sąd konsumencki

Ekspertka: sądy nie biorą pod uwagę, że konsumenci są słabszą stroną

Nowe prokonsumenckie przepisy nie poprawią sytuacji, jeśli sądy, które je egzekwują, nie będą brały pod uwagę, że konsument jest słabszą stroną w sporze z przedsiębiorcą. Badania pokazują, że dziś tak się nie dzieje, mówi PAP ekspertka od prawa konsumenckiego.

Jutro sąd zdecyduje, czy BRE Bank złamał prawo konsumenckie

W czwartek w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbędzie się rozprawa, której rozstrzygnięcie może mieć znaczenie dla sporu BRE Banku i grupy jego zbuntowanych klientów, tzw. nabitych. Sąd sprawdzi, czy bank mógł uzależniać oprocentowanie debetów w kontach osobistych od decyzji zarządu.

Rencista z Lublina: chcę zostać bankrutem

upadłościowych i naprawczych. Rencista z Lublina chce, by sąd umorzył mu długi. Ale upadłość konsumencka to proces długi, skomplikowany i wiąże się z określonymi konsekwencjami. - W pierwszym etapie jest postępowanie likwidacyjne i konsument musi się liczyć z tym, że jego majątek zostanie zlicytowany, a

Holenderski bank DSB zbankrutował po wezwaniu do wycofania depozytów

- Sąd doszedł do wniosku, że zrobiono wszystko, co możliwe, aby uratować bank, nie widać jednak przesłanek, aby udało się osiągnąć ten cel - podał w oświadczeniu sąd w Amsterdamie. W czwartek sąd dał holenderskiemu bankowi czas do piątku w południe na znalezienie nowego inwestora. Prezes banku Dirk

UOKiK: Nieuwzględnione reklamacje przed sąd polubowny

Osoby, które kupiły wadliwy towar, a sklep nie chce uwzględnić ich reklamacji, mogą dochodzić swoich praw przed polubownym sądem konsumenckim - przypomnieli na środowej konferencji przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcji Handlowej. Jak poinformował prezes

"Polska": Konsument będzie w końcu mógł ogłosić bankructwo

Od stycznia przyszłego roku każdy, kto nie z własnej winy wpadł w długi, będzie mógł ogłosić bankructwo - donosi dziennik "Polska". Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej będzie mogła raz na 10 lat złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wczoraj rząd

Spory z operatorem można rozstrzygać polubownie

Spory konsumenckieStały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej (np. w 

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

. Po rozpoznaniu wniosku sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i dopiero wówczas rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne majątku konsumenta, które ma na celu spieniężenie jego majątku i zaspokojenie z niego wierzycieli. Następnie sąd ustala też plan spłaty, czyli określa, że

Ekspert: lepsza upadłość konsumencka niż branie kolejnych pożyczek

Od nowego roku weszła w życie nowela przepisów o upadłości konsumenckiej, która ma otworzyć znacznie większej liczbie osób skorzystanie z takiej możliwości. Pod rządami starych przepisów ogłoszenie upadłości było prawie niemożliwe, udało się to zaledwie kilkudziesięciu osobom. "Wcześniej

Przyspieszają prace nad skuteczniejszym arbitrażem w sporach konsumenckich

konsumentów, bo jest zazwyczaj bezpłatny, szybki i odformalizowany" - powiedział PAP Michał Herde z Federacji Konsumentów, organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną praw konsumenckich. Założenia przygotowane w UOKiK przewidują, że nowy system będzie oparty o istniejącą już sieć sądów polubownych i

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli" - wyjaśniła prezydencka kancelaria w poniedziałkowym komunikacie. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości

Od nowego roku łatwiej będzie ogłosić bankructwo osobiste

zobowiązań finansowych w związku z możliwością ich łatwiejszego umorzenia przez sąd. Przewiduje się, że uproszczenie procedury upadłości konsumenckiej, jak również wprowadzenie możliwości ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów postępowań upadłościowych, zdecydowanie zwiększy liczbę postępowań zakończonych

Niezadowoleni pasażerowie kolei dostaną Rzecznika Praw Pasażera

której już teraz działają Polubowne Sądy Konsumenckie, a jej wojewódzcy inspektorzy pełnią także rolę mediatorów w sporach konsument-przedsiębiorca. Te prerogatywy Inspekcji zostaną jeszcze rozszerzone. Spod nowego prawa wyłączone zostaną tylko te dziedziny, które wyklucza unijna dyrektywa, tj. przede

Gdzie rozsądzić spór?

