rozwój polski wschodniej

PAP

Wendel: program Rozwój Polski Wschodniej będzie kontynuowany

Wendel: program Rozwój Polski Wschodniej będzie kontynuowany

Unijny program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej będzie kontynuowały w przyszłej perspektywie na lata 2014-2020 - zapewniła w środę w Hajnówce (Podlaskie) podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

487 mln euro z programu Rozwój Polski Wschodniej trafiło na Podkarpacie

Budowa obwodnic Jarosławia i Przemyśla, a także nowego mostu na Wiśle - te m.in. inwestycje zostały dofinansowane na Podkarpaciu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (RPW). W sumie region w latach 2007-2013 otrzymał z tego programu 487 mln euro.

Prognoza oddziaływania rozwoju Polski wschodniej na środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało "Prognozę oddziaływania rozwoju Polski wschodniej na środowisko". Ma ona zapobiegać zniszczeniu cennych przyrodniczo obszarów.

Miliard zł przeznaczono na rozwój Polski Wschodniej

Poinformował o tym w środę przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego podczas obrad Komisji ds. Polski Wschodniej w Busku- Zdroju (Świętokrzyskie). Komisję tworzą przedstawiciele województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Spotkanie było

Gosiewski: Niepokoi weryfikacja planu Rozwój Polski Wschodniej

Gosiewski: Niepokoi weryfikacja planu Rozwój Polski Wschodniej

"Należy odrzucić pogląd, że zasadniczym instrumentem wsparcia regionów Polski wschodniej stają się regionalne programy operacyjne. Biorąc pod uwagę wielkość środków jaka została na nie przeznaczona, pewnym jest, że wiele ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

Ponad 2,1 mld euro z UE na rozwój Polski Wschodniej w latach 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia to dodatkowy instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego, dedykowany pięciu województwom: lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko-mazurskiemu. "Program dla Polski Wschodniej jest bardzo skonkretyzowany

Ruszył pierwszy otwarty konkurs z programu Rozwój Polski Wschodniej

innowacyjności w regionach Polski Wschodniej. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej skierowany jest do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego i to tam muszą być zlokalizowane projekty. O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się m.in

Bieńkowska: nie będzie zmian w Programie Rozwoju Polski Wschodniej

", "Innowacyjna gospodarka" i "Polska wschodnia". Na początku października Komisja Europejska zatwierdziła programy związane z innowacyjną gospodarką i rozwojem Polski Wschodniej. Polska może z budżetu UE na lata 2007-13 otrzymać około 67,3 mld euro w ramach funduszy spójności i

W umowach na Rozwój Polski Wschodniej już 600 mln zł pomocy z UE

obrad komitetu monitorującego program. Komitet zaakceptował w Kielcach sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 za rok 2008. Odnosząc się do przedkładanych do zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów, wiceminister Hetman zaznaczył, że

Bieńkowska: W listopadzie pierwsze podlaskie umowy w programie Rozwój Polski Wschodniej

być zrealizowane w Podlaskiem, to ok. 450 mln euro, wartość dofinansowania to 386,8 mln euro. Bieńkowska poinformowała, że w pierwszej kolejności będą zawierane umowy z uczelniami, a pierwszym samorządem będzie najprawdopodobniej gmina Zambrów. Program Rozwój Polski Wschodniej, który ma być

Ponad 2,6 mld euro na "Rozwój Polski Wschodniej"

"Program dotyczy aktywizacji i rozwoju pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego realizacja ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej wschodniej części Polski oraz ograniczenia bezrobocia" - czytamy w

Prezydent w Siedlcach o rozwoju wschodniego regionu Polski

prezydenta, województwo mazowieckie jest najbogatsze w Polsce, dlatego, że znajduje się w nim bogata Warszawa, która - jak mówił - "ciągnie przeciętną województwa w górę". Zdaniem Lecha Kaczyńskiego ziemie wschodniej Polski należą do tych regionów, które "nie ruszą do przodu same". A w

Samorządowcy Polski Wschodniej: priorytetem via Carpatia

Marszałkowie pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego rozmawiali w Olsztynie o działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli, placówki współfinansowanej przez samorządy tych regionów. Dom Polski Wschodniej służy promocji 5 województw w

80 mln zł z programu "Polska Wschodnia" na innowacje dla firm

;Polska Wschodnia" jest skierowany do pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Budżet programu, w wysokości 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest przeznaczony na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne

Polska Wschodnia. 576 mln zł dla firm na wzornictwo przemysłowe

Wnioski o dotacje w pierwszym konkursie "Wzór na konkurencję" w programie Polska Wschodnia 2014-2020 będzie można składać od 20 października do 30 grudnia 2015 r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Do zdobycia jest 5 mln zł - ogłosiło ministerstwo. Program kierowany

