rdzeniowy zanik mi甓ni

Maja Sa硍acka

Gazeta spe硁ia marzenia

Gazeta spe硁ia marzenia

Nieuleczalnie chora Karolinka z Gorzowa chcia砤by kilka dni sp阣zi w stadninie. Jej marzenie spe硁i hipoterapeuci z o秗odka je糳zieckiego w Przylepie

Niepe硁osprawna wroc砤wianka w rowerowej podr罂y

27-letnia wroc砤wianka Agata Jab硂駍ka, kt髍a na co dzie porusza si na w髗ku inwalidzkim, wyruszy砤 w sobot w podr罂 do Bratys砤wy i Wiednia. - Agata nam imponuje. Prze砤muje bariery - m體i inni niepe硁osprawni.

Koszmar choroby Gehriga. Atakuje by硑ch pi砶arzy.

Eks - napastnik Milanu i Fiorentiny Stefano Borgonovo przez syntetyzator wokalny opowiada o swoim nieszcz甓ciu: Chcia砨ym polepszy poziom 縴cia chorych na Sla i pom骳 naukowcom. Na jego apel odpowiedzia硑 ju Milan i Fiorentina, kt髍e 髎mego pa糳ziernika rozegraj spotkanie towarzyskie.

Nie znalaz砮 tego, czego szukasz? Zapytaj ekspert體

Rdzeniowy zanik mi甓ni

Rdzeniowy zanik mi甓ni (ang. spinal muscular atrophy, SMA) – choroba genetycznie uwarunkowana, jej patofizjologia polega na degeneracji j眃er przednich rdzenia kr阦owego oraz cz阺to j眃ra ruchowego opuszki.SMA przekazywany jest na potomstwo w spos骲 autosomalny recesywny. We wszystkich trzech

Po硂wiczy zanik twarzy

Po硂wiczy zanik twarzy (砤c. hemiatrophia faciei) – post阷uj眂y zanik sk髍y, tkanki podsk髍nej, mi甓ni i ko禼i po jednej stronie twarzy. Przypuszcza si, 縠 powodem jest uszkodzenie uk砤du autonomicznego na nieznanym tle i wt髍ne zaburzenia troficzne tkanek. Leczenia skutecznego nie ma.

P阠zek czerwienno-rdzeniowy

P阠zek czerwienno-rdzeniowy (droga czerwienno-rdzeniowa, p阠zek Monakowa) – pasmo istoty bia砮j, stanowi眂e boczn cz甓 uk砤du pozapiramidowego. Rozpoczyna si w 秗骴m髗gowiu w j眃rze czerwiennym, przechodzi na drug stron i biegnie w bocznej cz甓ci nakrywki pnia m髗gu. W rdzeniu kr阦owym

Choroba Kennedy'ego

Choroba Kennedy'ego (opuszkowo-rdzeniowy zanik mi甓ni, ang. X-linked spinal and bulbar muscular atrophy, SBMA, SMAX1) – choroba genetyczna objawiaj眂a si przewlek硑m os砤bieniem, zanikami mi甓ni, fascykulacjami, 禼ie馽zeniem sk髍y i hiporefleksj. Przyczyn schorzenia jest ekspansja

Dziedziczenie autosomalne recesywne

dziedzicz眂ych si autosomalnie recesywnie: albinizm alkaptonuria anemia sierpowata fenyloketonuria galaktozemia mukowiscydoza p丑d arlekin rdzeniowy zanik mi甓ni sk髍a pergaminowa

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

rdzeniowy zanik mi甓ni

Rdzeniowy zanik mi甓ni (ang. spinal muscular atrophy, SMA) - choroba genetycznie uwarunkowana, jej patofizjologia polega na degeneracji j眃er przednich rdzenia kr阦owego oraz cz阺to j眃ra ruchowego opuszki.SMA przekazywany jest na potomstwo w spos骲 autosomalny recesywny. We wszystkich trzech typach choroby Mutacje dotycz locus 5q11.2-13.3.

wi阠ej o rdzeniowy zanik mi甓ni na pl.wikipedia.org

Najcz甓ciej czytane