senacie

PAP

W Senacie - wybór marszałka

W Senacie - wybór marszałka

W Senacie w czwartek wieczorem przeprowadzany jest wybór marszałka izby. Kandydatem na tę funkcję jest senator PiS Stanisław Karczewski; nie zgłoszono innej kandydatury.

Grzegorz Czelej wicemarszałkiem Senatu

Senator od trzech kadencji, lekarz stomatolog, wydawca Grzegorz Czelej (PiS) został wybrany na wicemarszałka Senatu.

Senat wznowił posiedzenie

Senat w czwartek po godz. 11 wznowił posiedzenie; zajmie się m.in. nowelą ustawy o działach administracji rządowej. Potem zaplanowano głosowania.

Nie będzie referendum 25 października. Senat odrzucił wniosek prezydenta

Nie będzie referendum 25 października. Senat odrzucił wniosek prezydenta

Senat wznowił obrady

W czwartek, w pierwszym dniu inauguracyjnego posiedzenia Senatu IX kadencji, senatorowie wybrali prezydium izby - marszałkiem został Stanisław Karczewski (PiS), wicemarszałkami: Adam Bielan (PiS), Grzegorz Czelej (PiS), Maria Koc (PiS) i Bogdan Borusewicz (PO). Senat powołał też komisję

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Ponadto w porządku obrad Senatu zaplanowano jeszcze tylko punkt dotyczący zmian w składzie komisji senackich. Uchwalona przez Sejm w środę wieczorem nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w intencji autorów ma zmierzać do przeciwdziałania patologiom, polegającym na przyznawaniu

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Na początku posiedzenia Senat uczcił minutą ciszy ofiary zamachów, do których doszło w piątek w Paryżu. "W związku z aktami terroru w Paryżu rozpoczniemy sprzeciwem wobec tego aktu okrucieństwa ideologii nienawiści, powstańmy, by minutą ciszy wyrazić solidarność z naszymi francuskimi braćmi i

Adam Bielan wicemarszałkiem Senatu

, został wybrany na jednego z wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Kandydował z list PiS również w kolejnych wyborach do PE, w czerwcu 2009 roku, także z powodzeniem. 25 października 2015 r. wystartował do Senatu, znów z rekomendacji PiS (jako przedstawiciel Polski Razem, od kwietnia 2015

Maria Koc - wicemarszałek Senatu

"Więcej kultury w polityce" - pod takim hasłem Maria Koc wystartowała w wyborach uzupełniających do Senatu we wrześniu 2014 r. Poparło ją wówczas ponad 9,8 tys. wyborców, dzięki czemu objęła mandat po zmarłym senatorze PiS Henryku Górskim. W tegorocznych wyborach głosowało na nią ponad

Bogdan Borusewicz wicemarszałkiem Senatu

drugiej strony wartością jest jawność. Szczególnie jawność dotycząca osób publicznych". W wyborach w 2005 r. do Senatu startował z Gdańska jako kandydat niezależny. W kampanii wyborczej poparło go Prawo i Sprawiedliwość. Borusewicz z kolei w wyborach prezydenckich wsparł kandydaturę Lecha

Stanisław Karczewski - marszałkiem Senatu

Karczewskim wypowiadała się także Beata Szydło. "To doskonały wicemarszałek Senatu, świetny polityk, wspaniały człowiek" - podkreślała. Jej zdaniem, o Stanisławie Karczewskim można mówić tylko w superlatywach. Karczewskiego chwaliła także rzeczniczka PiS Elżbieta Witek, przypominając, że kampania

Senat wybrał czworo wicemarszałków izby

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że w tajnym głosowaniu oddano 96 głosów. Dodał, że wymagana bezwzględna większość wynosiła 49. Kandydaturę senatora Bielana poparło 70 senatorów. Kandydaturę senatora Czeleja - 86 senatorów. Kandydaturę senator Koc - 78 senatorów. Kandydaturę b

Senat zakończył obrady

Początkowo były zaplanowane tylko na dwa dni, ale głosowania przeprowadzono wyjątkowo trzeciego dnia, w sobotę. Następne posiedzenie Senatu zaplanowane jest w dniach 4-6 marca br.

