systemy wynagradzania

PAP

Minister edukacji: większe wynagrodzenia dla lepszych nauczycieli

Minister edukacji: większe wynagrodzenia dla lepszych nauczycieli

Lepsi nauczyciele powinni zarabiać więcej - stwierdziła minister edukacji Katarzyna Hall podczas telewizyjnej dyskusji na temat czasu pracy nauczycieli, systemu ich wynagradzania i ewentualnych przyszłych zmian w Karcie Nauczyciela.

OZZL: przepracowani lekarze to realny problem

Przepracowanie lekarzy jest realnym problemem - zaznacza w oświadczeniu przesłanym w piątek PAP Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Jako główne przyczyny wymienia niedobór medyków, system wynagradzania lekarzy oraz nieprzestrzeganie unijnej dyrektywy o czasie pracy.

"GP": Urzędnicy nie dostają podwyżek i odchodzą

System wynagradzania administracji jest nieefektywny. Za mało zarabiają ci, od których najwięcej zależy, pisze "Gazeta Prawna".

Pielęgniarki: to chory system wynagrodzeń

Pielęgniarki: to chory system wynagrodzeń

System wynagradzania pielęgniarek i położnych jest chory - pisze w specjalnej odezwie, skierowanej do marszałka, wojewody i prezydenta, Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych. Wczoraj obradowała izba pielęgniarek i położnych, dziś kolej na związki zawodowe. Wszystkie organizacje

Szef MSWiA o priorytetach resortu

Zmiany w systemie wynagradzania policjantów, wzrost liczby funkcjonariuszy na ulicach, zwiększenie roli dzielnicowych, wzmocnienie współpracy policji, straży granicznej i prokuratury oraz lepsze wyposażenie w sprzęt - to niektóre z priorytetów resortu spraw wewnętrznych i administracji

Fedak: jeszcze w kwietniu założenia emerytur pomostowych

Jeszcze w tym miesiącu przedstawimy założenia i propozycje w sprawie emerytur pomostowych, wraz z pakietem innych rozwiązań dotyczących m.in. systemu wynagradzania, a także programu "50+" - zapowiedziała minister pracy i polityki socjalnej Jolanta Fedak. Fedak oraz wicepremier i

Kaczmarek daje policjantom podwyżkę

, popierający protest. Powód - nowy system podwyżek w policji ograniczający się do nagród motywacyjnych przyznawanych przez przełożonych. To pomysł lansowany przez byłego szefa resortu Ludwika Dorna i poprzedniego komendanta głównego Marka Bieńkowskiego (obaj w lutym podali się do dymisji). W poniedziałek na

ZNP proponuje umowę społeczną ws. edukacji

Jak mówił we wtorek podczas konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz, związkowi zależy na unowocześnieniu systemu edukacji, wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci oraz podniesieniu prestiżu zawodowego i płac nauczycieli (o 50 proc.).Broniarz zapowiedział wystosowanie listu w tej sprawie do

MEN: W tym tygodniu projekt nowelizacji ustaw

MEN: W tym tygodniu projekt nowelizacji ustaw

Jak poinformowała minister edukacji Katarzyna Hall na poniedziałkowej konferencji prasowej, zgodnie z projektem, obniżenie wieku obowiązku szkolnego, które ma nastąpić od września 2009, ma być rozłożone na trzy lata; w tym czasie do pierwszej klasy szkół podstawowych będą trafiały dzieci z dwóch róż

Sędziowie też chcą podwyżek

Sędziowie też chcą podwyżek

sądach. Swojego poparcia dla sędziów mogą udzielać także adwokaci, radcy prawni czy notariusze. Sprawa rozbija się o zmianę modelu wynagradzania sędziów i o zwiększenie kwoty bazowej, na podstawie której wyliczane są ich pensje. Dzisiaj ta kwota ustalana jest przez prezydenta. - To kwota oderwana od

Poczta Polska: jest szansa na porozumienie ws. płac pracowników

systemu wynagradzania, które ci zgłosili podczas spotkań oraz na forum intranetowym. Dodał, że "strona związkowa zaproponowała, by jej projektem do negocjacji była kompilacja wypowiedzianego w lipcu układu zbiorowego oraz rozwiązań dotyczących m.in. wynagrodzenia prowizyjnego, których nie udało się

Poczta Polska: jest szansa na porozumienie ws. płac pracowników

zawodowym uwagi pracowników do projektu nowego systemu wynagradzania, które ci zgłosili podczas spotkań oraz na forum intranetowym. Dodał, że "strona związkowa zaproponowała, by jej projektem do negocjacji była kompilacja wypowiedzianego w lipcu układu zbiorowego oraz rozwiązań dotyczących m.in

W czwartek władze Poczty Polskiej spotkają się ze związkami ws. płac

w Poczcie Polskiej rozmawiamy od kilku lat, zakładam, że skłonność do osiągnięcia korzystnych rozwiązań pojawi się w perspektywie najbliższych kilkunastu tygodni. Takie jest moje oczekiwanie" - dodał. Poczta Polska chce uporządkować system wynagradzania pracowników. W lipcu tego roku złożyła

Solska: Chcemy kompetentnych u władzy, ale nie zamierzamy im płacić

Solska: Chcemy kompetentnych u władzy, ale nie zamierzamy im płacić

, czego oczekujemy od władzy, albo też nasze oczekiwania są ze sobą sprzeczne" - wskazuje publicystka. Władza wciąż kusi. Choć nie wszystkich "Chcemy, żeby władzę sprawowały osoby kompetentne, ale wynagradzać ich za to stosownie nie zamierzamy" - wskazuje Solska. Zauważa, że premier czy

