przeciętne wynagrodzenie w ue

PAP

Kontrola oznakowań zużycia energii będzie łatwiejsza- prezydent podpisał ustawę

Kontrola oznakowań zużycia energii będzie łatwiejsza- prezydent podpisał ustawę

Łatwiejsze będzie kontrolowanie oznakowań zużycia energii umieszczanych na urządzeniach wykorzystujących energię elektryczną - zakłada znowelizowana ustawa, którą w piątek podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Bez poprawek Senatu do ustawy dot. kontroli oznakowań zużycia energii

Łatwiejsze będzie kontrolowanie oznakowań zużycia energii, umieszczanych na urządzeniach wykorzystujących energię elektryczną - zakłada to nowelizacja ustawy, przyjęta w czwartek bez poprawek przez Senat.

Torres-Bartyzel: wkrótce 12 tys. miejsc praktyk w Służbie Cywilnej

Ponad 12 tys. miejsc będzie czekało na studentów chcących odbyć praktyki w administracji rządowej - zapowiedziała w środę szefowa Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel. Praktyki mają być szansą dla młodych osób na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.

"Rz": polska płaca minimalna jest najwyższa w regionie

"Rz": polska płaca minimalna jest najwyższa w regionie

jeszcze lepiej - znajdujemy się na 10. miejscu. Wciąż jednak znacząco ustępujemy krajom Europy Zachodniej. - Płaca minimalna w Polsce rośnie szybciej niż przeciętne wynagrodzenia - powiedział "Rz" Jacek Brzozowski, ekspert organizacji Pracodawcy RP. - Te dane są argumentem za utrzymaniem jej na

Piechociński: chcemy, żeby w 2020 r. udział przemysłu w PKB wyniósł 25 proc.

przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w okresie styczeń-maj br. była wyższa niż przed rokiem o 2,4 proc., przy przeciętnym zatrudnieniu zwiększonym o 1,7 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,2 proc.(PAP)

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego" - dodano. Odnosząc się do funduszu wynagrodzeń w sferze budżetowej związkowcy z "S" przypominają, iż UE zawiesiła wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. "Oznacza to, że odmawianie podnoszenia wynagrodzeń nie jest uzasadnione żadnymi

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

w maju br. propozycje dotyczące wzrostu w 2015 r. wynagrodzenia minimalnego (wzrost nie mniej niż 7 proc.), waloryzacji emerytur i rent (wzrost nie mniej niż średnioroczny wzrost cen towarów i usług w 2014 r. zwiększony o 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2014

Raport 10 lat w UE: 2 mln nowych miejsc pracy i o 9,5 pkt proc. niższe bezrobocie

. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie byłoby niższe o ponad 3 proc. (o 113 zł) niż obecnie. Raport wskazuje, że w latach 2004-13 wynagrodzenie minimalne w Polsce wzrosło z 800 zł w 2003 roku do 1600 zł w 2013 roku. Średni poziom wynagrodzeń zwiększył się z 2201,47 zł w 2003 roku do 3667,47 zł w 2013 roku

W 2017 r. wartość PKB na głowę Polaka sięgnie 74 proc. średniej w UE

o 0,6 proc., po spadku o 0,1 proc. w 2013 r. Natomiast w latach 2015-2017 przyrost zatrudnienia ustabilizuje się na poziomie 0,8 proc. rocznie. Ministerstwo przewiduje w APK, że w tym roku przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 3,8 proc., w 2015 r. o 4,7 proc., a w 2016 r. o 5,2 proc., natomiast w

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

poziomie 3,9 proc. Wynika to m.in. z tego, że projekty inwestycyjne finansowane z budżetu UE na lata 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanym z nowego budżetu unijnego 2014-2020. Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie

NBP: w czwartym kwartale 2014 roku więcej rentownych firm

wzrostem zatrudnienia następował w 2014 r. wzrost kosztów wynagrodzeń, jednocześnie szybciej rosły też przeciętne płace. Raport wskazuje, że w całym 2014 r., a zwłaszcza w IV kwartale, dynamika kosztów wynagrodzeń (wraz z ubezpieczeniami społecznymi) była zdecydowanie wyższa niż dynamika zatrudnienia

Dekadę po wejściu do UE jesteśmy dwa razy bogatsi

capita, czyli jeden z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników zamożności obywateli, wynosił u nas ok. 42 tys. zł. Okres naszej obecności w UE przyniósł też wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W lutym 2014 roku wynosiło ono 3,856 tys. zł, podczas gdy 10 lat wcześniej było

