rozporządzeniami wykonawczymi

PAP

USA. 17 stanów wystąpiło do sądu przeciwko Obamie

USA. 17 stanów wystąpiło do sądu przeciwko Obamie

17 stanów USA wystąpiło do sądu federalnego przeciwko prezydentowi Obamie protestując przeciwko wydaniu przez niego rozporządzenia wykonawczego o reformie przepisów imigracyjnych - poinformował w środę prokurator generalny Teksasu Greg Abbott.

Sprzedaż mieszkań tylko z certyfikatem

W sobotę wchodzi w życie część przepisów nowelizacji prawa budowlanego, która wprowadziła obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych budynków. Nadal jednak Ministerstwo Infrastruktury nie przygotowało rozporządzeń wykonawczych, alarmuje "Gazeta Prawna".

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

Wyrok TK oznacza, że w Polsce będą obowiązywały przepisy unijnego rozporządzenia dopuszczającego ubój zwierząt bez ogłuszenia na cele religijne - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki. Według niego taki ubój będzie też możliwy na potrzeby wspólnot religijnych poza Polską.

Leszkiewicz: Nie będzie opóźnień we wdrożeniu Karty Polaka

Ustawa o Karcie Polaka ma wejść w życie 29 marca. "Prace nad dwoma rozporządzeniami, dotyczącymi Rady ds. Polaków na Wschodzie są w ostatniej fazie prac legislacyjnych. Jeden z nich był konsultowany na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów 31 stycznia, a drugi - dzisiaj"

TK: część zapisów rozporządzenia o kuratorach - niekonstytucyjna

"Wykonawczy charakter rozporządzenia względem ustawy uniemożliwia regulowanie w nim kwestii, których w ogóle nie ma w ustawie" - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Marek Kotlinowski. Dodał, że "bezwzględna wyłączność ustawy dotyczy spraw o istotnym znaczeniu z punktu widzenia

Rząd wydał rozporządzenie ws. udzielania pomocy publicznej przez ARiMR

Chodzi o rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. "W nowym akcie wykonawczym utrzymano większość rozwiązań przewidzianych w obowiązującym do tej

Seremet: rozporządzenie ws. warunków polowań - niekonstytucyjne

do tego broń oraz ograniczenie polowań na konkretne gatunki zwierząt. Według szefa PG wszystko to godzi w konstytucyjną zasadę wykonawczego charakteru rozporządzenia. Ministerstwo środowiska replikuje, że rozporządzenie spełnia warunki prawa, bo doprecyzowanie warunków polowania tak, by było ono

Piechociński: W poniedziałek nominacja dla Sawickiego

Piechociński: W poniedziałek nominacja dla Sawickiego

już kontakt z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem. - Jutro dojdzie do spotkania, na którym domknięta zostanie sprawa rekompensat. Już dzisiaj zostały podjęte działania na rzecz zmiany rozporządzenia (...), które pozwoli tworzyć ruchome punkty skupu, tak by to do rolników przyjeżdżały

Piechociński: w poniedziałek nominacja dla Sawickiego

, że Sawicki nawiązał już kontakt z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem. "Jutro dojdzie do spotkania, na którym domknięta zostanie sprawa rekompensat. Już dzisiaj zostały podjęte działania na rzecz zmiany rozporządzenia (...), które pozwoli tworzyć ruchome punkty skupu, tak by to do

TK: przepisy o postępowaniu przed konsulem - niekonstytucyjne

, który zgodnie z obecną konstytucją powinien mieć charakter wewnętrzny i obowiązywać tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu ten akt. RPO zakwestionował też przepis ustawy o funkcjach konsulów, który upoważniał MSZ do wydania rozporządzenia. Jak dowodził Rzecznik, akt wykonawczy nie

MIR chce rozszerzyć kompetencje pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

zakresie. W początkowej wersji projektu rozporządzenia głównym zadaniem pełnomocnika miało być zmniejszenie liczby ofiar wypadków na drogach w Polsce. Jak wskazywał Popa, obecnie kwestie związane z bezpieczeństwem w poszczególnych obszarach transportu uregulowane są w odrębnych ustawach dedykowanych

Lubuskie. 15 marca br. wybory samorządowe w Zielonej Górze

wygaśnięcie mandatów radnych miejskich. Do czasu wyborów w połowie marca br. władzę wykonawczą w mieście będzie sprawował obecny prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, a funkcję szefa rady - jej dotychczasowy przewodniczący Adam Urbaniak. Rozporządzenie ws. wyborów w Zielonej Górze premier Ewa Kopacz

TK: ograniczenia dot. niestosowania się do znaków - niekonstytucyjne

stosować do tych znaków drogowych. We wtorkowym orzeczeniu podniesiono także, że organ władzy wykonawczej nie uzyskał od ustawodawcy kompetencji do wprowadzenia w rozporządzeniu zezwolenia na umieszczanie pod niektórymi znakami drogowymi napisu: "dotyczy także niepełnosprawnych". Utratę mocy

Pracodawcy chcą, by TK zbadał przepisy ws. służbowych podróży kierowców

regulacji określono ponadto, że kierowcy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą, ustalane na zasadach uregulowanych w Kodeksie pracy. Z kolei te przepisy - jak tłumaczył - odwołują się do dwóch rozporządzeń wykonawczych ministra pracy dotyczących ustalania należności za podróż

Ćwiąkalski: TK potwierdził moje obawy ws. żądania akt przez ministra

W czwartek TK orzekł, że przepis rozporządzenia dotyczący prawa ministra sprawiedliwości do żądania przedstawienia mu akt spraw sądowych jest niezgodny z konstytucją. Trybunał uznał, że kwestia żądania przez ministra akt nie może być regulowana w rozporządzeniu. W związku z tym TK nie badał już tej

TK: ograniczenia dot. niestosowania się do znaków - niekonstytucyjne

podniesiono także m.in., że organ władzy wykonawczej nie uzyskał od ustawodawcy kompetencji do wprowadzenia w kwestionowanym rozporządzeniu zezwolenia na umieszczanie pod niektórymi znakami drogowymi napisu: "dotyczy także niepełnosprawnych". Utratę mocy zaskarżonego przepisu TK określił na 30

ZAiKS ws. objęcia smartfonów i tabletów opłatą reprograficzną

twórczych i organizacji reprezentujących producentów sprzętu elektronicznego. Również zdaniem prof. Doroty Sokołowskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kwestie te powinny być uporządkowane przez rozporządzenie wykonawcze ministra kultury, które w obecnej formie jest nieprecyzyjne. "

Rada Ministrów wydała rozporządzenia dotyczące zmian w ustawie o OFE

. Przepisy nowego rozporządzenia mają służyć ochronie interesów członków otwartych funduszy emerytalnych i rentowności dokonywanych lokat. Zastąpi ono dotychczasowy akt wykonawczy z 2011 r." - wskazał CIR w komunikacie. Oba rozporządzenia wchodzą w życie 1 lutego br., czyli razem ze znowelizowanymi

Kopacz: Polska zadowolona z zawieszenia przepisów ws. płacy minimalnej

minimalnej w Niemczech to prawo tego kraju. Dodała jednak, że "interpretacja, akty wykonawcze, rozporządzenia i niekiedy nadinterpretacja, brak elastyczności" powodowały straty dla polskich przedsiębiorstw. W ocenie Kopacz potrzebna jest solidarność w tym, co jest fundamentem Unii Europejskiej

Adam Urbaniak pełnomocnikiem rady miasta w powiększonej Zielonej Górze

z projektem zielonogórzanie wybiorą w połowie marca 25 radnych i prezydenta. Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej do 12 stycznia 2015 r. Zgodnie z opinią Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, do czasu wyborów władzę wykonawczą

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

. Jak mówił minister, do tego rozporządzenia Polska będzie musiała wydać przepisy wykonawcze w zakresie określenia sankcji za nieprzestrzeganie go. W dokumencie tym mogą się znaleźć przepisy np. dotyczące odstępstw oraz kontroli lekarza weterynarii. Sawicki zaznaczył, że resort czeka na publikację

TK zbada zapisy ws. ciepłej kąpieli więźniów raz w tygodniu

W ub.r. zastępca RPO Stanisław Trociuk zakwestionował zapisy dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości z 2003 r. ws. regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania aresztowania oraz kary pozbawienia wolności. Ustalono w nich minimalny standard utrzymania higieny osobistej przez mężczyzn

MIR: pełnomocnik ds. bezpieczeństwa drogowego - w przyszłym tygodniu

rzecznik resortu Piotr Popa informował PAP, że Komitet Stały Rady Ministrów nie ma zastrzeżeń merytorycznych do projektu rozporządzenia ws. ustanowienia pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. O tym, komu będzie podlegać pełnomocnik, zdecyduje Rada Ministrów - czy będzie on w strukturze

Rząd powoła pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w MIR

Powołanie pełnomocnika odbędzie się na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. O powołaniu pełnomocnika ds. ruchu bezpieczeństwa drogowego mówiła w grudniu szefowa resortu infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak; powiedziała, że widzi potrzebę powołania takiego pełnomocnika. Jak napisano w

Zielona Góra powiększona o gminę wiejską

Połączenie obu jednostek samorządu terytorialnego oznacza koniec funkcjonowania rady gminy i wójta oraz wygaśnięcie mandatów radnych miejskich. Do czasu wyborów, które w Zielonej Górze odbędą się prawdopodobnie 15 marca br. (projekt rozporządzenia czeka na podpis premier) władzę wykonawczą będzie

ZAiKS: niezbędne objęcie smartfonów i tabletów opłatą reprograficzną

zdaniem prof. Doroty Sokołowskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kwestie te powinny być uporządkowane przez rozporządzenie wykonawcze ministra kultury, które w obecnej formie jest nieprecyzyjne. "Przepisy powinny być bardzo szczegółowe, ale takie nie są. Powinny one przedstawiać spis

Think tank Eurasia: sankcje przyspieszą odpływ kapitału z Rosji

zwiększania presji tak by uderzyć w rosyjski sektor energii. Zdaniem analityków osoby wymienione imiennie w rozporządzeniu wykonawczym prezydenta Obamy będą mogły z sankcjami żyć: "wpisanie na czarną listę (wizową) i zamrożenie aktywów będzie miało niewielki wpływ na interesy osób, których dotyczą, z

Kopacz: Polska zadowolona z zawieszenia niemieckich przepisów ws. płacy minimalnej

ustawy o płacy minimalnej w Niemczech to prawo tego kraju. Dodała jednak, że "interpretacja, akty wykonawcze, rozporządzenia i niekiedy nadinterpretacja, brak elastyczności" powodowały straty dla polskich przedsiębiorstw. W ocenie Kopacz potrzebna jest solidarność w tym, co jest fundamentem

RPO zaskarżył do TK zapisy o ciepłej kąpieli więźniów raz w tygodniu

W swym wniosku zastępca RPO Stanisław Trociuk zakwestionował zapisy dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości z 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania aresztowania oraz kary pozbawienia wolności. Ustalono w nich minimalny standard co do utrzymania higieny osobistej

Władze Krakowa: wniosek do TK ws. rozporządzenia ministra finansów

końca tego roku - a minister może wydać kolejne, inne rozporządzenie. "Uważamy jednak, że Trybunał Konstytucyjny nie jest wyłącznie instytucją represyjną, ale i prewencyjną - powinien uczyć stosowania konstytucji. Chodzi nam o to, aby zapobiegać sytuacjom, w których władza wykonawcza wychodzi poza

Komitet Stały RM za powołaniem pełnomocnika ds. bezpieczeństwa drogowego

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z projektem rozporządzenia głównym zadaniem pełnomocnika ma być planowanie celów polityki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Ma on ponadto inicjować, koordynować i monitorować działania administracji rządowej w tym zakresie. Pełnomocnik ma

USA.Obama odłożył sprawę reformy imigracji do czasu wyborów

dziennego do końca 2014 roku. Dlatego prezydent zadeklarował, że będzie forsował reformę imigracyjną samodzielnie, wydając w tym celu własne rozporządzenia wykonawcze.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach z niepokojem o pakiecie onkologicznym

zostały uchwalone w lipcu, a 12 sierpnia podpisał je prezydent. Resort zdrowia część rozwiązań zaplanował jednak nie w ustawach - mają się one znaleźć w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także w zarządzeniach prezesa NFZ. Premier Ewa Kopacz mówiła w listopadzie, że pakiet onkologiczny może zostać

Przewoźnicy: Rozmowy o przewozach drogowych na terenie Rosji - bez efektów

- dodał. Rosjanie twierdzą, że choć ustawa jest, to nie ma do niej rozporządzeń wykonawczych i do końca roku ich nie będzie. Obiecali, że ta ustawa i te kary nie będą stosowane do końca roku - podkreślił. "Rosjanie to bardzo trudny partner, nie ma dobrej atmosfery do rozmów w związku z sytuacją na

Apel do premier Kopacz o restrykcyjne normy jakościowe węgla

energii elektrycznej oszacowało na co najmniej 12,5 mld zł rocznie, ale być może nawet 34 mld zł. Normy jakościowe dla węgla ma wprowadzić rozporządzenie ministra gospodarki do nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowelizacja wchodzi w życie 14 listopada, jak

NRL apeluje o wstrzymanie pakietu onkologicznego

jednak nie w ustawach - mają się one znaleźć w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także w zarządzeniach prezesa NFZ. Premier Ewa Kopacz mówiła w listopadzie, że pakiet onkologiczny może zostać sfinansowany z rezerwy Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej zdaniem są na to wystarczające środki. (planujemy

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym

ze znowelizowaną ustawą minister rolnictwa zostanie upoważniony do wydania rozporządzenia wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa

Senat zgłosił poprawki do przepisów o ułatwieniach dla rolników ekologicznych

rozporządzenia wprowadzającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Oznacza to usunięcie obowiązku każdorazowego występowania o zgodę na zastosowanie danego odstępstwa. Zgodę na odstępstwo od produkcji ekologicznej można np. uzyskać, gdy wystąpiły trudności

Pawłowicz zgłosiła się na przeszkolenie wojskowe. Joński: Broń Boże, żeby dać jej jeszcze karabin!

; - Chociaż jestem już po sześćdziesiątce, to dam przykład, żeby pokazać, jakich wartości bronimy - tak posłanka PiS motywowała swoją decyzję w rozmowie z Superstacją. Telewizja informuje, że Pawłowicz już dzwoniła do WKU na warszawskiej Ochocie, jednak tam poinformowano ją, że nie ma jeszcze rozporządzeń

W Zielonej Górze powołano Dzielnicę Nowe Miasto

Górze odbędą się prawdopodobnie 15 marca br. (projekt rozporządzenia czeka na podpis premier) władzę wykonawczą będzie sprawował obecny prezydent Janusz Kubicki, a funkcję rady - jej dotychczasowy przewodniczący Adam Urbaniak. Zielona Góra powiększyła obszar z 58,34 km kw. do 278,79 km kw, a liczbę

Sankcje przyspieszą odpływ kapitału z Rosji. Cameron: "Rosja potrzebuje Europy"

energii. "Osoby objęte sankcjami będą bardziej lojalne wobec Putina" Zdaniem analityków osoby wymienione imiennie w rozporządzeniu wykonawczym prezydenta Obamy będą mogły z sankcjami żyć. - Wpisanie na czarną listę wizową i zamrożenie aktywów będzie miało niewielki wpływ na interesy osób

Ministerstwo rolnictwa rozpoczyna trzeci etap konsultacji dot. PROW

przedłożony do akceptacji Rady Ministrów, a następnie przekazany do uzgodnień z Komisją Europejską. Resort informuje, że dokument został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i projektów aktów wykonawczych KE.

We wtorek wchodzi w życie ustawa o przywróceniu większości małych sądów

rozporządzenie, które spowodowało, że 79 najmniejszych sądów rejonowych zostało wydziałami zamiejscowymi innych sądów rejonowych. Obecnie, w ciągu pół roku, przywróconych zostanie co najmniej 41 spośród tych sądów. Resort sprawiedliwości, znosząc małe sądy rejonowe, argumentował, że budżet państwa oszczędzi

Sawicki: dopłaty do przechowywania wieprzowiny i mleka to za mało

rolników, gdyż wciąż nie są gotowe rozporządzenia wykonawcze, więc składający wnioski jeszcze nie do końca znają wszystkie rozstrzygnięcia. Przed spotkaniem Sawicki mówił polskim dziennikarzom: "Będę postulował zmianę stawek dotyczących interwencji, ale także będę postulował wprowadzenie dopłat do

Policja chroni 89 "koronnych"; teraz będzie odpowiadał za nich szef CBŚP

policji dokonano także zmian w ustawie o świadku koronnym, a w rezultacie w rozporządzeniu do tej ustawy. W myśl nowych przepisów "policyjnym organem wykonawczym odnośnie realizowania czynności ochronnych wobec świadków koronnych oraz osób im najbliższych" będzie komendant CBŚP. Świadek koronny

MIR: pełnomocnik ds. bezpieczeństwa drogowego - być może w przyszłym tygodniu

. Zgodnie z projektem rozporządzenia głównym zadaniem pełnomocnika ma być planowanie celów polityki poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Ma on ponadto inicjować, koordynować i monitorować działania administracji rządowej w tym zakresie. Pełnomocnik ma kierować rekomendacje związane z

KE: Polska do Trybunału za niepełne wdrożenie przepisów o ochronie klimatu

rozporządzeń wykonawczych. "Będą one uwzględniać przepisy dot. krajowych jednostek certyfikacyjnych, które powinny szkolić i certyfikować personel oraz firmy serwisowe, jak również rodzaje sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE przez przedsiębiorstwa i personel podejmujące

MIR: strona rosyjska rozważy dodatkowe zezwolenia dla polskich przewoźników

ma do niej rozporządzeń wykonawczych i do końca roku ich nie będzie. Obiecali, że ta ustawa i te kary nie będą stosowane do końca roku - podkreślił. "Rosjanie to bardzo trudny partner, nie ma dobrej atmosfery do rozmów w związku z sytuacją na Ukrainie, ale musimy to jakoś załatwić" - dodał

TK: Niekonstytucyjny przepis o podnoszeniu kwalifikacji pracowników

Niekonstytucyjny jest sposób wydania rozporządzenia do Kodeksu pracy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Uchylony przepis straci moc za rok. Trybunał rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący upoważnienia Ministra Edukacji

"GW": Miasta radzą sobie bez pomocy ministerstwa. Coraz więcej ułatwień dla rowerzystów

do dziś urzędnicy nie przygotowali rozporządzeń wykonawczych do ustawy określających oznakowanie, parametry techniczne i organizację ruchu w obrębie śluz rowerowych. Cały artykuł w "Gazecie Wyborczej" »>

System TIR w Rosji co najmniej do 30 czerwca 2015

odbyła się narada na temat stosowania Międzynarodowej Konwencji Celnej, znanej jako Konwencja TIR, na terytorium FR. W wyniku narady prezydent Władimir Putin wydał serię rozporządzeń "zmierzających do zagwarantowania obowiązywania na terytorium Rosji Konwencji TIR z 1975 roku". Decyzja

ARR ma już 2 tys. powiadomień od rolników ws. wycofywania produktów

w całej Polsce są przygotowane do odbioru żywności. Czekamy jednak na rozporządzenie wykonawcze z ministerstwa" - oświadczył Dec. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rekompensat dla producentów owoców i warzyw, którzy nie mogą eksportować swoich produktów do Rosji, ma wejść w życie w tym

ARR ma już 2 tys. powiadomień od rolników ws. wycofywania produktów

diecezjach w całej Polsce są przygotowane do odbioru żywności. Czekamy jednak na rozporządzenie wykonawcze z ministerstwa" - oświadczył Dec. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rekompensat dla producentów owoców i warzyw, którzy nie mogą eksportować swoich produktów do Rosji, ma wejść w życie w tym

Cichoń: w listopadzie przy MF zacznie działać Rada Podatkowa

rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, która ma opracować nową ordynację podatkową. Ministerstwo finansów zaproponowało, by jej szefem został prof. Leonard Etel. Zadaniem Komisji będzie opracowanie założeń kompleksowej regulacji

KE: Polska do Trybunału. Za niepełne wdrożenie przepisów o ochronie klimatu

intensywne prace legislacyjne nad projektem ustawy i rozporządzeń wykonawczych. - Będą one uwzględniać przepisy dot. krajowych jednostek certyfikacyjnych, które powinny szkolić i certyfikować personel oraz firmy serwisowe, jak również rodzaje sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE

Sawicki: Rolnicy, którzy sprzedadzą świnie do piątku, dostaną rekompensaty

obiegowym pilnym na wtorek na Radzie Ministrów postawić kwestie naszych rozporządzeń wykonawczych i praktycznie od środy, czwartku Agencja Rynku Rolnego będzie mogła uruchamiać wypłaty rekompensat za poniesione straty rynkowe" - poinformował minister. Chodzi o wydanie krajowych przepisów na podstawie

AMW: sprzedaż "Strzał" - zgodna z prawem

przy ich sprzedaży. Na podstawie obowiązujących w 2012 roku regulacji prawnych - według AMW - można było dokonać wywozu (eksportu) przenośnych zestawów rakietowych (MANPADS) korzystając z tzw. zezwolenia generalnego ustanawianego mocą rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki. Dopiero 29 maja 2014 roku

AMW: sprzedaż "Strzał" - zgodna z prawem, kontrola MON - pozytywna

regulacji prawnych - informuje AMW - można było dokonać wywozu (eksportu) przenośnych zestawów rakietowych (MANPADS) korzystając z tzw. zezwolenia generalnego ustanawianego mocą rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki. Dopiero 29 maja 2014 roku wprowadzone zostało rozporządzenie, w którym stwierdzono, że

NRA: 60 proc. aptek w trakcie podpisywania umów z NFZ

Izba Aptekarska w Warszawie. W komunikacie Izba podkreśliła, że aptekarze są zmuszeni do zajęcia tak zdecydowanego stanowiska, gdyż nie zostały jeszcze wydane akty wykonawcze do ustawy o refundacji leków: rozporządzenie o receptach, rozporządzenie w sprawie danych przekazywanych z aptek do NFZ. OIA

RPO zaskarżyła do TK przepisy o przeszukiwaniu osób

działania kontrolne" - wskazała RPO. We wniosku napisano, że określenie tych granic albo w ogóle nie zostało dokonane przez prawodawcę, albo nastąpiło na poziomie rozporządzeń. Tymczasem, jak przypomniała Rzecznik, w aktach wykonawczych można określać jedynie kwestie porządkowe związane z przebiegiem

Centralne Biuro Śledcze Policji zastąpiło CBŚ

policji dokonano także zmian w ustawie o świadku koronnym, a w rezultacie w rozporządzeniu do tej ustawy. W myśl nowych przepisów "policyjnym organem wykonawczym odnośnie do realizowania czynności ochronnych wobec świadków koronnych oraz osób im najbliższych" będzie komendant CBŚP. Dotychczas za

System TIR w Rosji co najmniej do 30 czerwca 2015 r.

25 lutego w Administracji Prezydenta Rosji odbyła się narada na temat stosowania Międzynarodowej Konwencji Celnej, znanej jako Konwencja TIR, na terytorium FR. W wyniku narady prezydent Władimir Putin wydał serię rozporządzeń "zmierzających do zagwarantowania obowiązywania na terytorium Rosji

Rząd pozytywnie o prezydenckim projekcie dot. obrony; proponuje kilka zmian

rozporządzenia określającego właściwe podmioty i ich zadania w zakresie przygotowania osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. W komunikacie podkreślono, że w akcie wykonawczym nie formułuje się obowiązków oraz zadań dla ministrów i kierowników urzędów centralnych. Rada

Podpis prezydenta pod nowelą kończy zamieszanie wokół trzeciej władzy

pozwalający ministrowi tworzyć i znosić sądy za pomocą rozporządzenia został zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego. Na rozprawie skarżący argumentowali, że skala dokonanych zmian pokazała, jak dalece władza wykonawcza może ingerować w strukturę władzy sądowniczej. TK uznał jednak, że takie uprawnienie

Sejm ostatecznie przyjął ustawę likwidującą reformę Gowina

reformy i udaremnienie możliwości tworzenia i znoszenia sądów poprzez rozporządzenie szefa resortu sprawiedliwości.

Piechociński: w ciągu tygodnia ruszy skup wieprzowiny

" - zapowiedział. Wicepremier poinformował, że Sawicki nawiązał już kontakt z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem. "W sobotę dojdzie do spotkania, na którym domknięta zostanie sprawa rekompensat. Już dzisiaj zostały podjęte działania na rzecz zmiany rozporządzenia (...), które

Rada Ministrów przyjęła założenia dotyczące zmian w ustawie o PAP

np. ubezpieczenia, wynagrodzenia, usługi fotograficzne, podróże służbowe, prasa, serwisy agencji zagranicznych oraz koszty pośrednie, konieczne do prawidłowego wykonywania misji publicznej - mają być wyszczególnione w rozporządzeniu ministra skarbu do nowelizacji ustawy o PAP. Z kolei przychodami

Resort rolnictwa opublikował instrukcję dla rolników w związku z embargiem Rosji

rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe, spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów". Zgłaszając Agencji Rynku Rolnego warzywa do przekazania lub biodegradacji należy wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi

Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów ws. pijanych kierowców. Tyle że... przepisy już są. Ale martwe, bo urzędnicy...

Ministerstwo Zdrowia ma ogromne opóźnienia, obecne badania psychologiczne i lekarskie realizowane są na podstawie rozporządzeń z 2004 i 2005 roku, podczas gdy Ustawa o kierujących pojazdami obowiązuje od 2011 roku - twierdzi. Obowiązek odbywania kursów reedukacyjnych wejdzie w życie dopiero za dwa lata

Nie mogą korzystać z urządzeń diagnostycznych, bo rząd się spóźnia. Tracą pacjenci

ubiegłego roku. Z powodu braku odpowiedniego rozporządzenia szpitale, firmy stomatologiczne i przychodnie, które zakupiły nowe aparaty, nie mogą ich wykorzystywać do leczenia bez zezwolenia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego. A ten bez podstawy prawnej nie może wydać zgody. Departament

Wchodzi w życie nowa ustawa offsetowa

zawarciem sprawdzać specjalny komitet, a krajowe zakłady będą miały prawo opiniowania umów. Zapisy w tej sprawie mają się znaleźć w jednym z rozporządzeń wykonawczych. Ustawę z 26 czerwca br. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Projekt. Po latach dyskusji pojawiła się w Sejmie propozycja ws. metropolii

konsultacji międzyresortowych. Zgodnie z obecną propozycją w drodze rozporządzenia rządu powoływane miałyby być powiaty metropolitalne; do ich zadań należałyby sprawy ponadlokalne, kluczowe dla rozwoju całych aglomeracji. Dla zapewnienia finansowania takiego powiatu przewidziano m.in. zmiany w ustawie o

Sawicki: PROW 2014-2020 zostanie zaakceptowany przez KE do końca listopada

urządzeń do przetwórstwa rolnego. Sawicki zaznaczył, że takiego rozwiązania nie ma w projekcie PROW, ale poprzez inne akty wykonawcze (rozporządzenia) można preferować tego typu działania. Dla wspólnego działania będą dodatkowe punkty - podkreślił. Dodał, że Komisja Europejska stanowczo sprzeciwia się

Klientka Amber Gold pozwała Marcina P. i przegrała proces. Nic nie dostanie

ustaleń prokuratury wynika m.in., że jako prezes Amber Gold, działając w ramach tzw. piramidy finansowej, doprowadził ok. 15 tys. osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 850 mln zł. Jego spółka działała od 2009 r. Miała inwestować w złoto, a klientów kusiła bardzo wysokim

Sąd oddalił pozew przeciw b. szefowi Amber Gold o zwrot 46 tys. zł

niekorzystnego rozporządzenia mieniem ponad 850 mln zł (to równowartość założonych lokat przez wszystkich klientów). Dotychczas w zarzutach stawianych małżonkom ujęto prawie 12 tys. pokrzywdzonych na kwotę 668 mln zł. Oboje są aresztowani. Pod koniec czerwca prokuratura kolejny raz przesłuchała b. prezesa Amber

Nowe znaki na polskich drogach

. Będzie on informował o umiejscowieniu w danym miejscu drogi systemu automatycznego pomiaru i rejestracji prędkości jazdy, czyli fotoradarów. W komunikacie przesłanym w środę PAP napisano, że w związku z objęciem Polski Konwencją Wykonawczą Schengen, rozporządzenie wprowadza znak uzupełniający F-2a

Prezydent podpisał. Nie będzie kar dla lekarzy. Abolicja dla aptekarzy

dla nich decyzji kontrolera NFZ. Minister zapewnił, że zasady tej kontroli będą doprecyzowane w aktach wykonawczych. W ministerstwie zdrowia rozpoczął prace zespół, który zajmie się opracowaniem rozporządzenia w sprawie recept. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów lekarskiego i

Zmiany w refundacji leków. MZ: Pacjenci nie będą mieli problemów

Jakub Gołąb z ministerstwa potwierdził, że obecnie trwają rozmowy w sprawie rozporządzenia wykonawczego dot. ustawy refundacyjnej. - Przepisy, które zostaną zaproponowane, wyjdą naprzeciw interesom lekarzy, podatników, NFZ - jako płatnika, a przede wszystkim pacjentów. O szczegółach rozwiązań

MSW: mamy problem ze społecznym przyzwoleniem na jazdę po pijanemu

. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że kwestie dotyczące możliwych ingerencji w prawa i swobody obywatelskie muszą być regulowane w ustawach, a nie - jak bywa dziś - w rozporządzeniach - i właśnie nad tym pracują resortowi legislatorzy. Za najważniejszy cel w 2014

Prezes NFZ o proteście: Pacjenci mogą zapłaci za leki sporo więcej

przewlekle chorej poziomu refundacji, bo w ten sposób działają na szkodę pacjenta - podkreślił prezes NFZ."Za najwyższą odpłatność określoną w wykazie"W rozporządzeniu wykonawczym do ustawy refundacyjnej zapisano, że jeżeli na recepcie nie będzie wpisanego poziomu refundacji, osoba wydająca lek w

Prezydent: twarda ręka szef MON ma zachęcać do zmian

troskliwą myślą o wojsku" - powiedział Komorowski. Przypomniał, że po katastrofie wojskowej CASY zostały wydane odpowiednie rozporządzenia i opracowane odpowiednie procedury. "Tyle że nie zostały wprowadzone w życie. To jest problem dyscypliny wykonawczej w wojsku, problem dyscypliny wykonawczej

SLD proponuje 30-proc. kwotę płci w spółkach skarbu państwa

skarbu rozporządzeniem wprowadził kwotę 30 proc. każdej z płci w zarządach spółek SP. "By w najważniejszych spółkach Skarbu Państwa kobiet miały swoje miejsce i pokazały, że można dobrze zarządzać firmą" - argumentował szef SLD. Szefowa FMS, młodzieżówki Sojuszu Paulina Piechna-Więckiewicz

RPO skarży do Trybunału Konstytucyjnego rozporządzenie do ustawy o VAT

Chodzi o rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT. Fiskus określił w nim w jaki sposób wystawiane mają być faktury. Z rozporządzenia wynika, że podatnik nie może sobie odliczyć podatku z faktur, które były wystawione w celu obejścia prawa. Tymczasem rzecznik praw obywatelskich twierdzi, że resort

Kraje UE szykują się do nowych negocjacji z PE ws. systemu likwidacji banków

Celem jest zakończenie rozmów z Parlamentem Europejskim przed kwietniową sesją plenarną tak, by rozporządzenie o wspólnym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (SRM) zostało przyjęte przed końcem obecnej kadencji PE. O wadze środowych negocjacji z PE świadczy fakt, że na

ISP: efektywność VAT i akcyzy spada, rosną zaległości i wyłudzenia

Instytutu koncepcja opodatkowania wyrobów akcyzowych wynikająca z unijnej dyrektyw oraz rozporządzeń wykonawczych nie chroni interesu fiskalnego państw członkowskich oraz łatwo daje wykorzystać się ze szkodą dla budżetu państwa przez grupy przestępcze. ISP wskazuje m.in. na szybko rosnącą kwotę zwrotu

Tunel, zatoka i fotoradary - nowe znaki na drogach

także nowy znak drogowy D-50 "zatoka", który będzie informował kierowców o umiejscowieniu w tunelu zatoki, w której będzie można zatrzymać pojazd w razie awarii. W zatoce mogą być umieszczane telefony alarmowe i gaśnice. Rozporządzenie wprowadza również znak "automatyczna kontrola

O finansach i cyfryzacji w raporcie KRRiT

opłat abonamentowych, organizowania i inicjowania współpracy międzynarodowej, a także wydawania rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych" - powiedział Jan Dworak, przewodniczący Rady. Wśród najważniejszych kwestii, jakimi zajmowała się Rada w zeszłym roku, Dworak wyróżnił przejście telewizji

MSW: mamy problem ze społecznym przyzwoleniem na jazdę po pijanemu

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że kwestie dotyczące możliwych ingerencji w prawa i swobody obywatelskie muszą być regulowane w ustawach, a nie - jak bywa dziś - w rozporządzeniach - i właśnie nad tym pracują resortowi legislatorzy. Za najważniejszy cel w 2014 Sienkiewicz uznał

W domach pomocy społecznej zabraknie miejsc

tak, jak ich koledzy w krajach "piętnastki". Ale na tym koniec dobrych wiadomości - przyznaje "DP". Aby przepisy zostały wdrożone w życie, potrzebne są pieniądze. A tego ani ustawodawca (rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o pomocy społecznej z marca 2004 r.), ani rząd

MF: Mazowsze może się ubiegać o pożyczkę do 400 mln zł

Rzeczniczka wyjaśniła, że województwo mazowieckie może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na zasadach ogólnych, czyli na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań

Turkmenistan/ WNP nie będzie mieć obserwatorów na wyborach prezydenta

"Nie będziemy monitorować wyborów i nie śledzimy kampanii wyborczej, bo nie mamy zaproszenia strony turkmeńskiej" - powiedział Słoboda. Podkreślił, że udział misji obserwatorów WNP określa specjalne rozporządzenie zatwierdzone przez Radę Ministrów Spraw Zagranicznych WNP, gdzie "

NIK: System utylizacji odpadów medycznych jest nieszczelny

rozporządzenie dopuszczało tylko i wyłącznie spalanie zakaźnych odpadów medycznych.

UE. Postęp ws. systemu likwidacji banków, ale jeszcze bez porozumienia

W środę w Strasburgu z europosłami negocjowali reprezentujący prezydencję grecki minister finansów Jannis Sturnaras oraz szef eurogrupy, holenderski minister finansów Jeroen Dijsselbloem. Celem jest zakończenie rozmów z PE przed kwietniową sesją plenarną tak, by rozporządzenie o wspólnym

UE/ Prawa pasażerów lotniczych słabo gwarantowane

Prawo do odszkodowania, a także posiłków albo hotelu, daje pasażerom unijne rozporządzenie z lutego 2004 roku, które weszło w życie w 2005 roku. Z opublikowanego raportu wynika, że od lutego 2005 roku do września 2006 do narodowych organów wykonawczych, nadzorujących stosowanie przepisów pasażerów

Rząd przekaże do FUS 4,0 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej

Warszawa, 16.08.2011 (ISB) - Rząd przyjął rozporządzenie wykonawcze do ustawy budżetowej na 2011 rok o przesunięciu 4 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), poinformowało Centrum Informacyje Rządu. "Decyzja ta wynika z konieczności

Ustawy norymberskie z podpisem Hitlera na wystawie [ZDJĘCIA]

NSDAP. W skład ustaw norymberskich wchodziły: "Ustawa o obywatelstwie Rzeszy", "Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci", "Ustawa o barwach i fladze Rzeszy". Na mocy rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw odbierano obywatelstwo niemieckie Żydom. Dokumenty

Nie będzie piwa na Euro 2012. Strefa kibiców opustoszeje?

Brak przepisów wykonawczych do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych utrudnia przygotowania do Euro 2012 - uważa dyrektor biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego stołecznego Ratusza Ewa Gawor. MSWiA uspokaja - prace nad rozporządzeniami są na etapie końcowym. Chodzi m.in. o

Nadchodzi ukryta amnestia

więźniowi trzy metry kwadratowe. Polska wprowadza te standardy po serii porażek przed Trybunałem w Strasburgu, po których państwo musiało wypłacać skazanym odszkodowania. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości znowelizowało kodeks karny wykonawczy i wydało rozporządzenie, które ma być remedium na tłok w

Dworak: Polska wkracza w erę cyfryzacji

, organizowania i inicjowania współpracy międzynarodowej, a także wydawania rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych" - powiedział Dworak. Wśród najważniejszych kwestii, jakimi zajmowała się Rada w zeszłym roku, Dworak wyróżnił przechodzenie z odbierania sygnału analogowego na cyfrowy. "To był

MSW i RPO: problem ze społecznym przyzwoleniem na jazdę po pijanemu

, a nie - jak obecnie - w rozporządzeniach - i właśnie nad tym pracują resortowi legislatorzy. Za najważniejszy cel w 2014 roku Sienkiewicz uznał dokończenie reformy, dzięki której polepszy się współpraca między policją, prokuraturą i ministerstwem finansów w sprawie zwalczania przestępstw "

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Przedstawicielstwo Prezydenta Ukrainy w Republice Autonomicznej Krymu

Ukrainy, dekretami i rozporządzeniami Prezydenta Ukrainy oraz aktami wykonawczymi Rady ministrów Ukrainy.Przedstawicielstwo obserwuje i kontroluje przestrzegania w Republice ukraińskich aktów prawnych, praw człowieka, oraz zarządzeń ekonomicznych. Nadzoruje pracę rządu Republiki Autonomicznej Krymu

Przenośność numerów

ze środków sprzyjających konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych. Od strony prawnej, uprawnienie to jest regulowane dyrektywami Unii Europejskiej, ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzeniami wykonawczymi.W Polsce nie stosuje się do przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi

Stanowisko postojowe

– jest ustawa o drogach publicznych oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dla stanowisk postojowych lokalizowanych na obszarach niebędących drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych – jest prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, tj

Ustrój polityczny Francji

z nimi aktami wykonawczymi, czyli rozporządzeniami (r?glement) stanowionymi dekretami (décrets) wydanymi przez premiera.Zgodnie z konstytucją Francji, jedynie poprzez ustawy mogą być regulowane następujące dziedziny życia: prawa obywatelskie oraz inne najważniejsze uprawnienia przyznawane obywatelom, obowiązki

Historia Żydów w Polsce

Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Były w niej długie okresy religijnej tolerancji ze strony państwa polskiego i pomyślnej koniunktury dla polskiej wspólnoty żydowskiej, ale również niemal całkowita eksterminacja (Holokaust), dokonana na ziemiach polskich przez nazistowsk

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.