sąd konsumencki

Wojciech Więcko

Pierwszy bankrut w sądzie. Upadłość konsumencka

Pierwszy bankrut w sądzie. Upadłość konsumencka

Do białostockiego sądu rejonowego wpłynął pierwszy w mieście wniosek o upadłość konsumencką.

Kozdroń: MS nie zakładało aż takiego zainteresowania upadłością konsumencką

W pierwszym półroczu br. - pod rządami noweli o upadłości konsumenckiej - do sądów trafiło 2535 wniosków o ogłoszenie takiej upadłości; rozpatrzono 1235, upadłość ogłoszono w 699 sprawach. MS nie zakładało takiego zainteresowania ustawą - mówi PAP wiceszef MS Jerzy Kozdroń.

Ekspertka: sądy nie biorą pod uwagę, że konsumenci są słabszą stroną

charakter konsumencki. Świadczą o tym wyniki badań, które przeprowadziła w 2014 r. dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Dotyczyły one stosowania w praktyce przez sądy prawa w zakresie sprzedaży konsumenckiej. "Opracowuję w tej chwili raport z tego badania. Wynika z niego, że sądy niezbyt często

Jutro sąd zdecyduje, czy BRE Bank złamał prawo konsumenckie

Jutrzejszą rozprawę w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) grupa tzw. nabitych celebruje już w internecie od pewnego czasu. Na ich stronie internetowej www.nabiciwbrebank.pl pojawiał się nawet zegar odliczający czas do rozprawy. To już drugi termin, poprzedni przypadał w lipcu, ale

Za biedni żeby zbankrutować

Za biedni żeby zbankrutować

pozostałych długów. Kiedy ten okres zakończy się pomyślnie, człowiek może zacząć nowe życie kredytowe. W efekcie do końca czerwca w całym kraju zbankrutować udało się tylko dwóm osobom (do sądów wpłynęło ponad 700 wniosków o upadłość konsumencką).

Rencista z Lublina: chcę zostać bankrutem

upadłościowych i naprawczych. Rencista z Lublina chce, by sąd umorzył mu długi. Ale upadłość konsumencka to proces długi, skomplikowany i wiąże się z określonymi konsekwencjami. - W pierwszym etapie jest postępowanie likwidacyjne i konsument musi się liczyć z tym, że jego majątek zostanie zlicytowany, a

Holenderski bank DSB zbankrutował po wezwaniu do wycofania depozytów

- Sąd doszedł do wniosku, że zrobiono wszystko, co możliwe, aby uratować bank, nie widać jednak przesłanek, aby udało się osiągnąć ten cel - podał w oświadczeniu sąd w Amsterdamie. W czwartek sąd dał holenderskiemu bankowi czas do piątku w południe na znalezienie nowego inwestora. Prezes banku Dirk

Upadłość konsumencka tylko na papierze?

Upadłość konsumencka tylko na papierze?

skorzystać z upadłości konsumenckiej, którą wprowadzono od kwietnia. Złożył wniosek do sądu. O upadłość mogą się starać osoby, które zadłużyły się nie ze swojej winy. Sąd może im część długu umorzyć, a resztę rozłożyć na raty. Pan Aleksander był przekonany, że upadłość będzie dla niego jak zbawienie

UOKiK: Nieuwzględnione reklamacje przed sąd polubowny

Jak poinformował prezes UOKiK Marek Niechciał, w Polsce działa 31 polubownych sądów konsumenckich, które rozpatrują spory między konsumentami i przedsiębiorcami. Od początku tego roku do sądów wpłynęło 2 tys. 100 spraw, a łączna wartość przedmiotów sporu wynosiła 2,1 mln zł. Średnia wartość jednego

Trzeba mieć kasę, żeby zbankrutować

Trzeba mieć kasę, żeby zbankrutować

Pod koniec kwietnia w białostockim sądzie był złożony tylko jeden wniosek o upadłość konsumencką. Złożyła go osoba, która ma dwa częściowo spłacone kredyty oraz zaległości alimentacyjne, a czarę goryczy przelał fakt likwidacji zakładu pracy. Na koniec lipca takich wniosków jest już sześć. Jednak

Spory z operatorem można rozstrzygać polubownie

Spory konsumenckie Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej (np. w 

BIG InfoMonitor: 831 Polaków ogłosiło upadłość konsumencką do końca lipca br.

wnioski zostały zwrócone, w 180 przypadkach oddalono wniosek, a w 37 - umorzono postępowanie. "Po siedmiu miesiącach liczba ogłoszonych upadłości wzrosła do 831" - czytamy w informacji. Jak podkreślono, nie wszyscy sięgający po upadłość konsumencką w chwili zgłaszania się do sądu mają na koncie

