stypendium socjalne wzór

Małgorzata Walczak, Sandra Wędołowska

Żegnajcie, stypendia naukowe. Kasa za samą średnią już nie przysługuje

Żegnajcie, stypendia naukowe. Kasa za samą średnią już nie przysługuje

Stypendium naukowe zostało zlikwidowane na rzecz stypendium rektora. Pieniądze nie trafią do kieszeni przeciętniaków, bo o ich przyznaniu nie będzie decydować jedynie średnia ocen. Premiowani będą studenci nie tylko zdolni, ale również - albo przede wszystkim - aktywni

Czy uczelnie oszczędzają na studentach?

Uczelnie nie wydają przyznanych przez ministerstwo pieniędzy na stypendia - twierdzi minister nauki Barbara Kudrycka. I zapowiada, że obetnie uczelniom fundusze.

Coraz lepsze studia czekają na wszystkich maturzystów

Polska może dziś szczycić się jednym z najwyższych wskaźników skolaryzacji w Europie. Obecnie w Polsce w 458 uczelniach - 132 publicznych i 326 niepublicznych, kształci się prawie 2 miliony studentów. Europa doskonale rozumie wartość tak szerokiego zainteresowania ludzi młodych w zdobywaniu wiedzy i dlatego w swojej strategii Europa 2020 zakłada osiągnięcie 40-procentowego wskaźnika skolaryzacji w ciągu 8 lat. Polska chce nadal zwiększać wskaźniki wykształcenia, wyznaczając sobie dodatkowe ambitne cele.

Jest jeszcze szansa na unijne stypendium

przyznawania stypendiów i np. stwierdzić, że pomoc należy się tylko żakom z pierwszego roku albo tylko ze studiów dziennych.Co to za stypendiaStypendia z Unii mają wyrównywać szanse edukacyjne. Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Socjalny (121,5 mln euro) i polski budżet (54,5 mln euro - kwoty na

Szkolne mundurki różowe czy z kapturami?

Szkolne mundurki różowe czy z kapturami?

. uniformy według angielskich czy amerykańskich wzorów.Denst: Będziemy negocjować z firmą, żeby dla najbiedniejszych uczniów uszyła nam darmowe komplety.Fabiszewska: Rodziny w trudnej sytuacji materialnej kupią szkolne stroje ze stypendiów socjalnych. Dziś błagają nas o zgodę, by pieniądze te przeznaczyć na

Radziwiłł: Edukacja musi być sprawiedliwa

bardzo szeroki system zwolnień, stypendiów, kredytów i tym podobne. Mikołaj Lizut: Krytycy tego pomysłu mówią, że przy polskim systemie bankowym nie da się wprowadzić sprawiedliwego i sprawnie działającego systemu kredytowania nauki. Anna Radziwiłł: Kredytowanie nauki to jest jeszcze zupełnie co innego

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów