprowadzono szczegółowe badania, które wykazały, że nie ma żadnych stanów zapalnych, że nie ma odchyleń od normy i

MPiPS: 734 żłobków i klubów dziecięcych dostanie dofinasowanie

- muszą one spełniać określone w przepisach normy i być wpisane do prowadzonego przez gminę rejestru. Na początku kwietnia minął trzyletni okres przejściowy, który prywatne placówki, założone przed wejściem w życie ustawy żłobkowej, miały na dostosowanie się do nowych wymogów. Szczegółowe informacje o

Brutalny kanar szarpał kobietę. "Złapałem cię, k...."

starszy powiedział do niej na pożegnanie: "Teraz możesz, k..., pić dalej". Chciałbym zaznaczyć, że kobieta nie była pijana - relacjonuje świadek zdarzenia. Sprawa szczegółowo wyjaśniana To, co zobaczył, tak nim wstrząsnęło, że postanowił sprawę nagłośnić. Przez swojego znajomego skontaktował się

Państwo będzie mieć mniej tajemnic?

Jak wyjaśniają autorzy projektu (minister w Kancelarii Premiera Jacek Cichocki oraz Kolegium ds. Służb Specjalnych przy szefie rządu), powodów zmian jest kilka. Pierwszy to dostosowanie prawa do norm unijnych. Zaś drugi, to zbytnia szczegółowość obecnych przepisów. W nowej ustawie zrezygnowano więc

MPiPS: 40 mln zł dla108 gmin z programu "Maluch" na utrzymanie żłobków

nad placówkami sprawującymi opiekę - muszą one spełniać określone w przepisach normy i być wpisane do prowadzonego przez gminę rejestru. Na początku kwietnia minął trzyletni okres przejściowy, który prywatne placówki, założone przed wejściem w życie ustawy żłobkowej, miały na dostosowanie się do

UOKiK: propozycje prawne MG uprzywilejowują firmy kosztem konsumentów

dotyczące wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące katalog podstawowych praw przedsiębiorcy" - podkreśla MG. Nowa ustawa miałaby również określić szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki i wprowadzić nowe instytucje, których celem będzie wzmocnienie dialogu

Eksperci: potrzebne przepisy o kuratorach procesowych dla dzieci

kurator procesowy sensu stricto. Aktualnie nie ma szczegółowych regulacji i do reprezentowania dziecka wyznacza się często tego, kto jest pod ręką" - powiedziała PAP prof. Katarzyna Dudka z UMCS. Dodała, że często jest to pełnoletnie rodzeństwo lub dziadkowie dziecka, którzy np. pośrednio mogą być

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

zysk - łącznie 18 mln zł, ale równocześnie 11 poniosło straty - ponad 64 mln zł). NIK przyznaje, że choć celem spółek komunalnych jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a nie maksymalizacja zysku, to jednak ich działalność podlega działaniom rynkowym i powinna się bilansować. Z dziesięciu szczegółowo

Przepisy ograniczające hałas blokują budowę dróg

Niemczech hałas przy drodze może sięgać 65 dB. - Te przepisy blokują nam przebudowę dróg. W wielu miejscach modernizacji nie da się zrobić tak, żeby wypełnić polskie normy. A jeśli się da, to za horrendalne pieniądze - mówi Grzegorz Stech, szef małopolskiego zarządu dróg wojewódzkich. Przy budowie drogi

WUG: wzmocnienie nadzoru nad łupkami to głównie specjaliści w terenie

szczegółowe informacje o zakresie zapowiedzianego wzmocnienia. Talarczyk przypomniała, że Urząd od początku prac nad poszukiwaniami gazu łupkowego w Polsce kontroluje prowadzących je przedsiębiorców, co wynika z obowiązującego Prawa geologicznego i górniczego. "Do nadzoru wszedł nowy rodzaj kopaliny

Sąd: strajk w Budryku legalny, ale jego liderzy naruszyli prawo

normami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" - argumentował orzekający w tej sprawie Igor Niedobecki, uznając jednak, że m.in. ze względu na duże napięcia społeczne w tamtym czasie wymierzanie za to kary byłoby zbyt surowe. Bezprawne - według sądu - było m.in. nierespektowanie przez

Sąd w Belgii przyznaje ojcu prawa do opieki nad dziećmi. Matka: Jest pedofilem

kolejnymi najściami wyprowadziła się ze swojego mieszkania w Sopocie i wynajęła inny lokal. Ojciec: To złożony plan żony Przesłuchanie pani Barbary odbyło się w obecności psychologa, który ocenił wiarygodność zeznań kobiety: "Z uzyskanej opinii wynika, że świadek funkcjonuje na poziomie normy

Odszkodowania dla więźniów za małe cele?

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego wykonawczego dotyczące przeludnienia w więzieniach weszły w życie w niedzielę. Szczegółowo precyzują one warunki umieszczania w celach, w których na osadzonego przypada poniżej 3 m kw., ale nie mniej niż 2 m kw. Nowe przepisy mówią jasno: w przeludnionej celi

Festiwal Off Plus Camera w Krakowie, zagraniczne gwiazdy wśród gości

w czasie, gdy byli dziećmi. Dodatkowo Lazar i Leni sieją chaos wszędzie, gdzie się pojawią - na warzywnym targu czy wiejskim weselu. Angażują się przy tym w coraz dziwniejsze, absurdalne przygody, które zbliżają ich do siebie, a zarazem obnażają kruchość i miałkość społecznych norm oraz hipokryzję

NIK pozytywnie o systemie dozoru elektronicznego

okresie dotychczasowego funkcjonowania, system i tak dobrze wpisał się w polski porządek prawny. Instytucja jest jeszcze młoda i niektórzy sędziowie dopiero się do niej przekonują" - powiedział PAP zajmujący się dozorem gen. Paweł Nasiłowski ze Służby Więziennej. Dodał, że często szczegółowa analiza

W Pałacu Prezydenckim debata o farmach wiatrowych i ochronie krajobrazu

zasad, jakimi kierowały się przy rozwoju energetyki wiatrowej. Izba badała m.in. kryterium wyboru lokalizacji farm wiatrowych, ich oddziaływanie na życie mieszkańców gmin i na dewastację krajobrazu. Kwiatkowski zaznaczył, że wobec braku szczegółowych podstaw prawnych, na jakich opiera się działanie farm

Śledztwa ws. wywozu hełmów dla Ukraińców; MON: to nie wywóz uzbrojenia

na ich wywóz, a powołany przez prokuraturę biegły stwierdził, że 116 hełmów nadal stanowi uzbrojenie i obrót nimi podlega restrykcjom, zaś pozostałe straciły gwarancję, nie odpowiadają normom i do ich wywozu nie potrzeba zgody. Drugie postępowanie dotyczy 42 kamizelek kuloodpornych, które na

Rosja krytykuje sytuację w sferze praw człowieka w UE, w tym w Polsce

Ocena ta została zawarta w 93-stronicowym raporcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej "O stanie przestrzegania praw człowieka w Unii Europejskiej", opublikowanym na stronie internetowej resortu. Raport zawiera szczegółowy opis sytuacji w tej sferze w każdym z 28

Zespół SLD-TR zapowiada wnioski o powołanie czterech komisji śledczych

. Pierwsza z komisji miałaby się zająć bezpieczeństwem państwa w kontekście m.in. braku odpowiednich procedur ochrony kontrwywiadowczej, co - zdaniem polityków SLD i TR - doprowadziło do nagrania rozmów wysokich urzędników państwowych. "Chodzi nam o brak norm i procedur w państwie. O to, jak to jest

TK: zakaz uboju rytualnego na potrzeby wyznawców - niekonstytucyjny

szczegółowych wymagań prawa polskiego i unijnego oraz - z drugiej strony - wymogów przewidzianych przez normy prawa religijnego właściwe dla danego wyznania" - podkreśliła sędzia. Zarazem za niezbędne TK uznał zasygnalizowanie konieczności dostosowania przez ustawodawcę ustawy o ochronie zwierząt do tego

Wojsko będzie mogło zwalczać nie tylko statki powietrzne obcych wojsk

przeciwko statkowi przechwytującemu lub gdy atakuje statek przechwytujący", a także gdy statek dokonuje zbrojnej napaści na obiekty na terytorium RP, a dowódca statku przechwytującego utracił łączność z organem dowodzenia obroną powietrzną. Ustawa ma zawierać szczegółowe regulacje dotyczące różnych

Konieczna lektura

zmian, jakie wywoła on w gospodarce. Prezes KGHM Stanisław Speczik: Traktat akcesyjny nie będzie dla nas zaskoczeniem, ponieważ KGHM od wielu lat prowadzi działania dopasowujące nas do unijnych standardów. Większość regulacji i norm jest nam znana i znajduje bezpośrednie zastosowanie w firmie. Dodatkowo

Niemcy: Szczury między jedzeniem. W Lidlach

staje w ogniu krytyki. Negatywnych doniesień prasowych przysporzyła sieci praktyka kontrolowania pracowników. Nie tylko byli ciągle w oku kamer, ale też szczegółowo prowadzono notatki o stanie ich zdrowia. Sieć była też zamieszana w aferę z koniną i w najnowszy skandal z tekstyliami produkowanymi, jak

"Mariusz T. to bestia? Nikt nie rodzi się wyłącznie dobry albo zły. To, co się z niego teraz wykluje, zależy także od nas"

dzieciobójczyni, a teraz Mariusza T. Dlaczego te emocje są tak silne? - Zarówno wspomniana dzieciobójczyni, jak i Mariusz T. złamali ważne społeczne normy, naruszyli tabu. Społeczność ostro potępia wszystko, co zagraża jej bezpieczeństwu i poważnie narusza jej moralny ład. Negatywne emocje są reakcją na poczucie

KE żąda cofnięcia zakazu importu mięsa z niektórych firm UE do Rosji

udzieliły Komisji Europejskiej szczegółowych informacji o powodach takiej decyzji. Nina Papadulaki powiedziała PAP, że problem ten nie dotyczy żadnej firmy z Polski. Zdaniem KE, eksportowane mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe było zgodne z unijnymi normami, które zapewniają wysoki poziom ochrony konsumentów

Nieuregulowany import węgla - jednym z problemów górnictwa

". 5 czerwca premier podał, że rządowy zespół przygotował rekomendacje ws. możliwości ograniczania importu węgla. Choć rekomendacje te nie zostały szczegółowo przedstawione, we wcześniejszych wypowiedziach premier wyjaśniał m.in., że sprowadzania węgla nie można po prostu zakazać, ale rząd będzie

Lublin: Szkolne ławki za niskie. Do wymiany?

Sanepid przez kilka ostatnich miesięcy szczegółowo kontrolował szkoły. Inspektorzy mierzyli i ławki, i dzieci, które z nich korzystały. Ale, jak nieoficjalnie dowiaduje się Radio TOK FM, teraz z tym koniec. Dlaczego? Bo od stycznia obowiązuje nowa unijna norma w tym zakresie. Inspektorzy nie będą już

KRRiT chce od Rydzyka nazwisk uczestników bójki na pielgrzymce Radia Maryja

Rada spotka się ze wskazanymi przez dyrektora rozgłośni osobami, aby szczegółowo omówić zaistniałe wydarzenia - powiedziała Twardowska."Utrudnianie pracy dziennikarzom" czy "zakłócenie przebiegu mszy"?W opinii sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, wydanej pod koniec lipca

Nie zabił jej rak, ale chemioterapia

spokojnym głosem odczytała oświadczenie, opisała szczegółowo całe leczenie i zakończyła: - Lekarz nie ma wpływu na obieg dokumentacji. Pacjentkę w dobrym stanie, razem z historią choroby, przekazałam chirurgowi. Na nic się nie skarżyła.- Lekarz ma leczyć, a nie zabijać - grzmiał Kazimierz Wójcik, który z

Putin zdumiony wyrokiem Tymoszenko. MSZ: To gest antyrosyjski

;.- Skazując Julię Tymoszenko za zawarcie kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu Sąd zignorował fakt, że był on zawarty zgodnie z ukraińskim i rosyjskim prawem oraz międzynarodowymi normami - można przeczytać w oświadczeniu MSZ. Rosyjscy dyplomaci napisali w dokumencie, że szanują niezawisłość Ukrainy i

