renta socjalna a praca

PAP

Sejm uchwalił zmiany w waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Sejm uchwalił zmiany w waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Przyszłoroczna waloryzacja emerytur wyniesie co najmniej 36 zł - wynika z uchwalonej w czwartek noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zmiany wprowadzą w 2015 r. jednorazową waloryzację procentowo-kwotową.

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim przyszłoroczna waloryzacja tych świadczeń ma być nie mniejsza niż 36 zł. Po zmianach najniższe świadczenie wyniesie 880,45 zł.

Sejm uchwalił zmiany w waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

# dochodzą kolejne informacje dotyczące procesu legislacyjnego #

Kosiniak-Kamysz: Umowa na czas określony nie jest umową wieczną. Będą maksymalnie do 36 miesięcy

Kosiniak-Kamysz: Umowa na czas określony nie jest umową wieczną. Będą maksymalnie do 36 miesięcy

Rząd zajmie się zmianą waloryzacji emerytur i rent w 2015 r.

Zmianę zasad waloryzacji zapowiedział pod koniec sierpnia premier Donald Tusk, przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zajęło się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jak co roku ma zostać przeprowadzona waloryzacja procentowa

Posłowie za zmianami w ustawie o rencie socjalnej

Za zmianami w ustawie o rencie socjalnej opowiedziało się 405 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała albo przed ukończeniem 18. roku życia, albo w trakcie

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

przedemerytalne i renty socjalne. Nikt na zmianie sposobu waloryzacji nie straci. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, projekt przygotowany przez resort pracy przewiduje jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z przyjętą propozycją od 1

Prezydent podpisał ustawę o rencie socjalnej

Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała albo przed ukończeniem 18. roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (przed 25. urodzinami), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

Sejm. Kluby za zmianami w ustawie o rencie socjalnej

niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała albo przed ukończeniem 18. roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej (przed 25. urodzinami), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Dotychczasowe przepisy mówią, że prawo do renty socjalnej zawiesza się za

Sejm. Projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent skierowany do dalszych prac

. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też emerytury i renty rolników indywidualnych oraz służby mundurowe. Będą również dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich

Senat: bez poprawek do noweli ustawy o rencie socjalnej

Nowelę w głosowaniu poparło 88 senatorów, nikt nie był przeciw, a dwie osoby wstrzymały się od głosu. Propozycję zmian w prawie złożyła do laski marszałkowskiej grupa 21 posłów - 20 z PSL i jeden z PO. Projekt poparły wszystkie kluby - PO, PiS, SLD i PSL. Prawo do renty socjalnej mają osoby

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach wraca do komisji

emeryturę częściową kwota waloryzacji nie może być niższa niż 18 zł. Odbiorcy renty socjalnej otrzymają to świadczenie w wysokości 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe zasady waloryzacji mają objąć też emerytury i renty rolników indywidualnych oraz służby mundurowe

Stolica. Protest rodziców niepełnosprawnych dzieci

niepełnosprawnych do dymisji" i "renta socjalna 619 zł to kpina i hańba". Rodzice postulują m.in. uzawodowienie swej pracy nad dziećmi niepełnosprawnymi i przyznanie za nią dożywotniego świadczenia pielęgnacyjnego; zmiany w orzecznictwie dot. niepełnosprawności - by lekarz specjalista z danej

Posłowie o ułatwieniach dla rencistów socjalnych

), przyjęcie noweli w zaproponowanym kształcie przyczyniłoby się do zawodowego zaktywizowania kilkunastu tysięcy osób. Dodał, że są to ci, którzy chcieliby podjąć pracę, ale boją się to zrobić, by nie stracić renty socjalnej. Zaznaczył, że wszyscy pobierający rentę socjalną są osobami z niepełnosprawnością

Stolica. Protest rodziców niepełnosprawnych dzieci

23.10. Warszawa (PAP) - Przed kancelarią premiera i przed Sejmem protestowali w czwartek rodzice niepełnosprawnych dzieci. Przypominali o swych postulatach z wiosny tego roku, gdy okupowali parlament. Chodzi im m.in. o dożywotnie świadczenie pielęgnacyjne i podwyższenie renty socjalnej

Milion wdów na utrzymaniu ZUS, a część może pracować

Milion wdów na utrzymaniu ZUS, a część może pracować

ZUS przyznaje bezterminowo renty rodzinne 50-letnim wdowom czy wdowcom. Jak wynika z danych przygotowanych przez ZUS dla gazety, zakład wydaje już na renty rodzinne więcej niż na renty z tytułu niezdolności do pracy. Pierwsze kosztowały nas w sierpniu tego roku aż 1,97 mld zł, drugie - 1,56 mld

Kolejny protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Chcą m.in. dożywotnich świadczeń i wyższej renty

Kolejny protest rodziców niepełnosprawnych dzieci. Chcą m.in. dożywotnich świadczeń i wyższej renty

, który obecnie wynosi 153 zł i renty socjalnej - 619 zł. Protestujący trzymali transparenty z napisami: "żądamy realnej pomocy dla niepełnosprawnych dzieci i naszych rodzin", "Jarosław Duda pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych do dymisji", "renta socjalna 619 zł to kpina i

Sejm znowelizował ustawę o rencie socjalnej

socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia, ale z powodu niepełnosprawności jest całkowicie niezdolna do pracy od momentu osiągnięcia pełnoletności. Obecnie w Polsce rentę socjalną pobiera ok. 220 tys. osób.

Dramatyczna sytuacja rodziców osób niepełnosprawnych to skandal polskiej transformacji [LIST OTWARTY KONGRESU KOBIET]

Dramatyczna sytuacja rodziców osób niepełnosprawnych to skandal polskiej transformacji [LIST OTWARTY KONGRESU KOBIET]

niepełnosprawnych i zależnych. 9. Podwyższenie renty socjalnej, gdy dziecko ukończy 18 lat (obecnie wynosi 619,50 zł). 10. Stworzenie systemowej holistycznej opieki (psychologicznej, rehabilitacyjnej, medycznej i socjalnej) nad osobami niepełnosprawnymi. 11. Zabezpieczenie osób niepełnosprawnych w razie śmierci

W 2015 r. więcej pieniędzy na emerytury, mniej na biopaliwa

, aby w pełni rozliczyć przysługującą ulgę. Projekt uwzględnia też waloryzację emerytur i rent o 101,08 proc. wraz z gwarantowaną podwyżką o nie mniej niż 36 zł. Dodatkowy koszt dla budżetu związany ze zmianami w uldze na dzieci wyniesie 1,1 mld zł, a dodatkowe wydatki na waloryzację rent i emerytur

Prezes TK: ustalona linia orzecznicza dot. zabezpieczenia społecznego

artykułem 67 konstytucji. Dotyczyły m.in. nabywania praw do emerytury, zaliczania okresów składkowych, renty socjalnej, obowiązku alimentacyjnego małżonków po ustaniu małżeństwa. Wśród najważniejszych orzeczeń z tego zakresu wymienili wyrok dotyczący kwotowej waloryzacji emerytur i dotyczący podwyższenia

Ziętek: Polska Partia Pracy-Sierpień'80 podniesie emerytury i renty

"Dzisiaj emerytura i renta to 730 zł. Tymczasem minimum socjalne obliczone przez Ministerstwo Pracy to 930 zł na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym. Jak z tego widać, państwo samo programuje sytuację, w której bardzo wielu ludzi nie może zabezpieczyć swojego utrzymania. Polska Partia Pracy

W Sejmie pokazano wynalazek dla niepełnosprawnych sterujący komputerem

domu, ale wręcz w sypialni, w łóżku" - mówił Piotr Walkowski (PSL), który wraz z Plurą był wnioskodawcą przyjęcia przepisów ułatwiających pobieranie renty socjalnej wraz z pracą. Wynalazca, konstruktor Roman Biadała opowiadał, że wpadł na pomysł tego urządzenia po odwiedzinach u kolegi, który

ZUS: od 1 marca wzrosną minimalne emerytury i renty

niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wyniosą 636,29 zł, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 489,44 zł, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa ? 763,55 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w

Posłanka PiS: Dzieci leżące na sejmowych podłogach to nie są zwierzęta

podnieśliśmy i będziemy podnosić dalej. Do momentu, w którym zrówna się z pensją minimalną - mówiła. Od środy Sejm okupują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Domagają się m.in. podwyższenia renty socjalnej i zasiłków, darmowych leków czy bezpłatnych przejazdów celem leczenia i diagnozowania dzieci. Minister

Komornik przejął rentę córki. Bo rodzice nie mają na gaz

trzech zawałach, ma rentę, trochę dorabia. Druga córka, po szkole specjalnej, pracuje na umowę-zlecenie w magazynie w hurtowni - mówi pani Krystyna. - Ja kiedyś pracowałam na noce, sprzątałam trolejbusy. Wracałam rano i mąż szedł do pracy. Ale od dłuższego czasu siedzę w domu. W okolicy zakłady

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej; płace pozostaną zamrożone

z 2012 r. Ponadto w 2015 r. wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych, co do zasady, utrzyma się na poziomie z 2013 r. Zmiany obejmują też finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

Rząd chce by renciści mogli dorabiać bez ograniczeń

Rząd proponuje by renciści, pobierający świadczenia z tytułu niezdolności do pracy mogli dorabiać bez ograniczeń, a ich renty nie były zmniejszane ani zawieszane bez względu na osiągane dochody, jak to jest obecnie. Zmianie miałyby też ulec zasady obliczania rent z tytułu niezdolności do pracy

Wdowa po więźniu Auschwitz nie dostanie renty

Rząd krajowy Nadrenii Północnej-Westfalii odmawia żonie byłego więźnia Auschwitz prawa do renty wdowiej. Władze landowe podważają zasadność tego świadczenia, ponieważ patolodzy powątpiewają, czy dolegliwości Sinti Antona B. były wynikiem jego pobytów w obozach koncentracyjnych i obozie pracy. Anton

CBOS o oczekiwaniach wobec rządu: przede wszystkim zmniejszenie bezrobocia

Leszka Millera, zmniejszenia bezrobocia oczekiwało 63 proc. ankietowanych; gdy na czele gabinetu stawał Marek Belka, a stopa bezrobocia sięgała 20 proc., zwiększenie liczby miejsc pracy postulowało 71 proc. respondentów, gdy zaś szefem rządu został Kazimierz Marcinkiewicz, a bezrobocie nadal utrzymywało

Opiekunowie niepełnosprawnych okupują Sejm. "To świadczy o impotencji władzy". "Otrzymują śmieszne kwoty"

Od środy Sejm okupują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Domagają się m.in. podwyższenia renty socjalnej i zasiłków, darmowych leków czy bezpłatnych przejazdów celem leczenia i diagnozowania dzieci. Minister pracy zapowiedział na przyszły tydzień rozmowy w sprawie postulatów protestujących. Obiecał

Miller: chcemy Polski, w której dba się nie tylko o duże miasta

embarga. Miller podczas zjazdu, który odbył się w Sali Kolumnowej Sejmu mówił, że dla SLD priorytetem jest zmniejszanie różnic w jakości życia między wsią a miastami. Wskazywał, że mieszkańcy wsi borykają się w Polsce z trudną sytuacją gospodarczą i społeczną, mają ograniczony dostęp do edukacji, służby

Paradowska do ministra: "To ile w końcu dostają dzisiaj osoby niepełnosprawne?". "820 zł plus 600 zł plus..."

- Do tej pory daliście państwo taką propagandę, że w społeczeństwie jest przekonanie, że te osoby protestujące w Sejmie żyją za 820 zł miesięcznie, nie mając innej pomocy ze strony państwa... - zarzuciła ministrowi pracy i polityki społecznej Janina Paradowska w Poranku TOK FM. A Władysław Kosiniak

Rozstania rodziców - jeden z głównych tematów podejmowanych przez RPD w 2013 r.

rzecznika, dotyczyło godziwych warunków do życia, pomocy socjalnej. RPD zwracał się do odpowiednich instytucji o podjęcie działań ws. rent rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, orzeczeń dotyczących niepełnosprawności itp. Obszarem, w którym RPD podjął wiele interwencji była edukacja - zajmował się

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

cyberprzestrzeni. Posłowie zajmą się również projektem ustawy o rencie socjalnej, który dotyczy uchylenia przepisu uniemożliwiającego podjęcie pracy zarobkowej osobom uprawnionym do takiej renty. W trakcie trzydniowego posiedzenia Sejm zajmie się też projektami dotyczącym zmian w konstytucji. Posłowie zapoznają

Stara i schorowana, ale zasiłek ma oddać. Dług - 10 tys. zł

zrezygnować z pracy - opowiada pani Krystyna, która z trudem się porusza.Sytuacja całej rodziny bardzo się pogorszyła. Pensja męża pani Krystyny i jej renta (w sumie 2,6 tys. zł) z trudem wystarczają na utrzymanie - są jeszcze dwie studiujące córki. A tu jeszcze trzeba stale dokładać do życia chorej matki

Straciła zasiłki, bo fundacja pomogła jej w remoncie

dochodu. - Przekroczyliśmy o 200 zł dozwolony dochód i MOPS odebrał nam świadczenia. Jesteśmy praktycznie bez środków do życia, zostaliśmy z rentą socjalną i rentą rodzinną, to razem niecałe 1,3 tys. zł. Nie jesteśmy w stanie za to przeżyć, nie stać nas na leki dla Sebastiana ani na jedzenie - mówi

SLD o niepełnosprawnych: poprawić orzecznictwo, podnieść renty, zmieniać świadomość

, ograniczanie programów finansowanych przez PFRON i brak rozbudowy bazy pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej, gdy społeczeństwo się starzeje i nie wszyscy w podeszłym wieku cieszą się dobrym zdrowiem. "Jest trend pozbawiania prawa do renty osób, które utraciły zdolność do pracy. Obserwujemy zmniejszanie nakładów

PO zapowiada dalsze działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Poseł PO Sławomir Piechota we wtorek na konferencji prasowej przekonywał, że konieczna jest też poprawa, jeśli chodzi o zaopatrzenie niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze. W jego opinii, ważne jest też dalsze (po zmianie ustawy o rencie socjalnej) przełamanie tzw. pułapki

Czytelnicy pytają, ekspert ZUS odpowiada

1561,40 zł bez zmniejszania renty. Czy jeśli ktoś przebywa od lat za granicą, może pobierać rentę inwalidzką? Tak. Wyjazd za granicę nie oznacza, że ktoś odzyskał zdolność do pracy. Czy jeśli ktoś za granicą pracuje, a u nas jest niby niezdolny do pracy, to może otrzymywać rentę? ZUS może to

Renty nie dla głuchych

-u: - Odmawiamy, bo działamy zgodnie z ustawą. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy. Najczęściej są to ludzie obłożnie chorzy. Osoby głuche ubiegające się o to świadczenie, których sytuację zbadałam, tego warunku nie spełniają. Mogą wykonywać różne prace - np

Czytelnicy pytają - ZUS odpowiada

okres uzupełniający. Jeśli skończy pan 60 lat i będzie panu brakowało stażu pracy do 20 lat składkowych i nieskładkowych, okres pobierania renty zostanie doliczony. Renta rodzinna z socjalną. Bożena W.: Mój siostrzeniec urodził się niepełnosprawny. Rodzice nie starali się o rentę dla niego, sami go

Włoski ZUS będzie walczył z plagą fałszywych inwalidów

połowa budzi wątpliwości.W ostatnich miesiącach włoskie media informowały o masowym zjawisku, jakim jest pobieranie rent i dodatków socjalnych przez całkowicie zdrowe osoby na podstawie fałszywych zaświadczeń lekarskich.Prawdziwą rekordzistką w tej przestępczej statystyce jest rodzina z Neapolu

Senat poprze wsparcie rodzin przy zakupie mieszkania?

kosztuje poniżej 4 tys. 877 zł. "Po nowelizacji wynosiłby 6 tys. 340,75 zł" - wyjaśniał podczas prac w Sejmie nad nowelizacją wiceminister budownictwa Piotr Styczeń. Senatorowie mają się też zająć ustawą o rencie socjalnej, która gwarantuje wypłatę zasiłku pogrzebowego w razie śmierci osoby

"Nie wrócimy do domu, dopóki pan premier nie podejmie radykalnych kroków". Sejm kończy obrady, protest trwa

celem leczenia i diagnozowania w specjalistycznych klinikach i szpitalach. Chcą też podwyższenia kwoty renty socjalnej z tytułu niepełnosprawności i całkowitej zmiany ustawy o pomocy i wsparciu opiekunów i rodziców dzieci niepełnosprawnych, tak by uwzględniała opiekę wytchnieniową (opiekę zastępczą na

Senat obraduje na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji

również nowela ustawy o rencie socjalnej. Zakłada ona, że osoby pobierające rentę socjalną będą mogły zarobić bez utraty świadczenia do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dotychczas przepisy ustalały ten próg na poziomie 30 proc. średniej płacy. Senatorowie zajmą się też ustawą ustanawiającą 10 mln euro

Zamieszki na przedmieściach Sztokholmu: szwedzki model państwa przestał działać?

starszymi, pojawiła się prywatna konkurencja. Jednocześnie obniżono wysokie podatki od dochodów, na czym najwięcej skorzystali najlepiej zarabiający. Uszczelniono system socjalny, zmuszając wielu obywateli przebywających na wieloletnich zasiłkach lub rentach do szukania pracy. Pytanie tylko, czy "

"GP": Niższa renta za odmowę pracy

ubezpieczeń społecznych."Renta nie ma charakteru świadczeń socjalnych, których wysokość państwo może łatwo ograniczać lub uzależniać od dodatkowych czynników" - mówi ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich Henryk Michałowicz.Podkreśla także, że choć zmiana zmierza w dobrym kierunku, to jednak

"Nie jesteśmy śmieciami!". Bardzo emocjonalne spotkanie Tuska z rodzicami niepełnosprawnych dzieci

. Obecnie rodzic, który sam opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem w domu, otrzymuje jedynie 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i 820 zł zasiłku pielęgnacyjnego dla rodzica z tytułu całkowitej rezygnacji z pracy. Renta socjalna dla dorosłej osoby niepełnosprawnej wynosi 611 zł. - Nie jest to żadna

Palikot czyta Kaczyńskiego, w muzeum socrealizmu

dotyczyła prawa pracy. 10 lat później Lech Kaczyński się habilitował. Ta praca nosiła tytuł "Renta socjalna".

Rachunek za poparcie Napieralskiego - nawet 800 mln zł

Podkarpacie, nikt nie będzie więc ich zatrudniał na etacie. Pójdą do szarej strefy.I także pokolenie dzisiejszych 20-30-latków będzie musiało zapłacić za wyższe renty i emerytury oraz inne przywileje socjalne dla seniorów.- Młodzi nie interesują się polityką tak jak emeryci, którzy mają czas, by oglądać

Wdowa z trojgiem dzieci prosi na Facebooku o jedzenie

- Moje życie zawaliło się dwa lata temu, gdy mój mąż wyszedł z domu do pracy i nie wrócił. Po dwóch miesiącach został znaleziony martwy, a my zostaliśmy sami. Ja byłam wtedy w piątym miesiącu ciąży z najmłodszą Nataszką - mówi Ewa. Rodzina została bez środków do życia, bo mężczyzna pracował na

Waloryzacja emerytur i rent - relacja z dyżuru ekspertów

roku od 1 marca 2008 - do 96 proc. Od 1 marca 2009 do 98 proc., a od 1 marca 2010 osiągnie 100 proc. Ile wyniesie nowa minimalna renta rodzinna? - Będzie normalnie zwaloryzowana. Wyniesie 597,46 zł. Od 2003 r. byłem na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a od 2004 r. z tytułu

Samotną matkę z trójką dzieci chcą eksmitować z mieszkania

życie? Chłopiec w kwietniu tego roku został wpisany na listę oczekujących na przeszczep nerki. Maria Góra, która jest kierowniczką zespołu pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, mówi o ich podopiecznej, że jest dobrą, troskliwą matką, właściwie sprawuje opiekę na chorym dzieckiem, a w ich

Elżbieta Łopacińska tymczasowym szefem ZUS

Pracy i Spraw Socjalnych, gdzie zajmowała się problematyką organizacji pracy, a następnie problematyką ubezpieczeń społecznych.Wczoraj agenci ABW weszli do siedziby ZUS na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Zatrzymali dotychczasowego prezesa Sylwestra R. i cztery inne osoby - pracowników

Samoobrona nie poprze reform Gilowskiej?

Reuters Andrzej Lepper. Wicepremier powiedział, że jego partia nie zgodzi się na redukcję wydatków socjalnych w przyszłorocznym budżecie i będzie się domagała przeznaczenia większych środków na pensje dla nauczycieli, lekarzy, na emerytury oraz renty. Według Leppera nie ma szans, żeby Polska przyjęła

Ziętek na konwencji PPP: kończy się czas ultraliberalnych hochsztaplerów

miesięcy temu rządowego programu budowy mieszkań komunalnych i socjalnych do roku 2020, w którym - mówił - podano m.in., że w Niemczech za średnią pensję obywatel może kupić 4 metry kwadratowe mieszkania, a w Polsce jedynie 0,8 metra kwadratowego. PPP Sierpień '80 chce też przeciwdziałać komercjalizacji

Resort pracy chce zachęcić Polaków do rodzenia dzieci

wydłużeniu urlopu macierzyńskiego do 26 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej - do 39 tygodni. Dodatkowo firmy przyjmujące rodziców wracających z takich urlopów, będą zwolnione przez 3 lata z opłacania za nich składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Firmy, które zdecydują

Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie

zmian w ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, który dotyczy cyberbezpieczeństwa. Projekt zakłada możliwość wprowadzenia jednego z trzech stanów nadzwyczajnych w razie zagrożenia w cyberprzestrzeni. Posłowie zajmą się również projektem ustawy o rencie socjalnej

Śląskie. Rozstrzygnięto regionalny konkurs "Lodołamacze 2011"

niepełnosprawnych, znaczące podniesienie limitu dochodowego, po przekroczeniu którego zawiesza się pobieranie renty socjalnej, oraz uchwalenie ustawy o języku migowym. Poseł Plura nie mógł osobiście odebrać przyznanej mu statuetki, ponieważ w tym samym dniu uczestniczył w podpisaniu ustawy o języku migowym przez

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2011

mają wynieść 119,3 mld zł, z akcyzy 58,7 mld zł, z CIT - 24,8 mld, a PIT - 38,2 mld zł.Wzrost rent i emerytur, zamrożenie płac w budżetówceTzw. dochody niepodatkowe mają wynieść 28 mld 205 mln 638 tys. zł, z tego m.in. z dywidend ma wpłynąć 3 mld 590 mln 500 tys. zł. Inaczej niż w ub.r. wśród

Nie każdy umie pracować

zajęcia, typu portier czy pracownik biurowy. Mam rentę socjalną, wcześniej nigdzie nie pracowałem. Czy podejmując pracę stracę rentę? - To zależy od wysokości zarobków. Dopóki pensja nie przekroczy 750 zł brutto, renty socjalnej się nie traci. Czy będąc osobą niepełnosprawną muszę mieć zgodę urzędu

Ukarani przez urzędników za walkę z głuchotą

straciła też możliwość ubiegania się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego. Implant ślimakowy ma też Małgorzata Strobel, studentka policealnego studium kosmetycznego we Wrocławiu. Po maturze ubiegała się w ZUS-ie o rentę socjalną. ZUS uznał ją jednak za zdolną do pracy i renty odmówił. Henryk

Wrocławski duet parlamentarny od polityki społecznej

dotyczących m.in. opieki socjalnej, niepełnosprawnych czy rynku pracy zależy od współpracy na linii ministerstwo - Sejm. Wrocławscy politycy mówią, że ich dotychczasowa znajomość jest nie bez znaczenia. Duda: - Pracujemy razem od lat. Po wygranych wyborach ustaliliśmy podział zadań - kto do Sejmu, kto do

PSL o kampanii: "będzie skromnie", wydatki poniżej 10 mln zł

, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, nadwyżce w eksporcie płodów rolnych - co pozostawia 100 tys. miejsc pracy w kraju, ustawie żłobkowej" - wylicza Grzeszczak. Pawlak, który wystartuje do Sejmu z pierwszego miejsca w okręgu płocko-ciechanowskim zapowiadał jeszcze w lipcu, że w

Pikieta w Warszawie: Żądamy ustawy o związkach partnerskich

decydowania o leczeniu nieprzytomnego partnera, wspólnoty majątkowej i wspólnego rozliczania podatków, dziedziczenia, świadczeń socjalnych, np. rent rodzinnych, a także obowiązku alimentacyjnego, prawa odmowy zeznań przeciwko partnerowi, czy opieki nad jego dziećmi.

Trzy miliony miejsc pracy?

przypomniał, że w okresie transformacji 5 mln osób przeszło ze sfery pracy do sfery socjalnej (na emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych). Jednocześnie 5,1 mln osób w wieku produkcyjnym nie miało żadnych dochodów i korzystało z pomocy swych rodzin. Sytuacja ta powoduje, że w Polsce 57,8 proc. osób nie

SLD nie chce już być koalicjantem PiS

immunitetu Zbigniewa Ziobry.- Argumentów PiS nie podzielamy. Mamy jednak inne zastrzeżenia do pracy marszałka - mówi poseł SLD. - Czujemy się przez niego wyprowadzeni w pole, bo obiecał nam sejmową debatę na temat tarczy antyrakietowej i nie dotrzymał słowa. Z kolei aż 13 z 50 projektów naszych ustaw odesłał

Tusk zapowiada zmiany w strukturze rządu

Narodowego Banku Polskiego, minister finansów, szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także szef Komisji Nadzoru Finansowego. Tusk mówił też, że jeśli to on będzie nadal premierem, to powstaną dwie nowe instytucje: Rada Ryzyka Finansowego i Sztab Bezpieczeństwa Socjalnego, który będzie pomagał najsłabszym

Pierwszy magister w rodzinie

się, że planuje pracę w MOPS-ie. Byłaby dobra. Problemy, którym się zajmujemy, zna lepiej niż niejeden urzędnik. Do szczęścia brakuje Ani tylko komputera. - Chciałam wziąć go na raty, ale utrzymuję się z renty, a na taką rentę nie dają - opowiada szczerze. - Dorabiałam sprzątaniem, ale to nie

Francuzi nie chcą dłużej pracować

wycofywał. - Potencjał niezadowolonych jest bardzo wysoki. Chodzi nie tylko o renty, ale o dodatki socjalne, o bezrobocie wśród młodych. Związki mogą pociągnąć za sobą nawet 2 mln ludzi. Dla rządu będzie to trudny przeciwnik -uważa Henri Vacquin, socjolog pracy i publicysta. Z drugiej strony Sarkozy jest

"GP": Ulgi dla firm zachęcą do zatrudniania rodziców

PRZEGLĄD PRASY: Na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma przyjąć pakiet ustaw realizujących politykę prorodzinną - pisze "Gazeta Prawna". Autorem projektu, który zakłada nowelizację ośmiu ustaw, jest minister pracy, Joanna Kluzik-Rostkowska. "Gazeta Prawna" podkreśla, że nowością

PO za przesłaniem budżetu do komisji finansów

stosunku do PKB oraz znaczące obniżenie podatków dla wszystkich Polaków.Jego zdaniem, w obliczu kryzysu finansowego w USA ważne jest obniżanie w Polsce podatków i kosztów pracy, a co za tym idzie wydatków publicznych.Przypomniał, że projekt budżetu na 2009 r. przewiduje wzrost nakładów inwestycyjnych. W

Rok wakacji od pracy

polityka społeczna częścią gospodarki. Musimy się więc zastanowić, czy nas stać, aby tych wypalonych zawodowo ludzi wykluczać, tracić z rynku pracy i wypłacać im renty czy zapomogi. To trzeba policzyć. Musimy zbadać, jak wiele osób wypada z rynku z powodu wypalenia zawodowego, na jak długo wypadają

USA. Kongres głosuje nad planem podniesienia pułapu długu publicznego

spłatę swoich rachunków. Chodzi tu o takie należności jak np. wypłaty emerytur, rent i innych świadczeń socjalnych oraz spłatę poprzednich pożyczek poprzez wykup obligacji skarbowych USA. 2 sierpnia bowiem - jak twierdzi rząd - kończą mu się rezerwy budżetowe, tzn. dochody z podatków nie starczą na

Tusk zapowiada zmiany w strukturze rządu

kryzysu, a także wielu różnych podpowiedzi z różnych stron" kierowany przez niego rząd konsekwentnie waloryzował renty i emerytury. "Chcemy utrzymać to działanie. Nie pozwolimy, aby w czasie kryzysu akurat ludzie najstarsi w Polsce ponosili jakiekolwiek dodatkowe ciężary" - podkreślił Tusk

Kto wyliczy nasze emerytury czyli aktuariusz potrzebny od zaraz

publicznych - w ZUS, KNF i Ministerstwie Finansów. ZUS wylicza jedynie wpływy i wydatki na emerytury i renty, które sam wypłaca. Zresztą każda z tych instytucji patrzy na problemy w sposób wycinkowy, a potrzebny nam jest ktoś, kto ogarnąłby całość. Aktuariusz krajowy musiałby być jednak niezależny, mieć

Samolot CASA nie był ubezpieczony

do czasu pracy komisji na miejscu zdarzenia, media nie powinny ferować żadnych wyroków.Cezary Siemion powiedział, że na miejscu katastrofy ciągle pracują prokuratorzy, którzy badają sprawę. Zapewnił, że rodzinom poległych żołnierzy zostaną przyznane zapomogi oraz renty socjalne. Dodał również, że

"Reforma finansów to nie tylko ograniczanie wydatków"

inwestycyjnych kosztem transferów socjalnych."Wszystkie te działania są potrzebne, a szczególnie ograniczenie wydatków i zmiana ich struktury" - powiedział Petru.Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak uważa, że reforma finansów publicznych powinna być zadaniem premiera i całego rządu

Wyborczy weekend na Mazowszu: kobiety, budżet UE, niepełnosprawni

niepełnosprawnych, m.in. ujednolicenie zasad orzecznictwa o niepełnosprawności, podniesienie renty socjalnej oraz wprowadzenie jednolitych przepisów znoszących bariery architektoniczne. Przewodniczący Sojuszu Grzegorz Napieralski i posłanka Anna Bańkowska przedstawili niepełnosprawnych kandydatów Sojuszu do Sejmu i

W Ciechanowie - strajk. W Płocku - nie na złamanie karku

Wszyscy ciechanowscy listonosze przyłączyli się we wtorek do strajku. Płoccy na razie pracują normalnie, czekają na instrukcje swoich central związkowych. Listonosze żądają m.in. podwyżek pensji, ośmiogodzinnego dnia pracy oraz pakietu socjalnego gwarantującego zatrudnienie bądź odszkodowania w

Przedsiębiorcy: mniej emerytalnych przywilejów!

pracuje, pozostali pobierają emerytury i renty albo różnego rodzaju zasiłki - dodaje. Zwraca też uwagę na niekorzystne dla naszej gospodarki wskaźniki. Polska na świadczenia socjalne wydaje 20 proc. PKB, Czechy 15 proc. Na same dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przeznaczamy 22,1 mld

Min. finansów: hipermarkety niemile widziane

przekroczy on 30 mld zł. - Moim zdaniem trzeba podnieść wydatki na badania i rozwój - mówi. I dodaje: - 1 mld zł nie robi różnicy. A co z rentami inwalidzkimi? - pyta "FT", powołując się na zdanie wielu ekspertów, którzy twierdzą, że przyczyniają się one do niskiej stopy zatrudnienia, najniższej w

40-50 zawodów na liście do emerytur pomostowych

przyszłości, a nie interesy grupowe". Dr Zbigniew Januszek z resortu pracy podkreślił, że "emerytury pomostowe nie mają zachęcać do dezaktywizacji zawodowej". "Chodzi o to, aby pracownik, który może podjąć jeszcze inną pracę, wybierał takie rozwiązanie zamiast przechodzić na emeryturę

Ministrowie ciągle liczą pieniądze

Marcinkiewicz jest skłonny przystać na becikowe. Znacznie kosztowniejsze propozycje wysunęła Samoobrona: podwyższenie minimum socjalnego do 800 zł, zwolnienie rent i emerytur z podatku dochodowego. Doradca premiera od ekonomii Marek Zuber powiedział "Gazecie", że wprowadzenie minimum socjalnego jest

Protest Poczty w Łódzkiem, 30 urzędów zamkniętych

Ponad 30 urzędów pocztowych w woj. łódzkim zostało zamkniętych w ramach akcji protestacyjnej, którą w Łódzkiem rozpoczęli w poniedziałek związkowcy z "Solidarności". Domagają się m.in. podpisania pakietu osłon socjalnych, podwyżki płac o 150 zł oraz poprawy warunków pracy. Jak

Min. finansów: walka z ekspansją hipermarketów

i 36 mniejszych marketów. Zatrudnia 20 tys. osób. Minister pytana przez brytyjską gazetę o polski system rent inwalidzkich, który zdaniem wielu ekspertów przyczynia się do niskiej stopy zatrudnienia powiedziała, że "problemem nie jest poziom wydatków socjalnych, lecz poziom ubóstwa w Polsce

Już 40 urzędów zamkniętych w Łódzkiem

Rośnie liczba protestujących urzędów pocztowych w woj. łódzkim. We wtorek zamkniętych było 40 placówek. Ich załogi biorą udział w akcji protestacyjnej, którą w Łódzkiem rozpoczęli w poniedziałek związkowcy z "Solidarności". Domagają się oni m.in. poprawy warunków pracy i podwyżki płac o

Ochrona zdrowie i polityka społeczna

mechanizmów egzekwowania wypłacania wynagrodzeń za wykonaną pracę, e. Uznanie pakietów socjalnych prywatyzowanych zakładów obejmujących gwarancję poziomu zatrudnienia i wysokości zarobków za źródło prawa na równi z układami zbiorowymi, f. Ograniczenie praktyki nadużywania samozatrudnienia jako metody

28-letnia kobieta w śpiączce nie ma za co żyć

jego kwota przekracza 316 zł, świadczenie się nie należy. A zadośćuczynienie też jest dochodem - tłumaczy Elżbieta Norberciak, kierowniczka zespołu terenowej pracy socjalnej nr 5. Matka Edyty zapewnia, że pieniądze wydała uczciwie. Spłaciła długi, wyremontowała mieszkanie (wcześniej nie było w nim

Policja kryła sprawcę wypadku, bo to ksiądz

złom - tłumaczy duchowny. Czy był wtedy trzeźwy? - Nie będę już o tym rozmawiał. Wszystko, co miałem do powiedzenia, to policji powiedziałem - ucina kapłan.Rehabilitacja Remka słono kosztuje. Jego rodziców na to nie stać. Żyją z renty socjalnej, na miesiąc mają niespełna 400 zł. Gdyby nie pomoc siostry

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

Warszawa, 11.07.2011 (ISB) - Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 3,2%, by w 2013 r. osiągnąć 2,9% wobec 3,8% w 2009 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanym w "Raporcie o inflacji". "

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

wcześniejszej emerytury, możemy starać się o rentę lub świadczenia przedemerytalne. Ale znowu pod pewnymi warunkami!Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która m.in.: nie może pracować, czyli "jest niezdolna do pracy", a niezdolność ta powstała np. w

Lepper: jeśli budżet będzie miał taki kształt, to go nie poprzemy

, waloryzacja rent i emerytur, na sferę socjalną oraz nieujęte w projekcie budżetu środki na ubezpieczenia rolnicze. Zaznaczył, że założeniami budżetowymi zajmie się także klub Samoobrony, który zbiera się w piątek. "Żeby nie było, że decyzję podejmuję sam" - podkreślił Lepper. PiS mnie już niczym

Złodziej ukradł, ludzie pomogą

choroba sprawiła, że niedawno przeszła na rentę inwalidzką. Wtedy właśnie zwróciła się do kasy zapomogowo-pożyczkowej, by zgromadzone tam pieniądze przelać na jej konto. Niestety, dowiedziała się, że pieniędzy z kasy nie dostanie, bo ktoś je ukradł. Niewielka suma - 750 zł to dla pani Hanny majątek

Karta EKUZ

czynności.Utrata statusu osoby ubezpieczonej w NFZWażność karty EKUZ kończy się bezwarunkowo w momencie utraty statusu osoby ubezpieczonej w NFZ, a dzieje się tak:- z dniem podjęcia pracy w innym państwie członkowskim- po upływie 30 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy lub w przypadku otrzymania urlopu

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

dostanie dodatkowe 0,7 proc. ostatniej pensji. Uwaga! Ci, którzy wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 r., z MSWiA dostaną emeryturę tylko za czas służby. Za okresy pracy przed jej podjęciem (poza służbami mundurowymi) to ZUS (a nie MSWiA) wypłaci świadczenie. Maksymalna emerytura mundurowa to 75 proc

Fedak: jeszcze w kwietniu założenia emerytur pomostowych

Jeszcze w tym miesiącu przedstawimy założenia i propozycje w sprawie emerytur pomostowych, wraz z pakietem innych rozwiązań dotyczących m.in. systemu wynagradzania, a także programu "50+" - zapowiedziała minister pracy i polityki socjalnej Jolanta Fedak. Fedak oraz wicepremier i

Niepełnosprawny Piotr znalazł pracę dzięki asystentkom pracy

, dlatego sądziliśmy, że pół etatu, czyli cztery godziny dziennie, to będzie w sam raz - tłumaczy Idzi. - Poza tym była też kwestia finansowa - jeśli za dużo by zarobił, straciłby rentę socjalną - dodaje. Komputronik nie bał się zatrudnić niepełnosprawnego. - W naszej firmie pracuje ponad 10 osób

MFW o Polsce: Zróbcie reformy, a wzrost będzie szybszy

budżetowego do 2 proc. PKB do 2008 r. poprzez lepsze adresowanie wydatków socjalnych (uelastycznienie rynku pracy poprzez: poprawę kwalifikacji, stworzenie warunków "wędrowania" za pracą, zmniejszeniem tzw. klina podatkowego, czyli obłożenia pracy wysokimi składkami; (uproszczenie systemu

Adwokatka nie dostała dotacji, bo jest niewidoma

uzbierałam z mojego jedynego źródła dochodu, czyli renty socjalnej w wysokości 525,88 zł netto miesięcznie. Ciekawa jestem, jakie oszczędności przy takich dochodach poczyniłby szanowny oceniający? Poza tym moim wkładem jest również notatnik brajlowski o wartości aż 15 tys. zł - denerwuje się Magda

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

eGuinness

symulację reakcji swojego organizmu. Dzięki eGuinness możesz poczuć się jak w barze będąc w pracy czy w domu. Aplikacja symuluje bowiem nie tylko Twój wygląd po alkoholu, ale także zachowania socjalne.

eGuinness to zabawny program, który pozwoli Ci przeprowadzić symulację

Renta socjalna

Renta socjalna – świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobom pełnoletnim, mieszkającym w Polsce, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (stałe lub czasowe). Renta socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna – interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowiUstawa o pomocy

Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione - w myśl polskiego prawa, forma pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Proces ten odbywać się win

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapo

Pauperyzacja

Pauperyzacja (łac. pauper - biedny, ubogi) - proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub zbiorowości. Określa ona zjawisko ruchliwości społecznej w dół, jednak tylko w przypadku przechodzenia z klasy średniej do robotniczej lub do podklasy.Pauperyzacja może być określan

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.