Sejm. Projekt ustawy okołobudżetowej do dalszych prac w komisji finansów

zostanie, też na poziomie obowiązującym w 2014 r., fundusz świadczeń socjalnych. Zakłada także zamrożenie maksymalnych wynagrodzeń osób objętych tzw. ustawą kominową. Do ich ustalenia będzie przyjmowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym

Za nasze pensje kupujemy mniej jedzenia niż w zeszłym roku. I możemy kupować jeszcze mniej

Za nasze pensje kupujemy mniej jedzenia niż w zeszłym roku. I możemy kupować jeszcze mniej

. Świetlik, zwracając uwagę, że np. wcześniejsze przyjście mroźnej zimy może spowodować niespodziewany wzrost cen owoców. - Z kolei wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosną w skali roku o 2,2 proc. - twierdzi Karolina Sędzimir z PKO BP. Nadal więc za przeciętną pensję można będzie kupić mniej żywności niż

Męcina: Rozwój branży tekstylnej niemożliwy bez wykwalifikowanej kadry

, zatrudniający do dziesięciu pracowników, może otrzymać 100 proc. dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji pracowników, a przedsiębiorca, zatrudniający powyżej dziesięciu osób - 80 proc. kosztów. Koszty są finansowane do wysokości trzech przeciętnych wynagrodzeń. Według Męciny do wykorzystania w tym roku

Szczurek: może nastąpić nowe otwarcie w polityce gospodarczej

Komisja Europejska rekomendowała w środę zdjęcie z Polski procedury nadmiernego deficytu. Rekomendację KE musi jeszcze zatwierdzić Rada UE, która spotka się 19 czerwca. Polska została objęta procedurą nadmiernego deficytu w 2009 r., a w czerwcu 2014 r. procedura została zawieszona przez Komisję

Nie ma już wymogu przebywania w Polsce przy ubieganiu się o rentę socjalną

do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczurek: może nastąpić nowe otwarcie w polityce gospodarczej

finansów publicznych jest wysokie bezrobocie i niski wzrost gospodarczy. Według niego droga polskiej polityki gospodarczej pokazuje, że jest to droga właściwa, która zapewnia rozwój gospodarczy. Poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w ciągu ostatnich 7 lat wzrosło o ponad 40 proc., a minimalna płaca o

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2015 r.

. Wynika to m.in. z tego, że projekty inwestycyjne finansowane z budżetu UE na lata 2007-2013 będą realizowane równolegle z projektami finansowanym z nowego budżetu unijnego 2014-2020. Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Projekt nowelizacji stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego; ma wyeliminować z ustawy wymóg przebywania na terytorium RP. Zastąpiono go koniecznością posiadania miejsca zamieszkania w Polsce. Dotychczas osoba opuszczająca Polskę

"Sueddeutsche Zeitung": Polska - kraj, który jest wzorem

wprowadzaniu "społecznych nowinek" w rodzaju małżeństw homoseksualnych. Powodem niezadowolenia są też płace stanowiące nadal jedynie jedną trzecią przeciętnego wynagrodzenia w Niemczech. Brill zwraca uwagę na krytyczne uwagi o Tusku ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości i stwierdza w konkluzji

Prezydent podpisał ustawę o rencie socjalnej

tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

Cichoń: deficyt budżetu w 2015 r. będzie niższy niż w tym roku

przewiduje w APK, że w tym roku przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 3,8 proc., w 2015 r. o 4,7 proc., a w 2016 r. o 5,2 proc., w 2017 r. o 5,8 proc. Zdaniem MF wzrost przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych latach będzie niższy od wzrostu wydajności pracy. W dokumencie poinformowano, że do 2017 r

Senat poparł zmiany w ustawie o rencie socjalnej

niezdolności do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja, której projekt przygotował resort pracy i polityki społecznej, stanowi wykonanie ubiegłorocznego orzeczenia

Senat o noweli ustawy o rencie socjalnej

osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja, której projekt przygotował resort pracy i polityki społecznej, stanowi wykonanie ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Eliminuje z ustawy wymóg przebywania na

Sejm zmienił ustawę o rencie socjalnej

osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja, której projekt przygotował resort pracy i polityki społecznej, stanowi wykonanie ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Eliminuje z ustawy wymóg przebywania na

BiH.Nie ustają protesty przeciwko władzom, powstają fora obywatelskie

. Zaapelował do UE i NATO o przyspieszenie zbliżenia z BiH. Reformy w BiH są blokowane od lat w wyniku bardzo skomplikowanej struktury państwa i władzy, narzuconej na mocy porozumienia pokojowego z Dayton z 1995 roku, które podzieliło kraj na dwie tzw. jednostki państwowe: federację muzułmańsko-chorwacką i