Kozdroń: MS nie zakładało aż takiego zainteresowania upadłością konsumencką

24.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - W pierwszym półroczu br. - pod rządami noweli o upadłości konsumenckiej - do sądów trafiło 2535 wniosków o ogłoszenie takiej upadłości; rozpatrzono 1235, upadłość ogłoszono w 699 sprawach. MS nie zakładało takiego zainteresowania ustawą - mówi PAP wiceszef MS

"Polska": Konsument będzie w końcu mógł ogłosić bankructwo

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Gazeta wyjaśnia, że z przywileju skorzystają tylko ci, którzy przed sądem udowodnią, iż ogromne długi powstały nie z ich winy. Spłata zobowiązania ma być pokrywana częściowo ze sprzedaży majątku dłużnika, a reszta

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

W broszurze można znaleźć też porady na temat tego, jak sporządzić wniosek o upadłość, jakie dokumenty zgromadzić, a także, do którego sądu je złożyć. "Upadłość konsumencka - poradnik", przygotował Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

. Po rozpoznaniu wniosku sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i dopiero wówczas rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne majątku konsumenta, które ma na celu spieniężenie jego majątku i zaspokojenie z niego wierzycieli. Następnie sąd ustala też plan spłaty, czyli określa, że

Ekspert: lepsza upadłość konsumencka niż branie kolejnych pożyczek

Od nowego roku weszła w życie nowela przepisów o upadłości konsumenckiej, która ma otworzyć znacznie większej liczbie osób skorzystanie z takiej możliwości. Pod rządami starych przepisów ogłoszenie upadłości było prawie niemożliwe, udało się to zaledwie kilkudziesięciu osobom. "Wcześniej

PO: zredukować bariery dot. upadłości konsumenckiej

. instytucję tzw. układu konsumenckiego w ramach którego dłużnik - przy akceptacji sądu - będzie mógł uzgadniać z wierzycielami m.in. sposób zaspokojenia wierzytelności. Nowością jest też wydzielenie z masy upadłościowej środków na wynajęcie mieszkania dla osoby, która ogłosiła upadłość i jego rodziny na okres

Przyspieszają prace nad skuteczniejszym arbitrażem w sporach konsumenckich

konsumentów, bo jest zazwyczaj bezpłatny, szybki i odformalizowany" - powiedział PAP Michał Herde z Federacji Konsumentów, organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną praw konsumenckich. Założenia przygotowane w UOKiK przewidują, że nowy system będzie oparty o istniejącą już sieć sądów polubownych i

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli" - wyjaśniła prezydencka kancelaria w poniedziałkowym komunikacie. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości

Upadłość wstrzymuje naliczanie odsetek i egzekucję komorniczą

egzekucyjne prowadzone przez komornika. Dłużnik, wobec którego sąd ogłosił upadłość, jest całkowicie wolny finansowo. Ma czystą kartę w Biurze Informacji Kredytowej i Biurze Informacji Gospodarczej - dodaje. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej istnieje w naszym kraju od pięciu lat. Jednak w tym

Od nowego roku łatwiej będzie ogłosić bankructwo osobiste

zobowiązań finansowych w związku z możliwością ich łatwiejszego umorzenia przez sąd. Przewiduje się, że uproszczenie procedury upadłości konsumenckiej, jak również wprowadzenie możliwości ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów postępowań upadłościowych, zdecydowanie zwiększy liczbę postępowań zakończonych

Projektem o upadłości konsumenckiej zajmie się podkomisja

W czwartek na forum połączonych komisji odbyło się pierwsze czytanie projektu. Reprezentujący rząd wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń poparł tę propozycję. Jak wskazał, instytucja upadłości konsumenckiej funkcjonuje "na całym świecie". Tymczasem - jak przyznał - obecne polskie

Sejm o rozszerzeniu uprawnień UOKiK

będących stronami umów o uznaniu klauzuli za niedozwoloną. Decyzje UOKiK będą miały skutek tylko w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosuje. Postępowanie będzie wszczynane z urzędu lub z inicjatywy konsumentów, rzeczników konsumentów, rzecznika ubezpieczonych oraz organizacji konsumenckich, którzy

Gdzie rozsądzić spór?

