senacie

PAP

Senat zakończył posiedzenie

Senat zakończył posiedzenie

W czwartek ok. godz. 23 Senat zakończył posiedzenie.

Senat wznowił obrady

W czwartek po godz. 9 Senat wznowił obrady.

Senat wznowił obrady

W czwartek po godz. 9 Senat wznowił obrady. Senatorowie rozpoczną obrady od wyrażenia zgody na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejska a Mołdawią.

Anna Kalata wraca do polityki! Do Senatu z list PSL?

Anna Kalata wraca do polityki! Do Senatu z list PSL?

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senat rozpoczął obrady od uczczenia minutą ciszy ofiar wydarzeń w grudniu 1970 roku i w grudniu 1981 roku. Senatorowie zajmą się uchwaloną przez Sejm Kartą Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania Karty, uprawnienia z niej wynikające oraz sposób realizacji i finansowania zadań przez

Prezydent Ukrainy rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu

17.12. Warszawa (PAP) - Przebywający w Polsce z oficjalną wizytą prezydent Ukrainy Petro Poroszenko spotkał się w środę z marszałkami Sejmu i Senatu: Radosławem Sikorskim i Bogdanem Borusewiczem. Do spotkania doszło przed wystąpieniem Poroszenki w polskim parlamencie. "Oczywiście głównym

Senat upamiętnił Stanisława Dygata

.), wyrażający protest przeciwko cenzurze, a także "Memoriał 101" (1975 r.), przeciwko zmianom w konstytucji, zakładającym przewodnią rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w państwie i podporządkowanie Polski Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Senat podkreśla w uchwale, że "

Senat ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

03.12. Warszawa (PAP) - Senat przyjął w środę uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego, wyrażając przekonanie, że "idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju". Za uchwałą głosowało 64 senatorów, wstrzymało się trzech

Senat za nowymi typami obligacji

komunikatów publikowanych na stronie emitenta do instytucji je przechowującej, a także konsekwencji za nie przechowywanie tych wydruków przez wymagany okres. Senat zaproponował, żeby obowiązywała za to kara grzywny, pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności. Inna przyjęta poprawka wprowadza obowiązek

Senat przerwał obrady

Senatorowie wezmą udział w zgromadzeniu posłów i senatorów, które wysłucha wystąpienia prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Senat wznowił obrady

Senatorowie mają m.in. omawiać nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego i nowelizację Prawa farmaceutycznego. Planowane są także głosowania.

Senat przerwał obrady

Wznowi je o godz. 21.30. O tej godzinie planowane są głosowania i prawdopodobne zakończenie posiedzenia, które początkowo miało być kontynuowane także w piątek.

Senat wznowił obrady

Senatorowie rozszerzyli porządek obrad o nowelizację ustawy o dowodach osobistych, ewidencji ludności i o Prawie o aktach stanu cywilnego, uchwaloną przez Sejm w środę. Punkt ten został dołaczony do porządku mimo sprzeciwu senatora Jana Marii Jackowskiego (PiS). Jackowski argumentował, że nowelizac

Senat zgodził się na odwołanie GIODO

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sejm za zgodą Senatu odwołuje GIODO m.in. wtedy, gdy zrzeka się on stanowiska. Głosowanie w Sejmie odbyło się 3 grudnia. Dzień później miało się odbyć głosowanie w Senacie, ale zostało przełożone, bo Wiewiórowski nie mógł się pojawić w polskim

USA. Senat odłożył głosowanie nad ustawą budżetową

Późnym wieczorem w piątek źródła z otoczenia przywódcy większości demokratycznej w Senacie Harry'ego Reida podały, że głosowanie najpewniej odbędzie się dopiero w poniedziałek. Ustawę zakładającą, że przyszłoroczne wydatki rządu wyniosą 1,1 bln USD, przyjęła bardzo niewielką większością głosów

Senat ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

Za uchwałą głosowało 64 senatorów, wstrzymało się trzech. Senatorowie przypominają o przyjęciu przez Sejm w marcu 1990 roku pakietu ustaw samorządowych, przygotowanych z inicjatywy Senatu I kadencji. Uchwała przypomina też, że "dzięki zaangażowaniu pierwszego niekomunistycznego rządu

Promocja polskich jabłek w Senacie

Przed rozpoczęciem 3-dniowego posiedzenia Izby Wyższej, marszałek Borusewicz (PO) oraz wicemarszałek Stanisław Karczewski (PiS) wraz z prezesem Związku Sadowników RP, posłem (PSL) Mirosławem Maliszewskim promowali polskie jabłka. "Przy okazji posiedzenia Senatu chcieliśmy z przewodniczącym