Hamankiewicz: zdrowie nie powinno być elementem kampanii wyborczej

"Temat ochrony zdrowia wymaga szczegółowej, merytorycznej dyskusji. NRL ubolewa, że kwestie ważne zarówno dla środowiska medycznego, jak i dla pacjentów stają się przedmiotem politycznych targów" - podkreślił Hamankiewicz. Według prezesa NRL, podstawowym problemem polskiego systemu

Zamiast alarmować klientów, PIH i sanepid produkują tajne raporty

. Sanepid wykrył, że sprzedawane w polskich sklepach spagetti nr 5 zawierało ołów. Tego trującego metalu ciężkiego było prawie trzy razy więcej niż dopuszczają normy. Całą partię wycofano (choć część zatrutego makaronu trafiła na nasze stoły), ale sanepid nie pisnął o tym nawet słowa. Polscy konsumenci nie

Robaki w popularnych cukierkach. Producent: To incydentalne przypadki [ZDJĘCIA i WIDEO]

wówczas, że jest to często występujący problem. - Dotyczy to zwłaszcza małych sklepów, gdzie warunki magazynowania produktów nie zawsze spełniają obowiązujące normy - mówił rzecznik w rozmowie z dziennikarzem portalu Gazeta.pl. - To zjawisko bardzo popularne w całej branży cukierniczej - dodaje. Innego

KRRiT chce spotkać się z uczestnikami zajść na pielgrzymce Radia Maryja

Katarzyna Twardowska, do dyrektora Radia Maryja ks. Tadeusza Rydzyka KRRIT zwróciła się też o przedstawienie stanowiska nadawcy w tej sprawie oraz opisu całego wydarzenia. "Krajowa Rada po uzyskaniu tych informacji spotka się ze wskazanymi przez dyrektora rozgłośni osobami, aby szczegółowo omówić

Trzy miesiące więzienia za niewyłączenie komórek

wystartował ze znacznym opóźnieniem, dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych kontroli wszystkich urządzeń.Mężczyźni odpowiedzą za nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa. Mimo że wywołali tak poważne kłopoty i narazili innych na niebezpieczeństwo, zamierzają wystąpić na drogę prawną, ponieważ samolot odleciał

Elektroniczny asystent zamiast pielęgniarki

Domowy Asystent Osób Starszych i Chorych to nie robot, ale system komputerowy. Dzięki różnego rodzaju czujnikom i sensorom ma zbierać informacje o osobie, która będzie się znajdowała pod jego nadzorem. Dane trafią do komputera, który przekaże je dalej. Jeśli będą odbiegać od norm, rozpocznie

Przetarg Kolei Śląskich na leasing 36 autobusów szynowych

względów ekonomicznych. Obecnie trudno na rynku zdobyć w dobrej cenie tzw. tabor niskopojemny - do ekonomicznej obsługi tras o stosunkowo niskim wypełnieniu. Tabor spalinowy - przy zachowaniu odpowiednich norm ekologicznych - jest tu znacznie tańszy od elektrycznego. "Choć elektryfikacja na Śląsku

Fabryka Ikei na Podlasiu zatruła rzekę? Rozruch wstrzymany

Polsce. Jej wartość szacuje się na 140 mln euro. Docelowo, czyli do połowy 2012 r., ma zatrudniać 250 osób. Szwedzi na każdym kroku podkreślali, że to bardzo ekologiczny zakład, a ich wewnętrzne normy są znacznie bardziej restrykcyjne od tych obowiązujących w naszym kraju. Cała woda używana do produkcji

35 lat temu władze PRL wprowadziły kartki na cukier

sprzedaż mięsa i jego przetworów (formalnie na trzy miesiące). Powstał bardzo skomplikowany system reglamentacji. Jego całość ujęto w dziewięć norm zaopatrzenia (w zależności od wieku i rodzaju wykonywanej pracy). W ramach tych norm szczegółowo podano wykaz przynależnego asortymentu mięsa. Został on

