systemy wynagradzania

PAP

Bogdanka będzie rozmawiać ze związkami ws. układu zbiorowego

Bogdanka będzie rozmawiać ze związkami ws. układu zbiorowego

Zarząd Bogdanki rozpocznie wkrótce rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie układu zbiorowego, chce m.in. uprościć system wynagradzania - poinformował prezes spółki, Zbigniew Stopa.

Palikot: dwa warunki państwa przyjaznego dla obywateli

Osobista odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje i spowodowane nimi szkody u obywateli oraz nowy system wynagradzania urzędników bez premii za przynoszone wpływy to - zdaniem Janusza Palikota - podstawa budowania przyjaznego państwa.

Minister edukacji: większe wynagrodzenia dla lepszych nauczycieli

Lepsi nauczyciele powinni zarabiać więcej - stwierdziła minister edukacji Katarzyna Hall podczas telewizyjnej dyskusji na temat czasu pracy nauczycieli, systemu ich wynagradzania i ewentualnych przyszłych zmian w Karcie Nauczyciela.

OZZL: przepracowani lekarze to realny problem

;odziedziczona po PRL i prowadzona przez kolejne rządy RP +polityka+ wynagradzania lekarzy" zakłada, że wynagrodzenie podstawowe lekarza musi być niskie, aby skłonić go do dorabiania. "Dopiero gdy lekarz pracuje dodatkowo, np. pełniąc wiele dyżurów w miesiącu, jego zarobki mogą zbliżyć się do płacy

Zakończył się audyt w górnictwie: problemem nadprodukcja i nierentowne ściany

badanych spółkach. Doradcy wskazują jednak, że wynika to w części ze skomplikowanego systemu płacowego w górnictwie; sugerują jego uproszczenie i uczynienie bardziej motywacyjnym. Eksperci Roland Berger Strategy Consultants przychylnie patrzą na projekt sprzedaży należącej do Kompanii Węglowej kopalni

"GP": Urzędnicy nie dostają podwyżek i odchodzą

Eksperci alarmują, że brak systemowych zmian w wynagradzaniu pracowników administracji sparaliżuje pracę urzędów. Niskie pensje oraz brak systemu motywacyjnego nie pozwolą ani zatrzymać, ani pozyskać wysoko wykwalifikowanej kadry. Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, rozpoczynając

Fedak: jeszcze w kwietniu założenia emerytur pomostowych

Jeszcze w tym miesiącu przedstawimy założenia i propozycje w sprawie emerytur pomostowych, wraz z pakietem innych rozwiązań dotyczących m.in. systemu wynagradzania, a także programu "50+" - zapowiedziała minister pracy i polityki socjalnej Jolanta Fedak. Fedak oraz wicepremier i

Kaczmarek daje policjantom podwyżkę

, popierający protest. Powód - nowy system podwyżek w policji ograniczający się do nagród motywacyjnych przyznawanych przez przełożonych. To pomysł lansowany przez byłego szefa resortu Ludwika Dorna i poprzedniego komendanta głównego Marka Bieńkowskiego (obaj w lutym podali się do dymisji). W poniedziałek na

ZNP proponuje umowę społeczną ws. edukacji

Jak mówił we wtorek podczas konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz, związkowi zależy na unowocześnieniu systemu edukacji, wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci oraz podniesieniu prestiżu zawodowego i płac nauczycieli (o 50 proc.).Broniarz zapowiedział wystosowanie listu w tej sprawie do

MEN: W tym tygodniu projekt nowelizacji ustaw

MEN: W tym tygodniu projekt nowelizacji ustaw

Jak poinformowała minister edukacji Katarzyna Hall na poniedziałkowej konferencji prasowej, zgodnie z projektem, obniżenie wieku obowiązku szkolnego, które ma nastąpić od września 2009, ma być rozłożone na trzy lata; w tym czasie do pierwszej klasy szkół podstawowych będą trafiały dzieci z dwóch róż

Sędziowie też chcą podwyżek

Sędziowie też chcą podwyżek

sądach. Swojego poparcia dla sędziów mogą udzielać także adwokaci, radcy prawni czy notariusze. Sprawa rozbija się o zmianę modelu wynagradzania sędziów i o zwiększenie kwoty bazowej, na podstawie której wyliczane są ich pensje. Dzisiaj ta kwota ustalana jest przez prezydenta. - To kwota oderwana od

Szef MSWiA o priorytetach resortu

Poinformował o nich we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji Janusz Kaczmarek. System wynagrodzeń policjantów ma zmienić się na bardziej motywacyjny; zgodnie z propozycją, wynagrodzenie byłoby podzielone w proporcjach: 66 proc. podstawy uposażenia i

Poczta Polska: jest szansa na porozumienie ws. płac pracowników

systemu wynagradzania, które ci zgłosili podczas spotkań oraz na forum intranetowym. Dodał, że "strona związkowa zaproponowała, by jej projektem do negocjacji była kompilacja wypowiedzianego w lipcu układu zbiorowego oraz rozwiązań dotyczących m.in. wynagrodzenia prowizyjnego, których nie udało się

Poczta Polska: jest szansa na porozumienie ws. płac pracowników

zawodowym uwagi pracowników do projektu nowego systemu wynagradzania, które ci zgłosili podczas spotkań oraz na forum intranetowym. Dodał, że "strona związkowa zaproponowała, by jej projektem do negocjacji była kompilacja wypowiedzianego w lipcu układu zbiorowego oraz rozwiązań dotyczących m.in

W czwartek władze Poczty Polskiej spotkają się ze związkami ws. płac

w Poczcie Polskiej rozmawiamy od kilku lat, zakładam, że skłonność do osiągnięcia korzystnych rozwiązań pojawi się w perspektywie najbliższych kilkunastu tygodni. Takie jest moje oczekiwanie" - dodał. Poczta Polska chce uporządkować system wynagradzania pracowników. W lipcu tego roku złożyła

Zarząd PLL LOT przeszedł na kontrakty menedżerskie

Do końca kwietnia wysokość wynagrodzeń członków zarządu LOT-u regulowała ustawa o wynagradzaniu kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Jak tłumaczy LOT, oznaczało to, że praca członka zarządu była opłacana znacznie niżej niż praca np. pilotów. Zarząd plasował się na liście płac na około 200

Solska: Chcemy kompetentnych u władzy, ale nie zamierzamy im płacić

Solska: Chcemy kompetentnych u władzy, ale nie zamierzamy im płacić

, czego oczekujemy od władzy, albo też nasze oczekiwania są ze sobą sprzeczne" - wskazuje publicystka. Władza wciąż kusi. Choć nie wszystkich "Chcemy, żeby władzę sprawowały osoby kompetentne, ale wynagradzać ich za to stosownie nie zamierzamy" - wskazuje Solska. Zauważa, że premier czy

Pocztowcy: istnieje szansa na podpisanie układu zbiorowego z Pocztą

zarządu Poczty Polskiej Piotra Michalskiego, układ zbiorowy został wypowiedziany (w lipcu ub. roku - PAP), ponieważ nie pozwalał on na wprowadzenie nowoczesnego systemu wynagradzania, który uzależniał płace od wyników pracy. "System premiowy jest kluczowy w usługach finansowych. Negocjowaliśmy go dwa

Wybory prezydenckie. Kandydaci o samorządzie, prawach obywateli i Ukrainie

Janusz Korwin-Mikke (KORWiN) przekonywał, że Polska powinna zachować neutralność ws. konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a Janusz Palikot podkreślał, że trzeba wprowadzić system wynagradzania urzędników za podejmowane decyzje. Prezydent Komorowski, który odwiedził Zachodniopomorskie, spotkał się m.in

Rząd przyjął projekt "złotówka za złotówkę"

"Ta filozofia wynagradza tych, co podejmują pracę" - podkreślił. Dodał, że program nie karze nikogo za podjęcie pracy, ale daje szansę na utrzymanie świadczenia pieniężnego, jeżeli wzrasta dochód rodziny. Według ministra z propozycji, która wejdzie w życie od stycznia, skorzysta w 2016 r

KE. Kobiety w Unii pracują 59 dni w roku "za darmo"

unijnych przepisów dotyczących równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia, na nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wpływają m.in.: brak przejrzystości w systemach wynagradzania i brak jasnej definicji pracy o równej wartości. Dzień Równości Wynagrodzeń obchodzony jest już

APEx2014: rynki energii dojrzały, ale przed nimi stoją nowe wyzwania

produkował energię, a często miał również i jej źródła, np. kopalnie węgla, przesył, dystrybucję, bilansował system oraz wyznaczał ceny w sposób absolutnie nieprzejrzysty. To był rynek wyłącznie producenta" - mówił Dawson. Jednak dziś - jak zauważył - m.in. dzięki giełdom mamy już rynek i producenta i

Gigantyczne pensje lekarzy. Nawet 50 tys. zł, a szpital zadłużony

Gigantyczne pensje lekarzy. Nawet 50 tys. zł, a szpital zadłużony

- Tak, mamy grupę osób, które zarabiają bardzo dużo - przyznaje Edward Surmacz, p.o. dyrektora szpitala. Do tej najlepiej wynagradzanej grupy należą lekarze. W szpitalu część lekarzy pracuje na podstawie umów o pracę, część na kontraktach. Lekarzy kontraktowych można spotkać wśród pracowników SOR

Koniec trzynastek i nagród - rząd planuje rewolucję w systemie płac urzędników

Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", reforma obejmie na początku 122 tys. członków korpusu służby cywilnej. Całkowicie ma zostać zmieniony system wynagradzania pracowników i urzędników mianowanych administracji rządowej. I chociaż budżet roczny na wynagrodzenia w wysokości 7 mld zł

Związkowcy: co najmniej tysiąc pozwów pracowników sądów o płace

budżecie wprowadza się istotne ograniczenia po stronie wydatków". Rząd wskazywał też na potrzebę zapobieżenia pogłębiania długu publicznego i deficytu budżetowego. Zarazem Loose podkreśliła, że ministerstwo dostrzega konieczność reformy systemu wynagradzania pracowników sądów i prokuratury. Powołany

W. Brytania. Ofgem: mniejsze ryzyko niedoboru energii na rynku

firmy National Grid (operator sieci energetycznej) i własnych analiz Ofgemu. W tym i zeszłym roku Ofgem nadał National Grid nowe uprawnienia w zakresie regulowania sytuacji na rynku popytu i podaży (m.in. możliwość wynagradzania dużych odbiorców, gotowych ograniczyć swoje zużycie w krytycznych

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich na lata 2015-20

rozwiązania pozwolą skutecznie i efektywnie wykorzystać unijne pieniądze na rzecz dostarczania konsumentom zdrowej i dobrej jakościowo żywności w sposób uwzględniający potrzeby restrukturyzacji i modernizacji sektora rolno-żywnościowego. "Celem zasadniczym nowego systemu wsparcia bezpośredniego jest

Do 30 maja można zgłaszać się do konkursu MPiPS dla pracodawców

brak - lub jak najmniejszą liczbę - wypadków przy pracy. Jeden punkt ekstra przyznawany będzie za funkcjonowanie w firmie dodatkowego system wynagradzania pracowników. Podstawowym warunkiem ubiegania się przez firmy o tytuł jest niezaleganie z podatkami, opłatami oraz składkami na ubezpieczenia

Niemcy: większa integracja rynku energii UE poprawi konkurencyjność

Głównym tematem rozmów na spotkaniu były perspektywy wprowadzenia tzw. rynku mocy - czyli wynagradzania za trzymanie w dyspozycji zdolności do wytwarzania energii elektrycznej, a nie za samą jej produkcję. Rozwiązania takie planują wprowadzić m.in. Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, a pewne elementy

Kluzik-Rostkowska: niech ZNP pokaże jak znaleźć środki na podwyżki

związkowcom tak: w roku 2004 subwencja oświatowa wynosiła 25 mld zł, w roku 2014 wynosiła 40 mld zł, czyli dosypaliśmy do systemu 15 mld zł, w tym samym czasie liczba uczniów zmalała o 23 proc., a liczba nauczycieli zmalała o 11 proc. Nie ma więc mowy o dosypywaniu do systemu kolejnych pieniędzy, bo po prostu

Palikot: pieniądze wydane na górnictwo powinny pójść na rozwój technologii

niego należy też zmienić system wynagradzania urzędników - komorników, inspektorów skarbowych. "Oni nie mogą dostawać dodatkowego wynagrodzenia wyłącznie za ich agresywną egzekucję, ale za to, że np. przeprowadzili arbitraż, że ileś firm zrestrukturyzowali, że rozłożyli zobowiązania podatkowe i

Debata w PAP: zadaniem państwa jest ograniczanie ryzyka w energetyce

przypomniał, że nowy rząd Niemiec zapowiedział racjonalizację systemu wsparcia OZE. Prezes PGE podkreślił, że w ciągu ostatnich miesięcy w Polsce udało się wyznaczyć pewne ryzyka dla energetyki - wprowadzono wynagradzanie zdolności wytwórczych, czyli elementy rynku mocy; wiadomo, jaki będzie kształt wparcia

Warszawa. VI Forum Prawa Autorskiego, m.in. o umowach prawnoautorskich

prawem autorskim. Dyskusja, która będzie kontynuowana także w pisemnej formie, ma pokazać czy zmiany w systemach licencyjnych są konieczne. "Ministerstwo kultury ma obowiązek wspierać i chronić polską twórczość, ale z drugiej strony musimy pamiętać też o tym, że są osoby, które z tej twórczości

UE. Czy akcjonariusze wpłyną na wynagrodzenia dyrektorów firm giełdowych

wszystkich nie pasuje do zróżnicowanych systemów prawnych, struktury własności firm i ich nadzoru" - powiedział Pedro Oliveira, ekspert z BusinessEurope, paneuropejskiej organizacji biznesowej. Według danych KE tylko 15 państw członkowskich wymaga przedstawiania przez spółki giełdowe polityki płacowej

MS: projekt "Prawa dla każdego" do uzgodnień i konsultacji społecznych

przewiduje, że wojewodowie w przetargach wyłonią instytucje (także spośród organizacji pozarządowych), które poprowadzą infolinię mającą w kraju 42 stanowiska na potrzeby udzielania informacji prawnej i przekierowywania zainteresowanych do właściwych instytucji. Projektowany system ma się składać z dwóch

W kancelarii premiera - spotkanie z MS i MSW ws. bezpieczeństwa na drogach

, gruntowną reformę systemu powoływania biegłych. "Mamy kompletny chaos systemu i źle wynagradzanych biegłych" - powiedziała.

Prezes Poczty Polskiej: największe wyzwanie to wejście spółki na GPW

negocjować zmiany w wynagrodzeniach. Co im władze Poczty Polskiej zaproponują? J.J.: Wierzę, że wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań układowych. Rozmowy rozpoczynamy w pierwszej dekadzie września. Chcemy uporządkować system wynagradzania pracowników tak, by do wynagrodzenia zasadniczego

Związkowcy z JSW wezwali zarząd do rozmów o układzie zbiorowym

związkowców takie regulacje również powinny zostać umocowane w nowym, jednolitym Układzie. Przedstawiciele zarządu JSW wielokrotnie wskazywali wcześniej na konieczność ujednolicenia przepisów pracowniczych w firmie, a także uelastycznienia zasad wynagradzania. Zaproponowany przez zarząd system miałby

W porozumieniu - m.in. powstanie Nowej Kompanii Węglowej

procesy naprawcze będą też w samej nowej KW i tutaj może być dla niektórych pracowników sytuacja trudna i mówię to odpowiedzialnie" - dodał. "Nie mówię o tym, że będą zwalniani, ale być może diametralnie trzeba będzie zmienić w stosunku pracowników administracji system wynagradzania () Jeżeli

Gwarancje zatrudnienia, urlopy przedemerytalne. Porozumienie związkowców z rządem [SZCZEGÓŁY]

będzie drastycznie zmienić system wynagradzania - mówi. W treści porozumienia znalazł się także zapis, że kopalnia w Bobrku zostanie sprzedany spółce Węglokoks-Kraj. CZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ POROZUMIENIA RZĄDU I GÓRNIKÓW »> Przedemerytalne urlopy i odprawy W porozumieniu zabezpieczono los pracowników

Producenci: ceny smartfonów i tabletów mogą wzrosnąć nawet o 8 proc.

funkcjonującego systemu przekazywania pieniędzy ze źródła do artystów". W jego ocenie nowe opłaty "nie naprawią problemów, które mamy". Zauważył, że resort nie jest przeciwny funkcjonowaniu opłat reprograficznych jako jednego z modeli wynagradzania artystów, ale "trzeba się nad nim kompleksowo

Spotkanie premiera z szefami MS i MSW ws. bezpieczeństwa na drogach

kompletny chaos systemu i źle wynagradzanych biegłych" - powiedziała.

