renta socjalna a praca

PAP

W 2015 r. waloryzacja emerytur jakiej jeszcze nie było

W 2015 r. waloryzacja emerytur jakiej jeszcze nie było

W tym roku emerytur wzrosną o co najmniej 36 zł - to efekt zastosowania po raz pierwszy kwotowo-procentowej waloryzacji rent i emerytur, którą przewiduje nowela ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Sejm uchwalił zmiany w waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Przyszłoroczna waloryzacja emerytur wyniesie co najmniej 36 zł - wynika z uchwalonej w czwartek noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zmiany wprowadzą w 2015 r. jednorazową waloryzację procentowo-kwotową.

Prezydent podpisał nowelę dot. przyszłorocznej waloryzacji emerytur i rent

W 2015 r. zostanie jednorazowo zastosowana kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur. W efekcie emerytury wzrosną o co najmniej 36 zł - przewiduje nowela ustawy o emeryturach i rentach z FUS, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Kosiniak-Kamysz: Umowa na czas określony nie jest umową wieczną. Będą maksymalnie do 36 miesięcy

Kosiniak-Kamysz: Umowa na czas określony nie jest umową wieczną. Będą maksymalnie do 36 miesięcy

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

otrzymujący zasiłki przedemerytalne i renty socjalne. Nikt na zmianie sposobu waloryzacji nie straci. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przygotowany przez resort pracy przewiduje jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z

Sejm uchwalił zmiany w waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

zł. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też emerytury i renty rolników indywidualnych oraz służby mundurowe. Będą również dotyczyć emerytur pomostowych

Posłowie za zmianami w ustawie o rencie socjalnej

Za zmianami w ustawie o rencie socjalnej opowiedziało się 405 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała albo przed ukończeniem 18. roku życia, albo w trakcie

Rząd zajmie się zmianą waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Zmianę zasad waloryzacji zapowiedział pod koniec sierpnia premier Donald Tusk, przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zajęło się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak co roku ma zostać przeprowadzona waloryzacja procentowa

Prezydent podpisał ustawę o rencie socjalnej

Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała albo przed ukończeniem 18. roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (przed 25. urodzinami), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

przedemerytalne i renty socjalne. Nikt na zmianie sposobu waloryzacji nie straci. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przygotowany przez resort pracy przewiduje jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z przyjętą propozycją od 1

Sejm. Kluby za zmianami w ustawie o rencie socjalnej

niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała albo przed ukończeniem 18. roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (przed 25. urodzinami), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Dotychczasowe przepisy mówią, że prawo do renty socjalnej zawiesza się za

Sejm. Projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent skierowany do dalszych prac

. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też emerytury i renty rolników indywidualnych oraz służby mundurowe. Będą również dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich

Senat: bez poprawek do noweli ustawy o rencie socjalnej

Nowelę w głosowaniu poparło 88 senatorów, nikt nie był przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Propozycję zmian w prawie złożyła do laski marszałkowskiej grupa 21 posłów - 20 z PSL i jeden z PO. Projekt poparły wszystkie kluby - PO, PiS, SLD i PSL. Prawo do renty socjalnej mają osoby

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach wraca do komisji

emeryturę częściową kwota waloryzacji nie może być niższa niż 18 zł. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też emerytury i renty rolników indywidualnych oraz służby mundurowe

Posłowie o ułatwieniach dla rencistów socjalnych

), przyjęcie noweli w zaproponowanym kształcie przyczyniłoby się do zawodowego zaktywizowania kilkunastu tysięcy osób. Dodał, że są to ci, którzy chcieliby podjąć pracę, ale boją się to zrobić, by nie stracić renty socjalnej. Zaznaczył, że wszyscy pobierający rentę socjalną są osobami z niepełnosprawnością

Milion wdów na utrzymaniu ZUS, a część może pracować

Milion wdów na utrzymaniu ZUS, a część może pracować

ZUS przyznaje bezterminowo renty rodzinne 50-letnim wdowom czy wdowcom. Jak wynika z danych przygotowanych przez ZUS dla gazety, zakład wydaje już na renty rodzinne więcej niż na renty z tytułu niezdolności do pracy. Pierwsze kosztowały nas w sierpniu tego roku aż 1,97 mld zł, drugie - 1,56 mld

Sejm znowelizował ustawę o rencie socjalnej

socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia, ale z powodu niepełnosprawności jest całkowicie niezdolna do pracy od momentu osiągnięcia pełnoletności. Obecnie w Polsce rentę socjalną pobiera ok. 220 tys. osób.

