prowadzenia gospodarstwa

PAP

Małżonkowie oddzielnie gospodarujący będą mieli różne numery identyfikacyjne

Małżonkowie oddzielnie gospodarujący będą mieli różne numery identyfikacyjne

Małżonkowie, którzy mają oddzielne gospodarstwa rolne będą mieli własne numery identyfikacyjne - przywiduje senacki projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów rolnych. Dotychczas, choć prowadzili różne gospodarstwa, numer mieli wspólny.

Białystok. Prezydent proponuje obniżkę opłat za wywóz śmieci posegregowanych

Prezydent Białegostoku proponuje obniżkę stawek za wywóz śmieci w mieście o ok. 15 proc. dla tych gospodarstw domowych, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów. Obniżki mają wejść w życie od nowego roku. Głosowanie radnych - jeszcze przed wyborami samorządowymi.

Białoruskie kołchozy staną się centrami turystycznymi

Turyści odwiedzający Białoruś będą zapoznawani z uprawą ziemi i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje przekształcenie kilku państwowych gospodarstw rolnych w bazy turystyczne. Mają one przyciągnąć turystów z Europy Zachodniej.

Policja ściga złodzieja, który ukradł 10 kaczek

Policja ściga złodzieja, który ukradł 10 kaczek

Nieznany sprawca zakradł się w nocy do małego gospodarstwa we wsi Łukowa. Otworzył komórkę w której spały kaczki. Nie było to trudne, bo była zamknięta tylko na haczyk. Ptaki chyba nawet się nie obudziły, bo właściciel nic nie słyszał. W jaki sposób ptaki zostały wyniesione, ma to ustalić policja

Poprawki Senatu do noweli ustawy o krajowym systemie ewidencji

posługiwać się jednym wspólnym numerem identyfikacyjnym. Kwestia ta ma dla nich istotne znaczenie, ponieważ na podstawie numerów rolnicy mogą starać się o dofinansowanie prowadzenia gospodarstwa ze środków unijnych - do tej pory o wsparcie finansowe mógł starać się tylko jeden z małżonków prowadzących

Małżonkowie oddzielnie gospodarujący będą mieli różne numery identyfikacyjne

Dotychczas małżonkowie, choć prowadzili różne gospodarstwa, musieli posługiwać się jednym wspólnym numerem identyfikacyjnym. Kwestia ta ma dla nich istotne znaczenie, ponieważ na podstawie numerów rolnicy mogą starać się o dofinansowanie prowadzenia gospodarstwa ze środków unijnych - do tej pory o

Rodzina abpa Hosera odblokowała autostradę

Rodzina abpa Hosera odblokowała autostradę

terenie gospodarstwa. Po długich negocjacjach urzędnicy Generalnej Dyrekcji Dróg porozumieli się w piątek z właścicielem działki Aleksandrem Hoserem. Przyjął on ofertę kupna gruntu niezbędnego do budowy autostrady (kwoty transakcji nie ujawniono) i zobowiązał się do zaniechania dalszych protestów. GDDKiA

Nagrody w 20. edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolnych

. Jaja produkowane są chowie klatkowym. Obecnie odchowalnia może obsłużyć 120 tys. kurcząt, a ferma może pomieścić 240 tys. niosek. Gospodarstwo ma własną mieszalnię pasz, prowadzi też skup zbóż od rolników. Drugie miejsce - podobnie jak w ub. roku - zajęło Gospodarstwo Rolne Derczewo (woj

"Rzeczpospolita": ABW bada aferę gruntową na stołecznej uczelni

Informację o kontrowersjach wokół wyceny gruntów SGGW przekazało ABW pół roku temu Ministerstwo Skarbu. Resort musi bowiem wyrazić zgodę na sprzedaż państwowych gruntów, gdy ich cena przekracza 50 tys. euro.Według "Rz", ministerstwo zablokowało sprzedaż terenów Szkoły już 16 razy. Większoś

ABW bada aferę gruntową na stołecznej uczelni

Informację o kontrowersjach wokół wyceny gruntów SGGW przekazało ABW pół roku temu Ministerstwo Skarbu. Resort musi bowiem wyrazić zgodę na sprzedaż państwowych gruntów, gdy ich cena przekracza 50 tys. euro.Według "Rz", ministerstwo zablokowało sprzedaż terenów Szkoły już 16 razy. Większoś

Rząd wydał rozporządzenie ws. udzielania pomocy publicznej przez ARiMR

produkcji nie będzie mogła przekroczyć: 80 proc. kwoty obniżenia dochodu albo 80 proc. kwoty szkód w środkach trwałych służących prowadzeniu działalności rolniczej lub 90 proc. kwoty w przypadku szkód poniesionych przez gospodarstwo rolne położone na terenach np. górskich. W kwestii udzielania przez ARMiR

Sawicki: trwają uzgodnienia z KE ws. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w działaniu "modernizacja gospodarstw rolnych". Według KE warunkiem do uzyskania pomocy na inwestycje powinien być wymóg prowadzenia rachunkowości. Komisja chce też, by Polska przeznaczyła więcej pieniędzy na realizację programu rolno-środowiskowego i klimatycznego oraz na działania

Opolskie. Rozpoczęły się największe "żniwa" gospodarstw rybackich

, że ok. 95 proc. ogólnej produkcji karpia z kierowanej przez niego jednostki wciąż sprzedawana jest właśnie w grudniu. Należące do Lasów Państwowych Gospodarstwo Rybackie Niemodlin prowadzi działalność na obszarze ponad 960 ha położonych na terenie Nadleśnictw Opole, Tułowice oraz Rudy Raciborskie

Katowice. Wkrótce wyrok ws. handlu kościelną ziemią

gruntów nie wydzierżawił ich komuś innemu. Wyraził przekonanie, że D. przebywał na terenie gospodarstwa, bo dwa razy go w tym miejscu odwiedził. Powiedział też, że D. wyremontował budynek mieszkalny na terenie gospodarstwa. Pytany przez sąd czy koszenie łąki i zbieranie siana wchodzi w zakres prowadzenia

ARMiR: od 14 listopada wnioski o pomoc na wznowienie produkcji rolnej

wyłącznie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, odtwarzanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, zakup

ARiMR zaczęła wypłacać dopłaty bezpośrednie

dopłat ONW ubiegało się 736 tys. rolników, natomiast o płatności rolnośrodowiskowe - blisko 114 tys. gospodarzy. Dopłaty ONW mają rekompensować rolnikom wyższe nakłady finansowe ponoszone na prowadzenie działalności w takich warunkach. Natomiast płatności rolnośrodowiskowe wypłacane są tym rolnikom

Jerzy Góra prezesem PIR od 1 stycznia

"Do zadań nowego prezesa należeć będzie prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz nadzór nad istniejącymi inwestycjami jak również przekształcenie PIR w strukturę funduszową" - czytamy w komunikacie PIR. "Rada oczekuje, że pod nowym przewodnictwem PIR będzie kontynuował realizację

Projekt dot. koncesji na węgiel skierowany do podkomisji

i wykorzystywany jest przede wszystkim w gospodarstwach domowych. Obecnie do prowadzenia handlu węglem wystarcza wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zdaniem autorów projektu powoduje to, że działalność mogą podejmować także nieuczciwi sprzedawcy, wykorzystujący m.in. niewiedzę klientów i

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy śmieciowej

jednogłośnie to rozwiązanie w piątek poparli. Sejm - również niemal jednogłośnie - zaakceptował poprawkę Senatu, by przywrócić możliwość prowadzenia egzekucji śmieciowej przez gminy - wobec tych, którzy nie płacą podatku śmieciowego. W październiku Sejm zdecydował, by robiły to urzędy skarbowe, a senatorowie

W Sejmie poparcie dla większości senackich poprawek do ustawy śmieciowej

. "Poprzednia propozycja nadmiernie ingerowała w samodzielność gminy" - mówiła podczas czwartkowej sejmowej debaty Anna Paluch (PiS). Największe kluby - m.in. PO i PiS - popierają też poprawkę Senatu, by przywrócić możliwość prowadzenia egzekucji śmieciowej przez gminy - wobec tych, którzy nie

Małopolskie. Coraz większe zainteresowanie zawodem bacy

prawne związane z produkcją owczarską m.in. prowadzenie firmy i gospodarstwa agroturystycznego. Zajęcia praktyczne z zakresu technologii wytwarzania serów owczych odbyły się w Leśnicy, a przeprowadził je mistrz bacowski Kazimierz Furczoń. Podczas tych zajęć uczestnicy doskonalili umiejętność pucenia

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

zjawisk lub okoliczności skutkujących brakiem zapłaty za zbyte produkty rolne. W przypadku obniżenia dochodu, producent rolny będzie zobowiązany załączyć do wniosku również oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów albo księgi podatkowej. Termin na złożenie wniosku - od 1

Lubuskie gminy - trzeba rozwiązać problem dzikiej zwierzyny

zezwalają na prowadzenie kontrolowanych odstrzałów redukcyjnych dzików na terenach miejskich, a jedynie ich odłów, który - ich zdaniem - jest rozwiązaniem znacznie bardziej kosztownym i mniej skutecznym. Proponują, aby umożliwić dokonywanie kontrolnych odstrzałów również poza obwodami łowieckimi. "

PiS chce zawieszenia spłaty kredytów przez rolników dotkniętych rosyjskim embargiem

Jak czytamy w projekcie ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, za kredyty lub pożyczki, które mogą zostać zawieszone, uznaje się te zaciągnięte na zakup nieruchomości rolnych, maszyn rolniczych, materiału budowlanego

Jerzy Góra prezesem PIR od 1 stycznia

nowego prezesa należeć będzie prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz nadzór nad istniejącymi inwestycjami jak również przekształcenie PIR w strukturę funduszową" - czytamy w komunikacie PIR. "Rada oczekuje, że pod nowym przewodnictwem PIR będzie kontynuował realizację kapitałowej części