Posłowie za poprawkami Senatu do ustawy okołobudżetowej

Do ustawy okołobudżetowej Senat zgłosił trzy poprawki, które w piątkowym głosowaniu przyjął Sejm. Oprócz poprawek dotyczących dodatkowych środków na KBW oraz dla Państwowej Inspekcji Pracy posłowie poparli też poprawkę, która umożliwi wypłatę wynagrodzeń w związku z zakończeniem (w przyszłym roku

Senat za ustawą o Karcie Dużej Rodziny

i wstęp do niektórych muzeów czy obiektów sportowych. Ustawę Senat poparł jednogłośnie. Podczas środowej debaty senator Mieczysław Augustyn (PO) zwracał uwagę na okoliczności, w jakich ustawa jest głosowana. "Do tej pory rodzina była ostoją pierwszorzędnego znaczenia dla narodu, ostoją

W Senacie dyskusja o pokerze sportowym

Senator Marek Borowski przekonywał w środę w Senacie, że Polskę ośmiesza sytuacja, w ramach której polscy zawodnicy, grający w pokera sportowego, osiągają międzynarodowe sukcesy, ale w kraju nie mogą grać, bo poker sportowy jest legalny tylko w kasynach. "W innych krajach poker sportowy nie

Senat zgodził się na ratyfikację umowy UE-Mołdawia

Przed głosowaniem na temat ratyfikacji umowy na posiedzeniu Senatu głos zabrał marszałek Bogdan Borusewicz. Podkreślił, że w ciągu ostatnich czterech lat Mołdawia była bardzo konsekwentna w dążeniu do umowy stowarzyszeniowej i spośród trzech krajów, które aspirowały do jej podpisania - także

Senat zgodził się na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina

geście wsparcia dla władz w Kijowie w czasie zaostrzających się napięć z Rosją i kryzysu politycznego. Gospodarczą część umowy, dotyczącą przede wszystkim wolnego handlu, podpisano w czerwcu. Jednak wdrożenie części handlowej pod naciskiem Rosji odłożono do końca 2015 roku. Podczas debaty w Senacie głos

Śląskie. Czesław Ryszka kandydatem PiS w wyborach uzupełniających do Senatu

latach 2005-11 senator PiS Ziemi Częstochowskiej. W Senacie pełnił m.in. funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Był również członkiem senackiej komisji ds. Emigracji i Polonii za Granicą. Zajmował się głównie sprawami nauczania języka polskiego w Niemczech, a także

Poprawka Senatu do noweli ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Poprawka Senatu zakłada, że krótkie wiadomości tekstowe (sms) kierowane na numer alarmowy 112 będą trafiać nie do "centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego", ale do "właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego". Nowelę z poprawką Senat poparł

Senat: Fotografując się z flagą UPA, naruszyli godność studenta

"Senat PWSW stanowczo potępia działanie 7-osobowej grupy studentów PWSW, którzy w miejscu publicznym Przemyśla zostali udokumentowani z flagą UPA i udostępnili zdjęcie w jednym z portali internetowych" - czytamy w uchwale senatu uczelni z 20 listopada 2014 r. Wcześniej pojawiały się

Senat za nowymi regulacjami dot. bezpieczeństwa GMO w laboratoriach

Za nowelizacją głosowało 58 senatorów; 29 było przeciwko, jeden senator wstrzymał się od głosu. Senat zaproponował sześć poprawek do nowelizacji o charakterze korygującym, redakcyjnym i doprecyzowującym. Wiceminister środowiska Piotr Otawski mówił podczas czwartkowej debaty, że nowelizacja ustawy

Senat zgodził się na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina

marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. "Sytuacja w Europie zmieniła sie w tym roku. I to agresja Rosji na Ukrainę spowodowała tę zmianę. Po raz pierwszy zakwestionowano granice, i dołączono terytorium jednego państwa do drugiego" - zauważył. Podkreślił, że Polska, której granice przez długi czas nie

Senat: pieniądze na etaty w KBW nie będą zamrożone

Za ustawą z poprawkami głosowało 61 senatorów, przeciw było 25. Wcześniej Senat nie zaakceptował wniosku senatora Jana Marii Jackowskiego (PiS) o odrzucenie ustawy okołobudżetowej w całości. W ramach poprawek senatorowie dopisali do wyjętych spod "zamrożenia" w 2015 roku płac w sferze