? Polubowny sąd konsumencki IH w Warszawie - ul. Sienkiewicza 3, tel. 0 22 827 68 48 (bezpłatnie), spsk@wiih.org.pl;? Bankowy Arbitraż Konsumencki - ul. Kruczkowskiego 8, tel. 0 22 48 68 415 (są opłaty);? Sąd polubowny przy rzeczniku ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 44, tel. 0 22 333 73

Rzecznicy praw konsumentów i biznesu spierają się o sądy polubowne

postępowania ADR i powiązana z nią łatwość wszczynania postępowań przed sądami polubownymi. O ile zarówno twórcy założeń do ustawy, jak i organizacje konsumenckie chcą, by opłaty były jak najniższe, to organizacje przedsiębiorców nie są do tego rozwiązania przekonane. Polski Związek Organizatorów Turystyki

PiS obiecuje uproszczenie procedur dotyczących upadłości konsumenckiej

przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy); o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd.(PAP)

Sejm przyjął upadłość konsumencką

Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, wprowadza przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. O ogłoszeniu upadłości będzie decydował sąd. Z upadłości konsumenckiej będzie można skorzystać raz na dziesięć lat w

Pomorskie. Zarzuty dla czterech osób z kierownictwa parabanków

- prezesowi Arkadiuszowi B. oraz księgowemu Ludwikowi B. Obaj nie przyznali się do winy. Podejrzany Arkadiusz B. odmówił złożenia wyjaśnień. Firma prowadziła działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich, miała 10 oddziałów na terenie kraju. Mechanizm związany z rozpatrywaniem wniosków i

Upadłość konsumencka i nowy start nie dla wszystkich

Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie znacznie ograniczone - donosi "Rzeczpospolita". Z możliwości nowego finansowego startu nie skorzystają między innymi osoby dyscyplinarnie zwolnione z pracy. Problemy mogą mieć także ci z kredytem konsolidacyjnym oraz nadmiernie

Allegrowicze będą placić fiskusowi? Przełomowy wyrok w sprawie handlu na aukcjach

Allegrowicze będą placić fiskusowi? Przełomowy wyrok w sprawie handlu na aukcjach

warunkach sprzedaży konsumenckiej. Krzysztof K. nie zamierzał płacić tłumacząc się, że ustawa go nie obowiązuje, bo nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Sąd jednak uważał inaczej. Działasz jak przedsiębiorstwo? Płacisz jak przedsiębiorstwo "Liczba i częstotliwość zamieszczanych ofert

We wtorek rząd zajmie się przepisami o upadłości konsumenckiej

konsumenckiej będzie decydował sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena, czy wniosek jest zasadny. Upadłość konsumencka ma być wyjątkiem, a nie regułą. Będzie można z niej skorzystać raz na 10 lat, tylko w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodu w postaci umorzenia zobowiązań konsumenta w wypadku upadłości konsumenckiej. Ta zmiana to ustawowe przesądzenie dotychczasowej, słusznej z resztą, praktyki organów podatkowych" - dodał. Zachowanie przedsiębiorstwa na rynku, utrzymanie jego wartości

SOKiK uchylił decyzję UKE ws. 100 mln zł kary dla TP za Neostradę

Sprawa była rozpatrywana przez SOKiK po raz drugi. Wyrokiem z 10 kwietnia 2008 roku Sąd Apelacyjny uchylił bowiem poprzedni wyrok SOKiK, uchylający wspomnianą decyzję, i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Okręgowego prezes UKE, nakładając powyższą

"Polska": Zadłużeni Polacy będą mogli ogłosić upadłość

. Po otrzymanie decyzji o umorzeniu długu, syndyk zlicytuje majątek dłużnika. Za zlicytowaną kwotę bankrut otrzyma pieniądze na roczny czynsz w prywatnej kwaterze. Jeśli nadal przestanie spłacać ustalone przez sąd raty, upadłość zostanie uchylona. Skorzystanie z upadłości konsumenckiej oznacza także

Połowa Polaków chce upadłości konsumenckiej

klientom, natomiast średnio zamożnym podwyższyć oprocentowanie. Sąd Najwyższy uznał projekt za rozwiązanie kontrowersyjne. Z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdził, że projekt nie chroni praw wierzycieli. Badanie "Upadłość konsumencka" zrealizowano w połowie

UOKiK: ponad 726 tys. zł kary dla Santander Consumer Bank

kredytu konsumenckiego - czyli do 80 tys. zł - mogą wynieść maksymalnie 5 proc. kwoty kredytu. Nie można przekroczyć tej granicy, bez względu na to, czy opłaty pobiera bank, instytucja finansowa czy pośrednik. Postępowanie przeciwko Santander Consumer Bank rozpoczęło się na początku roku, po skargach

Ustawa ma dwa lata, a z przepisów skorzystały... 22 osoby

Dwa lata temu, gdy w życie wchodziły przepisy o upadłości konsumenckiej, ministerstwa finansów i gospodarki zapewniały, iż będzie to szansa na drugie finansowe życie dla dużej liczby osób w pętli długów. Rzeczywistość okazała się dużo mniej optymistyczna. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości

"Dziennik Gazeta Prawna": Zadłużeni nie potrafią upaść

Dwa lata temu, gdy w życie wchodziły przepisy o upadłości konsumenckiej, ministerstwa finansów i gospodarki zapewniały iż będzie to szansa na drugie finansowe życie dla dużej liczby osób w pętli długów. Rzeczywistość okazała się dużo mniej optymistyczna. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika

Od wtorku konsumenci będą mogli ogłaszać upadłość

pozostały zostanie mu umorzony. Wtedy będzie mógł dorabiać się majątku od nowa, bez obawy, że zlicytuje go komornik.Rozpoczynając postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką, trzeba będzie wystąpić do sądu rejonowego - właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika - i zapłacić 200 zł wpisowego. Sąd po

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza tzw. upadłość konsumencką

konsumenckiej będzie można skorzystać raz na 10 lat, w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy).O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego, sąd będzie

Jeśli masz problem z zakupami...

