sądy dwuinstancyjne

mar, PAP

Nowe regulacje ws. odpowiedzialności lekarzy. Sejm uchwalił ustawę o izbach

Nowe regulacje ws. odpowiedzialności lekarzy. Sejm uchwalił ustawę o izbach

Dwuinstancyjne postępowanie ws. odpowiedzialności lekarzy, z możliwością odwołania się do Sądu Najwyższego oraz poszerzenie katalogu kar o kary finansowe i odsunięcie lekarza od wykonywania pewnych czynności zawodowych - te rozwiązanie przewiduje ustawa o izbach lekarskich, którą jednogłośnie uchwalił dziś Sejm.

Gronkiewicz: Inaczej niż sąd rozumiem orzeczenie TK

- Odwołam się od decyzji sądu o grzywnie za niestawienie się przed komisją bankową. Sprawa nie jest zakończona, mamy sądy dwuinstancyjne. Inaczej rozumiem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz w "Poranku Radia TOK FM".

Przeciwnicy Komorowskiego zakłócili obrady Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy, który dziś ma zadecydować o ważności wyborów prezydenckich, musiał przerwać swoje obrady. Powód? Zakłócili je przeciwnicy Bronisława Komorowskiego, którzy głośno domagali się unieważnienia wyborów.

Wybory prezydenckie ważne. Sąd Najwyższy zdecydował

Wybory prezydenckie ważne. Sąd Najwyższy zdecydował

rozpatrzenia odwołań od postanowień sądu o nieuznaniu protestów wyborczych. Jeden z nich przekonywał, że nierozpatrzenie odwołań narusza art. 176 konstytucji, który mówi, że "postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne".- Pozbawiono mnie prawa do odwołania, do bezstronnego sądu, do jawnego

TK: przepisy dot. tymczasowego aresztu zgodne z konstytucją

TK: przepisy dot. tymczasowego aresztu zgodne z konstytucją

Sprawa była badana przez TK pod koniec czerwca - TK odroczył jednak wydanie wyroku do 13 lipca. W skardze, złożonej latem ubiegłego roku, chodzi o art. 437 Kodeksu postępowania karnego, który pozwala sądowi okręgowemu zmienić decyzję sądu rejonowego i nałożyć areszt, mimo że sąd rejonowy go nie

Sąd nie może mówić: "to oczywiście bezzasadne"

uproszczenia w procedurze wprowadziliśmy po zasygnalizowaniu przez Sąd Najwyższy, że nie jest w stanie poradzić sobie z zalewem spraw. Poza tym konstytucja nie gwarantuje prawa do kasacji, a tylko postępowanie dwuinstancyjne. - Od lat rozpatruję skargi i wiem, jaka rodzi się pokusa, kiedy szafa zaczyna

Prezydent ukarze

Prezydent ukarze

przesłanką ich ujawnienia. Jeśli popełnili przestępstwo, to musi to orzec sąd, nie jakiś inny organ państwa czy komisja. W Polsce obowiązuje zasada państwa prawa. To właśnie oznacza, że w sprawach karnych decyduje wyłącznie sąd i to dwuinstancyjny - powiedział "Gazecie". Drugi raport prezydenta

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Sądy II instancji w Polsce

Postępowanie sądowe, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest co najmniej dwuinstancyjne. Postępowanie karneW postępowaniu karnym sądami II instancji są sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.Zgodnie z art. 25 § 3 kodeksu postępowania karnego sąd okręgowy

Sądy wojskowe (Polska)

Sądy wojskowe – organy wymiaru sprawiedliwości Wojska Polskiego. Sądownictwo Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej Sądownictwo wojskowe po roku 1989W Polsce sądownictwo wojskowe zostało powołane do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP. Ustrój sądownictwa wojskowego

Najwyższy Trybunał Administracyjny

Administracyjny stać miał na czele sądownictwa administracyjnego, powołanego do orzekania o legalności aktów administracyjnych w zakresie administracji tak rządowej jak i samorządowej. Szczegółowe regulacje prawneKonstytucja zapowiedziała sądownictwo administracyjne co najmniej dwuinstancyjne, z udziałem ławników

Sąd kapturowy

Sąd kapturowy, kaptur – nadzwyczajny sąd w dawnej Rzeczypospolitej. Sądy były powoływane po ziemiach przez sejmiki kapturowe w czasie bezkrólewia, kiedy to zawieszały swą działalność wszystkie sądy zwykłe, wyrokujące w imieniu władcy. Były dwuinstancyjne – sąd konfederacji generalnej

Sąd harcerski

członków określa zjazd hufca), które orzekają jako sądy I instancji; sądy harcerskie chorąwi (min. 9 członków), orzekające jako sądy I i II instancji; Naczelny Sąd Harcerski (min. 9 członków), orzekający jako sąd I i II instancji. Postępowanie przez sądami harcerskimi jest dwuinstancyjne, z wyjątkiem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.