Arłukowicz: w ciągu kilku tygodni przedstawię tzw. pakiet kolejkowy

specjalizacji. Zwiększenie liczby lekarzy specjalistów przyczyni się do poprawy dostępu do świadczeń. Jesienią tego roku wprowadzimy 10 nowych specjalizacji. Umożliwiamy też lekarzom z II stopniem specjalizacji z interny, pediatrii, chirurgii oraz ginekologii zrobienie bardziej szczegółowych specjalizacji tzw

Będą trybunały kościelne ds. księży oskarżanych o molestowanie

sprawę molestowania seksualnego przez księży, przesłała do Watykanu. W styczniu w specjalnie wydanym komunikacie kuria poinformowała, iż sprawa molestowania seksualnego przez księży, mimo umorzenia przez płocką prokuraturę okręgową śledztwa, będzie nadal szczegółowo badana "przez kompetentne organa

Internauci wytropili błędy w maturze z WOS

, WOS - do tej pory jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów - w jednej chwili stracił renomę łatwego egzaminu.Rozczarowani i zatroskani maturzyści zarzucają komisji celowe podniesienie poprzeczki i zbyt szczegółowe pytania. Uczniowe nastawiali się raczej na zagadnienia związane np. z Unią Europejską

Białoruscy hakerzy bogacą się dzięki polskiemu MSZ

dziś niemal norma we wszystkich placówkach. W ciągu kilku minut pośrednicy, których Białorusini nazywają hakerami, są w stanie zablokować wolne terminy na miesiąc do przodu. - W końcu sam poszedłem do hakera. Za rejestrację zażądał 100 euro - mówi Kałamiejec. Szybcy i szybsi 32-letni Aleh, z zawodu

Rodzinny Dom Torturowania Dzieci

odczuwa głębokiego poczucia winy w przypadkach przekraczania norm moralnych oraz kieruje się osobistymi korzyściami. Biegli zbadali również dzieci, którymi opiekowali się Agnieszka i Piotr G. Uznali, że mali wychowankowie nie cierpią na zaburzenia psychiczne i są wiarygodni. Sprawą zaskoczeni są sąsiedzi

Wybory 2010. Najbardziej prawdopodobny termin to 20 czerwca

Czapla na konferencji prasowej w Sejmie stwierdził, że swoboda marszałka w określaniu terminu jest pozorna. Jest ograniczona szczegółowym zapisem ustawy o wyborze prezydenta. Mówi on, że najpóźniej na 55 dni od dnia wyborów powinna być wykonana pierwsza, ale szczególnie istotna czynność wyborcza

Żar leje się z nieba, a zimne piwo kusi... Omawiamy mity dotyczące picia alkoholu w miejscu publicznym

, który mówi: "Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów". Czym jest miejsce publiczne? Powszechnie nie pamięta się jednak o tak szczegółowym zapisie. Używa się

W Urumczi zamknięto meczety

dzielnicach Urumczi - informuje chińska agencja, zastrzegając, iż życie w tym 2,3-milionowym mieście "wraca do normy".Najwyższe władze Chin wezwały w czwartek do zastosowania "surowych kar" wobec sprawców zamieszek w Urumczi, zapowiadając też zdecydowane działania wobec osób, usiłujących

Bułgaria: Ratyfikacja porozumienia o budowie gazociągu South Stream

, budowy i eksploatacji gazociągu na jego bułgarskim odcinku. W spółce bułgarska państwowa firma Bułgargaz i rosyjski Gazprom będą mieli po 50 proc. udziałów. Każdy z udziałowców będzie uczestniczyć w finansowaniu zgodnie ze swoim udziałem. Trasa gazociągu i jego zgodność z normami ekologicznymi powinny

Helikopter pogotowia nie ma gdzie lądować

zdążymy.Czynne tylko w dzieńDyrektor Kalina mówi, że spory dotyczą m.in. szczegółowych warunków technicznych lądowiska, ale i zapewnienia ochrony akustycznej pobliskiemu hotelowi pielęgniarek. - Hotel pielęgniarek nie jest - wbrew sugestiom wydziału - na naszej działce. A szczegółowe warunki techniczne powinien

