program unijny

PAP

Grecja będzie potrzebowała przedłużenia unijnego programu pomocowego

Grecja będzie potrzebowała przedłużenia unijnego programu pomocowego

Grecja będzie musiała poprosić o przedłużenie unijnego programu pomocowego, aby mogła otrzymać środki w ramach wsparcia z Unii Europejskiej - poinformowało w piątek wysokiej rangi źródło w Brukseli.

Projekt programu budowy dróg na nową perspektywę unijną

Autostrada A1 Pyrzowice - Częstochowa oraz A2 Warszawa - Mińsk Mazowiecki to jedne z inwestycji, które znalazły się w projekcie programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020. Oznacza to, że będą współfinansowane z pieniędzy unijnych z nowej perspektywy.

MIR: unijne środki na inwestycje we wsch. Polsce - w wielu programach UE

Inwestycje we wschodniej Polsce mogą liczyć na dofinansowanie UE w wielu programach unijnych dotyczących wydawania funduszy europejskich na lata 2014-2020 - mówi PAP wiceminister Adam Zdziebło. MIR chce, by unijne wsparcie przyczyniło się do rozwoju makroregionu.

Ziobro: ''Drogą jest deregulacja polskiej gospodarki, mamy program autortswa Dorna, zeby odregulowywać wszystkie gałezie gospodarki, gdzie nie ma regulacji unijnej ''

Ziobro: ''Drogą jest deregulacja polskiej gospodarki, mamy program autortswa Dorna, zeby odregulowywać wszystkie gałezie gospodarki, gdzie nie ma regulacji unijnej ''

25 instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Wiedza Edukacja Rozwój"

; - podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Budżet całego programu sięga ponad 4,4 mld euro z EFS oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych". Na aktywizację zawodową, kształcenie, poprawę sytuacji na rynku pracy młodych osób

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Inteligentny Rozwój"

W środę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało porozumienie z resortem gospodarki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w sprawie realizacji unijnego programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020 - powiedziała PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Pięć instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Infrastruktura i Środowisko"

W środę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało porozumienie z czterema resortami: zdrowia, gospodarki, środowiska oraz kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie realizacji unijnego programu "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020 - powiedział PAP wiceminister

Bieńkowska: może być osobny program unijny dot. walki z ubóstwem

Bieńkowska: może być osobny program unijny dot. walki z ubóstwem

"Dostawaliśmy sygnały z Brukseli, że Komisja Europejska życzyłaby sobie oddzielnego programu. Czy taki program powstanie, czy nie - to na razie wielki znak zapytania" - powiedziała w rozmowie z PAP szefowa resortu rozwoju regionalnego. "Do tej pory nie planowaliśmy oddzielnego

Olbrycht: samorządy powinny dostosować programy operacyjne do nowego prawa unijnego

Samorządy powinny dostosować swe programy operacyjne do rozpatrywanych przez Parlament Europejski nowych przepisów przyspieszających wydawanie unijnych pieniędzy - mówił we wtorek europarlamentarzysta Jan Olbrycht (PO). Chodzi o pakiet antykryzysowy przyspieszający działania inwestycyjne na

Dotacje unijne - program został wstrzymany

Dotacje unijne - program został wstrzymany

zawiesiła do odwołania realizację programu "Mój szef to ja!!!". Unieważniono również rozstrzygnięcie dwóch ostatnich edycji konkursu, czego domagali się ci, którzy w nich startowali, ale na dotacje się nie załapali. Członek zarządu DIR Franciszek Baranowski nie ukrywa, że decyzja o zwieszeniu ma

Startują trzy nowe unijne programy pomocowe

Komisja Europejska we współpracy z europejskimi bankami uruchamia trzy programy, które mają ułatwić wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych i spójnościowych. Także w Polsce Dla swojej najnowszej inicjatywy Komisja oraz jej partnerzy - Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy

Erasmus, flagowy program unijny, ma 20 lat

W przyszłym roku minie 20 lat, od kiedy wystartował unijny program wymiany studentów Erasmus. W tym czasie ponad półtora miliona studentów, w tym 60 proc. dziewcząt, otrzymało stypendia Erasmusa na kilkumiesięczną naukę za granicą. Erasmus to flagowy program Unii Europejskiej. Uczestniczy w nim

Unijny program rozwoju na lata 2007-13 przyjęty

Parlament Europejski przyjął ostatecznie unijny program badań i rozwoju na lata 2007-13 (tzw. siódmy program ramowy) z budżetem ponad 54 mld euro, potwierdzając, że z funduszy UE będą mogły być finansowane badania na ludzkich komórkach macierzystych. Eurodeputowani poparli przyjęty w lipcu

Bruksela: Poprawcie unijne programy

miała nawet Wielka Brytania zaprawiona w bojach o unijne pieniądze. To dopiero start targów o unijne pieniądze. Na początku stycznia mamy zacząć negocjacje z Komisją Europejską o ostateczny kształt programów. Komisja będzie naciskała, by pieniądze wydawać przede wszystkim na innowacje - czyli np

Pierwsze unijne programy jadą do Brukseli

Już dziś resort rozwoju regionalnego prześle pierwsze programy unijne na lata 2007-13 do zaopiniowania przez Komisję Europejską. Chodzi o dokumenty Kapitał ludzki, Infrastruktura i Środowisko oraz Pomoc techniczna. Do informacji Komisji wysyłany jest też spajający dokument ogólny "Narodowe

KE powinna przyjąć RPO dla Mazowsza - w pierwszej połowie lutego

unijnej tylko część powstałych klastrów była dofinansowana z pieniędzy unijnych" - wyjaśnił. Dyrektor spodziewa się, że na wiosnę 2015 r. możliwe będą pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie UE z RPO. Na lata 2014-2020 Mazowsze otrzyma ponad 2 mld euro z RPO oraz ok. 1,7 mld euro - z programów

MIR chce do końca roku zamknąć negocjacje z KE ws. wydawania funduszy UE

unijnymi, a także wdrażającymi poszczególne programy operacyjne oraz beneficjentami" - podkreśliła. Szefowa resortu zwróciła uwagę, że w nowej perspektywie unijnej KE zaostrzy audyt i kontrolę dotyczącą wydawania pieniędzy unijnych. Wyzwaniem dla podmiotów, które uzyskają dofinansowanie UE będzie nie

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 zatwierdzony przez KE

Wśród celów programu wymienia się zwiększenie udziału wydatków na badania i rozwój do 0,5 proc., zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii do blisko 12,5 proc., a także ograniczenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem do mniej niż 13 proc. RPO

Grabowski: umowa z NFOŚiGW ws. programu "Infrastruktura i Środowisko" w ciągu miesiąca

unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Polska ma otrzymać 82,5 mld euro. Budżet programu "Infrastruktura i Środowisko" wynosi 27,41 mld euro - najwięcej ze wszystkich programów operacyjnych. W perspektywie finansowej 2007-2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i

Warmińsko-mazurskie. Spotkania dot. unijnych projektów; do wykorzystania 1,7 mld euro

;. Zapowiedział, że jeszcze w styczniu odbędzie się spotkanie z samorządowcami na temat nowych programów i projektów, które będą realizowane z unijnych pieniędzy. Następnie odbędą się spotkania z przedsiębiorcami, którzy mogą ubiegać się o unijne dotacje. "Potrzeba nam firm, potrzeba nam inwestorów

MIR: wydaliśmy ponad 321 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

przyjęła prawie wszystkie krajowe programy operacyjne ws. wydawania pieniędzy UE na lata 2014-2020. "Polska Cyfrowa" była pierwszym z polskich planów wydawania unijnych pieniędzy na latach 2014-2020, przyjętym przez Komisję. Cały budżet programu sięga 2,17 mld euro. Z pieniędzy tych będą mogli

MIR: konkursy dla firm z programu "Polska Wschodnia" - w II połowie 2015 r.

Polska negocjuje z Komisją Europejską (KE) programy operacyjne dotyczące wydatkowania pieniędzy unijnych na lata 2014-2020, w tym sześć krajowych i 16 regionalnych. Wendel przyznała, że rozmowy z KE nie są proste. "Jeżeli jakieś rozwiązania są ustanowione dla wszystkich krajów członkowskich

Sejm przyjął informacje o realizacji zadań Programu dla Odry-2006 z l. 2012 i 2013

, by nastąpiło wygaszenie Programu" - powiedział PAP Galla. Dodał, że KE "wymusza obecnie na polskim rządzie kompleksowe podejście do tematu Odry". "W następnej perspektywie jest trochę środków unijnych. Jeśli my byśmy nie zrobili tego posunięcia w postaci wygaszenia Programu, to KE

Podlaskie. Firmy dostały ostatnie unijne dotacje ze starego RPO

Dofinansowane właśnie projekty znajdowały się na liście rezerwowej po ostatnim konkursie i miały szanse na wsparcie tylko wtedy, gdy w programie pojawią się oszczędności, czyli np. niewykorzystanie pieniądze na inne cele albo zwolnione środki, gdy ktoś zrezygnuje z realizacji projektu, a takie

Przedłużają się negocjacje z KE ws. wydawania unijnych funduszy

Od lipca Polska negocjuje z KE 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, które szczegółowo opisują, jak wydawane będzie ponad 80 mld euro przeznaczonych dla naszego kraju z unijnych funduszy strukturalnych. Polskie władze miały nadzieję, że negocjacje zakończą się do końca października

KE szuka pieniędzy dla rolników; dla Polski najwyżej kilka mln euro

proc. wniosków (przeliczanych na euro), z Belgii było to 5 proc., Rumunii 3 proc., Portugalii, Holandii - po 1 proc. Po tym jak zgłoszone przez kraje unijne zapotrzebowanie na rekompensaty przekroczyło 125 mln euro, KE zawiesiła pierwszy mechanizm wsparcia dla rolników. Środki z nowego programu

Unijny program "Gateway to Japan"

Umożliwi im to funkcjonujący już od dwóch lat program "Gateway to Japan". Dzięki niemu polskie przedsiębiorstwa mogą dostać z unijnej kasy nawet 80 proc. zwrotu kosztów uczestnictwa w imprezach wystawienniczych w Tokio. W przyszłym roku będą mogły wziąć udział w aż siedmiu takich

Firmy mogą jeszcze sięgnąć po pieniądze ze starych programów UE

dodatkowe 2 mld zł. Już teraz polskie firmy mogą ubiegać się bezpośrednio w Brukseli o pieniądze unijne na lata 2014-2020 m.in. z programów "Cosme" z budżetem 2,3 mld euro i "Horyzont 2020" (ponad 77 mld euro). Pierwszy ma podnosić konkurencyjność głównie małych i średnich firm, a

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w Lubelskiem zrealizowano 2,7 tys. różnych projektów, które objęły w sumie 454 tys. osób. Łączna wartość tych projektów sięgnęła 2,56 mld zł. "To jeden z najważniejszych programów unijnych. On daje efekt nie w krótkim czasie, jak po wybudowaniu

Kujawsko-Pomorskie. 6,5 mln zł na inwestycje na wsi

zwiększenie ich rentowności. Kończący się PROW (na lata 2007-2013) składa się z czterech osi priorytetowych obejmujących 22 działania, w tym między innymi "Odnowę i rozwój wsi". Program będzie kontynuowany w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.(PAP)

Struzik: Mazowsze dostało ponad 7 mld zł z programu regionalnego

Struzik podkreślił na konferencji prasowej w Warszawie, że woj. mazowieckiemu przypadło w starej perspektywie unijnej w sumie 2,7 mld euro, z czego ponad 1,8 mld euro z regionalnego programu operacyjnego, ponad 900 mln euro z programu "Kapitał Ludzki", a także ponad 300 mln euro z

Wasiak: pierwszy konkurs z programu "Polska Cyfrowa" - do końca roku

tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy unijnych z programu +Polska Cyfrowa+, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. Dzięki temu w pierwszej kolejności będą realizowane przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych dla przedsiębiorców i obywateli

Umowy MG z 3 instytucjami ws. programu "Infrastruktura i Środowisko"

poprawiających bezpieczeństwo energetyczne kraju, instytucje te będą wybierały i nadzorowały realizację takich przedsięwzięć. "Dzisiaj przypieczętowaliśmy system wdrażania pieniędzy unijnych z programu operacyjnego +Infrastruktura i Środowisko+ na lata 2014-2020. Wiemy już, w jaki sposób będziemy te

Inwestycje rewitalizacyjne w stolicy będą wspierane z pieniędzy UE

Jak wyjaśnił PAP dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z Urzędu m.st. Warszawy Maciej Fijałkowski, w latach 2007-2013 prawie każda dzielnica Warszawy miała swój lokalny program rewitalizacji. "W nowej perspektywie unijnej zmieniamy nasze podejście. Będziemy proponować

MIR: zgoda KE na dofinansowanie UE dla inwestycji kolejowych

Na dofinansowanie z pieniędzy UE projektów o wartości powyżej 50 mln euro KE musi wyrazić zgodę. Jak poinformowało w środę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, KE zatwierdziła wsparcie unijne dla pięciu dużych projektów infrastrukturalnych w trzech województwach. Łączna wartość tych

Poznań.Ruszyła budowa wieżowca Bałtyk - w ramach Inwestycji Polskich

udzielonego przez BGK w ramach Programu Inwestycje Polskie. 37 mln zł to pożyczka z unijnej inicjatywy JESSICA. Pod koniec czerwca br. podpisana została z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowa na finansowanie inwestycji. "Bałtyk" jest pierwszym w kraju projektem finansowanym przez program Inwestycje

MIR: Komisja Europejska przyjęła program "Pomoc Techniczna"

"+Pomoc Techniczna+ będzie się koncentrować na działaniach ukierunkowanych na stabilizację zatrudnienia w instytucjach systemu wdrażania funduszy unijnych. Kontynuowane będą szkolenia zwłaszcza w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, pomoc publiczna, a także działania edukacyjne i

MIR: wydaliśmy ponad 320 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

prawie wszystkie krajowe programy operacyjne ws. wydawania pieniędzy UE na lata 2014-2020. "Polska Cyfrowa" była pierwszym z polskich planów wydawania unijnych pieniędzy na latach 2014-2020, przyjętym przez Komisję. Cały budżet programu sięga 2,17 mld euro. Z pieniędzy tych będą mogli

MIR: wydaliśmy ponad 315 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Techniczna", z którego ponad 700 mln euro trafi m.in. do instytucji zajmujących się obsługą pieniędzy unijnych z nowej perspektywy i na promocję tych funduszy. Pozostałe krajowe programy operacyjne dla Polski to: "Infrastruktura i Środowisko" z budżetem ok. 27,4 mld euro, "Inteligentny

Programy unijne do poprawki

Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) do końca kwietnia 2005 r. złożono blisko 20 tys. wniosków o dotacje na kwotę wielokrotnie przekraczającą dostępne pieniądze. Ale statystyki wypadają bardziej blado, gdy chodzi o liczbę wniosków, które zostały zaakceptowane. Np. w

MIR: wydaliśmy ponad 306 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że do 23 listopada br. złożono 300,6 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to 609,8 mld zł). W tym czasie podpisano 104 302 umów o dofinansowanie na 410,7 mld zł. Z tego wkład unijny

MIR: wydaliśmy ponad 311 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że do 7 grudnia br. złożono 300,8 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to 610,8 mld zł). W tym czasie podpisano 104 521 umów o dofinansowanie na 409,4 mld zł. Z tego wkład unijny wyniósł

11 tys. szkół weźmie udział w programie "Owoce i warzywa w szkole"

. Koszt takiej porcji - to 1,6 zł. Od tego roku nastąpiła zmiana programu. KE zwiększyła budżet z 90 do 150 mln euro i postawiła na wzmocnienie działań edukacyjnych. Dotychczas akcje informacyjne, np. o zaletach spożywania warzyw i owoców, nie mogły być finansowane z unijnych pieniędzy, obowiązek

Polskie firmy już teraz mogą starać się o pieniądze unijne na lata 2014-20

przewidziano 919,5 mln euro z europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EASI). Na środki z programu "Kreatywna Europa" z budżetem 1,4 mld euro może liczyć branża multimedialna oraz IT. Wiceminister wyjaśniła, że tak jak w latach ubiegłych finansowanie unijne będzie

MIR: wydaliśmy ponad 302 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że do 2 listopada br. złożono 300,2 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to 609,5 mld zł). W tym czasie podpisano 103 926 umów o dofinansowanie na 410,5 mld zł. Z tego wkład unijny

MIR: wydaliśmy ponad 319 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

krajowe programy operacyjne ws. wydawania pieniędzy UE na lata 2014-2020 i nieco mniej niż połowę regionalnych. Na początku 2015 r. MIR oczekuje na taką decyzję KE wobec pozostałych programów. "Polska Cyfrowa" była pierwszym z polskich planów wydawania unijnych pieniędzy na latach 2014-2020

MIR: wydaliśmy ponad 300 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że do 26 października br. złożono 300,1 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to 609,1 mld zł). W tym czasie podpisano 103 829 umów o dofinansowanie na 410,2 mld zł. Z tego wkład unijny

Warmińsko-Mazurskie. Rybacy wznowili połowy na Zalewie Wiślanym

Przerwy w połowach na Zalewie Wiślanym wprowadzono dwa lata temu w związku z unijnym programem ochrony młodych sandaczy i węgorzy. Tegoroczna przerwa trwała od 16 lipca i była poprzedzona zarybianiem tego akwenu narybkiem węgorza. W tym czasie rybacy, którzy zadeklarowali zaprzestanie połowów

MIR: wydaliśmy ponad 299 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że do 12 października br. złożono 299,9 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to 608,9 mld zł). W tym czasie podpisano 103 697 umów o dofinansowanie na 409,9 mld zł. Z tego wkład unijny

MIR: w perspektywie na lata 2007-2013 wydaliśmy ponad 298 mld zł

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że do 5 października br. złożono 299,7 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to 608,6 mld zł). W tym czasie podpisano 103 522 umowy o dofinansowanie na 409,9 mld zł. Z tego wkład unijny

"Gwarancje dla młodzieży" - 13,8 mld zł na wsparcie na rynku pracy

nie tylko dyskusji, ale też na rzecz konkretnych działań. Jak zaznaczył minister pracy, celem programu, który do 2021 r. będzie dysponował 13,8 mld zł (po połowie ze środków unijnych i pieniędzy krajowych) jest stabilność i zwiększanie zatrudnienia osób młodych, przygotowanie ich do wejścia na rynek

NIK: Kłamstwa przy unijnym programie rybołówstwa

Ministerstwo Rolnictwa nie zrealizowało unijnego projektu dot. organizacji rynku rybnego w Polsce - donosi NIK w opublikowanym w środę raporcie. Z planowanych pięciu centrów obrotu i skupu ryb powstało jedno. Na dodatek urzędnicy skłamali w piśmie do urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, że

Świętokrzyskie. Władze województwa negocjują z KE program regionalny

Samorząd województwa świętokrzyskiego chce, by zdecydowana większość środków programu spośród tych, które w jego ramach zarezerwowano na infrastrukturę komunikacyjną, służyło w regionie na budowę dróg. Komisja Europejska stoi natomiast na stanowisku, że większość pieniędzy trzeba zainwestować w

Korwin-Mikke w TVP rzucił oskarżenia o łapownictwo. Potem wycofał się rakiem. "Trochę wariatów też jest"

. Korwin-Mikke polski rząd uznaje bowiem jedynie za "kompradorów" i "pieczeniarzy", którzy "żyją z tego, co im tam ochłapy rzucą z Unii". Prawdziwe jądro zła według niego znajduje się bowiem właśnie w unijnych instytucjach, do których chcąc nie chcąc, startując w eurowyborach

40 mln euro w 2015 r. dla polskich studentów z programu Erasmus+

Program Unii Europejskiej Erasmus+ działa od stycznia 2014 r. Zastąpił kilka dotychczasowych programów edukacyjnych, m.in. "Uczenie się przez całe życie" oraz "Młodzież w działaniu". Będzie prowadzony do 2020 r., a jego całkowity budżet wyniesie 14,4 mld euro. W Polsce realizują

Kto wdraża programy UE na Mazowszu? Ludzie PO oraz ich córki i żony [LISTA]

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych to instytucja samorządu. Jak się okazuje, zdominowana przez PO. "We wczorajszej 'Gazecie' podałem informację o kilku żonach polityków PO pracujących w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Udało nam się dotrzeć do pełniejszej

UE grozi Bośni i Hercegowinie pozbawieniem 96 milionów euro

programu IPA. Przywódca bośniackich socjaldemokratów Zlatko Lagumdżija oświadczył, że we wtorek osiągnął z prezydentem wchodzącej w skład BiH Republiki Serbskiej Miloradem Dodikiem porozumienie co do zasad wykorzystania środków unijnych. Agencja APA odnotowuje, że nie wiadomo na razie, czy poinformowano o

Wielkopolskie. KE zatwierdziła Regionalny Programy Operacyjny

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury, innowacyjne technologie i walkę z bezrobociem. Zdaniem marszałka województwa Marka Woźniaka, to doskonała wiadomość. "Jesteśmy w czołówce europejskich i polskich regionów, które uzyskały akceptację dla swoich programów i mogą

Dolnośląskie. KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny

wydatkowanych ok. 40 mld zł. "To będą pieniądze z RPO, z kontraktu terytorialnego oraz innych źródeł. Zdajemy sobie sprawę, że to ostatni okres, w który będziemy mieli tak duże fundusze unijne i chcemy je dobrze wykorzystać" - dodał Przybylski. Z 2,2 mld euro w ramach RPO dla Dolnego Śląska 70 proc

Pieniążek: Demonstranci chcą odejścia prezydenta i rządu, hasła dotyczące UE zeszły na dalszy plan

rozczarowanie są tak duże, że o pojednaniu nie może być mowy - mówił w programie "Post Factum" przebywający w Kijowie dziennikarz "Krytyki Politycznej" Paweł Pieniążek. Jak przyznał, choć bezpośrednią przyczyną zamieszek było fiasko rozmów w UE, hasła unijne zeszły na drugi plan, a Majdan

Płock. Program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku. Środki na projekt pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13. "Ten projekt, jak rzadko który, jest w stu procentach finansowany z Unii Europejskiej" - podkreślił Nowakowski podczas konferencji prasowej. Dodał, że celem głównym programu

Minister kultury Bogdan Zdrojewski podsumował swoją kadencję

wykorzystanie środków unijnych przez swój resort. "Jesteśmy liderem w absorpcji środków europejskich nie tylko w Polsce, ale i w Europie" - mówił minister, zwracając uwagę, że po raz pierwszy w historii kultura została włączona w działania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako odrębna

ARR: szkoły i domy dziecka mogą korzystać z darmowych owoców

Chodzi o wycofywane z rynku produkty, które są przekazywane przez producentów na cele charytatywne w zamian za unijne rekompensaty. Takich owoców i warzyw nie można sprzedać. Po wprowadzeniu przez Rosję embarga na produkty żywnościowe z UE odszkodowaniami objęte są pomidory, marchew, kapusta biała

Kaczyński: potrzebne większe środki na badania i naukę

Prezes PiS wziął udział w konferencji w Regionalnym Centrum Informatycznym w Olsztynie. Kaczyński przypomniał, że ta inwestycja została zaplanowana i zrealizowana ze środków unijnych za czasów rządu PiS. Podkreślił, że powinny istnieć zachęty do inwestowania polskiego kapitału w sektor badawczy

Nauczyciele: To upokarzające, prosić o swoje pieniądze

deklaruje: - Dzięki nowym rozwiązaniom powinniśmy wypłacić nauczycielom wynagrodzenia być może już za dwa tygodnie, a już najpóźniej do końca lipca. A co z wynagrodzeniami dla nauczycieli z programu "W drodze do sukcesu"? Twardzińska liczy, że jeszcze w lipcu dostanie ostatnią transzę unijnych

UE chce zmniejszyć bezrobocie wśród młodych. "To może się odbyć kosztem starszych pracowników" [EKSPERCI]

;bo mi się należy". To na dłuższą metę może być problemem. A doświadczenia moje i moich znajomych - pracodawców - pokazują, że taka postawa roszczeniowa już funkcjonuje. Zdaniem gościa TOK FM, większość zaleceń unijnych z programu "gwarancja dla młodych" już funkcjonują w Polsce

MRR: Infrastruktura i Środowisko z najniższymi wydatkami

Program Infrastruktura i Środowisko (IiŚ) znalazł się na ostatnim miejscu pod względem wydatkowania środków pośród wszystkich programów unijnych na lata 2007-2013 - wynika z czwartkowej informacji MRR. Wartość zatwierdzonych wydatków wnioskodawców w ramach tego programu wynosi 19,9 mln zł i

Naukowcy: Inwazja papug w Polsce jest tylko kwestią czasu

Aleksandretty obrożne pochodzą z Afryki i Indii. Te spore, barwne ptaki zaczęto sprowadzać do Europy ok. 40 lat temu. Zyskały popularność, gdyż są inteligentne, łatwo się oswajają i chętnie uczą się naśladować brzmienie różnych dźwięków. Szacuje się, że w latach 1996-2002 do krajów UE sprowadzono ic

Pieniądze unijne mają wspierać przedsiębiorczość

Dzięki pieniądzom unijnym pomoc otrzymują bezrobotni, pracownicy zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji, finansowane są programy rozwoju szkół, powstają nowe przedszkola. Z różnych form wsparcia skorzystało 80 tys. osób. - W ramach programu "Kapitał ludzki" na Lubelszczyźnie

Rząd wie, jak wydać 67 mld euro

Rząd przyjął część programów unijnych, które mówią, jak Polska będzie wydawać w latach 2007-13 unijne fundusze. W latach 2007-13 mamy szansę na otrzymanie z Unii aż 67,3 mld euro. - Te pieniądze pozwolą na radykalny skok cywilizacyjny Polski - podkreślił wczoraj premier Jarosław Kaczyński

Łukaszenka zachwycony Partnerstwem Wschodnim"

Prezydent Aleksander Łukaszenka dużo mówił o korzyściach, jakie białoruska gospodarka odniesie z udziału w unijnym programie. - Ponad połowę swojej produkcji sprzedajemy do Unii Europejskiej. Powinniśmy znosić bariery, cła... Dlaczego więc nie zawalczyć o strefę wolnego handlu z Unią?. Za wielki

Fundusze unijne: Polska wydała więcej, niż planowała

Na początku stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ostrożnie szacowało, że do końca czerwca 2010 r. uda się wydać i rozliczyć "tylko" 10,36 mld zł z pięciu krajowych (zarządzanych centralnie) Programów Operacyjnych oraz z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.Dziś już wiadomo, że MRR

Sopot. Spotkanie unijnych ministrów nauki

uczestniczy komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki Maire Geoghegan-Quinn - PAP) przedstawi swoją własną koncepcję rozwiązań, co zrobić, aby w większym zakresie naukowcy z terenów trochę zapóźnionych naukowo mogli korzystać z funduszy nowego programu ramowego" - poinformowała Kudrycka. W ocenie

Troje Polaków w Programie Młodych Liderów Europejskich

, szefem Festiwalu Designu oraz założycielem Photo Festival Union - sieci 30 europejskich festiwali fotografii. Misją unijnego programu "40 UNDER 40" jest - jak piszą jego twórcy - "zgromadzenie co roku czterdziestu najwybitniejszych umysłów na kontynencie które, dzięki zdolności do

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powołało pre-komitety

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powołało pre-komitety do spraw unijnych programów operacyjnych. Zajmą się one określeniem kryteriów wyboru poszczególnych projektów, które mają być finansowane z unijnych pieniędzy. Pierwsze posiedzenie pre-komitetu monitorującego, największy unijny Program

Polska otrzyma pieniądze na zdrowe przekąski dla dzieci

"Owoce w szkole" to program wymyślony przez KE, która na jednym ogniu chciała upiec dwie pieczenie: po pierwsze, skłonić uczniów do jedzenia owoców i warzyw. Jak bowiem się szacuje około 22 mln dzieci w Unii Europejskiej boryka się z nadwagą, a ponad 5 mln jest otyłych.Po drugie

30 mln euro na najlepsze projekty z sektora turystyki na Mazowszu

Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje od wtorku wnioski o dofinansowanie projektów na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w woj. mazowieckim. Do podziału jest 30 mln euro. Jak poinformowała PAP rzecznik Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Lidia Krawczyk, beneficjenci

Białoruś. Szef MSZ: Nie rezygnujemy z udziału w Partnerstwie Wschodnim

"Jeśli chodzi o sam program Partnerstwa Wschodniego, to ma on przyszłość. (...) PW zapewnia Białorusi szereg możliwości współpracy z UE, która pozostaje dla naszego kraju dużym strategicznym sąsiadem" - powiedział Martynau. Dodał, że w ramach PW trwa codzienna praca i podał za przykład

Lech Poprawski: Pieniądze na zabezpieczenia przeciwpowodziowe są, ale nikt się o nie nie stara

Michał Kokot: Po powodzi w 1997 roku politycy zapowiadali działania zmierzające do ochrony Dolnego Śląska przed powodzią. Miał to załatwić Program dla Odry 2006. Ale efekty jego działania są nikłe, dlaczego?Lech Poprawski, dyrektor biura Programu dla Odry 2006 w latach 2002-2004: Nie jest tak, że

MG: Ponad 2,6 mld euro dla innowacyjnych firm

Od 12 maja tego roku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów ze środków unijnych. Unijny program "Innowacyjna Gospodarka" przewiduje na ten cel 2,6 mld euro - poinformował we wtorek resort gospodarki. "Głównym celem programu jest podniesienie

Bruksela akceptuje plany dla rolnictwa

Razem z polskim programem unijni eksperci zaakceptowali także programy rozwoju obszarów wiejskich dla pięciu innych krajów: Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii (w części dotyczącej Irlandii Północnej) oraz dla Słowenii. Polski projekt podziału pieniędzy był jednak największy ze wszystkich - ba

MRR: Unijne inwestycje w infrastrukturę przyspieszają

Zdziebło. W tym roku na inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych na lata 2007-2013 rząd zaplanował wydać co najmniej 16,8 mld zł. Zdaniem Zdziebły, rozpędu nabiera największy program unijny Infrastruktura i Środowisko. "Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Polska wyśle ok. 60 dużych projektów

E-biznesowe dotacje też są opóźnione

. działaniu 8.1 programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". Działanie zarządzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości finansuje nowe e-biznesy.Na papierze, 8.1 PO IG było olbrzymim sukcesem. Tylko w pierwszej rundzie, w 2008 r., zawarto 229 umów na 95 mln zł, a w I rundzie w 2009 r

Wpadka z funduszami UE: Rybołówstwo straci miliony

Liczby są alarmujące: zostało jeszcze tylko 14 miesięcy na wydanie i rozliczenie pieniędzy, tymczasem z 360 mln zł zarezerwowanych w Sektorowym Programie Operacyjnym "Rybołówstwo" (SPOR) wydaliśmy 47,2 proc. Co gorsza, te dotacje, które cieszyły się największym powodzeniem - na złomowanie

Sawicki: w tym roku do rolników może trafić ponad 20 mld zł

- Nawet ponad 20 mld zł może trafić w tym roku do rolników z dopłat bezpośrednich, wszystkich unijnych programów pomocowych i pomocy krajowej - ocenił minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2007 roku suma płatności dla rolników z tych źródeł wyniosła 14,2 mld zł, w 2008 r. 18,3 mld zł, a w

Bieńkowska: Rybołówstwo może nie wykorzystać funduszy UE

Maksymalne wykorzystanie środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2004-2006 oraz zakończenie negocjacji wszystkich programów operacyjnych zapowiedziała w środę na konferencji prasowej minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Zaznaczyła, że wszystkie środki perspektywy

Sawicki: kryzys finansowy nie będzie dotkliwie odczuwalny w rolnictwie

Zdaniem szefa resortu rolnictwa Marka Sawickiego, kryzys finansowy nie będzie zbyt odczuwalny w rolnictwie, dzięki pieniądzom z unijnego programu dla obszarów wiejskich 2007-2013. Sawicki uczestniczył w środę w sesji Sejmiku warmińsko-mazurskiego. "Jeśli chodzi o rolnictwo, to jesteśmy w

MRR: woj. mazowieckie najwolniej wykorzystuje fundusze unijne w ramach RPO

W czwartek resort opublikował aktualne wskaźniki wykorzystania środków unijnych w poszczególnych programach na lata 2007-2013. W tym czasie województwo mazowieckie ma do wykorzystania w ramach RPO ok. 1,8 mld euro. Do 9 kwietnia region podpisał 8 umów na kwotę 58,9 mln zł, co stanowi 0,68 proc

Iran gotów do podjęcia rozmów nuklearnych z mocarstwami, ale stawia warunki

Jak poinformowała w niedzielę agencja AFP, Zarif oświadczył, że "poważna wola polityczna (ze strony mocarstw), aby uznać uzasadnione nuklearne prawa Iranu, byłaby odpowiednim stanowiskiem w celu uregulowania tej kwestii". Program nuklearny o charakterze pokojowym Iran utrzymuje, że jego

Dodatkowy 1 mld zł na inwestycje firm w 2008r. w ramach funduszy unijnych

O miliard złotych zostanie zwiększona tegoroczna pula środków na dofinansowanie innowacyjnych inwestycji dużych firm w ramach jednego z unijnych programów - poinformowały w środę resorty rozwoju regionalnego i gospodarki. "Taką decyzję podęły wspólnie resorty rozwoju regionalnego i

Duża kasa nie dla małych i średnich

Małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą miały szans zdobycia unijnych pieniędzy z programu "Innowacyjna gospodarka" - alarmują organizacje pracodawców. Obawiają się, że unijna kasa zasili państwowych molochów. Duża kasa nie dla małych i średnich Małe i średnie przedsiębiorstwa nie

UE zaakceptowała niemiecki program publicznej pomocy dla banków

- Komisja Europejska zaakceptowała we wtorek opiewający na około 500 mld euro program publicznej dla niemieckich banków, deklarując, iż nie narusza on unijnych przepisów w sprawie ochrony wolnej konkurencji. Według Komisji, chodzi o "stosowny środek, będący odpowiedzią na poważne zakłócenie

Bułgaria wykorzystała 70 mln z 7 mld od Unii

; oraz "Rozwój regionalny". Nowe raporty mają być wysłane na początku jesieni.Dostali 1/10, wykorzystali 1/100Zgodnie z budżetem unijnym Bułgaria ma otrzymać na realizację siedmiu programów operacyjnych 7,02 mld euro, a z własnego budżetu może wydać dodatkowo 1,345 mld euro. Dotychczas KE

MRR: 130 mln zł unijnych zaliczek w ramach PO IG

- W ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy i inni wnioskodawcy otrzymali już ponad 130 mln zł zaliczek na realizację swoich projektów - powiedział w środę PAP wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław Pawłowski. "Chcemy, żeby do końca roku trafiło do

Podlaskie. Politycy PO i PiS o rozwoju województwa

różnych programów - projekty unijne o wartości 9,85 mld zł, przy wartości dofinansowania na poziomie 5,5 mld zł. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego udało się m.in. utworzyć ponad 3,4 tys. nowych miejsc pracy. Platforma Obywatelska sprawuje władzę w Białymstoku, wraz z PSL ma też

9,7 mld euro z UE dla innowacyjnych firm

Do końca lipca tego roku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów z pieniędzy unijnych. Na lata 2007-2013 unijny program "Innowacyjna Gospodarka" przewiduje na ten cel 9,7 mld euro. Jak mówił we wtorek na konferencji prasowej wiceminister rozwoju

PiS proponuje zwiększenie wydatków na rolnictwo

- Prawo i Sprawiedliwość podczas środowej debaty nad budżetem w Sejmie zgłosiło poprawki zwiększające nakłady na rolnictwo. Chce, by były one sfinansowane z niewykorzystanych pieniędzy przeznaczonych na programy unijne. W ostatnim roku sytuacja w rolnictwie drastycznie pogorszyła się - spadły

Dyrektor Interreg: trzeba eliminować z wniosków proste błędy

O potrzebie wyeliminowania prostych błędów z wniosków do wspierającego współpracę międzyregionalną unijnego programu Interreg IV C mówił w piątek w Katowicach jego dyrektor Michel Lamblin. W ramach Interreg IV C współpracują ze sobą regionalne władze i instytucje ze wszystkich krajów UE

Fundusze UE: W I kwartale wydaliśmy 0,5 mld zł więcej niż planował rząd

Licząc od 2007 r. do końca marca br. w całej Polsce, we wszystkich programach operacyjnych wydano 21,7 mld zł. W całym 2010 r. rząd chce rozliczyć z Komisją Europejską 27 mld zł. Dobre wyniki I kw. sugerują, że tę kwotę uda się nawet przekroczyć. - Ale bez przesady. Budżet państwa ma ograniczone

MRR: ponad 3 mld zł wydatków z funduszy unijnych na lata 2007-2013

Kwota ta wynika ze złożonych przez projektodawców wniosków o płatność. Na początku maja całkowite wydatki (dofinansowanie unijne i krajowe) wynosiły 2,7 mld zł.W tym roku rząd zamierza wydać z funduszy unijnych na lata 2007- 2013 16,8 mld zł z puli ponad 67 mld euro na cały ten okres.Ja podało

160 mln euro z UE na rozwój przedsiębiorczości w Małopolsce

Ponad 160 mln euro unijnych dotacji zostanie przeznaczone na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2008-2013. Marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara poinformował dziennikarzy w środę, że przyjmując średnie unijne

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

TEON

„wniosku o płatność” do Instytucji Zarządzającej danym Programem Unijnym.

Program TEON sam wylicza wartość dotacji na podstawie wcześniej zdefiniowanego poziomu kwalifikowalności kosztów oraz poziomu dofinansowania, który podany jest w umowie o dofinansowanie. Dodatkowa

SAPARD

SAPARD (ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) – unijny program finansowego wspierania programów dostosowywania rolnictwa do gospodarki rynkowej w krajach stowarzyszonych, oczekujących na członkostwo w Unii Europejskiej. Powstał w 1999 roku, w celu udzielenia

Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach

poprzez swojego przedstawiciela w senacie uczelni. Uczelnia, co zasługuje tu na podkreślenie, realizuje, wspólnie z GIG i RIG, program unijny „Wzmacnianie praktycznych elementów kształcenia w uczelniach technicznych poprzez wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk studenckich

Paneuropejski korytarz transportowy

w Helsinkach w 1997. Paneuropejskie korytarze transportowe łączą drogi kołowe, wodne oraz linie kolejowe.Modernizacji paneuropejskich korytarzy transportowych poświęcony był unijny program TINAUrząd Komitetu Integracji Europejskiej: program TINA. I Helsinki – Tallinn – Ryga – Kaliningrad

Rezerwat przyrody Bagno Kusowo

i niezbędne działania ochronne są elementami projektu "Ochrona torfowisk bałtyckich na Pomorzu", realizowanego przez Klub Przyrodników a finansowanego m.in. przez EkoFundusz oraz unijny program LIFE.Nadzór: Nadleśnictwo Szczecinek.

Transeuropejska sieć transportowa

Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T), ang.Trans-European Transport Networks – program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Jest to część Trans-European Networks (TEN). Za realizację programu odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.