przedawnienie należności

Sylwia Śmigiel

Mniej papierologii dla firm

Mniej papierologii dla firm

Możliwość przechowywania akt pracowników w formie elektronicznej, skrócenie do pięciu lat okresu przedawnienia należności wobec ZUS i KRUS, obowiązek przekazywania przez pracodawcę formularza RMUA tylko raz w roku - to niektóre z propozycji resortu gospodarki. Dzięki nim w kieszeniach przedsiębiorców ma zostać ponad 3 mld zł rocznie.

Horror z wekslami sprzed lat. Nie brali kredytu, a mają zapłacić ogromne kwoty

Zagadkowa sprawa z wekslami sprzed lat. Około 30 osób dostało wezwanie do ich wykupu. Każdy opiewa na kilkadziesiąt tysięcy złotych. - Nie wiemy, skąd się wzięły. Nie braliśmy kredytów na taką sumę - twierdzą. Sprawę pod nadzorem prokuratury prowadzi CBŚ. Nie wiadomo jednak, czy da się uniknąć zapłaty.

Lubelskie.CBA: nieprawidłowości w weterynarii - do prokuratury

260 tys. zł strat mógł ponieść Skarb Państwa na skutek niewłaściwego naliczania opłat przez inspektorat weterynaryjny w Łukowie (Lubelskie). CBA skierowało w tej sprawie doniesienie do prokuratury.

Kilkanaście poprawek Senatu do ustawy deregulacyjnej

poprawkami - 85 senatorów głosowało za. Oprócz zasad wykorzystania urlopów, ustawa zakłada m.in. możliwość zwolnienia węgla i koksu z akcyzy, skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, zwalnia przedsiębiorców z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w

Windykator zapuka o każdej porze. 250 tys. zł kary dla Eurobanku

informację, czy roszczenie kredytodawcy się nie przedawniło. Jeżeli tak, to przedsiębiorca nie będzie mógł dochodzić zapłaty należności. Tylko sąd może określić koszty postępowania egzekucyjnego i nakazać wyjawienie majątku. Rzeczy należące do dłużnika może zająć tylko komornik.

Parkowałeś za darmo? Teraz płać. Kierowcy wściekli

Parkowałeś za darmo? Teraz płać. Kierowcy wściekli

dodatkowa to w istocie mandat karny lub ukryty podatek na rzecz miasta i żądają, by je przedawnić. Opłata to nie mandat ZDM wysłał wezwania już do 60 tys. osób. Są winni 15,5 mln zł, a rekordziści zalegają nawet po 5 tys. zł. - Kupiliśmy program weryfikujący naliczone opłaty, który wyszukuje też te

Główny "bohater" afery FOZZ wychodzi na wolność

komornika i nie ma on środków, by spłacać zasądzone należności. Sąd oddał skazanego na trzy lata pod nadzór kuratora. Prokuratura był przeciwna zwolnieniu. W więzieniu uczył języków, pracował w fundacji W ostatnich latach sądy kilka razy odmawiały zwolnienia Żemka. W styczniu SO po raz kolejny odmawiając

Były marszałek podejrzany o gwałt. "Nagle po kilkunastu latach?"

Były marszałek podejrzany o gwałt. "Nagle po kilkunastu latach?"

. Ostatni zarzut obejmuje kilka czynów w latach 1999-2001. Nie ma obawy, że te przestępstwa za chwilę się przedawnią - mówił "Gazecie" Andrzej Markowski, wiceszef lubelskiej apelacji.Przestępstwa gwałtu przedawniają się po 15 latach.Śledztwa nie zakończą w styczniuProkuratura nie zdradza

PO chce uchwalić do końca kadencji tzw. drugą ustawę deregulacyjną

finansowego w dzienniku "Monitor Polski B" (obecnie płacą ok. 771 zł brutto za stronę). Przyszła ustawa skraca też okres przedawnienia - z 10 do 5 lat - należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS. Ponadto projekt wydłuża okres wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu z 31 marca do 31 lipca

Kolejna ustawa deregulacyjna w drodze. 3 mld zł oszczędności dla firm

poważne konsekwencje, a nawet dochodziło do jej likwidacji - podkreślał. Projekt przewiduje też skrócenie z dziesięciu do pięciu lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS, takie samo skrócenie okresu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i raportów miesięcznych czy

Sporny podatek do zapłacenia dopiero po ostatecznej decyzji

projektu organ podatkowy w określonych sytuacjach będzie mógł jednak nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności. Ma to dotyczyć m.in. w przypadku toczącego się postępowania w zakresie innych należności, wyzbywania się majątku znacznej wartości czy też możliwości przedawnienia

Pięć lat czekania na mandat

departamentu dróg i transportu, odpowiada dyplomatycznie: - Na wyegzekwowanie należności za parkowanie bez opłaty mamy pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłata powinna zostać uiszczona. Po tym czasie sprawa ulega przedawnieniu. Reguluje to ustawa o drogach publicznych z 1989 roku.

Sejm znosi bariery administracyjne. Ludziom będzie łatwiej?

przedawnienia należności wobec ZUS i KRUS. Dzięki temu w kieszeniach firm ma zostać ponad 3 mld zł rocznie. Ustawa deregulacyjna trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2011 r.

Pracodawcy pozytywnie o zmianach w Ordynacji podatkowej

kontrolującym" - napisano w komunikacie. Konfederacja pozytywnie ocenia też wprowadzenie zasady domniemania uczciwości podatnika. "Ważną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorców jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą egzekucja należności będzie wstrzymywana do momentu uprawomocnienia się

Prezydentowi Uszokowi sąd za Spodek nie grozi

Prezydentowi Uszokowi sąd za Spodek nie grozi

upadłościowego w Spodku nie można byłoby organizować imprez, co z kolei doprowadziłoby do dewastacji hali. Zaległe podatki nie uległy przedawnieniu, bo po likwidacji spółki należności zostały spłacone.Polecamy: Elewacja Spodka zmieni się w diodowy ekran?

Fiskus oddał Kościołowi. Złamał prawo?

Fiskus oddał Kościołowi. Złamał prawo?

należności skarbu państwa, zająłem przez komornika kościelną ziemię pod Władysławowem o wartości miliona złotych. Ludzie z kurii chodzili i naciskali, żebym zwolnił działkę, bo jest im potrzebna, a w zamian dadzą inną, w Trójmieście. Na szczęście sprawdziłem co to za propozycja. Wyraźnie chcieli mnie

300 placówek ochrony zdrowia przygotowuje się do strajku

maja strajk całodobowy i wreszcie - 21 maja strajk bezterminowy. Podczas konferencji lekarze przedstawili "czarną księgę" niegospodarności środkami publicznymi. Wskazali w niej m.in. ma utratę pieniędzy budżetowych z tytułu nieściągalności podatków czy przedawnień należności podatkowych

Windykator upomni się o książki

zaznacza, że do każdej sprawy podchodził indywidualnie. - Przyszła do mnie kobieta, która razem z mężem przez cztery lata przetrzymała w domu dziesięć wypożyczonych książek. Kara urosła do 1,5 tys. zł. Ponieważ kobiety, a była ona germanistką, nie było stać, by pokryć należności, zaproponowała

Gminy z dna morza chcą wydobyć pieniądze

Gminy z dna morza chcą wydobyć pieniądze

morski, reprezentant skarbu państwa - mówi Adam Ostrowski, burmistrz Krynicy Morskiej. - Teraz prawo jest inne, ale okres przedawnienia to pięć lat, więc będziemy walczyć o te pieniądze. "Wewnętrzne wody morskie" to na Pomorzu obszary portów, niektóre ujścia rzek, część Zatoki Gdańskiej i cały

Kościołowi fiskus niestraszny

Kościołowi fiskus niestraszny

tej sprawie - opowiada. - Mój szef wezwał mnie i zaczął krzyczeć: "Zobaczysz, arcybiskup nigdy ci tego nie daruje". By zabezpieczyć należności skarbu państwa, zająłem przez komornika kościelną ziemię pod Władysławowem, o wartości miliona złotych. Ludzie z kurii chodzili i naciskali, żebym

Na ZUS nie ma siły

Na ZUS nie ma siły

mln zł. Tymczasem Marek nie może sobie darować, że to przeoczył. "Piszecie o kryzysie, o tym, o owym, ale o nadużyciach ZUS cisza. To, że przedawnienie mija po trzech latach, to megaafera" - przekonuje. I ma rację. Gdy my mamy zaległości w płatnościach dla ZUS, Zakład może nas ścigać przez

Prokuratura stawia zarzuty sędziemu

. miał przeciągnąć sprawę podatkową Stokłosy do momentu, aż wielomilionowa należność podatkowa, którą biznesmen musiałby zapłacić fiskusowi, po prostu się przedawniła. "Wobec sędziego nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych" ś mówi prok. Mazur. Prokuratura tego chciała, ale sąd

Nieprawidłowości w magistracie

zamieniony na akcyzę wliczoną w cenę paliwa. Jednak w czasie, gdy podatek przestał obowiązywać, wielu mieszkańców Słupska jeszcze go nie zapłaciło. Urzędnicy mieli jednak obowiązek ściągnąć zaległe należności, ale przez pięć lat tego nie zrobili. Po pięciu latach należność podatkowa uległa przedawnieniu i

Kraków: 21 milionów zostało na ulicy

440 tys. nieuregulowanych opłat na kwotę 21,2 mln zł - tak wygląda bilans strefy płatnego parkowania za lata 2001-2007. 9,8 mln zł już można spisać na straty, bo mandaty z lat 2001-2003 uległy przedawnieniu. Każdego dnia miasto traci kolejne tysiące złotych.O strefie pisaliśmy wielokrotnie. "

Niemka żąda 2,5 mln zł odszkodowania za nieruchomość

gmina przejmując nieruchomość pozostawioną przez Agnes Trawny, wzbogaciła się, jest bezzasadny. "Do sprzedaży działek (na dawnym gruncie Agnes Trawny) doszło w latach 1991-93, a należności z ich sprzedaży zostały przekazane na ówczesne bieżące potrzeby gminy Jedwabno" - powiedziała przed sądem

Sylwetka Lecha Grobelnego

prowadzenia firmy; za granicą prosił o azyl, podawał się za kogoś innego przy zatrzymaniu (wydany został Polsce na mocy ekstradycji we wrześniu 1992 r.); areszt sądy przedłużały mu wielokrotnie, uznając, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że przywłaszczył pieniądze spółki. Roszczenia się przedawniły

Regulamin loterii promocyjnej "Wygraj samochód dziś do godz. 18"

ustalenia zwycięzców danej tury loterii, stosownie do postanowień § 15. Regulaminu. § 18. Uczestnik nie może żądać zamiany prawa do nabycia nagrody na jakiekolwiek inne świadczenie, w tym gotówkę, ani potrącenia tego prawa z jakimikolwiek należnościami przysługującymi organizatorowi od zwycięzcy

Wielki powrót Grobelnego

dowodów. Już wtedy "pierwszy aferzysta III RP" zapowiadał, że za takie opisywanie go będzie pozywał media do sądu. I państwo polskie także. Pierwszej obietnicy jeszcze nie dotrzymał, drugiej - już tak. Roszczenia się przedawniły Wierzyciele BKO stracili już nadzieję, że kiedykolwiek odzyskają

Sylwetka Lecha Grobelnego

ekstradycji we wrześniu 1992 r.); areszt sądy przedłużały mu wielokrotnie, uznając, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że przywłaszczył pieniądze spółki. Roszczenia się przedawniły Wierzyciele BKO stracili już nadzieję, że kiedykolwiek odzyskają pieniądze. Ich roszczenia przedawniły się po dziesięciu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Egzekucja administracyjna

może być: wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.