System przetwarzania karpia, by był bez ości - z nagrodą ministra rolnictwa

ekonomicznych prowadzenia stawowej hodowli karpi w Polsce. Producenci karpi za główną przyczynę takiego stanu uznali obniżanie się popytu na te ryby, co pociągało za sobą spadek cen zbytu karpi oraz zmniejszanie się opłacalności produkcji, a w konsekwencji zmniejszanie jej wielkości. Ogólny potencjał

Świętokrzyskie. Większość opłat lokalnych na początku 2015 r. bez zmian

. W przypadku podatku od nieruchomości za budynki mieszkalne opłata wzrosła z 0,59 zł za metr kw. powierzchni do 0,60 zł, za budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - z 20,99 zł za metr kw do 21,07 zł, a w przypadku gruntów pod działalność - z 0,72 zł do 0,73 zł. Z kolei nowe stawki

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich na lata 2015-20

unijnego". Przepisy przewidują też, że badanie "aktywności zawodowej" obejmie wyłącznie tych rolników, których kwota płatności bezpośrednich przekracza 5 tys. euro, a jednocześnie wykonują oni (poza prowadzeniem działalności rolniczej) określone rodzaje działalności nierolniczej, np

MRiRW: Polska stawia na rozwój hodowli ryb słodkowodnych

hodowla ryb, mięczaków i skorupiaków prowadzona w kontrolowanym lub specjalnie wybranym środowisku wodnym ma być alternatywą dla tradycyjnego rybołówstwa. Jest to najszybciej rozwijający się na świecie sektor produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, który rośnie w o ponad 6 proc. rocznie. W większości

Józef Kowalski nie żyje. To ostatni uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Miał 113 lat

po zakończeniu szkolenia wrócił do prowadzenia gospodarstwa rolnego w rodzinnej wsi. Zmobilizowany w sierpniu 1939 roku wziął udział w kampanii wrześniowej, walczył w artylerii. Po rozbiciu jego pułku przez Niemców dostał się do niewoli i resztę wojny spędził jako jeniec. Po zakończeniu wojny wrócił

Analitycy: produkcja bydła i trzody w 2013 i 2014 - nieopłacalna

pogorszyła się, spadły ceny sprzedaży żywca wieprzowego. Strata rolników będzie większa i opłacenie nakładów pracy własnej rolników będzie niemożliwe. Zdaniem profesora, straty na chowie świń pokrywane są najpewniej z innych gałęzi produkcji, nadal wiele polskich gospodarstw prowadzi wielostronną produkcją

MIR oczekuje, że KE przyjmie wkrótce program "Inteligentny Rozwój"

innowacyjne w firmach przeznaczono ok. 2,2 mld euro. Blisko 1 mld euro to pieniądze m.in. na tworzenie warunków do prowadzenia przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, a 1,22 mld euro na zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Pieniądze z programu "Inteligentny Rozwój" trafią

Przypalali 20-latka palnikiem gazowym i obrzucali petardami. Teraz grozi im więzienie

zarzut zmuszania do określonego zachowania. Oskarżono go także o trzy inne czyny dotyczące prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Według biegłego Adrian J. w nocy, gdy więził 20-latka, kierował autem, mając w różnych odstępach czasu od 0,9 do 2 promili alkoholu we krwi. Z ustaleń śledztwa wynika, że

Niemcy uznają polskie uprawnienia do prowadzenia traktora

Oznacza to, że Polacy z takimi uprawnieniami, zatrudniający się w niemieckich gospodarstwach rolnych na okres żniw, bez obaw i bez ograniczeń mogą prowadzić traktory. Dotychczas polskie prawo jazdy kategorii T uprawniało w Niemczech jedynie do prowadzenia tzw. pojazdów wolnobieżnych, których

RPP nie wyklucza dalszej walki z deflacją, choć stopy są niskie

wewnętrznej, gdyż ma ona istotny wpływ na prowadzenie polityki pieniężnej. "W dalszym ciągu NBP i Rada Polityki Pieniężnej deklarują, że będzie prowadzony taki sam mechanizm prowadzenia polityki pieniężnej, jak do tej pory, oparty na bezpośrednim celu inflacyjnym. Cel inflacyjny się nie zmienił (wynosi

Kosiniak-Kamysz: nie ma potrzeby zmian przepisów podatkowych dla rolników

"W naszej opinii nie ma w tym momencie potrzeby zmian (przepisów - PAP) podatkowych dotyczących rolników. Bardzo duża część gospodarstw rolnych, tych dochodowych, tych, które wchodzą w dużą produkcję i sprzedaż, staje się przedsiębiorstwami. I to jest naturalny proces, który trzeba wspomagać i

Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu do ustawy o Służbie Celnej

zostaną one wcześniej zgłoszone. Celnicy uzyskają także prawo do prowadzenia na przejściach granicznych niektórych kontroli, obecnie leżących w gestii Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zgodnie z

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Celnej

szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników oraz redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. "W praktyce dokonywanie wpłat na konto jednej izby celnej oraz wprowadzenie jednolitych procedur powinno ograniczyć nieprawidłowości w obsłudze przedsiębiorców, dzięki czemu oni

Tański: masowy wykup ziemi przez obcokrajowców nam nie grozi

nie będzie w stanie prowadzić gospodarstwa, to sprzeda temu, kto da najwięcej. Nie będzie się oglądał na to, czy to obywatel Polski, czy innego kraju Unii Europejskiej" - dodał. Były minister rolnictwa tłumaczył, że z ekonomicznego punktu widzenia korzystne będzie, by ziemia sprzedana przez

GUS: zwiększa się liczba ferm, maleje - mikro-gospodarstw

gospodarstwem.Prawie 70 proc. kierujących gospodarstwem miało ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa. W 96,6 proc. przypadków użytkownik był jednocześnie osobą kierującą gospodarstwem.

Polska żywność ekologiczna ma się dobrze

Przy okazji kontroli okazało się, że w ciągu ostatnich czterech lat liczba gospodarstw ekologicznych wzrosła dwukrotnie. W tej chwili Polska jest pod tym względem siódma w Unii Europejskiej. Gorsze wyniki dało sprawdzenie, czy gospodarstwa i przetwórnie dokładnie przestrzegają zasad prowadzenia

Świętokrzyskie. Kolejne specjały na Liście Produktów Tradycyjnych

działających na terenie powiatu starachowickiego. Pieczywo jest wypiekane na naturalnym zakwasie, bez ulepszaczy, w piecu opalanym drewnem sosnowym. Chleb żytni kielecki powstaje w piekarni prowadzonej przez wnuki jej założyciela, która w Kielcach funkcjonuje od 1953 r. Pieczywo ma lekko kwaskowy smak i

GUS: w grudniu poprawiły się nastroje konsumentów

. Urząd wskazał, że poprawiły się zwłaszcza oceny dotyczące przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 4,5 pkt proc. i 3,9 pkt proc.) oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 3,9 pkt proc.). Spadek odnotowano jedynie dla wartości dotyczącej możliwości

BGK: ponad 13 mld zł gwarancji w programie de minimis

-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija

BGK: nawet 74 tys. zł pożyczki na własny biznes

bezpłatnego doradztwa i szkolenia dotyczącego zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, a także prowadzenia księgowości. Podkreślił też, że w ramach Programu możliwe będzie uzyskanie pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, w tym skierowanej przez Powiatowy

Watykan. Pół miliona pszczół dla Benedykta XVI

, zatrudniony w gospodarstwie rolnym w Castel Gandolfo. W prowadzeniu pasieki pomogą mu teraz specjaliści z włoskiego związku rolników, którzy zadeklarowali gotowość opiekowania się papieskimi pszczołami. Rolniczy związek - podkreśla "L'Osservatore Romano"- uważa gospodarstwo w letniej rezydencji

Atak zimy: 12 tys. gospodarstw bez prądu, ślisko na drogach - zablokowana DK nr 9

Jeszcze około 12 tys. gospodarstw pozbawionych było w Lubelskiem w poniedziałek wieczorem prądu po opadach marznącego deszczu, który spowodował uszkodzenia linii energetycznych. Usuwanie wszystkich awarii potrwa do wtorku. Rano w poniedziałek bez prądu było ponad 30 tys. gospodarstw; przed

BGK: 56,5 mln euro na przebudowę dawnego Smyka w Warszawie

Jak poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego, budynek działający dotychczas pod nazwą Smyk "wróci do dawnej nazwy CEDET i do pierwotnego modernistycznego wyglądu". "Wkrótce ruszy rozbudowa, w wyniku której powstanie zupełnie nowa powierzchnia, na przylegającej działce pomiędzy

Sejm. rządowy projekt noweli ustawy o Służbie Celnej do komisji finansów

porozumiewanie się na odległość". Zgodnie z projektem funkcjonariusze celni będą mogli korzystać z takich urządzeń w celach pozasłużbowych pod warunkiem, że urządzenia te zostaną wcześniej zgłoszone. Projektowane zmiany przewidują, że celnicy uzyskają prawo do prowadzenia na przejściach granicznych

Bałabuchy i szneka z glanca - kolejne produkty tradycyjne Pomorza

Na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi wpisywane są produkty stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, które wytwarzane są tradycyjnymi metodami wykorzystywanymi co najmniej od 25 lat. W całym kraju zarejestrowanych jest już 1346 produktów

Zarzuty dla pijanego kierowcy. Na drodze zabił dwie dziewczynki. Nie przyznaje się do winy

grzywny i 3-letni zakaz prowadzenia samochodów. Mimo to żadnej lekcji z wyroku nie wyciągnął, beztrosko usiadł za kierownicą, i to pod wpływem alkoholu. Nie zachował należytej ostrożności i nie dostosował się do warunków drogowych - w sobotę wieczorem potrącił idące w tym samym kierunku dwie dziewczynki

NIK: fermy zwierząt uciążliwe dla mieszkańców i środowiska naturalnego

W Polsce działają 864 wielkoprzemysłowe fermy zwierząt. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli właściciele tych ferm mogą bez trudu obchodzić przepisy dot. ochrony środowiska. Teoretycznie do prowadzenia fermy wielkoprzemysłowej potrzebne jest tzw. pozwolenie zintegrowane, nakładające na właścicieli

11 tys. szkół weźmie udział w programie "Owoce i warzywa w szkole"

prowadzenia takich działań nałożony był na kraj członkowski. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz proponowanie zdrowego odżywiania poprzez działania o charakterze edukacyjnym. Wyniki badań pokazują, że

Rolnicy chcą inwestować w gospodarstwa rolne

zajmujących się produkcją mleka (produkty chętnie są kupowane za granicą) oraz tych, którzy dzięki inwestycjom zwiększą konkurencyjność gospodarstwa (np. w sprzęt). Nabór był prowadzony w 15 województwach, poza Wielkopolską. Tam pieniądze zostały już rozdzielone w poprzednich naborach zorganizowanych w 2007 i

Lubuskie: Osiem osób wpadło do szamba pod Żaganiem. Siedem nie żyje [NOWE INFORMACJE]

Karczówka to maleńka wieś pod Żaganiem, liczy ledwie 150 mieszkańców. Prowadzi do niej wąska asfaltowa droga, na której z trudem mijają się dwa samochody. Liczy ledwie kilkadziesiąt numerów. Mijamy samochodem kolejne puste podwórka. Wszyscy zeszli się pod gospodarstwo rodziny, gdzie wydarzyła się

Sawicki: na początek ok. 500 mln zł w funduszu stabilizacji dla rolników

przetwórcami. Zauważył, że w związku z nowym rozwiązaniem gospodarstwa rolne będą musiały prowadzić uproszczoną rachunkowość przychodów i rozchodów. Według niego "spora ich część taką ewidencję już prowadzi".

Opolskie. Krupniok śląski na Liście Produktów Tradycyjnych

przynależy w woj. opolskim 52 członków, wśród których są gospodarstwa agroturystyczne, restauracje czy producenci z branży gastronomicznej. Do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie od kilku lat należy m.in. gospodarstwo agroturystyczne Cichy Zakątek z Lubicza Danuty Majewskiej. W rozmowie z PAP Majewska

Starsza kobieta wpadła z nielegalnym towarem. Po raz kolejny

udała.Łącznie na terenie gospodarstwa funkcjonariusze znaleźli 68 kg tytoniu, 250 tys. sztuk papierosów oraz 56 litrów spirytusu. Żaden z towarów nie miał polskich znaków akcyzy. Ze wstępnych szacunków wynika, że kobieta próbowała oszukać skarb państwa na ćwierć miliona złotych.72-latka jest doskonale znana

Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na rachunkach bankowych resortu finansów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego mają być też przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego. Zdaniem MF wejście w życie ustawy może mieć także pozytywny wpływ na budżety jednostek

Kaczyński: Z Polaków chce się zrobić plastelinę. Chcą im zabrać tradycje

Prezes PiS przyjechał dzisiaj przed południem do gospodarstwa 48-letniego Leszka Świętonia. - W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że prezes przyjedzie. Dla nas to tak, jakby wygrać szóstkę w totolotka - mówił nam pan Leszek, który ma 150-hektarowe gospodarstwo. - Co pan pokaże prezesowi? - pytali

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Kamiennogórskiej Strefie Małej Przedsiębiorczości. Otrzymały je spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Lubawa SA. Zainwestują one w strefie 34,5 mln zł i zatrudnią około 100 osób. Jak poinformowała PAP Prezes Zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej

Matka oskarża syna, a syn matkę

rzecznik częstochowskiej prokuratury Romuald Basiński. - Udowodniła jednak, że dopłaty zostały wykorzystane na prowadzenie gospodarstwa. Dlatego pieniądze oddać musi właściciel gospodarstwa, czyli syn oskarżonej.Kobieta przyznała się do winy, chce dobrowolnie poddać się karze.

Dali zgodę na budowę, a potem zmienili plan. Gdynia przegrała w sądzie 3,8 mln zł

postawią dom jednorodzinny i zabudowania gospodarcze, co umożliwi prowadzenie gospodarstwa ogrodniczego. Na drugiej działce, po sąsiedzku, też miał być wybudowany dom - dla rodziców inwestora. Miasto zmienia plan Właściciele działek zwrócili się do prezydenta Gdyni o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i

Rząd przedłużył składkę zdrowotną dla rolników

Rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów przeliczeniowych, składkę zapłaci

Fuszerka doprowadziła do tragedii. Energetycy oskarżeni o śmierć 20-letniego Adriana

Adrian uczył się najpierw w szkole rolniczej, a potem w szkole zawodowej w Kazimierzy Wielkiej, by wkrótce przejąć od rodziców 30-hektarowe gospodarstwo. - Wstawał nawet o 3 rano, żeby pokropić zboże, a potem na 8 jechał do szkoły. Jak zarobił większe pieniądze, mówiłem: kup sobie auto. Powiedział

Producenci zbóż: dobre zbiory, ale niskie ceny

ton z hektara cena pszenicy powinna wynieść co najmniej 900 zł za tonę. "Rolnicy domagają się stabilizacji cen, która będzie umożliwiała planowanie inwestycji w gospodarstwie rolnym i pozwoli na rozwój gospodarstw". - powiedział prezes PZPRŻ. Jak mówił, Polska jest trzecim w Unii