Poprawki Senatu do noweli ustawy o krajowym systemie ewidencji

identyfikacyjnego. Senat przygotował projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. Trybunał zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o ewidencji producentów rolnych

Zmiany w przepisach ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych dokonane zostały z inicjatywy Senatu, który przygotował projekt nowelizacji w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2013 r. TK zauważył, że małżonkowie, nawet jeśli istnieje między nimi rozdzielność

Senat debatował o ustawie o podatku węglowodorowym

jest tutaj do zagospodarowania. Wychodzimy z założenia, że tym zyskiem przedsiębiorcy powinni podzielić się z państwem" - powiedział Cichoń podczas posiedzenia Senatu. Podczas dyskusji poprawkę do ustawy złożył senator Grzegorz Bierecki (PiS). Jak powiedział PAP, dotyczy ona "sposobu

Sejm za większością poprawek Senatu do ustawy o ochronie świadków

wprowadzenie jako zasady poufności danych dotyczących miejsca zamieszkania i zatrudnienia świadka. Dane te mają być zamieszczanie nie w protokole, ale w odrębnym załączniku do protokołu. Senat zaproponował, zaś Sejm w piątek zaakceptował, umożliwienie takiej ochrony także wobec świadków i pokrzywdzonych w

Senat m.in. o prawie energetycznym i kompensatach dla ofiar przestępstw

Posiedzenie senatorowie mają zacząć od uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. Podczas obrad zaplanowane jest także rozpatrzenie uchwały z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Dygata. W porządku obrad jest inicjatywa legislacyjna Senatu - nowelizacja ustawy o

Senat zajmie się Prawem zamówień publicznych

Najbliższe posiedzenie Senatu rozpocznie się 6 sierpnia. Sejmowa podkomisja pracowała nad czterema projektami noweli ustawy Prawo zamówień publicznych - trzema Twojego Ruchu oraz jednym Platformy Obywatelskiej. Jak powiedział PAP poseł PO Antoni Mężydło, podkomisja uznała w marcu, że projekt PO

Włochy: Berlusconi wykluczony z Senatu

Mediaset. Za wykluczeniem 77-letniego Silvio Berlusconiego z Senatu głosowali politycy dwóch największych ugrupowań - centrolewicowej Partii Demokratycznej i Ruchu Pięciu Gwiazd. "Berlusconiego się kocha" Gdy w Senacie w bardzo nerwowej atmosferze, wśród kłótni i polemik rozpoczęło się głosowanie

USA.Firmy z Rosji lobbują, by zapobiec zaostrzeniu sankcji przez Senat

Według nowojorskiej gazety rosyjski koncern gazowy Nowatek, którego 23 proc. udziałów należy do przyjaciela Putina, miliardera Giennadija Timczenki, wydał przynajmniej 280 tys. dolarów na lobbing w Waszyngtonie, by zapobiec przyjęciu przez amerykański Senat ustawy zaostrzającej sankcje, które

Drobne poprawki Senatu do ustawy o jakości handlowej artykułów spożywczych

Nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia przygotował resort rolnictwa. Sejm uchwalił ją w końcu września. Senatorowie wnieśli w czwartek niewielkie redakcyjne poprawki. Całość ustawy Senat poparł jednogłośnie. Poprawkami

Senat m.in. o prawie energetycznym i kompensatach dla ofiar przestępstw

W porządku obrad jest inicjatywa legislacyjna Senatu - nowelizacja ustawy o kompensatach dla ofiar przestępstw. Zakłada, że ofiara przestępstwa będzie mogła uzyskać kompensatę nie tylko wtedy, gdy sprawca zostanie skazany, co umożliwiają obecne przepisy, ale także wtedy, gdy będzie nieznany albo

Prezydent: raport Senatu USA ws. więzień CIA - wskazówką dla prokuratury

Prezydent na briefingu prasowym po posiedzeniu RBN skomentował ujawnienie przez komisję amerykańskiego Senatu raportu w sprawie postępowania CIA po 11 września 2001 roku. Podkreślił m.in., że dokument może być istotny także dla polskiej prokuratury, prowadzącej śledztwo w sprawie więzień CIA na

Senat za Powołaniem Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Za nowelizacją głosowało 59 senatorów; 27 było przeciwnych; nikt nie wstrzymał się od głosu. Oprócz zmian dotyczących ustawy o finansowaniu nauki nowela zmienia przepisy także kilku innych ustawach m.in. o: Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk. Senat