? Polubowny sąd konsumencki IH w Warszawie - ul. Sienkiewicza 3, tel. 0 22 827 68 48 (bezpłatnie), spsk@wiih.org.pl; ? Bankowy Arbitraż Konsumencki - ul. Kruczkowskiego 8, tel. 0 22 48 68 415 (są opłaty); ? Sąd polubowny przy rzeczniku ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 44, tel. 0 22 333

Projekt dot. BIG-ów: spór ws. momentu wymazywania przedawnionych danych

Przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń zakłada, że wykreślenie takich informacji następowałoby po roku od przedawnienia. Zdaniem organizacji konsumenckich powinny one być wymazywane w momencie przedawnienia, zaś w ocenie lobby pracodawców dane takie powinny zostawać w rejestrach

ZBP: bankrut poczeka na kredyt pięć lat

Przyjęta przez parlament nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego zdecydowanie łagodzi rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Zakładają, że w imię humanitaryzmu oddłużenie

Sejm: UOKiK zyska więcej uprawnień, by chronić konsumentów usług finansowych

konsumenckich, którzy uzyskają status zawiadamiającego. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność eliminowania klauzul z wzorców umów i umożliwić Urzędowi nakładanie kar - do 10 proc. obrotu - za stosowanie niedozwolonych postanowień. Przedsiębiorca będzie miał możliwość uniknięcia kary, gdy sam zobowiąże się do

Sejm uchwalił nowelę ustawy o upadłości konsumenckiej

, jakie w ciągu 4 lat wpłynęło do sądów, ogłoszono tylko 87 upadłości konsumenckich" - wskazał resort sprawiedliwości w komentarzu do uchwalenia ustawy. Także przedstawiciele klubów poselskich w trakcie wtorkowej debaty nad nowelizacją zgodnie podkreślali, że zmiany w obecnie obowiązującej ustawie

PiS obiecuje uproszczenie procedur dotyczących upadłości konsumenckiej

przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy); o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej decyduje sąd.(PAP)

Sejm. Projekt noweli ustawy o UOKiK trafi tylko do komisji gospodarki

będących stronami umów o uznaniu klauzuli za niedozwoloną. Decyzje UOKiK będą miały skutek tylko w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosuje. Postępowanie będzie wszczynane z urzędu lub z inicjatywy konsumentów, rzeczników konsumentów, rzecznika ubezpieczonych oraz organizacji konsumenckich, którzy

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

17.01. Warszawa (PAP) - Ważne tylko jeden dzień formularze informacyjne PKO BP o warunkach pożyczki czy brak sprecyzowania przez bank, kiedy i o ile może zmienić się oprocentowanie kredytu konsumenckiego - to zarzuty UOKiK wobec banku PKO BP, na który Urząd nałożył ponad 29 mln zł kary. Bank

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

29.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejm jednogłośnie przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając

Eksperci: konsumenci lepiej chronieni po wejściu Polski do UE

Według Joanny Affre z kancelarii prawnej Accreo Legal nasza ochrona rynku jest podobna do tej, jaką mają konsumenci w innych krajach Unii. Jednocześnie zwróciła uwagę na potrzebę wzmocnienia w Polsce regulacji dotyczących kredytu konsumenckiego. Jak mówiła, unijne rozporządzenia i dyrektywy

Sejm przyjął upadłość konsumencką

Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej dla osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami, wprowadza przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. O ogłoszeniu upadłości będzie decydował sąd. Z upadłości konsumenckiej będzie można skorzystać raz na dziesięć lat w

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając oddłużenie tylko tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Zakładają, że bankructwo i oddłużenie konsumenta będzie w szczególnych okolicznościach możliwe nawet

UOKiK nałożył ponad 12 mln zł kary na Providenta

klienta w domu oraz dodatkowej opłaty przygotowawczej w całkowitym koszcie pożyczki i w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. "Zgodnie z prawem, przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki klient musi zostać poinformowany na specjalnym formularzu o wszystkich kosztach związanych z udzieleniem

Niezadowoleni pasażerowie kolei dostaną Rzecznika Praw Pasażera

której już teraz działają Polubowne Sądy Konsumenckie, a jej wojewódzcy inspektorzy pełnią także rolę mediatorów w sporach konsument-przedsiębiorca. Te prerogatywy Inspekcji zostaną jeszcze rozszerzone. Spod nowego prawa wyłączone zostaną tylko te dziedziny, które wyklucza unijna dyrektywa, tj. przede

Rzecznicy praw konsumentów i biznesu spierają się o sądy polubowne

postępowania ADR i powiązana z nią łatwość wszczynania postępowań przed sądami polubownymi. O ile zarówno twórcy założeń do ustawy, jak i organizacje konsumenckie chcą, by opłaty były jak najniższe, to organizacje przedsiębiorców nie są do tego rozwiązania przekonane. Polski Związek Organizatorów Turystyki

Nie ma jeszcze wniosków o upadłość konsumencką

W ubiegłym roku do sądu rejonowego w Opolu wpłynęły dwa wnioski dotyczące upadłości konsumenckiej, a w tym roku cztery. Jednak z uwagi na to, że wszystkie one trafiły do sądu zanim ustawa o upadłości konsumenckiej weszła w życie, zostały oddalone z uwagi na brak podstawy prawnej. Jak się

