program unijny

PAP

Grecja będzie potrzebowała przedłużenia unijnego programu pomocowego

Grecja będzie potrzebowała przedłużenia unijnego programu pomocowego

Grecja będzie musiała poprosić o przedłużenie unijnego programu pomocowego, aby mogła otrzymać środki w ramach wsparcia z Unii Europejskiej - poinformowało w piątek wysokiej rangi źródło w Brukseli.

266 mln euro w unijnym programie współpracy pogranicza polsko-czeskiego

Rewitalizacja zabytków, tworzenie ekspozycji muzealnych i wystaw o charakterze transgranicznym, zakup pojazdów dla jednostek ratowniczych i porządkowych - m.in. na takie cele ma trafić 266 mln euro z unijnego programu współpracy pogranicza polsko-czeskiego.

Rząd chce udziału Polski w unijnym programie wsparcia konkurencyjności MŚP

Rząd zaaprobował we wtorek udział Polski we wspierającym konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw unijnym programie Cosme oraz instrumentach finansowych UE, sprzyjających konkurencyjności firm. Jak poinformowało CIR, program przewidziano na lata 2015-2021.

Ziobro: ''Drogą jest deregulacja polskiej gospodarki, mamy program autortswa Dorna, zeby odregulowywać wszystkie gałezie gospodarki, gdzie nie ma regulacji unijnej ''

Ziobro: ''Drogą jest deregulacja polskiej gospodarki, mamy program autortswa Dorna, zeby odregulowywać wszystkie gałezie gospodarki, gdzie nie ma regulacji unijnej ''

Polska rozpocznie negocjacje programów unijnych z KE

. Największy z programów krajowych - Infrastruktura i Środowisko - jest jednocześnie jedynym, który zachowa nazwę, jaką miał w latach 2007-2013. Jego budżet to 27,5 mld euro z funduszy unijnych. Będzie z niego współfinansowana budowa dróg i remonty linii kolejowych, a także inwestycje przeciwpowodziowe

Projekt programu budowy dróg na nową perspektywę unijną

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakłada, że z unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 na drogi trafi ok. 15 mld euro. Projekt uchwały Rady Ministrów ws. ustanowienia programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020 został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Kolejnym

MIR: unijne środki na inwestycje we wsch. Polsce - w wielu programach UE

Unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu zasygnalizowała w środę w Brukseli, że KE nie zdoła przyjąć do końca roku wszystkich polskich programów operacyjnych, dotyczących wydawania unijnych funduszy w latach 2014-2020. Jej zdaniem władze krajowe muszą zdecydować, które programy

25 instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Wiedza Edukacja Rozwój"

; - podkreśliła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak. Budżet całego programu sięga ponad 4,4 mld euro z EFS oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych". Na aktywizację zawodową, kształcenie, poprawę sytuacji na rynku pracy młodych osób

Pięć instytucji będzie odpowiadało za unijny program "Infrastruktura i Środowisko"

W środę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało porozumienie z czterema resortami: zdrowia, gospodarki, środowiska oraz kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie realizacji unijnego programu "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2014-2020 - powiedział PAP wiceminister

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Inteligentny Rozwój"

W środę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało porozumienie z resortem gospodarki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w sprawie realizacji unijnego programu "Inteligentny Rozwój" na lata 2014-2020 - powiedziała PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Rząd zajmie się m.in. programami unijnymi na lata 2014-2020

to, by w momencie, gdy do Brukseli trafi komplet dokumentów, nie trzeba było rozpoczynać negocjacji od zera. Wiadomo jednak, że i tak cała procedura potrwa kilka miesięcy. Resort liczy, że KE zaakceptuje programy jeszcze w tym roku, by można było ruszyć z wydawaniem unijnych pieniędzy na lata 2014

Podkarpacie. Ponad 22,5 mln zł dla regionu na unijny program Ryby

utracony" - dodał. Ortyl podkreślił, że dzięki inwestycjom, które zostały dofinansowane z unijnego programu Ryby, rozwija się cały region. Wśród projektów, które zostały zrealizowane w ramach tego programu jest m.in. projekt Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie. Dzięki dotacji doposażona została

Bieńkowska: może być osobny program unijny dot. walki z ubóstwem

Bieńkowska: może być osobny program unijny dot. walki z ubóstwem

"Dostawaliśmy sygnały z Brukseli, że Komisja Europejska życzyłaby sobie oddzielnego programu. Czy taki program powstanie, czy nie - to na razie wielki znak zapytania" - powiedziała w rozmowie z PAP szefowa resortu rozwoju regionalnego. "Do tej pory nie planowaliśmy oddzielnego

Polska rozpocznie negocjacje programów unijnych z KE

04.03. Warszawa (PAP) - W środę oficjalnie ruszą negocjacje programów unijnych na lata 2014-20. Od tego, jaki będzie ich ostateczny kształt będzie zależało, jak i na co będziemy w następnych latach wydawali pieniądze z funduszy unijnych. Konferencję prasową inaugurującą negocjacje z Komisją

NIK i Europejski Trybunał Obrachunkowy skontrolują unijny program

reformowaniu Trybunału. Jak poinformowało biuro prasowe NIK, Europejski Trybunał Obrachunkowy planuje przeprowadzenie kontroli dotyczącej unijnego programu zwalczania chorób zwierzęcych. W Polsce kontrola obejmie województwo małopolskie. "ETO zaproponowało NIK pełną współpracę przy audycie jako

NIK i Europejski Trybunał Obrachunkowy skontrolują unijny program

05.11. Kraków (PAP) - Audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) i kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli wspólnie sprawdzą, jak realizowany był unijny program zwalczania chorób zwierzęcych i odzwierzęcych. W naszym kraju kontrola będzie prowadzona w Małopolsce. "Z 28 państw Unii

Olbrycht: samorządy powinny dostosować programy operacyjne do nowego prawa unijnego

Chodzi o pakiet antykryzysowy przyspieszający działania inwestycyjne na terenie całej Unii Europejskiej. Nowe unijne przepisy m.in. mają uprościć przepływy finansowe, rozliczanie pieniędzy i procedury związane z dokumentacją projektów. Jednocześnie przeniosą część odpowiedzialności za ich

Dotacje unijne - program został wstrzymany

Dotacje unijne - program został wstrzymany

zawiesiła do odwołania realizację programu "Mój szef to ja!!!". Unieważniono również rozstrzygnięcie dwóch ostatnich edycji konkursu, czego domagali się ci, którzy w nich startowali, ale na dotacje się nie załapali. Członek zarządu DIR Franciszek Baranowski nie ukrywa, że decyzja o zwieszeniu ma

Startują trzy nowe unijne programy pomocowe

eksperci EIB oraz EBOiR będą za darmo pomagać np. samorządom przygotowywać wnioski o dotacje unijne na duże przedsięwzięcia (projekty o wartości ponad 25 mln euro), takie jak drogi i oczyszczalnie ścieków. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma już listę takich projektów. Warszawa została wybrana jako jedno

Unijny program rozwoju na lata 2007-13 przyjęty

łatwo prowadzić takie badania - powiedział sprawozdawca projektu w PE, Jerzy Buzek (PO). Kompromis w badaniach komórek macierzystych Według przyjętych zasad, unijne środki będą mogły służyć do finansowania badań na komórkach macierzystych tylko w tych krajach członkowskich, gdzie są one dozwolone, a

Unijny program pomocowy dla Grecji ma być przedłużony o dwa miesiące

"Eurogrupa przychylnie odniesie się do wniosku Grecji ws. technicznego przedłużenia bieżącego programu EFSF" - powiedział przewodniczący eurogrupy Jeroen Dijsselbloem na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli po spotkaniu szefów resortów finansów państw strefy euro. Według

Bruksela: Poprawcie unijne programy

Do poprawki są programy operacyjne: Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki i Pomoc Techniczna. To plany, jak wydawać pieniądze na drogi, koleje, lotniska, szkolenia i walkę z bezrobociem. Komisja zarzuca nam, że w programach nie ma m.in. dokładnie wskazanych instytucji, do których mają trafić

Trasa Rzeszów - Medyka wyrzucona z unijnego programu

W poniedziałek minister infrastruktury Cezary Grabarczyk poinformował podkarpackich posłów o zmianach w inwestycjach kolejowych. Z podkarpackich mowa o odcinkach Rzeszów - Medyka i Rzeszów- Jasło - Zagórz. Pierwszy odcinek był wpisany na listę największego unijnego programu "Infrastruktura i

Erasmus, flagowy program unijny, ma 20 lat

Erasmus to flagowy program Unii Europejskiej. Uczestniczy w nim obecnie dziewięć na dziesięć z wszystkich europejskich placówek szkolnictwa wyższego. 32 tysiące polskich stypendystów Erasmusa W ubiegłym roku w programie wzięło udział 144 tys. studentów, co oznacza blisko 1 proc. ogółu studentów w

ZBP: do przedsiębiorców i nauki może trafić blisko 80 mld euro

Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ZBP mówił o nowych instrumentach finansowych, które dzięki pieniądzom unijnym mogą finansować m.in. polskich przedsiębiorców. Instrumenty takie były tematem zorganizowanego przez ZBP śniadania prasowego nt

Programy unijne, na które można składać wnioski w listopadzie

Regionalny Program Operacyjny Działanie 1.4 - Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie - dofinansowania na tworzenie i rozwój infrastruktury (przeznaczającej powierzchnię dla przedsiębiorstw) wspierającej innowacje, np. parki naukowo - technologiczne, inkubatory

Pierwsze unijne programy jadą do Brukseli

Już dziś resort rozwoju regionalnego prześle pierwsze programy unijne na lata 2007-13 do zaopiniowania przez Komisję Europejską. Chodzi o dokumenty Kapitał ludzki, Infrastruktura i Środowisko oraz Pomoc techniczna. Do informacji Komisji wysyłany jest też spajający dokument ogólny "Narodowe

KE przyjęła polski program operacyjny "Polska Cyfrowa"

mają być też na poszerzanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski. Polska negocjuje z Komisją Europejską jeszcze pięć krajowych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, które dotyczą wydawania unijnych środków w latach 2014-2020.

KE nie przyjmie do końca roku wszystkich programów wydawania środków UE

Na konferencji prasowej po spotkaniu unijnych ministrów rozwoju regionalnego Cretu zapewniała, że "Polska nie jest krajem z największymi problemami", jeśli chodzi o prowadzone z Komisją Europejską negocjacje w sprawie programów operacyjnych na lata 2014-2020. "Oczywiście prowadzimy

KE powinna przyjąć RPO dla Mazowsza - w pierwszej połowie lutego

unijnej tylko część powstałych klastrów była dofinansowana z pieniędzy unijnych" - wyjaśnił. Dyrektor spodziewa się, że na wiosnę 2015 r. możliwe będą pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie UE z RPO. Na lata 2014-2020 Mazowsze otrzyma ponad 2 mld euro z RPO oraz ok. 1,7 mld euro - z programów

Unijny program "Gateway to Japan"

Umożliwi im to funkcjonujący już od dwóch lat program "Gateway to Japan". Dzięki niemu polskie przedsiębiorstwa mogą dostać z unijnej kasy nawet 80 proc. zwrotu kosztów uczestnictwa w imprezach wystawienniczych w Tokio. W przyszłym roku będą mogły wziąć udział w aż siedmiu takich

KE przyjęła polski program operacyjny "Polska Cyfrowa"

mają być też na poszerzanie kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski. Polska negocjuje z Komisją Europejską jeszcze pięć krajowych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych, które dotyczą wydawania unijnych środków w latach 2014-2020. Ponad 2,17 mld euro na realizację programu "Polska Cyfrowa

MIR chce do końca roku zamknąć negocjacje z KE ws. wydawania funduszy UE

unijnymi, a także wdrażającymi poszczególne programy operacyjne oraz beneficjentami" - podkreśliła. Szefowa resortu zwróciła uwagę, że w nowej perspektywie unijnej KE zaostrzy audyt i kontrolę dotyczącą wydawania pieniędzy unijnych. Wyzwaniem dla podmiotów, które uzyskają dofinansowanie UE będzie nie

GDDKiA złożyła wnioski o dofinansowanie na prawie 5 mld zł

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podkreśliło, że rozpoczęło już ocenę dokumentów aplikacyjnych. Jak poinformowało, całkowita wartość projektów złożonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wynosi prawie 8,5 mld zł. W nowej perspektywie finansowej UE na budowę

Bez poprawek Senatu do ustawy o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej

producenckim, samorządom lokalnym oraz beneficjentom inicjatyw w ramach programu LEADER. W ustawie znajdują się przepisy, na podstawie których będzie możliwa publikacja list beneficjentów unijnej pomocy. Według nowych przepisów wykaz osób, które otrzymały unijne wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i

KE przyjęła polski program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

wagonów kolejowych. "To ważny dzień dla Polski. Największy program na okres 2014-2020 (...) został przyjęty. Wraz z nim będzie można realizować kluczowe inwestycje podnoszące konkurencyjność Polski i całej Europy" - oświadczyła cytowana w komunikacie KE unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego

Mazowsze. Wkrótce pierwsze konkursy i środki z RPO nowej perspektywy unijnej

edycję Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego. "W przeciwieństwie do tego, co spotkało Mazowsze w poprzedniej perspektywie finansowania unijnego, gdzie wystartowaliśmy z dosyć dużym opóźnieniem, myślę, że w tym okresie programowania tego opóźnienia nie będzie. Pierwsze

MIR: konsultacje ws. wpływu inwestycji drogowych na środowisko - do 26 czerwca

"Jednym z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Jest to dokument, w którym zostanie dokonane rozpoznanie stanu środowiska w zakresie prac nad projektem programu

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 zatwierdzony przez KE

Wśród celów programu wymienia się zwiększenie udziału wydatków na badania i rozwój do 0,5 proc., zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w łącznej produkcji energii do blisko 12,5 proc., a także ograniczenie odsetka osób zagrożonych ubóstwem do mniej niż 13 proc. RPO

Świętokrzyskie. Ponad 520 mln zł trafiło na wieś z regionalnej puli PROW

remontu dróg lokalnych z pieniędzy programu. Wg Mochockiej, woj. świętokrzyskie w nowej unijnej perspektywie finansowej otrzyma na realizację regionalnego komponentu PROW podobne jak w latach 2007-2013 - choć nieco mniejsze - środki finansowe. Na razie nie wiadomo dokładnie, jaka to będzie kwota.

MIR: są wytyczne ws. wydawania pieniędzy UE z programu "Polska Wschodnia"

Rozwoju. Oznacza to, że MIR określiło, jakie wydatki, wydane w ramach projektów, mogą być refundowane z funduszy unijnych. Program "Polska Wschodnia" jest skierowany do pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Budżet programu, w

Warmińsko-mazurskie. Spotkania dot. unijnych projektów; do wykorzystania 1,7 mld euro

;. Zapowiedział, że jeszcze w styczniu odbędzie się spotkanie z samorządowcami na temat nowych programów i projektów, które będą realizowane z unijnych pieniędzy. Następnie odbędą się spotkania z przedsiębiorcami, którzy mogą ubiegać się o unijne dotacje. "Potrzeba nam firm, potrzeba nam inwestorów

Grabowski: umowa z NFOŚiGW ws. programu "Infrastruktura i Środowisko" w ciągu miesiąca

unijnej polityki spójności na lata 2014-2020 Polska ma otrzymać 82,5 mld euro. Budżet programu "Infrastruktura i Środowisko" wynosi 27,41 mld euro - najwięcej ze wszystkich programów operacyjnych. W perspektywie finansowej 2007-2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i

MIR: konkursy dla firm z programu "Polska Wschodnia" - w II połowie 2015 r.

Polska negocjuje z Komisją Europejską (KE) programy operacyjne dotyczące wydatkowania pieniędzy unijnych na lata 2014-2020, w tym sześć krajowych i 16 regionalnych. Wendel przyznała, że rozmowy z KE nie są proste. "Jeżeli jakieś rozwiązania są ustanowione dla wszystkich krajów członkowskich

MIR: wydaliśmy ponad 321 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

przyjęła prawie wszystkie krajowe programy operacyjne ws. wydawania pieniędzy UE na lata 2014-2020. "Polska Cyfrowa" była pierwszym z polskich planów wydawania unijnych pieniędzy na latach 2014-2020, przyjętym przez Komisję. Cały budżet programu sięga 2,17 mld euro. Z pieniędzy tych będą mogli

KE szuka pieniędzy dla rolników; dla Polski najwyżej kilka mln euro

proc. wniosków (przeliczanych na euro), z Belgii było to 5 proc., Rumunii 3 proc., Portugalii, Holandii - po 1 proc. Po tym jak zgłoszone przez kraje unijne zapotrzebowanie na rekompensaty przekroczyło 125 mln euro, KE zawiesiła pierwszy mechanizm wsparcia dla rolników. Środki z nowego programu

Podlaskie. Firmy dostały ostatnie unijne dotacje ze starego RPO

Dofinansowane właśnie projekty znajdowały się na liście rezerwowej po ostatnim konkursie i miały szanse na wsparcie tylko wtedy, gdy w programie pojawią się oszczędności, czyli np. niewykorzystanie pieniądze na inne cele albo zwolnione środki, gdy ktoś zrezygnuje z realizacji projektu, a takie

Podkarpacie dostało ok. 7 mld zł z programu Infrastruktura i Środowisko

pasażerski. Kosztował on ponad 102 mln zł, z tej kwoty ponad 37 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko. Inną dużą inwestycją dofinansowaną z POIiŚ była rozbudowa podziemnego magazynu gazu w Strachocinie. Magazyn po powiększeniu o 180 mln m sześc. może pomieścić obecnie

W przyszłym tygodniu szczegóły planu inwestycyjnego KE na 300 mld euro

"Jesteśmy w trakcie opracowywania decyzji Komisji, by na grudniową Radę Europejską przedłożyć tę propozycję" - powiedział na środowej konferencji prasowej pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Ambitny program inwestycyjny dla UE o wartości 300 mld euro, który ma pobudzić

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

komisarz ds. rozwoju regionalnego Corina Cretu, cytowana w komunikacie KE. "Programy te umożliwią Polsce dalszy rozwój gospodarczy, co pozwoli na tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz pobudzi wzrost gospodarczy" - dodała. Z kolei zdaniem unijnej komisarz ds. zatrudnienia i spraw społecznych

Sejm za ustawą dotyczącą wydawania pieniędzy z UE

. Jeszcze w tym roku mają być powołane Komitety Monitorujące, których głównym zadaniem będzie zatwierdzanie kryteriów, według których będą wybierane projekty dofinansowane z pieniędzy unijnych. W skład komitetów wejdą m.in. przedstawiciele instytucji zarządzających programami unijnymi, organizacji

Komisje negatywnie o poprawkach do projektu ws. wydawania funduszy UE

krajowe i regionalne programy operacyjne. Chodzi m.in. o zasady wyboru projektów czy procedur odwoływania, a także o kwestie rozliczeń funduszy z KE i monitorowania efektów inwestowania unijnych pieniędzy. Projekt ustawy przenosi, zgodnie z prawem UE, kompetencje kontroli z KE na kraj członkowski

Programy unijne do poprawki

Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) do końca kwietnia 2005 r. złożono blisko 20 tys. wniosków o dotacje na kwotę wielokrotnie przekraczającą dostępne pieniądze. Ale statystyki wypadają bardziej blado, gdy chodzi o liczbę wniosków, które zostały zaakceptowane. Np. w

UE.Dwa nowe satelity programu Galileo wyniesione na orbitę

Pierwotnie start był przewidziany na czwartek, ale przesunięto go o 24 godziny z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Liczba umieszczonych już na orbicie satelitów programu Galileo wzrosła do sześciu. Najnowsze satelity nazwano Doresa i Milena od imion uczennic, które zostały

Rząd przyjął projekt, który umożliwi wydawanie pieniędzy z UE

"Głównym celem projektu ustawy jest stworzenie ram prawnych, które będą podstawą dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w nowej unijnej perspektywie finansowej w latach 2014-2020" - wyjaśniło w czwartek Centrum Informacyjne Rządu. Umowa

Zainaugurowano program Erasmus+ w woj. śląskim

przypadku Erasmusa+, który dysponuje zdecydowanie większym budżetem i rozciąga się również na inne dziedziny, w tym między innymi sport, śląskie szkoły też będą liderami" - dodał Faber. Siedmioletni budżet unijnego programu Erasmus+ wyniesie ponad 14 mld 700 mln euro. Polska z tej puli otrzyma około

Firmy mogą jeszcze sięgnąć po pieniądze ze starych programów UE

dodatkowe 2 mld zł. Już teraz polskie firmy mogą ubiegać się bezpośrednio w Brukseli o pieniądze unijne na lata 2014-2020 m.in. z programów "Cosme" z budżetem 2,3 mld euro i "Horyzont 2020" (ponad 77 mld euro). Pierwszy ma podnosić konkurencyjność głównie małych i średnich firm, a

BGK: preferencyjne pożyczki z programu "Kapitał Ludzki" - do końca roku

"Wykorzystaliśmy 85 proc. budżetu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej" - podkreślił BGK, który z resortem pracy realizuje to przedsięwzięcie z pieniędzy unijnych w ramach programu "Kapitał Ludzki". Na pożyczki mogą liczyć przedsiębiorstwa społeczne, które prowadzą

Zachodniopomorskie. Rzeka Drawa będzie lepiej chroniona

polskich, które w br. uzyskały dofinansowanie w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+. Obok niego w ramach komponentu "LIFE+. Przyroda" dofinansowanych zostanie siedem polskich projektów o łącznej wartości 21,6 mln euro, w tym m.in. projekt mający doprowadzić do zwiększenia populacji

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

W ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w Lubelskiem zrealizowano 2,7 tys. różnych projektów, które objęły w sumie 454 tys. osób. Łączna wartość tych projektów sięgnęła 2,56 mld zł. "To jeden z najważniejszych programów unijnych. On daje efekt nie w krótkim czasie, jak po wybudowaniu

PE zaniepokojony opóźnieniami dot. programów wydawania środków UE

komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu zasygnalizowała w Brukseli, że KE nie zdoła przyjąć do końca roku wszystkich polskich programów operacyjnych, dotyczących wydawania unijnych funduszy w latach 2014-2020. Od lipca Polska negocjuje z KE 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych

Kujawsko-Pomorskie. 6,5 mln zł na inwestycje na wsi

zwiększenie ich rentowności. Kończący się PROW (na lata 2007-2013) składa się z czterech osi priorytetowych obejmujących 22 działania, w tym między innymi "Odnowę i rozwój wsi". Program będzie kontynuowany w unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.(PAP)

Grecja rozmawia z MFW, KE i EBC; niewykluczony nowy program pomocy

; - mówił unijny urzędnik. Mniej elastyczna postawa dotyczy jednak ustępstw ws. reform, których domagają się Grecy. Rząd w Atenach proponuje utrzymanie 70 proc. uzgodnionych reform, a pozostałe 30 proc. zastąpienie innymi działaniami. Nowy program w tej sprawie miałby zostać uzgodniony z Organizacją

Struzik: Mazowsze dostało ponad 7 mld zł z programu regionalnego

Struzik podkreślił na konferencji prasowej w Warszawie, że woj. mazowieckiemu przypadło w starej perspektywie unijnej w sumie 2,7 mld euro, z czego ponad 1,8 mld euro z regionalnego programu operacyjnego, ponad 900 mln euro z programu "Kapitał Ludzki", a także ponad 300 mln euro z

Programy unijne, na które można składać wnioski w grudniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Urząd marszałkowski przyjmuje wnioski w ramach działania 9.3 PO KL: "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego". Dofinansowania będą przyznawane na: - kształcenie dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy uzupełnieniem lub podwyższeniem

Posłowie nie wnieśli poprawek do projektu ustawy dot. PROW

PROW wypowiadał się też Romuald Ajchler (SLD), który wskazał, że program nierówno traktuje podmioty na wsi - chodzi m.in. o spółdzielnie, które nie będą mogły skorzystać z unijnych pieniędzy. Ponadto - jak mówił - unijne środki nie trafią też do dużych gospodarstw powyżej 300 ha i do spółek

Wasiak: pierwszy konkurs z programu "Polska Cyfrowa" - do końca roku

tych kryteriów umożliwi uruchomienie funduszy unijnych z programu +Polska Cyfrowa+, a tym samym rozpoczęcie finansowania nowych inwestycji dla perspektywy 2014-2020. Dzięki temu w pierwszej kolejności będą realizowane przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych dla przedsiębiorców i obywateli

Ponad 420 mln zł z funduszy unijnych przyznała naukowcom FNP

W 2008 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej została beneficjentem projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pozyskując w kolejnych latach w sumie ponad 421 mln zł na realizację nowych programów wspierających naukowców. Sposób wykorzystania unijnych pieniędzy FNP

Rząd wznowił posiedzenie

, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia i Pomoc Techniczna. Największym z nich jest program Infrastruktura i Środowisko, w którym znajdzie się 27,5 mld euro z funduszy unijnych. Unijny wkład do programu: Inteligentny Rozwój to 8,6 mld euro; Wiedza, Edukacja, Rozwój - ponad 4,4 mld euro; Polska Cyfrowa - 2,25

Umowy MG z 3 instytucjami ws. programu "Infrastruktura i Środowisko"

poprawiających bezpieczeństwo energetyczne kraju, instytucje te będą wybierały i nadzorowały realizację takich przedsięwzięć. "Dzisiaj przypieczętowaliśmy system wdrażania pieniędzy unijnych z programu operacyjnego +Infrastruktura i Środowisko+ na lata 2014-2020. Wiemy już, w jaki sposób będziemy te

TK: sposób oceny projektów finansowanych z funduszy UE zgodny z konstytucją

spełniają warunków prawa powszechnie obowiązującego" - tłumaczył sędzia-sprawozdawca Stanisław Biernat. Trybunał zwracał uwagę, że kwestia rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z programów operacyjnych leży na styku prawa krajowego i unijnego. Podkreślał jednak, że zasady dotyczące ustalania

Resort nauki sprawdzi, jak naukowcy korzystają z Horyzontu 2020

Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 80 mld euro. O możliwościach, które polskiej nauce oferuje program Horyzont 2020, rozmawiają uczestnicy konferencji "Horyzont 2020. Wyzwania i szanse dla

Świętokrzyskie. Pierwsze konkursy z programu regionalnego - pod koniec roku

"Wstępnie, możemy mieć nadzieję, że w końcu lutego, po spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury, może dojść do podpisania Regionalnych Programów Operacyjnych i uruchomieniu funkcjonowania RPO w skali kraju" - powiedział w czwartek w Kielcach dziennikarzom przedstawiciel zarządu

Inwestycje rewitalizacyjne w stolicy będą wspierane z pieniędzy UE

Jak wyjaśnił PAP dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego z Urzędu m.st. Warszawy Maciej Fijałkowski, w latach 2007-2013 prawie każda dzielnica Warszawy miała swój lokalny program rewitalizacji. "W nowej perspektywie unijnej zmieniamy nasze podejście. Będziemy proponować

Karpiński: przemysł chemiczny musi stawiać na innowacyjność

technologiach, o szukaniu przewag konkurencyjnych, implementowaniu rozwiązań naukowych do gospodarki" - powiedział minister Karpiński podczas Kongresu Polska Chemia 2014. Dodał, że wzrostowi innowacyjności służą dedykowane programy unijne. "Jest duży nacisk, by te strumienie pieniędzy efektywnie

ARR: KE zwiększy środki na program "Owoce w szkole"

województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W ramach unijnego programu "Owoce w szkole" dzieci dostają dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni w semestrze jabłka, gruszki, truskawki, marchew, paprykę, rzodkiewki oraz soki owocowe i warzywne. Polska na ten cel

MIR: zgoda KE na dofinansowanie UE dla inwestycji kolejowych

Na dofinansowanie z pieniędzy UE projektów o wartości powyżej 50 mln euro KE musi wyrazić zgodę. Jak poinformowało w środę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, KE zatwierdziła wsparcie unijne dla pięciu dużych projektów infrastrukturalnych w trzech województwach. Łączna wartość tych

NIK: Kłamstwa przy unijnym programie rybołówstwa

projektu oznacza opóźnienia we wprowadzaniu w Polsce zasad wspólnej, unijnej polityki ws. rybołówstwa - wynika z kontroli, którą przeprowadziła szczecińska delegatura NIK jesienią 2006 roku; kontrola obejmowała lata 2002-2006. Jak wykazała kontrola, z centrów organizacji, których miało być w kraju siedem

Rozpoczął się szczyt UE o inwestycjach, relacjach z Rosją i Ukrainie

państw członkowskich - z ich budżetów albo środków banków państwowych. Funduszem zarządzać ma Europejski Bank Inwestycyjny. Komisja liczy, że dołożą się do niego państwa UE, ale jak na razie nie padły takie deklaracje. Opinie unijnych stolic na temat programu szefa KE Jean-Claude'a Junckera są ostrożne

Poznań.Ruszyła budowa wieżowca Bałtyk - w ramach Inwestycji Polskich

udzielonego przez BGK w ramach Programu Inwestycje Polskie. 37 mln zł to pożyczka z unijnej inicjatywy JESSICA. Pod koniec czerwca br. podpisana została z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowa na finansowanie inwestycji. "Bałtyk" jest pierwszym w kraju projektem finansowanym przez program Inwestycje

Discovery Channel pokaże serię dokumentalną "Polska: Operacja zmiana"

118,8 mld złotych unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko przyznano już przedsiębiorcom, samorządom, instytucjom kultury i sztuki, ochrony zdrowia, uczelniom wyższym oraz instytucjom publicznym na realizację najważniejszych inwestycji w kraju. Oznacza to, że rozdysponowano już

Hahn: wkrótce możliwe porozumienie z Polską ws. programów operacyjnych

operacyjnych we wrześniu. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda powiedział w połowie lipca PAP, że resort uzgodnił już prawie w całości z KE program "Polska Cyfrowa", na który w nowej perspektywie unijnej trafi 2,2 mld euro. Zwrócił uwagę, że program ten dotyczy tylko sektora

27,5 mld euro z UE na program Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko to największy pod względem budżetu program, który będzie realizowany w Polsce w latach 2014-2020. Unijne pieniądze mają trafiać z niego na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, pomagające w adaptacji do zmian klimatu, ochronę środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Woj. śląskie uzgodniło pierwsze projekty finansowane z nowych środków UE

- będący odpowiedzią regionów na europejskie dokumenty strategiczne, czy na tzw. umowę partnerstwa. Programy te wskazują przede wszystkim kierunki i cele, na które w poszczególnych regionach kierowane będą unijne środki. Bardziej czytelne dla przyszłych regionalnych odbiorców programu są natomiast "

Dwa nowe satelity programu Galileo są na nieodpowiedniej orbicie

planowane orbicie. Nasze zespoły badają, jaki to może mieć wpływ na satelity" - napisano w oświadczeniu. Arianespace odmówiła odpowiedzi na pytanie, czy istnieje możliwość skorygowania ich trajektorii. Wcześniej podawano, że w piątek prawie cztery godziny po starcie dwa nowe satelity unijnego

Resort nauki: 1,5 mld euro z Horyzontu 2020 to dla Polski cel osiągalny

strukturalnych, polscy naukowcy mogą starać się o środki z unijnego, siedmioletniego programu ramowego na rzecz badań naukowych i innowacji - Horyzont 2020. "W programie Horyzont 2020 o pieniądze konkurują przedstawiciele dziesiątek krajów. Mimo, że jego budżet zakrawa na ponad 70 mld euro na najbliższe

MIR: 2,4 mld euro na wspólne projekty miast z gminami

"Chcemy zachęcać miasta wojewódzkie do jeszcze ściślejszej współpracy z przylegającymi do nich gminami, poprzez realizację wspólnych projektów dofinansowanych z pieniędzy unijnych. Będą to tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). W programach regionalnych minimalna kwota przeznaczona

MIR: wydaliśmy ponad 323 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

prawie wszystkie krajowe programy operacyjne ws. wydawania pieniędzy UE na lata 2014-2020. "Polska Cyfrowa" była pierwszym z polskich planów wydawania unijnych pieniędzy na latach 2014-2020, przyjętym przez Komisję. Cały budżet programu sięga 2,17 mld euro. Z pieniędzy tych będą mogli

Wendel: program Rozwój Polski Wschodniej będzie kontynuowany

ma wynieść 2 mld euro. Mówiła, że jest to nieco niższa alokacja niż w obecnej perspektywie, z tego względu, że polski rząd zdecydował o "dalszej decentralizacji środków unijnych". To znaczy - jak wyjaśniła - więcej środków jest w regionalnych programach operacyjnych poszczególnych

MIR: Komisja Europejska przyjęła program "Pomoc Techniczna"

"+Pomoc Techniczna+ będzie się koncentrować na działaniach ukierunkowanych na stabilizację zatrudnienia w instytucjach systemu wdrażania funduszy unijnych. Kontynuowane będą szkolenia zwłaszcza w takich obszarach jak: zamówienia publiczne, pomoc publiczna, a także działania edukacyjne i

MIR: wydaliśmy ponad 322 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

przyjęła prawie wszystkie krajowe programy operacyjne ws. wydawania pieniędzy UE na lata 2014-2020. "Polska Cyfrowa" była pierwszym z polskich planów wydawania unijnych pieniędzy na latach 2014-2020, przyjętym przez Komisję. Cały budżet programu sięga 2,17 mld euro. Z pieniędzy tych będą mogli

NIK: program polsko-czeskiej współpracy transgranicznej był skuteczny

Regionalnego, jako koordynator krajowy, prawidłowo nadzorowało działania związane z realizacją unijnego przedsięwzięcia oraz skutecznie zbudowało i monitorowało system zarządzania i kontroli programu" - podano w komunikacie prasowym. Za kontrolowanie programu w trakcie jego realizacji byli odpowiedzialni

11 tys. szkół weźmie udział w programie "Owoce i warzywa w szkole"

. Koszt takiej porcji - to 1,6 zł. Od tego roku nastąpiła zmiana programu. KE zwiększyła budżet z 90 do 150 mln euro i postawiła na wzmocnienie działań edukacyjnych. Dotychczas akcje informacyjne, np. o zaletach spożywania warzyw i owoców, nie mogły być finansowane z unijnych pieniędzy, obowiązek

MIR: wydaliśmy ponad 315 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Techniczna", z którego ponad 700 mln euro trafi m.in. do instytucji zajmujących się obsługą pieniędzy unijnych z nowej perspektywy i na promocję tych funduszy. Pozostałe krajowe programy operacyjne dla Polski to: "Infrastruktura i Środowisko" z budżetem ok. 27,4 mld euro, "Inteligentny

MIR: wydaliśmy ponad 306 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że do 23 listopada br. złożono 300,6 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to 609,8 mld zł). W tym czasie podpisano 104 302 umów o dofinansowanie na 410,7 mld zł. Z tego wkład unijny

MIR: wydaliśmy ponad 320 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

prawie wszystkie krajowe programy operacyjne ws. wydawania pieniędzy UE na lata 2014-2020. "Polska Cyfrowa" była pierwszym z polskich planów wydawania unijnych pieniędzy na latach 2014-2020, przyjętym przez Komisję. Cały budżet programu sięga 2,17 mld euro. Z pieniędzy tych będą mogli

Polskie firmy już teraz mogą starać się o pieniądze unijne na lata 2014-20

przewidziano 919,5 mln euro z europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EASI). Na środki z programu "Kreatywna Europa" z budżetem 1,4 mld euro może liczyć branża multimedialna oraz IT. Wiceminister wyjaśniła, że tak jak w latach ubiegłych finansowanie unijne będzie

1,7 mld euro z programu operacyjnego 2014-20 trafi na Warmię i Mazury

najważniejszych inwestycji, które mają być finansowane z krajowych programów z wykorzystaniem środków unijnych znajdują się inwestycje drogowe. Chodzi o budowę obwodnicy Olsztyna, której koszt szacowany jest na 1,4 mld zł. Jak poinformował PAP rzecznik oddziału olsztyńskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i

KE: prawie 270 tys. studentów skorzystało z Erasmusa

Erasmus to unijny program, który pozwala młodym ludziom studiować - przez okres od trzech miesięcy do roku - na uniwersytecie w innym kraju niż ich rodzimy. Studenci mogą też w ramach Erasmusa wybrać staż w firmie lub organizacji, która zajmuje się sprawami związanymi z tematyką ich studiów. W

MIR: wydaliśmy ponad 311 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Ministerstwo poinformowało na swojej stronie internetowej, że do 7 grudnia br. złożono 300,8 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to 610,8 mld zł). W tym czasie podpisano 104 521 umów o dofinansowanie na 409,4 mld zł. Z tego wkład unijny wyniósł

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

TEON

„wniosku o płatność” do Instytucji Zarządzającej danym Programem Unijnym.

Program TEON sam wylicza wartość dotacji na podstawie wcześniej zdefiniowanego poziomu kwalifikowalności kosztów oraz poziomu dofinansowania, który podany jest w umowie o dofinansowanie. Dodatkowa

Najczęściej czytane

Najważniejsze informacje

Bestsellery