Po pomoc w sprawach konsumenckich zgłaszają się wszyscy: ci, którzy wyczerpali już wszystkie możliwości i nadal czują się pokrzywdzeni przez sprzedawcę, ci, którzy czują się tak bardzo pokrzywdzeni, że nawet nie próbują sami walczyć o swoje prawa, a nawet ci, którzy stoją po drugiej stronie lady

Streżyńska: Prawo pozwala karać operatorów, ale nie chroni dobrze klientów

Przemysław Poznański, Tomasz Grynkiewicz: - Czy decyzja UKE o nałożeniu kary daje klientom operatora możliwość domagania się odszkodowania? Anna Streżyńska, prezes UKE: - Niestety, nie. Konsumenci nie mogą iść do sądu na podstawie naszej decyzji. Pod tym względem system ochrony konsumentów wymaga

PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o upadłości konsumenckiej

działalność gospodarczą. Projekt rządowy zakłada, że o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ma decydować sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena czy wniosek jest zasadny. Według projektu autorstwa PiS

Bankowcy przeciw upadłości konsumenckiej

podjęcia decyzji o upadłości konsumenckiej, decyzja podejmowana jest przez sąd powszechny.

Ekolodzy: Danone oszukuje niemieckich konsumentów

W najnowszej reklamie emitowanej w Niemczech Danone poleca kupowanie jogurtów nie tylko ze względu na ich wartości odżywcze, ale także ekologiczne opakowanie. Zdaniem ekologów z Deutsche Umwelthilfe (DUH) producent żywności wprowadza konsumentów w błąd. Organizacja konsumencka Foodwatch mówi wprost

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

; - uzasadnił wiceminister. Zaznaczył, że nowe przepisy chronią też wierzycieli. Jeżeli dłużnik nie będzie realizował postanowień sądu, to sąd umorzy postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej. Oznaczać to będzie, że dłużnik nie skorzysta z dobrodziejstw ustawy. Upadłość konsumencką będzie można ogłaszać

Szejnfeld: nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego prawdopodobnie jesienią

nastąpić wtedy, gdy zadłużenie spowodowane jest np. długotrwałą chorobą czy wypadkiem. Natomiast rozpoczęcie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości nie będzie możliwe wtedy, gdy powodem zadłużenia jest zwolnienie z pracy.O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego ma

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

także leasing konsumencki, gdzie odświeży ofertę i współpraca z PKO BP - poinformował PAP prezes spółki. - Alior Bank podpisał z Innova Financial Holdings, WCP Co"peratief oraz EBOIR przedwstępną umowę kupna 97,9 proc. akcji Meritum Banku, stanowiących 95 proc. głosów na WZ, za 352,5 mln zł

Naomi Campbell oskarża czekoladę Cadbury o rasizm

"Independent". I zapowiedziała, że "rozważa każdą opcję" - od zorganizowania konsumenckiego bojkotu produktów Cadbury po pozew do sądu.Działacze Operation Black Vote, organizacji lobbującej na rzecz czarnoskórych wyborców w Wielkiej Brytanii, wysłali list do Cadbury żądając

Szejnfeld: przepisy o upadłości chronić będą i konsumentów, i wierzycieli

przyczyn niezależnych od niego, jego sytuacja życiowa uległa zmianie na niekorzyść". O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego, sąd będzie orzekał o planie spłat wierzytelności. Okres ten nie powinien przekroczyć 5 lat, może jednak zostać przedłużony o 2 lata

Wielki japoński pożyczkodawca Takefuji na krawędzi bankructwa

O planach Takefuji doniosła japońska gazeta "Nikkei". Zdaniem analityków bankructwo pożyczkodawcy było kwestią czasu, ponieważ firma nie miała wsparcia u żadnego z dużych japońskich banków. Cały sektor pożyczkowy w Japonii przeżywa poważny kryzys - to pokłosie decyzji japońskiego sądu

Pozwy zbiorowe ożywiły zbuntowanych klientów banków. Będzie gorąca zima?

zdołały jakoś wytłumaczyć opinii publicznej, że działały w stanie wyższej konieczności. Żaden nie zanotował masowego odpływu klientów ani większej liczby osób chcących walczyć z nim w sądzie. Ba, udało się nawet wyciszyć najgłośniejszy bankowy protest konsumencki - akcję "nabitych" w BRE, czyli

