przykładowe wnioski o dofinansowanie

PAP

Ruszył nabór do programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej

Ruszył nabór do programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej

Milion złotych przeznaczył zarząd województwa na realizację programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej. Od czwartku samorządy mogą aplikować o granty na projekty dotyczące m.in. remontów świetlic, budowy ścieżek rowerowych i urządzania miejsc wypoczynku.

Śląskie. Umowy na 98 proc. środków RPO dla przedsiębiorców

Ok. 98 proc. rozdzielanych przez woj. śląskie dotychczasowych środków UE dla firm zagospodarowano już w podpisanych umowach. Ich łączna wartość to ok. 1 mld zł. Z nowych środków UE (na lata 2014 - 2020) firmy z woj. śląskiego będą mogły dostać ok. 450 mln euro.

Warszawiacy mają pomysły na wykorzystanie budżetu obywatelskiego

Siłownie na wolnym powietrzu, zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu czy zakup sprzętu nagłaśniającego dla klubu seniora - to niektóre ze zgłoszonych przez warszawiaków projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Stolica.UE dofinansuje budowę centrum zarządzania innowacjami PW

tylko osoby związane z warszawską uczelnią, ale też inne. "Jak ktoś ma jakiś ciekawy pomysł, to zapraszamy do siebie" - zachęcił prorektor. Podpisana we wtorek preumowa zabezpiecza przyznanie PW środków na realizację projektu, pod warunkiem, że uczelnia zgodnie z wytycznymi złoży wniosek o

Pomysłowe sześcioraczki sięgnęły po unijne pieniądze

przedsiębiorców. Konkurencja była ostra.Tym większe było zdziwienie przedsiębiorców i ekspertów, gdy okazało się, że na liście projektów rekomendowanych do otrzymania dotacji znalazło się sześć bliźniaczo podobnych wniosków o dotację z różnych województw - wszystkie dotyczące budowy infrastruktury służącej do

Kolejny miliard na transport z unijnych funduszy

mln zł dofinansowania); budowę obwodnicy Serocka (156 mln zł, droga będzie gotowa w 2011 r.); budowę ul. Artyleryjskiej w Olsztynie (90 mln zł ) i budowę 65 km gazociągu Jeleniów - Dziwiszów (65 mln zł dofinansowania).Po podpisaniu umów unijne pieniądze spłyną szybko. Przykładowo jedna z inwestycji

Dotacje na e-biznes będą rozdzielane inaczej

środę pocztą, ale za to prawidłowy. - To nie kolejność decyduje - podkreśla PARP. - Ogłoszone w ubiegłym tygodniu wyniki czerwcowego konkursu pokazują, że z ponad 1300 złożonych projektów, około 400 wniosków kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania - mówi "Gazecie" Bożena Lublińska

Studenci kręcą nosem, reforma wchodzi do uczelni

Studenci kręcą nosem, reforma wchodzi do uczelni

doktoranci wyższe stypendia. KNOW będą też miały pierwszeństwo przy ubieganiu się o granty na badania oraz dofinansowanie zakupu sprzętu.Inauguracja na białostockich uczelniachW sobotę Gaudeamus odśpiewano w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W tym tygodniu rok akademicki uroczyście

Czytelniku, oceń fundusze sam

wszystkimi pieniędzmi. Przykładowo, ponad 66 mld zł zajmują się bezpośrednio władze wojewódzkie. Ile jest wniosków, ile jest umów? Ponieważ jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o wykorzystanie unijnych pieniędzy z nowego budżetu, nie można oczekiwać, że już teraz po stronie wydatków będą ogromne kwoty

Kiepski start, efektowny finisz w wydawaniu unijnych pieniędzy

opinię wśród przedsiębiorców i społeczników starających się o unijne wsparcie. Na telefony informacyjne nie można się dodzwonić, elektroniczny system składania wniosków zawiesza się, a urzędnicy nie dają jasnych wskazówek, jak rozliczać płatności. - Trzeba było czasu na rozkręcenie machiny. Mamy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

TEON

wniosku o płatność” do Instytucji Zarządzającej danym Programem Unijnym.

Program TEON sam wylicza wartość dotacji na podstawie wcześniej zdefiniowanego poziomu kwalifikowalności kosztów oraz poziomu dofinansowania, który podany jest w umowie o dofinansowanie. Dodatkowa

RAKSSQL - Kadry i Płace

najnowszą wersją programu Płatnik.

RAKSSQL - Kadry i Płace jako element systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest z nim w pełni zintegrowany eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast

XXXIX Lubuskie Lato Filmowe

wyniósł 665 tys. zł, w tym: wkład własny Klubu Kultury Filmowej - 77,5 tys. zł, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 60 tys. zł, Polski Instytut Sztuki Filmowej - 30 tys. zł, Zarząd Województwa Lubuskiego dofinansuje festiwal kwotą 200 tys. zł. Ponadto wnioski o dofinansowanie 39. LLF

Statystyka matematyczna

formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Wnioskowanie statystyczne obejmuje estymacje i weryfikację hipotez statystycznych.I tak na przykład próba losowa jest rozpatrywana jako ciąg zmiennych losowych, X_1, X_2, \ldots, X_n\,\! każda z określonym rozkładem prawdopodobieństwa (zazwyczaj przyjmuje

Forum Polsko-Czeskie

, w którym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe, instytuty badawcze i inne podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, we współpracy z instytucjami partnerskimi z Czech mogą występować o dofinansowanie inicjatyw i projektów mających na celu stymulowanie dalszego rozwoju

Ekonomia eksperymentalna

zrozumienie sposobów podejmowania decyzji, indywidualnych zachowań czy warunków zaistnienia kooperacji między uczestnikami. Przykładowe eksperymenty „Dobra publiczne”W każdej rundzie gracze otrzymują pewną ilość pieniędzy. Część z nich mogą zostawić dla siebie, część – wpłacić do wspólnej

Ośrodek Przetwarzania Informacji

i obsługuje wnioski o dofinansowanie nauki wpływające do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej - Buduje narzędzia do odkrywania wiedzy z danych tekstowych oraz gromadzi, przetwarza i wyszukuje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.