CIA próbuje zdyskredytować śledztwo Senatu i odpowiada własnym raportem

przedstawiali w środę raport Senatu jako polityczny chwyt Demokratów, mający na celu oczernienie programu, który miał ocalić życie wielu Amerykanom. To "jednostronny raport pełen błędów faktograficznych i interpretacyjnych, źle przeprowadzony i stronniczy atak na agencję, która zrobiła najwięcej, by

Prezydent: raport Senatu USA ws. więzień CIA - wskazówką dla prokuratury

Prezydent na briefingu prasowym po posiedzeniu RBN skomentował ujawnienie przez komisję amerykańskiego Senatu raportu w sprawie postępowania CIA po 11 września 2001 roku. Podkreślił m.in., że dokument może być istotny także dla polskiej prokuratury, prowadzącej śledztwo w sprawie więzień CIA na

Po Sejmie czas na Senat. Marszałek Borusewicz zapowiada audyt zagranicznych delegacji senatorów

. - Oceniamy, że w Senacie nie miały miejsca podobne nieprawidłowości, o jakich informowały media w stosunku do Sejmu - powiedział rozmówca Polskiej Agencji Prasowej. Zaznaczył, że senatorowie rzadko używali prywatnych samochodów w delegacjach. - Panowała też jedna zasada: jeśli ze wstępnej kalkulacji wynikało

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli prawa farmaceutycznego

Senat zaproponował do noweli dwie poprawki o charakterze doprecyzowującym. Jedna dotyczy produktów leczniczych weterynaryjnych, druga - obowiązków związanych z tworzeniem i zarządzaniem system baz zawierających informacje o zabezpieczeniach umożliwiających weryfikację autentyczności i identyfikację

Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o SSE

odpowiedniej kadry, która ma być pozyskiwana regionalnie" - mówiła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, która w czwartek w Senacie reprezentowała stanowisko rządu. Jak podkreślił wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, propozycja nowelizacji to "kolejny krok w kierunku udoskonalenia

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy ułatwiającej oznaczanie towaru

Nie 1 stycznia 2015 roku, ale 14 dni od dnia ogłoszenia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - wynika z poprawki Senatu zaakceptowanej w piątek przez posłów. Posłowie przyjęli także drugą, doprecyzowującą poprawkę zgłoszoną przez senatorów. Według szacunków

PKW: w wyborach uzupełniających do Senatu liczenie ręczne

Wybory uzupełniające do Senatu postanowieniem prezydenta odbędą się 8 lutego 2015 r. w okręgu katowickim. Wybrany senator zastąpi byłą wicepremier, a obecną komisarz UE Elżbietę Bieńkowską, której z końcem października wygasł mandat senatorski. Wybory były też tematem wtorkowego posiedzenia

Poprawki Senatu do ustawy o zamknięciu Programu dla Odry-2006

przeciwpowodziową. KE zaleciła, by zrezygnować z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej. Rząd pod koniec września skierował do Sejmu projekt ustawy znoszącej Program od 1 stycznia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę 7 listopada br. Podczas środowej debaty w Senacie sprawozdawca ustawy senator

Wybory uzupełniające do Senatu. PiS wygrywa wszystko. Frekwencja niska

. Oddano 17 069 głosów, w tym ważnych 16 849. Nieoficjalne wyniki wyborów uzupełniających do Senatu ok. godz. 8.30. Fot. PKW Kloc za Piechę W okręgu rybnickim najwięcej - ponad 11,1 tys. - głosów zdobyła Izabela Kloc (PiS). Na drugim miejscu znalazł się Marek Krząkała (PO), który uzyskał ponad 9,6 tys

Sejm uwzględnił poprawki Senatu ws. komisji lekarskich podległych MSW

formacjach mundurowych: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej. Senat zaproponował ponad 20 drobnych poprawek do tej ustawy - większość ma charakter redakcyjny. Sejm poparł większość z nich. Ustawa, która teraz

Sejm za poprawkami Senatu do noweli o Krajowym Rejestrze Sądowym

Przyjęcie wszystkich dziewięciu poprawek zgłoszonych przez senatorów rekomendowała sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która pracowała nad ustawą. Charakter merytoryczny miała tylko pierwsza poprawka Senatu. Proponowała ona, żeby w przypadku odstąpienia od postępowania

Senat za oczyszczeniem KRS z tzw. podmiotów martwych

Całość ustawy Senat poparł jednogłośnie. Jedna z poprawek zakłada, że sąd rejonowy będzie miał obowiązek, a nie tylko możliwość wszczęcia postępowania o rozwiązanie podmiotu, jeżeli ten nie dopełni obowiązku wpisowego w ciągu pół roku od wejścia w życie ustawy. Inna przyjęta poprawka przewiduje

Senat za nowymi dowodami osobistymi od 1 marca 2015 roku

dopięty" - dodał. Janusz Sepioł zwrócił jednocześnie uwagę, że w zaakceptowanej zaledwie dzień wcześniej przez Senat ustawie Karta Dużej Rodziny zniesiono opłaty skarbowe dla osób chcących uzyskać tę kartę i w związku z tym pobierających akty urodzenia czy ślubu. Wpisana tam była data 1 stycznia

Senat za jednym okienkiem rozliczeniowym w sprawach podatkowych i celnych

przyjęte do służby. Proponował także skreślenie zapisu o obniżeniu do 80 proc. wynagrodzeniu dla funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim. Żadna z zaproponowanych przez Martynowskiego poprawek nie zyskała aprobaty Senatu. Podczas debaty skrytykował je szef SC Jacek Kapica. Jak tłumaczył

Senat zgłosił poprawki do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

Ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym wraz z zaproponowanymi przez Senat poprawkami poparło 61 senatorów, przeciw było 28 a jeden wstrzymał się o głosu. Ustawą zajmie się teraz Sejm. Senat zaproponował, aby umowa o odwróconym kredycie hipotecznym była zawierana w formie aktu notarialnego, zaś

Sejm za większością poprawek Senatu ws. Programu dla Odry-2006

Sejm przyjął ustawę o zamknięciu Programu dla Odry-2006 już 7 listopada. 20 listopada Senat zgłosił jednak pięć poprawek do tej ustawy. Cztery z nich przegłosowano w piątek, piątą odrzucono i ostatecznie uchylono Program dla Odry-2006. Program dla Odry-2006, wdrożony ustawą z 2001 r., został

Senat. wniosek o odrzucenie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

W Senacie odbyła się debata nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym zgodnie, z którą bank po podpisaniu umowy będzie wypłacał swojemu klientowi przez określony czas lub jednorazowo świadczenie pieniężne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Przewiduje się, że z takiego

Senat proponuje trzy poprawki do ustawy o normach jakościowych węgla

Jedna z rekomendowanych przez Senat poprawek przewiduje, że nowe przepisy dotyczące kopalni Kazimierz-Juliusz mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu ustawy. Reszta ustawy ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Dwie pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący. Wszystkie trzy

Senat: koncesje na obrót węglem, a nie tylko przywóz

. Przeprowadzana w Senacie w czwartek debata nad tym punktem wywołała gorącą dyskusję. Sporo było pytań do przedstawiciela rządu. Wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński (PO) pytał o porównanie jakości węgla polskiego i rosyjskiego. Henryk Cioch (PiS) - o wielkość importu węgla z Rosji. Senator Józef Zając (PSL

Senat proponuje zaostrzenie przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach

Poprawki jakie zgłosił w czwartek Senat do noweli ustawy o bateriach i akumulatorach przywracają częściowo wcześniejsze przepisy dotyczące przetwarzania baterii i akumulatorów w zakładach recyklingu. Według senatorów, przyjęte przez Sejm w nowelizacji rozwiązania są zbyt liberalne, ponieważ

Sejm za poprawkami senatu do ustawy o charakterystyce energ. budynków

architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera. Posłowie poparli również poprawkę Senatu, która zabrania przygotowywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków na własny rachunek osobom, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe

Senat zgłosił poprawki do ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

, a nie jak pierwotnie zapisano doradczo-nadzorczy. Senat chce też, by Agencja realizowała zadania w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych. Poparł także

KE: raport Senatu USA ws. programu przesłuchań CIA to pozytywny krok

We wtorek Senat USA opublikował streszczenie swego raportu, w którym ocenia, że program przesłuchań CIA był nie tylko niezwykle brutalny, ale też nieskuteczny, a torturowanie wykraczało daleko poza granice prawa. "Senat amerykański, a konkretnie komisja ds. wywiadu, przedstawiła swój raport

Sukces francuskiej prawicy: Front Narodowy po raz pierwszy wchodzi do Senatu

kontrolę nad Senatem Sukces odnieśli też konserwatyści z UMP - według częściowych rezultatów wyborów pośrednich odnawiających skład Senatu francuska prawica zdobyła w tym ciele 16 dodatkowych miejsc. Jak podają agencje, trend ten powinien znaleźć potwierdzenie w ostatecznych wynikach spływających z