UOKiK: Bank HSBC utrudniał rezygnację z kredytu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że HSBC Bank Polska stosował wobec klientów niezgodne z prawem utrudnienia przy odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki. Urząd uznał, że bank musi się z tych praktyk wycofać. Decydując się na kredyt konsumencki przy zakupie towarów lub usług

"Nie kupuj kota w worku!" - akcja inspekcji handlowej

przedsiębiorcami służy bezpłatną poradą. Czarne koty w workach z czerwoną kokardą z napisami "inspekcja handlowań pojawiły się w okolicach katowickiego Rynku. Rozdawały przechodniom ulotki z adresami inspektoratów inspekcji handlowej i sądów konsumenckich w regionie. Przechodnie na ogół chętnie zabierali

Sądy nie chcą rozpatrywać pozwów przeciwko Polbankowi. Jest na to sposób!

konsumentem, może i powinien wnieść pozew jeszcze raz -- przeciwko stronie swojej umowy, którą jest EFG Eurobank Ergasias. Zwłaszcza że art. 1105 kodeksu postępowania cywilnego zakazuje wyłączenia jurysdykcji sądu polskiego w odniesieniu do umów konsumenckich - uważa Rudak.A jeśli klient - jak w naszym

Aresztowany znak piętnujący Allegro

Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał usunięcie z internetu i zakazał prezentacji gdziekolwiek przerobionego na ASSegro logo portalu. Pomijając wyrok Trybunału Konstytucyjnego i treść przepisu o zabezpieczeniu powództwa.O akcji konsumenckiego sprzeciwu przeciw handlowaniu na portalu aukcyjnym

Raiffeisen zapłaci 2,4 mln zł kary za nieuczciwe zapisy w umowie

informacji o opłatach związanych z udzieleniem kredytu konsumenckiego nie w umowie, ale w załącznikach do niej. Sprawa trafiła do sądu. Sprawdź,czy twój bank przestrzega prawa! Zapoznaj się z rejestrem UOKiK Masz problem z bankiem? Pomocy szukaj na stronach finansowych serwisu Wyborcza.biz

Upadłość konsumencką. Lepiej dla biznesu?

Ministerstwo Gospodarki planuje wprowadzić nową instytucję prawną w postaci upadłości konsumenckiej. Dziś pod obrady Rady Ministrów trafi kolejna z 20 ustaw - pakietu na rzecz przedsiębiorczości. Wiceminister gospodarki, Adam Szejnfeld, zapewnił, że zarówno cały pakiet, jak i ten projekt są

PO chce wprowadzenia upadłości konsumenckiej

Platforma Obywatelska chce wprowadzenia tzw. upadłości konsumenckiej, umożliwiającej indywidualne bankructwo osób prywatnych, nie radzących sobie ze spłatą kredytów. W czwartek klub PO złoży w Sejmie projekt nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, w którym znajdzie się nowy rozdział

Miliony nowych informacji o dłużnikach

 - Katalog podmiotów uprawnionych do dopisywania dłużników znacznie się rozszerzył - mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Przede wszystkim dotyczy to grupy konsumenckiej - tłumaczy Łącki i dodaje: konsument będzie mógł dopisać informacje o swoim dłużniku - innym konsumencie, bądź

Wraca pomysł wprowadzenia upadłości konsumenckiej

To powrót do pomysłów, które w poprzednich kadencjach parlamentu forsowali głównie posłowie PiS. Platforma już wtedy miała swój znacznie mniej radykalny od PiS-owskiego projekt ustawy o upadłości konsumenckiej. Żaden z projektów nie został uchwalony. Teraz PO chce odkurzyć swój pomysł. Ustawa ma

Nie można reklamować rzeczy z wyprzedaży? Omawiamy mity dot. zakupów [PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK]

Po 25 grudnia zmienią się przepisy w prawie konsumenckim. I to w większości na korzyść kupującego. Czy to oznacza, że rozsądniej będzie obdarować bliskich już po Bożym Narodzeniu? Niekoniecznie. Najlepiej po prostu kupować "z głową". Jeśli jednak o tym zapomnimy, nie jesteśmy bezradni

Polacy toną w długach. Co 3 miesiące dochodzi 50 tys. osób

upadłości konsumenckiej. Mogą ją ogłosić - i uzyskać w sądzie możliwość spłaty długu w ratach, niekiedy na preferencyjnych warunkach - tylko ci dłużnicy, którzy wpadli w tarapaty wyłącznie z przyczyn losowych. Na Zachodzie przepisy są mniej restrykcyjne, np. w USA rocznie prywatne bankructwo ogłasza ponad

Rząd obraduje o upadłości konsumenckiej i planie pracy na II półrocze

osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Obecnie jest to możliwe tylko wobec firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Według projektu, o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ma decydować sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena

Rośnie góra złych długów. 50 tys. nowych dłużników w trzy miesiące!

konsumenckiej. Mogą ją ogłosić - i uzyskać w sądzie możliwość spłaty długu w ratach, niekiedy na preferencyjnych warunkach - tylko ci dłużnicy, którzy wpadli w tarapaty wyłącznie z przyczyn losowych. Stąd też małe zainteresowanie konsumentów upadłością i rosnąca liczba tych, którzy wpadli w spiralę długów. Co

Żeby zbankrutować musisz mieć dużo kasy

Ustawa o upadłości konsumenckiej - nadzieja wielu bankrutów - obowiązuje od trzech i pół miesiąca. Obowiązuje, ale nie działa - sądy odsyłają z kwitkiem setki osób. Magda Sobecka: Do końca nie wierzyłam, że się uda Magda Sobecka prosi o niepodawanie zbyt wielu danych. Wystarczy, że ma 50 lat, od

Raport: pozwy zbiorowe nie wywołały rewolucji w polskim prawie

sierpnia do sądów wpłynęły 42 sprawy. Obecnie 18 z nich jest w toku. "Większość spraw na etapie formalnym została odrzucona lub nastąpił zwrot pozwu do uzupełnienia; nie jest to więc zbyt duży materiał badawczy do przeprowadzenia analizy" - mówiła reprezentująca resort sprawiedliwości sędzia

Ustawa o bankructwie nie działa

Długów nie spłaca już kilkaset tysięcy Polaków. Najbardziej zadłużeni mogą od dwóch i pół miesiąca szukać ochrony przed wierzycielami w sądzie i starać się o ogłoszenie prywatnego bankructwa. Ludzi, którzy skorzystali z dobrodziejstw ustawy o upadłości konsumenckiej, można policzyć na palcach

Nie uwzględnili opinii rzeczoznawcy i odrzucili reklamację

, że sprawa została skierowana do Federacji Konsumentów, nabrała mocy urzędowej i została poddana ponownemu przeanalizowaniu, rozwijanie jej na łamach "Gazety" nie znajduje uzasadnienia. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie w sądzie konsumenckim. - To jest jakiś obłęd! Czy z każdą uznaną przez

Co czeka polskiego konsumenta

ECIK będzie pomagał konsumentom rozstrzygać ich spory z zagranicznymi firmami, w planach jest również m.in. rozwinięcie poradnictwa konsumenckiego. - Nie ma nic ważniejszego niż prawo do rzetelnej informacji o produkcie i prawach konsumenta - uważa Ewa Kubis, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i

Upadłość konsumencka

Oddłużenie nie dla wszystkichObecnie z możliwości ogłoszenia upadłości, a tym samym zerwania ze starymi długami mogą skorzystać przedsiębiorcy. W naszym systemie prawnym nie ma upadłości konsumenckiej, która dawałaby szansę na odcięcie się od starych długów osobom fizycznym

Sieć odetną bez sądu tylko w nagłych przypadkach

internetu obywatelom podejrzewanym o piractwo bez uprzedniej zgody sądu. Europosłowie bali się bowiem, że kraje UE pójdą za przykładem Francji, gdzie w tym roku powołano specjalny urząd uprawniony do odcinania internetu tym Francuzom, którzy mimo dwóch ostrzeżeń po raz trzeci złamią prawo autorskie w

Jak dochodzić swoich praw od sprzedawcy?

wniosek o rozpoznanie sporu przed jednym ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, które działają przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej. Ich wykaz znajdziemy na stronach internetowych Głównego Inspektoratu (http://www.giih.gov.pl).Samo postępowanie przed sądem konsumenckim przebiega

Dwie spółki związane z Solorzem-Żakiem stracą częstotliwości?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał wczoraj skargę PTC (operator sieci Era) na przetarg z 2007 r., w którym Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznał rezerwację częstotliwości komórkowych dwóm firmom - CenterNetowi i Mobylandowi (dziś stoi za nimi jeden z najbogatszych Polaków

Włochy: 'Apocalypto' dla każdego

reakcją organizacji konsumenckiej Codacons. - Należy chronić nieletnich - powiedział prezes organizacji Carlo Rienzi. Zaznaczył przy tym, że nie walczy o wprowadzenie cenzury, ale jedynie o wprowadzenie ograniczeń wiekowych. Rienzi wnieść sprawę do sądu, by administracyjnie nakazać wprowadzenie zakazu. O

"Okrągły Stół" ws. służby zdrowia trwał... 35 minut. Kłótnie i wyliczanki przed spotkaniem [WIDEO]

Tuz przed spotkaniem prezes PiS zorganizował konferencję prasową na której przedstawił dane dotyczące kondycji służby zdrowia w Polsce.- Mamy do czynienia z sytuacją naprawdę dramatyczną - mówił - Polska zajmuje dzisiaj 30. miejsce w konsumenckim rankingu zdrowia z 2010 roku. To miejsce bardzo

Trzymamy pieniądze w bankach, ale im nie ufamy

wszystkie polskie banki wciskały konsumentom karty debetowe i kredytowe na warunkach, które nie tylko łamią dobre obyczaje gospodarcze, ale też częstokroć łamią ustawowe prawa konsumenckie. Niektóre klauzule z umów były tak skrajnie niekorzystne, że UOKiK chce pozwać stosujące je banki do sądu z paragrafu o

Wygrali z bankiem. Umowa o kredyt hipoteczny nieważna

mogą sprzedać, bo bank siedzi na hipotece. Skierowali sprawę do łódzkiego sądu okręgowego, bo chcieli unieważnienia umowy kredytowej. Uważają, że zostali oszukani nie tylko w sprawie przeniesienia hipoteki. - Okazało się też, że w umowie bank o 80 tys. zł zaniżył całkowity koszt kredytu - mówił

Prof. Szumlicz kandydatem na Rzecznika Ubezpieczonych

konsumenckie, organizacje pracodawców i Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Ubezpieczonych działa od 1995 r. Od tego czasu jest nim Stanisław Rogowski. Powstanie urzędu rzecznika przewidziała ustawa o działalności ubezpieczeniowej. W 2004 r. weszła w życie ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym

Jak to się robi w Niemczech

W Niemczech drastycznie rośnie liczba zadłużonych gospodarstw domowych i prywatnych upadłości. Ponad stan żyje aż 3 mln gospodarstw domowych (więcej na wschodzie). W zeszłym roku upadłość konsumencką ogłosiło 33 tys. osób - o 57 proc. więcej niż w 2002 r. W styczniu wnioski o ogłoszenie

Apple może dzwonić z iPhone

następnego dnia iPhone trafił do sądu, a Apple zostało oskarżone o naruszanie praw do znaku towarowego. Poszło o nazwę iPhone - okazało się, że prawa do takiego znaku towarowego ma Cisco. Sam znak został zarejestrowany już w 1996 r. przez Infogear, cztery lata później spółka została połknięta przez Cisco. Co

Biura podróży lecą z klientami w kulki

dopłatę, może zrezygnować z wyjazdu, a biuro musi oddać mu pieniądze - tłumaczy UOKiK. W umowach z klientami Triada nie podawała też godziny wyjazdu i powrotu z wycieczki, choć miała taki obowiązek. Po interwencji UOKiK-u już to robi. Decyzja o karze nie jest ostateczna. Triada odwołała się do Sądu

UOKiK: 4,2 mln zł kary dla biura podróży Triada

mln zł kary.Decyzja nie jest ostateczna. Triada złożyła odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "Decyzja Urzędu nie jest prawomocna i nie zostały w niej wzięte pod uwagę wszystkie istotne aspekty sprawy" - napisała spółka w komunikacie. Przekonuje w nim, że podobnie postępują

UOKiK: 90 proc. barów na szlakach turystycznych działa nieprawidłowo

oferowano towary o przekroczonych terminach przydatności do spożycia. W dwóch skontrolowanych placówkach - niemal o 3 miesiące.Jak poinformował UOKiK, inspekcja nałożyła na placówki 89 mandatów karnych oraz skierowała 11 wniosków do sądów rejonowych."Stwierdzone przypadki nierzetelności pokazują, że

Porażony prądem przy wypompowywaniu wody

zrozpaczona decyzją prokuratury. - Straciłem tatę i nic mi go nie wróci, ale będę dążył do tego, by ukarać winnych i nie dopuścić, by taka tragedia przydarzyła się komuś innemu. Bo w ten sposób może zostać oszukany każdy - mówi Jacek Lachman, który planuje złożyć pozew do sądu cywilnego przeciwko sprzedawcy

Narkotyki za więziennym murem

hierarchii i izolacji. Dlatego prokuratura nie chce ujawnić szczegółów tego śledztwa. Akt oskarżenia, który właśnie trafił do częstochowskiego sądu, opisuje działalność, jaką w areszcie na Zawodziu prowadził Paweł K., ps. "Diabeł". W latach 90. był związany z gangiem "Marcepana". W 2001 r

Przegląd mediów

perspektywie roku --PBG podtrzymuje prognozę zysku netto na 2011, ofertuje na łącznie 40 mld zł --GUS: Zbiory zbóż podstawowych spadną o 5,5% w 2011 r. --NWZ ING Banku Śląskiego w sprawie splitu zaplanowano na 24 października --GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -21,5 pkt we wrześniu

Banki kontra upadłość konsumencka

, szef Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych skupiającej banki i pośredników finansowych. Finansistom nie podoba się też powierzenie orzekania o upadłości nie sądom (jak w przypadku upadających firm), ale specjalnym Konsumenckim Kolegiom Orzekającym. Miałyby one działać przy delegaturach Urzędu

Upadłość konsumencka wraca do Sejmu

przysyłania do dłużnika komornika. Po dogadaniu się z bankiem i spłatą uzgodnionej sumy dłużnik rozpoczynałby "nowe życie" z czystą kartą (teraz trafia na lata do rejestru dłużników i nie może nigdzie wziąć kredytu). Prawo o upadłości konsumenckiej funkcjonuje m.in. w USA i większości dużych

Co zrobić, gdy sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji? Strzał w stopę operatora

konsumencką 0 800 007 707. Inny sposób to list polecony z prośbą o uzasadnienie. W treści można umieścić informację o tym, że list został też wysłany do wiadomości rzecznika praw konsumentów. Małgorzata Cieloch przyznaje, że jest to dobry pomysł, bo daje przedsiębiorcy do zrozumienia, że klient jest

Bruksela: Dość e-dyskryminacji

-rynek Starego Kontynentu. Jak dowiedziała się Gazeta", we wtorek wspólnie z odpowiedzialną za sprawy konsumenckie komisarz Megleną Kunevą z Bułgarii Reding oficjalnie ogłosi w Strasburgu projekt "Digital Agenda" ("Plan cyfrowy"), czyli listę ośmiu spraw domagających się

Chińscy rodzice skarżą trucicieli dzieci

przejazdy do Pekinu, gdzie ich syn przebywa w szpitalu. Jako dowód przedstawiają 90 opakowań po skażonej mieszance mlecznej. W Chinach konsumenckie skargi dopiero startują. To wciąż kraj, w którym eksploduje gospodarka, a przepisy pozostają na papierze. Gdyby jednak sąd, który nie jest niezależny, przyjął

Liberalizacja rynku mediów w USA zablokowana

opinii sąd uznał, że te zmiany nie zostały wystarczająco dobrze uzasadnione przez regulatora. Ten wyrok jest dużym ciosem dla FCC, która ściągnęła na siebie krytykę zarówno ze strony organizacji konsumenckich, które od kilku lat postulują zaostrzenie ograniczeń w zakresie własności w mediach, jak i ze

UOKiK oceniło biura turystyczne

efekcie tegorocznej kontroli urząd skierował 26 pozwów do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wydał 9 prawomocnych decyzji o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów. Według Olesi Frączek z departamentu polityki konsumenckiej Urzędu zakwestionowane w tym roku klauzule dotyczyły ograniczania

UOKiK: ponad 200 tys. zł kary dla PGE Okręgu Radomsko-Kieleckiego

konsumenckiej, przekazanej do UOKiK przez miejskiego rzecznika konsumentów. Skarżący zakwestionował zasady pobierania przez spółkę opłat za zmianę przyłącza do sieci elektroenergetycznej z napowietrznego na kablowe, które były naliczane niezgodnie z obowiązującą taryfą. Przedsiębiorstwo energetyczne

Pozwem zbiorowym w monopolistów

krajowe przepisy o przedawnieniu. Sprawy będą się bowiem toczyć przed sądami krajowymi - mówi "Gazecie: Jonathan Todd, rzecznik unijnej komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes. Komisja podkreśla, że system pozwów zbiorowych, który chce wprowadzić, nie będzie podobny do tego, który funkcjonuje od dawna

Spierasz się z bankiem? Spróbuj arbitrażu

pechowemu kredytobiorcy samochód, by ten mógł go sprzedać samodzielnie, a więc o wiele korzystniej. A w piątek zapadło orzeczenie o zwrocie 800 zł za holowanie auta. Orzeczenie to wydał nie sąd, lecz Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich. To jedna z ok. 800 spraw, które

Przeniesienie numeru telefonu bez kłopotu?

pewne sygnały dobrej woli - powiedział nam prezes Graboś. Sądy polubowne tuż-tuż Abonenci mogą za to liczyć na szybsze wejście w życie innego udogodnienia. Za dwa tygodnie odbędą się pierwsze rozprawy przed polubownymi sądami konsumenckimi, które mają rozstrzygać spory majątkowe (np. o wysokość

Vogel pozywa Axel Springer

środę. Jednak między wydawcami zaiskrzyło już na początku marca, gdy Axel Springer oświadczył, że zamierza spotkać się z Voglem w sądzie. Jak informował w serwisie elektronicznym branżowy miesięcznik "Press", ta firma uznała, że projekt wydawniczy "Chip Komputer Test" przypomina

Oszukali cię? Pomoże Ci rzecznik konsumentów

i aglomeracjach w całej Polsce. Natomiast od 15 do 31 grudnia emitowany będzie również spot telewizyjny. Ponad 360 powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów w całym kraju udziela porad prawnych, pomaga w mediacjach z przedsiębiorcą albo w walce o prawa konsumenckie w sądzie. Bezpłatne

Klient jest ofiarą operatorów. Trzeba to zmienić

problemów. Są też operatorzy, którzy zwyczajnie lekceważą klienta. Dział konsumencki UKE jest niewielki, udzielamy pomocy na bieżąco także poprzez nasze delegatury oraz telefoniczne Centrum Informacji Konsumenckiej, wszystko to jednak kropla w morzu potrzeb.UKE nie ma innych uprawnień do interweniowania w

Jest projekt ustawy o upadłości konsumenckiej

długów? Żaden pytany przez nas ekspert nie odważył się tego szacować. Taniej bez sądu Rząd, podobnie jak posłowie PiS, chce jak najmniej obciążać sądy sprawami upadłości konsumenckich. Mają je rozpatrywać pięcioosobowe wojewódzkie komisje (w składzie: rzecznik konsumentów, przedstawiciel organizacji

Czy KE nauczy Facebooka "zapominać" informacje użytkowników?

serwerach w USA.Podobny kłopot jest z Facebookiem. - Osoba wchodząca na Facebook i zakładająca tam swój profil zgadza się, że ewentualne spory prawne będzie rozstrzygać przed sądami amerykańskim - ostrzega Wojciech Wiewiórowski, główny inspektor ochrony danych osobowych.Sprawą braku

Nowe przepisy powinny poprawić pozycję abonentów w sporach z firmami

Telekomunikacji i Poczty. Jest jeszcze inna możliwość, która na razie pozostaje na papierze. URTiP ma powołać polubowne sądy konsumenckie. - Czekamy na rozporządzenie ministrów infrastruktury i sprawiedliwości, które ma ustalić m.in. czas uruchomienia i tryb powoływania sędziów. Chcielibyśmy, by w skład sądów

Co trzecie polskie gospodarstwo ma długi

wprowadza projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.Urząd od wielu lat postulował wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji upadłości konsumenckiej, wskazując jednocześnie, że takie prawo nie powinno być dostępne dla każdego

Mobilna usługa kosztuje 15 tys. Nawet wyłączona

sprawę pani Małgorzaty, Lech Borowski, miejski rzecznik praw konsumenta z Torunia. - W tej sytuacji, ja jako rzecznik, nie mogę pomóc pani Małgorzacie, ponieważ nie mają tu podstawy przepisy prawa konsumenckiego. Sprawę może wyjaśnić jedynie sąd.- Pani Małgorzata, żeby móc sądownie dochodzić swoich praw

Walka z Netią. Stracili rok życia przez internet

Masz problem konsumencki? Napisz: finanse@wyborcza.biz Jak on już nie może, zastępuje go żona: pisze, dzwoni. Gdy ona się łamie, do dzieła zabiera się znów on. - W kwietniu 2010 r. miła pani przekonała mnie, że usługa internetowa dla długoletniego klienta Netii (od 2005 r. korzystałem z telefonu

Rusza nowa batalia o upadłość konsumencką

o ogłoszeniu upadłości w pierwszej instancji podejmowałby nie sąd, ale Konsumenckie Kolegium Orzekające. Miałoby działać przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Andrzej Malinowski, szef Konfederacji Pracodawców Polskich, uważa, że o upadłości powinien decydować sąd. To nie wszystko. Z

Cisco pozywa Apple za nazwę iPhone

Systems, największy na świecie producent sprzętu do budowy sieci komputerowych i najdroższa obecnie firma z Krzemowej Doliny pozwał Apple do Sądu Federalnego w San Francisco w środę. Prawa do nazwy Cisco posiada od połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy to firma ta przejęła poprzedniego właściciela nazwy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Sąd polubowny przy Prezesie UKE

Sąd polubowny przy Prezesie UKE – stały polubowny sąd konsumencki działający przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatrujący spory o prawa majątkowe wynikłeArt. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne ( z późn. zm.): z umów o świadczenie usług

Osiedle Mieszka I (Bielsko-Biała)

24 trzypiętrowych bloków mieszkalnych wybudowany w stylu socrealizmu według projektu K. Siemka w latach 1957–1961 jako ZOR IV (Zakładowe Osiedle Robotnicze nr IV). Przy ul. Piastowskiej 44 usytuowany jest gmach, mieszczący delegaturę śląskiego kuratorium oświaty, sąd konsumencki, Inspekcja

Bractwo Piwne

. HistoriaBractwo Piwne zostało założone przez grupę osób związanych z Polską Partią Przyjaciół Piwa, która niezadowolona z politycznych ambicji PPPP założyła Grupę Założycielską Organizacji Piwnej. Grupa ta skupiona była wokół Zbigniewa Olobrego z Łodzi i z założenia miała mieć charakter konsumencki

Związek Banków Polskich

; www.polcard.pl Krajowa Izba Rozliczeniowa SA; www.kir.pl Warszawski Instytut Bankowości; www.wib.org.pl Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu; www.rzr.poznan.pl. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków PolskichBankowy Arbitraż Konsumencki rozpoczął swoją działalność w 2002

Provident Polska

://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rekordowa-kara-dla-provident-polska-musi-zaplacic-blisko-13-mln-zl W 2011 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznał rację UOKIK w tej kwestii.http://finanse.wp.pl/kat,1033743,title,UOKIK-Wygrana-w-sadzie-Provident-Polska-komunikat,wid,13383616,wiadomosc.html?ticaid=112d15Pod koniec

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.