"Sueddeutsche Zeitung": Po ciężkich wypaczeniach "zaprzęgu braci Kaczyńskich" za Tuska Polska stała się wzorem

przeciętnego wynagrodzenia w Niemczech. Brill zwraca uwagę na krytyczne uwagi o Tusku ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości i stwierdza w konkluzji, że Tusk reprezentuje "inną, otwartą, nowoczesną Polskę". Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą aplikację Gazeta.pl LIVE!

Macedonia. Trwają wybory parlamentarne i prezydenckie

capita na poziomie 35 proc. średniej w Unii Europejskiej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie to równowartość 345 euro; bezrobocie przekracza 28 proc. Rząd przekonuje jednak o skuteczności prowadzonej polityki, akcentując stabilny wzrost gospodarczy i zwiększenie liczby zagranicznych inwestycji. Po

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

zasady odszkodowanie będzie wynosić 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Kwota ta w konkretnych, uzasadnionych przypadkach będzie mogła zostać zwiększona. Nowe rozwiązania dotyczą funkcjonariuszy siedmiu formacji: policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, BOR

Rząd m.in. o zmianach w przepisach dot. renty socjalnej

posiadania w Polsce miejsca zamieszkania. Renta socjalna wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Ministerstwo Finansów prognozuje: Złoty będzie się umacniał

. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3359 zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,7 proc., a realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 1,4 proc. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będzie na

Senacka komisja za nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej

ukończeniem 25. roku życia w trakcie nauki. Wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Może zostać zawieszona, jeśli osoba uprawniona osiągnęła w danym miesiącu przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja, której projekt

"Bycie artystą nie zwalnia od odpowiedzialności. Trzeba sobie stworzyć rezerwę na opłacanie składek"

Strajk artystów. Zamknięte muzea i galerie. RELACJA Według obowiązujących obecnie zasad artyści, tak jak inne osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą płacić co miesiąc składkę do ZUS. Wysokość składki liczona jest od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Aleksandra Wiktorow przypomniała, że

UE/Minister Kalata: będziemy walczyć z biedą w Polsce, zwiększymy płacę minimalną

biedą: 14 proc. zatrudnionych nadal żyje poniżej progu ubóstwa (liczonego jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Dotyczy to jednak głównie osób pracujących na własny rachunek. Średnia w UE to 8 proc. W Niemczech, Czechach i krajach nordyckich odsetek pracowników żyjących poniżej progu ubóstwa nie

Macedonia. Rządzący konserwatyści faworytem niedzielnych wyborów

krajów europejskich, z PKB per capita na poziomie 35 proc. średniej w Unii Europejskiej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie to równowartość 345 euro; bezrobocie przekracza 28 proc. Rząd przekonuje jednak o skuteczności prowadzonej polityki, akcentując stabilny wzrost gospodarczy i zwiększenie liczby

Miller: Z rządu nadziei zostały już tylko nadzieje rządu

. przeciętnego wynagrodzenia. Sojusz chce też, by za czwarte dziecko przysługiwała "swoista premia" - w wysokości 10 tys. zł.

Grecja.Kompromis między Ciprasem a eurolandem może być trudny

oszczędnościowo-pomocowy, mający na celu uzdrowienie greckiej ekonomii i spłatę wielomiliardowego długu. Wśród przedwyborczych postulatów SYRIZ-y jest przywrócenie minimalnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym do poziomu sprzed kryzysu; przywrócenie a także stworzenie wielu nowych miejsc pracy w greckim

Trwają prace nad pomysłem objęcia artystów ubezpieczeniami społecznymi

Ogólnopolskich Badań Wynagrodzeń prowadzonych przez firmę doradczą "Sedlak & Sedlak". W badaniach najlepiej i najgorzej wynagradzanych branż w 2013 r. osoby pracujące w kulturze i sztuce znalazły się na najniższym miejscu w tabeli z przeciętnymi zarobkami 3 000 zł brutto miesięcznie. Forum prowadzi

MG: Tempo wzrostu wynagrodzeń osłabnie

W poniedziałek GUS podał, że w lipcu przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3229 zł i było o 11,6 proc. wyższe rok do roku. "W kolejnych miesiącach analitycy przewidują utrzymanie się wzrostu wynagrodzeń, ale ich dynamika powinna być już niższa. Zdaniem

