przydomowe oczyszczalnie

Marek Wielgo

NFOŚiGW dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

NFOŚiGW dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia domów do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Przydomowe oczyszczalnie w gminie Czyżew

264 przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w ponad 20 wsiach w podlaskiej gminie Czyżew - Osada. Budowa rozpocznie się w lipcu - poinformowała we wtorek wójt gminy Anna Bogucka.

Bukowiec zrobił deptak i kupił sprzęt

Kończy się przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Ceynowy i Młyńską oraz jest odnawiany plac parkingowy w centrum Bukowca. W tym miesiącu do urzędu dotarł też specjalistyczny sprzęt do obsługi przydomowych oczyszczalni

Oczyszczalnia z dopłatą

Oczyszczalnia z dopłatą

zbiornika z drenażem, długości rur i rodzaju zainstalowanych urządzeń. Osoba chcąca zainwestować w taką technologię szuka wykonawcy. Po zakończonej inwestycji składa wniosek o dofinansowanie z gminy wynoszące 3 tys. zł - dodaje. Przydomowe oczyszczalnie będą powstawały w gospodarstwach, do których

Świętokrzyskie. 39 mln zł z UE na wodociągi i kanalizację

W czwartek w Kielcach umowy na współfinansowanie inwestycji podpisali przedstawiciele lokalnych samorządów i władz województwa. 11 umów dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstaną w gminach: Waśniów, Wiślica, Sadowie, Bejsce, Opatowiec, Nowy Korczyn, Gnojno, Czarnocin, Oleśnica

MŚ: wyłoniono kolejnych laureatów konkursu GreenEvo

kapituła wybrała 14 zwycięzców. Wyróżnione firmy nagrodzono m.in.: za technologię kontroli pylenia, przydomową oczyszczalnię ścieków, pneumatyczną przepompownię ścieków, bioreaktor hydrofitowy (służy do mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków), technologię wysokoefektywnego odzysku ciepła w

Podlaskie. Prawie 15 mln zł z UE na inwestycje wodno-kanalizacyjne

ścieków. 2,7 mln zł kosztować natomiast ma przebudowa hydroforni w Bolestach w gminie Bielsk Podlaski. Gmina dostała na ten cel ponad 1,3 mln zł z PROW. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w gminie Wąsosz, która dostała na ten cel 335 tys. zł. Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w

Bukowiec bierze się do dróg

Bukowiec bierze się do dróg

. Bardzo drogim przedsięwzięciem będzie zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych - 1,5 mln zł. - Mamy już sporo tych oczyszczalni, musimy więc zadbać o odpowiednią ich obsługę - wspomina wójt. - Przy okazji kupimy też ciągnik z

Lniano bez deficytu

Lniano bez deficytu

funduszy w formie zwrotnych pożyczek pomożemy Towarzystwu Rozwoju Gminy, a także bibliotece, zabezpieczając ich wkład własny do projektów unijnych - dodaje. Samorząd będzie w tym roku kończył finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. - To było zadanie zaplanowane na dwa lata - mówi wójt. To drogie

Opolskie. 17,2 mln zł z PROW na kanalizację i oczyszczalnie ścieków

Umowy o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej podpisał w piątek w opolskim urzędzie marszałkowskim członek zarządu województwa Antoni Konopka oraz wójtowie i burmistrzowie gmin, których wnioski zostały najwyżej ocenione. Violetta Ruszczewska z biura prasowego opolskiego urzę

W Polsce przybywa oczyszczalni ścieków, rośnie udział energii z OZE

także, jaki wpływ na realizację Polityki Ekologicznej Państwa miały współfinansowane przez UE programy proekologiczne. W latach 2009-2012 pozytywną tendencją był wzrost liczby oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnych. Wzrosła też liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej

Wypadek w Woli Zambrowskiej. Kierowcy niewinni

Wypadek w Woli Zambrowskiej. Kierowcy niewinni

nie mógł takiej sytuacji przewidzieć i nie mógł zareagować na takie zdarzenie" - jednoznacznie stwierdzili eksperci. Druga obciążyła starostwo, które nie powinno wydawać zgody na budowę oczyszczalni przydomowej, z której ścieki wypłynęły na jezdnię i zamarzły. W efekcie samochód wpadł w poślizg i

Wypadek w Woli Zambrowskiej. Były błędy w konstrukcji drogi

Wypadek w Woli Zambrowskiej. Były błędy w konstrukcji drogi

zdarzenie" - jednoznacznie stwierdzili eksperci. Druga obciążyła starostwo, które nie powinno wydawać zgody na budowę oczyszczalni przydomowej, z której ścieki wypłynęły na jezdnię i zamarzły. W efekcie samochód wpadł w poślizg i zderzył się z innym. Ale najważniejszą ekspertyzą jest ta ostatnia. Z

Proekologiczne konsultacje wokół puszczy

Proekologiczne konsultacje wokół puszczy

, które z inwestycji, jakie my wytypowaliśmy, są do zaakceptowania przez ministerstwo i mogą liczyć na pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Na tę listę wpisaliśmy mnóstwo programów, m.in. kanalizację we wsiach przyległych do puszczy oraz przydomowe oczyszczalnie. Mam nadzieję, że choć cześć

Wypadek w Woli Zambrowskiej - nowe fakty

Wypadek w Woli Zambrowskiej - nowe fakty

To właśnie woda z tej oczyszczalni spływała na jezdnię. Zamarzła. W efekcie samochód wpadł w poślizg i zderzył się z innym. W opinii biegłego, do której dotarła "Gazeta", czytamy dosłownie: "Stwierdzam, że na przedmiotowej posesji nie ma warunków wodno-gruntowych do budowy

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego

. RLM unowocześnić trzeba będzie 85 oczyszczalni w blisko 70 aglomeracjach, a powyżej 100 tys. RLM - modernizacji ma być poddanych 19 oczyszczalni w 8 aglomeracjach. W miejscach, gdzie infrastruktura jest rozproszona i gdzie nie opłaca się budowa kanalizacji, samorządy mogą tworzyć np. przydomowe

Kujawsko-Pomorskie. Ponad 30 mln zł na inwestycje wodno-ściekowe

miejscowości naszego regionu" - podkreślił marszałek województwa Piotr Całbecki. Na liście projektów objętych dofinansowaniem znalazły się: budowy i przebudowy gminnych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, a także zakup pojazdów i urządzeń dla

Sejm: samorządy wydadzą na poprawę jakości ścieków blisko 920 mln zł

, samorządy będą mogą tworzyć np. przydomowe oczyszczalnie bądź tzw. zbiorniki bezodpływowe.

Rozdawali pieniądze na miejskiej sesji

Rozdawali pieniądze na miejskiej sesji

. zł nie wystarczyło na sfinansowanie całości prac. Okazało się, że taniej niż przydomowe oczyszczalnie wychodzi położenie sieci kanalizacyjnej dla domów w Sulnowie w kierunku Skarszew. Stąd też konieczność dokapitalizowania ZWIK kwotą 165 tys. zł, który ma się zająć tym zadaniem. - O przydomowe

Komisja przeciw poprawkom PiS do projektu noweli Prawa wodnego

rozproszona i gdzie nie opłaca się budowa kanalizacji, samorządy będą mogą tworzyć np. przydomowe oczyszczalnie bądź tzw. zbiorniki bezodpływowe. Sejmowe głosowanie nad całością ustawy najprawdopodobniej w czwartek.

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawa budowlanego

odrzucili poprawkę, zgodnie z którą procedurą zgłoszenia (czyli bez wymogu pozwolenia na budowę) objęta była budowa wszystkich małych ganków i oranżerii, oczyszczalni ścieków oraz basenów i oczek wodnych, a nie jak dotychczas - tylko obiektów przydomowych. Zdaniem Senatu nie ma bowiem uzasadnienia, aby

370 mln zł z samorządowej puli PROW trafiło na opolską wieś

, którymi dysponował w ramach PROW samorząd woj. opolskiego w minionej unijnej perspektywie finansowej, wykonano ponad 350 km kanalizacji sanitarnej i systemów odprowadzania ścieków, ponad 96 km sieci wodociągów, trzy duże oczyszczalnie ścieków i ponad 490 oczyszczalni przydomowych, a także np. osiem

Podlaskie. 13 mln zł z UE dla gmin na wodociągi i kanalizację

PROW w Podlaskiem wydano 89,7 mln zł. Zawarto 324 umowy na dotacje. Po to, by poprawić stan środowiska naturalnego i zmniejszać zanieczyszczenia, od 2005 r. w Podlaskiem wybudowano na wsiach 699 km kanalizacji zbiorczej, ponad 8 tys. przydomowych oczyszczalni oraz siedem zbiorczych oczyszczalni

Redakcyjne poprawki senatorów do noweli Prawa wodnego

aglomeracjach, a powyżej 100 tys. RLM - modernizacji ma być poddanych 19 oczyszczalni w 8 aglomeracjach. W miejscach, gdzie infrastruktura jest rozproszona i gdzie nie opłaca się budowa kanalizacji, samorządy będą mogą tworzyć np. przydomowe oczyszczalnie bądź tzw. zbiorniki bezodpływowe. Nowelizacja Prawa

Pomorskie. 50 wniosków o dofinansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych

km sieci kanalizacyjnej, zbudowano 469 przydomowych oczyszczalni i 9 oczyszczalni ścieków.

Na Andersa już nie śmierdzi. Szambowozy odjechały w siną dal

Zlewnia to bardzo dużo powiedziane. W praktyce była to budka oraz studzienka z pokrywą połączoną z magistralą kanalizacyjną, do której z wozów asenizacyjnych - nazywanych "pieszczotliwie" szambowozami wylewane było to, co trafiało do przydomowych szamb w dzielnicach, które nie doczekały

Świętokrzyskie. Ponad 520 mln zł trafiło na wieś z regionalnej puli PROW

, zbudowano ponad 5,5 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 11 dużych oczyszczalni. Zagospodarowano niemal sto centrów wsi. Zmodernizowano 482 budynki pełniące funkcję kulturalne, a także wybudowano lub odnowiono 387 obiektów sportowych, miejsc rekreacji i placów zabaw. Wybudowano także niemal 200 km

41 mln zł na ochronę doliny rzeki Rospudy

samorządom 100 mln zł w formie dotacji z NFOŚ i 20 mln zł pożyczek. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę wodociągów i kanalizacji, budowę blisko tysiąca przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację dwóch oczyszczalni ścieków. W gminach powstanie łącznie ok. 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz

Osie oszczędza i w przyszłym roku robi stadion

(44,1 tys. zł) i Infostradę Pomorza i Kujaw (24,8 tys. zł). Podobnie jak w latach ubiegłych będzie kontynuowane stawianie przydomowych oczyszczalni ścieków. Na to przewidziano 30 tys. zł. Poza tym za 20 tys. zł będzie zakupiona kosiarka samobieżna, która ma służyć do koszenia trawy na murawie stadionu

Projekt nowelizacji Prawa wodnego skierowany do komisji

będzie 85 oczyszczalni w blisko 70 aglomeracjach, a powyżej 100 tys. RLM - modernizacji ma być poddane 19 oczyszczalni w 8 aglomeracjach. Gawłowski dodał, że w miejscach, gdzie infrastruktura jest rozproszona i gdzie nie opłaca się budowa kanalizacji, samorządy mogą tworzyć np. przydomowe oczyszczalnie

Podlaskie. 5,4 mln zł z UE dla gmin na wodociągi i kanalizację

poprawić stan środowiska naturalnego i zmniejszać zanieczyszczenia, od 2005 r. w Podlaskiem wybudowano na wsiach 699 km kanalizacji zbiorczej, ponad 8 tys. przydomowych oczyszczalni oraz siedem zbiorczych oczyszczalni komunalnych. Urząd ocenia, że to "istotna poprawa", a jej efekty będą

Lubuskie. Ostatnie rozdanie pieniędzy z PROW 2007-14

Lubuskie i Przytoczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki funduszom PROW, rozbudowa lub budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych będzie też możliwa w gminach Zbąszynek, Pszczew, Kłodawa, Sława, Witnica, Szczaniec i wielu innych. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze w ciągu minionych

Kluby PO, PiS i PSL za poprawkami Senatu do Prawa budowlanego

chciał, aby procedurą zgłoszenia (czyli bez wymogu pozwolenia na budowę) objęta była budowa wszystkich małych ganków i oranżerii, oczyszczalni ścieków oraz basenów i oczek wodnych, a nie jak dotychczas - tylko obiektów przydomowych. Zdaniem Senatu nie ma bowiem uzasadnienia, aby ganek o powierzchni

NFOŚiGW w tym roku planuje wydać ponad 6 mld zł

pieniądze zostały wydane na realne inwestycje i przyniosły rzeczywisty efekt ekologiczny. Za te fundusze - wymieniał - wybudowano tysiąc przydomowych oczyszczalni ścieków (podpisano umowy na kolejne 1,3 tysiąca), wykonano 8,5 tys. podłączeń do zbiorczego sytemu kanalizacji, wraz z Wojewódzkimi Funduszami

Świętokrzyskie. Podpisano ostatnie umowy z PROW 2007-2013

wodociągowych, 550 km kanalizacji sieciowych, 10 oczyszczalni ścieków, 4598 oczyszczalni przydomowych, 10 targowisk stałych, 172 budynki pełniące funkcje kulturalne, 155 obiektów sportowych, placów zabaw lub miejsc rekreacji, 17 obiektów małej architektury, 3,8 km. ścieżek rowerowych, 9,17 km wałów

Jeżewo spłaca długi i dokończy to,co zaczęło

Pikuła. - Gdy będziemy już to mieli, wtedy możemy składać wniosek o wsparcie - dodaje. W 2015 r. ma być kontynuowana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W budżecie przeznaczono na ten cel 10 tys. zł. Gmina nadal będzie się dokładać do wspólnego projektu marszałka Infostrada Pomorza i Kujaw, gdzie

W co inwestuje Drzycim

Kujaw i Pomorza, dając 21 tys. zł. Jak również do zakupu tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI, ich wkład to 22 tys. zł. Dodatkowo w tym roku na zakup komputerów i oprogramowania do urzędu będzie wydane 26 tys. zł. W 2015 r. będzie kontynuowana budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, gmina

W co inwestują teraz gminy

do końca roku.Kolejną inwestycją, która również zostanie zrealizowana w tym roku, będzie 120-metrowa droga łącząca trasę powiatową przebiegającą przez Sulnowo z terenem, na którym powstanie świetlica. W Świekatowie nie tylko oczyszczalnie Obecnie trwają prace przy montażu 42 oczyszczalni przydomowych

Zabrakło chętnych do odwołania wójta gminy Płaska

. Według nieoficjalnych informacji sprawa ma związek z projektem budowy kilkuset przydomowych oczyszczalni ścieków, na które Płaskiej pieniądze dała Unia Europejska. Od łapówek miało być uzależnione, kto będzie owe oczyszczalnie budował. Od września do grudnia Wiesław G. siedział w areszcie. Wypuszczono go

Sawicki: rozwój energetyki prosumenckiej moim priorytetem

"Rozwój energetyki prosumenckiej jest moim priorytetem w działaniach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Duże firmy energetyczne, które inwestują np. w farmy wiatrowe, poradzą sobie. Ja chciałbym się skupić na ludziach, którzy chcieliby zająć się wytwarzaniem energii przydomowej

Będą budować nową przychodnię

zadania to stawianie przydomowych oczyszczalni. - W 2013 r. od mieszkańców wpłynęły 42 wnioski na ich założenie - opowiada Topoliński. - Program ten zostanie zakończony w grudniu tego roku. Łącznie w naszej gminie będzie zainstalowanych 270 oczyszczalni. Każdy użytkownik dokłada po 1,6 tys. zł, 75 proc

Podlaskie. W 2014 roku 34 mln zł z UE na rozwój wsi

danych na temat już rozliczonych projektów wynika, że m.in. zbudowano 592 km wodociągów, 378 km sieci kanalizacyjnej, 1567 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osiem tradycyjnych oczyszczalni. Stworzono systemy do zbierania prawie 1,9 tys. ton odpadów komunalnych. Pracami scaleniowymi objęto prawie 1,9

Inwestycja proRospuda za 120 mln zł

tysiąca przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację dwóch oczyszczalni ścieków. W gminach powstanie ok. 200 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz kilkadziesiąt kilometrów sieci wodociągowej. W 2009 roku po zmianie trasy obwodnicy Augustowa (wg wcześniejszych planów miała przebiegać przez unikatową i

Śląskie. Wójtowie rekordziści zaczynali jeszcze jako naczelnicy

nie ma długów, ma za to nadwyżkę finansową i że wszyscy chętni mieszkańcy dostali dofinansowanie na solary: "Wracają z pracy, z pola i mają ciepłą wodę, nie muszą palić w piecu". Teraz chciałby wprowadzić podobny program na budowę 600 przydomowych oczyszczalni ścieków, by zakończyć

Ścieżka z Jeżewa do Laskowic

śmietniska w Białych Błotach. - Gdy będziemy mieli gotowy projekt, w przyszłym roku będziemy mogli starać się o jakieś większe dofinansowanie od marszałka - wspomina Pikuła. W dalszym ciągu mieszkańcy będą też mogli skorzystać z dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Na ten cel w budżecie

100 milionów na oczyszczanie Rospudy

- Jeśli zdecydowaliśmy się na ochronę torfowisk tej rzeki zmieniając przebieg obwodnicy Augustowa, chrońmy też samą rzekę, poprzez budowę oczyszczalni. Pieniądze z funduszu przeznaczone zostaną właśnie na dofinansowanie kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni przydomowych - mówi poseł PO Leszek

Pilitowski: będą modyfikacje projektu ustawy o OZE

małych, przydomowych źródłach - panelach fotowoltaicznych czy wiatrakach. Pilitowski dodał, że "obszar modyfikacji dotyczy po pierwsze uproszczenia procedur związanych z monitorowaniem przyrostu mocy zainstalowanych w mikroinstalacjach OZE, po drugie uproszczenia procedur kontrolnych przewidzianych

Na ukończeniu kanalizacja oraz droga

- tłumaczy Koszowski. - Będziemy się starali dokończyć kanalizację Pruszcza i zacząć prace przy budowie oczyszczalni przydomowych - dodaje. KP

Śląskie. Dąbrowa Zielona - jeden z liderów w wykorzystaniu środków dla wsi

zbudowano ok. 153 km wodociągów. Z tej wartości 21 km powstało w gminie Dąbrowa Zielona. Zbudowano tam wodociągi w pięciu miejscowościach i przydomowe oczyszczalnie w kilku innych. Całkowity budżet projektu, który objął większą część powierzchni gminy i ok. 3,7 tys. jej mieszkańców, wyniósł niecałe 2,6 mln

Opornie, ale idzie. O wdrażaniu programu w gminach Puszczy Białowieskiej

gospodarki wodno-ściekowej dostały gminy: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Narewka i miasto Hajnówka. Dotację dostała gmina Białowieża. Za pieniądze z programu na przykład gmina Narewka zbudowała 205 przydomowych oczyszczalni ścieków w 14 miejscowościach. 165 oczyszczalni jest już po formalnych

Tempa nie zwalniamy

przydomowych oczyszczalni ścieków i pociągnęliśmy też kanalizację do jednego osiedla w Świekatowie. Udało nam się zrobić termomodernizację kompleksu budynków w centrum, gdzie są szkoła, przedszkole i urząd. Położyliśmy także polbruk na czterech uliczkach osiedlowych. Obecnie jesteśmy również w połowie

Zaczynamy z basenem

świetlica w Sulnowie za 1 mln zł, gmina pokryje tylko połowę kosztów jej budowy. Miasto zajmie się stawianiem przydomowych oczyszczalni ścieków na wsiach, ma na to być przeznaczone 1,5 mln zł, z tego 930 tys. zł to będzie wsparcie z zewnątrz.Socjal najpierw w Czaplach, potem w Grucznie Świecie czeka też

Pieniądze na inwestycje w gminach czekają

Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2010-2014. Projekty, które będą realizowane za pieniądze z programu to m.in.: instalacje kolektorów słonecznych u indywidualnych mieszkańców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (m.in. szkół), kanalizacja, budowa ścieżek

Mazurskie samorządy chcą się stać spójnym regionem turystycznym

celowi mają służyć też modernizacje i przepompownie ścieków (samorządy chcą uruchomić program budowy przydomowych oczyszczalni, zakładają, że powstanie ich w sumie 1575 sztuk). Zmodernizowane i przebudowane mają być też sieci wodociągowe i odbierające deszczówkę. Koszt tego rodzaju projektów został w

Nauczyciele tracą pracę, a nowej dla nich nie ma

-sprzedawca, zakładanie przydomowych oczyszczalni, brukarz, spawanie metodą MIG, zdun - budowa i montaż kominków oraz stolarz czy monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Dla wielu polonistów, matematyków czy nauczycieli biologii wizja pracy jako kasjera w hipermarkecie to dramat. Są jednak i tacy, którzy

Drzycim z deficytem

też 50 tys. zł na nową pracownię komputerową w szkole w Drzycimiu - informuje Moczyński. - A także 22 tys. zł na tablice interaktywne dla klas IV-VI - dodaje.Gmina przeznaczyła też 15 tys. zł na budowę przydomowych oczyszczalni. - Mieszkańcy będą mogli dostać na ich założenie 2 tys. zł dofinansowania

Bakterie nas ogrzeją?

energetyczna, tyle że jest ona dobra do małych przydomowych kotłowni. Nie da się nią grzać w wielkich elektrowniach. Plony z 200-300 hektarów starczą na ledwie kilka godzin pracy kotła. W dużych elektrowniach zużywa się całe pociągi paliwa dziennie. - Dlatego doszedłem do wniosku, że najlepszym źródłem biomasy

Mieszkańcy Białowieży przeciw powiększeniu parku

inwestycje proekologiczne. Kraszewski zwrócił się tylko do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, by zarezerwował 6 mln zł dla mieszkańców trzech gmin puszczańskich na indywidualne instalacje kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ministerstwo Środowiska chciało

Lniano z nadwyżką

Siemkowie udało się nam zakończyć w czwartym kwartale 2012 r., jednak za to zadanie zapłacimy dopiero z tegorocznego budżetu. I to dość sporą kwotę, bo 1,2 mln zł. Poza tym przez dwa kolejne lata będziemy kontynuować stawianie przydomowych oczyszczalni ścieków. Z urzędu marszałkowskiego dostaliśmy na to

W piątek decyzja Greenpeace ws. protestu pod resortem środowiska

korzystania z lasu - bezpłatnego wstępu, zbioru runa czy dostępu do drewna. Projekty, które będą realizowane za pieniądze z programu, to m.in.: instalacje kolektorów słonecznych u indywidualnych mieszkańców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej (m.in. szkół

Wola Zambrowska. Kierowcy jednak mogą być winni

sam. To na pewno nie była jego wina - dodaje. Do tej pory biegli wykonali trzy ekspertyzy dotyczące przyczyn katastrofy w Woli Zambrowskiej. Pierwsza to ta, która całkowicie wyeliminowała winę kierowcy. Druga obciążyła starostwo, które nie powinno wydawać zgody na budowę oczyszczalni przydomowej

Robimy tylko za unijne

uważać z wydawaniem pieniędzy. Pomimo to mieszkańcy na brak inwestycji nie powinni narzekać. Zamierzamy zakończyć budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zostało nam jeszcze do podłączenia 45 gospodarstw. Poza tym mamy jeszcze dwie ulice w Świekatowie do skanalizowania i położenie kawałka sieci

Unijne dotacje na wodociągi i kanalizację

zostanie kanalizacja na terenie części gminy, w dalej położonych miejscowościach staną przydomowe oczyszczalnie ścieków. - Tam, gdzie ze względów ekonomicznych bardziej się to opłaca - wyjaśnia wójt. Powstanie także stacja uzdatnia wody i gmina dokończy budowę sieci wodociągowej. Prace związane z

Ktoś wpuszcza ścieki do jezior? Sprawdzą to

ramach unijnego projektu kosztuje to około 2,5 tys. zł. - Idziemy mieszkańcom na rękę, jak tylko można. Jest np. możliwość rozłożenia tej kwoty na raty - mówi Terteka. Jednak zdaniem Bożka dużo lepszym rozwiązaniem byłaby budowa przydomowych oczyszczalni, a nie kilku wielkich obiektów: - Mamy coraz

W Pruszczu wojskowy

będzie przyjrzeć się takim tematom jak czystość wody, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Następnie mamy energię odnawialną, czyli wiatraki. To też musimy dokończyć, bo dużo pracy zostało w tę inwestycję włożone i dużo środków pochłonęła. Przygotowania do budowy wiatraków są na takim etapie, że

Są pieniądze na kanalizację Dolnego Śląska

nie będziemy nawet pamiętać o braku kanalizacji. Sposobem na oczyszczanie ścieków, który uznaliśmy za dobry, sa także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nasza gmina dofinansowuje takie przedsięwzięcia. Każdy, kto zdecyduje się na zainstalowanie u siebie takiego urządzenia, może liczyć na 1 tys. zł

Nie będziemy oszczędzać

i Topolinku (100 tys. zł). Gmina będzie w dalszym ciągu inwestować w kanalizację. Tam gdzie połączenie do zbiorczej sieci będzie niemożliwe, będą stawiane przydomowe oczyszczalnie ścieków, na ten cel jest przeznaczonych 250 tys. zł. Jak twierdzi burmistrz, żadna z tych inwestycji nie jest zagrożona

Do 2017 r. woda z miejskich wodociągów dla wszystkich mieszkańców Krakowa

jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Płaszów II. Oddana w ubiegłym roku biologiczna i mechaniczna część zakładu pozwala na pełną neutralizację trujących ścieków. Projekt będzie kontynuowany w następnych latach. Jeszcze w 2007 roku rozpoczęła się budowa kolektora dolnej terasy Wisły, a

Gminy nie mają pieniędzy na demontaż azbestu

. Miasto refundowało też część wydatków na instalację odnawialnych źródeł energii (np. solary), budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej wody. Ale refundacje się skończyły. Powód? Likwidacja gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska (przestały działać 1

Kraina wielkich ścieków

rozkładzie fosforu i azotu. Mariny będą wyposażone w specjalną technologię odbioru odpadów z łodzi - nieczystości będą rozrzedzane tak, by mogły trafiać do zwykłych oczyszczalni biologicznych. Andrzej Sieroński, wójt gminy Giżycko, uważa, że WWF rozdmuchało problem: - Nie znam turystów, którzy by wylewali do

Myślcie i bierzcie pieniądze z Unii!

ludzki" nie sfinansują mitycznych już dróg, mostów lub oczyszczalni. Musimy zrozumieć, że każdy powinien spróbować uszczknąć coś z unijnej puli - byle z głową. W Polsce za unijne euro nie tylko uczy się bezrobotnych obsługi komputera (choć to ważne). Jesteś samotną matką, chcesz dorobić i wpadłaś na

300 mln zł wydał WFOŚ w Białymstoku na ochronę środowiska

Dzięki tym pieniądzom, które były przekazane w formie pożyczek i dotacji, m.in. wybudowano lub zmodernizowano 1,4 tys. oczyszczalni ścieków (w tym blisko 1,3 tys. przydomowych), położono 754 km rur kanalizacyjnych, zbudowano 293 km sieci wodociągowej. W ciągu ostatnich dziewięciu lat zmodernizowano

Drogowcy z GDDKiA usłyszeli zarzuty w sprawie tragedii w Woli Zambrowskiej

przyczyną pojawienia się wody na drodze był jej wyciek z posesji przez otwory w fundamencie ogrodzenia, zlokalizowanego od strony bitumicznego zjazdu do sąsiedniej posesji. Wyciek pochodził z przydomowej oczyszczalni ścieków i możliwe, że miał charakter incydentalny. Wcześniej nie mieliśmy podobnych

Nie żałuję żadnej decyzji

Gimnazjum nr 2, co jest według mnie cenną zdobyczą. Mamy więcej ścieżek rowerowych. Zbudowaliśmy ul. Miodową, która bez wątpienia poprawia bezpieczeństwo i ułatwia życie mieszkańcom. Zakończyliśmy pierwszy etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w miejscach, w których doprowadzenie kanalizacji nie

Zrobiliśmy dużo, ale ciągle chcemy więcej

sporadycznie. Obecnie o wodociągu już zdążyliśmy zapomnieć, jesteśmy w końcowym etapie kanalizacji. Założyliśmy 109 km sieci wodociągu dla ok. 1100 nieruchomości, a kanalizacji ogółem ok. 50 km dla 600 nieruchomości i 200 oczyszczalni przydomowych. 100 ostatnich ma powstać do czerwca 2015 roku. Wiele

Bilans powodzi w Małopolsce: straty około 2 mld zł

mieszkańców, były patrolowane i ochraniane przez ok. 1200 policjantów. Pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nadal trwają prace związane z wypompowaniem wody i odkażaniem studni. Według danych sanepidu podczas powodzi zalanych zostało 7245 studni przydomowych, 30 wodociągów wyłączonych

Nie można wylewać ścieków bez kontroli

oczyszczalni. W wielu gospodarstwach nieczystości nie trafiają jednak do oczyszczalni, lecz wylewane sa na pobliskie łąki czy pola. Jakie są tego skutki? Coraz więcej powstaje przydomowych oczyszczalni ścieków. Są one wyposażone w osadniki gnilne, które opróżnia się, w zależności od ich wielkości, raz na pół

Nie wzrośnie VAT na mieszkania, ale na dojazdy tak

oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Szef Polskiego Związku Firm Deweloperskich Jarosław Szanajca uważa, że osoby kupujące mieszkania od firm deweloperskich nie odczują skutków tej podwyżki VAT. Co

Miliony dla samorządów Puszczy Białowieskiej

w puszczy (i wokół niej) do roku 2015 ma trafić 21 milionów złotych. Sześć milionów to bezzwrotne dotacje na przydomowe oczyszczalnie i instalacje solarne w Białowieży, Narewce i Hajnówce. Reszta - rozłożone na 25 lat, nisko oprocentowane pożyczki na cele służące szeroko rozumianej ochronie

Program dla puszczy klepnięty

środki w puszczańskich gminach mogłyby powstać m.in. wodociągi, kanalizacja i nowe szlaki turystyczne. Na liście uzgodnionych projektów znalazły się np. zbiornik retencyjny w Białowieży, budowa kanalizacji i 300 oczyszczalni przydomowych w okolicach Siemianówki czy rekultywacja terenów po likwidowanych

Jak przekonać ludzi do poszerzenia parku

rewolucyjnych rozwiązań. Pokazały, że puszczańskim gminom brakuje kanalizacji, przydomowych oczyszczalni czy dobrych dróg oraz że zgłoszonych inwestycji jest więcej niż środków na ich sfinansowanie. Wójtowie i burmistrzowie obawiają się również, że mogą nie dostać kasy z NFOŚ, gdyż dotacje przyznane zostaną

Drastyczna redukcja wycinki w Puszczy Białowieskiej. I zakaz polowań

Funduszu Ochrony Środowiska o przekazanie na ten teren sześciu milionów na indywidualne inwestycje służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie przydomowe czy solary. Zakaz polowań w ciągu miesiąca Poinformował też, że resort zakończył prace nad rozporządzeniem zakazującym polowań w otulinie parku

Do ochrony puszczy samorządy niepotrzebne

indywidualne inwestycje, służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie przydomowe czy solary. Andrzej Kraszewski poinformował też, że resort zakończył prace nad rozporządzeniem zakazującym polowań w otulinie parku narodowego, które po przejściu procedury uzgodnień międzyresortowych, najprawdopodobniej w

Kłopotliwe drobinki jeziora Tahoe

działająca tak lokalnie. Właściciele domów zostali zobowiązani do "przechwytywania" wody spływającej z dachów i chodników. Mają ją filtrować za pomocą prymitywnych oczyszczalni - zwykle są to zagłębienia wypełnione żwirem z nasadzonymi roślinami. A więc przydomowe ogródki mają w pewnym stopniu

Powodzianie wciąż toną. W papierkach

układu pokarmowego, od biegunek, przez salmonellozy, po dur brzuszny. Woda wodociągowa w Bieruniu jest zdatna do picia, ale ta, która zalała miasto, roznosi zarazki. Nie tylko dlatego, że przeszła przez oczyszczalnię ścieków - sama Gostynka, przyczyna tragedii w Bieruniu, jest skażoną rzeką, podłączone

Behrendt: Motoarena może być lepsza

. kibiców - dla 3 tys. kolejnych wyznaczono miejsca stojące. Obok Motoareny zorganizowano jednak tylko 585 miejsc parkingowych: 12 dla autobusów i 94 dla VIP-ów. Kolejne wyznaczono przy torze rallycrossowym. Parkingi są również koło oczyszczalni ścieków i na jednym pasie Szosy Bydgoskiej. To jednak tylko

Siemkowo ma siedemset lat

stelefonizowana, w 1996 r. założono wodociąg, w 2009 kanalizację, kilka budynków czeka na założenie oczyszczalni przydomowych. Wyremontowana została świetlica, jednak najczęściej jest ona zamknięta z braku środków finansowych w gminie na jej prowadzenie. Służy do organizacji imprez i zastępczo jest salą

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Najczęściej czytane

Najważniejsze informacje

Bestsellery