Sejm za poprawką Senatu ws. sms-ów wysyłanych na numer 112

. Przyjęta przez Sejm nowela zakładała, że sms-y z numeru 112 będą kierowane do centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego; Senat uznał jednak, że krótkie wiadomości tekstowe powinny być kierowane bezpośrednio do właściwych terytorialnie centrów powiadamiania ratunkowego. Jak podkreślali autorzy

Kodeks spółek handlowych bez poprawek w Senacie

Za ustawą głosowało 62 senatorów, wstrzymało się 24. Ustawa, której projekt zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej, przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą elektronicz

Sejm za poprawką Senatu ws. nowych dowodów od 1 marca 2015 r.

Za odrzuceniem poprawki Senatu - zakładającą, że od 1 stycznia, a nie dopiero od 1 marca 2015 r. nie będą pobierane opłaty skarbowe za wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego - głosowało jedynie 13 posłów. Nowela zmienia termin wejścia w życie zmian w ustawach: o dowodach osobistych, o

USA. Biały Dom: Senat we wtorek opublikuje tzw. raport o torturach CIA

innych placówkach zagranicznych. Chodzi o przyjęty w grudniu 2012 roku kontrowersyjny, liczący ponad 6,2 tys. stron raport Senatu na temat programu tzw. wzmocnionych technik przesłuchań, jak podtapianie (waterboarding) czy pozbawianie snu. CIA prowadziła ten program w tajnych ośrodkach za granicą

USA: Senat za zaostrzeniem sankcji wobec Rosji i pomocą dla Ukrainy

. Przyjęcie ustawy Senatu podważałoby dotychczasową strategię wprowadzania sankcji przez USA w ścisłej koordynacji z Unią Europejską. Obama za sankcjami, ale w porozumieniu z UE Jeszcze przed głosowaniem w Senacie Obama zasygnalizował w czwartek, że uważa za słuszne działanie w sprawie sankcji w całkowitej

Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o odwrócony kredycie hipotecznym

Sejm odrzucił także poprawkę Senatu by używany w ustawie termin "inne koszty" oznaczał wyłącznie koszty prowizji wykonywanych przez bank upoważnień, wyceny nieruchomości lub lokalu oraz monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu. W ustawie uchwalonej przez Sejm było zapisane, że

Olimpijczyk kandydatem PO w wyborach do senatu

Zdecydowała o tym w poniedziałek rada regionalna partii na spotkaniu w Kielcach. - Decyzję podjęliśmy jednogłośnie - powiedziała "Wyborczej" Marzena Okła-Drewnowicz, szefowa świętokrzyskiej PO. Zbigniew Pacelt pochodzi z Ostrowca, był olimpijczykiem, pływakiem, pięcioboistą nowoczesnym. Od

Senat zgodził się na ratyfikację statutu Interpolu

Za ratyfikacją głosowało 86 senatorów, nie było głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Polska należy do Interpolu od 1990 r.; do tej pory nie przyjmowała jednak formalnie jego statutu, bo nie było to konieczne. Wynikało to z tego, że statut ten nie podlegał procedurze podpisania przez

Senat. Dwie poprawki do noweli prawa farmaceutycznego

Za nowelą z poprawkami jednogłośnie opowiedziało się 86 senatorów. W środę senacka komisja zdrowia zaproponowała dwie poprawki do noweli ustawy, z których jedna doprecyzowuje zapis dotyczący medycyny weterynaryjnej. Projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkoman

W raporcie Senatu o przesłuchaniach al-Nashiriego

"(zamazane nazwisko) (CIA OFFICER 2) przybył do DETENTION SITE BLUE (zamazany dzień) grudnia 2002 i wkrótce potem CIA wznowiła wobec al-Nashiriego wykorzystanie swych wzmocnionych technik przesłuchań, bez względu na fakt, że (zamazane nazwisko) (CIA OFFICER 2) nie był przeszkolony, certyfikowan

Projekt konstytucji Twojego Ruchu: świeckie państwo, euro, likwidacja Senatu

Twój Ruch proponuje ponadto likwidację Senatu. Iszkowski tłumaczy, że Senat odegrał kluczową rolę w transformacji ustrojowej, ale obecnie nie ma racji bytu. Partia chce także zmiany liczby posłów. Obecnie konstytucja mówi o tym, że Sejm składa się z 460 posłów. TR chce natomiast uzależnić liczbę posłów

