przykładowe wnioski o dofinansowanie

PAP

Stolica.UE dofinansuje budowę centrum zarządzania innowacjami PW

Stolica.UE dofinansuje budowę centrum zarządzania innowacjami PW

Politechnika Warszawska zbuduje Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Preumowę na unijne dofinansowanie tego projektu podpisali we wtorek z władzami uczelni przedstawiciele woj. mazowieckiego. Wartość projektu to 70 mln zł.

Pomysłowe sześcioraczki sięgnęły po unijne pieniądze

Przypadek czy sprytna próba obejścia przepisów? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tłumaczy się w sprawie sześciu bliźniaczo podobnych projektów, które dostały unijną dotację na "innowacyjną inwestycję".

Kolejny miliard na transport z unijnych funduszy

Grubo ponad miliard złotych są warte umowy na budowę nowych dróg i inwestycje w energetyce podpisane wczoraj w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na e-biznes będą rozdzielane inaczej

środę pocztą, ale za to prawidłowy. - To nie kolejność decyduje - podkreśla PARP. - Ogłoszone w ubiegłym tygodniu wyniki czerwcowego konkursu pokazują, że z ponad 1300 złożonych projektów, około 400 wniosków kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania - mówi "Gazecie" Bożena Lublińska

Studenci kręcą nosem, reforma wchodzi do uczelni

Studenci kręcą nosem, reforma wchodzi do uczelni

doktoranci wyższe stypendia. KNOW będą też miały pierwszeństwo przy ubieganiu się o granty na badania oraz dofinansowanie zakupu sprzętu.Inauguracja na białostockich uczelniachW sobotę Gaudeamus odśpiewano w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W tym tygodniu rok akademicki uroczyście

Czytelniku, oceń fundusze sam

wszystkimi pieniędzmi. Przykładowo, ponad 66 mld zł zajmują się bezpośrednio władze wojewódzkie. Ile jest wniosków, ile jest umów? Ponieważ jesteśmy na początku drogi, jeśli chodzi o wykorzystanie unijnych pieniędzy z nowego budżetu, nie można oczekiwać, że już teraz po stronie wydatków będą ogromne kwoty

Kiepski start, efektowny finisz w wydawaniu unijnych pieniędzy

opinię wśród przedsiębiorców i społeczników starających się o unijne wsparcie. Na telefony informacyjne nie można się dodzwonić, elektroniczny system składania wniosków zawiesza się, a urzędnicy nie dają jasnych wskazówek, jak rozliczać płatności. - Trzeba było czasu na rozkręcenie machiny. Mamy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

TEON

wniosku o płatność” do Instytucji Zarządzającej danym Programem Unijnym.

Program TEON sam wylicza wartość dotacji na podstawie wcześniej zdefiniowanego poziomu kwalifikowalności kosztów oraz poziomu dofinansowania, który podany jest w umowie o dofinansowanie. Dodatkowa

RAKSSQL - Kadry i Płace

najnowszą wersją programu Płatnik.

RAKSSQL - Kadry i Płace jako element systemu do zarządzania przedsiębiorstwem jest z nim w pełni zintegrowany eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast

XXXIX Lubuskie Lato Filmowe

wyniósł 665 tys. zł, w tym: wkład własny Klubu Kultury Filmowej - 77,5 tys. zł, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 60 tys. zł, Polski Instytut Sztuki Filmowej - 30 tys. zł, Zarząd Województwa Lubuskiego dofinansuje festiwal kwotą 200 tys. zł. Ponadto wnioski o dofinansowanie 39. LLF

Statystyka matematyczna

formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Wnioskowanie statystyczne obejmuje estymacje i weryfikację hipotez statystycznych.I tak na przykład próba losowa jest rozpatrywana jako ciąg zmiennych losowych, X_1, X_2, \ldots, X_n\,\! każda z określonym rozkładem prawdopodobieństwa (zazwyczaj przyjmuje

Forum Polsko-Czeskie

, w którym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, szkoły wyższe, instytuty badawcze i inne podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, we współpracy z instytucjami partnerskimi z Czech mogą występować o dofinansowanie inicjatyw i projektów mających na celu stymulowanie dalszego rozwoju

Ekonomia eksperymentalna

zrozumienie sposobów podejmowania decyzji, indywidualnych zachowań czy warunków zaistnienia kooperacji między uczestnikami. Przykładowe eksperymenty „Dobra publiczne”W każdej rundzie gracze otrzymują pewną ilość pieniędzy. Część z nich mogą zostawić dla siebie, część – wpłacić do wspólnej

Ośrodek Przetwarzania Informacji

i obsługuje wnioski o dofinansowanie nauki wpływające do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej - Buduje narzędzia do odkrywania wiedzy z danych tekstowych oraz gromadzi, przetwarza i wyszukuje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.