Sejm zmienił ustawę o Służbie Celnej; będzie "jedno okienko"

komunikacji elektronicznej, które umożliwiają porozumiewanie się na odległość". Celnicy będą mogli korzystać z takich urządzeń w celach pozasłużbowych pod warunkiem, że urządzenia te zostaną wcześniej zgłoszone. Ponadto celnicy uzyskają prawo do prowadzenia na przejściach granicznych niektórych kontroli

Miliarder chce zainwestować miliony. Ludzie się buntują

centra logistyczne. Przewiduje się tam również możliwość prowadzenia działalności przemysłowej. Nie chcemy smrodu i hałasu - Wójt chce, aby rolniczy i wypoczynkowy charakter naszej miejscowości zmienił się na przemysłowy. A my nie chcemy, żeby tiry rozjeździły drogi, nie chcemy też smrodu i hałasu

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem celnego "jednego okienka"

wcześniej zgłoszone. Projektowane zmiany przewidują, że celnicy uzyskają prawo do prowadzenia na przejściach granicznych niektórych kontroli, obecnie leżących w gestii Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Energa-Operator: 730 km linii i przyłączy zmodernizowano w 2014 r.

sieci, najbardziej efektywne jest inwestowanie w automatyzację sieci średniego napięcia oraz wymiana przewodów średniego i niskiego napięcia na izolowane. Spółka podała, że w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych wymieniono prawie 730 km linii i przyłączy z "gołych" na izolowane i

Sejm zdecydował, że górny pułap opłat za śmieci ma określać algorytm

. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili, zapłacilibyśmy maksymalnie 25,57 zł od osoby za śmieci posegregowane. W przypadku innych metod naliczania opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby na poziomie 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6

Prawie 4 mln euro na promocję owoców jagodowych

Jak mówił jeden z projektodawców kampanii, prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski podczas wtorkowej konferencji prasowej, kampania promującą spożywanie owoców jagodowych miała miejsce już w tym roku. Jednak działania prowadzone były na mała skalę ze względu na szczupłe środki finansowe

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -21,5 pkt we wrześniu

sytuacji finansowej gospodarstw domowych (poprawa o 2,0 pkt proc.) oraz dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych w obecnych warunkach (poprawa ocen tylko o 0,3 pkt proc.), podał też GUS. Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną &ndash

Podlaskie. Dopłaty najpierw dla tych, którzy ponieśli straty w zw. z ASF

wyjątkowo duża, bo w związku z ograniczeniami dotyczącymi wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń - ASF - w regionie nie można było polować na dziki, teraz redukcje są prowadzone. W ocenie Podlaskiej Izby Rolniczej, ARiMR powinna w pierwszej kolejności przygotować decyzje o płatnościach bezpośrednich dla tych

GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do -25,1 pkt w sierpniu

warunkach (o 2,1 pkt proc.) i zaistniałych zmian w sytuacji finansowej gospodarstw domowych (o 1,1 pkt proc.), podał też GUS. Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną – jako badanie wspólne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku

USA od piątku rozluźniają restrykcje w podróżach i eksporcie na Kubę

gospodarczy. W ramach ogłoszonych zmian, rozluźnienie restrykcji w podróżach na Kubę dotyczyć będzie osób jadących na wyspę w jednym z 12 określonych celów (m.in. by odwiedzić rodzinę, prowadzić interesy, badania naukowe, a także w celach dziennikarskich, religijnych albo artystycznych, sportowych czy

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych

i gospodarki wodnej. Na rachunkach bankowych resortu finansów prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego mają być też przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego. Zdaniem MF wejście w życie ustawy może mieć także pozytywny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, które

Senat zaproponował poprawki do nowelizacji ustawy "węglowej"

ustawą - jest "prowadzenie likwidacji kopalni", ale też "tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanej kopalni". Przyjęte zmiany przewidują też, że część kopalni przejętej przez SRK może być sprzedana np. chętnemu inwestorowi. Rządowy plan zmodyfikowany

Kuba.Koniec zakazu sprzedaży elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

; - podniebienie), nie mogły obsługiwać na raz więcej niż 12 klientów. Niedawno limit podniesiono do 50 osób. Jedną z największych trudności dla "paladares" stanowi brak rynku hurtowego artykułów spożywczych i urządzeń niezbędnych do prowadzenia lokali gastronomicznych.