Sejm zajmie się projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

poprawek, jakie wprowadziliśmy do projektu. Uznaliśmy, że jeśli byłoby to szczególnie uzasadnione zasadami współżycia społecznego i względami humanitarnymi, sąd powinien mieć możliwość wyrażenia zgody na bankructwo takiego dłużnika" - powiedziała PAP przewodnicząca specjalnej podkomisji pracującej nad

mBank - dawniej BRE Bank - ma wypłacić odszkodowania 1247 klientom

jest Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie Małgorzata Rothert. "To ogromna satysfakcja, bo był to pierwszy, tak duży konsumencki pozew zbiorowy. Górę wzięła ochrona konsumentów. Sąd uznał, że klauzula, na podstawie której bank określał oprocentowanie i które pobierał z rachunków, była

Sejm przyjął poprawki Senatu do upadłości konsumenckiej

29.08. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Sejm jednogłośnie przyjął wszystkie poprawki Senatu do nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej. Zmiany miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Przepisy nowelizacji zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

listopadzie 2012 roku. "Wątpliwości wzbudziły wzorce umowne o kredyt konsumencki, które zawierały niedozwolone postanowienia, a także niewypełnienie przez bank obowiązków informacyjnych. Łącznie prezes urzędu zakwestionowała sześć praktyk PKO BP" - napisano. Jak wyjaśnił UOKiK, bank zastrzegał, że

UOKiK: kary za wprowadzanie w błąd przy sprzedaży na pokazach

UOKiK podkreślił, że sygnałem do zbadania sprawy były skargi konsumentów, ich rodzin oraz organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenckich, dotyczące najczęściej nieinformowania w zaproszeniach o handlowym charakterze pokazów. Urząd podkreślił w poniedziałek, że Eco-Vital i Mat-Medic to

Rząd: będzie lepsza ochrona konsumentów usług finansowych

umowy doszło do takiego nadużycia i czy w rezultacie daną klauzulę umowną można uznać za niedozwolone postanowienie umowne. W tej chwili o uznaniu danego zapisu umownego za niedozwolony decyduje sąd, a rejestr takich klauzul dostępny jest na stronie UOKiK. "Takie klauzule mogą być uznane za

Pomorskie. Zarzuty dla czterech osób z kierownictwa parabanków

- prezesowi Arkadiuszowi B. oraz księgowemu Ludwikowi B. Obaj nie przyznali się do winy. Podejrzany Arkadiusz B. odmówił złożenia wyjaśnień. Firma prowadziła działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich, miała 10 oddziałów na terenie kraju. Mechanizm związany z rozpatrywaniem wniosków i

We wtorek rząd zajmie się przepisami o upadłości konsumenckiej

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena, czy wniosek jest zasadny. Upadłość konsumencka ma być wyjątkiem, a nie regułą. Będzie można z niej

Nie każdy bankrut może zbankrutować. W Białymstoku nikomu to się nie udało

koszty jego działalności, np. koszty ogłoszeń w gazetach, w których relacjonowane są etapy jego pracy; Jak ogłosić upadłość: - złożenie wniosku o upadłość konsumencką przez dłużnika - zbadanie wniosku przez Sąd i ocena czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości - powołanie syndyka, który

Jasser: do UOKiK trafiają setki tys. zgłoszeń od oszukanych; stąd nowelizacja

konsumentów będących stronami umów o uznaniu klauzuli za niedozwoloną. Decyzje UOKiK będą miały skutek tylko w stosunku do przedsiębiorcy, który je stosuje. Postępowanie będzie wszczynane z urzędu lub z inicjatywy konsumentów, rzeczników konsumentów, rzecznika ubezpieczonych oraz organizacji konsumenckich

Allegrowicze będą placić fiskusowi? Przełomowy wyrok w sprawie handlu na aukcjach

warunkach sprzedaży konsumenckiej. Krzysztof K. nie zamierzał płacić tłumacząc się, że ustawa go nie obowiązuje, bo nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Sąd jednak uważał inaczej. Działasz jak przedsiębiorstwo? Płacisz jak przedsiębiorstwo "Liczba i częstotliwość zamieszczanych ofert

Upadłość konsumencka i nowy start nie dla wszystkich

Z możliwości nowego finansowego startu nie skorzystają między innymi osoby dyscyplinarnie zwolnione z pracy. Problemy mogą mieć także ci z kredytem konsolidacyjnym oraz nadmiernie zadłużeni rolnicy - zabrania tego prawo upadłościowe. Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli niewypłacalność

15 marca - Światowy Dzień Konsumenta. Kupujmy bez strachu

wniosków wpływających do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Do inspektoratu wpłynęło 878 wniosków i informacji konsumentów, których przedmiotem były w większości sprawy związane z postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym towarów lub usług. W formie mediacji rozpatrzono 569 wystąpień. W razie

SOKiK uchylił decyzję UKE ws. 100 mln zł kary dla TP za Neostradę

Sprawa była rozpatrywana przez SOKiK po raz drugi. Wyrokiem z 10 kwietnia 2008 roku Sąd Apelacyjny uchylił bowiem poprzedni wyrok SOKiK, uchylający wspomnianą decyzję, i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania. Zdaniem Sądu Okręgowego prezes UKE, nakładając powyższą

Połowa Polaków chce upadłości konsumenckiej

. jest zdania, iż możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej powinna przysługiwać tylko raz w życiu. Pawłowski powiedział, że według 49 proc. Polaków niezawisłe sądy powinny decydować o tym, czy przyznać prawo ogłoszenia takiej upadłości. "Co czwarty badany stwierdził, że do tego typu zadań

Raport HFPC: rozpatrywanie pozwów zbiorowych - długotrwałe

, iż kwestia długotrwałości postępowań grupowych "z pewnością wymaga ponownego namysłu ze strony ustawodawcy". Jak wskazano w opracowaniu jedynym postępowaniem grupowym zakończonym dotychczas prawomocnym orzeczeniem korzystnym dla powodów był kwietniowy wyrok łódzkiego sądu apelacyjnego, na

Sejm.Kluby za nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

wszczynane z urzędu lub z inicjatywy konsumentów, rzeczników konsumentów, rzecznika ubezpieczonych oraz organizacji konsumenckich, którzy uzyskają status zawiadamiającego. Nowe przepisy mają zapewnić skuteczność eliminowania klauzul z wzorców umów i umożliwić Urzędowi nakładanie kar - do 10 proc. obrotu

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodu w postaci umorzenia zobowiązań konsumenta w wypadku upadłości konsumenckiej. Ta zmiana to ustawowe przesądzenie dotychczasowej, słusznej z resztą, praktyki organów podatkowych" - dodał. Zachowanie przedsiębiorstwa na rynku, utrzymanie jego wartości

Ekspert: Amber Gold wymusiła istotne zmiany w prawie, czas na praktykę

ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym" - uważa mec. Nogacki. Przed jej wejściem w życie rok temu, nie było bowiem komunikacji między systemem informatycznym Krajowego Rejestru Sądowego i systemem informatycznym Krajowego Rejestru Karnego, a sądy rejestrowe nie weryfikowały, czy w organach spółek nie

Sejm przyjął nowelę usprawniającą walkę UOKiK z kartelami

Teraz nowelą zajmie się Senat. Za jej przyjęciem opowiedziało się 294 posłów, przeciw był jeden, a 134 wstrzymało się od głosu. Szef UOKiK Adam Jasser ocenił, że nowela wzmocni system ochrony praw konsumenckich w Polsce. "UOKiK będzie się starał z każdej sprawy wyciągać wnioski

Od wtorku konsumenci będą mogli ogłaszać upadłość

pozostały zostanie mu umorzony. Wtedy będzie mógł dorabiać się majątku od nowa, bez obawy, że zlicytuje go komornik. Rozpoczynając postępowanie w sprawie o upadłość konsumencką, trzeba będzie wystąpić do sądu rejonowego - właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika - i zapłacić 200 zł wpisowego. Sąd po

UOKiK: ponad 726 tys. zł kary dla Santander Consumer Bank

kredytu konsumenckiego - czyli do 80 tys. zł - mogą wynieść maksymalnie 5 proc. kwoty kredytu. Nie można przekroczyć tej granicy, bez względu na to, czy opłaty pobiera bank, instytucja finansowa czy pośrednik. Postępowanie przeciwko Santander Consumer Bank rozpoczęło się na początku roku, po skargach

Sejm przyjął ustawę, która wprowadza tzw. upadłość konsumencką

konsumenckiej będzie można skorzystać raz na 10 lat, w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy). O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego, sąd będzie

Jasser: UOKiK dostanie nowatorskie narzędzia do walki z nieuczciwością

konkurencji poprzez nieuczciwą sprzedaż konsumencką. PAP: Jakie narzędzia daje zatem UOKiK nowa ustawa? A.J.: Moim zdaniem kluczowe jest właśnie zdefiniowanie nieuczciwej sprzedaży na rynku finansowym jako oferowania produktów niedostosowanych do potrzeb klienta. To pionierskie rozwiązanie i nie jest

Ustawa ma dwa lata, a z przepisów skorzystały... 22 osoby

Dwa lata temu, gdy w życie wchodziły przepisy o upadłości konsumenckiej, ministerstwa finansów i gospodarki zapewniały, iż będzie to szansa na drugie finansowe życie dla dużej liczby osób w pętli długów. Rzeczywistość okazała się dużo mniej optymistyczna. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości

"Dziennik Gazeta Prawna": Zadłużeni nie potrafią upaść

Dwa lata temu, gdy w życie wchodziły przepisy o upadłości konsumenckiej, ministerstwa finansów i gospodarki zapewniały iż będzie to szansa na drugie finansowe życie dla dużej liczby osób w pętli długów. Rzeczywistość okazała się dużo mniej optymistyczna. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika

Jeśli masz problem z zakupami...

Po pomoc w sprawach konsumenckich zgłaszają się wszyscy: ci, którzy wyczerpali już wszystkie możliwości i nadal czują się pokrzywdzeni przez sprzedawcę, ci, którzy czują się tak bardzo pokrzywdzeni, że nawet nie próbują sami walczyć o swoje prawa, a nawet ci, którzy stoją po drugiej stronie lady

Szejnfeld: przepisy o upadłości chronić będą i konsumentów, i wierzycieli

przyczyn niezależnych od niego, jego sytuacja życiowa uległa zmianie na niekorzyść". O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego, sąd będzie orzekał o planie spłat wierzytelności. Okres ten nie powinien przekroczyć 5 lat, może jednak zostać przedłużony o 2 lata. W

"Nie kupuj kota w worku!" - akcja inspekcji handlowej

przechodniom ulotki z adresami inspektoratów inspekcji handlowej i sądów konsumenckich w regionie. Przechodnie na ogół chętnie zabierali ulotki, choć niektórzy odmawiali sądząc, że to reklama któregoś z banków. "To koty wyspecjalizowane w udzielaniu porad konsumenckich i prawnychń - żartowała Katarzyna

Streżyńska: Prawo pozwala karać operatorów, ale nie chroni dobrze klientów

Przemysław Poznański, Tomasz Grynkiewicz: - Czy decyzja UKE o nałożeniu kary daje klientom operatora możliwość domagania się odszkodowania? Anna Streżyńska, prezes UKE: - Niestety, nie. Konsumenci nie mogą iść do sądu na podstawie naszej decyzji. Pod tym względem system ochrony konsumentów wymaga

Szejnfeld zapowiada "wdrożenie zero okienka"

społeczną+" - uzasadnił wiceminister. Zaznaczył, że nowe przepisy chronią też wierzycieli. Jeżeli dłużnik nie będzie realizował postanowień sądu, to sąd umorzy postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej. Oznaczać to będzie, że dłużnik nie skorzysta z dobrodziejstw ustawy. Upadłość konsumencką

"Polska": Zadłużeni Polacy będą mogli ogłosić upadłość

konsumenckiej oznacza także ograniczenie swobody podejmowania decyzji finansowych, gdyż w przypadku wzięcia kredytu lub zakupu na raty, osoba będzie musiała każdorazowo uzyskać zgodę sądu. Gazeta "Polska" pisze także, że w Sejmie przygotowane są już podobne projekty PiS i PO.

Kluby jednomyślnie za projektem ustawy o upadłości konsumenckiej

usunięcie barier w oddłużaniu" - mówiła Krajewska. Zmiany wprowadzają m.in. odstąpienie od rygoryzmu i formalizmu przy postępowaniu upadłościowym i dają znacznie większą swobodę decyzji sądom. A także obniżają koszty całej procedury i przewidują udzielanie "pożyczki" ze Skarbu Państwa na jej

Ekolodzy: Danone oszukuje niemieckich konsumentów

W najnowszej reklamie emitowanej w Niemczech Danone poleca kupowanie jogurtów nie tylko ze względu na ich wartości odżywcze, ale także ekologiczne opakowanie. Zdaniem ekologów z Deutsche Umwelthilfe (DUH) producent żywności wprowadza konsumentów w błąd. Organizacja konsumencka Foodwatch mówi wprost

Komisja Gospodarki: 6-miesięczne vacatio legis dla ustawy o prawach konsumenta

;ryzyko, że Polska będzie płaciła w związku z tym jakieś kary, naprawdę jest minimalne". Szef UOKiK przekonywał też: "Dokonujemy dość dużej zmiany, wzmacniamy znacznie prawa konsumenckie, ale by te przepisy gładko weszły w życie, przedsiębiorcy oraz rzecznicy konsumentów muszą mieć czas, by

Szejnfeld: nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego prawdopodobnie jesienią

sytuacja może nastąpić wtedy, gdy zadłużenie spowodowane jest np. długotrwałą chorobą czy wypadkiem. Natomiast rozpoczęcie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości nie będzie możliwe wtedy, gdy powodem zadłużenia jest zwolnienie z pracy. O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na

Siedząc za kratami, nie próżnowali. Utworzyli narkotykowy gang

przeciwstawienia się im czy złamania zmowy milczenia prowadzi do upadku na dno więziennej hierarchii i izolacji. Tysiące działek Jak ustalili śledczy, ludzie powiązani z Pawłem K., działając w różnych konfiguracjach, sprzedali za kratami prawie 9,5 tys. działek konsumenckich amfetaminy. Z braku wagi operowano

Naomi Campbell oskarża czekoladę Cadbury o rasizm

"Independent". I zapowiedziała, że "rozważa każdą opcję" - od zorganizowania konsumenckiego bojkotu produktów Cadbury po pozew do sądu. Działacze Operation Black Vote, organizacji lobbującej na rzecz czarnoskórych wyborców w Wielkiej Brytanii, wysłali list do Cadbury żądając

Mała ilość trawki, czyli właściwie ile? Decyduje prokurator

Od 10 grudnia obowiązuje przepis nad którym głowią się teraz prokuratorzy. Bo to oni mają decydować, co to jest "mała ilość". Czy do 3 g marihuany bądź amfetaminy jak w dotychczasowym orzecznictwie sugerował Sąd Najwyższy? Czy może rachunek policjantów, którzy twierdzą - jak wynika z

Wielki japoński pożyczkodawca Takefuji na krawędzi bankructwa

O planach Takefuji doniosła japońska gazeta "Nikkei". Zdaniem analityków bankructwo pożyczkodawcy było kwestią czasu, ponieważ firma nie miała wsparcia u żadnego z dużych japońskich banków. Cały sektor pożyczkowy w Japonii przeżywa poważny kryzys - to pokłosie decyzji japońskiego sądu

Pozwy zbiorowe ożywiły zbuntowanych klientów banków. Będzie gorąca zima?

zdołały jakoś wytłumaczyć opinii publicznej, że działały w stanie wyższej konieczności. Żaden nie zanotował masowego odpływu klientów ani większej liczby osób chcących walczyć z nim w sądzie. Ba, udało się nawet wyciszyć najgłośniejszy bankowy protest konsumencki - akcję "nabitych" w BRE, czyli

MF i UOKiK: Powstanie ranking banków najlepiej traktujących frankowiczów

ustawowych kompetencji" - mówił Jasser. Zapowiedział, że zostanie też uruchomiona specjalna linia konsumencka na stronie frank.uokik.gov.pl, za pośrednictwem której zbierane będą sygnały od klientów banków o tym, z jaką ofertą wystąpiły do nich banki po 15 stycznia, czyli dniu skokowego wzrostu

Bankowcy przeciw upadłości konsumenckiej

państw, gdzie działa taka ustawa, nie ma takiego modelu. Tam, gdzie dochodzi do podjęcia decyzji o upadłości konsumenckiej, decyzja podejmowana jest przez sąd powszechny.

Sądy nie chcą rozpatrywać pozwów przeciwko Polbankowi. Jest na to sposób!

procesowej Polbanku, jest konsumentem, może i powinien wnieść pozew jeszcze raz -- przeciwko stronie swojej umowy, którą jest EFG Eurobank Ergasias. Zwłaszcza że art. 1105 kodeksu postępowania cywilnego zakazuje wyłączenia jurysdykcji sądu polskiego w odniesieniu do umów konsumenckich - uważa Rudak. A jeśli

PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o upadłości konsumenckiej

wobec firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Projekt rządowy zakłada, że o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej ma decydować sąd. Do jego zadań będzie należał nadzór nad przebiegiem procesu upadłościowego i ocena czy wniosek jest zasadny

Aresztowany znak piętnujący Allegro

Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał usunięcie z internetu i zakazał prezentacji gdziekolwiek przerobionego na ASSegro logo portalu. Pomijając wyrok Trybunału Konstytucyjnego i treść przepisu o zabezpieczeniu powództwa.O akcji konsumenckiego sprzeciwu przeciw handlowaniu na portalu aukcyjnym

UOKiK: Bank HSBC utrudniał rezygnację z kredytu

Decydując się na kredyt konsumencki przy zakupie towarów lub usług na raty zawieramy najczęściej dwie umowy. Jedną ze sprzedawcą, od którego kupujemy towar i drugą - z instytucją kredytującą nasz zakup. Przedsiębiorców wiąże porozumienie o współpracy - pieniądze. przekazywane są bezpośrednio na

Raiffeisen zapłaci 2,4 mln zł kary za nieuczciwe zapisy w umowie

informacji o opłatach związanych z udzieleniem kredytu konsumenckiego nie w umowie, ale w załącznikach do niej. Sprawa trafiła do sądu. Sprawdź,czy twój bank przestrzega prawa! Zapoznaj się z rejestrem UOKiK Masz problem z bankiem? Pomocy szukaj na stronach finansowych serwisu Wyborcza.biz

Kluby za projektem noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

kontroli decyzji Urzędu w tym zakresie. Ocenił, że przedsiębiorca powinien móc zwrócić się do sądu, czy odmowa UOKiK jest zgodna z prawem. "Klub PiS składa poprawkę idącą w kierunku zapewnienia kontroli decyzji Urzędu" - zapowiedział. P.o. prezesa UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel przyznała

Miliony nowych informacji o dłużnikach

 - Katalog podmiotów uprawnionych do dopisywania dłużników znacznie się rozszerzył - mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Przede wszystkim dotyczy to grupy konsumenckiej - tłumaczy Łącki i dodaje: konsument będzie mógł dopisać informacje o swoim dłużniku - innym konsumencie, bądź

Koniec negocjacji umowy handlowej UE-Kanada; Berlin ma zastrzeżenia

eurodeputowanych czy organizacji konsumenckich. Obawy dotyczą m.in. systemu rozstrzygania sporów na linii państwo-inwestor. Umowa daje inwestorowi możliwość pozywania krajów, jeśli uzna on, iż jakieś decyzje władz naruszają zasady ochrony inwestycji i powodują poważną szkodę dla tego inwestora. Przeciwnicy

Wraca pomysł wprowadzenia upadłości konsumenckiej

To powrót do pomysłów, które w poprzednich kadencjach parlamentu forsowali głównie posłowie PiS. Platforma już wtedy miała swój znacznie mniej radykalny od PiS-owskiego projekt ustawy o upadłości konsumenckiej. Żaden z projektów nie został uchwalony. Teraz PO chce odkurzyć swój pomysł. Ustawa ma

W Częstochowie szanowany biznesmen, w Danii producent i handlarz narkotyków

. I 3,6 kg kokainy oraz 29 kg tzw. suchej amfetaminy. Po zmieszaniu ich z zarekwirowanymi anabolikami można było uzyskać 66 kg konsumenckiej amfetaminy. Rafał B. przyznał, że kokainę dzielił na 500-gramowe porcje. Zaś dowodem na to, że Krzysztof K. też uczestniczył w obrocie narkotykami, były

Jak wydobyć się z pętli długów?

: jedzenie, chemia, przyjemności, etc. Kończy się zawartość słoika? To znaczy, że nie możesz kupić nic więcej. Ani oczywiście pożyczyć z banku. Upadłość konsumencka Osoba z długami, których nie jest w stanie spłacić, może zgłosić do sądu wniosek o upadłość konsumencką. W praktyce jest to bardzo trudne. Po

Co czeka polskiego konsumenta

ECIK będzie pomagał konsumentom rozstrzygać ich spory z zagranicznymi firmami, w planach jest również m.in. rozwinięcie poradnictwa konsumenckiego. - Nie ma nic ważniejszego niż prawo do rzetelnej informacji o produkcie i prawach konsumenta - uważa Ewa Kubis, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i

Żeby zbankrutować musisz mieć dużo kasy

Ustawa o upadłości konsumenckiej - nadzieja wielu bankrutów - obowiązuje od trzech i pół miesiąca. Obowiązuje, ale nie działa - sądy odsyłają z kwitkiem setki osób. Magda Sobecka: Do końca nie wierzyłam, że się uda Magda Sobecka prosi o niepodawanie zbyt wielu danych. Wystarczy, że ma 50 lat, od

Ustawa o bankructwie nie działa

Długów nie spłaca już kilkaset tysięcy Polaków. Najbardziej zadłużeni mogą od dwóch i pół miesiąca szukać ochrony przed wierzycielami w sądzie i starać się o ogłoszenie prywatnego bankructwa. Ludzi, którzy skorzystali z dobrodziejstw ustawy o upadłości konsumenckiej, można policzyć na palcach

Polacy toną w długach. Co 3 miesiące dochodzi 50 tys. osób

upadłości konsumenckiej. Mogą ją ogłosić - i uzyskać w sądzie możliwość spłaty długu w ratach, niekiedy na preferencyjnych warunkach - tylko ci dłużnicy, którzy wpadli w tarapaty wyłącznie z przyczyn losowych. Na Zachodzie przepisy są mniej restrykcyjne, np. w USA rocznie prywatne bankructwo ogłasza ponad

Upadłość konsumencka

Oddłużenie nie dla wszystkich Obecnie z możliwości ogłoszenia upadłości, a tym samym zerwania ze starymi długami mogą skorzystać przedsiębiorcy. W naszym systemie prawnym nie ma upadłości konsumenckiej, która dawałaby szansę na odcięcie się od starych długów osobom fizycznym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów