rozwój polski wschodniej

PAP

Wendel: program Rozwój Polski Wschodniej będzie kontynuowany

Wendel: program Rozwój Polski Wschodniej będzie kontynuowany

Unijny program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej będzie kontynuowały w przyszłej perspektywie na lata 2014-2020 - zapewniła w środę w Hajnówce (Podlaskie) podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

487 mln euro z programu Rozwój Polski Wschodniej trafiło na Podkarpacie

Budowa obwodnic Jarosławia i Przemyśla, a także nowego mostu na Wiśle - te m.in. inwestycje zostały dofinansowane na Podkarpaciu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (RPW). W sumie region w latach 2007-2013 otrzymał z tego programu 487 mln euro.

Prognoza oddziaływania rozwoju Polski wschodniej na środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało "Prognozę oddziaływania rozwoju Polski wschodniej na środowisko". Ma ona zapobiegać zniszczeniu cennych przyrodniczo obszarów.

Miliard zł przeznaczono na rozwój Polski Wschodniej

Poinformował o tym w środę przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podczas obrad Komisji ds. Polski Wschodniej w Busku- Zdroju (Świętokrzyskie). Komisję tworzą przedstawiciele województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Spotkanie było

Ponad 2,1 mld euro z UE na rozwój Polski Wschodniej w latach 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego, dedykowany pięciu województwom: lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu. "Program dla Polski Wschodniej jest bardzo skonkretyzowany

Gosiewski: Niepokoi weryfikacja planu Rozwój Polski Wschodniej

Gosiewski: Niepokoi weryfikacja planu Rozwój Polski Wschodniej

"Należy odrzucić pogląd, że zasadniczym instrumentem wsparcia regionów Polski wschodniej stają się regionalne programy operacyjne. Biorąc pod uwagę wielkość środków jaka została na nie przeznaczona, pewnym jest, że wiele ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Ruszył pierwszy otwarty konkurs z programu Rozwój Polski Wschodniej

innowacyjności w regionach Polski Wschodniej. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego i to tam muszą być zlokalizowane projekty. O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się m.in

Bieńkowska: nie będzie zmian w Programie Rozwoju Polski Wschodniej

", "Innowacyjna gospodarka" i "Polska wschodnia". Na początku października Komisja Europejska zatwierdziła programy związane z innowacyjną gospodarką i rozwojem Polski Wschodniej. Polska może z budżetu UE na lata 2007-13 otrzymać około 67,3 mld euro w ramach funduszy spójności i

W umowach na Rozwój Polski Wschodniej już 600 mln zł pomocy z UE

obrad komitetu monitorującego program. Komitet zaakceptował w Kielcach sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 za rok 2008. Odnosząc się do przedkładanych do zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów, wiceminister Hetman zaznaczył, że

Bieńkowska: W listopadzie pierwsze podlaskie umowy w programie Rozwój Polski Wschodniej

być zrealizowane w Podlaskiem, to ok. 450 mln euro, wartość dofinansowania to 386,8 mln euro. Bieńkowska poinformowała, że w pierwszej kolejności będą zawierane umowy z uczelniami, a pierwszym samorządem będzie najprawdopodobniej gmina Zambrów. Program Rozwój Polski Wschodniej, który ma być

Ponad 2,6 mld euro na "Rozwój Polski Wschodniej"

"Program dotyczy aktywizacji i rozwoju pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego realizacja ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej wschodniej części Polski oraz ograniczenia bezrobocia" - czytamy w

Samorządowcy Polski Wschodniej: priorytetem via Carpatia

Marszałkowie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego rozmawiali w Olsztynie o działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli, placówki współfinansowanej przez samorządy tych regionów. Dom Polski Wschodniej służy promocji 5 województw w

Prezydent w Siedlcach o rozwoju wschodniego regionu Polski

prezydenta, województwo mazowieckie jest najbogatsze w Polsce, dlatego, że znajduje się w nim bogata Warszawa, która - jak mówił - "ciągnie przeciętną województwa w górę". Zdaniem Lecha Kaczyńskiego ziemie wschodniej Polski należą do tych regionów, które "nie ruszą do przodu same". A w

Białystok. W czwartek zaczyna się Wschodni Kongres Gospodarczy

Wschodniej. Ambicją władz Białegostoku jest, by organizowany po raz pierwszy Wschodni Kongres Gospodarczy pod hasłem "Partnerstwo dla rozwoju. Europa. Polska. Wschód" znalazł się w przyszłości w czołówce tego typu imprez ekonomicznych w kraju. "Białystok potrzebuje promocji gospodarczej. Do

MIR: we wrześniu możliwe porozumienie z KE ws. programów operacyjnych

W środę posłowie z sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłuchali informacji na temat stanu przygotowań do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wendel powiedziała, że oba programy zostały wysłane do Komisji

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Polska Wschodnia"

We wtorek Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało porozumienie w sprawie realizacji unijnego programu "Polska Wschodnia" na lata 2014-2020. "Fundusze Europejskie znacząco zmieniły obraz Polski Wschodniej. Jednak, aby makroregion mógł dalej dynamicznie się rozwijać i budować

MIR przekazało Komisji Europejskiej uzgodniony Program Polska Wschodnia

"Polska Wschodnia" (PO PW) to program operacyjny współfinansowany z funduszy europejskich, przeznaczony dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Ma na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego tych regionów; jego

MIR: konkursy dla firm z programu "Polska Wschodnia" - w II połowie 2015 r.

Wendel. "Chcemy, by pieniądze z nowego programu +Polska Wschodnia+ wpłynęły na jeszcze szybszy niż dotychczas rozwój tego makroregionu. Będziemy wspierać redukcję bezrobocia poprzez podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przeznaczymy fundusze na powstawanie trwałych miejsc

Polska Wschodnia: 84,9 mln zł z UE na szerokopasmowy internet

W pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim zrealizowanych zostanie 35 wybranych w konkursie projektów. O unijne pieniądze z programu Rozwój Polski Wschodniej ubiegało się 78 projektów, 65 przeszło ocenę merytoryczną, 35 wybrano do wsparcia, 15

MIR: unijne środki na inwestycje we wsch. Polsce - w wielu programach UE

najpilniejsze. "Zachęcałabym też polskie władze, by poświęciły więcej uwagi wschodniej Polsce, która jest jednym z najmniej rozwiniętych polskich regionów. Tymczasem najwięcej wniosków o inwestycje dotyczy Warszawy" - oceniła Cretu. Odnosząc się do jej wypowiedzi wiceminister infrastruktury i rozwoju

MSZ: wykorzystujemy doświadczenia transformacyjne w pomocy rozwojowej

w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i solidarność z innymi krajami przechodzącymi w tej chwili przemiany, które my mamy już za sobą. Polska może i chce podzielić się swoim doświadczeniem z okresu transformacji. Z punktu widzenia geograficznego i więzów historycznych najbliższe nam są kraje

Polska Wschodnia: 60 mln zł z UE na szerokopasmowy internet dla firm

Dotacje można otrzymać na budowę sieci szerokopasmowego internetu w miejscach, gdzie nie ma dostępu do takiego internetu lub internetu nowej generacji. Inwestycje w całości mogą być realizowane na terenie jednego z pięciu województw objętych programem Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Kielce. 91 mln zł dla Kieleckiego Parku Technologicznego

Przedstawiciele władz Kielc oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisali we wtorek umowę, dzięki której Kielecki Park Technologiczny (KPT) otrzyma dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jak powiedział PAP dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz, środki te

PIR wraz z zagranicznym funduszem zainwestują w elektrociepłownie

Elektrociepłownie kogeneracyjne to takie, które jednocześnie wytwarzają ciepło i energię elektryczną. Chodzi o fundusz E3F, zarządzany przez firmę EnerCap. Będzie to pierwszy taki fundusz skoncentrowany na rozwoju elektrociepłowni kogeneracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak powiedział na

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest nadal bardzo potrzebny w Polsce

Odbudowy i Rozwoju w Warszawie. Szef rządku podkreślił, że Polska jest bez wątpienia beneficjentem wsparcia ze strony EBOiR. "Ale też cały czas czujemy, zarówno tu w Polsce jak i w całym regionie, że wysokie standardy, mocne instytucje, przejrzyste procedury, z gospodarką bez korupcji, to wszystko

144 miliony złotych z Unii Europejskiej na wspieranie innowacji

obszarów produkcyjnych czy stref usług, mogą się starać samorządy i przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. To do tych pięciu najbiedniejszych polskich regionów skierowany jest program Rozwój Polski Wschodniej. Łącznie jest to w latach

Ranking bezpieczeństwa żywności. Polska na 27. miejscu [INFOGRAFIKA]

Polska znalazła się na 27. miejscu wśród 107 krajów w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywności. Nasz kraj osiągnął 69,9 pkt na 100 możliwych, wyprzedzając swych wschodnich sąsiadów. Średnia światowa to 53,5 pkt. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności obejmuje trzy kategorie tematyczne. Badana

12 tys. ofert pracy dla specjalistów z Polski w Lipsku i okolicach

Do 2030 roku Lipsk będzie miał zapotrzebowanie na 87 tys. specjalistów. Jak informuje portal organizacji rozwoju gospodarczego w Lipsku InvestRegionLeipzig, ten region oferuje pracę przede wszystkim informatykom, programistom, mechatronikom i inżynierom budowy maszyn. Plakaty informacyjne

Podlaskie. PiS chce pełnomocnika rządu ds. Polski wschodniej

gospodarczej, społecznej i terytorialnej". Miałyby to wspierać pieniądze z trzech proponowanych przez PiS programów: Rozwój Polski Wschodniej (tak jak dotychczas - PAP); Rozwój Kapitału Społecznego Polski Wschodniej oraz program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do tych programów, we współpracy z samorządami

Zawisza: Śląskowi należy się specjalny program operacyjny

energia" - ma nawiązywać do sloganu reklamowego woj. śląskiego "Pozytywna energia". Program operacyjny dla reindustrializacji Śląska to jeden z postulatów Zawiszy odnoszących się do jego okręgu wyborczego. Inny postulat to "polski rabat" w unijnym pakiecie klimatyczno

Schetyna: UE musi być gotowa na czarne scenariusze na Ukrainie

Jak poinformował, ministrowie będą w poniedziałek dyskutować o możliwości rozszerzenia sankcji wobec Rosji w związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy. "Ja uważam, że trzeba przygotować się na następne scenariusze, które będą odbywać się na wschodniej Ukrainie" - powiedział. "Nie

Polska Wschodnia - "bezprecedensowy w skali UE projekt internetowy"

Uczestniczył on w Białymstoku w spotkaniu z samorządowcami i przedsiębiorcami, poświęconym strategii rozwoju najbiedniejszych regionów kraju. Polska Wschodnia to województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Jak mówił Hetman, w strategii nie chodzi o "

Województwa ściany zachodniej razem zawalczą o kasę z UE

Pięć województw ściany wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej dostało na lata 2007-13, oprócz pieniędzy w swoich Regionalnych Programach Operacyjnych, dodatkowe 2,3 mld euro. Teraz o podobny program chcą zabiegać województwa ściany zachodniej. Marszałkowie najpierw chcą

Masz daleko do dużego miasta? Twój region dostanie więcej pieniędzy

Nowa "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego" - dokument, który zadecyduje o tym, jak Polska podzieli unijne fundusze strukturalne w latach 2010-20 - jest już gotowa. Uzgodniona z samorządami wojewódzkimi, za 2-3 tygodnie - jak mówi Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego - ma

Bieńkowska: do września umowy dot. Polski Wschodniej

Na likwidowanie opóźnień w rozwoju społeczno-gospodarczym 5 województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego - Unia Europejska przewidziała 2 mld 300 mln euro, czyli 3,4 proc. pieniędzy unijnych w latach 2007-2013. Bieńkowska, która

Gosiewski pisze do rządu w obronie Polski Wschodniej

"Należy odrzucić pogląd, że zasadniczym instrumentem wsparcia regionów Polski wschodniej stają się regionalne programy operacyjne. Biorąc pod uwagę wielkość środków jaka została na nie przeznaczona, pewnym jest, że wiele ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

EBOiR: Akcja kredytowa w Europie Wschodniej ożyła

zobowiązań. Ucierpiała na tym cała gospodarka - nie tylko Polski, ale też regionu. We wtorek Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju dał sygnał, że sytuacja zaczyna się poprawiać. - Rzeczywiście dostrzegamy odbicie akcji kredytowej, w pewnych przypadkach wzrasta także poziom kredytów dla gospodarstw domowych w

EBOiR pożycza na budowę farmy wiatrowej w Orli

zaznaczył, że produkcja energii elektrycznej jest w Polsce zdominowana przez węgiel kamienny i brunatny, a kraj pozostaje w tyle w realizacji unijnych celów klimatycznych. Żeby osiągnąć 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym miksie energetycznym w 2012 roku, potrzebny jest silny impuls w

Bieńkowska: podpisano ok. połowę wstępnych umów dot. Polski Wschodniej

wykonawcą studium wykonalności tego projektu" - zapowiedziała minister. Jej zdaniem, największą wadą programu Rozwoju Polski Wschodniej jest jego centralne zarządzanie; w wielu przypadkach to ministerstwo jest jednostką zarządzającą, natomiast w trakcie przygotowywania projektu samorządy niewiele miały

Unia zapłaci za rozwój ściany wschodniej

dla Województw Polski Wschodniej - są na to pieniądze z Unii (886 mln euro). - Taki program jest konieczny, bo Polska wschodnia ma spore zapóźnienie, gorszą infrastrukturę, a jednocześnie obiecujące warunki do rozwoju - mówi "Gazecie" Władysław Ortyl, wiceminister w resorcie rozwoju

MRR: Polska wykorzysta 100 proc. środków m.in. z Norwegii

resort, plasuje to Polskę "w ścisłej czołówce" państw korzystających z tych funduszy. Dotychczas wypłacono ponad 116 milionów euro. Polska zrealizowała 413 projektów. Największe wsparcie otrzymały projekty: ochrony wschodnich granic Polski (obszaru Schengen) - ok. 112 milionów euro, ochrony

Pat nad Wigrami

Przedsiębiorczości. Projekt wartości 16 mln zł (w tym 12 mln ze środków unijnych w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej) miał już gwarancję realizacji, jednak przedłużające się negocjacje z Kościołem sprawiły, że wypadł z listy. Pieniądze przesunięto na inny cel.

KE zatwierdziła programy - 67,3 mld popłynie z UE

Europejskiej do Polski trafi łącznie 67,3 mld euro w latach 2007-2013. - Nasz kraj będzie największym beneficjentem europejskich funduszy - powiedziała Huebner. W tym okresie na realizację programu związanego z rozwojem Polski Wschodniej przewidziano ok. 2,7 mld euro. Resort rozwoju regionalnego oczekuje, że

Region Podlaski mogą wzmocnić silne klastry

nie wystarczy do tego, by wschodnie regiony kraju dobrze się rozwijały. Profesor Bogusław Plawgo, pełnomocnik wojewody ds. rozwoju Polski Wschodniej, prekursor badań nad klastrami i krajowy autorytet w tej dziedzinie, przekonywał wczoraj, że współpraca nie wyklucza konkurencji między tworzącymi

Olsztyn. Za 26 mln zł zmodernizowano wydział medycyny weterynaryjnej

Ponad 16 mln uniwersytet wydał na prace budowlane, a około 10 mln - na zakup aparatury badawczej - takiej modernizacji ten wydział nie przeszedł od momentu powstania na przełomie lat 70. i 80. Jak poinformował PAP Karol Fryta z olsztyńskiego uniwersytetu realizacja projektu umożliwiła powstanie Wydz

Deszcz pieniędzy z UE ożywi wschodnią Polskę?

dwa-trzy lata województwo będzie wyglądało zupełnie inaczej. Województwa ściany wschodniej dostaną w sumie ok. 9-10 mld euro w latach 2007-13. Z tego 2,2 mld euro w zarządzanym z Warszawy Programie Operacyjnym "Rozwój Polski Wschodniej", a resztę w regionalnych programach operacyjnych, za

Instrukcja oszukiwania w konkursie o dużą kasę

Chodzi o konkurs "Przymierz się", organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wytypowane zostały do niego 133 inwestycje finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej, z województw: lubelskiego (41 projektów), podlaskiego

Odpady nuklearne mogą być składowane w Polsce

;Polska The Times", powołując się na rozmowę z prof. Neilem Chapmanem nadzorującym program, podkreśla, że konkretne rozwiązania zostaną przedstawione rządom w chwili, gdy zaczną zgłaszać się zainteresowane samorządy zachęcone "możliwością rozwoju gospodarczego". Dziennik podaje kilka

Jaka przyszłość ukraińskich inwestycji w Polsce

W latach 90. to polskie firmy inwestowały na Ukrainie. Ostatnio coraz częściej można było usłyszeć o ukraińskich inwestycjach w Polsce albo o wspólnych przedsięwzięciach. - Ekspansja ukraińskiego kapitału nie ogranicza się do Polski. Dla wielu ukraińskich inwestorów jest już za ciasno na Ukrainie

Prezes EBOR: Polska radzi sobie z kryzysem bankowym lepiej od sąsiadów

;. "Polska robi to i wychodzi na tym lepiej od swoich sąsiadów. To lekcja wyciągnięta z ostatniego kryzysu bankowego w 1990 roku" - podkreślił Mirow. Jego zdaniem, nie należy przyspieszać wejścia krajów Europy Wschodniej do strefy euro ani łagodzić kryteriów przyjęcia przez nie wspólnej waluty

Prezes EBOR: Polska radzi sobie z kryzysem bankowym lepiej od sąsiadów

;. "Polska robi to i wychodzi na tym lepiej od swoich sąsiadów. To lekcja wyciągnięta z ostatniego kryzysu bankowego w 1990 roku" - podkreślił Mirow. Jego zdaniem, nie należy przyspieszać wejścia krajów Europy Wschodniej do strefy euro ani łagodzić kryteriów przyjęcia przez nie wspólnej waluty

EBOR: wtórne skutki kryzysu dadzą o sobie znać

Polski wzrośnie o 1,4 proc. Tymczasem według szacunków GUS ogłoszonych pod koniec stycznia polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 1,7 proc. - Wzrost PKB pewnie będzie wyższy w 2010 r. niż w prognozie, bo doszły nowe dane - powiedział Annekov. Zgodnie prognozami PKB dla naszego regionu uśredniony

PARP przeznaczy około 18 mld zł na wsparcie dla firm w latach 2014-2020

;, 910 mln euro - z PO "Wiedza, Edukacja i Rozwój", a 1,63 mld euro z programu "Rozwój Polski Wschodniej". Polański wyjaśnił, że PARP dysponuje kilkudziesięcioma instrumentami wsparcia biznesu. Przede wszystkim dotyczyć mają one innowacyjności, kontaktów biznesowych pomiędzy

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

", "Polska Cyfrowa", "Wiedza, Edukacja, Rozwój" oraz "Polska Wschodnia". Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na zwiększaniu zaangażowania sektora prywatnego na rzecz innowacji i działań badawczych. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest

PARP przeznaczy około 18 mld zł na wsparcie dla firm w latach 2014-2020

;Inteligentny Rozwój", 910 mln euro - z PO "Wiedza, Edukacja i Rozwój", a 1,63 mld euro z programu "Rozwój Polski Wschodniej". Polański wyjaśnił, że PARP dysponuje kilkudziesięcioma instrumentami wsparcia biznesu. Przede wszystkim dotyczyć mają one innowacyjności, kontaktów biznesowych

90 mln euro na start-upy dla młodych z Polski Wschodniej

Program Polska Wschodnia będzie następcą kończącego się programu Rozwój Polski Wschodniej (RPW) na lata 2007-2013, z którego korzystało pięć regionów; warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Łączna pula środków z UE i budżetu państwa, które trafiły do tych regionów

Eksperci: pieniądze UE powinny dać długoterminowy rozwój polskiej gospodarce

-2020: "Inteligentny Rozwój", Polska Wschodnia" oraz "Wiedza Edukacja Rozwój". "Łącznie mając do dyspozycji 3,6 mld euro (...) w ramach tych trzech programów operacyjnych" - podkreśliła Kacprzyk. Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Adam Świrski poinformował

Co powiedział Jerzy Buzek przed głosowaniem na przewodniczącego

NATO oraz podpisać umowę o dostawach gazu z Norwegii i Danii. Był drugim w dziejach Polski ewangelikiem na stanowisku premiera rządu, po Felicjanie Sławoju Składkowskim. Jerzy Buzek ma tytuł profesora nauk technicznych, został też uhonorowany doktoratem honoris causa uniwersytetów w Seulu, Dortmundzie

Hamlet herosem sympatycznym

nam zawdzięcza. A przecież był jeszcze Ekwador. Przed zwycięstwem nad Polską podczas ubiegłorocznego mundialu w ostatnich kilku latach tylko Kostarykę zdołał pokonać poza swoimi Andami, gdzie powietrze jest tak rozrzedzone, że nawet kopiąc piłeczkę pingpongową, ryzykujesz obrzęk płuc. Teraz do listy

Świętokrzyskie i Lubelskie połączone siecią szerokopasmowego internetu

mln zł. Przeważająca część tej kwoty, podobnie jak w pozostałych województwach Polski Wschodniej, pochodzi z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. W Lubelskiem wybudowanie sieci ma umożliwić dostęp do szybkiego internetu dla ponad 93 proc. gospodarstw domowych. Władze

W Białymstoku rozpoczął się Wschodni Kongres Gospodarczy

sąsiadami, ale także wokół spraw związanych dalszym rozwojem regionów Polski Wschodniej i ich potencjałem rozwojowym. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powiedział podczas otwarcia kongresu, że to bardzo ważne wydarzenie w życiu miasta, które w ciągu ostatnich 10 lat bardzo się rozwinęło. Zaznaczył

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

programów operacyjnych: "Inteligentny Rozwój", "Polska Cyfrowa", "Wiedza, Edukacja, Rozwój" oraz "Polska Wschodnia". Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na zwiększaniu zaangażowania sektora prywatnego na rzecz innowacji i działań badawczych. Celem

Poroszenko: na rubieżach wschodnich Ukrainy bronimy Europy

Prezydent Ukrainy uważa, że w ostatnich 20 latach Polska pokazała, że jest zdolna osiągać niezwykłe wyniki w rozwoju kraju, natomiast Ukraina część tych lat utraciła. "Dziś jesteśmy przepełnieni determinacją, by dogonić i pokazać, że jesteśmy zdolni do reformowania naszego kraju"

Rząd wznowił posiedzenie

, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia i Pomoc Techniczna. Największym z nich jest program Infrastruktura i Środowisko, w którym znajdzie się 27,5 mld euro z funduszy unijnych. Unijny wkład do programu: Inteligentny Rozwój to 8,6 mld euro; Wiedza, Edukacja, Rozwój - ponad 4,4 mld euro; Polska Cyfrowa - 2,25

Komorowski i Harper m.in. o Ukrainie i współpracy wojskowej oraz gospodarczej

Kanady dla idei wzmocnienia flanki wschodniej Sojuszu Północnoatlantyckiego, czego praktycznym wyrazem jest obecność kanadyjskich żołnierzy w Polsce" - powiedział Sokołowski. Jak podkreślił, prezydent z uznaniem odniósł się do polsko-kanadyjskiej współpracy dwustronnej, "zarówno politycznej

KE przyjęła polski program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Budżet programu, który dotyczy perspektywy finansowej 2014-2020, sięga 32 mld euro, z czego 27,4 mld pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Program skupia się na poprawie atrakcyjności Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Przewiduje też

MIR: wydaliśmy ponad 311 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

285,6 mld zł, czyli 101,1 proc. dostępnych pieniędzy unijnych dla Polski na lata 2007-2013. Z budżetu UE na lata 2014-2020 - na realizację polityki spójności - do Polski trafi ponad 82 mld euro. Pieniądze mają być wydane m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój

Kaczyński: młodzieży trzeba dać szansę na zwykłe życie w Polsce

niego metropolie się nie rozwijają, a na takiej koncepcji traci szczególnie Polska Wschodnia. Przewodniczący największej partii opozycyjnej przypomniał, że kiedy rządził PiS opracowany został program Rozwoju Polski Wschodniej. Kaczyński dodał, że w tym programie "cała taktyka wykorzystania

PARP: wartość konkursów dla firm w tym roku to ponad 670 mln zł

biznesu i nauki. PARP będzie odpowiadała za realizację trzech programów dotyczących wydawania pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. Są to: "Inteligentny Rozwój", Polska Wschodnia" oraz "Wiedza Edukacja Rozwój". Budżet programu "Inteligentny Rozwój" sięga ok. 8,6 mld

Przy wschodniej autostradzie rowerowej powstaną Miejsca Przyjazne Rowerzystom

15 czerwca na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) rozpocznie się akcja budowy sieci MPR - Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Przedsięwzięcie jest realizowane przez

"Rzeczpospolita": Auto miejskie zamiast autobusu

Takie miejskie wypożyczalnie, czyli systemy współużytkowania aut, uzupełniające tradycyjną komunikację miejską, powstają w całej Europie. W Polsce pierwsze pojawią się prawdopodobnie w ciągu dwóch lat - powiedział gazecie Michał Klocek, kierownik ds. rozwoju na Europę Środkowo-Wschodnią w Hitachi

MIR: KE pozytywnie o planie naprawczym dla PARP

"W trakcie negocjacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: +Inteligentny Rozwój+, +Polska Wschodnia+ oraz +Wiedza Edukacja Rozwój+, Komisja Europejska podkreśliła, że istotne jest zapewnienie efektywnego systemu ich wdrażania, co pozwoli na wybór do wsparcia najlepszych projektów"

PARP: wartość konkursów dla firm w tym roku to ponad 670 mln zł

premiowane wspólne projekty biznesu i nauki. PARP będzie odpowiadała za realizację trzech programów dotyczących wydawania pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. Są to: "Inteligentny Rozwój", Polska Wschodnia" oraz "Wiedza Edukacja Rozwój". Budżet programu "Inteligentny Rozwój

Komorowski na Wschodnim Kongresie Gospodarczym: kluczem do Rosji - Ukraina

na Ukrainie. W piątek zaplanowano m.in. dyskusje o możliwości współpracy gospodarczej pomiędzy Unią a krajami wschodnimi. Przewidziano również blok poświęcony odnawialnym źródłom energii i inwestycjom w Polsce Wschodniej, a także współpracy przemysłu i rolnictwa jako szansie na sukces polskiej

Serbia.Siemoniak przybył na szczyt Europy Środkowo-Wschodniej i Chin

się w Belgradzie z premierem Serbii Aleksandrem Vucziciem. Polskę na szczycie - oprócz Siemoniaka - reprezentować będą przedstawiciele MSZ, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz innych instytucji otoczenia

Marszałek Sejmu spotkał się z przedstawicielami władz Finlandii

Marszałek Sejmu podczas jednodniowej wizyty spotkał się w Helsinkach z prezydentem Saulim Niinisto, przewodniczącym Eduskunty - jednoizbowego parlamentu fińskiego - Eero Heinaluomą oraz premierem Alexandrem Stubbem. Sikorski po spotkaniu z Heinaluomą mówił, że Polska i Finlandia mają wspólne

Białystok. W czwartek zaczyna się Wschodni Kongres Gospodarczy

17.09. Białystok (PAP) - O perspektywach rozwoju regionów Polski Wschodniej w najbliższych latach będą rozmawiać uczestnicy Wschodniego Kongresu Gospodarczego, który w czwartek rozpocznie się w Białymstoku. W dwudniowej imprezie weźmie udział ponad tysiąc osób. W piątek gościem kongresu będzie

Kopacz: Polska i Czechy to ważni partnerzy w regionie i UE

będą instrumenty wparcia dla Ukrainy. "Polska jest zainteresowana rozwiązaniem konfliktu zbrojnego u naszych wschodnich sąsiadów; Polska nie zmieniła swojej optyki co do sankcji, które zostały nałożone na Rosję" - zaznaczyła Kopacz. Podkreślała, że Polska i Czechy są ważnymi partnerami

Rząd zajmie się m.in. programami unijnymi na lata 2014-2020

W porządku obrad rządu uwzględniono programy: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia i Pomoc Techniczna. Rząd ma też zaakceptować tzw. Umowę Partnerstwa, czyli dokument, w którym Polska chce wykazać Komisji Europejskiej, w jaki

KE przyjęła polski program operacyjny "Polska Cyfrowa"

" pochodzić ma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. "Przyjęliśmy ważny pakiet inwestycji w cyfrową komunikację w Polsce. Obecnie wiele z mniej rozwiniętych regionów w Polsce pozbawionych jest podstawowych usług szerokopasmowych. Program (operacyjny) umożliwi większości polskich

Dodatkowe 25 mln zł na infrastrukturę Kieleckiego Parku Technologicznego

Środki pochodzą z oszczędności z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - poinformował we wtorek w komunikacie prasowym Kielecki Park technologiczny (KPT). O przyznaniu instytucji dodatkowych pieniędzy na inwestycję zdecydowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Projekt zakłada m.in

Lubelskie. Zmodernizowano drogę z Lublina do mostu na Wiśle w Kamieniu

ważne, strategiczne, połączenie w kierunku Śląska" - powiedział Sosnowski podczas uroczystości otwarcia drogi na obwodnicy w Bełżycach. Sosnowski dodał, że dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w

Suwałki. Fińska firma Va-Varuste zainwestuje w Parku Naukowo-Technologicznym

wybraliśmy Polskę" - oznajmił Vainikainen. PNTPW powstał w grudniu 2012 roku. Jego zadaniem jest wspieranie innowacji i stymulacja rozwoju ekonomicznego regionu Polski wschodniej. Inwestycję o wartości 67 mln zł zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W parku są budynki o

KE nie przyjmie do końca roku wszystkich programów wydawania środków UE

mln euro) i ponadregionalny program dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego "Polska Wschodnia" (2 mld euro). Programami krajowymi zarządzać będzie minister ds. rozwoju regionalnego. Regionalne programy operacyjne przygotowywały

Rząd za zwiększeniem udziału sektora gospodarki morskiej w PKB

"Polska polityka morska ma się opierać na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju i powinna przynosić wymierne korzyści obywatelom i gospodarce narodowej, wynikające z nadmorskiego położenia naszego kraju oraz zasobów morskich" - podkreślono w komunikacie Centrum Informacyjnego

USA.Prof. Snyder odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP

jako bufor między Polską a Rosją. To znacznie więcej. Bez niezależnej Ukrainy Polsce trudno byłoby mieć zdrowy, wewnętrzny rozwój. Tak samo Niemcom bez niezależnej Polski trudno byłoby zdrowo się rozwijać. Polska, pomagając Ukrainie, pomaga więc samej sobie rozwijać się wewnętrznie" - powiedział

25 mln zł na promocję ścieżek rowerowych w pięciu województwach

Dokument w tej sprawie władze województwa świętokrzyskiego podpisały z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" ma za zadanie promocję nowego produktu turystycznego, jakim będzie licząca prawie 2 tys. km utwardzona ścieżka, która

MIR: wydaliśmy ponad 323 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

. Największym źródłem funduszy dla Polski, przeznaczonym na inwestycje, jest wart 27,4 mld euro program "Infrastruktura i Środowisko". Będzie on wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i

MIR: wkrótce prace polsko-ukraińskich zespołów ws. transportu

obszarów, który po wstąpieniu Polski do UE szybko zmienia się na lepsze. Widzimy w tym sektorze duży potencjał do współpracy z Ukrainą" - podkreśliła cytowana w komunikacie szefowa MIR. W ramach zespołów roboczych eksperci z obu krajów będą rozmawiać m.in. o priorytetach rozwoju infrastruktury

MIR: wydaliśmy ponad 322 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

. Największym źródłem funduszy dla Polski, przeznaczonym na inwestycje, jest wart 27,4 mld euro program "Infrastruktura i Środowisko". Będzie on wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i

Hahn: wkrótce możliwe porozumienie z Polską ws. programów operacyjnych

; (ok. 4,7 mld euro, łącznie z instrumentem Inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży), "Polska Cyfrowa" (ok. 2,2 mld euro), Polska Wschodnia (ok. 2,1 mld euro), Pomoc Techniczna (ok. 700,1 mln euro). Resort infrastruktury i rozwoju spodziewa się, że Bruksela rozpocznie akceptację programów

MIR: wydaliśmy ponad 321 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

. Największym źródłem funduszy dla Polski, przeznaczonym na inwestycje, jest wart 27,4 mld euro program "Infrastruktura i Środowisko". Będzie on wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i

KE nie przyjmie do końca roku wszystkich programów wydawania środków UE

województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego "Polska Wschodnia" (2 mld euro). Programami krajowymi zarządzać będzie minister ds. rozwoju regionalnego. Regionalne programy operacyjne przygotowywały samorządy województw. Ramy dla programów

Serbia. Siemoniak: Polska jednym z najlepszych miejsc do inwestowania

Siemoniak przekonywał w trakcie szczytu, że format spotkań Europy Środkowo-Wschodniej i Chin na trwałe znalazł swoje miejsce w relacjach europejsko-chińskich. "W Polsce postrzegamy to jako naturalny etap zbliżenia między dwoma obszarami, ważnymi dla światowego rozwoju i stabilności"

MIR: negocjacje z KE ws. wydawania funduszy UE zbliżają się do końca

programów "Polska Wschodnia" i "Inteligentny Rozwój" - jak informuje resort - Polska uzgodniła z KE wszystkie kwestie. Najpóźniej na początku grudnia mają być one przesłane do KE. MIR poinformowało ponadto, że do KE trafiły uzgodnione podczas spotkań negocjacyjnych regionalne programy

MNiSW: coraz więcej polskich firm wykazuje wydatki na badania i rozwój

koncernów globalnych i dużych firm z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Co roku w kongresie bierze udział ok. 6 tys. osób. Wśród głównych tematów znajdą się w tym roku: szanse wynikające z unijnych inwestycji, wdrażanie innowacji w przemyśle i gospodarce, a także problemy energii, klimatu oraz

MIR: wydaliśmy ponad 320 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

. Największym źródłem funduszy dla Polski, przeznaczonym na inwestycje, jest wart 27,4 mld euro program "Infrastruktura i Środowisko". Będzie on wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i

Cretu i Kopacz uruchomią wspólnie fundusze UE na lata 2014-2020

przez KE programu "Polska Wschodnia". Jest on wart 2 mld euro. Jego najważniejsze cele określone przez rząd to wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej, a także rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, w

MIR: wydaliśmy ponad 315 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Rozwój" (ok. 8,6 mld euro), "Wiedza Edukacja Rozwój" (ok. 4,7 mld euro, łącznie z instrumentem inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży) i ponadregionalny program dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego "Polska Wschodnia"

"Puls Biznesu": Luksemburg lobbuje za e-mostem z Polską

Luksemburg stawia ostatnio na rozwój branży internetowej. Atutem kraju jest położenie między najważniejszymi w Europie centrami ruchu internetowego w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie i Paryżu. Luksemburg rzuca im rękawicę i zaprasza Polskę do współpracy. My mamy stać się dla niego oknem na wschód

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

SimCity 3000 spolszczenie

SimCity 3000 spolszczenie to łatka polonizacyjna dodająca polskie napisy w grze autorstwa studia Maxis.

SimCity 3000 to symulacja rozwoju miasta, w której gracz zostaje burmistrzem i ma za zadanie pogodzić potrzeby mieszkańców miasta z podnoszeniem zysków na jego dalszy

Battlefield 1942

Battlefield 1942 spolszczenie to nakładka, jaka pozwoli na cieszenie się pełną polską wersją tej znakomitej strzelanki.

Battlefield 1942 zadecydowało przekopiować fakty II Wojny Światowej na monitory ekrany pecetów. Całość przystosowana jest do rozgrywki sieciowej - do 64

Farming Simulator 2011 spolszczenie

Farming Simulator 2011 spolszczenie to nakładka, dzięki której uzyskamy pełną polską wersję tytułowej pozycji.

Symulator Farmy 2011 to kolejna cześć gry strategicznej, w której gracz zajmuje się zarządzaniem i rozwojem własnej farmy. Grę stworzyło studio developerskie

Farming Simulator 2013 spolszczenie

Farming Simulator 2013 spolszczenie to plik, jaki pozwala na modyfikację kluczowych danych gry, w efekcie czego otrzymamy tytuł po polsku.

Farming Simulator 2013 to kolejna cześć gry strategicznej, w której gracz zajmuje się zarządzaniem i rozwojem własnej farmy.

Akademia Umysłu JUNIOR Lato

>Akademia Umysłu JUNIOR Lato nawiązuje do wakacyjnego, sportowego, letniego klimatu. Zawiera ponad 20 ćwiczeń stymulujących rozwój intelektualny, każde o stopniowanej trudności. Ćwiczenia zawierają elementy edukacyjne, np. rozpoznawanie gwiazdozbiorów, gatunków zbóż, motyli i kwiatów, odległości miast

rozwój polski wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - program współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w Polsce w latach 2007-2013. Jest to jedyny tego rodzaju program ponadregionalny w skali Unii Europejskiej. Ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które w momencie

więcej o rozwój polski wschodniej na pl.wikipedia.org

Najczęściej czytane

Zdjęcia - rozwój polski wschodniej