senacie

PAP

Senat przerwał obrady

Senat przerwał obrady

W środę ok. godz. 19.20 Senat przerwał obrady.

Senat wznowił obrady

W czwartek po godz. 9.30 Senat wznowił obrady. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą o "frankowiczach".

Senat wznowił obrady

W środę po godz. 9 Senat wznowił obrady. Zajmie się m.in. nowym prawem o zgromadzeniach; w porządku obrad posiedzenia jest też wyrażenie zgody przez Senat na powołanie Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Paradowska: Mam nadzieję, że referendum Dudy przepadnie w Senacie. Tak jak niedzielne referendum przepadnie przy urnach

Paradowska: Mam nadzieję, że referendum Dudy przepadnie w Senacie. Tak jak niedzielne referendum przepadnie przy urnach

Senat zakończył obrady

Początkowo były zaplanowane tylko na dwa dni, ale głosowania przeprowadzono wyjątkowo trzeciego dnia, w sobotę. Następne posiedzenie Senatu zaplanowane jest w dniach 4-6 marca br.

Senat przerwał obrady

Wznowi je w piątek o godz. 10. Tego dnia planowane są głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2015 rok.

Senat zakończył posiedzenie

Choć początkowo obrady miały trwać trzy dni, zakończyły się już po dwóch. To było ostatnie posiedzenie Senatu w 2014 roku. Następne planowane jest 8 stycznia 2015 roku.

Senat wznowił obrady

To drugi i ostatni dzień posiedzenia Senatu. Planowane jest dokończenie porządku obrad, m.in. rozpatrzenie dwóch senackich inicjatyw nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także nowelizacji kodeksu wykroczeń. Odbędą się także głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Posiedzenie wyjątkowo potrwa od wtorku do piątku, a nie jak zwykle dwa dni, ponieważ w czwartek, z racji uroczystości zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na stanowisko prezydenta RP, zbiera się Zgromadzenie Narodowe - czyli połączone izby Sejmu i Senatu. W czwartek senatorowie nie będą obradowali nad

Senat wznowił obrady

Senat zajmie się m.in. ustawą o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz nowelizacją ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Potem zaplanowano głosowania.

Senat wznowił obrady

To drugi i ostatni dzień posiedzenia. Planowane są głosowania, a także m.in. wyrażenie zgody na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą. Senat ma też zaakceptować odwołanie ze stanowiska Głównego Inspektora Danych Osobowych. Wojciech Wiewiórowski zrzekł się tej funkcji, ponieważ wkrótce

Senat za specustawą przesyłową

Ustawę poparło 54 senatorów, 29 było przeciw, czterech się wstrzymało. Senat przyjął do ustawy sześć poprawek. Nie poparł wniosku senatorów PiS o odrzucenie ustawy. Wśród poprawek, w większości doprecyzowujących, senatorowie zaproponowali m.in. zakaz rozpoczęcia robót budowlanych do czasu, gdy

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Na początku obrad senatorowie uczcili minutą ciszy zmarłego 24 kwietnia br. Władysława Bartoszewskiego, który był senatorem w latach 1997-2001. Senat rozszerzył zaplanowany porządek obrad o ustawę ustanawiającą 8 maja Narodowym Dniem Zwycięstwa (w miejsce obowiązującego od 1945 roku 9 maja), a

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

terytorialnego. Z kolei nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która również jest w porządku obrad Senatu, rozszerza krąg uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ojców, jeśli matka umiera lub porzuca dziecko. Daje też ojcu większe możliwości

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senatu, które rozpoczęło się w środę po godz. 11. Senat zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r., a

Senat zakończył obrady

Kolejne, uroczyste posiedzenie z okazji 25-lecia odrodzenia Senatu zaplanowane jest na piątek, 4 lipca. Następne, robocze posiedzenie Senatu ma się rozpocząć 23 lipca br.

Senat wznowił obrady

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zaostrza ona przepisy, gwarantujące większe bezpieczeństwo związane z hodowlą i wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych w laboratoriach. W porządku obrad jest także m.in. nowelizacja

Senat wznowił obrady

Senatorowie mają zająć się m.in. nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, która ma przyspieszyć inwestycje kolejowe oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pociągów do ruchu. Senat omówić ma również nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zakłada

Zaczęło się głosowanie w Senacie ws. Bodnara

Na to stanowisko powołał go 24 lipca Sejm. Jeśli Senat zatwierdzi ten wybór, Bodnar obejmie urząd po złożeniu ślubowania przed Sejmem. Jeśli Senat nie zatwierdziłby tego wyboru, procedura wyłaniania kandydata na nowego RPO musiałaby zacząć się od nowa. Senat przyjmuje uchwałę w sprawie wyrażenia

Senat zaczął debatę nad wyborem RPO

kontrkandydatka, zgłoszona przez PiS dawna opozycjonistka z PRL Zofia Romaszewska, dostała 155 głosów. By Bodnar - 38-letni prawnik, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - objął stanowisko, wybór musi zaakceptować Senat. Wątpliwości co do tej kandydatury miała część posłów Platformy, zwłaszcza o

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senat rozpoczął obrady od uczczenia minutą ciszy ofiar wydarzeń w grudniu 1970 roku i w grudniu 1981 roku. Senatorowie zajmą się uchwaloną przez Sejm Kartą Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania Karty, uprawnienia z niej wynikające oraz sposób realizacji i finansowania zadań przez

Prezydent Ukrainy rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu

17.12. Warszawa (PAP) - Przebywający w Polsce z oficjalną wizytą prezydent Ukrainy Petro Poroszenko spotkał się w środę z marszałkami Sejmu i Senatu: Radosławem Sikorskim i Bogdanem Borusewiczem. Do spotkania doszło przed wystąpieniem Poroszenki w polskim parlamencie. "Oczywiście głównym

Wniosek o referendum do Senatu nie wpłynął. Marszałek Senatu: "To decyzja polityczna, której uległ Duda"

Wniosek o referendum do Senatu nie wpłynął. Marszałek Senatu: "To decyzja polityczna, której uległ Duda"

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasMarszałek Senatu wyraził wątpliwość: głosowanie referendalne potrwa od 6 do 22, a parlamentarne od 7 do 21. - Co więc z tymi, którzy przyjdą przed 7 i po 21? Usłyszałem, że taki głos będzie ważny - mówił. - Mam wątpliwości, czy połączenie wyborów z referendum jest

Podkarpackie. Kandydaci PiS w wyborach do Senatu

formację przed bardzo ważnymi wyborami, które czekają nas jesienią" - dodał. Ortyl zaznaczył, że kandydatów do Sejmu z okręgu nr 23 ugrupowanie poda "w najbliższym czasie". W okręgu nr 54 do Senatu z listy PiS startować będzie obecna senator Janina Sagatowska. Okręg ten obejmuje powiaty

Senat upamiętnił Stanisława Dygata

.), wyrażający protest przeciwko cenzurze, a także "Memoriał 101" (1975 r.), przeciwko zmianom w konstytucji, zakładającym przewodnią rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w państwie i podporządkowanie Polski Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Senat podkreśla w uchwale, że "

Senat wznowił obrady

Senatorowie kontynuują rozpatrywanie wniosku prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzenie ogólnokrajowego referendum w dniu 25 października 2015 r.

Senat m.in. o budżecie na 2015 rok

07.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Ustawa budżetowa na 2015 rok - to główny punkt rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego posiedzenia Senatu. Senatorowie zajmą się też m.in. ustawą o ochronie zwierząt, wykorzystywanych do celów naukowych. W planie posiedzenia są też trzy inicjatywy

Rozpoczęło sie posiedzenie Senatu

mld zł. Senat zajmie się też wielką nowelizacją Kodeksu karnego, zmieniającą "filozofię karania". Jest to największa zmiana tej ustawy od 1997 r. Częściej mają być stosowane kary grzywny i ograniczenia wolności, rzadziej zaś orzekane więzienie w zawieszeniu. Jak wskazuje resort

Zachodniopomorskie. Kobiety kandydatkami lewicy do Senatu

Jak poinformowali w środę, przedstawiając kandydatki działacze koalicji wyborczej, zostały podjęte decyzje o wystawieniu kandydatów do Senatu we wszystkich okręgach wyborczych na Pomorzu Zachodnim. Kandydatury z pozostałych dwóch okręgów obejmujących wschodnią część regionu zostaną przedstawione

Senat ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

03.12. Warszawa (PAP) - Senat przyjął w środę uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego, wyrażając przekonanie, że "idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju". Za uchwałą głosowało 64 senatorów, wstrzymało się trzech

Senat przerwał posiedzenie

Tego dnia w planie posiedzenia Senatu jest m.in. nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma przyspieszyć inwestycje kolejowe oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pociągów do ruchu. Senatorowie zajmą się również nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Kancelaria Senatu: o godz. 16 Konwent Seniorów ws. referendum

Poinformował o tym PAP wicedyrektor gabinetu marszałka Senatu Zdzisław Iwanicki. Prezydent Andrzej Duda skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, które miałoby odbyć się 25 października wraz z wyborami parlamentarnymi. Senat ma rozpatrzyć wniosek

Sadurska: wniosek prezydenta ws. referendum trafi do Senatu niezwłocznie

Prezydent oświadczył w czwartek w telewizyjnym orędziu, że zwraca się do Senatu z wnioskiem, by w dniu wyborów 25 października pod ogólnokrajowe referendum poddać kwestie: zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, obniżenia wieku emerytalnego i ochrony Lasów Państwowych. Sadurska, pytana w

Do Senatu wpłynął projekt postanowienia ws. referendum 25 października

życia", "Czy jest Pan/Pani za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy?" Do zarządzenia przez prezydenta referendum ogólnokrajowego potrzebna jest zgoda Senatu. Po wpłynięciu prezydenckiego projektu ws. referendum Senat ma 14 dni na podjęcie

Prezydent skierował do Senatu projekt postanowienia ws. referendum 25 października

Marszałek Bogdan Borusewicz zapowiedział, że zwróci się do prezydenta o dodatkowe uzasadnienie do projektu. Jak zaznaczył, jego zdaniem przed uzupełnieniem wniosku Senat nie powinien nad nim głosować. W referendum 25 października Polacy mieliby odpowiedzieć na trzy pytania: czy są "za

Kancelaria Senatu: o godz. 16 Konwent Seniorów ws. referendum

Poinformował o tym PAP wicedyrektor gabinetu marszałka Senatu Zdzisław Iwanicki. Prezydent Andrzej Duda skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, które miałoby odbyć się 25 października wraz z wyborami parlamentarnymi. Senat ma rozpatrzyć wniosek

Senat za ustawą o ochronie gruntów rolnych

Za ustawą było 49 senatorów, 29 - przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawę rozpatrywały dwie senackie komisje: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego. Zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy, jak również poprawki do niej. Komisje rekomendowały przyjęcie ustawy wraz z poprawką. Senat

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r., a także oskładkowanie dochodów członków rad

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

To pierwsze posiedzenie izby po wakacyjnej przerwie. Rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez trzech nowych senatorów, wybranych w wyborach uzupełniających 7 września br. To trójka senatorów PiS: Izabela Kloc, Maria Koc i Jarosław Rusiecki. Na początku posiedzenia Senat przyjmie, wspólnie z

Senat wznowił posiedzenie

Resort pracy poinformuje Senat o skutkach ustawy okołobudżetowej, która wprowadziła dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Senatorowie omówią również sejmową nowelizację ustawy o autostradach płatnych. W ostatnim dniu posiedzenia planowany jest także blok głosowań.

Senat o prawie restrukturyzacyjnym i statystyce publicznej

infrastruktury i rozwoju, a nie administracji, jak obecnie. Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która także jest w porządku obrad Senatu, zakłada, że osobom sterującym statkami, pontonami, kajakami czy rowerami wodnymi, które wypiją nawet niewielką ilość alkoholu (0,2

Senat poparł nowelę ustawy o Funduszu Kolejowym

niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2021 r. Środki niewykorzystane do końca 2021 r. podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu. Ustawa ma obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Senat przyjął nowelę ustawy - bez poprawek

Senat rozpatrzy ustawę o uzgodnieniu płci

orzeczeń lekarskich. Rozpatrzenie ustawy jest szóstym punktem porządku obrad Senatu; blok głosowań w trakcie dzisiejszego posiedzenia izby zaplanowano po punkcie piątym. W ubiegłym tygodniu za odrzuceniem ustawy opowiedziała się senacka komisja zdrowia. Z 11 członków komisji w głosowaniu wzięło udział

Senat za poprawkami do ustawy o elektroodpadach

. Zgodnie z wersją ustawy uchwaloną przez Sejm taki odbiór byłby możliwy "co najmniej nieodpłatnie", co wskazywałoby na możliwość zapłaty za stary sprzęt. Senat ponadto zaproponował zmianę przepisu przejściowego tak, by od 1 stycznia 2016 r. do końca grudnia 2017 r. wprowadzający sprzęt był

Senat wznowił obrady

Ponadto odbędą się głosowania, m.in. nad nową ordynacją podatkową oraz zasadami liczenia tzw. janosikowego dla województw.

Opóźnia się wznowienie obrad Senatu

Opóźnienie, jak wynika z informacji PAP, związane jest ze sporami wokół poprawki do budżetu na 2015 rok, autorstwa marszałka Bogdana Borusewicza. Marszałek Senatu zaproponował podczas czwartkowej debaty budżetowej, by dysponentem pieniędzy rezerwy celowej na kontakty z Polonią, w wysokości 60,5 mln

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Następnie senatorowie przyjęli uchwałę w sprawie "uczczenia bł. Jana Pawła II w dniu jego kanonizacji". Senat przyjmie też uchwałę w stulecie urodzin Jana Karskiego. "24 kwietnia 2014 roku przypada setna rocznica urodzin Jana Karskiego, wybitnego patrioty, odważnego, niezłomnego

Prezydent Duda spotkał się z Konwentami Sejmu i Senatu

), Wanda Nowicka (niezrzesz.) i Jerzy Wenderlich (SLD), a także przedstawiciele klubów poselskich PO, PiS, SLD, PSL oraz Zjednoczonej Prawicy. W skład Konwentu Senatu wchodzą marszałek Bogdan Borusewicz, wicemarszałkowie Stanisław Karczewski (PiS), Maria Pańczyk-Pozdziej (PO) oraz Jan Wyrowiński (PO), a

Senat za większą przejrzystością instytucji gospodarki budżetowej

Nowela jest inicjatywą legislacyjną Senatu. Jest efektem kontroli NIK w tzw. instytucjach gospodarki budżetowej (IGB) poszczególnych resortów. IGB zostały powołane w miejsce tzw. gospodarstw pomocniczych na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Według kontroli NIK, IGB nie spełniały

Senat za nowelizacją ustawy o własności lokali

Ustawę Senat poparł jednogłośnie. Rozwiązania wprowadzane przez ustawę "polegają na zrównaniu statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych, bo ci drudzy w obecnym stanie prawnym pozbawieni byli praw, które ustawa przyznaje właścicielom". Zgodnie z nowelą

Senat wznowił obrady

zajmą się też nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Senat wysłucha również informacji o udziale Polski w pracach UE w czasie przewodnictwa Grecji w Radzie Unii Europejskiej - czyli od stycznia do czerwca 2014 r., a także informacji ministra administracji i cyfryzacji o realizacji Rządowego

Senat za nowymi typami obligacji

komunikatów publikowanych na stronie emitenta do instytucji je przechowującej, a także konsekwencji za nie przechowywanie tych wydruków przez wymagany okres. Senat zaproponował, żeby obowiązywała za to kara grzywny, pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności. Inna przyjęta poprawka wprowadza obowiązek

Komisje zarekomendowały Senatowi odrzucenie wniosku prezydenta o referendum

Zgoda Senatu jest potrzebna do zarządzenia przez prezydenta referendum ogólnokrajowego. Senat wyraża zgodę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Prezydent Duda skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Senat przerwał obrady

Senatorowie wezmą udział w zgromadzeniu posłów i senatorów, które wysłucha wystąpienia prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Na początku posiedzenia głos zabrał szef MSZ Radosław Sikorski, który przedstawia senatorom informację nt. polityki wobec Polonii. Senat zajmie się także m.in. uchwaloną pod koniec maja przez Sejm ustawą o oświacie, wprowadzającą bezpłatny podręcznik. Ustawa przewiduje, że we wrześniu 2014 r

Senat za nowelą Prawa budowlanego

zaproponowanych przez Senat poprawek zakłada, że inwestor, który chce rozpocząć prace budowlane musi zawiadomić właściwy organ i projektanta nadzorującego budowę, o planowym terminie rozpoczęcia prac; chodzi prace wymagające pozwolenia na budowę. Nowela znosi ponadto obowiązek załączania do projektu budowlanego

Senat wznowił obrady

Zaplanowane jest przeprowadzenie głosowań, m.in. nad poprawkami do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz do nowelizacji kodeksu karnego.

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Senat na początku posiedzenia minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego 24 lipca 2014 r. Władysława Sidorowicza, senatora VI i VII kadencji, ministra zdrowia w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i uczestnika obrad Okrągłego Stołu. Senatorowie mają zająć się w środę m.in. nowelą ustawy o rencie

Senat rozszerzył porządek obrad o nowelę ustawy o autostradach

Decyzja Senatu zapadła w głosowaniu, bo przeciw byli senatorowie PiS. "To traktowanie Senatu jak maszynki do głosowania" - ocenił Czesław Ryszka (PiS), twierdząc, że nie zdążył zapoznać się z tą ustawą. Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym zakłada

Senat rozpoczał posiedzenie

Senat na zaplanowanym na dwa dni posiedzeniu zajmie się m.in. ustawą o VAT dotyczącą tzw. samochodów z kratką, zmniejszeniem wynagrodzeń chorobowych m.in. dla sędziów i policjantów oraz ustawą dającą możliwość przywrócenia części sądów rejonowych. Na początku lutego Sejm znowelizował ustawę o VAT

Senat. Wystawa nt. zbrodniarzy hitlerowskich na Pomorzu Gdańskim

marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Zdaniem dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosława Golona zbrodnię dokonaną na Pomorzu Gdańskim można porównać do zbrodni katyńskiej. "Dzisiaj geograficzne terminy Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia mówią większości uczniów, wychowanków szkół, a także

Senat uchwalił propozycję referendum ws. m.in. JOW-ów

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasŻaden z obecnych na sali senatorów nie głosował przeciwko referendum ani nie wstrzymał się od głosu. Tym samym Senat jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie we wrześniu referendum w sprawie m.in. wprowadzenia w wyborach do Sejmu jednomandatowych okręgów

Senat zakończył obrady

Następne posiedzenie zaplanowane jest na 5 i 6 lutego br., choć nie jest wykluczone, że senatorowie zbiorą się jeszcze w tygodniu między 19 stycznia a 23 stycznia.

Senat zaakceptował nowelę ustawy o recyklingu pojazdów

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 57 senatorów, wstrzymało się 28. Przyjęte przez Senat poprawki mają charakter doprecyzowujący. Najważniejsza merytoryczna poprawka zakłada, że ustawa wejdzie w życie szybciej niż zakładał to Sejm. Zamiast 1 stycznia 2017, będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016

Senat wznowił obrady

Senatorowie mają m.in. omawiać nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego i nowelizację Prawa farmaceutycznego. Planowane są także głosowania.

Senat chce zmian w ustawie o uzgodnieniu płci

Sejm ustawę o uzgodnieniu płci uchwalił pod koniec lipca; ma ona uprościć procedurę zmiany płci wpisanej m.in. w akt urodzenia, jeśli nie odpowiada ona płci odczuwanej przez daną osobę. Senat opowiedział się w piątek za wprowadzeniem do niej poprawek. Izba proponuje m.in., by zmienić tytuł ustawy

Komisje rekomendują Senatowi odrzucenie wniosku ws. referendum 25. X.

W głosowaniu wzięło udział 45 senatorów - 24 było za tym, aby nie poprzeć wniosku prezydenta, zaś 21 opowiedziało się za wnioskiem; nikt nie wstrzymał się od głosu. Prezydent Duda skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, które miałoby odbyć się wraz z październikowymi

Szydło: głosowanie w Senacie ws. referendum - test dla PO

"Jeżeli senatorowie uważają, że obywatele mają prawo do wypowiadania się w ważnych kwestiach, to poprą wniosek (o referendum 25 października), to jest test dla Senatu, ale to jest przede wszystkim test dla senatorów Platformy Obywatelskiej. Jeżeli ktoś posługuje się tym wspaniałym określeniem

Senat za dłuższymi terminami na składanie wniosków o płatności bezpośrednie

Senat poparł nowelizację jednogłośnie. Przyjęta 24 kwietnia przez Sejm nowelizacja ustawy o płatnościach bezpośrednich, jak podkreślał senacki sprawozdawca, senator Wiesław Kilian (PO), ma dwa podstawowe cele. Pierwszy to wydłużenie rolnikom o miesiąc czasu na składanie w 2015 roku wniosków o

Senat zatwierdził wybór Adama Bodnara na nowego rzecznika praw obywatelskich

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas Adam Bodnar zostanie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W piątek Senat zatwierdził jego wybór przez Sejm na pięcioletnią kadencję. W tajnym głosowaniu poparło go 41 senatorów, 39 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Nowy rzecznik Adam Bodnar Na to

Senat wznowił posiedzenie

Przedstawiciel MF oraz szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak poinformują także o ocenie prawidłowości wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą. W Senacie odbędą się też głosowania nad ustawami rozpatrzonymi w środę m.in. nad ustawą o VAT dotyczącą tzw. samochodów z kratką

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

; korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. W porządku obrad Senatu jest też nowela prawa przetargowego, która przewiduje, że próg prowadzenia zamówień publicznych wzrośnie z 14 do 30 tys. euro. Dla instytutów naukowych będzie to do 130 tys. euro, a dla uczelni

Senat przerwał obrady

Wznowi je o godz. 21.30. O tej godzinie planowane są głosowania i prawdopodobne zakończenie posiedzenia, które początkowo miało być kontynuowane także w piątek.

Senat zgodził się na wybór Bodnara na nowego RPO

Platformy, zwłaszcza o konserwatywnych poglądach. PO wprowadziła dyscyplinę klubową w sejmowym głosowaniu, które jest jawne. W Senacie głosowanie było tajne. Jeszcze w czwartek Bodnar rozmawiał z senatorami PO, którzy po spotkaniu wyrażali optymizm co do jego wyboru. Klub PO w Senacie liczy dziś 58 członków

Borusewicz: decyzja Senatu ws. referendum pod koniec posiedzenia rozpoczynającego się 2 września

Konferencja marszałka Senatu odbyła się po posiedzeniu Konwentu Seniorów. Marszałek Senatu powiedział, że zaproponował, aby projekt postanowienia prezydenta o zarządzeniu referendum 25 października był pierwszym punktem rozpoczynającego się 2 września posiedzenia Senatu. "Konwent się na to

Marszałek Senatu spotkał się z prezydent Chorwacji

Marszałek Senatu odwiedził Chorwację w niedzielę; wziął tam udział w uroczystym zaprzysiężeniu chorwackiej głowy państwa na placu Św. Marka w Zagrzebiu. Oprócz niego w uroczystościach wzięły udział delegacje z ponad dwudziestu krajów. Po uroczystościach Borusewicz spotkał się z Grabar-Kitarović i

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o biopaliwach

03.07. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Kilkanaście poprawek zaproponował w czwartek Senat do noweli ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw oraz o biokomponentach i biopaliwach. Skutkiem wejścia noweli w życie będzie wzrost ceny benzyny o 5 gr za litr - szacuje Ministerstwo Gospodarki

Senat rozpoczął obrady od wniosku prezydenta o referendum

, by rekomendować Senatowi odrzucenie wniosku prezydenta. Sprawa referendum zajmie senatorom najprawdopodobniej cały pierwszy dzień obrad. Tym bardziej, że między 16.30 a 19 ma być ogłoszona przerwa, bo senatorowie PO udają się na posiedzenie Rady Krajowej tej partii. Obok wniosku prezydenta Andrzeja

Komisje chcą, żeby Senat odrzucił wniosek Dudy o referendum

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasW głosowaniu wzięło udział 45 senatorów - 24 było za tym, aby nie poprzeć wniosku prezydenta, zaś 21 opowiedziało się za wnioskiem; nikt nie wstrzymał się od głosu. Prezydent Duda skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, które miałoby

Sadurska w Senacie: apeluję o konsekwencję ws. prezydenckich inicjatyw

podjęli starania o uwzględnienie ich opinii przy podejmowaniu decyzji przez organy państwa" - mówiła w środę Sadurska w czasie debaty w Senacie nad wnioskiem prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzenie referendum 25 października, wraz z wyborami parlamentarnymi. W referendum tym Polacy mieliby

Senat za zmianami w Prawie lotniczym dotyczącym lotnisk wojskowych

Nowelizację bez poprawek Senat poparł jednogłośnie. Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta. Obecnie w Polsce lądowanie cywilnego samolotu na wojskowym lotnisku możliwe jest tylko na nielicznych lotniskach, np. tych, przy których działają zarówno cywilne, jak i wojskowe porty lotnicze. Inne

Podlaskie. Wójt gminy Orla zrezygnował z kandydowania do Senatu

Anna Mierzyńska, dyrektorka biura Regionu Podlaskiego PO poinformowała w komunikacie, że Selwesiuk zrezygnował "z powodów osobistych". Dodała, że w ciągu kilku dni podlaska PO podejmie decyzję w sprawie kandydata do Senatu w tym okręgu. Sam Selwesiuk powiedział PAP, że oprócz powodów

Senat za trzecią transzą deregulacji

Łącznie dotychczas deregulacja w trzech transzach objęła 247 zawodów, 70 z nich przestało być regulowanych, zaś do pozostałych ułatwiono dostęp. Za nowelizacją regulującą warunki dostępu do wykonywania określonych zawodów i obejmującą kilkanaście ustaw, wraz w poprawkami, głosowało 53 senatorów, dw

Senat wznowił obrady

To drugi i ostatni dzień posiedzenia. Planowane jest m.in. wysłuchanie informacji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a także głosowania.

Senat za uproszczeniem szkoleń kierowców w służbach mundurowych

kierowania pojazdami uprzywilejowanymi także funkcjonariuszy BOR. Inna przesądza, że ustawa wejdzie w życie 4 stycznia 2016 r., a nie, jak proponował Sejm, 14 dni od dnia ogłoszenia. Nowelizację wraz z poprawkami Senat poparł jednogłośnie. W uzasadnieniu projektu nowelizacji podpisanego przez

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Total War: Rome II

rozbudowywania miast będziemy musieli ugrzęznąć w jego politycznej machinie, senacie i gierkach frakcji, jeśli chcemy wygrać. Nikt, w tym i my, nie cofnie się przed żadnym środkiem do swego celu - morderstwem, przekupstwem, zamachem stanu. To właśnie ma odróżniać nową grę od poprzednich - historie "jednostek

Hannibal: Rome and Carthage

aby to osiągnąć gracz będzie musiał wykazać się dobrą taktyką militarną oraz umiejętnościami dyplomatycznymi. Poza tym niezbędne jest także utrzymywanie dobrych stosunków z senatem Kartaginy.

Hannibal: Rome and Carthage in the Second Punic War to rozgrywka, która dzieje się w turach