przymusowe leczenie alkoholizmu

tm, PAP

Dwa lata czekania na odwyk

Dwa lata czekania na odwyk

PRZEGLĄD PRASY. Co roku tysiąc mieszkańców Małopolski jest kierowanych na przymusowe leczenie alkoholizmu. Zaledwie połowa z nich trafia na terapię, pisze "Dziennik Polski".

Rebelianci na Ukrainie "walczą" z narkomanią. Wysyłają uzależnionych na przymusowe roboty

- Kopałem rowy jak pies i żyłem jak pies - tak przymusowe roboty wspomina Rusłan. Rebelianci ze wschodu Ukrainy wysłali go na nie, ponieważ jest narkomanem. To nieznane na szerszą skalę oblicze konfliktu ukraińskiego opisuje portal "Foreign Policy".

Trzynasty raz zatrzymany za zbliżanie się do rodziny

Policjanci z warszawskich Bielan trzynasty raz zatrzymali 41 letniego Dariusza Ś za złamanie sądowego zakazu zbliżania się do rodziny.

Rosyjski minister: Przywrócić przymusowe leczenie alkoholików

przedstawicielami rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości w Sankt Petersburgu. Według danych moskiewskiego Instytutu Psychiatrii ok. 10 proc. ze 142 mln obywateli Rosji jest uzależnionych od alkoholu. - Zalecam powrót do praktyki z czasów ZSRR nakładającej przymusowe leczenie z alkoholizmu - powiedział Nurgalijew

Nowak: PO gotowa zmienić Konstytucję by kastrować pedofilów

Nowak: PO gotowa zmienić Konstytucję by kastrować pedofilów

pytany, czy przymusowa farmakologiczna kastracja pedofilów jest zgodna z Konstytucją powiedział: - W naszej ocenie tak, jak przymusowo leczy się narkomanię, czy tak jak przymusowo leczy się alkoholizm. Ale tutaj będziemy szukali takich rozwiązań, które rzeczywiście nie naruszają porządku konstytucyjnego

Przymusowe leczenie i ostrzejsze kary dla sprawców przemocy domowej

ekonomicznego, logicznego, czy zwykłego poczucia sprawiedliwości to ofiara powinna zostać w domu. Nawet jeżeli nie jest jego właścicielem - mówi psycholog. Projekt zmian w kodeksie karnym zakłada, że sprawca przemocy podejmie przymusowe kilkumiesięczne leczenie - z alkoholizmu, narkomanii, będzie uczęszczał na

Białoruskie tablice hańby alkoholików

Białoruskie tablice hańby alkoholików

alkoholikami kierowanymi na przymusowe leczenie. W wielu miastach są też strefy trzeźwości, w których nie można pić alkoholu.

Uzależnieni bez adresu

bezpłatnie leczyć się w ośrodkach terapeutycznych, jednak rzadko korzystają z takiej szansy. Przeprowadzenie przymusowego leczenia osób nie posiadających adresu jest bardzo trudne. Wniosek do sądu o skierowanie alkoholika na leczenie może złożyć Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - po

Pijak do łagru godnie pożegnany

zdecydował o przymusowym leczeniu z alkoholizmu. Oni trafiają do aresztu, gdzie czekają na skierowania do LTP, czyli łagru leczniczo-pracowniczego. - LTP to więzienie. Osoby skazane są tam pozbawiane wolności i zmuszane do przymusowej pracy - mówi nam Garry Poganiajło z Białoruskiego Komitetu

Leczenie odwykowe? Tylko wtedy, gdy się na to zgodzisz

Dziś o tym, kogo wysłać na przymusowy odwyk decyduje sąd na wniosek prokuratury lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Na takie leczenie można skierować tych alkoholików, którzy według obowiązujących przepisów "systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Zabójca 4-letniej dziewczynki nie stanie przed sądem

Jak poinformowała włocławska prokuratura, zespół biegłych lekarzy z Warszawy, specjalizujących się w chorobach psychicznych spowodowanych przez patologiczny alkoholizm, uznał że 59-letni Bogusław T. jest niepoczytalny. Mężczyzna nie może stanąć przed sądem i zostanie poddany przymusowemu leczeniu w

Młode matki stres topią w alkoholu

Młode matki stres topią w alkoholu

placówce opiekuńczo-wychowawczej - dodaje. Sądy mogą też orzec przymusowe leczenie odwykowe dla matek. Ale tylko na wniosek prokuratora bądź gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Dlaczego kobiety, młode matki tak piją? - To, że ogólnie rośnie liczba pijących kobiet, to są twarde dane

Koniec produkcji legendarnego esperalu

Koniec produkcji legendarnego esperalu

Kiedyś o "zaszyciu" kogoś mógł zdecydować sąd: jeśli kierował alkoholika na przymusowe leczenie, a ten się od niego migał, wszczepiano mu esperal bez jego zgody, najczęściej na plecach, żeby przypadkiem sam nie mógł go sobie wydłubać. Dzięki temu miał nie pić 8-12 miesięcy. Ze strachu

Rosja. Rozłam w prokremlowskiej partii Słuszna Sprawa

. Jednocześnie zasiadał w rządowej Komisji do walki z narkotykami. Domagał się zaostrzenia kar za handel narkotykami i sprzedaż alkoholu nieletnim. Opowiadał się za wprowadzeniem przymusowego leczenia z narkomanii i alkoholizmu na podstawie decyzji sądu. W 1999 roku powołał do życia Fundację "Miasto bez

Jak pozbyć się sąsiada?

wniosek o skierowanie sąsiada alkoholika na przymusowe leczenie. - Trzeba się zgłosić do zespołu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są one w każdym urzędzie gminy lub urzędzie dzielnicowym. Dobrze mieć pisma z administracji o skargach - tłumaczy Elżbieta Lesiak z

Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości

swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych.Ma zostać też wprowadzone ograniczenie orzekanego przez sąd przymusowego leczenia alkoholików, m.in. do tych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Ośrodek leczenia alkoholizmu

. Poradnie Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Poradnie Leczenia Uzależnień lub Poradnie Leczenia Alkoholizmu – pacjenci odbywają leczenie w trybie ambulatoryjnym, przez okres około 18 miesięcy, realizując pełny program terapii uzależnienia, w tym czasie zgłaszają się do placówki średnio 3 razy

Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe – określenie terapii uzależnień, a zwłaszcza alkoholizmu. W Polsce ośrodki zajmujące się leczeniem odwykowym istnieją od początków dwudziestego wieku. Obecnie leczenie jest w nich oparte głównie na tzw. modelu Minnesota (łączenie psychoterapii grupowej i pracy

Leczenie uzależnień

jako właściwy proces terapeutyczny. Leczenie odwykowe alkoholizmuLeczenie odwykowe w przypadku uzaleznienia od alkoholu może odbywać się w systemie stacjonarnym, dziennym lub ambulatoryjnym. W warunkach stacjonarnych przeprowadza się najczęściej detoksykację, a także, w razie konieczności, leczenie

Przymus bezpośredni

, unieruchomieniu, izolacji. W stosunku do osób jedynie uniemożliwiających funkcjonowanie szpitala psychiatrycznego lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej stosuje się wyłącznie przytrzymanie lub przymusowe podanie leku.Wymieniona wyżej ustawa (art. 34) przewiduje możliwość zastosowania przymusu

Choroba de Chassaignaca

wtedy do urazu więzadła pierścieniowatego kości promieniowej (ligamentum anulare radii).Objawy: ból w okolicy łokcia, przymusowe ustawienie kończyny górnej w lekkim zgięciu w stawie łokciowym, ból uciskowy w okolicy głowy kości promieniowej. Leczenie polega na odprowadzeniu głowy kości promieniowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.