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o jakości handlowej artykułów spożywczych

Posłowie przyjęli jednogłośnie wszystkie trzy poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Pierwsza ujednolica definicję "konsumenta finalnego", druga wprowadza obowiązek oznaczenia w języku

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Zakładają, że bankructwo i oddłużenie konsumenta będzie w szczególnych okolicznościach możliwe nawet be

Obywatele do Senatu utworzyli w Senacie koło

"Mogę oficjalnie potwierdzić, że utworzyliśmy nowe koło w Senacie. Koło Unii Prezydentów-Obywatele do Senatu będzie tworzyło obecnie trzech senatorów: Paweł Klimowicz, Marek Trzciński i ja" - powiedział PAP Misiak, który o tej inicjatywie poinformował także na swoim profilu na portalu

Obama to "prezydent kulawa kaczka". Republikanie przejmują kontrolę nad Senatem

wychodzi. Dziś Kentucky mówi, że możemy działać lepiej - powiedział McConnell, dziękując wyborcom za poparcie. Kto będzie liderem Republikanów? McConnell będzie najprawdopodobniej liderem nowej republikańskiej większości. Niewykluczone jednak, że to, która partia będzie sprawować kontrolę nad Senatem

Sejm poparł poprawki Senatu do noweli dot. "śmieciowego jedzenia"

rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016. Za przyjęciem poprawki głosowało 298 posłów, dwóch było przeciw, 96 posłów wstrzymało się od głosu. Pozostałe poprawki zaproponowane przez Senat, a przyjęte w piątek przez Sejm, mają charakter doprecyzowujący. Chodzi na przykład o zmianę nazw wymienianych w noweli

Senat zgłosił poprawki do przepisów o ułatwieniach dla rolników ekologicznych

Za nowelizacją - wraz z poprawkami - głosowało 82 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Senatorowie zaproponowali cztery poprawki; większość z nich ma charakter redakcyjno-precyzujący. Jedna z proponowanych przez senatorów poprawek wprowadza obowiązek wydania w terminie d

Senat proponuje zmianę wysokości depozytu w ustawie o "krótkiej sprzedaży" z 2 na 1 proc.

Senat zaproponował w czwartek kilka poprawek do uchwalonej niedawno przez Sejm nowelizacji ustawy o tzw. krótkiej sprzedaży. Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Inwestor przewidując, że cena danego papieru

Irlandia: wielkie zaskoczenie po referendum, Senat nie będzie zlikwidowany

Z oficjalnych danych wynika, że w piątkowym referendum uczestniczyło ponad 1,2 mln wyborców na 3,1 mln uprawnionych do głosowania. Za zniesieniem Senatu głosowało blisko 592 tys. osób, a za zachowaniem go - ok. 634,5 tys. Za utrzymaniem Senatu była tylko jedna partia - opozycyjna Fianna Fail. "

Senat: bez poprawek do przepisów o pomocy dla zatrudniających niepełnosprawnych

Za nowelizacją głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z lipca br., które uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Przyjęte rozwiązania mają zapewnić ciągłość pomocy pub

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym

Jedna z proponowanych przez senatorów poprawek wprowadza obowiązek wydania w terminie do 6 miesięcy od dnia wydania przepisów wykonawczych do ustawy zaświadczeń o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego inspektorów, którzy zdali egzamin zgodnie z dotychczasowymi przepisami. Zgodnie z

Senat USA osiągnął porozumienie ws. budżetu i limitu zadłużenia

pod głosowanie projekt przygotowany przez Senat. Nie ma jeszcze natomiast decyzji w sprawie tego, czy jako pierwsza głosować będzie Izba Reprezentantów czy też Senat. Kongres powinien przegłosować podwyższenie ustawowo dopuszczalnego limitu zadłużenia państwa do czwartku, wtedy bowiem - jak ostrzega

Raport Senatu USA: wprowadziła w błąd opinię publiczną i polityków

"Wzmocnione (techniki) przesłuchań" były nieskuteczne i nigdy nie dostarczyły informacji, które miałyby doprowadzić do udaremnienia "nieuchronnego zagrożenia terrorystycznego" - głosi raport.

Raport Senatu USA: CIA niesłusznie przetrzymywała co najmniej 26 osób

Jak dodano, informacje pozyskane od zatrzymanych przez CIA nie odegrały kluczowej roli w zlokalizowaniu szefa Al-Kaidy Osamy bin Ladena, tak jak twierdziła CIA.

