punkty na świadectwie gimnazjalnym

Natalia Mazur

Nabór do liceów: gdzie najtrudniej się dostać

Nabór do liceów: gdzie najtrudniej się dostać

Najtrudniej dostać się do VIII LO. Najsłabszy kandydat w najbardziej obleganej klasie zdobył za świadectwo i test gimnazjalny 164 punkty. W środę, w samo południe, szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą wyniki naboru.

Rozporządzenie dot. przeliczania punktów w rekrutacji do szkół - podpisane

Rozporządzenie wprowadzające jednolity sposób przeliczania na punkty kryteriów uwzględnianych przy rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów sportowych i dwujęzycznych oraz szkół ponadgimnazjalnych podpisała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

Egzamin gimnazjalny 2013. Język angielski, język niemiecki - odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny z języków obcych już za nami. Zobacz arkusze i sprawdź przykładowe odpowiedzi z egzaminu gimnazjalnego CKE z części językowej.

Egzamin gimnazjalny 2013 już jutro. Uwaga na przecieki

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do Egzaminu gimnazjalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) na serwisie Edulandia.pl - Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram "Czy znacie pytania do egzaminu gimnazjalnego?", "Gdzie można znaleźć przecieki

Egzamin gimnazjalny 2013. Język angielski, język niemiecki - odpowiedzi niebawem

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) w serwisie Edulandia.pl - Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram Część egzaminu gimnazjalnego ze znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Rozpoczął się egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Egzamin gimnazjalny 2013 - język angielski, język niemiecki, odpowiedzi i arkusze

, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji językowych i środków językowych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40. Egzamin gimnazjalny - poziom rozszerzony Poziom rozszerzony egzaminu składał się z 20 zadań o formie zamkniętej różnego typu (prawda/fałsz, zadania na dobieranie i zadania

Egzamin gimnazjalny 2013 trwa. Uczniowie rozwiązują część rozszerzoną języków obcych

na stworzeniu dłuższej pisemnej wypowiedzi. Egzamin gimnazjalny sprawdzał umiejętność uczniów w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomość środków językowych oraz tworzenia pisemnej wypowiedzi. Uczeń mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów. Wynik egzaminu

Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze do części humanistycznej

. Prawdopodobnie przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego zaczniemy publikować w serwisie Edulandia.pl każdego dnia po egzaminie ok. godz. 13. Jakie zadania będą na egzaminie gimnazjalnym 2013? Uczniowie od miesięcy zastanawiają się, czym zaskoczy ich Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dzielą się swoimi

Rozpoczął się egzamin gimnazjalny

przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. W szkołach lub klasach dwujęzycznych może być dodatkowo przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Z egzaminu

I wszystko stanie się jasne. Szkoły ogłoszą, kto się do nich dostał

I wszystko stanie się jasne. Szkoły ogłoszą, kto się do nich dostał

Absolwenci gimnazjów mogli wskazać trzy szkoły. Jeżeli nie dostaną się do tej pierwszego wyboru, będą mieli szansę w dwóch pozostałych (o ile będą tam miejsca). Wytyczną decydująca o tym, kto w środę swoje nazwisko znajdzie na listach przyjętych, są punkty zdobyte na egzaminie gimnazjalnym. Listy

Egzamin gimnazjalny 2013. Odpowiedzi - matematyka i przedmioty przyrodnicze

niemiecki, język francuski, język rosyjski) Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage, na którym aż roi się od gimnazjalnych testów, plotek i porad, jak go przetrwać. Część I: przedmioty przyrodnicze Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie

Egzamin gimnazjalny 2013, matematyka i przedmioty przyrodnicze, odpowiedzi i arkusze

znaleźć odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013? Zestawy zadań wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym 2013 będą publikowane na stronach internetowych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu: ok. godz. 13.30 - pierwszy zestaw zadań z danego dnia, ok. godz. 15.30