Wendel: 25 mln zł dla otoczenia biznesu na wsparcie młodych z Polski Wschodniej

funkcjonujące przedsiębiorstwo"- powiedziała Wendel. Dodała, że młodzi ludzie z najlepszymi pomysłami będą mieli również później szanse dotowania realizacji ich pomysłów, które będą finansowane z puli ok. 200 mln euro w programie Polska Wschodnia, przeznaczonej na rozwój startupów. Pierwsze konkursy dla

Sieć szerokopasmowego internetu połączyła Podlaskie i Lubelskie

cyfryzacji Bogdanem Dombrowskim. Kable światłowodowe łączące regionalne sieci przez rzekę Bug mają ok. 450 metrów długości, położono je na głębokości ok. 6 metrów pod dnem rzeki. Dzięki unijnym pieniądzom z programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, funduszom regionów oraz budżetu państwa sieć

MIR: firmy powalczą o 110 mln zł z programu "Polska Wschodnia"

we wrześniu ruszy konkurs "Platformy startowe dla nowych pomysłów", organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Wnioski będzie można składać już w październiku. Do wzięcia jest 25 mln zł. "Konkurs jest skierowany do ośrodków innowacji z Polski Wschodniej. Będą

MIR: we wrześniu możliwe porozumienie z KE ws. programów operacyjnych

W środę posłowie z sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłuchali informacji na temat stanu przygotowań do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wendel powiedziała, że oba programy zostały wysłane do Komisji

Białystok. W czwartek zaczyna się Wschodni Kongres Gospodarczy

Wschodniej. Ambicją władz Białegostoku jest, by organizowany po raz pierwszy Wschodni Kongres Gospodarczy pod hasłem "Partnerstwo dla rozwoju. Europa. Polska. Wschód" znalazł się w przyszłości w czołówce tego typu imprez ekonomicznych w kraju. "Białystok potrzebuje promocji gospodarczej. Do

W poniedziałek ruszył pierwszy konkurs w programie Polska Wschodnia

"Dzięki dotacji z Programu Polska Wschodnia przedsiębiorstwa wzbogacą swoją ofertę, a to sprawi, że będą bardziej konkurencyjne na rynku"- zaznaczyła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. "Liczymy, że dofinansowane przedsięwzięcia będą także impulsem dla firm do wdrażania

MIR: są wytyczne ws. wydawania pieniędzy UE z programu "Polska Wschodnia"

Rozwoju. Oznacza to, że MIR określiło, jakie wydatki, wydane w ramach projektów, mogą być refundowane z funduszy unijnych. Program "Polska Wschodnia" jest skierowany do pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Budżet programu, w

MIR przekazało Komisji Europejskiej uzgodniony Program Polska Wschodnia

"Polska Wschodnia" (PO PW) to program operacyjny współfinansowany z funduszy europejskich, przeznaczony dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Ma na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego tych regionów; jego

MIR: konkursy dla firm z programu "Polska Wschodnia" - w II połowie 2015 r.

Wendel. "Chcemy, by pieniądze z nowego programu +Polska Wschodnia+ wpłynęły na jeszcze szybszy niż dotychczas rozwój tego makroregionu. Będziemy wspierać redukcję bezrobocia poprzez podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przeznaczymy fundusze na powstawanie trwałych miejsc

Polska Wschodnia: 84,9 mln zł z UE na szerokopasmowy internet

W pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim zrealizowanych zostanie 35 wybranych w konkursie projektów. O unijne pieniądze z programu Rozwój Polski Wschodniej ubiegało się 78 projektów, 65 przeszło ocenę merytoryczną, 35 wybrano do wsparcia, 15

MIR: unijne środki na inwestycje we wsch. Polsce - w wielu programach UE

najpilniejsze. "Zachęcałabym też polskie władze, by poświęciły więcej uwagi wschodniej Polsce, która jest jednym z najmniej rozwiniętych polskich regionów. Tymczasem najwięcej wniosków o inwestycje dotyczy Warszawy" - oceniła Cretu. Odnosząc się do jej wypowiedzi wiceminister infrastruktury i rozwoju

MSZ: wykorzystujemy doświadczenia transformacyjne w pomocy rozwojowej

w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i solidarność z innymi krajami przechodzącymi w tej chwili przemiany, które my mamy już za sobą. Polska może i chce podzielić się swoim doświadczeniem z okresu transformacji. Z punktu widzenia geograficznego i więzów historycznych najbliższe nam są kraje

Polska Wschodnia: 60 mln zł z UE na szerokopasmowy internet dla firm

Dotacje można otrzymać na budowę sieci szerokopasmowego internetu w miejscach, gdzie nie ma dostępu do takiego internetu lub internetu nowej generacji. Inwestycje w całości mogą być realizowane na terenie jednego z pięciu województw objętych programem Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Kielce. 91 mln zł dla Kieleckiego Parku Technologicznego

Przedstawiciele władz Kielc oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisali we wtorek umowę, dzięki której Kielecki Park Technologiczny (KPT) otrzyma dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jak powiedział PAP dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz, środki te

PIR wraz z zagranicznym funduszem zainwestują w elektrociepłownie

Elektrociepłownie kogeneracyjne to takie, które jednocześnie wytwarzają ciepło i energię elektryczną. Chodzi o fundusz E3F, zarządzany przez firmę EnerCap. Będzie to pierwszy taki fundusz skoncentrowany na rozwoju elektrociepłowni kogeneracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak powiedział na

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest nadal bardzo potrzebny w Polsce

Odbudowy i Rozwoju w Warszawie. Szef rządku podkreślił, że Polska jest bez wątpienia beneficjentem wsparcia ze strony EBOiR. "Ale też cały czas czujemy, zarówno tu w Polsce jak i w całym regionie, że wysokie standardy, mocne instytucje, przejrzyste procedury, z gospodarką bez korupcji, to wszystko

Porozmawiajmy o Polsce Wschodniej. Debata w Białymstoku

Stowarzyszenia Resursa Podlaska) - celem konferencji jest znalezienie nowego modelu współpracy między województwami Polski Wschodniej, by lepiej wykorzystywać istniejące i przyszłe możliwości tego rozwoju regionu. Maciej Żywno podkreśla wręcz, że to wydarzenie wyjątkowe. A moment do dyskusji jest niezwykle

144 miliony złotych z Unii Europejskiej na wspieranie innowacji

obszarów produkcyjnych czy stref usług, mogą się starać samorządy i przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. To do tych pięciu najbiedniejszych polskich regionów skierowany jest program Rozwój Polski Wschodniej. Łącznie jest to w latach

"Wędkarze" z Polski Wschodniej walczą razem

Pałacyk Gościnny Branickich stał się wczoraj miejscem spotkania przedstawicieli władz Białegostoku, Olsztyna, Lublina, Rzeszowa oraz Kielc - stolic pięciu województw objętych unijnym programem Rozwój Polski Wschodniej. - Połączyła nas bieda - przyznał gospodarz spotkania Tadeusz Truskolaski

Ranking bezpieczeństwa żywności. Polska na 27. miejscu [INFOGRAFIKA]

Polska znalazła się na 27. miejscu wśród 107 krajów w Światowym Indeksie Bezpieczeństwa Żywności. Nasz kraj osiągnął 69,9 pkt na 100 możliwych, wyprzedzając swych wschodnich sąsiadów. Średnia światowa to 53,5 pkt. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności obejmuje trzy kategorie tematyczne. Badana

I love Polska Wschodnia za darmo w twoim telefonie i tablecie

Narzędzie to pozwoli odkryć nowe oblicze Polski Wschodniej i zobaczyć zmiany zachodzące w niej dzięki Funduszom Europejskim. Aplikacja mobilna I love Polska Wschodnia powstała z myślą o wszystkich miłośnikach podróży, którzy chcą w aktywny i nietypowy sposób spędzić czas. Z jej pomocą zwiedzanie

Inwestycje. Sieć szerokopasmowa i ścieżki rowerowe w planach na 2013 rok

, gdy cztery inne województwa korzystające również ze środków UE z programu Rozwój Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) przeprowadzą przetargi na swoje części projektu. Sieć szerokopasmowego internetu ma bowiem powstać - podobnie jak sieć ścieżek rowerowych

Województwa ściany zachodniej razem zawalczą o kasę z UE

Pięć województw ściany wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej dostało na lata 2007-13, oprócz pieniędzy w swoich Regionalnych Programach Operacyjnych, dodatkowe 2,3 mld euro. Teraz o podobny program chcą zabiegać województwa ściany zachodniej. Marszałkowie najpierw

12 tys. ofert pracy dla specjalistów z Polski w Lipsku i okolicach

Do 2030 roku Lipsk będzie miał zapotrzebowanie na 87 tys. specjalistów. Jak informuje portal organizacji rozwoju gospodarczego w Lipsku InvestRegionLeipzig, ten region oferuje pracę przede wszystkim informatykom, programistom, mechatronikom i inżynierom budowy maszyn. Plakaty informacyjne

800 tys. zł bezzwrotnej dotacji za dobry pomysł na biznes? Oferta KPT jak w Dolinie Krzemowej

, Facebook czy Google. Sukces Doliny Krzemowej polega na stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi nowych, innowacyjnych pomysłów, m.in. poprzez świetnie działający ekosystem wspierania przedsiębiorczości start-upowe. Nasze artykuły, zdjęcia i filmy znajdziesz też na Twitterze Jesteśmy również na

Podlaskie. PiS chce pełnomocnika rządu ds. Polski wschodniej

gospodarczej, społecznej i terytorialnej". Miałyby to wspierać pieniądze z trzech proponowanych przez PiS programów: Rozwój Polski Wschodniej (tak jak dotychczas - PAP); Rozwój Kapitału Społecznego Polski Wschodniej oraz program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do tych programów, we współpracy z samorządami

Jaka jest Unia na wschodzie

Hasło konkursu brzmi: "Polska Wschodnia - tu zaczyna się Unia". Resort na zgłoszenia czeka do 25 września. Celem konkursu - jak informuje ministerstwo - jest zachęcenie młodych ludzi do szukania i pokazywania wszystkiego, co kojarzy się z rozwojem, zmianami na wschodzie, przyszłością w

Zawisza: Śląskowi należy się specjalny program operacyjny

energia" - ma nawiązywać do sloganu reklamowego woj. śląskiego "Pozytywna energia". Program operacyjny dla reindustrializacji Śląska to jeden z postulatów Zawiszy odnoszących się do jego okręgu wyborczego. Inny postulat to "polski rabat" w unijnym pakiecie klimatyczno

Polska Wschodnia - "bezprecedensowy w skali UE projekt internetowy"

Uczestniczył on w Białymstoku w spotkaniu z samorządowcami i przedsiębiorcami, poświęconym strategii rozwoju najbiedniejszych regionów kraju. Polska Wschodnia to województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Jak mówił Hetman, w strategii nie chodzi o "

Konkurs piękności Polski wschodniej

dla Polski Wschodniej, ale też jakie projekt ma wypełniać cele i ile będzie kosztować. Ogólne założenie promowanego właśnie w radiu, prasie i telewizji konkursu jest proste: resort rozwoju regionalnego chce w ten sposób wypromować wśród mieszkańców Polski wschodniej sam program i realizowane w jego

Masz daleko do dużego miasta? Twój region dostanie więcej pieniędzy

Nowa "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego" - dokument, który zadecyduje o tym, jak Polska podzieli unijne fundusze strukturalne w latach 2010-20 - jest już gotowa. Uzgodniona z samorządami wojewódzkimi, za 2-3 tygodnie - jak mówi Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego - ma

Schetyna: UE musi być gotowa na czarne scenariusze na Ukrainie

Jak poinformował, ministrowie będą w poniedziałek dyskutować o możliwości rozszerzenia sankcji wobec Rosji w związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy. "Ja uważam, że trzeba przygotować się na następne scenariusze, które będą odbywać się na wschodniej Ukrainie" - powiedział. "Nie

Centrum policji w czołówce plebiscytu na najlepszy projekt

Na stronie www.przymierzsie.pl są opisy stu trzynastu projektów realizowanych w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Wszystkie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Internauci mogą zapoznać się z poszczególnymi kandydaturami i głosując

Głosuj na nasze projekty. Są bliskie zwycięstwa!

Rozwoju Regionalnego, które zarządza programem Rozwój Polski Wschodniej.

Minister Bieńkowska: Nic bez samorządów

ministerstwo zamierza w kolejnych latach kontynuować program Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego pięć najbiedniejszych województw ma szanse na zdobycie potężnych środków, m.in. na rozbudowę infrastruktury. - Generalnie ideą dokumentu jest wzmacnianie mocnych stron każdego regionu, a z drugiej pobudzanie

Targi Kielce wygrały konkurs Przymierz się

Projekt "Modernizacji i rozbudowy infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego" od początku trwania konkursu, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, był na pierwszym miejscu. 133 projekty z pięciu województw Polski Wschodniej

Bieńkowska: do września umowy dot. Polski Wschodniej

Na likwidowanie opóźnień w rozwoju społeczno-gospodarczym 5 województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego - Unia Europejska przewidziała 2 mld 300 mln euro, czyli 3,4 proc. pieniędzy unijnych w latach 2007-2013. Bieńkowska, która

Gosiewski pisze do rządu w obronie Polski Wschodniej

"Należy odrzucić pogląd, że zasadniczym instrumentem wsparcia regionów Polski wschodniej stają się regionalne programy operacyjne. Biorąc pod uwagę wielkość środków jaka została na nie przeznaczona, pewnym jest, że wiele ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

EBOiR: Akcja kredytowa w Europie Wschodniej ożyła

zobowiązań. Ucierpiała na tym cała gospodarka - nie tylko Polski, ale też regionu. We wtorek Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju dał sygnał, że sytuacja zaczyna się poprawiać. - Rzeczywiście dostrzegamy odbicie akcji kredytowej, w pewnych przypadkach wzrasta także poziom kredytów dla gospodarstw domowych w

EBOiR pożycza na budowę farmy wiatrowej w Orli

zaznaczył, że produkcja energii elektrycznej jest w Polsce zdominowana przez węgiel kamienny i brunatny, a kraj pozostaje w tyle w realizacji unijnych celów klimatycznych. Żeby osiągnąć 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym miksie energetycznym w 2012 roku, potrzebny jest silny impuls w

