przydomowe oczyszczalnie

Marek Wielgo

NFOŚiGW dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

NFOŚiGW dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dofinansuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia domów do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Świętokrzyskie. 39 mln zł z UE na wodociągi i kanalizację

Ponad 50 mln zł będzie kosztowała budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w 40 gminach województwa świętokrzyskiego. 39 mln zł z tej kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

MŚ: wyłoniono kolejnych laureatów konkursu GreenEvo

Czternaście firm oferujących zielone technologie zwyciężyło w 5. edycji programu GreenEvo, promującego na rynkach zagranicznych polskie rozwiązania prośrodowiskowe - podał we wtorek resort środowiska. W tym roku wyróżniono m.in. przydomową oczyszczalnię ścieków.

Podlaskie. Prawie 15 mln zł z UE na inwestycje wodno-kanalizacyjne

ścieków. 2,7 mln zł kosztować natomiast ma przebudowa hydroforni w Bolestach w gminie Bielsk Podlaski. Gmina dostała na ten cel ponad 1,3 mln zł z PROW. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w gminie Wąsosz, która dostała na ten cel 335 tys. zł. Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w

Opolskie. 17,2 mln zł z PROW na kanalizację i oczyszczalnie ścieków

Umowy o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej podpisał w piątek w opolskim urzędzie marszałkowskim członek zarządu województwa Antoni Konopka oraz wójtowie i burmistrzowie gmin, których wnioski zostały najwyżej ocenione. Violetta Ruszczewska z biura prasowego opolskiego urzę

W Polsce przybywa oczyszczalni ścieków, rośnie udział energii z OZE

także, jaki wpływ na realizację Polityki Ekologicznej Państwa miały współfinansowane przez UE programy proekologiczne. W latach 2009-2012 pozytywną tendencją był wzrost liczby oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnych. Wzrosła też liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej

Wypadek w Woli Zambrowskiej. Były błędy w konstrukcji drogi

Wypadek w Woli Zambrowskiej. Były błędy w konstrukcji drogi

zdarzenie" - jednoznacznie stwierdzili eksperci. Druga obciążyła starostwo, które nie powinno wydawać zgody na budowę oczyszczalni przydomowej, z której ścieki wypłynęły na jezdnię i zamarzły. W efekcie samochód wpadł w poślizg i zderzył się z innym. Ale najważniejszą ekspertyzą jest ta ostatnia. Z

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego

. RLM unowocześnić trzeba będzie 85 oczyszczalni w blisko 70 aglomeracjach, a powyżej 100 tys. RLM - modernizacji ma być poddanych 19 oczyszczalni w 8 aglomeracjach. W miejscach, gdzie infrastruktura jest rozproszona i gdzie nie opłaca się budowa kanalizacji, samorządy mogą tworzyć np. przydomowe

Kujawsko-Pomorskie. Ponad 30 mln zł na inwestycje wodno-ściekowe

miejscowości naszego regionu" - podkreślił marszałek województwa Piotr Całbecki. Na liście projektów objętych dofinansowaniem znalazły się: budowy i przebudowy gminnych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych, a także zakup pojazdów i urządzeń dla

Sejm: samorządy wydadzą na poprawę jakości ścieków blisko 920 mln zł

, samorządy będą mogą tworzyć np. przydomowe oczyszczalnie bądź tzw. zbiorniki bezodpływowe.

Podlaskie. Zakończył się proces wójta gminy Płaska oskarżonego o łapówki

. i miejscowy przedsiębiorca, który miał być pośrednikiem w przekazaniu pieniędzy, zostali zatrzymani w czasie policyjnej akcji kontrolowanego wręczenia łapówki. Jak podawała wówczas policja, korzyść majątkowa miała związek z inwestycjami budowlanymi w gminie, chodziło o przydomowe oczyszczalnie

Komisja przeciw poprawkom PiS do projektu noweli Prawa wodnego

rozproszona i gdzie nie opłaca się budowa kanalizacji, samorządy będą mogą tworzyć np. przydomowe oczyszczalnie bądź tzw. zbiorniki bezodpływowe. Sejmowe głosowanie nad całością ustawy najprawdopodobniej w czwartek.

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli Prawa budowlanego

odrzucili poprawkę, zgodnie z którą procedurą zgłoszenia (czyli bez wymogu pozwolenia na budowę) objęta była budowa wszystkich małych ganków i oranżerii, oczyszczalni ścieków oraz basenów i oczek wodnych, a nie jak dotychczas - tylko obiektów przydomowych. Zdaniem Senatu nie ma bowiem uzasadnienia, aby

Podlaskie. 13 mln zł z UE dla gmin na wodociągi i kanalizację

PROW w Podlaskiem wydano 89,7 mln zł. Zawarto 324 umowy na dotacje. Po to, by poprawić stan środowiska naturalnego i zmniejszać zanieczyszczenia, od 2005 r. w Podlaskiem wybudowano na wsiach 699 km kanalizacji zbiorczej, ponad 8 tys. przydomowych oczyszczalni oraz siedem zbiorczych oczyszczalni

Redakcyjne poprawki senatorów do noweli Prawa wodnego

aglomeracjach, a powyżej 100 tys. RLM - modernizacji ma być poddanych 19 oczyszczalni w 8 aglomeracjach. W miejscach, gdzie infrastruktura jest rozproszona i gdzie nie opłaca się budowa kanalizacji, samorządy będą mogą tworzyć np. przydomowe oczyszczalnie bądź tzw. zbiorniki bezodpływowe. Nowelizacja Prawa

Pomorskie. 50 wniosków o dofinansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych

km sieci kanalizacyjnej, zbudowano 469 przydomowych oczyszczalni i 9 oczyszczalni ścieków.

Lubuskie. Ostatnie rozdanie pieniędzy z PROW 2007-14

Lubuskie i Przytoczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki funduszom PROW, rozbudowa lub budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych będzie też możliwa w gminach Zbąszynek, Pszczew, Kłodawa, Sława, Witnica, Szczaniec i wielu innych. Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze w ciągu minionych

Podlaskie. 5,4 mln zł z UE dla gmin na wodociągi i kanalizację

poprawić stan środowiska naturalnego i zmniejszać zanieczyszczenia, od 2005 r. w Podlaskiem wybudowano na wsiach 699 km kanalizacji zbiorczej, ponad 8 tys. przydomowych oczyszczalni oraz siedem zbiorczych oczyszczalni komunalnych. Urząd ocenia, że to "istotna poprawa", a jej efekty będą

Projekt nowelizacji Prawa wodnego skierowany do komisji

będzie 85 oczyszczalni w blisko 70 aglomeracjach, a powyżej 100 tys. RLM - modernizacji ma być poddane 19 oczyszczalni w 8 aglomeracjach. Gawłowski dodał, że w miejscach, gdzie infrastruktura jest rozproszona i gdzie nie opłaca się budowa kanalizacji, samorządy mogą tworzyć np. przydomowe oczyszczalnie

Kluby PO, PiS i PSL za poprawkami Senatu do Prawa budowlanego

chciał, aby procedurą zgłoszenia (czyli bez wymogu pozwolenia na budowę) objęta była budowa wszystkich małych ganków i oranżerii, oczyszczalni ścieków oraz basenów i oczek wodnych, a nie jak dotychczas - tylko obiektów przydomowych. Zdaniem Senatu nie ma bowiem uzasadnienia, aby ganek o powierzchni

Świętokrzyskie. Podpisano ostatnie umowy z PROW 2007-2013

wodociągowych, 550 km kanalizacji sieciowych, 10 oczyszczalni ścieków, 4598 oczyszczalni przydomowych, 10 targowisk stałych, 172 budynki pełniące funkcje kulturalne, 155 obiektów sportowych, placów zabaw lub miejsc rekreacji, 17 obiektów małej architektury, 3,8 km. ścieżek rowerowych, 9,17 km wałów

Polska zielona technologa rozwija się i zdobywa zagraniczne rynki

"Mamy też technologie przydomowych oczyszczalni ścieków, które są szczególnie atrakcyjne dla krajów rozwijających się. Firmy oferują również nowoczesne technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, chodzi np. o zarządzanie sieciami osiedli mieszkaniowych czy ulic. Dużym

Raport EEA: jakość powietrza jednym z głównych problemów Polski

problemem pozostają przekroczenia wartości docelowych ozonu troposferycznego (podczas lata) oraz pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 czy benzopirenu (zimą). Głównym źródłem zanieczyszczenia pyłami i benzopirenem jest tzw. niska emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące z pieców przydomowych czy lokalnych

Podlaskie. W 2014 roku 34 mln zł z UE na rozwój wsi

danych na temat już rozliczonych projektów wynika, że m.in. zbudowano 592 km wodociągów, 378 km sieci kanalizacyjnej, 1567 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz osiem tradycyjnych oczyszczalni. Stworzono systemy do zbierania prawie 1,9 tys. ton odpadów komunalnych. Pracami scaleniowymi objęto prawie 1,9

Śląskie. Wójtowie rekordziści zaczynali jeszcze jako naczelnicy

nie ma długów, ma za to nadwyżkę finansową i że wszyscy chętni mieszkańcy dostali dofinansowanie na solary: "Wracają z pracy, z pola i mają ciepłą wodę, nie muszą palić w piecu". Teraz chciałby wprowadzić podobny program na budowę 600 przydomowych oczyszczalni ścieków, by zakończyć

Śląskie. Dąbrowa Zielona - jeden z liderów w wykorzystaniu środków dla wsi

zbudowano ok. 153 km wodociągów. Z tej wartości 21 km powstało w gminie Dąbrowa Zielona. Zbudowano tam wodociągi w pięciu miejscowościach i przydomowe oczyszczalnie w kilku innych. Całkowity budżet projektu, który objął większą część powierzchni gminy i ok. 3,7 tys. jej mieszkańców, wyniósł niecałe 2,6 mln

Mazurskie samorządy chcą się stać spójnym regionem turystycznym

celowi mają służyć też modernizacje i przepompownie ścieków (samorządy chcą uruchomić program budowy przydomowych oczyszczalni, zakładają, że powstanie ich w sumie 1575 sztuk). Zmodernizowane i przebudowane mają być też sieci wodociągowe i odbierające deszczówkę. Koszt tego rodzaju projektów został w

Bakterie nas ogrzeją?

energetyczna, tyle że jest ona dobra do małych przydomowych kotłowni. Nie da się nią grzać w wielkich elektrowniach. Plony z 200-300 hektarów starczą na ledwie kilka godzin pracy kotła. W dużych elektrowniach zużywa się całe pociągi paliwa dziennie. - Dlatego doszedłem do wniosku, że najlepszym źródłem biomasy

Gminy nie mają pieniędzy na demontaż azbestu

refundowało też część wydatków na instalację odnawialnych źródeł energii (np. solary), budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej wody. Ale refundacje się skończyły. Powód? Likwidacja gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska (przestały działać 1 stycznia 2010 r

Kraina wielkich ścieków

rozkładzie fosforu i azotu. Mariny będą wyposażone w specjalną technologię odbioru odpadów z łodzi - nieczystości będą rozrzedzane tak, by mogły trafiać do zwykłych oczyszczalni biologicznych. Andrzej Sieroński, wójt gminy Giżycko, uważa, że WWF rozdmuchało problem: - Nie znam turystów, którzy by wylewali do

Do 2017 r. woda z miejskich wodociągów dla wszystkich mieszkańców Krakowa

prowadzona jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Płaszów II. Oddana w ubiegłym roku biologiczna i mechaniczna część zakładu pozwala na pełną neutralizację trujących ścieków. Projekt będzie kontynuowany w następnych latach. Jeszcze w 2007 roku rozpoczęła się budowa kolektora dolnej terasy Wisły

Drogowcy z GDDKiA usłyszeli zarzuty w sprawie tragedii w Woli Zambrowskiej

przyczyną pojawienia się wody na drodze był jej wyciek z posesji przez otwory w fundamencie ogrodzenia, zlokalizowanego od strony bitumicznego zjazdu do sąsiedniej posesji. Wyciek pochodził z przydomowej oczyszczalni ścieków i możliwe, że miał charakter incydentalny. Wcześniej nie mieliśmy podobnych

300 mln zł wydał WFOŚ w Białymstoku na ochronę środowiska

. wybudowano lub zmodernizowano 1,4 tys. oczyszczalni ścieków (w tym blisko 1,3 tys. przydomowych), położono 754 km rur kanalizacyjnych, zbudowano 293 km sieci wodociągowej. W ciągu ostatnich dziewięciu lat zmodernizowano ponad 250 kotłowni, dofinansowano też 57 instalacji korzystających z odnawialnych

Myślcie i bierzcie pieniądze z Unii!

ludzki" nie sfinansują mitycznych już dróg, mostów lub oczyszczalni. Musimy zrozumieć, że każdy powinien spróbować uszczknąć coś z unijnej puli - byle z głową. W Polsce za unijne euro nie tylko uczy się bezrobotnych obsługi komputera (choć to ważne). Jesteś samotną matką, chcesz dorobić i wpadłaś na

Bilans powodzi w Małopolsce: straty około 2 mld zł

mieszkańców, były patrolowane i ochraniane przez ok. 1200 policjantów. Pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nadal trwają prace związane z wypompowaniem wody i odkażaniem studni. Według danych sanepidu podczas powodzi zalanych zostało 7245 studni przydomowych, 30 wodociągów wyłączonych

Nie wzrośnie VAT na mieszkania, ale na dojazdy tak

oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, kotłownie, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne. Szef Polskiego Związku Firm Deweloperskich Jarosław Szanajca uważa, że osoby kupujące mieszkania od firm deweloperskich nie odczują skutków tej podwyżki VAT. Co

Drastyczna redukcja wycinki w Puszczy Białowieskiej. I zakaz polowań

Ochrony Środowiska o przekazanie na ten teren sześciu milionów na indywidualne inwestycje służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie przydomowe czy solary.Zakaz polowań w ciągu miesiącaPoinformował też, że resort zakończył prace nad rozporządzeniem zakazującym polowań w otulinie parku narodowego

Kłopotliwe drobinki jeziora Tahoe

działająca tak lokalnie. Właściciele domów zostali zobowiązani do "przechwytywania" wody spływającej z dachów i chodników. Mają ją filtrować za pomocą prymitywnych oczyszczalni - zwykle są to zagłębienia wypełnione żwirem z nasadzonymi roślinami. A więc przydomowe ogródki mają w pewnym stopniu

Powodzianie wciąż toną. W papierkach

biegunek, przez salmonellozy, po dur brzuszny. Woda wodociągowa w Bieruniu jest zdatna do picia, ale ta, która zalała miasto, roznosi zarazki. Nie tylko dlatego, że przeszła przez oczyszczalnię ścieków - sama Gostynka, przyczyna tragedii w Bieruniu, jest skażoną rzeką, podłączone są do niej przydomowe

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Bibianów

autostrady A2 i rzeki Bzury, od strony północnej sklep i kapliczka, zabudowa zagrodowa przeważa po lewej stronie drogi asfaltowej, po prawej pola uprawne i łąki, mieszkańcy wsi utrzymują się głównie z pracy poza rolnictwem, prężna działalność koła gospodyń wiejskich, wiele gospodarstw posiada przydomowe

Oczyszczalnia ścieków

nie może występować samodzielnie z uwagi na niewystarczający stopień oczyszczania ścieków. Wyjątek stanowią tutaj podczyszczalnie ścieków przemysłowych, oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków współpracujące z drenażem rozsączającym. BiologicznePodstawowym celem biologicznego oczyszczania ścieków jest usunięcie

Korycin

Organizacyjny Półmaratonu Mlecznego. Impreza odbywa się w czerwcu. Turystyka i rekreacja W pobliżu przystanku PKS znajduje się zalew na rzece Kumiałka, z pomostem dla wędkarzy i turystów, bo od 1994 roku budowano w gminie przydomowe oczyszczalnie ścieków. W miejscowości znajduje się także boisko sportowe

Budynek autonomiczny

/10 początkowej objętości osadów.Powszechnie dostępne przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są w stanie oczyścić ścieki do postaci wody czystej, bezbarwnej i pozbawionej zapachu. Może ona być stosowana do spłukiwania toalet i podlewania roślin.Powyższe podejście do utylizacji ludzkich

Bartoszyce

. Dodatkowo w mieście eksploatowane są jeszcze 4 przydomowe oczyszczalnie.W Bartoszycach około 70% mieszkańców korzysta z sieci ciepłowniczej, która wytwarza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Siecią zarządza Spółka Wodociągowo-Ciepłowniczą COWIK, która eksploatuje 16

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.