Senat odłożył głosowanie nad odwołaniem GIODO

GIODO. GIODO jest wybierany i odwoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Sejm odwołał Wiewiórowskiego ze stanowiska w środę.

Sejm przyjął drobne poprawki Senatu do nowelizacji ustawy hazardowej

Jedna z poprawek zakłada m.in., że złożony w Izbie Celnej wniosek o zezwolenie na organizację loterii fantowej, nierozpatrzony do momentu wejścia w życie nowelizacji, należy traktować jak zgłoszenie. Ustawa przewiduje znaczne ułatwienia w stosunku do obecnych przepisów w urządzaniu przez organizacj

Wybory do Senatu. 5 incydentów. Zrywane plakaty, pijany wyborca

rozpisać, bo dotychczasowy senator z tego okręgu Władysław Ortyl z PiS został nowym marszałkiem podkarpackim. O mandat w Senacie ubiega się siedmioro kandydatów: Zdzisław Pupa z PiS, Mariusz Kawa popierany przez PO-PSL, Kazimierz Ziobro z Solidarnej Polski, Ireneusz Dzieszko reprezentujący Prawicę

Australia. Julian Assange kandyduje w wyborach do Senatu

41-letni Australijczyk jest jednym z trzech kandydatów partii w wyborach do Senatu startujących ze stanu Wiktoria. Partia WikiLeaks została zarejestrowana przez Australijską Komisję Wyborczą w lipcu, a jej członkowie zapowiedzieli, że wystawią również kandydatów w stanach Nowa Południowa Walia i

Senat: bez poprawek ws. przepisów dot. składki zdrowotnej rolników

Za nowelizacją ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników - bez poprawek - głosowało 83 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. Uchwalone przez Sejm na początku grudnia przepisy nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Ustawa

Senat: bez poprawek do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych

Za nowelizacją głosowało 83 senatorów, 3 było przeciw. Nowela ustawy o usługach płatniczych została uchwalona przez Sejm w końcu listopada. Przewiduje, że w przypadku kart debetowych stawka interchange - czyli opłaty pobieranej od transakcji bezgotówkowych dokonywanych kartami płatniczymi -spadłaby

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Total War: Rome II

rozbudowywania miast będziemy musieli ugrzęznąć w jego politycznej machinie, senacie i gierkach frakcji, jeśli chcemy wygrać. Nikt, w tym i my, nie cofnie się przed żadnym środkiem do swego celu - morderstwem, przekupstwem, zamachem stanu. To właśnie ma odróżniać nową grę od poprzednich - historie "jednostek

Hannibal: Rome and Carthage

aby to osiągnąć gracz będzie musiał wykazać się dobrą taktyką militarną oraz umiejętnościami dyplomatycznymi. Poza tym niezbędne jest także utrzymywanie dobrych stosunków z senatem Kartaginy.

Hannibal: Rome and Carthage in the Second Punic War to rozgrywka, która dzieje się w turach

Kobiety w Senacie Stanów Zjednoczonych

Kobiety w Senacie Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy pojawiły się w 1922 roku, gdy Rebecca Latimer Felton została zaprzysiężona 22 listopada jako senator Stanów Zjednoczonych. Stanowisko to piastowała tylko jeden dzień. Sukcesywnie, rola kobiet w senacie rosła. Na 1897 osób zasiadających

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stała komisja parlamentarna w Sejmie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stała komisja parlamentarna w Senacie

George Murphy

George Lloyd Murphy - amerykański tancerz, aktor i polityk. W latach 1965 - 1971 reprezentował stan Kalifornia w Senacie Stanów Zjednoczonych.

Theodore Foster

Theodore Foster (ur. 29 kwietnia 1752, zm. 13 stycznia 1828) – amerykański prawnik i polityk. W latach 1790–1803 reprezentował stan Rhode Island w Senacie Stanów Zjednoczonych.Jego brat, Dwight Foster, reprezentował stan Massachusetts zarówno w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych

Hiram Rhodes Revels

Hiram Rhodes Revels (ur. 27 września 1827 roku w Fayetteville, Karolina Północna – zm. 16 stycznia 1901 roku w Aberdeen, Missisipi) – amerykański polityk, pierwszy Afroamerykanin zasiadający w Senacie Stanów Zjednoczonych jak również ogólnie w Kongresie Stanów Zjednoczonych.W latach

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.