Około 1,5 tysiąca pracowników Poczty Polskiej manifestuje przed MAC

. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Od 2015 r. pracodawca chce wprowadzić nowy regulamin wynagradzania. Jak przekonują związkowcy firma zaoszczędziła już na pracownikach ok. 250 mln zł rocznie, mimo to zarząd wprowadził kolejne tury programu dobrowolnych odejść. Pocztowcy przekonują, że rocznie z pocztą

Około 1,5 tys. pracowników Poczty Polskiej protestowało przed MAC

zaznaczył, że spółka prowadzi dialog z organizacjami związkowymi w sprawie nowego systemu wynagradzania. Jak dodał, poprzednie rozwiązania weszły w życie cztery lata temu i "nie uwzględniały wynagradzania pracowników za efekty". Podkreślił, że obecne zmiany wymusza otoczenie rynkowe, które narzuca

Prezes ZNP: Praca nauczyciela nie przestanie mieć kluczowego znaczenia

kluczowe, bowiem system edukacji jest tak dobry, jak dobrzy są jego nauczyciele" - dodał prezes ZNP. Życzył nauczycielom, by ich praca była należycie oceniana i wynagradzana, aby trud, który wkładają w kształcenie był doceniany, a ich zawód cieszył się społecznym uznaniem i szacunkiem. Dzień

W. Brytania. Ofgem: mniejsze ryzyko niedoboru energii na rynku

firmy National Grid (operator sieci energetycznej) i własnych analiz Ofgemu. W tym i zeszłym roku Ofgem nadał National Grid nowe uprawnienia w zakresie regulowania sytuacji na rynku popytu i podaży (m.in. możliwość wynagradzania dużych odbiorców, gotowych ograniczyć swoje zużycie w krytycznych

Koniec trzynastek i nagród - rząd planuje rewolucję w systemie płac urzędników

Koniec trzynastek i nagród - rząd planuje rewolucję w systemie płac urzędników

Jak czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej", reforma obejmie na początku 122 tys. członków korpusu służby cywilnej. Całkowicie ma zostać zmieniony system wynagradzania pracowników i urzędników mianowanych administracji rządowej. I chociaż budżet roczny na wynagrodzenia w wysokości 7 mld zł

Niemcy: większa integracja rynku energii UE poprawi konkurencyjność

Głównym tematem rozmów na spotkaniu były perspektywy wprowadzenia tzw. rynku mocy - czyli wynagradzania za trzymanie w dyspozycji zdolności do wytwarzania energii elektrycznej, a nie za samą jej produkcję. Rozwiązania takie planują wprowadzić m.in. Niemcy, Francja, Wlk. Brytania, a pewne elementy

Zjazd Solidarności przyjął program związku na najbliższe lata

oszczędności nie tylko zepchnie kolejne grupy społeczne w sferę ubóstwa, ale także uniemożliwi właściwe wykorzystanie środków europejskich". Związkowcy podkreślili w programie, że tylko bezpieczna i właściwie wynagradzana praca może się stać podstawą realnej gospodarki i długofalowego rozwoju kraju

Prezes Poczty Polskiej: największe wyzwanie to wejście spółki na GPW

negocjować zmiany w wynagrodzeniach. Co im władze Poczty Polskiej zaproponują? J.J.: Wierzę, że wszystkie organizacje związkowe przystąpią do rokowań układowych. Rozmowy rozpoczynamy w pierwszej dekadzie września. Chcemy uporządkować system wynagradzania pracowników tak, by do wynagrodzenia zasadniczego

Producenci: ceny smartfonów i tabletów mogą wzrosnąć nawet o 8 proc.

funkcjonującego systemu przekazywania pieniędzy ze źródła do artystów". W jego ocenie nowe opłaty "nie naprawią problemów, które mamy". Zauważył, że resort nie jest przeciwny funkcjonowaniu opłat reprograficznych jako jednego z modeli wynagradzania artystów, ale "trzeba się nad nim kompleksowo

NIK: polskie sieci przesyłowe energii elektrycznej są w dobrym stanie

zagranicznymi, inwestują w nowe technologie. PSE od dawna przygotowują się do sytuacji, gdy moc potrzebna w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) ryzykownie zbliża się do mocy dostępnej. Za ryzyko uważa się sytuację, gdy różnica między zapotrzebowaniem a dostępną mocą spada poniżej pewnej, wyznaczonej

Nauczyciele protestowali w Warszawie. Nie chcą zmian w Karcie nauczyciela

ustawie Karta nauczyciela. Chodzi m.in. o propozycję dotyczącą przyznania samorządom wpływu na awans zawodowy nauczycieli oraz o umiejscowienie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli przy samorządach. Związkowcy krytycznie oceniają także propozycje: nowego systemu wynagradzania nauczycieli

Minister sprawiedliwości o płacach sędziów

Minister powtórzył to samo, co niedawno mówił na spotkaniu ze Stowarzyszeniem Sędziów "Iustitia": że nie będzie w tym roku obiecanych jeszcze przez rząd PiS podwyżek, ale gotów jest pracować nad zmianą systemu wynagradzania sędziów. Tymczasem wśród sędziów narasta sprzeciw wobec tego, że

Komisja Europejska chce wzmocnić ochronę własności intelektualnej w UE

internecie praw własności intelektualnej. Plan zakłada też pomoc dla małych przedsiębiorstw w bardziej skutecznym egzekwowaniu ich praw własności intelektualnej poprzez poprawienie procedur sądowych. Komisja zapowiedziała m.in. przeanalizowanie krajowych systemów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw

Projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim trafił do konsultacji

Projekt nowelizacji dotyczy też wynagradzania twórców, których książki wypożyczane są przez biblioteki publiczne oraz dozwolonego użytku publicznego, w tym prawa do cytatu - mówi w rozmowie z PAP Karol Kościński, pełniący funkcję dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w MKiDN

Tradycyjne dzienniki mają zniknąć do 2040 roku

ewolucja, będzie zapewnienie wynagrodzenia dziennikarzom. "Jak wydawcy zdobędą dochody, by zapłacić tym, którzy piszą artykuły?" - pyta Gurry, który uważa, że należy zachować "system praw autorskich jako mechanizm wynagradzania twórców, bo bez tego nie będą mieli za co żyć".