Spotkanie premiera z szefami MS i MSW ws. bezpieczeństwa na drogach

sądowym procesie dotyczącym śmiertelnych wypadków drogowych. Lipowicz postuluje zmiany w prawie, gruntowną reformę systemu powoływania biegłych. "Mamy kompletny chaos systemu i źle wynagradzanych biegłych" - powiedziała.

Prezes PGE: wszystko gotowe, by zacząć budowę Elektrowni Opole II

lidera w wytwarzaniu energii dzięki inwestycjom na rynku krajowym. Woszczyk jako sprzyjające inwestycji wskazał również wprowadzane już regulacje tworzące elementy rynku mocy, czyli wynagradzania na różne sposoby za zdolności wytwórcze, a nie samą produkcję energii. Kolejną przesłanką jest kontrakt na

MZ: zmotywujemy specjalistów do szybkiego diagnozowania pacjentów

systemu motywacyjnego dla lekarza rodzinnego. Ten lekarz rodziny, który efektywniej diagnozuje na wczesnym etapie choroby nowotworowej swoich pacjentów jest wynagradzany finansowo" - wyjaśnił Arłukowicz. "Wprowadzamy także poradę receptową, aby pacjenci, którzy będą potrzebować tylko

KNF: duże nieprawidłowości w działalności SKOK-ów

potraktowano działaniem, które w mojej opinii miało charakter próby zabójstwa" - dodał. Szef KNF zaznaczył też, że w części kas przejmowano rozwiązania z systemu bankowego, ale dotyczyły one np. sposobu wynagradzania władz, albo zawierania kontraktów menadżerskich. Ujawnił, że średnie wynagrodzenie

Trwają prace nad pomysłem objęcia artystów ubezpieczeniami społecznymi

. Padła propozycja powołania zespołu, który w bardziej formalny sposób zajmie się problemami z uczestnictwem w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych, jakie zgłaszają nam twórcy. W porozumieniu z Ministerstwem Kultury zaproponujemy sposób dalszych konsultacji" - powiedział PAP wiceminister

Minister sprawiedliwości o płacach sędziów

Minister powtórzył to samo, co niedawno mówił na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Sędziów "Iustitia": że nie będzie w tym roku obiecanych jeszcze przez rząd PiS podwyżek, ale gotów jest pracować nad zmianą systemu wynagradzania sędziów. Tymczasem wśród sędziów narasta sprzeciw wobec tego, że

NIK: polskie sieci przesyłowe energii elektrycznej są w dobrym stanie

zagranicznymi, inwestują w nowe technologie. PSE od dawna przygotowują się do sytuacji, gdy moc potrzebna w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) ryzykownie zbliża się do mocy dostępnej. Za ryzyko uważa się sytuację, gdy różnica między zapotrzebowaniem a dostępną mocą spada poniżej pewnej, wyznaczonej

Nauczyciele protestowali w Warszawie. Nie chcą zmian w Karcie nauczyciela

ustawie Karta nauczyciela. Chodzi m.in. o propozycję dotyczącą przyznania samorządom wpływu na awans zawodowy nauczycieli oraz o umiejscowienie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli przy samorządach. Związkowcy krytycznie oceniają także propozycje: nowego systemu wynagradzania nauczycieli

Koniec sporu w Netii

Zakończył się trwający od lutego spór zbiorowy zakładowej "Solidarności" z zarządem Netii. Wczoraj strony zawarły porozumienie. Zgodnie z nim Netia przedstawiła związkowi propozycje siatki płac, regulamin wynagradzania pracowników oraz system premiowy. Jak zaznacza Mirosław Godlewski

Prezes KW: bez elastycznych płac polskie górnictwo upadnie

tanie. "Jeżeli mamy prawo pracy, które uniemożliwia nam sterowanie zakładowymi umowami zbiorowymi czy w ogóle wynagrodzeniami (), to w istocie to bardzo duży problem. Elastyczność systemu wynagradzania, która jest związana z cenami, z funkcjonowaniem rynku, musi być ewidentnie dostępnym elementem

Tradycyjne dzienniki mają zniknąć do 2040 roku

ewolucja, będzie zapewnienie wynagrodzenia dziennikarzom. "Jak wydawcy zdobędą dochody, by zapłacić tym, którzy piszą artykuły?" - pyta Gurry, który uważa, że należy zachować "system praw autorskich jako mechanizm wynagradzania twórców, bo bez tego nie będą mieli za co żyć".

Będzie nowa ustawa o pracownikach samorządowych

, wprowadza też obowiązkową służbę przygotowawczą wzorowaną na istniejącej w Służbie Cywilnej. Nowy pracownik będzie musiał odbyć serię szkoleń zakończonych egzaminem. Rząd zamierza też wprowadzić nowy system wynagradzania. Premier określałby jedynie minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie ustala

KNF ostro krytykuje SKOK-i za fatalne zarządzanie. "Koszty upadłości kas ponosi sektor publiczny"

historii nadzoru finansowego w Polsce, ażeby wysokiego funkcjonariusza politycznego potraktowano działaniem, które w mojej opinii miało charakter próby zabójstwa - dodał. Rozwiązania z banków? Tak, wynagrodzenia Szef KNF zaznaczył też, że w części kas przejmowano rozwiązania z systemu bankowego, ale

Komisja Europejska chce wzmocnić ochronę własności intelektualnej w UE

internecie praw własności intelektualnej. Plan zakłada też pomoc dla małych przedsiębiorstw w bardziej skutecznym egzekwowaniu ich praw własności intelektualnej poprzez poprawienie procedur sądowych. Komisja zapowiedziała m.in. przeanalizowanie krajowych systemów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

Komentuje Robert Gwiazdowski, ekspert podatkowy Centrum im. Adama Smitha

Poborcy podatkowi powinni być dobrze wynagradzani. Uważam jednak, że koszmarnym nieporozumieniem było wprowadzenie prowizyjnego systemu ich wynagradzania. Przy tak skomplikowanym systemie podatkowym jak nasz znalezienie haka na podatnika nie jest specjalnym problemem, a jeśli od tego zależy

Spadek na giełdzie? "Przyczyną jest m.in. wypowiedź Kaczyńskiego"

W trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy Jarosław Kaczyński stwierdził, że polski biznes jest przystanią dla ludzi dawnego systemu. Według niego nieinnowacyjni przedsiębiorcy wykorzystują swoich pracowników. - Czy chcemy, żeby społeczeństwo zostało podzielone na niewielką grupę beneficjentów

Sejm.Kluby podzielone ws. wynagrodzeń chorobowych sędziów i prokuratorów

prokuratora, atakiem na niego. Podobnie jak w powszechnym systemie ubezpieczeń 100 proc. wynagrodzenia będzie się też należeć, gdy zwolnienie lekarskie wynika z tego, że sędzia lub prokurator jest w ciąży. Sprawozdawca komisji sprawiedliwości i praw człowieka Czesław Gluza podkreślał podczas środowej debaty

MSW i RPO: problem ze społecznym przyzwoleniem na jazdę po pijanemu

dwudziestokrotnie" - podkreśliła. Lipowicz postuluje zmiany w prawie, gruntowną reformę systemu powoływania biegłych. "Mamy kompletny chaos systemu i źle wynagradzanych biegłych" - powiedziała. Na koniec stycznia Sienkiewicz zapowiedział skierowanie do Rady Ministrów projektu reformy służb

W porozumieniu - m.in. powstanie Nowej Kompanii Węglowej

tutaj może być dla niektórych pracowników sytuacja trudna i mówię to odpowiedzialnie" - dodał. "Nie mówię o tym, że będą zwalniani, ale być może diametralnie trzeba będzie zmienić w stosunku pracowników administracji system wynagradzania () Jeżeli będzie dobra sytuacja na rynku, jeżeli to

Rząd: 2,3 mld zł dla KW na zamknięcie 4 kopalni, odprawy i urlopy

systemu wynagradzania - z częścią stałą i zmienną, uzależniona od wyników. Natomiast cztery trwale nierentowne kopalnie mają trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w celu wygaszenia działalności. Jedna kopalnia ma zostać kupiona bezpośrednio przez Węglokoks. Samo wydzielenie nierentownych aktywów

Łódzkie. Raport NIK o spółkach komunalnych

jednolitych zasad wynagradzania członków rad nadzorczych. Błędnie ustalano wysokość wynagrodzeń członków zarządu i rad nadzorczych, choć nie przekraczano maksymalnych kwot zapisanych w ustawie kominowej. Tylko w dwóch łódzkich spółkach - w ZWiK oraz w ZDiI - naruszono ustawę kominową i przekroczono

Wielkie linie lotnicze zwalniają. 13 tys. pracowników na bruk

pilotów. To ma pozwolić na zmniejszenie wydatków o 2 mld dolarów i zwiększenie dochody o 1 mld dolarów rocznie. Ma też się zmienić system wynagradzania pracowników, niektóre przywileje emerytalne czeka likwidacja. Zmienione mają być też zasady leasingu samolotów a z eksploatacji wycofane będą najstarsze

PGE prezentuje warunki rentowności nowych bloków w Elektrowni Opole

sprawę, że obecny model rynku energii nie sprzyja budowie nowych elektrowni i trwają poszukiwania środków zaradczych. Szereg krajów UE wdrożyło, wdraża albo poważnie dyskutuje o różnych elementach tzw. rynku mocy, czyli wynagradzania za posiadanie zdolności wytwórczych energii, a nie jedynie za jej

PGE prezentuje warunki rentowności nowych bloków w Elektrowni Opole

zdaje sobie już sprawę, że obecny model rynku energii nie sprzyja budowie nowych elektrowni i trwają poszukiwania środków zaradczych. Szereg krajów UE wdrożyło, wdraża albo poważnie dyskutuje o różnych elementach tzw. rynku mocy, czyli wynagradzania za posiadanie zdolności wytwórczych energii, a nie

Niemiecka prasa: Zarabiają ponad 5 tys. euro netto i chcą strajkować

"Stuttgarter Zeitung" pisze: "Zamiast tracić energię w niegodnej walce o realizację żądań ekonomicznych, lekarze powinni zacząć dyskutować na temat niesprawiedliwego wewnętrznego podziału środków finansowych. System honorariów jest tak kompleksowy, że radzi sobie z nim tylko garstka

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

pracowników bez 20-letniego stażu. To byłoby niesprawiedliwe i nie możemy się na to zgodzić" - uważa Smyk. Zarząd MPK proponuje wdrożenie nowego systemu wynagradzania - TURBO. Dzięki temu podniesiono by płace pracownikom najmniej zarabiającym, a reszcie zagwarantowano pensje uwzględniające wypracowany

Hołdys u Lisa: Jestem chyba jedyny w Polsce, który broni umowy ACTA

- powiedział."Twórca nie pobiera z kosmosu"Hołdys spierał się z argumentami przeciwników ACTA. - To jest takie rozumienie, że twórca nie tworzy, on pobiera z kosmosu, więc właściwie rzeczywiście system wynagradzania powinni ustalić inni, a nie on. To znaczy, szewc będzie mówił, ile za naprawę butów

Radziwiłł: koszt wyższych ulg na dzieci relatywnie niski wobec korzyści

pracownik dostaje netto. O ile w przypadku średnio zarabiających Polska niespecjalnie odbiega pod tym względem od średniej w OECD, o tyle w przypadku najniżej wynagradzanych pracowników klin ten stanowi znaczną część wynagrodzenia. "Tymczasem dla ludzi najmniej zarabiających dodatkowy dochód w

Jest porozumienie ws. górnictwa. Związkowcy w szampańskich nastrojach, premier: To dobry kompromis

zmienić system wynagradzania- mówi. W treści porozumienia znalazł się także zapis, że ruch Bobrek zostanie sprzedany spółce Węglokoks-Kraj. SZCZEGÓŁY POROZUMIENIA RZĄDU I GÓRNIKÓW »> Grzesik: To jest nasze wspólne zwycięstwo - To dla nas wielkie wydarzenie, dziękuję ludziom, strajkującym na dole

Wydłużenie wieku emerytalnego? "Rządzący nie wiedzą, jak ludzie w Polsce pracują"

debatach o propozycji rządu przewija się dodatkowo ten motyw, że rządzący nie wiedzą, jak ludzie pracują - zauważa Kubisa. Czyli? - Rząd przykłada miarę swoich doświadczeń zawodowych - że pracują umysłowo, są dobrze wynagradzani i ich praca niezbyt obciąża organizm - do tego, jaka jest rzeczywistość tych

Raport: chorzy na cukrzycę w Polsce za często leczeni w szpitalach

;Nasz system ochrony zdrowia - w porównaniu z systemami w innych krajach Europy - cechuje to, że najwięcej wydajemy na leczenie szpitalne. I jest to bardzo niepokojąca tendencja dotycząca wielu dziedzin medycyny" - ocenił dr Gryglewicz. Prof. Czupryniak podkreślił, że wszędzie na świecie odchodzi

Senat. Komisja nie poparła poprawek PiS ws. bezpłatnych podręczników

05.03. Warszawa (PAP) - Poprawki PiS zgłoszone do nowelizacji ustawy o systemie oświaty nie otrzymały w środę poparcia senackiej komisji edukacji. Zakładały m.in. że minister edukacji wydawałby rozporządzenie określające warunki jakie muszą spełniać bezpłatne podręczniki dla uczniów. Senacka

Nie ma zgody co do limitów na bonusy bankowców

- Powinniśmy znaleźć nowe zasady wynagradzania w sektorze finansowym, nie tylko z powodów moralnych. Musimy uniknąć sytuacji, w której osoby podejmują ryzyko dla własnych korzyści, a narażają przy tym na niebezpieczeństwo cały system finansowy - powiedział w środę w amerykańskiej telewizji PBS szef

Debata z minister edukacji m.in. o gimnazjach i płacach nauczycieli

ten system wynagradzania nauczycieli jeszcze bardziej motywującym. Systematyczny wzrost wynagrodzenia następuje" - mówiła. Pytana o koszty podręczników szkolnych minister wyjaśniła, że rodzice mają możliwość uzyskania dofinansowania w szkołach. "Apeluję do dyrektorów, by objęli tym programem

US Open: Rekordowa pula nagród

Na zwycięzców rywalizacji w singlu - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - czekać będzie w Nowym Jorku 1,6 miliona dolarów oraz nowy tegoroczny model samochodu Lexus IS Convertible. Równouprawnienie w sposobie wynagradzania w US Open będzie stosowane już po raz 37., bowiem właśnie amerykańska federacja

Debata w Katowicach: rynek energii będzie coraz bardziej regulowany

rynku hurtowego energii elektrycznej i gazu. "Idziemy w stronę bardzo ścisłego nadzoru i jeszcze większej, a nie mniejszej regulacji" - wskazał prawnik. Jego zdaniem będzie to dotyczyło również ewentualnego rynku mocy, czyli mechanizmu wynagradzania firm energetycznych za dostępność mocy

KNF: duże nieprawidłowości w działalności SKOK-ów

kogoś wyeliminować na kilkanaście miesięcy, nie robiłby tego, co zrobił panu Kwaśniakowi" - relacjonował Jakubiak. Szef KNF zaznaczył też, że w części kas przejmowano rozwiązania z systemu bankowego, ale dotyczyły one np. sposobu wynagradzania władz albo zawierania kontraktów menadżerskich

Badanie: potrzebna poprawa współpracy podstawowej i specjalistycznej opieki

. Zwrócił także uwagę na system wynagradzania w POZ. Z zaprezentowanych na kongresie danych wynika, że od 1995 roku wydatki na ochronę zdrowia w Polsce rosły; w 1995 roku było to 4,5 proc. PKB; w 2000 - 5,5 proc. PKB; w 2005 - 6,2 PKB; w 2009 - 6,4 PKB; odpowiednią średnią europejską jest 8,8 proc. W ciągu

Wziątek apeluje o porozumienie ws. emerytur mundurowych

. Jego zdaniem, jeśli mówimy o bezpieczeństwie funkcjonariuszy, trzeba zagwarantować trzy rzeczy: odpowiednie warunki służby, właściwy poziom wynagradzania oraz odpowiednie emerytury. "Ten trzeci aspekt budzi największy niepokój, może powodować, że za chwilę duża rzesza funkcjonariuszy

Mają dość prywatnej poczty. Dorobią i sami rozniosą listy

, zwłaszcza w obszarze dostępności placówek, zmiany systemowej rynku pocztowego w Polsce, jak również innowacyjnych rozwiązań. W szczególności podkreślić należy nowoczesne systemy informatyczne, które w istotny sposób mogą usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości i przyspieszyć przebieg postępowań sądowych

"Na luksus Północy pracują niewolnicy z Południa"

punktu widzenia ludzkości w Polsce żyjemy w luksusie. I na ten luksus pracują niewolnicy lub bardzo słabo wynagradzane osoby gdzieś na Południu - dodaje. Cibor ma jednak nadzieję, że doszliśmy do pewnego punktu kulminacyjnego: - Ta sprężyna powinna zacząć się luzować - uważa. Można kupować "fair

Nowak o nauczycielach: Proponowana podwyżka to maksimum

Dziś w Warszawie odbędzie demonstracja pracowników oświaty. ZNP domaga się między innymi podwyżek wynagrodzeń, utrzymania korzystnych uprawnień emerytalnych, odstąpienia MEN-u od planów decentralizacji systemu wynagradzania wszystkich nauczycieli i wycofania się z pomysłu bonu oświatowego

"Oburza się pan teraz na premie? Przecież kiedy pojawiła się ta informacja, siedział pan tu, w studiu. I się nie bulwersował..."

posłem? - przerwała Palikotowi Paradowska. - Nie wiedział pan nigdy, że to jest system wynagradzania tzw. erki (najważniejszych osób w państwie) i wchodzą tu w grę dwie ustawy, które ustanawiają normalny fundusz nagród w wysokości odpisu 8,5 proc.? Pan o tym nie wiedział? - pytała Paradowska

Sarkozy i Merkel przedstawiają wspólne stanowisko na G20

Prezydent Francji Nicolas Sarkozy na wspólnej konferencji prasowej w Londynie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel powiedział, iż nowa regulacja światowego systemu finansowego nie jest "pustym hasłem", lecz "zasadniczym celem", który Francja i Niemcy chcą osiągnąć podczas

Borusewicz też przyznał sobie premię. 50 tysięcy. "Moi wicemarszałkowie zarabiają nieraz mniej od dyrektorów"

postawiona na głowie. Jak widzę tę nagonkę na panią marszałek Kopacz, to wygląda tak jakby zamordowała swoje dzieci. Jakieś proporcje są potrzebne - komentował Borusewicz. - Czy pan będzie chciał zmienić ten system? - pytał Żakowski. - Uważam, że ten system jest chory. Staram się go zmienić w tym zakresie, w

W.Brytania.Minister chce ukrócić płacowe ekscesy korporacji

niewielki wpływ na ich ograniczanie. Minister liczy, że dzięki tym rozwiązaniom opinia publiczna będzie mogła sobie wyrobić opinię, czy zarobki szefów dużych korporacji są uzasadnione. "Chcemy, by sukces w biznesie był odpowiednio wynagradzany (...). To, czego nie chcemy, to nagradzanie niepowodzeń. W

Oficjalne "prezenty" dla lekarzy w Kamieniu Pomorskim

kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. - W grę wchodzi tylko dobra wola pacjentów, nie ma żadnego przymusu wykupienia cegiełek - mówi Aneta Bawiec, rzeczniczka EMC. - Wprowadziliśmy ten system dla przejrzystości stosunków między pacjentami a personelem. Po co pacjenci mają kupować kwiaty albo czekoladki

Badanie: potrzebna poprawa współpracy podstawowej i specjalistycznej opieki

-Ćwirko, wiceprezes KLR prof. Adam Windak, b. prezes KLR Tomasz Tomasik. Wienke Boerma z Instytutu Badań nad Ochroną Zdrowia w Holandii (Netherlands Institute for Health Services Research) zaznaczył, że POZ to jeden z najważniejszych elementów, jaki wpływa na cały system ochrony zdrowia. "Sposób

Unia Europejska chce obciąć rozbuchane premie dla bankowców

jedną z przyczyn kryzysu były coraz mniej odpowiedzialne działania wielu banków, bo ich systemy premiowania wynagradzały pracowników gotowych do ryzykowania nie swoimi pieniędzmi. - Nie możemy dopuścić do powtórzenia tego skandalu - mówił w czwartek Reinfeld.Przywódcy UE sugerowali wczoraj, że należy

Lekarze: daliście górnikom wcześniejsze emerytury, płaćcie nam więcej

wejdzie w życie, uspokajam jednak, że resort poważnie przymierza się do zmian w systemie wynagradzania lekarzy.W Czechach rząd dba o lekarzyCzeski rząd po wejściu do UE, w obawie przed odpływem lekarzy, podniósł im znacznie pensje. W 1995 r. zarabiali 160 proc. średniej krajowej, dziś - ponad 230 proc. Od

Komisja skarbu chce odrzucenia weta prezydenta ws. ustawy kominowej

znajdują mojej akceptacji regulacje dotyczące nowych zasad wynagradzania w spółkach publicznych" - czytamy w uzasadnieniu L. Kaczyńskiego. Prezydent sprzeciwia się temu, aby nowelizacja dotyczyła systemu wynagradzania wyłącznie kadry zarządzającej. "W systemie społecznej gospodarki rynkowej

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2014 - podała spółka w komunikacie. - Zarząd Bogdanki rozpocznie wkrótce rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie układu zbiorowego, chce m.in. uprościć system wynagradzania - poinformował prezes spółki, Zbigniew Stopa. - Bogdanka szacuje, że jej wydobycie netto węgla

Debata z minister edukacji m.in. o gimnazjach i płacach nauczycieli

tych malych dzieci z miałych miast i wsi" - powiedziała z kolei Domeradzka. W odpowiedzi na pytanie internauty o zwiększenie nakładów na edukację i podwyżki nauczycieli, Hall podkreśliła, że nakłady na edukację rosną. "Pracujemy nad tym, jak uczynić ten system wynagradzania nauczycieli

Rząd proponuje: podwyżka dla nauczycieli - dwa razy po 5 procent

stopniach awansu. Zgodnie z propozycją, nauczyciel kontraktowy otrzyma 120 proc. kwoty bazowej, mianowany - 145 proc., dyplomowany - 180 proc.Jak mówił Boni, wzrost wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku ma nastąpić w styczniu i we wrześniu. - Przy nowym modelu wynagradzania wzrost o 5 proc. da duży

Nauczyciele: Możemy pracować więcej, ale za godziwe pieniądze

egzaminatorów. Potem w Sejmie związkowcy wręczyli marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu projekt ustawy o finansowaniu przedszkoli.Kilka dni temu Hall zapowiedziała też na przyszły rok rewolucję w systemie wynagradzania w oświacie. Teraz nauczycielskie zarobki określa sztywno ustawa "Karta nauczyciela"

Będą kolejne "dni bez wokandy"

domagają się od rządu zmiany systemu wynagradzania i podniesienia płac. Jak podkreślają, projekt podwyżki, ogłoszony we wrześniu przez ministra sprawiedliwości, nie spełnia ich oczekiwań ze względów merytorycznych, jak i formalnych.

USA: "Płacowy car" działa, cięcia wynagrodzeń mogą sięgnąć nawet 90 proc.

swoim najlepszym pracownikom wysokich premii. Ten system wynagradzania, zachęcający bankowców do podejmowania dużego ryzyka, uważa się za jedno ze źródeł kryzysu.

Twórca Megaupload wyszedł za kaucją. Nie może używać internetu i latać helikopterem

. Na dodatek jego twórcy nie dość, że zmniejszali dochody właścicieli praw autorskich do umieszczonych w serwisie plików, to jeszcze sami na tym zarabiali. Opracowali system ściągania opłat od użytkowników, wynagradzali też tych najaktywniejszych.Koniec Megaupload. Kim Dotcom w areszcieMegaupload

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kadry, Płace i ZUS PRO

różnych systemach wynagradzania. Dodatkowo pozwala prowadzić pełną ewidencję pracowników od kadr po rozliczenia z Urzędem Skarbowym czy ZUSem.

Kadry, Płace i ZUS PRO współpracuje z programem Płatnik, poprzez automatyczne wysyłanie raportów. Pozwala również generować raporty dla GUS.

Bulletstorm

, co prowadzi do rozbicia się bohaterów na nieprzyjaznej dla nikogo planety Stygii.

Bulletstorm wyróżnia zastosowany w nim specjalny system punktów, które wynagradzają gracza za jak najbardziej wymyślne zabójstwo przeciwników. Tak zwane superstrzały są główną machiną napędzającą grę

Bulletstorm spolszczenie

mordował postanawia dopaść i zabić Generała, co prowadzi do rozbicia się bohaterów na nieprzyjaznej dla nikogo planety Stygii.

Bulletstorm wyróżnia zastosowany w nim specjalny system punktów, które wynagradzają gracza za jak najbardziej wymyślne zabójstwo przeciwników. Tak zwane

Bulletstorm

Konfederacji, której dowodzi Generał Sarrano. Kiedy Hunt dowiaduje się o niewinności osób które jego oddział mordował postanawia dopaść i zabić Generała, co prowadzi do rozbicia się bohaterów na nieprzyjaznej dla nikogo planety Stygii.

Bulletstorm wyróżnia zastosowany w nim specjalny system punktów

Centesimus annus

okoliczności w jakich powstała. Przypomina narastające sprzeczności klasowe, akceptację własności (krytyka marksizmu), konieczność godnego wynagradzania i - co oczywiste - prawo do nieskrępowanego wykonywania obowiązków religijnych.W rozdziale II sytuacja opisana w Rerum novarum zostaje porównana do sytuacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

wielu prostych, łatwych do opanowania prac, struktury organizacyjne, stały czas pracy, wartościowanie pracy, koszty pracy, stosunki pracy, wynagradzanie na podstawie czasu pracy, ocenianie przez przełożonego; Era postindustrialna – okres pracy zespołowej i samopomocy – elastyczne systemy produkcji

Komputerowa gra fabularna

pozwala na nauczenie się kolejnych w danej gałęzi drzewa.Używane są trzy systemy wynagradzania postaci za wykonywanie stawianych jej zadań: system doświadczenia, system treningu oraz system punktów umiejętności, także znany jako „system wolny od poziomów”): system doświadczenia

Królestwo Paganu

jak dotąd dowody istnienia cywilizacji sięgają 11 000 r. przed Chr.. Dane z wykopalisk archeologicznych wskazują, że już w II w. przed Chr. Pyu wybudowali systemy nawadniania wzdłuż mniejszych rzek środkowej i północnej części zlewiska Irawadi oraz założyli jedne z najwcześniejszych w Azji Południowo

Historia myśli politycznej

cudzej własności, obowiązek wynagradzania szkód, obowiązek dotrzymywania umów i obowiązek ponoszenia kary za popełnione przestępstwa.Odróżniał wojny sprawiedliwe od niesprawiedliwych. Sympatyzował z władzą absolutną. W państwie widział dzieło kontraktu. Utylitaryzm i demokracja w ujęciu SpinozyU podstaw

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.