MŚ proponuje sposób wyliczania maksymalnych stawek za odbiór śmieci

wynosił 1278,43 zł. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili zapłacilibyśmy maksymalnie 25,57 zł od osoby za śmieci posegregowane. W przypadku innych metod naliczania opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłby na poziomie 0,7 proc

Interpretacja Ministerstwa Finansów grozi bankructwem tysięcy gospodarstw

grzybów, drobiarstwem, prowadzeniem wylęgarni drobiu, hodowlą zwierząt futerkowych, zajmujących się chowem świń (powyżej 100 sztuk) jeżeli nie posiadają gospodarstwa rolnego czy gospodarstwa posiadające pasieki. Działy te są opodatkowane inaczej niż pozostała produkcja rolna. Gospodarstwa rolne zamiast

Górny pułap opłat za śmieci ma określać algorytm

10.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Górny pułap opłat za śmieci ma określać algorytm, zgodnie z którym, maksymalna stawka w tym roku za posegregowane śmieci wyniosłaby ok. 25 zł od osoby i ponad 70 zł za gospodarstwo domowe - wynika z uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy śmieciowej

Podkarpackie.W 2015 r. większe podatki od nieruchomości w miastach regionu

zł do 7,23 zł za metr, w Rzeszowie od 0,70 zł do 4,18 zł za metr, a w Tarnobrzegu 3,20 zł za metr. Z kolei podatek od nieruchomości za metr powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w Rzeszowie wrośnie tylko o 5 groszy (z 23,03 do 23,08 za m kw.), w Tarnobrzegu o 88 gr (21,94 zł

Mazowieckie.Dodatkowe pieniądze na aktywizację zawodową niepełnosprawnych

niepełnosprawną. Dzięki zwiększeniu środków dostaną kolejne 8 tys. na osobę. Pieniądze będą mogły być wykorzystane na budowę i remonty obiektów rehabilitacyjnych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, organizację zaz-ów, prowadzenie szkoleń i kursów dla rodzin osób niepełnosprawnych, ich opiekunów, kadry i

Cameron: Blokada pornografii internetowej może być kłopotliwa. Będą wyjątki

kliknięcie. Nie wszyscy są zadowoleni z zakazu - Mówienie, że pornografia "zatruwa umysły młodych ludzi" to spore nadużycie - skomentował Daniel Foster, założyciel firmy hostingowej 34SP. Przypomniał też, że Cameron krytykował poprzedni rząd za prowadzenie "polityki państwa opiekuńczego"

Silne trzęsienie ziemi w Gwatemali. Są ofiary śmiertelne

kilometrów mieście Meksyk - gdzie także pracownicy niektórych biur musieli je na krótko opuścić. Na wybrzeżu Gwatemali zarejestrowano niewielkie tsunami, potencjalnie grożące wystąpieniem lokalnych szkód w promieniu 100 kilometrów. Panama, Honduras i Salwador zaoferowały Gwatemali pomoc w prowadzeniu akcji

Duże zainteresowanie dotacją dla młodych rolników z ARiMR

"Ułatwianie startu młodym rolnikom" przewidziana jest wyłącznie dla rolników w wieku do 40 lat. Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które dopiero planują przejęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej na własny rachunek. O pomoc mogą starać się także rolnicy

Są pieniądze na inwestycje na wsi

regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc przysługuje rolnikom, którzy już prowadzą dodatkową działalność na wsi. O pieniądze mogą się starać także wszyscy, którzy chcą ją rozpocząć.Wsparcie można uzyskać na całą masę działań, m.in. związanych z prowadzeniem sprzedaży

Warren Buffett: "Słuchanie analiz rynkowych to strata czasu". "Najlepsze dni Ameryki są wciąż przed nami"

wiedziałem o prowadzeniu gospodarstwa - opowiada w liście. - Ale mój syn, który kocha rolnictwo, powiedział mi, ile moja farma będzie produkować i ile wyniosą koszty. Na tej podstawie wyliczyłem zwrot inwestycji. Nie pomyliłem się - tłumaczy. - Wiedza ekspercka na temat poszczególnych przemysłów czy nawet

Eksperci ostrzegają "frankowiczów": upadłość konsumencka to droga donikąd

. Adwokat z firmy Hills LTS Marcin Piotrowski również jest zdania, że konsekwencją decyzji SNB, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat kredytów frankowych, może być wzrost liczby upadłości konsumenckiej w Polsce. "Zgodnie z obecnym stanem prawnym możliwe jest takie prowadzenie postępowania

Nielegalnie łowili karpie

alkoholu we krwi. Za kłusownictwo grozi mu dwa lata więzienia. Jazda z promilamiPolicjanci z Giżycka zatrzymali Grzegorza M., który wsiadł za kierownicę peugeota, mimo że miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. 38-latek miał już zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz

UOKiK: pomoc de minimis w 2013 r. - 6 mld zł

tego wsparcia skorzystało 244 tys. beneficjentów. Najczęściej przedsiębiorcy otrzymywali różnego rodzaju dotacje, ulgi podatkowe. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy korzystali też z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności

PO ma nowy projekt ustawy o związkach partnerskich. Bez "związków". "To ściema"

, zatytułowana jest 'ustawą o wspólnym pożyciu'. Co to takiego? To prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez partnerów, którzy są w emocjonalnym związku. Oczywiście - wykluczono sytuacje, gdy pod jednym dachem żyją ze sobą krewni. 'Wspólnego pożycia' nie będą też mogły zawierać osoby niepełnoletnie

Eksperci ostrzegają "frankowiczów" przed pochopnymi decyzjami

firmy Hills LTS Marcin Piotrowski również twierdzi, że konsekwencją decyzji SNB, a co za tym idzie wzrostu wysokości rat kredytów frankowych, być wzrost liczby upadłości konsumenckiej w Polsce. "Zgodnie z obecnym stanem prawnym możliwe jest takie prowadzenie postępowania upadłościowego, by osobom

Podlaskie. Lepsza sytuacja z ASF u dzików, ale rolnicy apelują o pomoc

pogarsza" - mówił. Wyjaśnił, że wirus nie został przeniesiony do większej liczby stad świń, oprócz dwóch przypadków, w których w sumie w dwóch gospodarstwach wykryto ASF u kilku świń. Czech dodał, że w porównaniu do sytuacji, jaka ma miejsce m.in. na Litwie, w Polsce nie obserwuje się "

Unia wesprze rolników chcących otworzyć firmę

Od jutra rolnicy zainteresowani prowadzeniem własnej firmy będą mogli ubiegać się o wsparcie z funduszy unijnych. Rusza program "Różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej". "Rolnicy nie mogą zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa, ale mają możliwość uzyskania dodatkowego

Sejm zajmie się maksymalnymi stawkami za odbiór śmieci

posegregowane. W przypadku innych metod naliczania opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby na poziomie 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Z tego wynika, że maksymalne opłaty

Podlaskie. Gminy wiejskie chcą programu modernizacji dróg polnych

. Podlaska Izba Rolnicza. Izba podkreśliła, że w ostatnich latach dzięki inwestycjom w gospodarstwach za sprawą m.in pieniędzy unijnych, potroiła się liczba ciągników, więcej jest też nowoczesnych, ciężkich maszyn rolniczych. "Ten sprzęt musi jednak dojechać do pól, a tymczasem tereny województwa

100 tys. zł dla rolnika na prowadzenie własnej firmy

Według informacji "GP" rolnicy, współmałżonkowie oraz domownicy ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą mogli ubiegać się o unijną pomoc na prowadzenie lub rozwój własnej firmy. Z takiej formy pomocy finansowej rolnicy prowadzący gospodarstwa będą mogli skorzystać

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Family Farm

Wersja demonstracyjna gry Family Farm.

Family Farm rozgrywa się w XIX wieku i polega na prowadzeniu gospodarstwa rolnego, czyli hodowaniu zwierząt, uprawianiu ziemi oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkających na farmie pracowników, w taki sposób, aby gospodarstwo rozkwitło i

AgroAsystent

AgroAsystent to aplikacja wspomagająca działanie gospodarstwa, zajmującego się produkcją roślinną.

AgroAsystent pozwala prowadzić pełną ewidencję, związaną z pracami polowymi oraz śledzeniem poniesionych kosztów związanych z uprawą.

AgroAsystent daje możliwość

Animal Shelter Manager

Animal Shelter Manager to aplikacja stworzona do prowadzenia i kontrolowania placówki zajmującej się hodowlą i opieką nad zwierzętami.

Animal Shelter Manager zapisuje

Mister Budget

jasno wskazują największe wydatki i umożliwiają ograniczenie kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego.

Mister Budget to program, który pomoże Ci znacznie lepiej dysponować budżetem domowym oraz własnymi środkami finansowymi.

Farm Frenzy 4 Demo

Farm Frenzy 4 Demo umożliwi przetestowaniu gry o prowadzeniu farmy w zręcznościowym stylu w wersji demonstracyjnej.

Farm Frenzy: Animal Country jest strategią, która przeznaczona jest dla dzieci. Pozwala ona wcielić się w postać rolnika, którego zadaniem jest dbanie o

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Technik żywienia i gospodarstwa domowego - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.Kompetencje i umiejętności technika żywienia i gospodarstwa domowego upoważniają m.in do pracy w zakładach zbiorowego żywienia

Jerzy Olejniczak

Jerzy Wojciech Olejniczak (ur. 16 kwietnia 1953 w Głownie) – polski samorządowiec, ostatni wojewoda skierniewicki. ŻyciorysUkończył studia na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.Pracował jako kierownik fermy hodowlanej

Władysław Grabski

Związku Ludowo-Narodowego (1919–1922), minister skarbu od 13 grudnia 1919 do 9 czerwca 1920, od 13 stycznia 1920 do 30 czerwca 1923 i od 19 grudnia 1923 do 13 listopada 1925. Premier rządu RP od 23 czerwca do 24 lipca 1920 i od 19 grudnia 1923 do 14 listopada 1925. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa

Mrs Beeton

Mrs Beeton, właśc. Isabella Mary Beeton z domu Mayson (ur. 12 marca 1836 w Londynie, zm. 6 lutego 1865) – brytyjska pisarka, autorka prac z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.Jej publikacja Beeton’s Household Management z 1859 była pierwszą wyczerpującą pracą związaną

Załoga (feudalizm)

) dostawał od feudała inwentarz żywy oraz martwy w ilości niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa i umożliwiający wywiązywanie się z pańszczyzny wobec właściciela ziemskiego (tj. załogę).Jeśli dostawał gospodarstwo kmiece (decydowała wielkość gospodarstwa i rodzaj pańszczyzny przypisany do tego gospodarstwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.