Koniec sporu w Netii

Zakończył się trwający od lutego spór zbiorowy zakładowej "Solidarności" z zarządem Netii. Wczoraj strony zawarły porozumienie. Zgodnie z nim Netia przedstawiła związkowi propozycje siatki płac, regulamin wynagradzania pracowników oraz system premiowy. Jak zaznacza Mirosław Godlewski

Spadek na giełdzie? "Przyczyną jest m.in. wypowiedź Kaczyńskiego"

W trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy Jarosław Kaczyński stwierdził, że polski biznes jest przystanią dla ludzi dawnego systemu. Według niego nieinnowacyjni przedsiębiorcy wykorzystują swoich pracowników. - Czy chcemy, żeby społeczeństwo zostało podzielone na niewielką grupę beneficjentów

Będzie nowa ustawa o pracownikach samorządowych

, wprowadza też obowiązkową służbę przygotowawczą wzorowaną na istniejącej w Służbie Cywilnej. Nowy pracownik będzie musiał odbyć serię szkoleń zakończonych egzaminem. Rząd zamierza też wprowadzić nowy system wynagradzania. Premier określałby jedynie minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie ustala

Komentuje Robert Gwiazdowski, ekspert podatkowy Centrum im. Adama Smitha

Poborcy podatkowi powinni być dobrze wynagradzani. Uważam jednak, że koszmarnym nieporozumieniem było wprowadzenie prowizyjnego systemu ich wynagradzania. Przy tak skomplikowanym systemie podatkowym jak nasz znalezienie haka na podatnika nie jest specjalnym problemem, a jeśli od tego zależy

Wielkie linie lotnicze zwalniają. 13 tys. pracowników na bruk

pilotów. To ma pozwolić na zmniejszenie wydatków o 2 mld dolarów i zwiększenie dochody o 1 mld dolarów rocznie. Ma też się zmienić system wynagradzania pracowników, niektóre przywileje emerytalne czeka likwidacja. Zmienione mają być też zasady leasingu samolotów a z eksploatacji wycofane będą najstarsze

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

pracowników bez 20-letniego stażu. To byłoby niesprawiedliwe i nie możemy się na to zgodzić" - uważa Smyk. Zarząd MPK proponuje wdrożenie nowego systemu wynagradzania - TURBO. Dzięki temu podniesiono by płace pracownikom najmniej zarabiającym, a reszcie zagwarantowano pensje uwzględniające wypracowany

Radziwiłł: koszt wyższych ulg na dzieci relatywnie niski wobec korzyści

pracownik dostaje netto. O ile w przypadku średnio zarabiających Polska niespecjalnie odbiega pod tym względem od średniej w OECD, o tyle w przypadku najniżej wynagradzanych pracowników klin ten stanowi znaczną część wynagrodzenia. "Tymczasem dla ludzi najmniej zarabiających dodatkowy dochód w

Niemiecka prasa: Zarabiają ponad 5 tys. euro netto i chcą strajkować

"Stuttgarter Zeitung" pisze: "Zamiast tracić energię w niegodnej walce o realizację żądań ekonomicznych, lekarze powinni zacząć dyskutować na temat niesprawiedliwego wewnętrznego podziału środków finansowych. System honorariów jest tak kompleksowy, że radzi sobie z nim tylko garstka

Hołdys u Lisa: Jestem chyba jedyny w Polsce, który broni umowy ACTA

- powiedział."Twórca nie pobiera z kosmosu"Hołdys spierał się z argumentami przeciwników ACTA. - To jest takie rozumienie, że twórca nie tworzy, on pobiera z kosmosu, więc właściwie rzeczywiście system wynagradzania powinni ustalić inni, a nie on. To znaczy, szewc będzie mówił, ile za naprawę butów

Wydłużenie wieku emerytalnego? "Rządzący nie wiedzą, jak ludzie w Polsce pracują"

debatach o propozycji rządu przewija się dodatkowo ten motyw, że rządzący nie wiedzą, jak ludzie pracują - zauważa Kubisa. Czyli? - Rząd przykłada miarę swoich doświadczeń zawodowych - że pracują umysłowo, są dobrze wynagradzani i ich praca niezbyt obciąża organizm - do tego, jaka jest rzeczywistość tych

Debata z minister edukacji m.in. o gimnazjach i płacach nauczycieli

ten system wynagradzania nauczycieli jeszcze bardziej motywującym. Systematyczny wzrost wynagrodzenia następuje" - mówiła. Pytana o koszty podręczników szkolnych minister wyjaśniła, że rodzice mają możliwość uzyskania dofinansowania w szkołach. "Apeluję do dyrektorów, by objęli tym programem

Nie ma zgody co do limitów na bonusy bankowców

- Powinniśmy znaleźć nowe zasady wynagradzania w sektorze finansowym, nie tylko z powodów moralnych. Musimy uniknąć sytuacji, w której osoby podejmują ryzyko dla własnych korzyści, a narażają przy tym na niebezpieczeństwo cały system finansowy - powiedział w środę w amerykańskiej telewizji PBS szef

Mają dość prywatnej poczty. Dorobią i sami rozniosą listy

, zwłaszcza w obszarze dostępności placówek, zmiany systemowej rynku pocztowego w Polsce, jak również innowacyjnych rozwiązań. W szczególności podkreślić należy nowoczesne systemy informatyczne, które w istotny sposób mogą usprawnić pracę wymiaru sprawiedliwości i przyspieszyć przebieg postępowań sądowych

Badanie: potrzebna poprawa współpracy podstawowej i specjalistycznej opieki

. Zwrócił także uwagę na system wynagradzania w POZ. Z zaprezentowanych na kongresie danych wynika, że od 1995 roku wydatki na ochronę zdrowia w Polsce rosły; w 1995 roku było to 4,5 proc. PKB; w 2000 - 5,5 proc. PKB; w 2005 - 6,2 PKB; w 2009 - 6,4 PKB; odpowiednią średnią europejską jest 8,8 proc. W ciągu

US Open: Rekordowa pula nagród

Na zwycięzców rywalizacji w singlu - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - czekać będzie w Nowym Jorku 1,6 miliona dolarów oraz nowy tegoroczny model samochodu Lexus IS Convertible. Równouprawnienie w sposobie wynagradzania w US Open będzie stosowane już po raz 37., bowiem właśnie amerykańska federacja

"Na luksus Północy pracują niewolnicy z Południa"

punktu widzenia ludzkości w Polsce żyjemy w luksusie. I na ten luksus pracują niewolnicy lub bardzo słabo wynagradzane osoby gdzieś na Południu - dodaje. Cibor ma jednak nadzieję, że doszliśmy do pewnego punktu kulminacyjnego: - Ta sprężyna powinna zacząć się luzować - uważa. Można kupować "fair

Wziątek apeluje o porozumienie ws. emerytur mundurowych

. Jego zdaniem, jeśli mówimy o bezpieczeństwie funkcjonariuszy, trzeba zagwarantować trzy rzeczy: odpowiednie warunki służby, właściwy poziom wynagradzania oraz odpowiednie emerytury. "Ten trzeci aspekt budzi największy niepokój, może powodować, że za chwilę duża rzesza funkcjonariuszy

"Oburza się pan teraz na premie? Przecież kiedy pojawiła się ta informacja, siedział pan tu, w studiu. I się nie bulwersował..."

posłem? - przerwała Palikotowi Paradowska. - Nie wiedział pan nigdy, że to jest system wynagradzania tzw. erki (najważniejszych osób w państwie) i wchodzą tu w grę dwie ustawy, które ustanawiają normalny fundusz nagród w wysokości odpisu 8,5 proc.? Pan o tym nie wiedział? - pytała Paradowska

Borusewicz też przyznał sobie premię. 50 tysięcy. "Moi wicemarszałkowie zarabiają nieraz mniej od dyrektorów"

postawiona na głowie. Jak widzę tę nagonkę na panią marszałek Kopacz, to wygląda tak jakby zamordowała swoje dzieci. Jakieś proporcje są potrzebne - komentował Borusewicz. - Czy pan będzie chciał zmienić ten system? - pytał Żakowski. - Uważam, że ten system jest chory. Staram się go zmienić w tym zakresie, w

Nowak o nauczycielach: Proponowana podwyżka to maksimum

Dziś w Warszawie odbędzie demonstracja pracowników oświaty. ZNP domaga się między innymi podwyżek wynagrodzeń, utrzymania korzystnych uprawnień emerytalnych, odstąpienia MEN-u od planów decentralizacji systemu wynagradzania wszystkich nauczycieli i wycofania się z pomysłu bonu oświatowego

Sarkozy i Merkel przedstawiają wspólne stanowisko na G20

Prezydent Francji Nicolas Sarkozy na wspólnej konferencji prasowej w Londynie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel powiedział, iż nowa regulacja światowego systemu finansowego nie jest "pustym hasłem", lecz "zasadniczym celem", który Francja i Niemcy chcą osiągnąć podczas

W.Brytania.Minister chce ukrócić płacowe ekscesy korporacji

niewielki wpływ na ich ograniczanie. Minister liczy, że dzięki tym rozwiązaniom opinia publiczna będzie mogła sobie wyrobić opinię, czy zarobki szefów dużych korporacji są uzasadnione. "Chcemy, by sukces w biznesie był odpowiednio wynagradzany (...). To, czego nie chcemy, to nagradzanie niepowodzeń. W

Oficjalne "prezenty" dla lekarzy w Kamieniu Pomorskim

kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia. - W grę wchodzi tylko dobra wola pacjentów, nie ma żadnego przymusu wykupienia cegiełek - mówi Aneta Bawiec, rzeczniczka EMC. - Wprowadziliśmy ten system dla przejrzystości stosunków między pacjentami a personelem. Po co pacjenci mają kupować kwiaty albo czekoladki

Badanie: potrzebna poprawa współpracy podstawowej i specjalistycznej opieki

-Ćwirko, wiceprezes KLR prof. Adam Windak, b. prezes KLR Tomasz Tomasik. Wienke Boerma z Instytutu Badań nad Ochroną Zdrowia w Holandii (Netherlands Institute for Health Services Research) zaznaczył, że POZ to jeden z najważniejszych elementów, jaki wpływa na cały system ochrony zdrowia. "Sposób

PO chce od Religi projektu podwyżek dla lekarzy

gwarantowane tzw. ustawą 203. - Żądamy od Pana Ministra bardzo konkretnych rozwiązań, które stanowiłyby system, jeśli chodzi o wynagradzanie w sferze zdrowia - podkreśliła.

Lekarze: daliście górnikom wcześniejsze emerytury, płaćcie nam więcej

wejdzie w życie, uspokajam jednak, że resort poważnie przymierza się do zmian w systemie wynagradzania lekarzy.W Czechach rząd dba o lekarzyCzeski rząd po wejściu do UE, w obawie przed odpływem lekarzy, podniósł im znacznie pensje. W 1995 r. zarabiali 160 proc. średniej krajowej, dziś - ponad 230 proc. Od

Unia Europejska chce obciąć rozbuchane premie dla bankowców

jedną z przyczyn kryzysu były coraz mniej odpowiedzialne działania wielu banków, bo ich systemy premiowania wynagradzały pracowników gotowych do ryzykowania nie swoimi pieniędzmi. - Nie możemy dopuścić do powtórzenia tego skandalu - mówił w czwartek Reinfeld.Przywódcy UE sugerowali wczoraj, że należy

Debata z minister edukacji m.in. o gimnazjach i płacach nauczycieli

tych malych dzieci z miałych miast i wsi" - powiedziała z kolei Domeradzka. W odpowiedzi na pytanie internauty o zwiększenie nakładów na edukację i podwyżki nauczycieli, Hall podkreśliła, że nakłady na edukację rosną. "Pracujemy nad tym, jak uczynić ten system wynagradzania nauczycieli

Komisja skarbu chce odrzucenia weta prezydenta ws. ustawy kominowej

znajdują mojej akceptacji regulacje dotyczące nowych zasad wynagradzania w spółkach publicznych" - czytamy w uzasadnieniu L. Kaczyńskiego. Prezydent sprzeciwia się temu, aby nowelizacja dotyczyła systemu wynagradzania wyłącznie kadry zarządzającej. "W systemie społecznej gospodarki rynkowej

Abp Życiński krytycznie o płacach w hipermarketach

Jako "przykład formy żenującego wyzysku" określił w środę w Lublinie abp Józef Życiński system wynagrodzeń pracowników hipermarketów. Zapowiedział, że jeśli ta sytuacja się nie poprawi, będzie apelował do wiernych o bojkotowanie zakupów w hipermarketach. W hipermarketach mamy sposoby

Rząd proponuje: podwyżka dla nauczycieli - dwa razy po 5 procent

stopniach awansu. Zgodnie z propozycją, nauczyciel kontraktowy otrzyma 120 proc. kwoty bazowej, mianowany - 145 proc., dyplomowany - 180 proc.Jak mówił Boni, wzrost wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku ma nastąpić w styczniu i we wrześniu. - Przy nowym modelu wynagradzania wzrost o 5 proc. da duży

Nauczyciele: Możemy pracować więcej, ale za godziwe pieniądze

egzaminatorów. Potem w Sejmie związkowcy wręczyli marszałkowi Bronisławowi Komorowskiemu projekt ustawy o finansowaniu przedszkoli.Kilka dni temu Hall zapowiedziała też na przyszły rok rewolucję w systemie wynagradzania w oświacie. Teraz nauczycielskie zarobki określa sztywno ustawa "Karta nauczyciela"

Będą kolejne "dni bez wokandy"

domagają się od rządu zmiany systemu wynagradzania i podniesienia płac. Jak podkreślają, projekt podwyżki, ogłoszony we wrześniu przez ministra sprawiedliwości, nie spełnia ich oczekiwań ze względów merytorycznych, jak i formalnych.

Twórca Megaupload wyszedł za kaucją. Nie może używać internetu i latać helikopterem

. Na dodatek jego twórcy nie dość, że zmniejszali dochody właścicieli praw autorskich do umieszczonych w serwisie plików, to jeszcze sami na tym zarabiali. Opracowali system ściągania opłat od użytkowników, wynagradzali też tych najaktywniejszych.Koniec Megaupload. Kim Dotcom w areszcieMegaupload

USA: "Płacowy car" działa, cięcia wynagrodzeń mogą sięgnąć nawet 90 proc.

swoim najlepszym pracownikom wysokich premii. Ten system wynagradzania, zachęcający bankowców do podejmowania dużego ryzyka, uważa się za jedno ze źródeł kryzysu.

"O robieniu kariery nawet nie myślę. Zaczynam mieć dość, ale uciec też za bardzo nie ma gdzie". Cyfrowy tayloryzm - koniec ciekawych posad?

rozwoju firm oraz całej zachodniej gospodarki, która dąży do minimalizowania kosztów kadrowych. Ekspert za realizację kompleksowych zadań, a przez to i odpowiednie umiejętności, musiał być dobrze wynagradzany. Robotnicy umysłowi, bo takim mianem możemy grupę, o której rozmawiamy, wykonują jedynie element

Siatkówka. Skoki po regulaminowej drabince. Czy na MŚ ktoś przegra z premedytacją?

więcej, po każdej fazie dotychczasowy dorobek punktowy się likwiduje, wszyscy zaczynają rywalizację od zera. A wyższej pozycji w grupie regulamin nie wynagradza teoretycznie słabszymi rywalami w następnych meczach. Przeciwnie, przegrywanie się często opłaca, bo pozwala uniknąć faworytów. Wszystko przez

Geithner przedstawił plan zaostrzenia regulacji sektora finansowego

Minister skarbu USA Timothy Geithner przedstawił w czwartek w Kongresie rządowy plan zaostrzenia regulacji amerykańskiego systemu finansowego, którego kryzys w zeszłym roku zapoczątkował obecną światową recesję. Występując przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów minister powiedział

Rząd zatwierdził podwyżki dla sędziów i prokuratorów

listopada.Sędziowie domagają się od rządu zmiany systemu wynagradzania i podniesienia płac. Pod koniec września protestowali w większości województw. Odbyło się znacznie mniej rozpraw niż zwykle. Najwięcej spraw zdjęto z wokandy m.in. w województwach: małopolskim, lubelskim, opolskim i zachodniopomorskim. Minister

systemy wynagradzania

"Corriere della Sera" podkreśla, że Donald Tusk jest pierwszym w historii wolnej Polski premierem, który będzie sprawował drugi mandat i wyraża przekonanie, że wynik wyborów to jego "osobiste zwycięstwo". "To wybór kontynuacji, która wynagradza pragmatyzm koalicji"

Pocztowa kasa PiS: sąd przyznaje rację zwolnionemu

pozostaje w spółce i służy finansowaniu "osobliwych przedsięwzięć oraz wynagradzaniu pracowników spółki niezwiązanych z redakcją".3 lipca Sułek otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania terminów wypowiedzenia. W momencie otrzymania wypowiedzenia cały czas przebywał na zwolnieniu

Pocztowcy rozmawiają o podwyżkach płac

Wnuka, w Poczcie Polskiej konieczna jest zmiana systemu wynagradzania w taki sposób, żeby płace mogły być kształtowane konkurencyjnie wobec lokalnych rynków pracy.

W Polsce najwięcej zarabiają informatycy w branży farmaceutycznej

. średnia pensja administratora ds. IT wynosiła 4,2 tys. zł brutto, dyrektora ds. IT 15 tys. zł brutto, programisty 5 tys. zł brutto, a specjalisty ds. bezpieczeństwa 6,4 tys. zł brutto. Zdaniem ekspertów, rozpiętości w płacach polskich informatyków są duże, a zarobki w najlepiej wynagradzanej branży

Pracodawcy i związkowcy za likwidacją odgórnego wskaźnika wzrostu płac

Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych nie ustalili natomiast warunków, na jakich sprawa płac ma być ustalana w poszczególnych przedsiębiorstwach.Od wielkości wskaźnika wzrostu płac, zapisywanego corocznie w ustawie o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń, zależą pensje

W.Brytania - Brown: era czystego wolnego rynku minęła

kierują się oni w swym codziennym życiu. Ludzie są raczej za wynagradzaniem ciężkiej pracy, a nie za podejmowaniem ryzyka. Chcą wspierać przedsiębiorczość, a nie ekscesy. Chcą wspierać ludzi, którzy podejmują odpowiedzialność i nie uciekają przed nią" - zaznaczył. Mimo ujawnianej w sondażach przewagi

Alarmujący raport PIP o pracownikach ochrony

, wykazaną w raporcie PIP, jest zawieranie umów cywilnoprawnych w przypadkach, kiedy system świadczonej pracy powinien być uregulowany umową o pracę" - podkreślili związkowcy w komunikacie przesłanym PAP we wtorek.Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i brak dodatkowego wynagrodzenia za

ZNP proponuje partiom podpisanie porozumienia ws. statusu nauczycieli

Jak podkreślił na konferencji prasowej, w edukacji nie brakuje tematów zastępczych, które nie dotykają istoty sprawy, nie są związane z systemem oświaty, z jakością kształcenia, z przygotowaniem nauczycieli czy kwestią finansowania edukacji i wychowania przedszkolnego. "Obawiamy się, że w

Nauczyciele zamiast podwyżek dostaną...obniżki

mamy szans na prywatne praktyki, a nasz system wynagradzania jest zależny od systemu awansu - dodaje prezes Kłak. Do strajku ZNP nie planuje się natomiast przyłączać Związek Zawodowy "Solidarność" Nauczycieli, która wierzy rządowym zobowiązaniom do 10 procentowych podwyżek.

Zakłady Chemiczne "Police" chcą do 2014 r. zwolnić 20 proc. pracowników

Police.- Tym samym zarząd odchodzi od rozwiązań obecnie stosowanych w zatrudnianiu i systemie wynagradzania, nieprzystających do dzisiejszej sytuacji finansowej emitenta - dodał.Police podały, że zakładają, iż pogłębienie prowadzonej restrukturyzacji przyczyni się do zwiększenia efektywności firmy oraz

Strażnicy miejscy będą mogli legitymować uczniów

W projekcie znalazły się także zapisy dotyczące upoważnienia ministra edukacji do wydania rozporządzeń w sprawie zatrudnienia i wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli podczas egzaminów zewnętrznych, m.in. matur.Nauczyciel obowiązkowo niekaranyZgodnie z projektem, nauczyciele ubiegający się o

Raport "Zatrudnienie w Polsce 2007"

sektorze publicznym. "Mało elastyczny system wynagradzania w sektorze publicznym z jednej strony zwiększa koszty płacowe, z drugiej zaś ogranicza możliwości przyciągania do niego dobrze wykwalifikowanych kadr" - czytamy w dokumencie. Autorzy proponują większe uzależnienie systemu wynagrodzeń w

Oszczędności w sprawiedliwości - najwięcej na inwestycjach

tylko tysiączłotową podwyżkę, którą sędziowie i prokuratorzy mieli dostać od początku roku (nie dostali, ustawa ciągle jest w Sejmie). Nie powiedział natomiast, co z projektem, by od przyszłego roku zmienić cały system wynagradzania. Nie ma zapewne też co liczyć na nowe etaty dla asystentów sędziów

Poborcy podatkowi zarobią mniej

bardzo zły pomysł - twierdzi pragnący zachować anonimowość poborca zatrudniony w urzędzie skarbowym w jednym z dużych miast. I tłumaczy, że dotychczasowy system wynagradzania zachęcał do pracy, bo im więcej pieniędzy poborca ściągnął, tym wyższe wynagrodzenie otrzymywał w ramach prowizji. - Moja

Polskie szkoły za granicą bez finansowania? Wśród Polonii wrze, MEN uspokaja

nauczyciela. Nauczyciele wynagradzani są więc na takich samych zasadach, jak ci uczący w Polsce. To wszystko są koszty z budżetu państwa. Rocznie około 45 milionów złotych - dodaje Krajewska. - W szkołach społecznych, które są płatne, uczy się w tej chwili około 100 tysięcy młodych Polaków, w SPK-ach około 15

Giertych: Zrobiłem wszystko, by nauczyciele dostali podwyżki

zyskałbym więcej - dodał. Zaznaczył, że rzeczywista wysokość podwyżek poszczególnych nauczycieli zależy w dużej mierze od samorządów - jako organów prowadzących szkoły - gdyż system wynagradzania nauczycieli jest zdecentralizowany. Podwyżki dla nauczycieli Giertych zapowiedział na początku maja - zaraz

Sarkozy na prawo, socjaliści na lewo

30 propozycji. Część z nich wydaje się zaskakująca. Podczas gdy wiele krajów Europy wydłuża okres pracy, socjaliści chcą obniżyć wiek emerytalny do 60 lat, czyli cofnąć reformę, którą z trudem przepchnął niedawno Sarkozy. Jak twierdzą, system emerytalny da się utrzymać, m.in. wprowadzając składki od

Angliści uciekają ze szkół. Nie chcą uczyć za marne grosze

studentom z pierwszego roku anglistyki. ,Zarówno władze Gorzowa jak i Zielonej Góry nie zgadzają się na to, aby zrobić wyłom w systemie wynagradzania i dać anglistom wyższe zarobki. Na pierwszy rzut oka taka propozycja wydaje się niesprawiedliwa, co więcej, może skłócić środowisko nauczycielskie. Jednak z

Co rząd zrobi z protestami

wynagradzać. Bo dziś zachowania ludzi są rynkowe, ale otoczenie, w jakim pracują - nie. Trzeba sobie postawić fundamentalne pytanie: Co można zmienić, żeby premiując ludzką efektywność, wydajność, dobrą pracę, zachęcać ludzi do pracy w takich dziedzinach, jak system ochrony zdrowia i edukacja, bo nam są

Niemcy/ Bundestag uchwalił reformę służby zdrowia

. wynagrodzenia. Dobrze gospodarujące kasy mogą zwracać pacjentom część składki, jeżeli wypracują nadwyżki. Nowe przepisy przewidują większą odpowiedzialność pacjentów. Kto zaniedbuje badań profilaktycznych i zachoruje, musi liczyć się z większymi kosztami. Natomiast osoby dbające o profilaktykę będą wynagradzane

Szczyt G-20: Kryzys się kończy, ale jak uniknąć następnego?

Spotkanie w Londynie miało przetrzeć drogę przed szczytem przywódców G20, który odbędzie się 24-25 września w Pittsburghu. To na nim przywódcy największych krajów świata dojść do porozumienia jak wyprowadzić światową gospodarkę na prostą.- System finansowy wykazuje oznaki poprawy - powiedział

Mordasewicz: Wycofanie się z OFE byłoby niewybaczalnym marnotrawstwem

jeśli mają odchylenie na plus, mają jedynie znikoma premię. Dlatego praktycznie wszystkie fundusze inwestują tak samo. W nowym systemie powinniśmy zmienić system wynagradzania za zarządzanie, wprowadzić rozwiązania premiowe np. za pobicie historycznych wyników - mówił Mordasewicz.

Sikorski o polityce wschodniej: Musimy liczyć na zmiany ewolucyjne

zagranicznej - powiedział. Jak zaznaczył, chodzi o służbę lepiej niż dotychczas wynagradzaną, ale też taką, od której więcej się wymaga i oczekuje.Nowa rezydencję ambasadora w USA- Aby oczekiwaniom tym nasi dyplomaci byli w stanie sprostać, planujemy w tym roku całościową reformę systemu szkolenia kadr

Biedronka podwyższa pensje

nieopłacone nadgodziny. Zmiana systemu wynagradzania będzie kosztować JMD w tym roku 14 mln zł. Spółka do tej pory zainwestowała w Polsce 1,5 mld zł.

29. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Solidarności. "Oby przyszli posłowie i senatorowie, zamiast znów pogrążać się w niekończących się partyjnych waśniach i sporach, podjęli skuteczne działania na rzecz realizacji praw pracowniczych, bezpiecznie i godnie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego"

Rząd o programie "zero tolerancji" dla przemocy w szkołach

korzystania z oprogramowania blokującego dostęp uczniów do niewłaściwych treści w Internecie. W ubiegły piątek Sejm głosował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty. W głosowaniu odrzucona została m.in. poprawka autorstwa LPR, aby w szkołach podstawowych i gimnazjach obowiązkowe było

Szpital psychiatryczny bez dyżurnych lekarzy

, pomimo tego, że postulaty lekarzy w części zostały spełnione. Jak informuje dyrekcja placówki, wywalczyli oni sobie m.in. 14-dniowe płatne urlopy szkoleniowe, dwuosobowe dyżury na izbie przyjęć, zmianę sposobu wynagradzania za dyżury lekarskie (od października jak za godziny nadliczbowe). Nadal nie ma

Prezydent Francji zabiera się do kontrowersyjnej reformy emerytur

We Francji to bodaj najbardziej wrażliwa politycznie kwestia. Na próbie reformy emerytur potknął się już niejeden rząd. Jeśli Sarkozy'emu się uda, przejdzie do historii jako ten, który po dziesięcioleciach budowy państwa socjalnego ograniczył jego przywileje.- Nasz system opieki społecznej nie da

W.Brytania: Rząd pod ostrzałem za tolerowanie premii bankierów

jest w umowach pracowniczych.Darling zlecił sporządzenie specjalnego raportu nt. zarządzania bankami i systemem wynagradzania osób w nich zatrudnionych. Jednak raport będzie gotów dopiero za kilka miesięcy, a burza wokół premii dla menedżerów RBS nie przestaje narastać.Minister finansów w

OZZL apeluje, by nie przypisywać strajkowi wszystkich nieprawidłowości służby zdrowia

zmarnowane" - napisał Bukiel w liście otwartym. Przypomniał, że lekarze strajkują i zwalniają się z pracy, bo chcą zmusić rządzących do naprawy "chorego systemu". "Wiemy, że strajk jeszcze bardziej utrudnia życie pacjentom i pogarsza funkcjonowanie opieki zdrowotnej, jednak nie mamy

Powstaje nowy system motywacyjny dla policjantów

policjantów. - Ludzi, którzy dobrze pracują i ciągną jednostkę, trzeba nagradzać. System motywacyjny musi być taki, aby zachęcał policjantów do efektywnej pracy - podkreśla. Przygotowaniem nowego systemu wynagradzania najlepszych policjantów zajmuje się od 10 marca w komendzie wojewódzkiej specjalny zespół

Bezrobocie nie jest już straszakiem

Gwałtowne zmiany na polskim rynku pracy związane z migracją zarobkową oraz wzrostem gospodarczym powodują, że zmianie ulega również model zarządzania pracownikami. Zaczynamy już odchodzić od motywowania przez zastraszanie. Problemem pozostaje jednak wada strukturalna w systemie edukacyjnym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kadry, Płace i ZUS PRO

różnych systemach wynagradzania. Dodatkowo pozwala prowadzić pełną ewidencję pracowników od kadr po rozliczenia z Urzędem Skarbowym czy ZUSem.

Kadry, Płace i ZUS PRO współpracuje z programem Płatnik, poprzez automatyczne wysyłanie raportów. Pozwala również generować raporty dla GUS.

Bulletstorm

, co prowadzi do rozbicia się bohaterów na nieprzyjaznej dla nikogo planety Stygii.

Bulletstorm wyróżnia zastosowany w nim specjalny system punktów, które wynagradzają gracza za jak najbardziej wymyślne zabójstwo przeciwników. Tak zwane superstrzały są główną machiną napędzającą grę

Bulletstorm spolszczenie

mordował postanawia dopaść i zabić Generała, co prowadzi do rozbicia się bohaterów na nieprzyjaznej dla nikogo planety Stygii.

Bulletstorm wyróżnia zastosowany w nim specjalny system punktów, które wynagradzają gracza za jak najbardziej wymyślne zabójstwo przeciwników. Tak zwane

Bulletstorm

Konfederacji, której dowodzi Generał Sarrano. Kiedy Hunt dowiaduje się o niewinności osób które jego oddział mordował postanawia dopaść i zabić Generała, co prowadzi do rozbicia się bohaterów na nieprzyjaznej dla nikogo planety Stygii.

Bulletstorm wyróżnia zastosowany w nim specjalny system punktów

Centesimus annus

okoliczności w jakich powstała. Przypomina narastające sprzeczności klasowe, akceptację własności (krytyka marksizmu), konieczność godnego wynagradzania i - co oczywiste - prawo do nieskrępowanego wykonywania obowiązków religijnych.W rozdziale II sytuacja opisana w Rerum novarum zostaje porównana do sytuacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

wielu prostych, łatwych do opanowania prac, struktury organizacyjne, stały czas pracy, wartościowanie pracy, koszty pracy, stosunki pracy, wynagradzanie na podstawie czasu pracy, ocenianie przez przełożonego; Era postindustrialna – okres pracy zespołowej i samopomocy – elastyczne systemy produkcji

Komputerowa gra fabularna

pozwala na nauczenie się kolejnych w danej gałęzi drzewa.Używane są trzy systemy wynagradzania postaci za wykonywanie stawianych jej zadań: system doświadczenia, system treningu oraz system punktów umiejętności, także znany jako „system wolny od poziomów”): system doświadczenia

Królestwo Paganu

jak dotąd dowody istnienia cywilizacji sięgają 11 000 r. przed Chr.. Dane z wykopalisk archeologicznych wskazują, że już w II w. przed Chr. Pyu wybudowali systemy nawadniania wzdłuż mniejszych rzek środkowej i północnej części zlewiska Irawadi oraz założyli jedne z najwcześniejszych w Azji Południowo

Historia myśli politycznej

cudzej własności, obowiązek wynagradzania szkód, obowiązek dotrzymywania umów i obowiązek ponoszenia kary za popełnione przestępstwa.Odróżniał wojny sprawiedliwe od niesprawiedliwych. Sympatyzował z władzą absolutną. W państwie widział dzieło kontraktu. Utylitaryzm i demokracja w ujęciu SpinozyU podstaw

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.