KE zachęca do obcinania pensji szefom ratowanych banków

Zastrzegła jednak, że nie ma zamiaru narzucać takiego rozwiązania - w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie w planie pobudzenia gospodarki przewidziano ograniczenia wynagrodzeń do pół miliona dolarów rocznie dla szefów instytucji, które otrzymają pomoc od państwa. "Nie każemy krajom

Wielka podwyżka minimalnej pensji

Resort pracy tłumaczy, że tak znaczące podniesienie płacy minimalnej pozwoli na zbliżenie relacji płacy minimalnej do przeciętnej - do 40 proc. Obecnie najniższe wynagrodzenie stanowi 36,3 proc. średniej pensji w gospodarce. Związki zawodowe twierdzą, że w innych krajach UE ta relacja jest wyższa

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

zmienić pracę, wówczas to pracodawca zabiega o pracownika (sytuacja odwraca się w momencie wysokiego bezrobocia). Pracodawca, aby zatrzymać pracownika musi zaoferować mu konkurencyjne, czyli wyższe wynagrodzenie. Koncepcja ta do pewnego czasu traktowana była jako pewnik. W połowie XX w. koncepcja

Miller o wystąpieniu Kopacz: To nie expose, to testament. Nie można go brać na poważnie

miesięcy. Wielki kłótnik na drodze powszechnego szczęścia - podkreślał Miller. "W dwudziestce najbiedniejszych regionów Europy jest aż pięć polskich" Przewodniczący SLD zauważył, po 10 latach polskiej obecności w UE celem jest szybkie zlikwidowanie dystansu dzielącego nas od najwyżej rozwiniętych

Miller o wystąpieniu Ewy Kopacz: to nie expose, to testament

uczynił tego, co pani rząd chce zrobić w ciągu 12 miesięcy. Wielki kłótnik na drodze powszechnego szczęścia" - podkreślał Miller. Jak zauważył, po 10 latach polskiej obecności w UE celem jest szybkie zlikwidowanie dystansu dzielącego nas od najwyżej rozwiniętych państw europejskiej cywilizacji

GUS: Wynagrodzenia wzrosły o 9,8 proc.

Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w październiku 2008 roku wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 proc., natomiast w ujęciu rocznym wzrosło o 3,6 proc. i wyniosło 5406,4 tys. osób, podał GUS. Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym miesiącu

"Kolektywne załamanie nerwowe". Chaos na ulicach, rządowe budynki w ogniu. Co się dzieje w Bośni? [5 PUNKTÓW]

podatki topione są w sektorze publicznym. Prywatyzacja zdziesiątkowała klasę średnią, a robotników pogrążyła w biedzie - dodaje agencja Reuters. A jeśli do tego dodać, że armia parlamentarzystów zarabia najwięcej w regionie - 3,5 tys. euro miesięcznie, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie nie przekracza

Raport KE: ponad 35 proc. Polaków nie stać na mięso

- menedżerem" grozi utrwaleniem wykluczenia społecznego w kolejnych pokoleniach, a w skali kraju - nierówności społecznych. Z raportu wynika, że w 2004 roku 22 proc. mieszkańców UE, czyli ok. 100 mln osób, musiało sobie radzić z zarobkami poniżej 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w UE. W statystykach KE

Lewiatan: Rząd nie rozumie kwestii płacy minimalnej

niezawodowych. Zdaniem resortu wzrosną też odprawy wypłacane żołnierzom niezawodowym zwalnianym ze służby. Resort tłumaczy, że tak znaczące podniesienie płacy minimalnej pozwoli na zbliżenie relacji płacy minimalnej do przeciętnej do 40 proc. Obecnie najniższe wynagrodzenie stanowi 36,3 proc. średniej pensji w

Sędziowski bunt z powodu pieniędzy?

rozwiązany w prosty sposób, powiązując zarobki sędziów z przeciętną płacą w gospodarce. (...) Domagamy się od Pana Ministra podjęcia stosownych i szybkich działań, precyzyjnie określających, w jaki sposób i w jakim terminie możemy oczekiwać wynagrodzeń nas satysfakcjonujących." Sędziowie grożą pozwami

Ile Polak dostaje na rękę? 74 proc. pensji brutto

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Eksperci PwC zbadali, jaką część pensji brutto obywateli UE pochłaniały w 2010 r. podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięli podatki i składki nakładane na średnią pensję w danym kraju tzw

Minister Kalata w Brukseli: Będziemy walczyć z biedą w Polsce

chroni przed biedą: 14 proc. zatrudnionych nadal żyje poniżej progu ubóstwa (liczonego jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Dotyczy to jednak głównie osób pracujących na własny rachunek. Średnia w UE to 8 proc. W Niemczech, Czechach i krajach nordyckich odsetek pracowników żyjących poniżej progu

Związkowcy podważają sukces Strategii Lizbońskiej

. ETUC podkreśla, że aż 15 proc. pracowników w UE, czyli 17 mln osób, osiąga dochody poniżej progu ubóstwa (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju). Opublikowany w lutym raport Komisji Europejskiej pokazał, że zatrudnienie nie chroni przed biedą także w Polsce. Z dokumentu wynika, że ubóstwem

Będą wyższe najniższe wynagrodzenia

negocjowany w Komisji Trójstronnej). Co przewiduje ustawa? Jeśli płaca minimalna w danym roku okaże się niższa od połowy przeciętnego wynagrodzenia, trzeba ją będzie zwiększyć o wskaźnik inflacji oraz o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika wzrostu PKB. Zaś wynagrodzenie absolwenta w pierwszym roku jego pracy

W Bułgarii inflacja we wrześniu ponad 13 proc.

akademiccy. Bułgaria jest krajem o najniższych dochodach w UE, przeciętna płaca wynosi tu ok. 200 euro. Jedną z przyczyn jest niska wydajność pracy. Według ostatniej analizy Banku Światowego, Bułgaria osiągnie przeciętny poziom dochodów unijnych w 2040 r., pod warunkiem jednak, że wydajność pracy będzie

Gorączka w MF wokół "twardych" założeń do budżetu

wpływ: wzrost PKB o 5,7 proc., wzrost spożycia o 4,8 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 proc., wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,3 proc. oraz wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6 proc. Według przyjętych

Polskie podatki wcale nie są wysokie. Pensje brutto wyższe niż w UE

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Eksperci PwC zbadali, jaką część pensji brutto obywateli UE pochłaniają podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięli podatki i składki w kilku wariantach: młodej osoby żyjącej samotnie (tzw

Senat rozpoczął ostatnie posiedzenie w tej kadencji

przeznaczenie informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty zostały pierwotnie wyprodukowane. Termin implementacji dyrektywy UE minął w lutym 2005 r. Polska jest jedynym krajem Unii, który jeszcze nie dostosował swoich przepisów. Do nadrobienia zaległości Komisja Europejska wzywała nas już w

KE: W Polsce nawet praca nie chroni przed biedą

, dotyczy 13 proc. dorosłych Polaków. "Oznacza to, że nawet stałe zatrudnienie niekoniecznie zapewnia dochody powyżej pułapu zagrożenia biedą" - komentuje Komisja Europejska. Według KE pułap ubóstwa to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju. KE tłumaczy, że zarobki poniżej progu ubóstwa

Spółki węglowe na plusie. Górnicy walczą o podwyżki - strajk w JSW

proc. podwyżek płac. Miesięczne przeciętne wynagrodzenie górnika pracującego w ścianie, z uwzględnieniem dwóch dniówek sobotnio-niedzielnych wyniosło w zeszłym roku prawie 6,6 tys. zł brutto. To pensja średnia do której zostały doliczone: czternastka i "barbórka". Katowicki Holding Węglowy

Raport KE - polskie dzieci zagrożone ubóstwem

wielodzietnych najczęstszą sytuacją jest, że ojciec pracuje, natomiast matka zajmuje się dziećmi, zauważa Kurowski. Brak pracy spycha rodziny w biedę, ale niestety praca nie gwarantuje ochrony przed ubóstwem.Relatywna granica ubóstwa liczona przez Komisję Europejską, to 60 procent przeciętnego wynagrodzenia

Ustawa o płacy minimalnej

, potem pracowała nad nimi sejmowa komisja polityki społecznej. Jej efekty przedstawiła wczoraj szefowa komisji Anna Bańkowska z SdPl. Obecnie płaca minimalna wynosi 849 zł brutto, co stanowi 35 proc. średniego wynagrodzenia. Średnia w krajach UE to 68 proc. Na tę dysproporcję najczęściej wskazują

Starcie kandydatów: Protasiewicz vs. Legutko

Protasiewicz. A potem jednym tchem wymieniał: - To spadek bezrobocia, wzrost przeciętnego wynagrodzenia o jedną trzecią, wzrost dochodów polskiej wsi i zwiększona mobilność społeczeństwa, które korzysta z otwarcia europejskich rynków pracy. Kandydat PiS zgodził się z przeciwnikiem, ale podkreślał to, czego w

Czy Polak zarobi co najmniej 2,3 tys. zł?

Pomysł jednolitej płacy minimalnej dla wszystkich państw Unii ucieszy z pewnością wielu Polaków. Jeśli bowiem minimalna płaca we wszystkich państwach UE miałby zostać podniesiona do średniej unijnej - która wynosi obecnie 600 euro - to przeciętny Kowalski, który pobiera najniższą pensję, dostałby

Europejskie związki zawodowe żądają podwyżek płac

opłacanych szefów europejskich przedsiębiorstw zarabia 300 razy więcej (ok. 8,5 mln euro rocznie) niż przeciętny pracownik. Poza tym związkowcy apelują o zrównanie płac mężczyzn i kobiet, które w UE zarabiają średnio 15 proc. mniej - mimo istniejącego od lat europejskiego ustawodawstwa o zakazie

MG: Wzrost PKB w 2008 roku wyniesie ok. 5,5 proc.

MG. Według nich, w 2008 roku realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie kontynuowany, lecz z mniejszą dynamiką niż w 2007 r. Wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym pozostanie wysoki, będzie się jednak dokonywał w warunkach wyższej niż przed rokiem inflacji. W ujęciu rzeczowym eksport wyniesie

Budżet 2008: będzie miliard na stadion narodowy

państwa w 2008 r. będą miały wpływ: wzrost PKB o 5,7 proc., wzrost spożycia o 4,8 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 proc., wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,3 proc. oraz wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6

Debata o odwołanie Rostowskiego: "Przebiliście filmy Barei"

państwem UE, które zanotowało wzrost w 2009 w UE? Czy jest powodem do biadolenia, mękolenia, kwękania, że w wielu europejskich stolicach mówiono, że Polska jest symbolem tego, że można sobie poradzić w czasie kryzysu, a w Niemczech Polska stała się symbolem dobrego gospodarowania? - pytał opozycję Tusk

Tusk i Rostowski: Jesienią pakiet ustaw regulujących finanse

przetworzoną z 7 do 5 proc. oraz podwyższenie z 7 do 8 proc. stawki np. na budownictwo, leki, niektóre media. Minister finansów Jacek Rostowski powiedział dzisiaj, że w wyniku zmian w VAT przeciętna cena żywności spadnie o 0,7 proc. - Obliczenia te nie uwzględniają podwyżki VAT z 3 na 5 proc. na

Rząd zajmie się projektem przyszłorocznego budżetu

zł. Zgodnie z projektem od marca nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Będzie ona zależeć od wskaźnika średniorocznej inflacji w 2008 r. w stosunku do 2007 r., powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. w stosunku do 2007 r. Planowane jest

Płaca minimalna w Polsce nie wzrośnie do 2,3 tys. zł

kryjąc oburzenia Cezary Lewanowicz ze służb prasowych PE. I przypomina, że postulat harmonizacji polityk socjalnych w UE, w tym wprowadzenia europejskiego wynagrodzenia, pojawia się przy okazji rozmaitych debat, najczęściej wysuwany jest przez socjalistów bądź komunistów, ale "nigdy nie miał szans

Śniadek: Będzie demonstracja przeciw niskim płacom

. Charakterystyczna jest kumulowanie wynagrodzeń w niskich przedziałach zarobkowych poczynając od minimalnego wynagrodzenia do kwoty mieszczącej się w granicach 70 - 80% płacy przeciętnej. Niskie zarobki oznaczają, że w przyszłości znaczna część społeczeństwa będzie otrzymywała niską emeryturę. Pracodawcy produkują

Rosną pensje szefów państwowych firm

UE. W połowie zeszłego roku Sejm gremialnie odrzucił pomysł zniesienia ustawy kominowej. Kazimierz Marcinkiewicz, ówczesny szef sejmowej komisji skarbu, a obecnie premier, tłumaczył, że nie czas na takie zmiany przed wyborami. Projekt zmiany wynagrodzeń w zarządach państwowych spółkach pojawił się

Będzie tani wykup gruntów - z bonifikatą do 90 proc.

rozwiązać ten problem. Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gwarantuje 90-proc. upust wszystkim tym, których dochód miesięczny w przeliczeniu na członka rodziny nie przekroczy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dziś byłoby to ok

Resort gospodarki: wzrost PKB w 2007 r. 6,5 proc.

może osiągnąć poziom powyżej 2,4 proc." - napisali. W opinii ekspertów, w 2007 roku realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie znacznie wyższy niż w 2006 roku, biorąc pod uwagę dynamiczny wzrost wynagrodzeń w ujęciu nominalnym, nawet w sytuacji wyższej niż przed rokiem inflacji. Resort

Nie stać nas na marnotrawienie potencjału kobiet menedżerów

pensje za tę samą pracę. Przeciętnie kobieta na awans czeka cztery lata dłużej. Przed jego otrzymaniem musi wykazać się większymi kompetencjami od mężczyzny. Najdziwniejsze jest to, że część kobiet nie czuje się dyskryminowana. Jako powód można podać np. tajność wynagrodzeń w firmach prywatnych lub

GUS: W 2006 roku przybyło samochodów osobowych

. Przeciętne wynagrodzenie brutto w całym sektorze wyniosło 2 tys. 691,3 zł (wzrost o 4,2 proc.).W 2006 roku wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1 mld 480,3 mln ton ładunków czyli o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową w wysokości 248,9 mld tonokilometrów (wzrost o 9,1 proc.).

Wielka ucieczka z ZUS: tysiące osób legalnie nie płaci składek

UE koszty prowadzenia w Polsce przez osoby fizyczne działalności gospodarczej - mówi Piotr Jaworski z Krajowej Izby Gospodarczej. - Obecnie w Polsce przedsiębiorca, niezależnie od uzyskiwanych przychodów i dochodów, zmuszony jest płacić co miesiąc składki ZUS od co najmniej 60 proc. przeciętnego

Pracy więcej, płaca rośnie

pracowników w temacie dysproporcji płacowych pomiędzy Polską i UE będą działać w kierunku utrwalenia wysokich oczekiwań płacowych - piszą analitycy BRE Banku. Z punktu widzenia pracownika te zmiany są na korzyść, bo przeciętny Kowalski może sobie pozwolić na coraz więcej. Szybki wzrost płac jest jednak

Chińczycy chcą budować Polskę

rywalizacja firm o pracowników powoduje, że oferowane są im coraz wyższe stawki. GUS podaje, że branża budowlana jest obecnie jedną z tych, w której płace rosną najszybciej. Od stycznia do końca września przeciętne miesięczne wynagrodzenie w budownictwie wzrosło o ponad 8 proc.

Jak szukamy pracy: znajomości już nie działają

Autorzy najnowszego raportu o zatrudnieniu przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy przeanalizowali, jak bezrobotni poszukiwali pracy i ilu spośród nich znalazło zatrudnienie od 1997 roku. Mało skuteczne okazały się znajomości. Pracy w ten sposób szukało przeciętnie mniej niż 10 proc

Transparency International: spada przekonanie o korupcji w Polsce

korupcji, zajęły Dania (9,3), Nowa Zelandia (9,3) i Szwecja (9,3). Kraje, które są postrzegane jako najbardziej skorumpowane to Haiti (1,4), Irak (1,4)i Myanmar (Birma) (1,3) i Somalia (1,0). Gorzej niż na tle wszystkich, ujętych w indeksie krajów, wypadamy w porównaniu z krajami UE i Europy Zachodniej

Szałamacha: Polscy specjaliści wyjeżdżają z Polski

lekarze, którzy wyjeżdżają do Szwecji i ta sytuacja będzie trwała do momentu, kiedy ta rozpiętość nie będzie tak drastyczna. Rafał Ziemkiewicz: Przeciętny Polak twierdzi że za duża jest rozpiętość między najwyższą a najniższą płacą w Polsce. Paweł Szałamacha: Wydaje się, że tolerancja na różnice płacowe

Budżet uszyty na skromną miarę. Płace zamrożone

. w 2012 r. W projekcie budżetu założono, że PKB wzrośnie o 4 proc., inflacji średnioroczna wyniesie 2,8 proc., a bezrobocie na koniec roku - 10 proc. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 1,3 proc., a wynagrodzenia realnie o 2,9 proc. Dochody z prywatyzacji zaplanowano na

Emigracja coraz mniej opłacalna?

gospodarka oznacza silną walutę. Zaraz po przystąpieniu Polski do UE za jednego funta płaciliśmy ok. 7,15 zł, dzisiaj kosztuje już tylko 5,40 zł. Brytyjskie zarobki to nie to, co kiedyś Dystans między funtem a złotówką pomniejsza dodatkowo stale wzrastający poziom średniego wynagrodzenia w Polsce. Od maja

Jesteśmy gotowi?

podkreślić, że rosnące zewnętrzne obroty handlowe w krajach akcesyjnych zdominowane są przez wymianę z krajami UE. Ponad 3/4 obrotów handlowych w grupie AC9 stanowi wymiana z UE25 (w Czechach i na Słowacji nawet ponad 80 proc.). Unia sama dla siebie także jest największym partnerem handlowym, jednak eksport

Poczta mnie doprowadza do szału

zatrudnia około 100 tys. ludzi. Na koniec grudnia 2007, czyli przed obiema podwyżkami, przeciętne miesięczne wynagrodzenie (wraz z pochodnymi, czyli premiami, nagrodami) wyniosło w Poczcie Polskiej 2745 zł. Relacje internautów: MIKLOSZ: Ożarów Mazowiecki, non-stop. Przesyłki dostarczane są z ogromnym

Fedak za podwyższeniem płacy minimalnej: "Musimy konkurować z UE"

Według rozmówczyni Sygnałów Dnia, podniesienie najniższego wynagrodzenia jest niezbędne, bo około 4-5 procent pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 osób musi utrzymać siebie bądź rodzinę za taką właśnie stawkę. Zwłaszcza wówczas, gdy - jak podkreśla Jolanta Fedak - rosną ceny

Wiosenne przesilenie złotego - komentarz Piotra Kuczyńskiego

stwierdziłby, że wszystkiemu winna jest Platforma Obywatelska. W nadchodzącym tygodniu dowiemy się, jaka była w lutym dynamika produkcji, zatrudnienia i przeciętne wynagrodzenie oraz inflacja. Będziemy więc wiedzieli dużo więcej o stanie gospodarki. Jeśli chodzi o rynki finansowe, to na razie z Polski wychodzi

Parlamentarzystki PO: Polki zarabiają tysiąc zł mniej niż mężczyźni

28 lutego przypadł w tym roku Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń. Wskazuje on, jak wiele dni więcej w kolejnym roku muszą pracować kobiety, by ich dochód był taki jak średnioroczne zarobki mężczyzny. Według wyliczeń, zarobki obydwu płci dzieli w UE 59 dni. Jak podała w poniedziałek na

Gospodarcza lokomotywa pędzi dzięki większym zakupom

czerwcu 2005 r. wynosiło 18 proc., teraz według danych resortu pracy w zeszłym miesiącu spadło do 12,4 proc. Część bezrobotnych znalazło pracę na Zachodzie - w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, bardzo wielu znalazło zatrudnienie w kraju. Dzięki temu więcej ludzi dostaje wynagrodzenia. Pracodawcy muszą

Co się wydarzy w polskiej gospodarce w 2006?

październiku i listopadzie 2005 r. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu z 2004 r. odpowiednio o 5,5 i 6,9 proc. Tak silny wzrost budzi rzecz jasna mieszane uczucia. Pojawiła się nadzieja, że rynek wewnętrzny (popyt konsumpcyjny) stanie się lokomotywą wzrostu gospodarczego

Debata II: Kaczyński wraca do formy

zamrażarce. Jako prezydent będę bardzo na to naciskał - mówił wyciągając wątek "zamrażarki Komorowskiego" - często opisywany w mediach, który jednak nie zrobi większego wrażenia na przeciętnym telewidzu. Komorowski tym razem też wykorzystał cytat - z b. wiceszefa PiS: - "Ludzie są sobie sami

Kosowo podzielone strachem

pracowników ONZ i innych międzynarodowych instytucji. Po ponadrocznych negocjacjach z dwiema stronami konfliktu UE i USA chcą, aby 2-mln Kosowo stało się niepodległym państwem. Nalegają, by decyzja w tej sprawie zapadła do końca czerwca. Dla Serbów przyznanie niepodległości Kosowu oznaczałoby utratę 15 proc

Co zdrożeje, co stanieje w 2007

Na początek Nowego Roku nie mamy dobrych wiadomości. Podrożeje niemal wszystko. Na pocieszenie jednak wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę z 899,10 zł do 936 zł (brutto). Pensje podnosi większość firm (zwłaszcza te związane z budownictwem). Ekonomiści twierdzą, że w tym roku średnie

Niemiecka gospodarka drepcze w miejscu

niż 40 proc. wynagrodzeń. - Nie mówię, że wszystko jest w porządku - przyznał kanclerz Schröder na początku sierpnia w wywiadzie dla "Sterna". - Jednak nie ma powodu dla czarnowidztwa. Ludzie [to] widzą i wierzę, że stawiają na rząd, który działa ze spokojem. Spokój oznacza dla mnie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów