rozporządzeniami wykonawczymi

PAP

USA. 17 stanów wystąpiło do sądu przeciwko Obamie

USA. 17 stanów wystąpiło do sądu przeciwko Obamie

17 stanów USA wystąpiło do sądu federalnego przeciwko prezydentowi Obamie protestując przeciwko wydaniu przez niego rozporządzenia wykonawczego o reformie przepisów imigracyjnych - poinformował w środę prokurator generalny Teksasu Greg Abbott.

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

Wyrok TK oznacza, że w Polsce będą obowiązywały przepisy unijnego rozporządzenia dopuszczającego ubój zwierząt bez ogłuszenia na cele religijne - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki. Według niego taki ubój będzie też możliwy na potrzeby wspólnot religijnych poza Polską.

Sprzedaż mieszkań tylko z certyfikatem

W sobotę wchodzi w życie część przepisów nowelizacji prawa budowlanego, która wprowadziła obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych budynków. Nadal jednak Ministerstwo Infrastruktury nie przygotowało rozporządzeń wykonawczych, alarmuje "Gazeta Prawna".

Leszkiewicz: Nie będzie opóźnień we wdrożeniu Karty Polaka

Ustawa o Karcie Polaka ma wejść w życie 29 marca. "Prace nad dwoma rozporządzeniami, dotyczącymi Rady ds. Polaków na Wschodzie są w ostatniej fazie prac legislacyjnych. Jeden z nich był konsultowany na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów 31 stycznia, a drugi - dzisiaj"

TK: część zapisów rozporządzenia o kuratorach - niekonstytucyjna

"Wykonawczy charakter rozporządzenia względem ustawy uniemożliwia regulowanie w nim kwestii, których w ogóle nie ma w ustawie" - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Marek Kotlinowski. Dodał, że "bezwzględna wyłączność ustawy dotyczy spraw o istotnym znaczeniu z punktu widzenia

Do piątku konsultacje projektów rozporządzeń do noweli antymonopolowej

Celem noweli, która wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r., jest zwiększenie ochrony konsumentów oraz skuteczniejsze wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyjaśnił, że zmiany w ustawie będą sprecyzowane w rozporządzeniach wykonawczych. Dotyczą

Piechociński: W poniedziałek nominacja dla Sawickiego

Piechociński: W poniedziałek nominacja dla Sawickiego

już kontakt z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem. - Jutro dojdzie do spotkania, na którym domknięta zostanie sprawa rekompensat. Już dzisiaj zostały podjęte działania na rzecz zmiany rozporządzenia (...), które pozwoli tworzyć ruchome punkty skupu, tak by to do rolników przyjeżdżały

Rząd wydał rozporządzenie ws. komisji, która opracuje ordynację podatkową

. Rozporządzenie ma wejść w życie w dzień po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw. (Planujemy kontynuację)

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

. Jak mówił minister, do tego rozporządzenia Polska będzie musiała wydać przepisy wykonawcze w zakresie określenia sankcji za nieprzestrzeganie go. W dokumencie tym mogą się znaleźć przepisy np. dotyczące odstępstw oraz kontroli lekarza weterynarii. Sawicki zaznaczył, że resort czeka na publikację

Rząd wydał rozporządzenie ws. komisji, która opracuje ordynację podatkową

21.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, która ma opracować nową ordynację podatkową - poinformowało CIR. Komisja ma 4 miesiące na opracowanie założeń

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach z niepokojem o pakiecie onkologicznym

zostały uchwalone w lipcu, a 12 sierpnia podpisał je prezydent. Resort zdrowia część rozwiązań zaplanował jednak nie w ustawach - mają się one znaleźć w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także w zarządzeniach prezesa NFZ. Premier Ewa Kopacz mówiła w listopadzie, że pakiet onkologiczny może zostać

Władze Krakowa: wniosek do TK ws. rozporządzenia ministra finansów

końca tego roku - a minister może wydać kolejne, inne rozporządzenie. "Uważamy jednak, że Trybunał Konstytucyjny nie jest wyłącznie instytucją represyjną, ale i prewencyjną - powinien uczyć stosowania konstytucji. Chodzi nam o to, aby zapobiegać sytuacjom, w których władza wykonawcza wychodzi poza

Apel do premier Kopacz o restrykcyjne normy jakościowe węgla

energii elektrycznej oszacowało na co najmniej 12,5 mld zł rocznie, ale być może nawet 34 mld zł. Normy jakościowe dla węgla ma wprowadzić rozporządzenie ministra gospodarki do nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowelizacja wchodzi w życie 14 listopada, jak

NRL apeluje o wstrzymanie pakietu onkologicznego

jednak nie w ustawach - mają się one znaleźć w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także w zarządzeniach prezesa NFZ. Premier Ewa Kopacz mówiła w listopadzie, że pakiet onkologiczny może zostać sfinansowany z rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej zdaniem są na to wystarczające środki. (planujemy

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym

ze znowelizowaną ustawą minister rolnictwa zostanie upoważniony do wydania rozporządzenia wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa

Senat zgłosił poprawki do przepisów o ułatwieniach dla rolników ekologicznych

rozporządzenia wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa. Zgodę na odstępstwo od produkcji ekologicznej można np. uzyskać, gdy wystąpiły trudności

Sankcje przyspieszą odpływ kapitału z Rosji. Cameron: "Rosja potrzebuje Europy"

Sankcje przyspieszą odpływ kapitału z Rosji. Cameron: "Rosja potrzebuje Europy"

energii. "Osoby objęte sankcjami będą bardziej lojalne wobec Putina" Zdaniem analityków osoby wymienione imiennie w rozporządzeniu wykonawczym prezydenta Obamy będą mogły z sankcjami żyć. - Wpisanie na czarną listę wizową i zamrożenie aktywów będzie miało niewielki wpływ na interesy osób

ARR ma już 2 tys. powiadomień od rolników ws. wycofywania produktów

w całej Polsce są przygotowane do odbioru żywności. Czekamy jednak na rozporządzenie wykonawcze z ministerstwa" - oświadczył Dec. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rekompensat dla producentów owoców i warzyw, którzy nie mogą eksportować swoich produktów do Rosji, ma wejść w życie w tym

ARR ma już 2 tys. powiadomień od rolników ws. wycofywania produktów

diecezjach w całej Polsce są przygotowane do odbioru żywności. Czekamy jednak na rozporządzenie wykonawcze z ministerstwa" - oświadczył Dec. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rekompensat dla producentów owoców i warzyw, którzy nie mogą eksportować swoich produktów do Rosji, ma wejść w życie w tym

Cichoń: w listopadzie przy MF zacznie działać Rada Podatkowa

rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, która ma opracować nową ordynację podatkową. Ministerstwo finansów zaproponowało, by jej szefem został prof. Leonard Etel. Zadaniem Komisji będzie opracowanie założeń kompleksowej regulacji

"GW": Miasta radzą sobie bez pomocy ministerstwa. Coraz więcej ułatwień dla rowerzystów

"GW": Miasta radzą sobie bez pomocy ministerstwa. Coraz więcej ułatwień dla rowerzystów

do dziś urzędnicy nie przygotowali rozporządzeń wykonawczych do ustawy określających oznakowanie, parametry techniczne i organizację ruchu w obrębie śluz rowerowych. Cały artykuł w "Gazecie Wyborczej" »>

TK: Niekonstytucyjny przepis o podnoszeniu kwalifikacji pracowników

Niekonstytucyjny jest sposób wydania rozporządzenia do Kodeksu pracy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Uchylony przepis straci moc za rok. Trybunał rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący upoważnienia Ministra Edukacji

KE: Polska do Trybunału. Za niepełne wdrożenie przepisów o ochronie klimatu

KE: Polska do Trybunału. Za niepełne wdrożenie przepisów o ochronie klimatu

intensywne prace legislacyjne nad projektem ustawy i rozporządzeń wykonawczych. - Będą one uwzględniać przepisy dot. krajowych jednostek certyfikacyjnych, które powinny szkolić i certyfikować personel oraz firmy serwisowe, jak również rodzaje sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE

AMW: sprzedaż "Strzał" - zgodna z prawem

przy ich sprzedaży. Na podstawie obowiązujących w 2012 roku regulacji prawnych - według AMW - można było dokonać wywozu (eksportu) przenośnych zestawów rakietowych (MANPADS) korzystając z tzw. zezwolenia generalnego ustanawianego mocą rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki. Dopiero 29 maja 2014 roku

AMW: sprzedaż "Strzał" - zgodna z prawem, kontrola MON - pozytywna

regulacji prawnych - informuje AMW - można było dokonać wywozu (eksportu) przenośnych zestawów rakietowych (MANPADS) korzystając z tzw. zezwolenia generalnego ustanawianego mocą rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki. Dopiero 29 maja 2014 roku wprowadzone zostało rozporządzenie, w którym stwierdzono, że

Centralne Biuro Śledcze Policji zastąpiło CBŚ

policji dokonano także zmian w ustawie o świadku koronnym, a w rezultacie w rozporządzeniu do tej ustawy. W myśl nowych przepisów "policyjnym organem wykonawczym odnośnie do realizowania czynności ochronnych wobec świadków koronnych oraz osób im najbliższych" będzie komendant CBŚP. Dotychczas za

NRA: 60 proc. aptek w trakcie podpisywania umów z NFZ

Izba Aptekarska w Warszawie. W komunikacie Izba podkreśliła, że aptekarze są zmuszeni do zajęcia tak zdecydowanego stanowiska, gdyż nie zostały jeszcze wydane akty wykonawcze do ustawy o refundacji leków: rozporządzenie o receptach, rozporządzenie w sprawie danych przekazywanych z aptek do NFZ. OIA

Sejm ostatecznie przyjął ustawę likwidującą reformę Gowina

reformy i udaremnienie możliwości tworzenia i znoszenia sądów poprzez rozporządzenie szefa resortu sprawiedliwości.

Rada Ministrów przyjęła założenia dotyczące zmian w ustawie o PAP

np. ubezpieczenia, wynagrodzenia, usługi fotograficzne, podróże służbowe, prasa, serwisy agencji zagranicznych oraz koszty pośrednie, konieczne do prawidłowego wykonywania misji publicznej - mają być wyszczególnione w rozporządzeniu ministra skarbu do nowelizacji ustawy o PAP. Z kolei przychodami

Resort rolnictwa opublikował instrukcję dla rolników w związku z embargiem Rosji

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe, spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów". Zgłaszając Agencji Rynku Rolnego warzywa do przekazania lub biodegradacji należy wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi

Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów ws. pijanych kierowców. Tyle że... przepisy już są. Ale martwe, bo urzędnicy...

Ministerstwo Zdrowia ma ogromne opóźnienia, obecne badania psychologiczne i lekarskie realizowane są na podstawie rozporządzeń z 2004 i 2005 roku, podczas gdy Ustawa o kierujących pojazdami obowiązuje od 2011 roku - twierdzi. Obowiązek odbywania kursów reedukacyjnych wejdzie w życie dopiero za dwa lata

Sawicki: PROW 2014-2020 zostanie zaakceptowany przez KE do końca listopada

urządzeń do przetwórstwa rolnego. Sawicki zaznaczył, że takiego rozwiązania nie ma w projekcie PROW, ale poprzez inne akty wykonawcze (rozporządzenia) można preferować tego typu działania. Dla wspólnego działania będą dodatkowe punkty - podkreślił. Dodał, że Komisja Europejska stanowczo sprzeciwia się

Klientka Amber Gold pozwała Marcina P. i przegrała proces. Nic nie dostanie

ustaleń prokuratury wynika m.in., że jako prezes Amber Gold, działając w ramach tzw. piramidy finansowej, doprowadził ok. 15 tys. osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 850 mln zł. Jego spółka działała od 2009 r. Miała inwestować w złoto, a klientów kusiła bardzo wysokim

Nie mogą korzystać z urządzeń diagnostycznych, bo rząd się spóźnia. Tracą pacjenci

ubiegłego roku.Z powodu braku odpowiedniego rozporządzenia szpitale, firmy stomatologiczne i przychodnie, które zakupiły nowe aparaty, nie mogą ich wykorzystywać do leczenia bez zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego. A ten bez podstawy prawnej nie może wydać zgody.Departament

Prezydent podpisał. Nie będzie kar dla lekarzy. Abolicja dla aptekarzy

dla nich decyzji kontrolera NFZ. Minister zapewnił, że zasady tej kontroli będą doprecyzowane w aktach wykonawczych. W ministerstwie zdrowia rozpoczął prace zespół, który zajmie się opracowaniem rozporządzenia w sprawie recept. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów lekarskiego i

Nowe znaki na polskich drogach

. Będzie on informował o umiejscowieniu w danym miejscu drogi systemu automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości jazdy, czyli fotoradarów. W komunikacie przesłanym w środę PAP napisano, że w związku z objęciem Polski Konwencją Wykonawczą Schengen, rozporządzenie wprowadza znak uzupełniający F-2a

Zmiany w refundacji leków. MZ: Pacjenci nie będą mieli problemów

Jakub Gołąb z ministerstwa potwierdził, że obecnie trwają rozmowy w sprawie rozporządzenia wykonawczego dot. ustawy refundacyjnej. - Przepisy, które zostaną zaproponowane, wyjdą naprzeciw interesom lekarzy, podatników, NFZ - jako płatnika, a przede wszystkim pacjentów. O szczegółach rozwiązań

Prezes NFZ o proteście: Pacjenci mogą zapłaci za leki sporo więcej

przewlekle chorej poziomu refundacji, bo w ten sposób działają na szkodę pacjenta - podkreślił prezes NFZ."Za najwyższą odpłatność określoną w wykazie"W rozporządzeniu wykonawczym do ustawy refundacyjnej zapisano, że jeżeli na recepcie nie będzie wpisanego poziomu refundacji, osoba wydająca lek w

Prezydent: twarda ręka szef MON ma zachęcać do zmian

troskliwą myślą o wojsku" - powiedział Komorowski. Przypomniał, że po katastrofie wojskowej CASY zostały wydane odpowiednie rozporządzenia i opracowane odpowiednie procedury. "Tyle że nie zostały wprowadzone w życie. To jest problem dyscypliny wykonawczej w wojsku, problem dyscypliny wykonawczej

SLD proponuje 30-proc. kwotę płci w spółkach skarbu państwa

skarbu rozporządzeniem wprowadził kwotę 30 proc. każdej z płci w zarządach spółek SP. "By w najważniejszych spółkach Skarbu Państwa kobiet miały swoje miejsce i pokazały, że można dobrze zarządzać firmą" - argumentował szef SLD. Szefowa FMS, młodzieżówki Sojuszu Paulina Piechna-Więckiewicz

RPO skarży do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie do ustawy o VAT

Chodzi o rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT. Fiskus określił w nim w jaki sposób wystawiane mają być faktury. Z rozporządzenia wynika, że podatnik nie może sobie odliczyć podatku z faktur, które były wystawione w celu obejścia prawa. Tymczasem rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że resort

W domach pomocy społecznej zabraknie miejsc

tak, jak ich koledzy w krajach "piętnastki". Ale na tym koniec dobrych wiadomości - przyznaje "DP". Aby przepisy zostały wdrożone w życie, potrzebne są pieniądze. A tego ani ustawodawca (rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o pomocy społecznej z marca 2004 r.), ani rząd

Turkmenistan/ WNP nie będzie mieć obserwatorów na wyborach prezydenta

"Nie będziemy monitorować wyborów i nie śledzimy kampanii wyborczej, bo nie mamy zaproszenia strony turkmeńskiej" - powiedział Słoboda. Podkreślił, że udział misji obserwatorów WNP określa specjalne rozporządzenie zatwierdzone przez Radę Ministrów Spraw Zagranicznych WNP, gdzie "

UE/ Prawa pasażerów lotniczych słabo gwarantowane

Prawo do odszkodowania, a także posiłków albo hotelu, daje pasażerom unijne rozporządzenie z lutego 2004 roku, które weszło w życie w 2005 roku. Z opublikowanego raportu wynika, że od lutego 2005 roku do września 2006 do narodowych organów wykonawczych, nadzorujących stosowanie przepisów pasażerów

Rząd przekaże do FUS 4,0 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej

Warszawa, 16.08.2011 (ISB) - Rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do ustawy budżetowej na 2011 rok o przesunięciu 4 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), poinformowało Centrum Informacyje Rządu. "Decyzja ta wynika z konieczności

Ustawy norymberskie z podpisem Hitlera na wystawie [ZDJĘCIA]

NSDAP. W skład ustaw norymberskich wchodziły: "Ustawa o obywatelstwie Rzeszy", "Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci", "Ustawa o barwach i fladze Rzeszy". Na mocy rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw odbierano obywatelstwo niemieckie Żydom. Dokumenty

Nadchodzi ukryta amnestia

więźniowi trzy metry kwadratowe. Polska wprowadza te standardy po serii porażek przed Trybunałem w Strasburgu, po których państwo musiało wypłacać skazanym odszkodowania.Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości znowelizowało kodeks karny wykonawczy i wydało rozporządzenie, które ma być remedium na tłok w celach

Nie będzie piwa na Euro 2012. Strefa kibiców opustoszeje?

Brak przepisów wykonawczych do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych utrudnia przygotowania do Euro 2012 - uważa dyrektor biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego stołecznego Ratusza Ewa Gawor. MSWiA uspokaja - prace nad rozporządzeniami są na etapie końcowym. Chodzi m.in. o rozporządzenie

Szef MON zadowolony z ustawy. Weterani mniej

współpracę ocenia samo stowarzyszenie. Ustawa przewiduje co prawda lepszy dostęp do pomocy specjalistów, do leków czy do protez, a także finansowy zastrzyk, czyli dodatek weterana dla najciężej rannych. Ale... - Nasze monity i to, co twierdziliśmy na temat rozporządzeń, nie jest brane pod uwagę. A mimo to

Tunel, zatoka i fotoradary - nowe znaki na drogach

, rozporządzenie wprowadza znak uzupełniający F-2a "granica państwa", który informuje o przekroczeniu granicy RP na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej.W rozporządzeniu zmieniono brzmienie niektórych przepisów, dotyczących pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Dotyczą one m.in. kierunku

Część sędziów w proteście po "reformie Gowina" przestała orzekać. Odpowiedź resortu? "Chcemy poznać nazwiska"

Gowina. Czyli sędziów przeniesionych do innych jednostek, którzy wycofali się z orzekania po decyzji Sądu Najwyższego. Ten uznał, że resort sprawiedliwości pod rządami Jarosława Gowina popełnił fatalny błąd - sędziowie byli przenoszeni do innych jednostek na mocy rozporządzeń podpisanych nie przez

Komornik zlicytuje gdańskie centrum handlowe

zaznaczyć, że upadłość toczy się w oparciu o rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z roku 1934 r., nowe prawo upadłościowe obowiązuje dopiero od roku 2003 r. - Aby wyjaśnić kwestie prawne, musiałby przygotować wielostronicowe opracowanie - zaznacza syndyk, który reprezentuje 78 wierzycieli na kwotę 65

Gowin: stosować rozporządzenia; Kalisz: to niekonstytucyjne

ustaw. W związku z tym jest za dużo ustaw, za dużo przepisów, one są często sprzeczne, często nie ma przepisów wykonawczych itd. Trzeba wykorzystywać w jak największym zakresie rozporządzenia niezależnie nawet od weta prezydenckiego - uważa poseł PO.Na pytanie, czy jest to demokratyczne, odpowiedział

Trzeba 5 mld zł na modernizację zadłużonych szpitali

Zadłużoną służbę zdrowia czeka kolejny gigantyczny wydatek - sygnalizuje "Gazeta Prawna". Aż 5 miliardów złotych powinny wydać szpitale na przeprowadzenie inwestycji, które dostosują placówki do restrykcyjnych wymagań medycznych i sanitarnych. Wymagania te określono w rozporządzeniu z

PiS zostawia chaos w gazownictwie. W firmach panika

URE oceni zasadność tych cen. Za ten chaos odpowiada Ministerstwo Gospodarki, które miało wydać rozporządzenie o zasadach ustalania taryf. Byłby to przepis wykonawczy do prawa energetycznego, które znowelizowano w połowie 2005 r., dostosowując polskie przepisy do prawa UE. Ministerstwo uznało, że

J. Kaczyński pisze do premiera ws. nauczania historii w szkołach

;Naprawa tego błędu nie wymaga uchwalenie ustawy i może być przeprowadzona w formie aktu wykonawczego. Wymaga dobrej woli i poczucia odpowiedzialności z Pana strony. Dlatego też apeluję do Pana o zmianę rozporządzenia i przywrócenie nauczania historii w pełnym zakresie" - zwrócił się w liście do

Euro 2012: Na co rząd da Poznaniowi?

- Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o Euro 2012 ma być gotowe w marcu - mówił podczas wczorajszej wizyty w Poznaniu Marcin Herra, szef spółki PL 2012, powołanej do koordynacji działań związanych z mistrzostwami. Bez tego rozporządzenia nie ruszą planowane na mistrzostwa inwestycje drogowe

Kompromis między lekarzami, a ministerstwem. Nie będzie protestu, leki będą refundowane

decyzji NFZ". Apteki takie recepty zrealizują, ale będą chciały, aby pacjent płacił 100 proc. ceny leku.NRL domagała się także zmian w projekcie rozporządzenia wykonawczego do ustawy refundacyjnej, które wprowadza nowe wzory recept i przewiduje, że lekarze będą musieli określać na nich stopień

Zakończyły się wybory samorządowe; członkowie PKW odchodzą

dyspozycji, również karty do głosowania, po zakończeniu głosowania, sporządzeniu protokołu i przyjęciu go przez komisje wyższego stopnia, są deponowane u wójta, burmistrza i prezydenta miasta" - mówił. Dodał, że rozporządzenie z listopada 2013 r., określa, w jaki sposób wójt czy burmistrz ma te zadania

W grudniu w stolicy rozpoczyna działalność Centrum Weterana

się bezpośrednią pomocą, organizowaniem różne przedsięwzięcia, także konsultacje społeczne projektu ustawy o weteranach i rozporządzeń wykonawczych. Miałem dość dużą wiedzę o funkcjonowania systemu pomocy w MON i pomocy państwa dla niepełnosprawnych, nie tylko wojskowych" - powiedział oficer. Od

"Ograniczymy CO2, albo pójdziemy jak lemingi ku globalnemu samobójstwu" [OPINIA]

Żakowski. - Zgodziliśmy się na generalną wytyczną, próbujemy zahamować rozporządzenia wykonawcze. Ale to nie zablokuje historycznego procesu, za którym są wszystkie pozostałe kraje - ocenia Smolar.Konarska-Bobińska:Polska nie zatrzyma radykalnej polityki klimatyczno-energetycznej [BLOG]- Co nam grozi

"GP": Rynkowi nieruchomości grozi paraliż

Uchwalona we wrześniu nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która wprowadza obowiązek posiadania i sporządzania certyfikatów zużycia energii budynków pozostaje martwa, gdyż Ministerstwo Budownictwa nie przygotowało rozporządzeń wykonawczych. Nadal nie wiadomo np., jak mają wyglądać certyfikaty i ile

Walczą krwią o podwyżki. W prokuraturach wrze

władzy wykonawczej, prokuratora generalnego oraz ministrów sprawiedliwości i finansów. Domagamy się natychmiastowego odmrożenia płac, które są na poziomie z 2008 roku - mówi Dagmara Słomińska-Butowski, wiceprzewodnicząca Rady Okręgowej w Gdańsku. Według rozporządzenia ministra

Znika przeszkoda dla podwyżki cen gazu

dotychczasowymi opóźnieniami. Rozporządzenie, które stanowi przepisy wykonawcze do uchwalonej w połowie 2005 r. nowelizacji prawa energetycznego, początkowo miało być wydane na początku 2006 r. Jednak po objęciu rządów przez PiS prace nad gotowym już projektem zaczęły się ślimaczyć i przez dwa lata swoich rządów

Rozporządzenie do ustawy o "złotym vecie"

Zgodnie z projektem, istniałaby lista obserwatorów prowadzona w resorcie skarbu. Minister mógłby wybierać na obserwatorów osoby z listy bądź też - spośród osób, które same się zgłosiły. Rozporządzenie będzie aktem wykonawczym do tzw. ustawy o złotym wecie z 3 czerwca 2005 r, czyli ustawy o

PiS punktuje rząd: Jak można w tak prostej sprawie tak dużo zepsuć?

- Ustawa weszła w życie z określonym wyprzedzeniem i były do niej dołączone odpowiednie akty wykonawcze, czyli rozporządzenia. Wystarczyło je wypełnić treścią. Niestety, były wybory, wszystko zaczęło się po wyborach, czyli w październiku drobnymi kroczkami, a rozpędziło się w listopadzie. I wtedy

"Życie Warszawy": Nadal nie wiadomo kto dostanie pomostówki

Odkąd PiS wysunął wicepremiera Ludwika Dorna na stanowisko marszałka Sejmu, w kwestii emerytur nastąpiło nagłe rozprężenie. Nie odbyła się zapowiadana na piątek prezentacja ustaw oraz najważniejszego rozporządzenia wykonawczego, precyzującego, kto dokładnie będzie miał prawo do wcześniejszej (tzw

Rząd pozwala wysoko nagradzać policjantów

wykonawczego z 1 marca 2005 roku, z wyjątkiem przepisów dotyczących szkół wyższych, a konieczność jego wydania wiąże się ze zmianą podstawy prawnej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 września 2005 roku, tj. od dnia wejścia w życie zmian w ustawie o kształtowaniu

Więzienia zagęszczane niekonstytucyjne

większe inwestycje w więziennictwie i wprowadzić jak najszersze stosowanie kar nieizolacyjnych, łącznie z dozorem za pomocą elektronicznej bransolety - powiedział "Gazecie" Janusz Zagórski, dyrektor Zespołu Prawa Karnego Wykonawczego w Biurze RPO. Rozporządzenie obowiązuje od pięciu lat. Wydał

"GP": Nie będzie dopłat z PFRON za I kwartał

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mógłby wypłacać wspomnianą pomoc już od 1 stycznia, gdyż wtedy weszła w życie nowelizacjia ustawy z 5 grudnia 2008 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dopiero teraz jednak resort pracy wydał rozporządzenie wykonawcze do

Gazociągi tracą przez Ministerstwo Gospodarki

taryf gazowych". Chodzi o przepisy wykonawcze do prawa energetycznego, które uchwalono już dwa lata temu! Według harmonogramu Ministerstwa Gospodarki rozporządzenie miało być ogłoszone w lutym 2006 r. Jednak wtedy prace nad dokumentem wstrzymano i publikację rozporządzenia zaczęto odkładać "

Euro 2012. Miasta chcą 50 proc. od rządu!

Porozumienie podpisały wczoraj Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Chorzów. Miasta chcą także zmiany ustawy o organizacji Euro 2012 i poszerzenia wykonawczego rozporządzenia o kolejne przedsięwzięcia, m.in. o systemy bezpieczeństwa i projekty turystyczne. W wypadku Gdańska mają to być

Odszkodowania dla więźniów za małe cele?

osadzony może przebywać 14 dni, a w wyjątkowych wypadkach - za zgodą sądu penitencjarnego - do 28. Potem każdy musi mieć swoją normę 3 m kw., i to przez minimum pół roku.Przepisy te zastąpiły obowiązujące dotychczas rozporządzenie, które pozwalało umieszczać więźnia praktycznie bezterminowo w celi

Jak inwigilować, to z rozporządzeniem

, która nasze prawo miała dostosować do unijnej dyrektywy o gromadzeniu i przechowywaniu danych o połączeniach. - Brakuje rozporządzeń wykonawczych, które określiłyby precyzyjnie, jakie dane mają być zbierane i przechowywane - podkreśla Wacław Knopkiewicz, radca prawny z kancelarii Grynhoff Woźny Maliński

Wzajemna kontrola podatników niezgodna z konstytucją

Trybunał oceniał starą ustawę o VAT i stare rozporządzenie. Tymczasem ten sam art. 32a znalazł się (jako art. 107) w nowej ustawie, która wejdzie w życie 1 maja. Ministerstwo Finansów cały czas pracuje też nad rozporządzeniem wykonawczym do ustawy, które określi m.in. zasady wystawiania faktur. Nie udało

Armia weteranów z nowym prawem, ale nie doskonałym. "Nasze monity nie są brane pod uwagę"

towarzyszami broni na misjach, to jesteśmy pod zupełnie innymi systemami opieki. Oni wielokrotnie muszą udowadniać, że faktycznie ucierpieli - wyjaśnia Kloc.Prezes stowarzyszenia nie do końca zadowolony jest także z samego przebiegu prac nad ustawą. - Nasze monity i to, co twierdziliśmy na temat rozporządzeń

Fałszerze paliw są bezkarni - brak rozporządzeń

, bo obecne prawo im tego zabrania, a nowego nie ma. Ponoć dlatego, że w Ministerstwie Gospodarki "nie ma ludzi, by je napisać". Taką informację stamtąd dostaliśmy - wyjaśnia Banasiński. Co na to ministerstwo? - Ustawa przewiduje wydanie w sumie 18 rozporządzeń wykonawczych - informuje

Przedsiębiorcy o Pakiecie Szejnfelda

obiektach handlowych, ale nie zostało wydane rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy.Także szef Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski twierdzi, że otoczenie biznesu wciąż pozostaje bez zmian i cierpliwość pracodawców zaczyna się już wyczerpywać.Również Adamowi Ambrozikowi - dyrektorowi

Przedsiębiorcy: Pakiet Szejnfelda tylko w sferze zapowiedzi

obiektach handlowych, ale nie zostało wydane rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy.Także szef Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzej Malinowski twierdzi, że otoczenie biznesu wciąż pozostaje bez zmian i cierpliwość pracodawców zaczyna się już wyczerpywać.Również Adamowi Ambrozikowi - dyrektorowi

RPO pisze do Ziobry w sprawie metrażu dla skazanych

rozporządzeniem, że w przypadku przeludnienia więzień można umieszczać skazanych w celach, w których powierzchnia na jedną osobę wynosi mniej niż przepisowe 3 m kw. Według autora skargi do TK, przepis ten narusza prawo osadzonych do gwarantowanych przez Konstytucją RP humanitarnego traktowania podczas odbywania

J. Kaczyński pisze do premiera: za mało historii w szkołach; Hall: wręcz przeciwnie

nie wymaga uchwalenie ustawy i może być przeprowadzona w formie aktu wykonawczego. Wymaga dobrej woli i poczucia odpowiedzialności z Pana strony. Dlatego też apeluję do Pana o zmianę rozporządzenia i przywrócenie nauczania historii w pełnym zakresie" - zwrócił się w liście do premiera prezes PiS

J. Kaczyński pisze do premiera: za mało historii w szkołach; Hall: wręcz przeciwnie

nie wymaga uchwalenie ustawy i może być przeprowadzona w formie aktu wykonawczego. Wymaga dobrej woli i poczucia odpowiedzialności z Pana strony. Dlatego też apeluję do Pana o zmianę rozporządzenia i przywrócenie nauczania historii w pełnym zakresie" - zwrócił się w liście do premiera prezes PiS

Hałka: Można przenieść numer do innej sieci i bez rozporządzenia

rozporządzenia, pozostałe są w różnych fazach procesu ich tworzenia. Część tych rozporządzeń to całkiem nowe akty prawne, a część ma zastąpić już istniejące i nadal obowiązujące akty wykonawcze. Jak powiedział Hałka dziennikarzom po posiedzeniu komisji, do końca roku powinny być wydane te rozporządzenia, które

Jak Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się o przepełnionych więzieniach

bezterminowe pozbawianie więźniów należnej im minimalnej powierzchni trzech m kw. celi. Kodeks karny wykonawczy pozwala to zrobić, ale tylko na "czas oznaczony". Rozporządzenie o czasie nie wspominało. Prof. Zoll nazwał to legalizacją permanentnego przeludnienia w więzieniach i zaskarżył do TK

Rozporządzenie ograniczające dodatek mieszkaniowy jest niekonstytucyjne

pytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał podkreślił we wtorek, że ustawa o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 r. nie zawiera odpowiednich wytycznych, dotyczących rozporządzenia (wydanego 28 grudnia 2001 r.). "Każde upoważnienie ustawowe, co do którego nie jest możliwe wskazanie

Polacy chowają się przed długami poza Polską

mógł wystąpić o zajęcie rachunku bankowego dłużnika np. w Niemczech, Francji czy Holandii. Z tytułem wykonawczym będzie się kierował do tzw. komornika agenta w danym kraju UE. Rozporządzenie będzie miało pierwszeństwo przed prawem polskim. Kiedy wejdzie w życie? W ciągu najbliższych miesięcy. Projekt

Sąd Najwyższy: TP musi zapłacić 20 mln zł kary

1996 r. Po nałożeniu kary prezes UOKiK nie zgodził się z przytaczanym przez TP argumentem, że przeszkodą w podpisaniu umów międzyoperatorskich był brak aktów wykonawczych ministra infrastruktury. Umowy te były regulowane m.in. rozporządzeniem w sprawie łączenia sieci telekomunikacyjnych z grudnia

Komisja ds. nacisków odrzuciła poprawki PiS

, na których przedstawiciele resortu sprawiedliwości i ABW referowali część śledztw, a także, że wydał rozporządzenie o powołaniu Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Przestępczości Kryminalnej, stawiające ministra sprawiedliwości ponad pozostałymi ministrami w najważniejszych sprawach

Czepialskie weta prezydenta szkodzą

, będzie rządzić przy pomocy rozporządzeń, wyłącznie przy pomocy rozporządzeń". Tusk wnioskuje: bo ustawy Platformie zablokuje prezydent. Rozporządzenia wydaje rząd. Są to przepisy wykonawcze wobec ustaw. Nie da się rządzić tylko za pomocą rozporządzeń. Choćby podatki można zmieniać wyłącznie

Przepisy dot. tymczasowego aresztowania kobiet w ciąży zaskarżone do TK

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy Kodeksu postępowania karnego oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości, dotyczące tymczasowego aresztowania kobiet w ciąży. Jak podkreślił rzecznik w komunikacie, przepisy Kpk nie wyłączają

Łódź: długa droga o dofinansowanie z urzędu

, ale jakoś trudno jest je wyłuskać. Może po prostu trzeba mieć znajomości - wzdycha.Pieniądze są, ale nie ma dobrego rozporządzeniaMinisterstwo pracy cały czas poprawia stare rozporządzenie odnośnie dofinansowania i nie możemy na razie wydawać tych pieniędzy - tłumaczy Iwona Olczak, dyrektorka

Brak rozporządzenia uniemożliwia pomoc bezrobotnym

rozporządzenie, które będzie lada moment. Jednak pieniędzy wciąż nie ma. Ministerstwo Gospodarki i Pracy tłumaczy opóźnienie dużą liczbą (37) aktów wykonawczych, które w ciągu pół roku musi wydać do nowej ustawy. - Rozporządzenie jest gotowe w 99 proc. - zapewnia Tadeusz Olejarz z ministerstwa. - Chciałbym, aby

RPO: część więzień ukrywa dane o rzeczywistym przeludnieniu

śledczych.Przypomniała, że zgodnie z przepisami skazani lub aresztowani trafiają do cel mieszkalnych wieloosobowych lub jednoosobowych. Kodeks karny wykonawczy nie pozwala na pobyt w celi przejściowej dłuższy niż 14 dni. Zgodnie zaś z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 2009 r. w sprawie postępowania, gdy liczba

KPP apeluje o zniesienie ustawy o dużych sklepach

komunikacie przesłanym PAP. Zdaniem organizacji pracodawców, obowiązująca ustawa utrudnia rozwój ekonomiczny i ogranicza wolność gospodarczą. Na dodatek, brak rozporządzeń wykonawczych uniemożliwia występowanie o pozwolenie na budowę sklepu o powierzchni powyżej 400 m. kw. Zgodnie z ustawą z maja 2007

Zakaz działa na nerwy

niedostosowane do nowej ustawy resortowe rozporządzenia. Mandaty mogą więc wypisywać na razie tylko instytucjom - za brak oznakowania. To dlatego i strażnicy miejscy, i główny inspektor sanitarny mówią dużo o wychowaniu do niepalenia i działaniach profilaktycznych oraz że najpierw będą rozliczać właścicieli

PIS i SLD: poprawki do raportu komisji ds. nacisków

przedstawiciele resortu sprawiedliwości i ABW referowali część śledztw, a także, że wydał rozporządzenie o powołaniu Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Przestępczości Kryminalnej, stawiające ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę ponad pozostałymi ministrami w najważniejszych sprawach kryminalnych

Rybne nieprzygotowanie

kontrole w Ministerstwie Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspektoratach Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. W wyniku kontroli NIK ustalił m.in., że do 1 maja 2004 r. nie wydano większości rozporządzeń wykonawczych do ustaw dostosowujących polskie prawo

Egzekucja się nie opłaci?

wysokości blisko 40 zł (taka była planowana) da to wpływ do budżetu w wysokości 40 mln zł. W projekcie rozporządzenia wykonawczego do nowych przepisów ordynacji opłaty są wyższe i wynoszą 50 oraz 60 zł. Lewiatan uważa wysokość opłat za niewspółmierną do faktycznych kosztów udzielania informacji

Konflikt prezydenta z sędziami gaśnie

zostały podniesione dzięki zmniejszeniu składki na ZUS. A sędziowie składki nie płacą, więc ich płace nie wzrosły.Rząd Tuska nie zgodził się na podwyżkę sędziowskich płac, którą proponował rząd PiS-u. Ale prezydent może rozporządzeniem spowodować taką podwyżkę w dowolnym czasie, bo to on określa tzw

MSWiA zapewnia: Karta Polaka od marca zgodnie z terminem

Według środowej "Rzeczpospolitej", termin rozpoczęcia funkcjonowania Karty Polaka jest zagrożony. Zdaniem dziennika, istnieje niebezpieczeństwo, że na czas nie będą gotowe ani niezbędne rozporządzenia wykonawcze, ani polskie konsulaty. Ustawa o Karcie Polaka ma wejść w życie 28 marca

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Przedstawicielstwo Prezydenta Ukrainy w Republice Autonomicznej Krymu

Ukrainy, dekretami i rozporządzeniami Prezydenta Ukrainy oraz aktami wykonawczymi Rady ministrów Ukrainy.Przedstawicielstwo obserwuje i kontroluje przestrzegania w Republice ukraińskich aktów prawnych, praw człowieka, oraz zarządzeń ekonomicznych. Nadzoruje pracę rządu Republiki Autonomicznej Krymu

Przenośność numerów

ze środków sprzyjających konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. Od strony prawnej, uprawnienie to jest regulowane dyrektywami Unii Europejskiej, ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzeniami wykonawczymi.W Polsce nie stosuje się do przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi

Stanowisko postojowe

– jest ustawa o drogach publicznych oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla stanowisk postojowych lokalizowanych na obszarach niebędących drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – jest prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, tj

Ustrój polityczny Francji

z nimi aktami wykonawczymi, czyli rozporządzeniami (r?glement) stanowionymi dekretami (décrets) wydanymi przez premiera.Zgodnie z konstytucją Francji, jedynie poprzez ustawy mogą być regulowane następujące dziedziny życia: prawa obywatelskie oraz inne najważniejsze uprawnienia przyznawane obywatelom, obowiązki

Historia Żydów w Polsce

Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji ze strony państwa polskiego i pomyślnej koniunktury dla polskiej wspólnoty żydowskiej, ale również niemal całkowita eksterminacja (Holokaust), dokonana na ziemiach polskich przez nazistowsk

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.