przydomowe oczyszczalnie

Marek Wielgo

NFOŚiGW dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

NFOŚiGW dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia domów do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Wypadek w Woli Zambrowskiej. Były błędy w konstrukcji drogi

Oczyszczalnia przydomowa wybudowana niezgodnie z prawem, a także błędy konstrukcyjne drogi i pobocza - to, zdaniem biegłych, przyczyny katastrofy drogowej, która miała miejsce w lutym w Woli Zambrowskiej. Zginęło wówczas sześciu młodych mężczyzn

Lubuskie. Ostatnie rozdanie pieniędzy z PROW 2007-14

32 lubuskie gminy zawarły we wtorek umowy o dofinansowaniu projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-14. Dzięki temu samorządy otrzymają łącznie prawie 20 mln zł na realizację swoich inwestycji, przede wszystkim wodno-kanalizacyjnych.

Świętokrzyskie. Podpisano ostatnie umowy z PROW 2007-2013

wodociągowych, 550 km kanalizacji sieciowych, 10 oczyszczalni ścieków, 4598 oczyszczalni przydomowych, 10 targowisk stałych, 172 budynki pełniące funkcje kulturalne, 155 obiektów sportowych, placów zabaw lub miejsc rekreacji, 17 obiektów małej architektury, 3,8 km. ścieżek rowerowych, 9,17 km wałów

Bakterie nas ogrzeją?

energetyczna, tyle że jest ona dobra do małych przydomowych kotłowni. Nie da się nią grzać w wielkich elektrowniach. Plony z 200-300 hektarów starczą na ledwie kilka godzin pracy kotła. W dużych elektrowniach zużywa się całe pociągi paliwa dziennie. - Dlatego doszedłem do wniosku, że najlepszym źródłem biomasy

Gminy nie mają pieniędzy na demontaż azbestu

Gminy nie mają pieniędzy na demontaż azbestu

refundowało też część wydatków na instalację odnawialnych źródeł energii (np. solary), budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej wody. Ale refundacje się skończyły. Powód? Likwidacja gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska (przestały działać 1 stycznia 2010 r

Kraina wielkich ścieków

rozkładzie fosforu i azotu. Mariny będą wyposażone w specjalną technologię odbioru odpadów z łodzi - nieczystości będą rozrzedzane tak, by mogły trafiać do zwykłych oczyszczalni biologicznych. Andrzej Sieroński, wójt gminy Giżycko, uważa, że WWF rozdmuchało problem: - Nie znam turystów, którzy by wylewali do

Do 2017 r. woda z miejskich wodociągów dla wszystkich mieszkańców Krakowa

prowadzona jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Płaszów II. Oddana w ubiegłym roku biologiczna i mechaniczna część zakładu pozwala na pełną neutralizację trujących ścieków. Projekt będzie kontynuowany w następnych latach. Jeszcze w 2007 roku rozpoczęła się budowa kolektora dolnej terasy Wisły

300 mln zł wydał WFOŚ w Białymstoku na ochronę środowiska

. wybudowano lub zmodernizowano 1,4 tys. oczyszczalni ścieków (w tym blisko 1,3 tys. przydomowych), położono 754 km rur kanalizacyjnych, zbudowano 293 km sieci wodociągowej. W ciągu ostatnich dziewięciu lat zmodernizowano ponad 250 kotłowni, dofinansowano też 57 instalacji korzystających z odnawialnych

Myślcie i bierzcie pieniądze z Unii!

ludzki" nie sfinansują mitycznych już dróg, mostów lub oczyszczalni. Musimy zrozumieć, że każdy powinien spróbować uszczknąć coś z unijnej puli - byle z głową. W Polsce za unijne euro nie tylko uczy się bezrobotnych obsługi komputera (choć to ważne). Jesteś samotną matką, chcesz dorobić i wpadłaś na

Bilans powodzi w Małopolsce: straty około 2 mld zł

Bilans powodzi w Małopolsce: straty około 2 mld zł

mieszkańców, były patrolowane i ochraniane przez ok. 1200 policjantów. Pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nadal trwają prace związane z wypompowaniem wody i odkażaniem studni. Według danych sanepidu podczas powodzi zalanych zostało 7245 studni przydomowych, 30 wodociągów wyłączonych

Nie wzrośnie VAT na mieszkania, ale na dojazdy tak

oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Szef Polskiego Związku Firm Deweloperskich Jarosław Szanajca uważa, że osoby kupujące mieszkania od firm deweloperskich nie odczują skutków tej podwyżki VAT. Co

Drastyczna redukcja wycinki w Puszczy Białowieskiej. I zakaz polowań

Drastyczna redukcja wycinki w Puszczy Białowieskiej. I zakaz polowań

Ochrony Środowiska o przekazanie na ten teren sześciu milionów na indywidualne inwestycje służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie przydomowe czy solary.Zakaz polowań w ciągu miesiącaPoinformował też, że resort zakończył prace nad rozporządzeniem zakazującym polowań w otulinie parku narodowego

Kłopotliwe drobinki jeziora Tahoe

działająca tak lokalnie. Właściciele domów zostali zobowiązani do "przechwytywania" wody spływającej z dachów i chodników. Mają ją filtrować za pomocą prymitywnych oczyszczalni - zwykle są to zagłębienia wypełnione żwirem z nasadzonymi roślinami. A więc przydomowe ogródki mają w pewnym stopniu

Powodzianie wciąż toną. W papierkach

Powodzianie wciąż toną. W papierkach

biegunek, przez salmonellozy, po dur brzuszny. Woda wodociągowa w Bieruniu jest zdatna do picia, ale ta, która zalała miasto, roznosi zarazki. Nie tylko dlatego, że przeszła przez oczyszczalnię ścieków - sama Gostynka, przyczyna tragedii w Bieruniu, jest skażoną rzeką, podłączone są do niej przydomowe

Sejm przyjął informację nt. polityki ekologicznej państwa

Państwa miały współfinansowane przez UE programy proekologiczne. Jak czytamy w raporcie, w latach 2009-2012 pozytywną tendencją był wzrost liczby oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnych. Wzrosła też liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z raportem w roku 2008 w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Bibianów

autostrady A2 i rzeki Bzury, od strony północnej sklep i kapliczka, zabudowa zagrodowa przeważa po lewej stronie drogi asfaltowej, po prawej pola uprawne i łąki, mieszkańcy wsi utrzymują się głównie z pracy poza rolnictwem, prężna działalność koła gospodyń wiejskich, wiele gospodarstw posiada przydomowe

Oczyszczalnia ścieków

nie może występować samodzielnie z uwagi na niewystarczający stopień oczyszczania ścieków. Wyjątek stanowią tutaj podczyszczalnie ścieków przemysłowych, oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków współpracujące z drenażem rozsączającym. BiologicznePodstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie

Korycin

Organizacyjny Półmaratonu Mlecznego. Impreza odbywa się w czerwcu. Turystyka i rekreacja W pobliżu przystanku PKS znajduje się zalew na rzece Kumiałka, z pomostem dla wędkarzy i turystów, bo od 1994 roku budowano w gminie przydomowe oczyszczalnie ścieków. W miejscowości znajduje się także boisko sportowe

Budynek autonomiczny

/10 początkowej objętości osadów.Powszechnie dostępne przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są w stanie oczyścić ścieki do postaci wody czystej, bezbarwnej i pozbawionej zapachu. Może ona być stosowana do spłukiwania toalet i podlewania roślin.Powyższe podejście do utylizacji ludzkich

Bartoszyce

. Dodatkowo w mieście eksploatowane są jeszcze 4 przydomowe oczyszczalnie.W Bartoszycach około 70% mieszkańców korzysta z sieci ciepłowniczej, która wytwarza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Siecią zarządza Spółka Wodociągowo-Ciepłowniczą COWIK, która eksploatuje 16

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.