Ekolodzy przeciwni "Gwiezdnemu Cyrkowi" Polsatu

Działacze ekologiczni z Klubu Gaja protestują przeciw nowemu widowisku Polsatu z udziałem dzikich zwierząt - "Gwiezdny Cyrk". Zarzucają, że program "narusza normy etyczne i moralne" i nosi znamiona niehumanitarnej rozrywki. Polsat zapewnia, że przy produkcji "Gwiezdnego

"Kiedyś: nie ma wolności bez solidarności. Dziś: nie ma wolności bez prywatności" - Ash na debacie "Gazety"

, że wszystkiemu winna jest anonimowość w sieci. - Anonimowość jest normą, jest "domyślna". Powinno być odwrotnie - uważa prof. Ash. - Oczywiście, musi być możliwość bycia anonimowym, np. żyjąc w Chinach, jeśli chcę się wypowiedzieć krytycznie albo chcę opowiedzieć o korupcji w firmie, muszę

UE/ Komisja Europejska chce znieść ostatnie bariery w swobodnym przepływie towarów

uproszczony dzięki wzmocnionej współpracy krajowych instytucji ds. certyfikacji. Te ośrodki potwierdzające, że dany produkt spełnia europejskie normy (o czym zawiadamia logo CE), mają zacząć funkcjonować w bardziej skoordynowany sposób, stosując spójne, ujednolicone kryteria. Ponadto w każdym kraju mają być

Czy świat wstrzyma import mozzarelli z mleka bawolic?

sprzedaży - od 20 do 60 procent. To rezultat informacji o wszczęciu dochodzenia wobec ponad 100 osób z Kampanii, którym postawiono zarzuty nieprzestrzegania norm sanitarnych, wymaganych przy produkcji i fałszowania wyników kontroli weterynaryjnych. Ważą się losy wielu firm mleczarskich i tysięcy miejsc

Kopacz: Po I kwartale 2008 r. dodatkowo ponad 1 mld zł na zdrowie

oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, których ruszyć w tej chwili nie można - mówiła Kopacz. Dodała, że te środki będzie można uruchomić po tym, jak rok obrachunkowy skończy się bilansem.- Dzisiaj są takie procedury i szczegółowe warunki kontraktowania, w myśl których tych pieniędzy ruszyć nie mogę. Będę

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kalkulator Obciążeń Normowych

> prezentuje wartości charakterystyczne obciążeń zapisane w tablicach norm obciążeń stałych, zmiennych technologicznych i obciążeń pojazdami oraz przedstawia procedury szczegółowych obliczeń wartości obciążenia śniegiem lub wiatrem dla wybranego przypadku projektowego łącznie z rysunkiem tego zadania.

Kolizja ustaw

Kolizja ustaw zachodzi, gdy ta sama sytuacja prawna podlega regulacji kilku różnych norm prawnych, które nie mogą być równocześnie zastosowane z uwagi na występujące między nimi sprzeczności. W celu rozwiązania tego konfliktu tworzone są specjalne normy (metanormy) zawierające zasady przyznawania

System zarządzania BHP

System zarządzania BHP (skrót SZBHP) ? to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na jednej z norm: PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 lub innej normy. W Polsce od 1999 roku, kiedy pojawiła się pierwsza edycja normy PN 18001, polskie przedsiębiorstwa rozpoczęły wdrażanie SZBHP

Przepis prawa

. w państwie). Rodzaje przepisów : przepisy ogólne – określają przedmiotowy i podmiotowy zakres stosunków społecznych, regulowanych danym aktem prawodawczym, objaśniają podstawowe użyte w akcie nazwy, a często też ustalają ogólne zasady jego stosowania; przepisy szczegółowenormy, określające

PN 18001

PN 18001 – powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Polsce pierwsza

Akt prawny

społecznych normowanych przez akt; przepisy szczegółowe – konkretne normy regulujące stosunki społeczne; przepisy przejściowe i dostosowujące – regulacja wpływu nowego prawa na obowiązujące już normy; przepisy końcowe – przepisy dotyczące terminu wejścia aktu w życie (vacatio legis

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.