szczegółowe normy

pk, PAP

UE: Koniec z regulowaniem krzywizny ogórka

UE: Koniec z regulowaniem krzywizny ogórka

Od przyszłego roku unijne przepisy nie będą już regulować kąta zakrzywienia ogórka, bowiem do lamusa odejdą szczegółowe normy jakości 26 owoców i warzyw - ogłosiła w środę Komisja Europejska.

Francuzi przekazali Polsce swoje standardy dla elektrowni jądrowych

Francja przekazała szeregu polskich instytucji pełny zestaw swoich standardów projektowania, budowy i użytkowania elektrowni jądrowych - od regulacji dotyczących prac budowlanych po systemy elektryczne i sterowania.

TK: z dniem opublikowania wyroku ubój rytualny będzie dopuszczalny

Z dniem opublikowania środowego wyroku ubój rytualny będzie dopuszczalny i niezagrożony karą - wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swego orzeczenia dotyczącego tej kwestii.

Muszyna chce pozwać ekologów, domaga się odszkodowania

Muszyna chce pozwać ekologów, domaga się odszkodowania

Miesiąc temu organizacja pozarządowa ClientEarth przygotowała raport, z którego wynika, że powietrze w polskich uzdrowiskach nie spełnia norm jakości - niemal wszędzie poziom stężenia szkodliwych substancji przekracza dopuszczalne. Z opracowania wynika, że powietrze w polskich uzdrowiskach nie

UKE i UOKiK radzą jak stosować w telekomunikacji nowe prawo konsumenta

ponoszenie opłat za zwrot towaru. Przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poradnik zawiera prawne wyjaśnienia dotyczące 61 szczegółowych problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, związane z interpretacją nowych przepisów Prawa konsumenta w odniesieniu

TK: ograniczenia dot. niestosowania się do znaków - wprowadzone z naruszeniem prawa

Utratę mocy zaskarżonego przepisu TK określił na 30 czerwca 2015 r., aby dać resortowi infrastruktury czas na przygotowanie właściwego uregulowania; chodzi o załącznik do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

UE proponuje USA współpracę regulacyjną, ale chce bronić swoich norm

zeszłym tygodniu podczas ósmej rundy rozmów dotyczących tego porozumienia. Największe korzyści po zawarciu umowy ma przynieść eliminacja barier biurokratycznych i różnic w regulacjach dotyczących np. bezpieczeństwa żywności, ochrony zdrowia czy środowiska. Teraz w UE i w USA obowiązują różne normy, a

Spór u Janiszewskiego. "Proszę mi pokazać drugą instytucję, która ws. pedofilii robi tyle ile Kościół"

Spór u Janiszewskiego. "Proszę mi pokazać drugą instytucję, która ws. pedofilii robi tyle ile Kościół"

mocno kulało. To zostało uzupełnione, wysłane w 2012 roku do Watykanu. Watykan odesłał, bo tam były odnośniki do szczegółowych procedur, prosząc o przesłanie norm razem z tymi procedurami. W związku z tym episkopat pracuje nad szczegółowymi normami. One dotyczą trzech sfer. Pierwsza to procedury w razie

Bus będzie czekał na wysiadających z pociągu

Bus będzie czekał na wysiadających z pociągu

  To była norma, że gdy pociąg dojeżdżał do stacji Terespol Pomorski, na autobus do Świecia trzeba było czekać czasami godzinę albo i dłużej. To skutecznie odstręczało wiele osób do korzystania z połączeń kolejowych. To ma się zmienić już od niedzieli, bo Arriva wprowadza nowe połączenie kolej

Zakopane. TPN ogłosił przetarg na hybrydowy wóz konny

etapie TPN zaprasza potencjalnych wykonawców do rozmów, na których szczegółowo przedstawi swoje zamierzenie. W drugim etapie zainteresowani zostaną poproszeni o złożenie oferty z podaniem ceny wyprodukowania takiego wozu. Władze parku zakładają, że wykonanie prototypu wozu hybrydowego będzie kosztowało

Coraz mniej czystych kąpielisk w Polsce. Najlepsza sytuacja na Cyprze

Coraz mniej czystych kąpielisk w Polsce. Najlepsza sytuacja na Cyprze

Janez Potocznik. - Zachęcam państwa członkowskie, aby doprowadziły do odwrócenia zanotowanej w ubiegłym roku tendencji spadku jakości - dodał.Ponad dziewięć na dziesięć kąpielisk w UE spełnia obecnie minimalne wymogi jakości. Najlepsze wyniki ma Cypr, gdzie rygorystyczne normy spełniają wszystkie

Skarga RPO do TK ws. bhp w służbach mundurowych

ustawy o policji i Straży Granicznej upoważniają jedynie ich komendantów głównych do określenia w drodze zarządzeń szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby. Ustawa o BOR w ogóle pomija te zagadnienia. Pragmatyki służbowe funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, Służby Celnej, SKW i SWW nie realizują

Protest obrońców zwierząt przemaszerował trasą do Morskiego Oka

pracują w bardzo dużym przeciążeniu - wykonują od 200 do 300 proc. ponad normę" - powiedziała organizatorka protestu Anna Blaszczyk. Organizatorem protestu nie była żadna z organizacji broniących praw zwierząt; protestujący w niedzielę obrońcy zwierząt zwołali się za pośrednictwem portali

Niezapowiedziane kontrole, pomiary i nawet 100 tys. kary za smażenie na starym tłuszczu [POLSKA OD KUCHNI]

Niezapowiedziane kontrole, pomiary i nawet 100 tys. kary za smażenie na starym tłuszczu [POLSKA OD KUCHNI]

restauratorów. W planach jest też określenie szczegółowych norm żywieniowych dla przedszkoli. Nowością mają również ułatwienia dla producentów żywności regionalnej.

MPiPS: w Polsce jest prawie 2,3 tys. miejsc opieki nad maluchami

zobowiązane m.in. do prowadzenia nadzoru nad placówkami sprawującymi opiekę - muszą one spełniać określone w przepisach normy i być wpisane do prowadzonego przez gminę rejestru. Szczegółowe informacje o programie "Maluch" można znaleźć na stronie MPiPS poświęconej opiece nad małymi dziećmi

Przeciszewski o aneksach ws. pedofilii: bardzo rygorystyczne normy

Przeciszewski o aneksach ws. pedofilii: bardzo rygorystyczne normy

- Przyjęcie przez wszystkich polskich biskupów tych aneksów jest bardzo ważnym dniem, określają one szczegółowe procedury postępowania w Kościele wobec ewentualnych przypadków pedofilii. Pierwszy z aneksów dotyczy opieki i pomocy ewentualnym ofiarom, jest w nim wyraźnie powiedziane, że biskupi lub

Rosja.MSZ zarzuca misji OBWE na Ukrainie popieranie władz w Kijowie

"Powstaje wrażenie, że wysiłki misji OBWE mają na celu pomoc i poparcie tylko dla jednej strony konfliktu - oficjalnych władz w Kijowie" - oświadczyło MSZ Rosji. Zwróciło ono uwagę, że w raportach misji "systematycznie przytacza się szczegółowe dane o ruchach pododdziałów wojskowych

Wkrótce pieczywo ze znakiem jakości QAFP

szczegółowe normy dotyczące wytwarzania produktów zbożowych - powiedziała Różańska. Określa rodzaje atestów, jakie będzie musiała posiadać mąka przeznaczona do produkcji pieczywa ze znakiem QAFP; sam proces technologiczny będzie ścisłe kontrolowany. Certyfikatami QAFP będą mogły być oznaczane następujące

Andrzej Duda. Za chrześcijańską Unią suwerennych państw [SYLWETKA]

Andrzej Duda. Za chrześcijańską Unią suwerennych państw [SYLWETKA]

pracuje w Komisji Prawnej oraz Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. - Wiem, ile teraz zależy od norm stanowionych w Parlamencie Europejskim. Posiadam odpowiednie kompetencje, żeby zadbać o zabezpieczenie interesów państwa polskiego w procesie stanowienia prawa europejskiego - uzasadniał decyzję o

Sejm.posłowie o nowelizacji ustawy o sporcie

doprecyzowania niektórych przepisów, dostosowania ich do aktualnie obowiązujących norm. Zakres proponowanej nowelizacji jest nadal zgodny z jej duchem, ale szczegółowo reguluje zagadnienia związane m.in. ze zwalczaniem korupcji w sporcie, narastającego problemu dopingu, walki z nim oraz problematyki finansowej

Wyłowili blisko 3 tysiące martwych świń z rzeki w Szanghaju

Wyłowili blisko 3 tysiące martwych świń z rzeki w Szanghaju

anglojęzycznego dziennika "China Daily" jeden z mieszkańców Szanghaju. "Władze muszą przeprowadzić szczegółowe dochodzenie i dostarczyć wodę pitną mieszkańcom" - apelował. Po przebadaniu próbek wody z Huangpu, zbieranych co godzinę, władze Szanghaju stwierdziły, że wynik jest "w normie

Urzędnicy sprawdzą gdzie wywożone są śmieci. Mamy się czego obawiać?

Urzędnicy sprawdzą gdzie wywożone są śmieci. Mamy się czego obawiać?

Ustawa śmieciowa, która weszła w życie w ubiegłym roku, miała zmienić polską gospodarkę odpadami i dostosować ją do surowych norm unijnych. Stworzono cały system, w którym wybrani w przetargu przedsiębiorcy wywożą śmieci do miejsc, w których są one segregowane. W teorii układ ma być szczelny

Warmińsko-mazurskie. Prawie połowa placówek POZ nie podpisała umów z NFZ

pozbawionego dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu, bo w każdym z nich jest co najmniej jedna poradnia, która podpisała umowę. Szczegółową mapę województwa z tymi danymi NFZ przedstawi na konferencji prasowej przed południem. Według rzeczniczki NFZ liczba placówek POZ z umowami może się jeszcze zwiększyć, bo

Kowal zaapelował do rządu o rozwiązanie problemu wędzenia wędlin

drobnych producentów ekologicznej żywności. "Europa, rozmowa o przyszłości Polski i strategii, o obronności, o Ukrainie, to jest to wysokie C, ale polityka to też jest rozmowa o szczegółowych problemach, także tu, na bazarze" - mówił Kowal. Według niego od unijnych regulacji zależy przyszłość

Syria: Państwo Islamskie otwiera swoje biuro matrymonialne

narzuca kobietom bardzo rygorystyczne normy zachowania i stroju, zmuszając je między innymi do noszenia pełnej zasłony, czyli tzw. burki. Niezastosowanie się do tych nakazów grozi surowymi karami. Specjalne oświadczenie Państwa Islamskiego zawiera nawet szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak należy