Kolejny protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Chcą m.in. dożywotnich świadczeń i wyższej renty

Kolejny protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Chcą m.in. dożywotnich świadczeń i wyższej renty

, który obecnie wynosi 153 zł i renty socjalnej - 619 zł. Protestujący trzymali transparenty z napisami: "żądamy realnej pomocy dla niepełnosprawnych dzieci i naszych rodzin", "Jarosław Duda pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych do dymisji", "renta socjalna 619 zł to kpina i

Dramatyczna sytuacja rodziców osób niepełnosprawnych to skandal polskiej transformacji [LIST OTWARTY KONGRESU KOBIET]

Dramatyczna sytuacja rodziców osób niepełnosprawnych to skandal polskiej transformacji [LIST OTWARTY KONGRESU KOBIET]

niepełnosprawnych i zależnych. 9. Podwyższenie renty socjalnej, gdy dziecko ukończy 18 lat (obecnie wynosi 619,50 zł). 10. Stworzenie systemowej holistycznej opieki (psychologicznej, rehabilitacyjnej, medycznej i socjalnej) nad osobami niepełnosprawnymi. 11. Zabezpieczenie osób niepełnosprawnych w razie śmierci

W 2015 r. więcej pieniędzy na emerytury, mniej na biopaliwa

, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Projekt uwzględnia też waloryzację emerytur i rent o 101,08 proc. wraz z gwarantowaną podwyżką o nie mniej niż 36 zł. Dodatkowy koszt dla budżetu związany ze zmianami w uldze na dzieci wyniesie 1,1 mld zł, a dodatkowe wydatki na waloryzację rent i emerytur

Warszawa.Protest rodziców niepełnosprawnych; chcieli spotkania z Kopacz

postulatów. Głównym z nich jest uzawodowienie pracy nad dziećmi niepełnosprawnymi i przyznanie za nią dożywotniego świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższenia renty socjalnej i zasiłku pielęgnacyjnego. Jak dodała Hartwich, rodzice nie zgadzają się z wyliczeniami MPiPS, z których wynika, że wsparcie

Ziętek: Polska Partia Pracy-Sierpień'80 podniesie emerytury i renty

"Dzisiaj emerytura i renta to 730 zł. Tymczasem minimum socjalne obliczone przez Ministerstwo Pracy to 930 zł na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym. Jak z tego widać, państwo samo programuje sytuację, w której bardzo wielu ludzi nie może zabezpieczyć swojego utrzymania. Polska Partia Pracy

W Sejmie pokazano wynalazek dla niepełnosprawnych sterujący komputerem

domu, ale wręcz w sypialni, w łóżku" - mówił Piotr Walkowski (PSL), który wraz z Plurą był wnioskodawcą przyjęcia przepisów ułatwiających pobieranie renty socjalnej wraz z pracą. Wynalazca, konstruktor Roman Biadała opowiadał, że wpadł na pomysł tego urządzenia po odwiedzinach u kolegi, który

Komisja zarekomendowała dwie poprawki do ustawy okołobudżetowej

rzędu zamrażają zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, czy przewidują finansowanie podyplomowych staży lekarskich z Funduszu Pracy. Przygotowany przez resort finansów projekt przewiduje m.in., że zamrożony ma być, na poziomie z 2014 r., fundusz wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

07.11. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Prace nad projektem ustawy okołobudżetowej będą kontynuowane - to efekt piątkowego głosowania w Sejmie przeciwko wnioskowi o odrzucenie dokumentu. Projekt rządu przewiduje m.in. zamrożenie funduszu płac w budżetówce. Odrzucenia rządowego projektu nowelizacji

ZUS: od 1 marca wzrosną minimalne emerytury i renty

niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wyniosą 636,29 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 489,44 zł, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa ? 763,55 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w

Protest rodziców osób niepełnosprawnych. "Żądamy wyższych świadczeń i równego traktowania"

pełnoletniość, przysługuje mu wypłacana przez ZUS renta socjalna. Obecnie wynosi 709 zł. Opiekun osoby niepełnosprawnej dorosłej otrzymuje 520 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego, co jest jednak uzależnione od dochodów rodziny. Ministerstwo się tłumaczy i obiecuje Seredyn zapowiedziała, że w ciągu kilku

Komornik przejął rentę córki. Bo rodzice nie mają na gaz

trzech zawałach, ma rentę, trochę dorabia. Druga córka, po szkole specjalnej, pracuje na umowę-zlecenie w magazynie w hurtowni - mówi pani Krystyna. - Ja kiedyś pracowałam na noce, sprzątałam trolejbusy. Wracałam rano i mąż szedł do pracy. Ale od dłuższego czasu siedzę w domu. W okolicy zakłady

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

odpowiednie dodatki - twierdzi resort - m.in. na kształcenie i rehabilitację, które mogą wynosić miesięcznie od 50 do 400 zł na dziecko. Gdy niepełnosprawne dziecko ukończy 18 lat, przysługuje mu wypłacana przez ZUS renta socjalna. Obecnie wynosi 709 zł. Opiekun osoby niepełnosprawnej dorosłej otrzymuje 520

Posłowie za poprawkami Senatu do ustawy okołobudżetowej

Do ustawy okołobudżetowej Senat zgłosił trzy poprawki, które w piątkowym głosowaniu przyjął Sejm. Oprócz poprawek dotyczących dodatkowych środków na KBW oraz dla Państwowej Inspekcji Pracy posłowie poparli też poprawkę, która umożliwi wypłatę wynagrodzeń w związku z zakończeniem (w przyszłym roku