Prezydent otworzył pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji

Podczas posiedzenia zaplanowano wystąpienie prezydenta Dudy. Kandydatem PiS na marszałka Senatu jest b. wicemarszałek izby wyższej Stanisław Karczewski. Zgodnie z regulaminem Senatu pierwsze posiedzenie izby wyższej otwiera prezydent i powołuje na przewodniczącego najstarszego wiekiem senatora

Senat przerwał obrady

Wznowi je w piątek o godz. 10. Tego dnia planowane są głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej na 2015 rok.

Senat wybrał czworo wicemarszałków izby

Bielana poparło 70 senatorów, Czeleja - 86, a Koc - 78. Borusewicz otrzymał 72 głosy. W tajnym głosowaniu oddano 96 głosów. Wymagana większość bezwzględna wyniosła 49 głosów. Tuż przed głosowaniem senator Jan Rulewski (PO) spytał, dlaczego w rozpoczynającej się kadencji prezydium Senatu jest

Senat zakończył posiedzenie

Choć początkowo obrady miały trwać trzy dni, zakończyły się już po dwóch. To było ostatnie posiedzenie Senatu w 2014 roku. Następne planowane jest 8 stycznia 2015 roku.

Senat wznowił obrady

To drugi i ostatni dzień posiedzenia Senatu. Planowane jest dokończenie porządku obrad, m.in. rozpatrzenie dwóch senackich inicjatyw nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także nowelizacji kodeksu wykroczeń. Odbędą się także głosowania, m.in. nad poprawkami Senatu do ustawy budżetowej

PO chce, żeby Senat w uchwale wyraził solidarność z Francją

16.11. Warszawa (PAP) - Senatorowie PO złożyli projekt uchwały, w której Senat wyraża solidarność z Francją po zamachach w Paryżu. Nie wolno nam się dać się zastraszyć i zrezygnować z europejskich wartości - napisano w projekcie. Uchwała o solidarności z Francuzami jest potrzebna - mówi PAP

W Senacie będzie pracować 15 komisji stałych

W Senacie pracować będą komisje: Budżetu i Finansów Publicznych; Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Obrony Narodowej; Praw Człowieka, Praworządności i Petycji; Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej; Środowiska

Senat wznowił obrady

Senat zajmie się m.in. ustawą o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz nowelizacją ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Potem zaplanowano głosowania.

Senat wznowił obrady

To drugi i ostatni dzień posiedzenia. Planowane są głosowania, a także m.in. wyrażenie zgody na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej UE z Ukrainą. Senat ma też zaakceptować odwołanie ze stanowiska Głównego Inspektora Danych Osobowych. Wojciech Wiewiórowski zrzekł się tej funkcji, ponieważ wkrótce

Senat wybrał szefów senackich komisji

Senat, który wznowił swoje obrady w piątek po godz. 17.30, zdecydował, że przewodniczącym senackiej komisji budżetu i finansów publicznych został senator Grzegorz Bierecki (niezależ.), przewodniczącym komisji gospodarki narodowej i innowacyjności, Andrzej Stanisławek (PiS), a przewodniczącym

Senat za specustawą przesyłową

Ustawę poparło 54 senatorów, 29 było przeciw, czterech się wstrzymało. Senat przyjął do ustawy sześć poprawek. Nie poparł wniosku senatorów PiS o odrzucenie ustawy. Wśród poprawek, w większości doprecyzowujących, senatorowie zaproponowali m.in. zakaz rozpoczęcia robót budowlanych do czasu, gdy

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senatu, które rozpoczęło się w środę po godz. 11. Senat zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r., a

Senat zakończył obrady

Kolejne, uroczyste posiedzenie z okazji 25-lecia odrodzenia Senatu zaplanowane jest na piątek, 4 lipca. Następne, robocze posiedzenie Senatu ma się rozpocząć 23 lipca br.

Senat upamiętnił list biskupów polskich do niemieckich

ówczesnym świecie, oparty na siłowym oddzieleniu od tegoż dziedzictwa +żelazną kurtyną+ tych narodów, które po II wojnie światowej wydane zostały - wbrew swej woli - pod polityczne, ustrojowe i ideologiczne wpływy sowieckiego imperium" - podkreślono. "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża

Prezydent: Senat to symbol wolnej, suwerennej i niepodległej Polski

;to przywraca wielu ludziom wiarę w to, że demokracja w Polsce jest prawdziwa". "Myślę, że na dojrzałą już w zasadzie demokrację w naszym kraju wskazuje także wynik tych wyborów; wynik niespodziewany, który odwrócił scenę polityczną, także tutaj w Senacie. Dziś jedno ugrupowanie, PiS, i

Prezydent: Senat to symbol wolnej, suwerennej i niepodległej Polski

Przemawiając w czwartek wieczorem w Senacie prezydent, podobnie jak wcześniej w Sejmie, podziękował Polakom za udział w wyborach, które są - jak mówił - "najważniejszym aktem w demokracji". Duda dziękował też Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie ich

Senat za ponownym wyborem pięciu sędziów TK

. Oznaczałoby to nowy wybór pięciu sędziów. Nowelizację ustawy o TK Sejm przyjął w czwartek głosami klubów PiS i Kukiz'15. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL opuścili salę Sejmu tuż przed głosowaniem. W Senacie debata nad tą nowelizacją trwała cztery godziny w nocy z czwartku na piątek.

Senat wznowił obrady

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Zaostrza ona przepisy, gwarantujące większe bezpieczeństwo związane z hodowlą i wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych w laboratoriach. W porządku obrad jest także m.in. nowelizacja

Senat wznowił obrady

Senatorowie mają zająć się m.in. nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, która ma przyspieszyć inwestycje kolejowe oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pociągów do ruchu. Senat omówić ma również nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zakłada

Klub PiS zdecydował ws. kandydatów do prezydiów Sejmu i Senatu

Kandydatury do prezydiów Sejmu i Senatu zaakceptowane zostały na wtorkowym posiedzeniu klubu PiS przez aklamację - poinformowali PAP posłowie PiS. Kandydatury zgłosił prezes partii Jarosław Kaczyński.

Senat za ponownym wyborem pięciu sędziów TK

od wejścia tego przepisu w życie. Oznaczałoby to nowy wybór pięciu sędziów. Nowelizację ustawy o TK Sejm przyjął w czwartek głosami klubów PiS i Kukiz'15. Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL opuścili salę Sejmu tuż przed głosowaniem. W Senacie debata nad tą nowelizacją trwała cztery godziny w nocy z

Michał Seweryński poprowadzi jako marszałek senior pierwsze obrady Senatu

W czwartek szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska poinformowała, że 12 listopada odbędą się pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu. Powiedziała też, że marszałkiem seniorem został wyznaczony w Sejmie poseł Kornel Morawiecki, natomiast marszałkiem seniorem do prowadzenia pierwszego

Senat za utworzeniem Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Za przyjęciem uchwały głosowało 87 senatorów, nikt nie był przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu. Pod projektem uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej podpisali się wszyscy członkowie prezydium Senatu. Zgodnie z uchwałą w skład nowo utworzonej grupy wchodzą

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senat rozpoczął obrady od uczczenia minutą ciszy ofiar wydarzeń w grudniu 1970 roku i w grudniu 1981 roku. Senatorowie zajmą się uchwaloną przez Sejm Kartą Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania Karty, uprawnienia z niej wynikające oraz sposób realizacji i finansowania zadań przez

Kandydaci do senatu w okręgu wyborczym Poznań [Wybory 2015]

  W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z listy poznańskiej dostała się Jadwiga Rotnicka z Platformy Obywatelskiej. Okręg nr 91, kandydaci: Stanisław Kazimierz MIKOŁAJCZAK - KW Prawo i Sprawiedliwość Jadwiga Kazimiera ROTNICKA - KW Platforma Obywatelska RP   W poprzednich wyborach

Prezydent Ukrainy rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu

17.12. Warszawa (PAP) - Przebywający w Polsce z oficjalną wizytą prezydent Ukrainy Petro Poroszenko spotkał się w środę z marszałkami Sejmu i Senatu: Radosławem Sikorskim i Bogdanem Borusewiczem. Do spotkania doszło przed wystąpieniem Poroszenki w polskim parlamencie. "Oczywiście głównym

Senat przedłużył przerwę do godz. 20

Początkowo przerwa w pracach Senatu miała trwać do godz. 18. Według nieoficjalnych informacji, być może jeszcze w czwartek izba wyższa zajmie się nowelą ustawy o TK. Po godz. 18 senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji oraz komisja ustawodawcza rozpatrzą uchwaloną w czwartek przez

Kandydaci do senatu w okręgu wyborczym Kraków [Wybory 2015]

W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z list krakowskich dostali się: Bogdan Pęk (PiS) i Marian Sepioł (PO) Okręg nr 32 Dzielnice: Dzielnica II, Dzielnica III, Dzielnica IV, Dzielnica XIV, Dzielnica XV, Dzielnica XVI, Dzielnica XCII i Dzielnica XVIII. Jerzy Feliks

Senat upamiętnił Stanisława Dygata

.), wyrażający protest przeciwko cenzurze, a także "Memoriał 101" (1975 r.), przeciwko zmianom w konstytucji, zakładającym przewodnią rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w państwie i podporządkowanie Polski Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Senat podkreśla w uchwale, że "

Kandydaci do senatu w okręgu wyborczym Bydgoszcz [Wybory 2015]

W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z listy bydgoskiej dostał się Andrzej Kobiak z Platformy Obywatelskiej. Okręg nr 9, kandydaci: Marek Henryk GRALIK - KW Prawo i Sprawiedliwość Andrzej KOBIAK - KW Platforma Obywatelska RP Roman Kazimierz PUCHOWSKI - KW Kongres Nowej

Kandydaci do senatu w okręgu wyborczym Szczecin [Wybory 2015]

W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z listy szczecińskiej dostał się Norbert Obrycki z Platformy Obywatelskiej. W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z listy szczecińskiej dostał się Norbert Obrycki z Platformy Obywatelskiej. Okręg nr 97, kandydaci: Dariusz Paweł ANTKIEWICZ - KW

Senat m.in. o budżecie na 2015 rok

07.01. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Ustawa budżetowa na 2015 rok - to główny punkt rozpoczynającego się w czwartek dwudniowego posiedzenia Senatu. Senatorowie zajmą się też m.in. ustawą o ochronie zwierząt, wykorzystywanych do celów naukowych. W planie posiedzenia są też trzy inicjatywy

Kandydaci do senatu w okręgu wyborczym Lublin [Wybory 2015]

W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z listy łódzkiej dostał się Henryk Cioch z Prawa i Sprawiedliwości. Okręg nr 16, kandydaci: Bogusław Stanisław CIOK - KWW "Kukiz'15" Ilona Grażyna KANCLERZ - KW Nowoczesna Ryszarda Petru Andrzej Kazimierz MISIOŁEK - KW

Kandydaci do senatu w okręgu wyborczym Katowice [Wybory 2015]

W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z listy katowickiej dostał się Kazimierz Kutz z KKW Kazimierza Kutza. Okręg nr 80, kandydaci: Bogusław Stanisław CIOK - KWW "Kukiz'15" Ilona Grażyna KANCLERZ - KW Nowoczesna Ryszarda Petru Andrzej Kazimierz MISIOŁEK - KW

Wniosek o referendum do Senatu nie wpłynął. Marszałek Senatu: "To decyzja polityczna, której uległ Duda"

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasMarszałek Senatu wyraził wątpliwość: głosowanie referendalne potrwa od 6 do 22, a parlamentarne od 7 do 21. - Co więc z tymi, którzy przyjdą przed 7 i po 21? Usłyszałem, że taki głos będzie ważny - mówił. - Mam wątpliwości, czy połączenie wyborów z referendum jest

Kandydaci do senatu w okręgu wyborczym Łódź [Wybory 2015]

W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z listy łódzkiej dostał się Maciej Grubski z Platformy Obywatelskiej Okręg nr 23, kandydaci: Dariusz Paweł ANTKIEWICZ - KW KORWiN Maciej Tomasz GRUBSKI - KW Platforma Obywatelska RP Andrzej Dymitr LAZARI - KW Nowoczesna Ryszarda Petru Elżbieta WIĘCŁAWSKA

Rozpoczęło sie posiedzenie Senatu

mld zł. Senat zajmie się też wielką nowelizacją Kodeksu karnego, zmieniającą "filozofię karania". Jest to największa zmiana tej ustawy od 1997 r. Częściej mają być stosowane kary grzywny i ograniczenia wolności, rzadziej zaś orzekane więzienie w zawieszeniu. Jak wskazuje resort

Senat przerwał posiedzenie

Tego dnia w planie posiedzenia Senatu jest m.in. nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma przyspieszyć inwestycje kolejowe oraz umożliwić szybsze dopuszczanie pociągów do ruchu. Senatorowie zajmą się również nowelizacją ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Senat ustanowił rok 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego

03.12. Warszawa (PAP) - Senat przyjął w środę uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego, wyrażając przekonanie, że "idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju". Za uchwałą głosowało 64 senatorów, wstrzymało się trzech

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu odbędą się 12 listopada

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się w czwartek, 12 listopada, o godz. 13, a pierwsze posiedzenie Senatu - o godz. 17. "Pan prezydent podpisał również postanowienie o wyznaczeniu marszałków seniorów Sejmu i Senatu, którzy będą prowadzili obrady. Marszałkiem seniorem został wyznaczony w Sejmie

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu odbędą się 12 listopada

"Pan prezydent podpisał również postanowienie o wyznaczeniu marszałków seniorów Sejmu i Senatu, którzy będą prowadzili obrady. Marszałkiem seniorem został wyznaczony w Sejmie poseł Kornel Morawiecki, natomiast marszałkiem seniorem do prowadzenia pierwszego posiedzenia obrad Senatu - Barbara

Kandydaci do senatu w okręgu wyborczym Wrocław [Wybory 2015]

W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z list wrocławskich dostali się: Alicja Chybicka (PO) i Jarosław Obremski (KWW Rafała Dutkiewicza). Okręg nr 7 Osiedla: Bieńkowice, Biskupin - Sępolno - Dąbie - Bartoszowice, Borek, Brochów, Gaj, Gajowice, Grabiszyn - Grabiszynek, Huby, Jagodno

W czwartek pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu nowej kadencji

prezydent otworzy pierwsze posiedzenie Senatu nowej kadencji i weźmie w nim udział. Także w Senacie zaplanowano wystąpienie prezydenta - podało biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Poza głową państwa na pierwsze posiedzenie Izby zaproszeni zostali również: byli prezydenci i premierzy, marszałkowie Sejmu

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

To pierwsze posiedzenie izby po wakacyjnej przerwie. Rozpoczęło się od złożenia ślubowania przez trzech nowych senatorów, wybranych w wyborach uzupełniających 7 września br. To trójka senatorów PiS: Izabela Kloc, Maria Koc i Jarosław Rusiecki. Na początku posiedzenia Senat przyjmie, wspólnie z

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Senat zajmie się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2016 r., a także oskładkowanie dochodów członków rad

Senat wznowił posiedzenie

Resort pracy poinformuje Senat o skutkach ustawy okołobudżetowej, która wprowadziła dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Senatorowie omówią również sejmową nowelizację ustawy o autostradach płatnych. W ostatnim dniu posiedzenia planowany jest także blok głosowań.

Senat za ustawą o ochronie gruntów rolnych

Za ustawą było 49 senatorów, 29 - przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawę rozpatrywały dwie senackie komisje: rolnictwa oraz samorządu terytorialnego. Zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy, jak również poprawki do niej. Komisje rekomendowały przyjęcie ustawy wraz z poprawką. Senat

Witek: Kuchciński kandydatem na marszałka Sejmu, Karczewski - Senatu

koncyliacyjny, będzie prowadzić obrady w taki sposób, że wszyscy posłowie z różnych klubów będą mieli świadomość, że na tym miejscu siedzi odpowiednia osoba" - dodała. Witek poinformowała też, że kandydatem na marszałka Senatu jest dotychczasowy wicemarszałek izby Stanisław Karczewski. Rzeczniczka PiS

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

Następnie senatorowie przyjęli uchwałę w sprawie "uczczenia bł. Jana Pawła II w dniu jego kanonizacji". Senat przyjmie też uchwałę w stulecie urodzin Jana Karskiego. "24 kwietnia 2014 roku przypada setna rocznica urodzin Jana Karskiego, wybitnego patrioty, odważnego, niezłomnego

Senat zaproponował poprawki do ustawy o działach administracji rządowej

Za nowelizacją - z poprawkami - opowiedziało się 65 senatorów; 26 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senat zaproponował do ustawy szereg poprawek, m.in. zakładającą rozszerzenie działu gospodarka złożami kopalin o nadzór nad podmiotami gospodarczymi prowadzącymi eksploatację kopalin

PO chce, żeby Senat w uchwale wyraził solidarność z Francją

Szef klubu senackiego PO Bogdan Klich powiedział w poniedziałek PAP, że Senat jest właściwą instytucją, która powinna wyrazić nie tylko współczucie wobec rodzin ofiar, ale także solidarność z Francuzami. "W takich sytuacjach sprawdzają się przyjaźnie, to są zdarzenia, które nie tylko wymagają

Senat wznowił obrady

zajmą się też nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Senat wysłucha również informacji o udziale Polski w pracach UE w czasie przewodnictwa Grecji w Radzie Unii Europejskiej - czyli od stycznia do czerwca 2014 r., a także informacji ministra administracji i cyfryzacji o realizacji Rządowego

Opóźnia się wznowienie obrad Senatu

Opóźnienie, jak wynika z informacji PAP, związane jest ze sporami wokół poprawki do budżetu na 2015 rok, autorstwa marszałka Bogdana Borusewicza. Marszałek Senatu zaproponował podczas czwartkowej debaty budżetowej, by dysponentem pieniędzy rezerwy celowej na kontakty z Polonią, w wysokości 60,5 mln

Senat przerwał obrady, wznowi je w piątek o godz.10.

W czwartek, w pierwszym dniu inauguracyjnego posiedzenia IX kadencji, senatorowie wybrali prezydium izby. Marszałkiem został Stanisław Karczewski (PiS), a wicemarszałkami Adam Bielan, Grzegorz Czelej i Maria Koc, którzy byli kandydatami PiS, oraz zgłoszony przez PO Bogdan Borusewicz. Senat powołał

Senat poparł nowelę ustawy o Funduszu Kolejowym

niewykorzystane przez województwa w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednakże nie później niż w 2021 r. Środki niewykorzystane do końca 2021 r. podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu. Ustawa ma obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. Senat przyjął nowelę ustawy - bez poprawek

Senat wyraził solidarność z Francuzami po zamachach w Paryżu

kilkuset niewinnych ludzi" - napisano w uchwale. "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wstrząśnięty ogromem tragedii wyraża swoją solidarność ze wszystkimi Francuzami. Składamy najszczersze wyrazy współczucia wszystkim Francuzom, szczególnie rodzinom ofiar - obywatelom Republiki Francuskiej oraz

Senat za poprawkami do ustawy o elektroodpadach

. Zgodnie z wersją ustawy uchwaloną przez Sejm taki odbiór byłby możliwy "co najmniej nieodpłatnie", co wskazywałoby na możliwość zapłaty za stary sprzęt. Senat ponadto zaproponował zmianę przepisu przejściowego tak, by od 1 stycznia 2016 r. do końca grudnia 2017 r. wprowadzający sprzęt był

Senat za nowymi typami obligacji

komunikatów publikowanych na stronie emitenta do instytucji je przechowującej, a także konsekwencji za nie przechowywanie tych wydruków przez wymagany okres. Senat zaproponował, żeby obowiązywała za to kara grzywny, pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności. Inna przyjęta poprawka wprowadza obowiązek

Senat przerwał obrady

Senatorowie wezmą udział w zgromadzeniu posłów i senatorów, które wysłucha wystąpienia prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Na początku posiedzenia głos zabrał szef MSZ Radosław Sikorski, który przedstawia senatorom informację nt. polityki wobec Polonii. Senat zajmie się także m.in. uchwaloną pod koniec maja przez Sejm ustawą o oświacie, wprowadzającą bezpłatny podręcznik. Ustawa przewiduje, że we wrześniu 2014 r

Senat za większą przejrzystością instytucji gospodarki budżetowej

Nowela jest inicjatywą legislacyjną Senatu. Jest efektem kontroli NIK w tzw. instytucjach gospodarki budżetowej (IGB) poszczególnych resortów. IGB zostały powołane w miejsce tzw. gospodarstw pomocniczych na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Według kontroli NIK, IGB nie spełniały

Senat za nowelizacją ustawy o własności lokali

Ustawę Senat poparł jednogłośnie. Rozwiązania wprowadzane przez ustawę "polegają na zrównaniu statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych, bo ci drudzy w obecnym stanie prawnym pozbawieni byli praw, które ustawa przyznaje właścicielom". Zgodnie z nowelą

Senat uniwersytetu za odwołaniem rektora po tragedii na otrzęsinach

Z wnioskiem o odwołanie rektora wystąpiła poprzednia minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. "Za odwołaniem rektora było 21 członków senatu, przeciw - 11 i dwóch wstrzymało się od głosu. Kolegium elektorów ma zebrać się 3 października, ale wcześniej trzeba

Senat uniwersytetu za odwołaniem rektora po tragedii na otrzęsinach

;Za odwołaniem rektora było 21 członków senatu, przeciw - 11 i dwóch wstrzymało się od głosu. Kolegium elektorów ma zebrać się 3 grudnia, ale wcześniej trzeba przeprowadzić wybory uzupełniające do kolegium, gdyż część osób ze składu odeszła z uczelni, m.in. studenci, którzy skończyli studia"

Senat za nowelą Prawa budowlanego

zaproponowanych przez Senat poprawek zakłada, że inwestor, który chce rozpocząć prace budowlane musi zawiadomić właściwy organ i projektanta nadzorującego budowę, o planowym terminie rozpoczęcia prac; chodzi prace wymagające pozwolenia na budowę. Nowela znosi ponadto obowiązek załączania do projektu budowlanego

Senat dokonał zmian w regulaminie - m.in. powstanie komisja infrastruktury

Za zmianami w regulaminie opowiedziało się 82 senatorów - wszyscy, którzy wzięli udział w piątkowym głosowaniu. Po dokonaniu zmian w regulaminie, w obradach Senatu została ogłoszona przerwa do godz. 15. Po przerwie senatorowie mają jeszcze powołać stałe komisje senackie oraz powołać ich

Senat rozpoczał posiedzenie

Senat na zaplanowanym na dwa dni posiedzeniu zajmie się m.in. ustawą o VAT dotyczącą tzw. samochodów z kratką, zmniejszeniem wynagrodzeń chorobowych m.in. dla sędziów i policjantów oraz ustawą dającą możliwość przywrócenia części sądów rejonowych. Na początku lutego Sejm znowelizował ustawę o VAT

Senat podzielony ws. treści uchwały nt. solidarności z Francuzami

Debata nad projektem uchwały zaproponowanej przez senatorów PO rozpoczęła w środę dwudniowe posiedzenie Senatu. "W piątek 13 listopada 2015 roku terroryści z tzw. Państwa Islamskiego dokonali serii zamachów terrorystycznych w stolicy Francji - Paryżu, w których zginęło i zostało rannych wielu

Senat zaproponował poprawki do ustawy o działach administracji rządowej

Za nowelizacją - z poprawkami - opowiedziało się 65 senatorów; 26 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Senat odrzucił poprawkę senatora PO Roberta Dowhana zmierzającą do wykreślenia - z części nowelizacji dotyczącej ustawy o wojewodzie - zapisu, że na stanowisko wojewody może zostać

PO o nowelizacji ustawy o TK: walec PiS przetoczył się przez Senat

Senat nie wprowadził w piątek poprawek do ustawy, która przewiduje ponowny wybór pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trafi ona teraz do podpisu prezydenta. Spośród 85 senatorów uczestniczących w głosowaniu za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zagłosowało 60

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Senat na początku posiedzenia minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego 24 lipca 2014 r. Władysława Sidorowicza, senatora VI i VII kadencji, ministra zdrowia w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i uczestnika obrad Okrągłego Stołu. Senatorowie mają zająć się w środę m.in. nowelą ustawy o rencie

Senat wznowił obrady

Zaplanowane jest przeprowadzenie głosowań, m.in. nad poprawkami do ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz do nowelizacji kodeksu karnego.

Senat wznowił posiedzenie; zajmie się nowelizacją ustawy o TK

, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza zarekomendowały Izbie przyjęcie bez poprawek uchwalonej tego dnia po południu przez Sejm nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) poinformował PAP, że głosowanie nad nowelizacją odbędzie się w piątek rano. Nowelizację

Seweryński: Senat ma mocną pozycję ustrojową i jest nie tylko "izbą refleksji"

Przypomniał, że wśród zadań Senatu jest m.in. sprawowanie opieki nad Polakami i Polonią na obczyźnie, a zwłaszcza "udzielenie jej moralnego i materialnego wsparcia w podtrzymywaniu polskości i więzów z krajem ojczystym". "W minionej kadencji Senat podejmował różne przedsięwzięcia

Kandydaci do senatu w okręgu wyborczym Gdańsk i Sopot [Wybory 2015]

W poprzednich wyborach do Senatu w 2011 roku z listy gdańskiej dostał się Bogdan Borusewicz z Platformy Obywatelskiej. Marszałek Senatu  VI, VII i VIII kadencji. Okręg nr 65, kandydaci: Krzysztof Włodzimierz ANDRUSZKIEWICZ - KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni Bogdan

Senat zakończył obrady

Następne posiedzenie zaplanowane jest na 5 i 6 lutego br., choć nie jest wykluczone, że senatorowie zbiorą się jeszcze w tygodniu między 19 stycznia a 23 stycznia.

Senat uchwalił propozycję referendum ws. m.in. JOW-ów

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nasŻaden z obecnych na sali senatorów nie głosował przeciwko referendum ani nie wstrzymał się od głosu. Tym samym Senat jednogłośnie wyraził zgodę na zorganizowanie we wrześniu referendum w sprawie m.in. wprowadzenia w wyborach do Sejmu jednomandatowych okręgów

Senat wznowił posiedzenie

Przedstawiciel MF oraz szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak poinformują także o ocenie prawidłowości wykonywania nadzoru nad ich udzielaniem i spłatą. W Senacie odbędą się też głosowania nad ustawami rozpatrzonymi w środę m.in. nad ustawą o VAT dotyczącą tzw. samochodów z kratką

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Total War: Rome II

rozbudowywania miast będziemy musieli ugrzęznąć w jego politycznej machinie, senacie i gierkach frakcji, jeśli chcemy wygrać. Nikt, w tym i my, nie cofnie się przed żadnym środkiem do swego celu - morderstwem, przekupstwem, zamachem stanu. To właśnie ma odróżniać nową grę od poprzednich - historie "jednostek

Hannibal: Rome and Carthage

aby to osiągnąć gracz będzie musiał wykazać się dobrą taktyką militarną oraz umiejętnościami dyplomatycznymi. Poza tym niezbędne jest także utrzymywanie dobrych stosunków z senatem Kartaginy.

Hannibal: Rome and Carthage in the Second Punic War to rozgrywka, która dzieje się w turach