Syria.Państwo Islamskie otwiera swoje biuro matrymonialne

bardzo rygorystyczne normy zachowania i stroju, zmuszając je między innymi do noszenia pełnej zasłony, czyli tzw. burki. Niezastosowanie się do tych nakazów grozi surowymi karami. Specjalne oświadczenie Państwa Islamskiego zawiera nawet szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak należy nosić tradycyjne

Terlikowski chce zakazu in vitro. "Nie ma innej drogi wyjścia z matni, w którą pcha nas przemysł reprodukcyjny"

piętnuje też kłamstwa ministra zdrowia. Przekonuje, że wydarzenia, do których doszło w szczecińskiej klinice, jasno pokazują: w ośrodkach przeprowadzających zapłodnienia in vitro finansowane przez państwo nie są przestrzegane żadne normy i zasady. "Minister Bartosz Arłukowicz wprowadzał w błąd opinię

Skarga RPO do TK ws. bhp w służbach mundurowych

, że ustawy o policji i Straży Granicznej upoważniają jedynie ich komendantów głównych do określenia w drodze zarządzeń szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby. Ustawa o BOR w ogóle pomija te zagadnienia. Pragmatyki służbowe funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, Służby Celnej, SKW i SWW nie

Podkarpackie. Fundacja Otwarty Dialog przekazał Ukraińcom 70 hełmów

zabraniały przepisy Ustawy "O obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" z 29 listopada 2000 r. Szczegółowy wykaz uzbrojenia, na wywóz którego wymagane jest zezwolenie

Lubelskie. Umorzono śledztwo ws. wywozu kamizelek kuloodpornych na Ukrainę

sprawie 551 hełmów, które bez zezwolenia usiłował wywieźć na Ukrainę obywatel tego państwa Oleg I. 116 hełmów spełniało normy wojskowe, w związku czym obrót nimi podlegał restrykcjom. W tamtym przypadku także prokuratura uznała, że czyn charakteryzuje się znikomą szkodliwością społeczną; wydała też

Lubelskie. Hełmy zatrzymane na granicy z Ukrainę zostaną zwrócone

walki z separatystami prorosyjskimi. Spośród 551 przewożonych hełmów 116 nadal spełniało normy wojskowe, w związku z czym obrót nimi podlega prawnym restrykcjom - stwierdził biegły powołany przez prokuraturę. Pomoc prawną Ukraińcowi zapewniła Fundacja Otwarty Dialog, która pomaga w przekazywaniu

Katastrofa smoleńska. Rosja nie przekaże dokumentów o organizacji lotów na lotnisku w Smoleńsku

charakterze podejrzanych". Wyjaśniał, że do czasu tych czynności prokuratura nie będzie informować o szczegółowej treści zarzutów. WPO wówczas nie podała też danych identyfikujących obu kontrolerów. Rosyjski Komitet Śledczy w odpowiedzi oświadczył wtedy, że nie dopatrzył się jakichkolwiek naruszeń w

Prokuratura chce siedmiu lat więzienia dla dyrektora kopalni. Za śmierć 23 górników

eksploatacji. Prokuratura: Dyrektor dobrze wiedział, że naraża życie górników Przed Sądem Okręgowym w Gliwicach zakończył się trwający sześć lat proces w tej sprawie. We wtorek prokurator Wiesław Kużdżał rozpoczął mowę końcową, w której niezwykle szczegółowo opowiadał, dlaczego doszło do tragedii. To

Projekty o pracy na morzu i obszarach morskich do podkomisji nadzwyczajnych

każdym okresie 24-godzinnym oraz 72 godziny w okresie siedmiodniowym. Dla młodocianych normą będzie praca nie dłuższa niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Ponadto projekt m.in. przewiduje zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które umożliwią zwolnienie marynarzy od podatku

Węgry: Parlament uchwalił kontrowersyjne zmiany w konstytucji

;; możliwe jest, że będą miały negatywny wpływ na rządy prawa i przestrzeganie praw podstawowych. We wspólnym komunikacie szefowie KE i RE, Jose Barroso i Thorbjoern Jagland, wyrażają ubolewanie, że eksperci z RE i KE nie mieli możliwości, by przedyskutować i wyjaśnić szczegółowo treść poprawek przed ich

W Watykanie kartą nie zapłacisz. Walczą z praniem brudnych pieniędzy

. - Sytuacja jest bardzo poważna - przyznaje włoska prasa. Przypomina się, że Watykan stara się o umieszczenie na tzw. białej liście Moneyval, czyli instytucji Rady Europy, która ocenia skuteczność norm służących walce z praniem brudnych pieniędzy. W raporcie, ogłoszonym w zeszłym roku po szczegółowych

ETS: minimalna stawka płacy w delegacji - jak w kraju przyjmującym

Luksemburga tzw. pytania prejudycjalne, czyli dotyczące wykładni i stosowania prawa UE w tej sprawie; w wydanym w czwartek wyroku ETS odpowiada szczegółowo na te pytania. "Przepisy polskiego kodeksu pracy są bez znaczenia dla legitymacji procesowej Sahkoalojen ammattiliitto i nie stoją na przeszkodzie

Od soboty nowe przepisy dotyczące ochrony cudzoziemców

Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, czyli uchodźców lub osób objętych tzw. ochroną uzupełniającą (udziela się jej osobom

MF: klauzula przeciw unikaniu opodatkowania konieczna, bo są nadużycia

brytyjskich, ponieważ te rozwiązania są najbardziej rozbudowane i szczegółowe. Większość krajów ma klauzule znacznie bardziej ogólniejsze niż projektowana obecnie przez MF. Cechą tego typu norm jak klauzula generalna jest jednak zawsze pewien element ogólności wynikający z tego, że jest niemożliwe zamknięte

Sejm. Projekt noweli dot. poszukiwań ofiar komunizmu - do podkomisji

. Uzupełnia również przepisy określające funkcje badawcze i edukacyjne IPN i wprowadzające normy określające szczególny tryb postępowania przy realizacji badań naukowych i poszukiwawczych ofiar. Porządkuje też reguły związane z procesem podjęcia i prowadzenia poszukiwań i badań" - dodał Łaszkiewicz

KE chce rygorystycznych i spójnych zasad używania cywilnych dronów

są spójne. KE podkreśla, że wprawdzie są stosowane podstawowe, krajowe normy bezpieczeństwa, jednak różnią się one w poszczególnych krajach Unii. Według KE zaproponowane przez nią zasady z jednej strony ułatwią europejskim firmom osiągnięcie pozycji globalnych liderów na rynku tej nowoczesnej

Podlaskie. Prokuratura zajmie się sprawą zakłócenia obchodów muzułmańskich w Bohonikach

, że sąd uznał decyzję prokuratora za przedwczesną, opartą na jednego rodzaju dowodach i zalecił poszerzenie materiału poprzez przeprowadzenie wskazanych szczegółowo dowodów. Postanowienie sądu jest prawomocne. Zastępca szefa sokólskiej prokuratury Ewa Nowicka-Sztachelska powiedziała PAP, że w takiej

Budynek Komisji Europejskiej od jutra znów otwarty

Komisja poinformowała, że budynek został wyremontowany, sprawdzony i spełnia normy bezpieczeństwa. Przywrócono prąd, naprawione są serwery komputerowe, do których po tygodniu urzędnicy w końcu będą mieli dostęp. Trzeba też było osuszyć zalane miejsca, wyczyścić wykładziny i przewietrzyć wszystkie

Złoty wynalazek Andropolu

Jest koloru szarego, niebieskiego lub zielonego. Splot powoduje, że tkanina spełnia rygorystyczne normy unijne. Twórcami materiału są specjaliści z Andropolu SA, do którego należy także Białostocka Wykańczalnia Tkanin. - To, że nasza tkanina posiada określone właściwości, potwierdziły szczegółowe

Raport Millera. Rosyjski ekspert o wnioskach z raportu: Zuchy Polacy

Władimir Gierasimow, pilot oblatywacz i jeden z najwybitniejszych rosyjskich ekspertów badających przyczyny katastrof lotniczych, oceniając raport Millera, chwali polskich ekspertów. - Co tu dużo gadać. Zuchy Polacy. Dokładnie, szczegółowo, i powiem, że nawet lepiej niż nasz Międzypaństwowy Komitet

Jest śledztwo ws. śmierci noworodka po wypisaniu ze szpitala

matkę dziecka.Zastępca dyr. ds. medycznych Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Krzysztof Popławski twierdzi, że w momencie wypisywania do domu noworodek miał wszelkie badania w normie. - Przeprowadzono szczegółowe badania, które wykazały, że nie ma żadnych stanów zapalnych, że nie ma odchyleń od normy i

PO proponuje monitorowanie jakości węgla i koncesje na jego sprzedaż

przewiduje zmiany w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Mają one sprawić, że dostawcy i importerzy węgla będą musieli przedstawić certyfikaty, które "będą porównywane z normami ustanowionymi przez Ministerstwo Gospodarki". Czerwiński zauważył, że Polska "jest w tej chwili

Umorzono śledztwo ws. wywozu kamizelek kuloodpornych na Ukrainę

spełniało normy wojskowe, w związku czym obrót nimi podlegał restrykcjom. W tamtym przypadku także prokuratura uznała, że czyn charakteryzuje się znikomą szkodliwością społeczną; wydała też postanowienie o zwrocie hełmów. Zostały one już odebrane. Wywozu uzbrojenia za granicę zabraniają przepisy Ustawy

Kraków.Sąd: uchwała sejmiku ws. zakazu paliw stałych - nieważna

, ograniczenia co do stosowania paliw, to tylko na zasadach równości" - podkreślił WSA wskazując, że różnicowanie można stosować tylko pod względem terytorialnym. WSA podkreślił również, że naruszenie tej normy kompetencyjnej przełożyło się automatycznie na naruszenie licznych zasad konstytucyjnych

Państwo będzie mieć mniej tajemnic?

Jak wyjaśniają autorzy projektu (minister w Kancelarii Premiera Jacek Cichocki oraz Kolegium ds. Służb Specjalnych przy szefie rządu), powodów zmian jest kilka. Pierwszy to dostosowanie prawa do norm unijnych. Zaś drugi, to zbytnia szczegółowość obecnych przepisów. W nowej ustawie zrezygnowano więc

Lubelskie. Umorzone śledztwo ws. wywozu hełmów bez zezwolenia

straciły gwarancję, nie odpowiadają normom i do ich wywozu nie potrzeba zgody. Oleg I. przesłuchany w prokuraturze w poniedziałek przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Zeznał, że pochodzi z Nowowołyńska i hełmy wraz z ich oprzyrządowaniem wiózł dla mieszkańców tego miasta

Rząd przyjął założenia "konstytucji dla przedsiębiorców"

12.05. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Założenia nowej "konstytucji dla firm", która będzie zbiorem podstawowych norm regulujących działalność gospodarczą wykonywaną w Polsce, przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Prawo działalności gospodarczej ma zwiększyć prawa przedsiębiorców w relacjach

Nocą kąpią się bezdomni, rano gołębie i mewy. Około południa dzieci

południa dzieci. I tak codziennie. Maluchy z pieluchami to też norma. Kilka dni temu byłam świadkiem, jak maluch, na oko dwuletni, robił siusiu do fontanny. A następnego dnia widzę, jak inne dziecko pije sobie ukradkiem wodę z fontanny. "To tak dla ochłody" Wybraliśmy się w poniedziałek w okolice

Brutalny kanar szarpał kobietę. "Złapałem cię, k...."

starszy powiedział do niej na pożegnanie: "Teraz możesz, k..., pić dalej". Chciałbym zaznaczyć, że kobieta nie była pijana - relacjonuje świadek zdarzenia. Sprawa szczegółowo wyjaśniana To, co zobaczył, tak nim wstrząsnęło, że postanowił sprawę nagłośnić. Przez swojego znajomego skontaktował się

Przepisy ograniczające hałas blokują budowę dróg

Niemczech hałas przy drodze może sięgać 65 dB. - Te przepisy blokują nam przebudowę dróg. W wielu miejscach modernizacji nie da się zrobić tak, żeby wypełnić polskie normy. A jeśli się da, to za horrendalne pieniądze - mówi Grzegorz Stech, szef małopolskiego zarządu dróg wojewódzkich. Przy budowie drogi

MPiPS: 734 żłobków i klubów dziecięcych dostanie dofinasowanie

- muszą one spełniać określone w przepisach normy i być wpisane do prowadzonego przez gminę rejestru. Na początku kwietnia minął trzyletni okres przejściowy, który prywatne placówki, założone przed wejściem w życie ustawy żłobkowej, miały na dostosowanie się do nowych wymogów. Szczegółowe informacje o

MPiPS: 40 mln zł dla108 gmin z programu "Maluch" na utrzymanie żłobków

nad placówkami sprawującymi opiekę - muszą one spełniać określone w przepisach normy i być wpisane do prowadzonego przez gminę rejestru. Na początku kwietnia minął trzyletni okres przejściowy, który prywatne placówki, założone przed wejściem w życie ustawy żłobkowej, miały na dostosowanie się do

Odszkodowania dla więźniów za małe cele?

Znowelizowane przepisy kodeksu karnego wykonawczego dotyczące przeludnienia w więzieniach weszły w życie w niedzielę. Szczegółowo precyzują one warunki umieszczania w celach, w których na osadzonego przypada poniżej 3 m kw., ale nie mniej niż 2 m kw. Nowe przepisy mówią jasno: w przeludnionej celi

Eksperci: potrzebne przepisy o kuratorach procesowych dla dzieci

kurator procesowy sensu stricto. Aktualnie nie ma szczegółowych regulacji i do reprezentowania dziecka wyznacza się często tego, kto jest pod ręką" - powiedziała PAP prof. Katarzyna Dudka z UMCS. Dodała, że często jest to pełnoletnie rodzeństwo lub dziadkowie dziecka, którzy np. pośrednio mogą być

UOKiK: propozycje prawne MG uprzywilejowują firmy kosztem konsumentów

dotyczące wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące katalog podstawowych praw przedsiębiorcy" - podkreśla MG. Nowa ustawa miałaby również określić szczegółowe zasady działania organów administracji w dziedzinie gospodarki i wprowadzić nowe instytucje, których celem będzie wzmocnienie dialogu

Komu możemy pomóc

na to, że i w tym roku nas nie zawiedziecie i podarujecie nam jeden procent podatku - zaapelowali.KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 8451 Stefan Wiktoria lub Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", nr konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem: na leczenie i rehabilitację Wiktorii

WUG: wzmocnienie nadzoru nad łupkami to głównie specjaliści w terenie

szczegółowe informacje o zakresie zapowiedzianego wzmocnienia. Talarczyk przypomniała, że Urząd od początku prac nad poszukiwaniami gazu łupkowego w Polsce kontroluje prowadzących je przedsiębiorców, co wynika z obowiązującego Prawa geologicznego i górniczego. "Do nadzoru wszedł nowy rodzaj kopaliny

Sąd: strajk w Budryku legalny, ale jego liderzy naruszyli prawo

normami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" - argumentował orzekający w tej sprawie Igor Niedobecki, uznając jednak, że m.in. ze względu na duże napięcia społeczne w tamtym czasie wymierzanie za to kary byłoby zbyt surowe. Bezprawne - według sądu - było m.in. nierespektowanie przez

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

zysk - łącznie 18 mln zł, ale równocześnie 11 poniosło straty - ponad 64 mln zł). NIK przyznaje, że choć celem spółek komunalnych jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a nie maksymalizacja zysku, to jednak ich działalność podlega działaniom rynkowym i powinna się bilansować. Z dziesięciu szczegółowo

Festiwal Off Plus Camera w Krakowie, zagraniczne gwiazdy wśród gości

w czasie, gdy byli dziećmi. Dodatkowo Lazar i Leni sieją chaos wszędzie, gdzie się pojawią - na warzywnym targu czy wiejskim weselu. Angażują się przy tym w coraz dziwniejsze, absurdalne przygody, które zbliżają ich do siebie, a zarazem obnażają kruchość i miałkość społecznych norm oraz hipokryzję

NIK pozytywnie o systemie dozoru elektronicznego

okresie dotychczasowego funkcjonowania, system i tak dobrze wpisał się w polski porządek prawny. Instytucja jest jeszcze młoda i niektórzy sędziowie dopiero się do niej przekonują" - powiedział PAP zajmujący się dozorem gen. Paweł Nasiłowski ze Służby Więziennej. Dodał, że często szczegółowa analiza

W Pałacu Prezydenckim debata o farmach wiatrowych i ochronie krajobrazu

zasad, jakimi kierowały się przy rozwoju energetyki wiatrowej. Izba badała m.in. kryterium wyboru lokalizacji farm wiatrowych, ich oddziaływanie na życie mieszkańców gmin i na dewastację krajobrazu. Kwiatkowski zaznaczył, że wobec braku szczegółowych podstaw prawnych, na jakich opiera się działanie farm

Konieczna lektura

zmian, jakie wywoła on w gospodarce. Prezes KGHM Stanisław Speczik: Traktat akcesyjny nie będzie dla nas zaskoczeniem, ponieważ KGHM od wielu lat prowadzi działania dopasowujące nas do unijnych standardów. Większość regulacji i norm jest nam znana i znajduje bezpośrednie zastosowanie w firmie. Dodatkowo

KE żąda cofnięcia zakazu importu mięsa z niektórych firm UE do Rosji

udzieliły Komisji Europejskiej szczegółowych informacji o powodach takiej decyzji. Nina Papadulaki powiedziała PAP, że problem ten nie dotyczy żadnej firmy z Polski. Zdaniem KE, eksportowane mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe było zgodne z unijnymi normami, które zapewniają wysoki poziom ochrony konsumentów

Rosja krytykuje sytuację w sferze praw człowieka w UE, w tym w Polsce

Ocena ta została zawarta w 93-stronicowym raporcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej "O stanie przestrzegania praw człowieka w Unii Europejskiej", opublikowanym na stronie internetowej resortu. Raport zawiera szczegółowy opis sytuacji w tej sferze w każdym z 28

Śledztwa ws. wywozu hełmów dla Ukraińców; MON: to nie wywóz uzbrojenia

na ich wywóz, a powołany przez prokuraturę biegły stwierdził, że 116 hełmów nadal stanowi uzbrojenie i obrót nimi podlega restrykcjom, zaś pozostałe straciły gwarancję, nie odpowiadają normom i do ich wywozu nie potrzeba zgody. Drugie postępowanie dotyczy 42 kamizelek kuloodpornych, które na

Niemcy: Szczury między jedzeniem. W Lidlach

staje w ogniu krytyki. Negatywnych doniesień prasowych przysporzyła sieci praktyka kontrolowania pracowników. Nie tylko byli ciągle w oku kamer, ale też szczegółowo prowadzono notatki o stanie ich zdrowia. Sieć była też zamieszana w aferę z koniną i w najnowszy skandal z tekstyliami produkowanymi, jak

Zespół SLD-TR zapowiada wnioski o powołanie czterech komisji śledczych

. Pierwsza z komisji miałaby się zająć bezpieczeństwem państwa w kontekście m.in. braku odpowiednich procedur ochrony kontrwywiadowczej, co - zdaniem polityków SLD i TR - doprowadziło do nagrania rozmów wysokich urzędników państwowych. "Chodzi nam o brak norm i procedur w państwie. O to, jak to jest

TK zakończył pierwszy dzień rozprawy nt. konstytucyjności przepisów o SKOK-ach

Polskich oraz KK SKOK. Wniósł on o uznanie ustawy o SKOK-ach za zgodną z konstytucją. Zapewniał, że ustawa ta dla KNF nie jest łatwa do realizacji, gdyż wbrew temu, co mówili skarżący, jest w niej szczegółowa regulacja uprawnień Komisji wobec kas. Jakubiak zaznaczył też, że Komisja wydaje decyzje w

Lublin: Szkolne ławki za niskie. Do wymiany?

Sanepid przez kilka ostatnich miesięcy szczegółowo kontrolował szkoły. Inspektorzy mierzyli i ławki, i dzieci, które z nich korzystały. Ale, jak nieoficjalnie dowiaduje się Radio TOK FM, teraz z tym koniec. Dlaczego? Bo od stycznia obowiązuje nowa unijna norma w tym zakresie. Inspektorzy nie będą już

Dożywocie i 25 lat za zabójstwo mieszkanki Ursynowa?

więzieniach spędził ponad 20 lat. - Podjął się zabójstwa osoby, której w ogóle nie znał. To osoba zupełnie pozbawiona respektu dla norm społecznych - podkreślał prok. Cieśliński, wnosząc, by sąd skazał go na dożywocie. Stanisławowi K. pomagał jego sąsiad Mirosław G. Dla niego prokurator chce 15 lat więzienia

Wojsko będzie mogło zwalczać nie tylko statki powietrzne obcych wojsk

przeciwko statkowi przechwytującemu lub gdy atakuje statek przechwytujący", a także gdy statek dokonuje zbrojnej napaści na obiekty na terytorium RP, a dowódca statku przechwytującego utracił łączność z organem dowodzenia obroną powietrzną. Ustawa ma zawierać szczegółowe regulacje dotyczące różnych

TK: zakaz uboju rytualnego na potrzeby wyznawców - niekonstytucyjny

szczegółowych wymagań prawa polskiego i unijnego oraz - z drugiej strony - wymogów przewidzianych przez normy prawa religijnego właściwe dla danego wyznania" - podkreśliła sędzia. Zarazem za niezbędne TK uznał zasygnalizowanie konieczności dostosowania przez ustawodawcę ustawy o ochronie zwierząt do tego

Uchwyć pozycje książkowe

polotem zinterpretują hasło. Organizator ma jednak prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów określonych w regulaminie. - Nie chcemy robić cenzury, ale ponieważ temat może budzić kontrowersje, zastrzegliśmy, że możemy zdyskwalifikować prace, które będą przekraczać ogólnie przyjęte normy

KRRiT chce od Rydzyka nazwisk uczestników bójki na pielgrzymce Radia Maryja

Rada spotka się ze wskazanymi przez dyrektora rozgłośni osobami, aby szczegółowo omówić zaistniałe wydarzenia - powiedziała Twardowska. "Utrudnianie pracy dziennikarzom" czy "zakłócenie przebiegu mszy"? W opinii sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, wydanej pod koniec lipca

Viola zacznie na nowo

Zakłady Mięsne "Viola" zleciły przeprowadzenie badania swoich 60 produktów zewnętrznemu laboratorium. Z komunikatu na stronie spółki wynika, że w większości przypadków potwierdził się brak jakichkolwiek zagrożeń. Do przekroczenia norm mikrobiologicznych mogło dojść jedynie w metkach babuni i

Dobre paliwo na lubuskich stacjach

zapłonu niż przewidziana w normach. Raport przedstawia wyniki kontroli, które PIH przeprowadzał od stycznia do lipca. Lubuskie w porównaniu z innymi województwami wypada nieźle. Żadnych problemów z jakością paliwa nie było tylko w województwach łódzkim i opolskim. Żadnych uchybień nie wykazały kontrole

Nie zabił jej rak, ale chemioterapia

spokojnym głosem odczytała oświadczenie, opisała szczegółowo całe leczenie i zakończyła: - Lekarz nie ma wpływu na obieg dokumentacji. Pacjentkę w dobrym stanie, razem z historią choroby, przekazałam chirurgowi. Na nic się nie skarżyła.- Lekarz ma leczyć, a nie zabijać - grzmiał Kazimierz Wójcik, który z

"Mariusz T. to bestia? Nikt nie rodzi się wyłącznie dobry albo zły. To, co się z niego teraz wykluje, zależy także od nas"

dzieciobójczyni, a teraz Mariusza T. Dlaczego te emocje są tak silne? - Zarówno wspomniana dzieciobójczyni, jak i Mariusz T. złamali ważne społeczne normy, naruszyli tabu. Społeczność ostro potępia wszystko, co zagraża jej bezpieczeństwu i poważnie narusza jej moralny ład. Negatywne emocje są reakcją na poczucie

W Niemczech za spermę płacą 3 tys. zł. A w Gdańsku?

właściwą motywację. Dzięki testom psychologicznym oraz rozmowie ze specjalistą jesteśmy w stanie z jednej strony wykluczyć u kandydata zaburzenia psychiczne, z drugiej zaś szczegółowo omówić jego motywację. Wielu mężczyzn, dla których jedynym bodźcem skłaniającym do dawstwa są finanse, na tym etapie

Nieuregulowany import węgla - jednym z problemów górnictwa

". 5 czerwca premier podał, że rządowy zespół przygotował rekomendacje ws. możliwości ograniczania importu węgla. Choć rekomendacje te nie zostały szczegółowo przedstawione, we wcześniejszych wypowiedziach premier wyjaśniał m.in., że sprowadzania węgla nie można po prostu zakazać, ale rząd będzie

Niemcy: Rolnicy kończą protest, ogłaszają zwycięstwo

Gdy kilka głównych sieci supermarketów zgodziło się podnieść ceny sprzedaży lub rozważyć podwyżkę, szef Niemieckiego Związku Producentów Mleka (BDM) Romuald Schaber ogłosił koniec strajku. Wezwał rolników do wznowienia dostaw mleka i zapowiedział, że rozpoczną się szczegółowe rozmowy z

Przychodnie się dostosują, ale co z pacjentem?

napisaliśmy, urzędnicy zapowiedzieli takie szczegółowe kontrole. Dyrektorzy lecznic byli zdziwieni groźbą NFZ-etu, że jeżeli nie będą poświęcać chorym co najmniej 20 minut, z placówkami mogą być nawet rozwiązywane umowy. - Teraz już nie wiem, jak się zachować. Z jednej strony muszę przyjąć pacjenta, bo nie

Putin zdumiony wyrokiem Tymoszenko. MSZ: To gest antyrosyjski

;.- Skazując Julię Tymoszenko za zawarcie kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu Sąd zignorował fakt, że był on zawarty zgodnie z ukraińskim i rosyjskim prawem oraz międzynarodowymi normami - można przeczytać w oświadczeniu MSZ. Rosyjscy dyplomaci napisali w dokumencie, że szanują niezawisłość Ukrainy i

Hamankiewicz: zdrowie nie powinno być elementem kampanii wyborczej

"Temat ochrony zdrowia wymaga szczegółowej, merytorycznej dyskusji. NRL ubolewa, że kwestie ważne zarówno dla środowiska medycznego, jak i dla pacjentów stają się przedmiotem politycznych targów" - podkreślił Hamankiewicz. Według prezesa NRL, podstawowym problemem polskiego systemu

Zamiast alarmować klientów, PIH i sanepid produkują tajne raporty

. Sanepid wykrył, że sprzedawane w polskich sklepach spagetti nr 5 zawierało ołów. Tego trującego metalu ciężkiego było prawie trzy razy więcej niż dopuszczają normy. Całą partię wycofano (choć część zatrutego makaronu trafiła na nasze stoły), ale sanepid nie pisnął o tym nawet słowa. Polscy konsumenci nie

Trzy miesiące więzienia za niewyłączenie komórek

wystartował ze znacznym opóźnieniem, dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych kontroli wszystkich urządzeń. Mężczyźni odpowiedzą za nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa. Mimo że wywołali tak poważne kłopoty i narazili innych na niebezpieczeństwo, zamierzają wystąpić na drogę prawną, ponieważ samolot odleciał

KRRiT chce spotkać się z uczestnikami zajść na pielgrzymce Radia Maryja

Katarzyna Twardowska, do dyrektora Radia Maryja ks. Tadeusza Rydzyka KRRIT zwróciła się też o przedstawienie stanowiska nadawcy w tej sprawie oraz opisu całego wydarzenia. "Krajowa Rada po uzyskaniu tych informacji spotka się ze wskazanymi przez dyrektora rozgłośni osobami, aby szczegółowo omówić

Robaki w popularnych cukierkach. Producent: To incydentalne przypadki [ZDJĘCIA i WIDEO]

wówczas, że jest to często występujący problem. - Dotyczy to zwłaszcza małych sklepów, gdzie warunki magazynowania produktów nie zawsze spełniają obowiązujące normy - mówił rzecznik w rozmowie z dziennikarzem portalu Gazeta.pl. - To zjawisko bardzo popularne w całej branży cukierniczej - dodaje. Innego

Elektroniczny asystent zamiast pielęgniarki

Domowy Asystent Osób Starszych i Chorych to nie robot, ale system komputerowy. Dzięki różnego rodzaju czujnikom i sensorom ma zbierać informacje o osobie, która będzie się znajdowała pod jego nadzorem. Dane trafią do komputera, który przekaże je dalej. Jeśli będą odbiegać od norm, rozpocznie

Będą trybunały kościelne ds. księży oskarżanych o molestowanie

, badająca sprawę molestowania seksualnego przez księży, przesłała do Watykanu. W styczniu w specjalnie wydanym komunikacie kuria poinformowała, iż sprawa molestowania seksualnego przez księży, mimo umorzenia przez płocką prokuraturę okręgową śledztwa, będzie nadal szczegółowo badana "przez kompetentne

Internauci wytropili błędy w maturze z WOS

, WOS - do tej pory jeden z najczęściej wybieranych przedmiotów - w jednej chwili stracił renomę łatwego egzaminu.Rozczarowani i zatroskani maturzyści zarzucają komisji celowe podniesienie poprzeczki i zbyt szczegółowe pytania. Uczniowe nastawiali się raczej na zagadnienia związane np. z Unią Europejską

Fabryka Ikei na Podlasiu zatruła rzekę? Rozruch wstrzymany

Polsce. Jej wartość szacuje się na 140 mln euro. Docelowo, czyli do połowy 2012 r., ma zatrudniać 250 osób. Szwedzi na każdym kroku podkreślali, że to bardzo ekologiczny zakład, a ich wewnętrzne normy są znacznie bardziej restrykcyjne od tych obowiązujących w naszym kraju. Cała woda używana do produkcji

35 lat temu władze PRL wprowadziły kartki na cukier

sprzedaż mięsa i jego przetworów (formalnie na trzy miesiące). Powstał bardzo skomplikowany system reglamentacji. Jego całość ujęto w dziewięć norm zaopatrzenia (w zależności od wieku i rodzaju wykonywanej pracy). W ramach tych norm szczegółowo podano wykaz przynależnego asortymentu mięsa. Został on

Sputnik nad Polską, czyli rosyjskie kino w CSW

;. To opowieść o młodzieżowej subkulturze stylagów, która istniała w latach 50. w Związku Radzieckim. Jej członkowie za nic mieli normy narzucane przez komunistyczną władzę. Zamiast ładu, porządku i nudnych zebrań Komsomołu woleli kolorowe ubrania i hałaśliwą muzykę z USA. Kinomani gustujący także w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kalkulator Obciążeń Normowych

> prezentuje wartości charakterystyczne obciążeń zapisane w tablicach norm obciążeń stałych, zmiennych technologicznych i obciążeń pojazdami oraz przedstawia procedury szczegółowych obliczeń wartości obciążenia śniegiem lub wiatrem dla wybranego przypadku projektowego łącznie z rysunkiem tego zadania.