Posłanka PiS: Dzieci leżące na sejmowych podłogach to nie są zwierzęta

podnieśliśmy i będziemy podnosić dalej. Do momentu, w którym zrówna się z pensją minimalną - mówiła. Od środy Sejm okupują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Domagają się m.in. podwyższenia renty socjalnej i zasiłków, darmowych leków czy bezpłatnych przejazdów celem leczenia i diagnozowania dzieci. Minister

Rząd chce by renciści mogli dorabiać bez ograniczeń

Rząd proponuje by renciści, pobierający świadczenia z tytułu niezdolności do pracy mogli dorabiać bez ograniczeń, a ich renty nie były zmniejszane ani zawieszane bez względu na osiągane dochody, jak to jest obecnie. Zmianie miałyby też ulec zasady obliczania rent z tytułu niezdolności do pracy

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej; płace pozostaną zamrożone

z 2012 r. Ponadto w 2015 r. wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych, co do zasady, utrzyma się na poziomie z 2013 r. Zmiany obejmują też finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

Wdowa po więźniu Auschwitz nie dostanie renty

Rząd krajowy Nadrenii Północnej-Westfalii odmawia żonie byłego więźnia Auschwitz prawa do renty wdowiej. Władze landowe podważają zasadność tego świadczenia, ponieważ patolodzy powątpiewają, czy dolegliwości Sinti Antona B. były wynikiem jego pobytów w obozach koncentracyjnych i obozie pracy. Anton

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową

"bezduszna". Za przyjęciem ustawy głosowało 241 posłów, 186 było przeciwnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Przygotowana przez resort finansów ustawa przewiduje m.in., że zamrożony ma być, na poziomie z 2014 r., fundusz wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów

Zbrzyzny: w projekcie budżetu nie widać reform

Poseł krytykował koalicję PO-PSL mówiąc, że jej przedstawiciele popadli w samozachwyt. "Pytanie zasadnicze, czy jest tak dobrze, jak to próbowali naświetlać opinii społecznej, a jeżeli tak dobrze jest, to dlaczego jest tak źle?" - zastanawiał się Zbrzyzny. Według niego trzeba zapytać

Projekt ustawy okołobudżetowej wrócił do komisji finansów

Polskiej Akademii Nauk. Arndt wskazał, że komisja negatywnie oceniła m.in. poprawki posłów PiS zmierzające do wykreślenia przepisów, które kolejny rok z rzędu zamrażają zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, czy przewidują finansowanie podyplomowych staży lekarskich z Funduszu Pracy. Elżbieta Rafalska z

Projekt ustawy okołobudżetowej wrócił do komisji finansów

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na 2015 r., czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Sprawozdawca komisji finansów Paweł Arndt (PO) poinformował, że podczas prac nad dokumentem komisja pozytywnie oceniła

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

cyberprzestrzeni. Posłowie zajmą się również projektem ustawy o rencie socjalnej, który dotyczy uchylenia przepisu uniemożliwiającego podjęcie pracy zarobkowej osobom uprawnionym do takiej renty. W trakcie trzydniowego posiedzenia Sejm zajmie się też projektami dotyczącym zmian w konstytucji. Posłowie zapoznają

Opiekunowie niepełnosprawnych okupują Sejm. "To świadczy o impotencji władzy". "Otrzymują śmieszne kwoty"

Od środy Sejm okupują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Domagają się m.in. podwyższenia renty socjalnej i zasiłków, darmowych leków czy bezpłatnych przejazdów celem leczenia i diagnozowania dzieci. Minister pracy zapowiedział na przyszły tydzień rozmowy w sprawie postulatów protestujących. Obiecał

Paradowska do ministra: "To ile w końcu dostają dzisiaj osoby niepełnosprawne?". "820 zł plus 600 zł plus..."

- Do tej pory daliście państwo taką propagandę, że w społeczeństwie jest przekonanie, że te osoby protestujące w Sejmie żyją za 820 zł miesięcznie, nie mając innej pomocy ze strony państwa... - zarzuciła ministrowi pracy i polityki społecznej Janina Paradowska w Poranku TOK FM. A Władysław Kosiniak

Stara i schorowana, ale zasiłek ma oddać. Dług - 10 tys. zł

zrezygnować z pracy - opowiada pani Krystyna, która z trudem się porusza.Sytuacja całej rodziny bardzo się pogorszyła. Pensja męża pani Krystyny i jej renta (w sumie 2,6 tys. zł) z trudem wystarczają na utrzymanie - są jeszcze dwie studiujące córki. A tu jeszcze trzeba stale dokładać do życia chorej matki

Straciła zasiłki, bo fundacja pomogła jej w remoncie

dochodu. - Przekroczyliśmy o 200 zł dozwolony dochód i MOPS odebrał nam świadczenia. Jesteśmy praktycznie bez środków do życia, zostaliśmy z rentą socjalną i rentą rodzinną, to razem niecałe 1,3 tys. zł. Nie jesteśmy w stanie za to przeżyć, nie stać nas na leki dla Sebastiana ani na jedzenie - mówi

Sejm: PiS i SLD za odrzuceniem projektu ustawy okołobudżetowej

2014 r. fundusz świadczeń socjalnych. W projekcie znalazły się też zmiany dotyczące podatku akcyzowego. Jak podkreślała Majszczyk, nie przewidziano jednak podwyżki akcyzy na alkohol i papierosy, jak miało to miejsce w ostatnich latach. W dokumencie zaproponowano bowiem opodatkowanie wytwarzania

SLD o niepełnosprawnych: poprawić orzecznictwo, podnieść renty, zmieniać świadomość

, ograniczanie programów finansowanych przez PFRON i brak rozbudowy bazy pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej, gdy społeczeństwo się starzeje i nie wszyscy w podeszłym wieku cieszą się dobrym zdrowiem. "Jest trend pozbawiania prawa do renty osób, które utraciły zdolność do pracy. Obserwujemy zmniejszanie nakładów

Grupa rodziców niepełnosprawnych dzieci protestuje przed KPRM

400 zł na dziecko. Gdy niepełnosprawne dziecko ukończy 18 lat, przysługuje mu wypłacana przez ZUS renta socjalna. Obecnie wynosi 709 zł. Opiekun osoby niepełnosprawnej dorosłej otrzymuje 520 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jest on jednak uzależniony od dochodu rodziny. "Potrzeby i

PO zapowiada dalsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Poseł PO Sławomir Piechota we wtorek na konferencji prasowej przekonywał, że konieczna jest też poprawa, jeśli chodzi o zaopatrzenie niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. W jego opinii, ważne jest też dalsze (po zmianie ustawy o rencie socjalnej) przełamanie tzw. pułapki

Czytelnicy pytają, ekspert ZUS odpowiada

1561,40 zł bez zmniejszania renty. Czy jeśli ktoś przebywa od lat za granicą, może pobierać rentę inwalidzką? Tak. Wyjazd za granicę nie oznacza, że ktoś odzyskał zdolność do pracy. Czy jeśli ktoś za granicą pracuje, a u nas jest niby niezdolny do pracy, to może otrzymywać rentę? ZUS może to

"Rodzic na 5+", czyli "Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną"

jego próby usamodzielnienia się i aktywności zawodowej. Jako, że rodzic, po zakończeniu edukacji przez dziecko, już nie wraca na rynek pracy, ono także pozostaje bierne zawodowo. Otrzymując rentę socjalną, wpada w pułapkę świadczeniową. W konsekwencji koło możliwości zawodowych dla obojga się zamyka. A

Czytelnicy pytają - ZUS odpowiada

okres uzupełniający. Jeśli skończy pan 60 lat i będzie panu brakowało stażu pracy do 20 lat składkowych i nieskładkowych, okres pobierania renty zostanie doliczony. Renta rodzinna z socjalną. Bożena W.: Mój siostrzeniec urodził się niepełnosprawny. Rodzice nie starali się o rentę dla niego, sami go

Włoski ZUS będzie walczył z plagą fałszywych inwalidów

połowa budzi wątpliwości.W ostatnich miesiącach włoskie media informowały o masowym zjawisku, jakim jest pobieranie rent i dodatków socjalnych przez całkowicie zdrowe osoby na podstawie fałszywych zaświadczeń lekarskich.Prawdziwą rekordzistką w tej przestępczej statystyce jest rodzina z Neapolu

Senat poprze wsparcie rodzin przy zakupie mieszkania?

kosztuje poniżej 4 tys. 877 zł. "Po nowelizacji wynosiłby 6 tys. 340,75 zł" - wyjaśniał podczas prac w Sejmie nad nowelizacją wiceminister budownictwa Piotr Styczeń. Senatorowie mają się też zająć ustawą o rencie socjalnej, która gwarantuje wypłatę zasiłku pogrzebowego w razie śmierci osoby

"Nie wrócimy do domu, dopóki pan premier nie podejmie radykalnych kroków". Sejm kończy obrady, protest trwa

celem leczenia i diagnozowania w specjalistycznych klinikach i szpitalach. Chcą też podwyższenia kwoty renty socjalnej z tytułu niepełnosprawności i całkowitej zmiany ustawy o pomocy i wsparciu opiekunów i rodziców dzieci niepełnosprawnych, tak by uwzględniała opiekę wytchnieniową (opiekę zastępczą na

Senat obraduje na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji

również nowela ustawy o rencie socjalnej. Zakłada ona, że osoby pobierające rentę socjalną będą mogły zarobić bez utraty świadczenia do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dotychczas przepisy ustalały ten próg na poziomie 30 proc. średniej płacy. Senatorowie zajmą się też ustawą ustanawiającą 10 mln euro

Zamieszki na przedmieściach Sztokholmu: szwedzki model państwa przestał działać?

starszymi, pojawiła się prywatna konkurencja. Jednocześnie obniżono wysokie podatki od dochodów, na czym najwięcej skorzystali najlepiej zarabiający. Uszczelniono system socjalny, zmuszając wielu obywateli przebywających na wieloletnich zasiłkach lub rentach do szukania pracy. Pytanie tylko, czy "

"GP": Niższa renta za odmowę pracy

ubezpieczeń społecznych."Renta nie ma charakteru świadczeń socjalnych, których wysokość państwo może łatwo ograniczać lub uzależniać od dodatkowych czynników" - mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich Henryk Michałowicz.Podkreśla także, że choć zmiana zmierza w dobrym kierunku, to jednak

Palikot czyta Kaczyńskiego, w muzeum socrealizmu

dotyczyła prawa pracy. 10 lat później Lech Kaczyński się habilitował. Ta praca nosiła tytuł "Renta socjalna".

"Nie jesteśmy śmieciami!". Bardzo emocjonalne spotkanie Tuska z rodzicami niepełnosprawnych dzieci

. Obecnie rodzic, który sam opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem w domu, otrzymuje jedynie 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i 820 zł zasiłku pielęgnacyjnego dla rodzica z tytułu całkowitej rezygnacji z pracy. Renta socjalna dla dorosłej osoby niepełnosprawnej wynosi 611 zł. - Nie jest to żadna

Rachunek za poparcie Napieralskiego - nawet 800 mln zł

Podkarpacie, nikt nie będzie więc ich zatrudniał na etacie. Pójdą do szarej strefy.I także pokolenie dzisiejszych 20-30-latków będzie musiało zapłacić za wyższe renty i emerytury oraz inne przywileje socjalne dla seniorów.- Młodzi nie interesują się polityką tak jak emeryci, którzy mają czas, by oglądać

Wdowa z trojgiem dzieci prosi na Facebooku o jedzenie

- Moje życie zawaliło się dwa lata temu, gdy mój mąż wyszedł z domu do pracy i nie wrócił. Po dwóch miesiącach został znaleziony martwy, a my zostaliśmy sami. Ja byłam wtedy w piątym miesiącu ciąży z najmłodszą Nataszką - mówi Ewa. Rodzina została bez środków do życia, bo mężczyzna pracował na

Samoobrona nie poprze reform Gilowskiej?

Reuters Andrzej Lepper. Wicepremier powiedział, że jego partia nie zgodzi się na redukcję wydatków socjalnych w przyszłorocznym budżecie i będzie się domagała przeznaczenia większych środków na pensje dla nauczycieli, lekarzy, na emerytury oraz renty. Według Leppera nie ma szans, żeby Polska przyjęła

Elżbieta Łopacińska tymczasowym szefem ZUS

Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, gdzie zajmowała się problematyką organizacji pracy, a następnie problematyką ubezpieczeń społecznych. Wczoraj agenci ABW weszli do siedziby ZUS na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Zatrzymali dotychczasowego prezesa Sylwestra R. i cztery inne osoby

Samotną matkę z trójką dzieci chcą eksmitować z mieszkania

życie? Chłopiec w kwietniu tego roku został wpisany na listę oczekujących na przeszczep nerki. Maria Góra, która jest kierowniczką zespołu pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, mówi o ich podopiecznej, że jest dobrą, troskliwą matką, właściwie sprawuje opiekę na chorym dzieckiem, a w ich

Resort pracy chce zachęcić Polaków do rodzenia dzieci

wydłużeniu urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej - do 39 tygodni. Dodatkowo firmy przyjmujące rodziców wracających z takich urlopów, będą zwolnione przez 3 lata z opłacania za nich składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Firmy, które zdecydują

Ziętek na konwencji PPP: kończy się czas ultraliberalnych hochsztaplerów

miesięcy temu rządowego programu budowy mieszkań komunalnych i socjalnych do roku 2020, w którym - mówił - podano m.in., że w Niemczech za średnią pensję obywatel może kupić 4 metry kwadratowe mieszkania, a w Polsce jedynie 0,8 metra kwadratowego. PPP Sierpień '80 chce też przeciwdziałać komercjalizacji

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

zmian w ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, który dotyczy cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada możliwość wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych w razie zagrożenia w cyberprzestrzeni. Posłowie zajmą się również projektem ustawy o rencie socjalnej

Śląskie. Rozstrzygnięto regionalny konkurs "Lodołamacze 2011"

niepełnosprawnych, znaczące podniesienie limitu dochodowego, po przekroczeniu którego zawiesza się pobieranie renty socjalnej, oraz uchwalenie ustawy o języku migowym. Poseł Plura nie mógł osobiście odebrać przyznanej mu statuetki, ponieważ w tym samym dniu uczestniczył w podpisaniu ustawy o języku migowym przez

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2011

mają wynieść 119,3 mld zł, z akcyzy 58,7 mld zł, z CIT - 24,8 mld, a PIT - 38,2 mld zł.Wzrost rent i emerytur, zamrożenie płac w budżetówceTzw. dochody niepodatkowe mają wynieść 28 mld 205 mln 638 tys. zł, z tego m.in. z dywidend ma wpłynąć 3 mld 590 mln 500 tys. zł. Inaczej niż w ub.r. wśród

Pikieta w Warszawie: Żądamy ustawy o związkach partnerskich

decydowania o leczeniu nieprzytomnego partnera, wspólnoty majątkowej i wspólnego rozliczania podatków, dziedziczenia, świadczeń socjalnych, np. rent rodzinnych, a także obowiązku alimentacyjnego, prawa odmowy zeznań przeciwko partnerowi, czy opieki nad jego dziećmi.

PSL o kampanii: "będzie skromnie", wydatki poniżej 10 mln zł

, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, nadwyżce w eksporcie płodów rolnych - co pozostawia 100 tys. miejsc pracy w kraju, ustawie żłobkowej" - wylicza Grzeszczak. Pawlak, który wystartuje do Sejmu z pierwszego miejsca w okręgu płocko-ciechanowskim zapowiadał jeszcze w lipcu, że w

Trzy miliony miejsc pracy?

przypomniał, że w okresie transformacji 5 mln osób przeszło ze sfery pracy do sfery socjalnej (na emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych). Jednocześnie 5,1 mln osób w wieku produkcyjnym nie miało żadnych dochodów i korzystało z pomocy swych rodzin. Sytuacja ta powoduje, że w Polsce 57,8 proc. osób nie

SLD nie chce już być koalicjantem PiS

immunitetu Zbigniewa Ziobry.- Argumentów PiS nie podzielamy. Mamy jednak inne zastrzeżenia do pracy marszałka - mówi poseł SLD. - Czujemy się przez niego wyprowadzeni w pole, bo obiecał nam sejmową debatę na temat tarczy antyrakietowej i nie dotrzymał słowa. Z kolei aż 13 z 50 projektów naszych ustaw odesłał

Tusk zapowiada zmiany w strukturze rządu

Narodowego Banku Polskiego, minister finansów, szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także szef Komisji Nadzoru Finansowego. Tusk mówił też, że jeśli to on będzie nadal premierem, to powstaną dwie nowe instytucje: Rada Ryzyka Finansowego i Sztab Bezpieczeństwa Socjalnego, który będzie pomagał najsłabszym

"GP": Ulgi dla firm zachęcą do zatrudniania rodziców

PRZEGLĄD PRASY: Na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma przyjąć pakiet ustaw realizujących politykę prorodzinną - pisze "Gazeta Prawna". Autorem projektu, który zakłada nowelizację ośmiu ustaw, jest minister pracy, Joanna Kluzik-Rostkowska. "Gazeta Prawna" podkreśla, że nowością

Francuzi nie chcą dłużej pracować

wycofywał. - Potencjał niezadowolonych jest bardzo wysoki. Chodzi nie tylko o renty, ale o dodatki socjalne, o bezrobocie wśród młodych. Związki mogą pociągnąć za sobą nawet 2 mln ludzi. Dla rządu będzie to trudny przeciwnik -uważa Henri Vacquin, socjolog pracy i publicysta. Z drugiej strony Sarkozy jest

PO za przesłaniem budżetu do komisji finansów

stosunku do PKB oraz znaczące obniżenie podatków dla wszystkich Polaków.Jego zdaniem, w obliczu kryzysu finansowego w USA ważne jest obniżanie w Polsce podatków i kosztów pracy, a co za tym idzie wydatków publicznych.Przypomniał, że projekt budżetu na 2009 r. przewiduje wzrost nakładów inwestycyjnych. W

Rok wakacji od pracy

polityka społeczna częścią gospodarki. Musimy się więc zastanowić, czy nas stać, aby tych wypalonych zawodowo ludzi wykluczać, tracić z rynku pracy i wypłacać im renty czy zapomogi. To trzeba policzyć. Musimy zbadać, jak wiele osób wypada z rynku z powodu wypalenia zawodowego, na jak długo wypadają

USA. Kongres głosuje nad planem podniesienia pułapu długu publicznego

spłatę swoich rachunków. Chodzi tu o takie należności jak np. wypłaty emerytur, rent i innych świadczeń socjalnych oraz spłatę poprzednich pożyczek poprzez wykup obligacji skarbowych USA. 2 sierpnia bowiem - jak twierdzi rząd - kończą mu się rezerwy budżetowe, tzn. dochody z podatków nie starczą na

Opłaca lekarzy, spółdzielnia chce ją eksmitować

, nie płacił za niego składek do ZUS. Dzieci pani Ewy nie dostały ani złotówki renty. Kobieta jest pracowita i nie lubi liczyć na innych. Dlatego znalazła pracę na pół etatu w szkole jako sprzątaczka. Gdy myje podłogi i zamiata sale, Adasiem zajmuje się jego starsza siostra Ania. Rok temu dług w

Tusk zapowiada zmiany w strukturze rządu

kryzysu, a także wielu różnych podpowiedzi z różnych stron" kierowany przez niego rząd konsekwentnie waloryzował renty i emerytury. "Chcemy utrzymać to działanie. Nie pozwolimy, aby w czasie kryzysu akurat ludzie najstarsi w Polsce ponosili jakiekolwiek dodatkowe ciężary" - podkreślił Tusk

Kto wyliczy nasze emerytury czyli aktuariusz potrzebny od zaraz

publicznych - w ZUS, KNF i Ministerstwie Finansów. ZUS wylicza jedynie wpływy i wydatki na emerytury i renty, które sam wypłaca. Zresztą każda z tych instytucji patrzy na problemy w sposób wycinkowy, a potrzebny nam jest ktoś, kto ogarnąłby całość. Aktuariusz krajowy musiałby być jednak niezależny, mieć

Samolot CASA nie był ubezpieczony

do czasu pracy komisji na miejscu zdarzenia, media nie powinny ferować żadnych wyroków.Cezary Siemion powiedział, że na miejscu katastrofy ciągle pracują prokuratorzy, którzy badają sprawę. Zapewnił, że rodzinom poległych żołnierzy zostaną przyznane zapomogi oraz renty socjalne. Dodał również, że

"Reforma finansów to nie tylko ograniczanie wydatków"

inwestycyjnych kosztem transferów socjalnych."Wszystkie te działania są potrzebne, a szczególnie ograniczenie wydatków i zmiana ich struktury" - powiedział Petru.Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak uważa, że reforma finansów publicznych powinna być zadaniem premiera i całego rządu

Przedsiębiorcy: mniej emerytalnych przywilejów!

pracuje, pozostali pobierają emerytury i renty albo różnego rodzaju zasiłki - dodaje. Zwraca też uwagę na niekorzystne dla naszej gospodarki wskaźniki. Polska na świadczenia socjalne wydaje 20 proc. PKB, Czechy 15 proc. Na same dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przeznaczamy 22,1 mld

Wyborczy weekend na Mazowszu: kobiety, budżet UE, niepełnosprawni

niepełnosprawnych, m.in. ujednolicenie zasad orzecznictwa o niepełnosprawności, podniesienie renty socjalnej oraz wprowadzenie jednolitych przepisów znoszących bariery architektoniczne. Przewodniczący Sojuszu Grzegorz Napieralski i posłanka Anna Bańkowska przedstawili niepełnosprawnych kandydatów Sojuszu do Sejmu i

Min. finansów: hipermarkety niemile widziane

przekroczy on 30 mld zł. - Moim zdaniem trzeba podnieść wydatki na badania i rozwój - mówi. I dodaje: - 1 mld zł nie robi różnicy. A co z rentami inwalidzkimi? - pyta "FT", powołując się na zdanie wielu ekspertów, którzy twierdzą, że przyczyniają się one do niskiej stopy zatrudnienia, najniższej w

Ministrowie ciągle liczą pieniądze

Marcinkiewicz jest skłonny przystać na becikowe. Znacznie kosztowniejsze propozycje wysunęła Samoobrona: podwyższenie minimum socjalnego do 800 zł, zwolnienie rent i emerytur z podatku dochodowego. Doradca premiera od ekonomii Marek Zuber powiedział "Gazecie", że wprowadzenie minimum socjalnego jest

40-50 zawodów na liście do emerytur pomostowych

przyszłości, a nie interesy grupowe". Dr Zbigniew Januszek z resortu pracy podkreślił, że "emerytury pomostowe nie mają zachęcać do dezaktywizacji zawodowej". "Chodzi o to, aby pracownik, który może podjąć jeszcze inną pracę, wybierał takie rozwiązanie zamiast przechodzić na emeryturę

Protest Poczty w Łódzkiem, 30 urzędów zamkniętych

Ponad 30 urzędów pocztowych w woj. łódzkim zostało zamkniętych w ramach akcji protestacyjnej, którą w Łódzkiem rozpoczęli w poniedziałek związkowcy z "Solidarności". Domagają się m.in. podpisania pakietu osłon socjalnych, podwyżki płac o 150 zł oraz poprawy warunków pracy. Jak

Min. finansów: walka z ekspansją hipermarketów

i 36 mniejszych marketów. Zatrudnia 20 tys. osób. Minister pytana przez brytyjską gazetę o polski system rent inwalidzkich, który zdaniem wielu ekspertów przyczynia się do niskiej stopy zatrudnienia powiedziała, że "problemem nie jest poziom wydatków socjalnych, lecz poziom ubóstwa w Polsce

Już 40 urzędów zamkniętych w Łódzkiem

Rośnie liczba protestujących urzędów pocztowych w woj. łódzkim. We wtorek zamkniętych było 40 placówek. Ich załogi biorą udział w akcji protestacyjnej, którą w Łódzkiem rozpoczęli w poniedziałek związkowcy z "Solidarności". Domagają się oni m.in. poprawy warunków pracy i podwyżki płac o

28-letnia kobieta w śpiączce nie ma za co żyć

jego kwota przekracza 316 zł, świadczenie się nie należy. A zadośćuczynienie też jest dochodem - tłumaczy Elżbieta Norberciak, kierowniczka zespołu terenowej pracy socjalnej nr 5. Matka Edyty zapewnia, że pieniądze wydała uczciwie. Spłaciła długi, wyremontowała mieszkanie (wcześniej nie było w nim

Obniżyć koszty pracy, ale jak?

Sytuacja na rynku pracy robi się coraz bardziej napięta. Mocno rośnie zatrudnienie, szybko spada bezrobocie, a na rynku zaczyna brakować pracowników. To wpływa na szybszy wzrost pensji. Na ulicach pojawiły się nawet plakaty OPZZ wzywające pracowników do walki o wyższe wynagrodzenia. Kolejne grupy

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

warunków do ustawowej lub wcześniejszej emerytury, możemy starać się o rentę lub świadczenia przedemerytalne. Ale znowu pod pewnymi warunkami! Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która m.in.: nie może pracować, czyli "jest niezdolna do pracy", a

Karta EKUZ

czynności.Utrata statusu osoby ubezpieczonej w NFZWażność karty EKUZ kończy się bezwarunkowo w momencie utraty statusu osoby ubezpieczonej w NFZ, a dzieje się tak:- z dniem podjęcia pracy w innym państwie członkowskim- po upływie 30 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy lub w przypadku otrzymania urlopu

Policja kryła sprawcę wypadku, bo to ksiądz

to jakiś złom - tłumaczy duchowny. Czy był wtedy trzeźwy? - Nie będę już o tym rozmawiał. Wszystko, co miałem do powiedzenia, to policji powiedziałem - ucina kapłan. Rehabilitacja Remka słono kosztuje. Jego rodziców na to nie stać. Żyją z renty socjalnej, na miesiąc mają niespełna 400 zł. Gdyby nie

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

Warszawa, 11.07.2011 (ISB) - Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 3,2%, by w 2013 r. osiągnąć 2,9% wobec 3,8% w 2009 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanym w "Raporcie o inflacji". "

Fedak: jeszcze w kwietniu założenia emerytur pomostowych

Jeszcze w tym miesiącu przedstawimy założenia i propozycje w sprawie emerytur pomostowych, wraz z pakietem innych rozwiązań dotyczących m.in. systemu wynagradzania, a także programu "50+" - zapowiedziała minister pracy i polityki socjalnej Jolanta Fedak. Fedak oraz wicepremier i

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

dostanie dodatkowe 0,7 proc. ostatniej pensji. Uwaga! Ci, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r., z MSWiA dostaną emeryturę tylko za czas służby. Za okresy pracy przed jej podjęciem (poza służbami mundurowymi) to ZUS (a nie MSWiA) wypłaci świadczenie. Maksymalna emerytura mundurowa to 75 proc

MFW o Polsce: Zróbcie reformy, a wzrost będzie szybszy

budżetowego do 2 proc. PKB do 2008 r. poprzez lepsze adresowanie wydatków socjalnych (uelastycznienie rynku pracy poprzez: poprawę kwalifikacji, stworzenie warunków "wędrowania" za pracą, zmniejszeniem tzw. klina podatkowego, czyli obłożenia pracy wysokimi składkami; (uproszczenie systemu

Czy górnicy będą musieli odpracować wszystkie dni L-4?

świadczeń, bo weszła w życie ustawa o rewaloryzacji rent i emerytur. Wyodrębniono okresy składkowe i nieskładkowe, a każdy z zakładów pracy, w tym kopalnie, został zobowiązany do prowadzenia tzw. kart zasiłkowych. W nich odnotowuje się wszystkie dni L-4, więc łatwo obliczyć, kto kiedy i ile chorował. Dla

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

eGuinness

symulację reakcji swojego organizmu. Dzięki eGuinness możesz poczuć się jak w barze będąc w pracy czy w domu. Aplikacja symuluje bowiem nie tylko Twój wygląd po alkoholu, ale także zachowania socjalne.

eGuinness to zabawny program, który pozwoli Ci przeprowadzić symulację

Renta socjalna

Renta socjalna – świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom pełnoletnim, mieszkającym w Polsce, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (stałe lub czasowe). Renta socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowiUstawa o pomocy

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione - w myśl polskiego prawa, forma pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Proces ten odbywać się win

Pauperyzacja

Pauperyzacja (łac. pauper - biedny, ubogi) - proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub zbiorowości. Określa ona zjawisko ruchliwości społecznej w dół, jednak tylko w przypadku przechodzenia z klasy średniej do robotniczej lub do podklasy.Pauperyzacja może być określan

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapo

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.