Egzamin gimnazjalny 2013 trwa. Gimnazjaliści rozwiązują matematykę

Oficjalne arkusze i przykładowe odpowiedzi do Egzaminu gimnazjalnego 2013 znajdziesz (po zakończeniu egzaminu) na serwisie Edulandia.pl - Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram W środę 24 kwietnia o godzinie 9 we wszystkich szkołach gimnazjalnych w Polsce uczniowie klas

Egzamin gimnazjalny 2013 - odpowiedzi i arkusze, harmonogram

Egzamin gimnazjalny 2013. Angielski? "Bardzo łatwy. Liczę na ponad 90 procent" Przykładowe odpowiedzi egzaminu gimnazjalnego CKE 2013 - 23 kwietnia 2013 r. - Egzamin gimnazjalny 2013, historia i wiedza o społeczeństwie (oficjalne arkusze i odpowiedzi) - 23 kwietnia 2013 r. - Egzamin

W środę rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny

ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół ponadgimnazjalnych jednocześnie. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za

Oni już wiedzą, gdzie się (nie) dostali. Euforia i smutek pod szkołami

Oni już wiedzą, gdzie się (nie) dostali. Euforia i smutek pod szkołami

Takich szczęściarzy jak Agnieszka (absolwentka gimnazjum, od września licealistka) było w środę (3.07) - zarówno w VI LO, jak i innych szkołach średnich w Białymstoku - więcej. Tego dnia szkoły ogłosiły listy przyjętych - o znalezieniu się na nich zdecydowały punkty z egzaminu gimnazjalnego. Każdy

Egzamin gimnazjalny dzień 2. Test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

Egzamin gimnazjalny dzień 2. Test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Sezon na gimnazja. Dostać się do szkoły i zdać egzamin

Sezon na gimnazja. Dostać się do szkoły i zdać egzamin

kwietniu zaś ważne dni przed uczniami trzecich klas. Ci przystąpią do trzydniowego egzaminu gimnazjalnego. Testy są ogólnopolskie, a ich wyniki mają wpływ na przyjęcie uczniów do szkół średnich. Pierwszy test odbędzie się 23 kwietna. Będzie to część humanistyczna. Jeden arkusz dotyczyć będzie pytań z

Gimnazjaliści lada dzień dowiedzą się, czy są na liście przyjętych...

Gimnazjaliści lada dzień dowiedzą się, czy są na liście przyjętych...

) - ogłoszenie list przyjętych przez szkoły średnie 5-6.07 - kandydaci potwierdzają, że chcą się uczyć w danej szkole: składają oryginalne świadectwa ukończenia szkoły wraz z zaświadczeniami z wynikami egzaminu gimnazjalnego 9.07 - ogłoszenie przez szkoły wolnych miejsc 10-11.07 - dodatkowy nabór, składanie

 "Śniadek" z wysokim progiem

"Śniadek" z wysokim progiem

czas do 29 czerwca (do godziny 15) na dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Na tej podstawie 30 czerwca o godz. 12 w szkołach zostanie opublikowana lista wolnych miejsc, o ile takie jeszcze w niej będą.

Spektakle i wystawy na 100-lecie urodzin Tadeusza Kantora

gimnazjalnej Izby Pamięci, a w muzeum Kantora prezentowano inne wystawy, pośrednio związane z Tadeuszem Kantorem, np. dotyczące jego ojca. 10 kwietnia br. pamiątki te wrócą na stałe do "Kantorówki". Kolejne punkty obchodów rocznicy urodzin Kantora przewidziano na czerwiec i grudzień br. Wówczas w

Gimnazjum nr 16 w Gdańsku

ul. Burzyńskiego 10 tel. 058 34 69 648 www.zkpig12.strefa.pl Liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym - część humanistyczna - 36,8 Liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym - część matematyczno-przyrodnicza - 36,47 Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych w tygodniu - 34 Rodzaj zajęć pozalekcyjnych: koło

Wyniki rekrutacji. Większość trafi do wymarzonych szkół

na edukację w szkołach zawodowych i liceach profilowanych. - Na razie są to wyniki wstępne, bo teraz uczniowie mają dwa dni na potwierdzenie oryginałami świadectw tego, w jakiej szkole chcą pozostać. Dobra wiadomość jest taka, że 3/4 osób dostało się do wymarzonych szkół - mówi Adam Poliński

Mamy laureatów

Co roku prymusi z gimnazjów próbują swoich sił w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych. Jest o co walczyć, bo bycie laureatem zwalania z pisania przynajmniej jednej części egzaminu gimnazjalnego. Uczeń na świadectwie dostaje maksymalną liczbę punktów, co z pewnością pomoże mu dostać się do

Rozpoczął się egzamin gimnazjalny

oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego nie jest możliwa.Wynik egzaminu z części humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Test z języka

Glony, kwasy i równoległoboki - na egzaminie

oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Warto jednak zdobyć jak najwięcej punktów bo to one decydują o przyjęciu do wybranej szkoły średniej. Błąd w arkuszu z języka polskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna która przygotowuje arkusze i czuwa nad przebiegiem

Sprawdzian szóstoklasisty już za nami. Odpowiedzi po godzinie 13.00

punktów, którą uczeń może na egzaminie osiągnąć to 40 punktów. Wynik egzaminu nie zostaje odnotowany na świadectwie szkolnym, lecz uczeń uzyskuje oddzielne zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, które odbiera w szkole. Jak to wyglądało w

Maturę zdało 71 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

na wybranym poziomie - podstawowym lub rozszerzonym. Abiturienci musieli zdać także dwa obowiązkowe egzaminy ustne - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z przedmiotów obowiązkowych. "Matura musi mieć swoją wagę, być

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem już 9 stycznia!

przeznaczonych dla uczniów. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać uczeń, to 40. Informacja o tym nie jest odnotowywana na świadectwie kończącym szkołę podstawową. Zdasz bez względu na wynik Sprawdzian po szkole podstawowej nie decyduje o dalszym losie uczniów - zdobyta ilość punktów nie przesądza o

Gdańskie Gimnazjum

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych: kurs przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego, koła matematyczne, plastyczne, sportowe, Dyskusyjny Klub Filmowy Liczba uczniów w szkole w br. - 25 Liczba świadectw z wyróżnieniem w ubiegłym roku szkolnym - 2 (23 uczniów w szkole) Liczba uczniów w klasie w br. - 8 Liczba klas

Może hiszpańska, a może mundurowa? Gimnazjaliści wybiorą szkoły

strony www.bialystok.e-omikron.pl oraz składanie dokumentów do placówek do 2.07 - składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 3.07 - ogłoszenie listy przyjętych uczniów 4-5.07 - potwierdzenie przez kandydatów (przyjętych) chęci nauki w danej szkole

Minister edukacji zleciła kontrolę w CKE

, nie wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych otrzymali poprawione zaświadczenia w czasie pozwalającym na dostarczenie ich do wybranych szkół w procesie rekrutacji". Przeprowadzi ją Biuro Kontroli i Audytu MEN. W piątek "Gazeta Wyborcza" napisała, że część gimnazjalistów, którzy napisali

Gimnazjum Jezuitów w Gdyni

ul. Tatrzańska 35 tel. 058 661 61 80 Liczba punktów z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w 2008 r. - 41,17 Liczba punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w 2008 r. - 43,62 Liczba godzin pozalekcyjnych w tygodniu - 44 Rodzaj zajęć pozalekcyjnych: koła

Koniec z punktami dla "wolontariuszy od święta"

O przyjęciu do dobrego liceum może przesądzić nawet jeden punkt. W sumie uczeń III klasy gimnazjum może ich zdobyć 200. Oprócz egzaminu gimnazjalnego i ocen na świadectwie, punktowane jest m.in. ukończenie szkoły z wyróżnieniem, wzorowa ocena z zachowania, czy właśnie wolontariat. Od kuratorów

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

), 15 (ul. Sowińskiego) i 22 (ul. Kusocińskiego). Od wyniku egzaminu gimnazjalnego zależą szanse na dobrą szkołę średnią. Za oba testy można było dostać połowę z 200 punktów możliwych w całej rekrutacji (test językowy nie jest jeszcze punktowany). Drugą połowę uczeń może zdobyć za oceny na świadectwie

Gimnazjaliści zaczynają bój o punkty do liceów

rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pod uwagę będą brane także oceny ze świadectwa oraz udział w konkursach i olimpiadach. Nabór rozpocznie się 11 maja. Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą znane w czerwcu. Po ich ogłoszeniu uczniowie będą mieli jeszcze tydzień na ewentualne zmiany w wyborze szkoły

Do liceum jak na wojnę

Listy z nazwiskami przyjętych zawisły w liceach w samo południe. Na 6170 absolwentów gimnazjów nie dostało się do nich 622 uczniów. Wśród nich tacy, którzy za świadectwo i egzamin gimnazjalny dostali 180 pkt na 200 możliwych! Aż 157 nieprzyjętych uczniów ma wynik wyższy niż 140 pkt. - Źle typowali

Akademickie LO dla Młodzieży w Gdańsku

punktów trzeba było zdobyć, by w 2008 r. dostać się do liceum - min. 116 Pod uwagę brane są: suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie można uzyskać: z części humanistycznej 50, z części matematyczno-przyrodniczej 50, suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na

Sportowe Gimnazjum nr 46 w Gdańsku

, wieczornice poetyckie, koncerty muzyczne, radiowęzeł, klub ośmiu wspaniałych, wolontariat na rzecz hospicjum im. ks. Dutkiewicza w Gdańsku, zajęcia wyrównawcze i praca z uczniem zdolnym: zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki (przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego), zajęcia dodatkowe przygotowujące

Gimnazjaliści: wolą polski od matmy

dostać kopię świadectwa oraz zaświadczenia o tych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Muszą to zrobić do 29 czerwca. Na początku lipca dowiedzą się zaś czy punkty zdobyte na egzaminie wystarczyły aby znaleźli się na liście przyjętych. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w wybranych miejscowościach

Gimnazjum nr 8 w Gdańsku

ul. Żabi Kruk 5 tel. 058 301 27 45 Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części humanistycznej - 32,8 Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części matematyczno-przyrodniczej - 28,7 Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych w tygodniu w br. - 35

Gdyńska Szkoła Społeczna - Gimnazjum

ul. Kapitańska 37 tel. 058 621 65 00 Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części humanistycznej - 30,8 Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części matematyczno-przyrodniczej - 24,7 Liczba godzin zajęć

Źle podliczyli punkty na egzaminie gimazjalnym

do uzyskania punktów dostał... 10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie poznali w ubiegłą środę. Jeszcze tego samego dnia mama Tomka napisała podanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie o wgląd w pracę chłopca. Wyznaczono jej termin na wczoraj. Dzień wcześniej pracownik OKE sam

Jak uczą poznańskie ogólniaki

oświaty Urzędu Miasta - obliczyliśmy tzw. efektywność nauczania. Po pierwsze, pod uwagę wzięliśmy średnią liczbę punktów, z którymi uczniowie przyszli do liceum. To punkty za świadectwo i za test gimnazjalny. Po drugie - średni wynik matury. Tu pojawia się pewne "ale": idealna byłaby bowiem

Jednych interesuje mundur, drugich energia. Nabór do szkół średnich

. Jeżeli nie dostanie się do tej priorytetowej, pierwszego wyboru (brak miejsc, za mało punktów), a będą wolne miejsca gdzie indziej - ma szanse w pozostałych. Na tydzień przed zamknięciem naboru w wielu białostockich szkołach do klas, w których przygotowano 30 miejsc - zgłosiło się po kilkanaście osób

Uczniowie otrzymają zaświadczenia, nauczyciele zostaną ukarani

Zaczkowski zastrzegł, że zaświadczenie kuratorium nie będzie miało żadnej mocy prawnej. - Dokument nie będzie miał wpływu na proces rekrutacji, bo najważniejszy jest wynik z egzaminu i oceny na świadectwie - stwierdził rzecznik. Na Śląsku problem dotyczy ponad 1000 uczniów szkół, w których

Gimnazjaliści "wyklikali" sobie szkoły

miejsc walczyć będzie 248 uczniów (dla co trzeciego to szkoła pierwszego wyboru). Co dalej? Gimnazja wprowadzą do systemu wyniki testu gimnazjalnego, oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia. Do 22 czerwca uczniowie będą musieli donieść do szkół swoje świadectwa. O przyjęciu zadecyduje, ilość punktów

Ostatni dzwonek na wybór szkoły średniej

- mówi Antoni Ćwikliński dyrektor V LO w Białymstoku. Zwłaszcza że nie kolejność zgłoszeń, a przede wszystkim punkty zdobyte na egzaminie gimnazjalnym zadecydują o tym, czy kandydaci znajdą się na liście przyjętych szczęśliwców. Poza ogólniakami sporą popularnością wśród kandydatów cieszą się szkoły

Gimnazjum nr 24 w Gdyni

ul. Legionów 27 tel. 058 622 18 33 Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części humanistycznej - 43,0 (84 absolwentów) Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części matematyczno-przyrodniczej - 45,2 (84 absolwentów) Liczba godzin zajęć

Gimnazjalisto, czas na wybór!

. Listy przyjętych zostaną ogłoszone 26 czerwca. Punkty z egzaminu na koniec szkoły (maksymalnie 100) to połowa wszystkich, które można zdobyć w czasie rekrutacji. Dodatkowe 80 pkt przyznawanych jest za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów. Uczniowie, którzy mieli

Wymarzone szkoły. Młodzież stawia na Małachowiankę. Goni ją V LO

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której uczeń został przyjęty (1-5 lipca). 9 lipca placówki ogłoszą ostateczne listy przyjętych. I jeszcze jedno uściślenie - szkoły przy wyborze swoich przyszłych uczniów kierują się liczbą zdobytych przez nich punktów, a nie tym, na którym miejscu

Gimnazjum nr 26 w Gdańsku

ul. Traugutta 92 tel. 058 341 02 33 Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części humanistycznej - 31,2 Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części matematyczno-przyrodniczej - 28,2 Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych w tygodniu w br. - 58

Matury 2009. Gdzie najlepiej uczą?

nieprawdopodobne. A opiniami poddającymi w wątpliwość wiarygodność tych wyników, środowisko krośnieńskie było szczerze oburzone. Teraz okazuje się, że i wynik maturalny w Krośnie jest świetny. Rzeszów, który się dotąd często szczycił wynikami egzaminów zewnętrznych na poziomie podstawowym, czy gimnazjalnym, został

Nasi gimnazjaliści wśród najgorszych

gimnazjalnego zależą szanse na dobrą szkołę średnią. Za oba testy można było dostać połowę z 200 pkt możliwych w całej rekrutacji (test językowy nie jest jeszcze punktowany). Drugą połowę uczeń może zdobyć za oceny na świadectwie oraz osiągnięcia w konkursach. Każdy gimnazjalista już zna swój wynik, a

Kto już w wymarzonym liceum, kto miał pecha

rekrutacji (maksymalnie można było zdobyć 200 - 80 za świadectwo, 100 z egzaminu gimnazjalnego i 20 za szczególne osiągnięcia). Im więcej punktów, tym lepsza szkoła. Najwyższe progi były w LO XIII przy ul. Unisławy: trzeba było mieć 200 pkt, by znaleźć się w klasie olimpijskiej i matematyczno-menedżerskiej

Uff! Jestem na liście-listy do szkół średnich

pkt. To maksymalna liczba, jaką można było zdobyć za wyniki z egzaminu gimnazjalnego, ocenę wybranych przedmiotów na świadectwie oraz inne osiągnięcia ucznia, np. świadectwo z wyróżnieniem, nagrody w olimpiadach przedmiotowych. Maksymalną ilość punktów automatycznie wpisywano również uczniom, którzy

Kto zdał? A kto się dostał?

Żeby zdać majowy egzamin trzeba otrzymać minimum 30 proc. punktów. Wczoraj łomżyńska Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki informujące, ilu podlaskim abiturientom to się udało. Zaś szkoły średnie rozpoczęły wydawanie świadectw dojrzałości. W I LO w Białymstoku - zadowolone miny

Wolne miejsca w liceach

osób starających się o przyjęcie. Dla liceów będzie to 40 proc. możliwych do otrzymania w toku rekrutacji [oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego plus punkty za osiągnięcia i wolontariat - przyp. red.]. Do technikum będą mogli się starać tylko ci, którzy otrzymają 30 proc. z całości

Amnestia Giertycha obowiązuje

powyżej 30 proc. punktów. Takich jest blisko 50 tys. Na wydrukowanie świadectw minister Giertych dał komisjom siedem dni od momentu, kiedy poprawione rozporządzenie ukaże się w Dzienniku Ustaw. Kaja Małecka, rzeczniczka MEN: - Być może Dziennik Ustaw będzie gotowy na początku przyszłego tygodnia. - Bez

Stypendia też dla klasy średniej

. Dochód jest jednym z warunków ubiegania się o stypendium. Kolejnym jest wysoka średnia ocen ze świadectwa szkolnego (co najmniej 5,0), minimum 30 punktów ze sprawdzianu na zakończenie podstawówki lub minimum 37,5 pkt z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. - Żeby ubiegać się o

Matura 2009: łatwy polski, popularna geografia

polskich uczelni, które na podstawie punktów z matury dobierają sobie przyszłych studentów. Maturzyści wybierają te przedmioty i na takim poziomie trudności, jakiego wymaga się na wybranych kierunkach studiów. Na tegorocznej maturze muszą jeszcze przystąpić do pisemnego egzaminu z jednego języka obcego

Co piąty uczeń oblał maturę

zdawać dopiero za rok), unieważnienie egzaminu z dodatkowego przedmiotu oznacza wpisanie zera punktów z tego przedmiotu na świadectwie. Jak podsumował, egzamin dojrzałości można było w tym roku zdawać pisemnie z 28 przedmiotów. Prace sprawdzało 33 tys. nauczycieli - egzaminatorów okręgowych komisji

Uczniu liceum, zostań inżynierem

Maksymalna liczba uczniów - 34; złożonych podań - 380. Minimalna liczba punktów za egzamin gimnazjalny i świadectwo nie jest z góry ustalona, ale ci, którzy zdobyli ich mniej niż 150, o przyjęciu do klasy uniwersyteckiej w VII LO mogą zapomnieć. Nauka w niej rozpocznie się we wrześniu i - jak

Dwa w jednym: maturzyści i piloci z II LO

testy sprawnościowe (m.in. biegi, skoki w dal, rzut piłką lekarską). Przed nimi również rozmowa kwalifikacyjna. Do tego - jak w przypadku każdej innej klasy - przy naborze liczą się punkty zdobyte przez kandydatów na egzaminie gimnazjalnym oraz punkty uzyskane z ocen z przedmiotów i innych osiągnięć

Gimnazjum nr 3 w Gdańsku

ul. Chałubińskiego 13 tel. 058 302 85 20 gimnazjum3gda@neostrada.pl Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części humanistycznej - 33,14 Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części matematyczno-przyrodniczej - 28,07 Liczba godzin zajęć

Sopockie Autonomiczne Gimnazjum

al. Niepodległości 739a tel. 058 551 37 49; 058 551 14 76 ssa.sekretariat@gfo.pl www.sag.gfo.pl Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części humanistycznej - 39,50 Liczba punktów z egzaminu kończącego naukę w gimnazjum w 2008 r. z części matematyczno-przyrodniczej

Szkoła Podstawowa nr 70 w Gdańsku

ul. VII Dwór 7 tel. 058 556 00 14 Liczba punktów z ogólnopolskiego sprawdzianu klas VI na koniec zeszłego roku szkolnego - 28,4 Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych w tygodniu w br. - 57 plus godziny prowadzone społecznie Rodzaj zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań: muzyczne (nauka gry na flecie

Dyrektorzy z wyników matur zadowoleni

Honorata Dziwisz, dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, nie mogła się doczekać i paczkę z wynikami otworzyła już na korytarzu radomskiej delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, gdzie odbierano świadectwa. - Na 161 zdających, mamy 158 świadectw! Nie wiem jeszcze, ile jest w tym

Opinia: Uczeń zamknięty w obwodzie

starać, skoro bez względu na jego wynik i tak są skazani na szkołę w rejonie zamieszkania? Do tej pory uczniowie z wysokimi ocenami na świadectwie, w ramach dodatkowej nagrody, mogli wybrać sobie gimnazjum, o jakim marzyli. Jedni wybierali więc szkołę, która ma świetne wyniki egzaminu gimnazjalnego i

Czerwone paski bez punktów

najmniej 4,75) i przynajmniej dobre zachowanie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem od tego roku o czerwonym pasku ma decydować także liczba punktów zdobytych na ogólnopolskim sprawdzianie na koniec podstawówki (odbył się 10 kwietnia) i na egzaminie gimnazjalnym (14 i 15 maja). - 

Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni

ul. Godebskiego 8 tel. 058 625 04 01 Liczba punktów z ogólnopolskiego sprawdzianu klas VI na koniec zeszłego roku szkolnego - 24 Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych w tygodniu w br. - 80 (bez Otwartej Szkoły) Rodzaj zajęć pozalekcyjnych: zajęcia wyrównawcze klas IV-VI; polski kl. IV, V, VI

Najlepsze poznańskie liceum, to...

matury. W tym roku - we współpracy z wydziałem oświaty Urzędu Miasta - obliczyliśmy współczynnik, który nazwaliśmy efektywnością nauczania. Zestawiliśmy punkty "na wejściu" (z testu gimnazjalnego i świadectwa) z wynikami matury w poszczególnych ogólniakach. Okazało się, że wśród czołowych

Błąd na egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie punktów nie stracą

to będzie go pisać w drugim terminie - 4, 5 i 6 czerwca. Uczeń przyłapany na ściąganiu musi do egzaminu przystąpić jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Na egzaminie pisali podanie do dyrektora

-przyrodniczy, jutro - po raz pierwszy w historii - test z języka nowożytnego. Wyniki ostatniego egzaminu nie będą miały wpływu na rekrutację do szkół średnich. Ale z dwóch pierwszych - tak. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie oraz oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie

Czas wielkiej próby dla gimnazjalistów

gimnazjalistę z egzaminu na wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami. Zwolnieni z mocy prawa są laureaci i finaliści olimpiad, którzy automatycznie dostają maksymalną liczbę punktów. Do egzaminu nie przystąpią też uczniowie z upośledzeniem umysłowym. Wyniki egzaminu poznamy 10 czerwca. Nie

Test bez lania wody

twierdzenia pitagorasa, a to są podstawy.- Było o wiele prościej niż na próbnych - mówi Aleksandra Stefanowicz z tej samej szkoły w Bydgoszczy. Z obu części egzaminu gimnazjaliści mogą zdobyć maksymalnie 100 pkt (po 50 za każdą). Wyniki poznają 14 czerwca. Punkty z egzaminu i oceny na świadectwie zdecydują o

Gimnazjaliści w ogrodzie

obiadów czwartkowych i to wszystko. Z tym poradziłby sobie spokojnie uczeń podstawówki. Cały test wydał mi się bardzo prosty.Wyniki egzaminu - z każdej części można dostać 50 punktów - będą znane 14 czerwca. Zdecydują (razem z ocenami na świadectwie) o miejscu w liceum lub technikum.Dziś część

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kreator Świadectw

interfejsu dane niezbędne do automatycznego wypełnienia świadectw, a następnie drukuje je na giloszach lub gotowych drukach. Kreator Świadectw zaprojektowany został z myślą o szkołach podstawowych, gimnazjalnych, średnich, pomaturalnych i wielu innych.

Kreator Świadectw to