przepisy przejściowe

jg, PAP

RPO: część więzień ukrywa dane o rzeczywistym przeludnieniu

RPO: część więzień ukrywa dane o rzeczywistym przeludnieniu

Dyrektorzy części więzień ukrywają dane o rzeczywistym przeludnieniu, włączając wbrew przepisom do pojemności swych placówek także izby chorych i pomieszczenia przejściowe - twierdzi rzecznik praw obywatelskich.

Kończy się okres przejściowy przy wprowadzaniu VAT-u na książki

30 kwietnia dobiegnie końca okres przejściowy, po którym zacznie obowiązywać 5-procentowy podatek VAT na książki. Wydawcy i hurtownicy przewidują chaos na rynku, Polska Izba Książki będzie zabiegać w Ministerstwie Finansów o doprecyzowanie przepisów.

Uważaj! Przy rozliczeniu PIT w tym roku łatwo o błąd

Ustawa o PIT była nowelizowana już ponad 100 razy w ciągu ostatnich dziewięciu lat, a dostępny obecnie na rynku najnowszy tekst ustawy nie zawiera przepisów przejściowych. Oznacza to, że podatnik który sięgnie po nią przy rozliczeniu 2008 roku może popełnić wiele błędów - pisze "Gazeta Prawna".

Za rok otworzą aplikacje prawnicze?

- autor projektu, Parlament Studentów RP i Stowarzyszenie Fair Play zrzeszające absolwentów prawa bezskutecznie usiłujących dostać się do którejś z prawniczych korporacji. - W środę projekt rządowy przyjęto, ale z zapowiedzią, że będzie dołączony do projektu poselskiego jako przepisy przejściowe

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw o PIT I CIT

regulacji związanych z tzw. zasadą kontynuacji przy przekształceniach w spółkach osobowych. Senat opowiedział się za poprawką zmieniającą miejsce publikacji definicji pracowniczego programu emerytalnego. Znajdzie się ona nie w tzw. słowniczku, ale w przepisach dotyczących programów. Wprowadzono także

Klub PiS poprze prezydencką propozycję zmiany w konstytucji

przepisach końcowych i przejściowych, co uniemożliwiłoby posłom SLD doprowadzenie do referendum. Szef rządu poinformował, że prezydencka propozycja znajdzie się prawdopodobnie w rozdziale 13. konstytucji, czyli w przepisach przejściowych i końcowych. Taka zmiana nie pozwali na rozpisanie referendum W

Kopacz: założenia nowej ordynacji podatkowej jeszcze przed marcem

całą masą przepisów przejściowych. Przepisy przejściowe muszą być wprowadzone systematycznie, nie można wprowadzać chaosu i bałaganu" - zaznaczyła. Szefowa rządu stwierdziła też, że wprowadzenia nowych przepisów "nie podjęli się wszyscy przed nią". "Od 17 lat mamy tę samą ordynację

Parlament Europejski za otwarciem rynków pracy

Eurodeputowani podkreślili w rezolucji, że zniesienie ograniczeń w swobodnym przepływie siły roboczej przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na unijnym rynku pracy. W rezolucji, która została przyjęta zdecydowaną większością głosów, Parlament wyraził uznanie dla tych krajów, które od początk

Szalczyk: resort rolnictwa pracuje nad prawem dot. obrotu ziemią

Chodzi o nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która reguluje nabywanie ziemi, ograniczając aktualnie prawo do takiego zakupu do obywateli Polski. Zgodnie z przepisami przejściowymi, takie ograniczenia zostaną zniesione w maju 2016 r. Obecnie cudzoziemcy, którzy chcą kupić

Rząd zajmie stanowisko wobec poselskiego projektu dot. janosikowego

funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna dla województw byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom otrzymującym janosikowe. Ponadto zgodnie z poselską propozycją raty janosikowego nie byłyby równe, jak ma to miejsce

MF chce zmian w projekcie dotyczącym m.in. wyboru członków RPP

powodujących przedterminowe wygaśnięcie mandatu któregoś z członków Rady. W powyższym kontekście należy ograniczyć zakres zmiany przepisów do ustanowienia nowego zmniejszonego do siedmiu osób składu Rady oraz takiego ukształtowania przepisów przejściowych, które z upływem czasu doprowadzi do ustalenia się

Poprawki Senatu do ustawy o zamknięciu Programu dla Odry-2006

zniesiony od 1 stycznia 2015 r. Przepisy przejściowe zakładają jednak kontynuację niezakończonych zadań programu do końca 2015 r. Zapewniono też środki na ich realizację. W wykazie zadań planowanych do realizacji, który jest załącznikiem do ustawy, znalazło się w sumie ponad 20 inwestycji. Ustawa trafi

Sejm: KRS będzie oczyszczony z tzw. podmiotów martwych

sprawiedliwości Borys Budka w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na zagwarantowanie w ustawie okresu przejściowego. "Aby nie wywołać negatywnych sutków nowych przepisów i z mocy prawa od razu nie wykreślić z KRS spółek, które do tej pory nie dokonały obowiązku przerejestrowania, daliśmy im jeszcze 6 miesięcy od

Kraków. Skarga kasacyjna na uchylenie uchwały o zakazie palenia węglem

stałych, w tym węgla, do ogrzewania mieszkań i domów. Dopuszczono tylko spalanie drewna w domowych kominkach. Nowe przepisy dotyczą nowych budynków, na które będą wydawane pozwolenia na budowę. Dla budynków już istniejących okres przejściowy na dostosowanie do nowych wymagań wyniesie pięć lat. Przepisy

Nalewajk: UE wkrótce zaakceptuje rozporządzenie ws. wędzenia wędlin

Chodzi o rozporządzenie polskiego ministra rolnictwa, które pozwala na zachowanie przez okres przejściowy dotychczasowych norm dla wędlin wędzonych tradycyjnie. Nalewajk poinformował podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa, że dokument ten jest na etapie "zwolnienia z komisji

Senat za zmianami dot. ochrony miejsc pracy

przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia eksportu produktów na terytoria innych krajów. Wnioski o pomoc mają być kierowane do

Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 391 posłów, a jeden był przeciwny; nikt nie wstrzymał się od głosu. Zmiany w przepisach dotyczące wsparcia przedsiębiorców tracących w wyniku rosyjskiego embarga zapowiadała premier Ewa Kopacz w swoim expose. W minionym tygodniu projekt w tej sprawie został

Podkarpackie. Rusza sprzedaż choinek; będą kontrole sprzedawców ryb

gruntach przejściowo użytkowanych, np. pod liniami energetycznymi lub na gruntach porolnych. Każdego roku podkarpaccy leśnicy sprzedają od trzech do pięciu tysięcy choinek o wysokości od półtora do pięciu metrów. "Największym zainteresowaniem cieszą się choinki nadające się do ustawienia w domu

Sejm pozostawił 75 proc. stawkę podatku od ukrywanych dochodów

prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zmiana ma wejść w życie l stycznia 2016 r., z wyjątkiem jednego przepisu przejściowego, który ma zacząć obowiązywać od 28 lutego 2015 r.

Energetyka wiatrowa krytycznie o projekcie ustawy o OZE

. referencyjną) i przeprowadzi aukcje, które wygra ten, kto zaoferuje energię z OZE taniej. Cała pula będzie podzielona na udziały dla poszczególnych technologii - wiatr, hydroenergetykę, biomasę itp. Jednak branża energetyki wiatrowej przestrzega, że proponowane przepisy doprowadzą do dwuletniej luki

Trybunał w Niemczech: homoseksualne związki partnerskie równe małżeństwom

Trybunał w Niemczech: homoseksualne związki partnerskie równe małżeństwom

jeśli do tego czasu parlament nie uchwali odpowiedniego prawa, mogą to uczynić sędziowie, wprowadzając przepisy przejściowe. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby tak się stało, bo z werdyktami Trybunału mało kto w Niemczech polemizuje. Kłopot w tym, że odpowiednie regulacje należało wprowadzić dawno temu

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych

w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych dotyczących dokonywania lokat w terminie do 31 grudnia 2014 r., które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia" - wskazano w komunikacie Kancelarii.

Tański: masowy wykup ziemi przez obcokrajowców nam nie grozi

Rozwoju Wsi Polskiej. Raport autorstwa dra inż. Andrzeja Zadury, który przed kilkoma miesiącami otrzymała także sejmowa komisja ds. rolnictwa, wymienia pomysły na regulacje dotyczące sprzedaży gruntów rolnych po zakończeniu okresu przejściowego. Jako modele rolnictwa najbardziej zbliżone do struktury

PIP ma sporo zastrzeżeń do projektu zmian w umowach terminowych

; - dodano. Wątpliwości Inspekcji budzi również przepis przejściowy, który wyłącza stosowanie nowych przepisów w stosunku do umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika

Byli komisarze UE zrzekają się bardzo wysokich odpraw. Polak tego nie zrobi

. Przejściowe świadczenie przez trzy lata Zgodnie z unijnymi przepisami byłym komisarzom przysługuje tzw. przejściowe świadczenie (transitional allowance) przez trzy lata po zakończeniu pracy w KE. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od stażu. Może wynosić od 40 proc. ostatniej podstawowej pensji, jeśli praca

Sejm zajmie się w tym tygodniu ozusowaniem umów zleceń

norm ochronnych czasu pracy" - wskazał. Przedsiębiorcy z Konfederacji Lewiatan cieszą się natomiast z wydłużenia vacatio legis, początkowo bowiem przepisy miały wejść w życie już po 3 miesiącach od ich ogłoszenia. "Ustanowienie tak krótkiego okresu przejściowego bez odpowiednich rozwiązań

MF chce, by RPP liczyła 7 osób powoływanych w mechanizmie rotacyjnym

. Projekt przygotowano na podstawie założeń przyjętych w czerwcu przez rząd. Propozycje, które zawarto w projekcie odbiegają jednak od wcześniejszych planów. Zrezygnowano z nowych przepisów dotyczących rocznych sprawozdań finansowych NBP, zmieniono też regulacje związane z zasadami powoływania członków RPP

Sejm za większością poprawek Senatu ws. Programu dla Odry-2006

planowania strategicznego w gospodarce wodnej", który zobowiązał Ministra Administracji i Cyfryzacji do rezygnacji z Programu dla Odry-2006 po zatwierdzeniu przejściowych dokumentów, tzw. masterplanów. W sierpniu rząd je przyjął. Program ma zostać zniesiony od 1 stycznia 2015 r. Przepisy przejściowe

Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy

posłowie wysłuchali sprawozdania sejmowej komisji polityki społecznej, która zajmowała się dokumentem. Sprawozdawca komisji Izabela Mrzygłocka (PO) dziękowała posłom za bardzo szybką procę nad nowymi przepisami. Poinformowała też, że podczas prac w komisji do dokumentu zgłoszono dwie poprawki - obie o

MF chce, by RPP liczyła 7 osób powoływanych w mechanizmie rotacyjnym

Projekt przygotowano na podstawie założeń przyjętych w czerwcu przez rząd. Propozycje, które zawarto w projekcie odbiegają jednak od wcześniejszych planów. Zrezygnowano z nowych przepisów dotyczących rocznych sprawozdań finansowych NBP, zmieniono też regulacje związane z zasadami powoływania

Sejm przyjął informacje o realizacji zadań Programu dla Odry-2006 z l. 2012 i 2013

przejściowych dokumentów, tzw. masterplanów. W sierpniu rząd przyjął masterplany. Zgodnie z projektem ustawy, nad którym pracują obecnie posłowie, Program dla Odry-2006 ma zostać zniesiony od 1 stycznia 2015 r. Przepisy przejściowe zakładają jednak kontynuację niezakończonych zadań Programu do końca 2015 r

Rząd negatywnie o poselskim projekcie zmian w janosikowym

docelowym rozwiązaniem, ale w latach 2015-17 funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna dla województw byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom otrzymującym janosikowe. W komunikacie CIR przypomniano, że rząd

Szczurek: kwestie janosikowego trzeba rozwiązać jak najszybciej

dla województw w wysokości 150 mln zł. Z kolei poselski projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo, ale w latach 2015-17 funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej

Sejm. Projekt dot. podatku od ukrywanych dochodów - do komisji

wyraził się o obowiązujących przepisach wskazując, że są niejednoznaczne. Zaznaczył, że zgodnie z orzeczeniem TK jeden z artykułów powinien wejść w życie 28 lutego br. (zasadnicza zmiana ma zacząć obowiązywać z początkiem 2016 r.). Neneman prosił więc Sejm o wprowadzenie stosownego przepisu przejściowego

Rząd przyjął projekt nowego Prawa restrukturyzacyjnego

prawnych, które wyeliminują jakiekolwiek próby nadużycia tych zasad przez nieuczciwych przedsiębiorców" - dodano. Według CIR w przepisach przejściowych przewidziano także nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W ramach tej nowelizacji ma być wprowadzona m.in. nowa definicja stanu

UE.Kupując treści on-line zasilisz polski budżet

Firmy nie będą więc już zainteresowane ucieczką do krajów, gdzie podatek VAT jest niższy, np. do Luksemburga. Oblicza się, że najbardziej na zmianie przepisów właśnie straci Luksemburg, tracąc ponad dwie trzecie swoich przychodów VAT. Naliczanie podatku i jego opłatę ma ułatwić tzw. procedura

W 2015 r. zmieni się system finansowania jednostek naukowych

osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych. Nowy system finansowania nauki będzie wdrażany stopniowo. W okresie przejściowym - do 2017 roku - wprowadzone zostaną progi zabezpieczające przed nadmiernym spadkiem dotacji, albo jej niewspółmiernym wzrostem. Z roku na rok one będą się one zmieniały

Podkomisja proponuje zabezpieczenia majątkowe od importu węgla

wątpliwości, czy 14-to dniowy termin wejścia w życie ustawy nie narusza konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa przez zaskoczenie przedsiębiorców nowymi regulacjami. MG wyraziło opinię, że biorąc pod uwagę zapisany w projekcie okres przejściowy spowoduje, że w praktyce przepisy zaczną obowiązywać

Polski przemysł chemiczny zaniepokojony umową o wolnym handlu UE-USA

, dotyczących TTIP. Jak tłumaczył PAP, w obszarze produktów chemicznych umowa o wolnym handlu nie zmieni żadnych przepisów unijnych, szuka się natomiast możliwości współpracy z amerykańską administracją w ramach obowiązującego prawa - zarówno po stronie UE, jak i USA. "Nie prowadzimy negocjacji ws. TTIP

Unia: zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. To cios również w polskich producentów - jesteśmy jednym z największych eksporterów

Dyrektywa przewiduje też, że 65 proc. powierzchni opakowań papierosów będą zajmować ostrzeżenia zdrowotne. Zabronione zostały atrakcyjne opakowania, np. przypominające szminkę czy perfumy. Od 2016 r. mają być też zakazane papierosy z dodatkami smakowymi, innymi niż mentol. Te przepisy zostały

MF: w 2015 r. Mazowsze ma zapłacić ponad 372 mln zł janosikowego

projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo i miałyby obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać

MF: w przyszłym roku Mazowsze musi zapłacić ponad 372 mln zł janosikowego

zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo i miałyby obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty

MF: w przyszłym roku Mazowsze musi zapłacić ponad 372 mln zł janosikowego

województw w wysokości 150 mln zł. Z kolei poselski projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo i miałyby obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej

Zgorzelski: MF do kwietnia przygotuje kompleksowy projekt dot. janosikowego

przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo i miałyby obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom

Zgorzelski: MF do kwietnia przygotuje kompleksowy projekt dot. janosikowego

obejmować województwa oraz powiaty. W latach 2015-17 funkcjonowałyby jednak przepisy przejściowe - subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części: wyrównawczej, regionalnej i korygującej, która miałaby wyrównać straty samorządom otrzymującym tzw. janosikowe. Poselska propozycja przewiduje też m.in. zmianę

Większość klubów za rządową nowelą ustawy o janosikowym

terytorialnego i finansów Ligia Krajewska (PO), podczas prac jej członkowie uznali, że projektem bazowym powinien być projekt rządowy. Dodała, że wprowadzono do niego jednak poprawki. Zgodnie z nimi nowe przepisy miałyby obowiązywać wyłącznie w 2015 r., a nie tak jak chciał pierwotnie rząd w latach 2015-2016

Polska zaskarży unijny zakaz sprzedaży papierosów mentolowych. "Są jak wyrób tradycyjny"

zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych ludzi. Jej przepisy są szczególnie niekorzystne dla naszych producentów, ponieważ Polska jest drugim co do wielkości producentem tytoniu w UE, największym producentem gotowych wyrobów tytoniowych; przoduje też, jeśli chodzi o popularność cienkich

Niemcy. Przełom dla związków partnerskich. Mogą się wspólnie rozliczać

przejściowo, do uchwalenia nowych przepisów, obejmować również zarejestrowane związki partnerskie. Przy wspólnym rozliczeniu podatkowym dochody małżonków rozłożone są równomiernie na mężczyznę i kobietę, co przy dużych różnicach w dochodach może przynieść pewne oszczędności. Dzieci włączone do wspólnego

MPiPS: od 2016 r. 1 tys. zł dla wszystkich rodzin, którym urodziło się dziecko

dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy i określenie jej na poziomie 1 tys. zł. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r. Przepisy przejściowe zakładają jednak, że ze świadczeń będą mogli skorzystać rodzice, których dzieci urodziły się przed dniem 1 stycznia 2016

Umowy zlecenia - oskładkowane; początek końca śmieciówek zainicjował Tusk

się z wydłużenia vacatio legis ustawy. Początkowo bowiem przepisy miały wejść w życie już po 3 miesiącach od ich ogłoszenia. "Ustanowienie tak krótkiego okresu przejściowego bez odpowiednich rozwiązań systemowych może przynieść dalece niekorzystne skutki, w tym wzrost bezrobocia i poszerzenie

Premier: będą nowe rozwiązania dla rodzin i projekt ws. związków partnerskich

;Kodeks będzie się wiązał również z długim vacatio legis, ale wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej musi się też wiązać z całą masą przepisów przejściowych. Przepisy przejściowe muszą być wprowadzone systematycznie, nie można wprowadzać chaosu i bałaganu" - zaznaczyła. Kopacz zapowiedziała także

Projekt ustawy o OZE: bez rozstrzygnięć kluczowych kwestii w podkomisji

innego odbiorcę w obrębie tej samej sieci dystrybucyjnej, w dodatku bez opłat dystrybucyjnych. "To demokracja energetyczna" - przekonywał poseł Jacek Najder. Podkomisja odrzuciła natomiast poprawkę wprowadzającą półroczny okres przejściowy na nowe przepisy. Wielu inwestorów w OZE i wytwórców

Specjalna podkomisja kończy prace nad projektem ustawy o OZE

półroczny okres przejściowy na przepisy ustawy, tak aby przez pierwsze sześć miesięcy jej obowiązywania nowe instalacje, dopiero przyłączane do systemu miały wybór między systemami wsparcia - nowym aukcyjnym i starym, opartym na świadectwach pochodzenia. Do rozstrzygnięcia pozostały też kwestii dalszego

MIR: ustawa o rewitalizacji stworzy system na miarę potrzeb miast

przepisów, a jedynie rozporządzeń. Zdaniem Orłowskiego projektowana ustawa stworzy nie tylko ramy prawne do prowadzenia rewitalizacji, ale też pozwoli zastosować szereg ułatwień i zachęt do jej prowadzenia, da samorządom narzędzia do prowadzenia rewitalizacji i pozwoli traktować takie działania jako zadania

Paralizator w policyjnych izbach dziecka? Już nie. Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany

przepisy, które pozwolą dyrektorowi placówki zarządzić zamykanie pomieszczeń, w których przebywają lub uczą się wychowankowie, zwiększyć liczbę pracowników prowadzących zajęcia zespołowe, wstrzymać lub ograniczyć te zajęcia. Umieszczenie nieletniego w izbie przejściowej, w celu przywrócenia porządku i

Podatek za spadki z 2006 roku

Naczelny Sąd Administracyjny. Teraz za niejasne sformułowanie przepisów zapłacą spadkobiercy. Zamieszanie wprowadził sam ustawodawca, który w przepisie przejściowym pozwolił na objęcie nowym korzystnym zwolnieniem również spadków nabytych po 12 maja 2006 r. Nadzieję podatnikom dały także liczne korzystne

Samorządowcy: niech premier obejmie nadzór nad nowelą tzw. janosikowego

dodatkową dotację z budżetu dla województw w wysokości 150 mln zł z budżetu. Z kolei poselski projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo, ale w latach 2015-17 funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna byłaby złożona z trzech części

Przedłużają się prace nad projektami dot. janosikowego

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Janosikowe nie byłoby też traktowane jako wydatek bieżący, ale korekta dochodów samorządu. Projekt zakłada, że przewidziane w nim rozwiązania zostaną wprowadzone docelowo, ale w latach 2015-17 funkcjonowałyby przepisy przejściowe. W tym czasie subwencja ogólna dla

Pracodawcy chcą skrócenia okresu wypowiedzenia umów o pracę. I to przy "nieprzerwanym stażu pracy"

. Dlatego podtrzymujemy swoje stanowisko, że okres umów na czas określony powinien wynosić 48 miesięcy" - dodali. Co ma być umową na czas nieokreślony? W ocenie pracodawców wątpliwości budzą też przepisy przejściowe, gdyż ich zdaniem nowe regulacje powinny dotyczyć wyłącznie umów zawartych po dniu

Pracodawcy chcą krótszego okresu wypowiedzenia umów o pracę

48 miesięcy" - dodali. W ocenie pracodawców wątpliwości budzą też przepisy przejściowe, gdyż ich zdaniem nowe regulacje powinny dotyczyć wyłącznie umów zawartych po dniu wejścia w życie nowelizacji. "Ponadto w ten sposób nie dojdzie do naruszenia konstytucyjnych zasad niedziałania prawa

Projekt dot. koncesji na węgiel skierowany do podkomisji

miał wgląd do sposobu prowadzenia tej działalności (kontrole prowadzenia obrotu węglem zgodnie z warunkami koncesji). W projektowanej ustawie zamieszczono także przepis przejściowy (art. 2), zgodnie z którym działalność przedsiębiorcy prowadzącego handel węglem przed dniem wejścia w życie ustawy

VAT na książki 5 proc. "Książki zdrożeją. Nawet o 20 proc."

30 kwietnia zakończył się okres przejściowy, po którym zaczyna obowiązywać 5-procentowy podatek VAT. Wydawcy i hurtownicy przewidują chaos na rynku, Polska Izba Książki będzie zabiegać w Ministerstwie Finansów o doprecyzowanie przepisów.- Wzrosną ceny książek. Nie o pięć procent, lecz dużo więcej

Senat za poprawkami do noweli przepisów o funduszach inwestycyjnych

statutów takich funduszy ani ich zmian. Ustawa zakłada również zmiany w zakresie przekształcenia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych w certyfikaty publiczne, uwzględniając nowe zasady tworzenia funduszy. Senat przyjął m.in. poprawkę wprowadzającą przepis przejściowy. Według niej postępowania w

Wykup mieszkań a dodatki. Radni podarowali pół roku

wakacjami radni wydłużyli ten czas do pięciu lat, a przy okazji dołożyli do tej grupy pobierających dodatki mieszkaniowe. Nie przewidzieli też okresu przejściowego. To oznaczało: brałeś dodatek, musisz odczekać pięć lat, by wykupić z bonifikatą mieszkanie. W tej sytuacji urzędnicy zaczęli weryfikować

Bruksela grozi Wielkiej Brytanii wyrzuceniem z Unii Europejskiej

Bułgarii i Rumunii, którzy od 1 stycznia 2014, po upłynięciu siedmioletniego okresu przejściowego, będą mieli dostęp do rynku pracy na terenie całej UE. Zdaniem politologa, Alexa Lazarowicza, Wielka Brytania ma marne szanse na przeforsowanie swoich żądań. Zmiana obowiązujących przepisów musiałaby dotyczyć

Podatnicy będą nadal sponsorować emerytury księży. Kard. Nycz "umówił się z rządem", że sprawę Funduszu odkładają o rok

, państwo! Do przeanalizowania zostają wciąż m.in. kwestie ubezpieczeń zdrowotnych dla kleryków seminariów duchownych, wysokości kwoty gwarantowanej dla Kościołów, okresu przejściowego między przepisami i możliwości przekazywania odpisu podatkowego na dwa Kościoły w przypadku rozliczających się wspólnie

Koniec trzynastek i nagród - rząd planuje rewolucję w systemie płac urzędników

wynagradzania byłoby powiązane z odpowiednimi przepisami przejściowymi. W większości nie obejmowałyby one dotychczasowych pracowników, tylko nowo zatrudnionych - uspokaja w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Sławomir Brodziński, szef służby cywilnej. Przyznaje, że tak poważna reforma powinna objąć

Laburzystowski polityk: I po co nam było otwieranie rynku pracy?

Wielka Brytania nie powinna była odrzucić możliwości wprowadzenia przejściowych ograniczeń w otwarciu rynku pracy dla imigrantów z nowych państw UE przyjętych 1 maja 2004 r., do czego miała prawo - napisał Balls w tygodniku "Observer".Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja zniosły ograniczenia w

Rz: Koniec z ryczałtem dla małych firm

przepisy, na podstawie których osoby prowadzące działalność gospodarczą zwolnione zostały z obowiązku corocznego informowania urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego. "Rz" zwraca uwagę, że zapomniano o przepisach przejściowych regulujących sytuację przedsiębiorców, którzy byli na

Zwolnienie z rozprawy tylko od lekarza sądowego

Dziennik dodaje, że te przejściowe przepisy zostały wprowadzone z powodu małej liczby lekarzy sądowych. Teraz przestały obowiązywać, ale lekarzy sądowych wcale nie przybyło. Według "GP", tego rodzaju lekarzy w Krakowie jest tylko 21, podobnie w Poznaniu. W Warszawie medyków uprawnionych

"GP": Przy sprzedaży domu nie będzie ulg

nie będą jednak mogli skorzystać z powodu błędu w przepisach przejściowych. Warunkiem korzystania z ulgi jest bowiem pobyt stały w zbywanym mieszkaniu przez co najmniej 12 miesięcy. W przepisach przejściowych nie napisano jednak, że okres zarejestrowania będzie liczony tak samo jak okres zameldowania

"Niekonstytucyjne". "Nieludzkie" - prawnicy o projekcie zakazu aborcji

życie kobiety, w mojej opinii tak daleko idący przepis mógłby zostać uznany za niezgodny z konstytucją.Prawnik zwraca także uwagę na kolejne niedociągnięcie projektu: - Brakuje w nim przepisów przejściowych. Tam znajduje się jedynie przepis, który mówi, że ustawa wchodzi w życie 30 dni od momentu jej

Prokuratura: Nie będzie śledztwa ws. przetargu na śmieci w Warszawie

przejściowy na wprowadzenie przepisów i od 1 lipca przejmą obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych.

Premier Francji chce zmiany przepisu o DNA

Premier François Fillon poparł wprowadzenie dobrowolnych badań DNA w stosunku do emigrantów, którzy chcą połączyć się z mieszkającą już na terenie Francji rodziną. Ma to wyeliminować przypadki oszustw. Fillon chce jednak dwuletniego okresu przejściowego, po którym przepis ten zostałby

Kuczyński: Polski biznes bazuje na niskich płacach. Przedsiębiorcy podkładają nogę całej gospodarce

" Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to ci z Konfederacji Lewiatan cieszą się z wydłużenia vacatio legis ustawy. Początkowo bowiem przepisy miały wejść w życie już po 3 miesiącach od ich ogłoszenia. - Ustanowienie tak krótkiego okresu przejściowego bez odpowiednich rozwiązań systemowych może przynieść

"PB": Zaległości zagrażają miliardom z Unii

wyjaśnia, że jeśli te przepisy zostaną przyjęte, pieniądze otrzymane na inwestycje Polska będzie musiała zwrócić. Unijna polityk dodała, że wkrótce kończą się dla naszego kraju okresy przejściowe. Bruksela zacznie wtedy Polskę traktować bez taryfy ulgowej.

Koalicja i opozycja popierają projekt ws. ochrony miejsc pracy

ucierpiały w związku z kryzysem. Grozi to likwidacją miejsc pracy. "Dobrze się zatem stało, że istnieją już przepisy, które dzięki niewielkim zmianom można zastosować, aby ten proces złagodzić i - miejmy nadzieję - w znacznym stopniu zahamować" - powiedziała. Dodała, że jej klub opowiada się za

Pietrewicz: ciepło z OZE nie może wypierać ciepła systemowego

wprowadzającą półroczny okres przejściowy na nowe przepisy. Wielu inwestorów w OZE i wytwórców wskazywało, że bez tego okresu powstanie luka, opóźniająca rozwój źródeł odnawialnych. Projekt przewiduje zmianę systemu wsparcia dla OZE z opartego o świadectwa pochodzenia na aukcyjny. Rząd ma decydować, ile

"Z niewolnika nie ma robotnika". Młodzi lekarze chcą utrzymać możliwość zmiany specjalizacji

objąć także tych, którzy już rozpoczęli specjalizację i być może mieli plan, że za jakiś czas ją zmienią. Zwraca na to uwagę także Naczelna Rada Lekarska (NRL), która również przyjęła stanowisko w tej sprawie. "Brak przepisów przejściowych regulujących w sposób odpowiedni sytuację tych osób

Sejm przyjął zmiany w prawie upadłościowym, KRS i BFG

Sejm przyjął w piątek nowelizację Prawa upadłościowego i naprawczego, ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG). Nowelizacje wprowadzają ok. 150 zmian w obecnych przepisach. W komisjach posłowie połączyli dwa projekty - rządowy i senacki - zmieniające

Niemieckie koncerny atomowe mogą zaskarżyć decyzję w sprawie elektrowni

decyzji rządu i krajów związkowych w sprawie przejściowego wyłączenia siedmiu najstarszych elektrowni jądrowych w Niemczech. Unieruchomienie starych reaktorów, a także ogłoszenie trzymiesięcznego moratorium na wdrażanie zeszłorocznej ustawy o wydłużeniu okresu eksploatacji elektrowni atomowych to reakcja

Władze Czeczenii proszą, by nadawać imię Mahomet

zostanie imię Mahomet.- Poprosiłem ich rodziców, by dali im na imię Mahomet - powiedział Kadyrow.Według niektórych analityków, w zamian za stłumienie ataków separatystów Kreml pozwolił Kadyrowowi wprowadzić inspirowane islamem przepisy - na przykład nakaz noszenia chust i długich spódnic przez kobiety

"PB" Zaległości zagrażają miliardom z Unii

, że jeśli te przepisy zostaną przyjęte, pieniądze otrzymane na inwestycje Polska będzie musiała zwrócić. Unijna polityk dodała, że wkrótce kończą się dla naszego kraju okresy przejściowe. Bruksela zacznie wtedy Polskę traktować bez taryfy ulgowej.

Ustalono datę wyborów w Grecji - 17 czerwca. Zwycięży skrajna lewica

Przepisy wymagają, by grecki parlament zebrał się jutro. Po zaprzysiężeniu posłów prawdopodobnie już w piątek lub sobotę parlament się rozwiąże, aby umożliwić rozpisanie kolejnych przedterminowych wyborów. Sondaże wskazują, że kolejne głosowanie nie przełamie politycznego impasu, a jedynie umocni

Prezydent podpisał kontrowersyjną nowelę Prawa o zgromadzeniach. "Powrót do PRL"

podpisał ustawę w pierwszym możliwym terminie, czyli 17 września, doszłoby wówczas do nierównego traktowania organizatorów, ponieważ do tych, którzy zgłosili zgromadzenia przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosowane byłyby przepisy starej ustawy, co wynika z przepisu przejściowego zawartego w

Austria chce rozszerzyć dostęp do swego rynku pracy

Według niego rządzący dotychczas konserwatyści uzgodnili w trakcie rokowań koalicyjnych z socjaldemokratami, że obowiązujące w Austrii przepisy przejściowe w sprawie pracy cudzoziemców powinny zostać zmienione. Chodzi o ułatwienie zatrudniania nie tylko fachowców o wybitnych kwalifikacjach, ale

Fedak w TOK FM o systemie emerytalnym: Nie możemy małpować rozwiązań, które funkcjonują w innych krajach

przejściowy. Tutaj zamiast poprawiać drobne rzeczy, których jest mnóstwo powinniśmy podjąć zdecydowaną decyzję, w którym kierunku idziemy. Dopiero do tej decyzji dostosować przepisy, które mają charakter szczegółowy - komentowała Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozporządzenie ws. VAT na książki i mieszkania za 2 tygodnie

To efekt wtorkowej decyzji Rady Unii Europejskiej. Unijni ministrowie finansów przedłużyli okresy przejściowe w przepisach dotyczących VAT, które wynegocjowały nowe kraje UE. Formalnie Unia pozwala stosować dwie stawki VAT - jedną obniżoną (minimum 5 proc.) na określone towary i usługi, drugą

MZ ws. kontynuowania leczenia w ramach programów terapeutycznych

dotyczy sposobu podejmowania decyzji refundacyjnej, a nie pacjentów. Podkreślił, że nadal będą oni mieli dostęp do leków. "Zakres leków dostępnych w ramach programów zostanie przeniesiony na przyszły rok. Są przepisy przejściowe także wobec chemioterapii niestandardowej - będzie ona kontynuowana w

Hiszpania.Reforma prawa pracy ma ułatwić zatrudnianie młodzieży

premiera Jose Luisa Rodrigueza Zapatero postanowił w piątek zawiesić działanie tego przepisu do końca 2013 roku. Minister pracy Valeriano Gomez, odpowiadając w piątek na krytykę wprowadzonej zmiany, oświadczył: "Wolimy mieć pracownika czasowo zatrudnionego niż bezrobotnego". Dla młodych ludzi od

Domy dziecka będą mniejsze, ale jeszcze nie teraz

Opinie w tej sprawie wydają urzędnicy wojewody, ale placówka musi dostać także pozytywną opinię straży pożarnej czy sanepidu. W mieszkaniu należącym do Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Lublinie problemem okazały się przepisy przeciwpożarowe. Mieszka tam ośmioro nastolatków, pozostali

Prezydent: być może potrzebne czasowe uelastycznienie prawa pracy

Być może w czasach kryzysu są potrzebne jakieś formy uelastycznienia prawa pracy, ale jedynie przejściowo i niejako pod kontrolą związków zawodowych - powiedział w środę prezydent Lech Kaczyński. "Nie ma mowy o generalnym uelastycznieniu przepisów prawa pracy. Odwrotnie: sytuacja kryzysowa

Norwegia/ Niebezpieczne warunki pracy polskich budowlanych

wypowiedź starszego inspektora Steina Bjoerdala: "Mimo że wykrywamy tyle przypadków naruszania przepisów, jesteśmy pewni, że widzimy tylko czubek góry lodowej. Liczymy się z tym, że ich liczba jeszcze wzrośnie, gdy wejdzie w życie przepis o ogólnokrajowej płacy minimalnej". Od 1 lutego br

Początek końca turystyki "na haju". Narkotyki tylko dla Holendrów

ograniczyć narkoturystykę, bo z powodu restrykcyjnej polityki pozostałych państw, głównie Niemiec, Belgii, ale także Polski, tysiące osób każdego weekendu zakłóca porządek w wielu przygranicznych miastach - wyjaśnia Dołecki.Problem dotyczy także Czech i Słowacji1 maja wchodzą w życie nowe przepisy. Jest to

Kryzys w szkołach jazdy. Już zwalniają, w WORD niepewność

kursantów w wakacje jak teraz - narzeka. Nasi rozmówcy nie zgadzają się, gdy sugerujemy, że to naturalne po wcześniejszym boomie. Odstrasza tablica rejestracyjna? Przypomnijmy: 19 stycznia tego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące egzaminowania przyszłych kierowców. Zmienił się przede wszystkim

Nie "hodowaniu dzieci". Jakie poglądy ma Tusk? [4 CYTATY, WIDEO]

Przepisy dotyczące aborcji: - Ja uważam, że [projekt Solidarnej Polski zaostrzający przepisy aborcyjne - red.] nie jest wart dyskusji. Myślę [o 40 posłach, którzy zagłosowali za projektem - red.], że mają w tej sprawie inny pogląd, z którym ja się nie zgadzam. Uważam, że ten pogląd zrealizowany w

Nowy egzamin na prawko. Kolejny twórca reformy leci z ministerstwa

egzaminów na prawo jazdy okazało się klapą. Zawiódł elektroniczny system przekazywania dokumentów, a kandydaci na kierowców, by przystąpić do egzaminu, musieli jeździć nawet po kilkaset kilometrów. Solą w oku kursantów okazały się także niedoprecyzowane przepisy przejściowe, które opracował departament

6-letni uczeń musi mieć bilet. Rodzice: To bzdura

. Krajnow przypomniał, że od tego roku do szkoły mogą iść już sześciolatki, gdyż w latach 2009-2011 obowiązuje okres przejściowy. W okresie tym naukę może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego planowane jest w 2012 roku. Na

Ustawa przyjęta: nowe szpitale tylko w formie spółki

o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali, nie zakłada obowiązkowego przekształcania lecznic w spółki. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich ujemny wynik finansowy w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu

W Sosnowcu znikają pojemniki. Co będzie ze śmieciami, skoro kolejny wywóz ... w połowie lipca

wskazuje na to, że na kolejny wywóz śmieci mieszkańcy osiedla Kukułek, poczekają jeszcze co najmniej dwa tygodnie. - Z uwagi na fakt zmiany przepisów prawa i okresu przejściowego, prosimy państwa o wyrozumiałość - piszą do mieszkańców urzędnicy. W Łodzi pojemniki musisz kupić sam... Identyczne problemy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Okresy przejściowe

Okresy przejściowe (ang. transitional periods) – wynegocjowana przez poszczególne kraje członkowskie lub kandydackie Unii Europejskiej liczba lat, podczas których ich zobowiązania wobec UE nie mają zastosowania. Ich celem jest umożliwienie poszczególnym członkom wspólnoty (wobec

Tymczasowe przepisy o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce

Tymczasowe przepisy o stosunku rządu do Kościoła prawosławnego w Polsce - dokument regulujący zasady funkcjonowania Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej, obowiązujący od 30 stycznia 1922 do 1938. Okoliczności powstania dokumentuPo odzyskaniu niepodległości przez Polskę doszło do poważnych

Prawo międzyczasowe

, w jego końcowej części, często w odrębnej sekcji zatytułowanej: Przepisy przejściowe lub Przepisy przejściowe i końcowe. Niekiedy przepisy przejściowe mogą zostać umieszczone w odrębnym akcie normatywnym dotyczącym aktu głównego   przykładowo: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks

Przepis prawa

zachowania podmiotów, których one dotyczą; przepisy przejściowe – ich celem jest pełniejsze umiejscowienie danego przepisu w całokształcie innych przepisów, czy też w świetle innych norm postępowania; przepisy dostosowujące – określają jak organy stosujące prawo winny realizować nowy akt

Ustawa o kinematografii

i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej Rozdział 4. Gromadzenie, ochrona i upowszechnianie zasobów sztuki filmowej Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących Rozdział 6. Przepisy przejściowe i dostosowujące Rozdział 7. Przepis końcowy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.