Bieńkowska: podpisano ok. połowę wstępnych umów dot. Polski Wschodniej

wykonawcą studium wykonalności tego projektu" - zapowiedziała minister. Jej zdaniem, największą wadą programu Rozwoju Polski Wschodniej jest jego centralne zarządzanie; w wielu przypadkach to ministerstwo jest jednostką zarządzającą, natomiast w trakcie przygotowywania projektu samorządy niewiele miały

Unia zapłaci za rozwój ściany wschodniej

dla Województw Polski Wschodniej - są na to pieniądze z Unii (886 mln euro). - Taki program jest konieczny, bo Polska wschodnia ma spore zapóźnienie, gorszą infrastrukturę, a jednocześnie obiecujące warunki do rozwoju - mówi "Gazecie" Władysław Ortyl, wiceminister w resorcie rozwoju

MRR: Polska wykorzysta 100 proc. środków m.in. z Norwegii

resort, plasuje to Polskę "w ścisłej czołówce" państw korzystających z tych funduszy. Dotychczas wypłacono ponad 116 milionów euro. Polska zrealizowała 413 projektów. Największe wsparcie otrzymały projekty: ochrony wschodnich granic Polski (obszaru Schengen) - ok. 112 milionów euro, ochrony

Pat nad Wigrami

Przedsiębiorczości. Projekt wartości 16 mln zł (w tym 12 mln ze środków unijnych w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej) miał już gwarancję realizacji, jednak przedłużające się negocjacje z Kościołem sprawiły, że wypadł z listy. Pieniądze przesunięto na inny cel.

Nowe autobusy będą już z klimatyzacją

Na razie urzędnicy czekają na oferty od firm zainteresowanych tym, by to ich pojazdy jeździły po białostockich ulicach. Potrzeba 40 pojazdów jednoczłonowych, liczących przynajmniej po 28 miejsc siedzących i 66 stojących, oraz 30 przegubowców, które pomieszczą co najmniej 145 osób (minimum 35 na miej

Słabszy złoty = więcej z unijnej kasy

85 mln zł - tyle unijnej dotacji ma dostać Uniwersytet Rzeszowski na uruchomienie kompleksu dydaktyczno-naukowego Zalesie. To dopiero początek wykorzystania pieniędzy z programu operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej".Po Uniwersytecie Rzeszowskim swoje umowy będą podpisywać m.in

KE zatwierdziła programy - 67,3 mld popłynie z UE

Europejskiej do Polski trafi łącznie 67,3 mld euro w latach 2007-2013. - Nasz kraj będzie największym beneficjentem europejskich funduszy - powiedziała Huebner. W tym okresie na realizację programu związanego z rozwojem Polski Wschodniej przewidziano ok. 2,7 mld euro. Resort rozwoju regionalnego oczekuje, że

Targi Kielce najpopularniejsze w Polsce Wschodniej

W konkursie biorą udział projekty z pięciu województw zakwalifikowane do finansowania. Świętokrzyskiego jest na liście 20. M.in. budowa obwodnic Końskich, Wąchocka i północnej obwodnicy Jędrzejowa, rozbudowa Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, rozwój systemu komunikacji

Bezpłatna promocja tylko dla najlpeszych

Ten unijny program, przypomnijmy, obejmuje tylko pięć polskich województw: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. Został skierowany do najsłabiej rozwiniętych regionów w naszym kraju. To w sumie 2,27 mld euro, które zostaną podzielone na różne projekty realizowane

Region Podlaski mogą wzmocnić silne klastry

nie wystarczy do tego, by wschodnie regiony kraju dobrze się rozwijały. Profesor Bogusław Plawgo, pełnomocnik wojewody ds. rozwoju Polski Wschodniej, prekursor badań nad klastrami i krajowy autorytet w tej dziedzinie, przekonywał wczoraj, że współpraca nie wyklucza konkurencji między tworzącymi

Olsztyn. Za 26 mln zł zmodernizowano wydział medycyny weterynaryjnej

Ponad 16 mln uniwersytet wydał na prace budowlane, a około 10 mln - na zakup aparatury badawczej - takiej modernizacji ten wydział nie przeszedł od momentu powstania na przełomie lat 70. i 80. Jak poinformował PAP Karol Fryta z olsztyńskiego uniwersytetu realizacja projektu umożliwiła powstanie Wydz

Instrukcja oszukiwania w konkursie o dużą kasę

Chodzi o konkurs "Przymierz się", organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wytypowane zostały do niego 133 inwestycje finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Polski Wschodniej, z województw: lubelskiego (41 projektów), podlaskiego

Deszcz pieniędzy z UE ożywi wschodnią Polskę?

dwa-trzy lata województwo będzie wyglądało zupełnie inaczej. Województwa ściany wschodniej dostaną w sumie ok. 9-10 mld euro w latach 2007-13. Z tego 2,2 mld euro w zarządzanym z Warszawy Programie Operacyjnym "Rozwój Polski Wschodniej", a resztę w regionalnych programach operacyjnych, za

Euroregionalne Centrum Farmacji w Białymstoku

Centrum ma pełnić z jednej strony rolę edukacyjną i być ściśle związane z kształceniem studentów na uczelni medycznej - mieścić się tam będzie wydział farmaceutyczny (nowoczesne sale wykładowe, laboratoria do ćwiczeń czy apteka szkoleniowa). Z drugiej ma być centrum badawczym o zasięgu międzynarodow

Targi Kielce odebrały nagrodę

Projekt "Modernizacji i rozbudowy infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo-Kongresowego" zdobył blisko 50 tys. głosów, pokonując 133 projekty z pięciu województw Polski Wschodniej. Zwycięzcę od 27 września do 16 października wybierali internauci na stronie

Kampania wyborcza. PiS wytyka Platformie drogi

Piontkowski w poniedziałek zorganizował konferencję prasową w okolicach remontowanej ulicy Andersa w Białymstoku. - To ostatnia inwestycja, którą zafundowała nam Platforma Obywatelska. A przecież tak wiele inwestycji przez tą ostatnią kadencję straciliśmy - mówił Piontkowski. Z inwestycji, których p

Odpady nuklearne mogą być składowane w Polsce

;Polska The Times", powołując się na rozmowę z prof. Neilem Chapmanem nadzorującym program, podkreśla, że konkretne rozwiązania zostaną przedstawione rządom w chwili, gdy zaczną zgłaszać się zainteresowane samorządy zachęcone "możliwością rozwoju gospodarczego". Dziennik podaje kilka

Jaka przyszłość ukraińskich inwestycji w Polsce

W latach 90. to polskie firmy inwestowały na Ukrainie. Ostatnio coraz częściej można było usłyszeć o ukraińskich inwestycjach w Polsce albo o wspólnych przedsięwzięciach. - Ekspansja ukraińskiego kapitału nie ogranicza się do Polski. Dla wielu ukraińskich inwestorów jest już za ciasno na Ukrainie

Uczelnie wiedzą jak korzystać z UE

O wynikach właśnie poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości która zarządza środkami unijnymi. Do podziału było ogółem 380 mln zł. A starać się mogli o nie chętni z pięciu województw Polski: warmińsko - mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Kamień węgielny pod nową farmację

dydaktyką, centrum farmacji ma być również ośrodkiem badawczym o zasięgu międzynarodowym, który współpracować będzie z takimi instytucjami jak policja, prokuratura, straż pożarna czy graniczna. - Bez wątpienia ta nowoczesna infrastruktura przyczyni się do rozwoju uczelni i ułatwi studentom naukę. Realizacja

Mrągowo buduje obwodnicę za 140 mln zł

Droga krajowa nr 59 łączy ze sobą miejscowości Giżycko, Ryn, Mrągowo, Nawiady i Rozogi. W Mrągowie jej przebieg jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców i przyjezdnych. Nowa trasa o długości 6,5 km pozwoli ominąć miasto od zachodu. - Ruch tranzytowy poprowadzony będzie więc poza terenami zamieszkałymi

Prezes EBOR: Polska radzi sobie z kryzysem bankowym lepiej od sąsiadów

;. "Polska robi to i wychodzi na tym lepiej od swoich sąsiadów. To lekcja wyciągnięta z ostatniego kryzysu bankowego w 1990 roku" - podkreślił Mirow. Jego zdaniem, nie należy przyspieszać wejścia krajów Europy Wschodniej do strefy euro ani łagodzić kryteriów przyjęcia przez nie wspólnej waluty

Prezes EBOR: Polska radzi sobie z kryzysem bankowym lepiej od sąsiadów

;. "Polska robi to i wychodzi na tym lepiej od swoich sąsiadów. To lekcja wyciągnięta z ostatniego kryzysu bankowego w 1990 roku" - podkreślił Mirow. Jego zdaniem, nie należy przyspieszać wejścia krajów Europy Wschodniej do strefy euro ani łagodzić kryteriów przyjęcia przez nie wspólnej waluty

EBOR: wtórne skutki kryzysu dadzą o sobie znać

Polski wzrośnie o 1,4 proc. Tymczasem według szacunków GUS ogłoszonych pod koniec stycznia polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 1,7 proc. - Wzrost PKB pewnie będzie wyższy w 2010 r. niż w prognozie, bo doszły nowe dane - powiedział Annekov. Zgodnie prognozami PKB dla naszego regionu uśredniony

MIR: rząd przyjął strategię dla Polski Centralnej

;Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020" dla wojew?ództw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmi?ńsko-mazurskiego; "Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020" dla woj. małopolskiego i śląskiego; "Strategia Rozwoju

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

", "Polska Cyfrowa", "Wiedza, Edukacja, Rozwój" oraz "Polska Wschodnia". Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na zwiększaniu zaangażowania sektora prywatnego na rzecz innowacji i działań badawczych. Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jest

PARP przeznaczy około 18 mld zł na wsparcie dla firm w latach 2014-2020

;, 910 mln euro - z PO "Wiedza, Edukacja i Rozwój", a 1,63 mld euro z programu "Rozwój Polski Wschodniej". Polański wyjaśnił, że PARP dysponuje kilkudziesięcioma instrumentami wsparcia biznesu. Przede wszystkim dotyczyć mają one innowacyjności, kontaktów biznesowych pomiędzy

Co powiedział Jerzy Buzek przed głosowaniem na przewodniczącego

NATO oraz podpisać umowę o dostawach gazu z Norwegii i Danii. Był drugim w dziejach Polski ewangelikiem na stanowisku premiera rządu, po Felicjanie Sławoju Składkowskim. Jerzy Buzek ma tytuł profesora nauk technicznych, został też uhonorowany doktoratem honoris causa uniwersytetów w Seulu, Dortmundzie

Hamlet herosem sympatycznym

nam zawdzięcza. A przecież był jeszcze Ekwador. Przed zwycięstwem nad Polską podczas ubiegłorocznego mundialu w ostatnich kilku latach tylko Kostarykę zdołał pokonać poza swoimi Andami, gdzie powietrze jest tak rozrzedzone, że nawet kopiąc piłeczkę pingpongową, ryzykujesz obrzęk płuc. Teraz do listy

Hanna Krall otrzymała Nagrodę Herdera

Fundatorzy nagrody określili Krall jako "mistrzynię reportażu". Demonstrując "nadzwyczajny kunszt języka", Krall ukazuje wpływ wydarzeń historycznych i współczesności na losy jednostek - czytamy w uzasadnieniu. Oprócz Krall, laureatami zostali w tym roku litewski reżyser teatraln

PARP przeznaczy około 18 mld zł na wsparcie dla firm w latach 2014-2020

;Inteligentny Rozwój", 910 mln euro - z PO "Wiedza, Edukacja i Rozwój", a 1,63 mld euro z programu "Rozwój Polski Wschodniej". Polański wyjaśnił, że PARP dysponuje kilkudziesięcioma instrumentami wsparcia biznesu. Przede wszystkim dotyczyć mają one innowacyjności, kontaktów biznesowych

90 mln euro na start-upy dla młodych z Polski Wschodniej

Program Polska Wschodnia będzie następcą kończącego się programu Rozwój Polski Wschodniej (RPW) na lata 2007-2013, z którego korzystało pięć regionów; warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie. Łączna pula środków z UE i budżetu państwa, które trafiły do tych regionów

Wojciech Buczak - kandydat do parlamentu [WYBORY 2015]

;PZL-Rzeszów". Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Honorowy Obywatel Sokołowa Młp. Magister inżynier mechanik, specjalność technologia budowy maszyn. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, studia ukończył w 1980 r. Data urodzenia: 1955-06-02 Wykształcenie

Eksperci: pieniądze UE powinny dać długoterminowy rozwój polskiej gospodarce

-2020: "Inteligentny Rozwój", Polska Wschodnia" oraz "Wiedza Edukacja Rozwój". "Łącznie mając do dyspozycji 3,6 mld euro (...) w ramach tych trzech programów operacyjnych" - podkreśliła Kacprzyk. Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) Adam Świrski poinformował

W Białymstoku rozpoczął się Wschodni Kongres Gospodarczy

sąsiadami, ale także wokół spraw związanych dalszym rozwojem regionów Polski Wschodniej i ich potencjałem rozwojowym. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powiedział podczas otwarcia kongresu, że to bardzo ważne wydarzenie w życiu miasta, które w ciągu ostatnich 10 lat bardzo się rozwinęło. Zaznaczył

Rząd wznowił posiedzenie

, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia i Pomoc Techniczna. Największym z nich jest program Infrastruktura i Środowisko, w którym znajdzie się 27,5 mld euro z funduszy unijnych. Unijny wkład do programu: Inteligentny Rozwój to 8,6 mld euro; Wiedza, Edukacja, Rozwój - ponad 4,4 mld euro; Polska Cyfrowa - 2,25

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

programów operacyjnych: "Inteligentny Rozwój", "Polska Cyfrowa", "Wiedza, Edukacja, Rozwój" oraz "Polska Wschodnia". Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na zwiększaniu zaangażowania sektora prywatnego na rzecz innowacji i działań badawczych. Celem

PAIiIZ: członkostwo Polski w AIIB fundamentalne dla rozwoju współpracy z Azją

Europy Środkowo-Wschodniej, który współtworzyć będzie tę instytucję. Jako udziałowiec AIIB Polska wniesie do projektu ponad 830 mln dolarów, co - jak wskazywano - stanowi więcej niż wkład Szwajcarii. Jak przypomina PAIiIZ, wśród głównych celów banku jest rozwój infrastruktury kolejowej, drogowej, wodnej

Poroszenko: na rubieżach wschodnich Ukrainy bronimy Europy

Prezydent Ukrainy uważa, że w ostatnich 20 latach Polska pokazała, że jest zdolna osiągać niezwykłe wyniki w rozwoju kraju, natomiast Ukraina część tych lat utraciła. "Dziś jesteśmy przepełnieni determinacją, by dogonić i pokazać, że jesteśmy zdolni do reformowania naszego kraju"

KE przyjęła polski program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Budżet programu, który dotyczy perspektywy finansowej 2014-2020, sięga 32 mld euro, z czego 27,4 mld pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Program skupia się na poprawie atrakcyjności Polski jako miejsca do lokowania inwestycji. Przewiduje też

MIR: wydaliśmy ponad 311 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

285,6 mld zł, czyli 101,1 proc. dostępnych pieniędzy unijnych dla Polski na lata 2007-2013. Z budżetu UE na lata 2014-2020 - na realizację polityki spójności - do Polski trafi ponad 82 mld euro. Pieniądze mają być wydane m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój

Kaczyński: młodzieży trzeba dać szansę na zwykłe życie w Polsce

niego metropolie się nie rozwijają, a na takiej koncepcji traci szczególnie Polska Wschodnia. Przewodniczący największej partii opozycyjnej przypomniał, że kiedy rządził PiS opracowany został program Rozwoju Polski Wschodniej. Kaczyński dodał, że w tym programie "cała taktyka wykorzystania

Kielce. Zawarto umowę z operatorem sieci szerokopasmowego internetu

komputera i korzystania z internetu dla niemal tysiąca mieszkańców regionu powyżej 45 roku życia. Świętokrzyska sieć to część projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, która powstaje w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do internetu na terenie województw

PARP: wartość konkursów dla firm w tym roku to ponad 670 mln zł

biznesu i nauki. PARP będzie odpowiadała za realizację trzech programów dotyczących wydawania pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. Są to: "Inteligentny Rozwój", Polska Wschodnia" oraz "Wiedza Edukacja Rozwój". Budżet programu "Inteligentny Rozwój" sięga ok. 8,6 mld

Przy wschodniej autostradzie rowerowej powstaną Miejsca Przyjazne Rowerzystom

15 czerwca na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie) rozpocznie się akcja budowy sieci MPR - Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Przedsięwzięcie jest realizowane przez

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

SimCity 3000 spolszczenie

SimCity 3000 spolszczenie to łatka polonizacyjna dodająca polskie napisy w grze autorstwa studia Maxis.

SimCity 3000 to symulacja rozwoju miasta, w której gracz zostaje burmistrzem i ma za zadanie pogodzić potrzeby mieszkańców miasta z podnoszeniem zysków na jego dalszy

Battlefield 1942

Battlefield 1942 spolszczenie to nakładka, jaka pozwoli na cieszenie się pełną polską wersją tej znakomitej strzelanki.

Battlefield 1942 zadecydowało przekopiować fakty II Wojny Światowej na monitory ekrany pecetów. Całość przystosowana jest do rozgrywki sieciowej - do 64

Farming Simulator 2011 spolszczenie

Farming Simulator 2011 spolszczenie to nakładka, dzięki której uzyskamy pełną polską wersję tytułowej pozycji.

Symulator Farmy 2011 to kolejna cześć gry strategicznej, w której gracz zajmuje się zarządzaniem i rozwojem własnej farmy. Grę stworzyło studio developerskie

Farming Simulator 2013 spolszczenie

Farming Simulator 2013 spolszczenie to plik, jaki pozwala na modyfikację kluczowych danych gry, w efekcie czego otrzymamy tytuł po polsku.

Farming Simulator 2013 to kolejna cześć gry strategicznej, w której gracz zajmuje się zarządzaniem i rozwojem własnej farmy.

Akademia Umysłu JUNIOR Lato

>Akademia Umysłu JUNIOR Lato nawiązuje do wakacyjnego, sportowego, letniego klimatu. Zawiera ponad 20 ćwiczeń stymulujących rozwój intelektualny, każde o stopniowanej trudności. Ćwiczenia zawierają elementy edukacyjne, np. rozpoznawanie gwiazdozbiorów, gatunków zbóż, motyli i kwiatów, odległości miast

rozwój polski wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - program współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w Polsce w latach 2007-2013. Jest to jedyny tego rodzaju program ponadregionalny w skali Unii Europejskiej. Ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które w momencie

więcej o rozwój polski wschodniej na pl.wikipedia.org

Najczęściej czytane

Zdjęcia - rozwój polski wschodniej

Bestsellery